Forord. ude i verden og som kan skabe grønne jobs til Danmark.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. ude i verden og som kan skabe grønne jobs til Danmark."

Transkript

1 Vores vand

2 Forord Vi har i Danmark altid været gode til at opdage nye erhvervsmuligheder. Vores samfund er bygget op af disse skiftende ressourcer: Sild i Middelalderen, Sukker i Guldalderen, Smør i Efterkrigstiderne, siden Design, Gas, Vind. Så hvad bliver det næste store kapitel i Danmarks erhvervshistorie? Formentlig en ressource, vi er så forvænt med og har så rigeligt af, at vi knapt lægger mærke til den: Vand! Det er rent og billigt og en fantastisk ressource, som mange nationer er ved at opdage, at de er langt mere afhængige af, end de troede. Både vækst og velfærd er i flere lande direkte truet af vandproblemer, og det kan i sidste ende forhindre den sociale, miljømæssige og økonomiske bæredygtighed i verden. Danmark kan udnytte vandproblemer til egen fordel ved at løse dem. Det har vi gjort med vind ved at bygge møller i stedet for læhegn. Nu gør vi det med vand. Herhjemme har vi vist, at vi kan forvandle beskidte havne til badevand, at vi kan reducere vandspildet i ledningsnettet til en brøkdel af, hvad det er i omverdenen, at vi kan forvandle nødvendige, men kedelige oversvømmelsesbassiner til skater-baner for unge, samt at vi med intelligente, radarstyrede kloakker kan forudsige og håndtere nedbøren, så der er mindre risiko for oversvømmelser. Det er løsninger, som efterspørges ude i verden og som kan skabe grønne jobs til Danmark. Vi har et godt udgangspunkt. For vi har allerede dygtige virksomheder, forskere og vandselskaber, der løser vandproblemer i hele verden.

3 Danmark leverer vandteknologi i Europa, Kina, USA og Kenya for bare at nævne en håndfuld steder. Nogle steder er det højteknologiske styringssystemer, der kan kontrollere kloakker. Andre steder er det helt basale løsninger, der skaffer livsnødvendigt drikkevand. penge til velfærd for borgerne. Det kræver udvikling. Det kræver politisk opbakning. Det kræver intelligent regulering. Det kræver en effektiv sektor. Men så kan Vand til gengæld også blive det nye Vind og til sidst det nye guld. Regeringen har blandt andet understøttet udviklingen og eksporten af vandteknologi med Vækstplan for Vand, Bio og Miljøløsninger og det offentlige/private partnerskab State Of Green. Regeringen styrker nu eksportindsatsen en tand mere ved i løbet af 2015 at placere vækstrådgivere på danske ambassader i Kina, Kenya, Vietnam og Tyrkiet, som skal være med til at give eksporten af grønne løsninger et ekstra skub. Men selvom vi allerede eksporterer, kan det blive bedre. Vi har en førerposition, som vi ikke er kommet sovende til, og vi må ikke falde i søvn nu. Vi har ideerne. Vi skal understøtte dem endnu mere. Og tjene Kirsten Brosbøl Miljøminister Vores vand 3

4 4 Vores vand Intro

5 Når en kinesisk millionby har forurenet sin vandbeholdning, og store dele af det resterende vand forsvinder i utætte rør, kræver det en gennemtænkt, samlet løsning. En løsning med planlægning, overvågning, rør, renseanlæg, vandreservoirer og spareskyl. I Danmark har vi mange af de løsninger og den viden, og vi eksporterer dem allerede til både Europa og resten af Verden. Men vi kan få endnu mere ud af vores vandteknologi og viden om vand. Hvad enten problemstillingen er tørke og mangel på vand, udledning af forurenet spildevand eller oversvømmelser fra enorme skybrud, har vi en dansk løsning. Danske løsninger, som bliver skabt i samarbejde mellem forsyningerne og producenterne, og i sidste ende kommer forbrugerne til gode. Og de danske forbrugere får meget for pengene. For det første vand, der er så rent, at vi kan drikke det. Faktisk er kravene til vandet fra hanen højere, end det man kan købe på flaske. Men også kortlægningen af grundvandet og investeringer i klimatilpasning finansieres via vandregningen. Vi har en stærk vandsektor, fordi vi stiller krav til og betaler for vandet. Denne udgivelse handler om vandet i vores hverdag. Om drikkevand, spildevand og om regnvand, der pludselig truer med at oversvømme vores hjem. Den giver et indblik i, hvad det er, vi kan i Danmark, og hvad det er for udfordringer, vi kan være med til at løse og på den måde skabe flere jobs i en allerede succesfuld branche. Der er opgaver nok at tage fat på Kina alene investerer en milliard kroner i vandteknologi, om dagen! Vores vand 5

6 Drikkevand I et land som Danmark er det simpelt at skaffe rent drikkevand. Med vandboringer de rigtige steder skal vandet stort set blot transporteres til forbrugeren, som kan tappe det fra hanen. Det er en sjælden luksus, at vi har så rent grundvand. Men det er ikke en selvfølge. I 1980 besluttede Folketinget, at vi ikke vil rense drikkevandet i Danmark. Vores drikkevand er noget, vi trækker op af brønden og drikker frisk og koldt efter en ganske simpel behandling. Punktum. Den beslutning har fået en fundamental betydning for den helt usædvanlige ekspertise i vandbeskyttelse og vandbesparelse, vi har opnået i Danmark. Vi har haft en årelang indsats for at kortlægge og beskytte grundvandet, samtidig med at vandselskaberne er blevet mere og mere effektive. Det betyder, at vi ved, hvor vandet findes. Vi ved, hvordan vi passer på det. Vi ved, hvilke stoffer vandværket skal holde øje med. Vi ved, hvordan vi transporterer det uden spild. Og vi ved, hvor meget vi kan bruge for at have nok til fremtidige generationer. Vi har udviklet rørsystemer, måleinstrumenter, vandbesparende dyser, overvågningssystemer, planlægningsværktøjer, renseanlæg og en minutiøs kortlægning af, hvor vandet løber fra og til. Og det kan sælges. Miljøministeriet arbejder for: 1. E n målrettet beskyttelse af drikkevandsresourcerne 3. Nye muligheder for genbrug af vand 4. Et endnu mindre vandspild Grundvandet er koldt fra naturens side ca. 8 grader. 6 Vores vand

7 Vandspildet i EU-lande er procent, i Danmark er det under 10 procent. Drikkevand skal ikke renses, men blot iltes og filtreres i sandfiltre. Test i fuld størrelse Truelsbjergværket ved Aarhus er et helt nyt vandværk, der leverer vand til forbrugere. Udover at være et vandværk med den nyeste teknologi, er det også et demonstrations- og testanlæg, hvor andre kan afprøve teknologier i fuld skala. Mindre spild Vandcenter Syd har nedbragt tabet af vand i vandledningerne til lige over fem procent. Det har de gjort med en samlet, systematisk planlægning over 20 år, hvor de også har benyttet de nyeste teknologier. Den knowhow eksporterer de allerede i dag til flere lande i Asien. Vores vand 7

8 Vandsektoren De danske vand- og spildevandsforsyninger bliver hele tiden bedre. Det gør de blandt andet, fordi de gennem lovbundne krav tvinges til at effektivisere. Vandsektoren skal frem mod 2020 gennemføre effektiviseringer for 1,3 mia. kr. Det lyder barskt, men de kontante krav har over tid ført til, at Danmark har nogle af verdens førende vandteknologivirksomheder, fordi der bliver stillet store krav til produkternes pris og levetider på hjemmemarkedet. Afprøvning af nye løsninger på danske forsyninger er helt afgørende for mere end halvdelen af produktionsvirksomhederne og næsten 80 procent af rådgiverne, når de skal sælge deres løsninger i udlandet. Meget forenklet har man haft mulighed for at gennemteste en ny dims i fuld skala, inden man skal forsøge at afsætte den på eksportmarkeder, og det er en kæmpe fordel. En stærk dansk vandsektor er udgangspunktet for, at der overhovedet kan være en succesfuld eksport. Miljøministeriet arbejder for: 1. En mere effektiv vandsektor 2. Understøttelse og udvikling af et højt niveau for miljø, service og forsyningssikkerhed 3. Færre administrative byrder for vandsektoren 4. Bedre rammer for teknologiudvikling 15% Vandforbrugets fald på 10 år i husholdningerne 8 Vores vand

9 Energioverskud Billund BioRefinery er et nyt spildevandsanlæg, der arbejder for at udvinde energi af spildevandet. Helt nye teknologier afprøves og flere udenlandske delegationer har besøgt anlægget. Miljøministeriet har støttet med 15 mio. kr. Afprøvning af ideer Nationalt Vandtestcenter er en samlet indgang for virksomheder, der vil have testet ideer og produkter inden for vandteknologi og klimatilpasning. Vandtestcentret samarbejder med et landsdækkende netværk af testfaciliteter på GTS-institutter, laboratorier, universiteter og hos forsyningsselskaber. I 2013 brugte vi i gennemsnit 107 liter vand hver i døgnet. Vandprisen er i gennemsnit 6,7 øre pr. liter. Vores vand 9

10 Jobs og beskæftigelse danskere går på arbejde for at producere vandløsninger hver dag. Herudover kommer de ca ansatte i forsyningsvirksomhederne. Men også virksomheder, som ikke direkte beskæftiger sig med vandteknologi, er afhængige af en effektiv vandsektor. Hvis en virksomhed kan spare penge på vandforbruget eller spildevandsregningen, vil den have råd til at investere andre steder, og derfor er mange jobs i fødevaresektoren afhængige af, at der udvikles og tilbydes effektive vandløsninger. Det kan fx gøre sig gældende for slagterier, mejerier eller store virksomheder, der bruger vand til produktion eller køling. Danmark har i dag verdensførende private virksomheder indenfor vandeffektivitet, spildevandrensning, pumper, ventiller og vandmålere. Vandvirksomhederne udvikler hele tiden løsninger, der giver en stadig bedre ressourceudnyttelse og et bedre miljø. Både til forsyninger og produktionsvirksomheder. Miljøministeriet er sammen med virksomhederne med til at sparke døren ind på udenlandske markeder, så vi får nye steder at afsætte varer. Men vi skal også have verden til at komme til os. Vi har imponerende vand- og spildevandsanlæg, som beviser, hvad man får for pengene, når man handler i Danmark. Og selvom det kan være fristende kun at kigge mod Kina med dets gigantiske potentiale, må vi ikke glemme EU og vores nære markeder. Det er trods alt stadig her, eksporten er størst. Vandvirksomhederne peger over for ministeriet på, at de har brug for et endnu bedre samspil med forsyningerne, bedre testmuligheder, fremme af vandeffektive løsninger til industrien og etablering af nye state-ofthe-art anlæg for at skabe mere vækst og flere arbejdspladser. Miljøministeriet arbejder for: 1. At der udvikles endnu mere vandeffektive løsninger til forsyninger og virksomheder. 2. At virksomheder og forsyninger bliver bedre til at udnytte ressourcerne i spildevandet fx energi og fosfor. 3. At der etableres nye state-of-the-art anlæg, samt gode testfaciliteter for virksomhederne. 400 danske vandvirksomheder beskæftiger sig med udvikling og salg af dansk vandteknologi. 10 Vores vand

11 = mennesker i forsyningsvirksomheder i produktion af vandløsninger er beskæftiget i vandsektoren Det vandeffektive mejeri Miljøministeriet har igangsat et pilotpartnerskab sammen med mejerierne omkring større vandeffektivitet. Ambitionen er, at mejerierne kan spare op til 30 mio. kr. om året ved at genbruge vandet og bruge det mere effektivt. Det vandeffektive hospital Region Hovedstaden er sammen med flere hospitaler i gang med et projekt, der skal pege på de største potentialer for ny vandteknologi på hospitaler. Miljøministeriet har støttet med 1,5 mio. kr. Vandteknologierne vil kunne anbefales til de nye hospitalsbyggerier. Vores vand 11

12 Hvis Danmark havde 1 procent af verdensmarkedet, ville det skabe DI VERSE KUL, KALK, KEMIKALIER 1% DIVERSE 6% ENZYMER OG MIKROORGANISMER 3% MÅLEINSTRUMENTER 12% FILTRERING, RENSNING 14% DANSK EKSPORT AF VANDTEKNOLOGI I 2013 PUMPER 30% RØR, SLANGER, PAKNINGER 13% VENTILER 19% TANKE, KAR, BEHOLDERE 1% 12 Vores vand

13 mere end nye jobs. Danmark har en førerposition, når det gælder eksport af vandteknologi. Kun Italien overgår Danmark i Europa, når man sammenligner med den generelle eksport i landene. Eksporten af vandteknologi er gået frem i Kina og Sverige, og eksporten til Kina er steget otte år i træk. Hvis stigningstakten i eksporten af vandteknologi til Kina fortsætter, vil Danmark i 2015 have en eksport af vandteknologi til Kina på over en mia. kr., og Kina vil være dansk vandteknologis tredjestørste marked efter Tyskland og Sverige. Verdensmarkedet for vandteknologi forventes at vokse 50 procent mere end den generelle økonomi frem mod 2018, så der er gode muligheder for at øge eksporten de kommende år. I takt med at flere flytter til byerne, og kravene til spildevandsrensning stiger, vil det medføre at større behov for renseløsninger. Men også i brancher som olie, gas og mineindustrien er der udsigt til en stigning i behovet for vandteknologi kr. vandteknologi eksporteres Vandteknologi er 2,4% af Danmarks samlede eksport Udvikling i dansk eksport er 1,9% Vores vand 13

14 Bæredygtighed klodens vand Verdens befolkning er ved at løbe tør for rent ferskvand. Allerede i dag bruger eller forurener vi mere vand, end klodens nedbør kan følge med til. Flere indbyggere, mere rigdom og ændrede kostvaner i de store vækstøkonomier som Kina og Indien betyder, at vandforbruget stiger eksplosivt. Vi bor sammen i kæmpebyer, der bruger store mængder vand og omdanner det til spildevand. Og når oversvømmelserne kommer, kan kloakkerne mange steder ikke håndtere de store mængder. Hvert femte menneske på kloden lever i Kina. Men Kina har kun en tyvendedel af verdens drikkevand. Hver sjette by lider allerede nu af vandmangel, og kineserne bruger hver dag mere vand, end naturen kan genskabe. Mønsteret gentager sig i Indien, Brasilien og i mange andre vækstøkonomier i verden. I Kenya er der brug for en bæredygtig løsning, der sikrer en lav betaling for drikkevand, som går direkte til vedligeholdelsen af anlægget uden brug af kontanter. Den har de fået, og den har de fået fra Danmark. Med stor erfaring i bagagen indgår Danmark aktivt i internationalt arbejde, hvor vi er med til at sætte ambitiøse mål for vandkvalitet og bæredygtig udnyttelse af klodens vandressourcer. I FN regi arbejder vi for bæredygtighedsmål, som bliver pejlemærker for udviklingen af verdens lande og regioner i perioden 2015 til Målene er med til at sætte en global dagsorden, hvor vandrensning, vandeffektivitet og bæredygtig udnyttelse af vand er helt centralt. Globale udfordringer på vandområdet, hvor danske virksomheder har spidskompetencer, og hvor behovet for smarte løsninger og vandteknologi, til at håndtere fremtidens befolkningstilvækst, øget urbanisering, klimatilpasning og kravet om bedre levestandart, er enormt. Miljøministeriet arbejder for: 1. Adgang til rigelig vand af god kvalitet for alle 2. Effektiv udnyttelse af vand som grundlag for økonomisk vækst 3. God vandkvalitet i vores miljø. Det globale vandforbrug er tre gange højere end i Fortsætter udviklingen vil 1,8 mia. mennesker lide af vandmangel om ti år. 14 Vores vand

15 Mobilt renseanlæg PURE H 2 O er et mobilt renseanlæg, der kan stilles op, hvor der ikke er adgang til rent drikkevand, fx ved flygtningelejre og felthospitaler. PURE H 2 O BlueBox kan rense vand fra alle kilder og er testet i over 30 lande. Den bliver anvendt at bl.a. Røde Kors og WHO. 95% af deres løsninger eksporteres. Rent vand uden kontanter Grundfos Lifelink er et system designet til udviklingslande, hvor man forsyner borgere med vand fra lokale tappestationer. Anlægget drives af solcelle-paneler, og man betaler en øre pr. liter vand med sin mobiltelefon, som går til vedligeholdelsen. Det sikrer, at pengene ikke ender i de forkerte hænder. Det globale ferskvandsforbrug (2010) 13% 18% 69% Husholdninger Industriel produktion Landbrugsproduktion Verdens vandtab koster mia. kr. om året. Vores vand 15

16 Klimatilpasning Udfordringer med vand begrænser sig ikke til at skaffe rent drikkevand og håndtere spildevand. I de senere år har vi set eksempler på voldsomme oversvømmelser fra skybrud og fra havvandsstigninger i både Danmark og resten af verden. Klimaforandringerne er et faktum, og vi kommer til at leve med både storme som Bodil og Allan og nedbørshændelser, som vi så i København i 2011 og i Nordjylland i Derfor forbereder vi os. Det danske samfund vil over de kommende år være nødt til at udvikle nye og fremtidssikrede svar på disse udfordringer. Der igangsættes milliardinvesteringer, og vi skal derfor udvikle løsninger, som vi kan sælge i hele verden. Vi skal skabe synergi med andre fagområder. Når vi bygger en vej, skal vi samtidig tænke om den kan transportere noget af vores overskydende regn. I Danmark forholder vi os til udfordringen. Kommunerne har lavet klimatilpasningsplaner, som håndterer risikoen for oversvømmelse fra spildevand. Miljøministeriet stiller værktøjer til rådighed, så indsatsen bliver så effektiv som muligt. Miljøministeriet har overfløjet Danmark på kryds og tværs for at udvikle Danmarks Højdemodel 2015, som er grundlag for at udvikle modeller, der kan være med til at vise, hvor vandet løber hen. Miljøministeriet arbejder for: 1. At understøtte kommunernes arbejde med klimatilpasning 2. At fremme de samfundsøkonomisk mest optimale løsninger 3. At der bliver skabt rekreative byrum i forbindelse med klimatilpasningen 80 cm 16 Vores vand 70 cm 60 cm 50 cm 40 cm 30 cm Ifølge en dansk analyse vil Danmark frem til år 2100 opleve havstigninger på cm

17 Samtlige kommuner vil i 2015 have færdiggjort deres første klimatilpasningsplaner. Regn og rulleskøjter Skaterparken i Roskilde er et bevis på, hvordan klimatilpasning og rekreative værdier kan forenes. Cementbowlerne er et mekka for skatere i tørvejr, men når skybruddet rammer, kan de fungere som regnvandsopsamling. Vandslange NoFloods er mobile dæmninger udviklet af Enviroment Solutions. Dæmningerne kan på få timer rulles ud og fyldes med vand, så de beskytter områder mod oversvømmelser. Løsningen er solgt til flere lande. Vores vand 17

18 Fremtiden Eksporten af > 1 mia 18 Vores vand

19 Vandsektoren kan udvikles inden for flere områder. I 2015 er der afsat 120 mio. kroner gennem MUDP-ordningen til virksomheder og forsyningers udvikling og demonstration af miljøteknologi. Det er penge, som går direkte til udvikling af ny miljøteknologi, så vi kan forvente at se nye danske opfindelse i fremtiden. En bedre udnyttelse af ressourcerne ved rensning af spildevand er et af de områder, der i øjeblikket er i udvikling. En del af slammet fra spildevandet kan bruges som biobrændsel og derved skabe grøn energi, og grundvandets relativt lave temperatur kan bruges til afkøling af tekniske anlæg, så man kan spare energi. Der kan også udvindes fosfor af spildevandet, som kan bruges til gødning i landbruget, og man kan fjerne kalken, så vandet bliver mere blødt, og elforbruget i vaskemaskiner og elkedler dermed sænkes. Der er udbudt midler til fyrtårnsprojekter, så forsyninger og virksomheder i samarbejde kan udvikle fremtidens drikkevandsanlæg, fremtidens spildevandsanlæg og så de nye supersygehuse, kan få den mest effektive teknologi til håndtering af vand. vandteknologi til Kina er steget 8 år i træk Kina investerer en mia. kr. om dagen i vandteknologi mio mio Vores vand 19

20 Miljøministeriet Børsgade København k ISBN-nr: Design og produktion: Ægir. Fotos: Aarhus Vand, Vandcenter Syd, Billund BioRefinery, Arla, Pure H2O, Grundfos, Roskilde Kommune, Environment Solutions og Stig Nørhald

Formentlig en ressource, vi er så forvænt med og har så rigeligt, at vi knapt lægger mærke til den: Vand!

Formentlig en ressource, vi er så forvænt med og har så rigeligt, at vi knapt lægger mærke til den: Vand! Vores vand Vi har i Danmark altid været gode til at opdage nye erhvervsmuligheder, efterhånden som de gamle tørrede ud. Vores samfund er bygget op af disse skiftende ressourcer: Sild i Middelalderen, Sukker

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren. Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen

Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren. Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen Muligheder for at ansøge midler 2014 MUDP 2014 VTU-fonden Samfundspartnerskab Vandeffektiv industriel produktion EUDP +

Læs mere

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Baggrund Første handlingsplan for fremme af miljøeffektiv teknologi Danske løsninger på globale udfordringer:

Læs mere

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand 1.1 RESUME Alle husholdninger, virksomheder og institutioner bruger vand og

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12 3. De 5 lande Hæfte 3 De 5 lande Danmark... 3 Grønland... 5 USA... 7 Maldiverne... 9 Kina... 11 Side 2 af 12 Danmark Klimaet bliver som i Nordfrankrig. Det betyder, at der kan dyrkes vin m.m. Men voldsommere

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

»Sådan får De bedre vand-vaner«

»Sådan får De bedre vand-vaner« »Sådan får De bedre vand-vaner«danske Vandværkers Forening Det forventer vi af drikkevandet: Det er billigt Det er ikke sundhedsfarligt at drikke Det smager godt Det er klart Det er køligt Det lugter ikke

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014.

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014. NOTAT Faktaark Miljøteknologi J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015 Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014 Indledning MUDP understøtter regeringens målsætninger

Læs mere

Vækst gennem udvikling og test af fremtidens vandløsninger. Nationalt Vandtestcenter

Vækst gennem udvikling og test af fremtidens vandløsninger. Nationalt Vandtestcenter Vækst gennem udvikling og test af fremtidens vandløsninger Nationalt Vandtestcenter Jan Holmegaard Hansen, Chief Project Manager, COWI Projektleder for Nationalt Vandtestcenter 1 25. februar 2015 Nationalt

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

ZENZOR Sensorer i andre brancher

ZENZOR Sensorer i andre brancher ZENZOR Sensorer i Af: Chefkonsulent Christian, DI ITEK For: Eksperter i vandteknologi Hos: Vandsektorens Teknologiudviklingsfond Dato: 16. januar 2014 Sensorer åbner verden se, lugt, smag, hør, føl, balance

Læs mere

NETVÆRKSMØDE. Om vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde. 25. februar 2015, Teknologisk Institut, Aarhus

NETVÆRKSMØDE. Om vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde. 25. februar 2015, Teknologisk Institut, Aarhus NETVÆRKSMØDE Om vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25. februar 2015, Teknologisk Institut, Aarhus Et bud på fremtidens innovative vandbehandling inden for grundvandsforurening og drikkevandsforsyning

Læs mere

Vækst gennem udvikling og test af fremtidens vandløsninger. Nationalt Vandtestcenter

Vækst gennem udvikling og test af fremtidens vandløsninger. Nationalt Vandtestcenter Vækst gennem udvikling og test af fremtidens vandløsninger Nationalt Vandtestcenter Jan Holmegaard Hansen, Chief Project Manager, COWI Projektleder for Nationalt Vandtestcenter 1 18. marts 2015 Nationalt

Læs mere

Ramme for kommunernes klimatilpasning

Ramme for kommunernes klimatilpasning Ramme for kommunernes klimatilpasning Louise Grøndahl Rejsehold for klimatilpasning SIDE 1 Forebyggelse frem for oversvømmelse Regeringen vil Etablere en Task Force for klimatilpasning, der skal udarbejde

Læs mere

Dansk miljøsamarbejde med Kina

Dansk miljøsamarbejde med Kina Dansk miljøsamarbejde med Kina Foto: Søren Malmose Miljøminister Ida Auken: Miljøsamarbejde med Kina er vigtigt for Danmark både for miljøet, dansk økonomi og danske virksom heder. Danmark står stærkt

Læs mere

Middelfart Spildevand

Middelfart Spildevand Strategi 2015-2018 Middelfart Spildevand Den fremtidige håndtering og rensning af vand i byerne skal være bæredygtig og robust. Indledning Den fremtidige håndtering og rensning af vand i byerne skal være

Læs mere

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark SYDDANMARK Ny plan mod jordforurening GODT VAND ER RENT VAND Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark Flere penge til grundvandstruende forureninger 1 intro Tekst: Morten Pickel / Foto: Hyldager Fotografi

Læs mere

De store jordforureninger i Danmark

De store jordforureninger i Danmark De store jordforureninger i Danmark Regionerne og Miljøstyrelsen har netop udgivet rapporten Store jordforureningssager i Danmark. Rapporten kan ses i sin helhed på www.regioner.dk eller på www.mst.dk.

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI Hvordan får vi mere ud af klimatilpasningen, og hvordan gør vi det på nye og innovative måder? Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania Hvad er VANDPLUS? VANDPLUS-partnerskabet

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

DEBATOPLÆG. Hvordan forbereder vi os til fremtidens klima? Norddjurs Kommune 2013 UDVIKLINGSFORVALTNINGEN

DEBATOPLÆG. Hvordan forbereder vi os til fremtidens klima? Norddjurs Kommune 2013 UDVIKLINGSFORVALTNINGEN DEBATOPLÆG UDVIKLINGSFORVALTNINGEN Hvordan forbereder vi os til fremtidens klima? Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Debatoplæg - foroffentlighedsfase

Læs mere

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild Til samtlige husstande i Gentofte Kommune Vi klarer vandet Det koster vandet Gør dit hus klar til regnvejr Hold øje med kloakken Nordvand klimasikrer Pas på vandspild rent drikkevand rent badevand rent

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV

GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV Thomas Jensen Ingeniør i Rambøll og ekstern lektor på DTU Diplom - Ballerup Baggrund: Ingeniør (BS. Eng.

Læs mere

Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer

Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer Niveau: 7.-9. klasse Varighed: 3 lektioner Præsentation: Forløbet Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer er et tværfagligt forløb, der inddrager

Læs mere

Problemer med vandet -Kan grønne tiltag være løsninger? Klimatilpasning - hvilke tilpasninger er der behov for, og hvordan kan de realiseres?

Problemer med vandet -Kan grønne tiltag være løsninger? Klimatilpasning - hvilke tilpasninger er der behov for, og hvordan kan de realiseres? Problemer med vandet -Kan grønne tiltag være løsninger? Klimatilpasning - hvilke tilpasninger er der behov for, og hvordan kan de realiseres? Risikostyringskonference: Det skæve Danmark Danske Risikorådgivere

Læs mere

Middelfart Spildevand en moderne virksomhed

Middelfart Spildevand en moderne virksomhed Middelfart Spildevand en moderne virksomhed 2 Middelfart Spildevand er en moderne virksomhed, som ejes af Middelfart Kommune. Det er vores opgave at håndtere spildevandet fra det løber fra grundejerens

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger

Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Marts 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Marts 2013 Indhold Sammenfatning. 7 Potentialer og udfordringer for vand,

Læs mere

Fra Vandteknologi til Grøn Vækst - Den nationale nødvendighed og den internationale mulighed

Fra Vandteknologi til Grøn Vækst - Den nationale nødvendighed og den internationale mulighed Fra Vandteknologi til Grøn Vækst - Den nationale nødvendighed og den internationale mulighed 1 Overskrift Vind er yt som vækstområde 2 VAND ER IN SOM NYT GRØNT VÆKSTOMRÅDE 3 Fra vandteknologi til grøn

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

MUDP - miljøløsninger til en grøn omstilling

MUDP - miljøløsninger til en grøn omstilling NOTAT Miljøteknologi Juni 2012 MUDP - miljøløsninger til en grøn omstilling Stigende pres på naturressourcerne, miljøudfordringer og fortsat økonomisk krise skaber efterspørgsel efter nye og mere effektive

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014 Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Dagsorden Velkomst og præsentation af panel - sandwich og drikke. Projektet - Aarhus

Læs mere

Regnvandstønde. Hvordan nedsætter jeg min vandregning?

Regnvandstønde. Hvordan nedsætter jeg min vandregning? Regnvandstønde Hvordan nedsætter jeg min vandregning? Regnvandsopsamling er et enkel og billigt system til vandbesparelser. Du behøver nemlig ikke nødvendigvis at bruge rent drikkevand til toiletskyl,

Læs mere

Grundbegreber om bæredygtig udvikling

Grundbegreber om bæredygtig udvikling Grundbegreber om bæredygtig udvikling Begreber til forståelse af bæredygtig udvikling Bæredygtig udvikling handler om, hvordan vi gerne ser verden udvikle sig, og hvordan det skal være at leve for os nu

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

Dansk Luftrensningsteknik DALUTEK. Et netværk for danske luftrensningsvirksomheder

Dansk Luftrensningsteknik DALUTEK. Et netværk for danske luftrensningsvirksomheder Dansk Luftrensningsteknik DALUTEK Et netværk for danske luftrensningsvirksomheder INDHOLD Bestyrelsen og medlemmer... 3 Bestyrelsen... 3 Medlemmer i dag... 3 Aktivitetsplan for 2014/2015... 4 Vedtægter...

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

UDVIKLINGSPROJEKTER Vi tænker i vand for fremtiden

UDVIKLINGSPROJEKTER Vi tænker i vand for fremtiden UDVIKLINGSPROJEKTER Vi tænker i vand for fremtiden 2014 1 Oversigt Fremtidens Renseanlæg (Billund BioRefinery).... 4 Fremtidens Drikkevandsforsyning.... 4 Miljøeffektiv rensning af miljøfremmede stoffer

Læs mere

Energistyrelsen Att: Anne-Marie Madsen Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K

Energistyrelsen Att: Anne-Marie Madsen Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Ref.: HG/hg E-mail: hg@frinet.dk 1. oktober 2015 Energistyrelsen Att: Anne-Marie Madsen Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Journalnummer 65-651- 6506 Høringssvar fra Foreningen af Rådgivende

Læs mere

Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk

Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde De nye nomader

Læs mere

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET 2 l SPAR VAND SPAR PENGE l l SPAR VAND SPAR PENGE l 3 DET ER NEMT AT SPARE PÅ VANDET VI HAR TIDLIGERE VÆRET VANT TIL, AT DER VAR VAND NOK, OG AT VAND ER NÆSTEN

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Klimatilpasning - nye initiativer fra forsikringsbranchen

Klimatilpasning - nye initiativer fra forsikringsbranchen Klimatilpasning - nye initiativer fra forsikringsbranchen Opstartsmøde den 13. september 2012 v/tine Aabye, Skybrud kostede 6 mia. på 12 måneder Skybrud 2011 Udgifter for branchen på ca. 5 mia. kr. Antal

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Den danske branche og kampen mod klimaskader

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Den danske branche og kampen mod klimaskader Den danske branche og kampen mod klimaskader De seneste års voldsomme skybrud har været dyre for danskerne. Alene i sommeren 2011 kostede skybrud mere end 6 milliarder kroner i erstatninger og medførte

Læs mere

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet Så skåner du også miljøet Vi har tidligere været vant til, at der var vand nok, og at vand er næsten gratis. Sådan er det ikke mere. I denne folder får du en række gode råd, som kan hjælpe dig til at bruge

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

Fremtidens landbrug er mindre landbrug

Fremtidens landbrug er mindre landbrug Fremtidens landbrug er mindre landbrug Af Sine Riis Lund 17. februar 2015 kl. 5:55 FORUDSIGELSER: Markant færre ansatte og en betydelig nedgang i landbrugsarealet er det realistiske scenarie for fremtidens

Læs mere

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018 Din klima- og miljøpartner 1 Service Design og produktion: Datagraf Communications April 2015 Fotos: Kristian Granquist Polfoto, Scanpix, Corbis, Shutterstock Robust grøn kurs for Glostrup Denne strategi

Læs mere

Kloakforsyningen Aalborg Kommune. Fra spildevand til rekreativt land og vand

Kloakforsyningen Aalborg Kommune. Fra spildevand til rekreativt land og vand Kloakforsyningen Aalborg Kommune Fra spildevand til rekreativt land og vand Kloakforsyningen arbejder for et bedre miljø i Aalborg og omegn - også i de næste 100 år! Kloakforsyningen forbedrer miljøet

Læs mere

BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG

BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG 1 GAVNLIGT FOR ØKONOMIEN, MILJØET OG DIN DAGLIGDAG HOFOR vil trække kalken ud af vandet gøre det blødt fordi forbrugerne ønsker det. Blødt vand indebærer nemlig store fordele

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

lindab ventilation ehybrid

lindab ventilation ehybrid lindab ventilation ehybrid Design en bæredygtig fremtid Hvorfor bruger vi værdifuld energi, når det egentlig ikke er nødvendigt? Alle ved, at et øget energiforbrug påvirker vores miljø og er en af de faktorer,

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor PROJEKTIDE PROJEKT IDE Åben læring, innovation og demonstration Food Universe et unikt miljø

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 2 08/01/10 10:24:08 VI SKABER RAMMERNE 291005_Brochure.indd 3 08/01/10 10:24:09 DEN FLOTTESTE RÅVARE Fisk som råvare i et køkken giver et kick,

Læs mere

Forbrugertendenser på fødevareområdet - svinekød. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk

Forbrugertendenser på fødevareområdet - svinekød. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk Forbrugertendenser på fødevareområdet - svinekød Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk En Verden med 7 mia. mennesker Vi topper mellem 9 og 10 mia. (måske) Middelklassen vokser

Læs mere

LAR og klimasikring af bygninger

LAR og klimasikring af bygninger LAR og klimasikring af bygninger Temaaften om klimaforandringer og fremtidssikring. Boligforeningen VIBO 27.03.2012 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk HVAD SKAL VI IGENNEM? Lidt om klima og kloak Vandets veje

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Etablering af tekstilmølle i Danmark

Etablering af tekstilmølle i Danmark Etablering af tekstilmølle i Danmark Forundersøgelse Introduktion Tekstilmøllen er en industrivirksomhed der genanvender tekstiler og skaber et unikt dansk produkt. I dag bliver der alene i Danmark smidt

Læs mere

GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN Analyse af dansk cleantech:

Læs mere

UDFORDRINGER OG DRIVKRÆFTER FOR VANDINNOVATION

UDFORDRINGER OG DRIVKRÆFTER FOR VANDINNOVATION side 1 UDFORDRINGER OG DRIVKRÆFTER FOR VANDINNOVATION 24. NOVEMBER 2014 Line Markert, advokat KAN VI BRUGE TAKSTFINANSIEREDE MIDLER TIL UDVIKLING AF VANDTEKNOLOGIER? side 2 DE JURIDISKE RAMMER I SKEMAFORM

Læs mere

Om Aarhus Vand. Aarhus Vand henter grundvand op fra jorden, behandler det på vandværker og sender det ud til dig som rent drikkevand.

Om Aarhus Vand. Aarhus Vand henter grundvand op fra jorden, behandler det på vandværker og sender det ud til dig som rent drikkevand. Velkommen som kunde Om Aarhus Vand Aarhus Vand henter grundvand op fra jorden, behandler det på vandværker og sender det ud til dig som rent drikkevand. Vi håndterer også dit spildevand gennem kloaksystemet

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Klimatilpasning i Aarhus Kommune

Klimatilpasning i Aarhus Kommune Klimatilpasning i Mogens Bjørn Nielsen, Afdelingschef, geolog Natur og Miljø Det hører I mere om: Hvad satte os i gang med klimatilpasning? høje vandstande i Aarhus Å og Aarhus Bugt i 2006 og 2007: Vi

Læs mere

Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød. Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker

Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød. Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Indhold Udfordringerne nedbør og stormflod Køge Bugt Planlægningen

Læs mere

Ressourceregnskab 2013

Ressourceregnskab 2013 Nyborg Forsyning & Service A/S Indholdsfortegnelse Basisoplysninger 3 NFS A/S / Administration 4 NFS Vand A/S 5 NFS Varme A/S 6 NFS Renovation A/S 7 NFS Spildevand A/S 8 Miljødeklarationer 9 Beregningsmetode

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grundvand... 3 Mål... 3 Opgørelser af vandforbrug... 4 Opgørelser af ledningstab... 4 Opgørelse over indsatser i grundvandsdannede oplande og boringsnære beskyttelsesområder...

Læs mere

Udvinding af skifergas i Danmark

Udvinding af skifergas i Danmark Maj 2013 Udvinding af skifergas i Danmark Indledning: Vi vil i Danmark i de kommende år skulle tage stilling til, om vi vil udvinde den skifergasressource, der i et eller andet omfang findes i den danske

Læs mere

INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK

INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK 7. maj 2013 INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK Peder Holk Nielsen, CEO Novozymes A/S REJSEN GÅR LANGT TILBAGE? Enzymer til øl og malt har været kendt i århundreder 1870 erne Osteløbe

Læs mere

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM INPUT TIL BORNHOLMS VÆKSTFORUMS ERHVERVSBIDRAG TIL EN NY VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI FOR BORNHOLM V/KONTORCHEF SIGMUND LUBANSKI, ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET ERHVERVS-

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

STORMFLODSSIKRING AF JYLLINGE NORDMARK

STORMFLODSSIKRING AF JYLLINGE NORDMARK STORMFLODSSIKRING AF JYLLINGE NORDMARK Af Projektleder Benny Rud Hansen, GRONTMIJ A/S Chefkonsulent Hans Chr. Jensen, Roskilde Kommune By, Kultur og Miljø Vand og klimatilpasning Handleplan 2013-16 Copyright

Læs mere

Klimaforandringer - vand i byerne

Klimaforandringer - vand i byerne Klimaforandringer - vand i byerne v/ specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll & Den offentlige uddannelsesdag 2014 advokatfuldmægtig Sofie Dehlholm Holst 2 Dagens program Introduktion Et globalt fænomen

Læs mere

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI?

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? AKTUEL ENERGIPOLITIK FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? Kim Mortensen direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 9.. september 2015 FJERNVARMENS AKTUELLE STATUS Dansk Fjernvarmes positioner Nyt Energi-,

Læs mere

For vandnørder i 5.-6. klasse

For vandnørder i 5.-6. klasse For vandnørder i 5.-6. klasse Indhold Stikord side 3 Vejen til Vandnørd side 4 Billedjagt side 5 Vandkemi side 6 Vandets overflade side 6 Vand-termometer side 7 Kan I smage forskel? side 7 Vandets kredsløb

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Ejendomme og sommerhuse i det åbne land, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal have en lovlig og godkendt spildevandsløsning. Kan du svare ja til et eller flere

Læs mere

Nye grønne forretningsmuligheder

Nye grønne forretningsmuligheder Nye grønne forretningsmuligheder - Introduktion til CleanTEKmidt Marts 2012, Henrik Skou Pedersen Disposition Intro Baggrund, muligheder og drivere for grøn vækst CleanTEKmidt, et udviklingsprogram for

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020.

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. mere natur, nye investeringer i klima og energi 1 mia. kr. frem mod 2020 Det Danmark, vi leverer videre til vores børn, skal

Læs mere

Den fulde tekst i 7 og 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1)

Den fulde tekst i 7 og 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1) Den fulde tekst i 7 og 37 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1) Ifølge 7 skal Kommunalbestyrelsen som grundejer, hvor det er hensigtsmæssigt

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere