1999/ HOSTRUPSGADE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1999/2005 75 HOSTRUPSGADE"

Transkript

1 1999/ HOSTRUPSGADE 1 Landsretssagfører N.C.A. Nielsen Flere ejere O.M. Thun, postkontrollør N.C.A. Nielsen, landsretssagfører Ole Sørensen Iflg. BBR-opl. // enfamiliehus i en etage m. kælder og udnyttet tagetage // # tegn.mat. f.? 1924 Hans Chr. Rasmussen // opførelse af garage i skel mod nr. 3 // blåtryk. f. landsretssagfører N.C.A. Nielsen C. Jensen // indretn. af wc i tagetagen // blåtryk. 2 Tømmerhandler Hans Nørager Vilhelm Morthensen, fabrikant S. Nielsen, læge Richard Kjær, tømmerhandler V. Froberg Hans Nørager, tømmerhandler E.V. Asmussen, lektor(?) A. Ustrup // opførelse af tofamiliehus i en etage m. kælder og udnyttet tagetage // blåtryk. f. tømmerhandler Hans Nørager Poul Erik Nannsen // tilbygn. af cykelskur til huset mod gaden // 2 lystryk. f. sig selv Poul Erik Nannsen(?) // opførelse af carport // 2 lystryk. f. sig selv. 3 Lærer J.K. Jensen J.K. Jensen, lærer August Lindquist.

2 1999/ Iflg. byggeanm. // opførelse af tofamiliehus i en etage m. kælder og udnyttet tagetage // # tegn. mat. Jf. byggekort, f. lærer J.K. Jensen. 4 Lærer Edvard Egeberg Edvard Egeberg, lærer og organist Ane Kristensen Bording P. Plette, gæstgiver J. Sehested Ezra Jensen, handelsgartner Johannes Larsen Carl Jørgen Hjort Holger Jørgensen, malermester Iflg. BBR-opl. // enfamiliehus i en etage m. kælder og udnyttet tagetage // # tegn.mat. f. lærer Edvard Egeberg C. Jensen // opførelse af værkstedsbygn. i en etage m. kælder // blåtryk. f. malermester Holger Jørgensen nedrevet. 1878/79 Carl Dyrnesli, ing. // opførelse af dobbelt carport, sam.byg. m. huset mod nord // 2 lystryk. f. sig selv. 1979/80 Carl Dyrnesli, ing. // tilbygn. af stort kvistparti mod vest (søen) i forb. m. indretn. af ejerlejl. i tagetagen // 6 lystryk. f. sig selv. 5 Malermester C. Rix Walsted C. Rix Walsted, malermester Niels M.M. Nielsen, bogholder, senere grosserer Iflg. BBR-opl. // enfamiliehus i en etage m. høj kælder og udnyttet tagetage, sam.byg. m. nr. 7 // # tegn. mat. Jf tegn. f. malermester C. Rix Walsted. 1929? // tilbygn. i en etage af entre og wc til husets nordside // blåtryk. f. grosserer Niels M.M. Nielsen. 6 Murermester Heinrich Wilkens L. Johansen, skolebestyrer Heinrich Wilkens, murermester.

3 1999/ Ane Wilkens, enkefrue Marie Elvine Wilkens Iflg. BBR-opl. // tofamiliehus i 2 etager m. kælder, i fuld etage mod søen, og udnyttet tagetage // # tegn. mat. f. murermester Heinrich Wilkens Flemming Ryge Petersen // nedrivn. af ældre garage tæt ved huset og opførelse af ny carport m. redskabsskur nær gaden // 4 lystryk. f. sig selv. 7 Lærer A.G. Nørtoft A.G. Nørtoft, lærer A.L. Holmann P. Keilstrup Clemmensen, hestehandler. 1900(?) Iflg. BBR-opl. // enfamiliehus i en etage m. høj kælder og udnyttet tagetage, sam.byg. m. nr. 5 // # tegn. mat. f.? 1946 Max Pape // tilbygn. i en etage m. høj kælder og altan til huset mod haven i skel mod nr. 5 // lystryk. Jf. også LA, KTP 299. f. hestehandler P.K. Clemmensen og Søgade 31 Den gamle Samlestald Boligbyggeriet Samlestalden Silkeborg kommune Arbejdernes Andels Boligforening Bygningsinsp.s kontor // vedr. flere ny-, til- og ombygn. i tilknytn. til det eksist. byggeri // 35 lystryk m.v. LA, KTP 70, 70B og 644. f. Silkeborg kommune DAI // nedrivn. af al eksist. byggeri på grunden m.undt. af dækkonstruktionen over et offentligt beskyttelsesrum // # tegn. mat. f. AAB. 1989/90-91 DAI // opførelse af alment boligbyggeri i 3 længer i 2 etager m. kælder, indeh. 24 lejl. og 8 ungdomsboliger // 56 lystryk. f. AAB, afd Sct. Josefsøstrene Købmand J. Jensen.

4 1999/ Marius Bitsch, købmand Ansgarstiftelsen Sct. Josefsøstrene J. Jensen, købmand Henry Michaelsen, hv. // opførelse af træhus, blokhus, i en etage midt på grunden // pennetegning. f. Sct. Josefsøstrene til spejderbrug nedrevet N.P. Svostrup, tømrerm. // opførelse af garage tæt ved gaden i skel mod nr. 12 // lystryk. f. samme nedrevet Max Pape // opførelse af enfamiliehus i en etage m. kælder og udnyttet tagetage // lystryk. f. købmand J. Jensen Max Bach, skiltemaler // tilbygn. af kvistparti i 3 fag t.v. for indgangspartiet // 3 lystryk. f. sig selv. 12 Landsretssagfører Frede Edlund Frede Edlund, landsretssagfører Poul Edlund, landsretssagfører Max Pape // opførelse af en familiehus i en etage m. kælder og udnyttet tagetage m. stor altan mod haven// lystryk. f. landsretssagfører Frede Edlund Niels H. Nielsen // opførelse af garage m. redskabsrum i skel mod nr. 10 // lystryk Silkeborg Inventar- & Møbelindustri // tilbygn. af udestue på havesiden // 3 lystryk. f. Svend Erik Møller Nielsen. 14 Sygehuslæge Axel Hansen Axel Hansen, sygehuslæge Harald Christensen, læge Mogens Christensen, læge Iflg. BBR.opl. // enfamiliehus i en etage m. kælder og udnyttet tagetage m. tofagskvist som forhus samt udhus i en etage som sidehus i skel mod nr. 16 // # tegn. mat. f. sygehuslæge Axel Hansen.

5 1999/ Iflg. byggeanm. // mindre tilbygn. i en etage til huset mod haven i skel mod nr. 12 // # tegn. mat. 1922/23 C. Jensen // tilføjelse af bindingsværksetage til den eksist. tilbygn. fra 1902 // blåtryk Knud Sørensen // mindre tilbygn. i en etage af ventevær. på havesiden mod nr. 16 // lystryk. læge Harald Christensen R. Geest, tømrerm. // mindre tilbygn. af havestue i en etage nær skel mod nr. 12 // lystryk. f. læge Mogens Christensen Ejendomsadmin. // indv. ombygn. af det eksist. forhus til værested for psykisk syge, samt anlæg af 5 parkeringspladser i haven // 2 lystryk. f. Silkeborg kommune. 16 Vor Frue kirke Ansgar Stiftelsen Den katolske Kirke i Danmark Edv. Jensen // opførelse af kirkebygn. i en etage m. præstebolig i 2 etager m. udnyttet tagetage på kirkens nordside // 7 blåtryk. Jf. også LA, KTP 214. f. den katolske menighed i Silkeborg som Vor Frue kirke. 18 Se Vestergade Træhandler Hans Laursen A. Madsen, ølhandler Hans Laursen, træhandler Iflg. BBR-opl. // butiks- og beboelsesejendom i 2 etager m. kælder og udnyttet tagetage // # tegn. mat. f. træhandler Hans Laursen C. Jensen // indretn. af lejl. i tagetagen // blåtryk C. Jensen // opførelse af staldbygn. m.v. i en etage som baghus // blåtryk. f. ølhandler M. Madsen nedrevet Poul Davidsen, ark., Viborg // indretn. af kontorlokaler i lejl., st.tv. // lystryk. f. damefrisør Magda Søndergaard, udlejet til Forsikringsselskabet Nye Danske af 1864.

6 1999/ ? // opsætning af 2 altaner på gårdsiden // lystryk. 20 Se Vestergade Handelsgartner A.G. Rasmussen Installationsfa. H.W. Zeuthen. (21) Jacob Petersen Jørgen Petersen, H. Petersen og Niels Mortensen Niels Mortensen og Kirsten Petersen, enkefrue Ellen Petersen A.G. Rasmussen, handelsgartner A.G. Rasmussens arvinger Silkeborg kommune H.W. Zeuthen A/S, installationsfirma. (23) Jens Peter Knudsen, murer Knud Jensen Knudsen Ernst Rasmussen A.G. Rasmussen, handelsgartner A.G. Rasmussens arvinger Silkeborg kommune H.W. Zeuthen A/S, installationsfirma. (21-23) Flere ark. // forsk. ombygninger m.v. // 18 lystryk. LA, KTP 113 og 553. f. A.G. Rasmussens arvinger og Silkeborg kommune Al eksist. byggeri nedrives. f. Silkeborg kommune Alfr. J. Mortensen // opførelse af butiks- og beboelsesejendom i 3 etager m. kælder og gadegennemførsel midt i ejendommen // 9 lystryk. f. installationsfirmaet H.W. Zeuthen A/S F. Jønsson, ing., Lyngby // indretn. af møntvaskeri i butikken, st.tv. // 3 lystryk. f. Vita Thøgersen som Vascator Møntvask Se Vestergade Slagtermester Ejnar Keller Installatør H.W. Zeuthen N.J. Anholm, murer J. Henriksen, slagtermester.

7 1999/ Nicolai Keller, slagtermester Ejnar Keller, slagtermester C. Jensen // ombygn,. af det eksist. baghus til garage // 2 blåtryk. f. slagtermester Ejnar Keller C. Jensen // opførelse af butiks- og beboelsesejendom i 2 etager m. portgennemkørsel og udnyttet tagetage, samt pølsemageri i en etage som sidehus i skel mod nr. 23 // blåtryk Jul. Moll // ombygn. af og tilbygn. til det eksist. pølsemageri // blåtryk Kristoffer Hansen // tilbygn. af en etage til det eksist. baghus // lystryk. f. installatør H.W. Zeuthen Kristoffer Hansen // ombygn. af butiksfacaden // lystryk Kristoffer Hansen // tilbygn. af en etage til det eksist. sidehus (det tidl. pølsemageri) mod nr. 23 // 2 lystryk Jesper Lisberg, ark. // ombygn. af det eksist. baghus til butik og reparationsværksted facadeændring mod Bio s gård // lystryk. f. P.S. Radio v. H. Pilgaard og J. Schuman Silkeborg Friboligforening Silkeborg Friboligforening (friboliger for pensionerede håndværkere og deres enker) Midtjysk Boligselskab Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i 2 etager m. udnyttet tagetage som længebyggeri m. 4 opgange og portgennemkørsel, indeh. 16 lejl., samt sidehus og baghus i en etage i skel mod nr // # tegn. mat. Jf. dog 1988/89-tegninger. f. Silkeborg Friboligforening C. Jensen // indretn. af 8 wc-er i hhv. tilbygninger i en etage til stueetagen mod gården og på trappegangene på 1. etage // blåtryk. f. samme nedrevet hhv. ombygget Knud Sørensen og Ejner Olesen // indv. renov. og modernisering af de 16 lejl., incl. opførelse af nye toiletter og køkkener i tilbygninger 2 og 2 på gårdsiden nedrevet // 13 lystryk. (26A-K) Ejner Olesen // de eksist. side- og baghuse samt tilbygningerne til længebyggeriet mod gården nedrives dog undt. den store tilbygn. ved nr. 32. De eksist. 16 lejl. ombygges til nu 12 lejl. // 18 lystryk. f. Midtjysk Boligselskab, afd. 14, afsnit 1.

8 1999/ (28-32) Ejner Olesen // opførelse af ny boligbebyggelse i 2 etager m. kælder som baghus, indeh. 12 ældreboliger // 16 lystryk. f. samme, afsnit Marie Louise Olsen J. Henriksen, slagtermester Juliane Nielsen, enkefrue Flere ejere Marie Louise Olsen Iflg. BBR-opl. // butiks- og beboelsesejendom i 2 etager m. mansartetage // # tegn. mat. Jf. dog 1928-tegninger. f.? 1928? // opmåling af ejendommen i forb. m. ombygn. af mansartetagen // 2 blåtryk. f. Marie Louise Olsen R. Sehested, murerm. // opførelse af tilbygn. i en etage til ejendommen som sidehus i skel mod nr. 25 // lystryk Max Pape // opførelse af tilbygn. i en etage til det eksist. sidehus, indeh. garage m.v. // lystryk. f. murerarbejdsmand Arne Munk Max Pape // mindre tilbygn. i en etage til den eksist. butik på gårdsiden i skel mod nr. 29 // lystryk Årstiderne Arkitekter A/S // ombygn. af de eksist. kontorlokaler, st. th., til grillbar // lystryk. f. Torsten Søberg Årstiderne Arkitekter A/S // ombygn. af den eksist. grillbar til beboelseslejl. // 2 lystryk. 29 Fyrbøder N. Chr. Hansen Restaurant Stigbøjlen N. Chr. Hansen, fyrbøder N. Chr. Hansens arvinger Hans Laursen, træhandler A.L. Andersen, ejendomsmægler Emil Madsen, maler Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i 2 etager m. kælder, portgennemkørsel og udnyttet tagetage // # tegn. mat. f. fyrbøder N. Chr. Hansen.

9 1999/ Eivind Kristiansen // indretn. af 2 wc-er på hovedtrappen i hhv. stue- og på 1. etage // lystryk. f. maler Emil Madsen Im. Hansen, glarmester // indretn. af 2 butikker i stueetagen // 2 lystryk. f. sig selv Søren Sørensen og Poul Rasmussen, bygmestre // nedrivn. af ældre sidebaghus og ombygn. af butikken t.v. til restaurant, samt tilbygn. af serveringslokale og køkken i en etage som sidehus i skel mod nr. 31 // 2 lystryk. f. sig selv til Restaurant Stigbøjlen Årstiderne Arkitekter A/S // etablering af overdækket lager m. altan mel. den eksist.ejendom og skellet mod nr. 27 // lystryk. f. Torsten Søberg. 31 Frelsens Hær Frelsens Hær i Danmark Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i en etage m. kælder og udnyttet tagetage, opført som gavlhus mod gaden // # tegn. mat. f.? 1910 Frelsens Hærs Bygnings- og Forretningsaktieselskab // indv. ombygn. af stue- og især tagetage // 2 blå- og 1 lystryk. f. Frelsens Hær i Silkeborg. 1926/27 Iflg. byggeanm. // opførelse af tilbygn. i 2 etager til den eksist. ejendom på gårdsiden // delvis farvelagt lystryk. 1993? // opførelse af udhus i en etage som tilbygn. til den eksist. bygn. i gården // # tegn. mat. Jf. byggekort, Murermester N.J. Anholm Restaurant Royal, Eldorado, Crazy Daisy og Brews N Bongo. Hj. Nygade N.J. Anholm, murermester Marie Anholm, enkefrue Frederik Sørensen, æggehandler Flere ejere J.P. Clemmensen S. Brøndum, enkefrue A. Andersen, gårdejer Chr. Bentzen, restauratør. i 1896 Hv. // beboelsesejendom i en etage som forhus t.h. på grunden

10 1999/ i skel mod Nygade 36 den højre del af a på byggekort, 1918 // usign. og udat. blyants- og pennetegn., vedlagt brev fra Justitsmin. af tilhørende murermester N.J. Anholm. 1895/96 Hv. // opførelse af værksted m.v. i en etage som baghus c på byggekort, 1918 // blyants- og pennetegn. Jf. ovenfor. f. samme eller hans enke Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i en etage m. udnyttet tagetage som hjørnebygn. den venstre del af a på byggekort, 1918 // # tegn. mat. Jf. dog 1909-tegning. f. æggehandler Frederik Sørensen Morten Hansen, hv. // mindre tilbygn. i en etage i gårdhjørnet // pennetegning. f.? 1911 Hv. // indv. ombygn. af forhuset langs Nygade // farvelagt pennetegn. f. J.P. Clemmensen K.P. Kristjansen // indv. ombygn. af forhuset langs Hostrupsg. til restauration og tilbygn. hertil af restaurationslokale m.v. i en etage m. kælder og udnyttet tagetage - d på byggekort, 1918 // 2 blåtryk. f. restauratør Chr. Bentzen K.P. Kristjansen // udv. af restaurationen m. den eksist. hjørnebutik, samt indsættelse af dør mod Hostrupsg. // blåtryk. f. restauratør A. Kristiansen K.P. Kristjansen // ombygn. af det eksist. forhus til 3 butikker facadeændring // blåtryk. f. restauratør A. Kristiansens enke Alfr. J. Mortensen // indretn. af den eksist. butik længst t.h. mod Nygade 36 til osteforretn., og tilbygn. af ostelager i en etage som sidehus hertil e på byggekort, 1918 // 2 lystryk. f. restauratør Chr. Larsen, udlejet til ostehandler Preben S. Christensen, ark., Herning // mindre tilbygn. i en etage af toiletter m.v. i gårdhjørnet // lystryk. f. restauratør Mogens Hansen, Restaurant Royal. 1984/86 Nielsen & Nielsens Tegnestue // større indv. ombygn. af eksist. restaurationslokaler og beklædning af facadedelen mod Nygade 36 m. krydsfiner // 5 lystryk. f. restauratør Max Karlsen, restauration Eldorado. 1993/94 Riis & Søn, ark., Kolding // indv. ombygn. af den eksist. restauration, samt tilbygn. af lagerlokale i en etage i gårdhjørnet - 5 på byggekort, Endv. opsætn. af stofbaldakiner på facaden // 11 lystryk. f. ACC Invest ApS, Vejle, til restauration Crazy Daisy. 34 Lærer Johan P. Andersen Johan P. Andersen, lærer Mette Dorthea Andersen og søskende.

11 1999/ Iflg. BBR-opl. // butiks- og beboelsesejendom i 2 etager m. kælder og udnyttet tagetage og portgennemkørsel gennem midtrisalit // # tegn. mat. Jf. dog 1933-plantegning. f. lærer Johan P. Andersen Hv. // opførelse af pakhus m.v. i en etage som sidehus i skel mod Skolegade 2 // usign., men dat., farvelagt pennetegning. f. Mette D. Andersen m.fl C. Jensen // ombygn. af butiksfacaden, st.tv. // blåtryk Jul. Moll // mindre tilbygn. i 2 etager mel. for- og sidehus // blåtryk Jul. Moll // ombygn. af butiksfacaden, st.th. // lystryk. 35 og Købmand Jens Peter P. Holm Holmenshus. Nygade 45 Hj. Nygade A. Kruse, købmand Peter Rasmussen Hans Hansen, tøffelmager Rasmus Andersen Peter Olesen Jensen Kirkegaard, købmand H. Christensen, købmand Jens Peter Petersen Holm, købmand K.P. Kristjansen // opførelse af butiks- og beboelsesejendom i 3 etager m. kælder og mansartetage som hjørneejendom, indeh. 5 butikker og 9 beboelseslejl. // blåtryk. f. købmand Jens Peter P. Holm Hv. // opførelse af cykelskur som side-baghus // farvelagt pennetegning. f. samme nedrevet K.P. Kristjansen // opførelse af garage som baghus // blåtryk. f. samme nedrevet Hv. // nedrivn. af de eksist. side- og baghuse og opførelse af nyt garageanlæg // # tegn. mat. Jf. byggekort, 1910, m. påtegning. f.? nedrevet Poul Busk, ark. // nedrivn. af det eksist. garageanlæg og opførelse af 5 carporte m.v. // lystryk. f. kunsthandler Erik Kruse nedrevet Søren Jensen, rådg. ing. // ombygn. og udv. af den eksist. hjørnebutik - facadeændring // 5 lystryk. f. købmand Hans Kvolsbak AK 83 Arkitektkontoret A/S, Aalborg // renov. af ejendommen iflg. byfornyelsesprojekt, omfattende bl.a. tag- og facaderenov., nye vinduer og altaner, brandsikring m.v. // 11 lystryk. f. ejerforeningen Holmenshus.

12 1999/ Købmand Peter O.J. Kirkegaard Rasmus Andersen Peter Olesen Jensen Kirkegaard, købmand Edv. Jensen // opførelse af butiks- og beboelsesejendom i 3 etager m. kælder og mansartetage, indeh. 2 butikker og 3 beboelseslejl. // 3 lystryk. f. købmand Peter O.J. Kirkegaard C. Jensen // indretn. af de to butikker i stueetagen til en lejl. facadeombygning // blåtryk Hv. // opførelse af carport som side-baghus // # tegn. mat. Jf. byggekort, 1907, med påtegn. f.? 1990 Ejner Olesen // ombygn. af eksist. lejl på 1. etage til kontorer // 3 lystryk. f. sig selv Arkitekthuset i Silkeborg // nedlæggelse af bagtrappe // 5 lystryk. f. Ejerforeningen Hostrupsgade /97 Arkitekthuset i Silkeborg // renov. af ejendommen iflg. byfornyelsesprojekt // 5 lystryk Oto Schiess, ark. Silkeborg // ombygn. af eksist. restauration, Ørne-Cafeen, til kontorlokaler m.v. facadeændring // 4 lystryk. f. advokat Peder Paulsen. 39 Silkeborg Højskolehjem & Hotel Holmgaards Hotel - Grand Hotel Th. Langs Skoler Arkitekthuset i Silkeborg - Galerie Moderne Silkeborg Højskoleforening M.P. Holmgaard, hotelejer, Holmgaards Hotel A. Vig, hotelejer, Grand Hotel Th. Langs Skoler Flere ejere, bl.a. Ejner Olesen, arkitekt, og Willy Omme, galleriejer Iflg. BBR-opl. // beboelses- og forsamlingsejendom i 3 etager m. kælder som forhus // # tegn. mat. f. Silkeborg Højskoleforening Iflg. byggeanm. // opførelse af mellembygn. i 2 etager (m. foredragssal) og udnyttet tagetage på gårdsiden i tilknytn. til forhuset // # tegn. mat C. Jensen // tilbygn. i en etage af toilet m.v. til mellembygn. // blåtryk.

13 1999/ C. Jensen // udv. af foredragssalen i mellembygn. // blåtryk Tage Aaboe Christensen // tilbygn. af mansartetage til forhuset // # tegn. mat. f. hotelejer M.P. Holmgaard, Holmgaards Hotel E. Svendsen Pedersen // ombygn. og modernisering af den eksist. hotelejendom // 15 lystryk. LA, KTP 300. f. hotelejer A. Vig, Grand Hotel Alfr. J. Mortensen // tilbygn. i en etage til det eksist. køkken i hjørnet mel. forhus og mellembygn. // lystryk Knud Sørensen og Ejner Olesen // indretn. af baderum og toiletter på 1., 2. og 3. etage i forhuset // lystryk. f. Th. Langs Skoler, Kostskolen Knud Sørensen og Ejner Olesen // ombygn. af stueetagen (m. kælder) i forhuset til erhvervslokaler og nedrivn. af de forsk. tilbygninger til mellembygningen // 8 lystryk. f. Expa Plan ApS Knud Sørensen og Ejner Olesen // tilbygn. af udv. lukket trappe mel. stue- og første etage på gårdsiden, t.h. // 5 lystryk. f. galleriejer Willy Omme, Galerie Moderne Arkitekthuset i Silkeborg // indv. ombygn. af stue- og 1. etage i forb. m. en sammenkobling af de to etager via etablering af en ny trappe // 8 lystryk Th. Langs Skoler. (40) Theodora Lang, skoleleder Th. Langs Skoler Anton Rosen // opførelse af skolebygn. i 2 etager m. kælder og mezzaninetage mod Skoletorvet // # tegn. mat. f. skoleleder Theodora Lang som hovedbygning. () Anton Rosen // opførelse af skolebygn. i 2 etager m. kælder og udnyttet tagetage mod Hostrupsgade, forbundet m. den eksist. hovedbygn. ved mellembygn. i 2 etager m. kælder // 1 pennetegn. (over hele grunden), 2 blåog 1 lystryk. LA, KTP 397. f. samme som kvindeseminarium, kaldet den hvide bygning Edv. Jensen // tilbygn. af mindre bindingsværksetage som opholdsstue til den eksist. mellembygn. // lystryk. LA, KTP 554. f. Th. Langs Skoler nedrevet Knud Sørensen og Ejner Olesen // opførelse af skolepavillon i en etage i skolegården // 5 lystryk Knud Sørensen og Ejner Olesen // indv. ombygn. af hovedbygn. og den hvide bygn. // 10 lystryk.

14 1999/ Henning Dammeyer, ark. // indv. ombygn. af tagetagen i den hvide bygn. til musiklokaler m.v. // 2 lystryk. f. samme, udlejet til Center f. Rytmisk Musik m.v. (42-46) N. Morthensen, købmand Theodora Lang, skoleleder Th. Langs Skoler. 1959/60-63 Knud Sørensen // opførelse af skolebygn. i 3 etager m. kælder // 12 lystryk. f. Th. Langs Skoler, til fagklasser Knud Sørensen og Ejner Olesen // opmåling og indv. ombygn. af den eksist. bygn. // 18 lystryk. f. Århus Amt, til VUC-kurset Århus Amt, Bygnings- og Energikontoret // mindre indv. ombygn. af 1. etage // 5 lystryk. (48-50) Inger Katrine Viborg, enkefrue Flere ejere M.M. Quottrup, murer Emil Nielsen, murermester og Vald. Jensen, slagtermester Th. Langs Skoler Knud Sørensen // opførelse af skolebygn. i 3 etager m. kælder // 2 lystryk. f. Th. Langs Skoler, til hovedskolen Knud Sørensen // opførelse af gymnastiksal m.v. i en etage i skolegården mod Estrupsgade // lystryk. 1959/60-63 Knud Sørensen // udv. af den eksist. bygn. i 3 etager m. kælder og portgennemkørsel i tilknytn. til den nye fagklassebygn., nr // 12 lystryk Knud Sørensen og Ejner Olesen // mindre indv. ombygninger // 4 lystryk Knud Sørensen og Ejner Olesen // større indv. ombygn. i forb. m. overgang til anden skolefunktion // 8 lystryk. f. Århus Amt, til HF-kurset. (52-54) - nr Jens Sørensen, murermester Hanne Sørensen, enkefrue Th. Langs Skoler.

15 1999/ nr N.P. Nielsen, tømrermester N.P. Nielsens arvinger Th. Langs Skoler Knud Sørensen // opførelse af skolebygn. i 3 etager m. kælder og portgennemkørsel // 4 lystryk. f. Th. Langs Skoler, til seminariet Knud Sørensen // opførelse af tegnesal-formningslokale i en etage m. kælder i forlængelse af den eksist. gymnastiksal i skolegården mod Estrupsgade 17 // 3 lystryk Knud Sørensen og Ejner Olesen // større indv. ombygn. i forb. m. overgang til anden skolefunktion // 10 lystryk. f. Århus Amt, til HF-kurset. (56) S. Christiansen A. Jensen, tømrermester Hans Peter Hansen, tømrer A. Jensen, brandinspektør og Jes Klindt, købmand Christen Bruun M. Th. Løkkegaard Th. Langs Skoler. - #m Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i 2 etager m. kælder og udnyttet tagetage // # tegn. mat. f.? 1935 R. Rasmussen(?), hv. // indretn. af wc-er på de 3 etager // lystryk. f. M. Th. Løkkegaard E. Svendsen Pedersen // tilføjelse af tagkvist mod gaden i forb. m. indretn. af lejl. i tagetagen // lystryk Knud Sørensen og Ejner Olesen // ombygn. af de to lejl. på 1. etage til undervisningslokaler // lystryk. f. Th. Langs Skoler Knud Sørensen og Ejner Olesen // indv. ombygn. i forb. m. overgang til anden skolefunktion // 10 lystryk. f. Århus Amt, til HF-kurset(?). 41 Th. Langs Forskoleseminarium Silkeborg Kunstmuseum - Lokalhistorisk Samling Galerie Moderne Th. Langs Skoler Silkeborg kommune, anvendt til - Silkeborg Kunstmuseum, , og

16 1999/ Lokalhistorisk Samling, Willy Omme, galleriejer. 1910/11 Anton Rosen // opførelse af skolebygn. i 2 etager m. kælder og mansartetage // 5 lystryk. f. Theodora Lang, skoleleder, til forskoleseminariet Bygningsinsp.s. kontor v. Knud Lisberg // forslag til indretn. af det tidl. forskoleseminarium til socialkontor // 2 lystryk. Jf. også LA, KTP 371 med 4 lystryk. f. Silkeborg kommune Bygningsinsp.s kontor v. Knud Lisberg // udv. renov. af den eksist. bygn., omfattende tag og skorstenspiber m.v., samt ny fordør // blyantstegning. f. Silkeborg Kunstmuseum. 1981/82 Bygningsinsp.s kontor // indretn. af den eksist. bygn. til Lokalhistorisk Samling // 2 lystryk. f. Silkeborg Bibliotek. 1991/92 Ejner Olesen // indv. renov. og mindre ombygn. af den eksist. bygn. // 14 lystryk. f. galleriejer Willy Omme. 1998/99 Årstiderne Arkitekter A/S // indretn. af den eksist. bygn. til undervisningsbrug // 4 lystryk. f. samme, udlejet til Silkeborg Handelsskole. 41A Silkeborg Bibliotek. En omfattende samling af bygningstegninger m.v. og papirer af forsk. art vedr. bibliotekets opførelse, forsk. ombygninger og udvidelser m.v. findes på Lokalhistorisk Arkiv i: A 200, lb.nr. 58/2-6 samt LA, KTP , 182, 219, 393 og /19-21 (Anders) L(auritz) Bendixen // opførelse af kommunal ejendom i 2 etager m. høj kælder og udnyttet tagetage, indeh. badeanstalt, bibliotek, museum samt brandstation i en nordfløj mod Bindslevs Plads realiseres ikke // 5 pennetegn. og 12 blå- og 4 lystryk. f. Silkeborg kommune. Bygningen blev opført efter en indbudt konkurrence, feb. 1918, om et kommunalt Bygningskompleks på Markedspladsen, m. deltagelse af Edv. Jensen og Hans Chr. Rasmussen, begge Silkeborg, og L. Bendixen, København. Jf. LA, A 200, lb. nr. 58/2-4. Her ses endv. et stort antal arbejdstegninger vedr. opførelsen. Jf. også LA, KTP L. Bendixen // indretn. af nordfløjen mod Bindslevs Plads, opr. planlagt til brandstation, til kommunale kontorer for forsørgelsesvæsen, arbejdsanvisning og stadsingeniør // pennetegning. Jf. også LA, A 200, lb. nr. 58/4.

17 1999/ L. Bendixen & Klein // tilbygn. i en etage m. kælder og udnyttet tagetage til nordfløjen mod Bindslevs Plads // 4 lystryk. La, A 200, lb. nr. 58/ Bygningsinsp.s kontor v. Knud Lisberg og Werner Petersen // ombygn. af den eksist. hovedbygn. mod Hostrupsg. og tilbygn. af en sydlig fløj hertil i en etage m. høj kælder og udnyttet tagetage // 9 lystryk. Jf. også LA, A 200, lb. nr. 58/4 m. et stort antal arbejdstegn. (lystryk) vedr. opførelsen Bygningsinsp.s kontor v. Knud Lisberg // ombygn. af nordfløjen mod Bindslevs Plads til børnebibliotek // lystryk. Jf. også LA, A 200, lb. nr. 58/ /77-78 Mogens Storgaard Madsen og Edvin Madsen // opførelse af en stor tilbygn. i en etage m. delvis udgravet kælder til det eksist. bibliotekskompleks mod den gamle markedsplads //25 lystryk. Jf. også LA, A 200, lb. nr. 58/5 m. et stort antal arbejdstegn. (lystryk) vedr. opførelsen, samt LA, KTP Mogens S. Madsen og Edvin Madsen // tilbygn. af vindfang mod syd mel. de eksist. bygn. fra og // 2 lystryk Bygningsinsp.s kontor // indv. ombygn. af 1. etage i hovedbygn. mod Hostrupsgade // 11 lystryk Ejendomsadmin. v. N. Daugaard Pedersen // opførelse af tilbygn. i en etage til Lokalhis. Samling i bygningshjørnet mod nordøst, samt af tilbygn. i en etage til arrangementssalen i atriumgården // 13 lystryk. Jf. også LA, A 200, lb. nr. 58/5 m. farvelagte originaltegninger Årstiderne Arkitekter A/S // udv. af det eksist. vindfang og stor indv. ombygn. af det eksist. bibliotekskompleks // 8 lystryk. 41B og C Se Hostrupsgade A-B Th. Langs Skoler Theodora Lang, skoleleder Th. langs Skoler. (43A) 1897 Iflg. BBR-opl. // opførelse af skolebygn. i 2 etager m. kælder og

18 1999/ udnyttet tagetage // # tegn. mat. f. skoleleder Theodora Lang, til øvelsesskolen Edv. Jensen // indretn. af lokaler til håndgerning i tagetagen // lystryk. f. Th. Langs Skoler Knud Sørensen og Ejner Olesen // etablering af indv. trappe mel. to klasser og udv. brandtrappe v. sydgavl, samt udskiftning af døre // 3 lystryk Knud Sørensen og Ejner Olesen // indretn. af 2 nye toiletter i hhv. stueog på 1. etage // 2 lystryk. (43B) 1922 Edv. Jensen // opførelse af gymnastikbygn. i 2 etager m. udnyttet tagetage // 2 blå- og 1 lystryk. f. Th. Langs Skoler Knud Sørensen og Ejner Olesen // indv. ombygn. og brandsikring af den eksist. gymnastikbygn. // 11 lystryk Knud Sørensen og Ejner Olesen // mindre indv. ombygn. af gymnastiksalen // 2 lystryk og Silkeborg Elværk Silkeborg kommunale el- og varme- 41B og C forsyning Silkeborg varmeforsyning. (41B) 1895 Iflg. BBR-opl. // enfamiliehus i en etage m. udnyttet tagetage - a på byggekort, 1952 // # tegn. mat. f. dyrlæge C.P.F. Winter. 1924? // indretn. af wc // usign., men dat., pennetegning. f. bestyreren for Silkeborg Elværk. (41C) 1926 Iflg. BBR-opl. // garagebygn. og sprøjtehus i en etage m. udnyttet tagetage b på byggekort, 1952 // # tegn. mat. f. Silkeborg Elværk. (45) Robert Jones, købmand C.P.F. Winter, dyrlæge Johs. Hammer, fabriksejer og Martin Henriksen, købmand Erik Rasmussen, hestehandler S.P. Rasmussen, hestehandler Silkeborg kommune. (47) C.P.F. Winter, dyrlæge Magdalene Andersen Ole Peter Larsen.

19 1999/ Jens Nielsen Rathmann Silkeborg kommune. (45-47) 1917 C. Jensen // opførelse af maskinhus i en etage bagerst på grunden - f på byggekort, 1952 // blåtryk. f. Silkeborg Elværk Edv. Jensen // opførelse af elektricitetsværk i 2 etager m. kælder og akkumulatorhus i en etage, samt af køleværk i en etage m. høj skorstensoverbygn. c, d og g på byggekort, 1952 // 7 blå- og 1 lystryk Knud Sørensen // ombygn. og forhøjelse af det eksist. maskinhus m. en etage f på byggekort, 1952 // lystryk E. Svendsen Pedersen // opførelse af fjernvarmecentral i en etage m. høj kælder og skorsten, samt tørveskur i en etage // 3 lystryk. f. samme nedrevet Alfr. J. Mortensen // opmåling af de eksit. elværksbygn. // 2 lystryk O. Lock-Hansen og Søren Jensen, ing.fa. // opførelse af ny fjernvarmecentral i en etage m. kælder i skel mod nr. 43, samt høj skorsten midt på grunden t og u på byggekort, 1952 // 7 lystryk Alfr. J. Mortensen // opførelse af kontor-, lager- og værkstedsbygn. i 2 etager m. kælder ud mod Hostrupsg., samt garageanlæg i en etage i skel mod Drewsensvej 34 v, x og y på byggekort, 1952 // 9 lystryk Alfr. J. Mortensen // nedrivn. af ældre fjernvarmecentral m.v. (op ) og opførelse af ny stor tilbygn. i en etage m. kælder til den eksist. fjernvarmecentral z på byggekort, 1952 // 7 lystryk O. Lock-Hansen og Søren Jensen, ing.fa. // nedrivn. af ældre beboelsesbygn. (det opr. nr. 45) og etablering af underjordisk oliebeholder ud mod Hostrupsg. i skel mod nr. 43 æ på byggekort, 1952 // lystryk. f. Silkeborg kommunale el- og varmeforsyning Alfr. J. Mortensen // indretn. af kontorlokaler m.v. i tagetagen i den eksist. kontor- og lagerbygn. langs Hostrupsg. v på byggekort 1952 // 7 lystryk. 1972/73 DAI // ombygn. af den eksist. kontor- og lagerbygn. langs Hostrupsg. til skoletandklinik m.v. v på byggekort, 1952 // lystryk. f. Silkeborg kommune DAI // indv. ombygn.. af den eksist. skoletandklinik m.v. v på byggekort, 1952 // 6 lystryk.

20 1999/ dk Tekn. 70, Søborg // opførelse af tilbygn. i en etage mel. den eksist. fjernvarmecentral og skorsten mel. z og u på byggekort, 1952 // lystryk. f. Silkeborg varmeforsyning Ejendomsafd. // ombygn. af 1. og 2. etage i den eksist. skoletandklinik - v på byggekort, 1952 // 4 lystryk. f. Silkeborg kommune Ejendomsafd. // ombygn. af stueetagen i den eksist. skoletandklinik v på byggekort, 1952 // 2 lystryk.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. FRYDENSGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 2 Ubebygget grund. 3 Baneformand N.C. Poulsen. 1924

Læs mere

AMALIEGADE. Tømrermester A Jensen Malermester Alfred Damsgaard.

AMALIEGADE. Tømrermester A Jensen Malermester Alfred Damsgaard. AMALIEGADE 1A Pedelbolig for Mellemskolen. Jf.Markedsgade 1. 1941-42 E. Svendsen Pedersen // opførelse af pedelbolig som enfamiliehus i en etage med høj kælder og udnyttet tagetage // lystryk, arkiveret

Læs mere

GESNERSVEJ. Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

GESNERSVEJ. Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. GESNERSVEJ Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 1A Britta Boje. 1976 H.M. Kvist // opførelse af enfamiliehus

Læs mere

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. 1998/2000/2005 9 f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. [T] Bredgade. 3 - # hm. 1934/35 Max Pape/tofam.hus i to etager m. indbygget

Læs mere

DREWSENSVEJ. 1 Trianglens pølsevogn v. Gurli og Jørgen Trosborg. Hj. Frederiksberggade.

DREWSENSVEJ. 1 Trianglens pølsevogn v. Gurli og Jørgen Trosborg. Hj. Frederiksberggade. DREWSENSVEJ 1 Trianglens pølsevogn v. Gurli og Jørgen Trosborg. Hj. Frederiksberggade. 1986 Haaning, V. Vildsund, Thisted // opstilling af pølsevogn // 3 lystryk. f. Gurli og Jørgen Trosborg. Nedtaget

Læs mere

SKOLEGADE. 2 Silkeborg Seminarium Kirkeskovs Realskole. Hj. Hostrupsgade.

SKOLEGADE. 2 Silkeborg Seminarium Kirkeskovs Realskole. Hj. Hostrupsgade. SKOLEGADE 2 Silkeborg Seminarium Kirkeskovs Realskole. Hj. Hostrupsgade. 1886-1928 Kristian Johansen, skoleleder og bogtrykker. - 1886-90: Kr. Johansen, skoleleder for seminarium og realskole. - 1890-94:

Læs mere

GADEFORTEGNELSE Møllegade 103 Nygade 117 Pandurosvej 142 Rådhusgade 145 Skolegade 146 Søgade 175 Søndergade 179 Søtorvet 206 Søvej 207

GADEFORTEGNELSE Møllegade 103 Nygade 117 Pandurosvej 142 Rådhusgade 145 Skolegade 146 Søgade 175 Søndergade 179 Søtorvet 206 Søvej 207 1999/2005 101 LKJ GADEFORTEGNELSE Møllegade 103 Nygade 117 Pandurosvej 142 Rådhusgade 145 Skolegade 146 Søgade 175 Søndergade 179 Søtorvet 206 Søvej 207 1999/2005 102 LKJ TYPOGRAFI. Stejlskrift henviser

Læs mere

SØNDERGADE. Ejerforhold. 1919- Johannes Lundkvist, cigarhandler. i 1946 Fru grosserer Lundkvist, enkefrue. i 1969 Jyske Bank.

SØNDERGADE. Ejerforhold. 1919- Johannes Lundkvist, cigarhandler. i 1946 Fru grosserer Lundkvist, enkefrue. i 1969 Jyske Bank. SØNDERGADE 1B Søndergade 1B og Torvet 2B sammenlægges matrikulært i 1969 under Søndergade 1B (matr.nr. 16d) i forbindelse med Jyske Banks erhvervelse af ejendommene. Bygningsændringer bliver herefter for

Læs mere

GADEFORTEGNELSE Toldbodgade 212 Torvet 226 Tværgade 235 Vesterbrogade 247 Vestergade 249 Østergade 309

GADEFORTEGNELSE Toldbodgade 212 Torvet 226 Tværgade 235 Vesterbrogade 247 Vestergade 249 Østergade 309 1999/2005 210 LKJ GADEFORTEGNELSE Toldbodgade 212 Torvet 226 Tværgade 235 Vesterbrogade 247 Vestergade 249 Østergade 309 1999/2005 211 LKJ TYPOGRAFI. Stejlskrift henviser til oplysninger fra Kommunens

Læs mere

NYGADE. 1B Baggårdsbyggeri se byggekort, Nygade 14-16. 3 Slagtermester Ludvig Hertz Fabrikant Sven Børge Jensen.

NYGADE. 1B Baggårdsbyggeri se byggekort, Nygade 14-16. 3 Slagtermester Ludvig Hertz Fabrikant Sven Børge Jensen. NYGADE 1A og 1C Nygade 1A og 1C er registreret under Søndergade 14-16 i kommunens Byggesagsarkiv. 1B Baggårdsbyggeri se byggekort, Nygade 14-16. 1954 Iflg. Bygningsstamkort // opførelse af side-baghus

Læs mere

Chr. 8. Vej. 1998/2000/2005 13. 1967 S.S.(?)/garage/lystryk. f. ditto. [60-er]

Chr. 8. Vej. 1998/2000/2005 13. 1967 S.S.(?)/garage/lystryk. f. ditto. [60-er] 1998/2000/2005 13 1967 S.S.(?)/garage/lystryk. [60-er] Chr. 8. Vej. Chr. 8. Vej gik i 1930-erne kun til Østergade, hvor det gamle Hotel Silkeborg dannede point-de-vue for gaden. Men i forbindelse med Østergades

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

12 BOLIGER THRIGESVEJ, HERNING Opført: 2005 - Areal: 950 m² Bygherre: Lejerbo, Herning Arkitekt: Kobra Arkitekter A/S Ingeniør: Rambøll, Herning

12 BOLIGER THRIGESVEJ, HERNING Opført: 2005 - Areal: 950 m² Bygherre: Lejerbo, Herning Arkitekt: Kobra Arkitekter A/S Ingeniør: Rambøll, Herning 3 BOLIGENHEDER OMBYGNING AF TIDLIGERE ERHVERVSLOKALER - BREDGADE 6, HERNING Opført: 2011 - Areal: 450 m² Bygherre: Ejendomssklskabet Bredgade Aps, v/ Kjeld Jørgensen 8 BOLIGER, KLØVERPARKEN 6, SNEJBJERG,

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Holme skolers historie.

Holme skolers historie. Holme skolers historie. De første skoler. Holme kirke og skole 1837 I bygningen til højre for kirken boede degnen, som var tilknyttet kirken. Bygningen lå, hvor parkeringspladsen til kirken nu er. Men

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Moderne byggeri i centrum af Silkeborg

Moderne byggeri i centrum af Silkeborg Borgergade 105-107 Moderne byggeri i centrum af Silkeborg Arbejdernes Andels-Boligforening og Silkeborg Boligselskab har i samarbejde været drivkraften bag dette toneangivende byggeri i centrum af Silkeborg.

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Delta-Prosal ApS. Termografirapport. Sted / adresse: Farum Hovedgade 82A-H og 80C+D - 3520 Farum. Ansvarlig / rekvirent:

Delta-Prosal ApS. Termografirapport. Sted / adresse: Farum Hovedgade 82A-H og 80C+D - 3520 Farum. Ansvarlig / rekvirent: Delta-Prosal ApS Bygningstermografi rapport Sted / adresse: Ansvarlig / rekvirent: Ishøy & Madsen A/S Rådg. Afd. ØST: Hejrevang 26 3450 Allerød Tlf.: 47 72 06 00 Afd. VEST: Holmedal 61 8660 Skanderborg

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Formålet med denne pjece er at gøre det lettere for dig at finde rundt i det store hus på Falstersvej.

Formålet med denne pjece er at gøre det lettere for dig at finde rundt i det store hus på Falstersvej. Falstersvej 3-5 Formålet med denne pjece er at gøre det lettere for dig at finde rundt i det store hus på Falstersvej. VUF består af to bygninger: Falstersvej 3-5 og Lindevangs Allé 8-12 VUF's bogdepot

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

01. juli 2011. Vinduesistandsættelse af Hermanhus Arkitekternes Pensionskasse. BYGGEMØDE nr. 17 afholdt på pladsen onsdag uge 26, kl. 9.00.

01. juli 2011. Vinduesistandsættelse af Hermanhus Arkitekternes Pensionskasse. BYGGEMØDE nr. 17 afholdt på pladsen onsdag uge 26, kl. 9.00. 01. juli 2011 Vinduesistandsættelse af Hermanhus Arkitekternes Pensionskasse. Sag: 70.984.029 Ref.: TD BYGGEMØDE nr. 17 afholdt på pladsen onsdag uge 26, kl. 9.00 Deltagere afbud KOND. Jesper Bundgaard

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET, HOLBÆK Historie Fra 1887 kunne der gives billige lån til opførelse af arbejderboliger,

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~

Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~ Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~ En model i 1:1 på Byggeri for Milliarder 87 Mange boliger renoveres i disse år. De.fleste på den traditionelle måde. Men hvorfor iklæ gå '!)le vt[je

Læs mere

Punkt Vedrørende Bilag

Punkt Vedrørende Bilag Generalforsamlingsreferat Side 1 af 5 16. april 2010 Referat fra Ordinær generalforsamling Forening E/F Matrikel 1386, Ingerslevsgade 108 / Krusågade 35 Sted Navernes lokale, Ingerslevsgade 108, kld. tv.

Læs mere

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt 1871-1872 M. H. Petersen Maler Clemen Toft N. Meilsøe N. H. Stochholm N. C. Petersen Carl Graversen 1872-1873 Maler Clemen Toft N. H. Stochholm N. C. Petersen Carl Graversen 1873-1874 N. C. Petersen 1874-1875

Læs mere

BELLEVUE STRAND 1880-2012

BELLEVUE STRAND 1880-2012 BELLEVUE STRAND 1880-2012 Strandvejen 419 Årstal: 1880 Gentofte Kommune, Klampenborg, Bellevue Strandpavillonen som hørte til kroen Gamle Bellevue, set fra sydøst med Øresund i baggrunden. Den lå ved dampskibsbroen

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB

SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB BYGNINGERNE Charmerende stor gammel Købmandsgård i Strib, med stort renoveret træ-udhus med virkelig mange anvendelsesmuligheder. Samt muret

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Vedr. udbudsforretning februar 2011 Etablering af indendørs mobildækning på Århus Sygehus Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Note om dette bilag...2 Arealdefinition:...2 Fase 1...2 Bygn. nr.

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

Anker Olesen Tenor - koncertsanger

Anker Olesen Tenor - koncertsanger Anker Olesen Tenor - koncertsanger Han må have været en, som man regnede med, eftersom han har både Helge Bonnén på flygel og Fini Henriques på violin. En smuk og klar tenor, med den fineste udtale. Anker

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 711. Købmagergade 44-46. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 711. Købmagergade 44-46. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 711 Købmagergade 44-46 Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Købmagergade 44-46 Dato: 01.02.2013

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947)

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947) Helligkildevej 1 18e og f Hvidbjerg Bank 1974 Aage Christensen 1946 Martin Østergaard 1943 Mikkel Thing 1938 Lars Thing 1930 Karl Chr. Sloth 1918 Jens Jensen Søe 2 38fæ Hvidbjerg Nytårsinvest 2008 (38o)

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

REGION NORDJYLLAND. Museer

REGION NORDJYLLAND. Museer REGION NORDJYLLAND Museer FREDERIKSHAVN: Frederikshavns Kunstmuseum Parallelvej 14 9900 Frederikshavn T: 9845 9080 kunstmuseum@frederikshavn.dk http://www.frederikshavnkunstmuseum.dk/index.php/ HJØRRING:

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

Information til andelshaverne 27. august 2015

Information til andelshaverne 27. august 2015 Information til andelshaverne 27. august 2015 På den ekstraordinære generalforsamling i tirsdags den 25. august blev det besluttet at udskifte foreningens vinduer på hovedtrappen til nye vinduer med høj

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved Region Sjælland Region Sjælland Skitseforslag 1:100 Eksist. tegninger Depot for havemøbler mm Cykler mm Depot for havemøbler mm Ny indgang Reng. Entré Depot Bad 1 Værelse 1 Bad 1 Værelse 1 Kontor Hall

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB SØ, VALBYGÅRDSVEJ 76A ST.TH, 2500 VALBY - TLF. 40 30 79 30 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ

Læs mere

Almene boliger. Fællesorganisationens Boligforening. Slagelse. Fællesorganisationens Boligforening. Slotsalleen 55 4200 Slagelse. www.fob-slagelse.

Almene boliger. Fællesorganisationens Boligforening. Slagelse. Fællesorganisationens Boligforening. Slotsalleen 55 4200 Slagelse. www.fob-slagelse. Fællesorganisationens Boligforening Slagelse Boliger for alle Fællesorganisationens Boligforening Slotsalleen 55 4200 Slagelse www.fob-slagelse.dk Almene boliger Telefon: 58 52 25 55 Telefax: 58 50 14

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden

Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden Årstal Bestyrelse Dirigent 1971 Verner Kristensen Formand Harry Sørensen Erling Pilgård Erling Krog Jens Pedersen 1972 Verner Kristensen - Formand Harry Sørensen

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

FORSLAG OM ALTANER MOD GÅRDEN

FORSLAG OM ALTANER MOD GÅRDEN FORSLAG OM ALTANER MOD GÅRDEN Vi har siden sidste generalforsamling arbejdet på projekt altan og har indhentet godkendelse fra kommunen samt tilbud fra 3 altanfirmaer. Vi har valgt altanfirmaet HSK, der

Læs mere

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Program for Træsektionens generalforsamling 2011 Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Fredag den 18. marts 2011 Ankomst og registrering fra kl. 11.30 Kl.

Læs mere

Bord nr. Emne Forslag 5 Aktivitetsmuligheder Multihus som skal være centralt placeret i afdelingen 1 Altaner Større altaner 2 Altaner Tilvalgsmulighed for lukkede altaner (og større altaner) 4 Altaner

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Gammel Strand 50. Erhverv Poul Erik Bech. København K. Sagsnummer: 11489000. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele

Gammel Strand 50. Erhverv Poul Erik Bech. København K. Sagsnummer: 11489000. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele Gammel Strand 50 København K Sagsnummer: 11489000 Erhverv Poul Erik Bech Nørre Voldgade 19-1358 København K - Tlf: 33301000-114@edc.dk 1 Lokalt kendskab med landsdækkende fordele Kontor Fakta Beliggenhed

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

partner, arkiekt MAA Preben Rasmussen.

partner, arkiekt MAA Preben Rasmussen. NR.9 02 PROJEKTER Lautrup vandværk - med fint detaljeret murværk med Petersen Tegl D48. Arkitektur: Arkitekt MAA Frank Jakobsen, Ballerup Kommune. Vandkunst En perle blandt tekniske bygninger ligger i

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Informationsmøde. Ejer. Adresse. Postnr. Beliggenhed: Beliggenhed. Vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4

Informationsmøde. Ejer. Adresse. Postnr. Beliggenhed: Beliggenhed. Vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4 Ejer Adresse Postnr. Beliggenhed: Beliggenhed Jakob Bundgaard Jensen Markedsvej 1 Beliggenhed: Markedsvej 1 Prosper Martin Skov Markedsvej 11 Beliggenhed: Markedsvej 11 Svend Andersen Kær Markedsvej 13

Læs mere

Til stede var: Mads, Lotte, Helge, Tonny, Kirsten, Cecilie, Tommy, Lone og Nanna.

Til stede var: Mads, Lotte, Helge, Tonny, Kirsten, Cecilie, Tommy, Lone og Nanna. Referat af. Bestyrelsesmøde 31/8-2015 Til stede var: Mads, Lotte, Helge, Tonny, Kirsten, Cecilie, Tommy, Lone og Nanna. Afbud fra Susanne. Meddelelser fra formanden. Lotte har nu gennemgået hele vores

Læs mere

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Aurora Attraktive studieboliger i Aalborg 269 2-værelses ungdomsboliger på Østre Havn klar til indflytning fra december 2015 Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Vesterå 18 9000 Aalborg Telefon 7012 1310 Bygges

Læs mere

Resultat fredag den 3/4-2015

Resultat fredag den 3/4-2015 John Løfgren BK Old Stars 192 1 790 1.800 kr. Markus Bergendorff LBC 209 1 743 1.250 kr. Mathias S. Madsen BK Sisu 203 1 730 750 kr. Jesper Larsen Ellipsen 192 1 720 Markus Bergendorff LBC 209 1 717 Lars

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

Domicil udlejes fra 2015 4.446m 2

Domicil udlejes fra 2015 4.446m 2 Sag 51.001 Bülowsgade 68 Aarhus C Domicil udlejes fra 2015 4.446m 2 Byggeselskab Mogens de Linde Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16 57 00 info@delinde.dk www.delinde.dk Oversigt Bülowsgade

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt 1872-1873 Maler Clemen Toft N. H. Stochholm N. C. Petersen Carl Graversen 1873-1874 N. C. Petersen 1874-1875 1875-1876 1876-1877 1877-1878 1878-1879 1879-1880 1880-1881 1881-1882 1882-1883 1883-1884 1884-1885

Læs mere

KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3

KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3 1 KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3 Boligselskabet: Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg Kjellerup er en almen boligorganisation, der administrerer

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Post. Journalnummer 17.01.05P Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 17.01.05P Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 17.01.05P Forvaltning Børne- og Kulturområde PPR Vestgruppen;Sønderhusevej 6;7430 Ikast Dokumenttitel Aftale til underskrift. Sagsnr. 2013/29198 Dokumentnr. 2013/29198 002 Journalnummer Andre

Læs mere