April 2012, nr. 91. ICD-klubbens blad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "April 2012, nr. 91. ICD-klubbens blad"

Transkript

1 Rytmeboxen April 2012, nr. 91 ICD-klubbens blad Læs blandt andet om: Fra bestyrelsen side 2 Nyt bestyrelsesmedlem side 4 Generalforsamling/vintermøde side 5 Drop ikke din kolesterolmedicin side 14 Seminar 2012 side 18 Mangel på D-vitamin er ikke godt side 20

2 Redaktør: Henning Nielsen Novrupvej 24, 1.tv 6705 Esbjerg Ø Tlf.: Bladudvalgsformand: Svenn Erik Kristensen Fasanvej Rønnede Tlf.: Tryk: ABC print Tlf.: Antal: eksemplarer Udkommer: Februar, april, juni, august, oktober, december Medlemskab: For at blive medlem af icdklubben skal du ringe til: Hjerteforeningen på tlf Indleveringsfrist: Stof til bladet skal være redaktøren i hænde senest den 15. i ulige måneder. Klubbens hjemmeside: icdklubben Webmaster: Ole Drensgaard Randersvej Hobro Tlf Redaktionelt Fra bestyrelsen Fra generalforsamlingen Den 24. marts holdt ICD-klubben sin årlige generalforsamling på Dalum Landbrugsskole på Fyn. Generalforsamlingen begyndte med, at alle fremmødte holdt et minuts stilhed for Gerd Bandholtz. Traditionen tro blev Carl Hülsen valgt til dirigent. Han konstaterede, at der var mødt 75 medlemmer op og at generalforsamlingen var indvarslet i overensstemmelse med klubben vedtægter. Palle Møller Nielsen fortalte lidt om skolen, der blev grundlagt i 1862 af Christen Kold, en af Danmarks fremmeste skoletænkere. Dalum Højskole blev på væsentlige punkter et forbillede for hvorledes fremtidens højskoler skulle tage sig ud. Kold drev skolen til sin død i Skolen blev i 1886 genåbnet som en egentlig landbrugsskole, men med respekt for de Grundtvig-Kold ske skoleidealer. De næste punkter: Formandens beretning og klubbens regnskab er optaget i dette nummer af Rytmeboxen.

3 Den største debat efter formandens beretning var om Rytmeboxen. I beretningen nævnes, at bestyrelsen arbejder med at undersøge mulighederne for, at vort medlemsblad kan udsendes elektronisk. Formanden for bladudvalget Svenn Erik Kristensen - redegjorde for de tanker, han havde gjort sig om dette emne. Bestyrelsen havde på sit sidste møde startet en undersøgelse af, hvorledes det evt. ville kunne lade sig gøre. Vi regner med at kunne have det hele på plads i begyndelsen af Det er afgørende, at de, der ønsker at modtage bladet i den nuværende form, fortsat skal have denne mulighed. Der var i forsamlingen også en klar opbakning til, at Rytmeboxen udsendes i en elektronisk form. Der var ikke indkommet forslag, der skulle behandles på generalforsamlingen. Forsamlingen gik derefter over til valg af bestyrelse. Her blev Thorbjørn Neve genvalgt til formand og som nyt medlem blev Søren Rasmussen, Odder valgt for 2 år og Morten Drejer, Silkeborg for et år. Som suppleanter blev valgt: Jan Gotschalk, Judy Johansen og Carl Hülsen. /sek 3

4 Nyt bestyrelsesmedlem Som nyvalgt bestyrelsesmedlem i ICD-klubben vil jeg her præsentere mig for de som ikke var med i Odense. Jeg er 61 år og uddannet elinstallatør. i Jeg valgte dog teknikervejen og har de seneste 30 år serviceret det store fjernvarmeanlæg i og omkring Århus. Jeg blev i maj 2009 ramt af VT, og ca. et kvarter efter indlæggelse på hjerteafdelingen på det gamle Århus Amtssygehus fik jeg hjertestop (et godt sted når det nu skal være) Efter ventetid henover pinsen blev jeg overført til Skejby, hvor jeg efter 12 dages forundersøgelser og operation stod på gaden med min smarte ICD. Efter at have meldt mig til Defibrilatorklubben og set da de holdt seminar i august i Svendborg fik jeg pr telefon accept til for sen tilmelding af en herre på Læsø nemlig vor daværende formand Jørgen Drensgaard, som jeg nu skal afløse i bestyrelsen. Jeg kunne tænke mig i bestyrelsen bl.a. at arbejde for et tættere samarbejde med de unges facebookgruppe. Det er nok noget der er kommet for at blive, og måske de også kan lære lidt af os. Min tilværelse har i de seneste år slået en gevaldig kolbøtte, og har nu droppet al tanke om fremtid på arbejdsmarkedet. Inden indlæggelse i uge 15 til udskiftning til en biventrikulær ICD (Svært ord igen) kan jeg lige nå min yngste datters 30 års fødselsdag og kandidatfest i København i Påsken, men så er jeg da også klar til at tage fat. Søren Rasmussen Søren Rasmussen 4

5 Generalforsamling/Vintermøde ICD Formandens beretning Dødsfald Onsdag d. 24. august 2011 modtog vi den triste besked at Gert Bandholz var afgået ved døden. Jeg overgiver ordet til vor dirigent. (1 minuts stilhed til minde for Gert.) TAK. Bestyrelsens aktiviteter Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 4 møder, samt benyttet telefon og internet til at holde os indbyrdes informeret. Til at overtage den vakante plads i bestyrelsen, efter Gert Bandholz, indtrådte 1. suppleant Morten Drejer. Medlemsantal Ved generalforsamlingen d. 2.april 2011 havde foreningen 1132 medlemmer. Dette er i dag forøget med 85 til Det betyder at vi i dag stadig væk har en plads i Hjerteforeningens repræsentantskab. Når vi når et medlemsantal på 1250, får vi en ekstra plads. Hjemmesiden Vor hjemmeside er i løbet at året blevet forbedret og tilrettet på nogle punkter. Ikke alt er helt på plads, men vi hører gerne fra vor medlemmer, om yderligere forslag til forbedringer og oplysningssider. Fortsættes næste side 5

6 Rytmeboxen Bestyrelsen har drøftet hvorvidt vi skal lade Rytmeboxen, helt eller delvist, til at udkomme på nettet. Vi tror at mange vil kunne drage nytte heraf. ---MEN vi er også realistiske, da vi ved at det for mange vil være et stort skridt, og for andre vil det være umuligt. En kombineret løsning kunne være at de der ønsker Rytmeboxen leveret over nettet, får det. Og de der ønsker det leveret i papirkopi får det uændret. Som det er nu udkommer Rytmeboxen 6 gange om året. Økonomisk vil det betyde en besparelse at gå over til netløsningen! Materiale til Rytmeboxen Ofte er der meget lidt materiale til at udfylde alle siderne. Derfor beder vi alle om at fremkomme med artikler, historier, små og store oplevelser, ideer indhentet fra vor egen hjerteverden, såvel både fra Danmark, men også fra udenlandske oplevelser. Læste i for resten historien om de nøgleløse biler? Skriv og send til Rytmeboxens redaktør. Han vil tage godt imod det. Facebook Ligesom med fornyelse af vort medlemsblad på nettet, vil vi komme til at opleve verden med facebook-øjne. Vi ved godt at vor gode gamle forening (klub) har gjort det godt igennem mange år. Men jo flere yngre ICD-bærere der viser sig, jo mere vil Facebookmediet (og flere lignende) blive aktuelle som kontaktmedier. 6

7 Hospitalsverdenen Antallet af ICD-bærere vokser og samtidig sker der en teknologisk udvikling. Derfor vil der også nødvendigvis, ske en udvikling i antallet af hospitaler der kan påtage sig opgaven med at passe ICDèr. Klubben har været repræsenteret ved et møde om denne udvikling. Det er en interessant udvikling, som kommer både kunderne (det er os), men også hospitalerne til gode. Med ønsket om en fortsat god fremtid for os alle. Thorbjørn 7

8 Kalkulation og resultat for seminar 2011: Udgifter: Budget: Resultat: Ophold , ,00 Musik , ,00 Entre 8.000, ,00 Foredragsholdere 4.000,00 815,20 Rejseomk.bestyrelsen , ,84 Udgifter i alt: , ,04 Indtægter: Deltagerbetaling 36% , ,00 Saldo: , ,04 Kalkulation og resultat for vintermøde 2011: Udgifter: Ophold , ,00 Foredragsholder 2.000,00 524,81 Rejseomk.bestyrelsen 8.000, ,69 Udgifter i alt: , ,50 Indtægter: Deltagerbetaling 28% , ,00 Saldo: , ,50 Rytmeboxen: Trykning ,40 Porto ,50 I alt: ,90 Palle Møller Nielsen Kasserer 8

9 Vintermøde Det er efterhånden blevet en fast tradition i ICD-klubben, at vi har vort traditionsrige vintermøde efter generalforsamlingen. Således også i år. Overlæge Jens Brock Johansen fra Odense Universitetshospital (OUH) holdt det faglige indlæg. Han kom i sin fremlæggelse ind på mange forskellige dele af det emne, der jo optager os alle ICD og hvordan vi lever med den. Omkring ICD-en og især brugen af den på hospitalerne blev det nævnt, at antallet af personer, der får indlagt den, er steget fra 236 i 2001 til 1176 i Det store spring kom i 2006, hvor der internationalt var blevet samlet så megen erfaring og viden om brug af en ICD er, at lægerne kunne tillade sig i stigende udstrækning at benytte den profylaktisk, og at de kunne give personer en ICD, fordi man tror, at det er en god ide. Det var også lige efter, at man for alvor blev opmærksom på, at visse hjerteproblemer kunne være arvelige. Foredragsholderen kom her med en vinkel, som vi i klubben måske skal være opmærksom på i fremtiden. Han nævnte, at mange af fremtidens ICDbærere ikke umiddelbart har fået den, fordi de har haft et hjerteproblem, men fordi de har en arvelig tendens for en hjertesygdom, hvor ICD en måske kunne være livredende. De vil nok komme med andre krav og forventninger til et medlemskab af ICD-klubben, som vi skal prøve at leve op til. Som det fremgår af tallene er kapaciteten de sidste 10 år steget betydeligt i de 5 centre, der indlægger ICD ere. Det er derfor nødvendigt hele tiden at vurdere, hvorledes den personalemæssige ressource benyttes bedst mulig til gavn for os alle. Her blev hjemmemonitorering nævnt som et aktiv, altså, at vor ICD er aflæses hjemme i stedet for ved et besøg på et hjerteambulatorium. Foredragsholderen gav tydelig udtryk for, at kun de, der har problemer med deres ICD er, skal komme til kontrol på et hospital. Alle andre bærere udstyres med et apparat til selvaflæsning. Under hele foredraget blev der stillet mange gode spørgsmål, og der var til tider en livfuld debat. /sek 9

10 Er der vilje, er der vej Vort vintermøde sluttede med et foredrag af Niels Ole Frederiksen om udbryderkongen Carl August Lorentzens liv i Horsens Statsfængsel. På en særdeles livfuld måde blev der fortalt om livet på det gamle Horsens Statsfængsel og især om udbryderkongens liv og hans flugt fra fængslet i Følgende er med tilladelse lånt fra forfatterens hjemmeside: Er der vilje, er der vej Natten mellem den 22. og 23. december i 1949 undveg udbryderkongen og pengeskabstyven Carl August Lorentzen Horsens Statsfængsel via en 18 meter lang tunnel. Det var en sensation, som gav genlyd over hele Danmark. Jeg var godt tre år i 1949, og jeg er vokset op med historien om Carl August Lorentzen. I 2006 skrev og udgav jeg en bog om Carl August Lorentzens fantastiske historie. Bogen og foredraget hedder: Er der vilje, er der vej. Det er en beretning om en mand, der besad store kreative evner, og hvis opfindsomhed ingen grænser kend -te, når det gjaldt om at finde egnede flugtveje ud af fængselet. Niels Ole Frederiksen 10

11 En byretsdommer gav ham engang følgende karakteristik: Når Lorentzen sidder inde, finder han på alle mulige måder at undvige på, han er nærmest genial; men han er en middelmådighed, når han på fri fod skal forvalte sit liv. Fra sin første fængselsdom i 1916 og til sin død i 1958 var det en vandring ud og ind af Horsens Statsfængsel. Efter en times både latter og tankevækkende foredrag kunne vi endnu engang konstatere, at alle havde haft en dejlig eftermiddag. Vi ser frem til vintermødet næste år og kan kun anbefale så mange medlemmer som muligt at deltage. Behøver jeg at sige, at der også blev tid til mange gode samtaler mellem deltagerne. /sek 11

12 12

13 13

14 I USA oplyser sundhedsmyndighederne nu om risiko for bivirkninger ved kolesterolmedicin i form af hukommelsessvigt og diabetes. Hjerteforeningen advarer mod at droppe kolesterolmedicinen uden at kontakte egen læge først Kolesteroldebatten ruller igen og skaber overskrifter i medierne efter, at sundhedsmyndighederne i USA Food and Drug Administration (FDA) - oplyser, at statinbehandling kan give bivirkninger i form af hukommelsessvigt og en øget risiko for at få diabetes 2. Op mod danskere, heraf er mange ældre, tager hver dag statiner, fordi de har for meget kolesterol i blodet, hvilket kan medføre blodpropper i hjertet og hjernen. Men der er ingen grund til at droppe medicinen på grund af de nye informationer fra de amerikanske myndigheder, mener Gorm Boje Jensen, forskningschef i Hjerteforeningen. - Al lægemiddelinformation skal selvfølgelig tages alvorligt, og de danske læger er også opmærksomme på faldgruberne ved kolesterolmedicin. Man bør opsøge sin læge og tage en grundig snak, hvis man oplever bivirkninger som fx muskelsmerter og hukommelsessvigt. Men statiner er stadig de mest sikre og gennemprøvede lægemidler, vi har, hvilket de amerikanske sundhedsmyndigheder også slår fast. Hjertesyge såvel som ældre har stadig større nytte af at tage statiner end ikke at tage dem, hvis de vil mindske risikoen for at blive ramt af blodpropper, siger Gorm Boje Jensen. De amerikanske myndigheder oplyser samtidig, at advarslen mod eventuel leverpåvirkning ikke længere er til stede. Aldersdiskrimination Gorm Jensen mener, at debatten for og imod kolesterolmedicin er fejlagtig. De danskere, der tager kolesterolsænkende medicin, har en betydelig risiko for at få blodpropper. Kolesterolmedicinen skal forhindre, at de får blodpropper eller oplever tilbagefald efter hjertekarsygdom. Der er tale om meget få tilfælde af alvorlige indberetninger af 14 Drop ikke din kolesterolmedicin

15 bivirkninger ved kolesterolmedicin blandt mange millioner verden over, der tager kolesterolsænkende medicin. Gorm Jensen mener, at ældre har ret til at bekymre sig om deres helbred. Det er deres vigtigste ressource i livet og det er klart, at de vil gøre alt for ikke at blive hjertesyge. - At begynde at fraråde ældre at tage statiner nærmer sig aldersdiskrimination, siger Gorm Boje Jensen. Gorm Boje Jensen anbefaler, at ældre såvel som hjertesyge og mennesker, der er i risiko for at få hjertekarsygdom, bør stoppe med at ryge, spise fornuftigt i form af mindre fedt, salt og sukker, og motionere. For de, der ikke tåler statiner, kan fiskeolie være et godt alternativ, viser nye studier. Hvem er i risikogruppen? Kolesteroltallet kan ikke stå alene, når man skal tage stilling til, om der skal gives kolesterolmedicin. Den samlede risiko for at få en alvorlig hjertelidelse skal være over 5 procent pr. 10. år. Det bedømmes ud fra alder, køn, blodtryk, rygning og kolesterolniveau. Hvis man ikke har haft hjertekarsygdom, skal kolesteroltallet være under 5 mmol/l. Har man fået konstateret en hjertekarsygdom, eller er man diabetiker eller arveligt disponeret for at få åreforsnævring, er det nødvendigt med et samlet kolesteroltal lavere end 5 mmol/l. I disse persongrupper er det ifølge internationale retningsliner relevant med kolesterolsænkende medicin. 15

16 Hvordan behandler man for højt kolesterol? For højt kolesterolniveau behandles med statinpræparater, der typisk sælges under navnene: Simvastatin Fluvastatin Crestor Pravastatin Zarator Kortsigtede bivirkninger af statiner er få og sjældne. Typisk viser de sig som udslæt, fordøjelsesbesvær, søvnløshed og hovedpine. En anden bivirkning kan være muskelømhed. I sjældne tilfælde kan der også komme forbigåenden forvirring og hukommelsesbesvær. Ofte kan man sænke bivirkningerne ved at skifte fra et præparat til et andet eller ved at kombinere forskellige præparater. Lægen skal kontaktes, hvis der kommer ømhed i musklerne eller andre mulige bivirkninger. Man skal ikke holde op med kolesterolmedicin uden at spørge lægen. Af Mette Stougård. 16

17 Billeder fra generalforsamling/vintermøde 17

18 SEMINAR Vi skal besøge Røverne fra Rold Fat allerede nu din kalender og noter, at d august 2012 afholder ICD-klubben sit traditionsrige årlige SEMINAR. Denne gang et meget traditionsrigt sted REBILD BAKKER. Selv om det kan virke fjernt for jer fra Sjælland, har vi planlagt, at hvis I benytter en bestemt togafgang fra Sjælland, vil der være transport fra Støvring Station. Med de kendte togtider er der afgang kl. 07:00 fra København og med ankomst til Støvring kl. 11:29. Derefter transport til HOTEL COMWELL REBILD BAKKER. Vi lægger ud lørdag, d. 18. august 2012 med frokost og derefter er der de to traditionelle foredrag. Dels et om hospicetanken og dels om Jysk humor fra Aakjær til Hausgaard via Brovst Efter festmiddagen vil REBILD SPILLEMÆNDENE spille op til dans. Vi kan forsikre dig, at det bliver nogle af de gode gamle folkedanse. Vi håber at få en instruktør til at hjælpe os igennem. Om søndagen d. 19. august 2012 er der en bustur til en af de helt store attraktioner i området: TINGBÆK KALKMINE. Vi vil få en guidet tur her. Dagen slutter med en let frokost og ikke mindst trækningen af vort traditionelle amerikanske lotteri. 18

19 Prisen er ikke fastsat endnu, men den bliver nok på samme niveau som sidste år. Detaljeret program samt tilmelding kommer i næste nummer af Rytmeboxen, der udkommer i begyndelsen af juni måned. Hvad skal du den august til seminar med ICD-klubben. Bestyrelsen og rigtig mange medlemmer ser frem til at møde dig! /sek 19

20 Mangel på D-vitamin kan være skæbnesvanger Især hjertesvigtpatienter mangler D-vitamin, blandt andet fordi de ikke er så ofte ude i solen Mangel på D-vitamin kan være livsfarlig, viser et israelsk forskningsprojekt offentliggjort i det europæiske tidsskridt for hjertesvigt, European Journal of Heart Failure. Forskerne bag projektet har målt D- vitaminniveauet hos 3009 hjertesvigtpatienter og hos personer uden hjertesvigt. For begge grupper viste det sig, at personer med for lidt D-vitamin i blodet har øget risiko for at dø. Vitamintilskud kan sænke dødelighed Blandt hjertesvigtpatienterne er risikoen for at dø omtrent en halv gange højere (52 procent) blandt de, der mangler D-vitamin. Det er værd at bemærke sig fordi, der er en større andel med mangel på D- vitamin blandt hjertesvigtpatienter, end blandt befolkningen som helhed. Færre end hver tiende (8,8 procent) af hjertesvigtpatienterne i undersøgelsen havde et optimalt D-vitaminniveau. Derfor er der også gode muligheder for at forlænge livet med D- vitamintilskud. Dødeligheden blandt hjertesvigtpatienter faldt med en tredjedel blandt de, der blev behandlet med ekstra D-vitamin, viser det israelske forskningsprojekt. Det bekræfter de konklusioner, en dansk forskergruppe nåede frem til i

21 Få tjekket D-vitamintal Det danske studie viste, at chancerne for at leve længere som hjertesvigtpatient øges, hvis man får D-vitamin nok. Forskerne herhjemme fulgte 148 ældre hjertesvigtpatienter, der var i ambulant behandling på hjertesvigtklinikken i Hvidovre. Knap halvdelen (43 procent) havde D-vitaminmangel, mens resten havde tilstrækkeligt med D-vitamin i blodet. I den første gruppe var det kun cirka halvdelen, der levede efter tre et halvt år, mens fire ud af fem fra gruppen med normalt D- vitaminniveau overlevede så længe. På den baggrund opfordrer Hjerteforeningens forskningschef, Gorm B. Jensen, hjertesvigtpatienter til at få tjekket niveauet af D-vitamin hos lægen. - Udover muligvis at give hjerteproblemer kan mangel på D-vitamin også medføre gener, især i muskler og knogler. Derfor opfordrer Hjerteforeningen opfordrer alle hjertesvigtpatienter til at få målt deres D-vitaminniveau. Gorm Boje Jensen tilføjer dog, at man ikke bør begynde at spise D-vitamin uden først at få konstateret, om man har for lidt D-vitamin i blodet. - For meget D-vitamin er nemlig heller ikke godt. Derfor skal man sørge for at bede lægen måle niveauet, hvis lægen ikke selv er opmærksom på det, siger han. En af grundene til, at hjertepatienter mangler D-vitamin antages at være, at de ikke kommer så meget ud og derfor ikke får så meget sollys. Desuden peger de israelske forskere på, at andre faktorer kan spille ind, eksempelvis overvægt, diabetes og for lidt calcium og hæmaglobin i kroppen. Af Morten Bonde Pedersen. 21

22 Er du hjertepatient, ung/ældre med en ICD enhed, kunne du måske have glæde af, at mødes med andre ICD bærere for at snakke og udveksle erfaringer. Pårørende er også velkommen til at deltage. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til hjertesygeplejersker. Tid: 14/ kl Sted: Rådgivningscenter Kbh. Hauser Plads 20, 1127 Kbh. K Tilmelding nødvendigt på ! Venlig hilsen Charlotte Andersen ICD-møde i København A K T I V I T E T S K A L E N D E R Dato Arrangement Kontaktperson 24 april 15-16:30 21 august 18:30-20:00 23 oktober 15-16:30 ICD-møder i 2012 Rådgivningscenter Næstved Apotekerstræde 4A 4700 Næstved Tilmelding nødvendig til eller Tlf juni 2012 ICD-møde i København Se øverst på siden august 2012 Seminar i Rebild 22

23 Bestyrelsen 2012 Formand: Thorbjørn Neve Rappendam Have Slangerup Tlf.: Morten Drejer, Bredgade 18A, 8600 Silkeborg Tlf.: Næstformand: Svenn Erik Kristensen Fasanvej Rønnede Tlf.: Billede kommer senere Søren Rasmussen Rude Skovvej Odder Kasserer Palle Møller Nielsen Fuglebakken Odense NV Tlf.: Ulla Hansen Blomsterparken 13 Stevnstrup 8870 Langå Tlf.: Sekretær: Annelise Hattesen Sct. Nicolai Gade 19, Aabenraa Tlf.: Hauser Plads København K Tlf.: Fax

24 Billeder fra Vintermøde på Dalum landbrugsskole Overlæge Jens Brock Johansen fra OUH 24

Februar 2014, nr. 100. ICD-klubbens blad

Februar 2014, nr. 100. ICD-klubbens blad Rytmeboxen Februar 2014, nr. 100 ICD-klubbens blad Læs blandt andet om: Fra bestyrelsen side 2 Sådan læses Rytmeboxen fremover side 5 Vintermøde side 7 Kostfibre side 9 Komplikationer for PM/ICD-bærere

Læs mere

Februar 2012, nr. 90. ICD-klubbens blad

Februar 2012, nr. 90. ICD-klubbens blad Rytmeboxen Februar 2012, nr. 90 ICD-klubbens blad Læs blandt andet om: Nøgleløse biler side 2 Generalforsamling side 4 Vintermøde side 5 Motion, hvor meget side 9 Rygere stopper i stort tal side 12 Spis

Læs mere

Rytmeboxen. Læs blandt andet om: ICD-klubbens blad. Juni 2013, nr. 97

Rytmeboxen. Læs blandt andet om: ICD-klubbens blad. Juni 2013, nr. 97 Rytmeboxen Juni 2013, nr. 97 ICD-klubbens blad Læs blandt andet om: Fra bestyrelsen side 2 Seminar side 4 Flemmings historie side 12 Danskerne mangler viden side 16 Redaktør: Henning Nielsen Åmosevænget

Læs mere

Februar 2015, nr. 105. ICD-klubbens blad

Februar 2015, nr. 105. ICD-klubbens blad Februar 2015, nr. 105 ICD-klubbens blad Læs blandt andet om: Fra Formanden side 3 Vintermøde/generalforsamling side 4 Skriv til RYTMEBOXEN side 7 Ny hjemmeside side 8 ICD og angst side 12 Hjerterådgivning

Læs mere

Oktober 2011, nr. 88. ICD-klubbens blad

Oktober 2011, nr. 88. ICD-klubbens blad Rytmeboxen Oktober 2011, nr. 88 ICD-klubbens blad Læs blandt andet om: Fra bestyrelsen side 2 Nekrolog side 5 ICD-oplevelser side 6 Chokolade. Godt for hjerte og hjerne side 8 Hjertesyge kvinder lades

Læs mere

Oktober 2012, nr. 93. ICD-klubbens blad

Oktober 2012, nr. 93. ICD-klubbens blad Rytmeboxen Oktober 2012, nr. 93 ICD-klubbens blad Læs blandt andet om: Fra bestyrelsen side 3 Fremtidens hjerter side 6 Seminar 2012 side 8 Læsøtur side 14 Sol over Gudhjem side 18 Nye kørekortregler side

Læs mere

Februar 2013, nr. 95. ICD-klubbens blad

Februar 2013, nr. 95. ICD-klubbens blad Rytmeboxen Februar 2013, nr. 95 ICD-klubbens blad Læs blandt andet om: Fra bestyrelsen Rytmeboxen er nu på nettet Vintermøde/Generalforsamling Atrieflimmer kan afsløres med iphone Facebook gruppe for ICD-patienter

Læs mere

Juni 2014, nr. 102. ICD-klubbens blad

Juni 2014, nr. 102. ICD-klubbens blad Rytmeboxen Juni 2014, nr. 102 ICD-klubbens blad Læs blandt andet om: Formanden har ordet side 2 Fra læser til læser side 5 Seminar 2014 side 6 Livsstilscentret Brædstrup side 12 Aktivitetskalender side

Læs mere

Rytmeboxen. Læs blandt andet om: ICD-klubbens blad. juni 2012, nr. 92. Fra bestyrelsen Fra bladudvalget. Fremtidens hjerter Fisketur til Grønland

Rytmeboxen. Læs blandt andet om: ICD-klubbens blad. juni 2012, nr. 92. Fra bestyrelsen Fra bladudvalget. Fremtidens hjerter Fisketur til Grønland Rytmeboxen juni 2012, nr. 92 ICD-klubbens blad Læs blandt andet om: Fra bestyrelsen Fra bladudvalget Ny suppleant Seminar Fremtidens hjerter Fisketur til Grønland Fagre nye verden side side side side side

Læs mere

December 2011, nr. 89. ICD-klubbens blad

December 2011, nr. 89. ICD-klubbens blad Rytmeboxen December 2011, nr. 89 ICD-klubbens blad Læs blandt andet om: Fra bestyrelsen side 2 En ferie med oplevelser side 6 Generalforsamling/Vintermøde side 10 Turdus Merula side 14 Hjertestarteren

Læs mere

December 2014, nr. 104. ICD-klubbens blad

December 2014, nr. 104. ICD-klubbens blad December 2014, nr. 104 ICD-klubbens blad Læs blandt andet om: Fra bestyrelsen side 3 Skriv til RYTMEBOXEN side 4 Hjemmesiden side 5 Vintermøde/generalforsamling side 6 Projekt om ICD-skole side 8 Danskerne

Læs mere

Hjertenyt. Endelig en sund brunch. Sunde varianter af alt det, der gør weekenden til noget særligt

Hjertenyt. Endelig en sund brunch. Sunde varianter af alt det, der gør weekenden til noget særligt Tema: Multisyg hjertepatienter lider af mere end én kronisk sygdom S. 10 De fleste Den bedste kombi Statin og god form kan forebygge syv ud af 10 dødsfald blandt dem med forhøjet kolesterol S. 30 Stamcelleforsker

Læs mere

LEVERNYT Leverforeningen Side 6 Taknemmelig og nye prioriteringer i livet

LEVERNYT Leverforeningen Side 6 Taknemmelig og nye prioriteringer i livet LEVERNYT Leverforeningen Nr. 2 Maj 2014 Side 6 Taknemmelig og nye prioriteringer i livet REFERAT FRA GENERALFORSAMLING RyGNING OG LEvERcIRROSE SOMMERUDFLUGT 2 L E d E R hvor der er håb, er der en vej Af

Læs mere

Juni 2015, nr. 107. ICD-klubbens blad

Juni 2015, nr. 107. ICD-klubbens blad Rytmeboxen Juni 2015, nr. 107 ICD-klubbens blad Læs blandt andet om: Fra formanden side 3 Seminar side 5 Red nu liv for fanden side 12 Rabarberkage side 14 Aktivitetskalender side 15 Bestyrelsen side 16

Læs mere

Guide. Kolesterolmedicin eller ej? sider. Skal du have medicin? Gode råd: Sådan forebygger du. April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. Kolesterolmedicin eller ej? sider. Skal du have medicin? Gode råd: Sådan forebygger du. April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Kolesterolmedicin eller ej? Skal du have medicin? Gode råd: Sådan forebygger du INDHOLD: Få styr på kolesterolet Kolesterolmedicin

Læs mere

En glad flok fra Kalundborg afdelingen, med pårørende. Og to fra København, der havde sagt ja tak til at deltage i jul i Tivoli.

En glad flok fra Kalundborg afdelingen, med pårørende. Og to fra København, der havde sagt ja tak til at deltage i jul i Tivoli. En glad flok fra Kalundborg afdelingen, med pårørende. Og to fra København, der havde sagt ja tak til at deltage i jul i Tivoli. En rigtig hyggelig, men kold tur. Mød talstærkt op til ovenstående begivenhed

Læs mere

www.acusticusneurinom.dk Acusticusneurinom medlemsnyt Nr. nr. 1 1. 2008 14. side årgang 1

www.acusticusneurinom.dk Acusticusneurinom medlemsnyt Nr. nr. 1 1. 2008 14. side årgang 1 medlemsnyt www.acusticusneurinom.dk Acusticusneurinom Acusticusneurinom medlemsnyt Nr. nr. 1 1. 2008 14. side årgang 1 Redaktionen Kurt Pedersen (ansvarshavende) Adrian Antonipillai (redaktør) Berit Brolund

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Nyhedsbrev. Nr. 63 juni 2007. Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød

Nyhedsbrev. Nr. 63 juni 2007. Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød Nyhedsbrev Nr. 63 juni 2007 Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød Indhold: Kære medlemmer... 3 Levevilkårsundersøgelsen At leve med MS... 3 Workshop med

Læs mere

EDTA Nyt. EDTA-behandling: Fup eller fakta? EDTA blev min redning. Stafetten er givet videre. EDTA Patientforeningen

EDTA Nyt. EDTA-behandling: Fup eller fakta? EDTA blev min redning. Stafetten er givet videre. EDTA Patientforeningen EDTA Nyt Medlemsmagsin nr. 2/2015 EDTA Patientforeningen 21. Årgang EDTA blev min redning Stafetten er givet videre EDTA-behandling: Fup eller fakta? UdgiveT af Landsforeningen for medicinsk behandling

Læs mere

LEVERNYT ANEMONE HEPATICA. Leverforeningen

LEVERNYT ANEMONE HEPATICA. Leverforeningen LEVERNYT ANEMONE HEPATICA Leverforeningen Nr. 2 - Maj 2012 Leverforeningens bestyrelse Landsformand Lone McColaugh, Åløkkehaven 30, 5000 Odense C Tlf.: 6614 7005 Email: formand@leverforeningen.dk Kasserer

Læs mere

BløderNyt. Mette har hæmofili C Tema: Meget sjældne blødersygdomme. 12: Patient Haemophilia Day. 16: ITP: Reda fik fjernet milten

BløderNyt. Mette har hæmofili C Tema: Meget sjældne blødersygdomme. 12: Patient Haemophilia Day. 16: ITP: Reda fik fjernet milten Medlemsblad for Danmarks Bløderforening Nr. 2 December 2011 12: Patient Haemophilia Day 16: ITP: Reda fik fjernet milten 20: Forsikring på rejsen BløderNyt Mette har hæmofili C Tema: Meget sjældne blødersygdomme

Læs mere

LEVERNYT Leverforeningen Side 6 25 år med ny lever Hans Juhl Larsen

LEVERNYT Leverforeningen Side 6 25 år med ny lever Hans Juhl Larsen LEVERNYT Leverforeningen nr. 4 oktober 2014 Side 6 25 år med ny lever Hans Juhl Larsen Smertemidler Julehyggedag FælleSSkab og Sundhed topforsker-bevilling 2 L E d E R Tro-håb - og en masse kærlighed Af

Læs mere

BLØDERNYT. Tema: Kvinder og blødersygdom NR. 2 DECEMBER 2014

BLØDERNYT. Tema: Kvinder og blødersygdom NR. 2 DECEMBER 2014 MEDLEMSBLAD FOR DANMARKS BLØDERFORENING NR. 2 DECEMBER 2014 04 Kvinder og blødersygdom 12 Ny ITP-håndbog udgivet 14 Hepatitis C virussen er (måske) død BLØDERNYT Tema: Kvinder og blødersygdom 04 INDHOLD

Læs mere

GENE GEN R E AL A FO LF R O S R AML SAM I L N I G

GENE GEN R E AL A FO LF R O S R AML SAM I L N I G Oktober 2012 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER GENERALFORSAMLING NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Giv forråelsen en overhaling................................ 3 Kære medlemmer..................................................

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

LEVERNYT ANEMONE HEPATICA. Leverforeningen

LEVERNYT ANEMONE HEPATICA. Leverforeningen LEVERNYT ANEMONE HEPATICA Leverforeningen Nr. 1 - Februar 2012 Leverforeningens bestyrelse Landsformand Lone McColaugh, Åløkkehaven 30 5000 Odense C Tlf.: 6614 7005 Email: formand@leverforeningen.dk Kasserer

Læs mere

Jeg tænker meget over livet idag

Jeg tænker meget over livet idag Leverforeningen Nr. 2 Maj 2015 Jeg tænker meget over livet idag Martin A. Andersen, 23 GENERALFORSAMLING NY KAMPAGNE SOLBESKYTTELSE SOMMERTUR E-MAILS 2 LEDER Nyd solen med omtanke Af Lone McColaugh, landsformand

Læs mere

HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN

HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN Denne håndbog for frivillige tilhører: Håndbog for frivillige Layout og tryk: Datagraf Communications Udgiver: Hjerteforeningen 2014 1. udgave 1. oplag Indhold

Læs mere

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 145 juni 2012 28. årgang tema SIDE 5 Landsmøde SIDE 14 Vision leddegigt 2020

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 145 juni 2012 28. årgang tema SIDE 5 Landsmøde SIDE 14 Vision leddegigt 2020 foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 145 juni 2012 28. årgang tema usynlig syg SIDE 5 Landsmøde SIDE 14 Vision leddegigt 2020 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE MED GIGT FNUG-Bladet: Udgives af FNUG

Læs mere