DREWSENSVEJ. 1 Trianglens pølsevogn v. Gurli og Jørgen Trosborg. Hj. Frederiksberggade.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DREWSENSVEJ. 1 Trianglens pølsevogn v. Gurli og Jørgen Trosborg. Hj. Frederiksberggade."

Transkript

1 DREWSENSVEJ 1 Trianglens pølsevogn v. Gurli og Jørgen Trosborg. Hj. Frederiksberggade Haaning, V. Vildsund, Thisted // opstilling af pølsevogn // 3 lystryk. f. Gurli og Jørgen Trosborg. Nedtaget Haaning, V. Vildsund, Thisted // opstilling af ny og større pølsevogn // 3 lystryk. 1A Silkeborg Toldkammer Silkeborg Postkontor Hack Kampmann // opførelse af toldkammerbygning i 2 etager m. delvis udgravet kælder og udnyttet tagetage // # tegn.mat. Jf. dog opmålingstegninger, f. Toldvæsenet Post & Telegrafvæsenet // opmåling af den eksist. bygn. // 3 lystryk P & T // større ombygn. af den eksist. bygn. // 5 lystryk P & T // større indv. ombygn. af den eksist. bygn. // 5 lystryk. 2A Trianglen. Møller Søren Christiansen. Hj. Chr. 8. Vej Søren Christiansen, møller N.P. Sørensen, murermester Iflg. BBR-opl. // eksist. beboelsesbygn. // # tegn.mat. Ejet af møller Søren Christiansen. Nedrevet senest ? // opførelse af beboelsesbygning i 3 etager m. kælder og udnyttet tagetage, samt hjørnebutik mod Chr. 8. Vej // blåtryk. f. møller Søren Christiansen 1925 Adolf E. Laursen, murerm. // stor tilbygn. i 3 etager m. kælder og udnyttet tagetage til den eksist. ejendom baseret på de opr. planer fra 1912 // 2 blåtryk. f. murermester N.P. Sørensen Max Pape // opførelse af værkstedsbygn. i to etager som baghus //

2 lystryk. f. Knud Hallundbæk Tegnestuen v. Peter Kjeldgaard, Viborg // indretn. af beboelseslejl. i tagetagen // 5 lystryk. f. Preben Rasmussen A/S Årstiderne Arkitekter A/S // ombygn. og renov. af den eksist. ejendom iflg. byfornyelsesprojekt // 22 lystryk. f. malermester Niels L. Sejthen. 3 (gmlt. nr.) Post- og Telegrafbygningen (nedrevet 1985) Hack Kampmann // opførelse af postbygning i 2 etager m. udnyttet tagetage // # tegn.mat. LA, KTP 456. f. Post- & Telegrafvæsenet P & T // ombygn. af og mindre tilbygn. til den eksist. bygn, // lystryk. LA, KTP P & T // ombygn. af og tilbygn. til den eksist. bygn. i forb. m. sammenlægningen af post- og telegrafafdelingerne // lystryk. LA, KTP P & T // større ombyng. af og tilbygn. til den eksist. bygn // 6 lystryk. LA, KTP P & T // ombygn. af den eksist. bygn. // 3 lystryk. LA, KTP P & T // ombygn. af den eksist. bygn. // 5 lystryk. LA, KTP Bygningen nedrives // LA, KTP (nuv. nr.) Lager- og værkstedsbygning Iflg. BBR-opl. // lager- og værkstedsbygn. i en etage // # tegn.mat. Jf. dog 1964-tegn. f. DSB DSB, 2. distrikt, Århus // indretn. af lokaler for signaltjenesten i den eksist. bygn. // lystryk. 4-6 Smed Sønderport A/S (etagehusbebyggelse). (4) N.P. Sørensen, murermester J.P. Lorentzen Flere ejere Søren Sørensen.

3 J. Jensen Chr. Christensen, tømrermester Iflg. BBR-opl. // enfamiliehus i en etage m. høj kælder og udnyttet tagetage // # tegn.mat. Jf. dog 1928-tegning. f.? 1908 Iflg. byggekort, 1908 // opførelse af vaskehus i en etage som sidehus i skel mod nr. 6 // # tegn.mat. f. murermester N.P. Sørensen C. Jensen // ombygn. af tagetagen // blåtryk. f. tømrermester Chr. Christensen Kommunal tilladelse af 16.8 til nedrivn. af ejendommen // # tegn. mat. f. Smed Sønderport A/S. (6) F.W. Balschmidt, kobbersmed Laura Hansen J.P. Lorentzen, eksportør og rentier L.P. Nielsen K.P. Kristjansen // opførelse af enfamiliehus i en etage m. delvis udgravet kælder og udnyttet tagetage // 2 lystryk. f. rentier J.P. Lorentzen Niels H. Nielsen // opførelse af garage som sidehus i skel mod nr. 4 // lystryk. f. dyrlæge Ebbe Mogensen Aage Skov // opførelse af lagerbygn. i en etage som side-baghus i skel mod nr. 4 // 2 lystryk. f. fuglehandler Ib Sølvsten Kommunal tilladelse af til nedrivn. af ejendommen // # tegn. mat. f. Smed Sønderport A/S. (4-6) Brugger & Nielsen A/S, ark., Århus // opførelse af beboelsesejendom i 5 etager m. kælder, indeh. 16 lejl. af forsk. størrelse, som forhus // 25 lystryk. f. Smed Sønderport A/S. 5 Banegården. - # hm 1871 N.P. Holsøe // stationsbygn. m. flankerende hjørnepavilloner i 2 etager og pakhus i en etage // # tegn.mat. f. DSB DSB // større indv. ombygn. af stationsbygn. // 2 lystryk (planer) DSB // mindre ind-. og udv. ombygninger // 3 lystryk DSB // indretn. af toiletter v. restaurationslokalet // 2 lystryk.

4 DSB // indv. ombygn. af ekspedition og restauration // 3 lystryk Rix, Jensen og Bruhn, ark.fa., Århus // indv. ombygn. af stationsbygn., samt opførelse af baldakintag og overdækning mel. forhal og perron i forb. m. indretn. af trafikterminal // 13 lystryk. f. DSB DSB // ombygn. af ekspiditionskontor og forhal // 4 lystryk DSB // indv. ombygning, omfattende bl.a. forslag til indretn. af rejsebureau - ikke realiseret // 10 lystryk. 7 Pakhus DSB // opførelse af pakhus i en etage over for boligbebyggelsen m.v. Farvergården // 7 lystryk. 8 Slagtermester Gustav Emil Lange Gustav Emil Lange, slagtermester Joh. F. Stoffregen og C.A. Nielsen, blikkenslagermestre M.F. Valdbjørn, staldforpagter Iflg. BBR-opl. // enfamiliehus i en etage m. udnyttet tagetage og side-baghus i en etage i skel mod nr. 6 // # tegn.mat. f. slagtermester Gustav Emil Lange K.P. Kristjansen // tilføjelse af 3 tagkviste mod gaden i forb. m. indretn. af lejlighed i tagetagen // blåtryk. f. staldforpagter M.F. Valdbjørn Iflg. byggeanm. // opførelse af carport som side-baghus i skel mod nr. 10 // blyantstegning. f. lejrchef Hans Damgaard Ubebygget DSB-areal. 10 Pianostemmer Thorvald Rasmussen M.F. Valdbjørn, staldforpagter Thorvald Rasmussen, pianostemmer.

5 1924 L. Bendixen & Klein, Kbh. // opførelse af enfamiliehus m. kælder og udnyttet tagetage // lystryk. f. tømrerm. J. Nedergaard, solgt til(?) pianostemmer Th.Rasmussen. 1993? // indv. ombygn. i forb. m. indretn. af lægeklinik i ejendommen // 1924-lystrykket m. håndskrevne tilføjelser. f. speciallæge Kjeld J. Brask. 12 Forvalter Frederik Madsen. Hj. Amaliegade Søren Christiansen, møller Frederik Madsen, forvalter L. Chr. Rasmussen, direktør P. Vingborg Andersen og W.S. Sørensen Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i 3 etager m. kælder og hjørnebutik, samt side-baghus i en etage i skel mod Amaliegade nr. 16 // # tegn.mat. f. forvalter Frederik Madsen K.P. Kristjansen // indretn. af 3 Vandklosetter i ejendommen // lystryk. f. direktør L. Chr. Rasmussen. 1954? // opførelse af garageanlæg som baghus mod Amaliegade nr. 16 // lystryk. f. kørerlærer Erik Borum Tage Rasmussen // nedlæggelse af bagtrappen og indretn. af 5 badevær. her // 2 lystryk Søren Jensen, rådg. ing.fa. // renov. af ejendommen iflg. byfornyelsesprojekt // 6 lystryk. f. Knud Aage Borum. 14 Murermester Anders Sørensen Jens Chr. Jensen, murer Anders Sørensen, murermester Iflg. byggeanm. m.v. // opførelse af beboelsesejendom i 3 etager m. lælder // # tegn.mat. f. murermester Anders Sørensen C. Jensen // indretn. af 3 wc-er i ejendommen // blåtryk. f. maskinarbejder Jens Petersen A. Ustrup // indretn. af butik i stueetagen t.v. // lystryk.

6 Benni Kleis Andreasen // indv. renov. af ejendommen // 7 lystryk. 15 Silkeborg-Kjellerup banen DSB Iflg. BBR-opl. // remisebygn. i en etage m. udnyttet tagetage // # tegn.mat. Jf. dog 1946-tegn. f. Silkeborg-Kjellerup-Jernbane. 1946? // tilbygn. i en etage til den eksist. remisebygn. // lystryk. 16 Jens Hansen Brøndborer C.V. Stoffregen Jens Hansen Niels Andersen, vognmand Alice Wahl Chr. Nielsen, particulier Johannes Michelsen Mondrup, træhandler C.V. Stoffregen, artesisk Brøndborer Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom (dobbelthus) i en etage med udnyttet tagetage samt sidehus i en etage i skel mod nr. 14 // # tegn.mat. Jf. dog 1917-tegning. f. Jens Hansen K.P. Kristjansen // tilføjelse af kvistparti mod gaden, t.v. // blåtryk. f. træhandler Johannes M. Mondrup Hans Chr. Rasmussen // tilbygn. af værksted og garage i en etage til det eksist. sidehus // blåtryk. f. brøndborer C.V. Stoffregen Robert Tougaard, ark. og ing.fa., Stevnstrup v. Langå // nedrivning af den bagerste - og største del - af det eksist. sidehus, og herefter opførelse af boligbebyggelse i en etage m. portgennemkørsel og udnyttet tagetage som ny mellembygning // 5 lystryk. f. byggefirmaet E. Rasmussen, Lemming Aps Robert Tougaard // ombygn. og renov. af de to beboelseslejl. i forhuset // 4 lystryk. 18 Murermester L. Chr. Nielsen V. Kornerup-Bang, tømrermester Niels Andersen, vognmand L. Chr. Nielsen, murermester.

7 1910 Iflg. BBR-opl. // værksteds- og lagerbygn. i en etage m. udnyttet tagetage som mellembygn., a på byggekort, 1921 // # tegn.mat. Jf. dog 1931-tegning. f. vognmand Niels Andersen C. Jensen // opførelse af vognport i en etage som sidehus i skel mod nr. 20, b på byggekort, 1921 // blåtryk C. Jensen // opførelse af garage i en etage mod gaden, d på byggekort, 1921 // blåtryk. Nedrevet Eivind Kristiansen // ombygn. af den eksist. værksteds- og lagerbygn. (mellembygn.) til 4 lejl., samt indretn. af vaskehus og brænderum i det eksist. sidehus, hhv. a og b på byggekort, 1921 // blåtryk. f. murermester L. Chr. Nielsen Knud Sørensen // opførelse af beboelsesejendom i 3 etager m. kælder, portgennemkørsel og udnyttet tagetage som forhus, indeh. 7 lejl. // 6 lystryk Arkitekthuset i Silkeborg // ombygn. og renov. af både forhus og mellembygn iflg. byfornyelsesprojekt // 30 lystryk. f. Hans Chr. Thomassen. 20 Offentlig trommeslager Chr. M. R. Skinderholm Chr. M.R. Skinderholm, offentlig trommeslager og indremissionær Marie S. Skinderholm, enkefrue C.N. Hermansen Holm. i 1957 Iflg. byggekort, 1957 // eksist. beboelsesbygn. i 2 etager m. udnyttet tagetage som forhus, samt beboelsesbygn. i en etage m. udnyttet tagetage som mellembygn. Endv. vaskehus i en etage som sidehus i skel mod nr. 22 mel. forhus og mellembygn. // # tegn.mat H. Jacobsen, Niels H. Nielsen m.fl. // forsk. ombygninger m.v. af den eksist. ejendom // 4 lystryk. LA, KTP 455. f. flere ejere Årstiderne Arkitekter A/S // nedrivning af samtlige bygn. på grunden // # tegn.mat. Jf. byggekort, f. Midtjysk Boligselskab Tidens Tegn v. Esben Pedersen // opførelse af 2 boligbebyggelser, indeh. 14 ungdomsboliger, som hhv. forhus i 2 etager m. kælder, portgennemkørsel og udnyttet tagetage (m. 8 lejl.) og baghus i en etage m. udnyttet tagetage (m. 6 lejl.) // 16 lystryk.

8 22 Købmændene H.P. Henriksen og Martin Henriksen Jens Chr. Iversen, postbud Johs. Manley, snedkermester Rasmus Nielsen, tømrer H.P. Henriksen, købmand Martin Henriksen, købmand Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i 2 etager m. kælder og udnyttet tagetage som forhus og sidehus i en etage i skel mod nr. 20 // # tegn.mat. Jf. dog 1959-tegninger. f. købmand H.P. Henriksen Iflg. byggeanm., hv. // tilføjelse af tagkviste mod gaden // pennetegn. f. A. Nielsen Alfr. J. Mortensen //indv. ombygn. af 1. etage og tagetagen // 2 lystryk. f. tandlæge K. Lassen Pedersen. 24 S. Chr. Rasmussen S. Chr. Rasmussen Chr. Jacobsen, restauratør H.C. Larsen, assistent Chr. Madsen, skræddermester Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i 2 etager m. kælder og udnyttet tagetage som forhus samt udhus i en etage som sidehus i skel mod nr. 26. Nedrevet 1995 // # tegn.mat. f. S. Chr. Rasmussen Max Pape // indretn. af 3 wc-er på de tre etager // 2 lystryk. f. maskinmester Juncker Arkitekthuset i Silkeborg // ombygn. og renov. af forhuset iflg. byfornyelsesprojekt, samt nedrivning af det eksist. sidehus. Herefter opførelse af nyt vaskehus og redskabsrum i en etage som sidehus i skel mod nr. 26 // 13 lystryk. f. Poul Skivesen. 26 Postbud Chr. Larsen Chr. Larsen, postbud Ludvig Hertz, slagtermester Niels Meldgaard Anton Fenger, ejendomshandler Johan Rasmussen, træskomager.

9 1896 Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i 2 etager m. kælder, portgennemkørsel og udnyttet tagetage som forhus samt sidehus i en etage i skel mod nr. 24 // # tegn.mat. f. postbud Chr. Larsen Hans Chr. Rasmussen // tilføjelse af to tagkviste mod gaden i forb. m. indretn. af lejlighed i tagetagen // blåtryk. f. cykelhandler Knud Jensen Børge Hansen, ing. // tilbygn. af altan mod gården // 3 lystryk. f. Augusta Hansen Årstiderne Arkitekter A/S // nedrivn. af den bagerste del af sidehuset // 2 lystryk. f. Kristian P. Knudstrup Tidens Tegn v. Esben Pedersen // ombygn. og renov. af for- og sidehus iflg. byfornyelsesprojekt // 23 lystryk Missionshotellet Ansgar Hotel Prinsen. (28) C.P.F. Winther, dyrlæge Jens Chr. Jensen, murer F. Oxholm, direktør S.A. Meiniche J.P. Pedersen Missionshotellet Ansgar. (30) Peter Christensen, købmand Jens Chr. Pedersen, fotograf Søren Chr. Therkildsen, gårdejer E. Borberg, birkefuldmægtig Anton Riisberg Jensen J.M. Mondrup, træhandler Niels Laursen Missionshotellet Ansgar Div. ark. // vedr. adskillige ny-, til- og ombygninger // 1 pennetegn., 2 blå- og 44 lystryk. LA, KTP 457. f. flere ejere. i 1990 Iflg. byggekort, 1987 // eksist. beboelsesejendomme i hhv. 3 etager m. kælder (nr. 28) og 3 etager m. kælder, portgennemkørsel og udnyttet tagetage (nr. 30) som forhuse samt flere sidehuse og mellembygninger i forb. hermed // LA, KTP Årstiderne Arkitekter A/S // ansøgn. af om nedrivn. af samtlige bygninger. Tiltrådt af kommunen f. Arbejdernes Byggeforening.

10 Årstiderne Arkitekter A/S // opførelse af 19 ældreboliger i 2 boligbebyggelser, et forhus i 3 etager m. kælder og portgennemkørsel og en mellembygn. i 2 etager // 22 lystryk 32 Tømrer J.P. Nielsen J.P. Nielsen, tømrer Signe Nielsen, Hotel Ansgar Iflg. bygningsstamkort // beboelsesejendom i 2 etager m. udnyttet tagetage // # tegn.mat. Jf. dog byggekort, f. tømrer J.P. Nielsen(?) Iflg. byggeansøgn., A. Jensen, tømrerm. // tilføjelse af tagkvist mod gaden // # tegn.mat. f. Karoline Jensen E. Svendsen Pedersen // ombygn. af port i facaden mod gaden // lystryk. f. mælkehandler P. Petersen Knud Sørensen // opførelse af garage og indretn. af 3 hotelvær. i en eksist. lejl., 1. sal, t.h. // 2 lystryk. f. hotelejer Signe Nielsen. 1989? // ombygn. af eksist. hotelværelser på 1. sal, t.h. til 2 et-vær.s lejl. // 2 lystryk. f. direktør Arne Sørensen. 1996? // ombygn. af stueetagen // 2 lystryk. 34 Købmand M. Andersen HK. Hj. Hostrupsgade M. Andersen, købmand Boyen Rasmussen, mælkehandler Aage Østergaard, blikkenslager HK, Silkeborg Iflg. bygningsstamkort // butiks- og beboelsesejendom i 2 etager m. kælder og udnyttet tagetage som hjørneejendom, samt vaskehus i en etage som sidehus mod Hostrupsgade - nedrevet 1989 // # tegn.mat. Jf. byggekort, f. købmand M. Andersen(?) Iflg. byggeanm., J.P.N. Nielsen, murerm. // opførelse af staldbygn. m.v. i 2 etager som side-baghus mod Hostrupsgade - nedrevet 1989 // # tegn.mat. Jf. dog byggekort, f. mælkehandler Boyen Rasmussen.

11 1953 Niels H. Nielsen // ombygn. af lejl. i stueetagen // lystryk. f. blikkenslager Aage Østergaard Knud Sørensen og Ejner Olesen // indv. ombygn. i forb. m. sammenlægn. af 1. sals lejl. og tagetagen // 4 lystryk. f. hotelejer Jens Villum Larsen DAI // nedrivn. af de eksist. sidebygn. langs Hostrupsgade. Ombygn. af den eksist. hjørneejendom og opførelse af en ny kontorbygn. i 2 etager m. kælder og udnyttet tagetage langs Hostrupsgade // 18 lystryk. f. Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund, HK DAI // ombygn. af 2 lejl. i hjørneejendommen til kontorlokaler // 2 lystryk. 36 Vognmand M. Jensen. Hj. Hostrupsgade S. Kristiansen Martin Hvam Sørine Pedersen Caroline Pedersen Martin Jensen, bybud og vognmand Iflg. BBR-opl. // butiks- og beboelsesejendom i 2 etager m. udnyttet tagetage som hjørneejendom og sam.byg. hermed et sidehus i en etage langs Hostrupsgade // # tegn.mat. f.? 1934 Svend Aage Rasmussen, murerm. // opførelse af garagebygn. i en etage som side-baghus nær skel mod Hostrupsgade 56 // lystryk. f. bybud, senere vognmand Martin Jensen Kristoffer Hansen // udv. af butiksvindue mod Hostrupsgade // 2 lystryk. f. samme, udlejet til viktualiehandler A. Sørensen P. Møller Pedersen // udv. af butiksvindue mod Drewsensvej // lystryk. f. samme, udlejet til Robert Ellyt Niels H. Nielsen // indretn. af 2 toiletter i stueetagen // lystryk Niels H. Nielsen // indretn. af toilet på 1. etage // lystryk. f. vognmand Aage Jensen Hv. // ombygn. og udv. af den eksist. butik mod Hostrupsgade, bl.a. ved inddragelse af sidehuset til smørrebrødsstue og lager // 6 lystryk. f. samme, udlejet til Kokkens Kyllinger v. Alice Thygesen E. Møller Knudsen, ark. // indv. ombygn. og renov. af hele ejendommen, fornyelse af taget samt opsætning af udv. brandtrappe til 1. etage mod gården // 1 blyantstegn. og 4 lystryk. f. Chr. Thygesen.

12 38 Murermester Søren Christiansen Rasmus Knudsen Søren Christiansen, murer J. Pedersen, kroejer Søren Christiansen, murermester Rasmus Knudsen Johanne Knudsen, enkefrue. 1876(?) Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i 2 etager m. udnyttet tagetage og sidehus i en etage i skel mod nr nedrevet 1961// # tegn. mat. Jf. dog 1918-tegn. f.? 1918 K.P. Kristjansen // tilføjelse af tagkviste mod gade og gård i forb. m. indretn. af 2 lejl. i tagetagen, samt tilbygn. af trappetårn i 2 etager mod gården // blåtryk. f. Rasmus Knudsen E. Møller Knudsen // nedrivn. af det eksist. sidehus og opførelse af garageanlæg i en etage på stedet // lystryk. f. rentier Anders Andersen. 40 Landpost Hans Nielsen Th. Langs Skoler Hans Nielsen, landpost Lauritz Møller Laursen, blikkenslager Peter Jessen Raupach, bødkermester P. Overgaard M. Jakobsen Th. Langs Skoler Iflg. byggeanm. // opførelse af beboelsesejendom i 2(?) etager m. sidebaghus // usign. pennetegn. LA, KTP 458. f. landpost Hans Nielsen K.P. Kristjansen, C. Jensen, Eivind Kristiansen m.v. // flere ombygn. af og tilbygn. til det eksist. byggeri // 5 blå- og 2 lystryk. LA, KTP 458 f. flere ejere Knud Sørensen og Ejner Olesen // alle eksist. bygn. nedrevet // # tegn. mat. f. Th. Langs Skoler Knud Sørensen og Ejner Olesen // opførelse af skolebygn. i 2 etager m. høj kælder // 10 lystryk.

13 42 Murer S. Christiansen S. Christiansen, murer Johs. Vittrup, lærer S. Christiansen, murer E.W. Hermansen, vognmager Karl Andersen, kreaturhandler M.P. Madsen, typograf Karl Andersen, kreaturhandler Søren Nielsen Peter Jessen Raupach, bødkermester Thomas Rasmus Thomsen Hull, tømrer Chr. Andersen. - # hm 1870/1883 Iflg. BBR-opl.: Iflg. opl. vedr. ejerforhold: 1883 // beboelsesejendom (dobbelthus) i en etage m. udnyttet tagetage som forhus og vaskehus m.m. i en etage som sidehus i skel mod nr. 44 // # tegn. mat. Jf. dog byggekort, f. murer S. Christiansen(?) Thomas R. Thomsen Hull, tømrer // opførelse af værksted i en etage som sidehus i skel mod nr. 40 // pennetegn S. Theilgaard // tilbygn. af garage til det eksist. værksted // pennetegn. f. skomager E. Andersen. 44 Hotelejer Niels Chr. Schou Nielsen Søren Petersen, værtshusholder J.H. Stougaard, maskinfabrikant Niels Chr. Schou Nielsen, hotelejer. 1911/13-14 K.P. Kristjansen(?), tegn.: 1911, opf.: // opførelse af beboelsesejendom i 3 etager m. høj kælder og udnyttet tagetage, indeh. 6 lejl. og værelser i tagetagen // 3 blåtryk. f. hotelejer Niels Chr. Schou Nielsen. (Den opførte facade følger ikke Kristjansens tegning. Minder til gengæld meget om L. Bendixen, jf. Drewsensvej 46) Tømrernes Andelsselskab // indv. ombygn. af tagetagen til 2 hele lejl. // 2 lystryk. f. galleriejer Willy Omme. 46 Hotelejer Niels Chr. Schou Nielsen Silkeborg Telegrafkontor Niels Chr. Schou Nielsen, hotelejer.

14 C. Jensen (planer), L. Bendixen (facader) // opførelse af kontor- og beboelsesejendom i 3 etager m. høj kælder og udnyttet tagetage, indeh. telegrafkontor i stueetagen, lejligheder på. 1. og 2. etage og værelser i tagetagen // 5 blåtryk. f. hotelejer Niels Chr. Schou Nielsen C. Jensen // opførelse af staldbygn. m.m. i 2 etager som baghus // blåtryk 1934 Hv. // ombygn. og udv. af den eksist. staldbygn. til garager // lystryk. 52 Particulier Niels Meldgaard Fornikler Magnus Sandberg Nicolai Andersen Lars Pedersen Niels Meldgaard, particulier Ole Sandberg, restauratør Christiane Sandberg, enkefrue Magnus Sandberg, fornikler Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i 2 etager m. portgennemkørsel og udnyttet tagetage, samt vaskehus i en etage som sidehus i skel mod Estrupsgade 28 // # tegn. mat. Jf. dog 1928-tegning. f. particulier Niels Meldgaard K.P. Kristjansen // tilbygn. af værksted i 2 etager til det eksist. sidehus mod Estrupsgade // blåtryk. f. enkefru Christiane Sandberg K.P. Kristjansen // ombygn. af de eksist. restaurationslokaler i stueetagen til hhv. lejlighed t.v. og butik t.h. for portgennemkørslen, samt tilføjelse af nye tagkviste mod gade og gård i forb. m. indretn. af 2 lejl. i tagetagen // blåtryk. f. fornikler Magnus Sandberg K.P. Kristjansen // udv. af det eksist. værksted og opførelse af garageanlæg i en etage som baghus // lystryk Niels H. Nielsen // tilbygn. i en etage til det eksist. værksted // 2 lystryk. 54 Silkeborg og Omegns Kørerlærerforening Silkeborg og Omegns Kørerlærerforening Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i 3 etager m. kælder og udnyttet

15 tagetage samt sidehus i en etage i skel mod nr. 52 // # tegn. mat. Jf. dog 1981-tegn. f.? 1966 E. Borum // ombygn. og udv. af det eksist. sidehus // lystryk. f. Silkeborg og Omegns Kørerlærerforening Eddie Mikkelsen, ark., Bryrup // ombygn. af beboelsesdelen af ejendommen til ejerlejligheder // 9 lystryk. f. tømrermester Åge Sehested. 54A Logen Den nordiske Ridderorden Niels Meldgaard, particulier P. Warthoe, politibetjent S. Christiansen, vægter P. Gunder Hansen og J. Selvejer Logen Den nordiske Ridderorden Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i 3 etager m. kælder, portgennemkørsel og udnyttet tagetage, samt sidehus i en etage i skel mod nr. 56 nedrevet 1981 // # tegn. mat. Jf. dog 1981-tegn. f. logen Den nordiske Ridderorden (?) Bruno Carlsen // renov. og ombygn. af den eksist. ejendom til 8 ejerlejl., portgennemkørslen inddraget til beboelse // 10 lystryk. f. M.J.Y. ApS v. Erling Thomsen. 56 Portør Carl Rasmussen Carl Rasmussen, portør Ane Margrethe Caroline Rasmussen, enkefrue H. Bech Axelsen Silkeborg kommune 1891 Iflg. opl. vedr. ejerforhold // opførelse af beboelsesejendom som forhus samt baghuse // # tegn. mat. f. portør Carl Rasmussen De eksist. baghuse nedrives // lystryk. LA, KTP 459. f. Silkeborg kommune Forhuset nedrives, og grunden henligger herefter som indkørsel til parkeringspladsen bag den tidligere Daghøjskole // pennetegning og lystryk. LA, KTP 459.

16 58 Skovfoged P. Hansen Malermester Hermann Rasmussen Boet efter F.F. Hølzermann, købmand P. Hansen, skovfoged Søren Hansen Johanne Kirstine Hansen, enkefrue Hans Nielsen, kusk og avlsbruger Harmann Rasmussen A/S, malermester Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom (dobbelthus) i en etage m. kælder og udnyttet tagetage og baghus i en etage // # tegn. mat. f. skovfoged P. Hansen K.P. Kristjansen // tilbygn. af staldbygn. i en etage m. udnyttet tagetage til det eksist. baghus // blåtryk. f. avlsbruger Hans Nielsen. Nedrevet K.P. Kristjansen // tilbygn. i en etage m. kælder og let skrånende tag t.h. for den eksist. beboelse // blåtryk A. Ustrup // indretn. af bilgarage i det eksist. baghus // lystryk Knud Sørensen // nedrivn. af det eksist. baghusbyggeri og opførelse af stor værkstedsbygn. i en etage som nyt baghus // 3 lystryk. f. malermester Hermann Rasmussen A/S Søren Jensen, rådg.ing. // ombygn. af den eksist. beboelsesbygning til mandskabsrum m.v. // 5 lystryk. 60 Købmand Marie E. Pedersen Silkeborg Støvsugercentral Boet efter F.F. Hølzermann, købmand Hans Christian Mølbæk Kirstine Ane Mølbæk, enkefrue Henrik Pedersen Elling Marie Elisabeth Pedersen, købmand Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i en etage m. udnyttet tagetage og sidehus i en etage i skel mod nr. 62 // # tegn.mat. Jf. dog 1942-tegning. f.? 1931 A. Busk // tilbygn. i en etage m. kælder og fladt tag til den eksist. butik mod gaden i skel mod nr. 62 // lystryk f. købmand Marie E. Pedersen A. Busk // påbygn. af bindingsværksetage til den forreste del af det eksist. sidehus // lystryk.

17 1951 Niels H. Nielsen // påbygn. af en etage til den bagerste del af det eksist. sidehus // lystryk M. Christensen, byggefa., Skærbæk // stor ombygn. af forhuset m.v.: der indrettes butik i hele stueetagen, tagetagen udbygges til en fuld etage og hele forhuset samt den nærmeste del af sidehuset skalmures // lystryk. f. Silkeborg Støvsugercentral v. Frode Johansen Svend Madsen // opførelse af dobbeltgarage i en etage som sidehus i skel mod 58 // lystryk. f. samme v. Kurt Danielsen Murermester A.S. Storgaard Boet efter F.F. Hølzermann, købmand Jens Andersen, træhandler Frederik R. Birk, vognmand J. Hertz og C. Bentsen, slagtermestre Erik Sørensen, værtshusholder A. Friberg, cykelfabrikant Chr. Hestbech, købmand A.S. Storgaard, murermester Edv. Jensen // opførelse af beboelsesejendom i 3 etager m. kælder, portgennemkørsel og mansartetage // 4 blåtryk og 1 farvelagt pennetegn. (kloakplan). f. murermester A.S. Storgaard Edv. Jensen(?) // opførelse af 2 værksteds- og lagerbygn. i hhv. en og to etager som hhv. baghus og sidehus mod nr. 60 // delvis farvelagt pennetegning. Nedrevet hhv og C. Jensen // ombygn. af den eksist. værkstedsbygn. til beboelse m. ud-. nyttet tagetage // 2 blåtryk. f. gartner Chr. Poulsen, Vejle Iflg. byggeanm, Alfr. J. Mortensen // nedrivn. af den opr. lagerbygn. og opførelse af ny kontor- og lagerbygn. i 2 etager m. kælder som sidehus mod nr. 60 // 4 lystryk. f. materialist A. Kruse Eskild Hermansen // nedrivn. af den opr. værkstedsbygn. og opførelse af 2 garagebygn. i en etage, indeh. i alt 13 pladser, i skel mod hhv. nr. 60 og 66. f. direktør Erik Kruse. 66 Fabrikant M. Hvid Rektor Karen Linderstrøm Lang M. Hvid, fabrikant.

18 Karen Linderstrøm Lang, rektor. i 1930 Iflg. byggekort, 1931 // eksist. beboelsesbygn. i en etage som baghus // # tegn. mat Iflg. byggekort 1931, Hans Chr. Rasmussen // opførelse af beboelsesejendom i 2 etager m. kælder og udnyttet tagetage som forhus // blåtryk (kloakplan). Jf. også 1946-tegninger. f. fabrikant M. Hvid Knud Sørensen // tilføjelse af tagkviste mod gade og gård i forb. m. indretning af værelser i tagetagen // 2 lystryk. f. rektor Karen Linderstrøm Lang Iflg. byggekort 1980 // opførelse af carport som sidehus mod nr. 64 // # tegn. mat. f.? Årstiderne Arkitekter A/S // indv. ombygn. af ejendommen til ungdomsboliger // 4 lystryk. f. Bodil Kjeldsen ApS Hvad Ejerforhold angår, hører Drewsensvej i matrikulær henseende til Silkeborg Markjorder, og de enkelte parceller er derfor ikke i detaljer undersøgt af LA Silkeborg kommunale Slagtehus A/S Silkeborg Tekstilfarveri (Kaj Neckelmann) Boligbyggeriet m.v. Farvergården. (80) Vedr. Drewsensvej 80, børnehjemmet Knaps Minde, se nedenfor!! Silkeborg kommunale Slagtehus A/S Silkeborg Tekstilfarveri (Kaj Neckelmann) Silkeborg Ejendomsselskab, Hovedgårdsvej Carl Madsen, ing., Kbh. // opførelse af kommunalt slagtehus //pennetegning og 4 blåtryk. LA, KTP 461. f. Silkeborg kommune Carl Madsen, C. Jensen og Edv. Jensen // opførelse af forsk. ny- og tilbygninger // 5 blå- og 2 lystryk. LA, KTP 461. f. samme Knud Sørensen og Ejner Olesen // div. nedrivninger og opførelse af adskillige ny- og tilbygninger samt mange ombygninger ved og efter det tidligere slagteris overgang til tekstilvirksomhed // over 200 lystryk. LA, KTP 460, 462 og 463. f. A/S Silkeborg Tekstilfarveri Al eksist. byggeri nedrives. (70-72) Årstiderne Arkitekter A/S // opførelse af kontor- og boligbebyggelse i 2 etager m. delvis udgravet kælder og udnyttet tag-

19 etage som hjørneejendom - Farvergården, 1. etape // 14 lystryk. f. Silkeborg Ejendomsselskab Ark.fa. Jørgen Krag Nielsen, Horsens // ombygn. af den eksist. kontorog boligbebyggelse til 27 andels- og ejerboliger // 9 lystryk f. SSL Vii ApS (Svanen Development ApS, Gødvad Bakke 4, Silkeborg) (74-92) Årstiderne Arkitekter A/S // opførelse af boligbebyggelse i hhv. 2 og 3 etager m. delvis udgravet kælder og udnyttet tagetage langs Drewsensvej - Farvergården, 2. og 3. etape // 31 lystryk. f. Silkeborg Ejendomsselskab. 80 Børnehjemmet C. Knaps Minde Anton Rosen // opførelse af villa i en etage m. kælder og udnyttet tagetage, indrettet til børnehjem // # tegn. mat. f. købmand C. Knap K.P. Kristjansen // indretn. af wc // blåtryk. LA, KTP 464. f. børnehjemmet E. Svendsen Pedersen // ombygn. af villaen i forb. m. børnehjemmets overflytning til Aldersrovej // 2 lystryk. LA, KTP 464. f. Silkeborg kommunale Slagtehus Villaen nedrives // LA, KTP Murermester Marinus Nielsen. Ejerforhold: markjorder Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom (dobbelthus) i en etage m. udnyttet tagetage og sidehus i en etage i skel mod nr. 96 // # tegn. mat. Jf. dog 1938-tegninger. f.? Niels H. Nielsen // tilføjelse af gennemgående 4-fags kvistparti mod gaden // 2 lystryk. f. murermester Marinus Nielsen Niels H. Nielsen //udbygn. af kvistpartiet mod gaden til hele facadens længde, samt indretn. af 3 wc-er // lystryk Niels H. Nielsen // opførelse af materielskur i en etage som sidehus i skel mod nr. 92 // lystryk Niels H. Nielsen // opførelse af tilbygn. i en etage mel. for- og sidehus i skel mod nr. 96 // lystryk Årstiderne Arkitekter A/S // al eksist. byggeri nedrives // # tegn. mat. f. A/S Solhøj, Lillehøjvej, Silkeborg.

20 Årstiderne Arkitekter A/S // opførelse af boligbebyggelse i 2 etager m. kælder og udnyttet tagetage, indeh. 10 ungdsomsboliger // 22 lystryk. f. Arbejdernes Byggeforening. 96 Murermester M.P. Baltzer. Ejerforhold: markjorder Iflg. byggeanm., M.P. Baltzer, murerm. // opførelse af beboelsesejendom i 2 etager m. kælder og udnyttet tagetage og sidehus i en etage i skel mod nr. 94 // # tegn. mat. Jf. dog 1937-tegning Jul. Moll // tilføjelse af to 3-fags tagkviste mod gaden // lystryk. f. Magnus H. Jensen Niels H. Nielsen // udvidelse af de eksist. to tagkviste til et gennemgående kvistparti // 3 lystryk. f. murermester Marinus Nielsen. 98 Jacob Sørensen. Ejerforhold: markjorder Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i 2 etager m. kælder, portgennemkørsel og udnyttet tagetage // # tegn.mat. f.? 1958 Gustav Hansen(?), murerm. // indretn. af lejl. i tagetagen // lystryk. f. Jacob Sørensen Hv. // tilbygn. af bad og toilet i 2 etager til forhuset mod gården i skel mod nr. 100 // 5 lystryk. f. maskinarbejder Søren M. hansen. 100 Murer Joh. P. Lauersen Købmand Herman Høyer. Hj. Grønnegade. Ejerforhold: markjorder Iflg. BBR-opl. // butiks- og beboelsesejendom i 2 etager m. kælder og udnyttet tagetage som hjørneejendom // # tegn.mat. Jf. dog 1925-tegn. f. murer Joh. P. Lauersen(?) K.P. Kristjansen // opførelse af stor tilbygn. i 2 etage m. kælder og udnyttet tagetage til den eksist. bygn. langs Grønnegade // 2 blåtryk. f. købmand Hermann Høyer.

21 108 Murer Otto Møller. Ejerforhold: markjorder Tage Aaboe Christensen // opførelse af beboelsesejendom (tofamiliehus) i 2 etager // lystryk. f. murer Otto Møller Max Pape // tilbygn. af stor lagerbygn. i en etage t.h. for den eksist. ejendom // pennetegn. og lystryk. f. Ejner Christensen. 110 Murer Anker M. Christensen. Ejerforhold: markjorder Kristoffer Hansen // opførelse af enfamiliehus m. høj kælder og udnyttet tagetage // lystryk. f. murer Anker M. Christensen I. Hansen, murerm. // opførelse af lager- og garagebygn. i en etage som side-baghus i skel mod nr. 108 // lystryk. f. støvsugerforhandler Tage A. Johansen Søren Jensen, rådg.ing. // indv. ombygn. af tagetagen // lystryk. f. Dorrit Thostrup. 114 og Tømrermester Andreas Hansen Tømrermester K. Fastrup. Frydensgade 13 Ejerforhold: markjorder. (Frg.13) 1919? // opførelse af tofamiliehus i en etage m. kælder og udnyttet tagetage // usign. pennetegn. og blåtryk. f. tømrermester Andreas hansen. (Drewv.114) 1926? // opførelse af tofamiliehus i en etage m. høj kælder, indeh. værksted, og mansartetage som sidebygn. i skel mod Frydensgade 11 // usign. pennetegn. (Frg.13) 1929 K. Fastrup, tømrerm. // tilbygn. af nyt indgangsparti i træ til det eksist. beboelseshus mod Frydensg. // delvis farvelagt pennetegn. (Drewv.114) 1934 K. Fastrup, tømrerm. // tilbygn. af værkstedsbygn. i 2 etager m. fladt tag som forhus mod Drewsensvej til den eksist. beboelses- og værkstedsbygn. // lystryk. (Frg.13) 1935 K. Fastrup, tømrerm. // opførelse af garage mel. den eksist. beboelsesbygn. og skellet mod Frydensgade 15 // lystryk. (Drewv.114) Nielsen & Nielsens Tegnestue // ombygn. og renov. af de to lejl. i det eksist. tofamiliehus; endv. udv. renov. af mansartetagen // 4 lystryk. f. Jørgen Høeg Sejersen.

22

GRØNNEGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Grønnegade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

GRØNNEGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Grønnegade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. GRØNNEGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Grønnegade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 1-3 Se Vestergade 91A-C. 2A-C Købmand N.P. Faurholt. Hj.

Læs mere

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. FRYDENSGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 2 Ubebygget grund. 3 Baneformand N.C. Poulsen. 1924

Læs mere

AMALIEGADE. Tømrermester A Jensen Malermester Alfred Damsgaard.

AMALIEGADE. Tømrermester A Jensen Malermester Alfred Damsgaard. AMALIEGADE 1A Pedelbolig for Mellemskolen. Jf.Markedsgade 1. 1941-42 E. Svendsen Pedersen // opførelse af pedelbolig som enfamiliehus i en etage med høj kælder og udnyttet tagetage // lystryk, arkiveret

Læs mere

SØGADE. 19-29 Silkeborg Bryghus / Bryggeriet Neptun A/S Ejerlejlighedsforeningen

SØGADE. 19-29 Silkeborg Bryghus / Bryggeriet Neptun A/S Ejerlejlighedsforeningen SØGADE 1-17 De oprindelige ejendomme er alle nedrevet og hele området overtaget af Jyske Bank. Området er nu dels genbebygget, med numre til Vestergade, dels og væsentligst udlagt til parkeringspladser

Læs mere

BINDSLEVS PLADS. 4 Vejassistent N. Jensen Malermester Herman Rasmussen.

BINDSLEVS PLADS. 4 Vejassistent N. Jensen Malermester Herman Rasmussen. BINDSLEVS PLADS 4 Vejassistent N. Jensen Malermester Herman Rasmussen. 1895- Chr. Jacobsen, restauratør. - 1923 - N. Jensen, vejassistent. - 1969-95 - Herman Rasmussen A/S. 1923 C. Jensen // opførelse

Læs mere

ESTRUPSGADE. 1-9 Th. Langs Skoler. (1-3) Ejerforhold. 1886-1918 Theodora Lang, skoleleder. 1918- Th. Langs Skoler.

ESTRUPSGADE. 1-9 Th. Langs Skoler. (1-3) Ejerforhold. 1886-1918 Theodora Lang, skoleleder. 1918- Th. Langs Skoler. ESTRUPSGADE 1-9 Th. Langs Skoler. (1-3) 1886-1918 Theodora Lang, skoleleder. 1918- Th. Langs Skoler. 1894 Anton Rosen // opførelse af skolebygn. ( forskoleseminarium) i en etage // # tegn.mat. f. skoleleder

Læs mere

GESNERSVEJ. Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

GESNERSVEJ. Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. GESNERSVEJ Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 1A Britta Boje. 1976 H.M. Kvist // opførelse af enfamiliehus

Læs mere

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. 1998/2000/2005 9 f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. [T] Bredgade. 3 - # hm. 1934/35 Max Pape/tofam.hus i to etager m. indbygget

Læs mere

Rosenørns Allé. Sanatorievej. 1998/2000/2005 52. f. ditto. IKKE REALISERET). [H]

Rosenørns Allé. Sanatorievej. 1998/2000/2005 52. f. ditto. IKKE REALISERET). [H] 1998/2000/2005 52 IKKE REALISERET). [H] 41-43 - # hm. 1946/47 Kristoffer Hansen/enfam.hus i 2 etager/2 f. lokomotivfører M. Norre. 1964 Jørgen Bjørn (ark.)/tilbygn. i én etage til beboelse/2 f. postbud

Læs mere

1998/2000/2005 46. 1972 Jens Breinegaard(?)/dobbeltgarage/lystryk. f. sig selv. [NK]

1998/2000/2005 46. 1972 Jens Breinegaard(?)/dobbeltgarage/lystryk. f. sig selv. [NK] 1998/2000/2005 46 1972 Jens Breinegaard(?)/dobbeltgarage/lystryk. Remstrupvej. 1 - # hm og Sana- 1910/11? /flerfam.hus i 2 etager m. masartetage, indeh. 11 lejl. torievej 31 incl. 2 butikker, samt baghus/blåtryk

Læs mere

Ågade. 1998/2000/2005 74

Ågade. 1998/2000/2005 74 1998/2000/2005 74 f. H. Jepsen(?). NEDREVET. 1946/47 Knud Sørensen/tofam.hus/ f. Hans W. Winther. 1956 Niels H. Nielsen/tilbygn. af overdækket terrasse/ f. fabrikant Hans W. Winther. [T] 10 - # hm. (Åhavevej)

Læs mere

6-8 - # hm. 1920 ark. Aage Paludan, Viborg/dobbelthus m. 4 lejl./3 blåtryk. f. Andelsbyggeforeningen "Fremad" v. typograf N.C. Mathiesen.

6-8 - # hm. 1920 ark. Aage Paludan, Viborg/dobbelthus m. 4 lejl./3 blåtryk. f. Andelsbyggeforeningen Fremad v. typograf N.C. Mathiesen. Solbakkevej. 1 - # hm. (Dalgasgade) 1920/21 Hans Chr. Rasmussen/dobbelthus m. 4 lejl./2 blåtryk. 1932 Hans Chr. Rasmussen/tilføjelse af kviste og indretn. af loftsværelser/intet tegn.mat. f. arbejdsmd.

Læs mere

ØSTERGADE. 1-3 Tekstilfabrikken Silkeborg Søjlehuset.

ØSTERGADE. 1-3 Tekstilfabrikken Silkeborg Søjlehuset. 1999/2005 210 LKJ ØSTERGADE Historie. I den sidste halvdel af 1930-erne blev planerne for en omfattende regulering af den stærkt trafikerede Østergade lagt fast. Som det første blev Chr. 8. Vej ført tværs

Læs mere

f. Silkeborg Salatfabrik v. Chr. Pedersen. 1965 tømrermester Jørgen Gam-Pedersen/tilbygn. til fabrik/lystryk. f. samme. [Bl/60-er]

f. Silkeborg Salatfabrik v. Chr. Pedersen. 1965 tømrermester Jørgen Gam-Pedersen/tilbygn. til fabrik/lystryk. f. samme. [Bl/60-er] Landlystvej. De nuv. numre, Baggesensvej 2-12, var oprindeligt Landlystvej 2-12. Landlystvej er måske den mest rodede/sammensatte af gaderne i Sydbyen n.v. f. Frederiksberggade. 14 - # hm. (Baggesensvej)

Læs mere

SKOLEGADE. 2 Silkeborg Seminarium Kirkeskovs Realskole. Hj. Hostrupsgade.

SKOLEGADE. 2 Silkeborg Seminarium Kirkeskovs Realskole. Hj. Hostrupsgade. SKOLEGADE 2 Silkeborg Seminarium Kirkeskovs Realskole. Hj. Hostrupsgade. 1886-1928 Kristian Johansen, skoleleder og bogtrykker. - 1886-90: Kr. Johansen, skoleleder for seminarium og realskole. - 1890-94:

Læs mere

1 - # hm. 1966/67 Knud Sørensen & Ejner Olesen/enfam.hus/flere lystryk. f. adjunkt K.J. Zilmer.

1 - # hm. 1966/67 Knud Sørensen & Ejner Olesen/enfam.hus/flere lystryk. f. adjunkt K.J. Zilmer. Almindsøvej. Området nord for Almindsøvej var tidligere et kolonihaveområde, kaldt "Nationalhaverne"; jvf. f.eks. Almindsøvej 26 m.fl. Området, der nu udgør numrene 1-25, var opr. et gartneri. Det højereliggende

Læs mere

1999/2005 75 HOSTRUPSGADE

1999/2005 75 HOSTRUPSGADE 1999/2005 75 HOSTRUPSGADE 1 Landsretssagfører N.C.A. Nielsen. 1906-16 Flere ejere. 1916-21 O.M. Thun, postkontrollør. 1921-31 N.C.A. Nielsen, landsretssagfører. 1931- Ole Sørensen. 1907 Iflg. BBR-opl.

Læs mere

2-6 (nye nr.) 1995/96 DAI/boligbyggeri i 2 etager med 14 lejl. - økologisk byggeri/ adskillige lystryk. f. AAB, afd. 35.

2-6 (nye nr.) 1995/96 DAI/boligbyggeri i 2 etager med 14 lejl. - økologisk byggeri/ adskillige lystryk. f. AAB, afd. 35. Lyngbygade. De oprindelige ejendomme på Lyngbygade 4 og 6 samt 5, 7 og 9 nedrives i 1994-95 i forb. m. Lyngbygades forestående omlægning og udvidelse ud mod Frederiksberggade. De oprindelige kommunale

Læs mere

GADEFORTEGNELSE Møllegade 103 Nygade 117 Pandurosvej 142 Rådhusgade 145 Skolegade 146 Søgade 175 Søndergade 179 Søtorvet 206 Søvej 207

GADEFORTEGNELSE Møllegade 103 Nygade 117 Pandurosvej 142 Rådhusgade 145 Skolegade 146 Søgade 175 Søndergade 179 Søtorvet 206 Søvej 207 1999/2005 101 LKJ GADEFORTEGNELSE Møllegade 103 Nygade 117 Pandurosvej 142 Rådhusgade 145 Skolegade 146 Søgade 175 Søndergade 179 Søtorvet 206 Søvej 207 1999/2005 102 LKJ TYPOGRAFI. Stejlskrift henviser

Læs mere

SØNDERGADE. Ejerforhold. 1919- Johannes Lundkvist, cigarhandler. i 1946 Fru grosserer Lundkvist, enkefrue. i 1969 Jyske Bank.

SØNDERGADE. Ejerforhold. 1919- Johannes Lundkvist, cigarhandler. i 1946 Fru grosserer Lundkvist, enkefrue. i 1969 Jyske Bank. SØNDERGADE 1B Søndergade 1B og Torvet 2B sammenlægges matrikulært i 1969 under Søndergade 1B (matr.nr. 16d) i forbindelse med Jyske Banks erhvervelse af ejendommene. Bygningsændringer bliver herefter for

Læs mere

GADEFORTEGNELSE Toldbodgade 212 Torvet 226 Tværgade 235 Vesterbrogade 247 Vestergade 249 Østergade 309

GADEFORTEGNELSE Toldbodgade 212 Torvet 226 Tværgade 235 Vesterbrogade 247 Vestergade 249 Østergade 309 1999/2005 210 LKJ GADEFORTEGNELSE Toldbodgade 212 Torvet 226 Tværgade 235 Vesterbrogade 247 Vestergade 249 Østergade 309 1999/2005 211 LKJ TYPOGRAFI. Stejlskrift henviser til oplysninger fra Kommunens

Læs mere

NYGADE. 1B Baggårdsbyggeri se byggekort, Nygade 14-16. 3 Slagtermester Ludvig Hertz Fabrikant Sven Børge Jensen.

NYGADE. 1B Baggårdsbyggeri se byggekort, Nygade 14-16. 3 Slagtermester Ludvig Hertz Fabrikant Sven Børge Jensen. NYGADE 1A og 1C Nygade 1A og 1C er registreret under Søndergade 14-16 i kommunens Byggesagsarkiv. 1B Baggårdsbyggeri se byggekort, Nygade 14-16. 1954 Iflg. Bygningsstamkort // opførelse af side-baghus

Læs mere

Vejlbovej. 1998/2000/2005 62

Vejlbovej. 1998/2000/2005 62 1998/2000/2005 62 Vejlbovej. Gaden hed indtil 1969 THORSGADE. Den gik opr. kun til Kobskoven, dvs. til og med nr. 25 og 30. Efter stormfaldet i 1934, og kommunens overtagelse af denne del af Kobskoven,

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Chr. 8. Vej. 1998/2000/2005 13. 1967 S.S.(?)/garage/lystryk. f. ditto. [60-er]

Chr. 8. Vej. 1998/2000/2005 13. 1967 S.S.(?)/garage/lystryk. f. ditto. [60-er] 1998/2000/2005 13 1967 S.S.(?)/garage/lystryk. [60-er] Chr. 8. Vej. Chr. 8. Vej gik i 1930-erne kun til Østergade, hvor det gamle Hotel Silkeborg dannede point-de-vue for gaden. Men i forbindelse med Østergades

Læs mere

Frederiksberggade. 1998/2000/2005 24

Frederiksberggade. 1998/2000/2005 24 1998/2000/2005 24 62 - # hm. og Øster- 1907 Iflg. Byggeanm./indretn. af "Værksted og Lejlighed" i eksist. gade 28 byggeri/# tegn.mat. f. Chr. Sørensen. NEDREVET. 1915/16 K.P. Kristjansen/flerfam.hus i

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering Lysegrå gruppe rødbrun gruppe violet gruppe blågrøn gruppe mørkegrå gruppe Lyserød gruppe Lysegrøn gruppe orange gruppe gul gruppe Fremtidig

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900 Søndergade 1. 39a Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2000 Peder S. Clausen 1984 Asta Vestergaard 1981 Carl Vestergaard (Tømrer) 1958 Eli Kruchow (Lægepraksis) 1917 Anders Styvelgaard 1916 Jegindø. Hv. Lyngs

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

VESTERGADE. 1 Himmelbjerg Apotek Digmanns Boghandel. Hj. Vestergade Søndergade.

VESTERGADE. 1 Himmelbjerg Apotek Digmanns Boghandel. Hj. Vestergade Søndergade. VESTERGADE. 1-5 Vestergade 1, 3 og 5 og Søndergade 2A og 2B er i kommunens Byggesagsarkiv behandlet og registreret under Vestergade 1-5. Vedr. Søndergade 2A og 2B, se under Søndergade. Matrikulering. 7.12.1903

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle A-Række 1 60 Lars Pedersen Vejle 3804262627 38 41 2 108 Jens Andreasen Tørring 3912246532 38 42 3 57 Jan Madsen Vejle 3804262630 38 44 4 62 Torben Bek Kjellerup 3503272553 36 42 5 45 Peder Løhde Nielsen

Læs mere

Jyllands Skytte Forbund og DSB/ASF Lørdag den 25. og søndag den 26. februar 2012

Jyllands Skytte Forbund og DSB/ASF Lørdag den 25. og søndag den 26. februar 2012 Lørdag den 5. og søndag den 6. februar 0 JM 5 m - 0 0 stående ungdom Ungdom Niels Frederik Andreasen Viborg 00 99 00 99 Nicklas Kildehøj Horsens 98 00 00 98 x Helle Norup Bertelsen Karup Skytteforening

Læs mere

Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833

Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833 Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833 Navn stilling, bopæl dødsdato alder Christen Thomassen Thomas Pedersens barn i Måre 15.01.1833 3 uger Just Jensen Indsidder Jens Justesens søn

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1 Pistol Damer - Indledende runde Dame Dorte Thorsen Trehøje 92 92 93 95 372 3 Dame Christina Borgen Nielsen Trehøje 89 91 91 94 365 8 Dame Maria Kristensen Aars Skytteforening 94 91 85 88 358 5 Dame Anja

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen 19-10-1827 Lindholm Aalborg 5 Maren Mogensen 23-3-1857

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

og Pokalturnering DM for Klubhold Pokalturnering Seniorhold 2. division 2013-14 1. division 1. Team PharmaService 11.

og Pokalturnering DM for Klubhold Pokalturnering Seniorhold 2. division 2013-14 1. division 1. Team PharmaService 11. Divisionsturneringen Klubhold, Seniorhold og 2013-14 1. division 1. Team PharmaService H. C. Graversen, Henrik Caspersen (Dennis Bilde, Morten Bilde, Emil Jepsen, Lars Tofte) Semifinale: PharmaService

Læs mere

FORMDUER. Romer. Montauban. Sottobanca

FORMDUER. Romer. Montauban. Sottobanca FORMDUER Romer Blå 471 90 1,0 Henning Jørgensen 472 95 1,0 Arne Moos 473 93 1,0 Henning Jørgensen 474 91 1,0 02 Henning Jørgensen 475 92 1,0 02 Arne Moos 476 95 0,1 Henning Jørgensen 477 90 0,1 02 Peder

Læs mere

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833 Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested rkebog 1833 Navn fødedato dåbsdato forældre Christian Johansen 24.01.1833 08.02 Johan Godtfried Hæse, murermester i Rødehuus hj Ane Marie Gregorie Andersen

Læs mere

Risagervej 2 4a 1878

Risagervej 2 4a 1878 Risagervej Risagervej 1 3f 1858 1858 Niels Johannes Holm Ellen Kirstine Aagaard 1868 Ellen Kirstine Aagaard, enke 1876 Johanne Kathrine Holm, syerske, ugift 1926 Anna Kirstine Holm 1943 Marius Mortensen,

Læs mere

Side 1 af 8 16:41:37 - DDS SP v.3.14.4.1 Endelig RESULTATLISTE Terrænpistol Ulfborg 2015 Terrænskydning, Pistol cal..22 - Klasse UNG 1P 93357 Michael Mose Christiansen 01-217 Thisted Pistolklub 31/14 2P

Læs mere

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted +----------------------------------+ De Danske Skytteforeninger StævneProgram v1.12 +----------------------------------+ Dato:10/10/1999 12:30 R E S U L T A T - L I S T E F R A Jyllandsstævnet 9.okt.1999

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

RESULTATLISTE Karup 2014

RESULTATLISTE Karup 2014 RESULTATLISTE Karup 2014 5%-Skytte, Terrænskydning, Pistol cal..22, 67 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GPA, 60 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GP32, 65 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

Veteraner mænd 2014. 100 m M30

Veteraner mænd 2014. 100 m M30 100 m 12,66s 0,0 Claus Landal, 82 2014 12,7s Frank Engmark, 57 1987 13,0s 0,5 Michael Pedersen, 73 2007 13,5s Søren K Jacobsen, 70 2002 13,5s Jens Holm, 51 1983 13,6s Claus Berentsen, 57 1991 13,7s Erik

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801)

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801) Døbte i Herrested 1799-1813 Mandkøn Efter konfirmationsprotokollen 1814f. =================================================================================== Navn alder dåbsdag forældre Rasmus Justesen

Læs mere

Borgerlige vielser 1896-1900. Side 85. 30. april 1896 viedes:

Borgerlige vielser 1896-1900. Side 85. 30. april 1896 viedes: Borgerlige vielser 1896-1900 Side 85 30. april 1896 viedes: Ungkarl Skomager Thomas Christian Thomsen, Jerslev Ugift Grethe Jørgine Hylle, sammesteds Side 86 15. maj 1896 viedes: Ungkarl, Smedesvend Carl

Læs mere

Orionsgade. 2 1bæ Uglev Lis Tovdal Flyvholm 1987 Elværk Uglev og Omegns Elværk 1915

Orionsgade. 2 1bæ Uglev Lis Tovdal Flyvholm 1987 Elværk Uglev og Omegns Elværk 1915 Orionsgade 2 1bæ Uglev Lis Tovdal Flyvholm 1987 Elværk Uglev og Omegns Elværk 1915 3 2n Uglev Louise Stærk Gadegaard (Bojesen) 1998 Marie Pedersen 1979 Marge Kirstine Kongensgaard 1976 Niels Thomsen Kongensgaard

Læs mere

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 108643 Rasmus Bellahn 10-456 Vejle Skytteforening 199/11 200/09 399/20 G 2 109630 Adrian Olsen 06-012 Arnborg Idrætsforening 199/09 196/09

Læs mere

RESULTATLISTE Præmieskydning Thisted skyttekreds 2016

RESULTATLISTE Præmieskydning Thisted skyttekreds 2016 RESULTATLISTE Præmieskydning Thisted skyttekreds 2016 DDS SP v.3.15.11.1 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 93472 Anne Bakke Nielsen 01-201 Thisted Skyttekreds 200/14 200/15 400/29 2 113690 Kristian Toft

Læs mere

Åhavevej (opr. Lindevej og Birkevej m.v.) 1998/2000/2005 80

Åhavevej (opr. Lindevej og Birkevej m.v.) 1998/2000/2005 80 1998/2000/2005 80 9B 9C Kioskbygningen, Indelukket. 1932 Edv. Jensen/"Kiosk i Indelukket", dvs. kiosk- og toiletbygn./lystryk samt opmålingstegn. v. K. Lisberg. f. Silkeborg kommune. 1950/51 Bygningsinsp.s

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

RESULTATLISTE Åbnet skyttestævne Honum-Tørring

RESULTATLISTE Åbnet skyttestævne Honum-Tørring 09-05-2015 14:47:09 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Åbnet skyttestævne Honum-Tørring Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 102896 Jens-Ulrik Ladekjær-Mikkelsen 10-103 Ammitsbøl SG&I 198/08 199/11 397/19 2 101491

Læs mere

Middelfart Resort og konferencecenter. Samlet deltagerantal på kurset: 121. Christian Heine Lerche Møller

Middelfart Resort og konferencecenter. Samlet deltagerantal på kurset: 121. Christian Heine Lerche Møller Kursusnummer 927 Kursusnavn Chaufførkonferencen 2011 Afholdelsessted Middelfart Resort og konferencecenter Startdato 30/05-11 Slutdato 31/05-11 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Preben Mandrup,

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft 04-02-2012 23:09:11 - DDS SP v.3.11.12.1 RESULTATLISTE Møn Åben 2012 Luft Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1G 92515 Rikke Lindegaard 14-044 Faxe Skytteforening 200/12 200/12 400/24 2S 99756 Rebecca Ellehave

Læs mere

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 07-06-2015 08:58:19 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 5%-Skytte, Terrænskydning, Pistol cal..22, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GPA, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben

Læs mere

Vadum Stævnet 15m 2014

Vadum Stævnet 15m 2014 Vadum Stævnet 15m 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 103892 Kasper Schultz 01-513 Vester Hassing Skf. 199/09 200/05 399/14 G 2 99838 Nicki R. M. Jensen 01-561 Hobro Egnens Skytteforening 199/09 200/00

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 StævneProgram 19-08-2007 23:05 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.3.4 Juni 2007 RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 Pistolterræn - Klasse JUN 1 05N-17450 Henrik Hjelm Hansen

Læs mere

Gårdmøller i Mygdal Sogn

Gårdmøller i Mygdal Sogn Nr. Adresse/navn Matr. Nr År Mølletype m.m. Erstatningsværdi Ejer Kilde Foto af mølle 1??? 1ei odden hovedgård 1945 Vindmotor bygget 1938 1500 Anton Hansen 2 Degnbølvej 13 "Odden Mølle" 1b odden møllegård

Læs mere

Navn Mødetid Mødested Kontaktperson

Navn Mødetid Mødested Kontaktperson MBL 2011 - Telefonliste Stævneleder Jan Kim Engemand 26754900 Stævneleder Blaine Dyrlund 20213916 Stævnespeaker Jørn Kim Hansen 22334530 Parkering, nøgler m.v. Per Sandberg 20197989 Stævnelæge Per Møller

Læs mere

RESULTATLISTE TKL Sommerstævne 2013

RESULTATLISTE TKL Sommerstævne 2013 27-05-2013 10:14:40 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE TKL Sommerstævne 2013 Tak for fremmødet til vores stævne Lodtrækning med 5 gevinster af 200,-kr. 1. 19352 Henrik Strand 04-020 Taarup-Kvols-Løgstrup

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

AM Auto Løbet 2015. Søndag den 17. maj 2015 R E S U L T A T P R. P R Ø V E. Randers Auto Sport

AM Auto Løbet 2015. Søndag den 17. maj 2015 R E S U L T A T P R. P R Ø V E. Randers Auto Sport 01 SS1 DLG Skørring 1 Brian Rasmussen Gert B. Pedersen KR7 1 1 01:07 4 Jonas Bjerregaard Gad Bjarke Gad KR7 2 2 01:08 00:01 00:01 9 Henrik Vestergaard Søren Lind Andersen KR7 3 3 01:09 00:02 00:01 8 Jess

Læs mere

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær,

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, 15m 1 190,20 5 14-54048 Thomas Jensen Frejlev-Vantore

Læs mere

Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 Pr. 31.07.2010 2010 Gns

Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 Pr. 31.07.2010 2010 Gns Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 2010 Gns Senior Klub 1 Ole Kristensen Viborg 582 116,4 116 117 120 115 114 2 Jacob Jensen Viborg 565 113,0 112 113 114 119 107 3 Peter Hertz Viborg 564

Læs mere

RESULTATLISTE Randers åben 15 m 2012

RESULTATLISTE Randers åben 15 m 2012 RESULTATLISTE Randers åben 15 m 2012 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 199/05 200/11 399/16 G 2 95349 Kristian Gyldenløv 05-944 Århus Riffelskytte

Læs mere

Dansk Politimesterskab 2010 - herrer.

Dansk Politimesterskab 2010 - herrer. Dansk Politimesterskab 2010 - herrer. Nr. Start Navn Tjenestested / Hold Tid 1 2771 Torben Klose Fyn 02:43:01 2 1886 Karsten Bruhn Kristiansen Nordsjælland 02:47:05 3 10167 Palle Redder Østjylland 02:48:36

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

Gevær, 15m. - Mesterskab 3 1 39271 Lars Søndergård 06-072 Helle Skytteforening 173/00 177/01 350/01

Gevær, 15m. - Mesterskab 3 1 39271 Lars Søndergård 06-072 Helle Skytteforening 173/00 177/01 350/01 RESULTATLISTE 2.Hovedkreds 15m 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 107058 Michelle Brun Henningsen 06-030 Alslev Skytteforening 200/10 198/10 398/20 2 99520 Stine Jacobsen 06-072 Helle Skytteforening 198/03

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

bolig person køn al- fødsels ægte- fødested 1 feb 1860 nr navn der dag år stand stand erhverv bopæl

bolig person køn al- fødsels ægte- fødested 1 feb 1860 nr navn der dag år stand stand erhverv bopæl 1 Ernst Jacobsen Lange M 39 22.01 1822 G Sebbelev husfader boelsmand 3. F. 2 Catharina Maria født Jørgensen Lang K 36 01.10 1823 G husmoder hans kone 3. F. 3 Jacob Ernst Lamg M 11 03.12 1849 U Sebbelev

Læs mere

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 1. MARTIN AHLER JENSEN, f. 13. juli 1882 i Lille Bjerre i Snejbjerg, d. 19. april 1963 på Herning sygehus. Han blev gift med (1) Birthe Marie Uldum, gift 7. nov.

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

RESULTATLISTE Skive Skydning 15m 2014

RESULTATLISTE Skive Skydning 15m 2014 25-10-2014 15:53:29 - DDS SP v.3.14.3.1 RESULTATLISTE Skive Skydning 15m 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 113123 Emilie Louise Rasmussen 06-026 Kjellerup Skytteforening 200/10 200/13 400/23 2 101594

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

Alletiders bedste mænd

Alletiders bedste mænd 100m. Thomas Hultmann, 59 10,72s 83 Jørn Petersen, 61 10,9s 84 Teddy Jensen, 65 10,9s 84 Frank Engmark, 57 11,2s 77 Tomas Jensen, 64 1,2s 82 Michael Friborg, 66 1,3s 84 Bjarne Vedel, 66 11,3s 89 Carsten

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex - 2004

Han Herred Bogen - Billedindex - 2004 Han Herred Bogen - Billedindex - 2004 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Apoteker. Frøstrup 2004 (138) Foto Apoteker. Frøstrup 2004 (139) Foto Dagligstueinteriør, 1925 Apoteker. Frøstrup 2004 (142) Foto Vaskedag,

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Navn Titel Email Gr.arb.1

Navn Titel Email Gr.arb.1 Navn Titel Email 1 2 3 Overnat. Allan Birkmose Personlig assistent for rektor abi@adm.au.dk J K A Sandbjerg Allan Flyvbjerg Professor SUN allan.flyvbjerg@dadlnet.dk F K B Sandbjerg Anders Børglum Professor

Læs mere