Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital"

Transkript

1 Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet

2 Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med Politikken for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital... 2 Indledning og baggrund... 2 Vejen frem... 2 Sådan bringer vi grunduddannelsesområdet i spil med de fem strategiske spor fra Virksomhedsgrundlaget for Aarhus Universitetshospital... 3 Vi yder den bedste behandling med respekt for det enkelte menneske... 4 Vi uddanner og udvikler kompetente og engagerede medarbejdere... 5 Vi udfører omfattende forskning på højt internationalt niveau til gavn for patienten... 6 Vi skaber resultater gennem samarbejde... 7 Vi spiller en aktiv rolle i sundhedsvæsenets udvikling regionalt, nationalt og internationalt... 8 Referenceliste... 9 Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet

3 Politik for grunduddannelsesområdet på Aarhus Universitetshospital Kære leder og medarbejder på Aarhus Universitetshospital Du sidder nu med Politikken for grunduddannelsesområdet på Aarhus Universitetshospital. Med grunduddannelsesområdet forstår vi uddannelsesforløb, hvor hospitalet medvirker til, at studerende og elever får en erhvervsuddannelse, en mellemlang videregående uddannelse eller en lang videregående uddannelse. Politikken er udarbejdet af Aarhus Universitetshospitals Uddannelsesråd. Den er både en ledestjerne og ledetråd og afspejler de intentioner, værdier, holdninger og forventninger, som knytter sig til et dynamisk og innovativt lærings- og uddannelsesmiljø. Politikken hviler på den antagelse, at et dynamisk lærings- og uddannelsesmiljø er en forudsætning for at nå i mål. Dynamikken er afhængig af fælles sprog, fælles viden og gensidig respekt. Et dynamisk og innovativt læringsmiljø er med til at skabe resultater af høj kvalitet til gavn for patienter, studerende og elever og sikrer, at Aarhus Universitetshospital til stadighed kan leve op til visionen om at give den bedste behandling på baggrund af den største viden. Uddannelsesrådet fik til opgave at udarbejde en politik, der understøtter det strategiske spor fra virksomhedsgrundlaget vi uddanner og udvikler kompetente og engagerede medarbejdere for Aarhus Universitetshospital samtidig med, at den viden og indsigt, vi har i dag om ændrede vilkår og rammer for fremtidens sundhedsvæsen, inddrages. Politikken tager afsæt i Aarhus Universitetshospitals virksomhedsgrundlag, model for systematisk kompetenceudvikling og stillings- og funktionsstrukturen, samt hospitalets øvrige politikker. Politikken giver jer mulighed for lokalt at skabe de rammer og vilkår, der skal til for at sikre det dynamiske og innovative lærings- og uddannelsesmiljø og for at virkeliggøre Aarhus Universitetshospitals vision og strategier. Aarhus Universitetshospital den 21. oktober 2013 Med venlig hilsen Gert Sørensen Direktør Vibeke Krøll Sygeplejefaglig direktør Claus Thomsen Lægefaglig direktør Side 1

4 Formål med Politikken for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Indledning og baggrund Med afsæt i det strategiske landkort og hospitalets delstrategi Vi uddanner og udvikler kompetente og engagerede medarbejdere er intentionen, at Aarhus Universitetshospital uddanner studerende og elever til fremtidens krav i sundhedsvæsnet. Uddannelsesrådet ønsker, at Aarhus Universitetshospital er anerkendt for at have et dynamisk og innovativt lærings- og uddannelsesmiljø, der uddanner professionelle medarbejdere på et højt fagligt internationalt niveau. Intentionen er, at uddannelse er integreret med klinisk praksis og forskning, så patienten modtager og oplever dygtighed, sikkerhed og sammenhæng i patientforløbet, og studerende og elever modtager og oplever gode og veltilrettelagte lærings- og uddannelsesforløb. Uddannelsesforløbene tilrettelægges med udgangspunkt i det sammenhængende patientforløb og sundhedsvæsen og vil derfor komme til at gå på tværs af fag og sektorer, hvor patientperspektivet og forløbet ses i helt nye sammenhænge. Det er et vilkår, at der kontinuerligt sker effektiviseringer og forandringer. Det er derfor også et vilkår, at grunduddannelsesområdet udvikles og justeres i takt med organisationens og sundhedsvæsenets udvikling. Denne udfordring skal i særlig grad ses i lyset af processen, der fører frem mod AUH under fælles tag, med store forandringer i både kapacitet og i de konkrete patientforløb. Det er med afsæt i ovenstående, at ledere og medarbejdere skal have mod til at nytænke læringsmulighederne og til at tænke innovativt og alternativt omkring organisering af grunduddannelsesområdets kerneopgave. Vejen frem Politikken skal vise vejen i hospitalets bestræbelser på at opnå ovenstående. Politikken er fælles for alle faggrupper på hospitalet. Intentionen er ikke at ensrette uddannelsesområderne, men at der skabes lige organisatoriske vilkår og rammer for udmøntning af bekendtgørelser, studieordninger og uddannelsesplaner indenfor alle uddannelsesområder. Politikken skal bidrage til at sikre en fælles overordnet organisering og struktur. skabe et fælles sprog og fælles forståelse mellem ledere og medarbejdere om, hvad et dynamisk og innovativ lærings- og uddannelsesmiljø er, og hvordan det udvikles. sikre forsat åbenhed overfor innovative ideer og initiativer til yderligere udvikling af organisationen og lærings- og uddannelsesmiljøet. sikre en koordineret opgaveløsning mellem grunduddannelsesområdets mange aktører. skabe dialog om grunduddannelsesområdet på afsnits-, afdelings-, center- og hospitalsniveau. Side 2

5 AUH tilbyder uddannelsespladser til elever og studerende fra 23 forskellige uddannelser Uddannelsesansvarlige, kliniske vejledere, praktikvejledere m.fl. tilrettelægger og afvikler mellem uddannelsesforløb om året Sådan bringer vi grunduddannelsesområdet i spil med de fem strategiske spor fra Virksomhedsgrundlaget for Aarhus Universitetshospital. Du vil i det følgende kunne læse, hvad grunduddannelsesområdet vil bidrage med indenfor hvert af de fem strategiske spor. Politikken skal ses som et redskab, der understøtter hospitalets vision den største viden den bedste behandling. Intentionen er at integrere uddannelse med klinisk praksis og forskning, så patienten modtager og oplever dygtighed, sikkerhed og sammenhæng. Side 3

6 Vi yder den bedste behandling med respekt for det enkelte menneske Grunduddannelsesområdet bidrager ved, at der er fokus på, hvordan lærings- og uddannelsesmiljøerne på Aarhus Universitetshospital tilgodeser patientperspektivet i det konkrete uddannelsesforløb. Det er essentielt, at patienten til enhver tid modtager den bedste behandling ud fra den største viden og oplever en høj grad af involvering, sikkerhed og kvalitet i et sammenhængende patientforløb. Grunduddannelsesområdet på Aarhus Universitetshospital er kendt for - at have et dynamisk og innovativt lærings- og uddannelsesmiljø, hvor patienten modtager og oplever faglig dygtighed, sikkerhed, kvalitet og sammenhængende patientforløb Politikkens intentioner og værdier kan ses ved, at patienten føler sig set og hørt af studerende og elever patienten modtager behandling på baggrund af kvalitetsmål og kliniske retningslinjer patienten oplever det trygt og naturligt at modtage undersøgelse, pleje og behandling af studerende og elever patienten modtager og oplever høj grad af patientsikkerhed i behandlingsforløbet studerende og elever udvikler et tværfagligt og tværsektorielt blik studerende og elever udfører en pleje og behandling af høj kvalitet i et tværfagligt samarbejde og på tværs af sektorer ledere og medarbejdere prioriterer uddannelse på lige fod med klinik, forskning og udvikling Side 4

7 Vi uddanner og udvikler kompetente og engagerede medarbejdere Grunduddannelsesområdet bidrager med, at elever og studerende får det størst mulige læringsudbytte og en god læringsoplevelse. Omdrejningspunktet er det dynamiske og innovative lærings- og uddannelsesmiljø. Grunduddannelsesområdet på Aarhus Universitetshospital er kendt for - at have et dynamisk og innovativt lærings- og uddannelsesmiljø, der uddanner professionelle medarbejdere til det samlede sundhedsvæsen nu og i fremtiden Politikkens intentioner og værdier kan ses ved at vi uddanner studerende og elever, så de opnår faglige, sociale, organisatoriske og læringsmæssige kompetencer vi ser, at studerende og elever søger ansættelse hos os efter endt uddannelse vi har et lærings- og uddannelsesmiljø, der bygger på den bedste viden om læring og uddannelse vi har en praksis, der af alle medarbejdere opfattes som både et fagligt fællesskab og et læringsmæssigt fællesskab vi har en evalueringskultur og evalueringsredskaber, som har fokus på udvikling af dynamiske læringsmiljøer vi samarbejder med uddannelsesinstitutionerne om forskning og udvikling indenfor grunduddannelsesområdet med henblik på til stadighed at skabe og udvikle dynamiske og innovative læringsmiljøer i et tværfagligt og tværsektorielt perspektiv Side 5

8 Vi udfører omfattende forskning på højt internationalt niveau til gavn for patienten Grunduddannelsesområdet bidrager med at have fokus på, hvordan ledere og medarbejdere involverer og inddrager studerende og elever i udvikling af fagområderne monofagligt som tværfagligt gennem forsknings- og udviklingsarbejder. Den fagudviklende del skal opleves som en integreret del af uddannelsesaktiviteterne, så studerende og elever erfarer, at forskning og udvikling er en del af dagligdagen på et Universitetshospital. Grunduddannelsesområdet på Aarhus Universitetshospital er kendt for - at have et dynamisk og innovativt lærings- og uddannelsesmiljø, der både inddrager og bidrager til forsknings- og udviklingsarbejde Politikkens intentioner og værdier kan ses ved at studerende anvender akademiske kompetencer og begreber, der svarer til deres uddannelsesniveau elever anvender kompetencer og begreber der, svarer til deres uddannelsesniveau studerende og elever bidrager til forsknings- og udviklingsarbejde, der svarer til deres uddannelsesniveau studerende formidler den forskning og udvikling, de har været en del af både internt og eksternt den formidling og publicering, der sker i forbindelse med klinisk forskning og udviklingsarbejder, viser eksplicit, at studerende og elever har været aktivt inddraget vi har metoder, der integrerer forskning og udvikling med uddannelsesmiljøet både monofagligt og tværfagligt vi har en kultur med høj grad af videndeling på tværs af fag og funktioner vi har klare samarbejdsaftaler med uddannelsesinstitutionerne om de studerendes inddragelse i kliniske forsknings- og udviklingsarbejder på tværs af fag og sektorer Side 6

9 Vi skaber resultater gennem samarbejde Grunduddannelsesområdet bidrager med at have fokus på, hvordan vi styrker samarbejdet mellem uddannelsesområdets mange eksterne og interne samarbejdspartnere, ledere og kollegaer. Fælles mål, fælles viden og gensidig respekt er essentielt for det relationelt koordinerede samarbejde omkring uddannelsesforløb. Grunduddannelsesområdet på Aarhus Universitetshospital er kendt for - at have et dynamisk og innovativt lærings- og uddannelsesmiljø, skabt i et tæt og relationelt samarbejde både internt og eksternt med uddannelsesinstitutionerne og på tværs af sektorer. Politikkens intentioner og værdier ses ved at interne og eksterne samarbejdspartnere efterspørger grunduddannelsesområdet som en værdifuld sparringspartner grunduddannelsesområdet er kendetegnet ved at skabe og opsøge nye relationer alle aktører på grunduddannelsesområdet i fællesskab føler sig ansvarlige for uddannelsesforløbene vi samarbejder med uddannelsesinstitutioner om den kliniske og teoretiske del af uddannelsen og om forsknings- og udviklingsarbejder vi samarbejder tværfagligt og tværsektorielt om at udvikle gode læringsmiljøer Side 7

10 Vi spiller en aktiv rolle i sundhedsvæsenets udvikling regionalt, nationalt og internationalt Grunduddannelsesområdet bidrager med at have fokus på, at grunduddannelsesområdets aktører - ledere, medarbejdere, elever og studerende - bidrager proaktivt til sundhedsvæsenets udvikling gennem deltagelse og samarbejde i råd, nævn, udvalg og via publikation og medvirken i offentlige fora og konferencer. Grunduddannelsesområdet på Aarhus Universitetshospital er kendt for - at have et dynamisk og innovativt lærings- og uddannelsesmiljø, der bidrager og deltager aktivt i sundhedsvæsenets udvikling. Politikkens intentioner og værdier ses ved at grunduddannelsesområdet har aktører, ledere, medarbejdere, studerende og elever, der bidrager i strategisk udvalgte faglige råd, udvalg og netværk regionalt, nationalt og internationalt grunduddannelsesområdet er opsøgende, proaktivt og aktivt i forhold til afvikling af og deltagelse i mulige uddannelseskonferencer nationalt og internationalt vi profilerer uddannelsesområdet på Aarhus Universitetshospital gennem deltagelse i den offentlige debat og publicerer forsknings- og udviklingsarbejder nationalt og internationalt. vi har aktører, der dokumenterer, underviser, videndeler og debatterer i regionale, nationale og internationale fora Side 8

11 Referenceliste Bjarne Wahlgren og Vibe Aarkrog - Transfer kompetence i en professionel sammenhæng Aarhus Universitetsforlag Danske regioner - Kvalitet i fremtidens sundhedsvæsen uddannelsespolitiske oplæg 2012 Jody Hoffer Gittell - Effektivitet i sundhedsvæsnet samarbejde, fleksibilitet og kvalitet. Munksgaard, København 2012 Region Midtjylland - Strategi for velfærdsuddannelserne i den midtjyske region Statens Center for kompetence og kvalitetsudvikling v/ Gringer, Bent - Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? - et inspirationshæfte om læring på jobbet 2006 Aarhus Universitetshospital Personalepolitikken Aarhus universitetshospital Virksomhedsgrundlaget vision, mission, værdier Aarhus Universitetshospital Model for systematisk kompetenceudvikling Aarhus Universitetshospital Stillings- og funktionsstruktur Århus Amt Organisering og tilrettelæggelse af praktikforløb for social- og sundhedsassistentelever, sygepleje-, radiograf- og jordemoderstuderende i Århus Amt Illustrationer Gitte Skovgård Jensen: uddannelsespaletten på forsiden samt tegningen på side 3 Side 9

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER Anbefalinger til Udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser fra Danske Professionshøjskoler

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton Forsknings- og udviklingskultur i klinisk praksis Bibi Hølge-Hazelton (red.) Forsknings- og udviklingskultur i klinisk

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling

Et stærkt fag i udvikling Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier fra 18 offentlige topledere September 2011 Strategisk ledelse af mangfoldighed en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

ZBC Strategi 2012 2014

ZBC Strategi 2012 2014 ZBC Strategi 2012 2014 ZBC strategi 2012-2014 - side 1-13 ZBC strategiske mål 2012-2014 - side 14-15 Strategi 2012-2014 Side 1 ZBC Strategi 2012-2014 ZBC har, som én skole med 3 veletablerede uddannelsessteder

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling OUH - Udviklingsplan 2011-14 På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling Odense, Svendborg, Ringe, Nyborg, Faaborg, Ærø Direktionen Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Tidsskrift for. Dansk Sundhedsvæsen. 89. årgang Nr. 1 Februar 2013. Bornholm gør op med silotænkning

Tidsskrift for. Dansk Sundhedsvæsen. 89. årgang Nr. 1 Februar 2013. Bornholm gør op med silotænkning Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 89. årgang Nr. 1 Februar 2013 Bornholm gør op med silotænkning Resumé Det tværsektorielle samarbejde udfordres af forskelle i opgaver, vilkår, lovgivning, incitamenter

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 1 INDHOLD EN FÆLLES RETNING FORORD: EN FÆLLES RETNING... side 3 UDFORDRINGER... side 4 FORANDRINGER... side 6 POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI:

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere