K I R O P R A K T O R E N

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K I R O P R A K T O R E N"

Transkript

1 9 NOV 2006 K I R O P R A K T O R E N T i d s s k r i f t f o r m e d l e m m e r a f D a n s k K i r o p r a k t o r F o r e n i n g NIKKB NYT Ny viden essentiel for sundhedsområdet Forskningstemadag blev et tilløbsstykke

2 2 K I R O P R A K T O R E N 9 / 0 6

3 K I R O P R A K T O R E N 9 / I N D H O L D B E S T Y R E L S E N S L E D E R Ny viden essentiel for sundhedsområdet...4 Fuld damp på kiropraktorkredsforeningerne...6 NIKKB NYT NIKKB er flyttet! Forskere fra NIKKB på besøg på Palmer College of Chiropractic og til konference i Chicago Kiropraktisk kuriositet NIKKB Kalender...10 Forskningstemadag blev et tilløbsstykke...12 Lettere at finde Sundhedsstyrelsens udgivelser...15 Den 1. januar 2007 er en skelsættende dato med nye regioner og nye kommuner og hertil en række nye opgaver og opgavefordelinger. Ingen regner med, at alting inden for disse nye strukturelle rammer vil være faldet på plads nytårsdag Det må derfor forventes, at der på flere områder vil gå en rum tid, inden strukturen er på plads, og indholdet af opgaverne og opgavefordelingen er afklaret. DKFs egen regionale organisering er også ændret. De hidtidige amtsforeninger er nedlagt, og der er i stedet etableret en kiropraktorkredsforening i hver af de fem nye regioner. Det er et stort arbejde at ændre organisationsstruktur, selv i så lille en organisation som DKF. Tilpasningen af kiropraktorernes organisering til de kommende regioner har krævet meget arbejde og vil fortsat kræve meget arbejde. Resultaterne af arbejdet kan allerede nu anes i de mange spændende ideer og overvejelser om styrkelse af arbejdet i den regionale organisering, som ser dagens lys rundt i kiropraktorkredsforeningerne. Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening ISSN Vendersgade 6, 2.tv., postboks 2002, 1011 København K Telefon Fax E-post: Bestyrelse Peter Kryger-Baggesen (formand) Telefon E-post: Hanne Nøddeskou-Fink (næstformand) Kent Højer Kristensen (kasserer) Teddy Fohlmann Alice Kongsted Jakob van Dijk Line Press Sørensen Anders Udsen Broegaard (kasserer-suppleant) Dansk Kiropraktor Råd Nis Alnor (rådsformand) Telefon E-post: Sekretariatet Telefontid mandag til torsdag Direktør Ole Rasmussen E-post: Elisabeth Holst (konsulent) E-post: Nina Pedersen (konsulent) E-post: Susanne Bennick (konsulent) E-post: Jette Østergaard (sekretær) E-post: Diana Ziwes (sekretær) E-post: Redaktion Redaktør (ansvarshavende): Peter Kryger-Baggesen Deadline: KIROPRAKTOREN nr. 10 udkommer i uge 49. Deadline for annoncer: 14. november 2006erne har Abonnement: Et års abonnement på KIROPRAKTOREN koster 480 kr. incl. moms. Grafisk tilrettelæggelse og ekspedition af annoncer Folkmann Design A/S Strandvejen 100, 2900 Hellerup Telefon , fax E-post: Forsidefoto: Geir Haukursson Det kræver flere ressourcer, både basalt, økonomisk og gennem medlemmernes aktive engagement og deltagelse i foreningsarbejdet at få de mange ideer og initiativer iværksat. Men da det er et særkende for kiropraktorerne, at der er et stort sammenhold og et stærkt fagligt engagement, bør alle forudsætninger for gode regionale resultater være til stede. Sammenhold og fagligt engagement bliver ikke mindre nødvendigt i fremtiden, hvor kiropraktorerne dels står over for de store udfordringer, der ligger i en tilpasning til de ændrede vilkår, dels har en ambition om at præge udviklingen og få underbygget kiropraktorernes position som specialister i bevægeapparatssygdomme. Ingen tvivl skal stå tilbage om, at behovet for kiropraktorernes kerneområde - specialister i bevægeapparatssygdomme - i fremtiden vil stige, og at kiropraktorerne er parate og har den nødvendige faglige kompetence. Bestyrelsen i Dansk Kiropraktor Forening

4 4 K I R O P R A K T O R E N 9 / 0 6 Ny viden essentiel for sundhedsområdet Af fuldmægtig Marie Louise Bloch Poulsen-Hansen, Sygesikringens Forhandlingsudvalg og journalist Nina Pedersen, Dansk Kiropraktor Forening Kiropraktorer kan bidrage betydeligt til et sundhedsvæsen, der i stadig højere grad er baseret på konkrete forskningsresultater. Sådan lød den klare melding fra Bent Hansen, formand for Danske Regioner, på forskningstemadagen 19. september Foto: Danske Regioner Kravet om viden og dokumentation slår i stigende grad igennem i alle sektorer, men måske især på sundhedsområdet, som står over for alvorlige udfordringer lige nu. Derfor var der også stor ros at hente hos formand for Danske Regioner, formand for amtsrådsforeningens sundhedsudvalg og amtsborgmester i Viborg, Bent Hansen, for det forskningsmiljø, der er bygget op på kiropraktorområdet: - Kiropraktorerne har måske netop på grund af deres lange vej til anerkendelse i Danmark opbygget en stærk forskningsfaglig tradition. Denne faste forankring i forskning, mener jeg, har givet kiropraktorerne nogle særlige kompetencer inden for evidensbaseret praksis. Ryglidelser koster hvert år samfundet et tocifret milliardbeløb, og der var ingen tvivl at spore hos Bent Hansen om, at kiropraktorer og forskning i bevægeapparatet allerede spiller en vigtig rolle i sundhedsvæsenet. Og også vil gøre det i fremtiden. Tankevækkende tal I dag kender kiropraktorer diagnosen på omkring 20 procent af patienterne, mens man for ca. 80 procent af patienterne ikke kender den helt præcise årsag til smerterne. Med den konstatering lægger kiropraktorerne sig, ifølge Bent Hansen, tæt op af sundhedsprofessionelle i resten af sundhedsvæsenet. Kiropraktik påstår ikke at have svarene på alt. Men tallene taler deres tydelige sprog: - Forskning er utrolig vigtigt på sundhedsområdet. Vi har simpelthen behov for mere viden, så vi kan behandle den enkelte patient for de rigtige ting på den helt rigtige måde, slog Bent Hansen fast. Flere ældre kronikere Den generelle samfundsudvikling peger i retning af flere ældre og færre unge. Det medfører et stort ressourcemæssigt pres på sundhedsvæsenet. Flere får kroniske lidelser såsom lidelser i bevægeapparatet, og særligt ældre patienter har flere lidelser på samme tid. Desværre betyder udviklingen også, at sundhedsvæsenet oplever lægemangel, og det betyder et øget behov for effektivitet og ressourcestyring: - De ældre med kroniske lidelser er ikke dem, der trækker overskrifter i aviserne, men det er dem, vi bruger mange ressourcer på i sundhedsvæsenet, fortalte Bent Hansen, og tilføjede: - Kiropraktorer skal være en integreret del af sundhedsvæsenet og være med til at sikre sammenhæng i behandlingen af patienterne. Det er nødvendigt for at leve op til vores ansvar i forhold til de svage, ældre patienter, der ikke er lige så gode til at sige fra, som de aktive patienter. Det er mit ønske, at kiropraktorer inddrages aktivt i de kommende år i indsatsen over for de kronisk syge. Bent Hansen opfordrede derfor til, at kiropraktorers store viden om lidelser i bevægeapparatet og tætte kontakt til patienterne bruges aktivt i behandlingen af kronikere, når regionerne fremover retter fokus mod denne store gruppe af patienter. Kiropraktorer skal være en integreret del af sundhedsvæsenet og være med til at sikre sammenhæng i behandlingen af patienterne, sagde Bent Hansen, formand for Danske Regioner, formand for amtsrådsforeningens sundhedsudvalg og amtsborgmester i Viborg. Ny overenskomst står for døren Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Dansk Kiropraktor Forening arbejder i disse dage på at forhandle den nye overenskomst for kiropraktik på plads. Ifølge Bent Hansen, er der behov for at gennemtænke kiropraktorers rolle og indplacering i sundhedsvæsenet. Overenskomstforhandlingerne er oplagte til de første skridt: - Overenskomstforhandlinger om økonomi bør kombineres med faglighed allerede nu. Man kunne overveje at tage fælles kvalitetsstandarder på området, ligesom på diabetesområdet, med i overenskomstforhandlingerne, for det vil understrege, at kiropraktorer er en integreret del af sundhedsvæsenet, sagde Bent Hansen afslutningsvis.

5 K I R O P R A K T O R E N 9 / 0 6 5

6 6 K I R O P R A K T O R E N 9 / 0 6 Fuld damp på kiropraktorkredsforeningerne Kiropraktorkredsforeningerne er etableret, der er afholdt stiftende og ordinære generalforsamlinger, igangsat en række regionale initiativer og der diskuteres, hvordan hver enkelt kiropraktorkredsforening kan få indflydelse på den kommende kommunale sundhedsopgave. Det er en glæde at se, at der nu rundt i regionerne arbejdes på højtryk - hvad alle medlemmer ganske givet også har bemærket! Siden 1. oktober 2006 har det været muligt at finde kontaktoplysninger om de enkelte kiropraktorkredsforeninger på Der er oprettet en særskilt regionsside til formålet. Dansk Kiropraktor Forening arbejder på en større ændring af den eksisterende hjemmeside, der skal udbygges, blandt andet med henblik på, at kiropraktorkredsforeningerne selv kan trække oplysninger om medlemmerne, uploade referater og eventuelt etablere diskussionsfora. I forbindelse med strukturreformen bliver amterne pr. 1. januar 2007 officielt nedlagt og erstattet af regioner. I kiropraktorsammenhæng betyder det, at amtsforeningerne nedlægges, og at der i stedet etableres kiropraktorkredsforeninger. Som vedtaget på sidste års generalforsamling havde overgangen fra amt til region i Dansk Kiropraktor Foreningregi skæringsdato den 1. oktober Allerede i månederne op til skæringsdatoen spirede arbejdet i regionerne. Sekretariatet i Dansk Kiropraktor Forening yder bistand til kiropraktorkredsforeningerne, og det bliver spændende at følge de regionale initiativer og samarbejder på tværs af regionerne, som ganske givet vil medvirke til at fremme synliggørelsen af kiropraktik lokalt, regionalt og nationalt. SB

7 K I R O P R A K T O R E N 9 / K I R O P R A K T O R E N 9 / N I K K B N Y T N O R D I S K I N S T I T U T F O R K I R O P R A K T I K O G K L I N I S K B I O M E K A N I K NIKKB ER FLYTTET! - Den 1. oktober 2006 Af Anders Lyck Fogh-Schultz kommunikationsmedarbejder ved NIKKB Efter 15 år på Klosterbakken 20 i Odense midtby er Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik flyttet til nye lokaler i Syddanske Forskerparker, Odense afdeling, tæt ved Campus, Syddansk Universitet. Vores gamle bygning skal rives ned til fordel for moderne boligblokke. NIKKB følger udviklingen og er flyttet tættere på forskningsmiljøet omkring Syddansk Universitet. Dette har bl.a. medført, at vi har fået nyt hovednummer samt nye direkte lokalnumre. Du kan se oversigten over telefonnumre og adresser bagerst i NIKKB NYT. Flytningen har blandt andet medført, at vores bibliotek er blevet moderniseret, og i vores nye atriumgård har instituttet indrettet en spændende udstilling af historiske og bevaringsværdige kiropraktiske rekvisitter og kuriositeter. Vi har desuden en stor samling af historisk og videnskabelig litteratur. Syddanske Forskerparker er en videnbaseret arbejdsplads, hvor ideer og projekter udvikler sig til levedygtige virksomheder, og hvor forskere afprøver, om deres ideer og projekter er stærke nok til at danne baggrund for en egentlig produktion og dermed etablering af nye virksomheder. Samtidig udlejer Forskerparken erhvervslejemål til bl.a. Fyns Erhvervs Center og NIKKB. Læs mere på: Efteråret på NIKKB byder på kurser i bl.a. pædiatri, idrætspsykologi og inflammatoriske ledsygdomme, og medio december sender vi et nyt spændende kursuskatalog for forårssæsonen Du finder som altid udførlig information om NIKKB s aktiviteter og kurser på og du er velkommen til at besøge os i vores nye, moderne og repræsentative lokaler. Har du spørgsmål til vores forskning og øvrige aktiviteter, kan du kontakte os. Ønsker du at tilmelde dig vores nyhedsservice, kan du sende en mail til: Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik Syddanske Forskerparker Odense afdeling Forskerparken 10A DK-5230 Odense M Telefon: (+45)

8 8 K I R O P R A K T O R E N 9 / 0 6 Studiebesøg og konference: Forskere fra NIKKB på besøg på Palmer College of Chiropractic og til kon Den 14. til den 16. september afholdt Foundation for Chiropractic Education and Research (FCER) konference i Chicago. Mette Jensen Stochkendahl, Henrik Lauridsen og jeg selv benyttede lejligheden til samtidig at besøge forskningsafdelingen på Palmer College of Chiropractic i Davenport, Iowa, som ligger tre timers kørsel fra Chicago. Både besøget på Palmer og deltagelsen i konferencen var en succes. Palmer Center for Chiropractic Research Gennem de seneste 10 år er det lykkedes Palmer College med forskningsleder Bill Meeker i spidsen at rejse et betydeligt beløb til udbyggelse af forskningsafdelingen fra den amerikanske stat. Det har betydet, at man nu råder over en moderne fire etagers bygning, der blandt andet indeholder en forskningsklinik, et biomekanisk laboratorium, en række andre laboratorier samt en operationsstue til mindre dyr. Desuden har man en imponerende infrastruktur til håndtering af data fra de forskellige projekter herunder en fuldtids biostatistiker, som hjælper forskerne i alle stadier af projekterne. Forskningen tager udgangspunkt i den traditionelle Palmer subluxationsmodel, og for os danske forskere er det slående, hvor monofagligt og isoleret miljøet er. Forskerstaben består stort set udelukkende af kiropraktorer og dialogen med andre kliniske faggrupper er stærkt begræn- set. På den anden side er det godt og opmuntrende, at man systematisk tester hypoteser, der relaterer til biomekanik og neurofysiologi. Forskere fra Palmer er da også i de senere år fremkommet med resultater, der har været publiceret i større main stream sundhedsvidenskabelige tidsskrifter. Et godt eksempel er den forskning, som relaterer sig til Cox fleksions-distraktions terapi, som Ram Gudavalli har haft ansvaret for, og som blandt andet er publiceret i European Spine Journal. Ram Gudavalli gæster i øvrigt Danmark i forbindelse med årsmødet i Dansk Kiropraktor Forening, hvor han vil præsentere nogle af sine forskningsresultater. Besøget på Palmer omfattede også en rundvisning på Campus, og jeg selv holdt et timelangt foredrag for forskere, lærere og studerende med titlen Chiropractors can make it in multi-diciplinary research a report from the Danish battlefield. FCER konference 14. til 16. september Under titlen Put Research Into Practice mødtes cirka 200 forskere og klinikere på Sofitel O Hare for at høre inviterede indlæg, frie indlæg og diskussioner. Af speciel dansk interesse var indlægget om de amerikanske Best Practice Guidelines. Initiativet, som ledes af John Triano, er et omfattende arbejde med at udarbejde evidensbaserede retningslinier for god klinisk praksis inden for alle områder af kiropraktorvirksomhed. Selvom arbejdet er stærkt fokuseret på kiropraktorernes indplacering i det amerikanske sundhedssystem, er der gode muligheder for samarbejde på tværs af Atlanterhavet om indhold i delelementer. Specielt i relation til implementeringen af de danske lænderyg retningslinier og i relation til den danske debat om kvalitetsudvikling i kiropraktorpraksis er der gode muligheder for samarbejde. Her befinder Gert Brønfort, der er involveret i alle nævnte projekter, sig i en nøgleposition, og han vil i fremtiden være bindeled mellem initiativerne. Mette Jensen Stochkendahl, Henrik Lauridsen og jeg selv havde til sammen syv indlæg på konferencen. Alle indlæggene blev rigtig godt modtaget, og der blev fra alle sider udtrykt stor begejstring og støtte til den danske forskningsindsats. Tony Rosner, der er direktør for Foundation for Chiropractic Education and Research, regnede ud, at hvis alle amerikanske kiropraktorer bidrog ligeså meget til forskning som deres danske kolleger, ville man pr. år rejse cirka 150 millioner dollars alene i USA. Det uformelle samvær er oftest det vigtigste ved konferencer, og også denne gang blev der udvekslet mange synspunkter og knyttet nye lovende kontakter mellem forskere fra fire kontinenter.

9 K I R O P R A K T O R E N 9 / Af Jan Hartvigsen kiropraktor, ph.d., forskningsleder ved NIKKB ference i Chicago Jan Hartvigsen, Mette Jensen Stochkendahl og Henrik Lauridsen foran Palmer Center.

10 1 0 K I R O P R A K T O R E N 9 / 0 6 Kiropraktisk kuriositet I øvrigt var der blandt kiropraktorerne enighed om ikke at behandle kræft og tuberkulose, mens iskias, lumbago og hovedpine var det, de hyppigst behandlede Saxkøbing Avis, 1939 Kontaktinformation til NIKKB s medarbejdere: Navn Stilling Telefon Mail Pernille Søndergaard Madsen Administrativ leder Jan Hartvigsen Forskningsleder Henrik Wulff Christensen Seniorforsker Mette Jensen Stochkendahl Forsker, ph.d.-studerende Lars Uhrenholt Forsker, ph.d.-studerende Gert Brønfort Seniorforsker Eva Lysgaard Efteruddannelseschef Ditte Albrechtslund Sekretær for efteruddannelse og turnus Ulla Dinesen Kontorfuldmægtig Jytte Johannesen Sekretær for forskning og røntgen Anders Lyck Fogh-Schultz Kommunikationsmedarbejder Klaus Knarberg Doktor Røntgenkonsulent (onsdag) Ole Hjardemaal Røntgenfysiker Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik Syddanske Forskerparker Odense afdeling Forskerparken 10A DK-5230 Odense M Tlf.: Fax: Web: Redaktion: Anders Lyck Fogh-Schultz (ansv.): Pernille Søndergaard Madsen: Jan Hartvigsen: NIKKB Kalender efterår og vinter 2006/2007 November 4. Kursus: idrætspsykologi 18. Kursus: Billeddiagnostik Kursus: Inflammatoriske ledsygdomme December 1. Bestyrelsesmøde på NIKKB kl Ekstrakursus: Pædiatri NIKKB ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår!

11 K I R O P R A K T O R E N 9 /

12 12 K I R O P R A K T O R E N 9 / 0 6 Forskningstemadag blev et tilløbsstykke Overraskende mange fra sundhedsområdet ønskede at deltage i forskningstemadagen i september, hvor forskere inden for kiropraktik præsenterede ny viden om årsager til rygproblemer. Så mange, at Kiropraktorfonden til sidst måtte lukke for tilmeldingerne. Den gode patient er den patient, der viser flest indikationer på at kunne få gavn af kiropraktisk behandling. I løbet af projektet stødte hun også på et overraskende resultat, nemlig, at en typisk kvindelig patient på social overførselsindkomst med nakkeproblemer, ikke, som forventet, hørte til blandt de gode patienter. På den baggrund lød hendes opfordring til kiropraktorerne i salen, at der er behov for at indføre nye rutiner i praksis. Trods lammelser af togdriften i hovedstadsområdet på en regnvåd 19. september nåede alle deltagere frem til forskningstemadagen Fra ryg til krop! kiropraktisk forskning betyder målrettet patientbehandling. Og snakken gik livligt i atriumgården i Regionernes Hus, mens kaffen blev skænket, og solen sendte sit opklarende lys gennem glastaget fra en klar, blå himmel. Helt indtil de over 100 fremmødte ikke kunne trække den længere, og med klirrende kopper blev gennet venligt, men bestemt op ad trappen til konferencelokalet. Her bød en veloplagt formand for Kiropraktorfonden, amtsborgmester Otto Herskind Jørgensen, velkommen til en temadag fyldt med budskaber, opfordringer og nye forskningsresultater: - Forskning giver os en mere nuanceret viden om årsager til rygproblemer og effekt af behandling. Det betyder, at patienter med rygproblemer ikke bare skal behandles som en ensartet gruppe, lød det indledningsvis fra talerstolen. Fokus på uspecifikke lændesmerter I modsætning til Ondt i ryggen, der var temaet på forskningsdagen i 2004, tog dette års tema mere fat og gik i dybden. Kiropraktor og ph.d. Alice Kongsted introducerede forskningsdelen af temadagen, hvor diagnostiske undergrupper dannede rammen om forskningens puslespil. I dag får helt op mod 80 procent af kiropraktorpatienter stillet diagnosen uspe- cifikke lændesmerter. Ifølge Alice Kongsted, ved man ikke helt præcis, hvad der er baggrunden for de uspecifikke lændesmerter, for mange faktorer spiller ind. Det er eksempelvis arv, miljø og psykologiske faktorer. Problemet er, at uspecifikke lændesmerter langt fra er en præcis diagnose, der kan henvise til en bestemt behandlingsform. Og problemstillingen bliver endnu mere kompleks, fordi patienterne reagerer mere eller mindre individuelt på forskellige behandlinger. Det gør det vanskeligt for forskerne at se et klart mønster, forklarede Alice Kongsted tilhørerne. For de resterende 20 procent af kiropraktorpatienterne er diagnoserne kendte i dag. Det gælder primært de diagnostiske undergrupper, der omfatter diskusprolapser og frakturer. Målet for forskerne er derfor at afdække endnu flere af de ukendte undergrupper, for det vil betyde flere præcise diagnoser og mere målrettet behandling af kiropraktorpatienter i fremtiden, fortalte Alice Kongsted. Og så blev brikkerne i dagens puslespil lagt én for én af oplægsholderne. Overraskende resultat skaber behov for nye rutiner Professor Charlotte Leboeuf-Yde, der også er kiropraktor, MPH og ph.d. præsenterede sit projekt, hvor målet var at identificere den gode patient på baggrund af data systematisk indsamlet af kiropraktorer i Sverige, Norge og Finland. Rehabilitering betyder samfundsøkonomiske gevinster En stor gruppe af rygpatienter med mere end fire ugers sygdom er fem år senere fuldstændig udskudt fra arbejdsmarkedet. Kiropraktor og MPH Jørgen Kilsgaard kom godt rundt om et tværfagligt rehabiliteringsprojekt, der tog udgangspunkt i de helbredsmæssige konsekvenser af rygproblemer. Opgaven i projektet gik på at matche patienternes funktionsevne med jobkrav, indtil målet om et job var nået. En tidlig rehabiliteringsindsats er både omkostningseffektiv og skaber større patienttilfredshed. Det er Jørgens Kilsgaards opfattelse, at der ligger en stor udfordring for forskningen i at skabe kobling mellem sundhedssektorforskning og socialsektorforskning. På sigt kan det faktisk betyde en samfundsøkonomisk nettogevinst på 3,5 mia. kr. Træning har effekt ved kroniske smerter Indtil midten af 1980 erne lå rygpatienter stille i en seng, så gik de i gang med at hive jern, og i dag bruger de kæmpemæssige bolde. Kiropraktor og ph.d. Jan Hartvigsen beskrev udviklingen i styrketræning over tid, for de sidste 20 år er styrketræning blevet anbefalet til rygpatienter. Men har styrketræning overhovedet effekt på rygpatienter? Jan Hartvigsen tog udgangspunkt i nye resultater fra det internationalt anerkendte Cochrane forskningssamarbejde. Ifølge resultaterne, har træning ingen ef-

13 K I R O P R A K T O R E N 9 / Af journalist Nina Pedersen - Forskere bør gå i dialog med politikere, og lære at svare på, om forskningen kan betale sig samfundsøkonomisk. Mogens Hørder, professor og dekan ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet. - Der er sket en betydelig ændring i professionens sygdomsopfattelse. Det erkendes nu utvetydigt, at grundlaget er et naturvidenskabeligt fundament, hvor kiropraktorernes daglige virksomhed må tage afsæt på et evidensbaseret grundlag. Peter Kryger-Baggesen, kiropraktor, formand for Dansk Kiropraktor Forening. - Patienten spørger, får jeg det bedre? Det spørgsmål har forskningen ikke været god nok til at finde svar på, og det må vi hanke op i. Mogens Hørder, professor og dekan ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet. - Forskningsomkostninger skal ses som forskningsinvesteringer. Mogens Hørder, professor og dekan ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet. - Det er vigtigt, at fremtidens viden i endnu højere grad bliver gjort anvendelig for klinikeren i dagligdagen. Og at der udvikles simple, målbare feed-back instrumenter, som kan være med til at guide og vejlede klinikeren. Peter Kryger-Baggesen, kiropraktor, formand for Dansk Kiropraktor Forening. - Et sammenhængende og patientorienteret sundhedsvæsen er en central dagsorden, men det er også en dagsorden, der er vores. Jane Kraglund, sundhedsdirektør, Region Syddanmark. fekt ved akutte og subakutte smerter. Træning har til gengæld effekt ved kroniske smerter. Jan Hartvigsen kunne dermed konkludere, at der nu også er forskningsmæssigt belæg for, at den aktive behandling er bedre end den passive. Han opfordrede derfor kiropraktorerne til at indgå partnerskab med patienten og tilbyde superviseret træning til kroniske rygpatienter i kombination med anden behandling, eksempelvis medicin og manipulation. Kun kiropraktik virker på nakkehovedpine 95 procent af alle hovedpiner kan inddeles i kun tre undergrupper. Spændingshovedpine står for de 65 procent og dækker over flere undergrupper, migræne udgør 15 procent og nakkehovedpine udgør ligeledes 15 procent. Sidstnævnte påvirker ca. 2,5 procent af befolkningen i den vestlige verden. Professor Niels Grunnet-Nilsson præsenterede tallene, der stammer fra Cochrane forskningssamarbejdet. Det internationale forskningssamarbejde har skabt ny og afgørende viden om hovedpinediagnoser og -behandling, ifølge Niels Grunnet-Nilsson, der også er læge, kiropraktor og ph.d. Han kunne blandt andet konkludere for tilhørerne, at kiropraktisk behandling er den eneste behandling, der har en dokumenteret effekt ved nakkehovedpine. Erfarne kiropraktorer kan identificere brystsmerter Forskning på tværs af faggrænser har vist, at knugende brystsmerter også kaldet angina pectoris ikke behøver at stamme fra hjertet, men i stedet kan komme fra ryggen. Siden 1998 har kiropraktor, læge og ph.d. Henrik Wulff Christensen forsket i brystsmerter. Henrik Wulff Christensen fortalte, at det lykkedes at få etableret et samarbejde med Odense Universitets Hospital, der henviste kroniske hjertepatienter til hans projekt, imens patienterne alligevel gik og ventede på behandling på hospitalet. Det viste sig, at 18 procent af de henviste

14 14 K I R O P R A K T O R E N 9 / 0 6 Forskningstemadag blev et tilløbsstykke patienter også havde funktionsproblemer i bevægeapparatet. Indtil videre kan projektet konkludere, at patienter med kendt eller formodet angina pectoris muligvis har gavn af manipulationsbehandling, og at en erfaren kiropraktor kan identificere en undergruppe af patienter med brystsmerter. Ny viden om prolapser relevant for patienter Store diskusprolapser er som udgangspunkt meget alvorlige, fordi de giver mange symptomer og smerter, og fordi nerverne kan blive beskadiget. Men der er positivt nyt på vej til patienterne, for forskning viser, at især store prolapser bliver mindre over tid. Det betyder, at disse patienter har større sandsynlighed for at blive raske end patienter med små diskusprolapser. Det opløftende budskab, mener kiropraktor og ph.d.-studerende, Tue Secher Jensen, er der grund til, at kiropraktorerne formidler videre til deres patienter. I samarbejde med fysioterapeut Hanne Albert har Tue Secher Jensen gennemført et projekt med 154 patienter. Forskerne undersøgte det naturlige forløb i prolapsernes udvikling og fandt, at efter 14 måneder var 50 procent af prolapserne blevet mindre. MR-scanningerne viste, at det især var de store prolapser, der svandt ind. forskningsmiljøer, som han beskrev som en sart vækstplante. Forskningen kan ødelægges på meget kort tid. Men én ting er sikkert. Det tager fem til ti år at bygge et forskningsmiljø op igen, lød hans budskab til deltagerne i arrangementet. Brikkerne i forskningens puslespil blev vendt og drejet, og mange nye kom til. Men forskningstemadagen bar også præg af, at jo flere brikker, der falder på plads, desto større bliver puslespillet. Dagens engagerede forskere producerer ikke kun nye resultater, de afdækker hele tiden nye områder, hvor der er behov for meget mere viden. Det er en vigtig erkendelse i en tid, der som aldrig før fokuserer på forskning og evidensbaseret praksis på kiropraktorområdet. FAKTA Fonden fremmer forskning Fonden til fremme af kiropraktisk forskning og postgraduat uddannelse også kaldet Kiropraktorfonden blev stiftet i 1990 af Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Dansk Kiropraktor Forening. Siden har fonden uddelt ca. 24 mio. kroner til forskning, uddannelse og kvalitetsudvikling på kiropraktorområdet. Hvert år uddeler fonden ca. 1,5 mio. kroner til forskningsprojekter og kvalitetsudvikling. Desuden sikrer fonden det nødvendige økonomiske grundlag for NIKKB og finansierer et forskningsprofessorat ved Syddansk Universitet. Se mere på: eller for mere information. Forskningsmiljøer skal passes og plejes Som afrunding på dagens forskningstema talte professor og leder af Rygcenter Fyn, Claus Manniche, om forskningens mange udfordringer. I dag stilles der langt større krav til forskningsmiljøet end tidligere. Udviklingen peger i retning af stadigt større og mere tværfaglige forskningsteams. Måske især tværfagligheden bidrager til, at forskningen på rygområdet er i stand til at skabe nye resultater, der fører til målrettet patientbehandling, forklarede han. Claus Manniche fremhævede også vigtigheden af at værne om de velfungerende

15 K I R O P R A K T O R E N 9 / Lettere at finde Sundhedsstyrelsens udgivelser Sundhedsstyrelsen lancerer en ny brugervenlig database over udgivelser, Udgivelsesdatabasen. Databasen gør søgningerne mere effektive og kan give et overblik over udgivelser til brug for planlægning og kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Sundhedsstyrelsens udgivelsesdatabase er blevet udbygget og tilbyder nu et mere fuldstændigt overblik over faglige udmeldinger. Der er to målsætninger for Udgivelsesdatabasen. For det første skal den rumme en ensartet, fælles klassificering af de forskellige faglige udmeldinger og gøre mulighederne for søgninger mere enkle og effektive. Hensigten er, at udmeldingerne skal være tilgængelige elektronisk både internt i Sundhedsstyrelsen og eksternt. Det andet mål er, at Sundhedsstyrelsen ønsker, at gruppering og formidling af de Forebyggelse og behandling af slidgigt - nye perspektiver Bevægeapparatets Årti afholder efterårsmøde om artrose Tid og sted: Sygeplejerskeskolens Auditorium, Bispebjerg Hospital. Torsdag den 16. november Tilmelding: Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig og skal ske senest den 8. november 2006 til Vibeke Laumann på Se hele programmet på faglige udmeldinger skal forbedre grundlaget for planlægning og kvalitetsudvikling af sundhedsvæsenet. Et første skridt i den retning er en ensartet inddeling af styrelsens faglige udmeldinger - en taksonomi. En sådan taksonomi er nu udarbejdet. Sundhedsstyrelsens bibliotek har stået for processen med at revidere og udvikle Udgivelsesdatabasen og koordinere klassifikationen af alle styrelsens faglige udmeldinger. Biblioteket vil stå for den fortsatte koordineringen af databasen. Der er nedsat en Rådgivende gruppe i Sundhedsstyrelsen, som fortsat skal følge udviklingen af de faglige udmeldinger og tage sig af de mere principielle problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med klassificeringen og taksonomiens kategorier. Kilde: Sundhedsstyrelsen Assistent/turnusassistent søges til stor tværfaglig klinik i Næstved Vi søger en assistent/turnusassistent hurtigst muligt, til at overtage en fuld praksis. Vi er kiropraktorer, fysioterapeuter, massør, zoneterapeut og akupunktør. Vi har i Næstved 2 klinikker -1 i centrum, som er en gammel veletableret klinik og 1 i Næstved Storcenter, som vi åbnede i november sidste år. Vi har i begge klinikker - ud over behandlingslokaler - udbygget med træningsfaciliteter. Klinikken har igennem de sidste par år gennemgået en rivende udvikling, og vi ser fortsat masser af muligheder for yderligere udvikling. Har du energi og lyst til en være en del af vores behandlerteam, er der rigtig gode muligheder for dig her i klinikken. Du er meget velkommen til at komme forbi og følge os i klinikken. Ser frem til at høre fra dig. Kontakt: Frank Føns Jernbanegade 17, 4700 Næstved Tlf: / MARKEDSPLADSEN Barselsvikar søges til klinik på Fyn I perioden fra 1/12-06 til 1/6-07, evt. mulighed for efterfølgende assistentstilling. Ansøgere med erfaring eller interesse for behandling af gravide, babyer og børn samt kraniel kiropraktik, vil blive foretrukket. Ring eller mail: Anne Merete Hvenegaard Lassen Kiropraktorklinikken Selleberg Tlf Tlf For den rette turnusassistent er der nu mulighed for ansættelse i nybygget, moderne klinik med eget røntgenanlæg, beliggende i Vejen. Ansættelse fra 1. februar eller snarest derefter. Klinikken har i dag 2 kiropraktorer og 1 massør. Jeg lægger vægt på tværfaglighed, engagement i faget samt efteruddannelse. Henvendelse: Stine Ørskov Olsen Kiropraktisk Klinik Vejen, Ådalen 15, 6600 Vejen Tlf Turnusassistent søges Turnusassistent søges pr. 1. marts 2007 til klinikkerne Amagerbrogade og Højbroplads. Vi er 4 kiropraktorer, 1 akupunktør, 1 massageterapeut samt 1 diætist. Derudover tilbyder klinikkerne stabiliserende træning samt har samarbejde med fitnesscenter. Henvendelse: Hans Østergaard, Amagerbrogade 96, 2300 København S Tlf Ultralydsskanner Accuson 128 med dobler, power dobler, 10 MHZ 38 mm lineær transducer og video båndoptager. Accuson er i dag et Siemens produkt. Henvendelse: René Lindstrøm Tlf

Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer. Fokus: KIA - rehabilitering på tværs. Forskning: Ny viden om nakkesmerter

Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer. Fokus: KIA - rehabilitering på tværs. Forskning: Ny viden om nakkesmerter Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer Fokus: KIA - rehabilitering på tværs NR.3 2007 Forskning: Ny viden om nakkesmerter KIROPRAKTOREN NR.3

Læs mere

Nyt målprogram tiltrådt

Nyt målprogram tiltrådt Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening DKF ÅRSMØDE 2010 Nyt målprogram tiltrådt NYT NIKKB NYT Kæmpe praksisprojekt sat i gang Kiropraktorfonden Rekordbevilling til efteruddannelse NR.6

Læs mere

Fagligt: Aktiviteter i Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik

Fagligt: Aktiviteter i Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening FOKUS: Kommunale sundhedscentre Fagligt: Aktiviteter i Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik NR.2 2009 NIKKB NYT: Kollegialitet til

Læs mere

Tema: Fejl & klager Reportage: Kiropraktorfondens forskningstemadag 2008 NIKKB Nyt: Ny efteruddannelseschef

Tema: Fejl & klager Reportage: Kiropraktorfondens forskningstemadag 2008 NIKKB Nyt: Ny efteruddannelseschef Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening NR.5 2008 Tema: Fejl & klager Reportage: Kiropraktorfondens forskningstemadag 2008 NIKKB Nyt: Ny efteruddannelseschef KIROPRAKTOREN NR.5 2008 0 Bestyrelsens

Læs mere

REPORTAGE: International studenterkongres forankrer sig

REPORTAGE: International studenterkongres forankrer sig Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening TEMA: DKF s Årsmøde 2009 NIKKB NYT: Behandling af spædbørnskolik REPORTAGE: International studenterkongres forankrer sig NR.6 2009 KIROPRAKTOREN NR.5

Læs mere

tema: KiroprAKtorer uden praksisoverenskomst Frustration over stram styring nikkb-nyt: efteruddannelse udvider horisonten

tema: KiroprAKtorer uden praksisoverenskomst Frustration over stram styring nikkb-nyt: efteruddannelse udvider horisonten tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening tema: KiroprAKtorer uden praksisoverenskomst Frustration over stram styring nikkb-nyt: efteruddannelse udvider horisonten ForsKning: Millionstøtte

Læs mere

NIKKB NYT: Børn og unge i kiropraktorpraksis

NIKKB NYT: Børn og unge i kiropraktorpraksis Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Tema: Uddannelse Fokus: Regioner siger ja til specialistuddannelse NR.5 2007 NIKKB NYT: Børn og unge i kiropraktorpraksis KIROPRAKTOREN NR.5 2007

Læs mere

UNDERSØGELSE Hvad betyder knækket?

UNDERSØGELSE Hvad betyder knækket? Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening TEMA: ULTRALYD I KIROPRAKTORPRAKSIS Uddannelse afgørende NIKKB NYT Ny MTV om tværfaglig indsats for rygpatienter UNDERSØGELSE Hvad betyder knækket?

Læs mere

Aktuelt: Kiropraktorer i hospitalsvæsenet. Fokus: Psykisk arbejdsmiljø og stress. Reportage: Generalforsamling i Selskabet

Aktuelt: Kiropraktorer i hospitalsvæsenet. Fokus: Psykisk arbejdsmiljø og stress. Reportage: Generalforsamling i Selskabet Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Aktuelt: Kiropraktorer i hospitalsvæsenet Fokus: Psykisk arbejdsmiljø og stress NR.4 2007 Reportage: Generalforsamling i Selskabet KIROPRAKTOREN NR.3

Læs mere

Samarbejde styrker forskning

Samarbejde styrker forskning Dansk Kiropraktor Forening Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening KIROPRAKTIK OG FYSIOTERAPI: Samarbejde styrker forskning xxx verdenskongres xxx Priser til danskere og debat om medicin

Læs mere

Konference: Regionerne får friskt syn på kiropraktik. Forskning: Halshvirvelsøjlens facetled. NIKKB NYT: SMS-track af kiropraktorpatienter

Konference: Regionerne får friskt syn på kiropraktik. Forskning: Halshvirvelsøjlens facetled. NIKKB NYT: SMS-track af kiropraktorpatienter Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Konference: Regionerne får friskt syn på kiropraktik Forskning: Halshvirvelsøjlens facetled NR.3 2008 NIKKB NYT: SMS-track af kiropraktorpatienter

Læs mere

Regionalt: Status og udfordringer i kredsforeningerne Undersøgelse: Whiplash og nakkekurver REPORTAGE: Topmøde diskuterer sundhed

Regionalt: Status og udfordringer i kredsforeningerne Undersøgelse: Whiplash og nakkekurver REPORTAGE: Topmøde diskuterer sundhed Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening NR.1 2009 Regionalt: Status og udfordringer i kredsforeningerne Undersøgelse: Whiplash og nakkekurver REPORTAGE: Topmøde diskuterer sundhed KIROPRAKTOREN

Læs mere

xxx status på regionalt arbejde xxx Planer for kiropraktik i alle regioner nu xxx nikkb nyt xxx NIKKB præsenterer KirPACS 2.0

xxx status på regionalt arbejde xxx Planer for kiropraktik i alle regioner nu xxx nikkb nyt xxx NIKKB præsenterer KirPACS 2.0 Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening xxx status på regionalt arbejde xxx Planer for kiropraktik i alle regioner nu xxx nikkb nyt xxx NIKKB præsenterer KirPACS 2.0 xxx specialeprisen 2010

Læs mere

NIKKB NYT: Samarbejde om kvalitetsudvikling

NIKKB NYT: Samarbejde om kvalitetsudvikling Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening TEMA: Kiropraktik verden rundt PRÆSENTATION: DKF s nye direktør NIKKB NYT: Samarbejde om kvalitetsudvikling NR.3 2009 KIROPRAKTOREN NR.5 2008 0 Bestyrelsens

Læs mere

TEMA: Kiropraktoruddannelse i forandring. DSKKB: Nye, engelske retningslinjer for lændesmerter. NIKKB NYT: Røntgenserver sikrer kvalitet

TEMA: Kiropraktoruddannelse i forandring. DSKKB: Nye, engelske retningslinjer for lændesmerter. NIKKB NYT: Røntgenserver sikrer kvalitet Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening TEMA: Kiropraktoruddannelse i forandring DSKKB: Nye, engelske retningslinjer for lændesmerter NIKKB NYT: Røntgenserver sikrer kvalitet NR.5 2009 KIROPRAKTOREN

Læs mere

NIKKB NYT: Ny viden om nakkesmerter

NIKKB NYT: Ny viden om nakkesmerter Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Tema: Private sundhedsordninger Forskning: Ph.d. om kliniske effektmål i rygforskningen NR.2 2008 NIKKB NYT: Ny viden om nakkesmerter KIROPRAKTOREN

Læs mere

34. årgang, december 2014 nr. 4

34. årgang, december 2014 nr. 4 34. årgang, december 2014 nr. 4 Milepæl for alle parkinsonramte 6,8 millioner bevilget til fortsættelse af rehabiliteringsprojektet. Fra husmandssøn i Thy til bedstefar med Parkinson. Oberst Jens Chr.

Læs mere

RygForskningsCentret Rygcenter Fyn Ringe 6. års rapport

RygForskningsCentret Rygcenter Fyn Ringe 6. års rapport RygForskningsCentret Rygcenter Fyn Ringe 6. års rapport BØRN OG UNGES RYGGE - målet er forebyggelse SKYGGEN AF EN SYGDOM - med Modic mod nye svar AV, MIN ANKEL - når børn forstuver foden Fuld fart på forskningen

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5

DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5 Nr. 113. oktober 2011. 19. årgang DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5 Modul 5-studerende giver

Læs mere

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 90. årgang Nr. 2 Marts 2014

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 90. årgang Nr. 2 Marts 2014 Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 90. årgang Nr. 2 Marts 2014 Unikt samarbejdsprojekt i Randersklyngen Danskerne og sundheden i 2030 Patient empowerment nyt mantra Danish Health Care Journal 90. årgang

Læs mere

BERETNING september 2002 september 2004

BERETNING september 2002 september 2004 BERETNING september 2002 september 2004 D A N S K E F Y S I O T E R A P E U T E R Forord Hvad skal være Danske Fysioterapeuters vision og værdier? Og hvordan skal foreningens struktur være, for at vi kommer

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

Ledelse og udvikling i almen praksis

Ledelse og udvikling i almen praksis Ledelse og udvikling i almen praksis Et pilotstudie om de ledelsesmæssige udfordringer i et lægehus i udvikling Sidsel Vinge Dansk Sundhedsinstitut Januar 2010 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE NR. 4 2013 OMKREDS H 04 13 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Psykiatri i rampelyset PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE GENERALFORSAMLING OG NYVALGT KREDSBESTYRELSE OmKreds H NR. 4/2013

Læs mere

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR.

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR. BEDRE PSYKIATRI landsforeningen for pårørende EFTERÅR/VINTER 2012 2013 NR.2-20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED Pårørende fra belastning til ressource Ressource magasinets

Læs mere

Lungenyt. Særnummer: Lungenyt og Årsberetning for 2008-2009. nr. 2 april 2009 Danmarks Lungeforenings medlemsblad

Lungenyt. Særnummer: Lungenyt og Årsberetning for 2008-2009. nr. 2 april 2009 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Særnummer: Lungenyt og Årsberetning for 2008-2009 nr. 2 april 2009 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Lungenyt Kæmpe fremmøde til efterårets Lungedage At være frivillig i Danmarks Lungeforening Forskningsstøtten

Læs mere

Ledelse, der fremmer forskning

Ledelse, der fremmer forskning side fysioterapeuten nr. 21 november 2007 November 2007 / 89. årgang 21 Ledelse, der fremmer forskning Overfysioterapeut Kirsten Thorup modtager Forskningsfondens Særlige Pris for sin indsats for fysioterapeutisk

Læs mere

SOCIALRÅDGIVEREN FÆLLESSKAB GENSYNSGLÆDE. Social rådgiver dage 2013

SOCIALRÅDGIVEREN FÆLLESSKAB GENSYNSGLÆDE. Social rådgiver dage 2013 15/13 SOCIALRÅDGIVEREN & Social rådgiver dage 2013 FÆLLESSKAB GENSYNSGLÆDE Løntjek fangede fejl Kontanthjælpsreform skaber frustration Kommunalvalg gav socialrådgivere succes 5HURTIGE Vi tænker ledelse

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere