K I R O P R A K T O R E N

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K I R O P R A K T O R E N"

Transkript

1 9 NOV 2006 K I R O P R A K T O R E N T i d s s k r i f t f o r m e d l e m m e r a f D a n s k K i r o p r a k t o r F o r e n i n g NIKKB NYT Ny viden essentiel for sundhedsområdet Forskningstemadag blev et tilløbsstykke

2 2 K I R O P R A K T O R E N 9 / 0 6

3 K I R O P R A K T O R E N 9 / I N D H O L D B E S T Y R E L S E N S L E D E R Ny viden essentiel for sundhedsområdet...4 Fuld damp på kiropraktorkredsforeningerne...6 NIKKB NYT NIKKB er flyttet! Forskere fra NIKKB på besøg på Palmer College of Chiropractic og til konference i Chicago Kiropraktisk kuriositet NIKKB Kalender...10 Forskningstemadag blev et tilløbsstykke...12 Lettere at finde Sundhedsstyrelsens udgivelser...15 Den 1. januar 2007 er en skelsættende dato med nye regioner og nye kommuner og hertil en række nye opgaver og opgavefordelinger. Ingen regner med, at alting inden for disse nye strukturelle rammer vil være faldet på plads nytårsdag Det må derfor forventes, at der på flere områder vil gå en rum tid, inden strukturen er på plads, og indholdet af opgaverne og opgavefordelingen er afklaret. DKFs egen regionale organisering er også ændret. De hidtidige amtsforeninger er nedlagt, og der er i stedet etableret en kiropraktorkredsforening i hver af de fem nye regioner. Det er et stort arbejde at ændre organisationsstruktur, selv i så lille en organisation som DKF. Tilpasningen af kiropraktorernes organisering til de kommende regioner har krævet meget arbejde og vil fortsat kræve meget arbejde. Resultaterne af arbejdet kan allerede nu anes i de mange spændende ideer og overvejelser om styrkelse af arbejdet i den regionale organisering, som ser dagens lys rundt i kiropraktorkredsforeningerne. Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening ISSN Vendersgade 6, 2.tv., postboks 2002, 1011 København K Telefon Fax E-post: Bestyrelse Peter Kryger-Baggesen (formand) Telefon E-post: Hanne Nøddeskou-Fink (næstformand) Kent Højer Kristensen (kasserer) Teddy Fohlmann Alice Kongsted Jakob van Dijk Line Press Sørensen Anders Udsen Broegaard (kasserer-suppleant) Dansk Kiropraktor Råd Nis Alnor (rådsformand) Telefon E-post: Sekretariatet Telefontid mandag til torsdag Direktør Ole Rasmussen E-post: Elisabeth Holst (konsulent) E-post: Nina Pedersen (konsulent) E-post: Susanne Bennick (konsulent) E-post: Jette Østergaard (sekretær) E-post: Diana Ziwes (sekretær) E-post: Redaktion Redaktør (ansvarshavende): Peter Kryger-Baggesen Deadline: KIROPRAKTOREN nr. 10 udkommer i uge 49. Deadline for annoncer: 14. november 2006erne har Abonnement: Et års abonnement på KIROPRAKTOREN koster 480 kr. incl. moms. Grafisk tilrettelæggelse og ekspedition af annoncer Folkmann Design A/S Strandvejen 100, 2900 Hellerup Telefon , fax E-post: Forsidefoto: Geir Haukursson Det kræver flere ressourcer, både basalt, økonomisk og gennem medlemmernes aktive engagement og deltagelse i foreningsarbejdet at få de mange ideer og initiativer iværksat. Men da det er et særkende for kiropraktorerne, at der er et stort sammenhold og et stærkt fagligt engagement, bør alle forudsætninger for gode regionale resultater være til stede. Sammenhold og fagligt engagement bliver ikke mindre nødvendigt i fremtiden, hvor kiropraktorerne dels står over for de store udfordringer, der ligger i en tilpasning til de ændrede vilkår, dels har en ambition om at præge udviklingen og få underbygget kiropraktorernes position som specialister i bevægeapparatssygdomme. Ingen tvivl skal stå tilbage om, at behovet for kiropraktorernes kerneområde - specialister i bevægeapparatssygdomme - i fremtiden vil stige, og at kiropraktorerne er parate og har den nødvendige faglige kompetence. Bestyrelsen i Dansk Kiropraktor Forening

4 4 K I R O P R A K T O R E N 9 / 0 6 Ny viden essentiel for sundhedsområdet Af fuldmægtig Marie Louise Bloch Poulsen-Hansen, Sygesikringens Forhandlingsudvalg og journalist Nina Pedersen, Dansk Kiropraktor Forening Kiropraktorer kan bidrage betydeligt til et sundhedsvæsen, der i stadig højere grad er baseret på konkrete forskningsresultater. Sådan lød den klare melding fra Bent Hansen, formand for Danske Regioner, på forskningstemadagen 19. september Foto: Danske Regioner Kravet om viden og dokumentation slår i stigende grad igennem i alle sektorer, men måske især på sundhedsområdet, som står over for alvorlige udfordringer lige nu. Derfor var der også stor ros at hente hos formand for Danske Regioner, formand for amtsrådsforeningens sundhedsudvalg og amtsborgmester i Viborg, Bent Hansen, for det forskningsmiljø, der er bygget op på kiropraktorområdet: - Kiropraktorerne har måske netop på grund af deres lange vej til anerkendelse i Danmark opbygget en stærk forskningsfaglig tradition. Denne faste forankring i forskning, mener jeg, har givet kiropraktorerne nogle særlige kompetencer inden for evidensbaseret praksis. Ryglidelser koster hvert år samfundet et tocifret milliardbeløb, og der var ingen tvivl at spore hos Bent Hansen om, at kiropraktorer og forskning i bevægeapparatet allerede spiller en vigtig rolle i sundhedsvæsenet. Og også vil gøre det i fremtiden. Tankevækkende tal I dag kender kiropraktorer diagnosen på omkring 20 procent af patienterne, mens man for ca. 80 procent af patienterne ikke kender den helt præcise årsag til smerterne. Med den konstatering lægger kiropraktorerne sig, ifølge Bent Hansen, tæt op af sundhedsprofessionelle i resten af sundhedsvæsenet. Kiropraktik påstår ikke at have svarene på alt. Men tallene taler deres tydelige sprog: - Forskning er utrolig vigtigt på sundhedsområdet. Vi har simpelthen behov for mere viden, så vi kan behandle den enkelte patient for de rigtige ting på den helt rigtige måde, slog Bent Hansen fast. Flere ældre kronikere Den generelle samfundsudvikling peger i retning af flere ældre og færre unge. Det medfører et stort ressourcemæssigt pres på sundhedsvæsenet. Flere får kroniske lidelser såsom lidelser i bevægeapparatet, og særligt ældre patienter har flere lidelser på samme tid. Desværre betyder udviklingen også, at sundhedsvæsenet oplever lægemangel, og det betyder et øget behov for effektivitet og ressourcestyring: - De ældre med kroniske lidelser er ikke dem, der trækker overskrifter i aviserne, men det er dem, vi bruger mange ressourcer på i sundhedsvæsenet, fortalte Bent Hansen, og tilføjede: - Kiropraktorer skal være en integreret del af sundhedsvæsenet og være med til at sikre sammenhæng i behandlingen af patienterne. Det er nødvendigt for at leve op til vores ansvar i forhold til de svage, ældre patienter, der ikke er lige så gode til at sige fra, som de aktive patienter. Det er mit ønske, at kiropraktorer inddrages aktivt i de kommende år i indsatsen over for de kronisk syge. Bent Hansen opfordrede derfor til, at kiropraktorers store viden om lidelser i bevægeapparatet og tætte kontakt til patienterne bruges aktivt i behandlingen af kronikere, når regionerne fremover retter fokus mod denne store gruppe af patienter. Kiropraktorer skal være en integreret del af sundhedsvæsenet og være med til at sikre sammenhæng i behandlingen af patienterne, sagde Bent Hansen, formand for Danske Regioner, formand for amtsrådsforeningens sundhedsudvalg og amtsborgmester i Viborg. Ny overenskomst står for døren Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Dansk Kiropraktor Forening arbejder i disse dage på at forhandle den nye overenskomst for kiropraktik på plads. Ifølge Bent Hansen, er der behov for at gennemtænke kiropraktorers rolle og indplacering i sundhedsvæsenet. Overenskomstforhandlingerne er oplagte til de første skridt: - Overenskomstforhandlinger om økonomi bør kombineres med faglighed allerede nu. Man kunne overveje at tage fælles kvalitetsstandarder på området, ligesom på diabetesområdet, med i overenskomstforhandlingerne, for det vil understrege, at kiropraktorer er en integreret del af sundhedsvæsenet, sagde Bent Hansen afslutningsvis.

5 K I R O P R A K T O R E N 9 / 0 6 5

6 6 K I R O P R A K T O R E N 9 / 0 6 Fuld damp på kiropraktorkredsforeningerne Kiropraktorkredsforeningerne er etableret, der er afholdt stiftende og ordinære generalforsamlinger, igangsat en række regionale initiativer og der diskuteres, hvordan hver enkelt kiropraktorkredsforening kan få indflydelse på den kommende kommunale sundhedsopgave. Det er en glæde at se, at der nu rundt i regionerne arbejdes på højtryk - hvad alle medlemmer ganske givet også har bemærket! Siden 1. oktober 2006 har det været muligt at finde kontaktoplysninger om de enkelte kiropraktorkredsforeninger på Der er oprettet en særskilt regionsside til formålet. Dansk Kiropraktor Forening arbejder på en større ændring af den eksisterende hjemmeside, der skal udbygges, blandt andet med henblik på, at kiropraktorkredsforeningerne selv kan trække oplysninger om medlemmerne, uploade referater og eventuelt etablere diskussionsfora. I forbindelse med strukturreformen bliver amterne pr. 1. januar 2007 officielt nedlagt og erstattet af regioner. I kiropraktorsammenhæng betyder det, at amtsforeningerne nedlægges, og at der i stedet etableres kiropraktorkredsforeninger. Som vedtaget på sidste års generalforsamling havde overgangen fra amt til region i Dansk Kiropraktor Foreningregi skæringsdato den 1. oktober Allerede i månederne op til skæringsdatoen spirede arbejdet i regionerne. Sekretariatet i Dansk Kiropraktor Forening yder bistand til kiropraktorkredsforeningerne, og det bliver spændende at følge de regionale initiativer og samarbejder på tværs af regionerne, som ganske givet vil medvirke til at fremme synliggørelsen af kiropraktik lokalt, regionalt og nationalt. SB

7 K I R O P R A K T O R E N 9 / K I R O P R A K T O R E N 9 / N I K K B N Y T N O R D I S K I N S T I T U T F O R K I R O P R A K T I K O G K L I N I S K B I O M E K A N I K NIKKB ER FLYTTET! - Den 1. oktober 2006 Af Anders Lyck Fogh-Schultz kommunikationsmedarbejder ved NIKKB Efter 15 år på Klosterbakken 20 i Odense midtby er Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik flyttet til nye lokaler i Syddanske Forskerparker, Odense afdeling, tæt ved Campus, Syddansk Universitet. Vores gamle bygning skal rives ned til fordel for moderne boligblokke. NIKKB følger udviklingen og er flyttet tættere på forskningsmiljøet omkring Syddansk Universitet. Dette har bl.a. medført, at vi har fået nyt hovednummer samt nye direkte lokalnumre. Du kan se oversigten over telefonnumre og adresser bagerst i NIKKB NYT. Flytningen har blandt andet medført, at vores bibliotek er blevet moderniseret, og i vores nye atriumgård har instituttet indrettet en spændende udstilling af historiske og bevaringsværdige kiropraktiske rekvisitter og kuriositeter. Vi har desuden en stor samling af historisk og videnskabelig litteratur. Syddanske Forskerparker er en videnbaseret arbejdsplads, hvor ideer og projekter udvikler sig til levedygtige virksomheder, og hvor forskere afprøver, om deres ideer og projekter er stærke nok til at danne baggrund for en egentlig produktion og dermed etablering af nye virksomheder. Samtidig udlejer Forskerparken erhvervslejemål til bl.a. Fyns Erhvervs Center og NIKKB. Læs mere på: Efteråret på NIKKB byder på kurser i bl.a. pædiatri, idrætspsykologi og inflammatoriske ledsygdomme, og medio december sender vi et nyt spændende kursuskatalog for forårssæsonen Du finder som altid udførlig information om NIKKB s aktiviteter og kurser på og du er velkommen til at besøge os i vores nye, moderne og repræsentative lokaler. Har du spørgsmål til vores forskning og øvrige aktiviteter, kan du kontakte os. Ønsker du at tilmelde dig vores nyhedsservice, kan du sende en mail til: Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik Syddanske Forskerparker Odense afdeling Forskerparken 10A DK-5230 Odense M Telefon: (+45)

8 8 K I R O P R A K T O R E N 9 / 0 6 Studiebesøg og konference: Forskere fra NIKKB på besøg på Palmer College of Chiropractic og til kon Den 14. til den 16. september afholdt Foundation for Chiropractic Education and Research (FCER) konference i Chicago. Mette Jensen Stochkendahl, Henrik Lauridsen og jeg selv benyttede lejligheden til samtidig at besøge forskningsafdelingen på Palmer College of Chiropractic i Davenport, Iowa, som ligger tre timers kørsel fra Chicago. Både besøget på Palmer og deltagelsen i konferencen var en succes. Palmer Center for Chiropractic Research Gennem de seneste 10 år er det lykkedes Palmer College med forskningsleder Bill Meeker i spidsen at rejse et betydeligt beløb til udbyggelse af forskningsafdelingen fra den amerikanske stat. Det har betydet, at man nu råder over en moderne fire etagers bygning, der blandt andet indeholder en forskningsklinik, et biomekanisk laboratorium, en række andre laboratorier samt en operationsstue til mindre dyr. Desuden har man en imponerende infrastruktur til håndtering af data fra de forskellige projekter herunder en fuldtids biostatistiker, som hjælper forskerne i alle stadier af projekterne. Forskningen tager udgangspunkt i den traditionelle Palmer subluxationsmodel, og for os danske forskere er det slående, hvor monofagligt og isoleret miljøet er. Forskerstaben består stort set udelukkende af kiropraktorer og dialogen med andre kliniske faggrupper er stærkt begræn- set. På den anden side er det godt og opmuntrende, at man systematisk tester hypoteser, der relaterer til biomekanik og neurofysiologi. Forskere fra Palmer er da også i de senere år fremkommet med resultater, der har været publiceret i større main stream sundhedsvidenskabelige tidsskrifter. Et godt eksempel er den forskning, som relaterer sig til Cox fleksions-distraktions terapi, som Ram Gudavalli har haft ansvaret for, og som blandt andet er publiceret i European Spine Journal. Ram Gudavalli gæster i øvrigt Danmark i forbindelse med årsmødet i Dansk Kiropraktor Forening, hvor han vil præsentere nogle af sine forskningsresultater. Besøget på Palmer omfattede også en rundvisning på Campus, og jeg selv holdt et timelangt foredrag for forskere, lærere og studerende med titlen Chiropractors can make it in multi-diciplinary research a report from the Danish battlefield. FCER konference 14. til 16. september Under titlen Put Research Into Practice mødtes cirka 200 forskere og klinikere på Sofitel O Hare for at høre inviterede indlæg, frie indlæg og diskussioner. Af speciel dansk interesse var indlægget om de amerikanske Best Practice Guidelines. Initiativet, som ledes af John Triano, er et omfattende arbejde med at udarbejde evidensbaserede retningslinier for god klinisk praksis inden for alle områder af kiropraktorvirksomhed. Selvom arbejdet er stærkt fokuseret på kiropraktorernes indplacering i det amerikanske sundhedssystem, er der gode muligheder for samarbejde på tværs af Atlanterhavet om indhold i delelementer. Specielt i relation til implementeringen af de danske lænderyg retningslinier og i relation til den danske debat om kvalitetsudvikling i kiropraktorpraksis er der gode muligheder for samarbejde. Her befinder Gert Brønfort, der er involveret i alle nævnte projekter, sig i en nøgleposition, og han vil i fremtiden være bindeled mellem initiativerne. Mette Jensen Stochkendahl, Henrik Lauridsen og jeg selv havde til sammen syv indlæg på konferencen. Alle indlæggene blev rigtig godt modtaget, og der blev fra alle sider udtrykt stor begejstring og støtte til den danske forskningsindsats. Tony Rosner, der er direktør for Foundation for Chiropractic Education and Research, regnede ud, at hvis alle amerikanske kiropraktorer bidrog ligeså meget til forskning som deres danske kolleger, ville man pr. år rejse cirka 150 millioner dollars alene i USA. Det uformelle samvær er oftest det vigtigste ved konferencer, og også denne gang blev der udvekslet mange synspunkter og knyttet nye lovende kontakter mellem forskere fra fire kontinenter.

9 K I R O P R A K T O R E N 9 / Af Jan Hartvigsen kiropraktor, ph.d., forskningsleder ved NIKKB ference i Chicago Jan Hartvigsen, Mette Jensen Stochkendahl og Henrik Lauridsen foran Palmer Center.

10 1 0 K I R O P R A K T O R E N 9 / 0 6 Kiropraktisk kuriositet I øvrigt var der blandt kiropraktorerne enighed om ikke at behandle kræft og tuberkulose, mens iskias, lumbago og hovedpine var det, de hyppigst behandlede Saxkøbing Avis, 1939 Kontaktinformation til NIKKB s medarbejdere: Navn Stilling Telefon Mail Pernille Søndergaard Madsen Administrativ leder Jan Hartvigsen Forskningsleder Henrik Wulff Christensen Seniorforsker Mette Jensen Stochkendahl Forsker, ph.d.-studerende Lars Uhrenholt Forsker, ph.d.-studerende Gert Brønfort Seniorforsker Eva Lysgaard Efteruddannelseschef Ditte Albrechtslund Sekretær for efteruddannelse og turnus Ulla Dinesen Kontorfuldmægtig Jytte Johannesen Sekretær for forskning og røntgen Anders Lyck Fogh-Schultz Kommunikationsmedarbejder Klaus Knarberg Doktor Røntgenkonsulent (onsdag) Ole Hjardemaal Røntgenfysiker Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik Syddanske Forskerparker Odense afdeling Forskerparken 10A DK-5230 Odense M Tlf.: Fax: Web: Redaktion: Anders Lyck Fogh-Schultz (ansv.): Pernille Søndergaard Madsen: Jan Hartvigsen: NIKKB Kalender efterår og vinter 2006/2007 November 4. Kursus: idrætspsykologi 18. Kursus: Billeddiagnostik Kursus: Inflammatoriske ledsygdomme December 1. Bestyrelsesmøde på NIKKB kl Ekstrakursus: Pædiatri NIKKB ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår!

11 K I R O P R A K T O R E N 9 /

12 12 K I R O P R A K T O R E N 9 / 0 6 Forskningstemadag blev et tilløbsstykke Overraskende mange fra sundhedsområdet ønskede at deltage i forskningstemadagen i september, hvor forskere inden for kiropraktik præsenterede ny viden om årsager til rygproblemer. Så mange, at Kiropraktorfonden til sidst måtte lukke for tilmeldingerne. Den gode patient er den patient, der viser flest indikationer på at kunne få gavn af kiropraktisk behandling. I løbet af projektet stødte hun også på et overraskende resultat, nemlig, at en typisk kvindelig patient på social overførselsindkomst med nakkeproblemer, ikke, som forventet, hørte til blandt de gode patienter. På den baggrund lød hendes opfordring til kiropraktorerne i salen, at der er behov for at indføre nye rutiner i praksis. Trods lammelser af togdriften i hovedstadsområdet på en regnvåd 19. september nåede alle deltagere frem til forskningstemadagen Fra ryg til krop! kiropraktisk forskning betyder målrettet patientbehandling. Og snakken gik livligt i atriumgården i Regionernes Hus, mens kaffen blev skænket, og solen sendte sit opklarende lys gennem glastaget fra en klar, blå himmel. Helt indtil de over 100 fremmødte ikke kunne trække den længere, og med klirrende kopper blev gennet venligt, men bestemt op ad trappen til konferencelokalet. Her bød en veloplagt formand for Kiropraktorfonden, amtsborgmester Otto Herskind Jørgensen, velkommen til en temadag fyldt med budskaber, opfordringer og nye forskningsresultater: - Forskning giver os en mere nuanceret viden om årsager til rygproblemer og effekt af behandling. Det betyder, at patienter med rygproblemer ikke bare skal behandles som en ensartet gruppe, lød det indledningsvis fra talerstolen. Fokus på uspecifikke lændesmerter I modsætning til Ondt i ryggen, der var temaet på forskningsdagen i 2004, tog dette års tema mere fat og gik i dybden. Kiropraktor og ph.d. Alice Kongsted introducerede forskningsdelen af temadagen, hvor diagnostiske undergrupper dannede rammen om forskningens puslespil. I dag får helt op mod 80 procent af kiropraktorpatienter stillet diagnosen uspe- cifikke lændesmerter. Ifølge Alice Kongsted, ved man ikke helt præcis, hvad der er baggrunden for de uspecifikke lændesmerter, for mange faktorer spiller ind. Det er eksempelvis arv, miljø og psykologiske faktorer. Problemet er, at uspecifikke lændesmerter langt fra er en præcis diagnose, der kan henvise til en bestemt behandlingsform. Og problemstillingen bliver endnu mere kompleks, fordi patienterne reagerer mere eller mindre individuelt på forskellige behandlinger. Det gør det vanskeligt for forskerne at se et klart mønster, forklarede Alice Kongsted tilhørerne. For de resterende 20 procent af kiropraktorpatienterne er diagnoserne kendte i dag. Det gælder primært de diagnostiske undergrupper, der omfatter diskusprolapser og frakturer. Målet for forskerne er derfor at afdække endnu flere af de ukendte undergrupper, for det vil betyde flere præcise diagnoser og mere målrettet behandling af kiropraktorpatienter i fremtiden, fortalte Alice Kongsted. Og så blev brikkerne i dagens puslespil lagt én for én af oplægsholderne. Overraskende resultat skaber behov for nye rutiner Professor Charlotte Leboeuf-Yde, der også er kiropraktor, MPH og ph.d. præsenterede sit projekt, hvor målet var at identificere den gode patient på baggrund af data systematisk indsamlet af kiropraktorer i Sverige, Norge og Finland. Rehabilitering betyder samfundsøkonomiske gevinster En stor gruppe af rygpatienter med mere end fire ugers sygdom er fem år senere fuldstændig udskudt fra arbejdsmarkedet. Kiropraktor og MPH Jørgen Kilsgaard kom godt rundt om et tværfagligt rehabiliteringsprojekt, der tog udgangspunkt i de helbredsmæssige konsekvenser af rygproblemer. Opgaven i projektet gik på at matche patienternes funktionsevne med jobkrav, indtil målet om et job var nået. En tidlig rehabiliteringsindsats er både omkostningseffektiv og skaber større patienttilfredshed. Det er Jørgens Kilsgaards opfattelse, at der ligger en stor udfordring for forskningen i at skabe kobling mellem sundhedssektorforskning og socialsektorforskning. På sigt kan det faktisk betyde en samfundsøkonomisk nettogevinst på 3,5 mia. kr. Træning har effekt ved kroniske smerter Indtil midten af 1980 erne lå rygpatienter stille i en seng, så gik de i gang med at hive jern, og i dag bruger de kæmpemæssige bolde. Kiropraktor og ph.d. Jan Hartvigsen beskrev udviklingen i styrketræning over tid, for de sidste 20 år er styrketræning blevet anbefalet til rygpatienter. Men har styrketræning overhovedet effekt på rygpatienter? Jan Hartvigsen tog udgangspunkt i nye resultater fra det internationalt anerkendte Cochrane forskningssamarbejde. Ifølge resultaterne, har træning ingen ef-

13 K I R O P R A K T O R E N 9 / Af journalist Nina Pedersen - Forskere bør gå i dialog med politikere, og lære at svare på, om forskningen kan betale sig samfundsøkonomisk. Mogens Hørder, professor og dekan ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet. - Der er sket en betydelig ændring i professionens sygdomsopfattelse. Det erkendes nu utvetydigt, at grundlaget er et naturvidenskabeligt fundament, hvor kiropraktorernes daglige virksomhed må tage afsæt på et evidensbaseret grundlag. Peter Kryger-Baggesen, kiropraktor, formand for Dansk Kiropraktor Forening. - Patienten spørger, får jeg det bedre? Det spørgsmål har forskningen ikke været god nok til at finde svar på, og det må vi hanke op i. Mogens Hørder, professor og dekan ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet. - Forskningsomkostninger skal ses som forskningsinvesteringer. Mogens Hørder, professor og dekan ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet. - Det er vigtigt, at fremtidens viden i endnu højere grad bliver gjort anvendelig for klinikeren i dagligdagen. Og at der udvikles simple, målbare feed-back instrumenter, som kan være med til at guide og vejlede klinikeren. Peter Kryger-Baggesen, kiropraktor, formand for Dansk Kiropraktor Forening. - Et sammenhængende og patientorienteret sundhedsvæsen er en central dagsorden, men det er også en dagsorden, der er vores. Jane Kraglund, sundhedsdirektør, Region Syddanmark. fekt ved akutte og subakutte smerter. Træning har til gengæld effekt ved kroniske smerter. Jan Hartvigsen kunne dermed konkludere, at der nu også er forskningsmæssigt belæg for, at den aktive behandling er bedre end den passive. Han opfordrede derfor kiropraktorerne til at indgå partnerskab med patienten og tilbyde superviseret træning til kroniske rygpatienter i kombination med anden behandling, eksempelvis medicin og manipulation. Kun kiropraktik virker på nakkehovedpine 95 procent af alle hovedpiner kan inddeles i kun tre undergrupper. Spændingshovedpine står for de 65 procent og dækker over flere undergrupper, migræne udgør 15 procent og nakkehovedpine udgør ligeledes 15 procent. Sidstnævnte påvirker ca. 2,5 procent af befolkningen i den vestlige verden. Professor Niels Grunnet-Nilsson præsenterede tallene, der stammer fra Cochrane forskningssamarbejdet. Det internationale forskningssamarbejde har skabt ny og afgørende viden om hovedpinediagnoser og -behandling, ifølge Niels Grunnet-Nilsson, der også er læge, kiropraktor og ph.d. Han kunne blandt andet konkludere for tilhørerne, at kiropraktisk behandling er den eneste behandling, der har en dokumenteret effekt ved nakkehovedpine. Erfarne kiropraktorer kan identificere brystsmerter Forskning på tværs af faggrænser har vist, at knugende brystsmerter også kaldet angina pectoris ikke behøver at stamme fra hjertet, men i stedet kan komme fra ryggen. Siden 1998 har kiropraktor, læge og ph.d. Henrik Wulff Christensen forsket i brystsmerter. Henrik Wulff Christensen fortalte, at det lykkedes at få etableret et samarbejde med Odense Universitets Hospital, der henviste kroniske hjertepatienter til hans projekt, imens patienterne alligevel gik og ventede på behandling på hospitalet. Det viste sig, at 18 procent af de henviste

14 14 K I R O P R A K T O R E N 9 / 0 6 Forskningstemadag blev et tilløbsstykke patienter også havde funktionsproblemer i bevægeapparatet. Indtil videre kan projektet konkludere, at patienter med kendt eller formodet angina pectoris muligvis har gavn af manipulationsbehandling, og at en erfaren kiropraktor kan identificere en undergruppe af patienter med brystsmerter. Ny viden om prolapser relevant for patienter Store diskusprolapser er som udgangspunkt meget alvorlige, fordi de giver mange symptomer og smerter, og fordi nerverne kan blive beskadiget. Men der er positivt nyt på vej til patienterne, for forskning viser, at især store prolapser bliver mindre over tid. Det betyder, at disse patienter har større sandsynlighed for at blive raske end patienter med små diskusprolapser. Det opløftende budskab, mener kiropraktor og ph.d.-studerende, Tue Secher Jensen, er der grund til, at kiropraktorerne formidler videre til deres patienter. I samarbejde med fysioterapeut Hanne Albert har Tue Secher Jensen gennemført et projekt med 154 patienter. Forskerne undersøgte det naturlige forløb i prolapsernes udvikling og fandt, at efter 14 måneder var 50 procent af prolapserne blevet mindre. MR-scanningerne viste, at det især var de store prolapser, der svandt ind. forskningsmiljøer, som han beskrev som en sart vækstplante. Forskningen kan ødelægges på meget kort tid. Men én ting er sikkert. Det tager fem til ti år at bygge et forskningsmiljø op igen, lød hans budskab til deltagerne i arrangementet. Brikkerne i forskningens puslespil blev vendt og drejet, og mange nye kom til. Men forskningstemadagen bar også præg af, at jo flere brikker, der falder på plads, desto større bliver puslespillet. Dagens engagerede forskere producerer ikke kun nye resultater, de afdækker hele tiden nye områder, hvor der er behov for meget mere viden. Det er en vigtig erkendelse i en tid, der som aldrig før fokuserer på forskning og evidensbaseret praksis på kiropraktorområdet. FAKTA Fonden fremmer forskning Fonden til fremme af kiropraktisk forskning og postgraduat uddannelse også kaldet Kiropraktorfonden blev stiftet i 1990 af Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Dansk Kiropraktor Forening. Siden har fonden uddelt ca. 24 mio. kroner til forskning, uddannelse og kvalitetsudvikling på kiropraktorområdet. Hvert år uddeler fonden ca. 1,5 mio. kroner til forskningsprojekter og kvalitetsudvikling. Desuden sikrer fonden det nødvendige økonomiske grundlag for NIKKB og finansierer et forskningsprofessorat ved Syddansk Universitet. Se mere på: eller for mere information. Forskningsmiljøer skal passes og plejes Som afrunding på dagens forskningstema talte professor og leder af Rygcenter Fyn, Claus Manniche, om forskningens mange udfordringer. I dag stilles der langt større krav til forskningsmiljøet end tidligere. Udviklingen peger i retning af stadigt større og mere tværfaglige forskningsteams. Måske især tværfagligheden bidrager til, at forskningen på rygområdet er i stand til at skabe nye resultater, der fører til målrettet patientbehandling, forklarede han. Claus Manniche fremhævede også vigtigheden af at værne om de velfungerende

15 K I R O P R A K T O R E N 9 / Lettere at finde Sundhedsstyrelsens udgivelser Sundhedsstyrelsen lancerer en ny brugervenlig database over udgivelser, Udgivelsesdatabasen. Databasen gør søgningerne mere effektive og kan give et overblik over udgivelser til brug for planlægning og kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Sundhedsstyrelsens udgivelsesdatabase er blevet udbygget og tilbyder nu et mere fuldstændigt overblik over faglige udmeldinger. Der er to målsætninger for Udgivelsesdatabasen. For det første skal den rumme en ensartet, fælles klassificering af de forskellige faglige udmeldinger og gøre mulighederne for søgninger mere enkle og effektive. Hensigten er, at udmeldingerne skal være tilgængelige elektronisk både internt i Sundhedsstyrelsen og eksternt. Det andet mål er, at Sundhedsstyrelsen ønsker, at gruppering og formidling af de Forebyggelse og behandling af slidgigt - nye perspektiver Bevægeapparatets Årti afholder efterårsmøde om artrose Tid og sted: Sygeplejerskeskolens Auditorium, Bispebjerg Hospital. Torsdag den 16. november Tilmelding: Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig og skal ske senest den 8. november 2006 til Vibeke Laumann på Se hele programmet på faglige udmeldinger skal forbedre grundlaget for planlægning og kvalitetsudvikling af sundhedsvæsenet. Et første skridt i den retning er en ensartet inddeling af styrelsens faglige udmeldinger - en taksonomi. En sådan taksonomi er nu udarbejdet. Sundhedsstyrelsens bibliotek har stået for processen med at revidere og udvikle Udgivelsesdatabasen og koordinere klassifikationen af alle styrelsens faglige udmeldinger. Biblioteket vil stå for den fortsatte koordineringen af databasen. Der er nedsat en Rådgivende gruppe i Sundhedsstyrelsen, som fortsat skal følge udviklingen af de faglige udmeldinger og tage sig af de mere principielle problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med klassificeringen og taksonomiens kategorier. Kilde: Sundhedsstyrelsen Assistent/turnusassistent søges til stor tværfaglig klinik i Næstved Vi søger en assistent/turnusassistent hurtigst muligt, til at overtage en fuld praksis. Vi er kiropraktorer, fysioterapeuter, massør, zoneterapeut og akupunktør. Vi har i Næstved 2 klinikker -1 i centrum, som er en gammel veletableret klinik og 1 i Næstved Storcenter, som vi åbnede i november sidste år. Vi har i begge klinikker - ud over behandlingslokaler - udbygget med træningsfaciliteter. Klinikken har igennem de sidste par år gennemgået en rivende udvikling, og vi ser fortsat masser af muligheder for yderligere udvikling. Har du energi og lyst til en være en del af vores behandlerteam, er der rigtig gode muligheder for dig her i klinikken. Du er meget velkommen til at komme forbi og følge os i klinikken. Ser frem til at høre fra dig. Kontakt: Frank Føns Jernbanegade 17, 4700 Næstved Tlf: / MARKEDSPLADSEN Barselsvikar søges til klinik på Fyn I perioden fra 1/12-06 til 1/6-07, evt. mulighed for efterfølgende assistentstilling. Ansøgere med erfaring eller interesse for behandling af gravide, babyer og børn samt kraniel kiropraktik, vil blive foretrukket. Ring eller mail: Anne Merete Hvenegaard Lassen Kiropraktorklinikken Selleberg Tlf Tlf For den rette turnusassistent er der nu mulighed for ansættelse i nybygget, moderne klinik med eget røntgenanlæg, beliggende i Vejen. Ansættelse fra 1. februar eller snarest derefter. Klinikken har i dag 2 kiropraktorer og 1 massør. Jeg lægger vægt på tværfaglighed, engagement i faget samt efteruddannelse. Henvendelse: Stine Ørskov Olsen Kiropraktisk Klinik Vejen, Ådalen 15, 6600 Vejen Tlf Turnusassistent søges Turnusassistent søges pr. 1. marts 2007 til klinikkerne Amagerbrogade og Højbroplads. Vi er 4 kiropraktorer, 1 akupunktør, 1 massageterapeut samt 1 diætist. Derudover tilbyder klinikkerne stabiliserende træning samt har samarbejde med fitnesscenter. Henvendelse: Hans Østergaard, Amagerbrogade 96, 2300 København S Tlf Ultralydsskanner Accuson 128 med dobler, power dobler, 10 MHZ 38 mm lineær transducer og video båndoptager. Accuson er i dag et Siemens produkt. Henvendelse: René Lindstrøm Tlf

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

KIROPRAKTOREN. NIKKB NYT Positive erfaringer med ultralyd i praksis Udvikling af lændesmerter fra ung til voksen SEP

KIROPRAKTOREN. NIKKB NYT Positive erfaringer med ultralyd i praksis Udvikling af lændesmerter fra ung til voksen SEP 7 SEP 2006 KIROPRAKTOREN Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening NIKKB NYT Positive erfaringer med ultralyd i praksis Udvikling af lændesmerter fra ung til voksen 2 KIROPRAKTOREN 7/06 KIROPRAKTOREN

Læs mere

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent PAS PÅ RYGGEN Fra rygpatient til rygbetjent Træning eller genoptræning er i mange tilfælde centrale elementer i behandlingen af lidelser og sygdomme i ryg og nakke. Derfor tilbyder Center for Rygkirurgi

Læs mere

Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse.

Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse. Svendborg, den 28.11.2011 Til elever og forældre Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse. Vi skriver til jer for at spørge, om I vil deltage i et projekt

Læs mere

Kiropraktikkens historie i Danmark

Kiropraktikkens historie i Danmark Per Jørgensen Kiropraktikkens historie i Danmark UNIVtRSITÅl SBISLiO) HCK Klél. - ZENTRAL6I5UGTHEK - Syddansk Universitetsforlag 2014 Indhold Formandens forord 10 Forord 11 1. del: "Kiropraktikkens rødder"

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning...

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... Maj - 3 ½ måned senere Januar Januar Maj - 3 ½ måned senere Operation kan ofte undgås, hvis en diskusprolaps

Læs mere

Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling

Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Frederiksberg, den 24. april 2015 Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling Sundhedsstyrelsen har den 25. marts 2015 anmodet

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Nyt målprogram tiltrådt

Nyt målprogram tiltrådt Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening DKF ÅRSMØDE 2010 Nyt målprogram tiltrådt NYT NIKKB NYT Kæmpe praksisprojekt sat i gang Kiropraktorfonden Rekordbevilling til efteruddannelse NR.6

Læs mere

Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer. Fokus: KIA - rehabilitering på tværs. Forskning: Ny viden om nakkesmerter

Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer. Fokus: KIA - rehabilitering på tværs. Forskning: Ny viden om nakkesmerter Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer Fokus: KIA - rehabilitering på tværs NR.3 2007 Forskning: Ny viden om nakkesmerter KIROPRAKTOREN NR.3

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Tema: Fejl & klager Reportage: Kiropraktorfondens forskningstemadag 2008 NIKKB Nyt: Ny efteruddannelseschef

Tema: Fejl & klager Reportage: Kiropraktorfondens forskningstemadag 2008 NIKKB Nyt: Ny efteruddannelseschef Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening NR.5 2008 Tema: Fejl & klager Reportage: Kiropraktorfondens forskningstemadag 2008 NIKKB Nyt: Ny efteruddannelseschef KIROPRAKTOREN NR.5 2008 0 Bestyrelsens

Læs mere

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Landskursus for Diabetessygeplejersker Charlotte Dorph Lyng Projektleder, sygeplejerske Fredericia 3.november 2012 Hvordan startede det?

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi ADHD og hvad så? Center for ADHD Forældretræning Konsulentydelser Kurser Udvikling Viden Forskning Rådgivning Terapi Hvad er Center for ADHD? Børn med ADHD eller lignende symptomer skal have hjælp så tidligt

Læs mere

SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE

SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE Slidgigt - en folkesygdom Stort set alle over 60 år har tegn på slidgigt i mindst ét led. Det er den hyppigste ledsygdom og en af de mest udbredte kroniske lidelser i Danmark.

Læs mere

Årsberetning NORDISK INSTITUT FOR KIROPRAKTIK OG KLINISK BIOMEKANIK

Årsberetning NORDISK INSTITUT FOR KIROPRAKTIK OG KLINISK BIOMEKANIK Årsberetning 2011 NORDISK INSTITUT FOR KIROPRAKTIK OG KLINISK BIOMEKANIK Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik NIKKB Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik Forskerparken

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Lederskabmed mange rum

Lederskabmed mange rum Lederskabmed mange rum Forord Forandring er i dag et vilkår i Sundhedsvæsenet, og dets opgaver, teknologi og organisering udvikler sig konstant. Det er en stor udfordring for alle og ikke mindst for vores

Læs mere

Status på telemedicin i Danmark

Status på telemedicin i Danmark Status på telemedicin i Danmark Oplæg på Fokus på den nationale lungesatsning Herlev Hospital 25. august 2015 Susanne Duus Teamleder, Digitaliseringsstyrelsen Fællesoffentlig strategi for digital velfærd

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed

Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed Anne Hjøllund Christiansen, cand.scient.san.publ. rojektleder i ORA Disposition ortlægning af forsknings- og udviklingsmiljøer

Læs mere

ApS. På de følgende sider gengives borgmester

ApS. På de følgende sider gengives borgmester ApS Åbning af Øfeldt Centrets Rødovre-afdeling For at nedbringe Øfeldt Centrets venteliste blev det i forbindelse med overenskomst 2000 med Sygesikringens Forhandlingsudvalg aftalt at forøge behandlingskapaciteten

Læs mere

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Med et BUM! Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Konferencen, der foregår den 30. marts 2009, sætter fokus på vilkårene for kommunikationscentrenes rehabilitering af

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

tema: KiroprAKtorer uden praksisoverenskomst Frustration over stram styring nikkb-nyt: efteruddannelse udvider horisonten

tema: KiroprAKtorer uden praksisoverenskomst Frustration over stram styring nikkb-nyt: efteruddannelse udvider horisonten tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening tema: KiroprAKtorer uden praksisoverenskomst Frustration over stram styring nikkb-nyt: efteruddannelse udvider horisonten ForsKning: Millionstøtte

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

DaSys forskningskonference, 16. November 2011. Dorte Steenberg, næstformand Dansk sygeplejeråd

DaSys forskningskonference, 16. November 2011. Dorte Steenberg, næstformand Dansk sygeplejeråd Forskning i Fremtiden DaSys forskningskonference, 16. November 2011 Dorte Steenberg, næstformand Dansk sygeplejeråd 2 En fremtid for forskning i sygepleje Er der en fremtid for sygeplejen? Hvad er fremtiden

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Repræsentanter for Frederiksberg Synkobecenter: Jesper Mehlsen (JM), overlæge og forskningschef og læge Louise Brinth (LB) Referent:

Læs mere

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats.

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. 08-04-2005 Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. Chefsygeplejerske Holmegårdsparken. Projektansvarlig. Ulla Knudby Sygeplejerske Klinisk vejleder Holmegårdsparken.

Læs mere

Kommunerne må gribe specialundervisningen an på nye måder

Kommunerne må gribe specialundervisningen an på nye måder Kommunerne må gribe specialundervisningen an på nye måder Udgifterne til elever med særlige behov stiger. Ofte tages pengene fra den almene undervisning. Det bliver ikke ved at gå. Men eleverne har krav

Læs mere

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Program for konferencen Overvægt et fælles ansvar Ordstyrer: cand. brom. Regitze Siggaard, partner i Aktivo

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Marts 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 Indledning

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 3. årgang nr. 3 16. marts 2004 Genra Referat fra generalforsamling Beretning Regnskab budget Tilmeldinger til elektroniske medier Generalforsamling

Læs mere

Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor

Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Kliniske retningslinjer hvordan

Læs mere

REPORTAGE: International studenterkongres forankrer sig

REPORTAGE: International studenterkongres forankrer sig Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening TEMA: DKF s Årsmøde 2009 NIKKB NYT: Behandling af spædbørnskolik REPORTAGE: International studenterkongres forankrer sig NR.6 2009 KIROPRAKTOREN NR.5

Læs mere

xxx status på regionalt arbejde xxx Planer for kiropraktik i alle regioner nu xxx nikkb nyt xxx NIKKB præsenterer KirPACS 2.0

xxx status på regionalt arbejde xxx Planer for kiropraktik i alle regioner nu xxx nikkb nyt xxx NIKKB præsenterer KirPACS 2.0 Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening xxx status på regionalt arbejde xxx Planer for kiropraktik i alle regioner nu xxx nikkb nyt xxx NIKKB præsenterer KirPACS 2.0 xxx specialeprisen 2010

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

Fysioterapeuter og ledelse. Susanne Østergaard Fagkongres 2015

Fysioterapeuter og ledelse. Susanne Østergaard Fagkongres 2015 Fysioterapeuter og ledelse Susanne Østergaard Fagkongres 2015 Min baggrund Uddannet i 1985 Blev afdelingsfysioterapeut i 1989 Bispebjerg Hospital Overfysioterapeut Klinik for rygmarvskader 1996 Rigshospitalet

Læs mere

Dansk Kiropraktor Forening

Dansk Kiropraktor Forening ÅRSMØDE 2010: generalforsamling 13. november 2010 FORMANDENS ÅBNE MUNDTLIGE BERETNING Indledning Jeg er en glad mand - det næste lille stykke tid vil jeg bruge til at fortælle hvorfor. Kiropraktorerne

Læs mere

Kiropraktikkens historie i Danmark

Kiropraktikkens historie i Danmark Kiropraktikkens historie i Danmark Per Jørgensen Kiropraktikkens historie i Danmark Syddansk Universitetsforlag 2014 University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences vol. 497 Per

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Sådan bruger du PensionDanmark Sundhedsordning. www.pension.dk/sundhed

Sådan bruger du PensionDanmark Sundhedsordning. www.pension.dk/sundhed Sådan bruger du PensionDanmark Sundhedsordning www.pension.dk/sundhed Om din sundhedsordning Hvis du har sundhedsordningen, kan du få hurtig behandling af problemer og gener i led, muskler og sener. Du

Læs mere

Erklæring om Nationalt Samarbejde for Social Trivsel og mod Mobning i Grundskolen

Erklæring om Nationalt Samarbejde for Social Trivsel og mod Mobning i Grundskolen Erklæring om Nationalt Samarbejde for Social Trivsel og mod Mobning i Grundskolen LÆRERSTUDERENDES LANDSKREDS Trivselserklæringens parter er pr. 10. marts 2009: Frie Grundskolers Fællesråd Læs mere om

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

STUDENTERINFO OOO. Information til DKFs studentermedlemmer. September 2009. Indhold Orientering fra formanden

STUDENTERINFO OOO. Information til DKFs studentermedlemmer. September 2009. Indhold Orientering fra formanden Information til DKFs studentermedlemmer September 2009 Indhold Orientering fra formanden Information til medlemmer 1. Journalpligt 2. Provision i turnus 3. Influenza A 4. Årsmøde og generalforsamling 2009

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI Nyhedsbrev januar 2008 Nyheder fra LYLE Dette nummer er blevet redigeret af Jytte Gamby. Louise Aagaard Nielsen skriver opgave i december og er til eksamen et par gange i januar. Indlæg uden underskrift

Læs mere

PROLAPSBEHANDLING OG PAKKEFORLØB

PROLAPSBEHANDLING OG PAKKEFORLØB KIROPRAKTIK 2014 Hvorfor pakkeforløb for prolaps? Baggrunden Faglige og politiske bevæggrunde Indholdet i en Lite version Faglige bevæggrunde: Uddannelse Billeddiagnostik Landsdækkende netværk Stort antal

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

TværdiSciplinær og tværsektoriel indsats over for patienter med ondt i ryggen en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

TværdiSciplinær og tværsektoriel indsats over for patienter med ondt i ryggen en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning TværdiSciplinær og tværsektoriel indsats over for patienter med ondt i ryggen en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2010 Medicinsk Teknologivurdering 2010; 12(1) Tværdisciplinær og tværsektoriel

Læs mere

rksmøde mellem lokale kliniske etiske komiteer inden for sundhedsområdet det i Danmark Vejle d. 24. marts 2011

rksmøde mellem lokale kliniske etiske komiteer inden for sundhedsområdet det i Danmark Vejle d. 24. marts 2011 Netværksm rksmøde mellem lokale kliniske etiske komiteer inden for sundhedsområdet det i Danmark Vejle d. 24. marts 2011 Opstart af klinisk etisk komite Arbejdsgruppe februar 2009 Line Gessø Hansen Fællestillidsmand

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Kommune X, enhed Z LOGO EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS FORMÅL Systematisk tidlig identificering, ved hjælp af selvvurderingsskema, af palliative problemer

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Sted: Aalborg Kongres og Kulturcenter, Aalborg Hallen Dato: 28. oktober 2010 kl. 17.30 Ved indgangen Kontrol af medlemskab.

Læs mere

TEMA: NY PRAKSISOVERENSKOMST Billeddiagnostisk pakke giver flot resultat. NY PH.D.: På vej mod diagnose for brystsmerter udløst af muskler og led

TEMA: NY PRAKSISOVERENSKOMST Billeddiagnostisk pakke giver flot resultat. NY PH.D.: På vej mod diagnose for brystsmerter udløst af muskler og led Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening TEMA: NY PRAKSISOVERENSKOMST Billeddiagnostisk pakke giver flot resultat NY PH.D.: På vej mod diagnose for brystsmerter udløst af muskler og led NIKKB

Læs mere

Patientens rejse i sundhedssektoren -

Patientens rejse i sundhedssektoren - Patientens rejse i sundhedssektoren - projekt PaRIS eller 1 Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation www.ouh.dk/paris Indlæg ved: Projektleder, lean sort bælte, MCC, SD, RN, Mette Mollerup

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE Idekatalog til patient- og pårørendesamarbejde Version 1, 3. juli 2014 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED Juli 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Ny diagnose Modic? Hvad er Modic forandringer? Viden om Modic forandringer. Modic forandringer på MR-skanning. Modic forandringer på MR-skanning

Ny diagnose Modic? Hvad er Modic forandringer? Viden om Modic forandringer. Modic forandringer på MR-skanning. Modic forandringer på MR-skanning Ny diagnose Modic? Modic - kroniske rygsmerter - Fagfestival for Fysioterapeuter Region Syddanmark, DipMT, MSc, PhD, Specialist i muskuloskeletal fysioterapi, Odense www.cfmf.dk Viden, uvidenhed og medier

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Bestyrelsesmøde 3. april 2013. Tilstede: Patrick, Jeppe, Maiken, Carsten, Anne, Julie, Lærke, Christian, Badar, Line, Line Bentsen, Anne, Martin

Bestyrelsesmøde 3. april 2013. Tilstede: Patrick, Jeppe, Maiken, Carsten, Anne, Julie, Lærke, Christian, Badar, Line, Line Bentsen, Anne, Martin Bestyrelsesmøde 3. april 2013 Tilstede: Patrick, Jeppe, Maiken, Carsten, Anne, Julie, Lærke, Christian, Badar, Line, Line Bentsen, Anne, Martin 1. Manglende bestyrelsesposter Medlemsansvarlig Line Bentsen

Læs mere

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Akutafdelingen Oversygeplejerske, MPM Bente Dam Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og

Læs mere