GADEFORTEGNELSE Toldbodgade 212 Torvet 226 Tværgade 235 Vesterbrogade 247 Vestergade 249 Østergade 309

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GADEFORTEGNELSE Toldbodgade 212 Torvet 226 Tværgade 235 Vesterbrogade 247 Vestergade 249 Østergade 309"

Transkript

1 1999/ LKJ GADEFORTEGNELSE Toldbodgade 212 Torvet 226 Tværgade 235 Vesterbrogade 247 Vestergade 249 Østergade 309

2 1999/ LKJ TYPOGRAFI. Stejlskrift henviser til oplysninger fra Kommunens Byggesagsarkiv. Kursiv henviser dels til oplysninger fra Lokalhis.Arkivs KTP-registrering (LA, KTP), og undersøgelser foretaget af Poul Tullberg, LA, vedr. matrikulære Ejerforhold; dels til egne kommentarer (LKJ). FORKORTELSER M.V. # ingen, intet jf. jævnfør anm. anmeldelse m. med, mester ansøgn. ansøgning m.m. med mere ark. arkitekt, arkitektur m.v. med videre md. mand BBR Bygge og Bolig Register mel. mellem bygn. bygning nedrivn. nedrivning eksist. eksisterende opl. oplysning f. for opr. oprindelig fa. firma opsætn. opsætning fl. flere forb. forbindelse renov. renovering forvaltn. forvaltning rådg. rådgivende handl. handler sam.byg. sammenbygget hhv. henholdsvis sign. signeret hj. hjørne hm. historisk materiale tegn. tegning hv. håndværker tegn.mat. tegningsmateriale tekn. teknisk iflg. ifølge tilh. tilhørende incl. inclusiv indeh. indeholdende udv. udvalg, udvendig indretn. indretning udvidelse indv. indvendig ing. ingeniør v. ved insp. inspektør vær. værelse instal. installering

3 1999/ LKJ TOLDBODGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Toldbodgade, lige numre, i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 3 A.M. Pedersen - Chauffør Johannes Pedersen A.M. Pedersen Johannes Petersen J.P. Johansen, jernbaneassistent Hjalmar Petersen, maskinarbejder Marie Steinecke Johannes Pedersen, chauffør Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom (enfamiliehus) i en etage m. udnyttet tagetage som forhus og sidehus i en etage i skel mod nr. 5 // # tegn. mat. Jf. dog 1938-tegn. f. A.M. Pedersen K.P. Kristjansen // opførelse af bilgarage som baghus // blåtryk. f. chauffør Johannes Pedersen Max Pape // stor ombygn. og udv. af forhuset til tofamiliehus m. tilføjelse af stort kvistparti m. altan mod gaden og 2- fags tagkvist mod gården // lystryk Hv. // ombygn. og udv. af det eksist. sidehus // usign. blyantstegning. f.. samme. 5-7 Foreningen Arbejdet Adler Kirkens Korshær. (5) Niels Sørensen, arbejdsmand Jens Peter Larsen, arbejdsmand Lorenz Larsen Jens Jakob Sehested, brøndgraver Landsforeningen Arbejdet Adler, Silkeborg-afd Kirkens Korshær Iflg. matrikulære opl. // beboelsesejendom (dobbelthus) i en etage m. udnyttet tagetage opført på den bagerste tredjedel af grunden, samt side-baghus i en etage i skel mod nr. 3 -

4 1999/ LKJ hhv. a og b på byggekort, 1951 // # tegn. mat. Jf. dog 1938-tegning. f. arbejdsmand Niels Sørensen Hv. // opførelse af arbejdsskur i en etage nedrevet // usign., delvis farvelagt pennetegn. f. foreningen Arbejdet Adler C. Jensen // opførelse af brændselsbygn. i en etage som sidehus i skel mod nr. 3 foran den eksist. beboelsesejendom c på byggekort, 1951 // blåtryk A. Busk // renov. og mindre ombygn. af den eksist. beboelsesejendom og side-baghuset a og b på byggekort, 1951 // lystryk Kr. Hansen // opførelse af større brændselsbygn. i en etage foran den allerede eksist. som sidehus i skel mod nr. 3 d på byggekort, 1951 // lystryk Kirkens Korshær erhverver ejendommen, som sammenlægges matrikulært med Toldbodgade 7 under matr.nr. 177æ. Sammenlægningen sker formelt først i (7) Lorenz Larsen Nicoline Louring, enkefrue Thøger Rasmussen Marius Pedersen, papirarbejder Mogens Sønderskov, papirarbejder S. Pedersen, snedker Karen Rasmussen Kirkens Korshær. o. 1900? (dat. iflg. LKJ) // beboelsesejendom i en etage m. udnyttet tagetage som forhus g på byggekort, 1951 // # tegn. mat. f. Thøger Rasmussen(?) Kirkens Korshær erhverver ejendommen, som sammenlægges matrikulært med Toldbodgade 5 under matr.nr. 177æ. Sammenlægningen sker formelt først i (5-7) 1968 Kr. Hebsgaard Knudsen, Grauballe // mindre indv. ombygn. af det eksist. forhus (nr. 7), samt opførelse af carport som sidehus i skel mod nr. 9. Endv. opførelse af ny beboelsesbygn. i 2 etager (på nr. 7) i tilknytn. til det allerede eksist. på 1 etage (nr. 5) hhv. g, f og e på byggekort, 1951 // 2 lystryk. f. Kirkens Korshær K. Kristiansen // opførelse af fulderum i en etage som sidehus i skel mod nr. 3 mel. den eksist. brændsels-lagerbygn. og beboelsesbygn. h på byggekort, 1951 // lystryk.

5 1999/ LKJ 1983? // nedrivn. af den eksist. brændsels-lagerbygn. c og d på byggekort, 1951, og opførelse af ny lagerbygn. i en etage på pladsen // lystryk. 6 Murermester Johannes Baltzer K.P. Kristjansen // opførelse af beboelsesejendom (enfamiliehus) i en etage m. høj kælder og udnyttet tagetage midt på grunden // blåtryk. f. murermester Johannes Baltzer E. Svendsen Pedersen // opførelse af værksted i en etage som side-baghus i skel mod Vestergade 75 // 2 lystryk. f. M. Hedegaard. 1959? // tilbygn. i en etage til det eksist. værksted som side-baghus i skel mod nr. 8, samt opførelse af cykelskur som sidehus i skel mod Vestergade 75 // lystryk. f. fabrikant Johs. Thomsen. 8 Murermester Johannes Baltzer K.P. Kristjansen // opførelse af beboelsesejendom (enfamiliehus) i en etage m. høj kælder og udnyttet tagetage midt på grunden // blåtryk. f. murermester Johannes Baltzer A. Busk // tilbygn. af sidehus i en etage til beboelsen på havesiden i skel mod nr. 10 // lystryk. f. typograf Georg Beck Hv. // opførelse af lagerbygn. i en etage som side-baghus i skel mod nr. 10 nedrevet 1981 // usign., men dat., pennetegning. f. pianostemmer R. Sørensen Hv. // opførelse af garage som side-baghus i skel mod nr. 6 // lystryk. f. Lars Berg. 9 Niels Jensen Hedegaard Jens Sørensen, murer Niels Jensen Hedegaard Caroline Hedegaard, enkefrue Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom (dobbelthus) i en etage m. midtanbragt portgennemkørsel og udnyttet tagetage m. 2- fags tagkvist mod gaden som forhus, samt sidehus i en

6 1999/ LKJ etage i skel mod nr. 11 // # tegn. mat. Jf. dog 1946-tegn. f. Niels Jensen Hedegaard Kristoffer Hansen // ombygn. og udv. af tagetagen til en fuld etage, samt samt opførelse af værksteds-, lager- og garagebygn. i en etage som sidehus mod nr. 7 nedrevet 1995 // 2 lystryk. f. blikkenslager J. Chr. Hedegaard. 10 Karetmager L.P. Petersen Tæppehandler Svend Hansen - Fakta Super, Silkeborg. i 1923 Iflg. byggekort, 1923 // enfamiliehus i en etage m. udnyttet tagetage som forhus i skel mod nr. 12 nedrevet 1976 // # tegn. mat. tilh. karetmager L.P. Petersen K.P. Kristjansen // opførelse af værkstedsbygn. (karosserifabrik) i en etage som side-mellemhus i skel mod nr. 8 // blåtryk K.P. Kristjansen // tilbygn. af lagerhal i en etage til den eksist. værkstedsbygn. som side-mellemhus i skel mod nr. 12 // blåtryk 1944 Knud Sørensen // opførelse af garagebygn. som baghus // lystryk. f. vognmand Aksel Svendsen Jørgen Fr. Nielsen // nedrivn. af forhuset og tilbygn. af større butikslokale i en etage mel. de eksist. mellem- og baghuse, som nu udgør et sammenhængende butiks- og lagerområde m.v. // 6 lystryk. f. tæppehandler Svend Nielsen Dagligvare Gruppen K/S, Udviklingsafd. // ombygn. af de eksist. butikslokaler m.v. til supermarked // 4 lystryk. f. Fakta Super, Silkeborg. 11 Træskomager Knud Rasmus Andersen Th. Jacobsen Jens Jensen, gårdskarl Jens Chr. Nielsen, murer Knud Rasmus Andersen, træskomager Jens Peter Nielsen, træskomager Aksel Peter Calmer, snedker Iflg. matrikulære opl. // opførelse af beboelsesejendom (dobbelthus) i en etage m. udnyttet tagetage som forhus samt vaskehus i en etage som sidehus i skel mod nr. 9 // # tegn. mat. f. træskomager Knud Rasmus Andersen Kristoffer Hansen // opførelse af værkstedsbygn. i en etage som sidehus bag det eksist. vaskehus i skel mod nr. 9 // lystryk. f. snedker Aksel P. Calmer.

7 1999/ LKJ 1942 Kristoffer Hansen // tilbygn. i en etage til den eksist. værkstedsbygn. som side-baghus i skel mod nr. 9 // lystryk. 12 Sadelmager L. Hansen Møbelhandler Henning Bolvig Hansen Iflg. byggekort, 1900 // opførelse af beboelsesejendom (dobbelthus) i en etage m. udnyttet tagetage som forhus // # tegn.mat. f.? 1910 Edv. Jensen // ombygn. af en del af tagetagen // blåtryk. f. (?) Malmboech Eivind Kristiansen // tilbygn. af en fuld etage m. udnyttet tagetage til det eksist. dobbelthus // blåtryk. f. sadelmager L. Hansen Alfr. J. Mortensen // indretn. af butik i stueetagen tv. // lystryk. f. møbelhandler Henning Bolvig Hansen Alfr. J. Mortensen // tilbygn. af udstillingslokale i en etage som sidehus i skel mod nr. 10 i forb. m. indretn. af butik i stueetagen th. - hele dobbelthusets facade nu butiksfacade // 2 lystryk Jørgen Bjørn, ark. // opførelse af større udstillingsbygn. i en etage bag det eksist. udstillingslokale som eet langt sidehus i skel mod nr. 10 // 5 lystryk Årstiderne Arkitekter A/S // indretn. af 2 beboelseslejl. i forhusets stueetage, samt fornyelse af tagkvistene // 3 lystryk. f. Jens Fuglsang Christensen. 13 Rasmus Peter Albertsen Bager M.P. Bodeholdt Rasmus Peter Albertsen Anders Byriel, gårdejer Peder Chr. Pape Kirstine Pape, frk M.P. Bodeholdt, bager Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom (dobbelthus) i en etage m. delvis udgravet kælder og udnyttet tagetage m. stort kvistparti over lejligheden th. som forhus, samt sidehus i en etage i skel mod nr. 15 // # tegn. mat. f. Rasmus Peter Albertsen J. Chr. Knudsen, tømrerm. // tilbygn. af tagkvist over lejligheden tv. // pennetegning. f. frk. Kirstine Pape C. Jensen // ombygn. af det eksist. sidehus til Hjemmebageri // blåtryk. f. bager M.P. Bodeholdt.

8 1999/ LKJ 1936 Johs. Johansen // tilbygn. af nyt sidehus i en etage m. kælder mel. forhus og det eksist. sidehus // pennetegning Alfr. J. Mortensen // tilbygn. af Brændehus i en etage til det eksist. sidehus som side-baghus i skel mod nr. 15 // lystryk. 14 Karl Louring Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom (dobbelthus) i en etage m. udnyttet tagetage som forhus, samt sidehus i en etage i skel mod nr. 16 // # tegn. mat. f.? 1918 C. Jensen // tilfbygn. af tagkvist over lejligheden th. // blåtryk. f. Karl Louring. 15 Vognmand Rasmus Nielsen Rasmus Nielsen, vognmand Niels Jacobsen Niels Peter Rasmussen Andreas Nielsen Kirsten Marie Nielsen, enkefrue Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom (dobbelthus) i en etage m. udnyttet tagetage som forhus, samt vaskehus i en etage som sidehus i skel mod nr. 13 // # tegn. mat. f. vognmand Rasmus Nielsen Hv. // tilbygn. af nyt sidehus i en etage m. kælder mel. forhus og det eksist. sidehus, samt opførelse af garage som sidehus i skel mod nr. 17 // usign., men dat., delvis farvelagt pennetegn. f. Niels Nielsen. 16 Tømrermester L.C. Rasmussen Max Pape // opførelse af beboelsesejendom i 3 etager m. høj kælder og mansartetage, indeh. 8 2-vær.s lejl., som forhus // 5 lystryk. f. tømrermester L.C. Rasmussen. 17 Tømrer Jens Jensen Købmand Hugo Andersen.

9 1999/ LKJ N.P. Nielsen, tømrer V.F. Tommerup, tømmerhandler Jens Jensen, tømrer Niels Jensen, detailhandler A.P. Berthelsen, købmand Flere ejere H.J. Johansen Marie Andersen Marie Larsen Petra Larsen Iflg. matrikulære opl. // opførelse af beboelsesejendom i 2 etager m. kælder og udnyttet tagetage som forhus, samt vognport i en etage som baghus // # tegn. mat. f. tømrer Jens Jensen Eivind Kristiansen // tilbygn. af tagkvist mod gaden i forb. m. ombygn. af tagetagen // lystryk. f. Petra Larsen Kristoffer Hansen // tilbygn. af beboelsesejendom i 4 etager, men kun 2 fag, m. portgennemkørsel til det eksist. forhus i skel mod nr. 15 // lystryk. f. købmand Hugo Andersen. 18 Købmand Aage Klein. Hj. Skolegade Iflg. BBR-opl. // butiks- og beboelsesejendom i 2 etager m. kælder og udnyttet tagetage som hjørnebygn., samt vaske- og brændehus i en etage som baghus, delvis m. facade mod Skolegade // # tegn. mat. f.? 1938 Max Pape // tilbygn. af 3-fags tagkvist mod gaden i forb. m. indretn. af lejl. i tagetagen hen mod nr. 16 // lystryk. f. købmand Aage Klein. 21 N. Sørensen Munk N. Sørensen Munk Niels Langballe Sørensen Munk Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i en etage m. udnyttet tagetage som forhus // # tegn. mat. f. N. Sørensen Munk Hv. // opførelse af værkstedsbygn. m.v. i en etage som side-baghus i skel mod Skolegade 37 // usign., men dat, pennetegning.

10 1999/ LKJ f. Niels L.S. Munk Hv. // tilbygn. af vindfang i en etage m. terrasse og karnap på taget til forhuset mod gården // 6 lystryk. f. Kirsten Randi Kornerup-Bang. 22 Ostegrosserer P. Petersen Kvindeligt Arbejderforbund H. Ehlers, ark., Brædstrup // opførelse af beboelsesejendom i 2 etager m. kælder som forhus, samt osteri i 2 etager m. kælder som side-baghus i skel mod nr. 24 // 2 blåtryk. f. ostegrosserer P. Petersen H. Ehlers // tilbygn. til det eksist. baghus i skel mod nr. 24 // lystryk Kristoffer Hansen // opførelse af garage som side-baghus i skel mod Skolegade 41 // lystryk Askøe, rådg.ing.fa. // indretn. af kontorlokaler i forhuset // 2 lystryk. f. Kvindeligt Arbejderforbund Søren Jensen, rådg.ing.fa. // indv. ombygn. af stueetagen i forhuset // lystryk. 23 Rasmus Hansen Murermester Marinus Nielsen Søren Pedersen Rasmus Hansen Jens Chr. Thorsen Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom (dobbelthus) i en etage m. udnyttet tagetage som forhus, samt sidehus i en etage i skel mod nr. 21 // # tegn. mat. f. Rasmus Hansen Niels H. Nielsen // opførelse af garageanlæg m. 4 garager bag det eksist. sidehus nedrevet 1996 // lystryk. f. murermester Marinus Nielsen Niels H. Nielsen // ombygn. af forhusets tagetage // lystryk Niels H. Nielsen // tilbygn. af 2 hhv. entre- og toiletbygn. i en etage til forhuset mod gården // lystryk Søren Jensen, rådg.ing.fa. // renov. af ejendommen iflg. byfornyelsesprojekt // 3 lystryk. f. malermester Henning Toft Nielsen Landskab og Rum A/S v. Lars Rohde, landskabsark. // omlægn. og

11 1999/ LKJ renov. af gårdområdet iflg. byfornyelsesprojekt s.m. Toldbodg. 25 // 2 lystryk. 24 Murer F. Gärtner Slagtermester P. Rasmussen. o. 1900? (dat. iflg. LKJ) // beboelsesejendom (dobbelthus) i en etage m. udnyttet tagetage som forhus, samt vaskehus m.v. i en etage som sidehus i skel mod nr. 26 nedrevet 1935 // # tegn. mat. Jf. dog 1935-tegninger. f. murer F. Gärtner(?) Iflg. byggeanm. // opførelse af beboelsesbygn. i en etage m. udnyttet tagetage som side-baghus i skel mod nr. 22 // # tegn. mat C. Jensen // tilbygn. af kvistparti til baghuset i forb. m. ombygn. af tagetagen til selvst. lejl. // blåtryk Max Pape // indv. ombygn. af forhusets stueetage i forb. m. indretn. af butik i lejl. tv., samt tilbygn. af fladt afdækket kvistparti herover. Endv. nedrivn. af det eksist. sidehus og opførelse af pølsemageri m.v. i en etage m. kælder som nyt sidehus i skel mod nr. 26 // 3 lystryk. f. slagtermester P. Rasmussen Max Pape // tilbygn. af stort kvistparti til forhuset mod gården // lystryk. 25 Tømrer Peter Chr. Grove Jens Andersen, træhandler Vilhelm Mortensen, fabrikant N.J. Nielsen, skræddermester Peter Christian Grove, tømrer G.L. Sørensen og Louis Klein, købmænd M.A. Heelund, depotforstander. 1909? // opførelse af butiks- og beboelsesejendom i 2 etager m. kælder og udnyttet tagetage, indeh. 1 butik og 6 lejl., som forhus, samt vaskehus i en etage som sidehus i skel mod nr. 27 nedrevet 1996 // 2 usign., men dat., blåtryk. f. tømrer Peter Christian Grove C. Jensen // tilbygn. af lille værksted i en etage bag det eksist. sidehus i skel mod nr. 27 nedrevet 1996 // blåtryk. f. depotforstander M.A. Heelund Eskild Hermansen // mindre indv. ombygn. af forhuset // lystryk. f. malermester Henning Toft Nielsen.

12 1999/ LKJ Søren Jensen, rådg.ing.fa. // renov. af ejendom iflg. byfornyelsesprojekt // 9 lystryk Landskab og Rum A/S v. Lars Rohde, landskabsark. // omlægn. og renov. af gårdområdet iflg. byfornyelsesprojekt - s.m. Toldbodg. 23 // plantegninger v. nr Gerda Johansen Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i en etage m. udnyttet tagetage som forhus, samt sidehus i en etage i skel mod 24 - nedrevet 1964 // # tegn. mat. f.? 1964 DAI // nedrivn. af det eksist. sidehus og opførelse af beboelsesog garagebygn. i 2 etager som nyt sidehus i skel mod nr. 24 // lystryk. f. Gerda Johansen B.T. Jensen, ark. // indv. ombygn. og renov. af forhuset // 2 lystryk Årstiderne Arkitekter A/S // ombygn. af forhusets stueetage til 2 beboelseslejl. // lystryk. f. Anne Marie Jacobsen. 27 (Ingen personoplysninger) Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i 2 etager m. kælder og manzartetage som forhus // # tegn. mat. f.? 28 Postbud K. Laursen Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i en etage m. udnyttet tagetage som forhus, samt vaskehus i en etage som sidehus i skel mod nr. 30 // # tegn. mat. Jf. dog 1920-tegn. f.? 1920? // tilbygn. i en etage til forhusets gavlside mod nr. 30 // usign., men dat., blyantstegn. f. postbud K. Laursen. 1950? // tilbygn. af tagkviste mod gade og gård i forb. m. ombygn. af forhusets tagetage // lystryk. f. lagerforvalter E. Laursen.

13 1999/ LKJ Silkeborg Emballagefabrik - C.F. Christensens Møbelfabrik - Silkeborg Daghøjskole - AOF Sprogskolen Silkeborg J.C. Eskildsen, particulier Jens Andersen og Søren Petersen Jens Andersen Bodil Marie Andersen, enkefrue Carl Sørensen, Jens Søndergaard og Chr. Bondrup Silkeborg Emballagefabrik Chr. Jensen M. Hviid Nielsen C.F. Christensens Møbelfabrik Silkeborg Daghøjskole C. Jensen; Edv. Jensen; N.K. Laugesen (Herning); Hans Chr. Rasmussen // vedr. opførelse af forsk. fabriks-, værksteds-, lager- og kontorbygn. m.v. // 2 blyants- og 1 pennetegn., 8 blåog 2 lystryk. LA, KTP 649. f. flere ejere, bl.a. Silkeborg Emballagefabrik C.F. Christensens Møbelfabrik erhverver ejendommen. 1959? // indretn. af kedelhus i eksist. bygn. // lystryk. LA, KTP 649. f. C.F. Christensens Møbelfabrik Knud F. Madsen (tegn.: M. Jensen) // genopførelse af kontorbygn. m.v. efter brand, samt tilbygn. af værksteds- og lagerbygn. i 2 etager til det eksist. fabriksanlæg hhv. h og o på byggekort, 1969 // 7 lystryk Søren Jensen, rådg.ing.fa. // genopførelse af samleværksted m.v. efter brand k på byggekort, 1969 // 8 lystryk Gustav Hansen & Søn A/S v. Poul Lysholt Hansen // opførelse af ny lagerbygn. i en etage i tilknytn. til den eksist. lagerbygn. p på byggekort, 1969 // 4 lystryk. 1990/91 Silkeborg Daghøjskole erhverver ejendommen Årstiderne Arkitekter A/S // nedrivn. af mindre dele af det eksist. fabriksanlæg og ombygn. af det meste af den resterende del til skoleformål, samt opførelse af nyt indgangsparti i 2 etager m. hall-funktioner // 14 lystryk. f. Silkeborg Daghøjskole Årstiderne Arkitekter A/S // ombygn. af den tidl. spånsilo til kontortårn m.v. i 5 etager // 11 lystryk Årstiderne Arkitekter A/S // ombygn. af den sidste del af det tidl. fabriksanlæg til radiomæssige formål som studier og kontorer m.v. g og p på byggekort, 1969 // flere lystryk.

14 1999/ LKJ f. samme, udlejet til Radio Silkeborg Årstiderne Arkitekter A/S // ombygn. af de tidl. radiofaciliteter m.v. til undervisningslokaler // 2 lystryk. f. AOF Sprogskolen Silkeborg. 30 Vognmand Svend Aage Hansen Jul. Moll // opførelse af beboelsesejendom i 2 etager m. kælder og udnyttet tagetage som forhus, samt hestestald i 2 etager som sidehus i skel mod nr. 32 // 2 lystryk. f. vognmand Svend Aage Hansen Henning Dammeyer // mindre ombygn. af forhusets tagetage // 4 lystryk. f. tæppehandler Svend Hansen I/S Fællestegnestuen Give, v. ark. Ole Nørtoft Olsen og E. Tavsen Hansen // ombygn. af det eksist. sidehus (den tidl. hestestald) til beboelseslejl. m.v. // 6 lystryk. f. Peter Thyge Pedersen Hv. // tilbygn. af vindfang til sidehuset // 2 usign., men dat., lystryk. f. medarbejderforeningen Baghuset. 32 Blikkenslager Sofus Mathiesen Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i en etage m. udnyttet tagetage opført midt på grunden // # tegn. mat. f.? 1922 C. Jensen // opførelse af værksted i en etage som side-baghus i skel mod nr. 30 // blåtryk. f. blikkenslager Sofus Mathiesen Svend Aa. Rasmussen, murerm. // tilbygn. af vaskehus og wc m.v. til det eksist. side-baghus // pennetegning. 33 Murer Chr. Olsen H. Eriksen, kommisionær Chr. Olsen, murer. o. 1900? (dat. iflg. LKJ) // beboelsesejendom i en etage m. udnyttet tagetage som forhus, samt sidehus i en etage i skel mod nr. 35 // # tegn. mat. Jf. dog 1926-tegning. f. murer Chr. Olsen(?) C. Jensen // tilbygn. af tagkvist mod gaden i forb. m. ombygn. af tagetagen // blåtryk. f. bankbud O. Chr. Olsen.

15 1999/ LKJ 35 Skomager Lars Chr. Andersen - (tom grund) H. Eriksen, kommisionær Lars Chr. Andersen, skomager Anton Eriksen, uldhandler Søren Sørensen Christen Fisker Viggo Lund Chr. Fr. Storgaard Jensen H.L. Rasmussen. o. 1900? // beboelsesejendom i en etage m. udnyttet tagetage som forhus, samt sidehus i skel mod nr. 37 // # tegn. mat. f. skomager Lars Chr. Andersen(?) (LKJ) Kommunal tilladelse til nedrivn. af al eksist. byggeri på grunden Hv. // opførelse af værksteds- og garagebygn. i en etage som baghus - nedrevet // 2 lystryk. f. automekaniker Arne G. Kjærgaard Jens Chr. Ravn Snedkermester C.H. Christensen og tømrermester J. Widt Christensen. Hj. Drewsensvej Boet efter F.F. Hølzermann, købmand Peter Petersen Kjeldsen Chr. Kibæk, væver Anton Jensen, fabriksarbejder Lars Jensen Thomas Poulsen Schjødt Jens Jensen Abildskov Johs. Jaede, købmand P.L. Balling, seminarielærer Chr. Jensen og J. Jensen M. Hviid-Nielsen Niels Chr. Marius Hviid Jens Chr. Ravn. (37) 1933 Iflg. BBR-opl. // værkstedsbygn. i 2 etager som side-baghus i hj. mod Drewsensvej 64 og Toldbodgade 31 c på byggekort, 1954 // # tegn. mat. f. Jens Chr. Ravn Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i 4 etager m. kælder, indeh. 8 lejl., som forhus d på byggekort, 1954 // # tegn. mat. f. Jens Chr. Ravn(?) Hv. // opførelse af garageanlæg i en etage som side-baghus i skel mod Drewsensvej 64 og 66 f på byggekort, 1954 // lystryk.

16 1999/ LKJ f. tømrermester J. Widt Christensen Hv. // opførelse af tilbygn. i 2 etager til den eksist. værkstedsbygn. i skel mod Toldbodgade 31 g på byggekort, 1954 // lystryk Knud Sørensen og Ejner Olesen // ombygn. af den eksist. værkstedsbygn. m.v. til sportslige aktiviteter m. bl.a. toilet-, bade- og omklædningsfaciliteter c og g på byggekort, 1954 // 2 lystryk. f. Boligaktieselskabet Østerport, Varde. (39) Willy Christensen, ark. Århus // opførelse afbeboelsesejendom i 4 etager m. kælder, indeh. 7 lejl., som hjørnebygn. c på byggekort, 1954 // 9 lystryk. f. snedkerm. C.H. Christensen og tømrerm. J.Widt Christensen Tidens Tegn v. Esben Pedersen // ombygn. af én lejl. på 4 etage til to lejl. // 2 lystryk. f. Boligaktiesleskabet Østerport, Varde.

17 1999/ LKJ TORVET 1 Håndværkerforeningen Anton Rosen // opførelse af foreningsbygn., indeh. kontor-, restaurations-, teater- og forsamlingsfaciliteter m.v. // # hm. f. Silkeborg Håndværkerforening. Schalburgteret (LKJ). 1948/54-56 Knud Sørensen og E. Svendsen Pedersen // skitser og udkast til opførelse af ny bygn. til Håndværkerforeningen // 10 lystryk. (1948: tegn. // : opførelse) 1963 N.C. Christensen og Thue M. Christensen, ark., Herning // opførelse af benzinlæg/tankstation på den nordl. del af grunden, ved den dav. Rådhusg., nuv. Søvej // 4 lystryk. f. benzinforhandl. Jochumsen, Silkeborg Div. arkitekter // div. større og mindre, fortrinsvis indv. ombygninger // div. lystryk. f. samme og Jyske Bank. 1980/81 Jyske Bank, Bygningsafd. // ombygn. af garager i 2. kælderplan til frugt- og grøntforretn. // 2 lystryk. f. Jyske Bank, udlejet til Torvehallen. 2A Det gamle Rådhus Staten Silkeborg kommune H.C. Zeltner // opførelse af råd-, dom- og arresthus // # hm. f. Staten. (LKJ) (Anders) L(auritz) Bendixen, Kbh.. // plan-, snit- og facadeopmåling af rådhuset // 9 blåtryk. f. Silkeborg kommune L. Bendixen// om- og tilbygn. til rådhuset mod Rådhusg.// 13 lystryk Alex Poulsen, ark., Kbh. // mindre indv. ombygn. og indretn. af domhus i det tidl. rådhus // 4 lystryk. f. Justitsministeriet Iflg. skrivelse af fra Det særlige Bygningssyn// indstilling til Miljøministeriet, at det gamle Rådhus med om- og tilbygningen fra fredes i klasse B.

18 1999/ LKJ 1985/87 Alex Poulsen // indv. ombygn. af loftsetage // 3 lystryk. f. Justitsministeriet. 1997/98 Alex Poulsen // indv. renov. // 4 lystryk. 2B Købmand J. Petersen Silkeborg Handels- og Landbrugsbank. Hj. Torvet Søndergade J. Petersen, købmd., marskandiser Sidsel Marie Petersen, enkefrue Mathilde Petersen Hans Damgaard, købmd Hans Damgaard og P. Hansen, købmænd A/S Wessel og Wett Silkeborg Handels- og Landbrugsbank K.P. Kristjansen // indsættelse af butiksvindue mod Søndergade // blåtryk. LA, KTP 630. f. Mathilde Petersen L. Bendixen // forslag til ombygn. af butiksfacaderne mod Torvet og Søndergade // pennetegning. LA, KTP 630. f. købmændene Hans Damgaard og P. Hansen C. Jensen // opførelse af sidehus i en etage til latrin og vaskehus // blåtryk. LA, KTP Anton Rosen // stor ind- og udvendig ombygn. af ejendommen // 9 lystryk. LA, KTP 630. f. Silkeborg Handels- og Landbrugsbank Hans Chr. Rasmussen // indretn. af wc i stueetagen // blåtryk. LA, KTP Alfr. J.Mortensen // mindre ombygn. af og tilbygn. til den eksist. ejendom // 5 lystryk. LA, KTP Iflg. skrivelse af sammenlægges matr.nr. 16d, Søndergade 1B, og 17, Torvet 2B under matr. 16d, Søndergade 1B. De to ejendomme er herefter behandlet og registreret sammen under Søndergade 1B i kommunens Byggesagsarkiv. Se herunder! 3 Hammers Klædefabrik ODD Fellow Logen Jens Heegaard Mikkelsen Grabow, gæstgiver Chr. Hammer, farver, fabrikant Johs. Hammer, fabrikant.

19 1999/ LKJ A/S Dansk Beklædningsindustri og Tekstilfabrikker v. fabrikant Johs. Hammer Iflg. Byggeanm. // tilbygn. til eksist. fabrik // # tegn.mat. f. fabrikant Chr. Hammer Iflg. Byggeanm. // opførelse af sidebygn. i 3 etager i stedet for halvtagsskur, der nedrives // # tegn.mat C. Jensen // indv. ombygn. af butik // blåtryk. f. fabrikant Johs. Hammer C. Jensen // overdækn. og indretn. af gårdrum til fabrikslokale // blåtryk. f. A/S Dansk Beklædningsindustri og Tekstilfabrikker v. Johs. Hammer Fabrikken nedbrænder. (1921 Bøving Nielsen, ark. // forslag til genopførelse af fabrikken// én farvelagt pennetegn. og ét farvelagt lystryk. Realiseres ikke) Kristian Jensen, ark. // genopførelse og ombygn. af for- og sidehuse til logebygn. og butikker m.v. // 6 blåtryk. f. IOOF ODD Fellow Logen Knud Sørensen // indv. ombygn. og indretn. af restaurant i stueetagen, incl. Facadeændring // 2 lystryk Knud Sørensen // indv. ombygn. af restaurant // 2 lystryk. f. samme, udlejet til Hotel Astoria Knud Sørensen // facadeændring i stueetagen i forb.m. indretn. af butik // 2 lystryk. f. samme, udlejet til købmd. Knud Løvbjerg Bent Østergård Møller, ark., Højbjerg // ombygn. af købmandsbutik til sparekasse, incl. Facadeændring // 8 lystryk. f. samme, udlejet til Sparekassen SDS, Midtjylland Bent Østergård Møller // opsætn. af fast markise på sparekassefacade // lystryk Knud Have Rasmussen, ark., Åbyhøj // om- og tilbygn. til sparekassen i gården // 28 lystryk Iflg. ansøgn. til Teknisk forvaltn. // ændret facadeskiltning // lystryk. f. samme, udlejet til Hverdags-Kunst. 1993? // indretn. af café i tilknytn. til butik // 4 lystryk. 1996? // nedtagelse af fast markise og opsætn. af 2 rullemarkiser //lystryk. 4-8 og DAB (Dansk Automobil Byggeri) Føtex (A/S DanskSupermarked). Fredensgade 6-14 Fabrikant J.W. Darr erhverver i 1918 ejendommene Torvet 6-8, og skaber ved tilkøb af Fredensgade 6-14 et stort sammenhængende fabriksområde, som udbygges og fortættes i løbet af 1930-erne og op igennem

20 1999/ LKJ 1950-erne. I 1960-erne bliver bliver pladsen for trang. Virksomheden flytter ud til den nyanlagte Ringvej, og de gamle fabriksbygninger afhændes til Føtex Supermarked. Efter en brand i Torvet 4 i 1972 erhverver Føtex også denne ejendom, som i indbygges i det store supermarked-kompleks. (Torvet 6-8) - # hm J.F. Engberg, ing. (Horsens); C. Jensen; Hans Jessen, ing. (Vejle); K.P. Kristjansen; Max Pape; Hans Chr. Rasmussen; Knud Sørensen; Viggo Sørensen, ing. // vedr. adskillige ny-, til- og ombygn. // 1 blyantstegning, 28 blå- og 46 lystryk. LA, KTP 650 og 653. f. især J.W. Darr (efter 1918). (Fredens- gade 10) K.P. Kristjansen; Knud Sørensen m.fl. // vedr. div. ny-, til- og ombygn. // 2 lystryk. LA, KTP 651. f. især J.W. Darr (efter beg. af 1930-erne). (Fredens- gade 12) K.P. Kristjansen; Knud Sørensen m.fl. // vedr. div. ny-, til- og ombygn. // 2 pennetegninger, 1 blå- og 1 lystryk. LA, KTP 652. f. især J.W. Darr (efter beg. af 1930-erne). (Torvet 6-8, - # hm. Fredens Jørgen Absalonsen, Århus // ombygn. og indretn. af supermarked i en gade 6-14) del af de gamle fabriksbygninger resten nedrives, samt etablering af benzintank ud mod Fredensgade // 9 lystryk. LA, KTP 650. f. Føtex A/S Dansk Supermarked Jørgen Absalonsen // skitseprojekt til udv. af eksist. supermarked // 2 lystryk Jørgen Absalonsen // stor ombygn. og udv. af det eksist. supermarked // 11 lystryk. (Torvet 4-8, 1972 Ejendommen, Torvet 4, nedbrænder. Fredens Jørgen Absalonsen // ombygn. og udv. af det eksist. supermarked gade 6-14) på grunden, Torvet 4 // 24 lystryk. 1997/99 Aarhus Arkitekterne v. Falch & Larsen, Højbjerg // større ombygn. af det eksist. supermarked, incl. en fuldst. facadeombygn. // 16 lystryk. 5 Hotel DANIA Jens Heegaard Mikkelsen Grabow, gæstgiver Michael Heegaard Grabow, gæstgiver.

21 1999/ LKJ Th. Fauerby, urmager Fr. Grabow, hotelejer Rasmus Andersen, hotelejer Chr. Ørneborg, hotelejer. 1846/48 Iflg. Bygningsstamkort // opførelse af gæstgiveri i én etage m. side- og baghuse // # hm. Jf. ill. i Jan Horskjær, Silkeborg , s. 18. (1846: Bygningsstamkort // 1848: traditionel, dok. dat.). f. gæstgiver Jens Heegaard Grabow Hv.// tilbygn. af en etage til forhuset - nu hotelbygn. i 2 etage r// # hm. Jf. ill. i Silkeborg , s. 28. f. urmager Th. Fauerby. (LKJ) Hv. // udbygn. af loftsetagen på sidehuset til fuld etage // pennetegn Thorkel Møller, ark., Århus // ombygn. og tilbygn. af fuld bindingsværksetage m. udnyttet loftsetage til forhuset // 3 blåtryk. f. hotelejer Rasmus Andersen C. Jensen //ombygn. af staldbygn. (baghus) til automobilgarager // 2 blåtryk. f. hotelejer Chr. Ørneborg Knud Sørensen // ombygn. og forhøjelse af sidehus m. 2 etager til nu 4 // 4 lystryk Knud Sørensen // tilbygn. af restauration, garage og wc i én etage i hj. mel. for- og sidehus // lystryk. f. hotelejer Evald Madsen Knud Sørensen // genopbygn. af hotellet efter brand i de øverste etager, samt instal. af bad-wc på 1., 2. og 3. sal i forhus// 3 lystryk. f. hoteldir. Eduard Jørgensen A. Meyer Bredesen // ombygn. og modernisering af restaurationslokale// lystryk Ikast Byggeindustri A/S, Ikast // indretn. af restaurant i stueetagen t.h., incl. mindre facadeombygn. og ændret facadeskiltning // 13 lystryk. f. samme, udlejet til Jensens Bøfhus Ikast Byggeindustri A/S // nedrivn. af ældre garageanlæg, og ombygn., renov. og modernisering m.v. af hele hotelkomplekset // 17 lystryk. 1997/98 Ikast Byggeindustri A/S // indretn. af skobutik i stueetagen t.v., incl. mindre facadeombygn. og ændret facadeskiltning // 9 lystryk. f. samme, udlejet til Den Grønne Skobutik.

22 1999/ LKJ 7 Købmand Thomas Johansen Restaurant Underhuset Jens Heegaard Mikkelsen Grabow, gæstgiver H.P. Stabell Johan Thomassen, købmd.(?) Thomas Johansen, købmd Kirstine Johansen, enkefrue Iflg. Bygningsstamkort // beboelses- og butiksejendom i 2 etager m. høj kælder // # hm. Jf. ill. i Jan Horskjær, Silkeborg , s. 18. f. købmd.(?) Johan Thomassen Iflg. Byggeanm., C. Jensen // ombygn. af butiksvindue i forhus // # tegn.mat. f. købmd. Thomas Johansen Iflg. Byggeanm., J. Kornerup Bang, murerm. // opførelse af sidehus i 2 etager // # tegn.mat Knud Sørensen & Ejner Olesen // ombygn. og udv. af butikslokaler i kælderetagen til restauration Underhuset // f. hoteldir. Eduard Jørgensen, Hotel Dania. 1995/96 Årstiderne // indv. ombygn. af Restaurant Underhuset // 3 lystryk. 9 J. A. K. 1966/67 Al eksist. byggeri på grunden nedrives K. Kristiansen // opførelse af kontor- og forretningsejendom i 3½ etager // 6 lystryk. Jf. også LA, KTP 752. f. J.A.K. s Andelsbyggeselskab af /93 Nielsen & Nielsen // den opr. tilbagetrukne facade i stueetagen trækkes frem i facadeflugt // lystryk. f. H.C. Esbensen, ITH, Silkeborg. 10A Gartner Johs. Andersen Restaurant McDonalds K.P. Kristjansen // opførelse af butiks- og beboelsesejendom i 2 etager m. mansartetage og sidehus (til beboelse), samt staldbygn. i 2 etager, a, c og b på byggekort, 1920 // 5 blåtryk. Jf. også LA, KTP 654. f. murerm. S.J. Sørensen K.P. Kristjansen // opførelse af lagerbygn. i én etage mel. sidehus og værkstedsbygn., d på byggekort, 1920 // blåtryk. f. gartner Johs. Andersen.

23 1999/ LKJ Ikast Byggeindustri A/S, Ikast // ombygn. og indretn. af restaurant i forhusets kælder og stueetage // 7 lystryk. f. McDonalds Danmark, Frederiksberg Midtconsult A/S, Herning // inddragelse og indretn. af 1. sal til restaurant// 12 lystryk. 10B og Fredensg. 2-4 Fredens Hus Guldsmed Walther Friedrich. Hj. Torvet Fredensgade Niels Lassen Peder Eilersen og Peder Nielsen Peder Eilersen Peder Åbo Christen Nielsen, værtshusholder Helene Nielsen, enkefrue Laurits Hansen A.S. Storgaard, murerm Anton Storgaard Kirsten Marie Storgaard Hv. // beboelsesejendom i én etage som hjørnebygn. // # hm. Jf. ill. i Jan Horskjær, Silkeborg , s. 18. f.? 1920 Iflg. brev til Bygningskommissionen i Silkeborg af fra murerm. S.J. Sørensen // den eksist. hjørneejendom nedrives. f. murerm. A.S. Storgaard. 1920/22 K.P. Kristjansen // opførelse af butiks- og beboelsesejendomme i 2 etager m. mansartetage som hjørnekompleks i 2 dele, hhv. Torvet 10B og Fredensg. 4, som forbindes af lagerbygn. i 2 etager mod Fredensg. // blåtryk af plantegn. Se endv. LA, KTP 655 m. blåtryk af facadetegn A. Ustrup // indretn. af butik i lagerbygn. mod Fredensg.// blåtryk E.W. Bach, ark. // ombygn. og udv. af butik mod Fredensgade // 2 lystryk. f. sig selv, udlejet til guldsmed Walther Friedrich E. Svendsen Pedersen // ombygn. af del af stueetagen mod Fredensg. til restauration // lystryk. f. samme, udlejet til tjener B. Thomsen Alusol A/S, Virklund // opsætn. af markiser på facaden ved hjørnebutik// lystryk.

24 1999/ LKJ 1979 Alusol A/S, Virklund// opsætn. af markiser på facaden ved butik mod Fredensg.//2 lystryk. f. samme, udlejet til Birgits Blomster, v. Birgit Andersen. 10C Silkeborg Kirke H.S. Sibbern // opførelse af sognekirke // # hm. f. Silkeborg Sogns menighedsråd (LKJ) Hans Chr. Rasmussen // opsætn. af ny orgelfacade og opførelse af balkon i forb. hermed // lystryk H. Lønborg-Jensen // restaurering og indv. ombygn. af kirkerummet, bl.a. med indbygn. af hvælvinger // 5 lystryk K. Kristiansen // udskiftning af kirkens gulvbelægning og kirkedør, samt opsætning af nyt knæfald // 3 blyantstegn. LA, KTP D-E Østerport Syd 1995 Årstiderne // nedrivning af den gamle rutebilstation // lystryk. f. Silkeborg Østerport I A/S (Reimar Nielsen) Årstiderne // opførelse af kontor- og forretningsejendom i 3 etager, bl.a. indeh. Silkeborg Sogns kirkekontor // 36 lystryk Niels Godtfred Christensen Annette Christensen, enkefrue L. Jørgensen, bager Ane Katrine Jørgensen, enkefrue Nicoline Nielsen Anders Nielsen Iflg. Bygningsstamkort // butiks og beboelsesejendom i én etage, senere forhøjet til 2 etager // # hm. Jf. ill. i Jan Horskjær, Silkeborg , s. 18. f.? 1938 A. Busk // ombygn. af hele stueetagen til 5 butikker, incl. facadeændring // lystryk. f. tandtekniker Nicoline Nielsen. 1966/67 Alfr. J. Mortensen // ombygn. af forhus, incl. ændring af butiksfacaden mod Torvet, samt opførelse af ny sidebygn. i skel mod Østerg. 1 og garageanlæg som bagbygn.// 4 lystryk. f. tømrermester Johs. Nielsen.

25 1999/ LKJ 1995 Kjeld Glarmester v. Kjeld Henriksen, Silkeborg // fremrykn. og ombygn. af butiksfacaden // foto efter ombygn. f. J.D. Toft, udlejet til Inter Photo Østerport C. Jensen; K.P. Kristjansen; Hans Chr. Rasmussen // vedr. adskillige ombygn. af og tilbygn. til den opr. hjørneejendom // 19 blå- og 1 lystryk. LA, KTP 656. f. flere ejere. Nedrevet Hele Østerport-komplekset er opført i fire byggeafsnit, a d ; a er placeret mod Torvet, b og c mod Østergade (opført , se denne) og d som rutebilstation mod kirken. Afsnit a og d Knud Sørensen// opførelse af rutebilstation, d, i 2 etager, samt butiks-, kontor- og beboelsesejendom, a, i 4 etager m. udnyttet loftsetage, indeh. i stueetagen kontorer f. rutebilstation, turistbureau m.v. og flere butikker, bl.a. bageriet Langhoff // 10 lystryk. Jf. også LA, KTP 380 og 656. f. Ejendomsselskabet Østerport Firma Plan I/S, Viby// opsætn. af faste markiser på butiksfacaderne v. bager- og blomsterforretningerne// 2 lystryk Ejner Olesen// ombygn. af eksist. butik og tidl. ventesal m.v. til ny og større butik// 8 lystryk. f. Silkeborg Østerport I A/S, udlejet til MATAS Årstiderne // fjernelse af eksist. markiser og opsætn. af nye//3 lystryk. 1996/98 Årstiderne // renov. af facaderne, m. bl.a. udskiftning af vinduer, opførelse af udhus, samt udførelse af terrænbefæstigelse i gården og nyanlæggelse af haveanlæg her// 6 lystryk.

26 1999/ LKJ TVÆRGADE 2 Overretssagfører Otto Bisgaard Manufakturhandler Peter Jessen Henton Group A/S. Hj. Vestergade Norgaard, kaptajn og landinspektør Anton M. Bisgaard, sagfører Otto Bisgaard, overretssagfører Iflg. BBR-opl. // butiks- og beboelsesejendom i 2 etager m. kælder og udnyttet tagetage som hjørneejendom m. tårnbygning over hjørnebutik // # tegn. mat. Jf. dog 1910-tegning. f.? 1910 K.P. Kristjansen // indsættelse af 3 butiksvinduer i facaden mod Tværgade // blåtryk. f. sagfører Anton M. Bisgaard K.P. Kristjansen // ombygn. af butiksfacaden mod Tværgade samt opførelse af tilbygn. i en etage (5 fag) hertil // 3 blåtryk Hans Chr. Rasmussen // påbygn. af en etage til den eksist. tilbygn. mod Tværgade // blåtryk. f. samme, udlejet til manufakturhandler Peter Jessen Hans Chr. Rasmussen // ombygn. og udv. af den eksist. butik mod Tværgade til at omfatte begge etager, samt tilbygn. hertil af yderligere butiks- og lagerlokaler i 2 etager mod gården // 3 blåtryk. f. samme, udlejet til samme E. Svendsen Pedersen // ombygn. af kontorlokaler på 1. sal mod Vestergade til systue m.v. // 3 lystryk. f. manufakturhandler Peter Jessen E. Svendsen Pedersen // ombygn. af den gamle tilbygn. mod Tværgade (opført 1912 og 15), incl. facadeændring // 2 lystryk E. Svendsen Pedersen // ombygn. af butiksfacaden mod Vestergade // 2 lystryk Allan Christensen & Co., Kbh. S // forslag til ombygn. af eksist. butikslokaler på 1. sal mod Tværgade til cafeteria // 6 lystryk I/S AKRYMA af 1968 // opsætning af let stålkonstruktion som facadebeklædning mod både Tvær- og Vestergade // 3 lystryk.

27 1999/ LKJ 1973 Alusol baldakiner // opsætning af faste baldakiner mod både Tvær- og Vestergade // 2 lystryk Søren Jensen, rådg. ing. fa. // indv. ombygn. af eksist. butikslokaler i stueetagen til sportsforretning, samt ombygn. af indgangspartiet // lystryk. f. samme, udlejet til Bøgild Sport Årstiderne Arkitekter A/S // gennemgribende ombygn. og renov. af ejendommen, m. tilbageføring af facader og hjørnetårn til et tilnærmet oprindeligt udseende // 20 lystryk. f. Henton Group A/S. 3-5 Læderhandler Johan Jaede Restauratør Erling Hjorth Johan Ludvig Lykkeberg, smed Jens Peter Christian Fischer J.C. Lauritzen A.F. Jaede, læderhandler og sadelmager Johan Jaede, læderhandler Johanne Jaede, enkefrue Iflg. byggeanm. // opførelse af butiks- og beboelsesejendom i 2 etager m. kælder og udnyttet tagetage, forsynet m. trekantsgavle over de to siderisalitter, som forhus, samt sidehus i 2 etager m. kælder i skel mod nr. 7 // # tegn. mat. Jf. dog og 1912-plantegninger og facadetegning. f. læderhandler Johan Jaede K.P. Kristjansen // mindre indv. ombygn. i stueetagen // blåtryk C. Jensen // indretn. af lægekonsultation på 1. etage, tv. // blåtryk Knud Sørensen // mindre ombygn. af butiksfacade // lystryk. f. A/S J. Jaede Ole Kiilerich, civ.ing., og Aluma-baldakiner // ombygn. af butiksfacaderne og opsætning af faste baldakiner // # tegn. mat. f. hhv. Bøgild Sport v. E. Bøgild og Jaede Læder v. A. Schrøder Nielsen & Nielsens Tegnestue // genopbygn. af tagkonstruktion efter brand // # tegn. mat. f. restauratør Erling Hjorth Nielsen & Nielsens Tegnestue // indretn.. af Chicken og Burgerrestaurant i den tidl. lædervareforretn., incl. facadeændring // 2 lystryk Nielsen & Nielsens Tegnestue // indretn. af diskotek m.v. på 1. etage // 3 lystryk.

28 1999/ LKJ 1992 Årstiderne Arkitekter A/S // ombygn. af det eksist. diskotek på 1. etage og møderum på 2. etage til kontorlokaler, samt mindre ombygn. af butgiksfacaden, tv. // 8 lystryk. f. Henton Ejendomme A/S. 4-6 Restuaratør Erling Hjorth. (4) Carl Høeg, købmand Arne J. Elmgren, købmand Brdr. Kier Chr. Andersen Chr. Jensen J. Chr. Knudsen, tømrerm. // nedrivn. af al eksist. byggeri og opførelse af butiks- og beboelsesejendom i en etage m. kælder og udnyttet tagetage m. trekantsgavl som forhus // pennetegn. f. købmand Arne J. Elmgreen C. Jensen // opførelse af åbnet skur ( overdækket Reol ) i gården // blåtryk. f. Brdr. Kier. 1948/49 E. Svendsen Pedersen // ombygn. og udv. af den eksist. butik, incl. en omfattende facadeændring // 3 lystryk. f. Peter Jessen A/S. (6) C. Jensen, smed Herman A. Jensen, grosserer E. Kerlin, karetmager Marius Petersen Mette Marie Petersen, enkefrue Jørgen Pedersen Iflg. BBR-opl. // butiks- og beboelsesejendom i en etage m. kælder og udnyttet tagetage // # tegn. mat. f. karetmager E. Kerlin Iflg. byggeanm. // opførelse af pakhus og stald i en etage som baghus - nedrevet 1975 // # tegn. mat. f. Marius Petersen C. Mortensen, ing. // indretn. af restaurant i stueetagen, samt tilbygn. af køkken i en etage som sidehus i skel mod Bios gård // 6 lystryk. f. restauratør Erling Hjorth. 1975? // nedrivn. af det eksist. baghus og opførelse af en stor tilbygn. i en etage, indeh. restaurationslokale m.v., som mellembygn. // 5 lystryk.

29 1999/ LKJ 1978 Nielsen & Nielsens tegnestue // mindre tilbygn. i en etage til det eksist. restaurationslokale i gården i skel mod nr. 4 // 1 pennetegn. og 4 lystryk. (4-6) Årstiderne Arkitekter A/S // stor ombygn. af og tilbygn. til de eksist. ejendomme, omfattende en forhøjelse af forhusene til 2 etager m. udnyttet tagetage og medfølgende fuldstændige facadeændringer // 17 lystryk. f. samme til Restaurant Hjorten. 6B Mindre grundstykke bag Tværgade 6 ud mod Bios gård E. Svendsen Pedersen // opførelse af transformatorstation // lystryk. f. Silkeborg kommune, elforsyningen. 7 Snedkermester Sofus Jørgensen Arbejdernes Landsbank Johan Ludvig Lykkeberg, smed Johan Manly, snedkermester Sofus Jørgensen, snedkermester Iflg. BBR-opl. // butiks- og beboelsesejendom i en etage m. kælder og udnyttet tagetage som forhus a på byggekort, 1973 // # tegn. mat. f. snedkermester Johan Manly C. Jensen // opførelse af lagerbygn. m.v. i 2 etager m. udnyttet tagetage som baghus c på byggekort, 1973 // 2 blåtryk. f. snedkermester Sofus Jørgensen. 1929/30 Knud Sørensen // ombygn. af butiksfacade // lystryk. f. enkefrue Bolette Jørgensen Knud Sørensen // ombygn. af og tilbygn. til de eksist. værksteds- og lagerbygn. i side- og baghuse c på byggekort, nedrevet 1981 // lystryk. Jf. også LA, KTP 381. f. Sofus Jørgensen A/S Knud Sørensen // ombygn. af den eksist. ene butik til nu to butikker // 2 lystryk. f. samme, til SJ-Boligmontering og A/S Sofus Jørgensen Knud Sørensen // ombygn. af de to eksist. butikker til nu én butik // lystryk. Jf. også LA, KTP Ejner Jørgensen, ark., Århus // nedrivn. af nogle mindre skure og opførelse af mellembygn. i en etage mel. for- og baghus - b på byggekort, 1973 // 2 lystryk. f. møbelhandler Chr. Thorsen.

30 1999/ LKJ DAI // større ombygn. af hele ejendommen, omfattende mindre nedrivninger og tilbygninger i gården, samt en fuldstændig ombygn. af facaden (skalmuring, nyt tag m. meget stort tagudhæng m.v.) // 44 lystryk. f. Arbejdernes Landsbank Arkitekterne Wenndt A/S, Ålborg // mindre facadeombygn. det eksist. vindfang flyttes til ny placering // 2 lystryk Silkeborg Bio. (8) Jens Peter Bang L.J. Vogelius, købmand Hans Chr. Zeltner, arkitekt og jernstøber Dronning Louises Asyl. (10) Jørgen Albrecht Madsen L.J. Vogelius, købmand Heinrich Wilkens, murermester Joseph Hertz, slagtermester Harald Hertz. (8-10) i 1948 Al eksist. byggeri på grundene nedrevet E. Svendsen Pedersen // butiks- og beboelsesejendom i 4 etager m. kælder og udnyttet tagetage, indeh. 12 lejl. af forsk. størrelse, som forhus // 7 lystryk. f. Silkeborg kommune E. Svendsen Pedersen // opførelse af biografteater som tilbygn. til den eksist. ejendom i gården // 20 lystryk E. Svendsen Pedersen // udvidelse af biografens prosceniumsåbning // lystryk Bygningsinsp.s kontor v. Knud Lisberg // forslag til indretn. af mindre biograf i den eksist. biografs foyer // 3 lystryk Bygningsinsp.s kontor // ombygn. af biograffacaden mod Tværgade // lystryk Ejendomsadmin. // ombygn. af den eksist. foyer // 9 lystryk Ejendomsadmin. // ombygn. og udv. af de eksist. kioskfaciliteter i foyeren // lystryk.

31 1999/ LKJ 9 A/S Sofus Jørgensen Advokatfirmaet Jon Søberg. nu 7B-C Johan Manly, snedkermester Jocob Christensen, redaktør Enkefru Christensen.?? // beboelsesejendom i en etage m. mansartetage // # tegn. mat. f.? (LKJ) Knud Sørensen // indv. ombygn. af stueetagen til butikslokale i sammenhæng m. Tværgade 7 // 2 lystryk (v. Tværgade 7). f. A/S Sofus Jørgensen Knud Sørensen og Ejner Olesen // opførelse af udstillingsbygning i en etage som eet langt sidehus mod nr. 11 // 4 lystryk. f. møbelhandler Chr. Thorsen nedrevet Årstiderne Arkitekter A/S // nedrivn. af al eksist. byggeri // # tegn. mat. f. advokatfirmaet Jon Søberg Årstiderne Arkitekter A/S // opførelse af kontorbygn. i 2 etager m. udnyttet tagetage som forhus og kontorbygn. m.v. i en etage m. udnyttet tagetage som sidehus mod nr. 11 // 9 lystryk Købmand J. Petersen. (11) Frode Arntzen og J. Larsen J. Petersen, købmand Carl Bertram Arnskov, konditor R.P. Regel, klinikejer Iflg. BBR-opl. // butiks- og beboelsesejendom i 3 etager m. kælder og portgennemkørsel som forhus og sidehuse i hhv. 1 og 2 etager i skel mod nr. 13 nedrevet // # tegn. mat. f. købmand J. Petersen Hans Chr. Rasmussen // udv. af det eksist. konditori v. inddragelse af portgennemkørslen til serveringslokale m.v. // blåtryk. f. konditor Carl B. Arnskov Knud Sørensen // opførelse af bageri i en etage som sidehus i skel mod nr. 9 // 2 lystryk. f. bagermester Juhl Larsen Iflg. byggekort, 1922 // opførelse af garage m.v. i en etage som side-baghus i skel mod nr. 9 // # tegn. mat. f. sanne Ejner Olesen // tilbygn. af balkon på 2. etage mod gaden og tagkvist mod gården // lystryk. f. fysioterapeut O. Schibsstad.

32 1999/ LKJ 1965 Niels H. Nielsen // ombygn. og tilbygn. af 2 etager m. altan til del af det eksist. bageri nærmest forhuset // lystryk. (13) J. Petersen, købmand Iflg. BBR-opl. // butiks- og beboelsesejendom i 3 etager m. kælder som forhus og sidehus i en etage i skel mod nr nedrevet 1990 // # tegn. mat. Jf. dog 1933-tegning. f.? 1933 Knud Sørensen // mindre indv. ombygn. på 2. etage, samt opførelse af lagerbygn. i en etage som sidehus i skel mod nr. 15 // lystryk. f. grosserer Stjernholm K. Kristiansen // ombygn. af hele forhusets stueetage til butik // lystryk. f. Marabenka ApS. (11-13) 1984/85 C. Molte Jacobsen, rådg. ing. fa. // sammenlægn. af de to tilstødende butikker i nr. 11 og 13 // 2 lystryk. f. Bjarne Westergaard Aage Jensen, rådg. ing. // ombygn. og udv. af butikken, nr. 13 st.th., incl. facadeændring, samt tilbygn. af glaskarnap på 1. etage // 4 lystryk. f. Karen intercoiffure. 12 Carl Unger Olesen Jens Mikkelsen Niels Jensen Hans Peder Nielsen Carl Unger Olesen Flere ejere H.P. Geer, smedemester Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom (dobbelthus) i en etage m. kælder og udnyttet tagetage som forhus, samt smidie i en etage som side-baghus i skel mod nr. 10 a og b på byggekort, 1923 // # tegn. mat. Jf. dog 1919-tegning. f. Carl Unger Olesen C. Jensen // mindre ombygn. af det eksist. side-baghus // blåtryk. f. smedemester H.P. Geer C. Jensen // mindre ombygn. af forhusets facade // blåtryk C. Jensen // opførelse af værkstedsbygn. i 2 etager som side-baghus i skel mod nr. 16 d på byggekort, 1923 nedrevet senest 1954 // blåtryk.

GRØNNEGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Grønnegade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

GRØNNEGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Grønnegade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. GRØNNEGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Grønnegade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 1-3 Se Vestergade 91A-C. 2A-C Købmand N.P. Faurholt. Hj.

Læs mere

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. FRYDENSGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 2 Ubebygget grund. 3 Baneformand N.C. Poulsen. 1924

Læs mere

AMALIEGADE. Tømrermester A Jensen Malermester Alfred Damsgaard.

AMALIEGADE. Tømrermester A Jensen Malermester Alfred Damsgaard. AMALIEGADE 1A Pedelbolig for Mellemskolen. Jf.Markedsgade 1. 1941-42 E. Svendsen Pedersen // opførelse af pedelbolig som enfamiliehus i en etage med høj kælder og udnyttet tagetage // lystryk, arkiveret

Læs mere

ØSTERGADE. 1-3 Tekstilfabrikken Silkeborg Søjlehuset.

ØSTERGADE. 1-3 Tekstilfabrikken Silkeborg Søjlehuset. 1999/2005 210 LKJ ØSTERGADE Historie. I den sidste halvdel af 1930-erne blev planerne for en omfattende regulering af den stærkt trafikerede Østergade lagt fast. Som det første blev Chr. 8. Vej ført tværs

Læs mere

SØGADE. 19-29 Silkeborg Bryghus / Bryggeriet Neptun A/S Ejerlejlighedsforeningen

SØGADE. 19-29 Silkeborg Bryghus / Bryggeriet Neptun A/S Ejerlejlighedsforeningen SØGADE 1-17 De oprindelige ejendomme er alle nedrevet og hele området overtaget af Jyske Bank. Området er nu dels genbebygget, med numre til Vestergade, dels og væsentligst udlagt til parkeringspladser

Læs mere

GESNERSVEJ. Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

GESNERSVEJ. Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. GESNERSVEJ Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 1A Britta Boje. 1976 H.M. Kvist // opførelse af enfamiliehus

Læs mere

BINDSLEVS PLADS. 4 Vejassistent N. Jensen Malermester Herman Rasmussen.

BINDSLEVS PLADS. 4 Vejassistent N. Jensen Malermester Herman Rasmussen. BINDSLEVS PLADS 4 Vejassistent N. Jensen Malermester Herman Rasmussen. 1895- Chr. Jacobsen, restauratør. - 1923 - N. Jensen, vejassistent. - 1969-95 - Herman Rasmussen A/S. 1923 C. Jensen // opførelse

Læs mere

Ågade. 1998/2000/2005 74

Ågade. 1998/2000/2005 74 1998/2000/2005 74 f. H. Jepsen(?). NEDREVET. 1946/47 Knud Sørensen/tofam.hus/ f. Hans W. Winther. 1956 Niels H. Nielsen/tilbygn. af overdækket terrasse/ f. fabrikant Hans W. Winther. [T] 10 - # hm. (Åhavevej)

Læs mere

Rosenørns Allé. Sanatorievej. 1998/2000/2005 52. f. ditto. IKKE REALISERET). [H]

Rosenørns Allé. Sanatorievej. 1998/2000/2005 52. f. ditto. IKKE REALISERET). [H] 1998/2000/2005 52 IKKE REALISERET). [H] 41-43 - # hm. 1946/47 Kristoffer Hansen/enfam.hus i 2 etager/2 f. lokomotivfører M. Norre. 1964 Jørgen Bjørn (ark.)/tilbygn. i én etage til beboelse/2 f. postbud

Læs mere

ESTRUPSGADE. 1-9 Th. Langs Skoler. (1-3) Ejerforhold. 1886-1918 Theodora Lang, skoleleder. 1918- Th. Langs Skoler.

ESTRUPSGADE. 1-9 Th. Langs Skoler. (1-3) Ejerforhold. 1886-1918 Theodora Lang, skoleleder. 1918- Th. Langs Skoler. ESTRUPSGADE 1-9 Th. Langs Skoler. (1-3) 1886-1918 Theodora Lang, skoleleder. 1918- Th. Langs Skoler. 1894 Anton Rosen // opførelse af skolebygn. ( forskoleseminarium) i en etage // # tegn.mat. f. skoleleder

Læs mere

1998/2000/2005 46. 1972 Jens Breinegaard(?)/dobbeltgarage/lystryk. f. sig selv. [NK]

1998/2000/2005 46. 1972 Jens Breinegaard(?)/dobbeltgarage/lystryk. f. sig selv. [NK] 1998/2000/2005 46 1972 Jens Breinegaard(?)/dobbeltgarage/lystryk. Remstrupvej. 1 - # hm og Sana- 1910/11? /flerfam.hus i 2 etager m. masartetage, indeh. 11 lejl. torievej 31 incl. 2 butikker, samt baghus/blåtryk

Læs mere

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. 1998/2000/2005 9 f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. [T] Bredgade. 3 - # hm. 1934/35 Max Pape/tofam.hus i to etager m. indbygget

Læs mere

GADEFORTEGNELSE Møllegade 103 Nygade 117 Pandurosvej 142 Rådhusgade 145 Skolegade 146 Søgade 175 Søndergade 179 Søtorvet 206 Søvej 207

GADEFORTEGNELSE Møllegade 103 Nygade 117 Pandurosvej 142 Rådhusgade 145 Skolegade 146 Søgade 175 Søndergade 179 Søtorvet 206 Søvej 207 1999/2005 101 LKJ GADEFORTEGNELSE Møllegade 103 Nygade 117 Pandurosvej 142 Rådhusgade 145 Skolegade 146 Søgade 175 Søndergade 179 Søtorvet 206 Søvej 207 1999/2005 102 LKJ TYPOGRAFI. Stejlskrift henviser

Læs mere

6-8 - # hm. 1920 ark. Aage Paludan, Viborg/dobbelthus m. 4 lejl./3 blåtryk. f. Andelsbyggeforeningen "Fremad" v. typograf N.C. Mathiesen.

6-8 - # hm. 1920 ark. Aage Paludan, Viborg/dobbelthus m. 4 lejl./3 blåtryk. f. Andelsbyggeforeningen Fremad v. typograf N.C. Mathiesen. Solbakkevej. 1 - # hm. (Dalgasgade) 1920/21 Hans Chr. Rasmussen/dobbelthus m. 4 lejl./2 blåtryk. 1932 Hans Chr. Rasmussen/tilføjelse af kviste og indretn. af loftsværelser/intet tegn.mat. f. arbejdsmd.

Læs mere

f. Silkeborg Salatfabrik v. Chr. Pedersen. 1965 tømrermester Jørgen Gam-Pedersen/tilbygn. til fabrik/lystryk. f. samme. [Bl/60-er]

f. Silkeborg Salatfabrik v. Chr. Pedersen. 1965 tømrermester Jørgen Gam-Pedersen/tilbygn. til fabrik/lystryk. f. samme. [Bl/60-er] Landlystvej. De nuv. numre, Baggesensvej 2-12, var oprindeligt Landlystvej 2-12. Landlystvej er måske den mest rodede/sammensatte af gaderne i Sydbyen n.v. f. Frederiksberggade. 14 - # hm. (Baggesensvej)

Læs mere

DREWSENSVEJ. 1 Trianglens pølsevogn v. Gurli og Jørgen Trosborg. Hj. Frederiksberggade.

DREWSENSVEJ. 1 Trianglens pølsevogn v. Gurli og Jørgen Trosborg. Hj. Frederiksberggade. DREWSENSVEJ 1 Trianglens pølsevogn v. Gurli og Jørgen Trosborg. Hj. Frederiksberggade. 1986 Haaning, V. Vildsund, Thisted // opstilling af pølsevogn // 3 lystryk. f. Gurli og Jørgen Trosborg. Nedtaget

Læs mere

SØNDERGADE. Ejerforhold. 1919- Johannes Lundkvist, cigarhandler. i 1946 Fru grosserer Lundkvist, enkefrue. i 1969 Jyske Bank.

SØNDERGADE. Ejerforhold. 1919- Johannes Lundkvist, cigarhandler. i 1946 Fru grosserer Lundkvist, enkefrue. i 1969 Jyske Bank. SØNDERGADE 1B Søndergade 1B og Torvet 2B sammenlægges matrikulært i 1969 under Søndergade 1B (matr.nr. 16d) i forbindelse med Jyske Banks erhvervelse af ejendommene. Bygningsændringer bliver herefter for

Læs mere

NYGADE. 1B Baggårdsbyggeri se byggekort, Nygade 14-16. 3 Slagtermester Ludvig Hertz Fabrikant Sven Børge Jensen.

NYGADE. 1B Baggårdsbyggeri se byggekort, Nygade 14-16. 3 Slagtermester Ludvig Hertz Fabrikant Sven Børge Jensen. NYGADE 1A og 1C Nygade 1A og 1C er registreret under Søndergade 14-16 i kommunens Byggesagsarkiv. 1B Baggårdsbyggeri se byggekort, Nygade 14-16. 1954 Iflg. Bygningsstamkort // opførelse af side-baghus

Læs mere

SKOLEGADE. 2 Silkeborg Seminarium Kirkeskovs Realskole. Hj. Hostrupsgade.

SKOLEGADE. 2 Silkeborg Seminarium Kirkeskovs Realskole. Hj. Hostrupsgade. SKOLEGADE 2 Silkeborg Seminarium Kirkeskovs Realskole. Hj. Hostrupsgade. 1886-1928 Kristian Johansen, skoleleder og bogtrykker. - 1886-90: Kr. Johansen, skoleleder for seminarium og realskole. - 1890-94:

Læs mere

1 - # hm. 1966/67 Knud Sørensen & Ejner Olesen/enfam.hus/flere lystryk. f. adjunkt K.J. Zilmer.

1 - # hm. 1966/67 Knud Sørensen & Ejner Olesen/enfam.hus/flere lystryk. f. adjunkt K.J. Zilmer. Almindsøvej. Området nord for Almindsøvej var tidligere et kolonihaveområde, kaldt "Nationalhaverne"; jvf. f.eks. Almindsøvej 26 m.fl. Området, der nu udgør numrene 1-25, var opr. et gartneri. Det højereliggende

Læs mere

1999/2005 75 HOSTRUPSGADE

1999/2005 75 HOSTRUPSGADE 1999/2005 75 HOSTRUPSGADE 1 Landsretssagfører N.C.A. Nielsen. 1906-16 Flere ejere. 1916-21 O.M. Thun, postkontrollør. 1921-31 N.C.A. Nielsen, landsretssagfører. 1931- Ole Sørensen. 1907 Iflg. BBR-opl.

Læs mere

2-6 (nye nr.) 1995/96 DAI/boligbyggeri i 2 etager med 14 lejl. - økologisk byggeri/ adskillige lystryk. f. AAB, afd. 35.

2-6 (nye nr.) 1995/96 DAI/boligbyggeri i 2 etager med 14 lejl. - økologisk byggeri/ adskillige lystryk. f. AAB, afd. 35. Lyngbygade. De oprindelige ejendomme på Lyngbygade 4 og 6 samt 5, 7 og 9 nedrives i 1994-95 i forb. m. Lyngbygades forestående omlægning og udvidelse ud mod Frederiksberggade. De oprindelige kommunale

Læs mere

Vejlbovej. 1998/2000/2005 62

Vejlbovej. 1998/2000/2005 62 1998/2000/2005 62 Vejlbovej. Gaden hed indtil 1969 THORSGADE. Den gik opr. kun til Kobskoven, dvs. til og med nr. 25 og 30. Efter stormfaldet i 1934, og kommunens overtagelse af denne del af Kobskoven,

Læs mere

VESTERGADE. 1 Himmelbjerg Apotek Digmanns Boghandel. Hj. Vestergade Søndergade.

VESTERGADE. 1 Himmelbjerg Apotek Digmanns Boghandel. Hj. Vestergade Søndergade. VESTERGADE. 1-5 Vestergade 1, 3 og 5 og Søndergade 2A og 2B er i kommunens Byggesagsarkiv behandlet og registreret under Vestergade 1-5. Vedr. Søndergade 2A og 2B, se under Søndergade. Matrikulering. 7.12.1903

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Chr. 8. Vej. 1998/2000/2005 13. 1967 S.S.(?)/garage/lystryk. f. ditto. [60-er]

Chr. 8. Vej. 1998/2000/2005 13. 1967 S.S.(?)/garage/lystryk. f. ditto. [60-er] 1998/2000/2005 13 1967 S.S.(?)/garage/lystryk. [60-er] Chr. 8. Vej. Chr. 8. Vej gik i 1930-erne kun til Østergade, hvor det gamle Hotel Silkeborg dannede point-de-vue for gaden. Men i forbindelse med Østergades

Læs mere

Frederiksberggade. 1998/2000/2005 24

Frederiksberggade. 1998/2000/2005 24 1998/2000/2005 24 62 - # hm. og Øster- 1907 Iflg. Byggeanm./indretn. af "Værksted og Lejlighed" i eksist. gade 28 byggeri/# tegn.mat. f. Chr. Sørensen. NEDREVET. 1915/16 K.P. Kristjansen/flerfam.hus i

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

Lyngsøvej. (opr. Skovvejen).

Lyngsøvej. (opr. Skovvejen). Lyngsøvej. (opr. Skovvejen). 2 Solgården af Max Pape, se Lyngbygade 57-59. 3 - # hm. (Lyngbygade) 1934 Kristoffer Hansen/trefam.hus/lystryk. f. skræddermester A. Simonsen. [NK/T/F] 4 - # hm. 1923 A. Ustrup/tofam.hus,

Læs mere

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering Lysegrå gruppe rødbrun gruppe violet gruppe blågrøn gruppe mørkegrå gruppe Lyserød gruppe Lysegrøn gruppe orange gruppe gul gruppe Fremtidig

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900 Søndergade 1. 39a Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2000 Peder S. Clausen 1984 Asta Vestergaard 1981 Carl Vestergaard (Tømrer) 1958 Eli Kruchow (Lægepraksis) 1917 Anders Styvelgaard 1916 Jegindø. Hv. Lyngs

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex - 2004

Han Herred Bogen - Billedindex - 2004 Han Herred Bogen - Billedindex - 2004 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Apoteker. Frøstrup 2004 (138) Foto Apoteker. Frøstrup 2004 (139) Foto Dagligstueinteriør, 1925 Apoteker. Frøstrup 2004 (142) Foto Vaskedag,

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex

Han Herred Bogen - Billedindex Han Herred Bogen - Billedindex - 2000 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Andersen (dyrlæge) 2000 (121) Foto Skovsgaard slagteri, ca. 1938 Bach, Jens Andersen 2000 100 Foto Portræt, Vesløs Badstue, Hans Pedersen

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

1 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Pia & Kent DK 075 15 6333M 2 Bo Knudsen DK 233 15 178M 3 Jensen & Brakstad DK 068 15 167M 4 Conny Damgaard DK 075 15 7113M 5 Team NK & Viggo DK 232 15 1853M 6 Tommy Hansen DK 140

Læs mere

Risagervej 2 4a 1878

Risagervej 2 4a 1878 Risagervej Risagervej 1 3f 1858 1858 Niels Johannes Holm Ellen Kirstine Aagaard 1868 Ellen Kirstine Aagaard, enke 1876 Johanne Kathrine Holm, syerske, ugift 1926 Anna Kirstine Holm 1943 Marius Mortensen,

Læs mere

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59 Gennemsnit: Kjellerup 191,43 Møldrup 190,94 TKL 192,25 Trehøje 191,50 Ørnhøj 188,59 Kjellerup Senior 4 K Niels Juel Jensen 197 4 K Ejner Jørgensen 196 4 K Inge Jørgensen 194 3 K Linnea Christensen 192

Læs mere

Åhavevej (opr. Lindevej og Birkevej m.v.) 1998/2000/2005 80

Åhavevej (opr. Lindevej og Birkevej m.v.) 1998/2000/2005 80 1998/2000/2005 80 9B 9C Kioskbygningen, Indelukket. 1932 Edv. Jensen/"Kiosk i Indelukket", dvs. kiosk- og toiletbygn./lystryk samt opmålingstegn. v. K. Lisberg. f. Silkeborg kommune. 1950/51 Bygningsinsp.s

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20.

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20. 1 Hermed en deltager liste for. Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på 21308483. Det er bedst efter kl. 20.00 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Alex kristiansen DK 021 15 2403M 2 Alex kristiansen

Læs mere

12 BOLIGER THRIGESVEJ, HERNING Opført: 2005 - Areal: 950 m² Bygherre: Lejerbo, Herning Arkitekt: Kobra Arkitekter A/S Ingeniør: Rambøll, Herning

12 BOLIGER THRIGESVEJ, HERNING Opført: 2005 - Areal: 950 m² Bygherre: Lejerbo, Herning Arkitekt: Kobra Arkitekter A/S Ingeniør: Rambøll, Herning 3 BOLIGENHEDER OMBYGNING AF TIDLIGERE ERHVERVSLOKALER - BREDGADE 6, HERNING Opført: 2011 - Areal: 450 m² Bygherre: Ejendomssklskabet Bredgade Aps, v/ Kjeld Jørgensen 8 BOLIGER, KLØVERPARKEN 6, SNEJBJERG,

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

cur.no. fancier foot ring arrival time

cur.no. fancier foot ring arrival time 1 Morsø-Cup 2015 cur.no. fancier foot ring arrival time 1 Frode Hansen DK 075 15 6301M 30.07.15 09:24:33:75 2 Alex kristiansen DK 021 15 2433M 30.07.15 09:24:34:56 3 Olaf Fram DV 01164 15 94 30.07.15 09:24:34:98

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus Hansen Hans Peder 1908 Formand 1908-01-29 Jepsen Jeppe H 1908 Kasserer Toftnæs Gregersen Karl 1908 Alslev Andersen Thue 1908 Alslev Hansen Lauridsen 1908 Toftnæs Hansen Hans Peder 1908 Formand 1909-02-19

Læs mere

Mesterskabsresultat Side 1

Mesterskabsresultat Side 1 Side 1 ES-duer langdistance Gruppe 1,2,3,4,5,6 Sektion 11 1 033-13-0882 A 033 HANS CHR. NIELSEN 200,046 2 135-14-0007 A 135 DENNIS MACHON 389,051 3 049-14-0175 A 049 K & K SØRENSEN 395,054 4 049-15-0121

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastikforening

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastikforening Jensen Søren Peder 1932 Formand 1932-12-19 Vib. Sveigård M.R 1932 Kasserer Knudsen Karen 1932 Nielsen Emma (Møller) 1932 Torrup Jensen Søren Peder 1932 Formand 1933-09-11 Sveigård M.R. 1932 Kasserer Gade

Læs mere

Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011

Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011 Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011 Resultatliste rækkefølge Samlet KV3 36-45 år KV6 56-65 år 1 0-18 år 2 19-35 år 3 36-45 år 4 46-55 år 5 56-65 år 6 66-99 år LICENS Resultatliste samlet Placering

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Ark No 192/1893. Gjenpart. Til Veile Byaad! Undertegnede Beboere af Veile og Læsere af Veile Amts Dagblad tillader sig hermed ærbødigst

Ark No 192/1893. Gjenpart. Til Veile Byaad! Undertegnede Beboere af Veile og Læsere af Veile Amts Dagblad tillader sig hermed ærbødigst Ark No 192/1893 exp Gjenpart Til Veile Byaad! Undertegnede Beboere af Veile og Læsere af Veile Amts Dagblad tillader sig hermed ærbødigst at andrage det ærede Byraad om, at Kommunens Bekjendtgjørelser

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle A-Række 1 60 Lars Pedersen Vejle 3804262627 38 41 2 108 Jens Andreasen Tørring 3912246532 38 42 3 57 Jan Madsen Vejle 3804262630 38 44 4 62 Torben Bek Kjellerup 3503272553 36 42 5 45 Peder Løhde Nielsen

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Resultatliste - TKL Forårsstævne 2015

Resultatliste - TKL Forårsstævne 2015 Side 1 af 8 09:06:29 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE TKL Forårsstævne 2015 Tak for fremmødet til vores stævne Lodtrækning med 10 gevinster af 100,- kr 1 19466 Finn Karlsson 06-005 Ulbjerg Skytteforening

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Adelborg, Ib 1999 118 Foto Adelborg, Jonna 1999 116 Foto Adelborg, Jonna 1999 118 Foto Adelborg, Nadja 1999 110 Foto Adelborg, Nadja 1999

Læs mere

RESULTATLISTE Røndestævnet 2016

RESULTATLISTE Røndestævnet 2016 07-02-2016 20:12:50 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Røndestævnet 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulsen 09-116 Midtdjurs Skytteforening 199/09 199/14 398/23 G 2

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Grimstrup sogneråd, Oversigt over

Grimstrup sogneråd, Oversigt over Grimstrup sogneråd, Oversigt over sognerådsmedlemmer 1861-1966 Medlemmerne af Sogneforstanderskaberne (fra 1867 Sogneråd) var valgt for 6 år ad gangen. En del af medlemmerne blev valgt blandt de mest bemidlede

Læs mere

(efter 2004: pladsgivende placeringer)

(efter 2004: pladsgivende placeringer) Distrikt Forbund 0-0- 0- Albert Mylius Nielsen Tonny Hessel / Birthe Jespersgaard Ole Beltoft / BK af 97, Hjørring Anna Lise Hyldig Per Frederiksen Lene Høybye Karl Anton Olesen BK af 97, Hjørring Svend

Læs mere

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1 Pistol Damer - Indledende runde Dame Dorte Thorsen Trehøje 92 92 93 95 372 3 Dame Christina Borgen Nielsen Trehøje 89 91 91 94 365 8 Dame Maria Kristensen Aars Skytteforening 94 91 85 88 358 5 Dame Anja

Læs mere

Nr: Ejer: Ring nr: 1 Allan Jensen DK 126 16 153M 2 Allan Jensen DK 126 16 159M 3 Anny Frantzen DK 075 16 8601M 4 Arne Poulsen DK 084 16 501M 5 Arne Poulsen DK 084 16 502M 6 Bent Jørgensen DK 093 16 382M

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf 33 31 32 96 35 36 Erling Madsen Karup/Kølvrå Krolf 31 34 32 97 35 164 Hans Brogård Vestfjends

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Morsø-Cup Resultat fra træning 20/8, Kåstrup ca. 20 km.

Morsø-Cup Resultat fra træning 20/8, Kåstrup ca. 20 km. 1 Resultat fra træning 20/8, Kåstrup ca. 20 km. Nr: Ejer: Ring nr: Stemplingstidspunkt: 1 Lise Nielsen DK 075 14 5472M 20.08.14 10:04:48:45 2 Team HB DK 172 14 4063M 20.08.14 10:04:54:62 3 Team Strandby

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 0- (efter 00: pladsgivende placeringer) Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen 7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Aalborg BK / Ole Beltoft Sven Ingerslev BK af 97, Hjørring

Læs mere

Nr: Ejer: Ring Nr: 1 Lars Karlsson DK 12 16 224M 2 Jenny Damgaard DK 075 16 8598M 3 Helmut Lorentzen DK 140 16 364M 4 Erling Lyn Pedersen DK 170 16 2633M 5 Pauli & Gert DK 224 16 131M 6 Evald Nielsen DK

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

Landsudstillingen Brædstrup - Februar Bedømmelser. Klasse: 1

Landsudstillingen Brædstrup - Februar Bedømmelser. Klasse: 1 Landsudstillingen Brædstrup - Februar 2015 Bedømmelser Klasse: 1 114 115-12-0310 164/Østdjurs Søren Bo Brøbech 0,75 0,75 0,75 0,50 0,50 1,00 0,75 5,00 95,00 0,75 95,75 130 190-13-0156 190/Ikast Mark &

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Senest revideret den 23. marts 2015. www.holsted-speedway.dk

Senest revideret den 23. marts 2015. www.holsted-speedway.dk Senest revideret den 23. marts 2015 www.holsted-speedway.dk 01 17-04-2015 SGP kval 18.30 Hanne Thomsen Ass. Steen M. Larsen *Tidtagerchef Vibeke Bøgh *Tidtager ass. Laila Olesen *Chef for Teknisk Jens

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund (efter 00: pladsgivende placeringer) 0-6 0-0- Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Anne Schousboe Jes Bank Leif Rasmussen Erik Hermansen Michael Mathiesen Flemming Nielsen Bente

Læs mere