Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe"

Transkript

1 Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Referat for Generalforsamling tirsdag den 25. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen og fortalte om aftenens program 1. Valg af dirigent & referent Bestyrelsen foreslår Tom Hornholt som blev valgt; Tom konstaterer at generalforsamlingen er varslet lovligt 3 uger før mødet som afholdes før 1. marts. Referent: Dorit Nielsen 2. Formandens beretning Skriftlig beretning ligger som informeret på hjemmesiden; bilag til dagens arrangement. Spørgsmål er velkomne ingen spørgsmål. Formandens beretning blev vedtaget med klapsalve. 2. Gruppelederens beretning Skriftlig beretning ligger som informeret på hjemmesiden; bilag til dagens arrangement. Nye gruppeledere præsenterer sig selv: Marie Iuul spejder i 35 år. Har 3 spejdere, gift med Rasmus der er spejder leder. Trine Hornbøll spejder i 20 år. Gift med Thomas har 2 små børn. Marie: Arbejde for god og stabil ledergruppe; skabe et stærkt tværfagligt samarbejde imellem ledere der har det sjovt sammen. Trine: Mål at 3. Kolding vender tilbage som 3. største spejdergruppe i Danmark eller højere. Ønsker at fastholde den gode ånd, men også at satse på nye områder. Ønsker at 3. Kolding bliver mere udadvendt; både i Kolding og ved at deltage i flere division arrangementer. Forslag: Droppe sommerarrangementet i tænkeboks hvad alternativet skal være, fastholde et fælles arrangement for at lære forældre at kende & omvendt. Sct. Georgs Dag deltage sammen med de andre spejdere i Kolding, tidligst i 2016 Arbejdsdag vil fastholdes positiv, super dag hvor der stadig vil arrangeres fælles spisning fælles sommer lejr for 3. Kolding alene 2017 Fælles stor sommerlejr for alle 5 spejder grene. Stor tak til Anette, Fie og Kenneth for kæmpe indsats på januar turens gruppe lejr en lille gave er købt til de 3. Spørgsmål er velkomne: En forælder takker for gruppeledernes engement og vilje til at tage over.

2 Gruppelederens beretning blev vedtaget med klapsalve. 3. Fremlæggelse af regnskab og status til godkendelse Skriftlig beretning ligger som informeret på hjemmesiden; bilag til dagens arrangement. Kasserer Vibeke fremlægger regnskabet. Kommentarer til regnskabet: Færre kontingentindtægter grundet færre nye spejdere 2014 rekruttering ikke god nok. Nytænkning til Kursus flere unge afsted, derfor større udgift, men tilsvarende tilskud. Samlet uden udgifter for 3. Kolding Lejre flere lejre derfor større udgift. Tilsvarende indtægt da 3. Kolding har besluttet at alle lejre hviler økonomisk i sig selv. Evt. underskud dækkes af afeldings/gren konto Friluftsskole En uge i sommerferien hvor seniorgrenen står for planlægning og gennemførelsen (tilbud som fodboldskole) Tak til senior for at udføre et stort arbejde der bidrager positivt til resultatet. Desværre ikke med efterfølgende nye spejdere. Mål såfremt der afholdes spejderuge igen skal der fokus på hvordan vi fastholder evt. nye spejdere. Voksenspejderlejr = viser samlet budget for alle grene/afdelinger. Kano indtægter står indefrosset til investering når de nuværende er udtjente. (Henlagt til kanoinvestering i alt DKK ) Rengøring valgt for at lederne kan prioritere spejderarbejde. Køb i Spejdersport ved rabat dage, mindre behov pga. færre spejder DKK afsat til maling af gavle i 2015 Opsparing hver gren/afdeling gren gruppeture evt. overskud til egen opsparing. Renteindtægter faldende da højrente konto ophørte i 2014 Oversigt Indtægter: I alt mod budgetteret (2013 = ) Udgifter: I alt mod budgetteret (2013 = ) Resultat: I alt mod budgetteret (2013 = ) Balance aktiver/passiver i alt Kommentar fra revisor: Alle bilag ok i fin orden Bemærkning: Manglende adskillelse at lave en regning og adgang til at betale samme. Udstående i kontingent uheldigt; en beklagelig fejl - der er fokus på at undgå gentagelse. Punkt på næste bestyrelsesmøde at processen omkring køb/betaling bliver beskrevet.

3 Regnskabet blev godkendt med en klapsalve og en stor tak til Vibeke. 4. Behandling af indkomne forslag Ingen forslag 5. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid a. Plan Der har ikke været stor fokus herpå i 2014 grundet stor udskiftning i bestyrelsen og gruppeledere. Er på dagsordren for b. Budget 2015 Tæt på budget 2014 forsøgt at opnå mere realistisk budget. Højere indmeldelsesgebyr vil arbejde på flere mikro & mini spejdere Flere på lederkursus motivere og fastholde engagerede ledere. Voksenspejd = samlet budget for alle afdelinger/grenlejre Lederarrangement vi ønsker at gøre noget for lederne Friluftsskole ej budgetteret indtægt afventer om senior vil stå for denne uge igen. Fenris løbet tidl. gruppeleders hjertebarn. Budget = 0. Pga. bogføringspraksis skal posten fremgå i budgettet i 5 år. Lav renteindtægt i budget - højrente konto findes ikke pt. Større udgifter til gruppemøder, det er ok at bruge penge opbakning til gode ideer. I perioder sparet meget. Gruppearrangementer hvert arrangement hviler økonomisk Telefon flere abonnementer er opsagt; vi havde for mange Budget godkendt med klapsalve. c. Kontingentsats Forslag om forhøjelse af familiespejd med 150 kr. til i alt 500 kr. og uændret for øvrige afdelinger (450 kr. halvårligt). Familiespejd: Sammenlignet med andre afdelinger/grene høj udgift til møder (kun hver 3. uge men med fælles spisning) ét kontingent dækker hele familien Forslaget vedtages med klapsalve

4 6. Fastsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer Korpset regler siger vi skal tilstræbe at såvel forældre, unge (15-23 år) som ledere er ligeligt repræsenteret. Bestyrelsen foreslår at flest mulige vælges i bestyrelsen; der skal helst være en repræsenteret fra alle afdelinger/grene. Dvs.: 7 ledere 6-8 forældre 5-6 unge 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer Ny valgte forældre: Peter Work (Frederikke - mini), Kim Thomsen (Ida - mikro), Forældre ikke på valg: Formand Kenneth Vølkers (mini & mini), Vibeke Thorsen (trop+senior), Dorthe Spatzek (mini+junior+senior), Dorit Nielsen (junior+trop), Preben Lassen (junior leder) Ny valgte unge: Casper Lassen (junior assistent), Bianca Fundby (junior assistent) Unge ikke på valg: Amalie Reventlov (senior), Rune Kristiansen (senior) Valgte gruppeledere: Marie Iuul, Trine Hornbøll Ledere ikke på valg: Søren Detlefsen (Mikro), Gitte Høegh (Junior), Jan Spatzek (Trop), Esben (seniorleder) Nye ledere: Heidi (Forældrespejd minileder efter sommerferien) Kanoudvalg: Kedde (ikke i bestyrelsen) Stopper efter denne generalforsamling: Andreas Nyborg, Tom Hornholt, Hans Boye, Anders Spatzek (trop assistent) Stopper efter sommerferien: Helle Lisberg (minileder) - Tak til jer alle. 8. Valg af søkyndigt medlem Forslag Kedde Krav da III. Kolding ejer søfartøj; kano & kajakker. Opgave: Tjekke at søfartøj er ok, at vi har sikkerhedsudstyr, at der foreligger sikkerhedsregler Årlig sikkerhedsgennemgang 9. Valg af medlemmer til korpsrådet Korpset general forsamling afholdes 1 gang årligt. Forslag: Repræsentanter fra bestyrelsen, der må sendes en anden. Der må deltage flere, men vi har kun 2 stemmer. Ungerepræsentant (15-23 år): Casper Lassen Voksenrepræsentant: Trine Hornbøl

5 10. Valg af medlemmer til divisionsrådet Vi må sende optil 5 der har stemmeret, det tilstræbes at der deltager 2 unge. Vi indsender 5 navne, vi må sende andre til rådet. Trine Hornbøll Marie Iuul Søren Detlefsen Esben Casper Lassen Valgt med klapsalver 11. Valg af revisor og revisorsuppleant Revisor: Søren Nielsen Revisorsuppleant: Anne Nielsen (Jeppe Just, Junior) 12. Beretning fra større arrangementer tilknyttet gruppen Der har ikke været større arrangement i Eventuelt Stor tak til afgående gruppeledere Helle Lisberg modtager gave. Glenn er ikke fremmødt - Jytte modtager på vegne af Glenn (Jytte er Huset s repræsentant) Grenlister med adresser, forældrenavn og mobilnr. Hvornår få vi samtykke fra forældre punkt til bestyrelsesmøde Tak fra ordstyrer for god ro og orden Tak fra formanden for tilsagn om nye bestyrelsesmedlemmer og det flotte fremmøde.

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Godt 60 forældre, ledere og spejdere var med på forældreweekend på Høbjerghus, hvor rådsmødet foregik i forbindelse med

Læs mere

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe Årsberetning 2014 3. Silkeborg Gruppe Fastelavnsfest og generalforsamling Dagsorden for generalforsamlingen Invitation til fastelavnsfest og generalforsamling Bestyrelsen i 3. Silkeborg vil gerne invitere

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde afholdt 25. februar 2010 i Spejderhytten

Referat af Grupperådsmøde afholdt 25. februar 2010 i Spejderhytten Referat af Grupperådsmøde afholdt 25. februar 2010 i Spejderhytten Til stede var: Johann (Gemma, Joshua, Carl), Steen (Martin), Charlotte (Louis), Mette (Timian), Manja (best.medl.), Berit (best.medl.),

Læs mere

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat fra divisionsrådsmøde d. 16-04-2015 Dagsorden: a. Valg af dirigent og referent b. Beretning fra divisionsledelsen c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse d. behandling

Læs mere

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Formanden Annette Heydenreich byder velkommen til grupperådsmødet, og til det efterfølgende fødselsdags arrangement, hvor Mjølners 35 års fødselsdag,

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde for DDS Søndermark Gruppe d. 4.2.2015

Referat fra Grupperådsmøde for DDS Søndermark Gruppe d. 4.2.2015 Referat Grupperådmøde DDS Søndermark Gruppe 04.02.2015 Side 1 af 7 Referat fra Grupperådsmøde for DDS Søndermark Gruppe d. 4.2.2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

Kom. nger om. og fordeles. i 2014.

Kom. nger om. og fordeles. i 2014. 1. Ry Gruppe inviterer til en den årlige genera amforsamling fredag 14. marts kl. 18.00 20.000 på Spejdergården Lynghoved Kom og vær med til at tage beslutnin nger om udvidelsen af Lynghoved, den fremtidige

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30

Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30 Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30 Hermed følger indkaldelsen til vores generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne. Det plejer at være rimelig

Læs mere

FLASKEPOSTEN DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2014

FLASKEPOSTEN DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2014 FLASKEPOSTEN Marts 2014 DIVISIONSLEDELSEN DC Martin Steenstrup, Torkilstrupvej 8,4863 Eskildstrup 25 882522 DK Susanne Graae, Nr. Alslev Vestergade 7, 4840 Nr.A. 28 639630 DA Lisbeth Sørensen. Ø. Landevej

Læs mere

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1 Marts 2013 Nr. 1 DIVISIONSLEDELSEN DC Martin Steenstrup, Torkilstrupvej 8,4863 Eskildstrup 25 882522 DK Susanne Graae, Nr. Alslev Vestergade 7, 4840 Nr.A. 28 639630 DA Martin Andersen, Sølvgade 26, 4840

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere)

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) A. Valg af dirigent og referent. Dirigent: Jannie Karlsen Referent: Dagmar

Læs mere

Referat af Stenlændernes Grupperådsmøde

Referat af Stenlændernes Grupperådsmøde Referat af Stenlændernes den 24. februar 2014 kl. 18:30 på Maglevad 37 var mødt op til dette års. Divisionen var repræsenteret ved Ole Dalskov. Efter velkomst fra bestyrelsesformand gik vi over til dagsordenen:

Læs mere

Referat: Gruppera dsmøde lørdag den 21. februar 2015

Referat: Gruppera dsmøde lørdag den 21. februar 2015 Referat: Gruppera dsmøde lørdag den 21. februar 2015 Deltagere Sted og tid : Forældre, ledere og spejdere over 14 a r : Mødet afholdtes lørdag den 21. februar kl. 10.00-12.20 pa Rønde Efterskole. Dagsorden

Læs mere

a. Kort fremlæggelse af Bagsværd Gruppes udviklingsplan ved Mads Løkke se bilag i. Ingen opklarende spørgsmål, beretningen godkendelse.

a. Kort fremlæggelse af Bagsværd Gruppes udviklingsplan ved Mads Løkke se bilag i. Ingen opklarende spørgsmål, beretningen godkendelse. Side 2 af 4 Punkt Programpunkt 1 Ad Valg af a. Dirigent: Gruppeleder Mads Nygaard valgt b. Referent: Camilla Blommegård valgt 2. Ad Formalia a. Godkendelse af dagsorden: Godkendt b. Er Grupperådet lovligt

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe Valg af dirigent og referent Dirigent Uffe Beck Referent Lene Beck Mødet konstateres lovligt varslet og indkaldt. Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Læs mere

Referat Divisionsrådsmøde 2013

Referat Divisionsrådsmøde 2013 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat Divisionsrådsmøde 2013 Onsdag d. 17. april kl. 19.00-21.30. Kløverhuset, Teglværksvej 11, 4200 Slagelse Fremmødte: 2.Hellig Anders Gruppe 3 repræsentanter,

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1)

Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1) Bramsnæs sejlklub Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1) 1) JC Frank blev valgt til dirigent

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Udsendt Dagsorden 190315 1. Valg af dirigent 2. Bemærkning til referatet fra sidste ordinær generalforsamling 3. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014

Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014 Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014 Dagsorden: 1. Velkomst, praktiske oplysninger 2. Valg af dirigent og referent 3. Beretning fra divisionsledelsen med

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Hej alle Mjølnerfolk!

Hej alle Mjølnerfolk! Kære tropsspejdere. Efter grundig overvejelse i tropsledelsen, har vi besluttet at vi har haft vinter nok for i år. Vi har derfor bestilt den allernyeste udgave af Forår - Model 2005, og forventer at det

Læs mere