Forord. ude i verden og som kan skabe grønne jobs til Danmark.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. ude i verden og som kan skabe grønne jobs til Danmark."

Transkript

1 Vores vand

2 Forord Vi har i Danmark altid været gode til at opdage nye erhvervsmuligheder. Vores samfund er bygget op af disse skiftende ressourcer: Sild i Middelalderen, Sukker i Guldalderen, Smør i Efterkrigstiderne, siden Design, Gas, Vind. Så hvad bliver det næste store kapitel i Danmarks erhvervshistorie? Formentlig en ressource, vi er så forvænt med og har så rigeligt af, at vi knapt lægger mærke til den: Vand! Det er rent og billigt og en fantastisk ressource, som mange nationer er ved at opdage, at de er langt mere afhængige af, end de troede. Både vækst og velfærd er i flere lande direkte truet af vandproblemer, og det kan i sidste ende forhindre den sociale, miljømæssige og økonomiske bæredygtighed i verden. Danmark kan udnytte vandproblemer til egen fordel ved at løse dem. Det har vi gjort med vind ved at bygge møller i stedet for læhegn. Nu gør vi det med vand. Herhjemme har vi vist, at vi kan forvandle beskidte havne til badevand, at vi kan reducere vandspildet i ledningsnettet til en brøkdel af, hvad det er i omverdenen, at vi kan forvandle nødvendige, men kedelige oversvømmelsesbassiner til skater-baner for unge, samt at vi med intelligente, radarstyrede kloakker kan forudsige og håndtere nedbøren, så der er mindre risiko for oversvømmelser. Det er løsninger, som efterspørges ude i verden og som kan skabe grønne jobs til Danmark. Vi har et godt udgangspunkt. For vi har allerede dygtige virksomheder, forskere og vandselskaber, der løser vandproblemer i hele verden.

3 Danmark leverer vandteknologi i Europa, Kina, USA og Kenya for bare at nævne en håndfuld steder. Nogle steder er det højteknologiske styringssystemer, der kan kontrollere kloakker. Andre steder er det helt basale løsninger, der skaffer livsnødvendigt drikkevand. penge til velfærd for borgerne. Det kræver udvikling. Det kræver politisk opbakning. Det kræver intelligent regulering. Det kræver en effektiv sektor. Men så kan Vand til gengæld også blive det nye Vind og til sidst det nye guld. Regeringen har blandt andet understøttet udviklingen og eksporten af vandteknologi med Vækstplan for Vand, Bio og Miljøløsninger og det offentlige/private partnerskab State Of Green. Regeringen styrker nu eksportindsatsen en tand mere ved i løbet af 2015 at placere vækstrådgivere på danske ambassader i Kina, Kenya, Vietnam og Tyrkiet, som skal være med til at give eksporten af grønne løsninger et ekstra skub. Men selvom vi allerede eksporterer, kan det blive bedre. Vi har en førerposition, som vi ikke er kommet sovende til, og vi må ikke falde i søvn nu. Vi har ideerne. Vi skal understøtte dem endnu mere. Og tjene Kirsten Brosbøl Miljøminister Vores vand 3

4 4 Vores vand Intro

5 Når en kinesisk millionby har forurenet sin vandbeholdning, og store dele af det resterende vand forsvinder i utætte rør, kræver det en gennemtænkt, samlet løsning. En løsning med planlægning, overvågning, rør, renseanlæg, vandreservoirer og spareskyl. I Danmark har vi mange af de løsninger og den viden, og vi eksporterer dem allerede til både Europa og resten af Verden. Men vi kan få endnu mere ud af vores vandteknologi og viden om vand. Hvad enten problemstillingen er tørke og mangel på vand, udledning af forurenet spildevand eller oversvømmelser fra enorme skybrud, har vi en dansk løsning. Danske løsninger, som bliver skabt i samarbejde mellem forsyningerne og producenterne, og i sidste ende kommer forbrugerne til gode. Og de danske forbrugere får meget for pengene. For det første vand, der er så rent, at vi kan drikke det. Faktisk er kravene til vandet fra hanen højere, end det man kan købe på flaske. Men også kortlægningen af grundvandet og investeringer i klimatilpasning finansieres via vandregningen. Vi har en stærk vandsektor, fordi vi stiller krav til og betaler for vandet. Denne udgivelse handler om vandet i vores hverdag. Om drikkevand, spildevand og om regnvand, der pludselig truer med at oversvømme vores hjem. Den giver et indblik i, hvad det er, vi kan i Danmark, og hvad det er for udfordringer, vi kan være med til at løse og på den måde skabe flere jobs i en allerede succesfuld branche. Der er opgaver nok at tage fat på Kina alene investerer en milliard kroner i vandteknologi, om dagen! Vores vand 5

6 Drikkevand I et land som Danmark er det simpelt at skaffe rent drikkevand. Med vandboringer de rigtige steder skal vandet stort set blot transporteres til forbrugeren, som kan tappe det fra hanen. Det er en sjælden luksus, at vi har så rent grundvand. Men det er ikke en selvfølge. I 1980 besluttede Folketinget, at vi ikke vil rense drikkevandet i Danmark. Vores drikkevand er noget, vi trækker op af brønden og drikker frisk og koldt efter en ganske simpel behandling. Punktum. Den beslutning har fået en fundamental betydning for den helt usædvanlige ekspertise i vandbeskyttelse og vandbesparelse, vi har opnået i Danmark. Vi har haft en årelang indsats for at kortlægge og beskytte grundvandet, samtidig med at vandselskaberne er blevet mere og mere effektive. Det betyder, at vi ved, hvor vandet findes. Vi ved, hvordan vi passer på det. Vi ved, hvilke stoffer vandværket skal holde øje med. Vi ved, hvordan vi transporterer det uden spild. Og vi ved, hvor meget vi kan bruge for at have nok til fremtidige generationer. Vi har udviklet rørsystemer, måleinstrumenter, vandbesparende dyser, overvågningssystemer, planlægningsværktøjer, renseanlæg og en minutiøs kortlægning af, hvor vandet løber fra og til. Og det kan sælges. Miljøministeriet arbejder for: 1. E n målrettet beskyttelse af drikkevandsresourcerne 3. Nye muligheder for genbrug af vand 4. Et endnu mindre vandspild Grundvandet er koldt fra naturens side ca. 8 grader. 6 Vores vand

7 Vandspildet i EU-lande er procent, i Danmark er det under 10 procent. Drikkevand skal ikke renses, men blot iltes og filtreres i sandfiltre. Test i fuld størrelse Truelsbjergværket ved Aarhus er et helt nyt vandværk, der leverer vand til forbrugere. Udover at være et vandværk med den nyeste teknologi, er det også et demonstrations- og testanlæg, hvor andre kan afprøve teknologier i fuld skala. Mindre spild Vandcenter Syd har nedbragt tabet af vand i vandledningerne til lige over fem procent. Det har de gjort med en samlet, systematisk planlægning over 20 år, hvor de også har benyttet de nyeste teknologier. Den knowhow eksporterer de allerede i dag til flere lande i Asien. Vores vand 7

8 Vandsektoren De danske vand- og spildevandsforsyninger bliver hele tiden bedre. Det gør de blandt andet, fordi de gennem lovbundne krav tvinges til at effektivisere. Vandsektoren skal frem mod 2020 gennemføre effektiviseringer for 1,3 mia. kr. Det lyder barskt, men de kontante krav har over tid ført til, at Danmark har nogle af verdens førende vandteknologivirksomheder, fordi der bliver stillet store krav til produkternes pris og levetider på hjemmemarkedet. Afprøvning af nye løsninger på danske forsyninger er helt afgørende for mere end halvdelen af produktionsvirksomhederne og næsten 80 procent af rådgiverne, når de skal sælge deres løsninger i udlandet. Meget forenklet har man haft mulighed for at gennemteste en ny dims i fuld skala, inden man skal forsøge at afsætte den på eksportmarkeder, og det er en kæmpe fordel. En stærk dansk vandsektor er udgangspunktet for, at der overhovedet kan være en succesfuld eksport. Miljøministeriet arbejder for: 1. En mere effektiv vandsektor 2. Understøttelse og udvikling af et højt niveau for miljø, service og forsyningssikkerhed 3. Færre administrative byrder for vandsektoren 4. Bedre rammer for teknologiudvikling 15% Vandforbrugets fald på 10 år i husholdningerne 8 Vores vand

9 Energioverskud Billund BioRefinery er et nyt spildevandsanlæg, der arbejder for at udvinde energi af spildevandet. Helt nye teknologier afprøves og flere udenlandske delegationer har besøgt anlægget. Miljøministeriet har støttet med 15 mio. kr. Afprøvning af ideer Nationalt Vandtestcenter er en samlet indgang for virksomheder, der vil have testet ideer og produkter inden for vandteknologi og klimatilpasning. Vandtestcentret samarbejder med et landsdækkende netværk af testfaciliteter på GTS-institutter, laboratorier, universiteter og hos forsyningsselskaber. I 2013 brugte vi i gennemsnit 107 liter vand hver i døgnet. Vandprisen er i gennemsnit 6,7 øre pr. liter. Vores vand 9

10 Jobs og beskæftigelse danskere går på arbejde for at producere vandløsninger hver dag. Herudover kommer de ca ansatte i forsyningsvirksomhederne. Men også virksomheder, som ikke direkte beskæftiger sig med vandteknologi, er afhængige af en effektiv vandsektor. Hvis en virksomhed kan spare penge på vandforbruget eller spildevandsregningen, vil den have råd til at investere andre steder, og derfor er mange jobs i fødevaresektoren afhængige af, at der udvikles og tilbydes effektive vandløsninger. Det kan fx gøre sig gældende for slagterier, mejerier eller store virksomheder, der bruger vand til produktion eller køling. Danmark har i dag verdensførende private virksomheder indenfor vandeffektivitet, spildevandrensning, pumper, ventiller og vandmålere. Vandvirksomhederne udvikler hele tiden løsninger, der giver en stadig bedre ressourceudnyttelse og et bedre miljø. Både til forsyninger og produktionsvirksomheder. Miljøministeriet er sammen med virksomhederne med til at sparke døren ind på udenlandske markeder, så vi får nye steder at afsætte varer. Men vi skal også have verden til at komme til os. Vi har imponerende vand- og spildevandsanlæg, som beviser, hvad man får for pengene, når man handler i Danmark. Og selvom det kan være fristende kun at kigge mod Kina med dets gigantiske potentiale, må vi ikke glemme EU og vores nære markeder. Det er trods alt stadig her, eksporten er størst. Vandvirksomhederne peger over for ministeriet på, at de har brug for et endnu bedre samspil med forsyningerne, bedre testmuligheder, fremme af vandeffektive løsninger til industrien og etablering af nye state-ofthe-art anlæg for at skabe mere vækst og flere arbejdspladser. Miljøministeriet arbejder for: 1. At der udvikles endnu mere vandeffektive løsninger til forsyninger og virksomheder. 2. At virksomheder og forsyninger bliver bedre til at udnytte ressourcerne i spildevandet fx energi og fosfor. 3. At der etableres nye state-of-the-art anlæg, samt gode testfaciliteter for virksomhederne. 400 danske vandvirksomheder beskæftiger sig med udvikling og salg af dansk vandteknologi. 10 Vores vand

11 = mennesker i forsyningsvirksomheder i produktion af vandløsninger er beskæftiget i vandsektoren Det vandeffektive mejeri Miljøministeriet har igangsat et pilotpartnerskab sammen med mejerierne omkring større vandeffektivitet. Ambitionen er, at mejerierne kan spare op til 30 mio. kr. om året ved at genbruge vandet og bruge det mere effektivt. Det vandeffektive hospital Region Hovedstaden er sammen med flere hospitaler i gang med et projekt, der skal pege på de største potentialer for ny vandteknologi på hospitaler. Miljøministeriet har støttet med 1,5 mio. kr. Vandteknologierne vil kunne anbefales til de nye hospitalsbyggerier. Vores vand 11

12 Hvis Danmark havde 1 procent af verdensmarkedet, ville det skabe DI VERSE KUL, KALK, KEMIKALIER 1% DIVERSE 6% ENZYMER OG MIKROORGANISMER 3% MÅLEINSTRUMENTER 12% FILTRERING, RENSNING 14% DANSK EKSPORT AF VANDTEKNOLOGI I 2013 PUMPER 30% RØR, SLANGER, PAKNINGER 13% VENTILER 19% TANKE, KAR, BEHOLDERE 1% 12 Vores vand

13 mere end nye jobs. Danmark har en førerposition, når det gælder eksport af vandteknologi. Kun Italien overgår Danmark i Europa, når man sammenligner med den generelle eksport i landene. Eksporten af vandteknologi er gået frem i Kina og Sverige, og eksporten til Kina er steget otte år i træk. Hvis stigningstakten i eksporten af vandteknologi til Kina fortsætter, vil Danmark i 2015 have en eksport af vandteknologi til Kina på over en mia. kr., og Kina vil være dansk vandteknologis tredjestørste marked efter Tyskland og Sverige. Verdensmarkedet for vandteknologi forventes at vokse 50 procent mere end den generelle økonomi frem mod 2018, så der er gode muligheder for at øge eksporten de kommende år. I takt med at flere flytter til byerne, og kravene til spildevandsrensning stiger, vil det medføre at større behov for renseløsninger. Men også i brancher som olie, gas og mineindustrien er der udsigt til en stigning i behovet for vandteknologi kr. vandteknologi eksporteres Vandteknologi er 2,4% af Danmarks samlede eksport Udvikling i dansk eksport er 1,9% Vores vand 13

14 Bæredygtighed klodens vand Verdens befolkning er ved at løbe tør for rent ferskvand. Allerede i dag bruger eller forurener vi mere vand, end klodens nedbør kan følge med til. Flere indbyggere, mere rigdom og ændrede kostvaner i de store vækstøkonomier som Kina og Indien betyder, at vandforbruget stiger eksplosivt. Vi bor sammen i kæmpebyer, der bruger store mængder vand og omdanner det til spildevand. Og når oversvømmelserne kommer, kan kloakkerne mange steder ikke håndtere de store mængder. Hvert femte menneske på kloden lever i Kina. Men Kina har kun en tyvendedel af verdens drikkevand. Hver sjette by lider allerede nu af vandmangel, og kineserne bruger hver dag mere vand, end naturen kan genskabe. Mønsteret gentager sig i Indien, Brasilien og i mange andre vækstøkonomier i verden. I Kenya er der brug for en bæredygtig løsning, der sikrer en lav betaling for drikkevand, som går direkte til vedligeholdelsen af anlægget uden brug af kontanter. Den har de fået, og den har de fået fra Danmark. Med stor erfaring i bagagen indgår Danmark aktivt i internationalt arbejde, hvor vi er med til at sætte ambitiøse mål for vandkvalitet og bæredygtig udnyttelse af klodens vandressourcer. I FN regi arbejder vi for bæredygtighedsmål, som bliver pejlemærker for udviklingen af verdens lande og regioner i perioden 2015 til Målene er med til at sætte en global dagsorden, hvor vandrensning, vandeffektivitet og bæredygtig udnyttelse af vand er helt centralt. Globale udfordringer på vandområdet, hvor danske virksomheder har spidskompetencer, og hvor behovet for smarte løsninger og vandteknologi, til at håndtere fremtidens befolkningstilvækst, øget urbanisering, klimatilpasning og kravet om bedre levestandart, er enormt. Miljøministeriet arbejder for: 1. Adgang til rigelig vand af god kvalitet for alle 2. Effektiv udnyttelse af vand som grundlag for økonomisk vækst 3. God vandkvalitet i vores miljø. Det globale vandforbrug er tre gange højere end i Fortsætter udviklingen vil 1,8 mia. mennesker lide af vandmangel om ti år. 14 Vores vand

15 Mobilt renseanlæg PURE H 2 O er et mobilt renseanlæg, der kan stilles op, hvor der ikke er adgang til rent drikkevand, fx ved flygtningelejre og felthospitaler. PURE H 2 O BlueBox kan rense vand fra alle kilder og er testet i over 30 lande. Den bliver anvendt at bl.a. Røde Kors og WHO. 95% af deres løsninger eksporteres. Rent vand uden kontanter Grundfos Lifelink er et system designet til udviklingslande, hvor man forsyner borgere med vand fra lokale tappestationer. Anlægget drives af solcelle-paneler, og man betaler en øre pr. liter vand med sin mobiltelefon, som går til vedligeholdelsen. Det sikrer, at pengene ikke ender i de forkerte hænder. Det globale ferskvandsforbrug (2010) 13% 18% 69% Husholdninger Industriel produktion Landbrugsproduktion Verdens vandtab koster mia. kr. om året. Vores vand 15

16 Klimatilpasning Udfordringer med vand begrænser sig ikke til at skaffe rent drikkevand og håndtere spildevand. I de senere år har vi set eksempler på voldsomme oversvømmelser fra skybrud og fra havvandsstigninger i både Danmark og resten af verden. Klimaforandringerne er et faktum, og vi kommer til at leve med både storme som Bodil og Allan og nedbørshændelser, som vi så i København i 2011 og i Nordjylland i Derfor forbereder vi os. Det danske samfund vil over de kommende år være nødt til at udvikle nye og fremtidssikrede svar på disse udfordringer. Der igangsættes milliardinvesteringer, og vi skal derfor udvikle løsninger, som vi kan sælge i hele verden. Vi skal skabe synergi med andre fagområder. Når vi bygger en vej, skal vi samtidig tænke om den kan transportere noget af vores overskydende regn. I Danmark forholder vi os til udfordringen. Kommunerne har lavet klimatilpasningsplaner, som håndterer risikoen for oversvømmelse fra spildevand. Miljøministeriet stiller værktøjer til rådighed, så indsatsen bliver så effektiv som muligt. Miljøministeriet har overfløjet Danmark på kryds og tværs for at udvikle Danmarks Højdemodel 2015, som er grundlag for at udvikle modeller, der kan være med til at vise, hvor vandet løber hen. Miljøministeriet arbejder for: 1. At understøtte kommunernes arbejde med klimatilpasning 2. At fremme de samfundsøkonomisk mest optimale løsninger 3. At der bliver skabt rekreative byrum i forbindelse med klimatilpasningen 80 cm 16 Vores vand 70 cm 60 cm 50 cm 40 cm 30 cm Ifølge en dansk analyse vil Danmark frem til år 2100 opleve havstigninger på cm

17 Samtlige kommuner vil i 2015 have færdiggjort deres første klimatilpasningsplaner. Regn og rulleskøjter Skaterparken i Roskilde er et bevis på, hvordan klimatilpasning og rekreative værdier kan forenes. Cementbowlerne er et mekka for skatere i tørvejr, men når skybruddet rammer, kan de fungere som regnvandsopsamling. Vandslange NoFloods er mobile dæmninger udviklet af Enviroment Solutions. Dæmningerne kan på få timer rulles ud og fyldes med vand, så de beskytter områder mod oversvømmelser. Løsningen er solgt til flere lande. Vores vand 17

18 Fremtiden Eksporten af > 1 mia 18 Vores vand

19 Vandsektoren kan udvikles inden for flere områder. I 2015 er der afsat 120 mio. kroner gennem MUDP-ordningen til virksomheder og forsyningers udvikling og demonstration af miljøteknologi. Det er penge, som går direkte til udvikling af ny miljøteknologi, så vi kan forvente at se nye danske opfindelse i fremtiden. En bedre udnyttelse af ressourcerne ved rensning af spildevand er et af de områder, der i øjeblikket er i udvikling. En del af slammet fra spildevandet kan bruges som biobrændsel og derved skabe grøn energi, og grundvandets relativt lave temperatur kan bruges til afkøling af tekniske anlæg, så man kan spare energi. Der kan også udvindes fosfor af spildevandet, som kan bruges til gødning i landbruget, og man kan fjerne kalken, så vandet bliver mere blødt, og elforbruget i vaskemaskiner og elkedler dermed sænkes. Der er udbudt midler til fyrtårnsprojekter, så forsyninger og virksomheder i samarbejde kan udvikle fremtidens drikkevandsanlæg, fremtidens spildevandsanlæg og så de nye supersygehuse, kan få den mest effektive teknologi til håndtering af vand. vandteknologi til Kina er steget 8 år i træk Kina investerer en mia. kr. om dagen i vandteknologi mio mio Vores vand 19

20 Miljøministeriet Børsgade København k ISBN-nr: Design og produktion: Ægir. Fotos: Aarhus Vand, Vandcenter Syd, Billund BioRefinery, Arla, Pure H2O, Grundfos, Roskilde Kommune, Environment Solutions og Stig Nørhald

Formentlig en ressource, vi er så forvænt med og har så rigeligt, at vi knapt lægger mærke til den: Vand!

Formentlig en ressource, vi er så forvænt med og har så rigeligt, at vi knapt lægger mærke til den: Vand! Vores vand Vi har i Danmark altid været gode til at opdage nye erhvervsmuligheder, efterhånden som de gamle tørrede ud. Vores samfund er bygget op af disse skiftende ressourcer: Sild i Middelalderen, Sukker

Læs mere

Danmark som Global Water Hub. Jakob Møller Nielsen, Naturstyrelsen

Danmark som Global Water Hub. Jakob Møller Nielsen, Naturstyrelsen Danmark som Global Water Hub Jakob Møller Nielsen, Naturstyrelsen 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Vand er en dansk styrkeposition Topplacering i EU: 14,3 mia. (eksport af vand ud af samlet eksport)

Læs mere

Miljøminister Ida Aukens tale til Dansk Miljøteknologis vintermøde d. 26. januar 2012

Miljøminister Ida Aukens tale til Dansk Miljøteknologis vintermøde d. 26. januar 2012 Indledning: De to kriser Det er nok ikke overgået nogens opmærksomhed, at Europa står midt i en økonomisk og finansiel krise. Det ved I virksomheder om nogen. Men samtidig oplever verden også en krise

Læs mere

Introduktion til fyrtårnsprojektet Vandeffektive hospitaler. Anne Marie Jakobsen Specialkonsulent Enheden for klima og ressourcer Region Hovedstaden

Introduktion til fyrtårnsprojektet Vandeffektive hospitaler. Anne Marie Jakobsen Specialkonsulent Enheden for klima og ressourcer Region Hovedstaden Introduktion til fyrtårnsprojektet Vandeffektive hospitaler Anne Marie Jakobsen Specialkonsulent Enheden for klima og ressourcer Region Hovedstaden Gode renseresultater nye muligheder vandeffektive løsninger

Læs mere

Temadag om hospitalsspildevand og vandteknologi Danske Regioner 4. februar 2014

Temadag om hospitalsspildevand og vandteknologi Danske Regioner 4. februar 2014 Temadag om hospitalsspildevand og vandteknologi Danske Regioner 4. februar 2014 Camilla Lønborg Jensen Enhedschef Center for Regional Udvikling PROGRAM 9:30-9:45 Velkomst og program v. Enhedschef Camilla

Læs mere

Samarbejde imellem store og små virksomheder, hvordan løser vi fremtidens miljøudfordringer i fællesskab?

Samarbejde imellem store og små virksomheder, hvordan løser vi fremtidens miljøudfordringer i fællesskab? Samarbejde imellem store og små virksomheder, hvordan løser vi fremtidens miljøudfordringer i fællesskab? Et eksempel på samarbejde i den danske vandbranche. Kenth Hvid Nielsen Group Vice President Global

Læs mere

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V) Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 315 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 23. maj 2013 13-434 / Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Naturstyrelsens arbejde med fremme af dansk vandteknologi. Katrine Rafn Kontorchef Klimatilpasning, Vandsektor og Grundvand, Naturstyrelsen

Naturstyrelsens arbejde med fremme af dansk vandteknologi. Katrine Rafn Kontorchef Klimatilpasning, Vandsektor og Grundvand, Naturstyrelsen Naturstyrelsens arbejde med fremme af dansk vandteknologi Katrine Rafn Kontorchef Klimatilpasning, Vandsektor og Grundvand, Naturstyrelsen Vandvisionsmøde 1. december 2015 Hovedbudskaber 1. Branchen går

Læs mere

Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren. Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen

Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren. Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen Muligheder for at ansøge midler 2014 MUDP 2014 VTU-fonden Samfundspartnerskab Vandeffektiv industriel produktion EUDP +

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Baggrund Første handlingsplan for fremme af miljøeffektiv teknologi Danske løsninger på globale udfordringer:

Læs mere

Handlingsplanens aktiviteter National indsats, innovation

Handlingsplanens aktiviteter National indsats, innovation National indsats, innovation Identificer styrker og innovationsområder Workshop om skabelse af energineutralitet i hele vandkredsløbet og nedbringe CO2- footprint (producere energi, reducere energiforbrug

Læs mere

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Kort om Aarhus Vand A/S o o o o o Aarhus Vand er et aktieselskab

Læs mere

Eksportanalyse af Vandteknologi. Kina

Eksportanalyse af Vandteknologi. Kina Eksportanalyse af Vandteknologi Kina Juli 2016 Redaktion: Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning ISBN: 978-87-7175-589-3 2 SVANA/ Eksportanalyse af Vandteknologi - Kina Indhold 1. Eksportanalyse - Kina

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Velkommen til. IshØjFORsyning. Vi sikrer dig rent vand i hanerne

Velkommen til. IshØjFORsyning. Vi sikrer dig rent vand i hanerne Velkommen til IshØjFORsyning Vi sikrer dig rent vand i hanerne og leder spildevandet bort www.ishøjforsyning.dk Det eneste, vi har i hovedet, er vand! Ishøj Forsyning A/S blev etableret i 2010 som følge

Læs mere

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014.

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014. NOTAT Faktaark Miljøteknologi J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015 Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014 Indledning MUDP understøtter regeringens målsætninger

Læs mere

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 23. september 2015 Nanna Rørbech Dagsorden 1. Oplæg om MUDP og Grøn Innovationspulje 2. Dialog med repræsentanter fra Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Teknologiudvikling. Den nye vandsektorlov

Teknologiudvikling. Den nye vandsektorlov Teknologiudvikling Jóannes J. Gaard, Vandforsyning DANVA s temadag - den 9. marts 2016 Den nye vandsektorlov» 1. Loven skal medvirke til, at vand- og spildevandsforsyningen drives på en effektiv måde,

Læs mere

Danvas grønbog om Fremtidens vandsektor

Danvas grønbog om Fremtidens vandsektor Danvas grønbog om Fremtidens vandsektor Agenda Hvad er Danvas grønbog om fremtidens vandsektor? Grønbogens 4 scenarier Fællestræk ved scenarierne Hvad er Danvas grønbog om fremtidens vandsektor? Èt af

Læs mere

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand 1.1 RESUME Alle husholdninger, virksomheder og institutioner bruger vand og

Læs mere

Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer

Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer Den stigende urbanisering er en global tendens, som ikke er til at fornægte. Verdens befolkning er i en voldsom grad på vej mod byerne, hvilket i stigende grad

Læs mere

Vækst gennem udvikling og test af fremtidens vandløsninger. Nationalt Vandtestcenter

Vækst gennem udvikling og test af fremtidens vandløsninger. Nationalt Vandtestcenter Vækst gennem udvikling og test af fremtidens vandløsninger Nationalt Vandtestcenter Jan Holmegaard Hansen, Chief Project Manager, COWI Projektleder for Nationalt Vandtestcenter 1 Nationale Testfaciliteter

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

»Sådan får De bedre vand-vaner«

»Sådan får De bedre vand-vaner« »Sådan får De bedre vand-vaner«danske Vandværkers Forening Det forventer vi af drikkevandet: Det er billigt Det er ikke sundhedsfarligt at drikke Det smager godt Det er klart Det er køligt Det lugter ikke

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

Strategi for DBDH Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk

Strategi for DBDH Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk Strategi for DBDH 2016-2018 Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk Marked og omverden Mere end halvdelen af verdens mennesker bor i byer. FN forventer, at byerne skal huse

Læs mere

Prispres // lokale miljø- og servicemål

Prispres // lokale miljø- og servicemål Prispres // lokale miljø- og servicemål Workshop: Forsynings- og infrastruktur-sektoren d. 2. oktober 2014 v. Carl-Emil Larsen, Charlotte Frambøl DANVA Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg T: 7021 0055 E:danva@danva.dk

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Grønne hospitaler, innovation og grøn vækst. Ved Anne Marie Jakobsen/specialkonsulent Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden

Grønne hospitaler, innovation og grøn vækst. Ved Anne Marie Jakobsen/specialkonsulent Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Grønne hospitaler, innovation og grøn vækst Ved Anne Marie Jakobsen/specialkonsulent Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden TEM konference: Nordic Center for Sustainable Healthcare 28.maj 2015

Læs mere

Eksportanalyse af Vandteknologi USA

Eksportanalyse af Vandteknologi USA Eksportanalyse af Vandteknologi USA September 2016 Redaktion: Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning ISBN: 978-87-7175-598-5 2 Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning / Eksportanalyse af vandteknologi

Læs mere

The Rethink Water Project

The Rethink Water Project The Rethink Water Project International markedsføring og branding af dansk viden og vandteknologi rethinkwater One single point of entry to the Danish Water sector 12 mio. til branding af den danske vandsektor

Læs mere

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Nyhedsbrev 2 fra Kinainfo.dk Januar 2009 8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Tema 1: Kina og finanskrisen 8 pct. vækst den

Læs mere

Innovative klimaløsninger

Innovative klimaløsninger Innovative klimaløsninger - udfordringer og samarbejder set fra en kommunal synsvinkel Danish Water Forum, tirsdag den 30. april Ved Philip Hartmann, By- og Miljødirektør, Gladsaxe Kommune Agenda Hvad

Læs mere

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune Indhold Hvorfor har vi lavet en klimatilpasningsplan i København? Hvordan er processen blev lagt frem og gennemført? Planens hovedresultater Københavns

Læs mere

Vandsektoren. Den danske vandforsyning Leverandører til vandsektoren internationale forretningsmuligheder

Vandsektoren. Den danske vandforsyning Leverandører til vandsektoren internationale forretningsmuligheder Vandsektoren Den danske vandforsyning Leverandører til vandsektoren internationale forretningsmuligheder Disposition 1. Vandforsyning 2. Leverandører til vandsektoren internationale forretningsmuligheder

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

ETABLERING AF PILOTPARTNERSKAB GENANVENDELSE AF VAND OG BRUG AF SEKUNDAVAND I FØDEVAREINDUSTRIEN

ETABLERING AF PILOTPARTNERSKAB GENANVENDELSE AF VAND OG BRUG AF SEKUNDAVAND I FØDEVAREINDUSTRIEN ETABLERING AF PILOTPARTNERSKAB GENANVENDELSE AF VAND OG BRUG AF SEKUNDAVAND I FØDEVAREINDUSTRIEN 2 OVERORDNEDE FORMÅL Industrielle løsninger til besparelse af vandressourcer Nuværende forbrug af drikkevand

Læs mere

MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi

MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi Strategisk samarbejde for indsamling af elektronikaffald 24. april 2014 Miljøstyrelsen, Anne Nielsen MUDP 2014 Programmets overordnede målsætning

Læs mere

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi Kort version

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi Kort version Økologiplan Danmark Sammen om mere økologi Kort version 1 Forord Økologien er gået fra at være biodynamisk idealisme i små butikker til i dag at være en naturlig del af supermarkedernes udbud. Den udvikling

Læs mere

Ingen skal leve for mindre end ca 10 kr. om dagen. Alle skal have lige ret til fx at eje land, arve penge og åbne en bankkonto

Ingen skal leve for mindre end ca 10 kr. om dagen. Alle skal have lige ret til fx at eje land, arve penge og åbne en bankkonto Ingen skal leve for mindre end ca 10 kr. om dagen Alle skal have lige ret til fx at eje land, arve penge og åbne en bankkonto Vi skal hjælpe folk til at modstå katastrofer og klimaforandringer Vi skal

Læs mere

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12 3. De 5 lande Hæfte 3 De 5 lande Danmark... 3 Grønland... 5 USA... 7 Maldiverne... 9 Kina... 11 Side 2 af 12 Danmark Klimaet bliver som i Nordfrankrig. Det betyder, at der kan dyrkes vin m.m. Men voldsommere

Læs mere

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

Læs mere

Vandvision 2025 IWA 2020 og Vandet fra landet. Miriam Feilberg, DANVA, 6. oktober 2016

Vandvision 2025 IWA 2020 og Vandet fra landet. Miriam Feilberg, DANVA, 6. oktober 2016 Vandvision 2025 IWA 2020 og Vandet fra landet Miriam Feilberg, DANVA, 6. oktober 2016 Indhold Vandvision 2025 IWA 2020 Og Vandet fra Landet Baggrund for Vandvisionen Udviklet i samarbejde mellem Miljøministeriet,

Læs mere

1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde. 2. Mand. 3. Kan/vil ikke tage stilling 1 46.3% 2 52.4% 3 1.2%

1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde. 2. Mand. 3. Kan/vil ikke tage stilling 1 46.3% 2 52.4% 3 1.2% 1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde 1 46.3% 2. Mand 2 52.4% 3. Kan/vil ikke tage stilling 3 1.2% 2. Hvilken aldersgruppe tilhører du? 1. 20 29 år 2. 30 39 år 3. 40 49 år 4. 50 59 år 1. 1 2. 2 3. 3 5. 60 6. Kan

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

På det rene med spildevandet

På det rene med spildevandet På det rene med spildevandet Hvem er VandCenter Syd? VandCenter Syd tager hånd om spildevandsrensningen i både Odense Kommune og Nordfyns Kommune, efter vi den 1. januar fusionerede med Nordfyns Spildevand.

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Vækst gennem udvikling og test af fremtidens vandløsninger. Nationalt Vandtestcenter

Vækst gennem udvikling og test af fremtidens vandløsninger. Nationalt Vandtestcenter Vækst gennem udvikling og test af fremtidens vandløsninger Nationalt Vandtestcenter Jan Holmegaard Hansen, Chief Project Manager, COWI Projektleder for Nationalt Vandtestcenter 1 25. februar 2015 Nationalt

Læs mere

År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 NOTAT Vandforsyning J.nr. Ref. MIKIN Den 7. april 2016 Dansk eksport af vandteknologi 2015 Naturstyrelsen har bedt analysevirksomheden DAMVAD Analytics om at levere tal for eksport af vandteknologi i 2015

Læs mere

Stor værdi i udvikling af vandteknologi også for samfundet

Stor værdi i udvikling af vandteknologi også for samfundet Stor værdi i udvikling af vandteknologi også for samfundet Et nyt innovationsregnskab fra VTU-Fonden dokumenterer en betydelig gevinst ved offentlig investering og støtte til vandteknologiprojekter. 53

Læs mere

Ramme for kommunernes klimatilpasning

Ramme for kommunernes klimatilpasning Ramme for kommunernes klimatilpasning Louise Grøndahl Rejsehold for klimatilpasning SIDE 1 Forebyggelse frem for oversvømmelse Regeringen vil Etablere en Task Force for klimatilpasning, der skal udarbejde

Læs mere

KLIMATILPASNING AF THYBORØN

KLIMATILPASNING AF THYBORØN ET EKSEMPEL PÅ GEVINSTER VED SAMARBEJDE MELLEM FORSKERVERDENEN, KOMMUNE, FORSYNING OG RÅDGIVER THOMAS DAMGAARD, LEDER AF NATUR & MILJØ, LEMVIG KOMMUNE LARS NØRGÅRD HOLMEGAARD, ADM. DIREKTØR, LEMVIG VAND

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Vandforbrug Vandmængder Vandforsyning og vandtab Vandkvalitet November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab Forbrug af drikkevand Københavnernes

Læs mere

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild Til samtlige husstande i Gentofte Kommune Vi klarer vandet Det koster vandet Gør dit hus klar til regnvejr Hold øje med kloakken Nordvand klimasikrer Pas på vandspild rent drikkevand rent badevand rent

Læs mere

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET Selvforsyning, miljø, jobs og økonomi gennem en aktiv energipolitik. Socialdemokratiet kræver nye initiativer efter 5 spildte år. Danmark skal være selvforsynende med energi,

Læs mere

Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015

Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015 Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015-7. September 2015 - Mathilde Aagaard Sørensen, Naturstyrelsen Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program (MUDP) Tilskud til fremme

Læs mere

Grøn omstilling med erhvervslivet

Grøn omstilling med erhvervslivet Aarhus Kommune Klimatilpasning Grøn omstilling med erhvervslivet CLAUS NICKELSEN Indhold 1. Vand og vækst i 1990 erne 2. Et nyt mindset 3. Offentligt - privat samarbejde 4. Universitetet 5. Kommunale samarbejder

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

FRA SPILD TIL RESSOURCER

FRA SPILD TIL RESSOURCER FRA SPILD TIL RESSOURCER Fra at tænke på affald som spild vil vi i højere grad tænke cirkulært i ressourcer. DIVERSITET Fra at omgåes de samme specialer vil professionalisering handle mere om at arbejde

Læs mere

Vækst gennem udvikling og test af fremtidens vandløsninger. Nationalt Vandtestcenter

Vækst gennem udvikling og test af fremtidens vandløsninger. Nationalt Vandtestcenter Vækst gennem udvikling og test af fremtidens vandløsninger Nationalt Vandtestcenter Jan Holmegaard Hansen, Chief Project Manager, COWI Projektleder for Nationalt Vandtestcenter 1 18. marts 2015 Nationalt

Læs mere

Talen til samråd AO[om dansk svineproduktion] i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri onsdag den 10. september 2014, kl. 14.

Talen til samråd AO[om dansk svineproduktion] i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri onsdag den 10. september 2014, kl. 14. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 519 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Dep Sagsnr.:27154 Dok.: 716914

Læs mere

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI Hvordan får vi mere ud af klimatilpasningen, og hvordan gør vi det på nye og innovative måder? Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania Hvad er VANDPLUS? VANDPLUS-partnerskabet

Læs mere

Vi forbinder idé, partnere og finansiering

Vi forbinder idé, partnere og finansiering biopro UdVikling af fremtidens bioteknologiske produktion CASE overvågning af strømforbrug CASE gvoir mobilt kæmpebassin CASE lynhurtig test til at spore bakterier i drikkevand CASE lifeline mobilløsning,

Læs mere

Vandet fra landet Indlæg på møde den 11. juni 2015. v/ Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut, Rørcentret

Vandet fra landet Indlæg på møde den 11. juni 2015. v/ Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut, Rørcentret Vandet fra landet Indlæg på møde den 11. juni 2015 v/ Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut, Rørcentret Vandet fra landet - Formål Partnerskabet Vandet fra landet blev udbudt af NST i december 2013 Partnerskabet

Læs mere

Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport

Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport Indblik Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport Danmark har væsentlige styrker inden for energieffektivisering, der kan resultere i både mere eksport og jobskabelse.

Læs mere

Fremtidens landbrug er mindre landbrug

Fremtidens landbrug er mindre landbrug Fremtidens landbrug er mindre landbrug Af Sine Riis Lund 17. februar 2015 kl. 5:55 FORUDSIGELSER: Markant færre ansatte og en betydelig nedgang i landbrugsarealet er det realistiske scenarie for fremtidens

Læs mere

Teknologiske muligheder i intelligent håndtering af vand-ressourcer

Teknologiske muligheder i intelligent håndtering af vand-ressourcer Teknologiske muligheder i intelligent håndtering af vand-ressourcer Har vi et vandproblem og hvor? Hvad er intelligent vandbehandling i drikkevandsforsyningen? Hvad er intelligent vandbehandling ved spildevandsbehandling?

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Region Hovedstaden. ReVUS handlingsplan for

Region Hovedstaden. ReVUS handlingsplan for ReVUS handlingsplan for 2017-2018 1 ReVUS er blevet til i et tæt samarbejde Siden august 2014 har vi været i dialog med kommunerne om mål, ambitionsniveau og forslag til initiativer i ReVUS Politisk niveau:

Læs mere

Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder. Uretfærdig middag

Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder. Uretfærdig middag Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder Uretfærdig middag Befolkning Vand Verdens befolkning har meget forskellige levevilkår. Du mærkede nogle af forskellene på din egen krop ved den uretfærdige

Læs mere

Udfordringer og muligheder for dansk eksport. Oplæg til Erhvervsudviklingsdøgnet 23. maj 2013 af Vibeke Rovsing Lauritzen Chef for Eksportrådet

Udfordringer og muligheder for dansk eksport. Oplæg til Erhvervsudviklingsdøgnet 23. maj 2013 af Vibeke Rovsing Lauritzen Chef for Eksportrådet Udfordringer og muligheder for dansk eksport Oplæg til Erhvervsudviklingsdøgnet 23. maj 2013 af Vibeke Rovsing Lauritzen Chef for Eksportrådet 1 Emner Eksportforventninger og rammebetingelser Krisens betydning

Læs mere

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram RENERE LUFT OG MINDRE STØJ MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram VAND OG KLIMATILPASNING Infomøder 2017 FÆRRE PROBLEMATISKE KEMIKALIER AFFALD OG RESSOURCER INDUSTRIENS MILJØUDFORDRINGER

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren DI Fødevarer November 2013 Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren af konsulent Peter Bernt Jensen Fødevaresektoren er en dansk styrkeposition En fjerdedel af den danske vareeksport

Læs mere

ZENZOR Sensorer i andre brancher

ZENZOR Sensorer i andre brancher ZENZOR Sensorer i Af: Chefkonsulent Christian, DI ITEK For: Eksperter i vandteknologi Hos: Vandsektorens Teknologiudviklingsfond Dato: 16. januar 2014 Sensorer åbner verden se, lugt, smag, hør, føl, balance

Læs mere

KLIMATILPASNING Hvilken rolle har regionen?

KLIMATILPASNING Hvilken rolle har regionen? KLIMATILPASNING Hvilken rolle har regionen? 1 9. maj 2017 REGIONAL UDVIKLING Schweitz og Danmark er de lande i Europa, hvor tabene som følge af klimaforandringerne er størst I følge det Europæiske Miljøagentur

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

FORKANTS DANMARK. -Globale udfordringer lokale muligheder. Udviklingschef Niels Larsen 2013

FORKANTS DANMARK. -Globale udfordringer lokale muligheder. Udviklingschef Niels Larsen 2013 FORKANTS DANMARK -Globale udfordringer lokale muligheder Udviklingschef Niels Larsen 2013 UDFORDRINGER/MULIGHEDER Infrastruktur Placering Offentlige arbejdspladser Bosætning Uddannelser Arbejdspladser

Læs mere

NETVÆRKSMØDE. Om vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde. 25. februar 2015, Teknologisk Institut, Aarhus

NETVÆRKSMØDE. Om vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde. 25. februar 2015, Teknologisk Institut, Aarhus NETVÆRKSMØDE Om vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25. februar 2015, Teknologisk Institut, Aarhus Et bud på fremtidens innovative vandbehandling inden for grundvandsforurening og drikkevandsforsyning

Læs mere

Udviklingen i prislofterne i vandsektoren

Udviklingen i prislofterne i vandsektoren Udviklingen i prislofterne i vandsektoren December 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 RESUMÉ OG HOVEDKONKLUSIONER Udviklingen i prislofterne i vandsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

RUM FOR VÆKST AKADEMISK ARKITEKTFORENING

RUM FOR VÆKST AKADEMISK ARKITEKTFORENING RUM FOR VÆKST AKADEMISK ARKITEKTFORENING Arkitektur skaber rum for vækst Arkitektur. Er det ikke noget med operahuse, rådhuse og dyre enfamilieshuse? Jo. Men arkitektur er i særdeleshed også vækst. Derfor

Læs mere

Globale ambitioner i Region Midtjylland

Globale ambitioner i Region Midtjylland 23. juni 2011 Globale ambitioner i Region Midtjylland Internationalt. Næsten halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har internationale aktiviteter, og jo større og mere vækstivrige

Læs mere

MUDP 2016 og gode råd om ansøgning til programmet

MUDP 2016 og gode råd om ansøgning til programmet MUDP 2016 og gode råd om ansøgning til programmet DAKOFA d. 5. april 2016 Lotte Kau Andersen Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram MUDP Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Læs mere

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Automatisering og digitalisering Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ PLADS TIL GAS Gas mere grøn end træ Er der plads til gas? Fremtidens energiforsyning er baseret på vedvarende energi. Men både el og varme, når vinden vi bruge gas til at producere vejen til den grønne

Læs mere

Unges syn på klimaforandringer

Unges syn på klimaforandringer Juli 2009 Unges syn på klimaforandringer Der er kommet stadig større fokus på klimaforandringer og global opvarmning i takt med, at der kan konstateres klimaforandringer i form af for eksempel højere temperaturer,

Læs mere

11/10/2017 Ny rapport giver fire bud på fremtidens forsyningssektor - Altinget: forsyning

11/10/2017 Ny rapport giver fire bud på fremtidens forsyningssektor - Altinget: forsyning ƒforsyning Ny rapport giver re bud på fremtidens forsyningssektor Klaus Ulrik Mortensen 11. oktober 2017 kl. 3:00 0 kommentarer (Foto: Colourbox) SCENARIER: En statslig multiforsyning, som styrer hele

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Erhvervspotentialer i energibranchen

Erhvervspotentialer i energibranchen Energitopmøde 2012 28. jun. 12 Erhvervspotentialer i energibranchen Hans Peter Branchedirektør Dagsorden Intro til DI Energibranchen Vi har en stærk energisektor Muligheder i grøn omstilling Udnyttelse

Læs mere

Arbejdsark til By under vand

Arbejdsark til By under vand Arbejdsark til By under vand I Danmark regner det meget. Men de seneste år er der sket noget med typen af regnvejret i Danmark. Måske har du set i TV Avisen, hvor de snakker om, at det har regnet så meget,

Læs mere

Hvad kan vi? hvilke rammer har vi?

Hvad kan vi? hvilke rammer har vi? Hvad kan vi? hvilke rammer har vi? - Og hvad betyder politik i en forsyningshverdag? V. Jan Hvidtfeldt-Andersen, direktør Halsnæs Forsyning medlem af DANVA s bestyrelse DANVA Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg

Læs mere