1999/ HOSTRUPSGADE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1999/2005 75 HOSTRUPSGADE"

Transkript

1 1999/ HOSTRUPSGADE 1 Landsretssagfører N.C.A. Nielsen Flere ejere O.M. Thun, postkontrollør N.C.A. Nielsen, landsretssagfører Ole Sørensen Iflg. BBR-opl. // enfamiliehus i en etage m. kælder og udnyttet tagetage // # tegn.mat. f.? 1924 Hans Chr. Rasmussen // opførelse af garage i skel mod nr. 3 // blåtryk. f. landsretssagfører N.C.A. Nielsen C. Jensen // indretn. af wc i tagetagen // blåtryk. 2 Tømmerhandler Hans Nørager Vilhelm Morthensen, fabrikant S. Nielsen, læge Richard Kjær, tømmerhandler V. Froberg Hans Nørager, tømmerhandler E.V. Asmussen, lektor(?) A. Ustrup // opførelse af tofamiliehus i en etage m. kælder og udnyttet tagetage // blåtryk. f. tømmerhandler Hans Nørager Poul Erik Nannsen // tilbygn. af cykelskur til huset mod gaden // 2 lystryk. f. sig selv Poul Erik Nannsen(?) // opførelse af carport // 2 lystryk. f. sig selv. 3 Lærer J.K. Jensen J.K. Jensen, lærer August Lindquist.

2 1999/ Iflg. byggeanm. // opførelse af tofamiliehus i en etage m. kælder og udnyttet tagetage // # tegn. mat. Jf. byggekort, f. lærer J.K. Jensen. 4 Lærer Edvard Egeberg Edvard Egeberg, lærer og organist Ane Kristensen Bording P. Plette, gæstgiver J. Sehested Ezra Jensen, handelsgartner Johannes Larsen Carl Jørgen Hjort Holger Jørgensen, malermester Iflg. BBR-opl. // enfamiliehus i en etage m. kælder og udnyttet tagetage // # tegn.mat. f. lærer Edvard Egeberg C. Jensen // opførelse af værkstedsbygn. i en etage m. kælder // blåtryk. f. malermester Holger Jørgensen nedrevet. 1878/79 Carl Dyrnesli, ing. // opførelse af dobbelt carport, sam.byg. m. huset mod nord // 2 lystryk. f. sig selv. 1979/80 Carl Dyrnesli, ing. // tilbygn. af stort kvistparti mod vest (søen) i forb. m. indretn. af ejerlejl. i tagetagen // 6 lystryk. f. sig selv. 5 Malermester C. Rix Walsted C. Rix Walsted, malermester Niels M.M. Nielsen, bogholder, senere grosserer Iflg. BBR-opl. // enfamiliehus i en etage m. høj kælder og udnyttet tagetage, sam.byg. m. nr. 7 // # tegn. mat. Jf tegn. f. malermester C. Rix Walsted. 1929? // tilbygn. i en etage af entre og wc til husets nordside // blåtryk. f. grosserer Niels M.M. Nielsen. 6 Murermester Heinrich Wilkens L. Johansen, skolebestyrer Heinrich Wilkens, murermester.

3 1999/ Ane Wilkens, enkefrue Marie Elvine Wilkens Iflg. BBR-opl. // tofamiliehus i 2 etager m. kælder, i fuld etage mod søen, og udnyttet tagetage // # tegn. mat. f. murermester Heinrich Wilkens Flemming Ryge Petersen // nedrivn. af ældre garage tæt ved huset og opførelse af ny carport m. redskabsskur nær gaden // 4 lystryk. f. sig selv. 7 Lærer A.G. Nørtoft A.G. Nørtoft, lærer A.L. Holmann P. Keilstrup Clemmensen, hestehandler. 1900(?) Iflg. BBR-opl. // enfamiliehus i en etage m. høj kælder og udnyttet tagetage, sam.byg. m. nr. 5 // # tegn. mat. f.? 1946 Max Pape // tilbygn. i en etage m. høj kælder og altan til huset mod haven i skel mod nr. 5 // lystryk. Jf. også LA, KTP 299. f. hestehandler P.K. Clemmensen og Søgade 31 Den gamle Samlestald Boligbyggeriet Samlestalden Silkeborg kommune Arbejdernes Andels Boligforening Bygningsinsp.s kontor // vedr. flere ny-, til- og ombygn. i tilknytn. til det eksist. byggeri // 35 lystryk m.v. LA, KTP 70, 70B og 644. f. Silkeborg kommune DAI // nedrivn. af al eksist. byggeri på grunden m.undt. af dækkonstruktionen over et offentligt beskyttelsesrum // # tegn. mat. f. AAB. 1989/90-91 DAI // opførelse af alment boligbyggeri i 3 længer i 2 etager m. kælder, indeh. 24 lejl. og 8 ungdomsboliger // 56 lystryk. f. AAB, afd Sct. Josefsøstrene Købmand J. Jensen.

4 1999/ Marius Bitsch, købmand Ansgarstiftelsen Sct. Josefsøstrene J. Jensen, købmand Henry Michaelsen, hv. // opførelse af træhus, blokhus, i en etage midt på grunden // pennetegning. f. Sct. Josefsøstrene til spejderbrug nedrevet N.P. Svostrup, tømrerm. // opførelse af garage tæt ved gaden i skel mod nr. 12 // lystryk. f. samme nedrevet Max Pape // opførelse af enfamiliehus i en etage m. kælder og udnyttet tagetage // lystryk. f. købmand J. Jensen Max Bach, skiltemaler // tilbygn. af kvistparti i 3 fag t.v. for indgangspartiet // 3 lystryk. f. sig selv. 12 Landsretssagfører Frede Edlund Frede Edlund, landsretssagfører Poul Edlund, landsretssagfører Max Pape // opførelse af en familiehus i en etage m. kælder og udnyttet tagetage m. stor altan mod haven// lystryk. f. landsretssagfører Frede Edlund Niels H. Nielsen // opførelse af garage m. redskabsrum i skel mod nr. 10 // lystryk Silkeborg Inventar- & Møbelindustri // tilbygn. af udestue på havesiden // 3 lystryk. f. Svend Erik Møller Nielsen. 14 Sygehuslæge Axel Hansen Axel Hansen, sygehuslæge Harald Christensen, læge Mogens Christensen, læge Iflg. BBR.opl. // enfamiliehus i en etage m. kælder og udnyttet tagetage m. tofagskvist som forhus samt udhus i en etage som sidehus i skel mod nr. 16 // # tegn. mat. f. sygehuslæge Axel Hansen.

5 1999/ Iflg. byggeanm. // mindre tilbygn. i en etage til huset mod haven i skel mod nr. 12 // # tegn. mat. 1922/23 C. Jensen // tilføjelse af bindingsværksetage til den eksist. tilbygn. fra 1902 // blåtryk Knud Sørensen // mindre tilbygn. i en etage af ventevær. på havesiden mod nr. 16 // lystryk. læge Harald Christensen R. Geest, tømrerm. // mindre tilbygn. af havestue i en etage nær skel mod nr. 12 // lystryk. f. læge Mogens Christensen Ejendomsadmin. // indv. ombygn. af det eksist. forhus til værested for psykisk syge, samt anlæg af 5 parkeringspladser i haven // 2 lystryk. f. Silkeborg kommune. 16 Vor Frue kirke Ansgar Stiftelsen Den katolske Kirke i Danmark Edv. Jensen // opførelse af kirkebygn. i en etage m. præstebolig i 2 etager m. udnyttet tagetage på kirkens nordside // 7 blåtryk. Jf. også LA, KTP 214. f. den katolske menighed i Silkeborg som Vor Frue kirke. 18 Se Vestergade Træhandler Hans Laursen A. Madsen, ølhandler Hans Laursen, træhandler Iflg. BBR-opl. // butiks- og beboelsesejendom i 2 etager m. kælder og udnyttet tagetage // # tegn. mat. f. træhandler Hans Laursen C. Jensen // indretn. af lejl. i tagetagen // blåtryk C. Jensen // opførelse af staldbygn. m.v. i en etage som baghus // blåtryk. f. ølhandler M. Madsen nedrevet Poul Davidsen, ark., Viborg // indretn. af kontorlokaler i lejl., st.tv. // lystryk. f. damefrisør Magda Søndergaard, udlejet til Forsikringsselskabet Nye Danske af 1864.

6 1999/ ? // opsætning af 2 altaner på gårdsiden // lystryk. 20 Se Vestergade Handelsgartner A.G. Rasmussen Installationsfa. H.W. Zeuthen. (21) Jacob Petersen Jørgen Petersen, H. Petersen og Niels Mortensen Niels Mortensen og Kirsten Petersen, enkefrue Ellen Petersen A.G. Rasmussen, handelsgartner A.G. Rasmussens arvinger Silkeborg kommune H.W. Zeuthen A/S, installationsfirma. (23) Jens Peter Knudsen, murer Knud Jensen Knudsen Ernst Rasmussen A.G. Rasmussen, handelsgartner A.G. Rasmussens arvinger Silkeborg kommune H.W. Zeuthen A/S, installationsfirma. (21-23) Flere ark. // forsk. ombygninger m.v. // 18 lystryk. LA, KTP 113 og 553. f. A.G. Rasmussens arvinger og Silkeborg kommune Al eksist. byggeri nedrives. f. Silkeborg kommune Alfr. J. Mortensen // opførelse af butiks- og beboelsesejendom i 3 etager m. kælder og gadegennemførsel midt i ejendommen // 9 lystryk. f. installationsfirmaet H.W. Zeuthen A/S F. Jønsson, ing., Lyngby // indretn. af møntvaskeri i butikken, st.tv. // 3 lystryk. f. Vita Thøgersen som Vascator Møntvask Se Vestergade Slagtermester Ejnar Keller Installatør H.W. Zeuthen N.J. Anholm, murer J. Henriksen, slagtermester.

7 1999/ Nicolai Keller, slagtermester Ejnar Keller, slagtermester C. Jensen // ombygn,. af det eksist. baghus til garage // 2 blåtryk. f. slagtermester Ejnar Keller C. Jensen // opførelse af butiks- og beboelsesejendom i 2 etager m. portgennemkørsel og udnyttet tagetage, samt pølsemageri i en etage som sidehus i skel mod nr. 23 // blåtryk Jul. Moll // ombygn. af og tilbygn. til det eksist. pølsemageri // blåtryk Kristoffer Hansen // tilbygn. af en etage til det eksist. baghus // lystryk. f. installatør H.W. Zeuthen Kristoffer Hansen // ombygn. af butiksfacaden // lystryk Kristoffer Hansen // tilbygn. af en etage til det eksist. sidehus (det tidl. pølsemageri) mod nr. 23 // 2 lystryk Jesper Lisberg, ark. // ombygn. af det eksist. baghus til butik og reparationsværksted facadeændring mod Bio s gård // lystryk. f. P.S. Radio v. H. Pilgaard og J. Schuman Silkeborg Friboligforening Silkeborg Friboligforening (friboliger for pensionerede håndværkere og deres enker) Midtjysk Boligselskab Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i 2 etager m. udnyttet tagetage som længebyggeri m. 4 opgange og portgennemkørsel, indeh. 16 lejl., samt sidehus og baghus i en etage i skel mod nr // # tegn. mat. Jf. dog 1988/89-tegninger. f. Silkeborg Friboligforening C. Jensen // indretn. af 8 wc-er i hhv. tilbygninger i en etage til stueetagen mod gården og på trappegangene på 1. etage // blåtryk. f. samme nedrevet hhv. ombygget Knud Sørensen og Ejner Olesen // indv. renov. og modernisering af de 16 lejl., incl. opførelse af nye toiletter og køkkener i tilbygninger 2 og 2 på gårdsiden nedrevet // 13 lystryk. (26A-K) Ejner Olesen // de eksist. side- og baghuse samt tilbygningerne til længebyggeriet mod gården nedrives dog undt. den store tilbygn. ved nr. 32. De eksist. 16 lejl. ombygges til nu 12 lejl. // 18 lystryk. f. Midtjysk Boligselskab, afd. 14, afsnit 1.

8 1999/ (28-32) Ejner Olesen // opførelse af ny boligbebyggelse i 2 etager m. kælder som baghus, indeh. 12 ældreboliger // 16 lystryk. f. samme, afsnit Marie Louise Olsen J. Henriksen, slagtermester Juliane Nielsen, enkefrue Flere ejere Marie Louise Olsen Iflg. BBR-opl. // butiks- og beboelsesejendom i 2 etager m. mansartetage // # tegn. mat. Jf. dog 1928-tegninger. f.? 1928? // opmåling af ejendommen i forb. m. ombygn. af mansartetagen // 2 blåtryk. f. Marie Louise Olsen R. Sehested, murerm. // opførelse af tilbygn. i en etage til ejendommen som sidehus i skel mod nr. 25 // lystryk Max Pape // opførelse af tilbygn. i en etage til det eksist. sidehus, indeh. garage m.v. // lystryk. f. murerarbejdsmand Arne Munk Max Pape // mindre tilbygn. i en etage til den eksist. butik på gårdsiden i skel mod nr. 29 // lystryk Årstiderne Arkitekter A/S // ombygn. af de eksist. kontorlokaler, st. th., til grillbar // lystryk. f. Torsten Søberg Årstiderne Arkitekter A/S // ombygn. af den eksist. grillbar til beboelseslejl. // 2 lystryk. 29 Fyrbøder N. Chr. Hansen Restaurant Stigbøjlen N. Chr. Hansen, fyrbøder N. Chr. Hansens arvinger Hans Laursen, træhandler A.L. Andersen, ejendomsmægler Emil Madsen, maler Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i 2 etager m. kælder, portgennemkørsel og udnyttet tagetage // # tegn. mat. f. fyrbøder N. Chr. Hansen.

9 1999/ Eivind Kristiansen // indretn. af 2 wc-er på hovedtrappen i hhv. stue- og på 1. etage // lystryk. f. maler Emil Madsen Im. Hansen, glarmester // indretn. af 2 butikker i stueetagen // 2 lystryk. f. sig selv Søren Sørensen og Poul Rasmussen, bygmestre // nedrivn. af ældre sidebaghus og ombygn. af butikken t.v. til restaurant, samt tilbygn. af serveringslokale og køkken i en etage som sidehus i skel mod nr. 31 // 2 lystryk. f. sig selv til Restaurant Stigbøjlen Årstiderne Arkitekter A/S // etablering af overdækket lager m. altan mel. den eksist.ejendom og skellet mod nr. 27 // lystryk. f. Torsten Søberg. 31 Frelsens Hær Frelsens Hær i Danmark Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i en etage m. kælder og udnyttet tagetage, opført som gavlhus mod gaden // # tegn. mat. f.? 1910 Frelsens Hærs Bygnings- og Forretningsaktieselskab // indv. ombygn. af stue- og især tagetage // 2 blå- og 1 lystryk. f. Frelsens Hær i Silkeborg. 1926/27 Iflg. byggeanm. // opførelse af tilbygn. i 2 etager til den eksist. ejendom på gårdsiden // delvis farvelagt lystryk. 1993? // opførelse af udhus i en etage som tilbygn. til den eksist. bygn. i gården // # tegn. mat. Jf. byggekort, Murermester N.J. Anholm Restaurant Royal, Eldorado, Crazy Daisy og Brews N Bongo. Hj. Nygade N.J. Anholm, murermester Marie Anholm, enkefrue Frederik Sørensen, æggehandler Flere ejere J.P. Clemmensen S. Brøndum, enkefrue A. Andersen, gårdejer Chr. Bentzen, restauratør. i 1896 Hv. // beboelsesejendom i en etage som forhus t.h. på grunden

10 1999/ i skel mod Nygade 36 den højre del af a på byggekort, 1918 // usign. og udat. blyants- og pennetegn., vedlagt brev fra Justitsmin. af tilhørende murermester N.J. Anholm. 1895/96 Hv. // opførelse af værksted m.v. i en etage som baghus c på byggekort, 1918 // blyants- og pennetegn. Jf. ovenfor. f. samme eller hans enke Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i en etage m. udnyttet tagetage som hjørnebygn. den venstre del af a på byggekort, 1918 // # tegn. mat. Jf. dog 1909-tegning. f. æggehandler Frederik Sørensen Morten Hansen, hv. // mindre tilbygn. i en etage i gårdhjørnet // pennetegning. f.? 1911 Hv. // indv. ombygn. af forhuset langs Nygade // farvelagt pennetegn. f. J.P. Clemmensen K.P. Kristjansen // indv. ombygn. af forhuset langs Hostrupsg. til restauration og tilbygn. hertil af restaurationslokale m.v. i en etage m. kælder og udnyttet tagetage - d på byggekort, 1918 // 2 blåtryk. f. restauratør Chr. Bentzen K.P. Kristjansen // udv. af restaurationen m. den eksist. hjørnebutik, samt indsættelse af dør mod Hostrupsg. // blåtryk. f. restauratør A. Kristiansen K.P. Kristjansen // ombygn. af det eksist. forhus til 3 butikker facadeændring // blåtryk. f. restauratør A. Kristiansens enke Alfr. J. Mortensen // indretn. af den eksist. butik længst t.h. mod Nygade 36 til osteforretn., og tilbygn. af ostelager i en etage som sidehus hertil e på byggekort, 1918 // 2 lystryk. f. restauratør Chr. Larsen, udlejet til ostehandler Preben S. Christensen, ark., Herning // mindre tilbygn. i en etage af toiletter m.v. i gårdhjørnet // lystryk. f. restauratør Mogens Hansen, Restaurant Royal. 1984/86 Nielsen & Nielsens Tegnestue // større indv. ombygn. af eksist. restaurationslokaler og beklædning af facadedelen mod Nygade 36 m. krydsfiner // 5 lystryk. f. restauratør Max Karlsen, restauration Eldorado. 1993/94 Riis & Søn, ark., Kolding // indv. ombygn. af den eksist. restauration, samt tilbygn. af lagerlokale i en etage i gårdhjørnet - 5 på byggekort, Endv. opsætn. af stofbaldakiner på facaden // 11 lystryk. f. ACC Invest ApS, Vejle, til restauration Crazy Daisy. 34 Lærer Johan P. Andersen Johan P. Andersen, lærer Mette Dorthea Andersen og søskende.

11 1999/ Iflg. BBR-opl. // butiks- og beboelsesejendom i 2 etager m. kælder og udnyttet tagetage og portgennemkørsel gennem midtrisalit // # tegn. mat. Jf. dog 1933-plantegning. f. lærer Johan P. Andersen Hv. // opførelse af pakhus m.v. i en etage som sidehus i skel mod Skolegade 2 // usign., men dat., farvelagt pennetegning. f. Mette D. Andersen m.fl C. Jensen // ombygn. af butiksfacaden, st.tv. // blåtryk Jul. Moll // mindre tilbygn. i 2 etager mel. for- og sidehus // blåtryk Jul. Moll // ombygn. af butiksfacaden, st.th. // lystryk. 35 og Købmand Jens Peter P. Holm Holmenshus. Nygade 45 Hj. Nygade A. Kruse, købmand Peter Rasmussen Hans Hansen, tøffelmager Rasmus Andersen Peter Olesen Jensen Kirkegaard, købmand H. Christensen, købmand Jens Peter Petersen Holm, købmand K.P. Kristjansen // opførelse af butiks- og beboelsesejendom i 3 etager m. kælder og mansartetage som hjørneejendom, indeh. 5 butikker og 9 beboelseslejl. // blåtryk. f. købmand Jens Peter P. Holm Hv. // opførelse af cykelskur som side-baghus // farvelagt pennetegning. f. samme nedrevet K.P. Kristjansen // opførelse af garage som baghus // blåtryk. f. samme nedrevet Hv. // nedrivn. af de eksist. side- og baghuse og opførelse af nyt garageanlæg // # tegn. mat. Jf. byggekort, 1910, m. påtegning. f.? nedrevet Poul Busk, ark. // nedrivn. af det eksist. garageanlæg og opførelse af 5 carporte m.v. // lystryk. f. kunsthandler Erik Kruse nedrevet Søren Jensen, rådg. ing. // ombygn. og udv. af den eksist. hjørnebutik - facadeændring // 5 lystryk. f. købmand Hans Kvolsbak AK 83 Arkitektkontoret A/S, Aalborg // renov. af ejendommen iflg. byfornyelsesprojekt, omfattende bl.a. tag- og facaderenov., nye vinduer og altaner, brandsikring m.v. // 11 lystryk. f. ejerforeningen Holmenshus.

12 1999/ Købmand Peter O.J. Kirkegaard Rasmus Andersen Peter Olesen Jensen Kirkegaard, købmand Edv. Jensen // opførelse af butiks- og beboelsesejendom i 3 etager m. kælder og mansartetage, indeh. 2 butikker og 3 beboelseslejl. // 3 lystryk. f. købmand Peter O.J. Kirkegaard C. Jensen // indretn. af de to butikker i stueetagen til en lejl. facadeombygning // blåtryk Hv. // opførelse af carport som side-baghus // # tegn. mat. Jf. byggekort, 1907, med påtegn. f.? 1990 Ejner Olesen // ombygn. af eksist. lejl på 1. etage til kontorer // 3 lystryk. f. sig selv Arkitekthuset i Silkeborg // nedlæggelse af bagtrappe // 5 lystryk. f. Ejerforeningen Hostrupsgade /97 Arkitekthuset i Silkeborg // renov. af ejendommen iflg. byfornyelsesprojekt // 5 lystryk Oto Schiess, ark. Silkeborg // ombygn. af eksist. restauration, Ørne-Cafeen, til kontorlokaler m.v. facadeændring // 4 lystryk. f. advokat Peder Paulsen. 39 Silkeborg Højskolehjem & Hotel Holmgaards Hotel - Grand Hotel Th. Langs Skoler Arkitekthuset i Silkeborg - Galerie Moderne Silkeborg Højskoleforening M.P. Holmgaard, hotelejer, Holmgaards Hotel A. Vig, hotelejer, Grand Hotel Th. Langs Skoler Flere ejere, bl.a. Ejner Olesen, arkitekt, og Willy Omme, galleriejer Iflg. BBR-opl. // beboelses- og forsamlingsejendom i 3 etager m. kælder som forhus // # tegn. mat. f. Silkeborg Højskoleforening Iflg. byggeanm. // opførelse af mellembygn. i 2 etager (m. foredragssal) og udnyttet tagetage på gårdsiden i tilknytn. til forhuset // # tegn. mat C. Jensen // tilbygn. i en etage af toilet m.v. til mellembygn. // blåtryk.

13 1999/ C. Jensen // udv. af foredragssalen i mellembygn. // blåtryk Tage Aaboe Christensen // tilbygn. af mansartetage til forhuset // # tegn. mat. f. hotelejer M.P. Holmgaard, Holmgaards Hotel E. Svendsen Pedersen // ombygn. og modernisering af den eksist. hotelejendom // 15 lystryk. LA, KTP 300. f. hotelejer A. Vig, Grand Hotel Alfr. J. Mortensen // tilbygn. i en etage til det eksist. køkken i hjørnet mel. forhus og mellembygn. // lystryk Knud Sørensen og Ejner Olesen // indretn. af baderum og toiletter på 1., 2. og 3. etage i forhuset // lystryk. f. Th. Langs Skoler, Kostskolen Knud Sørensen og Ejner Olesen // ombygn. af stueetagen (m. kælder) i forhuset til erhvervslokaler og nedrivn. af de forsk. tilbygninger til mellembygningen // 8 lystryk. f. Expa Plan ApS Knud Sørensen og Ejner Olesen // tilbygn. af udv. lukket trappe mel. stue- og første etage på gårdsiden, t.h. // 5 lystryk. f. galleriejer Willy Omme, Galerie Moderne Arkitekthuset i Silkeborg // indv. ombygn. af stue- og 1. etage i forb. m. en sammenkobling af de to etager via etablering af en ny trappe // 8 lystryk Th. Langs Skoler. (40) Theodora Lang, skoleleder Th. Langs Skoler Anton Rosen // opførelse af skolebygn. i 2 etager m. kælder og mezzaninetage mod Skoletorvet // # tegn. mat. f. skoleleder Theodora Lang som hovedbygning. () Anton Rosen // opførelse af skolebygn. i 2 etager m. kælder og udnyttet tagetage mod Hostrupsgade, forbundet m. den eksist. hovedbygn. ved mellembygn. i 2 etager m. kælder // 1 pennetegn. (over hele grunden), 2 blåog 1 lystryk. LA, KTP 397. f. samme som kvindeseminarium, kaldet den hvide bygning Edv. Jensen // tilbygn. af mindre bindingsværksetage som opholdsstue til den eksist. mellembygn. // lystryk. LA, KTP 554. f. Th. Langs Skoler nedrevet Knud Sørensen og Ejner Olesen // opførelse af skolepavillon i en etage i skolegården // 5 lystryk Knud Sørensen og Ejner Olesen // indv. ombygn. af hovedbygn. og den hvide bygn. // 10 lystryk.

14 1999/ Henning Dammeyer, ark. // indv. ombygn. af tagetagen i den hvide bygn. til musiklokaler m.v. // 2 lystryk. f. samme, udlejet til Center f. Rytmisk Musik m.v. (42-46) N. Morthensen, købmand Theodora Lang, skoleleder Th. Langs Skoler. 1959/60-63 Knud Sørensen // opførelse af skolebygn. i 3 etager m. kælder // 12 lystryk. f. Th. Langs Skoler, til fagklasser Knud Sørensen og Ejner Olesen // opmåling og indv. ombygn. af den eksist. bygn. // 18 lystryk. f. Århus Amt, til VUC-kurset Århus Amt, Bygnings- og Energikontoret // mindre indv. ombygn. af 1. etage // 5 lystryk. (48-50) Inger Katrine Viborg, enkefrue Flere ejere M.M. Quottrup, murer Emil Nielsen, murermester og Vald. Jensen, slagtermester Th. Langs Skoler Knud Sørensen // opførelse af skolebygn. i 3 etager m. kælder // 2 lystryk. f. Th. Langs Skoler, til hovedskolen Knud Sørensen // opførelse af gymnastiksal m.v. i en etage i skolegården mod Estrupsgade // lystryk. 1959/60-63 Knud Sørensen // udv. af den eksist. bygn. i 3 etager m. kælder og portgennemkørsel i tilknytn. til den nye fagklassebygn., nr // 12 lystryk Knud Sørensen og Ejner Olesen // mindre indv. ombygninger // 4 lystryk Knud Sørensen og Ejner Olesen // større indv. ombygn. i forb. m. overgang til anden skolefunktion // 8 lystryk. f. Århus Amt, til HF-kurset. (52-54) - nr Jens Sørensen, murermester Hanne Sørensen, enkefrue Th. Langs Skoler.

15 1999/ nr N.P. Nielsen, tømrermester N.P. Nielsens arvinger Th. Langs Skoler Knud Sørensen // opførelse af skolebygn. i 3 etager m. kælder og portgennemkørsel // 4 lystryk. f. Th. Langs Skoler, til seminariet Knud Sørensen // opførelse af tegnesal-formningslokale i en etage m. kælder i forlængelse af den eksist. gymnastiksal i skolegården mod Estrupsgade 17 // 3 lystryk Knud Sørensen og Ejner Olesen // større indv. ombygn. i forb. m. overgang til anden skolefunktion // 10 lystryk. f. Århus Amt, til HF-kurset. (56) S. Christiansen A. Jensen, tømrermester Hans Peter Hansen, tømrer A. Jensen, brandinspektør og Jes Klindt, købmand Christen Bruun M. Th. Løkkegaard Th. Langs Skoler. - #m Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i 2 etager m. kælder og udnyttet tagetage // # tegn. mat. f.? 1935 R. Rasmussen(?), hv. // indretn. af wc-er på de 3 etager // lystryk. f. M. Th. Løkkegaard E. Svendsen Pedersen // tilføjelse af tagkvist mod gaden i forb. m. indretn. af lejl. i tagetagen // lystryk Knud Sørensen og Ejner Olesen // ombygn. af de to lejl. på 1. etage til undervisningslokaler // lystryk. f. Th. Langs Skoler Knud Sørensen og Ejner Olesen // indv. ombygn. i forb. m. overgang til anden skolefunktion // 10 lystryk. f. Århus Amt, til HF-kurset(?). 41 Th. Langs Forskoleseminarium Silkeborg Kunstmuseum - Lokalhistorisk Samling Galerie Moderne Th. Langs Skoler Silkeborg kommune, anvendt til - Silkeborg Kunstmuseum, , og

16 1999/ Lokalhistorisk Samling, Willy Omme, galleriejer. 1910/11 Anton Rosen // opførelse af skolebygn. i 2 etager m. kælder og mansartetage // 5 lystryk. f. Theodora Lang, skoleleder, til forskoleseminariet Bygningsinsp.s. kontor v. Knud Lisberg // forslag til indretn. af det tidl. forskoleseminarium til socialkontor // 2 lystryk. Jf. også LA, KTP 371 med 4 lystryk. f. Silkeborg kommune Bygningsinsp.s kontor v. Knud Lisberg // udv. renov. af den eksist. bygn., omfattende tag og skorstenspiber m.v., samt ny fordør // blyantstegning. f. Silkeborg Kunstmuseum. 1981/82 Bygningsinsp.s kontor // indretn. af den eksist. bygn. til Lokalhistorisk Samling // 2 lystryk. f. Silkeborg Bibliotek. 1991/92 Ejner Olesen // indv. renov. og mindre ombygn. af den eksist. bygn. // 14 lystryk. f. galleriejer Willy Omme. 1998/99 Årstiderne Arkitekter A/S // indretn. af den eksist. bygn. til undervisningsbrug // 4 lystryk. f. samme, udlejet til Silkeborg Handelsskole. 41A Silkeborg Bibliotek. En omfattende samling af bygningstegninger m.v. og papirer af forsk. art vedr. bibliotekets opførelse, forsk. ombygninger og udvidelser m.v. findes på Lokalhistorisk Arkiv i: A 200, lb.nr. 58/2-6 samt LA, KTP , 182, 219, 393 og /19-21 (Anders) L(auritz) Bendixen // opførelse af kommunal ejendom i 2 etager m. høj kælder og udnyttet tagetage, indeh. badeanstalt, bibliotek, museum samt brandstation i en nordfløj mod Bindslevs Plads realiseres ikke // 5 pennetegn. og 12 blå- og 4 lystryk. f. Silkeborg kommune. Bygningen blev opført efter en indbudt konkurrence, feb. 1918, om et kommunalt Bygningskompleks på Markedspladsen, m. deltagelse af Edv. Jensen og Hans Chr. Rasmussen, begge Silkeborg, og L. Bendixen, København. Jf. LA, A 200, lb. nr. 58/2-4. Her ses endv. et stort antal arbejdstegninger vedr. opførelsen. Jf. også LA, KTP L. Bendixen // indretn. af nordfløjen mod Bindslevs Plads, opr. planlagt til brandstation, til kommunale kontorer for forsørgelsesvæsen, arbejdsanvisning og stadsingeniør // pennetegning. Jf. også LA, A 200, lb. nr. 58/4.

17 1999/ L. Bendixen & Klein // tilbygn. i en etage m. kælder og udnyttet tagetage til nordfløjen mod Bindslevs Plads // 4 lystryk. La, A 200, lb. nr. 58/ Bygningsinsp.s kontor v. Knud Lisberg og Werner Petersen // ombygn. af den eksist. hovedbygn. mod Hostrupsg. og tilbygn. af en sydlig fløj hertil i en etage m. høj kælder og udnyttet tagetage // 9 lystryk. Jf. også LA, A 200, lb. nr. 58/4 m. et stort antal arbejdstegn. (lystryk) vedr. opførelsen Bygningsinsp.s kontor v. Knud Lisberg // ombygn. af nordfløjen mod Bindslevs Plads til børnebibliotek // lystryk. Jf. også LA, A 200, lb. nr. 58/ /77-78 Mogens Storgaard Madsen og Edvin Madsen // opførelse af en stor tilbygn. i en etage m. delvis udgravet kælder til det eksist. bibliotekskompleks mod den gamle markedsplads //25 lystryk. Jf. også LA, A 200, lb. nr. 58/5 m. et stort antal arbejdstegn. (lystryk) vedr. opførelsen, samt LA, KTP Mogens S. Madsen og Edvin Madsen // tilbygn. af vindfang mod syd mel. de eksist. bygn. fra og // 2 lystryk Bygningsinsp.s kontor // indv. ombygn. af 1. etage i hovedbygn. mod Hostrupsgade // 11 lystryk Ejendomsadmin. v. N. Daugaard Pedersen // opførelse af tilbygn. i en etage til Lokalhis. Samling i bygningshjørnet mod nordøst, samt af tilbygn. i en etage til arrangementssalen i atriumgården // 13 lystryk. Jf. også LA, A 200, lb. nr. 58/5 m. farvelagte originaltegninger Årstiderne Arkitekter A/S // udv. af det eksist. vindfang og stor indv. ombygn. af det eksist. bibliotekskompleks // 8 lystryk. 41B og C Se Hostrupsgade A-B Th. Langs Skoler Theodora Lang, skoleleder Th. langs Skoler. (43A) 1897 Iflg. BBR-opl. // opførelse af skolebygn. i 2 etager m. kælder og

18 1999/ udnyttet tagetage // # tegn. mat. f. skoleleder Theodora Lang, til øvelsesskolen Edv. Jensen // indretn. af lokaler til håndgerning i tagetagen // lystryk. f. Th. Langs Skoler Knud Sørensen og Ejner Olesen // etablering af indv. trappe mel. to klasser og udv. brandtrappe v. sydgavl, samt udskiftning af døre // 3 lystryk Knud Sørensen og Ejner Olesen // indretn. af 2 nye toiletter i hhv. stueog på 1. etage // 2 lystryk. (43B) 1922 Edv. Jensen // opførelse af gymnastikbygn. i 2 etager m. udnyttet tagetage // 2 blå- og 1 lystryk. f. Th. Langs Skoler Knud Sørensen og Ejner Olesen // indv. ombygn. og brandsikring af den eksist. gymnastikbygn. // 11 lystryk Knud Sørensen og Ejner Olesen // mindre indv. ombygn. af gymnastiksalen // 2 lystryk og Silkeborg Elværk Silkeborg kommunale el- og varme- 41B og C forsyning Silkeborg varmeforsyning. (41B) 1895 Iflg. BBR-opl. // enfamiliehus i en etage m. udnyttet tagetage - a på byggekort, 1952 // # tegn. mat. f. dyrlæge C.P.F. Winter. 1924? // indretn. af wc // usign., men dat., pennetegning. f. bestyreren for Silkeborg Elværk. (41C) 1926 Iflg. BBR-opl. // garagebygn. og sprøjtehus i en etage m. udnyttet tagetage b på byggekort, 1952 // # tegn. mat. f. Silkeborg Elværk. (45) Robert Jones, købmand C.P.F. Winter, dyrlæge Johs. Hammer, fabriksejer og Martin Henriksen, købmand Erik Rasmussen, hestehandler S.P. Rasmussen, hestehandler Silkeborg kommune. (47) C.P.F. Winter, dyrlæge Magdalene Andersen Ole Peter Larsen.

19 1999/ Jens Nielsen Rathmann Silkeborg kommune. (45-47) 1917 C. Jensen // opførelse af maskinhus i en etage bagerst på grunden - f på byggekort, 1952 // blåtryk. f. Silkeborg Elværk Edv. Jensen // opførelse af elektricitetsværk i 2 etager m. kælder og akkumulatorhus i en etage, samt af køleværk i en etage m. høj skorstensoverbygn. c, d og g på byggekort, 1952 // 7 blå- og 1 lystryk Knud Sørensen // ombygn. og forhøjelse af det eksist. maskinhus m. en etage f på byggekort, 1952 // lystryk E. Svendsen Pedersen // opførelse af fjernvarmecentral i en etage m. høj kælder og skorsten, samt tørveskur i en etage // 3 lystryk. f. samme nedrevet Alfr. J. Mortensen // opmåling af de eksit. elværksbygn. // 2 lystryk O. Lock-Hansen og Søren Jensen, ing.fa. // opførelse af ny fjernvarmecentral i en etage m. kælder i skel mod nr. 43, samt høj skorsten midt på grunden t og u på byggekort, 1952 // 7 lystryk Alfr. J. Mortensen // opførelse af kontor-, lager- og værkstedsbygn. i 2 etager m. kælder ud mod Hostrupsg., samt garageanlæg i en etage i skel mod Drewsensvej 34 v, x og y på byggekort, 1952 // 9 lystryk Alfr. J. Mortensen // nedrivn. af ældre fjernvarmecentral m.v. (op ) og opførelse af ny stor tilbygn. i en etage m. kælder til den eksist. fjernvarmecentral z på byggekort, 1952 // 7 lystryk O. Lock-Hansen og Søren Jensen, ing.fa. // nedrivn. af ældre beboelsesbygn. (det opr. nr. 45) og etablering af underjordisk oliebeholder ud mod Hostrupsg. i skel mod nr. 43 æ på byggekort, 1952 // lystryk. f. Silkeborg kommunale el- og varmeforsyning Alfr. J. Mortensen // indretn. af kontorlokaler m.v. i tagetagen i den eksist. kontor- og lagerbygn. langs Hostrupsg. v på byggekort 1952 // 7 lystryk. 1972/73 DAI // ombygn. af den eksist. kontor- og lagerbygn. langs Hostrupsg. til skoletandklinik m.v. v på byggekort, 1952 // lystryk. f. Silkeborg kommune DAI // indv. ombygn.. af den eksist. skoletandklinik m.v. v på byggekort, 1952 // 6 lystryk.

20 1999/ dk Tekn. 70, Søborg // opførelse af tilbygn. i en etage mel. den eksist. fjernvarmecentral og skorsten mel. z og u på byggekort, 1952 // lystryk. f. Silkeborg varmeforsyning Ejendomsafd. // ombygn. af 1. og 2. etage i den eksist. skoletandklinik - v på byggekort, 1952 // 4 lystryk. f. Silkeborg kommune Ejendomsafd. // ombygn. af stueetagen i den eksist. skoletandklinik v på byggekort, 1952 // 2 lystryk.

GRØNNEGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Grønnegade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

GRØNNEGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Grønnegade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. GRØNNEGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Grønnegade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 1-3 Se Vestergade 91A-C. 2A-C Købmand N.P. Faurholt. Hj.

Læs mere

SØGADE. 19-29 Silkeborg Bryghus / Bryggeriet Neptun A/S Ejerlejlighedsforeningen

SØGADE. 19-29 Silkeborg Bryghus / Bryggeriet Neptun A/S Ejerlejlighedsforeningen SØGADE 1-17 De oprindelige ejendomme er alle nedrevet og hele området overtaget af Jyske Bank. Området er nu dels genbebygget, med numre til Vestergade, dels og væsentligst udlagt til parkeringspladser

Læs mere

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. FRYDENSGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 2 Ubebygget grund. 3 Baneformand N.C. Poulsen. 1924

Læs mere

AMALIEGADE. Tømrermester A Jensen Malermester Alfred Damsgaard.

AMALIEGADE. Tømrermester A Jensen Malermester Alfred Damsgaard. AMALIEGADE 1A Pedelbolig for Mellemskolen. Jf.Markedsgade 1. 1941-42 E. Svendsen Pedersen // opførelse af pedelbolig som enfamiliehus i en etage med høj kælder og udnyttet tagetage // lystryk, arkiveret

Læs mere

GESNERSVEJ. Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

GESNERSVEJ. Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. GESNERSVEJ Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 1A Britta Boje. 1976 H.M. Kvist // opførelse af enfamiliehus

Læs mere

BINDSLEVS PLADS. 4 Vejassistent N. Jensen Malermester Herman Rasmussen.

BINDSLEVS PLADS. 4 Vejassistent N. Jensen Malermester Herman Rasmussen. BINDSLEVS PLADS 4 Vejassistent N. Jensen Malermester Herman Rasmussen. 1895- Chr. Jacobsen, restauratør. - 1923 - N. Jensen, vejassistent. - 1969-95 - Herman Rasmussen A/S. 1923 C. Jensen // opførelse

Læs mere

ESTRUPSGADE. 1-9 Th. Langs Skoler. (1-3) Ejerforhold. 1886-1918 Theodora Lang, skoleleder. 1918- Th. Langs Skoler.

ESTRUPSGADE. 1-9 Th. Langs Skoler. (1-3) Ejerforhold. 1886-1918 Theodora Lang, skoleleder. 1918- Th. Langs Skoler. ESTRUPSGADE 1-9 Th. Langs Skoler. (1-3) 1886-1918 Theodora Lang, skoleleder. 1918- Th. Langs Skoler. 1894 Anton Rosen // opførelse af skolebygn. ( forskoleseminarium) i en etage // # tegn.mat. f. skoleleder

Læs mere

ØSTERGADE. 1-3 Tekstilfabrikken Silkeborg Søjlehuset.

ØSTERGADE. 1-3 Tekstilfabrikken Silkeborg Søjlehuset. 1999/2005 210 LKJ ØSTERGADE Historie. I den sidste halvdel af 1930-erne blev planerne for en omfattende regulering af den stærkt trafikerede Østergade lagt fast. Som det første blev Chr. 8. Vej ført tværs

Læs mere

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. 1998/2000/2005 9 f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. [T] Bredgade. 3 - # hm. 1934/35 Max Pape/tofam.hus i to etager m. indbygget

Læs mere

Rosenørns Allé. Sanatorievej. 1998/2000/2005 52. f. ditto. IKKE REALISERET). [H]

Rosenørns Allé. Sanatorievej. 1998/2000/2005 52. f. ditto. IKKE REALISERET). [H] 1998/2000/2005 52 IKKE REALISERET). [H] 41-43 - # hm. 1946/47 Kristoffer Hansen/enfam.hus i 2 etager/2 f. lokomotivfører M. Norre. 1964 Jørgen Bjørn (ark.)/tilbygn. i én etage til beboelse/2 f. postbud

Læs mere

6-8 - # hm. 1920 ark. Aage Paludan, Viborg/dobbelthus m. 4 lejl./3 blåtryk. f. Andelsbyggeforeningen "Fremad" v. typograf N.C. Mathiesen.

6-8 - # hm. 1920 ark. Aage Paludan, Viborg/dobbelthus m. 4 lejl./3 blåtryk. f. Andelsbyggeforeningen Fremad v. typograf N.C. Mathiesen. Solbakkevej. 1 - # hm. (Dalgasgade) 1920/21 Hans Chr. Rasmussen/dobbelthus m. 4 lejl./2 blåtryk. 1932 Hans Chr. Rasmussen/tilføjelse af kviste og indretn. af loftsværelser/intet tegn.mat. f. arbejdsmd.

Læs mere

1998/2000/2005 46. 1972 Jens Breinegaard(?)/dobbeltgarage/lystryk. f. sig selv. [NK]

1998/2000/2005 46. 1972 Jens Breinegaard(?)/dobbeltgarage/lystryk. f. sig selv. [NK] 1998/2000/2005 46 1972 Jens Breinegaard(?)/dobbeltgarage/lystryk. Remstrupvej. 1 - # hm og Sana- 1910/11? /flerfam.hus i 2 etager m. masartetage, indeh. 11 lejl. torievej 31 incl. 2 butikker, samt baghus/blåtryk

Læs mere

DREWSENSVEJ. 1 Trianglens pølsevogn v. Gurli og Jørgen Trosborg. Hj. Frederiksberggade.

DREWSENSVEJ. 1 Trianglens pølsevogn v. Gurli og Jørgen Trosborg. Hj. Frederiksberggade. DREWSENSVEJ 1 Trianglens pølsevogn v. Gurli og Jørgen Trosborg. Hj. Frederiksberggade. 1986 Haaning, V. Vildsund, Thisted // opstilling af pølsevogn // 3 lystryk. f. Gurli og Jørgen Trosborg. Nedtaget

Læs mere

f. Silkeborg Salatfabrik v. Chr. Pedersen. 1965 tømrermester Jørgen Gam-Pedersen/tilbygn. til fabrik/lystryk. f. samme. [Bl/60-er]

f. Silkeborg Salatfabrik v. Chr. Pedersen. 1965 tømrermester Jørgen Gam-Pedersen/tilbygn. til fabrik/lystryk. f. samme. [Bl/60-er] Landlystvej. De nuv. numre, Baggesensvej 2-12, var oprindeligt Landlystvej 2-12. Landlystvej er måske den mest rodede/sammensatte af gaderne i Sydbyen n.v. f. Frederiksberggade. 14 - # hm. (Baggesensvej)

Læs mere

Ågade. 1998/2000/2005 74

Ågade. 1998/2000/2005 74 1998/2000/2005 74 f. H. Jepsen(?). NEDREVET. 1946/47 Knud Sørensen/tofam.hus/ f. Hans W. Winther. 1956 Niels H. Nielsen/tilbygn. af overdækket terrasse/ f. fabrikant Hans W. Winther. [T] 10 - # hm. (Åhavevej)

Læs mere

SKOLEGADE. 2 Silkeborg Seminarium Kirkeskovs Realskole. Hj. Hostrupsgade.

SKOLEGADE. 2 Silkeborg Seminarium Kirkeskovs Realskole. Hj. Hostrupsgade. SKOLEGADE 2 Silkeborg Seminarium Kirkeskovs Realskole. Hj. Hostrupsgade. 1886-1928 Kristian Johansen, skoleleder og bogtrykker. - 1886-90: Kr. Johansen, skoleleder for seminarium og realskole. - 1890-94:

Læs mere

Vejlbovej. 1998/2000/2005 62

Vejlbovej. 1998/2000/2005 62 1998/2000/2005 62 Vejlbovej. Gaden hed indtil 1969 THORSGADE. Den gik opr. kun til Kobskoven, dvs. til og med nr. 25 og 30. Efter stormfaldet i 1934, og kommunens overtagelse af denne del af Kobskoven,

Læs mere

GADEFORTEGNELSE Møllegade 103 Nygade 117 Pandurosvej 142 Rådhusgade 145 Skolegade 146 Søgade 175 Søndergade 179 Søtorvet 206 Søvej 207

GADEFORTEGNELSE Møllegade 103 Nygade 117 Pandurosvej 142 Rådhusgade 145 Skolegade 146 Søgade 175 Søndergade 179 Søtorvet 206 Søvej 207 1999/2005 101 LKJ GADEFORTEGNELSE Møllegade 103 Nygade 117 Pandurosvej 142 Rådhusgade 145 Skolegade 146 Søgade 175 Søndergade 179 Søtorvet 206 Søvej 207 1999/2005 102 LKJ TYPOGRAFI. Stejlskrift henviser

Læs mere

1 - # hm. 1966/67 Knud Sørensen & Ejner Olesen/enfam.hus/flere lystryk. f. adjunkt K.J. Zilmer.

1 - # hm. 1966/67 Knud Sørensen & Ejner Olesen/enfam.hus/flere lystryk. f. adjunkt K.J. Zilmer. Almindsøvej. Området nord for Almindsøvej var tidligere et kolonihaveområde, kaldt "Nationalhaverne"; jvf. f.eks. Almindsøvej 26 m.fl. Området, der nu udgør numrene 1-25, var opr. et gartneri. Det højereliggende

Læs mere

2-6 (nye nr.) 1995/96 DAI/boligbyggeri i 2 etager med 14 lejl. - økologisk byggeri/ adskillige lystryk. f. AAB, afd. 35.

2-6 (nye nr.) 1995/96 DAI/boligbyggeri i 2 etager med 14 lejl. - økologisk byggeri/ adskillige lystryk. f. AAB, afd. 35. Lyngbygade. De oprindelige ejendomme på Lyngbygade 4 og 6 samt 5, 7 og 9 nedrives i 1994-95 i forb. m. Lyngbygades forestående omlægning og udvidelse ud mod Frederiksberggade. De oprindelige kommunale

Læs mere

GADEFORTEGNELSE Toldbodgade 212 Torvet 226 Tværgade 235 Vesterbrogade 247 Vestergade 249 Østergade 309

GADEFORTEGNELSE Toldbodgade 212 Torvet 226 Tværgade 235 Vesterbrogade 247 Vestergade 249 Østergade 309 1999/2005 210 LKJ GADEFORTEGNELSE Toldbodgade 212 Torvet 226 Tværgade 235 Vesterbrogade 247 Vestergade 249 Østergade 309 1999/2005 211 LKJ TYPOGRAFI. Stejlskrift henviser til oplysninger fra Kommunens

Læs mere

SØNDERGADE. Ejerforhold. 1919- Johannes Lundkvist, cigarhandler. i 1946 Fru grosserer Lundkvist, enkefrue. i 1969 Jyske Bank.

SØNDERGADE. Ejerforhold. 1919- Johannes Lundkvist, cigarhandler. i 1946 Fru grosserer Lundkvist, enkefrue. i 1969 Jyske Bank. SØNDERGADE 1B Søndergade 1B og Torvet 2B sammenlægges matrikulært i 1969 under Søndergade 1B (matr.nr. 16d) i forbindelse med Jyske Banks erhvervelse af ejendommene. Bygningsændringer bliver herefter for

Læs mere

NYGADE. 1B Baggårdsbyggeri se byggekort, Nygade 14-16. 3 Slagtermester Ludvig Hertz Fabrikant Sven Børge Jensen.

NYGADE. 1B Baggårdsbyggeri se byggekort, Nygade 14-16. 3 Slagtermester Ludvig Hertz Fabrikant Sven Børge Jensen. NYGADE 1A og 1C Nygade 1A og 1C er registreret under Søndergade 14-16 i kommunens Byggesagsarkiv. 1B Baggårdsbyggeri se byggekort, Nygade 14-16. 1954 Iflg. Bygningsstamkort // opførelse af side-baghus

Læs mere

VESTERGADE. 1 Himmelbjerg Apotek Digmanns Boghandel. Hj. Vestergade Søndergade.

VESTERGADE. 1 Himmelbjerg Apotek Digmanns Boghandel. Hj. Vestergade Søndergade. VESTERGADE. 1-5 Vestergade 1, 3 og 5 og Søndergade 2A og 2B er i kommunens Byggesagsarkiv behandlet og registreret under Vestergade 1-5. Vedr. Søndergade 2A og 2B, se under Søndergade. Matrikulering. 7.12.1903

Læs mere

Chr. 8. Vej. 1998/2000/2005 13. 1967 S.S.(?)/garage/lystryk. f. ditto. [60-er]

Chr. 8. Vej. 1998/2000/2005 13. 1967 S.S.(?)/garage/lystryk. f. ditto. [60-er] 1998/2000/2005 13 1967 S.S.(?)/garage/lystryk. [60-er] Chr. 8. Vej. Chr. 8. Vej gik i 1930-erne kun til Østergade, hvor det gamle Hotel Silkeborg dannede point-de-vue for gaden. Men i forbindelse med Østergades

Læs mere

Frederiksberggade. 1998/2000/2005 24

Frederiksberggade. 1998/2000/2005 24 1998/2000/2005 24 62 - # hm. og Øster- 1907 Iflg. Byggeanm./indretn. af "Værksted og Lejlighed" i eksist. gade 28 byggeri/# tegn.mat. f. Chr. Sørensen. NEDREVET. 1915/16 K.P. Kristjansen/flerfam.hus i

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Lyngsøvej. (opr. Skovvejen).

Lyngsøvej. (opr. Skovvejen). Lyngsøvej. (opr. Skovvejen). 2 Solgården af Max Pape, se Lyngbygade 57-59. 3 - # hm. (Lyngbygade) 1934 Kristoffer Hansen/trefam.hus/lystryk. f. skræddermester A. Simonsen. [NK/T/F] 4 - # hm. 1923 A. Ustrup/tofam.hus,

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Georg Metz. Danske billeder. fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL

Georg Metz. Danske billeder. fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL Georg Metz Danske billeder fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL Illustrationsliste 6 Wilhelm Johannes Heinrich Storm/Lokalhistorisk Arkiv for 9 Roskilde Lokalhistoriske Arkiv 11 Wilhelm Johannes Heinrich Storm/Lokalhistorisk

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia Junior hold 10:30 17 Junior 72 73 74 74 Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt 4353254652 4353415446 4353304172 4353304172 1 udskrevet for: Junior hold Side 1 Old-boy hold 09:20 22

Læs mere

Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e)

Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e) Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e) Husrækken Gravsgade nr. 2 til nr. 8, var oprindelig en bygning. Nemlig Ribe by's hospital. Dette blev bygget omkring år 1797 og fungerede som hospital frem til 1873. I årene

Læs mere

Åhavevej (opr. Lindevej og Birkevej m.v.) 1998/2000/2005 80

Åhavevej (opr. Lindevej og Birkevej m.v.) 1998/2000/2005 80 1998/2000/2005 80 9B 9C Kioskbygningen, Indelukket. 1932 Edv. Jensen/"Kiosk i Indelukket", dvs. kiosk- og toiletbygn./lystryk samt opmålingstegn. v. K. Lisberg. f. Silkeborg kommune. 1950/51 Bygningsinsp.s

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Oversigt bestyrelsesmedlemmer i Nordjysk Lystfiskeriforening Årstal Formand Kasserer

Oversigt bestyrelsesmedlemmer i Nordjysk Lystfiskeriforening Årstal Formand Kasserer Oversigt bestyrelsesmedlemmer i Nordjysk Lystfiskeriforening Årstal Formand Kasserer Bestyrelsesmedlemmer 1917 Rodskjer Søren Kragh O.C. Jonassen Otterstrøm Svend Lauesgaard 1918 Rodskjer Søren Kragh Edelsten

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59 Gennemsnit: Kjellerup 191,43 Møldrup 190,94 TKL 192,25 Trehøje 191,50 Ørnhøj 188,59 Kjellerup Senior 4 K Niels Juel Jensen 197 4 K Ejner Jørgensen 196 4 K Inge Jørgensen 194 3 K Linnea Christensen 192

Læs mere

Placering Nr. Navn Foreningsnummer Foreningsby Skydning Total Veteran Hold

Placering Nr. Navn Foreningsnummer Foreningsby Skydning Total Veteran Hold Placering Nr. Navn Foreningsnummer Foreningsby Skydning Veteran Hold Træf Skud Træf Skud G 68 Hadsund Jagtforening Veteran 111 124 450 Jørgen Schmidt 1904 Hadsund Jagtforening 38 40 449 Børge Sørensen

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

12 BOLIGER THRIGESVEJ, HERNING Opført: 2005 - Areal: 950 m² Bygherre: Lejerbo, Herning Arkitekt: Kobra Arkitekter A/S Ingeniør: Rambøll, Herning

12 BOLIGER THRIGESVEJ, HERNING Opført: 2005 - Areal: 950 m² Bygherre: Lejerbo, Herning Arkitekt: Kobra Arkitekter A/S Ingeniør: Rambøll, Herning 3 BOLIGENHEDER OMBYGNING AF TIDLIGERE ERHVERVSLOKALER - BREDGADE 6, HERNING Opført: 2011 - Areal: 450 m² Bygherre: Ejendomssklskabet Bredgade Aps, v/ Kjeld Jørgensen 8 BOLIGER, KLØVERPARKEN 6, SNEJBJERG,

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

Grimstrup sogneråd, Oversigt over

Grimstrup sogneråd, Oversigt over Grimstrup sogneråd, Oversigt over sognerådsmedlemmer 1861-1966 Medlemmerne af Sogneforstanderskaberne (fra 1867 Sogneråd) var valgt for 6 år ad gangen. En del af medlemmerne blev valgt blandt de mest bemidlede

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

DGI Nordsjælland Skydning Milnersvej 44-46 3400 Hillerød 79 40 47 00

DGI Nordsjælland Skydning Milnersvej 44-46 3400 Hillerød 79 40 47 00 DGI Nordsjælland Skydning Milnersvej 44-46 3400 Hillerød 79 40 47 00 nordsjaelland@dgi.dk www.dds-nordsjaelland.dk DGI idræt & fællesskab 04-01-2015 RESULTATLISTE HOLDTURNERINGEN FREDERIKSBORG AMT Efterår

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Skydning Total Veteran Hold

Skydning Total Veteran Hold Placering Nr. Navn Foreningsnr. Foreningsby Skydning Total Veteran Hold Træf Skud Træf Skud G 24 Feldballe V 114 125 433 Bent Ingemann Hansen 3213 Feldballe Jagtforening 40 41 434 Henning Nielsen 3213

Læs mere

Foreningspokaler gennem tiderne. Havørredpokalen

Foreningspokaler gennem tiderne. Havørredpokalen Revideret den 15. Marts 2016 Foreningspokaler gennem tiderne Gennem tiderne er der fanget mange store og fine fisk i vores fiskevand. Hvert år uddeles der pokal for største registrerede havørred, laks,

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Resultatliste - TKL Forårsstævne 2015

Resultatliste - TKL Forårsstævne 2015 Side 1 af 8 09:06:29 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE TKL Forårsstævne 2015 Tak for fremmødet til vores stævne Lodtrækning med 10 gevinster af 100,- kr 1 19466 Finn Karlsson 06-005 Ulbjerg Skytteforening

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

RESULTATLISTE Hvalsø 15m 2011

RESULTATLISTE Hvalsø 15m 2011 29-10-2011 17:42:49 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Hvalsø 15m 2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 94745 Benjamin Mastrup 12-043 Vallensbæk IF af 1939 200/10 200/13 400/23 G 2 96351 Louise Petersen

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

FORMDUER. Romer. Montauban. Sottobanca

FORMDUER. Romer. Montauban. Sottobanca FORMDUER Romer Blå 471 90 1,0 Henning Jørgensen 472 95 1,0 Arne Moos 473 93 1,0 Henning Jørgensen 474 91 1,0 02 Henning Jørgensen 475 92 1,0 02 Arne Moos 476 95 0,1 Henning Jørgensen 477 90 0,1 02 Peder

Læs mere

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1 Pistol Damer - Indledende runde Dame Dorte Thorsen Trehøje 92 92 93 95 372 3 Dame Christina Borgen Nielsen Trehøje 89 91 91 94 365 8 Dame Maria Kristensen Aars Skytteforening 94 91 85 88 358 5 Dame Anja

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog DK Index Æret Navn Medlem af klub Indstillet af År Geneve Index Bemærkninger 77-1 Peter Jørgensen Marilynn and Charles Linkletter 1977 28 In memoriam Poul H. Jørgensens far 81-1 Birgit Nissen Charles &

Læs mere

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900 Søndergade 1. 39a Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2000 Peder S. Clausen 1984 Asta Vestergaard 1981 Carl Vestergaard (Tømrer) 1958 Eli Kruchow (Lægepraksis) 1917 Anders Styvelgaard 1916 Jegindø. Hv. Lyngs

Læs mere

ENDELIG RESULTATLISTE Grenaa Pokalerne 2014

ENDELIG RESULTATLISTE Grenaa Pokalerne 2014 26-10-2014 15:05:32 - DDS SP v.3.14.4.1 ENDELIG RESULTATLISTE Grenaa Pokalerne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 113293 Victoria Bjerregaard 09-118 Lyngby Skyttekreds 200/15 200/10 400/25 2 114387 Julie

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastikforening

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastikforening Jensen Søren Peder 1932 Formand 1932-12-19 Vib. Sveigård M.R 1932 Kasserer Knudsen Karen 1932 Nielsen Emma (Møller) 1932 Torrup Jensen Søren Peder 1932 Formand 1933-09-11 Sveigård M.R. 1932 Kasserer Gade

Læs mere

DGI Nordsjælland. Frederiksborgturneringen 50m Gruppe A. Gruppe B. Gruppe C. Gruppe D. Gruppe E. Ølstykke A Frederikssund A

DGI Nordsjælland. Frederiksborgturneringen 50m Gruppe A. Gruppe B. Gruppe C. Gruppe D. Gruppe E. Ølstykke A Frederikssund A Frederiksborgturneringen 50m 2016 Samlet stilling opdateret pr. 31-5-2016 Gruppe A Ølstykke A 1573 76 Frederikssund A 1566 64 Melby 1553 57 Jørlunde 1549 50 Ølstykke B 1533 45 Frederikssund B 1305 26 Gruppe

Læs mere

Holme skolers historie.

Holme skolers historie. Holme skolers historie. De første skoler. Holme kirke og skole 1837 I bygningen til højre for kirken boede degnen, som var tilknyttet kirken. Bygningen lå, hvor parkeringspladsen til kirken nu er. Men

Læs mere

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering Lysegrå gruppe rødbrun gruppe violet gruppe blågrøn gruppe mørkegrå gruppe Lyserød gruppe Lysegrøn gruppe orange gruppe gul gruppe Fremtidig

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

RESULTATLISTE Helle Skydning 15m 2016

RESULTATLISTE Helle Skydning 15m 2016 07-03-2016 19:51:50 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Helle Skydning 15m 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 116598 Nicolai Mathiesen 11-072 Helle Skytteforening 200/10 200/08 400/18 2 99520 Stine

Læs mere

Mesterskabsresultat Side 1

Mesterskabsresultat Side 1 Side 1 ES-duer langdistance Gruppe 1,2,3,4,5,6 Sektion 11 1 033-13-0882 A 033 HANS CHR. NIELSEN 200,046 2 135-14-0007 A 135 DENNIS MACHON 389,051 3 049-14-0175 A 049 K & K SØRENSEN 395,054 4 049-15-0121

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Grønholtvej 48 Kirkedal

Grønholtvej 48 Kirkedal Grønholtvej 48 Kirkedal Matrikelnummer Matr.nr. 29 Grønholt by, Grønholt sogn husplads med have. Ejendommen er på 1556 m2. Ejendommen er opført omkring 1900 i 2 plan med stråtag og siden moderniseret.

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Dansk Politimesterskab 2010 - herrer.

Dansk Politimesterskab 2010 - herrer. Dansk Politimesterskab 2010 - herrer. Nr. Start Navn Tjenestested / Hold Tid 1 2771 Torben Klose Fyn 02:43:01 2 1886 Karsten Bruhn Kristiansen Nordsjælland 02:47:05 3 10167 Palle Redder Østjylland 02:48:36

Læs mere

RESULTATLISTE Sommerstævne 2014 Viborg

RESULTATLISTE Sommerstævne 2014 Viborg 07-06-2014 19:59:26 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Sommerstævne 2014 Viborg Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 96986 Dagmar Storm Kristensen 06-033 Skals Skytteforening 200/12 200/14 400/26 2 113123 Emilie

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 0- (efter 00: pladsgivende placeringer) Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen 7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Aalborg BK / Ole Beltoft Sven Ingerslev BK af 97, Hjørring

Læs mere

Gårdmøller i Mygdal Sogn

Gårdmøller i Mygdal Sogn Nr. Adresse/navn Matr. Nr År Mølletype m.m. Erstatningsværdi Ejer Kilde Foto af mølle 1??? 1ei odden hovedgård 1945 Vindmotor bygget 1938 1500 Anton Hansen 2 Degnbølvej 13 "Odden Mølle" 1b odden møllegård

Læs mere

Kære nabo til prøveopgangen

Kære nabo til prøveopgangen Maj 2016 Helhedsplan lundevaenget.fsb.dk Maj 2016 Kære nabo til prøveopgangen Ryparken 204 er prøveopgang for Lundevængets helhedsplan. Det betyder, at håndværkerne snart begynder at renovere og ombygge

Læs mere

Byggegruppen. Navn. Navn

Byggegruppen. Navn. Navn Gruppeformand Peter Hougård Nielsen Der skal vælges Forhandlingssekretærer Jacob Scavenius Ivan Bak Ole Christensen 4 Tonny Holm 5 Gynther Honnens 6 Kim Lind Larsen Der skal vælges 6 Forhandlingssekretærer

Læs mere

RESULTATLISTE JM 2008. 15m Std.- Grov- & Fripistol. HERNING D. 8. & 9. Feb.

RESULTATLISTE JM 2008. 15m Std.- Grov- & Fripistol. HERNING D. 8. & 9. Feb. RESULTATLISTE JM 2008 15m Std.- Grov- & Fripistol HERNING D. 8. & 9. Feb. UNGDOM U1 Præmie G Kaare Jensen Års 93 96 95 284 100 S Emil Hoff Hjort Vadum 92 91 95 278 B Kevin Blom Grønhøj Vadum 90 88 92 270

Læs mere

Orionsgade. 2 1bæ Uglev Lis Tovdal Flyvholm 1987 Elværk Uglev og Omegns Elværk 1915

Orionsgade. 2 1bæ Uglev Lis Tovdal Flyvholm 1987 Elværk Uglev og Omegns Elværk 1915 Orionsgade 2 1bæ Uglev Lis Tovdal Flyvholm 1987 Elværk Uglev og Omegns Elværk 1915 3 2n Uglev Louise Stærk Gadegaard (Bojesen) 1998 Marie Pedersen 1979 Marge Kirstine Kongensgaard 1976 Niels Thomsen Kongensgaard

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund (efter 00: pladsgivende placeringer) 0-6 0-0- Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Anne Schousboe Jes Bank Leif Rasmussen Erik Hermansen Michael Mathiesen Flemming Nielsen Bente

Læs mere