Demonstration i Strasbourg Ejby kommunes ligestillingspris Landskampe i fodbold Chaufførmøde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Demonstration i Strasbourg Ejby kommunes ligestillingspris Landskampe i fodbold Chaufførmøde"

Transkript

1 Nr Demonstration i Strasbourg Ejby kommunes ligestillingspris Landskampe i fodbold Chaufførmøde Eksklusivaftaler Generalforsamling 27. marts 2006 Nyt fra 3F Vestfyn Set og sket på Vestfyn Kommende aktiviteter Faglig nyt Nyt fra blokaden Havnedirektivet er dødt Talerstolen Nyt fra A-kassen Socialrådgiverens sider På hjemmefronten Opslagstavlen LO Plus kort - medlemstilbud Nyt arbejde og nyt fra Miljøudvalget Tillykkesiden

2 Indhold Afdelingskontor: Langelandsvej Middelfart Tlf Fax Hjemmeside: Lokalkontor Assens Skovvej Assens Tlf Fax Lokalkontor Ejby Anlægsvej Ejby Tlf Fax Lokalkontor Hårby Algade 49, 1.tv 5683 Haarby Tlf Fax Eksklusivaftaler 4 Nyt fra 3F Vestfyn 5 Set og sket på Vestfyn Chaufførmøde 8 Ordinær generalforsamling 10 Kommende aktiviteter 12 Faglig nyt 14 Nyt fra blokaden 15 Havnedirektivet er dødt 16 Talerstolen 17 Faglig nyt 18 Nyt fra A-kassen Ansvarshavende redaktør Gert B. Pedersen Redaktion Birthe Lauvring Deadline til næste nr. 15. maj 2006 Tryk MV-Tryk a/s 19 Socialrådgiverens sider 21 På hjemmefronten 22 Opslagtavlen 23 LO Plus Kort 26 Nyt arbejde og nyt fra Miljøudvalget 27 Tillykkesiden Åbningstider Telefontider Mandag kl kl kl Tirsdag kl kl kl Onsdag LUKKET kl Torsdag kl kl kl Fredag kl kl Bemærk, at der er lukket for personlig henvendelse i Ejby og Assens hver fredag og i Hårby hver mandag. Telefonerne er dog åbne disse dage. 2

3 Eksklusivaftaler - Overdrevet hysteri v/ afdelingsformand Gert B. Pedersen Den 11. januar afsagde Menneskerettighedsdomstolen dom om eksklusivaftaler på det danske arbejdsmarked. Domstolen har afgjort, at det var i strid med menneskerettighederne, da to danskere blev tvunget ind i bestemte fagforeninger. Eksklusivaftaler er således i strid med den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 11 om foreningsfrihed. Domstolen underkender dermed den danske foreningsfrihedslov. Det er der ikke så meget at gøre ved! Men hvis man følger regeringens, mediernes og de gule discount organisationers udmeldelser i pressen dagen efter, så skulle man tro, at det var hele arbejderbevægelsen, der er blevet forbudt. Det er ingenlunde tilfældet! Omkring 8 % af lønmodtagerne i LO-området arbejder på overenskomster, hvor der findes en eksklusivaftale. Disse forhold skal selvsagt ændres som følge af Strasbourg-kendelsen. Nu er det jo ikke sådan at alle disse 8 % er presset ind i organisationen, og kun er der fordi de er tvunget dertil. Som det er tilfældet i organisationerne i almindelighed er 7-8 ud af 10 medlemmer ret godt eller helt godt tilfredse med fagforeningernes service og deres indsats. Og der er som sagt ingen grund til at tro, at det er anderledes med lønmodtagere, der er omfattet af en eksklusivbestemmelse. Det var de 8 %. Med hensyn til de øvrige 92 % af medlemmerne i LO, er der ingen ændring. Her er det den fornuftige samtale, de gode argumenter, sammenholdet, og eksemplets magt der altid har kunnet, og også i fremtiden vil overbevise nye kolleger om nødvendigheden af fagbevægelsen og de overenskomster, der er forudsætningen for det velfærdssamfund, vi har skabt gennem de seneste 125 år. Men der er fokus på fagforeningerne og vores virke. Vi skal blive dygtigere til opsøgende arbejde, til at tale med folk og ikke til folk. Vi skal argumentere, lytte, svare og derefter overbevise. Unge mennesker i dag er opdraget anderledes end tidligere generationer. De vil ikke spises af med kortfattede bemærkninger og nemme løsninger, eller dumsmarte udtalelser. De vil se argumenter, de vil overbevises og alle undersøgelser tyder da også på, at det store flertal af unge mennesker kan motiveres for medlemskab af fagforeningen, blot vi griber sagen fornuftigt an. Lad os derfor tage fat på opgaven med optimisme, gå-på-mod og ildhu. Lad ikke mørkemændene få ret, men lad os bruge angrebene på os til en modoffensiv, og lad os vise omverdenen at vi har et projekt, der sagtens kan sælges. Nogle få går altid efter det billigste tilbud, men folk i almindelighed ved godt at kvalitet koster. Sådan er det også, når det handler om fagforeninger! 3

4 Nyt fra 3F Vestfyn Af Birthe Lauvring, næstformand Personalesituationen på kontorerne i 3F Vestfyn Vi har desværre stadig flere langtidssygemeldte og vi vil derfor gerne sige tak for jeres forståelse for, at der har været nødvendigt at rokere rundt på det tilbageværende personale og at der i situationen ikke altid er fuld bemanding på. For at afhjælpe noget af arbejdspresset har vi ansat Kirsten Thonsgaard Leed som vikar i a-kassen frem til 31. juni. RBF på vej til 3F RBF har på deres kongres sagt ja til at sende forslaget om optagelse i 3F ud til urafstemning blandt deres medlemmer. Afstemningen skal være afsluttet den 15. marts. Hvis resultatet er et ja, vil RBF være en del af Fagligt Fælles Forbund pr. 1. juli 2006 Det betyder, at der vil blive tilført en gruppe nye medlemmer til 3F Vestfyn. Som en del af aftalen med RBF på Fyn skal 3F Vestfyn og 3F Nordhøjfyn deles om en faglig sekretær fra RBF, som fortrinsvis skal varetage det faglige og opsøgende arbejde indenfor branchen. Den faglige sekretær vil få kontor på Langelandsvej 3 i Middelfart. Der vil blive lavet et sammenlægningspapir, som skal godkendes på vores generalforsamling den 27. marts. Med i aftalen er også, at de tidligere RBFére skal have 1 ordinær plads og 1 suppleantplads i 3F Vestfyns bestyrelse. Dette kan ikke lade sig gøre uden en vedtægtsændring, som vil blive behandlet under punkt på generalforsamlingen. Vi håber de nuværende medlemmer af RBF stemmer ja til optagelsen i 3F og glæder os til at byde dem velkommen som medlemmer i 3F Vestfyn. Kommunalreformen Nu er der endelig sat navne på hvilke amtslige instutioner, der overgår til de nye kommuner og hvilke institutioner, der overgår til region Syd. Vi vil i løbet af foråret invitere medlemmerne på de berørte institutioner til møder, hvor vi kan snakke om hvordan de bliver stillet efter 1. januar Indbydelserne vil blive sendt direkte til arbejdspladserne. Så har vi også nogle få arbejdspladser, der overgår til staten. Her vil der selvfølgelig også blive afholdt de nødvendige møder med medlemmerne. Kommende akiviteter Alle lokaludvalg er i gang med at planlægge aktiviteter til afholdelse inden sommerferien, desværre er planlægningen ikke så langt, at møderne kan sættes her i dette nummer af bladet. Indbydelser vil blive sendt ud på arbejdspladserne og annonceret på hjemmesiden. Som I kan se andet sted i bladet skal der indsendes krav til OK 2007 for Industrien, det skal der også for en lang række andre overenskomstområder, men vi har endnu ikke fået fristerne for indsendelse af krav og disse områder vil derfor blive indkaldt efterhånden som bliver aftalt køreplaner for overenskomstforhandlingerne. 4

5 Set og sket i 3F Vestfyn 3F Vestfyn havde stor succes med et velgennemført medlemsarrangement for chauffører 140 chauffører fra 3F Vestfyn og 3F Nordhøjfyn mødte frem til medlemsmøde den 28. januar Temaet for mødet var - Køre-/hviletidsregler - Klippekort - nye bødetakster - Tachograf (Digital fartskriver) - Arbejdstidsdirektivet for mobile lønmodtagere - Uddannelsesmuligheder og overenskomst m.v. og der blev stillet mange spørgsmål til 3F, færdselspolitiet og AMU-Fyn om de regler som regulerer kørende transport Mest påtrængende for mange var spørgsmålet om, hvorledes politiet vil håndhæve reglerne om korrekt betjening af fartskriverens indstillingsknapper. Svaret var, at knapperne skal anvendes til det, de er beregnet til, nemlig specifikation af det arbejde - eller ikke arbejde - der udføres, når bilen holder stille. Det digitale kontrolapparat, som skal installeres i alle nye biler, der er leveret efter 1. januar 2006 skifter automatisk til visning Andet arbejde efter mere end 2 min. stilstand. Anden funktion, f.eks. Hvil eller Rådighedstid skal derfor indstilles manuelt. De 10 bud: 1. Udfyld diagramarket korrekt 2 Kør højst time uafbrudt 3. Hold 45 minutters pause 4. Kør højst 10 timer 2 dage om ugen - øvrige dage højst 9 timers kørsel 5. Hold mindst 9 timers daglig hviletid 3 dage i ugen - resten af ugen 11 timer 6. Hold 45 timers sammenhængende ugentligt hvil - evt. nedsat til 36 eller 24 timer 7. Afbryd kun hviletiden én gang ved kørsel til eller fra tog eller færge 8. Notér fravigelser fra reglerne på bagsiden af diagramarket 9. Opbevar diagramark 10. Husk ansvar og kontrol - alle har ansvar og pligter Materiale fra medlemsmødet kan bestilles ved 3F Vestfyn. 5

6 Set og sket i 3F Vestfyn Arv og testamente Torsdag den 2. februar afholdt lokaludvalg Middelfart et velbesøgt møde om Arv og Testamente. Ejby Kommunes Ligestillingspris 2005 Den 3. februar 2006 uddelte Ejby Kommune deres Ligestillingspris for Det blev en 3F er der fik den, nemlig Elin Rasmussen og Lone H. Kristensen fra advokatfirmaet Trolle i Middelfart. De to indledere fortalte om arveloven og arveklasser, altså hvem er umiddelbart arveberettiget efter hvem. Hvornår er det nødvendigt at oprette testamente, og hvornår er det en god ide at skrive begunstigelseserklæringer. De gjorde også meget ud af at rette en udbredt misforståelse om at bare man har boet sammen i x antal år, så arver man efter hinanden. Det gør man ikke! Er du i tvivl, så aftal en tid ved den gratis advokatrådgivning. En god aften og indlederne kommer gerne igen og fortæller om andre juridiske emner. Edith Filskov, tilsynsassistent og sikkerhedsrepræsentant i Ejby Kommunes Rengøringsenhed. Edith fik prisen for blandt andet hendes arbejde med at integrere de bosniske medarbejdere på arbejdspladsen og for at være primus-motor for afholdelse af danskkurser, både for egne kollegaer, men også for andre bosniere bosiddende i kommunen. Målet med Ejby Kommunes ligestillingspolitik er at skabe ligeværdige muligheder uanset alder, køn, race, handicap, etnisk baggrund, religion og livsopfattelse. Forskelle skal ses som en styrke og målet er at mangfoldigheden er repræsenteret i hele organisationen. 3F Vestfyn ønsker Edith tillykke med prisen. 6

7 Set og sket i 3F Vestfyn Bestyrelsen i arbejde Der lyttes... Bestyrelsen tog 3 dage ud af kalenderen og tog på kursus i januar måned. Formålet var at få diskuteret 3F Vestfyn og det fremtidige arbejde Morgensang Der blev lyttet, diskuteret, grinet og det vigtigste, lavet mange forslag, som der nu skal arbejdes videre med og som I blive præsenteret for efterhånden som de er færdige. Konference for de tillidsvalgte på Esbjerg Højskole Den 10. og 11. februar drog en busfuld tillids- og sikkerhedsrepræsentanter af sted til Esbjerg Højskole. På programmet var Den gode arbejdsplads - hvordan undgår vi mobning v/monique Hartmann, 3F Hvor går medlemmerne hen v/ Svend Bach, 3F og noget om de nuværende og kommende medlemmer ved Lisa Schmidt fra LO Danmark. Desuden oplæg ved Gert og Birthe om det fremtidige arbejde for de tillidsvalgte og så selvfølgelig en masse erfaringsudveksling over en kop kaffe. 7

8 Ordinær generalforsamling 3F Vestfyn Mandag den 27. marts 2006 kl Glamsbjerg Hotel Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden. 3. Valg af stemmeudvalg på 3 personer. 4. Beretning. 5. Sammenlægningsaftale mellem 3F Vestfyn og RBF Fyn 6. Regnskab. 7. Vedtægtsændringer. 8. Indkomne forslag. 9. Valg i henhold til fusionsaftalen Formand Gert B. Pedersen Bestyrelsesmedlemmer: Peer Frickmann for 2 år. Nyvalg for 1 år. Karna Madlangbayan, for 2 år. Nyvalg for 2 år. Nyvalg for 2 år Finn Graversen for 2 år. Jørgen T. Sørensen for 2 år. Benny Andersen for 2 år. Kim Lund for 2 år. Bestyrelsessuppleanter: Nyvalg for 2 år. Nyvalg for 2 år. Nyvalg for 2 år Nyvalg for 1 år Bilagskontrollant: Nyvalg for 2 år. Bilagskontrollantsuppleant: Minna Skov for 2 år. Tidligere SiD Assens Tidligere SiD Assens Tidligere KAD Fyn Tidligere KAD Fyn Tidligere SiD Glamsbj./Haarby Tidligere SiD Middelfart Tidligere SiD Middelfart Tidligere SiD Vestfyn Tidligere SiD Vestfyn Tidligere SiD Assens Tidligere SiD Glamsbj./Haarby Tidligere KAD Fyn Tidligere SID Vestfyn Tidligere KAD Fyn Tidligere KAD Fyn 10. Valg af revisionsfirma 11. Eventuelt. 8

9 Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, indgives skriftligt til bestyrelsen v/afdelingsformanden senest den 19. marts 2006 Senest den 22. marts kan den endelige dagsorden og eventuelt indkomne forslag afhentes på kontorerne eller læses på Afdelingen er vært ved et måltid mad kl Efter generalforsamlingens afslutning vil der være Faneindvielse af 3F Vestfyns fane. Transport: Strib Brugs kl Middelfart Banegård kl Nr. Aaby Brugs kl P-plads ved motorvejstilkørslen Ejby kl P-plads v/assens Brugs kl P-plads v/lokalkontor Hårby kl Tilmelding til spisning og transport senest den 17. marts. på tlf eller 9

10 Kommende aktiviteter Eksklusivaftaler og hvad så!!! Tirsdag den 21. marts kl på Langelandsvej 3 i Middelfart Målgruppe: Tillidsvalgte indenfor alle brancher. Krav til Industriens overenskomst 2007 Torsdag den 27. april kl på Langelandsvej 3 i Middelfart Målgruppe: Alle tillidsvalgte, inkl. klubbestyrelsesmedlemmer indenfor Industrien. Gratis billetter til fodbold Invitation til kvindelandskamp i fodbold Kvindelandsholdet er i gang med at spille kvalifikationskampe til VM i Kina De næste 2 kvalifikationskampe spilles Torsdag den 27. april kl på Viborg Stadion mod Spanien Søndag den 7. maj kl på Brøndby Stadion mod Polen 3F s medlemmer med familie kan få fribilletter ved henvendelse i afdelingen senest den 15. april Ved hver af kampene byder forbundet på lidt at spise 2 timer før kampens begyndelse. Til gengæld skal I selv sørge for transporten. 1. maj 2006 Der vil blive afholdt 1. maj møder 2 steder i samarbejde med LO Vestfyn kl kl ? 3F Vestfyn, Langelandsvej 3, 5500 Middelfart TIB Årup, Holmevænget 2, 5560 Aarup Flere oplysninger om møderne vil sendt ud til arbejdspladsernes opslagstavler og annonceret i lokalaviserne. 10

11 Kommende aktiviteter FleksCafe for ledige og ansatte fleksjobbere Så starter vi op igen Middelfart Langelandsvej 3 den 30. marts og den 18. maj Assens Skovvej 26 den 3. april og den 22. maj Mødetidspunkt 1. gang kl afdelingen giver en klemme Mødetidspunkt 2. gang aftales på første møde Møderne vil blive en blanding af snak deltagerne imellem og nyt fra Elsa Knudsen. Så vil der hver gang være inviteret aftenens gæst, som kommer ca. kl med et oplæg af ca. 1/2 times varighed. Cafe aftenerne slutter senest kl Du må gerne tage din ledsager med. Tilmelding til afdelingen senest 8 dage før mødet på tlf eller Vintergæk Vintergæk hedder på latin Galanthus nivalis og hører til Narcisfamilien - Amaryllidaceae - sammen på f.eks. Påske- og Pinselilje. Det latinske navn betyder direkte oversat den snehvide mælkeblomst, hvilket jo er meget sigende. Mød 3F Vestfyn til bromarked under Lillebæltsbroen Kr. himmelfartsdag den 25. maj

12 Faglig Nyt Ny Hjemmeside Landsbrancheklubben for 3F s medlemmer ved kirke og kirkegårde stiller sig til rådighed for råd og vejledning og har derfor lavet deres egen hjemmeside, hvor du kan finde mange gode oplysninger, herunder den nye overenskomst Har du ikke mulighed for at gå på nettet, er du velkommen til at henvende dig i afdelingen. I efteråret satte vi focus på de kirkegårdsansatte og det vil nu blive fulgt op af, i første omgang et møde for de valgte og ansatte i afdelingerne i Region Syd, der arbejder med overenskomsterne for kirkegårde den 22. marts. og senere med tilbud om arbejdspladsbesøg Ny løn 2006 Ved overenskomstforhandlingerne for amt og kommune i 2005 blev der afsat puljer til forhandling af lokale lønaftaler (ny løn). For Amt - specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere og instruktører/holdledere m.fl og For KL - specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl. blev der afsat en pulje på 1,25% i Denne pulje skal forhandles nu. Vær opmærksom på at der kan være forskellige forhandlingsterminer i de enkelte kommuner. Spørg din tillidsrepræsentant eller din lokale faglige sekretær/afdeling om hvad der er aftalt i lige netop din kommune. For rengøringsassistenter m.m. og tekniske serviceledere er der ikke afsat nogen pulje i 2006, men først i 2007, hvor der er afsat 1,25 % Det betyder ikke, at der ikke kan forhandles ny løn for disse grupper i år, men der vil være meget få midler eller slet ingen midler at forhandle om. Det skal dog ikke afholde os fra at rejse krav på jeres vegne, så har du forslag, skal de indsendes til afdelingen senest den 20. marts. Bliver dit forslag ikke fremmet denne gang, vil det blive taget med ved forhandlingerne i 2007 Nye lønninger ATL/3F-lønoversigt gældende pr. marts 2006 kan afhentes i afdelingen/lokalkontor ServiceBranchens Arbejdsgiverforening SBA Løn pr. 15. marts 2006 Normaltimeløn kr. 98,93 Præstationsløn kr. 112,51 Anciennitetstillæg kr. 2,40 Aftentillæg kl kr Nattillæg kl kr. 14,63 SH tillæg kr. 20,78 Hovedrengøringstillæg kr. 6,52 12

13 Industriens overenskomst med virkning fra begyndelsen af den lønningsperiode, hvori den1. marts 2006 indgår Mindstebetaling pr. time kr. 95,15 under 18 år pr. time kr. 54,80 Skiftehold hverdage med undtagelse af lørdag mellem kl kr. 30,90 fra lørdag kl til søndagsdøgnets afslutning, samt på sh-dage og overenskomstmæssige fridage kr. 73,00 Forskudt tid fra kl kr. 20,10 fra kl kr Dette er kun et uddrag af satserne i Industriens overenskomst, kontakt afdeling eller tillidsrepræsentant, hvis du vil vide mere. Faglige sager Jan O. Dækcenter Sag vedrørende manglende løn, feriepenge og pension til medlem i fleksjob sagen forligt med en efterbetaling til medlemmet kr Alliance Clean & Care Manglende løn, feriepenge, sh og pension til flere medlemmer. Efterbetaling til medlemmerne kr Alliance Clean & Care Alliance Clean & Care overtog rengøringen i Dansk Folkeferie pr. 1. september Frem til 31. august 2005 havde Elite Miljø haft opgaven. Alliance Clean & Care overtog 5 ud af 8 tidligere fastansatte og afdelingen rejste derfor krav om at disse 5 skulle betragtes som virksomhedsoverdragne og have deres overenskomstmæssige rettigheder med over i det nye ansættelsesforhold. Det var der ikke enighed om og sagen har været igennem det fagretslige system med lokalforhandling, mæglingsmøde og til sidst organisationsmøde i Dansk Arbejdsgiverforening den 9. februar, hvor vi vandt sagen. Det betyder, at der nu skal ske en regulering af de overdragnes løn i forhold til anciennitetstillæg, løn under sygdom, manglende opsigelsesvarsel m.m. VBT A/S Tre medlemmer i fem sager havde fået for få timer tilskrevet på afspadseringsregnskab, manglende løn, ukorrekt feriefridagsafregning m.v.. Efterregulering, herunder bod til afdelingen koster firmaet, i alt kr FJ Transport En juridisk feriepengesag gav et medlem kr ,67. Kommune Et medlem blev ved afdelingens mellemkomst fritstillet til en værdi af kr Jysk A/S Et medlem havde ikke fået arbejdsmarkedspension. Beregnet kr Fortsættes side 17 13

14 Nyt fra blokaden Onsdag d. 15/ var en mørk dag for dem, der deltager og følger blokaden i Røjle. Det var dagen, hvor vi konstaterede, at en autoriseret Dansk Håndværksmester brød blokaden mod firmaet Blanaz v/ Peter Rakuscinec der opfører et hus på Fabrikvej 4 i Røjle. Firmaet der brød vores blokade var Strib EL Aps, Tangmosen 4, 5500 Middelfart. Blokadevagterne forsøgte forgæves at overbevise ejeren af Strib EL Aps Lars Mullesgaard om han ikke skulle bryde blokaden. Dette lykkes desværre ikke. 3F Vestfyn vil derfor opfordre alle afdelingens medlemmer til ikke at benytte Strib EL i fremtiden. Blokadeudvalget Efterlysning - Bliv Blokadevagt Vi har brug for et netværk af medlemmer, der kan træde i aktion, hvis der er brug for hjælp til blokere en virksomhed, der nægter at indgå overenskomst på det pågældende område. Det er en stor udfordring for fagbevægelsen at oprette en lovlig og effektiv blokade mod f.eks. et østeuropæisk byggefirma, for at få en ordnede forhold. Men overenskomster er vores eneste værn mod undergravning af lønningerne i Danmark. Vi har, som I ved, allerede en blokade i gang i Røjle og der kan komme flere til, så meld dig til netværket. Det er ikke de udenlandske kolleger, der ofte arbejder under forhold der ikke lever op til dansk standard, vi har noget imod. Arbejde i Danmark skal bare foregå på danske vilkår. Udfyld og aflever kuponen i 3F Vestfyn. Ja, jeg vil gerne gi' en hånd med som blokadevagt Navn: Adresse: Telefon (evt. mobil) : Jeg kan selv klare evt. transport: JA NEJ 14

15 Havnedirektivet er dødt Havneformand Freddy Hansen: Udemokratisk proces Over havnearbejdere fra hele Europa, heraf 2 medlemmer fra 3F Vestfyn, omringede i januar EU-Parlamentet i Strasbourg, og politiet svarede igen med knipler og tåregas. Protesten gjaldt EU s havnedirektiv om selvhåndtering af skibe, der vil give rederierne mulighed for at bruge skibsbesætningerne til læsning og lodsning i danske havne. Havnearbejderne frygter på den baggrund, at billige udenlandske søfolk vil stjæle deres arbejde. Freddy Hansen, medlem af 3F Vestfyn var sammen med kollega Mads Møller fra havnen i Middelfart med på gaden i Strasbourg for at markere sin utilfredshed med, at havnedirektivet overhovedet er blevet genfremsat. "Det er jo en total tilsidesættelse af demokratiet. Sammen med Finn Ole Christiansen fra afdelingen protesterede jeg for år siden i Rotterdam. Det blev så senere stemt ned i november 2003, men desværre genfremsendt elleve måneder efter," siger havneformand Freddy Hansen og slutter med denne salut: Det er usmageligt og fuldstændig mangel på respekt. De massive protester gav genlyd i hele Europa og med positivt resultat for havnearbejderne, idet forslaget blev stemt ned af parlamentet nogle dage senere. 15

16 Talerstolen Udtalelse fra postmedarbejdere! Tirsdag den har tillidsrepræsentanterne for særlige vilkår været samlet i 3F Østfyn afd. Ringe til repræsentantskabsmøde, hvor den aktuelle postsituation i Postområde Fyn har været drøftet. Et enigt repræsentantskab henstiller til Postområde Fyns ledelse, at der nu alvorligt bliver taget fat omkring bemandingsproblemerne i produktionsgrupperne således, at vore røde postbude igen bliver i stand til at levere vores produkter til vore kunder til den tid der er lovet, hvilket den senere tids presseomtale klart har påvist de ikke har været i stand til. Denne længerevarende tilstand med meget individuelt overarbejde, stress og dårligt arbejdsmiljø har medført et uhensigtsmæssigt stigende sygefravær blandt omdelerne. 3F s tillidsrepræsentanter stiller krav om at områdedirektør Lars Kristensen fuldt ud lever op til de løfter, som han på det seneste har tilkendegivet i dagspressen. På vegne af tillidsrepræsentanterne på særlig vilkår Karsten Jensen Fællestillidsrepræsentant men også den dårlige presse omtale om vores arbejdsmiljø, og mange drøftelser imellem ledelse, tillidsrepræsentanter og afdelingen har langt om længe ført til noget. Så skete der noget Af Paw Nielsen & Jørgen Tee Sørensen Tillidsrepræsentanter, Post Danmark, Middelfart. Det var med glæde at Postmester Morten Andersen på vores D. 96 møde den 16. februar 2006 kunne meddele, at der kommer flere timer til Middelfart Postkontor. Det er i erkendelse af det meget overarbejde vi har set på Fyn det sidste årstid, Der bliver tilført ca. 15 millioner til postområde Fyn, og det betyder, at der i hvert team kan bemandes med en medarbejder mere hver dag i Der vil selvfølgelig være dage, hvor det ikke er nødvendigt, men det bliver postmængden der bestemmer bemandingen, og det er der ikke noget nyt i. Det nye er at Post Danmark har erkendt problemet omkring vores arbejdsmiljø, og de nye tiltag som vi nu kommer til at mærke, skulle gerne resultere I, at overarbejdet kommer ned på et minimum af det vi har set igennem det sidste par år, så vi kan kun sige Så skete der noget 16

17 Faglige sager Middelfart Kirke På mæglingsmøde blev tvist vedr. forståelse af Ny Løn aftaler afklaret. Fire medlemmer efterreguleres kr ,66. Leco-Food Service A/S Manglende løn, sh, feriepenge og pension kr udbetalt til medlemmet Manglende G-dage kr udbetalt til medlemmet Marcia A/S Manglende pensionsindbetaling kr Adecco manglende bonustillæg - kr udbetalt til medlemmet Elite Miljø Manglende sygedagpenge - kr udbetalt til medlemmet ISS Manglende løn, feriepenge og pension - kr udbetalt til medlemmet Broen A/S Manglende pensionsindbetaling. kr indsat på medlemmets pensionskonto Louise Hentze Manglende løn i opsigelsesperioden - kr Diverse firmaer - Psykisk arbejdsmiljø I et større antal sager har afdelingens medlemmer være udsat for arbejdsbetinget stress. Årsagerne er mange, men faktum er, at mange af vore medlemmer føler sig presset på arbejdet. Afdelingen forsøger at afhjælpe de henvendelser vi får ud fra et individuelt hensyn til sagens omstændigheder. Nyvalgte tillids- og sikkerhedsrepræsentanter Tillidsrepræsentanter Kaj Nissen, Cylindric Denmark A/S Bruno Chr. Larsen, IBF Harndrup Jens Steffen Hansen, Bekaert Handling A/S Sikkerhedsrepræsentanter Niels Kaj Nielsen, Cylindric Denmark A/s Brian Skov Jacobsen, Bryggeriet Vestfyn Lone Rasmussen, Carlsens Peberrod Hos Slagteren Hvordan kan De sælge kød så billigt? Vi har skåret i personalet A/S bestyrelsesmedlemmer Brian Skov Jacobsen, Bryggeriet Vestfyn 17

18 NYT FRA A-KASSEN MÅNEDSUDBETALINGER PÅ ALLE YDELSER FRA JULI MÅNED Afdelingen har, for at få ressourcerne til at hænge sammen og dermed få lidt bedre tid til at servicere medlemmerne, besluttet at indføre månedsudbetalinger af dagpenge og aktiveringsydelse. Vi har allerede månedsudbetalinger på orlov, overgangsydelse og efterløn, og flere og flere 3F afdelinger vælger denne udbetalingsmåde. For at gøre overgangen så hensigtsmæssig som muligt, indføres månedsudbetalingerne fra og med Juli måned Dette betyder at den sidste 14.- dagsudbetaling bliver for ugerne Det næste kort er et månedskort, som løber til og med uge 29 - se skemaet. Ydelsesperiode Periode slut Disposition Uge 25, 26 (14.dags kort) Søndag den 2. Juli Torsdag den 6. Juli Uge (25, 26), 27, 28, 29 Søndag den 23. Juli Torsdag den 27. Juli (månedskort) Herefter er udbetalingsperioderne for resten af 2006 som følger : Ydelsesperiode Periode slut Disposition Uge 30, 31, 32, 33 Søndag den 20. August Torsdag den 24. August Uge 34, 35, 36, 37 Søndag den 17. September Torsdag den 21. September Uge , 40, 41, 42 Søndag den 22. Oktober Torsdag den 26. Oktober Uge 43, 44, 45, 46 Søndag den 19. November Torsdag den 23. November Uge 47, 48, 49, 50 Søndag den 17. December Torsdag den 21. December Kirsten Thonsgaard Leed vikar i A-kassen på kontoret i Middelfart. 18

19 Socialrådgiverens sider Af Elsa Knudsen Ved méngrad f.eks. en lægelig udtalelse, flere følgevirkninger, operation bl.a. Ved erhvervsevnetab f.eks. lønsedler, der viser lønnedgang, eller ved bevilling af revalidering eller fleksjob / førtidspension. En del sager om genoptagelse afvises, idet dokumentationskravet ikke er godt nok. Anmeldelse af skader Senest 1-2 uger efter anmeldelsen, vil du altid modtage et kvitteringsbrev fra arbejdsskadestyrelsen eller arbejdsgivers forsikringsselskab. Gør du ikke det, er anmeldelsen ikke sket korrekt. Bøder for ikke at overholde pligten til at anmelde arbejdsskader Jævnligt hører jeg om medlemmer, der ikke har fået anmeldt en skade og på grund af for sen anmeldelse derfor mister retten til erstatning. Arbejdsskadestyrelsen skærper nu praksis på området: Manglende rettidig anmeldelse fra såvel arbejdsgiver (der anmelder ved ulykker) som læge (der anmelder ved sygdomme) indstilles til bøder på op til kr. Min kommentar: Det er selvfølgeligt meget godt at indskærpelse sker, men desværre kommer det ikke den skadelidte til gode. Vi vil givetvis se, at anmeldelserne nu kommer rettidigt frem og det til gavn for de skadelidte. Genoptagelse af anerkendte skader Der er mange henvendelser om dette, men husk, at der skal være tale om væsentlige ændringer af de forhold, der blev lagt til grund for den første afgørelse med afvisning eller fastsættelse af erstatning Kunne ulykken have været undgået? Har du længerevarende sygemelding og indtægtstab efter en ulykke på din arbejdsplads, er der mulighed for at søge om erstatning for svie og smerte og tabt arbejdsfortjeneste indtil 5 år efter skaden. Dette dækkes nemlig ikke efter arbejdsskadeloven. Her træder erstatningsansvarsloven ind. Arbejdsgivere har i dag ansvaret for et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Hvis en arbejdsgiver kan gøres ansvarlig ved at have handlet ufornuftigt og ikke har levet op til dette ansvar, kan Forbundet parallelt med din sag i Arbejdsskadestyrelsen søge erstatning for dig. Kan sagen rejses, vil Forbundet stille advokat til rådighed for dig. Henvend dig til din afdeling og helst hurtigst muligt efter ulykken. Svie og smerte - beløbet i 2006 Under sygemelding ydes der kr. 150 pr. dag - skattefrit Ændring af erhvervsevnetabserstatningen til fleksjobbere Fra beregnes erstatningen som forskellen mellem den hidtidige indtjening før skaden og den aktuelle løn i fleksjobbet. Dette betyder, at Arbejdsskadestyrelsen ikke længere ser på den løn, som der kunne have været indtjent, hvis muligheden for fleksjob ikke forelå. 19

20 Socialrådgiverens sider I praksis vil det betyde meget mindre erstatninger. De, der har skader før vil fortsat få erstatningerne beregnet efter de gamle regler. Psykologbehandling - tilskud fra sygesikringen Vi får ofte spørgsmål om hvem der betaler psykologbehandling og hvordan man bliver tilbudt det. Mange arbejdspladser har en personalepolitik, hvor der ydes psykologbistand, men der er stadig mange der ikke har tilbudet og hvor medlemmet er henvist til at selv at betale enten helt eller delvist. Her er reglerne om psykologbehandling med tilskud fra sygesikringen: Det er en forudsætning, at der foreligger en skriftlig henvisning fra praktiserende læge (herunder vagtlæge), inden behandlingen påbegyndes, med mindre der er behov for akut psykologhjælp. Henvisning kan normalt ikke udstedes senere end 6 måneder efter den begivenhed, der er årsag til henvisningen. Henvisningen har kun gyldighed, såfremt psykologen modtager den senest en måned efter udstedelsen. Tilskud ydes for indtil 12 konsultationer, hver af min., pr. behandlingsforløb. Tilskuddet udgør 60 % af det overenskomstmæssigt fastsatte honorar pr. konsultation. Egenbetalingen er i øjeblikket ca. 300 kr pr konsulation. Hvis du ikke har råd til at betale egenbetalingen på de 40 % har du mulighed for at søge hjælp via Lov om aktiv socialpolitik 82. Tal med socialforvaltningen herom. De tilfælde, hvor man kan gå til lægen og få en henvisning, er: 1) røveri-, volds- og voldtægtsofre, 2) trafik- og ulykkesofre, 3) pårørende til alvorligt psykisk syge personer, 4) personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom, 5) pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom, 6) pårørende ved dødsfald, 7) personer, der har forsøgt selvmord og 8) kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge som følge af misdannelser eller lignende ved barnet. Der ydes ikke tilskud til psykologbehandling som følge af dårligt psykisk arbejdsmiljø, desværre, medmindre sagen er anmeldt og anerkendt i Arbejdsskadestyrelsen. Ny socialrådgiverpraktikant Vi har sagt farvel til Flemming Nielsen, som skal videre i sin uddannelse og siger nu goddag og velkommen til Karen Juul Sørensen som skal være hos os i perioden 9. februar til 16. juni Du vil kunne møde hende på kontorerne i Assens og Middelfart 20

21 På hjemmefronten Påskeæg, gækkebreve, påskeliljer, skønne helligdage med hygge og rigtig forår i luften Ja så skal der også noget godt på bordet: Indbagt Påskeskinke Ingredienser: 1 lille kogt skinke 1 flødeost med hvidløg 1 spsk. Sennep 3 spsk. Finthakkede krydderurter (f.eks. karse, estragon og persille) plader optøet, udrullet butterdejsplader 1 æg Skær 3 dybe lommer i skinken. Rør hvidløgsosten med sennep og krydderurter og fyld det i lommerne. Fordel resten af ostefyldet over skinken og fold de udrullede butterdejsplader omkring med sammenføjningerne nedad. Skær evt. resterende dej i strimler, der klæbes fast ovenpå skinken med sammenpisket æg. Sæt skinken i en 175 grader varm ovn, til dejen er smuk gylden og gennembagt, ca. 30 minutter. Ved serveringen skæres skinken i tynde skiver. Flødestuvede champignoner og grøn salat kan gives til. Måske vil en påskekage også gøre lykke Ingredienser: 2 appelsiner 250 gram blødt margarine 200 gram sukker 4 æggehvider 4 æggeblommer 250 gram hvedemel 1 tsk. bagepulver 100 gram mørk chokolade, hakket 100 gram mandler, hakkede 250 gram flormelis Pres saften ud af appelsinerne. Rør margarinen godt med sukkeret. Rør æggeblommerne og appelsinsaft i. Bland mel og bagepulver og rør det i sammen med chokolade og mandler. Pisk æggehviderne stive og rør ca. 1/3 i og vend resten med let hånd. Fordel dejen i smurt bradepande 20x30 cm. Bag kagen ved 170 grader i minutter. Glaser kagen mens den stadig er lun. 21

22 Opslagstavlen Syg under ledighed/aktivering? Husk altid at sygemelde dig første dag - Både til os og evt. uddannelses-/praktiksted. SENIORHÅNDBOGEN 2006 ER NU UDKOMMET Nyttig for alle over 50 år Tillæg for førtidspensionister Lad ikke et brev få lov til at blive væk i reklamerne... Det kan koste dagpenge!! Glem ikke ferien! Ferieåret løber ud den 30. april, så husk at tjekke om du har arbejdsgiver-optjent ferie tilbage!!! Husk at henvende dig til 3F Vestfyn, hvis du er blevet valgt til TR - SR - SU - MED - A/S - A/S-supl. på din arbejdsplads. Ledig? - hvad med dit CV?! Husk at tjekke / aktivere dit CV, så du ikke risikerer at blive afmeldt på AF. Er du sikker i trafikken! Som et tilbud til medlemmerne har vi købt et parti trafikveste de fås i størrelse large og xxl Din pris kr. 25,00 pr. stk. Kan købes på alle kontorer 22

23 Husker du at bruge dit LO Plus kort Medlemsfordele Vi har denne gang valgt at bringe de steder her i området, hvor du kan bruge dit LO Plus kort. Husker man at bruge kortet, kan det i visse tilfælde dække dit kontingent til fagforeningen og det er vel ikke så ringe endda Har du ikke adgang til nettet: er du altid velkommen til at forhøre dig i afdelingen om der er kommet nye tilbud. Se nyeste tilbud her i området Dorch & Danola A/S - værktøj mm. 20% LO Plus rabat på bruttoprislisten på hele varesortimentet af værktøj og tilbehør. Ove Gjeddes Vej 7, 5220 Odense SØ. Tlf: Sigma Studio - Odense SØ 20% rabat på maling og træbeskyttelse og 10% rabat på øvrige varer i butikken (herunder tapet mm.). Cikorievej 15, 5220 Odense SØ. Tlf.: Flügger Farver - Kolding 20% rabat på hele varesortimentet til LO Plus medlemmer. K.P. Elbæk's Malerforretning. Agtrupvej 125, 6000 Kolding. Tlf.: Trælasten - Kolding 10% rabat ved kontantkøb på lagerført varesortiment af trælast og byggevare. Dog ikke på varer med gule prismærker. Aftalen omfatter ikke køb på konto. Platinvej 1, 6000 Kolding. Tlf.: Kolding Møbelhus - Kolding 10% rabat på alle varer i butikken. Hjørnet af Sdr. Ringvej / Industrivej, 6000 Kolding. Tlf.: Alle Skousen butikker 10 % på alle skiltepriser, også tilbuds- og udsalgsvarer. Alle Ret & Råd advokaterne - 10% på advokatrådgivning Anti - Rust Årup (PAVA) 15% rabat på undervogns behandling ved kontant køb. Snedkervænget 1, 5560 Årup.Tlf.: Dansk Bilglas - Fredericia 10% rabat på nye bilruder og reparation af stenslag. Vejlevej 16, 7000 Fredericia. Tlf.: Dansk Bilglas - Kolding 10% rabat på nye bilruder og reparation af stenslag. Agtrupvej 16, 6000 Kolding. Tlf.: Dansk Bilglas - Odense C. 10% rabat på nye bilruder og reparation af stenslag. Nyborgvej 341, 5000 Odense C.. Tlf.: Euromaster - Fredericia 10% rabat på dæk og fælge på nettoprisliste, rabatten gælder også på tilbuds- & udsalgsvarer. Vejlevej 119, 7000 Fredericia. Tlf.:

24 Husker du at bruge dit LO Plus kort Euromaster - Odense SØ. 10% rabat på dæk og fælge på nettoprisliste, rabatten gælder også på tilbuds- & udsalgsvarer. Peder Wesselsvej 13, 5220 Odense SØ. Tlf.: Euromaster - Kolding (Stålvej) 10% rabat på dæk og fælge på nettoprisliste, rabatten gælder også på tilbuds- & udsalgsvarer. Stålvej 1, 6000 Kolding. Tlf.: Høyer Autodele - Kolding 10% rabat på reservedele og tilbehør til din bil. Fabriksvej 16, 6000 Kolding. Tlf.: Høyer Autodele - Odense C. 10% rabat på reservedele og tilbehør til din bil. Middelfartvej 3, 5000 Odense C. Tlf.: Nyt Syn - Hårby 10% rabat ved kontantkøb - på hele varesortimentet hos Nyt Syn.Hårby, Algade 49, 5683 Hårby. Tlf.: Nyt Syn - Odense C 10% rabat ved kontantkøb - på hele varesortimentet hos Nyt Syn. Undtaget fra aftalen er varer købt på abonnement. Nyt Syn, Brillehuset, Vestergade 96 C, 5000 Odense C. Tlf.: Nyt Syn - Odense SØ 10% rabat ved kontantkøb - på hele varesortimentet hos Nyt Syn. Undtaget fra aftalen er varer købt på abonnement. Nyt Syn A. C. Optik, Rosengårdcenteret, 5220 Odense SØ. Tlf.: KH - Foder & Fritid 8% LO Plus rabat på kæledyrsfoder, tilbehør til dyr, haveredskaber, landbrugsartikler & rideudstyr. Bødkervej 5, 7000 Frederecia. Tlf.: eller Steen's Jagt & Fiskeri Som LO Plus medlem får du 10% rabat på alle varer i butikken (undtaget dog våben og ammunition). Steen's Jagt & Fiskeri, Naverstræde 1 / Borchs Gård, 6000 Kolding. Tlf.: ALKA forsikring - Danmark 10% LO Plus rabat på familie-, hus-, ulykke- og bilforsikring. Ring til ALKA mantors og fredag på Tlf.: Hansen & Kiilsholm - Have, skov og park- maskiner 10% rabat ved kontantkøb på alle have-, skov-, og parkmaskiner hos Hansen & Kiilsholm. Skibhusvej 51, 5100 Odense C. Tlf.: På kan du købe vi webshoppen hvis du ikke bor i nærheden. Medion PC og elektronik - Danmark Specielle LO Plus tilbud på f.eks. fladskærm TV, PC og Walt Disney produkter. Find tilbudene på Dansommer - Danmark 10% rabat på leje af sommerhuse. Voldbjergvej 16, 8240 Risskov. Tlf.: Se mere på 24

25 FolkeFerie.dk LO Plus fordele: kr. rabat pr. person på charterrejser (når ferien bestilles senest 30 dage før afrejse) kr. rabat på UgeFerie i Danmark året rundt ( På 10 udvalgte feriecentre) - 15% rabat på MiniFerie i Danmark (udenfor skoleferien og på 10 udvalgte feriecentre). Hør nærmere på Tlf.: eller bestil katalog på Tlf.: Ecco - Danmark Køb Ecco sko på nettet. Husk at angive du er LO Plus medlem når du køber - det gør du ved at skrive loplus som kode - så optjener du 9% bonus ved hvert køb. Se mere på Babyluna - Danmark 10% rabat på hele varesortimentet inkl. udsalgsvarer - på Fredericia Teater Som LO Plus medlem får du 15% rabat på samtlige forestillinger hos Fredericia Teater - ved kontantkøb. Prinsessegade 29, 7000 Fredericia. Tlf.: Jesperhus Blomsterpark - Nykøbing Mors Som LO Plus medlem får du 10% rabat på indgangen og derudover er der mellem 10 og 20% rabat på ophold i Jesperhus's feriehytter. Læs mere på under Jesperhus. Tlf.: Vejle Rejser - Danmark Hos Vejle Rejser får specielle LO Plus rejsetilbud med fordele. Læs mere om fordelene på under Vejle Rejser. Volmers Plads 4, 7100 Vejle. Tlf.: Karat Guld & Gaver - Danmark 15% rabat på alle varer på Tlf.: Telia fastnet - Danmark Som LO Plus medlem får du gratis vis nummer og viderestilling samt 10% rabat på taletid udover Telia Fritid. Læs mere på under Telia fastnet. Tlf.: Gratis LO Advokatrådgivning 2006 LO Vestfyn tilbyder gratis advokatrådgivning for alle medlemmer af LO. Advokaten træffes i 3F Vestfyns lokaler, Langelandsvej 3 i Middelfart hver 2. tirsdag i måneden fra kl til Tidsbestilling på fredagen før gør opmærksom på at det drejer sig om advokatrådgivning. Marts tirsdag 14. marts 28. marts April tirsdag 11. april 25. april Maj tirsdag 9. maj 23. maj Juni tirsdag 6. juni 20. juni Hvad er det egentlig, du går og laver? spurgte naboen. Jeg trækker ukrudt op, sagde han til den haveuerfarne nabo. Jaså, jeg troede det kom op af sig selv. 25

26 Nyt fra Miljøudvalget Haves: Miljøudvalg Søges: Slogan til plakater, bluser m.m Miljøudvalget mangler et slogan til fremtidige aktiviteter. Her tænkes på deltagelse i markeder m.m. Vi håber i udvalget, at der blandt afdelingens medlemmer, går en lille forfatter rundt med det slogan vi skal bruge. Præmien for det bedste slogan er: To flasker rødvin Forslag til det nye slogan skal være miljøudvalget i hænde, senest d. 7. april Vinderen vil blive kontaktet personligt og vil være med i næste afdelingens blad. God vind Miljøudvalget Nyt arbejde eller ny adresse Hvis I får nyt arbejde eller ny adresse, så husk at give os besked, så vi f.eks. ikke sender informationer om industrien til et medlem, der arbejder på en kommunal arbejdsplads eller omvendt. Udfyld slippen og aflever eller send den til det nærmeste lokalkontor. Som tak for hjælpen trækker vi lod 1 gang i kvartalet blandt besvarelser om 3 flasker god vin eller en gave. Navnet på den heldige vil blive bragt i næste nummer af 3F Vestfyns blad. Ny arbejdsgiver: Dit navn: Arbejdsgiver: Evt. arbejdsgiversted: Arbejdsgiveradresse: Tlf.nr.: Startdato Antal timer/uge: Arbejdets art: Cpr.nr.: Ny adresse: Navn: Cpr.nr.: Ny adresse: Evt. nyt tlf.nr.: Flyttedato: (I er også velkomne til at bruge flyttekort, som kan rekvireres ved postvæsnet) 26

27 Jubilæum 25 års jubilæum TILLYKKE som medlem af 3F inkl. tidligere medlemskab af KAD eller SID 17. november Hans Andersen, Glamsbjerg 28. marts Tom Finn Sørensen, Assens 30. marts Anders Peder Hanibalsen, Assens 30. marts Peter Olander Andersen, Fredericia 1. april Bodil Nielsen, Middelfart 1. april Henrik M. Pedersen, Middelfart 1. april Arne Rasmussen, Middelfart 11. april Børge Jespersen, Ejby 1. maj Preben Rasmussen, Assens 1. maj Jane Nygaard Petersen, Middelfart 1. maj Morten Hansen, Middelfart 3. maj Erik Rasmussen, Nørre Aaby 4. maj Leif Eriksen, Assens 4. maj Jørgen Jensen, Middelfart 4. maj Jan Pedersen, Assens 4. maj Svend Dahl Jensen, Vester Skerninge 11. maj Bjarne Rasmussen Westh, Glamsbjerg 18. maj Karsten Bruhn, Middelfart 30. maj Preben Tage Andersen, Ejby 1. juni Torben Pedersen, Gelsted 1. juni Tommy Bruhn, Middelfart 4. juni Bo Brockstedt, Middelfart 40 års jubilæum 1. april Henning Carlo Petersen, Gelsted 3. april Henning Sørvald Madsen, Middelfart 28. april Hans Lautrup, Assens 29. april Kurt V. Knudsen, Assens 1. maj Vagn Aage Larsen, Gelsted 4. juni Poul Erik Eriksen, Tommerup 50 års jubilæum 17. maj Jan Ulrich Larsen, Haarby Der vil blive afholdt jubilæumsarrangementer den 12. juni i Assens og den 13. juni i Middelfart. Jubilarerne vil få en personlig indbydelse. Vinder af adresse- og arbejdspladsændring Gerda Larsen, Hospitalsstræde 1, 1. th Fåborg Gevinsten kan afhentes efter aftale. 27

28 Returneres ved varig adresseændring PP DANMARK 3F Vestfyn Langelandsvej 3 DK-5500 Middelfart Tlf Fax Lokalkontorer Ejby Anlægsvej 2 DK-5592 Ejby Tlf Fax Assens Skovvej 26 DK-5610 Assens Tlf Fax Haarby Algade 49 1.tv DK-5683 Haarby Tlf Fax Kommende aktiviteter 21. marts kl Eksklusivaftaler - hvad så. Langelandsvej 3, 5500 Middelfart 27. marts kl Generalforsamling Glamsbjerg Hotel. Spisning kl april kl Kvindelandskamp mod Spanien. Viborg Stadion. 27. april kl Krav til Industriens OK Langelandsvej 3, 5500 Middelfart 1. maj kl maj møde 3F Langelandsvej 3, 5500 Middelfart 7. maj kl Kvindelandskamp mod Polen. Brøndby Stadion. kl maj møde TIB Holmevænget 2, 5560 Aarup 12. juni kl Jubilæumsarrangement Skovvej 26, 5610 Assens 13. juni kl Jubilæumsarrangement Langelandsvej 3, 5500 Middelfart

Nr. 4 2006. Glædelig jul. Godt nytår. Nyt fra 3F Vestfyn Kontingent 2007 Dagpengesatser Sæt X i kalenderen 25 og 40 års jubilarer

Nr. 4 2006. Glædelig jul. Godt nytår. Nyt fra 3F Vestfyn Kontingent 2007 Dagpengesatser Sæt X i kalenderen 25 og 40 års jubilarer Nr. 4 2006 Glædelig jul Godt nytår Nyt fra 3F Vestfyn Kontingent 2007 Dagpengesatser Sæt X i kalenderen 25 og 40 års jubilarer Indhold Afdelingskontor: Langelandsvej 3 5500 Middelfart Tlf. 70 300 822 Fax

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006

Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006 Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006 Sted: Aalborg 3F Søndergade 62, 4 sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens beretning. 4. Forelæggelse af revideret regnskab.

Læs mere

Referat fra regionsudvalgsmøde d. 8 juni 2017 ved 3F 3F Goops Odense

Referat fra regionsudvalgsmøde d. 8 juni 2017 ved 3F 3F Goops Odense Referat fra regionsudvalgsmøde d. 8 juni 2017 ved 3F 3F Goops Odense Kommune Navne Mødt / Afbud Sønderborg Kaj Rasmussen Haderslev Ole Larsen mødt Haderslev Hans Gehlert afbud Kolding Conni Hahn Iversen

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

En anden a-kassemedarbejder har meddelt at vedkommen har planlagt at gå på pension om halvandet år.

En anden a-kassemedarbejder har meddelt at vedkommen har planlagt at gå på pension om halvandet år. Resume af bestyrelsesmødet d. 26 januar 2016 I forbindelse med at en a-kassemedarbejder har valgt at gå på pension pr 30. april 2016 skal der omlægges nogle arbejdsopgaver i A-kassen. Omlægningen medfører,

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

FOA Horsens Når du er medlem af FOA...

FOA Horsens Når du er medlem af FOA... FOA Horsens F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s. 6 at hjælpe og

Læs mere

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os!

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os! FOA Aalborg - medlemmernes naturligste og bedste valg Velkommen hos os! Meget at byde på... FOA støtter dig FOA Aalborg kan hjælpe og støtte dig, hvis der opstår uventede situationer i dit arbejdsliv.

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA...

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA... FOA Social- og Sundhedsafdelingen F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din

Læs mere

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os!

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os! FOA Aalborg - medlemmernes naturligste og bedste valg Velkommen hos os! Meget at byde på... FOA støtter dig FOA Aalborg kan hjælpe og støtte dig, hvis der opstår uventede situationer i dit arbejdsliv.

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

Demonstration, Røjle. Nr. 5 2005

Demonstration, Røjle. Nr. 5 2005 Nr. 5 2005 Demonstration, Røjle Gadeagitation, Assens Anker Jørgensen Nyt fra formanden Nyt fra 3F Vestfyn Kontingent 1. januar 2006 Set og sket i 3F Vestfyn Fagligt nyt Nyt fra A-kassen Satser på arbejdsløshedsforsikringens

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Information om faglig sagsbehandling a-skade- og social sagsbehandling a-kassen

Information om faglig sagsbehandling a-skade- og social sagsbehandling a-kassen Information om faglig sagsbehandling a-skade- og social sagsbehandling a-kassen Fødevareforbundet NNF efter den 1. oktober 2013 Information til tillidsvalgte om fællesskabsløsninger indenfor faglige sagsbehandling,

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 1 Februar 2005 OK 05 Lederdag og generalforsamling Fællesskrivelse tjenstlige sager Samarbejdsaftale mellem Vends Herreds Lærerkreds

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

Generalforsamling/Åbent hus

Generalforsamling/Åbent hus Februar 2005 Generalforsamling/Åbent hus på Marienlystvej 33, Skive Der vil blive indkaldt til generalforsamling i 3F Skive-egnen lørdag den 2. april 2005 kl. 9.30 Samme dag afholdes der et åbent hus arrangement

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 23. oktober 2015 kl. 15.00 På Bangs Have Pavillonen, Maribo

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 23. oktober 2015 kl. 15.00 På Bangs Have Pavillonen, Maribo Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 23. oktober 2015 kl. 15.00 På Bangs Have Pavillonen, Maribo Indbydelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster På vegne af bestyrelsen

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os!

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os! FOA Aalborg - medlemmernes naturligste og bedste valg Velkommen hos os! Meget at byde på... FOA støtter dig FOA Aalborg kan hjælpe og støtte dig, hvis der opstår uventede situationer i dit arbejdsliv.

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Psykologisk krisehjælp og coaching. - vejledning

Psykologisk krisehjælp og coaching. - vejledning Psykologisk krisehjælp og coaching - vejledning Hvis du har trivselsproblemer på din arbejdsplads eller privat, som gør at du ikke kan fungere i dit arbejde, så har vi i Silkeborg Kommune to former for

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post 130115 Ole Holtse Olsen Formand Tlf.: 88 92 45 78 Mobil: 27 87 11 05 Bo Henriksen Faglig medarbejder - Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Læs mere

nyhedsbrev nr. 45

nyhedsbrev nr. 45 E-mail nyhedsbrev nr. 45 Da vi på årsmødet måtte sige farvel til Mette og Christian har vi brug for et par stykker, som kunne tænke sig at være med i bestyrelsen. Sune er indtrådt som bestyrelsesmedlem,

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Referat af Generalforsamling 2014 Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Lystrup den 27. marts 2014 Fremmødte husstande: 14, 20, 24, 26, 29, 32, 33, 34, 38, 39, 37, 47,52, 56, 58,

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Klublove for TSM - Teknik og skole

Klublove for TSM - Teknik og skole Klublove for TSM - Teknik og skole 1 Klubbens navn Klubbens navn er TSM Teknik og skole under FOA Århus afdeling Klubben skal til enhver tid overholde afdelingens og forbundets love og bestemmelser. Foretager

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Februar 2006 HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Fratrædelsesaftalen 2006 Evaluering af lønsamtaler 2005 Individuelle lønsamtaler 2006 Ændring

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

Metal Sønderjylland Seniorklubben. Aktivitetskalender 2015

Metal Sønderjylland Seniorklubben. Aktivitetskalender 2015 Metal Sønderjylland Seniorklubben Aktivitetskalender 2015 Husk at enkers ledsager betaler fuld pris ved alle arrangementer! Tilmelding til alle arrangementer sker til kontoret på telefon 74 62 28 85 Ved

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning.

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Dagsorden: 1. Velkomst v/gruppeformand Hans Jessen 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus 1 Klubbens navn Klublove Social- og Sundhedsassistentklubben Århus Klubbens navn er Social og sundhedsassistentklubben i Århus 2 Formål At medvirke til at løse opgaver i forhold til medlemmerne efter regler,

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere

Høje- Taastrup. Bladet for 3F medlemmer

Høje- Taastrup. Bladet for 3F medlemmer Høje- Taastrup Bladet for 3F medlemmer August 2016 OK 17 møde i afdelingen - læs s. 3 Generalforsamling - læs s. 4 1. maj i afdelingens have - læs s. 6 Tak til alle tillidsvalgte LEDER: Jeg vil gerne starte

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

150 mio. kroner til GF s bilister Luk op og se overskuddet i netop din klub

150 mio. kroner til GF s bilister Luk op og se overskuddet i netop din klub Invitation til generalforsamling 150 mio. kroner til GF s bilister Luk op og se overskuddet i netop din klub Klubnyt GF Fyn Overgade 34 5000 Odense C Tlf. 66 17 88 17 Odensevej 175 5500 Middelfart Tlf.

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter.

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Tillæg til Beretning Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Årets Lønforhandlinger Århus kommune. For første gang er lønforhandlingerne for daginstitutionernes rengøringsassistenter i Århus Kommune

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere Godt klædt på til at fastholde syge medarbejdere 1 Hvad kan vi hjælpe med i Danica Pension? På danicapension.dk er der masser af gode råd om sygefravær til både virksomheder og medarbejdere. Gå ind under

Læs mere

Arbejdsskade. Retssag. Anmelde. Beskriv ulykken ARBEJDSSKADER. Sygedagpengesats. Sygdom. Forsikringsselskab. Erhvervssygdomme.

Arbejdsskade. Retssag. Anmelde. Beskriv ulykken ARBEJDSSKADER. Sygedagpengesats. Sygdom. Forsikringsselskab. Erhvervssygdomme. Værd at vide om ARBEJDSSKADER Anmelde Sygedagpengesats Arbejdsskade Arbejdsmiljørepræsentanten Beskriv ulykken Sygdom Hvis det sker for dig Retssag Arbejdsulykker Erhvervssygdomme Forsikringsselskab HVIS

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Lolland-Falster

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Overenskomst: Som ledsager aflønnes du efter Overenskomst om løn - og ansættelsesforhold for handicapledsagere som er indgået mellem KL, FOA og 3F.

Overenskomst: Som ledsager aflønnes du efter Overenskomst om løn - og ansættelsesforhold for handicapledsagere som er indgået mellem KL, FOA og 3F. ORIENTERING TIL LEDSAGERE Medarbejder tilgang: Esbjerg Kommune har arbejdsgiver forpligtelsen over for ledsagere under Ledsageordningen. Ledsageren får tilsendt et ansættelsesbrev ca. en uge efter ansættelsessamtalen.

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012

Bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Velkommen til alle vore medlemmer forhandlingssekretærer og gæster, med ønsket om en god generalforsamling og konference her på Langsøhus. Landsklubben Siden sidste konference,

Læs mere

værd at vide om arbejdsskader

værd at vide om arbejdsskader arbejdsskader værd at vide om Hvis det sker for dig Kommer du ud for en arbejdsskade er det meget vigtigt, at du ved, hvad du skal gøre for at få en eventuel erstatning. Denne pjece kan kan hjælpe dig.

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

Dagsorden og beslutningsreferat

Dagsorden og beslutningsreferat Bestyrelsesmøde i 3F Bornholm 14-08-2012 Møde indkaldt af: Jens Skovgaard Deltagere: Jens Skovgaard, Merete Koch, Steffen Finne, Ole Kure, Klaus Garberg, Jann Poulsen, Henning B. Pedersen, Søren Kjøller,

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E Det gør FOA for dig som medlem af Teknik- og Servicesektoren Derfor skal du være med i fællesskabet I FOAs Teknik- og Servicesektor samler vi en lang række faggrupper, som

Læs mere

Beredskabsplan for personalet

Beredskabsplan for personalet Beredskabsplan for personalet Esbjerg Kommune 2012 Beredskabsplan for personalet Her følger Bofællesskaberne Edelsvejs beredskabsplan ved ulykke, sygdom, dødsfald og tab blandt personalet. KONTAKTPERSONER

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Nyhedsbrev III 2012. Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred

Nyhedsbrev III 2012. Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred 1 især på side 4 Nyhedsbrev III 2012 Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred 2 Indholdsfortegnelse Byttepengeindsamlingen side 3 Det ultrakorte men virkeligt vigtige side

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer. Frivillig Fredag Sorø 2015

Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer. Frivillig Fredag Sorø 2015 Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer Frivillig Fredag Sorø 2015 Arrangører: Aktiviteten Stenlille AFRIKASTRIK Velkommen til Frivillig Fredag 2015 I år fejrer vi Frivillig Fredag både med Åbent Hus-arrangementer

Læs mere

Der skal indberettes pensionsbidrag til IP med overenskomstkode 14100

Der skal indberettes pensionsbidrag til IP med overenskomstkode 14100 ABAF NYT Februar 2006, nr. 1. Kære ABAF-medlem! Dette er ABAFs første nyhedsbrev. Nyhedsbrevet indeholder de aktuelle nyder fra ABAF og fra ABAFs hjemmeside. Nyhedsbrevet vil udkomme efter behov, men så

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Uddannelsesforbundet sammenlægningsudvalget 6. marts 2008 Bilag pkt. 3.4: Rammevedtægter foreninger

Uddannelsesforbundet sammenlægningsudvalget 6. marts 2008 Bilag pkt. 3.4: Rammevedtægter foreninger Uddannelsesforbundet sammenlægningsudvalget 6. marts 2008 Bilag pkt. 3.4: Rammevedtægter foreninger Rammevedtægter for Uddannelsesforbundets lærerforeninger Ifølge punkt 10.3.3. i Uddannelsesforbundets

Læs mere

ELPOSTEN l Nr. 1/2011 l Januar

ELPOSTEN l Nr. 1/2011 l Januar ELPOSTEN l Nr. 1/2011 l Januar Vor faglige sekretær Ole Madsen bliver ved udgangen af februar 2011 pensionist og fratræder i den forbindelse sin stilling i Dansk El-Forbund Fyn. Det markeres med en afskedsreception

Læs mere

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014 GENERALFORSAMLING 2014 Fredag den 31 januar 2014 Ovenpå biblioteket i Byrådssalen Hobrovej 90 Støvring Formanden bød velkommen Referent: Trine Thomsen Valg af dirigent: Jesper Mølholt Generalforsamling

Læs mere

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling.

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Beretning Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Regnskab Faktiske udgifter for 2013 Arbejdsplan 2014 for Snedker- Tømrernes Brancheklub

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 634 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 30. april 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Stephan Andreas

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere