GADEFORTEGNELSE Toldbodgade 212 Torvet 226 Tværgade 235 Vesterbrogade 247 Vestergade 249 Østergade 309

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GADEFORTEGNELSE Toldbodgade 212 Torvet 226 Tværgade 235 Vesterbrogade 247 Vestergade 249 Østergade 309"

Transkript

1 1999/ LKJ GADEFORTEGNELSE Toldbodgade 212 Torvet 226 Tværgade 235 Vesterbrogade 247 Vestergade 249 Østergade 309

2 1999/ LKJ TYPOGRAFI. Stejlskrift henviser til oplysninger fra Kommunens Byggesagsarkiv. Kursiv henviser dels til oplysninger fra Lokalhis.Arkivs KTP-registrering (LA, KTP), og undersøgelser foretaget af Poul Tullberg, LA, vedr. matrikulære Ejerforhold; dels til egne kommentarer (LKJ). FORKORTELSER M.V. # ingen, intet jf. jævnfør anm. anmeldelse m. med, mester ansøgn. ansøgning m.m. med mere ark. arkitekt, arkitektur m.v. med videre md. mand BBR Bygge og Bolig Register mel. mellem bygn. bygning nedrivn. nedrivning eksist. eksisterende opl. oplysning f. for opr. oprindelig fa. firma opsætn. opsætning fl. flere forb. forbindelse renov. renovering forvaltn. forvaltning rådg. rådgivende handl. handler sam.byg. sammenbygget hhv. henholdsvis sign. signeret hj. hjørne hm. historisk materiale tegn. tegning hv. håndværker tegn.mat. tegningsmateriale tekn. teknisk iflg. ifølge tilh. tilhørende incl. inclusiv indeh. indeholdende udv. udvalg, udvendig indretn. indretning udvidelse indv. indvendig ing. ingeniør v. ved insp. inspektør vær. værelse instal. installering

3 1999/ LKJ TOLDBODGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Toldbodgade, lige numre, i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 3 A.M. Pedersen - Chauffør Johannes Pedersen A.M. Pedersen Johannes Petersen J.P. Johansen, jernbaneassistent Hjalmar Petersen, maskinarbejder Marie Steinecke Johannes Pedersen, chauffør Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom (enfamiliehus) i en etage m. udnyttet tagetage som forhus og sidehus i en etage i skel mod nr. 5 // # tegn. mat. Jf. dog 1938-tegn. f. A.M. Pedersen K.P. Kristjansen // opførelse af bilgarage som baghus // blåtryk. f. chauffør Johannes Pedersen Max Pape // stor ombygn. og udv. af forhuset til tofamiliehus m. tilføjelse af stort kvistparti m. altan mod gaden og 2- fags tagkvist mod gården // lystryk Hv. // ombygn. og udv. af det eksist. sidehus // usign. blyantstegning. f.. samme. 5-7 Foreningen Arbejdet Adler Kirkens Korshær. (5) Niels Sørensen, arbejdsmand Jens Peter Larsen, arbejdsmand Lorenz Larsen Jens Jakob Sehested, brøndgraver Landsforeningen Arbejdet Adler, Silkeborg-afd Kirkens Korshær Iflg. matrikulære opl. // beboelsesejendom (dobbelthus) i en etage m. udnyttet tagetage opført på den bagerste tredjedel af grunden, samt side-baghus i en etage i skel mod nr. 3 -

4 1999/ LKJ hhv. a og b på byggekort, 1951 // # tegn. mat. Jf. dog 1938-tegning. f. arbejdsmand Niels Sørensen Hv. // opførelse af arbejdsskur i en etage nedrevet // usign., delvis farvelagt pennetegn. f. foreningen Arbejdet Adler C. Jensen // opførelse af brændselsbygn. i en etage som sidehus i skel mod nr. 3 foran den eksist. beboelsesejendom c på byggekort, 1951 // blåtryk A. Busk // renov. og mindre ombygn. af den eksist. beboelsesejendom og side-baghuset a og b på byggekort, 1951 // lystryk Kr. Hansen // opførelse af større brændselsbygn. i en etage foran den allerede eksist. som sidehus i skel mod nr. 3 d på byggekort, 1951 // lystryk Kirkens Korshær erhverver ejendommen, som sammenlægges matrikulært med Toldbodgade 7 under matr.nr. 177æ. Sammenlægningen sker formelt først i (7) Lorenz Larsen Nicoline Louring, enkefrue Thøger Rasmussen Marius Pedersen, papirarbejder Mogens Sønderskov, papirarbejder S. Pedersen, snedker Karen Rasmussen Kirkens Korshær. o. 1900? (dat. iflg. LKJ) // beboelsesejendom i en etage m. udnyttet tagetage som forhus g på byggekort, 1951 // # tegn. mat. f. Thøger Rasmussen(?) Kirkens Korshær erhverver ejendommen, som sammenlægges matrikulært med Toldbodgade 5 under matr.nr. 177æ. Sammenlægningen sker formelt først i (5-7) 1968 Kr. Hebsgaard Knudsen, Grauballe // mindre indv. ombygn. af det eksist. forhus (nr. 7), samt opførelse af carport som sidehus i skel mod nr. 9. Endv. opførelse af ny beboelsesbygn. i 2 etager (på nr. 7) i tilknytn. til det allerede eksist. på 1 etage (nr. 5) hhv. g, f og e på byggekort, 1951 // 2 lystryk. f. Kirkens Korshær K. Kristiansen // opførelse af fulderum i en etage som sidehus i skel mod nr. 3 mel. den eksist. brændsels-lagerbygn. og beboelsesbygn. h på byggekort, 1951 // lystryk.

5 1999/ LKJ 1983? // nedrivn. af den eksist. brændsels-lagerbygn. c og d på byggekort, 1951, og opførelse af ny lagerbygn. i en etage på pladsen // lystryk. 6 Murermester Johannes Baltzer K.P. Kristjansen // opførelse af beboelsesejendom (enfamiliehus) i en etage m. høj kælder og udnyttet tagetage midt på grunden // blåtryk. f. murermester Johannes Baltzer E. Svendsen Pedersen // opførelse af værksted i en etage som side-baghus i skel mod Vestergade 75 // 2 lystryk. f. M. Hedegaard. 1959? // tilbygn. i en etage til det eksist. værksted som side-baghus i skel mod nr. 8, samt opførelse af cykelskur som sidehus i skel mod Vestergade 75 // lystryk. f. fabrikant Johs. Thomsen. 8 Murermester Johannes Baltzer K.P. Kristjansen // opførelse af beboelsesejendom (enfamiliehus) i en etage m. høj kælder og udnyttet tagetage midt på grunden // blåtryk. f. murermester Johannes Baltzer A. Busk // tilbygn. af sidehus i en etage til beboelsen på havesiden i skel mod nr. 10 // lystryk. f. typograf Georg Beck Hv. // opførelse af lagerbygn. i en etage som side-baghus i skel mod nr. 10 nedrevet 1981 // usign., men dat., pennetegning. f. pianostemmer R. Sørensen Hv. // opførelse af garage som side-baghus i skel mod nr. 6 // lystryk. f. Lars Berg. 9 Niels Jensen Hedegaard Jens Sørensen, murer Niels Jensen Hedegaard Caroline Hedegaard, enkefrue Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom (dobbelthus) i en etage m. midtanbragt portgennemkørsel og udnyttet tagetage m. 2- fags tagkvist mod gaden som forhus, samt sidehus i en

6 1999/ LKJ etage i skel mod nr. 11 // # tegn. mat. Jf. dog 1946-tegn. f. Niels Jensen Hedegaard Kristoffer Hansen // ombygn. og udv. af tagetagen til en fuld etage, samt samt opførelse af værksteds-, lager- og garagebygn. i en etage som sidehus mod nr. 7 nedrevet 1995 // 2 lystryk. f. blikkenslager J. Chr. Hedegaard. 10 Karetmager L.P. Petersen Tæppehandler Svend Hansen - Fakta Super, Silkeborg. i 1923 Iflg. byggekort, 1923 // enfamiliehus i en etage m. udnyttet tagetage som forhus i skel mod nr. 12 nedrevet 1976 // # tegn. mat. tilh. karetmager L.P. Petersen K.P. Kristjansen // opførelse af værkstedsbygn. (karosserifabrik) i en etage som side-mellemhus i skel mod nr. 8 // blåtryk K.P. Kristjansen // tilbygn. af lagerhal i en etage til den eksist. værkstedsbygn. som side-mellemhus i skel mod nr. 12 // blåtryk 1944 Knud Sørensen // opførelse af garagebygn. som baghus // lystryk. f. vognmand Aksel Svendsen Jørgen Fr. Nielsen // nedrivn. af forhuset og tilbygn. af større butikslokale i en etage mel. de eksist. mellem- og baghuse, som nu udgør et sammenhængende butiks- og lagerområde m.v. // 6 lystryk. f. tæppehandler Svend Nielsen Dagligvare Gruppen K/S, Udviklingsafd. // ombygn. af de eksist. butikslokaler m.v. til supermarked // 4 lystryk. f. Fakta Super, Silkeborg. 11 Træskomager Knud Rasmus Andersen Th. Jacobsen Jens Jensen, gårdskarl Jens Chr. Nielsen, murer Knud Rasmus Andersen, træskomager Jens Peter Nielsen, træskomager Aksel Peter Calmer, snedker Iflg. matrikulære opl. // opførelse af beboelsesejendom (dobbelthus) i en etage m. udnyttet tagetage som forhus samt vaskehus i en etage som sidehus i skel mod nr. 9 // # tegn. mat. f. træskomager Knud Rasmus Andersen Kristoffer Hansen // opførelse af værkstedsbygn. i en etage som sidehus bag det eksist. vaskehus i skel mod nr. 9 // lystryk. f. snedker Aksel P. Calmer.

7 1999/ LKJ 1942 Kristoffer Hansen // tilbygn. i en etage til den eksist. værkstedsbygn. som side-baghus i skel mod nr. 9 // lystryk. 12 Sadelmager L. Hansen Møbelhandler Henning Bolvig Hansen Iflg. byggekort, 1900 // opførelse af beboelsesejendom (dobbelthus) i en etage m. udnyttet tagetage som forhus // # tegn.mat. f.? 1910 Edv. Jensen // ombygn. af en del af tagetagen // blåtryk. f. (?) Malmboech Eivind Kristiansen // tilbygn. af en fuld etage m. udnyttet tagetage til det eksist. dobbelthus // blåtryk. f. sadelmager L. Hansen Alfr. J. Mortensen // indretn. af butik i stueetagen tv. // lystryk. f. møbelhandler Henning Bolvig Hansen Alfr. J. Mortensen // tilbygn. af udstillingslokale i en etage som sidehus i skel mod nr. 10 i forb. m. indretn. af butik i stueetagen th. - hele dobbelthusets facade nu butiksfacade // 2 lystryk Jørgen Bjørn, ark. // opførelse af større udstillingsbygn. i en etage bag det eksist. udstillingslokale som eet langt sidehus i skel mod nr. 10 // 5 lystryk Årstiderne Arkitekter A/S // indretn. af 2 beboelseslejl. i forhusets stueetage, samt fornyelse af tagkvistene // 3 lystryk. f. Jens Fuglsang Christensen. 13 Rasmus Peter Albertsen Bager M.P. Bodeholdt Rasmus Peter Albertsen Anders Byriel, gårdejer Peder Chr. Pape Kirstine Pape, frk M.P. Bodeholdt, bager Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom (dobbelthus) i en etage m. delvis udgravet kælder og udnyttet tagetage m. stort kvistparti over lejligheden th. som forhus, samt sidehus i en etage i skel mod nr. 15 // # tegn. mat. f. Rasmus Peter Albertsen J. Chr. Knudsen, tømrerm. // tilbygn. af tagkvist over lejligheden tv. // pennetegning. f. frk. Kirstine Pape C. Jensen // ombygn. af det eksist. sidehus til Hjemmebageri // blåtryk. f. bager M.P. Bodeholdt.

8 1999/ LKJ 1936 Johs. Johansen // tilbygn. af nyt sidehus i en etage m. kælder mel. forhus og det eksist. sidehus // pennetegning Alfr. J. Mortensen // tilbygn. af Brændehus i en etage til det eksist. sidehus som side-baghus i skel mod nr. 15 // lystryk. 14 Karl Louring Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom (dobbelthus) i en etage m. udnyttet tagetage som forhus, samt sidehus i en etage i skel mod nr. 16 // # tegn. mat. f.? 1918 C. Jensen // tilfbygn. af tagkvist over lejligheden th. // blåtryk. f. Karl Louring. 15 Vognmand Rasmus Nielsen Rasmus Nielsen, vognmand Niels Jacobsen Niels Peter Rasmussen Andreas Nielsen Kirsten Marie Nielsen, enkefrue Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom (dobbelthus) i en etage m. udnyttet tagetage som forhus, samt vaskehus i en etage som sidehus i skel mod nr. 13 // # tegn. mat. f. vognmand Rasmus Nielsen Hv. // tilbygn. af nyt sidehus i en etage m. kælder mel. forhus og det eksist. sidehus, samt opførelse af garage som sidehus i skel mod nr. 17 // usign., men dat., delvis farvelagt pennetegn. f. Niels Nielsen. 16 Tømrermester L.C. Rasmussen Max Pape // opførelse af beboelsesejendom i 3 etager m. høj kælder og mansartetage, indeh. 8 2-vær.s lejl., som forhus // 5 lystryk. f. tømrermester L.C. Rasmussen. 17 Tømrer Jens Jensen Købmand Hugo Andersen.

9 1999/ LKJ N.P. Nielsen, tømrer V.F. Tommerup, tømmerhandler Jens Jensen, tømrer Niels Jensen, detailhandler A.P. Berthelsen, købmand Flere ejere H.J. Johansen Marie Andersen Marie Larsen Petra Larsen Iflg. matrikulære opl. // opførelse af beboelsesejendom i 2 etager m. kælder og udnyttet tagetage som forhus, samt vognport i en etage som baghus // # tegn. mat. f. tømrer Jens Jensen Eivind Kristiansen // tilbygn. af tagkvist mod gaden i forb. m. ombygn. af tagetagen // lystryk. f. Petra Larsen Kristoffer Hansen // tilbygn. af beboelsesejendom i 4 etager, men kun 2 fag, m. portgennemkørsel til det eksist. forhus i skel mod nr. 15 // lystryk. f. købmand Hugo Andersen. 18 Købmand Aage Klein. Hj. Skolegade Iflg. BBR-opl. // butiks- og beboelsesejendom i 2 etager m. kælder og udnyttet tagetage som hjørnebygn., samt vaske- og brændehus i en etage som baghus, delvis m. facade mod Skolegade // # tegn. mat. f.? 1938 Max Pape // tilbygn. af 3-fags tagkvist mod gaden i forb. m. indretn. af lejl. i tagetagen hen mod nr. 16 // lystryk. f. købmand Aage Klein. 21 N. Sørensen Munk N. Sørensen Munk Niels Langballe Sørensen Munk Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i en etage m. udnyttet tagetage som forhus // # tegn. mat. f. N. Sørensen Munk Hv. // opførelse af værkstedsbygn. m.v. i en etage som side-baghus i skel mod Skolegade 37 // usign., men dat, pennetegning.

10 1999/ LKJ f. Niels L.S. Munk Hv. // tilbygn. af vindfang i en etage m. terrasse og karnap på taget til forhuset mod gården // 6 lystryk. f. Kirsten Randi Kornerup-Bang. 22 Ostegrosserer P. Petersen Kvindeligt Arbejderforbund H. Ehlers, ark., Brædstrup // opførelse af beboelsesejendom i 2 etager m. kælder som forhus, samt osteri i 2 etager m. kælder som side-baghus i skel mod nr. 24 // 2 blåtryk. f. ostegrosserer P. Petersen H. Ehlers // tilbygn. til det eksist. baghus i skel mod nr. 24 // lystryk Kristoffer Hansen // opførelse af garage som side-baghus i skel mod Skolegade 41 // lystryk Askøe, rådg.ing.fa. // indretn. af kontorlokaler i forhuset // 2 lystryk. f. Kvindeligt Arbejderforbund Søren Jensen, rådg.ing.fa. // indv. ombygn. af stueetagen i forhuset // lystryk. 23 Rasmus Hansen Murermester Marinus Nielsen Søren Pedersen Rasmus Hansen Jens Chr. Thorsen Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom (dobbelthus) i en etage m. udnyttet tagetage som forhus, samt sidehus i en etage i skel mod nr. 21 // # tegn. mat. f. Rasmus Hansen Niels H. Nielsen // opførelse af garageanlæg m. 4 garager bag det eksist. sidehus nedrevet 1996 // lystryk. f. murermester Marinus Nielsen Niels H. Nielsen // ombygn. af forhusets tagetage // lystryk Niels H. Nielsen // tilbygn. af 2 hhv. entre- og toiletbygn. i en etage til forhuset mod gården // lystryk Søren Jensen, rådg.ing.fa. // renov. af ejendommen iflg. byfornyelsesprojekt // 3 lystryk. f. malermester Henning Toft Nielsen Landskab og Rum A/S v. Lars Rohde, landskabsark. // omlægn. og

11 1999/ LKJ renov. af gårdområdet iflg. byfornyelsesprojekt s.m. Toldbodg. 25 // 2 lystryk. 24 Murer F. Gärtner Slagtermester P. Rasmussen. o. 1900? (dat. iflg. LKJ) // beboelsesejendom (dobbelthus) i en etage m. udnyttet tagetage som forhus, samt vaskehus m.v. i en etage som sidehus i skel mod nr. 26 nedrevet 1935 // # tegn. mat. Jf. dog 1935-tegninger. f. murer F. Gärtner(?) Iflg. byggeanm. // opførelse af beboelsesbygn. i en etage m. udnyttet tagetage som side-baghus i skel mod nr. 22 // # tegn. mat C. Jensen // tilbygn. af kvistparti til baghuset i forb. m. ombygn. af tagetagen til selvst. lejl. // blåtryk Max Pape // indv. ombygn. af forhusets stueetage i forb. m. indretn. af butik i lejl. tv., samt tilbygn. af fladt afdækket kvistparti herover. Endv. nedrivn. af det eksist. sidehus og opførelse af pølsemageri m.v. i en etage m. kælder som nyt sidehus i skel mod nr. 26 // 3 lystryk. f. slagtermester P. Rasmussen Max Pape // tilbygn. af stort kvistparti til forhuset mod gården // lystryk. 25 Tømrer Peter Chr. Grove Jens Andersen, træhandler Vilhelm Mortensen, fabrikant N.J. Nielsen, skræddermester Peter Christian Grove, tømrer G.L. Sørensen og Louis Klein, købmænd M.A. Heelund, depotforstander. 1909? // opførelse af butiks- og beboelsesejendom i 2 etager m. kælder og udnyttet tagetage, indeh. 1 butik og 6 lejl., som forhus, samt vaskehus i en etage som sidehus i skel mod nr. 27 nedrevet 1996 // 2 usign., men dat., blåtryk. f. tømrer Peter Christian Grove C. Jensen // tilbygn. af lille værksted i en etage bag det eksist. sidehus i skel mod nr. 27 nedrevet 1996 // blåtryk. f. depotforstander M.A. Heelund Eskild Hermansen // mindre indv. ombygn. af forhuset // lystryk. f. malermester Henning Toft Nielsen.

12 1999/ LKJ Søren Jensen, rådg.ing.fa. // renov. af ejendom iflg. byfornyelsesprojekt // 9 lystryk Landskab og Rum A/S v. Lars Rohde, landskabsark. // omlægn. og renov. af gårdområdet iflg. byfornyelsesprojekt - s.m. Toldbodg. 23 // plantegninger v. nr Gerda Johansen Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i en etage m. udnyttet tagetage som forhus, samt sidehus i en etage i skel mod 24 - nedrevet 1964 // # tegn. mat. f.? 1964 DAI // nedrivn. af det eksist. sidehus og opførelse af beboelsesog garagebygn. i 2 etager som nyt sidehus i skel mod nr. 24 // lystryk. f. Gerda Johansen B.T. Jensen, ark. // indv. ombygn. og renov. af forhuset // 2 lystryk Årstiderne Arkitekter A/S // ombygn. af forhusets stueetage til 2 beboelseslejl. // lystryk. f. Anne Marie Jacobsen. 27 (Ingen personoplysninger) Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i 2 etager m. kælder og manzartetage som forhus // # tegn. mat. f.? 28 Postbud K. Laursen Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i en etage m. udnyttet tagetage som forhus, samt vaskehus i en etage som sidehus i skel mod nr. 30 // # tegn. mat. Jf. dog 1920-tegn. f.? 1920? // tilbygn. i en etage til forhusets gavlside mod nr. 30 // usign., men dat., blyantstegn. f. postbud K. Laursen. 1950? // tilbygn. af tagkviste mod gade og gård i forb. m. ombygn. af forhusets tagetage // lystryk. f. lagerforvalter E. Laursen.

13 1999/ LKJ Silkeborg Emballagefabrik - C.F. Christensens Møbelfabrik - Silkeborg Daghøjskole - AOF Sprogskolen Silkeborg J.C. Eskildsen, particulier Jens Andersen og Søren Petersen Jens Andersen Bodil Marie Andersen, enkefrue Carl Sørensen, Jens Søndergaard og Chr. Bondrup Silkeborg Emballagefabrik Chr. Jensen M. Hviid Nielsen C.F. Christensens Møbelfabrik Silkeborg Daghøjskole C. Jensen; Edv. Jensen; N.K. Laugesen (Herning); Hans Chr. Rasmussen // vedr. opførelse af forsk. fabriks-, værksteds-, lager- og kontorbygn. m.v. // 2 blyants- og 1 pennetegn., 8 blåog 2 lystryk. LA, KTP 649. f. flere ejere, bl.a. Silkeborg Emballagefabrik C.F. Christensens Møbelfabrik erhverver ejendommen. 1959? // indretn. af kedelhus i eksist. bygn. // lystryk. LA, KTP 649. f. C.F. Christensens Møbelfabrik Knud F. Madsen (tegn.: M. Jensen) // genopførelse af kontorbygn. m.v. efter brand, samt tilbygn. af værksteds- og lagerbygn. i 2 etager til det eksist. fabriksanlæg hhv. h og o på byggekort, 1969 // 7 lystryk Søren Jensen, rådg.ing.fa. // genopførelse af samleværksted m.v. efter brand k på byggekort, 1969 // 8 lystryk Gustav Hansen & Søn A/S v. Poul Lysholt Hansen // opførelse af ny lagerbygn. i en etage i tilknytn. til den eksist. lagerbygn. p på byggekort, 1969 // 4 lystryk. 1990/91 Silkeborg Daghøjskole erhverver ejendommen Årstiderne Arkitekter A/S // nedrivn. af mindre dele af det eksist. fabriksanlæg og ombygn. af det meste af den resterende del til skoleformål, samt opførelse af nyt indgangsparti i 2 etager m. hall-funktioner // 14 lystryk. f. Silkeborg Daghøjskole Årstiderne Arkitekter A/S // ombygn. af den tidl. spånsilo til kontortårn m.v. i 5 etager // 11 lystryk Årstiderne Arkitekter A/S // ombygn. af den sidste del af det tidl. fabriksanlæg til radiomæssige formål som studier og kontorer m.v. g og p på byggekort, 1969 // flere lystryk.

14 1999/ LKJ f. samme, udlejet til Radio Silkeborg Årstiderne Arkitekter A/S // ombygn. af de tidl. radiofaciliteter m.v. til undervisningslokaler // 2 lystryk. f. AOF Sprogskolen Silkeborg. 30 Vognmand Svend Aage Hansen Jul. Moll // opførelse af beboelsesejendom i 2 etager m. kælder og udnyttet tagetage som forhus, samt hestestald i 2 etager som sidehus i skel mod nr. 32 // 2 lystryk. f. vognmand Svend Aage Hansen Henning Dammeyer // mindre ombygn. af forhusets tagetage // 4 lystryk. f. tæppehandler Svend Hansen I/S Fællestegnestuen Give, v. ark. Ole Nørtoft Olsen og E. Tavsen Hansen // ombygn. af det eksist. sidehus (den tidl. hestestald) til beboelseslejl. m.v. // 6 lystryk. f. Peter Thyge Pedersen Hv. // tilbygn. af vindfang til sidehuset // 2 usign., men dat., lystryk. f. medarbejderforeningen Baghuset. 32 Blikkenslager Sofus Mathiesen Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i en etage m. udnyttet tagetage opført midt på grunden // # tegn. mat. f.? 1922 C. Jensen // opførelse af værksted i en etage som side-baghus i skel mod nr. 30 // blåtryk. f. blikkenslager Sofus Mathiesen Svend Aa. Rasmussen, murerm. // tilbygn. af vaskehus og wc m.v. til det eksist. side-baghus // pennetegning. 33 Murer Chr. Olsen H. Eriksen, kommisionær Chr. Olsen, murer. o. 1900? (dat. iflg. LKJ) // beboelsesejendom i en etage m. udnyttet tagetage som forhus, samt sidehus i en etage i skel mod nr. 35 // # tegn. mat. Jf. dog 1926-tegning. f. murer Chr. Olsen(?) C. Jensen // tilbygn. af tagkvist mod gaden i forb. m. ombygn. af tagetagen // blåtryk. f. bankbud O. Chr. Olsen.

15 1999/ LKJ 35 Skomager Lars Chr. Andersen - (tom grund) H. Eriksen, kommisionær Lars Chr. Andersen, skomager Anton Eriksen, uldhandler Søren Sørensen Christen Fisker Viggo Lund Chr. Fr. Storgaard Jensen H.L. Rasmussen. o. 1900? // beboelsesejendom i en etage m. udnyttet tagetage som forhus, samt sidehus i skel mod nr. 37 // # tegn. mat. f. skomager Lars Chr. Andersen(?) (LKJ) Kommunal tilladelse til nedrivn. af al eksist. byggeri på grunden Hv. // opførelse af værksteds- og garagebygn. i en etage som baghus - nedrevet // 2 lystryk. f. automekaniker Arne G. Kjærgaard Jens Chr. Ravn Snedkermester C.H. Christensen og tømrermester J. Widt Christensen. Hj. Drewsensvej Boet efter F.F. Hølzermann, købmand Peter Petersen Kjeldsen Chr. Kibæk, væver Anton Jensen, fabriksarbejder Lars Jensen Thomas Poulsen Schjødt Jens Jensen Abildskov Johs. Jaede, købmand P.L. Balling, seminarielærer Chr. Jensen og J. Jensen M. Hviid-Nielsen Niels Chr. Marius Hviid Jens Chr. Ravn. (37) 1933 Iflg. BBR-opl. // værkstedsbygn. i 2 etager som side-baghus i hj. mod Drewsensvej 64 og Toldbodgade 31 c på byggekort, 1954 // # tegn. mat. f. Jens Chr. Ravn Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i 4 etager m. kælder, indeh. 8 lejl., som forhus d på byggekort, 1954 // # tegn. mat. f. Jens Chr. Ravn(?) Hv. // opførelse af garageanlæg i en etage som side-baghus i skel mod Drewsensvej 64 og 66 f på byggekort, 1954 // lystryk.

16 1999/ LKJ f. tømrermester J. Widt Christensen Hv. // opførelse af tilbygn. i 2 etager til den eksist. værkstedsbygn. i skel mod Toldbodgade 31 g på byggekort, 1954 // lystryk Knud Sørensen og Ejner Olesen // ombygn. af den eksist. værkstedsbygn. m.v. til sportslige aktiviteter m. bl.a. toilet-, bade- og omklædningsfaciliteter c og g på byggekort, 1954 // 2 lystryk. f. Boligaktieselskabet Østerport, Varde. (39) Willy Christensen, ark. Århus // opførelse afbeboelsesejendom i 4 etager m. kælder, indeh. 7 lejl., som hjørnebygn. c på byggekort, 1954 // 9 lystryk. f. snedkerm. C.H. Christensen og tømrerm. J.Widt Christensen Tidens Tegn v. Esben Pedersen // ombygn. af én lejl. på 4 etage til to lejl. // 2 lystryk. f. Boligaktiesleskabet Østerport, Varde.

17 1999/ LKJ TORVET 1 Håndværkerforeningen Anton Rosen // opførelse af foreningsbygn., indeh. kontor-, restaurations-, teater- og forsamlingsfaciliteter m.v. // # hm. f. Silkeborg Håndværkerforening. Schalburgteret (LKJ). 1948/54-56 Knud Sørensen og E. Svendsen Pedersen // skitser og udkast til opførelse af ny bygn. til Håndværkerforeningen // 10 lystryk. (1948: tegn. // : opførelse) 1963 N.C. Christensen og Thue M. Christensen, ark., Herning // opførelse af benzinlæg/tankstation på den nordl. del af grunden, ved den dav. Rådhusg., nuv. Søvej // 4 lystryk. f. benzinforhandl. Jochumsen, Silkeborg Div. arkitekter // div. større og mindre, fortrinsvis indv. ombygninger // div. lystryk. f. samme og Jyske Bank. 1980/81 Jyske Bank, Bygningsafd. // ombygn. af garager i 2. kælderplan til frugt- og grøntforretn. // 2 lystryk. f. Jyske Bank, udlejet til Torvehallen. 2A Det gamle Rådhus Staten Silkeborg kommune H.C. Zeltner // opførelse af råd-, dom- og arresthus // # hm. f. Staten. (LKJ) (Anders) L(auritz) Bendixen, Kbh.. // plan-, snit- og facadeopmåling af rådhuset // 9 blåtryk. f. Silkeborg kommune L. Bendixen// om- og tilbygn. til rådhuset mod Rådhusg.// 13 lystryk Alex Poulsen, ark., Kbh. // mindre indv. ombygn. og indretn. af domhus i det tidl. rådhus // 4 lystryk. f. Justitsministeriet Iflg. skrivelse af fra Det særlige Bygningssyn// indstilling til Miljøministeriet, at det gamle Rådhus med om- og tilbygningen fra fredes i klasse B.

18 1999/ LKJ 1985/87 Alex Poulsen // indv. ombygn. af loftsetage // 3 lystryk. f. Justitsministeriet. 1997/98 Alex Poulsen // indv. renov. // 4 lystryk. 2B Købmand J. Petersen Silkeborg Handels- og Landbrugsbank. Hj. Torvet Søndergade J. Petersen, købmd., marskandiser Sidsel Marie Petersen, enkefrue Mathilde Petersen Hans Damgaard, købmd Hans Damgaard og P. Hansen, købmænd A/S Wessel og Wett Silkeborg Handels- og Landbrugsbank K.P. Kristjansen // indsættelse af butiksvindue mod Søndergade // blåtryk. LA, KTP 630. f. Mathilde Petersen L. Bendixen // forslag til ombygn. af butiksfacaderne mod Torvet og Søndergade // pennetegning. LA, KTP 630. f. købmændene Hans Damgaard og P. Hansen C. Jensen // opførelse af sidehus i en etage til latrin og vaskehus // blåtryk. LA, KTP Anton Rosen // stor ind- og udvendig ombygn. af ejendommen // 9 lystryk. LA, KTP 630. f. Silkeborg Handels- og Landbrugsbank Hans Chr. Rasmussen // indretn. af wc i stueetagen // blåtryk. LA, KTP Alfr. J.Mortensen // mindre ombygn. af og tilbygn. til den eksist. ejendom // 5 lystryk. LA, KTP Iflg. skrivelse af sammenlægges matr.nr. 16d, Søndergade 1B, og 17, Torvet 2B under matr. 16d, Søndergade 1B. De to ejendomme er herefter behandlet og registreret sammen under Søndergade 1B i kommunens Byggesagsarkiv. Se herunder! 3 Hammers Klædefabrik ODD Fellow Logen Jens Heegaard Mikkelsen Grabow, gæstgiver Chr. Hammer, farver, fabrikant Johs. Hammer, fabrikant.

19 1999/ LKJ A/S Dansk Beklædningsindustri og Tekstilfabrikker v. fabrikant Johs. Hammer Iflg. Byggeanm. // tilbygn. til eksist. fabrik // # tegn.mat. f. fabrikant Chr. Hammer Iflg. Byggeanm. // opførelse af sidebygn. i 3 etager i stedet for halvtagsskur, der nedrives // # tegn.mat C. Jensen // indv. ombygn. af butik // blåtryk. f. fabrikant Johs. Hammer C. Jensen // overdækn. og indretn. af gårdrum til fabrikslokale // blåtryk. f. A/S Dansk Beklædningsindustri og Tekstilfabrikker v. Johs. Hammer Fabrikken nedbrænder. (1921 Bøving Nielsen, ark. // forslag til genopførelse af fabrikken// én farvelagt pennetegn. og ét farvelagt lystryk. Realiseres ikke) Kristian Jensen, ark. // genopførelse og ombygn. af for- og sidehuse til logebygn. og butikker m.v. // 6 blåtryk. f. IOOF ODD Fellow Logen Knud Sørensen // indv. ombygn. og indretn. af restaurant i stueetagen, incl. Facadeændring // 2 lystryk Knud Sørensen // indv. ombygn. af restaurant // 2 lystryk. f. samme, udlejet til Hotel Astoria Knud Sørensen // facadeændring i stueetagen i forb.m. indretn. af butik // 2 lystryk. f. samme, udlejet til købmd. Knud Løvbjerg Bent Østergård Møller, ark., Højbjerg // ombygn. af købmandsbutik til sparekasse, incl. Facadeændring // 8 lystryk. f. samme, udlejet til Sparekassen SDS, Midtjylland Bent Østergård Møller // opsætn. af fast markise på sparekassefacade // lystryk Knud Have Rasmussen, ark., Åbyhøj // om- og tilbygn. til sparekassen i gården // 28 lystryk Iflg. ansøgn. til Teknisk forvaltn. // ændret facadeskiltning // lystryk. f. samme, udlejet til Hverdags-Kunst. 1993? // indretn. af café i tilknytn. til butik // 4 lystryk. 1996? // nedtagelse af fast markise og opsætn. af 2 rullemarkiser //lystryk. 4-8 og DAB (Dansk Automobil Byggeri) Føtex (A/S DanskSupermarked). Fredensgade 6-14 Fabrikant J.W. Darr erhverver i 1918 ejendommene Torvet 6-8, og skaber ved tilkøb af Fredensgade 6-14 et stort sammenhængende fabriksområde, som udbygges og fortættes i løbet af 1930-erne og op igennem

20 1999/ LKJ 1950-erne. I 1960-erne bliver bliver pladsen for trang. Virksomheden flytter ud til den nyanlagte Ringvej, og de gamle fabriksbygninger afhændes til Føtex Supermarked. Efter en brand i Torvet 4 i 1972 erhverver Føtex også denne ejendom, som i indbygges i det store supermarked-kompleks. (Torvet 6-8) - # hm J.F. Engberg, ing. (Horsens); C. Jensen; Hans Jessen, ing. (Vejle); K.P. Kristjansen; Max Pape; Hans Chr. Rasmussen; Knud Sørensen; Viggo Sørensen, ing. // vedr. adskillige ny-, til- og ombygn. // 1 blyantstegning, 28 blå- og 46 lystryk. LA, KTP 650 og 653. f. især J.W. Darr (efter 1918). (Fredens- gade 10) K.P. Kristjansen; Knud Sørensen m.fl. // vedr. div. ny-, til- og ombygn. // 2 lystryk. LA, KTP 651. f. især J.W. Darr (efter beg. af 1930-erne). (Fredens- gade 12) K.P. Kristjansen; Knud Sørensen m.fl. // vedr. div. ny-, til- og ombygn. // 2 pennetegninger, 1 blå- og 1 lystryk. LA, KTP 652. f. især J.W. Darr (efter beg. af 1930-erne). (Torvet 6-8, - # hm. Fredens Jørgen Absalonsen, Århus // ombygn. og indretn. af supermarked i en gade 6-14) del af de gamle fabriksbygninger resten nedrives, samt etablering af benzintank ud mod Fredensgade // 9 lystryk. LA, KTP 650. f. Føtex A/S Dansk Supermarked Jørgen Absalonsen // skitseprojekt til udv. af eksist. supermarked // 2 lystryk Jørgen Absalonsen // stor ombygn. og udv. af det eksist. supermarked // 11 lystryk. (Torvet 4-8, 1972 Ejendommen, Torvet 4, nedbrænder. Fredens Jørgen Absalonsen // ombygn. og udv. af det eksist. supermarked gade 6-14) på grunden, Torvet 4 // 24 lystryk. 1997/99 Aarhus Arkitekterne v. Falch & Larsen, Højbjerg // større ombygn. af det eksist. supermarked, incl. en fuldst. facadeombygn. // 16 lystryk. 5 Hotel DANIA Jens Heegaard Mikkelsen Grabow, gæstgiver Michael Heegaard Grabow, gæstgiver.

21 1999/ LKJ Th. Fauerby, urmager Fr. Grabow, hotelejer Rasmus Andersen, hotelejer Chr. Ørneborg, hotelejer. 1846/48 Iflg. Bygningsstamkort // opførelse af gæstgiveri i én etage m. side- og baghuse // # hm. Jf. ill. i Jan Horskjær, Silkeborg , s. 18. (1846: Bygningsstamkort // 1848: traditionel, dok. dat.). f. gæstgiver Jens Heegaard Grabow Hv.// tilbygn. af en etage til forhuset - nu hotelbygn. i 2 etage r// # hm. Jf. ill. i Silkeborg , s. 28. f. urmager Th. Fauerby. (LKJ) Hv. // udbygn. af loftsetagen på sidehuset til fuld etage // pennetegn Thorkel Møller, ark., Århus // ombygn. og tilbygn. af fuld bindingsværksetage m. udnyttet loftsetage til forhuset // 3 blåtryk. f. hotelejer Rasmus Andersen C. Jensen //ombygn. af staldbygn. (baghus) til automobilgarager // 2 blåtryk. f. hotelejer Chr. Ørneborg Knud Sørensen // ombygn. og forhøjelse af sidehus m. 2 etager til nu 4 // 4 lystryk Knud Sørensen // tilbygn. af restauration, garage og wc i én etage i hj. mel. for- og sidehus // lystryk. f. hotelejer Evald Madsen Knud Sørensen // genopbygn. af hotellet efter brand i de øverste etager, samt instal. af bad-wc på 1., 2. og 3. sal i forhus// 3 lystryk. f. hoteldir. Eduard Jørgensen A. Meyer Bredesen // ombygn. og modernisering af restaurationslokale// lystryk Ikast Byggeindustri A/S, Ikast // indretn. af restaurant i stueetagen t.h., incl. mindre facadeombygn. og ændret facadeskiltning // 13 lystryk. f. samme, udlejet til Jensens Bøfhus Ikast Byggeindustri A/S // nedrivn. af ældre garageanlæg, og ombygn., renov. og modernisering m.v. af hele hotelkomplekset // 17 lystryk. 1997/98 Ikast Byggeindustri A/S // indretn. af skobutik i stueetagen t.v., incl. mindre facadeombygn. og ændret facadeskiltning // 9 lystryk. f. samme, udlejet til Den Grønne Skobutik.

22 1999/ LKJ 7 Købmand Thomas Johansen Restaurant Underhuset Jens Heegaard Mikkelsen Grabow, gæstgiver H.P. Stabell Johan Thomassen, købmd.(?) Thomas Johansen, købmd Kirstine Johansen, enkefrue Iflg. Bygningsstamkort // beboelses- og butiksejendom i 2 etager m. høj kælder // # hm. Jf. ill. i Jan Horskjær, Silkeborg , s. 18. f. købmd.(?) Johan Thomassen Iflg. Byggeanm., C. Jensen // ombygn. af butiksvindue i forhus // # tegn.mat. f. købmd. Thomas Johansen Iflg. Byggeanm., J. Kornerup Bang, murerm. // opførelse af sidehus i 2 etager // # tegn.mat Knud Sørensen & Ejner Olesen // ombygn. og udv. af butikslokaler i kælderetagen til restauration Underhuset // f. hoteldir. Eduard Jørgensen, Hotel Dania. 1995/96 Årstiderne // indv. ombygn. af Restaurant Underhuset // 3 lystryk. 9 J. A. K. 1966/67 Al eksist. byggeri på grunden nedrives K. Kristiansen // opførelse af kontor- og forretningsejendom i 3½ etager // 6 lystryk. Jf. også LA, KTP 752. f. J.A.K. s Andelsbyggeselskab af /93 Nielsen & Nielsen // den opr. tilbagetrukne facade i stueetagen trækkes frem i facadeflugt // lystryk. f. H.C. Esbensen, ITH, Silkeborg. 10A Gartner Johs. Andersen Restaurant McDonalds K.P. Kristjansen // opførelse af butiks- og beboelsesejendom i 2 etager m. mansartetage og sidehus (til beboelse), samt staldbygn. i 2 etager, a, c og b på byggekort, 1920 // 5 blåtryk. Jf. også LA, KTP 654. f. murerm. S.J. Sørensen K.P. Kristjansen // opførelse af lagerbygn. i én etage mel. sidehus og værkstedsbygn., d på byggekort, 1920 // blåtryk. f. gartner Johs. Andersen.

23 1999/ LKJ Ikast Byggeindustri A/S, Ikast // ombygn. og indretn. af restaurant i forhusets kælder og stueetage // 7 lystryk. f. McDonalds Danmark, Frederiksberg Midtconsult A/S, Herning // inddragelse og indretn. af 1. sal til restaurant// 12 lystryk. 10B og Fredensg. 2-4 Fredens Hus Guldsmed Walther Friedrich. Hj. Torvet Fredensgade Niels Lassen Peder Eilersen og Peder Nielsen Peder Eilersen Peder Åbo Christen Nielsen, værtshusholder Helene Nielsen, enkefrue Laurits Hansen A.S. Storgaard, murerm Anton Storgaard Kirsten Marie Storgaard Hv. // beboelsesejendom i én etage som hjørnebygn. // # hm. Jf. ill. i Jan Horskjær, Silkeborg , s. 18. f.? 1920 Iflg. brev til Bygningskommissionen i Silkeborg af fra murerm. S.J. Sørensen // den eksist. hjørneejendom nedrives. f. murerm. A.S. Storgaard. 1920/22 K.P. Kristjansen // opførelse af butiks- og beboelsesejendomme i 2 etager m. mansartetage som hjørnekompleks i 2 dele, hhv. Torvet 10B og Fredensg. 4, som forbindes af lagerbygn. i 2 etager mod Fredensg. // blåtryk af plantegn. Se endv. LA, KTP 655 m. blåtryk af facadetegn A. Ustrup // indretn. af butik i lagerbygn. mod Fredensg.// blåtryk E.W. Bach, ark. // ombygn. og udv. af butik mod Fredensgade // 2 lystryk. f. sig selv, udlejet til guldsmed Walther Friedrich E. Svendsen Pedersen // ombygn. af del af stueetagen mod Fredensg. til restauration // lystryk. f. samme, udlejet til tjener B. Thomsen Alusol A/S, Virklund // opsætn. af markiser på facaden ved hjørnebutik// lystryk.

24 1999/ LKJ 1979 Alusol A/S, Virklund// opsætn. af markiser på facaden ved butik mod Fredensg.//2 lystryk. f. samme, udlejet til Birgits Blomster, v. Birgit Andersen. 10C Silkeborg Kirke H.S. Sibbern // opførelse af sognekirke // # hm. f. Silkeborg Sogns menighedsråd (LKJ) Hans Chr. Rasmussen // opsætn. af ny orgelfacade og opførelse af balkon i forb. hermed // lystryk H. Lønborg-Jensen // restaurering og indv. ombygn. af kirkerummet, bl.a. med indbygn. af hvælvinger // 5 lystryk K. Kristiansen // udskiftning af kirkens gulvbelægning og kirkedør, samt opsætning af nyt knæfald // 3 blyantstegn. LA, KTP D-E Østerport Syd 1995 Årstiderne // nedrivning af den gamle rutebilstation // lystryk. f. Silkeborg Østerport I A/S (Reimar Nielsen) Årstiderne // opførelse af kontor- og forretningsejendom i 3 etager, bl.a. indeh. Silkeborg Sogns kirkekontor // 36 lystryk Niels Godtfred Christensen Annette Christensen, enkefrue L. Jørgensen, bager Ane Katrine Jørgensen, enkefrue Nicoline Nielsen Anders Nielsen Iflg. Bygningsstamkort // butiks og beboelsesejendom i én etage, senere forhøjet til 2 etager // # hm. Jf. ill. i Jan Horskjær, Silkeborg , s. 18. f.? 1938 A. Busk // ombygn. af hele stueetagen til 5 butikker, incl. facadeændring // lystryk. f. tandtekniker Nicoline Nielsen. 1966/67 Alfr. J. Mortensen // ombygn. af forhus, incl. ændring af butiksfacaden mod Torvet, samt opførelse af ny sidebygn. i skel mod Østerg. 1 og garageanlæg som bagbygn.// 4 lystryk. f. tømrermester Johs. Nielsen.

25 1999/ LKJ 1995 Kjeld Glarmester v. Kjeld Henriksen, Silkeborg // fremrykn. og ombygn. af butiksfacaden // foto efter ombygn. f. J.D. Toft, udlejet til Inter Photo Østerport C. Jensen; K.P. Kristjansen; Hans Chr. Rasmussen // vedr. adskillige ombygn. af og tilbygn. til den opr. hjørneejendom // 19 blå- og 1 lystryk. LA, KTP 656. f. flere ejere. Nedrevet Hele Østerport-komplekset er opført i fire byggeafsnit, a d ; a er placeret mod Torvet, b og c mod Østergade (opført , se denne) og d som rutebilstation mod kirken. Afsnit a og d Knud Sørensen// opførelse af rutebilstation, d, i 2 etager, samt butiks-, kontor- og beboelsesejendom, a, i 4 etager m. udnyttet loftsetage, indeh. i stueetagen kontorer f. rutebilstation, turistbureau m.v. og flere butikker, bl.a. bageriet Langhoff // 10 lystryk. Jf. også LA, KTP 380 og 656. f. Ejendomsselskabet Østerport Firma Plan I/S, Viby// opsætn. af faste markiser på butiksfacaderne v. bager- og blomsterforretningerne// 2 lystryk Ejner Olesen// ombygn. af eksist. butik og tidl. ventesal m.v. til ny og større butik// 8 lystryk. f. Silkeborg Østerport I A/S, udlejet til MATAS Årstiderne // fjernelse af eksist. markiser og opsætn. af nye//3 lystryk. 1996/98 Årstiderne // renov. af facaderne, m. bl.a. udskiftning af vinduer, opførelse af udhus, samt udførelse af terrænbefæstigelse i gården og nyanlæggelse af haveanlæg her// 6 lystryk.

26 1999/ LKJ TVÆRGADE 2 Overretssagfører Otto Bisgaard Manufakturhandler Peter Jessen Henton Group A/S. Hj. Vestergade Norgaard, kaptajn og landinspektør Anton M. Bisgaard, sagfører Otto Bisgaard, overretssagfører Iflg. BBR-opl. // butiks- og beboelsesejendom i 2 etager m. kælder og udnyttet tagetage som hjørneejendom m. tårnbygning over hjørnebutik // # tegn. mat. Jf. dog 1910-tegning. f.? 1910 K.P. Kristjansen // indsættelse af 3 butiksvinduer i facaden mod Tværgade // blåtryk. f. sagfører Anton M. Bisgaard K.P. Kristjansen // ombygn. af butiksfacaden mod Tværgade samt opførelse af tilbygn. i en etage (5 fag) hertil // 3 blåtryk Hans Chr. Rasmussen // påbygn. af en etage til den eksist. tilbygn. mod Tværgade // blåtryk. f. samme, udlejet til manufakturhandler Peter Jessen Hans Chr. Rasmussen // ombygn. og udv. af den eksist. butik mod Tværgade til at omfatte begge etager, samt tilbygn. hertil af yderligere butiks- og lagerlokaler i 2 etager mod gården // 3 blåtryk. f. samme, udlejet til samme E. Svendsen Pedersen // ombygn. af kontorlokaler på 1. sal mod Vestergade til systue m.v. // 3 lystryk. f. manufakturhandler Peter Jessen E. Svendsen Pedersen // ombygn. af den gamle tilbygn. mod Tværgade (opført 1912 og 15), incl. facadeændring // 2 lystryk E. Svendsen Pedersen // ombygn. af butiksfacaden mod Vestergade // 2 lystryk Allan Christensen & Co., Kbh. S // forslag til ombygn. af eksist. butikslokaler på 1. sal mod Tværgade til cafeteria // 6 lystryk I/S AKRYMA af 1968 // opsætning af let stålkonstruktion som facadebeklædning mod både Tvær- og Vestergade // 3 lystryk.

27 1999/ LKJ 1973 Alusol baldakiner // opsætning af faste baldakiner mod både Tvær- og Vestergade // 2 lystryk Søren Jensen, rådg. ing. fa. // indv. ombygn. af eksist. butikslokaler i stueetagen til sportsforretning, samt ombygn. af indgangspartiet // lystryk. f. samme, udlejet til Bøgild Sport Årstiderne Arkitekter A/S // gennemgribende ombygn. og renov. af ejendommen, m. tilbageføring af facader og hjørnetårn til et tilnærmet oprindeligt udseende // 20 lystryk. f. Henton Group A/S. 3-5 Læderhandler Johan Jaede Restauratør Erling Hjorth Johan Ludvig Lykkeberg, smed Jens Peter Christian Fischer J.C. Lauritzen A.F. Jaede, læderhandler og sadelmager Johan Jaede, læderhandler Johanne Jaede, enkefrue Iflg. byggeanm. // opførelse af butiks- og beboelsesejendom i 2 etager m. kælder og udnyttet tagetage, forsynet m. trekantsgavle over de to siderisalitter, som forhus, samt sidehus i 2 etager m. kælder i skel mod nr. 7 // # tegn. mat. Jf. dog og 1912-plantegninger og facadetegning. f. læderhandler Johan Jaede K.P. Kristjansen // mindre indv. ombygn. i stueetagen // blåtryk C. Jensen // indretn. af lægekonsultation på 1. etage, tv. // blåtryk Knud Sørensen // mindre ombygn. af butiksfacade // lystryk. f. A/S J. Jaede Ole Kiilerich, civ.ing., og Aluma-baldakiner // ombygn. af butiksfacaderne og opsætning af faste baldakiner // # tegn. mat. f. hhv. Bøgild Sport v. E. Bøgild og Jaede Læder v. A. Schrøder Nielsen & Nielsens Tegnestue // genopbygn. af tagkonstruktion efter brand // # tegn. mat. f. restauratør Erling Hjorth Nielsen & Nielsens Tegnestue // indretn.. af Chicken og Burgerrestaurant i den tidl. lædervareforretn., incl. facadeændring // 2 lystryk Nielsen & Nielsens Tegnestue // indretn. af diskotek m.v. på 1. etage // 3 lystryk.

28 1999/ LKJ 1992 Årstiderne Arkitekter A/S // ombygn. af det eksist. diskotek på 1. etage og møderum på 2. etage til kontorlokaler, samt mindre ombygn. af butgiksfacaden, tv. // 8 lystryk. f. Henton Ejendomme A/S. 4-6 Restuaratør Erling Hjorth. (4) Carl Høeg, købmand Arne J. Elmgren, købmand Brdr. Kier Chr. Andersen Chr. Jensen J. Chr. Knudsen, tømrerm. // nedrivn. af al eksist. byggeri og opførelse af butiks- og beboelsesejendom i en etage m. kælder og udnyttet tagetage m. trekantsgavl som forhus // pennetegn. f. købmand Arne J. Elmgreen C. Jensen // opførelse af åbnet skur ( overdækket Reol ) i gården // blåtryk. f. Brdr. Kier. 1948/49 E. Svendsen Pedersen // ombygn. og udv. af den eksist. butik, incl. en omfattende facadeændring // 3 lystryk. f. Peter Jessen A/S. (6) C. Jensen, smed Herman A. Jensen, grosserer E. Kerlin, karetmager Marius Petersen Mette Marie Petersen, enkefrue Jørgen Pedersen Iflg. BBR-opl. // butiks- og beboelsesejendom i en etage m. kælder og udnyttet tagetage // # tegn. mat. f. karetmager E. Kerlin Iflg. byggeanm. // opførelse af pakhus og stald i en etage som baghus - nedrevet 1975 // # tegn. mat. f. Marius Petersen C. Mortensen, ing. // indretn. af restaurant i stueetagen, samt tilbygn. af køkken i en etage som sidehus i skel mod Bios gård // 6 lystryk. f. restauratør Erling Hjorth. 1975? // nedrivn. af det eksist. baghus og opførelse af en stor tilbygn. i en etage, indeh. restaurationslokale m.v., som mellembygn. // 5 lystryk.

29 1999/ LKJ 1978 Nielsen & Nielsens tegnestue // mindre tilbygn. i en etage til det eksist. restaurationslokale i gården i skel mod nr. 4 // 1 pennetegn. og 4 lystryk. (4-6) Årstiderne Arkitekter A/S // stor ombygn. af og tilbygn. til de eksist. ejendomme, omfattende en forhøjelse af forhusene til 2 etager m. udnyttet tagetage og medfølgende fuldstændige facadeændringer // 17 lystryk. f. samme til Restaurant Hjorten. 6B Mindre grundstykke bag Tværgade 6 ud mod Bios gård E. Svendsen Pedersen // opførelse af transformatorstation // lystryk. f. Silkeborg kommune, elforsyningen. 7 Snedkermester Sofus Jørgensen Arbejdernes Landsbank Johan Ludvig Lykkeberg, smed Johan Manly, snedkermester Sofus Jørgensen, snedkermester Iflg. BBR-opl. // butiks- og beboelsesejendom i en etage m. kælder og udnyttet tagetage som forhus a på byggekort, 1973 // # tegn. mat. f. snedkermester Johan Manly C. Jensen // opførelse af lagerbygn. m.v. i 2 etager m. udnyttet tagetage som baghus c på byggekort, 1973 // 2 blåtryk. f. snedkermester Sofus Jørgensen. 1929/30 Knud Sørensen // ombygn. af butiksfacade // lystryk. f. enkefrue Bolette Jørgensen Knud Sørensen // ombygn. af og tilbygn. til de eksist. værksteds- og lagerbygn. i side- og baghuse c på byggekort, nedrevet 1981 // lystryk. Jf. også LA, KTP 381. f. Sofus Jørgensen A/S Knud Sørensen // ombygn. af den eksist. ene butik til nu to butikker // 2 lystryk. f. samme, til SJ-Boligmontering og A/S Sofus Jørgensen Knud Sørensen // ombygn. af de to eksist. butikker til nu én butik // lystryk. Jf. også LA, KTP Ejner Jørgensen, ark., Århus // nedrivn. af nogle mindre skure og opførelse af mellembygn. i en etage mel. for- og baghus - b på byggekort, 1973 // 2 lystryk. f. møbelhandler Chr. Thorsen.

30 1999/ LKJ DAI // større ombygn. af hele ejendommen, omfattende mindre nedrivninger og tilbygninger i gården, samt en fuldstændig ombygn. af facaden (skalmuring, nyt tag m. meget stort tagudhæng m.v.) // 44 lystryk. f. Arbejdernes Landsbank Arkitekterne Wenndt A/S, Ålborg // mindre facadeombygn. det eksist. vindfang flyttes til ny placering // 2 lystryk Silkeborg Bio. (8) Jens Peter Bang L.J. Vogelius, købmand Hans Chr. Zeltner, arkitekt og jernstøber Dronning Louises Asyl. (10) Jørgen Albrecht Madsen L.J. Vogelius, købmand Heinrich Wilkens, murermester Joseph Hertz, slagtermester Harald Hertz. (8-10) i 1948 Al eksist. byggeri på grundene nedrevet E. Svendsen Pedersen // butiks- og beboelsesejendom i 4 etager m. kælder og udnyttet tagetage, indeh. 12 lejl. af forsk. størrelse, som forhus // 7 lystryk. f. Silkeborg kommune E. Svendsen Pedersen // opførelse af biografteater som tilbygn. til den eksist. ejendom i gården // 20 lystryk E. Svendsen Pedersen // udvidelse af biografens prosceniumsåbning // lystryk Bygningsinsp.s kontor v. Knud Lisberg // forslag til indretn. af mindre biograf i den eksist. biografs foyer // 3 lystryk Bygningsinsp.s kontor // ombygn. af biograffacaden mod Tværgade // lystryk Ejendomsadmin. // ombygn. af den eksist. foyer // 9 lystryk Ejendomsadmin. // ombygn. og udv. af de eksist. kioskfaciliteter i foyeren // lystryk.

31 1999/ LKJ 9 A/S Sofus Jørgensen Advokatfirmaet Jon Søberg. nu 7B-C Johan Manly, snedkermester Jocob Christensen, redaktør Enkefru Christensen.?? // beboelsesejendom i en etage m. mansartetage // # tegn. mat. f.? (LKJ) Knud Sørensen // indv. ombygn. af stueetagen til butikslokale i sammenhæng m. Tværgade 7 // 2 lystryk (v. Tværgade 7). f. A/S Sofus Jørgensen Knud Sørensen og Ejner Olesen // opførelse af udstillingsbygning i en etage som eet langt sidehus mod nr. 11 // 4 lystryk. f. møbelhandler Chr. Thorsen nedrevet Årstiderne Arkitekter A/S // nedrivn. af al eksist. byggeri // # tegn. mat. f. advokatfirmaet Jon Søberg Årstiderne Arkitekter A/S // opførelse af kontorbygn. i 2 etager m. udnyttet tagetage som forhus og kontorbygn. m.v. i en etage m. udnyttet tagetage som sidehus mod nr. 11 // 9 lystryk Købmand J. Petersen. (11) Frode Arntzen og J. Larsen J. Petersen, købmand Carl Bertram Arnskov, konditor R.P. Regel, klinikejer Iflg. BBR-opl. // butiks- og beboelsesejendom i 3 etager m. kælder og portgennemkørsel som forhus og sidehuse i hhv. 1 og 2 etager i skel mod nr. 13 nedrevet // # tegn. mat. f. købmand J. Petersen Hans Chr. Rasmussen // udv. af det eksist. konditori v. inddragelse af portgennemkørslen til serveringslokale m.v. // blåtryk. f. konditor Carl B. Arnskov Knud Sørensen // opførelse af bageri i en etage som sidehus i skel mod nr. 9 // 2 lystryk. f. bagermester Juhl Larsen Iflg. byggekort, 1922 // opførelse af garage m.v. i en etage som side-baghus i skel mod nr. 9 // # tegn. mat. f. sanne Ejner Olesen // tilbygn. af balkon på 2. etage mod gaden og tagkvist mod gården // lystryk. f. fysioterapeut O. Schibsstad.

32 1999/ LKJ 1965 Niels H. Nielsen // ombygn. og tilbygn. af 2 etager m. altan til del af det eksist. bageri nærmest forhuset // lystryk. (13) J. Petersen, købmand Iflg. BBR-opl. // butiks- og beboelsesejendom i 3 etager m. kælder som forhus og sidehus i en etage i skel mod nr nedrevet 1990 // # tegn. mat. Jf. dog 1933-tegning. f.? 1933 Knud Sørensen // mindre indv. ombygn. på 2. etage, samt opførelse af lagerbygn. i en etage som sidehus i skel mod nr. 15 // lystryk. f. grosserer Stjernholm K. Kristiansen // ombygn. af hele forhusets stueetage til butik // lystryk. f. Marabenka ApS. (11-13) 1984/85 C. Molte Jacobsen, rådg. ing. fa. // sammenlægn. af de to tilstødende butikker i nr. 11 og 13 // 2 lystryk. f. Bjarne Westergaard Aage Jensen, rådg. ing. // ombygn. og udv. af butikken, nr. 13 st.th., incl. facadeændring, samt tilbygn. af glaskarnap på 1. etage // 4 lystryk. f. Karen intercoiffure. 12 Carl Unger Olesen Jens Mikkelsen Niels Jensen Hans Peder Nielsen Carl Unger Olesen Flere ejere H.P. Geer, smedemester Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom (dobbelthus) i en etage m. kælder og udnyttet tagetage som forhus, samt smidie i en etage som side-baghus i skel mod nr. 10 a og b på byggekort, 1923 // # tegn. mat. Jf. dog 1919-tegning. f. Carl Unger Olesen C. Jensen // mindre ombygn. af det eksist. side-baghus // blåtryk. f. smedemester H.P. Geer C. Jensen // mindre ombygn. af forhusets facade // blåtryk C. Jensen // opførelse af værkstedsbygn. i 2 etager som side-baghus i skel mod nr. 16 d på byggekort, 1923 nedrevet senest 1954 // blåtryk.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. FRYDENSGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 2 Ubebygget grund. 3 Baneformand N.C. Poulsen. 1924

Læs mere

AMALIEGADE. Tømrermester A Jensen Malermester Alfred Damsgaard.

AMALIEGADE. Tømrermester A Jensen Malermester Alfred Damsgaard. AMALIEGADE 1A Pedelbolig for Mellemskolen. Jf.Markedsgade 1. 1941-42 E. Svendsen Pedersen // opførelse af pedelbolig som enfamiliehus i en etage med høj kælder og udnyttet tagetage // lystryk, arkiveret

Læs mere

GESNERSVEJ. Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

GESNERSVEJ. Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. GESNERSVEJ Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 1A Britta Boje. 1976 H.M. Kvist // opførelse af enfamiliehus

Læs mere

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. 1998/2000/2005 9 f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. [T] Bredgade. 3 - # hm. 1934/35 Max Pape/tofam.hus i to etager m. indbygget

Læs mere

GADEFORTEGNELSE Møllegade 103 Nygade 117 Pandurosvej 142 Rådhusgade 145 Skolegade 146 Søgade 175 Søndergade 179 Søtorvet 206 Søvej 207

GADEFORTEGNELSE Møllegade 103 Nygade 117 Pandurosvej 142 Rådhusgade 145 Skolegade 146 Søgade 175 Søndergade 179 Søtorvet 206 Søvej 207 1999/2005 101 LKJ GADEFORTEGNELSE Møllegade 103 Nygade 117 Pandurosvej 142 Rådhusgade 145 Skolegade 146 Søgade 175 Søndergade 179 Søtorvet 206 Søvej 207 1999/2005 102 LKJ TYPOGRAFI. Stejlskrift henviser

Læs mere

DREWSENSVEJ. 1 Trianglens pølsevogn v. Gurli og Jørgen Trosborg. Hj. Frederiksberggade.

DREWSENSVEJ. 1 Trianglens pølsevogn v. Gurli og Jørgen Trosborg. Hj. Frederiksberggade. DREWSENSVEJ 1 Trianglens pølsevogn v. Gurli og Jørgen Trosborg. Hj. Frederiksberggade. 1986 Haaning, V. Vildsund, Thisted // opstilling af pølsevogn // 3 lystryk. f. Gurli og Jørgen Trosborg. Nedtaget

Læs mere

NYGADE. 1B Baggårdsbyggeri se byggekort, Nygade 14-16. 3 Slagtermester Ludvig Hertz Fabrikant Sven Børge Jensen.

NYGADE. 1B Baggårdsbyggeri se byggekort, Nygade 14-16. 3 Slagtermester Ludvig Hertz Fabrikant Sven Børge Jensen. NYGADE 1A og 1C Nygade 1A og 1C er registreret under Søndergade 14-16 i kommunens Byggesagsarkiv. 1B Baggårdsbyggeri se byggekort, Nygade 14-16. 1954 Iflg. Bygningsstamkort // opførelse af side-baghus

Læs mere

SKOLEGADE. 2 Silkeborg Seminarium Kirkeskovs Realskole. Hj. Hostrupsgade.

SKOLEGADE. 2 Silkeborg Seminarium Kirkeskovs Realskole. Hj. Hostrupsgade. SKOLEGADE 2 Silkeborg Seminarium Kirkeskovs Realskole. Hj. Hostrupsgade. 1886-1928 Kristian Johansen, skoleleder og bogtrykker. - 1886-90: Kr. Johansen, skoleleder for seminarium og realskole. - 1890-94:

Læs mere

SØNDERGADE. Ejerforhold. 1919- Johannes Lundkvist, cigarhandler. i 1946 Fru grosserer Lundkvist, enkefrue. i 1969 Jyske Bank.

SØNDERGADE. Ejerforhold. 1919- Johannes Lundkvist, cigarhandler. i 1946 Fru grosserer Lundkvist, enkefrue. i 1969 Jyske Bank. SØNDERGADE 1B Søndergade 1B og Torvet 2B sammenlægges matrikulært i 1969 under Søndergade 1B (matr.nr. 16d) i forbindelse med Jyske Banks erhvervelse af ejendommene. Bygningsændringer bliver herefter for

Læs mere

1999/2005 75 HOSTRUPSGADE

1999/2005 75 HOSTRUPSGADE 1999/2005 75 HOSTRUPSGADE 1 Landsretssagfører N.C.A. Nielsen. 1906-16 Flere ejere. 1916-21 O.M. Thun, postkontrollør. 1921-31 N.C.A. Nielsen, landsretssagfører. 1931- Ole Sørensen. 1907 Iflg. BBR-opl.

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Chr. 8. Vej. 1998/2000/2005 13. 1967 S.S.(?)/garage/lystryk. f. ditto. [60-er]

Chr. 8. Vej. 1998/2000/2005 13. 1967 S.S.(?)/garage/lystryk. f. ditto. [60-er] 1998/2000/2005 13 1967 S.S.(?)/garage/lystryk. [60-er] Chr. 8. Vej. Chr. 8. Vej gik i 1930-erne kun til Østergade, hvor det gamle Hotel Silkeborg dannede point-de-vue for gaden. Men i forbindelse med Østergades

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

12 BOLIGER THRIGESVEJ, HERNING Opført: 2005 - Areal: 950 m² Bygherre: Lejerbo, Herning Arkitekt: Kobra Arkitekter A/S Ingeniør: Rambøll, Herning

12 BOLIGER THRIGESVEJ, HERNING Opført: 2005 - Areal: 950 m² Bygherre: Lejerbo, Herning Arkitekt: Kobra Arkitekter A/S Ingeniør: Rambøll, Herning 3 BOLIGENHEDER OMBYGNING AF TIDLIGERE ERHVERVSLOKALER - BREDGADE 6, HERNING Opført: 2011 - Areal: 450 m² Bygherre: Ejendomssklskabet Bredgade Aps, v/ Kjeld Jørgensen 8 BOLIGER, KLØVERPARKEN 6, SNEJBJERG,

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947)

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947) Helligkildevej 1 18e og f Hvidbjerg Bank 1974 Aage Christensen 1946 Martin Østergaard 1943 Mikkel Thing 1938 Lars Thing 1930 Karl Chr. Sloth 1918 Jens Jensen Søe 2 38fæ Hvidbjerg Nytårsinvest 2008 (38o)

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Sponsorer ved SPINNING i Horsens Bytorv 19. marts 2011

Sponsorer ved SPINNING i Horsens Bytorv 19. marts 2011 Kenneth Frederiksen Malerfirma Kurt Hansen A/S Birch & Svenning Anders Andersen s Rengøring Malermester Leif Nielsen Eftf. ApS ANTIRUST Centret A/S POUL THOMSEN ENTREPRISE ApS GARDIN NYT VELFAC A/S SVEND

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

01. juli 2011. Vinduesistandsættelse af Hermanhus Arkitekternes Pensionskasse. BYGGEMØDE nr. 17 afholdt på pladsen onsdag uge 26, kl. 9.00.

01. juli 2011. Vinduesistandsættelse af Hermanhus Arkitekternes Pensionskasse. BYGGEMØDE nr. 17 afholdt på pladsen onsdag uge 26, kl. 9.00. 01. juli 2011 Vinduesistandsættelse af Hermanhus Arkitekternes Pensionskasse. Sag: 70.984.029 Ref.: TD BYGGEMØDE nr. 17 afholdt på pladsen onsdag uge 26, kl. 9.00 Deltagere afbud KOND. Jesper Bundgaard

Læs mere

Udbud af rammeaftaler for bygningsvedligehold Tildelingsresultat - Sorteret på Firmanavn Maj 2014

Udbud af rammeaftaler for bygningsvedligehold Tildelingsresultat - Sorteret på Firmanavn Maj 2014 Udbud af rammeaftaler for bygningsvedligehold Tildelingsresultat - Sorteret på Firmanavn Maj 2014 Adserballe & Knudsen A/S Tømrer 11 København -Høvelte 2 Aktieselskabet Trigon Jord-Kloak-Beton 1 Frederikshavn

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune Vindmølleprojekt Binderup i Randers Kommune Lokalplan nr. 574 Fortegnelse over matrikler beliggende helt eller delvist inden for en afstand af Geopartner Landinspektørgården A/S, Transportvej 17, 7620

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Post. Dokumenttitel Anmeldelse af påbegyndelse af byggeri - Vinkelgade 5 Sagsnr. 2012/19934 Dokumentnr. 2012/19934 011

Post. Dokumenttitel Anmeldelse af påbegyndelse af byggeri - Vinkelgade 5 Sagsnr. 2012/19934 Dokumentnr. 2012/19934 011 Journalnummer Bygningsreglement BR10 - Anmeldelsessager Dokumentdato 19-10-2012 Jane Friis Dokumenttitel Anmeldelse af påbegyndelse af byggeri - Vinkelgade 5 Sagsnr. 2012/19934 Dokumentnr. 2012/19934 011

Læs mere

Assens Kommune, Plan og Kulturafdelingen 12. januar 2015. Pulje til landsbyfornyelse. Nedrivninger. Renoveringer

Assens Kommune, Plan og Kulturafdelingen 12. januar 2015. Pulje til landsbyfornyelse. Nedrivninger. Renoveringer Assens Kommune, Plan og Kulturafdelingen 12. januar 2015 Pulje til landsbyfornyelse Nedrivninger Renoveringer 1 Nedrivninger 1. Andebøllevej 138, 5492 Vissenbjerg. Tidl. ungdomsskole. Nedrivning af senere

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Erhvervsskoler: AMU Syd Vognmand Jørgen Egeskov Jensen Vamdrup Special Transport Vamdrup E-mail: je@vst.dk Business College Syd Jan

Læs mere

Informationsmøde. Ejer. Adresse. Postnr. Beliggenhed: Beliggenhed. Vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4

Informationsmøde. Ejer. Adresse. Postnr. Beliggenhed: Beliggenhed. Vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4 Ejer Adresse Postnr. Beliggenhed: Beliggenhed Jakob Bundgaard Jensen Markedsvej 1 Beliggenhed: Markedsvej 1 Prosper Martin Skov Markedsvej 11 Beliggenhed: Markedsvej 11 Svend Andersen Kær Markedsvej 13

Læs mere

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt 1871-1872 M. H. Petersen Maler Clemen Toft N. Meilsøe N. H. Stochholm N. C. Petersen Carl Graversen 1872-1873 Maler Clemen Toft N. H. Stochholm N. C. Petersen Carl Graversen 1873-1874 N. C. Petersen 1874-1875

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

Post. Journalnummer 16.00I00 Forvaltning Sundheds- og Omsorgsområde

Post. Journalnummer 16.00I00 Forvaltning Sundheds- og Omsorgsområde Journalnummer 16.00I00 Forvaltning Sundheds- og Omsorgsområde Brandlundparken Dokumentdato 15-06-2010 Procedure for telefonbetjening Dokumenttitel Procedure for telefonbetjening Sagsnr. 2008/46288 Dokumentnr.

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Fortegnelse over huslejestørrelser godkendt af Huslejenævnet i Slagelse Kommune Red. 18/12 2014

Fortegnelse over huslejestørrelser godkendt af Huslejenævnet i Slagelse Kommune Red. 18/12 2014 Fortegnelse over huslejestørrelser godkendt af Huslejenævnet i Slagelse Kommune Red. 18/12 2014 Adresse: Udlejer: m2-pris: m2 Godkendt: Absalonsgade 1 B, 3., 4200 Slagelse HansenLejligheder 613,53 123

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune 1 Punkter på lukket møde: 137. Kondemnering af ejendom... 2 138. Kondemnering af ejendom... 4 Afbud: Eva Rytter Andersen

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

THORUP GRUPPEN ÅBOULEVARDEN 28-6880 TARM - TLF. 97371800 - POST@THORUPGRUPPEN.DK - WWW.THORUPGRUPPEN.DK Side 1

THORUP GRUPPEN ÅBOULEVARDEN 28-6880 TARM - TLF. 97371800 - POST@THORUPGRUPPEN.DK - WWW.THORUPGRUPPEN.DK Side 1 Tillægspris 1: Asfalt s tilbudsoplysning er BT Tüchsen Byg, Sdr Omme ah@t-byg.dk 875.000,- 101.700,- Benno Gosvig keld@bennogosvig.dk 680.450,- 144.340,- Jacobsen & Winding A/S, Tarm tom@jacobsen-winding.dk

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Program for Træsektionens generalforsamling 2011 Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Fredag den 18. marts 2011 Ankomst og registrering fra kl. 11.30 Kl.

Læs mere

Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15

Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15 Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15 Bestyrelsen Navn Mail Mobil tlf. Formand Lone Foss l.foss@mail.dk 30323687 Næstformand og materialer indkøb Marianne Sørensen hedegaard@soerensen.mail.dk 25304885

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

1 Yding A/S. 3 Byggefirmaet Knudsgaard 4.947.600,00

1 Yding A/S. 3 Byggefirmaet Knudsgaard 4.947.600,00 A: Murerentreprisen: 1 Yding A/S 8.881.058,00 2 Jens Jensen Murer & Entreprenør A/S 3 Byggefirmaet Knudsgaard 8.146.850,00 x 4 Skibbild Entreprise 5 Murer og Entreprenør Aage Laursen 6 Robert S. Simonsen

Læs mere

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005.

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. Nr. 39 1930 Kommunelærer J. Mousten/fru I. C. Mousten 1966 Kirkeministeriet/Domkirkens menighedsråd 1966 J.P.R. Møller? Johs. Langhoff 1980 Elisabeth Lidell Nr.

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

DANSK ARKITEKTURHISTORIE

DANSK ARKITEKTURHISTORIE STUDIER I DANSK ARKITEKTURHISTORIE 9. februar - 30. april, 2015 Opgavens formål er at uddybe den enkeltes viden om dansk arkitekturhistorie. Den studerende forventes herigennem, at kunne placere en vilkårligt

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Huset var oprindeligt meget smalt og havde en udvendig jerntrappe op til førstesalen.

Huset var oprindeligt meget smalt og havde en udvendig jerntrappe op til førstesalen. Kystvejen 1 ca. 1930 direktør Stig ca. 1944 malermester Blæsbjerg 1951 direktør Aksel Hansen 1976 Henning Scheby Larsen 1997 Ida Mortensen Huset, der blev bygget af direktør Stig, havde nogenlunde det

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

Suppleanter Kristian Bendixen kmbendixen@hotmail.com 50567225

Suppleanter Kristian Bendixen kmbendixen@hotmail.com 50567225 Ribe Boldklub 2015 Opdateret den14.04.15 Bestyrelsen Navn Mail Mobil tlf. Formand Lone Foss l.foss@mail.dk 30323687 Næstformand og Marianne Sørensen hedegaard@soerensen.mail.dk 25304885 indkøb materialer

Læs mere

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Midtjylland

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Midtjylland Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Midtjylland Erhvervsskoler: Herningsholm Erhvervsskole Erhvervsrådgiver Benny Larsen Handelsbanken Fredericia E-mail: benny.larsen@teliamail.dk

Læs mere

Skjern Håndbold Navn Bord nr.

Skjern Håndbold Navn Bord nr. Skjern Håndbold Navn Bord nr. Skjern Bank - Carsten Jensen Bord 1 Eksklusive Skjern Bank - Carsten Jensen Bord 1 Eksklusive Ørskov Gruppen A/S Bord 1 Eksklusive Ørskov Gruppen A/S Bord 1 Eksklusive ABC

Læs mere

Udvalgte referencer 2013

Udvalgte referencer 2013 Udvalgte referencer 2013 Solrød Center NØ Solrød Strand Konceptudvikling, budgetsætning, strategi og gennemførelse af ny lokalplan nyt projekt på ca. 4.200 m2, indeholdende 26 luksusboliger samt fødevarebutik

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE Lions Club Faaborg-Broby Uddeles løbende til sociale og kulturelle formål Kishore Thadani Saugstedvang 20 T: 2044 8056 M: faaborg-broby@lions.dk

Læs mere

BEDSTE BELIGGENHED UDEN TILBUDSPLIGT. Vodroffsvej 5, 1900 Frederiksberg C Sag 108677

BEDSTE BELIGGENHED UDEN TILBUDSPLIGT. Vodroffsvej 5, 1900 Frederiksberg C Sag 108677 BEDSTE BELIGGENHED UDEN TILBUDSPLIGT Vodroffsvej 5, 1900 Frederiksberg C Sag 108677 EJENDOMMEN: Markant boligudlejningsejendom med meget smukt mønstret murværk mod Vodroffsvej. Ejendommen har den bedste

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret april 2014 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

Sagstype. SagsTypeKategori. Gebyrkategori. SagstypeNr. KL_Emne. BR10-ref Navn

Sagstype. SagsTypeKategori. Gebyrkategori. SagstypeNr. KL_Emne. BR10-ref Navn SagstypeNr Gebyrkategori SagsTypeKategori BR10-ref Navn KL_Emne Sagstype 1 4 1 1.3.3 Ny - Antenner (tele) - med eventuelt teknikhus [1] 2 4 2 1.5 Nedrivning - Antenner (tele) - med eventuelt teknikhus

Læs mere

loft på Nørrebro tisvilde kunsthus stændertorvet i roskilde transformation af landejndom livsrum herning Arkitekter.

loft på Nørrebro tisvilde kunsthus stændertorvet i roskilde transformation af landejndom livsrum herning Arkitekter. loft på Nørrebro Odsherred kulturhistoriske museum Afskærmning af Jellingstenene tisvilde kunsthus stændertorvet i roskilde transformation af landejndom livsrum herning Falkonergårdens Gymnasium statens

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere