GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S"

Transkript

1 Referat fra divisionsrådsmøde d Dagsorden: a. Valg af dirigent og referent b. Beretning fra divisionsledelsen c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse d. behandling af indkomne forslag e. Væsentlige beslutninger om divisionens fremtid, herunder: a beslutninger om divisionens udvikling, spejderarbejde mv. f. Vedtagelse af justeret budget for indeværende år og vedtagelse af budget og fastsættelse af divisionskontingent for det følgende år. g. Fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer under hensyntagen til Herunder orientering om ny divisionsledelsesstruktur. h. Valg af1-2 divisionschefer, divisionskasserer og øvrige medlemmer af divisionsledelsen i. Valg af revisor og revisorsuppleant j. Skriftlig eller mundtlig beretning fra en eller flere af Det Danske Spejderkorps' kredsrepræsentanter i Friluftsrådet k. Beretning fra spejdercentre og større arrangementer, jf. 50, og tilsvarende, tilknyttet divisionen l. Eventuelt Valg af dirigent og referent Lene Viberg fra Ry er valgt som dirigent Birgitte Damkjer fra Stærkodder er referent Beretning fra divisionsledelsen

2 Beretning fra divisionsledelsen Marts 2014 til marts 2015 Over det seneste år er der to primære ting, der har præget divisionsledelsens arbejde. På den ene side har vi været i en lang proces med gruppelederne om en ny måde at sammensætte divisionsledelsen på, så den bedre understøtter de arrangementer grupperne rne efterspørger, samt de opgaver som kan understøtte grupperne på den lange bane. På den anden side, så har vi sideløbende været i en lang process med Korpsledelsen og de andre divisioner om at få lavet et nyt, og mere klart, formål for divisionerne generelt. Begge processer har været meget spændende at deltage i ikke mindst fordi de griber så meget ind i hinanden. Og mens vi mener, at vi er nået i mål med vores egen divisionsledelsessammensætning, så er der stadig et stykke vej med Korpsledelsen endnu. Med den nye divisionsledelses-sammensætning sammensætning mener vi, at vi har fundet en god måde at forankre grenenes arrangementer i divisionen, og samtid sikre, at vi husker at holde fokus på udvikling af grupperne, og ikke kun driften af grenenes arrangementer. I skrivende stund er der fuld gang i planlægningen af årets divisionsturneringer, eller divisionstræf for tropsgrenen. Selvom alting selvfølgelig altid kan forløbe bedre, så ser det ud til, at der over hele linien er styr på tingene i år,, og det er fantastisk at se, hvilken engagement der bliver lagt for dagen fra grenenes ledere, for at sikre spændende og udfordrende arrangementer for divisionens spejdere. Vi håber på,, at processen med planlæningen af næste sæsons arrangementer kommer til at forløbe endnu bedre det vil vi i hvert fald, fra divisionsledelsens side, arbejde hen imod, med det nye hold der bliver stillet efter divisionsrådsmødet. Der opfordres til at divisionsledelsen fortæller lidt om processen i løbet af året om divisionsledelsens rolle. Mathias beretter om hvad vi har gjort sammen med gruppelederne og med korpset vedr. Afklaring af divisionens rolle. Det er endnu ikke endeligt afklaret, men stemmer godt overens med det, vi i Gudenå division har arbejdet med. Der arbejdes videre d Maj et sted på Fyn. Networking er vigtigt, det skabes primært gennem aktiviteter, derfor er det væsentligt for divisionsledelsen at støtte de aktiviteter, som spejderne skal være med til. Men de personer, der for øjeblikket sidder i divisionsledelsen, lsen, er mest fokuseret på gruppearbejdet. Hvad gør man i andre divisioner? Der er 35 divisioner, og der er 35 forskellige måder at lave divisionsarbejde på. Beretningen er godkendt Fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse

3 Der er overskud på arrangementer, kan man nedjustere deltagerprisen? Der er stor forskel på grenene, nogle har lavet stort underskud, andre et lille overskud. Er hver tur ikke gjort op for sig? Jo, hver tur er godkendt med budget. Man har opkrævet den budgetterede pris for spejderne ved grupperne. Balancen er ikke sendt med ud, derfor lidt forklaring: Der hænger en regning fra seniorarrangementer til jul 2012 og Deltagerne betaler ind til deres respektive grupper, som så betaler divisionen, når der opkræves. De grupper, som har haft deltagere med, kigger efter, om der er penge indbetalt på kontoen, og hvis, overføres de til divisionen. Der kommer formentlig til at figurere et underskud på omkring kr. Fremover vil divisionsledelsen arbejde på at forebygge dette problem ved at have aftaler med arrangørerne og en liste over deltagerne sendt med til gruppens kasserere. Regnskabet er godkendt. Væsentlige beslutninger om divisionens fremtid, herunder: a beslutninger om divisionens udvikling, spejderarbejde mv. Udviklingsplanen er udsendt, men ikke helt så relevant, som det var da det blev vedtaget for et år siden, men det er vedtaget for 2 år, så derfor bevarer vi det og arbejder ud fra det. Budget: Der er budgetteret med underskud på aktiviteter Indaba: det reviderede budget, der beregnes at Indaba kan indtjene lige så meget, som på regnskabet Beløbet for både indtægt og tilskud er derfor hævet. De kr. som er underskuddet fra divisionsseniorjulefrokost, er ført ind i det reviderede regnskab.

4 Ole Taanquist fra Skanderborg gruppe udtrykker stor tak til Anne Jensen for hendes indsats som divisionskasserer. Han nævner desuden, at en divisionskasserer aldrig må mangle likviditet i årets løb. Forslag 1: Skanderborg gruppe stiller følgende forslag: Et kontingent fri år,, dvs. ingen opkrævning af divisionskontingent i Konsekvens: Divisionens indtægter for 2015 nedsættes med kr. Begrundelser: Grupperne har ikke fået de forventede aktiviteter i 2014, som var indeholdt i budgettet. Arrangementer er beskåret med kr., INDABA med kr., uddannelse med kr., ligesom der ikke er givet sponsorat til nye initiativer på kr. og divisionssommerlejren ikke er blevet planlagt i I alt manglende aktiviteter på over kr. Divisionens formue er ved starten af 2015 på næsten kr. svarende til ca. 180 kr. pr. spejder, eller 6 års kontingent. Debat: Der er overskud og penge nok på kontoen, så lad os bevare pengene i grupperne. Det er godt med likviditet, når der ligger mange arrangementer oven i hinanden. Kuno foreslår at vi bruger pengene til at gøre arrangementerne for spejderne billigere i stedet. Lotte te (Ry) mener at det vil være bedst at bevare pengene så der er muligheder for tilskud til den nye divisionsledelsesstruktur. Nanna (1. Silkeborg) opfordrer til at vi følger korpset i at skabe indtryk og udtryk, det kræver penge! Ole: hvert år har vi snakket om at vi skal bruge flere penge, det er endnu ikke lykkedes En forælder: det giver mest mening at kontingentet t skal bruges til de børn, der er der nu. Don: Men allerede nu er der budgetteret med et underskud, lad os kaste penge efter aktiviteter i stedet. Der skal være en drift kapital til rådighed. Budgetterne er i øvrigt lavet af gruppernes ledere. Sejs: der skal være penge til den nye struktur. Dorthe (DC) budgettér med en bestemt pris til spejderne, og så brug alligevel penge til at lave turen fed!!

5 Forslag 2: Skanderborg gruppe stiller følgende forslag til revideret budget for 2015: Omkostninger til divisionssommerlejr sættes til kr. Konsekvens: Divisionens indtægter og udgifter til divisionssommerlejr sættes i budgettet således,, at udgifterne er kr. højere end indtægterne. Begrundelse: Divisionssommerlejren foreslås af divisionsledelsen i revideret budget for 2015 at give en udgift for divisionen på kr. Ifølge det udsendte materiale om lejren forventes ca. 200 spejdere at deltage (under 20 % af divisionens spejdere). Deltagerprisen for lejren er sat til 112,50 kr. / 114,30 kr. pr. døgn (halv- / hel lejr). Der skal betales 52 kr. til Assenbæk og 55 kr. til mad i alt 107 kr. Der er således ca.. 6 kr. pr. spejder døgn til øvrige udgifter. Der er i tallene ikke tages højde for gruppernes kommunale refusion af lejrpladsleje og transport til lejren er ikke en del af divisionslejrens budget. Den kommunale refusion af lejrpladsleje vil i gruppernes regnskab kunne dække ledernes deltagelse i lejren. Vi har ikke i grupperne modtaget et budget for lejren og det er derfor uklart, hvad de kr. (125 kr. pr. deltagende spejder) skal bruges til. Der vil i forbindelse med lejren være behov for enkelte planlægningsmøder og nogle få udgifter på selve lejren. De kr. forventes at kunne dække disse udgifter. Debat: Der er således budgetteret eret med en udgift på kr. hvad indeholder det? Budgettet for turen er sendt rundt. Der er et lille overskud på 5.000kr., som nok går til i forberedelse. De er tænkt som penge til at lave fede aktiviteter til ungerne. Der er mange klanspejderne, som gerne vil lave noget for spejderne. Der skal være penge til noget stort og sejt. Man bør have tillid til dem, som siger de gør noget, tillid til seniorerne. Der må gerne være noget, som gør at deltagerne kommer hjem formidler en fed tur. Sejs har bl.a. solgt turen på at der sker noget, som ikke sker på en almindelig sommerlejr. Er der ikke nogen af arrangørerne? Jo, men der er mange andre aktiviteter lige nu, Indaba, divsionsturnering, etc. Per fra Sejs foreslår at vi bibeholder de kr. 0kr. Skanderborg foreslår at ændre deres forslag til kr. Afstemning:

6 er der nogen, som vil bibeholde de ingen 8 stemmer for Der er flertal for Der ændres ikke i budgettet Afstemning om kontingentfrit år. For: 8 personer Imod: resten Forslaget er faldet Budgetændring: Hæv grenarrangement-budgettet for i år og for næste år. Vedtaget. Tillad Indaba at lave underskud. Budgettet er vedtaget. Budgetændring 2016 er vedtaget. Fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer under hensyntagen til Herunder orientering om ny divisionsledelsesstruktur. Den nye struktur er dannet i samarbejde med gruppelederne. Forslaget er vedtaget. Valg: Dorthe sidder andet år som DC, Mathias genvælges som DC Kjeld Krabsen vælges som divisionskasserer

7 Ditte Loldrup fra Hadsten, mikro Leon Sindbæk, Ry, mini Ulf Damkjer og Janni Mikkelsen, junior Dorthe Iversen, trop Mikkel Hald, senior Gruppeliv: Karoline Hinkbøl vælges for et år Nanna Johansen vælges for 2 år Drift: Birgitte Damkjer Revisor Kirsten Mørk genvælges Revisorsuppleant Birgit Overgaard Friluftrådet, se referatet i indbydelsen. Lillan præsenterer Indaba. Evt. Marie fra Korpsledelsen og Joan Locht, udviklingskonsulent fra korpset: Snak om mikrosponsorater, Klubliv Danmark. God mulighed for at tjene penge til gruppen. Bamsen: 1. Ry gruppe er vokset 27 medlemmer OG de har også haft procentmæssigt største fremgang. TILLYKKE!!! Tak for lån af hytten til Skanderborg.

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1 Marts 2013 Nr. 1 DIVISIONSLEDELSEN DC Martin Steenstrup, Torkilstrupvej 8,4863 Eskildstrup 25 882522 DK Susanne Graae, Nr. Alslev Vestergade 7, 4840 Nr.A. 28 639630 DA Martin Andersen, Sølvgade 26, 4840

Læs mere

Absalon Divisionsrådsmøde

Absalon Divisionsrådsmøde Absalon Divisionsrådsmøde 16. marts 2015 kl. 19:00-21:30 Spejdercenter Holmen Salen Arsenalvej 10 1436 København K Side 1 af 16 Kære deltager til divisionsrådsmødet Hermed indbydelsen til dette års divisionsrådsmøde

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde for DDS Søndermark Gruppe d. 4.2.2015

Referat fra Grupperådsmøde for DDS Søndermark Gruppe d. 4.2.2015 Referat Grupperådmøde DDS Søndermark Gruppe 04.02.2015 Side 1 af 7 Referat fra Grupperådsmøde for DDS Søndermark Gruppe d. 4.2.2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Godt 60 forældre, ledere og spejdere var med på forældreweekend på Høbjerghus, hvor rådsmødet foregik i forbindelse med

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Kom. nger om. og fordeles. i 2014.

Kom. nger om. og fordeles. i 2014. 1. Ry Gruppe inviterer til en den årlige genera amforsamling fredag 14. marts kl. 18.00 20.000 på Spejdergården Lynghoved Kom og vær med til at tage beslutnin nger om udvidelsen af Lynghoved, den fremtidige

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

ordene er i spil spot på fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november

ordene er i spil spot på fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november !?!??!??! spot på ordene er i spil fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november ordene er i spil indhold 05 Velkommen til Korpsrådsmødet 2012 06 Sæt spot på fremtiden 08 Årets tema Debat 10 Spot på Spejd

Læs mere

Referat generalforsamling 16-02-2013

Referat generalforsamling 16-02-2013 Referat generalforsamling 16-02-2013 Tilstede er: Beatrix M.G. Nielsen, Andreas Markert, Sari Arent, Otilia Leschly, Jacob Nøddeskov, Bjarke Sølverbæk, Maya Stolbjerg Drud Salonin, Marie Oscilowski, Camilla

Læs mere

Budstiken november 2008.

Budstiken november 2008. Budstiken november 2008. Sikken voldsom trængsel og alarm, det er koldt, og man må gå sig varm... Ledere og assistenter: Gruppeleder HER KAN DIT NAVN STÅ, Skriv eller ring til en af os på siden her, og

Læs mere

Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015. 1. Ry Gruppes blad

Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015. 1. Ry Gruppes blad Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015 1. Ry Gruppes blad STAMMEN Gruppeblad for 1. Ry Gruppe og F.R.Y.S. som er gruppens støtteforening. Bladet udkommer 7 gange årligt, i et oplag på 300 eksemplarer.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE Førerstævnet 2011 - Rebild Efterskole Udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps Sats og layout Stine Suhr Skovgård Print Korpskontoret

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Generalforsamling NJK 2010-03-02

Generalforsamling NJK 2010-03-02 Generalforsamling NJK 2010-03-02 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning 4. Kassereren forelægger det

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

VELKOMMEN I BESTYRELSEN

VELKOMMEN I BESTYRELSEN VELKOMMEN I BESTYRELSEN Indhold Formål 4 De Blå værdier 5 Organisationen 6 Sammensætning af bestyrelsen og gruppen 8 Bestyrelsens opgaver 10 Gruppens økonomi 14 Uddannelse 16 Udvikling af gruppen 17 Lokalt

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK 2010. 30. Marts, kl. 19.00

Referat af generalforsamling ISK 2010. 30. Marts, kl. 19.00 Referat af generalforsamling ISK 2010 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg Bente Tormborg vælges 30. Marts,

Læs mere

Referat af ekstra-ordinær RBBC generalforsamling d.27/10-2009 i RKI

Referat af ekstra-ordinær RBBC generalforsamling d.27/10-2009 i RKI Referat af ekstra-ordinær RBBC generalforsamling d.27/10-2009 i RKI Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af resultat af forhandlinger med kreditorer 3. Fremlæggelse af budget for dette år, herunder

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere