April Dette nummer indeholder: Redaktørens hjørne Kalender Referat fra generalforsamlingen Program for næste sæson Fastelavnsfesten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "April 2014. Dette nummer indeholder: Redaktørens hjørne Kalender Referat fra generalforsamlingen Program for næste sæson Fastelavnsfesten"

Transkript

1 April 2014 Dette nummer indeholder: Redaktørens hjørne Kalender Referat fra generalforsamlingen Program for næste sæson Fastelavnsfesten Frederikshavn 2014 Rigsspillemand Michael Pedalholdet Værløse Folkemusikanter De aktive frivillige Kulturtur til Fredensborg Slot

2 Redaktørens hjørne Stor tak fra alle os i Farum Folkedansere Endnu en sæson gået, og vi har haft mange gode, lærerige danseaftener. Det er en fornøjelse at møde op mandag aften og opleve Desirée og Michael. Det er en gave for en forening med 2 så dygtige unge mennesker. Desirée er altid glad, veloplagt og smilende, og det gode humør smitter. Michael opfylder Desirées ønsker og anvisninger, så det hele går op i en højere enhed. Er man lidt træt, når man kommer, går det over, og man går glad og opløftet derfra. Inger Kalender 14. og 21. april: Ingen dans pga. påske. 28. april: Sidste dansedag for børn 28. april: Sidste danseaften voksne med fællesspisning kl.18 Selvom sæsonen er slut, er der stadig mulighed for at danse: 22. maj: Skovgårdens Musikfestival, Værløse 1. juni: Aldershvilestævne i parken ved Bagsværd Sø 5. juni: Grundlovsdag ved Værløse Museum Uge29: Landsstævne i Frederikshavn 31. august: Dansens dag på Frilandsmuseet, Lyngby Måske bliver der også sommerdans under åben himmel i Fælledparken i juni eller juli. Hold øje med hjemmesiden eller 2

3 Referat af generalforsamling for Farum Folkedansere mandag den 10. marts 2014 A) Som dirigent blev Susan valgt og Anni Kjeldgård blev valgt som referent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt bl.a. foreningens blad for februar Med 23 stemmeberettigede ud af 31 er generalforsamlingen fuldt beslutningsdygtig. B) Der blev henvist til Foreningens blad for februar Til formandsberetningen ønskede Else endnu mere vægt på alt det positive: god spillemand og instruktør og herlige danseaftener. Beretning 2013 fra Ellegårdens Styregruppe v. Bjarne Ellegårdens styregruppe består af: John fra Route66: Formand Torben fra Skakklubben: Kasserer Egon fra Visesangerne m.v.: Daglig drift/gårdmand. Knud-Arne fra Jazzklubben: Koordinator for bookningsoversigt og rengøring. Troels fra Selskabsdanserne. Bjarne fra Folkedanserne. Styregruppen har i 2013 varetaget opgaver med: Koordinering af Ellegårdens brug af faste brugere og praktiske opgaver ved udlån til private arrangementer. Der er aktiviteter på Ellegården de fleste dage året rundt med undtagelse af sommerlukning i juli måned. Ellegården anvendes først og fremmest af foreningerne, af kommunale institutioner og af aftenskoler. Varmeanlæg. Sidste vinters kulde afslørede nok engang, at varmeventilationsanlægget i Laden ikke har tilstrækkelig kapacitet i forhold til varmetabet. Efter at kommunen omsider har udført almindeligt vedligeholdelsesarbejde med udskiftning/rensning af filtre m.v. er der sket en tydelig forbedring men ikke tilstrækkeligt. Kommunen har foreslået en løsning med at installere centralvarmerør med radiatorer i Laden, men styregruppen ønsker ikke radiatorer og peger på bedre isolering og evt. renovering af ventilationsanlægget med større varmekapacitet. Der har i sæsonen været en del udfald af fyringsanlægget, hvor Egon og andre fra styregruppen har været nødt til at træde til for at redde situationen. Gulvet. Ifølge traditionen bliver gulvet hver anden sommer slebet i bund og lakeret og hver anden sommer lakeret efter en let slibning. Sommeren 2013 var det tur for en let slibning med lakering. Vi var efterfølgende ikke tilfredse med resultatet ved sæsonens start så gulvet ikke særlig kønt ud med en række sorte striber. Styregruppen har arbejdet på at fremskaffe og montere nye filtdupper til stole og borde for at nedbringe antallet af ridser og sorte streger på gulvet. 3

4 Kommunens brug af Ellegården til møder. Kommunen brugte en del af efteråret Ellegården til 2 møder ugentlig. Men der var ikke ordentligt styr på oprydning efter møderne, så Egon måtte flere gange akut træde til og sikre oprydningen. Ledige lokaler. Farum Museer er rykket ud af Ellegården. Styregruppen forsøger at komme i dialog med kommunen om den fremtidige anvendelse af de ledige lokaler. Styregruppen kunne tænke sig bedre lokaleforhold til depotformål og ekstra rum til udlån. Supplement fra Børneholdet vedr. Fastelavnsfesten, d. 1. marts v. Erik Fastelavnsfesten d. 1. marts 2014 blev som sædvanligt vellykket. Christian Obel ledede løjerne på allerbedste vis ledsaget musikalsk af Lena og Mads. Der var 30 fantasifuldt udklædte børn og 45 voksne, hvoraf mange også havde været kreative med hensyn til påklædning. Vi havde indkøbt 2 tønder til børnene og 1 tønde til de store børn og voksne. Først blev der slået til de 2 børnetønder, og der blev gået til dem med stor iver. Efter at de var blevet slået ned og indholdet samlet op, blev den store hængt op så de store også kunne få vist, hvad de duede til. Da den var slået ned, var det tid til at Minna uddelte præmier til konger og dronninger. Deltagerne havde udfyldt stemmesedler med hvem, de syntes var de bedste og mest fantasirige udklædninger. De bedste fik også overrakt en præmie. Mange af deltagerne var gengangere fra tidligere år, som giver udtryk for at vores arrangement er hyggeligt og sjovt for både børn og voksne. Beretningerne blev godkendt med applaus. C) Regnskabet blev godkendt med applaus. D) Årsprogrammet blev fremlagt og diskuteret (se bilag). Nytårsfesten udelades for fremtiden. Værløse Folkemusikanter bibeholdes fordi folk er glade for det. Det blev foreslået, at foreningen søgte at samarbejde konkret med anden/ andre folkedanseforeninger fx Hørsholm eller Brønshøj. Der var nogen, der foreslog, at dansesæsonen blev kortere, mens andre var rigtig glade for den lange sæson. Afstemning: 12 meldte, at de gerne ville Workshoppen, mens 8 ikke var for. Minna slog et slag for et kulturarrangement den 2. august med rundvisning på Fredensborg slot, Orangeri og have med efterfølgende fællesspisning. 12 meldte interesse på forhånd. Forventet pris for rundvisning ved 25 deltagere er 85 kr. Aktivitetsplan blev vedtaget med applaus. 4

5 E) Vedtægtsændringer blev fremlagt. Forslaget skyldes, at der ikke længere er et ungdomshold. Der blev stemt om hver enkelt ændring for sig: Paragraf 4 stk. 2: 19 for og 1 imod. Sætningen: dog kan ungdomsrepræsentanten vælges fra det fyldte 14. år slettes hermed. Paragraf 4 stk. 3: 21 for og 1 imod. Sætningen: 1 ungdomsrepræsentant der tilstræbes valgt blandt medlemmer under 25 år slettes hermed. Paragraf 4. stk. 3/2: 22 for og ingen imod. Sætningen: 2 bestyrelsessuppleanter ændres hermed til 1 bestyrelsessuppleant Paragraf 6: 21 for og ingen imod. Afsnittet ændres hermed til: Bestyrelsen består af 6 medlemmer. Disse vælges for 2 år ad gangen. Formand og 2 medlemmer vælges i lige år. Kasserer og 2 medlemmer vælges i ulige år. Bestyrelsessuppleanten vælges hvert år for 1 år. Jvf. 4, stk. 3. F) Bestyrelsen blev opfordret til at overveje bankskift så bankgebyr kan undgås eller formindskes. Budget vedtaget med applaus. G) Formand og bestyrelsesmedlemmer samt revisor blev genvalgt med applaus. Som ny revisorsuppleant blev Bjarne valgt. Bestyrelsen er uændret. H) Eventuelt Susan gennemgik sit arbejde med PR og efterlyste medlemmer med erfaring og viden inden for emnet. Alle blev opfordret til at deltage i uddeling af reklamer i deres nærområde. Egon roste de aktive: bestyrelsen, Minna for kulturarrangement, Erik for regnskab mm. Applaus til bestyrelsen. Dirigenten takkede for god ro og orden: applaus. Referent: Anni Kjeldgård Bilag: Godkendt årsprogram NB: Formandens beretning, beretning om børnehold og regnskab var trykt i Bladets februar nummer, som kan findes på foreningens hjemmeside: 5

6 Årsprogram for Farum Folkedansere i sæsonen : Mandag 1. september Sæsonstart, børn. Karen og John Mandag 1. september Sæsonstart, voksne kl Desirée og Michael Mandag 8., 15. og 22. september Begynderdans kl Mandag 29. september Kaffeaften Uge oktober Efterårsferie Mandag 27. oktober Kaffeaften med VFM Lørdag 15. november Bal med Zar Trio Mandag 24. november Kaffeaften Lørdag 13. december Juletræsfest kl med Christian, Lena og Mads Mandag 15. december Sidste gang for børn inden jul Mandag 15 december Sidste danseaften inden jul, med gløgg 2015: Mandag 5. januar Start efter jul, børn Mandag 5. januar Start efter jul, voksne med Nytårskur Mandag 26. januar Kaffeaften med VFM Uge 7 9. februar Vinterferie Lørdag 14. februar Fastelavnsarrangement, med Christian, Lena og Mads Mandag 23. februar Kaffeaften Mandag 9. marts Ordinær generalforsamling kl Søndag 15. marts Workshop kl ?? Mandag 23. marts Kaffeaften Uge marts + 6. april Påskeferie Mandag 27. april Sidste gang med børn Mandag 27. april Sidste danseaften med fællesspisning kl. 18 Ovenstående arrangementer afholdes på Ellegården Øvrige kommende arrangementer i 2014: Lørdag Dansens Dag på Farum Bytorv Torsdag 22. maj Skovgårdens Musikfestival, Værløse Søndag 1. juni Aldershvilestævne Torsdag 5. juni Grundlovsdag, Værløse Museum Lørdag Farverige Furesø Uge juli Landsstævne i Frederikshavn Lørdag 2. august Kulturtur til Fredensborg Slot Lørdag Sundhedsdag på Farum Bytorv Søndag?? august Værløse Museum, Håndværkets Dag kl.14 Søndag 31. august Frilandsmuseet. Dansens Dag Lørdag 27. september Kulturdag i Kulturhuset ( tidl. Furesø Forenings Festival) 6

7 Et brag af en fastelavnsfest. Den første marts var der fastelavnsfest med tøndeslagning mange steder; men folkedansernes arrangement var nu det bedste af alle. Som sædvanlig havde vi tre tønder, og der blev gået til den, dvs. slået til dem af både små børn, store børn og voksne. Efter den sidste pind væltede det ud med godter. Alle børnene og flere voksne var udklædte i de mest fantastiske dragter, så flotte at det var meget, meget svært at vælge den, der i hver gruppe skulle have præmie som den bedste. For de små børns vedkommende blev det en tomat! Ja en pige klædt ud som tomat. Christian ledede selvfølgelig dansen og sanglegene på bedste vis, så det kneb med pladsen på gulvet. Og Lena og Mads spillede på livet løs. Kattekonger og Kattedronninger fik vi flere af, og præmierne var fine papbægre med slik og pynt. Kaffe, te og fastelavnsboller - og så det vundne eller opsamlede slik skabte lidt ro et stykke tid, hvorpå det igen gik løs med dans og sanglege, inden vi kunne pakke sammen og slutte. Stort besøg i år, og det gav et lille overskud. Ulla 7

8 FREDERIKSHAVN 2014 I uge 29 drager folkedansere og spillemænd fra hele landet til Frederikshavn, som i år er rammen om Landsstævnet Landsstævnerne er gode muligheder for at møde/gense andre dansere og spillemænd, samtidig med man får nogle gode oplevelser med hjem. Måske har man fået dygtiggjort sig gennem de tilbudte dansekurser, man har nydt synet af opvisninger fra andre dansere, nydt koncerter eller bare det at være turist i eget land. Vi har mange skønne områder i Danmark, og gennem deltagelse i stævnerne, er det dejligt at få lov til at lege turist og få set noget, man måske ellers ikke ville have fået set. Her fra Farum Folkedansere og Værløse Folkemusikanter er vi atter nogle stykker, der har valgt at holde sommerferie på denne måde. Vi er indkvarteret på forskellig vis i byen enten på Knivholt, som er base for stævnet, på camping eller i bylejligheder. Jeg tror, jeg taler på alles vegne, når jeg siger, at vi glæder os til uge 29, og til de forskellige arrangementer, vi hver for sig har meldt os til. Nogle dage er vi måske alle med til samme arrangement, andre dage måske bare et par stykker af os men torsdag aften ses vi alle til vores efterhånden traditionelle fælles middag. Har du lyst til at kikke forbi Frederikshavn, så tjek stævneprogrammet som er trykt i Trin & Toner Og giv mig endelig besked, hvis det er torsdag, du er i byen, så der også er plads til dig til middagen. Liselotte Bangsbo 8

9 Stort tillykke til Michael Graubæk Spillemand Michael Graubæk er blevet tildelt Rigsspillemandsmærket i sølv og retten til at kalde sig rigsspillemand. for flot spil og klar gengivelse af ikke mindst Himmerlands-traditionen efter Klaus Pindstrup og for også at finde nye veje i musikken. Michael er sammen med 20 andre spillemænd siden sidste sommer blevet bedømt ved forskellige arrangementer. For Michaels vedkommende skete det den 13. september 2013 i Sønderho på Fanø. Det er noget nyt i Danmark, men findes i bl.a. Sverige. I kan læse mere om Danmarks Rigsspillemænd på Erik S Pedalholdet Nu må det vist være på tide, at Pedalholdet får taget hul på sæsonen, så hvad med en lille tur søndag d. 27. april? Vil du med, så kontakt mig, og jeg vil sørge for indkøb til vores traditionelle morgenmad. Drikkevarer må du som sædvanlig selv sørge for. Turen går til Holte gennem Vaserne til Kirkeskoven, Søllerød Naturpark og Rude Skov. Tilmeld på eller Mange pedalvink Liselotte 9

10 Kaffeaften med Værløse Folkemusikanter Kaffeaftenen d. 28. okt. skulle være med Værløse Folkemusikanter, men Bodil forhindrede det. Det var vi mange, der var skuffede over, for synet af de mange musikere og lyden af de mange instrumenter, der fylder rummet, havde vi glædet os til. Heldigvis var der mulighed for at få oplevelsen d. 27.jan. Derfor var vi mange, der blev nervøse for endnu en aflysning, da vejrudsigten varslede sne og kraftig vind med fygning netop den dag. Men vi var heldige, det gik ikke så galt. Vi havde en fin danseaften. Der var mange dansere på gulvet, fuld fart og sved på panden. Alt det vi havde glædet os til blev opfyldt. Det var en herlig aften. Inger De gode kræfter de aktive frivillige. I vores forening er vi så heldige, at der er mange, der gerne vil give en hjælpende hånd. På kagelisten var der så mange, at det passede med, at alle nu ved sæsonens afslutning har glædet os med dejlige kager. Heldigvis er der også mange hjælpere, når der skal stilles borde op og ryddes op. Tak til jer allesammen. Vi håber på samme velvillige indstilling i den næste sæson. Bestyrelsen 10

11 Bestyrelsen Danseledere Spillemænd i Sæson 2014/2015 Se vores Hjemmeside: Se flere billeder: 11

12 Kulturtur med Farum Folkedansere Lørdag d. 2. august 2014, Kl Rundvisning på Fredensborg Slot incl. Orangeriet og haven. Varighed ca. 1 time Prisen er 85,-kr ved max 25 deltagere. For de, der er interesserede, kan vi efter rundvisningen indtage en frokost i Restaurant Skipperhuset, Skipper alle 6, eller hvis man ønsker det spise en medbragt madkurv et passende sted i området. Hvis du/i har lyst til at deltage i denne Kulturtur så kontakt undertegnede og oplys om tilmeldingen omfatter rundvisning, frokost i Skipperhuset eller spisning af madkurv. Tilmelding - først til mølle - på en danseaften, eller pr. telefon : , eller pr. mail: Minna 12

Workshop på Ellegården

Workshop på Ellegården April 2013 Workshop på Ellegården Læs i dette nummer bl.a.: Beretning Styregruppen Beretning Børneholdet Bestyrelsens hjørne Budget Årsprogram Dragthold Aldershvilestævne Begynderdans Redaktørens hjørne

Læs mere

Igen i år, Folkemusiklinjen fra Musikkonservatoriet i Odense

Igen i år, Folkemusiklinjen fra Musikkonservatoriet i Odense Februar 2013 Igen i år, Folkemusiklinjen fra Musikkonservatoriet i Odense Læs i dette nummer bl.a.: Beretning Formanden Beretning Kulturelt Samråd Indkaldelse til G.F. Regnskab Folkemusiklinjen Beretning

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

K L E M Å. April 2010

K L E M Å. April 2010 K L E M Å 2 April 2010 Redaktionen Opsætning og div.: Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev Tlf. 74 53 03 68 Medredaktør: Kurt Koch Distribution: Mogens Jensen Næste Deadline: 20. juni

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Nr. 1 Marts 2012 39. årgang

Nr. 1 Marts 2012 39. årgang Nr. 1 Marts 2012 39. årgang Masser af glade børn og voksne ved Dragør Sejlklubs fastelavnsfest 2 Nyt fra bestyrelsen Kære medlemmer i Dragør Sejlklub Nu venter en dejlig sejlsæson lige om hjørnet og vi

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

TIDENDE. Nyt liv til gadekæret. Herringløse Maj 2014. Vi har fået et haveselskab Læs side 14. Ny tradition løbes i gang. Tønderne fik tæsk på skolen

TIDENDE. Nyt liv til gadekæret. Herringløse Maj 2014. Vi har fået et haveselskab Læs side 14. Ny tradition løbes i gang. Tønderne fik tæsk på skolen Herringløse Maj 2014 TIDENDE Læs side 4 Nyt liv til gadekæret Vi har fået et haveselskab Læs side 14 Ny tradition løbes i gang Læs side 13 Tønderne fik tæsk på skolen Læs side 12 Indhold Nyt fra Landsbyrådet

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Herlev Folkedanserforening

Herlev Folkedanserforening Referat af Herlev Folkedanserforenings generalforsamling mandag den 5. maj 2014 kl. 20.00 1. Valg af dirigent Tom Kristensen foreslået og valgt med akklamation. Tom konstaterede, at forsamlingen var lovligt

Læs mere

God sommer til alle - Vi ses til september

God sommer til alle - Vi ses til september Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 40. årgang nr. 5 Juni 2014 Åbning i forbindelse med Sjællandske Børne- og Ungdomsstævne 2014, Frederiksberg God sommer til alle - Vi ses til september 2 Hjemstavns

Læs mere

2. Aflæggelse af formandens og udvalgsformændenes beretninger

2. Aflæggelse af formandens og udvalgsformændenes beretninger Generalforsamling onsdag d. 25/3 2014 kl. 19.30 i Voerladegård Skole 1. Valg af dirigent Lars L. er valgt som dirigent Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt jvf. vedtægterne 2. Aflæggelse af formandens

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Vium - Hvam Avis 2012

Vium - Hvam Avis 2012 Vium - Hvam Avis 2012 Årgang 35 Nr. 1 LÆS ALT T OM fri idræt i 2012, arbejdslørdag i sognegården samt andre dugfriske nyheder Indlæg bedes sendt elektronisk til helle.haack@gmail.com 2 Vium-Hvam Sognegård

Læs mere

Aarhuus. Klub. 16 årgang nr. 62. Februar 2011

Aarhuus. Klub. 16 årgang nr. 62. Februar 2011 Aarhuus Februar 2011 Klub 16 årgang nr. 62 Side 2 Blad 62 Februar 2011 Aarhuus Nimbus Klub Klublokaler: True Byvej 7 - True - 8381 Tilst Klubaftener: Onsdage fra kl. 19:00 Hjemmeside: http://aarhuusnimbusklub.dk

Læs mere

Lystrup Idrætsforening

Lystrup Idrætsforening Beretning år 2014 Gymnastikafdelingen Lystrup IF 1.januar - 31. december 2014 Det er nu mit andet år som formand for gymnastikafdelingen i Lystrup IF og et år hvor der igen er sket rigtig meget indenfor

Læs mere

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nummer 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Indhold Udgiver

Læs mere

Den lokale dykkersprøjte

Den lokale dykkersprøjte Den lokale dykkersprøjte Medlemsblad for Sallingsund Sportsdykkerklub udkommer omkring: 1. April 15. September 15. december DEADLINES: SENEST en måned før berammet udgivelse 1. Marts 15. August 15. november

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 25. oktober 2012

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 25. oktober 2012 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Torsdag den 25. oktober 2012 Torsdag den 25. oktober 2012 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

L A N D S F O R E N I N G E N dansk senior dans. Årets Gang. Nr. 3 - Juli 2010 - Årgang 25

L A N D S F O R E N I N G E N dansk senior dans. Årets Gang. Nr. 3 - Juli 2010 - Årgang 25 L A N D S F O R E N I N G E N dansk senior dans Årets Gang 2 0 1 0 Nr. 3 - Juli 2010 - Årgang 25 1 Formand Solveig Baunsgaard Østerbjerg 5, 7620 Lemvig Tlf. 97 88 44 02 E-mail: solveig@baunsgaard.dk Næstformand

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 3 April 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang April 2014 Nr. 7 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette Gammelvind,

Læs mere

KLUBBLADET 35. ÅRGANG FEBRUAR 2011

KLUBBLADET 35. ÅRGANG FEBRUAR 2011 KLUBBLADET 35. ÅRGANG FEBRUAR 2011 LÆS OM: Dilettant, ZumbAtomic, Tømmermandsturnering, Pistolskydning, Tilbageblik, Indendørsstævner, Lokalopgør, Fastelavn, Generalforsamlinger, MAMMA MIA, Udvikling af

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 18. årgang Nr. 4 Juni-juli 2013

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 18. årgang Nr. 4 Juni-juli 2013 Marsk & Muld Farup Sogneblad 18. årgang Nr. 4 Juni-juli 2013 www.farupsogn.dk er for alle men mest for dig/sognet Marsk & Muld Redaktionens spalte Bladet udgives op til den 1. i alle lige måneder. Indleveringsfrist

Læs mere

Orientering/Nyhedsbrev

Orientering/Nyhedsbrev Orientering/Nyhedsbrev Nr. 89 Maj 2015 23. årgang Orinterings/Nyhedsbrev Klubblad for dansere i ØSTJYDSK SQUARE DANCE CLUB Hjemmeside www.osdc.dk Bladet uddeles gratis til klubmedlemmer. Oplag ca. 80 stk.

Læs mere

Foreningens bestyrelse

Foreningens bestyrelse Nr. 14 Marts 2006 Foreningens bestyrelse Ghita Larsen, formand 4586 9720 John Jensen, kasserer 4352 2145 Inge Beck, sekretær 4586 2819 Ane-Marie Svendsen 4586 5008 Birgit Tønnesen 4586 9725 www. hoersholm-folkedans.dk

Læs mere

Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet..

Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet.. 1 2 Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet.. SIDE 3 MARTS SIDE 4 BYGGERLIV SIDE 5 BYGGERLIV SIDE 6 OPGAVEN SIDE 7 GRU-FEST SIDE 8 VÆRKSTED SIDE 9 KALENDER SIDE 10 livet på dis.

Læs mere