April 2012, nr. 91. ICD-klubbens blad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "April 2012, nr. 91. ICD-klubbens blad"

Transkript

1 Rytmeboxen April 2012, nr. 91 ICD-klubbens blad Læs blandt andet om: Fra bestyrelsen side 2 Nyt bestyrelsesmedlem side 4 Generalforsamling/vintermøde side 5 Drop ikke din kolesterolmedicin side 14 Seminar 2012 side 18 Mangel på D-vitamin er ikke godt side 20

2 Redaktør: Henning Nielsen Novrupvej 24, 1.tv 6705 Esbjerg Ø Tlf.: Bladudvalgsformand: Svenn Erik Kristensen Fasanvej Rønnede Tlf.: Tryk: ABC print Tlf.: Antal: eksemplarer Udkommer: Februar, april, juni, august, oktober, december Medlemskab: For at blive medlem af icdklubben skal du ringe til: Hjerteforeningen på tlf Indleveringsfrist: Stof til bladet skal være redaktøren i hænde senest den 15. i ulige måneder. Klubbens hjemmeside: icdklubben Webmaster: Ole Drensgaard Randersvej Hobro Tlf Redaktionelt Fra bestyrelsen Fra generalforsamlingen Den 24. marts holdt ICD-klubben sin årlige generalforsamling på Dalum Landbrugsskole på Fyn. Generalforsamlingen begyndte med, at alle fremmødte holdt et minuts stilhed for Gerd Bandholtz. Traditionen tro blev Carl Hülsen valgt til dirigent. Han konstaterede, at der var mødt 75 medlemmer op og at generalforsamlingen var indvarslet i overensstemmelse med klubben vedtægter. Palle Møller Nielsen fortalte lidt om skolen, der blev grundlagt i 1862 af Christen Kold, en af Danmarks fremmeste skoletænkere. Dalum Højskole blev på væsentlige punkter et forbillede for hvorledes fremtidens højskoler skulle tage sig ud. Kold drev skolen til sin død i Skolen blev i 1886 genåbnet som en egentlig landbrugsskole, men med respekt for de Grundtvig-Kold ske skoleidealer. De næste punkter: Formandens beretning og klubbens regnskab er optaget i dette nummer af Rytmeboxen.

3 Den største debat efter formandens beretning var om Rytmeboxen. I beretningen nævnes, at bestyrelsen arbejder med at undersøge mulighederne for, at vort medlemsblad kan udsendes elektronisk. Formanden for bladudvalget Svenn Erik Kristensen - redegjorde for de tanker, han havde gjort sig om dette emne. Bestyrelsen havde på sit sidste møde startet en undersøgelse af, hvorledes det evt. ville kunne lade sig gøre. Vi regner med at kunne have det hele på plads i begyndelsen af Det er afgørende, at de, der ønsker at modtage bladet i den nuværende form, fortsat skal have denne mulighed. Der var i forsamlingen også en klar opbakning til, at Rytmeboxen udsendes i en elektronisk form. Der var ikke indkommet forslag, der skulle behandles på generalforsamlingen. Forsamlingen gik derefter over til valg af bestyrelse. Her blev Thorbjørn Neve genvalgt til formand og som nyt medlem blev Søren Rasmussen, Odder valgt for 2 år og Morten Drejer, Silkeborg for et år. Som suppleanter blev valgt: Jan Gotschalk, Judy Johansen og Carl Hülsen. /sek 3

4 Nyt bestyrelsesmedlem Som nyvalgt bestyrelsesmedlem i ICD-klubben vil jeg her præsentere mig for de som ikke var med i Odense. Jeg er 61 år og uddannet elinstallatør. i Jeg valgte dog teknikervejen og har de seneste 30 år serviceret det store fjernvarmeanlæg i og omkring Århus. Jeg blev i maj 2009 ramt af VT, og ca. et kvarter efter indlæggelse på hjerteafdelingen på det gamle Århus Amtssygehus fik jeg hjertestop (et godt sted når det nu skal være) Efter ventetid henover pinsen blev jeg overført til Skejby, hvor jeg efter 12 dages forundersøgelser og operation stod på gaden med min smarte ICD. Efter at have meldt mig til Defibrilatorklubben og set da de holdt seminar i august i Svendborg fik jeg pr telefon accept til for sen tilmelding af en herre på Læsø nemlig vor daværende formand Jørgen Drensgaard, som jeg nu skal afløse i bestyrelsen. Jeg kunne tænke mig i bestyrelsen bl.a. at arbejde for et tættere samarbejde med de unges facebookgruppe. Det er nok noget der er kommet for at blive, og måske de også kan lære lidt af os. Min tilværelse har i de seneste år slået en gevaldig kolbøtte, og har nu droppet al tanke om fremtid på arbejdsmarkedet. Inden indlæggelse i uge 15 til udskiftning til en biventrikulær ICD (Svært ord igen) kan jeg lige nå min yngste datters 30 års fødselsdag og kandidatfest i København i Påsken, men så er jeg da også klar til at tage fat. Søren Rasmussen Søren Rasmussen 4

5 Generalforsamling/Vintermøde ICD Formandens beretning Dødsfald Onsdag d. 24. august 2011 modtog vi den triste besked at Gert Bandholz var afgået ved døden. Jeg overgiver ordet til vor dirigent. (1 minuts stilhed til minde for Gert.) TAK. Bestyrelsens aktiviteter Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 4 møder, samt benyttet telefon og internet til at holde os indbyrdes informeret. Til at overtage den vakante plads i bestyrelsen, efter Gert Bandholz, indtrådte 1. suppleant Morten Drejer. Medlemsantal Ved generalforsamlingen d. 2.april 2011 havde foreningen 1132 medlemmer. Dette er i dag forøget med 85 til Det betyder at vi i dag stadig væk har en plads i Hjerteforeningens repræsentantskab. Når vi når et medlemsantal på 1250, får vi en ekstra plads. Hjemmesiden Vor hjemmeside er i løbet at året blevet forbedret og tilrettet på nogle punkter. Ikke alt er helt på plads, men vi hører gerne fra vor medlemmer, om yderligere forslag til forbedringer og oplysningssider. Fortsættes næste side 5

6 Rytmeboxen Bestyrelsen har drøftet hvorvidt vi skal lade Rytmeboxen, helt eller delvist, til at udkomme på nettet. Vi tror at mange vil kunne drage nytte heraf. ---MEN vi er også realistiske, da vi ved at det for mange vil være et stort skridt, og for andre vil det være umuligt. En kombineret løsning kunne være at de der ønsker Rytmeboxen leveret over nettet, får det. Og de der ønsker det leveret i papirkopi får det uændret. Som det er nu udkommer Rytmeboxen 6 gange om året. Økonomisk vil det betyde en besparelse at gå over til netløsningen! Materiale til Rytmeboxen Ofte er der meget lidt materiale til at udfylde alle siderne. Derfor beder vi alle om at fremkomme med artikler, historier, små og store oplevelser, ideer indhentet fra vor egen hjerteverden, såvel både fra Danmark, men også fra udenlandske oplevelser. Læste i for resten historien om de nøgleløse biler? Skriv og send til Rytmeboxens redaktør. Han vil tage godt imod det. Facebook Ligesom med fornyelse af vort medlemsblad på nettet, vil vi komme til at opleve verden med facebook-øjne. Vi ved godt at vor gode gamle forening (klub) har gjort det godt igennem mange år. Men jo flere yngre ICD-bærere der viser sig, jo mere vil Facebookmediet (og flere lignende) blive aktuelle som kontaktmedier. 6

7 Hospitalsverdenen Antallet af ICD-bærere vokser og samtidig sker der en teknologisk udvikling. Derfor vil der også nødvendigvis, ske en udvikling i antallet af hospitaler der kan påtage sig opgaven med at passe ICDèr. Klubben har været repræsenteret ved et møde om denne udvikling. Det er en interessant udvikling, som kommer både kunderne (det er os), men også hospitalerne til gode. Med ønsket om en fortsat god fremtid for os alle. Thorbjørn 7

8 Kalkulation og resultat for seminar 2011: Udgifter: Budget: Resultat: Ophold , ,00 Musik , ,00 Entre 8.000, ,00 Foredragsholdere 4.000,00 815,20 Rejseomk.bestyrelsen , ,84 Udgifter i alt: , ,04 Indtægter: Deltagerbetaling 36% , ,00 Saldo: , ,04 Kalkulation og resultat for vintermøde 2011: Udgifter: Ophold , ,00 Foredragsholder 2.000,00 524,81 Rejseomk.bestyrelsen 8.000, ,69 Udgifter i alt: , ,50 Indtægter: Deltagerbetaling 28% , ,00 Saldo: , ,50 Rytmeboxen: Trykning ,40 Porto ,50 I alt: ,90 Palle Møller Nielsen Kasserer 8

9 Vintermøde Det er efterhånden blevet en fast tradition i ICD-klubben, at vi har vort traditionsrige vintermøde efter generalforsamlingen. Således også i år. Overlæge Jens Brock Johansen fra Odense Universitetshospital (OUH) holdt det faglige indlæg. Han kom i sin fremlæggelse ind på mange forskellige dele af det emne, der jo optager os alle ICD og hvordan vi lever med den. Omkring ICD-en og især brugen af den på hospitalerne blev det nævnt, at antallet af personer, der får indlagt den, er steget fra 236 i 2001 til 1176 i Det store spring kom i 2006, hvor der internationalt var blevet samlet så megen erfaring og viden om brug af en ICD er, at lægerne kunne tillade sig i stigende udstrækning at benytte den profylaktisk, og at de kunne give personer en ICD, fordi man tror, at det er en god ide. Det var også lige efter, at man for alvor blev opmærksom på, at visse hjerteproblemer kunne være arvelige. Foredragsholderen kom her med en vinkel, som vi i klubben måske skal være opmærksom på i fremtiden. Han nævnte, at mange af fremtidens ICDbærere ikke umiddelbart har fået den, fordi de har haft et hjerteproblem, men fordi de har en arvelig tendens for en hjertesygdom, hvor ICD en måske kunne være livredende. De vil nok komme med andre krav og forventninger til et medlemskab af ICD-klubben, som vi skal prøve at leve op til. Som det fremgår af tallene er kapaciteten de sidste 10 år steget betydeligt i de 5 centre, der indlægger ICD ere. Det er derfor nødvendigt hele tiden at vurdere, hvorledes den personalemæssige ressource benyttes bedst mulig til gavn for os alle. Her blev hjemmemonitorering nævnt som et aktiv, altså, at vor ICD er aflæses hjemme i stedet for ved et besøg på et hjerteambulatorium. Foredragsholderen gav tydelig udtryk for, at kun de, der har problemer med deres ICD er, skal komme til kontrol på et hospital. Alle andre bærere udstyres med et apparat til selvaflæsning. Under hele foredraget blev der stillet mange gode spørgsmål, og der var til tider en livfuld debat. /sek 9

10 Er der vilje, er der vej Vort vintermøde sluttede med et foredrag af Niels Ole Frederiksen om udbryderkongen Carl August Lorentzens liv i Horsens Statsfængsel. På en særdeles livfuld måde blev der fortalt om livet på det gamle Horsens Statsfængsel og især om udbryderkongens liv og hans flugt fra fængslet i Følgende er med tilladelse lånt fra forfatterens hjemmeside: Er der vilje, er der vej Natten mellem den 22. og 23. december i 1949 undveg udbryderkongen og pengeskabstyven Carl August Lorentzen Horsens Statsfængsel via en 18 meter lang tunnel. Det var en sensation, som gav genlyd over hele Danmark. Jeg var godt tre år i 1949, og jeg er vokset op med historien om Carl August Lorentzen. I 2006 skrev og udgav jeg en bog om Carl August Lorentzens fantastiske historie. Bogen og foredraget hedder: Er der vilje, er der vej. Det er en beretning om en mand, der besad store kreative evner, og hvis opfindsomhed ingen grænser kend -te, når det gjaldt om at finde egnede flugtveje ud af fængselet. Niels Ole Frederiksen 10

11 En byretsdommer gav ham engang følgende karakteristik: Når Lorentzen sidder inde, finder han på alle mulige måder at undvige på, han er nærmest genial; men han er en middelmådighed, når han på fri fod skal forvalte sit liv. Fra sin første fængselsdom i 1916 og til sin død i 1958 var det en vandring ud og ind af Horsens Statsfængsel. Efter en times både latter og tankevækkende foredrag kunne vi endnu engang konstatere, at alle havde haft en dejlig eftermiddag. Vi ser frem til vintermødet næste år og kan kun anbefale så mange medlemmer som muligt at deltage. Behøver jeg at sige, at der også blev tid til mange gode samtaler mellem deltagerne. /sek 11

12 12

13 13

14 I USA oplyser sundhedsmyndighederne nu om risiko for bivirkninger ved kolesterolmedicin i form af hukommelsessvigt og diabetes. Hjerteforeningen advarer mod at droppe kolesterolmedicinen uden at kontakte egen læge først Kolesteroldebatten ruller igen og skaber overskrifter i medierne efter, at sundhedsmyndighederne i USA Food and Drug Administration (FDA) - oplyser, at statinbehandling kan give bivirkninger i form af hukommelsessvigt og en øget risiko for at få diabetes 2. Op mod danskere, heraf er mange ældre, tager hver dag statiner, fordi de har for meget kolesterol i blodet, hvilket kan medføre blodpropper i hjertet og hjernen. Men der er ingen grund til at droppe medicinen på grund af de nye informationer fra de amerikanske myndigheder, mener Gorm Boje Jensen, forskningschef i Hjerteforeningen. - Al lægemiddelinformation skal selvfølgelig tages alvorligt, og de danske læger er også opmærksomme på faldgruberne ved kolesterolmedicin. Man bør opsøge sin læge og tage en grundig snak, hvis man oplever bivirkninger som fx muskelsmerter og hukommelsessvigt. Men statiner er stadig de mest sikre og gennemprøvede lægemidler, vi har, hvilket de amerikanske sundhedsmyndigheder også slår fast. Hjertesyge såvel som ældre har stadig større nytte af at tage statiner end ikke at tage dem, hvis de vil mindske risikoen for at blive ramt af blodpropper, siger Gorm Boje Jensen. De amerikanske myndigheder oplyser samtidig, at advarslen mod eventuel leverpåvirkning ikke længere er til stede. Aldersdiskrimination Gorm Jensen mener, at debatten for og imod kolesterolmedicin er fejlagtig. De danskere, der tager kolesterolsænkende medicin, har en betydelig risiko for at få blodpropper. Kolesterolmedicinen skal forhindre, at de får blodpropper eller oplever tilbagefald efter hjertekarsygdom. Der er tale om meget få tilfælde af alvorlige indberetninger af 14 Drop ikke din kolesterolmedicin

15 bivirkninger ved kolesterolmedicin blandt mange millioner verden over, der tager kolesterolsænkende medicin. Gorm Jensen mener, at ældre har ret til at bekymre sig om deres helbred. Det er deres vigtigste ressource i livet og det er klart, at de vil gøre alt for ikke at blive hjertesyge. - At begynde at fraråde ældre at tage statiner nærmer sig aldersdiskrimination, siger Gorm Boje Jensen. Gorm Boje Jensen anbefaler, at ældre såvel som hjertesyge og mennesker, der er i risiko for at få hjertekarsygdom, bør stoppe med at ryge, spise fornuftigt i form af mindre fedt, salt og sukker, og motionere. For de, der ikke tåler statiner, kan fiskeolie være et godt alternativ, viser nye studier. Hvem er i risikogruppen? Kolesteroltallet kan ikke stå alene, når man skal tage stilling til, om der skal gives kolesterolmedicin. Den samlede risiko for at få en alvorlig hjertelidelse skal være over 5 procent pr. 10. år. Det bedømmes ud fra alder, køn, blodtryk, rygning og kolesterolniveau. Hvis man ikke har haft hjertekarsygdom, skal kolesteroltallet være under 5 mmol/l. Har man fået konstateret en hjertekarsygdom, eller er man diabetiker eller arveligt disponeret for at få åreforsnævring, er det nødvendigt med et samlet kolesteroltal lavere end 5 mmol/l. I disse persongrupper er det ifølge internationale retningsliner relevant med kolesterolsænkende medicin. 15

16 Hvordan behandler man for højt kolesterol? For højt kolesterolniveau behandles med statinpræparater, der typisk sælges under navnene: Simvastatin Fluvastatin Crestor Pravastatin Zarator Kortsigtede bivirkninger af statiner er få og sjældne. Typisk viser de sig som udslæt, fordøjelsesbesvær, søvnløshed og hovedpine. En anden bivirkning kan være muskelømhed. I sjældne tilfælde kan der også komme forbigåenden forvirring og hukommelsesbesvær. Ofte kan man sænke bivirkningerne ved at skifte fra et præparat til et andet eller ved at kombinere forskellige præparater. Lægen skal kontaktes, hvis der kommer ømhed i musklerne eller andre mulige bivirkninger. Man skal ikke holde op med kolesterolmedicin uden at spørge lægen. Af Mette Stougård. 16

17 Billeder fra generalforsamling/vintermøde 17

18 SEMINAR Vi skal besøge Røverne fra Rold Fat allerede nu din kalender og noter, at d august 2012 afholder ICD-klubben sit traditionsrige årlige SEMINAR. Denne gang et meget traditionsrigt sted REBILD BAKKER. Selv om det kan virke fjernt for jer fra Sjælland, har vi planlagt, at hvis I benytter en bestemt togafgang fra Sjælland, vil der være transport fra Støvring Station. Med de kendte togtider er der afgang kl. 07:00 fra København og med ankomst til Støvring kl. 11:29. Derefter transport til HOTEL COMWELL REBILD BAKKER. Vi lægger ud lørdag, d. 18. august 2012 med frokost og derefter er der de to traditionelle foredrag. Dels et om hospicetanken og dels om Jysk humor fra Aakjær til Hausgaard via Brovst Efter festmiddagen vil REBILD SPILLEMÆNDENE spille op til dans. Vi kan forsikre dig, at det bliver nogle af de gode gamle folkedanse. Vi håber at få en instruktør til at hjælpe os igennem. Om søndagen d. 19. august 2012 er der en bustur til en af de helt store attraktioner i området: TINGBÆK KALKMINE. Vi vil få en guidet tur her. Dagen slutter med en let frokost og ikke mindst trækningen af vort traditionelle amerikanske lotteri. 18

19 Prisen er ikke fastsat endnu, men den bliver nok på samme niveau som sidste år. Detaljeret program samt tilmelding kommer i næste nummer af Rytmeboxen, der udkommer i begyndelsen af juni måned. Hvad skal du den august til seminar med ICD-klubben. Bestyrelsen og rigtig mange medlemmer ser frem til at møde dig! /sek 19

20 Mangel på D-vitamin kan være skæbnesvanger Især hjertesvigtpatienter mangler D-vitamin, blandt andet fordi de ikke er så ofte ude i solen Mangel på D-vitamin kan være livsfarlig, viser et israelsk forskningsprojekt offentliggjort i det europæiske tidsskridt for hjertesvigt, European Journal of Heart Failure. Forskerne bag projektet har målt D- vitaminniveauet hos 3009 hjertesvigtpatienter og hos personer uden hjertesvigt. For begge grupper viste det sig, at personer med for lidt D-vitamin i blodet har øget risiko for at dø. Vitamintilskud kan sænke dødelighed Blandt hjertesvigtpatienterne er risikoen for at dø omtrent en halv gange højere (52 procent) blandt de, der mangler D-vitamin. Det er værd at bemærke sig fordi, der er en større andel med mangel på D- vitamin blandt hjertesvigtpatienter, end blandt befolkningen som helhed. Færre end hver tiende (8,8 procent) af hjertesvigtpatienterne i undersøgelsen havde et optimalt D-vitaminniveau. Derfor er der også gode muligheder for at forlænge livet med D- vitamintilskud. Dødeligheden blandt hjertesvigtpatienter faldt med en tredjedel blandt de, der blev behandlet med ekstra D-vitamin, viser det israelske forskningsprojekt. Det bekræfter de konklusioner, en dansk forskergruppe nåede frem til i

21 Få tjekket D-vitamintal Det danske studie viste, at chancerne for at leve længere som hjertesvigtpatient øges, hvis man får D-vitamin nok. Forskerne herhjemme fulgte 148 ældre hjertesvigtpatienter, der var i ambulant behandling på hjertesvigtklinikken i Hvidovre. Knap halvdelen (43 procent) havde D-vitaminmangel, mens resten havde tilstrækkeligt med D-vitamin i blodet. I den første gruppe var det kun cirka halvdelen, der levede efter tre et halvt år, mens fire ud af fem fra gruppen med normalt D- vitaminniveau overlevede så længe. På den baggrund opfordrer Hjerteforeningens forskningschef, Gorm B. Jensen, hjertesvigtpatienter til at få tjekket niveauet af D-vitamin hos lægen. - Udover muligvis at give hjerteproblemer kan mangel på D-vitamin også medføre gener, især i muskler og knogler. Derfor opfordrer Hjerteforeningen opfordrer alle hjertesvigtpatienter til at få målt deres D-vitaminniveau. Gorm Boje Jensen tilføjer dog, at man ikke bør begynde at spise D-vitamin uden først at få konstateret, om man har for lidt D-vitamin i blodet. - For meget D-vitamin er nemlig heller ikke godt. Derfor skal man sørge for at bede lægen måle niveauet, hvis lægen ikke selv er opmærksom på det, siger han. En af grundene til, at hjertepatienter mangler D-vitamin antages at være, at de ikke kommer så meget ud og derfor ikke får så meget sollys. Desuden peger de israelske forskere på, at andre faktorer kan spille ind, eksempelvis overvægt, diabetes og for lidt calcium og hæmaglobin i kroppen. Af Morten Bonde Pedersen. 21

22 Er du hjertepatient, ung/ældre med en ICD enhed, kunne du måske have glæde af, at mødes med andre ICD bærere for at snakke og udveksle erfaringer. Pårørende er også velkommen til at deltage. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til hjertesygeplejersker. Tid: 14/ kl Sted: Rådgivningscenter Kbh. Hauser Plads 20, 1127 Kbh. K Tilmelding nødvendigt på ! Venlig hilsen Charlotte Andersen ICD-møde i København A K T I V I T E T S K A L E N D E R Dato Arrangement Kontaktperson 24 april 15-16:30 21 august 18:30-20:00 23 oktober 15-16:30 ICD-møder i 2012 Rådgivningscenter Næstved Apotekerstræde 4A 4700 Næstved Tilmelding nødvendig til eller Tlf juni 2012 ICD-møde i København Se øverst på siden august 2012 Seminar i Rebild 22

23 Bestyrelsen 2012 Formand: Thorbjørn Neve Rappendam Have Slangerup Tlf.: Morten Drejer, Bredgade 18A, 8600 Silkeborg Tlf.: Næstformand: Svenn Erik Kristensen Fasanvej Rønnede Tlf.: Billede kommer senere Søren Rasmussen Rude Skovvej Odder Kasserer Palle Møller Nielsen Fuglebakken Odense NV Tlf.: Ulla Hansen Blomsterparken 13 Stevnstrup 8870 Langå Tlf.: Sekretær: Annelise Hattesen Sct. Nicolai Gade 19, Aabenraa Tlf.: Hauser Plads København K Tlf.: Fax

24 Billeder fra Vintermøde på Dalum landbrugsskole Overlæge Jens Brock Johansen fra OUH 24

April 2014, nr. 101. ICD-klubbens blad

April 2014, nr. 101. ICD-klubbens blad April 2014, nr. 101 ICD-klubbens blad Læs blandt andet om: Formanden har ordet side 2 Referat af generalforsamling side 8 Ny direktør side 11 Vi mødes i Korsør side 12 Aktivitetskalender side 14 Redaktionelt

Læs mere

December 2015, nr. 109. ICD-klubbens blad

December 2015, nr. 109. ICD-klubbens blad December 2015, nr. 109 ICD-klubbens blad Læs blandt andet om: Fra formanden side 3 Generalforsamling side 4 Vintermøde side 5 TV-Kugler side 7 Seminar 2016 side 8 Risengrød på den nemme måde side 14 Ladywalk

Læs mere

Ny forskning: Sådan sænker du dit kolesteroltal

Ny forskning: Sådan sænker du dit kolesteroltal Ny forskning: Sådan sænker du dit kolesteroltal Er dit kolesteroltal for højt, så snup en pille og løb en tur. Ny forskning viser, at du lever længst ved en kombination Af Torben Bagge, 20. december 2012

Læs mere

Oktober 2014, nr ICD-klubbens blad

Oktober 2014, nr ICD-klubbens blad Oktober 2014, nr. 103 ICD-klubbens blad Læs blandt andet om: Fra formanden side 2 Hjemmesiden side 4 Hjerteforeningen på Facebook side 5 Billeder fra Seminar side 6-9 Græskarsuppe side 12 Informanter søges

Læs mere

December 2013, nr. 99. ICD-klubbens blad

December 2013, nr. 99. ICD-klubbens blad Rytmeboxen December 2013, nr. 99 ICD-klubbens blad Læs blandt andet om: Fra bestyrelsen side 2 Rytmeboxen. De nye tider side 3 Generalforsamling side 6 Vintermøde side 7 App en Red liv side 10 5:2 kuren

Læs mere

Guide: Sådan sænker du dit kolesterol

Guide: Sådan sænker du dit kolesterol Guide: Sådan sænker du dit kolesterol Hvis hjertepatienter får sænket andelen af det 'onde' LDL-kolesterol mere end anbefalet i dag, reduceres risikoen for en blodprop. Af Trine Steengaard Nielsen, 5.

Læs mere

Juni 2014, nr. 102. ICD-klubbens blad

Juni 2014, nr. 102. ICD-klubbens blad Rytmeboxen Juni 2014, nr. 102 ICD-klubbens blad Læs blandt andet om: Formanden har ordet side 2 Fra læser til læser side 5 Seminar 2014 side 6 Livsstilscentret Brædstrup side 12 Aktivitetskalender side

Læs mere

December 2012, nr. 94. ICD-klubbens blad

December 2012, nr. 94. ICD-klubbens blad Rytmeboxen December 2012, nr. 94 ICD-klubbens blad Læs blandt andet om: Fra bestyrelsen side 2 Vintermøde/generalforsamling side 6 Hjertegalla side 8 Røgen siver på danske arbejdspladser side 14 Et ikke-helte

Læs mere

Hjerteforeningens ICD klub ICD-klubbens seminar Hotel Comwell i Sønderborg

Hjerteforeningens ICD klub ICD-klubbens seminar Hotel Comwell i Sønderborg Rytmeboxen September 2016, nr. 112 Hjerteforeningens ICD klub ICD-klubbens seminar Hotel Comwell i Sønderborg Foto: Bendt Ørskov Larsen Læs blandt andet Formandens side side 03 Berlinturen side 04 Foredrag

Læs mere

Læs blandt andet om: ICD-klubbens blad. April 2015, nr. 106

Læs blandt andet om: ICD-klubbens blad. April 2015, nr. 106 April 2015, nr. 106 ICD-klubbens blad Læs blandt andet om: Fra bestyrelsen side 3 Så skal vi til Silkeborg side 12 58 år som orienteringsløber side 14 Kalenderen side 18 Redaktionelt Redaktør: Henning

Læs mere

Februar 2015, nr. 105. ICD-klubbens blad

Februar 2015, nr. 105. ICD-klubbens blad Februar 2015, nr. 105 ICD-klubbens blad Læs blandt andet om: Fra Formanden side 3 Vintermøde/generalforsamling side 4 Skriv til RYTMEBOXEN side 7 Ny hjemmeside side 8 ICD og angst side 12 Hjerterådgivning

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

Februar 2014, nr. 100. ICD-klubbens blad

Februar 2014, nr. 100. ICD-klubbens blad Rytmeboxen Februar 2014, nr. 100 ICD-klubbens blad Læs blandt andet om: Fra bestyrelsen side 2 Sådan læses Rytmeboxen fremover side 5 Vintermøde side 7 Kostfibre side 9 Komplikationer for PM/ICD-bærere

Læs mere

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-01.htm

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-01.htm Side 1 af 5 Nr. 1 \ 2008 Behandling af forhøjet kolesterol Af farmaceut Hanne Fischer Forhøjet kolesterol er en meget almindelig lidelse i Danmark, og mange er i behandling for det. Forhøjet kolesterol

Læs mere

1. udgave. 1. oplag. 2008. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 539

1. udgave. 1. oplag. 2008. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 539 1. udgave. 1. oplag. 2008. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 539 FORKAMMERFLIMREN Når hjertet er ude af takt HVAD ER FORKAMMERFLIMREN? Forkammerflimren (atrieflimren) er en meget hurtig og uregelmæssig

Læs mere

Rådgivning Region syd

Rådgivning Region syd Rådgivning Region syd Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-10 Aktiviteter i Rådgivning Odense 11 Aktiviteter i Rådgivning Varde 12

Læs mere

3. udgave. 1. oplag. 2009. Foto: Scanpix.Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 271

3. udgave. 1. oplag. 2009. Foto: Scanpix.Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 271 3. udgave. 1. oplag. 2009. Foto: Scanpix.Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 271 SEX OG SAMLIV Et godt sexliv - også med hjertekarsygdom TO MÅ MAN VÆRE Har man været indlagt med en hjertekarsygdom, melder

Læs mere

Introduktionsdag for frivillige Den 3. maj 2016 Vicedirektør Torben Koed

Introduktionsdag for frivillige Den 3. maj 2016 Vicedirektør Torben Koed Introduktionsdag for frivillige Den 3. maj 2016 Vicedirektør Torben Koed Kort om Hjerteforeningen Interesseorganisation med særligt fokus på forebyggelse, patientstøtte og forskning, stiftet i 1962 136.800

Læs mere

RÅDGIVNINGSCENTER ESBJERG AKTIVITETSPLAN FORÅR 2013

RÅDGIVNINGSCENTER ESBJERG AKTIVITETSPLAN FORÅR 2013 RÅDGIVNINGSCENTER ESBJERG AKTIVITETSPLAN FORÅR 2013 Systolisk blodtryk (mmhg) Diastolisk blodtryk (mmhg) Udfyld dette spindelvæv og få overblik over, hvilke områder du med fordel kan sætte ind på for at

Læs mere

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan efterår 2014

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan efterår 2014 Rådgivningscenter aalborg Aktivitetsplan efterår 2014 1 INDHOLD 3-6 Temamøder/fordrag 7 Kurser 8 Motion 9 Uderådgivning 10-11 Faste tilbud Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi

Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi Hvad er forhøjet kolesterolindhold i blodet? Det er ikke en sygdom i sig selv at have forhøjet kolesterolindhold i blodet. Kolesterol er et livsnødvendigt

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

1. udgave. 1. oplag Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 1164

1. udgave. 1. oplag Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 1164 1. udgave. 1. oplag 2010. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 1164 PSYKISKE REAKTIONER PÅ HJERTEKARSYGDOM Måske har du brug for hjælp? DET ER NORMALT AT REAGERE Det er en voldsom oplevelse at få og blive

Læs mere

7. udgave. 1. oplag. 2011. Forsidefoto: Scanpix/Corbis. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 143

7. udgave. 1. oplag. 2011. Forsidefoto: Scanpix/Corbis. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 143 7. udgave. 1. oplag. 2011. Forsidefoto: Scanpix/Corbis. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 143 KEND DIT KOLESTEROL Sådan kan du selv sænke dit kolesteroltal Mere end to ud af tre danskere har et højt

Læs mere

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan forår 2014

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan forår 2014 Rådgivningscenter aalborg Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-6 Temamøder/fordrag 7 Kurser 8 Uderådgivning 9-11 Faste tilbud Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 ENDOKARDIT Betændelse i hjertet SYMPTOMER PÅ ENDOKARDIT Symptomerne på endokardit kan variere fra person til person.

Læs mere

1. udgave. 1. oplag. 2009. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 716

1. udgave. 1. oplag. 2009. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 716 1. udgave. 1. oplag. 2009. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 716 FORSTYRRELSER I HJERTERYTMEN Med eller uden pacemakerbehandling Den normale hjerterytme i hvile er 50-100 slag i minuttet. Hjerterytmen

Læs mere

2. udgave. 1. oplag. 2010. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 157

2. udgave. 1. oplag. 2010. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 157 2. udgave. 1. oplag. 2010. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 157 HJERTEKLAPSYGDOMME Når en hjerteklap svigter Hvad er en klapsygdom? Sygdom i hjerteklapperne kan være medfødt eller opstå senere i livet.

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af Kommunal Vejteknisk Forenings generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 24 deltagere.

Referat af Kommunal Vejteknisk Forenings generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 24 deltagere. Referat af s generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 24 deltagere. 18-05 - 2011 Pkt. 1. Valg af dirigent. Pkt. 2. ens beretning. Niels Chr. Mikkelsen,

Læs mere

Juni 2015, nr. 107. ICD-klubbens blad

Juni 2015, nr. 107. ICD-klubbens blad Rytmeboxen Juni 2015, nr. 107 ICD-klubbens blad Læs blandt andet om: Fra formanden side 3 Seminar side 5 Red nu liv for fanden side 12 Rabarberkage side 14 Aktivitetskalender side 15 Bestyrelsen side 16

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

Rådgivningscenter. Aktivitetsplan forår 2015. Region syd. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig

Rådgivningscenter. Aktivitetsplan forår 2015. Region syd. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig Rådgivningscenter Region syd Aktivitetsplan forår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-8 Aktiviteter i Rådgivning Odense 9 Aktiviteter i Rådgivning Varde

Læs mere

Rådgivning Region sjælland og hovedstaden

Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-8 Aktiviteter i Rådgivning København 8-9 Aktiviteter

Læs mere

Rytmeboxen. Læs blandt andet om: ICD-klubbens blad. Juni 2013, nr. 97

Rytmeboxen. Læs blandt andet om: ICD-klubbens blad. Juni 2013, nr. 97 Rytmeboxen Juni 2013, nr. 97 ICD-klubbens blad Læs blandt andet om: Fra bestyrelsen side 2 Seminar side 4 Flemmings historie side 12 Danskerne mangler viden side 16 Redaktør: Henning Nielsen Åmosevænget

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

M e d l e m s b l a d

M e d l e m s b l a d Side 12 September kvartal 2014 12. Årgang M e d l e m s b l a d Traktorringridning i Bøjden 2014 Side 2 Side 11 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil:

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r NÆ STV E D. Aktivitetsplan forår 2014

Rådg ivningsce n t e r NÆ STV E D. Aktivitetsplan forår 2014 Rådg ivningsce n t e r NÆ STV E D Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-7 Foredrag/temamøder 8 Kurser 9 Uderådgivning 10-11 Faste tilbud Hjertepatient eller pårørende? Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen

Læs mere

SYMPTOMER OG BEHANDLING

SYMPTOMER OG BEHANDLING Blodtryk BLODTRYK Blodtryk er et udtryk for blodets tryk på blodårernes vægge. Blodtrykket afhænger af, hvor stor en kraft hjertet pumper blodet rundt med, og hvor stor modstand blodet møder ved kontakt

Læs mere

Rådgivningscenter Esbjerg. Aktivitetsplan efterår 2014

Rådgivningscenter Esbjerg. Aktivitetsplan efterår 2014 Rådgivningscenter Esbjerg Aktivitetsplan efterår 2014 1 INDHOLD 3-7 Foredrag 8 Kurser 9-11 Faste tilbud Hjertepatient eller pårørende? så bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

December 2016, nr Hjerteforeningens ICD klub. ICD-klubben forbinder landets medlemmer Foto: Flemming Krogh, Korsør 2014

December 2016, nr Hjerteforeningens ICD klub. ICD-klubben forbinder landets medlemmer Foto: Flemming Krogh, Korsør 2014 Rytmeboxen December 2016, nr. 113 Hjerteforeningens ICD klub ICD-klubben forbinder landets medlemmer Foto: Flemming Krogh, Korsør 2014 Læs blandt andet Formandens side side 03 Generalforsamling 2017 side

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

1. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: NN. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 1179

1. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: NN. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 1179 1. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: NN. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 1179 BRYSTSMERTER (ANGINA PECTORIS) OG BLODPROP I HJERTET Kend symptomerne og reagér hurtigt HVAD ER ANGINA PECTORIS? Angina pectoris

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

guide Gæld er hårdt for dit helbred sider September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du styr på dit blodtryk

guide Gæld er hårdt for dit helbred sider September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du styr på dit blodtryk Foto: Byline guide September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du styr på dit blodtryk 5 gode råd til hvordan du slipper af med gælden Tips til hvordan du selv kan sænke dit blodtryk

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

rådgivning Aktivitetsplan forår 2016 Region midt- og nordjylland Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig

rådgivning Aktivitetsplan forår 2016 Region midt- og nordjylland Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig rådgivning Region midt- og nordjylland Aktivitetsplan forår 2016 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-10 Aktiviteter i Rådgivning Aarhus 11 Aktiviteter i Rådgivning

Læs mere

2. udgave. 1. oplag. 2007. Foto forside: Scanpix. Øvrige fotos: Nicolai Howalt. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 642

2. udgave. 1. oplag. 2007. Foto forside: Scanpix. Øvrige fotos: Nicolai Howalt. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 642 2. udgave. 1. oplag. 2007. Foto forside: Scanpix. Øvrige fotos: Nicolai Howalt. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 642 RYGNING OG DIT HJERTE Sådan kvitter du tobakken FOR HJERTERNES SKYLD Hver tredje

Læs mere

Godhavn Grundejerforening

Godhavn Grundejerforening Godhavn Grundejerforening Nr. 45 Medlemsinformation 16. maj 2009 Ordinær generalforsamling Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Godhavn Grundejerforening Søndag den 21. juni 2009. kl. 10.00

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r. Aktivitetsplan forår 2014

Rådg ivningsce n t e r. Aktivitetsplan forår 2014 Rådg ivningsce n t e r E s bj e rg Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-5 Foredrag 6 Kurser 7 Inspiration 9 Kurser 8 Uderådgivning 9-11 Faste tilbud Hjertepatient eller pårørende? så bliv gratis medlem

Læs mere

Samarbejde med patientforeninger. Workshop ved TR-Forum 2011

Samarbejde med patientforeninger. Workshop ved TR-Forum 2011 Samarbejde med patientforeninger Workshop ved TR-Forum 2011 Sådan går det 100 medlemmer, fra de er 20 til 65 år Pct. Mænd Kvinder Alderspension 72 72 Dødsfald 14 8 Førtidspension 14 20 Kritisk syg 18 15

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg 23. februar 2015 Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg Fremmødte: 23 medlemmer 1. Valg af dirigent Alex Jensen blev af bestyrelsen forslået og blev enstemmigt valgt.

Læs mere

Rådgivning. Aktivitetsplan forår 2016. Region syd. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig

Rådgivning. Aktivitetsplan forår 2016. Region syd. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig Rådgivning Region syd Aktivitetsplan forår 2016 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-9 Aktiviteter i Rådgivning Odense 10-11 Aktiviteter i Rådgivning Varde 12-13

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Rådgivningscenter NÆSTVED. Aktivitetsplan efterår 2014

Rådgivningscenter NÆSTVED. Aktivitetsplan efterår 2014 Rådgivningscenter NÆSTVED Aktivitetsplan efterår 2014 1 INDHOLD 3-7 Foredrag/temamøder 8 Kurser 9 Uderådgivning 10-11 Faste tilbud Hjertepatient eller pårørende? Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Foreningens navn er Hjerteforeningen, Foreningen til Hjertesygdommenes

Foreningens navn er Hjerteforeningen, Foreningen til Hjertesygdommenes vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Hjerteforeningen, Foreningen til Hjertesygdommenes bekæmpelse. Foreningens hjemsted er København. 2. Formål Hjerteforeningens formål er: At støtte videnskabelig

Læs mere

Rådgivningscenter aarhus. Aktivitetsplan forår 2014

Rådgivningscenter aarhus. Aktivitetsplan forår 2014 Rådgivningscenter aarhus Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-5 Foredrag/temamøder 6-7 Kurser 8 Motion 9 Uderådgivning 10-11 Faste tilbud Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

Deltagerinformation 10-01-2009 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 10-01-2009 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE Tilskud af høj-dosis vitamin D under graviditeten med henblik på forebyggelse af astma hos børn: Delstudium i ABC (Asthma Begins in Childhood) kohorten Vi henvender os til dig

Læs mere

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE Type 2-diabetes - en folkesygdom 200.000-300.000 danskere har type 2- diabetes. Derudover får 10.000-20.000 hvert år sygdommen, der også kaldes type 2-sukkersyge.

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Hjertesvigtklinikken. Regionshospitalet Silkeborg. Medicinsk Afdeling M1

Hjertesvigtklinikken. Regionshospitalet Silkeborg. Medicinsk Afdeling M1 Hjertesvigtklinikken Regionshospitalet Silkeborg Medicinsk Afdeling M1 Velkommen til hjertesvigt-klinikken på M1 På hjerteafdelingen har vi specialuddannet en gruppe sygeplejersker, som i samarbejde med

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

guide RED DIT HJERTE FEM GODE HJERTERÅD Stor guide Marts 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide RED DIT HJERTE FEM GODE HJERTERÅD Stor guide Marts 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide Marts 2015 Stor guide RED DIT HJERTE FEM GODE HJERTERÅD Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 INDHOLD SIDE 4 med header En mere skånsom behandling med færre komplikationer vil kunne redde

Læs mere

Hjerteforeningens første LANDSINDSAMLING. SØNDAG, DEN 24. APRIL 2016 1UDAF4.dk

Hjerteforeningens første LANDSINDSAMLING. SØNDAG, DEN 24. APRIL 2016 1UDAF4.dk Hjerteforeningens første LANDSINDSAMLING SØNDAG, DEN 24. APRIL 2016 1UDAF4.dk Hvorfor samler vi ind? 1 ud af 4 dør af en hjerte-kar-sygdom Tal fra European Heart viser, at hjerte-kar-sygdomme er den mest

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Rådgivning. Aktivitetsplan forår 2015. Region sjælland og hovedstaden. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig

Rådgivning. Aktivitetsplan forår 2015. Region sjælland og hovedstaden. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Aktivitetsplan forår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-7 Aktiviteter i Rådgivning København 8 Aktiviteter i

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013 Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n Aktivitetsplan efterår 2013 1 indhold 3-4 Faste tilbud 5 Foredrag 6-8 Temamøder 9 Kurser 10 Hjertebilen, uderådgivning 11 Lad dig inspirere 12 Nyheder Bliv gratis medlem

Læs mere

Guide: Sådan kvitter du smøgerne

Guide: Sådan kvitter du smøgerne Guide: Sådan kvitter du smøgerne Rygestoppræparater har været udsat for meget kritik, men det er der ingen grund til, mener eksperter Af Lisa Ryberg Pedersen, oktober 2012 03 Udskældte piller virker 05

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 12. april 2014. Steen, Lars, Anette, Ulla. Deltagere: Ikke mødt:

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 12. april 2014. Steen, Lars, Anette, Ulla. Deltagere: Ikke mødt: BESTYRELSESMØDE Sted: Værløse Dato: 12. april 2014 Deltagere: Steen, Lars, Anette, Ulla Ikke mødt: Afbud: Referent: Uffe Ulla Dagsorden 1.0 Valg af referent... 2 2.0 Kommentarer til sidste referat... 2

Læs mere

Nyhedsbrev Efterår 2012

Nyhedsbrev Efterår 2012 Nyhedsbrev Efterår 2012 Kære medlem Vi er klar med efterårets program. Vi har prøvet at sammensætte et varieret program med motion, hjertecaféer og som noget nyt : hjertestarterkurser Det har længe været

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Februar 2012, nr. 90. ICD-klubbens blad

Februar 2012, nr. 90. ICD-klubbens blad Rytmeboxen Februar 2012, nr. 90 ICD-klubbens blad Læs blandt andet om: Nøgleløse biler side 2 Generalforsamling side 4 Vintermøde side 5 Motion, hvor meget side 9 Rygere stopper i stort tal side 12 Spis

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for Hjerteforeningens Børneklub. Oprettet: Torsdag, 27. juni :29 Senest opdateret: Onsdag, 04.

Vedtægter. Vedtægter for Hjerteforeningens Børneklub. Oprettet: Torsdag, 27. juni :29 Senest opdateret: Onsdag, 04. Vedtægter Oprettet: Torsdag, 27 juni 2013 11:29 Senest opdateret: Onsdag, 04 juni 2014 15:20 Vedtægter for Hjerteforeningens Børneklub 1 Klubbens navn er Hjerteforeningens Børneklub (klub for familier

Læs mere

HIV, liv & behandling. Krop og psyke

HIV, liv & behandling. Krop og psyke HIV, liv & behandling Krop og psyke Denne folder er beregnet til hiv-smittede, som ønsker information om de fysiske og psykiske sider ved at leve med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r. Aktivitetsplan efterår 2013

Rådg ivningsce n t e r. Aktivitetsplan efterår 2013 Rådg ivningsce n t e r a a lb o rg Aktivitetsplan efterår 2013 1 indhold 3-4 Faste tilbud 5 Foredrag 6-8 Temamøder 9 Kurser 10 Motion 11 Uderådgivning Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan forår 2014

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan forår 2014 Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-6 Foredrag/temamøder 7 Kurser 8 Uderådgivning 9-10 Faste tilbud 11 Lad dig inspirere Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld

Læs mere

Iskæmisk hjertesygdom - invasiv behandling 2017

Iskæmisk hjertesygdom - invasiv behandling 2017 Iskæmisk hjertesygdom - invasiv behandling 2017 Anne Kaltoft Formand for bestyrelsen i Hjerteforeningen Ledende overlæge, ph.d., MPM, speciallæge i kardiologi, Afdeling for Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Din viden om p-piller er afgørende for din behandling

Din viden om p-piller er afgørende for din behandling Din viden om p-piller er afgørende for din behandling Det er en smal sag at få en recept på p-piller af lægen. Alligevel det er en god idé selv at have sine fakta på plads omkring præventionen, inden man

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

Oktober 2012, nr. 93. ICD-klubbens blad

Oktober 2012, nr. 93. ICD-klubbens blad Rytmeboxen Oktober 2012, nr. 93 ICD-klubbens blad Læs blandt andet om: Fra bestyrelsen side 3 Fremtidens hjerter side 6 Seminar 2012 side 8 Læsøtur side 14 Sol over Gudhjem side 18 Nye kørekortregler side

Læs mere

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom 2016-2 1 Siden sidst. Tirsdag den 19. januar: Foredrag på friskolen i samarbejde med Nutidens Husmødre, Foreningen Norden, Friskolen og Lokalhistorisk Forening.

Læs mere