K I R O P R A K T O R E N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K I R O P R A K T O R E N"

Transkript

1 9 NOV 2006 K I R O P R A K T O R E N T i d s s k r i f t f o r m e d l e m m e r a f D a n s k K i r o p r a k t o r F o r e n i n g NIKKB NYT Ny viden essentiel for sundhedsområdet Forskningstemadag blev et tilløbsstykke

2 2 K I R O P R A K T O R E N 9 / 0 6

3 K I R O P R A K T O R E N 9 / I N D H O L D B E S T Y R E L S E N S L E D E R Ny viden essentiel for sundhedsområdet...4 Fuld damp på kiropraktorkredsforeningerne...6 NIKKB NYT NIKKB er flyttet! Forskere fra NIKKB på besøg på Palmer College of Chiropractic og til konference i Chicago Kiropraktisk kuriositet NIKKB Kalender...10 Forskningstemadag blev et tilløbsstykke...12 Lettere at finde Sundhedsstyrelsens udgivelser...15 Den 1. januar 2007 er en skelsættende dato med nye regioner og nye kommuner og hertil en række nye opgaver og opgavefordelinger. Ingen regner med, at alting inden for disse nye strukturelle rammer vil være faldet på plads nytårsdag Det må derfor forventes, at der på flere områder vil gå en rum tid, inden strukturen er på plads, og indholdet af opgaverne og opgavefordelingen er afklaret. DKFs egen regionale organisering er også ændret. De hidtidige amtsforeninger er nedlagt, og der er i stedet etableret en kiropraktorkredsforening i hver af de fem nye regioner. Det er et stort arbejde at ændre organisationsstruktur, selv i så lille en organisation som DKF. Tilpasningen af kiropraktorernes organisering til de kommende regioner har krævet meget arbejde og vil fortsat kræve meget arbejde. Resultaterne af arbejdet kan allerede nu anes i de mange spændende ideer og overvejelser om styrkelse af arbejdet i den regionale organisering, som ser dagens lys rundt i kiropraktorkredsforeningerne. Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening ISSN Vendersgade 6, 2.tv., postboks 2002, 1011 København K Telefon Fax E-post: Bestyrelse Peter Kryger-Baggesen (formand) Telefon E-post: Hanne Nøddeskou-Fink (næstformand) Kent Højer Kristensen (kasserer) Teddy Fohlmann Alice Kongsted Jakob van Dijk Line Press Sørensen Anders Udsen Broegaard (kasserer-suppleant) Dansk Kiropraktor Råd Nis Alnor (rådsformand) Telefon E-post: Sekretariatet Telefontid mandag til torsdag Direktør Ole Rasmussen E-post: Elisabeth Holst (konsulent) E-post: Nina Pedersen (konsulent) E-post: Susanne Bennick (konsulent) E-post: Jette Østergaard (sekretær) E-post: Diana Ziwes (sekretær) E-post: Redaktion Redaktør (ansvarshavende): Peter Kryger-Baggesen Deadline: KIROPRAKTOREN nr. 10 udkommer i uge 49. Deadline for annoncer: 14. november 2006erne har Abonnement: Et års abonnement på KIROPRAKTOREN koster 480 kr. incl. moms. Grafisk tilrettelæggelse og ekspedition af annoncer Folkmann Design A/S Strandvejen 100, 2900 Hellerup Telefon , fax E-post: Forsidefoto: Geir Haukursson Det kræver flere ressourcer, både basalt, økonomisk og gennem medlemmernes aktive engagement og deltagelse i foreningsarbejdet at få de mange ideer og initiativer iværksat. Men da det er et særkende for kiropraktorerne, at der er et stort sammenhold og et stærkt fagligt engagement, bør alle forudsætninger for gode regionale resultater være til stede. Sammenhold og fagligt engagement bliver ikke mindre nødvendigt i fremtiden, hvor kiropraktorerne dels står over for de store udfordringer, der ligger i en tilpasning til de ændrede vilkår, dels har en ambition om at præge udviklingen og få underbygget kiropraktorernes position som specialister i bevægeapparatssygdomme. Ingen tvivl skal stå tilbage om, at behovet for kiropraktorernes kerneområde - specialister i bevægeapparatssygdomme - i fremtiden vil stige, og at kiropraktorerne er parate og har den nødvendige faglige kompetence. Bestyrelsen i Dansk Kiropraktor Forening

4 4 K I R O P R A K T O R E N 9 / 0 6 Ny viden essentiel for sundhedsområdet Af fuldmægtig Marie Louise Bloch Poulsen-Hansen, Sygesikringens Forhandlingsudvalg og journalist Nina Pedersen, Dansk Kiropraktor Forening Kiropraktorer kan bidrage betydeligt til et sundhedsvæsen, der i stadig højere grad er baseret på konkrete forskningsresultater. Sådan lød den klare melding fra Bent Hansen, formand for Danske Regioner, på forskningstemadagen 19. september Foto: Danske Regioner Kravet om viden og dokumentation slår i stigende grad igennem i alle sektorer, men måske især på sundhedsområdet, som står over for alvorlige udfordringer lige nu. Derfor var der også stor ros at hente hos formand for Danske Regioner, formand for amtsrådsforeningens sundhedsudvalg og amtsborgmester i Viborg, Bent Hansen, for det forskningsmiljø, der er bygget op på kiropraktorområdet: - Kiropraktorerne har måske netop på grund af deres lange vej til anerkendelse i Danmark opbygget en stærk forskningsfaglig tradition. Denne faste forankring i forskning, mener jeg, har givet kiropraktorerne nogle særlige kompetencer inden for evidensbaseret praksis. Ryglidelser koster hvert år samfundet et tocifret milliardbeløb, og der var ingen tvivl at spore hos Bent Hansen om, at kiropraktorer og forskning i bevægeapparatet allerede spiller en vigtig rolle i sundhedsvæsenet. Og også vil gøre det i fremtiden. Tankevækkende tal I dag kender kiropraktorer diagnosen på omkring 20 procent af patienterne, mens man for ca. 80 procent af patienterne ikke kender den helt præcise årsag til smerterne. Med den konstatering lægger kiropraktorerne sig, ifølge Bent Hansen, tæt op af sundhedsprofessionelle i resten af sundhedsvæsenet. Kiropraktik påstår ikke at have svarene på alt. Men tallene taler deres tydelige sprog: - Forskning er utrolig vigtigt på sundhedsområdet. Vi har simpelthen behov for mere viden, så vi kan behandle den enkelte patient for de rigtige ting på den helt rigtige måde, slog Bent Hansen fast. Flere ældre kronikere Den generelle samfundsudvikling peger i retning af flere ældre og færre unge. Det medfører et stort ressourcemæssigt pres på sundhedsvæsenet. Flere får kroniske lidelser såsom lidelser i bevægeapparatet, og særligt ældre patienter har flere lidelser på samme tid. Desværre betyder udviklingen også, at sundhedsvæsenet oplever lægemangel, og det betyder et øget behov for effektivitet og ressourcestyring: - De ældre med kroniske lidelser er ikke dem, der trækker overskrifter i aviserne, men det er dem, vi bruger mange ressourcer på i sundhedsvæsenet, fortalte Bent Hansen, og tilføjede: - Kiropraktorer skal være en integreret del af sundhedsvæsenet og være med til at sikre sammenhæng i behandlingen af patienterne. Det er nødvendigt for at leve op til vores ansvar i forhold til de svage, ældre patienter, der ikke er lige så gode til at sige fra, som de aktive patienter. Det er mit ønske, at kiropraktorer inddrages aktivt i de kommende år i indsatsen over for de kronisk syge. Bent Hansen opfordrede derfor til, at kiropraktorers store viden om lidelser i bevægeapparatet og tætte kontakt til patienterne bruges aktivt i behandlingen af kronikere, når regionerne fremover retter fokus mod denne store gruppe af patienter. Kiropraktorer skal være en integreret del af sundhedsvæsenet og være med til at sikre sammenhæng i behandlingen af patienterne, sagde Bent Hansen, formand for Danske Regioner, formand for amtsrådsforeningens sundhedsudvalg og amtsborgmester i Viborg. Ny overenskomst står for døren Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Dansk Kiropraktor Forening arbejder i disse dage på at forhandle den nye overenskomst for kiropraktik på plads. Ifølge Bent Hansen, er der behov for at gennemtænke kiropraktorers rolle og indplacering i sundhedsvæsenet. Overenskomstforhandlingerne er oplagte til de første skridt: - Overenskomstforhandlinger om økonomi bør kombineres med faglighed allerede nu. Man kunne overveje at tage fælles kvalitetsstandarder på området, ligesom på diabetesområdet, med i overenskomstforhandlingerne, for det vil understrege, at kiropraktorer er en integreret del af sundhedsvæsenet, sagde Bent Hansen afslutningsvis.

5 K I R O P R A K T O R E N 9 / 0 6 5

6 6 K I R O P R A K T O R E N 9 / 0 6 Fuld damp på kiropraktorkredsforeningerne Kiropraktorkredsforeningerne er etableret, der er afholdt stiftende og ordinære generalforsamlinger, igangsat en række regionale initiativer og der diskuteres, hvordan hver enkelt kiropraktorkredsforening kan få indflydelse på den kommende kommunale sundhedsopgave. Det er en glæde at se, at der nu rundt i regionerne arbejdes på højtryk - hvad alle medlemmer ganske givet også har bemærket! Siden 1. oktober 2006 har det været muligt at finde kontaktoplysninger om de enkelte kiropraktorkredsforeninger på Der er oprettet en særskilt regionsside til formålet. Dansk Kiropraktor Forening arbejder på en større ændring af den eksisterende hjemmeside, der skal udbygges, blandt andet med henblik på, at kiropraktorkredsforeningerne selv kan trække oplysninger om medlemmerne, uploade referater og eventuelt etablere diskussionsfora. I forbindelse med strukturreformen bliver amterne pr. 1. januar 2007 officielt nedlagt og erstattet af regioner. I kiropraktorsammenhæng betyder det, at amtsforeningerne nedlægges, og at der i stedet etableres kiropraktorkredsforeninger. Som vedtaget på sidste års generalforsamling havde overgangen fra amt til region i Dansk Kiropraktor Foreningregi skæringsdato den 1. oktober Allerede i månederne op til skæringsdatoen spirede arbejdet i regionerne. Sekretariatet i Dansk Kiropraktor Forening yder bistand til kiropraktorkredsforeningerne, og det bliver spændende at følge de regionale initiativer og samarbejder på tværs af regionerne, som ganske givet vil medvirke til at fremme synliggørelsen af kiropraktik lokalt, regionalt og nationalt. SB

7 K I R O P R A K T O R E N 9 / K I R O P R A K T O R E N 9 / N I K K B N Y T N O R D I S K I N S T I T U T F O R K I R O P R A K T I K O G K L I N I S K B I O M E K A N I K NIKKB ER FLYTTET! - Den 1. oktober 2006 Af Anders Lyck Fogh-Schultz kommunikationsmedarbejder ved NIKKB Efter 15 år på Klosterbakken 20 i Odense midtby er Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik flyttet til nye lokaler i Syddanske Forskerparker, Odense afdeling, tæt ved Campus, Syddansk Universitet. Vores gamle bygning skal rives ned til fordel for moderne boligblokke. NIKKB følger udviklingen og er flyttet tættere på forskningsmiljøet omkring Syddansk Universitet. Dette har bl.a. medført, at vi har fået nyt hovednummer samt nye direkte lokalnumre. Du kan se oversigten over telefonnumre og adresser bagerst i NIKKB NYT. Flytningen har blandt andet medført, at vores bibliotek er blevet moderniseret, og i vores nye atriumgård har instituttet indrettet en spændende udstilling af historiske og bevaringsværdige kiropraktiske rekvisitter og kuriositeter. Vi har desuden en stor samling af historisk og videnskabelig litteratur. Syddanske Forskerparker er en videnbaseret arbejdsplads, hvor ideer og projekter udvikler sig til levedygtige virksomheder, og hvor forskere afprøver, om deres ideer og projekter er stærke nok til at danne baggrund for en egentlig produktion og dermed etablering af nye virksomheder. Samtidig udlejer Forskerparken erhvervslejemål til bl.a. Fyns Erhvervs Center og NIKKB. Læs mere på: Efteråret på NIKKB byder på kurser i bl.a. pædiatri, idrætspsykologi og inflammatoriske ledsygdomme, og medio december sender vi et nyt spændende kursuskatalog for forårssæsonen Du finder som altid udførlig information om NIKKB s aktiviteter og kurser på og du er velkommen til at besøge os i vores nye, moderne og repræsentative lokaler. Har du spørgsmål til vores forskning og øvrige aktiviteter, kan du kontakte os. Ønsker du at tilmelde dig vores nyhedsservice, kan du sende en mail til: Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik Syddanske Forskerparker Odense afdeling Forskerparken 10A DK-5230 Odense M Telefon: (+45)

8 8 K I R O P R A K T O R E N 9 / 0 6 Studiebesøg og konference: Forskere fra NIKKB på besøg på Palmer College of Chiropractic og til kon Den 14. til den 16. september afholdt Foundation for Chiropractic Education and Research (FCER) konference i Chicago. Mette Jensen Stochkendahl, Henrik Lauridsen og jeg selv benyttede lejligheden til samtidig at besøge forskningsafdelingen på Palmer College of Chiropractic i Davenport, Iowa, som ligger tre timers kørsel fra Chicago. Både besøget på Palmer og deltagelsen i konferencen var en succes. Palmer Center for Chiropractic Research Gennem de seneste 10 år er det lykkedes Palmer College med forskningsleder Bill Meeker i spidsen at rejse et betydeligt beløb til udbyggelse af forskningsafdelingen fra den amerikanske stat. Det har betydet, at man nu råder over en moderne fire etagers bygning, der blandt andet indeholder en forskningsklinik, et biomekanisk laboratorium, en række andre laboratorier samt en operationsstue til mindre dyr. Desuden har man en imponerende infrastruktur til håndtering af data fra de forskellige projekter herunder en fuldtids biostatistiker, som hjælper forskerne i alle stadier af projekterne. Forskningen tager udgangspunkt i den traditionelle Palmer subluxationsmodel, og for os danske forskere er det slående, hvor monofagligt og isoleret miljøet er. Forskerstaben består stort set udelukkende af kiropraktorer og dialogen med andre kliniske faggrupper er stærkt begræn- set. På den anden side er det godt og opmuntrende, at man systematisk tester hypoteser, der relaterer til biomekanik og neurofysiologi. Forskere fra Palmer er da også i de senere år fremkommet med resultater, der har været publiceret i større main stream sundhedsvidenskabelige tidsskrifter. Et godt eksempel er den forskning, som relaterer sig til Cox fleksions-distraktions terapi, som Ram Gudavalli har haft ansvaret for, og som blandt andet er publiceret i European Spine Journal. Ram Gudavalli gæster i øvrigt Danmark i forbindelse med årsmødet i Dansk Kiropraktor Forening, hvor han vil præsentere nogle af sine forskningsresultater. Besøget på Palmer omfattede også en rundvisning på Campus, og jeg selv holdt et timelangt foredrag for forskere, lærere og studerende med titlen Chiropractors can make it in multi-diciplinary research a report from the Danish battlefield. FCER konference 14. til 16. september Under titlen Put Research Into Practice mødtes cirka 200 forskere og klinikere på Sofitel O Hare for at høre inviterede indlæg, frie indlæg og diskussioner. Af speciel dansk interesse var indlægget om de amerikanske Best Practice Guidelines. Initiativet, som ledes af John Triano, er et omfattende arbejde med at udarbejde evidensbaserede retningslinier for god klinisk praksis inden for alle områder af kiropraktorvirksomhed. Selvom arbejdet er stærkt fokuseret på kiropraktorernes indplacering i det amerikanske sundhedssystem, er der gode muligheder for samarbejde på tværs af Atlanterhavet om indhold i delelementer. Specielt i relation til implementeringen af de danske lænderyg retningslinier og i relation til den danske debat om kvalitetsudvikling i kiropraktorpraksis er der gode muligheder for samarbejde. Her befinder Gert Brønfort, der er involveret i alle nævnte projekter, sig i en nøgleposition, og han vil i fremtiden være bindeled mellem initiativerne. Mette Jensen Stochkendahl, Henrik Lauridsen og jeg selv havde til sammen syv indlæg på konferencen. Alle indlæggene blev rigtig godt modtaget, og der blev fra alle sider udtrykt stor begejstring og støtte til den danske forskningsindsats. Tony Rosner, der er direktør for Foundation for Chiropractic Education and Research, regnede ud, at hvis alle amerikanske kiropraktorer bidrog ligeså meget til forskning som deres danske kolleger, ville man pr. år rejse cirka 150 millioner dollars alene i USA. Det uformelle samvær er oftest det vigtigste ved konferencer, og også denne gang blev der udvekslet mange synspunkter og knyttet nye lovende kontakter mellem forskere fra fire kontinenter.

9 K I R O P R A K T O R E N 9 / Af Jan Hartvigsen kiropraktor, ph.d., forskningsleder ved NIKKB ference i Chicago Jan Hartvigsen, Mette Jensen Stochkendahl og Henrik Lauridsen foran Palmer Center.

10 1 0 K I R O P R A K T O R E N 9 / 0 6 Kiropraktisk kuriositet I øvrigt var der blandt kiropraktorerne enighed om ikke at behandle kræft og tuberkulose, mens iskias, lumbago og hovedpine var det, de hyppigst behandlede Saxkøbing Avis, 1939 Kontaktinformation til NIKKB s medarbejdere: Navn Stilling Telefon Mail Pernille Søndergaard Madsen Administrativ leder Jan Hartvigsen Forskningsleder Henrik Wulff Christensen Seniorforsker Mette Jensen Stochkendahl Forsker, ph.d.-studerende Lars Uhrenholt Forsker, ph.d.-studerende Gert Brønfort Seniorforsker Eva Lysgaard Efteruddannelseschef Ditte Albrechtslund Sekretær for efteruddannelse og turnus Ulla Dinesen Kontorfuldmægtig Jytte Johannesen Sekretær for forskning og røntgen Anders Lyck Fogh-Schultz Kommunikationsmedarbejder Klaus Knarberg Doktor Røntgenkonsulent (onsdag) Ole Hjardemaal Røntgenfysiker Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik Syddanske Forskerparker Odense afdeling Forskerparken 10A DK-5230 Odense M Tlf.: Fax: Web: Redaktion: Anders Lyck Fogh-Schultz (ansv.): Pernille Søndergaard Madsen: Jan Hartvigsen: NIKKB Kalender efterår og vinter 2006/2007 November 4. Kursus: idrætspsykologi 18. Kursus: Billeddiagnostik Kursus: Inflammatoriske ledsygdomme December 1. Bestyrelsesmøde på NIKKB kl Ekstrakursus: Pædiatri NIKKB ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår!

11 K I R O P R A K T O R E N 9 /

12 12 K I R O P R A K T O R E N 9 / 0 6 Forskningstemadag blev et tilløbsstykke Overraskende mange fra sundhedsområdet ønskede at deltage i forskningstemadagen i september, hvor forskere inden for kiropraktik præsenterede ny viden om årsager til rygproblemer. Så mange, at Kiropraktorfonden til sidst måtte lukke for tilmeldingerne. Den gode patient er den patient, der viser flest indikationer på at kunne få gavn af kiropraktisk behandling. I løbet af projektet stødte hun også på et overraskende resultat, nemlig, at en typisk kvindelig patient på social overførselsindkomst med nakkeproblemer, ikke, som forventet, hørte til blandt de gode patienter. På den baggrund lød hendes opfordring til kiropraktorerne i salen, at der er behov for at indføre nye rutiner i praksis. Trods lammelser af togdriften i hovedstadsområdet på en regnvåd 19. september nåede alle deltagere frem til forskningstemadagen Fra ryg til krop! kiropraktisk forskning betyder målrettet patientbehandling. Og snakken gik livligt i atriumgården i Regionernes Hus, mens kaffen blev skænket, og solen sendte sit opklarende lys gennem glastaget fra en klar, blå himmel. Helt indtil de over 100 fremmødte ikke kunne trække den længere, og med klirrende kopper blev gennet venligt, men bestemt op ad trappen til konferencelokalet. Her bød en veloplagt formand for Kiropraktorfonden, amtsborgmester Otto Herskind Jørgensen, velkommen til en temadag fyldt med budskaber, opfordringer og nye forskningsresultater: - Forskning giver os en mere nuanceret viden om årsager til rygproblemer og effekt af behandling. Det betyder, at patienter med rygproblemer ikke bare skal behandles som en ensartet gruppe, lød det indledningsvis fra talerstolen. Fokus på uspecifikke lændesmerter I modsætning til Ondt i ryggen, der var temaet på forskningsdagen i 2004, tog dette års tema mere fat og gik i dybden. Kiropraktor og ph.d. Alice Kongsted introducerede forskningsdelen af temadagen, hvor diagnostiske undergrupper dannede rammen om forskningens puslespil. I dag får helt op mod 80 procent af kiropraktorpatienter stillet diagnosen uspe- cifikke lændesmerter. Ifølge Alice Kongsted, ved man ikke helt præcis, hvad der er baggrunden for de uspecifikke lændesmerter, for mange faktorer spiller ind. Det er eksempelvis arv, miljø og psykologiske faktorer. Problemet er, at uspecifikke lændesmerter langt fra er en præcis diagnose, der kan henvise til en bestemt behandlingsform. Og problemstillingen bliver endnu mere kompleks, fordi patienterne reagerer mere eller mindre individuelt på forskellige behandlinger. Det gør det vanskeligt for forskerne at se et klart mønster, forklarede Alice Kongsted tilhørerne. For de resterende 20 procent af kiropraktorpatienterne er diagnoserne kendte i dag. Det gælder primært de diagnostiske undergrupper, der omfatter diskusprolapser og frakturer. Målet for forskerne er derfor at afdække endnu flere af de ukendte undergrupper, for det vil betyde flere præcise diagnoser og mere målrettet behandling af kiropraktorpatienter i fremtiden, fortalte Alice Kongsted. Og så blev brikkerne i dagens puslespil lagt én for én af oplægsholderne. Overraskende resultat skaber behov for nye rutiner Professor Charlotte Leboeuf-Yde, der også er kiropraktor, MPH og ph.d. præsenterede sit projekt, hvor målet var at identificere den gode patient på baggrund af data systematisk indsamlet af kiropraktorer i Sverige, Norge og Finland. Rehabilitering betyder samfundsøkonomiske gevinster En stor gruppe af rygpatienter med mere end fire ugers sygdom er fem år senere fuldstændig udskudt fra arbejdsmarkedet. Kiropraktor og MPH Jørgen Kilsgaard kom godt rundt om et tværfagligt rehabiliteringsprojekt, der tog udgangspunkt i de helbredsmæssige konsekvenser af rygproblemer. Opgaven i projektet gik på at matche patienternes funktionsevne med jobkrav, indtil målet om et job var nået. En tidlig rehabiliteringsindsats er både omkostningseffektiv og skaber større patienttilfredshed. Det er Jørgens Kilsgaards opfattelse, at der ligger en stor udfordring for forskningen i at skabe kobling mellem sundhedssektorforskning og socialsektorforskning. På sigt kan det faktisk betyde en samfundsøkonomisk nettogevinst på 3,5 mia. kr. Træning har effekt ved kroniske smerter Indtil midten af 1980 erne lå rygpatienter stille i en seng, så gik de i gang med at hive jern, og i dag bruger de kæmpemæssige bolde. Kiropraktor og ph.d. Jan Hartvigsen beskrev udviklingen i styrketræning over tid, for de sidste 20 år er styrketræning blevet anbefalet til rygpatienter. Men har styrketræning overhovedet effekt på rygpatienter? Jan Hartvigsen tog udgangspunkt i nye resultater fra det internationalt anerkendte Cochrane forskningssamarbejde. Ifølge resultaterne, har træning ingen ef-

13 K I R O P R A K T O R E N 9 / Af journalist Nina Pedersen - Forskere bør gå i dialog med politikere, og lære at svare på, om forskningen kan betale sig samfundsøkonomisk. Mogens Hørder, professor og dekan ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet. - Der er sket en betydelig ændring i professionens sygdomsopfattelse. Det erkendes nu utvetydigt, at grundlaget er et naturvidenskabeligt fundament, hvor kiropraktorernes daglige virksomhed må tage afsæt på et evidensbaseret grundlag. Peter Kryger-Baggesen, kiropraktor, formand for Dansk Kiropraktor Forening. - Patienten spørger, får jeg det bedre? Det spørgsmål har forskningen ikke været god nok til at finde svar på, og det må vi hanke op i. Mogens Hørder, professor og dekan ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet. - Forskningsomkostninger skal ses som forskningsinvesteringer. Mogens Hørder, professor og dekan ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet. - Det er vigtigt, at fremtidens viden i endnu højere grad bliver gjort anvendelig for klinikeren i dagligdagen. Og at der udvikles simple, målbare feed-back instrumenter, som kan være med til at guide og vejlede klinikeren. Peter Kryger-Baggesen, kiropraktor, formand for Dansk Kiropraktor Forening. - Et sammenhængende og patientorienteret sundhedsvæsen er en central dagsorden, men det er også en dagsorden, der er vores. Jane Kraglund, sundhedsdirektør, Region Syddanmark. fekt ved akutte og subakutte smerter. Træning har til gengæld effekt ved kroniske smerter. Jan Hartvigsen kunne dermed konkludere, at der nu også er forskningsmæssigt belæg for, at den aktive behandling er bedre end den passive. Han opfordrede derfor kiropraktorerne til at indgå partnerskab med patienten og tilbyde superviseret træning til kroniske rygpatienter i kombination med anden behandling, eksempelvis medicin og manipulation. Kun kiropraktik virker på nakkehovedpine 95 procent af alle hovedpiner kan inddeles i kun tre undergrupper. Spændingshovedpine står for de 65 procent og dækker over flere undergrupper, migræne udgør 15 procent og nakkehovedpine udgør ligeledes 15 procent. Sidstnævnte påvirker ca. 2,5 procent af befolkningen i den vestlige verden. Professor Niels Grunnet-Nilsson præsenterede tallene, der stammer fra Cochrane forskningssamarbejdet. Det internationale forskningssamarbejde har skabt ny og afgørende viden om hovedpinediagnoser og -behandling, ifølge Niels Grunnet-Nilsson, der også er læge, kiropraktor og ph.d. Han kunne blandt andet konkludere for tilhørerne, at kiropraktisk behandling er den eneste behandling, der har en dokumenteret effekt ved nakkehovedpine. Erfarne kiropraktorer kan identificere brystsmerter Forskning på tværs af faggrænser har vist, at knugende brystsmerter også kaldet angina pectoris ikke behøver at stamme fra hjertet, men i stedet kan komme fra ryggen. Siden 1998 har kiropraktor, læge og ph.d. Henrik Wulff Christensen forsket i brystsmerter. Henrik Wulff Christensen fortalte, at det lykkedes at få etableret et samarbejde med Odense Universitets Hospital, der henviste kroniske hjertepatienter til hans projekt, imens patienterne alligevel gik og ventede på behandling på hospitalet. Det viste sig, at 18 procent af de henviste

14 14 K I R O P R A K T O R E N 9 / 0 6 Forskningstemadag blev et tilløbsstykke patienter også havde funktionsproblemer i bevægeapparatet. Indtil videre kan projektet konkludere, at patienter med kendt eller formodet angina pectoris muligvis har gavn af manipulationsbehandling, og at en erfaren kiropraktor kan identificere en undergruppe af patienter med brystsmerter. Ny viden om prolapser relevant for patienter Store diskusprolapser er som udgangspunkt meget alvorlige, fordi de giver mange symptomer og smerter, og fordi nerverne kan blive beskadiget. Men der er positivt nyt på vej til patienterne, for forskning viser, at især store prolapser bliver mindre over tid. Det betyder, at disse patienter har større sandsynlighed for at blive raske end patienter med små diskusprolapser. Det opløftende budskab, mener kiropraktor og ph.d.-studerende, Tue Secher Jensen, er der grund til, at kiropraktorerne formidler videre til deres patienter. I samarbejde med fysioterapeut Hanne Albert har Tue Secher Jensen gennemført et projekt med 154 patienter. Forskerne undersøgte det naturlige forløb i prolapsernes udvikling og fandt, at efter 14 måneder var 50 procent af prolapserne blevet mindre. MR-scanningerne viste, at det især var de store prolapser, der svandt ind. forskningsmiljøer, som han beskrev som en sart vækstplante. Forskningen kan ødelægges på meget kort tid. Men én ting er sikkert. Det tager fem til ti år at bygge et forskningsmiljø op igen, lød hans budskab til deltagerne i arrangementet. Brikkerne i forskningens puslespil blev vendt og drejet, og mange nye kom til. Men forskningstemadagen bar også præg af, at jo flere brikker, der falder på plads, desto større bliver puslespillet. Dagens engagerede forskere producerer ikke kun nye resultater, de afdækker hele tiden nye områder, hvor der er behov for meget mere viden. Det er en vigtig erkendelse i en tid, der som aldrig før fokuserer på forskning og evidensbaseret praksis på kiropraktorområdet. FAKTA Fonden fremmer forskning Fonden til fremme af kiropraktisk forskning og postgraduat uddannelse også kaldet Kiropraktorfonden blev stiftet i 1990 af Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Dansk Kiropraktor Forening. Siden har fonden uddelt ca. 24 mio. kroner til forskning, uddannelse og kvalitetsudvikling på kiropraktorområdet. Hvert år uddeler fonden ca. 1,5 mio. kroner til forskningsprojekter og kvalitetsudvikling. Desuden sikrer fonden det nødvendige økonomiske grundlag for NIKKB og finansierer et forskningsprofessorat ved Syddansk Universitet. Se mere på: eller for mere information. Forskningsmiljøer skal passes og plejes Som afrunding på dagens forskningstema talte professor og leder af Rygcenter Fyn, Claus Manniche, om forskningens mange udfordringer. I dag stilles der langt større krav til forskningsmiljøet end tidligere. Udviklingen peger i retning af stadigt større og mere tværfaglige forskningsteams. Måske især tværfagligheden bidrager til, at forskningen på rygområdet er i stand til at skabe nye resultater, der fører til målrettet patientbehandling, forklarede han. Claus Manniche fremhævede også vigtigheden af at værne om de velfungerende

15 K I R O P R A K T O R E N 9 / Lettere at finde Sundhedsstyrelsens udgivelser Sundhedsstyrelsen lancerer en ny brugervenlig database over udgivelser, Udgivelsesdatabasen. Databasen gør søgningerne mere effektive og kan give et overblik over udgivelser til brug for planlægning og kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Sundhedsstyrelsens udgivelsesdatabase er blevet udbygget og tilbyder nu et mere fuldstændigt overblik over faglige udmeldinger. Der er to målsætninger for Udgivelsesdatabasen. For det første skal den rumme en ensartet, fælles klassificering af de forskellige faglige udmeldinger og gøre mulighederne for søgninger mere enkle og effektive. Hensigten er, at udmeldingerne skal være tilgængelige elektronisk både internt i Sundhedsstyrelsen og eksternt. Det andet mål er, at Sundhedsstyrelsen ønsker, at gruppering og formidling af de Forebyggelse og behandling af slidgigt - nye perspektiver Bevægeapparatets Årti afholder efterårsmøde om artrose Tid og sted: Sygeplejerskeskolens Auditorium, Bispebjerg Hospital. Torsdag den 16. november Tilmelding: Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig og skal ske senest den 8. november 2006 til Vibeke Laumann på Se hele programmet på faglige udmeldinger skal forbedre grundlaget for planlægning og kvalitetsudvikling af sundhedsvæsenet. Et første skridt i den retning er en ensartet inddeling af styrelsens faglige udmeldinger - en taksonomi. En sådan taksonomi er nu udarbejdet. Sundhedsstyrelsens bibliotek har stået for processen med at revidere og udvikle Udgivelsesdatabasen og koordinere klassifikationen af alle styrelsens faglige udmeldinger. Biblioteket vil stå for den fortsatte koordineringen af databasen. Der er nedsat en Rådgivende gruppe i Sundhedsstyrelsen, som fortsat skal følge udviklingen af de faglige udmeldinger og tage sig af de mere principielle problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med klassificeringen og taksonomiens kategorier. Kilde: Sundhedsstyrelsen Assistent/turnusassistent søges til stor tværfaglig klinik i Næstved Vi søger en assistent/turnusassistent hurtigst muligt, til at overtage en fuld praksis. Vi er kiropraktorer, fysioterapeuter, massør, zoneterapeut og akupunktør. Vi har i Næstved 2 klinikker -1 i centrum, som er en gammel veletableret klinik og 1 i Næstved Storcenter, som vi åbnede i november sidste år. Vi har i begge klinikker - ud over behandlingslokaler - udbygget med træningsfaciliteter. Klinikken har igennem de sidste par år gennemgået en rivende udvikling, og vi ser fortsat masser af muligheder for yderligere udvikling. Har du energi og lyst til en være en del af vores behandlerteam, er der rigtig gode muligheder for dig her i klinikken. Du er meget velkommen til at komme forbi og følge os i klinikken. Ser frem til at høre fra dig. Kontakt: Frank Føns Jernbanegade 17, 4700 Næstved Tlf: / MARKEDSPLADSEN Barselsvikar søges til klinik på Fyn I perioden fra 1/12-06 til 1/6-07, evt. mulighed for efterfølgende assistentstilling. Ansøgere med erfaring eller interesse for behandling af gravide, babyer og børn samt kraniel kiropraktik, vil blive foretrukket. Ring eller mail: Anne Merete Hvenegaard Lassen Kiropraktorklinikken Selleberg Tlf Tlf For den rette turnusassistent er der nu mulighed for ansættelse i nybygget, moderne klinik med eget røntgenanlæg, beliggende i Vejen. Ansættelse fra 1. februar eller snarest derefter. Klinikken har i dag 2 kiropraktorer og 1 massør. Jeg lægger vægt på tværfaglighed, engagement i faget samt efteruddannelse. Henvendelse: Stine Ørskov Olsen Kiropraktisk Klinik Vejen, Ådalen 15, 6600 Vejen Tlf Turnusassistent søges Turnusassistent søges pr. 1. marts 2007 til klinikkerne Amagerbrogade og Højbroplads. Vi er 4 kiropraktorer, 1 akupunktør, 1 massageterapeut samt 1 diætist. Derudover tilbyder klinikkerne stabiliserende træning samt har samarbejde med fitnesscenter. Henvendelse: Hans Østergaard, Amagerbrogade 96, 2300 København S Tlf Ultralydsskanner Accuson 128 med dobler, power dobler, 10 MHZ 38 mm lineær transducer og video båndoptager. Accuson er i dag et Siemens produkt. Henvendelse: René Lindstrøm Tlf

NYT nordisk institut for kiropraktik og klinisk biomekanik

NYT nordisk institut for kiropraktik og klinisk biomekanik NYT nordisk institut for kiropraktik og klinisk biomekanik Fokus på børn og unge: - Sygdom skal forebygges tidligt i livet Af Jan Hartvigsen, kiropraktor, ph.d., professor Seniorforsker ved NIKKB Usunde

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

KIRO PRAKTIK. i kommunen

KIRO PRAKTIK. i kommunen KIRO PRAKTIK i kommunen Tænk kiropraktik ind i kommunens nye sundhedsprofil Allerede i dag har en lang række kommuner og praktiserende kiropraktorer et velfungerende samarbejde. I forbindelse med kommunalreformen

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent PAS PÅ RYGGEN Fra rygpatient til rygbetjent Træning eller genoptræning er i mange tilfælde centrale elementer i behandlingen af lidelser og sygdomme i ryg og nakke. Derfor tilbyder Center for Rygkirurgi

Læs mere

Handlingsplan. Fokusgruppe for kiropraktisk håndtering af børn og unge

Handlingsplan. Fokusgruppe for kiropraktisk håndtering af børn og unge 06.08.2011 Handlingsplan Fokusgruppe for kiropraktisk håndtering af børn og unge 1. Formål Fokusgruppen skal skabe et brugbart netværk og en platform for kiropraktorer med interesse eller subspeciale inden

Læs mere

KIROPRAKTORERNE I SPIL. Dansk Kiropraktor Forening. Dansk Kiropraktor Forening

KIROPRAKTORERNE I SPIL. Dansk Kiropraktor Forening. Dansk Kiropraktor Forening KIROPRAKTORERNE I SPIL KIROPRAKTORERNE I SPIL POLITISK MÅLPROGRAM 2011-2016 DANSK KIROPRAKTOR FORENING - KØBENHAVN 2010 Kiropraktorerne i spil KIROPRAKTORERNE I SPIL Forord Målprogrammet Kiropraktorerne

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

IMPLEMENTERING AF KLINISKE RETNINGSLINJER FOR BILLEDDIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER AF BEVÆGEAPPARATET

IMPLEMENTERING AF KLINISKE RETNINGSLINJER FOR BILLEDDIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER AF BEVÆGEAPPARATET IMPLEMENTERING AF KLINISKE RETNINGSLINJER FOR BILLEDDIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER AF BEVÆGEAPPARATET Tue Secher Jensen NIKKB, Odense Rygcenter Syddanmark, Middelfart SAMARBEJDSPARTNERE OG STØTTE APO-Odense

Læs mere

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Notat Danske Fysioterapeuter Behandling af knæartrose med borgeren i centrum Dette notat indeholder forslag til, hvordan behandlingen

Læs mere

Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland

Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland Svarrapport 27 kiropraktorer 2014 Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland 2014 Indledning: Denne rapport beskriver

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Forsøgets titel: Effekten af kiropraktisk behandling af spædbørnskolik Vi vil spørge, om I vil give jeres samtykke til, at jeres barn deltager

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse.

Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse. Svendborg, den 28.11.2011 Til elever og forældre Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse. Vi skriver til jer for at spørge, om I vil deltage i et projekt

Læs mere

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Målemetoder i forebyggelse,

Læs mere

Notat. Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir. Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence. Til: Hovedbestyrelsen

Notat. Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir. Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence. Til: Hovedbestyrelsen Notat Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence Til: Hovedbestyrelsen Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir Resume For fysioterapeuter er hjerneskaderehabilitering et kerneområde.

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sammenfatning af publikation fra : Opgaveudvikling på psykiatriområdet Opgaver og udfordringer i kommunerne i relation til borgere med psykiske problemstillinger Marie Henriette Madsen Anne Hvenegaard

Læs mere

Kiropraktikkens historie i Danmark

Kiropraktikkens historie i Danmark Per Jørgensen Kiropraktikkens historie i Danmark UNIVtRSITÅl SBISLiO) HCK Klél. - ZENTRAL6I5UGTHEK - Syddansk Universitetsforlag 2014 Indhold Formandens forord 10 Forord 11 1. del: "Kiropraktikkens rødder"

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Nye kurser for fysioterapeuter

Nye kurser for fysioterapeuter SMERTEFYSIOTERAPI Kursuskatalog 2011/12 Nye kurser for fysioterapeuter Læs mere på videnomsmerter.dk HVAD ER SMERTEFYSIOTERAPI? Der er tre årsager til, at patienter henvender sig til fysioterapeuter: 1.

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

K I R O P R A K T O R E N

K I R O P R A K T O R E N 10 DEC 2006 K I R O P R A K T O R E N T i d s s k r i f t f o r m e d l e m m e r a f D a n s k K i r o p r a k t o r F o r e n i n g Uddrag af formandens mundtlige beretning Ny næstformand og nyt medlem

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 22. januar 2009 i Domus Medica

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 22. januar 2009 i Domus Medica Dato: 30. januar 2009 J.nr. 2007-12842/115764 Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 22. januar 2009 i Domus Medica Tilstede: Afbud: J. Michael Hasenkam, Hans Kirkegaard, Ulla Breth Knudsen, Niels Qvist,

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus Indledning Etablering af en organisationsmodel for forskning, kvalitetsudvikling, kvalitetssikring, monitorering og dokumentation af ergoterapi, fysioterapi og sygepleje på Århus Sygehus har skabt rammerne

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Se dette nyhedsbrev i en browser

Se dette nyhedsbrev i en browser Se dette nyhedsbrev i en browser Medlemsmøde og generalforsamling d. 26. april kl. 16-20 OBS - Tryk på "Se dette nyhedsbrev i en browser" (øverst) eller tryk "Vis billeder" i dit mailprogram. Der indkaldes

Læs mere

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom 1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Hvert år får ca. 2.500 danskere enten lymfekræft, leukæmi, MDS eller andre blodkræftsygdomme, og godt 20.000 lever i dag med en af disse sygdomme.

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Velkommen til Plenum 1. Fremtidens muskuloskeletale dagsorden den nye virkelighed

Velkommen til Plenum 1. Fremtidens muskuloskeletale dagsorden den nye virkelighed Velkommen til Plenum 1 Fremtidens muskuloskeletale dagsorden den nye virkelighed De sundhedsfaglige og økonomiske perspektiver, som tegner sig i fremtiden i forhold til det muskuloskeletale Kjeld Møller

Læs mere

Fysisk aktivitet og træning som behandling ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 2012

Fysisk aktivitet og træning som behandling ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 2012 - et forsknings og udviklingssymposium for fysioterapeuter, Region Nordjylland Det årlige forsknings- og udviklingssymposium for fysioterapeuter i Region Nordjylland afholdes ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 2012

Læs mere

ApS. På de følgende sider gengives borgmester

ApS. På de følgende sider gengives borgmester ApS Åbning af Øfeldt Centrets Rødovre-afdeling For at nedbringe Øfeldt Centrets venteliste blev det i forbindelse med overenskomst 2000 med Sygesikringens Forhandlingsudvalg aftalt at forøge behandlingskapaciteten

Læs mere

K I R O P R A K T O R E N

K I R O P R A K T O R E N 8 OKT 2006 K I R O P R A K T O R E N T i d s s k r i f t f o r m e d l e m m e r a f D a n s k K i r o p r a k t o r F o r e n i n g TEMA Fremtidens Kiropraktor går den rigtige vej Ny aftale vigtig for

Læs mere

Lillebælt-Fyn. Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 2 OG 3

Lillebælt-Fyn. Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 2 OG 3 1/2017 Lillebælt-Fyn SIDE 2 OG 3 Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 4 OG 5 HK er og bager i fælles fodslag for bedre arbejdsmiljø Pauls leder Trygheden på arbejdsmarkedet er

Læs mere

BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet.

BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet. BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet. Bacheloruddannelsen i Klinisk Biomekanik Uddannelsens formål Uddannelsen har til formål: At indføre den studerende i

Læs mere

APR KIROPRAKTOREN. Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening. Kiropraktorer giver aktiv rygbehandling NIKKB NYT Tom Bendix takker af

APR KIROPRAKTOREN. Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening. Kiropraktorer giver aktiv rygbehandling NIKKB NYT Tom Bendix takker af 3 APR 2006 KIROPRAKTOREN Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Kiropraktorer giver aktiv rygbehandling NIKKB NYT Tom Bendix takker af KIROPRAKTOREN 3/06 3 INDHOLD Størsteparten af kiropraktorer

Læs mere

Program Træning som behandling af hjertepatienter

Program Træning som behandling af hjertepatienter Læringsmål Program Træning som behandling af hjertepatienter Modul 1: 4. 6. oktober 2016 Modul 2: 24. november 2016 Hvidovre Hospital, Undervisningsbygningen Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre Modul 1: Lokale

Læs mere

Lænderygsmerter en karakteristik af området m. fokus på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde

Lænderygsmerter en karakteristik af området m. fokus på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde Lænderygsmerter en karakteristik af området m. fokus på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde Ole Kudsk Jensen RegionsRygcentret Forskningsenheden for Sygemeldte (Tidl. Center for Bevægeapparatlidelser)

Læs mere

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Den 28. august 2013 Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Forskning i klinisk sygepleje vil i de kommende år være koncentreret om visioner og strategier indenfor områderne: Klinisk forskning

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 20.februar 2015 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Danske Fysioterapeuter Fagfestival Region Syddanmark Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsplanlægning september 2008 Hvad jeg vil sige noget om Om Sundhedsstyrelsens

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

KIROPRAKTOREN. TEMA Opgave- og strukturreform KL forventer stigning i antallet af genoptræningsplaner Første kredsforening på danmarkskortet AUG

KIROPRAKTOREN. TEMA Opgave- og strukturreform KL forventer stigning i antallet af genoptræningsplaner Første kredsforening på danmarkskortet AUG 6 AUG 2006 KIROPRAKTOREN Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening TEMA Opgave- og strukturreform KL forventer stigning i antallet af genoptræningsplaner Første kredsforening på danmarkskortet

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 5. august 2014 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Lederskabmed mange rum

Lederskabmed mange rum Lederskabmed mange rum Forord Forandring er i dag et vilkår i Sundhedsvæsenet, og dets opgaver, teknologi og organisering udvikler sig konstant. Det er en stor udfordring for alle og ikke mindst for vores

Læs mere

Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling

Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Frederiksberg, den 24. april 2015 Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling Sundhedsstyrelsen har den 25. marts 2015 anmodet

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Patientens vej i Rygcenter Syddanmark. Sygehus Lillebælt

Patientens vej i Rygcenter Syddanmark. Sygehus Lillebælt Patientens vej i Rygcenter Syddanmark Sygehus Lillebælt 1 RYGCENTER SYDDANMARK Alle rygpatienter har én indgang til undersøgelse af rygsmerter Rygcenter Syddanmark er indgangen for alle ikke-akutte rygpatienter

Læs mere

Lymfekræftdagen i Middelfart d. 20. juni 2014

Lymfekræftdagen i Middelfart d. 20. juni 2014 Lymfekræftdagen i Middelfart d. 20. juni 2014 Agenda 10:00 Morgenmadsbuffet. 10:20 Velkomst v/ formand Rita O. Christensen 10:30 Oplæg ved Francesco d Amore, klinisk professor ved Hæmatologisk afdeling

Læs mere

12. april. 2014 kl. 11.00 11.45/delt oplæg med Region Syddanmark

12. april. 2014 kl. 11.00 11.45/delt oplæg med Region Syddanmark Tale DALYFO`s årsmøde lymfodem Tid Opgave 12. april. 2014 kl. 11.00 11.45/delt oplæg med Region Syddanmark Tale og besvarelse af spørgsmål. 07-04-2014 Sag nr. 14/1588 Dokumentnr. 19965/14 Josefina Hindenburg

Læs mere

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Palliation i Danmark - status og visioner National konference, Christiansborg, 3. februar 2010 Lone de Neergaard, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats, WHO

Læs mere

Invitation til og program for Temadagen: Forskning i Klinisk Sygepleje Aalborg Universitetshospital

Invitation til og program for Temadagen: Forskning i Klinisk Sygepleje Aalborg Universitetshospital Invitation til og program for Temadagen: Forskning i Klinisk Sygepleje Aalborg Universitetshospital Torsdag den 8. oktober 2015 kl. 8.30 16.25 i Medicinerhusets Auditorium Tilmelding (bindende) til k.kusk@rn.dk

Læs mere

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Forord Sundhedsdatastyrelsen blev dannet i 2015 for at fastholde og udvikle den styrkeposition, Danmark har på digitalisering og nationale data på sundhedsområdet.

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

Sygeplejeprofil i Skive Kommune

Sygeplejeprofil i Skive Kommune Sygeplejeprofil i Skive Kommune Indledning. Kommunerne kommer i fremtiden til at spille en større rolle i sundhedsvæsenet. De eksisterende kommunale sundhedstilbud bliver sammen med helt nye en del af

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Forskning LÆGEFORENINGEN. en nødvendig investering i fremtiden

Forskning LÆGEFORENINGEN. en nødvendig investering i fremtiden LÆGEFORENINGEN Forskning en nødvendig investering i fremtiden Bedre forebyggelse, diagnostik og rehabilitering forudsætter, at rammer og vilkår for lægers forskning og arbejde med innovation prioriteres

Læs mere

KIROPRAKTOREN. NIKKB NYT Positive erfaringer med ultralyd i praksis Udvikling af lændesmerter fra ung til voksen SEP

KIROPRAKTOREN. NIKKB NYT Positive erfaringer med ultralyd i praksis Udvikling af lændesmerter fra ung til voksen SEP 7 SEP 2006 KIROPRAKTOREN Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening NIKKB NYT Positive erfaringer med ultralyd i praksis Udvikling af lændesmerter fra ung til voksen 2 KIROPRAKTOREN 7/06 KIROPRAKTOREN

Læs mere

Slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtager (kommunens eller regionens navn) Helsingør Kommune Projektnummer/numre (jf. tilsagnsskrivelse)

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

På Tværs Nr. 8 > 10. maj 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler

På Tværs Nr. 8 > 10. maj 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler På Tværs Nr. 8 > 10. maj 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler Nyhedsbrevet indeholder Status: akkrediteret Høj patienttilfredshed på akutmodtagelse og akutklinikker Early

Læs mere

Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling?

Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling? Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling? 31. Landskursus i Fagligt Selskab for Sygeplejersker Kolding, 27. oktober 2017 Allan

Læs mere

Systematisk hjerterehabilitering

Systematisk hjerterehabilitering PROJEKTBESKRIVELSE Skrevet af: Svend Juul Jørgensen, Ulla Axelsen og Michael Daugbjerg Systematisk hjerterehabilitering Baggrund... 2 Formål... 3 Projektmål... 3 Succeskriterier... 3 Strategiske overvejelser...

Læs mere

Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område

Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område Kommunal palliativ indsats status og perspektiver Nyborg Strand 28. september 2010 Ole Andersen, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats

Læs mere

SKRIV TIL DINE POLITIKERE

SKRIV TIL DINE POLITIKERE SKRIV TIL DINE POLITIKERE FORSLAG TIL SUNDHEDSPLAN FOR FREDERIKSBORG AMT 2001-2004 DET SAMARBEJDENDE SUNDHEDSVÆSEN Ønsker du at diskutere forslaget til amtets nye sundhedsplan med amtsborgmesteren og medlemmerne

Læs mere

Dårlige tolke truer behandlingen i sundhedsvæsenet

Dårlige tolke truer behandlingen i sundhedsvæsenet Dårlige tolke truer behandlingen i sundhedsvæsenet De fleste tolke, der bruges hos læger og på hospitaler, har ingen uddannelse. Sundhedspersonalet oplever jævnligt, at der ikke oversættes korrekt, og

Læs mere

Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde

Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Oktober, 2007 Du kan ikke besvare denne nyhedsmail skriv i stedet til nyhedsbrevets redaktion på: lr@frivillighed.dk Indhold Nyt fra Center

Læs mere

Sådan tackler du kroniske smerter

Sådan tackler du kroniske smerter Sådan tackler du kroniske smerter 800.000 danske smertepatienter døjer med kroniske smerter, der har varet mere end seks måneder. Smerter kan være invaliderende i hverdagen, men der er meget, du selv kan

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Forord Uanset hvor i sundhedsvæsenet sygeplejersker arbejder, møder vi borgere og patienter, der bruger komplementær

Læs mere

Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde

Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Juni 2006 Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde Nyt projekt om dokumentation af frivilligt socialt arbejde Nyt netværk for brugerorganisationer

Læs mere

Godkendt referat af FSU-seminar.

Godkendt referat af FSU-seminar. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Det Humanistiske Fakultets Samarbejdsudvalg (FSU) Godkendt referat af FSU-seminar. Dato: Fredag den 28. oktober 2005

Læs mere

Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan

Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan Regionssekretariatet Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan Tel. 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Referat af 2. møde i styregruppen vedrørende evaluering af Region

Læs mere

Dagsorden Beslutning/referat Ansvarlig. 1. Godkendelse af dagsorden Dagordnen godkendes, der er to punkter til eventuelt: SV: direktiv 36

Dagsorden Beslutning/referat Ansvarlig. 1. Godkendelse af dagsorden Dagordnen godkendes, der er to punkter til eventuelt: SV: direktiv 36 Dagsorden Beslutning/referat Ansvarlig 1. Godkendelse af dagsorden Dagordnen godkendes, der er to punkter til eventuelt: SV: direktiv 36 KB: udkast til rapport fra Sundhedskartellet kompleks fremtid og

Læs mere

PATIENTUDVALGET SAMMENHÆNG I PATI- ENTFORLØBET Onsdag den 7. november 2012. Kl. 15.30 til 18.30 på Kings Fund, Maynard 3, Cavendish Square, London

PATIENTUDVALGET SAMMENHÆNG I PATI- ENTFORLØBET Onsdag den 7. november 2012. Kl. 15.30 til 18.30 på Kings Fund, Maynard 3, Cavendish Square, London D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN SAMMENHÆNG I PATI- ENTFORLØBET Onsdag den 7. november 2012 Kl. 15.30 til 18.30 på Kings Fund, Maynard 3, Cavendish Square, London Møde nr. 5 Medlemmer: Flemming Pless

Læs mere

Metoder til evaluering og dokumentation

Metoder til evaluering og dokumentation Metoder til evaluering og dokumentation 22. - 23. januar og 9. marts 2009 Teknologisk Institut Taastrup 20. - 21. august og 7. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Indgående kendskab til forskellige

Læs mere

Kirsten Nordbye-Nielsen, MHSc, PT Projektleder CPOP

Kirsten Nordbye-Nielsen, MHSc, PT Projektleder CPOP Kvalitetssikring i Habilitering - Erfaringer med udvikling af en regional sundhedsaftale til børn og unge med cerebral parese Kirsten Nordbye-Nielsen, MHSc, PT Projektleder CPOP kirstennordbye@ki.au.dk

Læs mere

SIP - Baggrund og formål

SIP - Baggrund og formål Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N 07.04.11 SIP - Baggrund og formål Indledning Velkommen til de Sociale Indikatorprogrammer

Læs mere

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

IMPLEMENTRETING AF NKR potentialer og udfordringer

IMPLEMENTRETING AF NKR potentialer og udfordringer IMPLEMENTRETING AF NKR potentialer og udfordringer Set fra en praktikers synsvinkel Birgitte Gade Koefoed Forebyggelsescenterchef, speciallæge i samfundsmedicin, ph.d., MPA Forebyggelsescenter Nørrebro

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Slå et slag for hjertet!

Slå et slag for hjertet! Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Forskning i Region Sjælland Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Knud Rasmussen Regional Forskningschef, dr. med. Speciallæge i Intern Medicin og Nefrologi Knud Rasmussen Speciallæge i Intern Medicin

Læs mere

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler.

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Fakta om Kræftplan III Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Diagnostisk pakke: Der skal udarbejdes en samlet diagnostisk pakke for patienter med

Læs mere

folkeskolen.dk Tema: Læringsmål DECEMBER 2013 SKOLEBØRN

folkeskolen.dk Tema: Læringsmål DECEMBER 2013 SKOLEBØRN Tema: Læringsmål 6 DECEMBER 2013 SKOLEBØRN Hvor skal jeg hen? Hvor er jeg nu? Hvad er næste skridt? Seks ud af ti forældre oplever, at der ikke er opstillet mål for, hvad deres barn skal lære i skolen.

Læs mere

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital Rigshospitalets fremtid Region Hovedstaden Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2 2010 Rigshospitalets fremtid 3 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Læs mere

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Landskursus for Diabetessygeplejersker Charlotte Dorph Lyng Projektleder, sygeplejerske Fredericia 3.november 2012 Hvordan startede det?

Læs mere