Årsrapport Investeringsforeningen UCAP Invest. CVR nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2011. Investeringsforeningen UCAP Invest. CVR nr. 34 05 30 22"

Transkript

1 Årsrapport 2011 Investeringsforeningen UCAP Invest CVR nr

2 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning Bestyrelsens tillidshverv 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 8 Afdelingsprofil 10 Resultatopgørelse 10 Balance pr. 31. december 11 Noter 12 Anvendt regnskabspraksis 15 Væsentlige aftaler 17 Omkostningssatser 17 Hoved- og nøgletal 18 Ordinær generalforsamling afholdes: Tirsdag den 24. april 2012 For yderligere information kontakt venligst: Niels Jørgen Larsen Administrerende direktør Jørgen Jepsen Regnskabschef Investeringsforeningens årsrapport er tillige tilgængelig på ucapinvest.dk Yderligere eksemplarer af årsrapporten kan downloades fra ucapinvest.dk og kan endvidere rekvireres ved henvendelse til Forvaltningsselskabet på tlf eller på Foreningens beholdningsoversigt for 2011 kan downloades via internet og kan endvidere rekvireres ved henvendelse til Forvaltningsselskabet. Se under afdelingens noter for stien til download af beholdningsopgørelsen for 2011.

3 Foreningsoplysninger Foreningen Investeringsforeningen UCAP Invest (herefter kaldet Foreningen ) Bernstorffsgade København V CVR nr Reg. nr. FT Hjemstedskommune: København Bestyrelse Torben Moltke-Leth (Formand) Erik Adolphsen Arve Nilsson Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade København S Depotselskab Skandinaviska Enskilda Banken A/S (herefter forkortet SEB A/S) Bernstorffsgade København V CVR nr Forvaltningsselskab Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S (herefter kaldet IFS ) Bernstorffsgade København V Telefon: CVR nr Reg. nr. FT Direktion: Niels Jørgen Larsen Tabel 1: Afdeling og andelsklasse i Investeringsforeningen UCAP Invest: Afd. nr. Afdelingsnavn SE nr. Stiftelsesdato 1 European Equity AKL april 2011 Andelsklasse AKL European Equity DKK april 2011 Investeringsforeningen UCAP Invest Årsrapport

4 Ledelsesberetning 2011 Investeringsforeningen UCAP Invest kort fortalt Foreningen retter henvendelse til offentligheden. Foreningen består af afdelingen European Equity AKL med andelsklassen AKL European Equity DKK. Foreningen blev stiftet den 12. april 2011 og påbegyndte investeringer den 30. november Efterfølgende er andelsklassens beviser blevet optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S med første handelsdag den 16. december Afdelingen rådgives af UCAP Investment Advisors A/S. De typiske medlemmer vil være investorer, som ønsker aktiv formueforvaltning, og som har en investeringshorisont på mindst 3 år. Foreningen ejes af medlemmerne. Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S (herefter IFS ) står for den daglige administration af Foreningens aktiviteter. Foreningen ledes af bestyrelsen samt direktionen for IFS SEBinvest A/S. Information om Foreningen er tilgængelig på hjemmesiden ucapinvest.dk. Hjemmesiden oplyser bl.a. om aktuelle købs- og salgspriser på investeringsbeviserne, afkast over forskellige tidsperioder, fakta om afdelingen samt løbende nyheder fra Foreningen. På hjemmesiden offentliggøres også Foreningens vedtægter og prospekter. Afdelingens investeringsprofil Afdelingen har til formål at optimere afkastet i perioder, hvor aktiemarkedet er stigende og beskytte Afdelingens kapital i perioder, hvor aktiemarkedet forventes at falde. Afdelingen investerer primært i europæiske aktier. Afdelingen kan dog vælge at placere op til 20 pct. af formuen i ikke-europæiske aktier. Ved europæiske aktier forstås aktier i selskaber, der er hjemmehørende i Europa, har hovedaktiviteten i Europa eller er optaget til notering eller handel på et reguleret marked i Europa. I perioder, hvor aktiemarkedet forventes at falde, kan afdelingens midler investeres i andre finansielle instrumenter end aktier med henblik på at beskytte afdelingens formue. Afdelingen kan således investere i korte europæiske obligationer, pengemarkedsinstrumenter samt foreninger, afdelinger heraf eller investeringsinstitutter, jf. 124 i lov om investeringsforeninger m.v., der udelukkende investerer i pengemarkedsinstrumenter, korte obligationer eller indskud i kreditinstitutter. Afdelingen kan ligeledes med henblik på beskyttelse af formuen investere en række likvide instrumenter. Indtil 25 pct. af afdelingens formue kan placeres kontant. Op til 100 pct. af formuen kan placeres i korte obligationer, men dog kun op til 20 pct. af formuen i korte obligationer, som ikke er udstedt af europæiske stater eller kreditinstitutter, som ikke har hjemsted i Europa, herunder bl.a. i ikke-europæiske statsobligationer. Endelig kan afdelingen placere op til 10 pct. af formuen i pengemarkedsforeninger. Afdelingen må ikke investere i virksomhedsobligationer. Investeringsstrategi I perioder, hvor aktiemarkedet forventes at være stigende, placerer Afdelingen sine midler i aktier. Udvælgelsen af aktier sker på baggrund af fire strategier: 1. Tematisk, hvor selskaber udvælges på baggrund af et defineret investeringstema. 2. Konsensusafvigende, hvor der investeres i selskaber, hvor rådgivers holdning til selskabet afviger fra markedskonsensus. 3. Restrukturering, hvor der investeres i selskaber er under eller forventes at komme under forretningsmæssig restrukturering. 4. Momentum, hvor der investeres kortsigtet, baseret på at aktien har momentum i markedet. I tilfælde af, at aktiemarkedet forventes at være faldende, placeres Afdelingens midler primært i kontanter, korte europæiske obligationer eller pengemarkedsforeninger med det primære formål at bevare Afdelingens kapital. Afdelingens valutaeksponering i andre valutaer end EUR er som hovedregel dækket mod DKK. Markedsforholdene 2011 Foreningens afdeling Europa Equity AKL har kun været aktivt investeret i december Vi har dog valgt at give en bredere gennemgang af markedsforholdene for 2011, da det giver en bedre forudsætning for at sætte sig ind i markedsbetingelserne og forventningerne til Markedsudviklingen i 2011 forløb meget uroligt, som følge af en række uforudsete politiske og økonomiske begivenheder. Politisk har begivenhederne i Nordafrika og Mellemøsten præget markederne. Afsættelsen af magtfulde diktatorer og folkelige krav om mere demokrati skabte positive forventninger i Europa til den økonomiske udvikling for regionen. Processen mod mere demokratiske styreformer er dog langt fra overstået. For øjeblikket er oprøret i Syrien tæt på at udvikle sig til en egentlig borgerkrig. Irak er stadig et meget usikkert sted især efter at USA nu definitivt har nedbragt sin militære tilstedeværelse til et minimum. Ægypten, Tunesien og Libyen leder efter nye politiske magtstrukturer med udgangspunkt i demokratisk valgte forsamlinger. De finansielle markeder har primært været påvirket af udviklingen i Mellemøsten ved høje og mere ustabile oliepriser, som dæmper den globale vækst. I Europa og USA var den overordnede dagsorden at få løst de gældsproblemer i den offentlige sektor, som blev udløst af bl.a. den finansielle krise i Både i USA og Europa har denne gældskrise periodevis medført tendenser til politiske kriser. Der er meget stor usikkerhed om, hvordan gældskriser skal løses. Det skaber uenighed mellem landene og mellem de politiske partier. Især i Europa spiller uenigheden mellem landene en central rolle, bl.a. fordi landene rammes meget forskelligt, fordi den politiske proces i EU er langsom, og fordi manøvremulighederne er beskedne. De finansielle markeder reagerede meget forudsigeligt på usikkerheden. Risikopræmierne blev forøget væsentligt på obligations- og aktiemarkederne. På obligationsmarkederne kom der meget høje risikopræmier Tabel 2: Andelsklassens afkast Andelsklassens afkast (pct.) Andelsklasse Benchmark AKL European Equity DKK MSCI Europe (i DKK) 0,61-2 Investeringsforeningen UCAP Invest Årsrapport 2011

5 Ledelsesberetning 2011 på obligationer udstedt af de mest gældsplagede lande. Samtidig faldt renterne på obligationer udstedt af de mindst gældsplagede lande (de såkaldte sikre havne ). Dette afspejler, hvor stor mistillid, der hersker til det politiske styre i visse europæiske lande. De høje risikopræmier havde negative konsekvenser for den globale økonomi. Højere renter på statsgæld tvang især underskudslandene til kraftige stramninger af finanspolitikken herunder nedskæringer i overførselsindkomsterne. I den finansielle sektor tvang likviditets- og solvensproblemer sektoren til at holde igen med udlån. Hele diskussionen om gældsog finanskrise fik samtidig forbrugerne til at holde igen. I Europa arbejdede politikkerne og deres rådgivere intenst for at finde brugbare og mulige løsninger, som både kunne tilfredsstille investorerne og vælgerne. Europa Europa var økonomisk ved at blive delt i to i Nordeuropa ned til Alperne havde en nogenlunde fornuftig vækst og acceptable balancetal. Den gældsplagede del af Europa, som omfatter Grækenland, Italien, Spanien, Portugal og Irland fik store underskud på de offentlige budgetter, stigende arbejdsløshed og negativ vækst. Efter den megen turbulens i løbet af 2011 er status nu, at Grækenland ikke kan undgå en gældssanering, som i et vist omfang vil sætte landet under administration af de nye långivere (IMF og Euro-landene). Italien har fået en ny (teknokrat)regering, som skal føre landet gennem krisen ved barske besparelser og en reformpolitik, der skal reducere statens lånebehov. Spanien har fået en ny regering efter parlamentsvalget i november 2011, og den nye regering får en næsten umulig opgave i at reducere landets gældsætning samtidig med, at der skal skabes flere job, som kan få nogle af de mange ledige i arbejde. Portugal har ligeledes fået en ny regering efter valg i juni Også her står man overfor en næsten umulig opgave med at skabe balance på de offentlige budgetter samtidig med at væksten er gået i stå. Irland har tilsyneladende fået inddæmmet stigningen i sit lånebehov, hvilket er en forudsætning for at kunne få bedre vilkår på lånemarkedet igen. Nordeuropa anført af Tyskland og Sverige udnyttede den forbedrede konkurrenceevne som følge af svækkelsen af euroen (og svenske kroner) i 2010 og Norge har olieindtægterne og klarer sig under alle omstændigheder. Mest overraskende er formentlig, at Polen og de baltiske lande under et også er kommet rimeligt gennem finanskrisen. De bedst stillede lande kan desuden glæde sig over, at kunne finansiere deres statslige lånebehov til rekordlave renter tæt på nul. Danmark Dansk økonomi er påvirket negativt af krisen i den danske pengeinstitutsektor, hvor flere mindre banker måtte give op i 2011 for enten at lade sig fusionere eller lade sig opsluge af det statslige oprydningsselskab Finansiel Stabilitet. Den danske banksektor har generelt svært ved at skaffe tilstrækkelig med ansvarlig kapital til at finansiere udlånene. Problemet vil måske vokse de næste par år, hvor de statslige lån fra 2008 skal indfries. Trods lav vækst og højere ledighed er dansk økonomi i en relativ god balance, bl.a. fordi de store danske virksomheder har kunnet opretholde en pæn eksportvækst. Dansk økonomi herunder især boligmarkedet er desuden begunstiget af rekordlave renter, som skyldes, at Danmark bliver betragtet som en sikker havn af internationale investorer. Resultat, afkast og performance for 2011 Afdelingen opnåede i 2011 et nettoresultat på tkr., svarende til et afkast på 0,61 pct. af formuen. Afdelingens performance er tilfredsstillende i forhold til den korte periode, afdelingen har været aktivt investeret. Formueudviklingen I forbindelse med lanceringen ultimo november 2011 af Foreningens afdeling blev der tegnet for i alt 194,5 mio. kr. Herefter blev der netto yderligere tegnet i december 2011 for 60,6 mio. kr. Lagt sammen med årets resultat på 1,2 mio. kr. nåede formuen op på 256,3 mio. kr. ultimo Omkostningsudvikling Administrationsomkostningerne udgjorde 715 tkr. i Omkostningerne til rådgivning i forbindelse med formueplejen var største post med 470 tkr. for Øvrige begivenheder i 2011 Der har ikke været truffet andre beslutninger eller indtrådt begivenheder, som væsentligt har påvirket Foreningens aktiviteter i Forventninger til markedsudviklingen i 2012 Europa 25 ud af 27 EU-lande har besluttet at stramme op på betingelserne for at være med i euro-samarbejdet. Storbritannien vil ikke være med og Tjekkiet overvejer. Aftalen underskrives på EU-topmødet i foråret 2012 og skal træde i kraft senest 1. januar Landene forpligter sig ved aftalen til maksimalt at have et faktisk underskud på de offentlige finanser på 3,0 pct. af BNP eller 0,5 pct. af BNP strukturelt. Hvis den offentlige gæld er under 60 pct. må det strukturelle underskud være på max. 1,0 pct. af BNP. Overskrides grænserne er der mulighed for at udstede bøde til staterne. Kravene ligner meget de oprindelige betingelser for at kunne blive optaget i euro-land, men som kun få har overholdt i euroens ca. 10-årige levetid. Flere af medlemslandene har ikke engang på optagelsestidspunktet overholdt kravene. Når disse oprindelige krav igen bliver pudset af, skyldes det naturligvis gældskrisen, som jo viser, at det kan være forbundet med megen stor risiko, ikke at overholde disse retningslinier. Dette gælder ikke mindst for de små lande, som ofte er mere følsomme overfor konjunkturstød og for at falde i unåde hos aktørerne på finansmarkederne. Ulempen ved de ret håndfaste regler er, at de næppe lader sig overholde. Det har i hvert fald aldrig tidligere kunnet lade sig gøre. Ved i det mindste at prøve igen, har EU dog (gen)skabt en måske midlertidig pause i gældskrisen, hvor der bliver mulighed for at få reetableret tilliden til europæisk økonomi gennem et nødvendigt reformarbejde. Stram finanspolitik løser ikke gældskrisen, den kan faktisk forværre krisen. Skattelettelser løser heller ikke gældskrisen. Yderligere pengepolitiske stimulanser ej heller. Finanskrisen og de igangværende stramninger af reservekravene til den finansielle sektor forventes at indebære tilførsel af mia. euro til nødlidende pengeinstitutter i løbet af de næste par år. Før disse mange penge er kommet i hus, vil bankerne set under et føre en stram kreditpolitik, som ikke vil stimulere væksten. Statsrenterne i Nordeuropa vil stige svagt, og hvis euro-pagten falder på plads vil renten falde en del i Sydeuropa (Italien, Spanien og Portugal). Realkredit- og virksomhedsobligationer vil formentlig kunne opretholde et uændret til svagt faldende renteniveau. Danmark har trods mangel på vækst forholdsvis god balance i økonomien. Men netop mangel på vækst kan medføre, at vi meget hurtigt kan få problemer med at opfylde euro-pagtens krav. Danmark har dog gennemført både efterlønsreform og tilbagetrækningsreform i 2011, og begge Investeringsforeningen UCAP Invest Årsrapport

6 Ledelsesberetning 2011 reformer må forventes at få en positiv effekt på de offentlige budgetter. Det er dog stadigt vanskeligt at se, hvorfra væksten skal komme. Derfor er det afgørende, at vores internationale konkurrenceevne og produktivitet forbedres. Bestyrelses- og ledelsesforhold På det stiftende møde for Foreningen den 12. april 2011 blev der sammensat en bestyrelse bestående af: Torben Moltke-Leth, Søren Kjær og Arve Nilsson. På et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 16. september 2011 blev Søren Kjær erstattet af Erik Adolphsen, idet Søren Kjær havde fået en ledende stilling hos Foreningens investeringsrådgiver UCAP Financial Advisors A/S. Bestyrelsens navne, ledelseshverv m.m. er beskrevet i et selvstændigt afsnit i ledelsesberetningen. Bestyrelsens opgaver er beskrevet i Foreningens vedtægter og forretningsorden for bestyrelsen. Ledelsen af investeringsforeninger er detaljeret reguleret i lov om finansiel virksomhed og i lov om investeringsforeninger m.v. samt i diverse bekendtgørelser. Der er hensat kr. i honorar til bestyrelsen for arbejdet i Honoraret vil blive udbetalt efter generalforsamlingens godkendelse i april Honoraret for de enkelte medlemmer fremgår af note 4. Bestyrelsen modtager ikke andre former for vederlag i forbindelse med bestyrelsesarbejdet og er ikke omfattet af optionsordninger eller lignende. Lån Foreningen kan optage lån for op til 10 pct. af formuen til brug for midlertidig finansiering af indgåede handler eller i forbindelse med insløsning af andele. Foreningen forventer at udnytte denne mulighed i begrænset omfang. Måling Foreningens finansielle instrumenter måles til noterede børs- og valutakurser. Foreningen investerer kun i meget begrænset omfang i unoterede finansielle instrumenter og andre finansielle instrumenter, der ikke er genstand for offentlig kursnotering. Priser på unoterede finansielle instrumenter eller afledte finansielle instrumenter opgøres til skønnet dagsværdi eller til beregnet dagsværdi på baggrund af underliggende noterede instrumenter. Den indre værdi af Foreningens beviser kan på den baggrund fastsættes med relativt stor nøjagtighed. I perioder, hvor omsætningen på fondsbørserne verden over er lav og hvor mange finansielle instrumenter derfor ikke handles dagligt, kan der opstå usikkerhed ved indregning og måling af indre værdi. For sjældent handlede obligationer er det muligt løbende at beregne en kurs på baggrund af de mest handlede obligationer med samme karakteristika. Som følge af de meget høje andele af likvide, noterede finansielle instrumenter har Foreningen i 2011 ikke haft problemer med fastsættelse af indre værdi. Kommunikationspolitik Foreningens beviser distribueres gennem Carnegie Bank A/S, der er market maker for Foreningen. Andelsklassens andele er tillige optaget til daglig handel på NASDAQ OMX Copenhagen. Alle væsentlige nyheder vedrørende Foreningen vil derfor blive offentliggjort via NASDAQ OMX Copenhagen. Alle nyheder og meddelelser vil også kunne findes på hjemmesiden Medlemmer og andre interesserede kan henvende sig til direktør Niels Jørgen Larsen med spørgsmål om Foreningens forretningsområde. Investors risikoprofil Inden investor beslutter sig for at investere, er det vigtigt at få fastlagt en investeringsprofil, så investeringerne kan sammensættes ud fra den enkelte investors behov og forventninger. Desuden er det afgørende, at investor er bevidst om de risici, der er forbundet med den konkrete investering. Det kan være en god ide at fastlægge sin investeringsprofil i samråd med en rådgiver. Investeringsprofilen skal blandt andet tage højde for, hvilken risiko investor ønsker at løbe med sin investering og hvor lang tidshorisonten for investeringen er. Ønsker investor f.eks. en meget stabil udvikling i sine investeringer, bør man som udgangspunkt ikke investere i Foreninger eller afdelinger med høj risiko (altså afdelinger, der er markeret med 6 eller 7 på risikoindikatoren). Hvis man investerer over en kortere tidshorisont er almindelige investeringsforeningsafdelinger med aktier for de fleste investorer sjældent velegnede medmindre, man er meget bevidst om de kursudsving, som kendetegner disse afdelingstyper. Afdelingens risikoprofil Investeringsforeninger, der henvender sig til offentligheden, skal opgøre en risikoklassifikation målt med risikoindikatoren fra dokumentet Central Investorinformation. Dette dokument, der løbende opdateres, kan findes på Foreningens hjemmeside. Risikoen udtrykkes ved et tal mellem 1 og 7, hvor 1 udtrykker laveste risiko og 7 højeste risiko. Kategorien 1 udtrykker ikke en risikofri investering Afdeling European Equity AKLs placering på skalaen er aktuelt på 6 beregnet på grundlag af referenceindekset MSCI Europa. Store historiske udsving er lig høj risiko og en placering til højre på indikatoren (6 7). Små udsving er lig med en lavere risiko og en placering til venstre på risikoskalaen (1-2). Foreningens placering på skalaen er ikke konstant. Placeringen kan ændre sig med tiden. Risikoindikatoren tager ikke højde for pludseligt indtrufne begivenheder, som eksempelvis devalueringer, politiske indgreb og pludselige udsving i valutaer. Afdelingen investerer som nævnt i europæiske aktier, men kan beskytte afdelingens formue i perioder, hvor aktiemarkedet forventes at falde ved at investere i korte obligationer og pengemarkedsinstrumenter m.m. Afdelingen vil således i perioder primært have en aktierisiko og i andre perioder primært en renterisiko. Risici knyttet til investeringsmarkederne Investorer skal være opmærksomme på, at investering i foreningsandele er behæftet med risici, som kan medføre tab. Historiske afkast kan ikke anvendes som rettesnor for fremtidige afkast. Disse risikoelementer vil f.eks. være risikoen på aktiemarkederne, renterisikoen, kreditrisikoen og valutarisikoen. Hver af disse risikofaktorer håndterer vi inden for de givne rammer på de forskellige investeringsområder. Aktiemarkeder kan svinge meget og kan falde væsentligt. Udsving kan blandt andet være en reaktion på selskabsspecifikke, politiske og reguleringsmæssige forhold eller som en konsekvens af sektormæssige, regionale, lokale eller generelle markedsmæssige og økonomiske forhold. Hvis risikoen skønnes for høj, kan afdelingen for at beskytte formuen reducere helt eller delvis aktierisikoen og gå ind på obligationsmarkedet. Obligationsmarkedet kan blive udsat for specielle politiske eller reguleringsmæssige tiltag, som kan påvirke værdien af afdelingernes investeringer. Desuden vil markedsmæssige eller generelle økonomiske forhold, herunder renteudviklingen globalt, påvirke investeringernes værdi. 4 Investeringsforeningen UCAP Invest Årsrapport 2011

7 Ledelsesberetning 2011 Renterisiko Renteniveauet varierer fra region til region, og skal ses i sammenhæng med blandt andet inflationsniveauet. Renteniveauet spiller en stor rolle for, hvor attraktivt det er at investere i blandt andet obligationer, samtidig med at ændringer i renteniveauet kan give kursfald/-stigninger. Begrebet varighed udtrykker blandt andet kursrisikoen på de obligationer, vi investerer i. Jo lavere varighed, desto mere kursstabile er obligationerne, hvis renten ændrer sig. Afdelingen investerer kun i obligationer med kort varighed. Kreditrisiko Inden for forskellige obligationstyper statsobligationer, realkreditobligationer, virksomhedsobligationer osv. er der en kreditrisiko relateret til, om obligationerne modsvarer reelle værdier, og om stater, boligejere og virksomheder kan indfri deres gældsforpligtelser. Ved investering i obligationer udstedt af erhvervsvirksomheder kan der være risiko for, at udsteder får forringet sin rating og/eller ikke kan overholde sine forpligtelser. Kreditspænd udtrykker renteforskellen mellem kreditobligationer og traditionelle, sikre statsobligationer udstedt i samme valuta og med samme løbetid. Kreditspændet viser den præmie, man som investor får for at påtage sig kreditrisikoen. Afdelingen investerer kun i korte stats- og realkreditobligationer udstedt af lande eller institutioner med høj kreditværdighed. Der investeres ikke i virksomhedsobligationer. Risici knyttet til driften af foreningen For at undgå fejl i driften af foreningen er der fastlagt en lang række kontrolprocedurer og forretningsgange, som reducerer disse risici. Der arbejdes hele tiden på at udvikle systemerne, og der stræbes efter, at risikoen for menneskelige fejl bliver reduceret mest muligt. Der er desuden opbygget et ledelsesinformationssystem, som sikrer, at der løbende følges op på omkostninger og afkast. Der gøres jævnligt status på afkastene. Er der områder, som ikke udvikler sig tilfredsstillende, drøftes det med porteføljerådgiver, hvad der kan gøres for at vende udviklingen. Det er dog usikkert, om denne optimisme kan fastholdes igennem Vi forventer, at gældskrisen, euro-pagten og stram finanspolitik vil være et tema som påvirker markedsforholdene også i Det vil formentlig give store udsving på aktiemarkederne. Da foreningens investeringsstrategi bl.a. indeholder muligheden for at beskytte formuen i perioder, hvor der kan forventes fald på aktiemarkederne, vil afkastet ikke følge udviklingen på det europæiske aktiemarked. På baggrund af forventningerne til markedsudviklingen og resultatet for januar og februar 2012 skønnes afkastet at blive på mellem 10 og 20 pct. for året. Udsagn om forventninger Forventninger til den fremtidige udvikling i økonomien og på de finansielle markeder er udtryk for ledelsens aktuelle vurdering af fremtiden. Da den fremtidige udvikling afhænger af en lang række ubekendte faktorer, fremtidige begivenheder og økonomiske resultater er forventningerne i sagens natur forbundet med stor usikkerhed og kan ikke betragtes som garanti for, hvordan fremtiden vil forløbe. Der er således risiko for, at udviklingen kan afvige fra disse forventninger. Derfor bør der ikke træffes beslutninger eller foretages økonomiske dispositioner på baggrund af disse udsagn. Ledelsen opfordrer til altid at søge professionel rådgivning, før der træffes beslutninger om investeringer eller foretages andre økonomiske dispositioner. Ledelsen påtager sig ikke noget ansvar, i tilfælde af at markederne udvikler sig anderledes end forventet. Efterfølgende begivenheder Der er efter balancedagen ikke indtruffet hændelser, som vurderes at have væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten for Investeringsforeningen er desuden underlagt kontrol fra Finanstilsynet og en lovpligtig revision ved generalforsamlingsvalgte revisorer. Her er fokus på risici og kontroller i højsædet. På it-området lægges stor vægt på data- og systemsikkerhed. Der er udarbejdet procedurer og beredskabsplaner, der har som mål inden for fastsatte tidsfrister at kunne genskabe systemerne i tilfælde af større eller mindre nedbrud. Disse procedurer og planer afprøves regelmæssigt. Ud over at administrationen i den daglige drift har fokus på sikkerhed og præcision, når opgaverne løses, følger bestyrelsen med på området. Formålet er dels at fastlægge sikkerhedsniveauet og dels at sikre, at de nødvendige ressourcer er til stede i form af personale, kompetencer og udstyr. Særlige risici Der er i denne afdeling ingen særlige risici ud over de ovenfor nævnte. Ledelsen vurderer, at der ikke er nogen usikkerhed ved indregning og måling af aktivernes værdi eller usædvanlige forhold, der kan have påvirket dette, ligesom der ikke efter regnskabsårets afslutning er indtruffet hændelser, der har betydning for målingen. Forventninger til afkast for 2012 I årets første måneder har finansmarkederne genvundet nogen risikoappetit dels på baggrund af bedre økonomiske nøgletal fra USA, dels fordi de europæiske politikere øjensynligt har kunnet overbevise investorerne om, at de kan håndtere gældskrisen. Investeringsforeningen UCAP Invest Årsrapport

8 Ledelsesberetning 2011 Bestyrelsens tillidshverv Torben Moltke-Leth, Formand Selvstændig advokat, Advokatanpartsselskabet Torben Moltke-Leth Adresse: Knudsvej Rungsted Kyst Født: 1940 I bestyrelsen for Investeringsforeningen UCAP Invest siden april Medlem af bestyrelsen for (alle steder som formand): Art Foundation Mallorca A/S Konservesgaarden A/S H & M Hennes & Mauritz A/S PÅGEN A/S Kunststof-Kemi, Skandinavia A/S Aquateam AS Erik Adolphsen Direktør, selvstændig virksomhed Adresse: Jakob Knudsens Vej Birkerød Født: 1947 I bestyrelsen for Investeringsforeningen UCAP Invest siden september Medlem af bestyrelsen for: A. Mischou & Co s EFTF. A/S Semen Ejendomsaktieselskab Lærerstandens Brandforsikring G/S Runa Forsikring A/S Pensionskassen for sundhedsfaglige Forsikring & Pension Øvrige tillidshverv: Medlem af Fondsrådet (The Danish Securities Council) Arve Nilsson Direktør, selvstændig virksomhed Adresse: Christiansholms Tværvej Klampenborg Født: 1961 I bestyrelsen for Investeringsforeningen UCAP Invest siden april Medlem af bestyrelsen for: Berlin High End A/S RomReal A/S Tigran Technologies AB 6 Investeringsforeningen UCAP Invest Årsrapport 2011

9 Ledelsespåtegning Til medlemmerne i Investeringsforeningen UCAP Invest Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Investeringsforeningen UCAP Invest og erklærer hermed: At årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v., samt bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. At årsregnskabet for Foreningen giver et retvisende billede af Foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. At Foreningens ledelsesberetning indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i Foreningens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som Foreningen kan påvirkes af. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 5. marts 2012 Bestyrelsen Torben Moltke-Leth Formand Arve Nilsson Erik Adolphsen Forvalteren Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Niels Jørgen Larsen Direktør Investeringsforeningen UCAP Invest Årsrapport

10 Den uafhængige revisors erklæringer Til medlemmerne i Investeringsforeningen UCAP Invest Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Investeringsforeningen UCAP Invest for regnskabsåret 12. april december 2011, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om investeringsforeninger mv. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger mv. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, som er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 12. april december 2011 i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger mv. Erklæring på ledelsesberetningen Vi har efter aftale gennemgået ledelsesberetningen for Investeringsforeningen UCAP Invest for perioden 12. april december Ledelsesberetningen er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i lov om investeringsforeninger m.v. Foreningens ledelse har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. Vores ansvar er på grundlag af vores arbejde at udtrykke en konklusion om ledelsesberetningen. Det udførte arbejde Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med den internationale standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed. Standarden kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører vores arbejde med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for konklusion. Vores arbejde har omfattet en gennemgang af information, der understøtter de i ledelsesberetningen anførte oplysninger af regnskabsmæssig karakter. De valgte arbejdshandlinger afhænger af vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen, uanset om dette skyldes besvigelser eller fejl. 8 Investeringsforeningen UCAP Invest Årsrapport 2011

11 Vores arbejde har endvidere omfattet en vurdering af, om oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med de oplysninger, vi er blevet bekendt med i forbindelse med revisionen af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Konklusion Det er vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. København, den 5. marts 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab John Ladekarl Statsautoriseret revisor Mie Stryg-Madsen Statsautoriseret revisor Investeringsforeningen UCAP Invest Årsrapport

12 European Equity AKL Afdelingen investerer primært i europæiske aktier. Dog kan op til 20 pct. af formuen placeres i ikke-europæiske aktier. Målet for investeringsstrategien er at optimere afkastet i perioder, hvor aktiemarkedet er stigende og beskytte afdelingens formue i perioder hvor aktiemarkedet forventes at falde. Afdelingen følger således en aktiv investeringsstrategi. I perioder, hvor aktiemarkedet forventes at falde, kan afdelingens midler investeres i andre finansielle instrumenter end aktier. Afdelingen kan således vælge at placere formuen i kontanter (max. 25% af formuen), korte obligationer (max. 100 % af formuen) eller pengemarkedsforeninger (max. 10% af formuen). European Equity AKL Afdeling 1 Primær rådgiver UCAP Investment Advisors A/S SE-nummer Skattestatus Akkumulerende Startdato november Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen. Resultatopgørelse Resultatopgørelse for året (DKK 1.000) Note 2011 * Renter og udbytter Renteindtægter I alt, renter og udbytter 222 Kursgevinster og tab Obligationer 2 Kapitalandele Afledte finansielle instrumenter Valutakonti -831 Handelsomkostninger I alt, kursgevinster og -tab I alt, indtægter Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat 0 Årets nettoresultat * Regnskabsperioden Investeringsforeningen UCAP Invest Årsrapport 2011

13 European Equity AKL Balance pr. 31. december AKTIVER (DKK 1.000) Note 2011 Likvide midler Indestående i depotselskab I alt, likvide midler Kapitalandele Noterede aktier fra danske selskaber Noterede aktier fra udenlandske selskaber I alt, kapitalandele Afledte finansielle instrumenter: Unoterede afledte finansielle instrumenter 220 I alt, afledte finansielle instrumenter 220 Aktiver i alt PASSIVER (DKK 1.000) Note 2011 Medlemmernes formue Afledte finansielle instrumenter Unoterede afledte finansielle instrumenter 583 I alt, afledte finansielle instrumenter 583 Anden gæld Skyldige omkostninger 348 I alt, anden gæld 348 Passiver i alt Investeringsforeningen UCAP Invest Årsrapport

14 European Equity AKL Noter 1 Renteindtægter (DKK 1.000) 2011 Indestående i depotselskab 23 Noterede obligationer fra danske udstedere 92 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 107 I alt renter Kursregulering (DKK 1.000) 2011 Noterede obligationer fra danske udstedere 9 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere I alt, obligationer Noterede aktier fra danske selskaber 541 Noterede aktier fra udenlandske selskaber I alt, kapitalandele Handelsomkostninger (DKK 1.000) 2011 Faktisk afholdte handelsomkostninger -552 Handelsomkostninger dækket af emissionstillæg og indløsningsfradrag 191 I alt, handelsomkostninger til resultatopgørelsen Administrationsomkostninger (DKK 1.000) 2011 Samlede omkostninger Honorar til bestyrelse m.v., se note A -169 Revisionshonorar til revisorer, se note B -22 Gebyrer til depotselskab -33 Andre omkostninger i forbindelse med formueplejen -470 Fast administrationshonorar -21 I alt, Administrationsomkostninger Finansielle instrumenters Noteret på Nyemitfordeling på sektorer pr. andet regule- terede fin. 31.december 2011 (pct.) Børsnoterede ret marked instrumenter Øvrige I alt Cykliske forbrugsgoder 11,4 0,0 0,0 0,0 11,4 Energi 15,4 0,0 0,0 0,0 15,4 Finans 17,4 0,0 0,0 0,0 17,4 Industri 27,7 0,0 0,0 0,0 27,7 Materialer 28,1 0,0 0,0 0,0 28,1 I alt, alle sektorer 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 Komplet beholdningsoversigt findes på 12 Investeringsforeningen UCAP Invest Årsrapport 2011

15 European Equity AKL 6 Medlemmernes formue (DKK 1.000) 2011 Værdi Emissioner i året Emissionstillæg/indløsningsfradrag 377 Overført fra resultatopgørelsen Medlemmernes formue ultimo Noter uden henvisning Største positioner pr Andel pct. Metso OYJ 5,2 Petroleum Geo-Services 5,1 Ferrexpo Plc 5,0 Subsea 7 SA 4,8 Cargotec Corp-B Share 4,8 Outotec Oyj 4,7 Cie Generale De Geophysique-Ve 4,7 Rautaruukki OYJ 4,6 Banco Santander Central 4,6 Xstrata Plc. 4,6 Finansielle instrumenter (pct.) 2011 Børsnoterede 100,1 Noteret på et andet reguleret marked 0,0 Nyemitterede finansielle instrumenter, der planlægges noteret på et reguleret marked 0,0 Øvrige -0,1 I alt 100,0 A Specifikation af administrationsomkostninger (DKK 1.000) 2011 Honorar til bestyrelsen: Torben Moltke-Leth, Formand -57 Erik Adolphsen -56 Arve Nilsson -56 Honorar til bestyrelsen, ialt -169 B Specifikation af administrationsomkostninger (DKK 1.000) 2011 Revisionshonorar til Deloitte Honorar for lovpligtig revision af årsregnskabet -22 Honorar for andre ydelser 0 Revisionshonorar til Deloitte, ialt -22 C Omsætningshastighed 2011 Værdipapiromsætningshastighed ved handel i forbindelse med løbende formuepleje 1,05 Investeringsforeningen UCAP Invest Årsrapport

16 Noter - AKL European Equity DKK AKL European Equity DKK Andelsklasse Primær rådgiver UCAP Investment Advisors A/S Fondskode (ISIN) DK ÅOP ultimo ) 4,69% Startdato 1) 30. november 2011 Administrationsomk. (pct.) 0,32% Nominel kurs DKK 100,00 Årets afkast 0,61% Noteret NASDAQ OMX Årets referenceindeks afkast 5,79% Skattestatus Referenceindeks Akkumulerende MSCI Europe (net div), i DKK Central investorinformation risikoindikator 1) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen. 2) ÅOP ultimo 2011 er beregnet annualiseret. 6 Klassens resultatposter (DKK 1.000) Andel af resultat af fællesporteføljen 2011* Klassespecifikke transaktioner Administrationsomkostninger -1 Klassens resultat Medlemmernes formue (DKK 1.000) 2011 Nominelt Værdi Emissioner i året Emissiontillæg/indløsningsfradrag 377 Overført fra resultatopgørelsen Medlemmernes formue ultimo * Regnskabsperioden Investeringsforeningen UCAP Invest Årsrapport 2011

17 Noter Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er udarbejdet efter de regler, der gælder ifølge lov om investeringsforeninger m.v. samt Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. (regnskabsbekendtgørelsen). Resultatopgørelsen I resultatopgørelsen indregnes alle indtægter i takt med, at de indtjenes, og alle omkostninger i takt med, at de afholdes. Alle værdireguleringer, afskrivninger, nedskrivninger og tilbageførsler af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen, indregnes i resultatopgørelsen. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens GMT valutakurser. Renter og udbytter Renteindtægter består af indtjente renter af obligationer, indestående i depotbank m.v. Aktieudbytter (brutto) indtægtsføres på tidspunktet for udbyttets vedtagelse på det udbyttebetalende selskabs generalforsamling Kursgevinster og -tab I resultatopgørelsen medtages såvel realiserede som urealiserede kursgevinster og kurstab på valutakonti og finansielle instrumenter. De realiserede kursreguleringer opgøres som forskellen mellem salgs- og kursværdien primo eller anskaffelsesværdien, såfremt det er anskaffet i regnskabsåret. De urealiserede kursreguleringer opgøres som forskellen mellem kursværdien ultimo året og kursværdien primo eller anskaffelsesværdien, såfremt det er anskaffet i regnskabsåret. Handelsomkostninger Handelsomkostninger opgøres som de samlede omkostninger til kurtage, afvikling m.v. ved handel med finansielle instrumenter. Den del af handelsomkostningerne, som er afholdt ved køb og salg af værdipapirer i forbindelse med emission og indløsning, indregnes direkte i medlemmernes formue. Beløbet opgøres som den andel af bruttohandelsomkostningerne som forholdsmæssigt kan henføres til værdipapiromsætning forårsaget af emission og indløsning, beregnet på grundlag af den totale værdipapiromsætning. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger for Foreningen, der ikke umiddelbart kan henføres til den enkelte afdeling, er fordelt mellem afdelingerne i forhold til de enkelte afdelingers formue, men vægtet således, at der tages hensyn til både deres investerings- og administrationsmæssige ressourceforbrug. Balancen Balancen består af indregnede aktiver, indregnede forpligtelser, herunder hensatte forpligtelser, og medlemmernes formue, der udgør forskellen mellem disse aktiver og andre forpligtelser. Ved passiver forstås summen af medlemmernes formue og andre indregnede forpligtelser. Et aktiv indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde afdelingen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. En forpligtelse indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå afdelingen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved indregning og måling af aktiver og forpligtelser tages der hensyn til oplysninger, der fremkommer efter balancedagen, men inden regnskabet udarbejdes, hvis og kun hvis oplysningerne bekræfter eller afkræfter forhold, som er opstået senest på balancedagen. Likvide midler Indestående i fremmed valuta omregnes til GMT valutakurser pr. balancedagen. Finansielle instrumenter og afledte finansielle instrumenter Finansielle instrumenter (aktier og obligationer) og afledte finansielle instrumenter, der er genstand for offentlig kursnotering, måles til noterede børskurser og GMT valutakurser. Unoterede finansielle instrumenter måles efter en værdiansættelsesteknik, der har til formål at fastlægge den transaktionspris, som ville fremkomme i en handel på målingstidspunktet mellem uafhængige parter. Afledte finansielle instrumenter, der ikke er genstand for offentlig kursnotering, måles til en beregnet handelsværdi på baggrund af de underliggende instrumenters officielt noterede kurser/handelsværdier. Afledte finansielle instrumenter opgøres som brutto-positioner. Det betyder, at afledte finansielle instrumenter vil fremgå af såvel aktiv- som passivsiden. Ved køb eller salg af finansielle instrumenter indgår henholdsvis udgår disse af beholdningen på handelstidspunktet. Anden gæld Mellemværende vedrørende handelsafvikling består af værdien ved køb af finansielle instrumenter samt indløsninger, som er foretaget før balancedagen, og hvor afregning foretages efter balancedagen. Nøgletal I rapporten indgår følgende nøgletal: Årets nettoresultat Medlemmernes formue Indre værdi pr. andel Årets afkast i procent Administrationsomkostninger Cirkulerende kapital/andele Investeringsforeningen UCAP Invest Årsrapport

18 Noter Derudover indgår følgende nøgletal opgjort pr. 31. december: ÅOP (Årlige Omkostninger i Procent) Nøgletallene er opgjort i overensstemmelse med Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. og er beregnet således: Indre værdi pr. andel Medlemmernes formue*) Cirkulerende andele ultimo året. *) Medlemmernes formue er opgjort inklusive afsat udlodning for regnskabsåret. Afkast i procent ( Indre værdi ultimo året + geninvesteret udlodning Indre værdi primo året ) -1 x 100 Omkostningsprocent ( Administrationsomkostninger Medlemmernes gennemsnitlige formue opgjort som et simpelt gennemsnit af formuens værdi ved udgangen af hver måned i regnskabsåret ) x 100 ÅOP (Årlige omkostninger i procent) ÅOP beregnes som summen af administrationsomkostningerne og handelsomkostningerne ved løbende drift i procent af den gennemsnitlige formue tillagt en syvendedel af summen af det maksimale emissionstillæg og maksimale indlæsningsfradrag ultimo året opgjort i procent. High Water-mark (HWM) HWM skal sikre, at der kun udbetales afkastafhængigt honorar af det samme afkast én gang. HWM vil derfor være lig med indre værdi (NAV) ved seneste afregning af honoraret. HWM = 100,00 pr. 30. november HWM indekset reguleres op, når der sker udbetaling af afkastafhængigt honorar (performancefee). HWM = 100,61 ultimo Investeringsforeningen UCAP Invest Årsrapport 2011

19 Noter Væsentlige aftaler Aftale om depotbankfunktion Foreningen har en depotaftale med SEB A/S. Depotbanken forvalter og opbevarer finansielle instrumenter og likvide midler for Foreningens afdeling i henhold til lov om finansiel virksomhed 106 samt Finanstilsynets bestemmelser. Investeringsrådgiver UCAP Investment Advisors A/S St. Kongensgade København K CVR nr Aftale om market making Foreningen har indgået en aftale med Carnegie Bank A/S om, at banken i bl.a. NASDAQ OMX Copenhagens handelssystemer løbende stiller priser i afdenlingens investeringsbeviser med det formål at fremme likviditeten ved handel med Foreningens beviser. Aftalen indebærer, at der løbende stilles såvel købs- og salgspriser på baggrund af aktuelle emissions- og indløsningspriser. Foreningen betaler et fast gebyr herfor på kr. om året. Alle Foreningens aftaler er indgået på markedsvilkår. Gebyrsatserne fremgår af tabellen nedenfor. Aftale om investeringsrådgivning Foreningen har indgået aftale med UCAP Investment Advisors A/S i forbindelse med investeringer i finansielle instrumenter. Aftalen indebærer, at Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S modtager forslag til handler og andre transaktioner, som UCAP Investment Advisors A/S anser for fordelagtige. Rådgivningen sker i overensstemmelse med de retningslinier, som Foreningens bestyrelse har fastlagt. Aftale om markedsføring og formidling Foreningen har en samarbejdsaftale med UCAP Investment Advisors A/S om formidling og markedsføring af Foreningen. UCAP Investment Advisors A/S fastlægger selv sine markedsføringstiltag med henblik på at fremme salget af Foreningens investeringsbeviser med udgangspunkt i kundernes behov. Aftale om forvaltning og administration Foreningen har indgået aftale med Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S, som er et af Finanstilsynet godkendt investeringsforvaltningsselskab, om at udføre Foreningens administrative og investeringsmæssige opgaver i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v., Foreningens vedtægter samt bestyrelsens retningslinier og instrukser. Omkostningssatser Tabel 3 - Gebyrsatser i Foreningens væsentligste aftaler pr. 31. december 2011 (pct.) Afdeling og andelsklasse IFS administration og forvaltning 1) Depotfunktion 2) Markedsføring og distribut. Investeringsrådgivning Tillæg v. emission Fradrag v. indløsning European Equity AKL 0,10 0,03-0,05 0,00 1,25 0,25 0,25 AKL European Equity DKK 0,00 0,03-0,05 0,00 0,00 1,50 0,25 1) Gældende for formue op til 500 mio. DKK 2) Gebyrsatsen er 0,03% for opbevaring af obligationer, og 0,05% for opbevaring af aktier. Investeringsforeningen UCAP Invest Årsrapport

20 Hoved- og nøgletal Tabel 5: Årets nettoresultat Afdelinger (DKK 1.000) 2011* European Equity AKL Tabel 6: Medlemmernes formue, ultimo året Afdelinger (DKK 1.000) AKL European Equity DKK Tabel 7: Indre værdi pr. andel Afdelinger AKL European Equity DKK 100, Tabel 8: Årets afkast i procent Afdelinger (pct.) 2011* AKL European Equity DKK 0, Tabel 10: Omkostningsprocent Afdelinger (pct.) 2011* AKL European Equity DKK 0, Tabel 11: Cirkulerende kapital, ultimo året Afdelinger (nom. DKK 1.000) AKL European Equity DKK * Regnskabsperioden

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr.

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr. Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling CVR nr.: 34 05 30 22 CVR nr. 21 00 49 79 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

Afviklingsregnskab - Perioden 1. januar juni 2010

Afviklingsregnskab - Perioden 1. januar juni 2010 Afdeling 1 - Verden (under afvikling) Afviklingsregnskab - Perioden 1. januar - 29. juni 2010 CVR nr. 24 25 63 40, Afd. SE nr. 21 56 24 40 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.........................

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse og balance 5 Noter

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskabspraksis 5 Hoved- og nøgletal 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Danske... Aktier 9 Globale... Aktier 11

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2007. Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR NR. 30 80 75 45

ÅRSRAPPORT 2007. Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR NR. 30 80 75 45 ÅRSRAPPORT 2007 CVR NR. 30 80 75 45 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse............................2 Foreningsoplysninger...........................3 Væsentlige aftaler.............................3

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Global... High Yield Bonds 8 Anvendt...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST Afdeling Otium+ under afvikling Afviklingsregnskab 3. november 2010 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K TELEFON 3396 1000 FAX

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2011 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Amber... Nordic Alpha 9 Amber... Energy Alpha 11 Amber...

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 P. D. Holding, Fanø ApS Postboks 38, Nordby 6720 Fanø CVR nr. 19948870 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

AKTIE & VALUTAINVEST ApS

AKTIE & VALUTAINVEST ApS AKTIE & VALUTAINVEST ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/03/2014 Michael Greisholm Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro CVR-nr. 33 95 47 51 Årsrapport 1. januar -

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Falcks Seniorforening CVR-nr.: Polititorvet København V. Årsregnskab 2016

Falcks Seniorforening CVR-nr.: Polititorvet København V. Årsregnskab 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Falcks Seniorforening CVR-nr.:

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 16 22 73 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/5 2013 Lennart Svedman Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Arv efter boet af Marinus Hermansen c/o Sorø Event & Turist

Arv efter boet af Marinus Hermansen c/o Sorø Event & Turist Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

Terra Gruppen Holding ApS under tvangsopløsning

Terra Gruppen Holding ApS under tvangsopløsning Dansk Revision Odder godkendt revisionsanpartsselskab Torvet 10 DK-8300 Odder odder@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 54 15 44 Telefax: +45 86 56 03 60 CVR: DK 32 64 74 13 Bank: 1944

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr Trøjborgvej Aarhus N. Årsrapport 2015

Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr Trøjborgvej Aarhus N. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr.

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Sparinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr Halvårsrapport 2012 Specialforeningen Dexia Invest CVR nr. 21 27 61 89 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...8 Korte Obligationer...8

Læs mere

K/S NEWCASTLE-UNDER-LYME

K/S NEWCASTLE-UNDER-LYME K/S NEWCASTLE-UNDER-LYME Hammersholt Erhvervspark 1-5 3400 Hillerød Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2016

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Nordic Theresa Partner ApS

Nordic Theresa Partner ApS Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling (dirigent) CVR-nr. 35 03 84 26 rt Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Beretning 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige

Læs mere

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR. Tlf: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 70 OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 11 59 12 99 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen StockRate Invest Halvårsrapport 2016 Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015 Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab nr. 6 Skoubogade 1, 2., 1158 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 36 41 13 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere