Demonstration i Strasbourg Ejby kommunes ligestillingspris Landskampe i fodbold Chaufførmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Demonstration i Strasbourg Ejby kommunes ligestillingspris Landskampe i fodbold Chaufførmøde"

Transkript

1 Nr Demonstration i Strasbourg Ejby kommunes ligestillingspris Landskampe i fodbold Chaufførmøde Eksklusivaftaler Generalforsamling 27. marts 2006 Nyt fra 3F Vestfyn Set og sket på Vestfyn Kommende aktiviteter Faglig nyt Nyt fra blokaden Havnedirektivet er dødt Talerstolen Nyt fra A-kassen Socialrådgiverens sider På hjemmefronten Opslagstavlen LO Plus kort - medlemstilbud Nyt arbejde og nyt fra Miljøudvalget Tillykkesiden

2 Indhold Afdelingskontor: Langelandsvej Middelfart Tlf Fax Hjemmeside:www.3f.dk/vestfyn Lokalkontor Assens Skovvej Assens Tlf Fax Lokalkontor Ejby Anlægsvej Ejby Tlf Fax Lokalkontor Hårby Algade 49, 1.tv 5683 Haarby Tlf Fax Eksklusivaftaler 4 Nyt fra 3F Vestfyn 5 Set og sket på Vestfyn Chaufførmøde 8 Ordinær generalforsamling 10 Kommende aktiviteter 12 Faglig nyt 14 Nyt fra blokaden 15 Havnedirektivet er dødt 16 Talerstolen 17 Faglig nyt 18 Nyt fra A-kassen Ansvarshavende redaktør Gert B. Pedersen Redaktion Birthe Lauvring Deadline til næste nr. 15. maj 2006 Tryk MV-Tryk a/s 19 Socialrådgiverens sider 21 På hjemmefronten 22 Opslagtavlen 23 LO Plus Kort 26 Nyt arbejde og nyt fra Miljøudvalget 27 Tillykkesiden Åbningstider Telefontider Mandag kl kl kl Tirsdag kl kl kl Onsdag LUKKET kl Torsdag kl kl kl Fredag kl kl Bemærk, at der er lukket for personlig henvendelse i Ejby og Assens hver fredag og i Hårby hver mandag. Telefonerne er dog åbne disse dage. 2

3 Eksklusivaftaler - Overdrevet hysteri v/ afdelingsformand Gert B. Pedersen Den 11. januar afsagde Menneskerettighedsdomstolen dom om eksklusivaftaler på det danske arbejdsmarked. Domstolen har afgjort, at det var i strid med menneskerettighederne, da to danskere blev tvunget ind i bestemte fagforeninger. Eksklusivaftaler er således i strid med den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 11 om foreningsfrihed. Domstolen underkender dermed den danske foreningsfrihedslov. Det er der ikke så meget at gøre ved! Men hvis man følger regeringens, mediernes og de gule discount organisationers udmeldelser i pressen dagen efter, så skulle man tro, at det var hele arbejderbevægelsen, der er blevet forbudt. Det er ingenlunde tilfældet! Omkring 8 % af lønmodtagerne i LO-området arbejder på overenskomster, hvor der findes en eksklusivaftale. Disse forhold skal selvsagt ændres som følge af Strasbourg-kendelsen. Nu er det jo ikke sådan at alle disse 8 % er presset ind i organisationen, og kun er der fordi de er tvunget dertil. Som det er tilfældet i organisationerne i almindelighed er 7-8 ud af 10 medlemmer ret godt eller helt godt tilfredse med fagforeningernes service og deres indsats. Og der er som sagt ingen grund til at tro, at det er anderledes med lønmodtagere, der er omfattet af en eksklusivbestemmelse. Det var de 8 %. Med hensyn til de øvrige 92 % af medlemmerne i LO, er der ingen ændring. Her er det den fornuftige samtale, de gode argumenter, sammenholdet, og eksemplets magt der altid har kunnet, og også i fremtiden vil overbevise nye kolleger om nødvendigheden af fagbevægelsen og de overenskomster, der er forudsætningen for det velfærdssamfund, vi har skabt gennem de seneste 125 år. Men der er fokus på fagforeningerne og vores virke. Vi skal blive dygtigere til opsøgende arbejde, til at tale med folk og ikke til folk. Vi skal argumentere, lytte, svare og derefter overbevise. Unge mennesker i dag er opdraget anderledes end tidligere generationer. De vil ikke spises af med kortfattede bemærkninger og nemme løsninger, eller dumsmarte udtalelser. De vil se argumenter, de vil overbevises og alle undersøgelser tyder da også på, at det store flertal af unge mennesker kan motiveres for medlemskab af fagforeningen, blot vi griber sagen fornuftigt an. Lad os derfor tage fat på opgaven med optimisme, gå-på-mod og ildhu. Lad ikke mørkemændene få ret, men lad os bruge angrebene på os til en modoffensiv, og lad os vise omverdenen at vi har et projekt, der sagtens kan sælges. Nogle få går altid efter det billigste tilbud, men folk i almindelighed ved godt at kvalitet koster. Sådan er det også, når det handler om fagforeninger! 3

4 Nyt fra 3F Vestfyn Af Birthe Lauvring, næstformand Personalesituationen på kontorerne i 3F Vestfyn Vi har desværre stadig flere langtidssygemeldte og vi vil derfor gerne sige tak for jeres forståelse for, at der har været nødvendigt at rokere rundt på det tilbageværende personale og at der i situationen ikke altid er fuld bemanding på. For at afhjælpe noget af arbejdspresset har vi ansat Kirsten Thonsgaard Leed som vikar i a-kassen frem til 31. juni. RBF på vej til 3F RBF har på deres kongres sagt ja til at sende forslaget om optagelse i 3F ud til urafstemning blandt deres medlemmer. Afstemningen skal være afsluttet den 15. marts. Hvis resultatet er et ja, vil RBF være en del af Fagligt Fælles Forbund pr. 1. juli 2006 Det betyder, at der vil blive tilført en gruppe nye medlemmer til 3F Vestfyn. Som en del af aftalen med RBF på Fyn skal 3F Vestfyn og 3F Nordhøjfyn deles om en faglig sekretær fra RBF, som fortrinsvis skal varetage det faglige og opsøgende arbejde indenfor branchen. Den faglige sekretær vil få kontor på Langelandsvej 3 i Middelfart. Der vil blive lavet et sammenlægningspapir, som skal godkendes på vores generalforsamling den 27. marts. Med i aftalen er også, at de tidligere RBFére skal have 1 ordinær plads og 1 suppleantplads i 3F Vestfyns bestyrelse. Dette kan ikke lade sig gøre uden en vedtægtsændring, som vil blive behandlet under punkt på generalforsamlingen. Vi håber de nuværende medlemmer af RBF stemmer ja til optagelsen i 3F og glæder os til at byde dem velkommen som medlemmer i 3F Vestfyn. Kommunalreformen Nu er der endelig sat navne på hvilke amtslige instutioner, der overgår til de nye kommuner og hvilke institutioner, der overgår til region Syd. Vi vil i løbet af foråret invitere medlemmerne på de berørte institutioner til møder, hvor vi kan snakke om hvordan de bliver stillet efter 1. januar Indbydelserne vil blive sendt direkte til arbejdspladserne. Så har vi også nogle få arbejdspladser, der overgår til staten. Her vil der selvfølgelig også blive afholdt de nødvendige møder med medlemmerne. Kommende akiviteter Alle lokaludvalg er i gang med at planlægge aktiviteter til afholdelse inden sommerferien, desværre er planlægningen ikke så langt, at møderne kan sættes her i dette nummer af bladet. Indbydelser vil blive sendt ud på arbejdspladserne og annonceret på hjemmesiden. Som I kan se andet sted i bladet skal der indsendes krav til OK 2007 for Industrien, det skal der også for en lang række andre overenskomstområder, men vi har endnu ikke fået fristerne for indsendelse af krav og disse områder vil derfor blive indkaldt efterhånden som bliver aftalt køreplaner for overenskomstforhandlingerne. 4

5 Set og sket i 3F Vestfyn 3F Vestfyn havde stor succes med et velgennemført medlemsarrangement for chauffører 140 chauffører fra 3F Vestfyn og 3F Nordhøjfyn mødte frem til medlemsmøde den 28. januar Temaet for mødet var - Køre-/hviletidsregler - Klippekort - nye bødetakster - Tachograf (Digital fartskriver) - Arbejdstidsdirektivet for mobile lønmodtagere - Uddannelsesmuligheder og overenskomst m.v. og der blev stillet mange spørgsmål til 3F, færdselspolitiet og AMU-Fyn om de regler som regulerer kørende transport Mest påtrængende for mange var spørgsmålet om, hvorledes politiet vil håndhæve reglerne om korrekt betjening af fartskriverens indstillingsknapper. Svaret var, at knapperne skal anvendes til det, de er beregnet til, nemlig specifikation af det arbejde - eller ikke arbejde - der udføres, når bilen holder stille. Det digitale kontrolapparat, som skal installeres i alle nye biler, der er leveret efter 1. januar 2006 skifter automatisk til visning Andet arbejde efter mere end 2 min. stilstand. Anden funktion, f.eks. Hvil eller Rådighedstid skal derfor indstilles manuelt. De 10 bud: 1. Udfyld diagramarket korrekt 2 Kør højst time uafbrudt 3. Hold 45 minutters pause 4. Kør højst 10 timer 2 dage om ugen - øvrige dage højst 9 timers kørsel 5. Hold mindst 9 timers daglig hviletid 3 dage i ugen - resten af ugen 11 timer 6. Hold 45 timers sammenhængende ugentligt hvil - evt. nedsat til 36 eller 24 timer 7. Afbryd kun hviletiden én gang ved kørsel til eller fra tog eller færge 8. Notér fravigelser fra reglerne på bagsiden af diagramarket 9. Opbevar diagramark 10. Husk ansvar og kontrol - alle har ansvar og pligter Materiale fra medlemsmødet kan bestilles ved 3F Vestfyn. 5

6 Set og sket i 3F Vestfyn Arv og testamente Torsdag den 2. februar afholdt lokaludvalg Middelfart et velbesøgt møde om Arv og Testamente. Ejby Kommunes Ligestillingspris 2005 Den 3. februar 2006 uddelte Ejby Kommune deres Ligestillingspris for Det blev en 3F er der fik den, nemlig Elin Rasmussen og Lone H. Kristensen fra advokatfirmaet Trolle i Middelfart. De to indledere fortalte om arveloven og arveklasser, altså hvem er umiddelbart arveberettiget efter hvem. Hvornår er det nødvendigt at oprette testamente, og hvornår er det en god ide at skrive begunstigelseserklæringer. De gjorde også meget ud af at rette en udbredt misforståelse om at bare man har boet sammen i x antal år, så arver man efter hinanden. Det gør man ikke! Er du i tvivl, så aftal en tid ved den gratis advokatrådgivning. En god aften og indlederne kommer gerne igen og fortæller om andre juridiske emner. Edith Filskov, tilsynsassistent og sikkerhedsrepræsentant i Ejby Kommunes Rengøringsenhed. Edith fik prisen for blandt andet hendes arbejde med at integrere de bosniske medarbejdere på arbejdspladsen og for at være primus-motor for afholdelse af danskkurser, både for egne kollegaer, men også for andre bosniere bosiddende i kommunen. Målet med Ejby Kommunes ligestillingspolitik er at skabe ligeværdige muligheder uanset alder, køn, race, handicap, etnisk baggrund, religion og livsopfattelse. Forskelle skal ses som en styrke og målet er at mangfoldigheden er repræsenteret i hele organisationen. 3F Vestfyn ønsker Edith tillykke med prisen. 6

7 Set og sket i 3F Vestfyn Bestyrelsen i arbejde Der lyttes... Bestyrelsen tog 3 dage ud af kalenderen og tog på kursus i januar måned. Formålet var at få diskuteret 3F Vestfyn og det fremtidige arbejde Morgensang Der blev lyttet, diskuteret, grinet og det vigtigste, lavet mange forslag, som der nu skal arbejdes videre med og som I blive præsenteret for efterhånden som de er færdige. Konference for de tillidsvalgte på Esbjerg Højskole Den 10. og 11. februar drog en busfuld tillids- og sikkerhedsrepræsentanter af sted til Esbjerg Højskole. På programmet var Den gode arbejdsplads - hvordan undgår vi mobning v/monique Hartmann, 3F Hvor går medlemmerne hen v/ Svend Bach, 3F og noget om de nuværende og kommende medlemmer ved Lisa Schmidt fra LO Danmark. Desuden oplæg ved Gert og Birthe om det fremtidige arbejde for de tillidsvalgte og så selvfølgelig en masse erfaringsudveksling over en kop kaffe. 7

8 Ordinær generalforsamling 3F Vestfyn Mandag den 27. marts 2006 kl Glamsbjerg Hotel Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden. 3. Valg af stemmeudvalg på 3 personer. 4. Beretning. 5. Sammenlægningsaftale mellem 3F Vestfyn og RBF Fyn 6. Regnskab. 7. Vedtægtsændringer. 8. Indkomne forslag. 9. Valg i henhold til fusionsaftalen Formand Gert B. Pedersen Bestyrelsesmedlemmer: Peer Frickmann for 2 år. Nyvalg for 1 år. Karna Madlangbayan, for 2 år. Nyvalg for 2 år. Nyvalg for 2 år Finn Graversen for 2 år. Jørgen T. Sørensen for 2 år. Benny Andersen for 2 år. Kim Lund for 2 år. Bestyrelsessuppleanter: Nyvalg for 2 år. Nyvalg for 2 år. Nyvalg for 2 år Nyvalg for 1 år Bilagskontrollant: Nyvalg for 2 år. Bilagskontrollantsuppleant: Minna Skov for 2 år. Tidligere SiD Assens Tidligere SiD Assens Tidligere KAD Fyn Tidligere KAD Fyn Tidligere SiD Glamsbj./Haarby Tidligere SiD Middelfart Tidligere SiD Middelfart Tidligere SiD Vestfyn Tidligere SiD Vestfyn Tidligere SiD Assens Tidligere SiD Glamsbj./Haarby Tidligere KAD Fyn Tidligere SID Vestfyn Tidligere KAD Fyn Tidligere KAD Fyn 10. Valg af revisionsfirma 11. Eventuelt. 8

9 Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, indgives skriftligt til bestyrelsen v/afdelingsformanden senest den 19. marts 2006 Senest den 22. marts kan den endelige dagsorden og eventuelt indkomne forslag afhentes på kontorerne eller læses på Afdelingen er vært ved et måltid mad kl Efter generalforsamlingens afslutning vil der være Faneindvielse af 3F Vestfyns fane. Transport: Strib Brugs kl Middelfart Banegård kl Nr. Aaby Brugs kl P-plads ved motorvejstilkørslen Ejby kl P-plads v/assens Brugs kl P-plads v/lokalkontor Hårby kl Tilmelding til spisning og transport senest den 17. marts. på tlf eller 9

10 Kommende aktiviteter Eksklusivaftaler og hvad så!!! Tirsdag den 21. marts kl på Langelandsvej 3 i Middelfart Målgruppe: Tillidsvalgte indenfor alle brancher. Krav til Industriens overenskomst 2007 Torsdag den 27. april kl på Langelandsvej 3 i Middelfart Målgruppe: Alle tillidsvalgte, inkl. klubbestyrelsesmedlemmer indenfor Industrien. Gratis billetter til fodbold Invitation til kvindelandskamp i fodbold Kvindelandsholdet er i gang med at spille kvalifikationskampe til VM i Kina De næste 2 kvalifikationskampe spilles Torsdag den 27. april kl på Viborg Stadion mod Spanien Søndag den 7. maj kl på Brøndby Stadion mod Polen 3F s medlemmer med familie kan få fribilletter ved henvendelse i afdelingen senest den 15. april Ved hver af kampene byder forbundet på lidt at spise 2 timer før kampens begyndelse. Til gengæld skal I selv sørge for transporten. 1. maj 2006 Der vil blive afholdt 1. maj møder 2 steder i samarbejde med LO Vestfyn kl kl ? 3F Vestfyn, Langelandsvej 3, 5500 Middelfart TIB Årup, Holmevænget 2, 5560 Aarup Flere oplysninger om møderne vil sendt ud til arbejdspladsernes opslagstavler og annonceret i lokalaviserne. 10

11 Kommende aktiviteter FleksCafe for ledige og ansatte fleksjobbere Så starter vi op igen Middelfart Langelandsvej 3 den 30. marts og den 18. maj Assens Skovvej 26 den 3. april og den 22. maj Mødetidspunkt 1. gang kl afdelingen giver en klemme Mødetidspunkt 2. gang aftales på første møde Møderne vil blive en blanding af snak deltagerne imellem og nyt fra Elsa Knudsen. Så vil der hver gang være inviteret aftenens gæst, som kommer ca. kl med et oplæg af ca. 1/2 times varighed. Cafe aftenerne slutter senest kl Du må gerne tage din ledsager med. Tilmelding til afdelingen senest 8 dage før mødet på tlf eller Vintergæk Vintergæk hedder på latin Galanthus nivalis og hører til Narcisfamilien - Amaryllidaceae - sammen på f.eks. Påske- og Pinselilje. Det latinske navn betyder direkte oversat den snehvide mælkeblomst, hvilket jo er meget sigende. Mød 3F Vestfyn til bromarked under Lillebæltsbroen Kr. himmelfartsdag den 25. maj

12 Faglig Nyt Ny Hjemmeside Landsbrancheklubben for 3F s medlemmer ved kirke og kirkegårde stiller sig til rådighed for råd og vejledning og har derfor lavet deres egen hjemmeside, hvor du kan finde mange gode oplysninger, herunder den nye overenskomst Har du ikke mulighed for at gå på nettet, er du velkommen til at henvende dig i afdelingen. I efteråret satte vi focus på de kirkegårdsansatte og det vil nu blive fulgt op af, i første omgang et møde for de valgte og ansatte i afdelingerne i Region Syd, der arbejder med overenskomsterne for kirkegårde den 22. marts. og senere med tilbud om arbejdspladsbesøg Ny løn 2006 Ved overenskomstforhandlingerne for amt og kommune i 2005 blev der afsat puljer til forhandling af lokale lønaftaler (ny løn). For Amt - specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere og instruktører/holdledere m.fl og For KL - specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl. blev der afsat en pulje på 1,25% i Denne pulje skal forhandles nu. Vær opmærksom på at der kan være forskellige forhandlingsterminer i de enkelte kommuner. Spørg din tillidsrepræsentant eller din lokale faglige sekretær/afdeling om hvad der er aftalt i lige netop din kommune. For rengøringsassistenter m.m. og tekniske serviceledere er der ikke afsat nogen pulje i 2006, men først i 2007, hvor der er afsat 1,25 % Det betyder ikke, at der ikke kan forhandles ny løn for disse grupper i år, men der vil være meget få midler eller slet ingen midler at forhandle om. Det skal dog ikke afholde os fra at rejse krav på jeres vegne, så har du forslag, skal de indsendes til afdelingen senest den 20. marts. Bliver dit forslag ikke fremmet denne gang, vil det blive taget med ved forhandlingerne i 2007 Nye lønninger ATL/3F-lønoversigt gældende pr. marts 2006 kan afhentes i afdelingen/lokalkontor ServiceBranchens Arbejdsgiverforening SBA Løn pr. 15. marts 2006 Normaltimeløn kr. 98,93 Præstationsløn kr. 112,51 Anciennitetstillæg kr. 2,40 Aftentillæg kl kr Nattillæg kl kr. 14,63 SH tillæg kr. 20,78 Hovedrengøringstillæg kr. 6,52 12

13 Industriens overenskomst med virkning fra begyndelsen af den lønningsperiode, hvori den1. marts 2006 indgår Mindstebetaling pr. time kr. 95,15 under 18 år pr. time kr. 54,80 Skiftehold hverdage med undtagelse af lørdag mellem kl kr. 30,90 fra lørdag kl til søndagsdøgnets afslutning, samt på sh-dage og overenskomstmæssige fridage kr. 73,00 Forskudt tid fra kl kr. 20,10 fra kl kr Dette er kun et uddrag af satserne i Industriens overenskomst, kontakt afdeling eller tillidsrepræsentant, hvis du vil vide mere. Faglige sager Jan O. Dækcenter Sag vedrørende manglende løn, feriepenge og pension til medlem i fleksjob sagen forligt med en efterbetaling til medlemmet kr Alliance Clean & Care Manglende løn, feriepenge, sh og pension til flere medlemmer. Efterbetaling til medlemmerne kr Alliance Clean & Care Alliance Clean & Care overtog rengøringen i Dansk Folkeferie pr. 1. september Frem til 31. august 2005 havde Elite Miljø haft opgaven. Alliance Clean & Care overtog 5 ud af 8 tidligere fastansatte og afdelingen rejste derfor krav om at disse 5 skulle betragtes som virksomhedsoverdragne og have deres overenskomstmæssige rettigheder med over i det nye ansættelsesforhold. Det var der ikke enighed om og sagen har været igennem det fagretslige system med lokalforhandling, mæglingsmøde og til sidst organisationsmøde i Dansk Arbejdsgiverforening den 9. februar, hvor vi vandt sagen. Det betyder, at der nu skal ske en regulering af de overdragnes løn i forhold til anciennitetstillæg, løn under sygdom, manglende opsigelsesvarsel m.m. VBT A/S Tre medlemmer i fem sager havde fået for få timer tilskrevet på afspadseringsregnskab, manglende løn, ukorrekt feriefridagsafregning m.v.. Efterregulering, herunder bod til afdelingen koster firmaet, i alt kr FJ Transport En juridisk feriepengesag gav et medlem kr ,67. Kommune Et medlem blev ved afdelingens mellemkomst fritstillet til en værdi af kr Jysk A/S Et medlem havde ikke fået arbejdsmarkedspension. Beregnet kr Fortsættes side 17 13

14 Nyt fra blokaden Onsdag d. 15/ var en mørk dag for dem, der deltager og følger blokaden i Røjle. Det var dagen, hvor vi konstaterede, at en autoriseret Dansk Håndværksmester brød blokaden mod firmaet Blanaz v/ Peter Rakuscinec der opfører et hus på Fabrikvej 4 i Røjle. Firmaet der brød vores blokade var Strib EL Aps, Tangmosen 4, 5500 Middelfart. Blokadevagterne forsøgte forgæves at overbevise ejeren af Strib EL Aps Lars Mullesgaard om han ikke skulle bryde blokaden. Dette lykkes desværre ikke. 3F Vestfyn vil derfor opfordre alle afdelingens medlemmer til ikke at benytte Strib EL i fremtiden. Blokadeudvalget Efterlysning - Bliv Blokadevagt Vi har brug for et netværk af medlemmer, der kan træde i aktion, hvis der er brug for hjælp til blokere en virksomhed, der nægter at indgå overenskomst på det pågældende område. Det er en stor udfordring for fagbevægelsen at oprette en lovlig og effektiv blokade mod f.eks. et østeuropæisk byggefirma, for at få en ordnede forhold. Men overenskomster er vores eneste værn mod undergravning af lønningerne i Danmark. Vi har, som I ved, allerede en blokade i gang i Røjle og der kan komme flere til, så meld dig til netværket. Det er ikke de udenlandske kolleger, der ofte arbejder under forhold der ikke lever op til dansk standard, vi har noget imod. Arbejde i Danmark skal bare foregå på danske vilkår. Udfyld og aflever kuponen i 3F Vestfyn. Ja, jeg vil gerne gi' en hånd med som blokadevagt Navn: Adresse: Telefon (evt. mobil) : Jeg kan selv klare evt. transport: JA NEJ 14

15 Havnedirektivet er dødt Havneformand Freddy Hansen: Udemokratisk proces Over havnearbejdere fra hele Europa, heraf 2 medlemmer fra 3F Vestfyn, omringede i januar EU-Parlamentet i Strasbourg, og politiet svarede igen med knipler og tåregas. Protesten gjaldt EU s havnedirektiv om selvhåndtering af skibe, der vil give rederierne mulighed for at bruge skibsbesætningerne til læsning og lodsning i danske havne. Havnearbejderne frygter på den baggrund, at billige udenlandske søfolk vil stjæle deres arbejde. Freddy Hansen, medlem af 3F Vestfyn var sammen med kollega Mads Møller fra havnen i Middelfart med på gaden i Strasbourg for at markere sin utilfredshed med, at havnedirektivet overhovedet er blevet genfremsat. "Det er jo en total tilsidesættelse af demokratiet. Sammen med Finn Ole Christiansen fra afdelingen protesterede jeg for år siden i Rotterdam. Det blev så senere stemt ned i november 2003, men desværre genfremsendt elleve måneder efter," siger havneformand Freddy Hansen og slutter med denne salut: Det er usmageligt og fuldstændig mangel på respekt. De massive protester gav genlyd i hele Europa og med positivt resultat for havnearbejderne, idet forslaget blev stemt ned af parlamentet nogle dage senere. 15

16 Talerstolen Udtalelse fra postmedarbejdere! Tirsdag den har tillidsrepræsentanterne for særlige vilkår været samlet i 3F Østfyn afd. Ringe til repræsentantskabsmøde, hvor den aktuelle postsituation i Postområde Fyn har været drøftet. Et enigt repræsentantskab henstiller til Postområde Fyns ledelse, at der nu alvorligt bliver taget fat omkring bemandingsproblemerne i produktionsgrupperne således, at vore røde postbude igen bliver i stand til at levere vores produkter til vore kunder til den tid der er lovet, hvilket den senere tids presseomtale klart har påvist de ikke har været i stand til. Denne længerevarende tilstand med meget individuelt overarbejde, stress og dårligt arbejdsmiljø har medført et uhensigtsmæssigt stigende sygefravær blandt omdelerne. 3F s tillidsrepræsentanter stiller krav om at områdedirektør Lars Kristensen fuldt ud lever op til de løfter, som han på det seneste har tilkendegivet i dagspressen. På vegne af tillidsrepræsentanterne på særlig vilkår Karsten Jensen Fællestillidsrepræsentant men også den dårlige presse omtale om vores arbejdsmiljø, og mange drøftelser imellem ledelse, tillidsrepræsentanter og afdelingen har langt om længe ført til noget. Så skete der noget Af Paw Nielsen & Jørgen Tee Sørensen Tillidsrepræsentanter, Post Danmark, Middelfart. Det var med glæde at Postmester Morten Andersen på vores D. 96 møde den 16. februar 2006 kunne meddele, at der kommer flere timer til Middelfart Postkontor. Det er i erkendelse af det meget overarbejde vi har set på Fyn det sidste årstid, Der bliver tilført ca. 15 millioner til postområde Fyn, og det betyder, at der i hvert team kan bemandes med en medarbejder mere hver dag i Der vil selvfølgelig være dage, hvor det ikke er nødvendigt, men det bliver postmængden der bestemmer bemandingen, og det er der ikke noget nyt i. Det nye er at Post Danmark har erkendt problemet omkring vores arbejdsmiljø, og de nye tiltag som vi nu kommer til at mærke, skulle gerne resultere I, at overarbejdet kommer ned på et minimum af det vi har set igennem det sidste par år, så vi kan kun sige Så skete der noget 16

17 Faglige sager Middelfart Kirke På mæglingsmøde blev tvist vedr. forståelse af Ny Løn aftaler afklaret. Fire medlemmer efterreguleres kr ,66. Leco-Food Service A/S Manglende løn, sh, feriepenge og pension kr udbetalt til medlemmet Manglende G-dage kr udbetalt til medlemmet Marcia A/S Manglende pensionsindbetaling kr Adecco manglende bonustillæg - kr udbetalt til medlemmet Elite Miljø Manglende sygedagpenge - kr udbetalt til medlemmet ISS Manglende løn, feriepenge og pension - kr udbetalt til medlemmet Broen A/S Manglende pensionsindbetaling. kr indsat på medlemmets pensionskonto Louise Hentze Manglende løn i opsigelsesperioden - kr Diverse firmaer - Psykisk arbejdsmiljø I et større antal sager har afdelingens medlemmer være udsat for arbejdsbetinget stress. Årsagerne er mange, men faktum er, at mange af vore medlemmer føler sig presset på arbejdet. Afdelingen forsøger at afhjælpe de henvendelser vi får ud fra et individuelt hensyn til sagens omstændigheder. Nyvalgte tillids- og sikkerhedsrepræsentanter Tillidsrepræsentanter Kaj Nissen, Cylindric Denmark A/S Bruno Chr. Larsen, IBF Harndrup Jens Steffen Hansen, Bekaert Handling A/S Sikkerhedsrepræsentanter Niels Kaj Nielsen, Cylindric Denmark A/s Brian Skov Jacobsen, Bryggeriet Vestfyn Lone Rasmussen, Carlsens Peberrod Hos Slagteren Hvordan kan De sælge kød så billigt? Vi har skåret i personalet A/S bestyrelsesmedlemmer Brian Skov Jacobsen, Bryggeriet Vestfyn 17

18 NYT FRA A-KASSEN MÅNEDSUDBETALINGER PÅ ALLE YDELSER FRA JULI MÅNED Afdelingen har, for at få ressourcerne til at hænge sammen og dermed få lidt bedre tid til at servicere medlemmerne, besluttet at indføre månedsudbetalinger af dagpenge og aktiveringsydelse. Vi har allerede månedsudbetalinger på orlov, overgangsydelse og efterløn, og flere og flere 3F afdelinger vælger denne udbetalingsmåde. For at gøre overgangen så hensigtsmæssig som muligt, indføres månedsudbetalingerne fra og med Juli måned Dette betyder at den sidste 14.- dagsudbetaling bliver for ugerne Det næste kort er et månedskort, som løber til og med uge 29 - se skemaet. Ydelsesperiode Periode slut Disposition Uge 25, 26 (14.dags kort) Søndag den 2. Juli Torsdag den 6. Juli Uge (25, 26), 27, 28, 29 Søndag den 23. Juli Torsdag den 27. Juli (månedskort) Herefter er udbetalingsperioderne for resten af 2006 som følger : Ydelsesperiode Periode slut Disposition Uge 30, 31, 32, 33 Søndag den 20. August Torsdag den 24. August Uge 34, 35, 36, 37 Søndag den 17. September Torsdag den 21. September Uge , 40, 41, 42 Søndag den 22. Oktober Torsdag den 26. Oktober Uge 43, 44, 45, 46 Søndag den 19. November Torsdag den 23. November Uge 47, 48, 49, 50 Søndag den 17. December Torsdag den 21. December Kirsten Thonsgaard Leed vikar i A-kassen på kontoret i Middelfart. 18

19 Socialrådgiverens sider Af Elsa Knudsen Ved méngrad f.eks. en lægelig udtalelse, flere følgevirkninger, operation bl.a. Ved erhvervsevnetab f.eks. lønsedler, der viser lønnedgang, eller ved bevilling af revalidering eller fleksjob / førtidspension. En del sager om genoptagelse afvises, idet dokumentationskravet ikke er godt nok. Anmeldelse af skader Senest 1-2 uger efter anmeldelsen, vil du altid modtage et kvitteringsbrev fra arbejdsskadestyrelsen eller arbejdsgivers forsikringsselskab. Gør du ikke det, er anmeldelsen ikke sket korrekt. Bøder for ikke at overholde pligten til at anmelde arbejdsskader Jævnligt hører jeg om medlemmer, der ikke har fået anmeldt en skade og på grund af for sen anmeldelse derfor mister retten til erstatning. Arbejdsskadestyrelsen skærper nu praksis på området: Manglende rettidig anmeldelse fra såvel arbejdsgiver (der anmelder ved ulykker) som læge (der anmelder ved sygdomme) indstilles til bøder på op til kr. Min kommentar: Det er selvfølgeligt meget godt at indskærpelse sker, men desværre kommer det ikke den skadelidte til gode. Vi vil givetvis se, at anmeldelserne nu kommer rettidigt frem og det til gavn for de skadelidte. Genoptagelse af anerkendte skader Der er mange henvendelser om dette, men husk, at der skal være tale om væsentlige ændringer af de forhold, der blev lagt til grund for den første afgørelse med afvisning eller fastsættelse af erstatning Kunne ulykken have været undgået? Har du længerevarende sygemelding og indtægtstab efter en ulykke på din arbejdsplads, er der mulighed for at søge om erstatning for svie og smerte og tabt arbejdsfortjeneste indtil 5 år efter skaden. Dette dækkes nemlig ikke efter arbejdsskadeloven. Her træder erstatningsansvarsloven ind. Arbejdsgivere har i dag ansvaret for et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Hvis en arbejdsgiver kan gøres ansvarlig ved at have handlet ufornuftigt og ikke har levet op til dette ansvar, kan Forbundet parallelt med din sag i Arbejdsskadestyrelsen søge erstatning for dig. Kan sagen rejses, vil Forbundet stille advokat til rådighed for dig. Henvend dig til din afdeling og helst hurtigst muligt efter ulykken. Svie og smerte - beløbet i 2006 Under sygemelding ydes der kr. 150 pr. dag - skattefrit Ændring af erhvervsevnetabserstatningen til fleksjobbere Fra beregnes erstatningen som forskellen mellem den hidtidige indtjening før skaden og den aktuelle løn i fleksjobbet. Dette betyder, at Arbejdsskadestyrelsen ikke længere ser på den løn, som der kunne have været indtjent, hvis muligheden for fleksjob ikke forelå. 19

20 Socialrådgiverens sider I praksis vil det betyde meget mindre erstatninger. De, der har skader før vil fortsat få erstatningerne beregnet efter de gamle regler. Psykologbehandling - tilskud fra sygesikringen Vi får ofte spørgsmål om hvem der betaler psykologbehandling og hvordan man bliver tilbudt det. Mange arbejdspladser har en personalepolitik, hvor der ydes psykologbistand, men der er stadig mange der ikke har tilbudet og hvor medlemmet er henvist til at selv at betale enten helt eller delvist. Her er reglerne om psykologbehandling med tilskud fra sygesikringen: Det er en forudsætning, at der foreligger en skriftlig henvisning fra praktiserende læge (herunder vagtlæge), inden behandlingen påbegyndes, med mindre der er behov for akut psykologhjælp. Henvisning kan normalt ikke udstedes senere end 6 måneder efter den begivenhed, der er årsag til henvisningen. Henvisningen har kun gyldighed, såfremt psykologen modtager den senest en måned efter udstedelsen. Tilskud ydes for indtil 12 konsultationer, hver af min., pr. behandlingsforløb. Tilskuddet udgør 60 % af det overenskomstmæssigt fastsatte honorar pr. konsultation. Egenbetalingen er i øjeblikket ca. 300 kr pr konsulation. Hvis du ikke har råd til at betale egenbetalingen på de 40 % har du mulighed for at søge hjælp via Lov om aktiv socialpolitik 82. Tal med socialforvaltningen herom. De tilfælde, hvor man kan gå til lægen og få en henvisning, er: 1) røveri-, volds- og voldtægtsofre, 2) trafik- og ulykkesofre, 3) pårørende til alvorligt psykisk syge personer, 4) personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom, 5) pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom, 6) pårørende ved dødsfald, 7) personer, der har forsøgt selvmord og 8) kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge som følge af misdannelser eller lignende ved barnet. Der ydes ikke tilskud til psykologbehandling som følge af dårligt psykisk arbejdsmiljø, desværre, medmindre sagen er anmeldt og anerkendt i Arbejdsskadestyrelsen. Ny socialrådgiverpraktikant Vi har sagt farvel til Flemming Nielsen, som skal videre i sin uddannelse og siger nu goddag og velkommen til Karen Juul Sørensen som skal være hos os i perioden 9. februar til 16. juni Du vil kunne møde hende på kontorerne i Assens og Middelfart 20

21 På hjemmefronten Påskeæg, gækkebreve, påskeliljer, skønne helligdage med hygge og rigtig forår i luften Ja så skal der også noget godt på bordet: Indbagt Påskeskinke Ingredienser: 1 lille kogt skinke 1 flødeost med hvidløg 1 spsk. Sennep 3 spsk. Finthakkede krydderurter (f.eks. karse, estragon og persille) plader optøet, udrullet butterdejsplader 1 æg Skær 3 dybe lommer i skinken. Rør hvidløgsosten med sennep og krydderurter og fyld det i lommerne. Fordel resten af ostefyldet over skinken og fold de udrullede butterdejsplader omkring med sammenføjningerne nedad. Skær evt. resterende dej i strimler, der klæbes fast ovenpå skinken med sammenpisket æg. Sæt skinken i en 175 grader varm ovn, til dejen er smuk gylden og gennembagt, ca. 30 minutter. Ved serveringen skæres skinken i tynde skiver. Flødestuvede champignoner og grøn salat kan gives til. Måske vil en påskekage også gøre lykke Ingredienser: 2 appelsiner 250 gram blødt margarine 200 gram sukker 4 æggehvider 4 æggeblommer 250 gram hvedemel 1 tsk. bagepulver 100 gram mørk chokolade, hakket 100 gram mandler, hakkede 250 gram flormelis Pres saften ud af appelsinerne. Rør margarinen godt med sukkeret. Rør æggeblommerne og appelsinsaft i. Bland mel og bagepulver og rør det i sammen med chokolade og mandler. Pisk æggehviderne stive og rør ca. 1/3 i og vend resten med let hånd. Fordel dejen i smurt bradepande 20x30 cm. Bag kagen ved 170 grader i minutter. Glaser kagen mens den stadig er lun. 21

22 Opslagstavlen Syg under ledighed/aktivering? Husk altid at sygemelde dig første dag - Både til os og evt. uddannelses-/praktiksted. SENIORHÅNDBOGEN 2006 ER NU UDKOMMET Nyttig for alle over 50 år Tillæg for førtidspensionister Lad ikke et brev få lov til at blive væk i reklamerne... Det kan koste dagpenge!! Glem ikke ferien! Ferieåret løber ud den 30. april, så husk at tjekke om du har arbejdsgiver-optjent ferie tilbage!!! Husk at henvende dig til 3F Vestfyn, hvis du er blevet valgt til TR - SR - SU - MED - A/S - A/S-supl. på din arbejdsplads. Ledig? - hvad med dit CV?! Husk at tjekke / aktivere dit CV, så du ikke risikerer at blive afmeldt på AF. Er du sikker i trafikken! Som et tilbud til medlemmerne har vi købt et parti trafikveste de fås i størrelse large og xxl Din pris kr. 25,00 pr. stk. Kan købes på alle kontorer 22

23 Husker du at bruge dit LO Plus kort Medlemsfordele Vi har denne gang valgt at bringe de steder her i området, hvor du kan bruge dit LO Plus kort. Husker man at bruge kortet, kan det i visse tilfælde dække dit kontingent til fagforeningen og det er vel ikke så ringe endda Har du ikke adgang til nettet: er du altid velkommen til at forhøre dig i afdelingen om der er kommet nye tilbud. Se nyeste tilbud her i området Dorch & Danola A/S - værktøj mm. 20% LO Plus rabat på bruttoprislisten på hele varesortimentet af værktøj og tilbehør. Ove Gjeddes Vej 7, 5220 Odense SØ. Tlf: Sigma Studio - Odense SØ 20% rabat på maling og træbeskyttelse og 10% rabat på øvrige varer i butikken (herunder tapet mm.). Cikorievej 15, 5220 Odense SØ. Tlf.: Flügger Farver - Kolding 20% rabat på hele varesortimentet til LO Plus medlemmer. K.P. Elbæk's Malerforretning. Agtrupvej 125, 6000 Kolding. Tlf.: Trælasten - Kolding 10% rabat ved kontantkøb på lagerført varesortiment af trælast og byggevare. Dog ikke på varer med gule prismærker. Aftalen omfatter ikke køb på konto. Platinvej 1, 6000 Kolding. Tlf.: Kolding Møbelhus - Kolding 10% rabat på alle varer i butikken. Hjørnet af Sdr. Ringvej / Industrivej, 6000 Kolding. Tlf.: Alle Skousen butikker 10 % på alle skiltepriser, også tilbuds- og udsalgsvarer. Alle Ret & Råd advokaterne - 10% på advokatrådgivning Anti - Rust Årup (PAVA) 15% rabat på undervogns behandling ved kontant køb. Snedkervænget 1, 5560 Årup.Tlf.: Dansk Bilglas - Fredericia 10% rabat på nye bilruder og reparation af stenslag. Vejlevej 16, 7000 Fredericia. Tlf.: Dansk Bilglas - Kolding 10% rabat på nye bilruder og reparation af stenslag. Agtrupvej 16, 6000 Kolding. Tlf.: Dansk Bilglas - Odense C. 10% rabat på nye bilruder og reparation af stenslag. Nyborgvej 341, 5000 Odense C.. Tlf.: Euromaster - Fredericia 10% rabat på dæk og fælge på nettoprisliste, rabatten gælder også på tilbuds- & udsalgsvarer. Vejlevej 119, 7000 Fredericia. Tlf.:

24 Husker du at bruge dit LO Plus kort Euromaster - Odense SØ. 10% rabat på dæk og fælge på nettoprisliste, rabatten gælder også på tilbuds- & udsalgsvarer. Peder Wesselsvej 13, 5220 Odense SØ. Tlf.: Euromaster - Kolding (Stålvej) 10% rabat på dæk og fælge på nettoprisliste, rabatten gælder også på tilbuds- & udsalgsvarer. Stålvej 1, 6000 Kolding. Tlf.: Høyer Autodele - Kolding 10% rabat på reservedele og tilbehør til din bil. Fabriksvej 16, 6000 Kolding. Tlf.: Høyer Autodele - Odense C. 10% rabat på reservedele og tilbehør til din bil. Middelfartvej 3, 5000 Odense C. Tlf.: Nyt Syn - Hårby 10% rabat ved kontantkøb - på hele varesortimentet hos Nyt Syn.Hårby, Algade 49, 5683 Hårby. Tlf.: Nyt Syn - Odense C 10% rabat ved kontantkøb - på hele varesortimentet hos Nyt Syn. Undtaget fra aftalen er varer købt på abonnement. Nyt Syn, Brillehuset, Vestergade 96 C, 5000 Odense C. Tlf.: Nyt Syn - Odense SØ 10% rabat ved kontantkøb - på hele varesortimentet hos Nyt Syn. Undtaget fra aftalen er varer købt på abonnement. Nyt Syn A. C. Optik, Rosengårdcenteret, 5220 Odense SØ. Tlf.: KH - Foder & Fritid 8% LO Plus rabat på kæledyrsfoder, tilbehør til dyr, haveredskaber, landbrugsartikler & rideudstyr. Bødkervej 5, 7000 Frederecia. Tlf.: eller Steen's Jagt & Fiskeri Som LO Plus medlem får du 10% rabat på alle varer i butikken (undtaget dog våben og ammunition). Steen's Jagt & Fiskeri, Naverstræde 1 / Borchs Gård, 6000 Kolding. Tlf.: ALKA forsikring - Danmark 10% LO Plus rabat på familie-, hus-, ulykke- og bilforsikring. Ring til ALKA mantors og fredag på Tlf.: Hansen & Kiilsholm - Have, skov og park- maskiner 10% rabat ved kontantkøb på alle have-, skov-, og parkmaskiner hos Hansen & Kiilsholm. Skibhusvej 51, 5100 Odense C. Tlf.: På kan du købe vi webshoppen hvis du ikke bor i nærheden. Medion PC og elektronik - Danmark Specielle LO Plus tilbud på f.eks. fladskærm TV, PC og Walt Disney produkter. Find tilbudene på Dansommer - Danmark 10% rabat på leje af sommerhuse. Voldbjergvej 16, 8240 Risskov. Tlf.: Se mere på 24

25 FolkeFerie.dk LO Plus fordele: kr. rabat pr. person på charterrejser (når ferien bestilles senest 30 dage før afrejse) kr. rabat på UgeFerie i Danmark året rundt ( På 10 udvalgte feriecentre) - 15% rabat på MiniFerie i Danmark (udenfor skoleferien og på 10 udvalgte feriecentre). Hør nærmere på Tlf.: eller bestil katalog på Tlf.: Ecco - Danmark Køb Ecco sko på nettet. Husk at angive du er LO Plus medlem når du køber - det gør du ved at skrive loplus som kode - så optjener du 9% bonus ved hvert køb. Se mere på Babyluna - Danmark 10% rabat på hele varesortimentet inkl. udsalgsvarer - på Fredericia Teater Som LO Plus medlem får du 15% rabat på samtlige forestillinger hos Fredericia Teater - ved kontantkøb. Prinsessegade 29, 7000 Fredericia. Tlf.: Jesperhus Blomsterpark - Nykøbing Mors Som LO Plus medlem får du 10% rabat på indgangen og derudover er der mellem 10 og 20% rabat på ophold i Jesperhus's feriehytter. Læs mere på under Jesperhus. Tlf.: Vejle Rejser - Danmark Hos Vejle Rejser får specielle LO Plus rejsetilbud med fordele. Læs mere om fordelene på under Vejle Rejser. Volmers Plads 4, 7100 Vejle. Tlf.: Karat Guld & Gaver - Danmark 15% rabat på alle varer på Tlf.: Telia fastnet - Danmark Som LO Plus medlem får du gratis vis nummer og viderestilling samt 10% rabat på taletid udover Telia Fritid. Læs mere på under Telia fastnet. Tlf.: Gratis LO Advokatrådgivning 2006 LO Vestfyn tilbyder gratis advokatrådgivning for alle medlemmer af LO. Advokaten træffes i 3F Vestfyns lokaler, Langelandsvej 3 i Middelfart hver 2. tirsdag i måneden fra kl til Tidsbestilling på fredagen før gør opmærksom på at det drejer sig om advokatrådgivning. Marts tirsdag 14. marts 28. marts April tirsdag 11. april 25. april Maj tirsdag 9. maj 23. maj Juni tirsdag 6. juni 20. juni Hvad er det egentlig, du går og laver? spurgte naboen. Jeg trækker ukrudt op, sagde han til den haveuerfarne nabo. Jaså, jeg troede det kom op af sig selv. 25

26 Nyt fra Miljøudvalget Haves: Miljøudvalg Søges: Slogan til plakater, bluser m.m Miljøudvalget mangler et slogan til fremtidige aktiviteter. Her tænkes på deltagelse i markeder m.m. Vi håber i udvalget, at der blandt afdelingens medlemmer, går en lille forfatter rundt med det slogan vi skal bruge. Præmien for det bedste slogan er: To flasker rødvin Forslag til det nye slogan skal være miljøudvalget i hænde, senest d. 7. april Vinderen vil blive kontaktet personligt og vil være med i næste afdelingens blad. God vind Miljøudvalget Nyt arbejde eller ny adresse Hvis I får nyt arbejde eller ny adresse, så husk at give os besked, så vi f.eks. ikke sender informationer om industrien til et medlem, der arbejder på en kommunal arbejdsplads eller omvendt. Udfyld slippen og aflever eller send den til det nærmeste lokalkontor. Som tak for hjælpen trækker vi lod 1 gang i kvartalet blandt besvarelser om 3 flasker god vin eller en gave. Navnet på den heldige vil blive bragt i næste nummer af 3F Vestfyns blad. Ny arbejdsgiver: Dit navn: Arbejdsgiver: Evt. arbejdsgiversted: Arbejdsgiveradresse: Tlf.nr.: Startdato Antal timer/uge: Arbejdets art: Cpr.nr.: Ny adresse: Navn: Cpr.nr.: Ny adresse: Evt. nyt tlf.nr.: Flyttedato: (I er også velkomne til at bruge flyttekort, som kan rekvireres ved postvæsnet) 26

27 Jubilæum 25 års jubilæum TILLYKKE som medlem af 3F inkl. tidligere medlemskab af KAD eller SID 17. november Hans Andersen, Glamsbjerg 28. marts Tom Finn Sørensen, Assens 30. marts Anders Peder Hanibalsen, Assens 30. marts Peter Olander Andersen, Fredericia 1. april Bodil Nielsen, Middelfart 1. april Henrik M. Pedersen, Middelfart 1. april Arne Rasmussen, Middelfart 11. april Børge Jespersen, Ejby 1. maj Preben Rasmussen, Assens 1. maj Jane Nygaard Petersen, Middelfart 1. maj Morten Hansen, Middelfart 3. maj Erik Rasmussen, Nørre Aaby 4. maj Leif Eriksen, Assens 4. maj Jørgen Jensen, Middelfart 4. maj Jan Pedersen, Assens 4. maj Svend Dahl Jensen, Vester Skerninge 11. maj Bjarne Rasmussen Westh, Glamsbjerg 18. maj Karsten Bruhn, Middelfart 30. maj Preben Tage Andersen, Ejby 1. juni Torben Pedersen, Gelsted 1. juni Tommy Bruhn, Middelfart 4. juni Bo Brockstedt, Middelfart 40 års jubilæum 1. april Henning Carlo Petersen, Gelsted 3. april Henning Sørvald Madsen, Middelfart 28. april Hans Lautrup, Assens 29. april Kurt V. Knudsen, Assens 1. maj Vagn Aage Larsen, Gelsted 4. juni Poul Erik Eriksen, Tommerup 50 års jubilæum 17. maj Jan Ulrich Larsen, Haarby Der vil blive afholdt jubilæumsarrangementer den 12. juni i Assens og den 13. juni i Middelfart. Jubilarerne vil få en personlig indbydelse. Vinder af adresse- og arbejdspladsændring Gerda Larsen, Hospitalsstræde 1, 1. th Fåborg Gevinsten kan afhentes efter aftale. 27

28 Returneres ved varig adresseændring PP DANMARK 3F Vestfyn Langelandsvej 3 DK-5500 Middelfart Tlf Fax Lokalkontorer Ejby Anlægsvej 2 DK-5592 Ejby Tlf Fax Assens Skovvej 26 DK-5610 Assens Tlf Fax Haarby Algade 49 1.tv DK-5683 Haarby Tlf Fax Kommende aktiviteter 21. marts kl Eksklusivaftaler - hvad så. Langelandsvej 3, 5500 Middelfart 27. marts kl Generalforsamling Glamsbjerg Hotel. Spisning kl april kl Kvindelandskamp mod Spanien. Viborg Stadion. 27. april kl Krav til Industriens OK Langelandsvej 3, 5500 Middelfart 1. maj kl maj møde 3F Langelandsvej 3, 5500 Middelfart 7. maj kl Kvindelandskamp mod Polen. Brøndby Stadion. kl maj møde TIB Holmevænget 2, 5560 Aarup 12. juni kl Jubilæumsarrangement Skovvej 26, 5610 Assens 13. juni kl Jubilæumsarrangement Langelandsvej 3, 5500 Middelfart

Demonstration, Røjle. Nr. 5 2005

Demonstration, Røjle. Nr. 5 2005 Nr. 5 2005 Demonstration, Røjle Gadeagitation, Assens Anker Jørgensen Nyt fra formanden Nyt fra 3F Vestfyn Kontingent 1. januar 2006 Set og sket i 3F Vestfyn Fagligt nyt Nyt fra A-kassen Satser på arbejdsløshedsforsikringens

Læs mere

Så er vi på plads. Nr. 2 2005

Så er vi på plads. Nr. 2 2005 Nr. 2 2005 Middelfart Ejby Assens Så er vi på plads Hårby Globalisering Nyt fra 3F Vestfyn Åbent hus Tur til Odense Zoo Nyt fra A-kassen Nyt fra socialrådgiveren Opslagstavlen Talerstolen Indhold Afdelingskontor:

Læs mere

Fastelavn i Middelfart

Fastelavn i Middelfart Nr. 2 2007 Fastelavn i Middelfart 1. maj Sommerudflugt til zoo Skattepolitik og velfærdssamfund i blinde Nyt fra 3F Vestfyn Sommerudflugt til Odense Zoo Faglig Nyt Nyt fra A-kassen Mødet med Allan Olsen

Læs mere

Fastelavn. Generalforsamling. Nr. 1 2010

Fastelavn. Generalforsamling. Nr. 1 2010 Nr. 1 2010 Fastelavn Generalforsamling Faglig Nyt Nyt fra 3F Vestfyn Generalforsamling Set og Sket i 3F-Vestfyn Nyt fra Socialrådgiveren OK 2010 Nyt fra A-kassen 1. maj møder Ferietur til Berlin Vinsmagning

Læs mere

UDVIKLINGEN I 3F VESTFYN

UDVIKLINGEN I 3F VESTFYN Nr. 3 2006 Ekstraordinær Generalforsamling Udviklingen i 3F Vestfyn Farvel og Tak Faglig Nyt Nyt fra A-kassen Sæt X i kalenderen Ungdomslandsmøde Nyt fra socialrådgiveren 25 og 40 års jubilarer Indhold

Læs mere

Ølsmagning. Krav OK 2008 Offentlige område. Medlemsudflugt ZOO Odense. Jubilarer. Nr. 3 2007

Ølsmagning. Krav OK 2008 Offentlige område. Medlemsudflugt ZOO Odense. Jubilarer. Nr. 3 2007 Nr. 3 2007 Ølsmagning Krav OK 2008 Offentlige område Medlemsudflugt ZOO Odense Jubilarer Frit valg - frit fald Demonstration 2. oktober 2007 Nyt fra 3F Vestfyn Set og Sket i 3F Vestfyn Kommende aktiviteter

Læs mere

Sportstasker til piger fra Strib. Nr. 1 2011

Sportstasker til piger fra Strib. Nr. 1 2011 Nr. 1 2011 Stormøde om efterlønnen Miljøudvalget på virksomhedsbesøg Sportstasker til piger fra Strib Faglig Nyt Nyt fra 3F-Vestfyn OK 2011 Set og Sket i 3F-Vestfyn Ordinær generalforsamling Nyt fra Socialrådgiveren

Læs mere

OK 2010. Trivselskonference 18. april. BR Miljøentreprise. Nr. 2 2009

OK 2010. Trivselskonference 18. april. BR Miljøentreprise. Nr. 2 2009 Nr. 2 2009 Trivselskonference 18. april 1. maj OK 2010 BR Miljøentreprise Faglig Nyt Nyt fra 3F Vestfyn Referat generalfor samling Set og Sket i 3F-Vestfyn Nyt fra A-kassen Nyt fra Socialrådgiveren Medlemsmøde

Læs mere

Generalforsamling 1. maj i Middelfart DSU til 1. maj i Assens Sommerudflugt Zoo

Generalforsamling 1. maj i Middelfart DSU til 1. maj i Assens Sommerudflugt Zoo Nr. 2 2008 Generalforsamling 1. maj i Middelfart DSU til 1. maj i Assens Sommerudflugt Zoo Sommerudflugt Nyt fra 3F Vestfyn Din økonomi - din selvstændighed Referat fra generalforsamling Faglig Nyt Lønninger

Læs mere

Efterlønsbrunch. Til kongres og delegeretmøde. Sponsor støtte til Malene. Årets pensionistarrangement med cabaret. Nr. 4 2007

Efterlønsbrunch. Til kongres og delegeretmøde. Sponsor støtte til Malene. Årets pensionistarrangement med cabaret. Nr. 4 2007 Nr. 4 2007 Efterlønsbrunch Årets pensionistarrangement med cabaret Til kongres og delegeretmøde Sponsor støtte til Malene Fokus på medlemmerne Nyt fra 3F Vestfyn Kontingent 2008 Nyt fra A-kassen Fastelavn

Læs mere

Sommerudflugt i zoo Sommerudflugt i zoo Superveteranerne Nicaraguaprojekt 3F og Falck

Sommerudflugt i zoo Sommerudflugt i zoo Superveteranerne Nicaraguaprojekt 3F og Falck Nr. 3 2008 Sommerudflugt i zoo Sommerudflugt i zoo Superveteranerne Nicaraguaprojekt 3F og Falck Sommerudflugt Nyt fra 3F Vestfyn Din økonomi - din selvstændighed Set og Sket i 3F-Vestfyn Vil du med i

Læs mere

Nr. 3 2014. Har du tjek på din pension?

Nr. 3 2014. Har du tjek på din pension? Nr. 3 2014 Har du tjek på din pension? Medlemsfordele Så er der gang i ballonerne Faglig Nyt Nyt fra 3F-Vestfyn Nyt fra socialrådgiveren Set og Sket i 3F-Vestfyn Medlemsfordele - side 17 Temaaften orblindhed

Læs mere

Ordinær generalforsamling 3F Vestfyn. AKT Netværksmøde. Mandag den 11. marts 2013. Nr. 1 2013

Ordinær generalforsamling 3F Vestfyn. AKT Netværksmøde. Mandag den 11. marts 2013. Nr. 1 2013 Nr. 1 2013 Nytårskur pensionister Forårsinspiration - invitation AKT Netværksmøde Ordinær generalforsamling 3F Vestfyn Mandag den 11. marts 2013 Faglig Nyt Nyt fra 3F-Vestfyn Nyt fra A-kassen Set og Sket

Læs mere

regionsvalg Stoler du blindt på din lønseddel? 19. november 2013 Gelsted Marked Nr. 3 2013

regionsvalg Stoler du blindt på din lønseddel? 19. november 2013 Gelsted Marked Nr. 3 2013 Nr. 3 2013 OK Løntjek Stoler du blindt på din lønseddel? Der er fejl i flere lønsedler, end du tror. Måske også Kommune- i din. Og selv en lille fejl kan koste dig dyrt. Derfor er det vigtigt, at du tjekker

Læs mere

Virksomhedsbesøg på Dinex

Virksomhedsbesøg på Dinex Nr. 4 2010 Fisketur Virksomhedsbesøg på Dinex Skovens dag Virksomhedsbesøg på Bryggeriet Faglig Nyt Nyt fra 3F-Vestfyn Kontingent 2011 Set og Sket i 3F-Vestfyn Nyt fra Socialrådgiveren Nyt fra A-kassen

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Ejby Hallen den 10. marts 2014. Tur i Galsklintskoven. Sponsorpuljen har støttet Hårby Svømmeklub. Nr.

Ordinær generalforsamling i Ejby Hallen den 10. marts 2014. Tur i Galsklintskoven. Sponsorpuljen har støttet Hårby Svømmeklub. Nr. Nr. 1 2014 Tur i Galsklintskoven Jubilarer Ordinær generalforsamling i Ejby Hallen den 10. marts 2014 Sponsorpuljen har støttet Hårby Svømmeklub Faglig Nyt Nyt fra 3F-Vestfyn Nyt fra A-kassen Set og Sket

Læs mere

Sommerudflugt til Odense Zoo lørdag den 31. august 2013

Sommerudflugt til Odense Zoo lørdag den 31. august 2013 Nr. 2 2013 1. maj Assens Sommerudflugt til Odense Zoo lørdag den 31. august 2013 1. maj Middelfart Ordinær generalforsamling 3F Vestfyn Faglig Nyt Nyt fra 3F-Vestfyn Nyt fra A-kassen Set og Sket i 3F-Vestfyn

Læs mere

God jul og godt nytår

God jul og godt nytår Nr. 4 2011 Uddannelsesmesse Skovens dag Fisketur God jul og godt nytår Faglig Nyt Nyt fra 3F-Vestfyn Nyt fra A-kassen Set og Sket i 3F-Vestfyn Kontingent 2012 Nye satser Nyt fra Miljområdet Ekstraordinær

Læs mere

Kurser kan vi ikke få nok af

Kurser kan vi ikke få nok af Nr. 4 2014 Møder om pension Møder for tillidsvalgte Kurser kan vi ikke få nok af Fisketur Faglig Nyt Nyt fra 3F-Vestfyn Nyt fra socialrådgiveren OK 15 Set og Sket i 3F-Vestfyn Invitation til nytårskur

Læs mere

1/08. Nytårsstatus med formand og næstformand Side 10-11. 3F juleposer til børneafdelingen. Kører du på gule plader? Se side 18

1/08. Nytårsstatus med formand og næstformand Side 10-11. 3F juleposer til børneafdelingen. Kører du på gule plader? Se side 18 1/08 Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Skørping, Kongerslev, Hals og Dronninglund Nytårsstatus med formand og næstformand Side 10-11 FILM Se

Læs mere

Makkere gennem 15 år murer Skives nye kulturcenter på akkord

Makkere gennem 15 år murer Skives nye kulturcenter på akkord Februar 2006 Nr. 1 2. årgang Makkere gennem 15 år murer Skives nye kulturcenter på akkord 1 35.000.000 gode grunde Dette blad indeholder ikke nogen Muhammed-tegninger eller noget om den helt forskruede

Læs mere

Generalforsamling d. 23. november 2011

Generalforsamling d. 23. november 2011 Blad nr. 2 September 2011 Generalforsamling d. 23. november 2011 Se indbydelse og dagsorden på side 12 Førerkort Vigtig information om fornyelse på side 4 Hvorfor medlem af 3F? Vi giver dig svaret på side

Læs mere

Vi kan li at gøre rent. Kom på SMS med de unge. Generalforsamling. Det første år gav overskud. til 3F ere

Vi kan li at gøre rent. Kom på SMS med de unge. Generalforsamling. Det første år gav overskud. til 3F ere 3f slagelse_marts_06 22/02/06 9:57 Side 1 Nr. 1 marts 2006 Kom på SMS med de unge Ungdomsgruppe i 3F Slagelse begynder at røre på sig side 3 Generalforsamling Mød op til ligestilling, brød og debat side

Læs mere

Generalforsamling d. 27. marts i Kulturcenter Limfjord - se inde i bladet

Generalforsamling d. 27. marts i Kulturcenter Limfjord - se inde i bladet Marts 2008 Generalforsamling d. 27. marts i Kulturcenter Limfjord - se inde i bladet Nr. 1 4. årgang Læs mere i bladet: Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen Afdelingens socialfond Årets store

Læs mere

Den gamle kro ved Sallingsund under forandring til internationalt hotel

Den gamle kro ved Sallingsund under forandring til internationalt hotel Juni 2008 Nr. 2 4. årgang Den gamle kro ved Sallingsund under forandring til internationalt hotel Slut (igen) med voksenlærlinge 2 D. 29. maj 2008 klappede pengekassen igen i. Slut med tilskud til de arbejdsgivere,

Læs mere

Nr. 2 2015. Odense Zoo 22. august. God dag og farvel

Nr. 2 2015. Odense Zoo 22. august. God dag og farvel Nr. 2 2015 Odense Zoo 22. august God dag og farvel Sangkoret Skjold på Værftet Nyuddannede Rengøringsteknikere Faglig Nyt Nyt fra 3F-Vestfyn Generationsskifte i 3F Vestfyn Set og Sket i 3F-Vestfyn Sommerudflugt

Læs mere

3F Mølleåen. Medlemsbladet. Next Job på besøg hos 3F Side 4 side. Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5. Medlemsundersøgelse side 7

3F Mølleåen. Medlemsbladet. Next Job på besøg hos 3F Side 4 side. Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5. Medlemsundersøgelse side 7 Medlemsbladet 3F Mølleåen Nr. 1 April 2010 6. årgang Next Job på besøg hos 3F Next Job på besøg hos 3F Side 4 side Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5 Medlemsundersøgelse side 7 3F Mølleåen Firskovvej

Læs mere

KALUNDBORG. Containerhavnen på Kalundborg Havn. nr. 1 februar 2013

KALUNDBORG. Containerhavnen på Kalundborg Havn. nr. 1 februar 2013 KALUNDBORG bladet nr. 1 februar 2013 Containerhavnen på Kalundborg Havn I DETTE BLAD KAN DU BLANDT ANDET LÆSE OM: Indkaldelse til generalforsamling Beretning og budget Dette års jubilarer Caféaften i 3F

Læs mere

Os imellem. Faglige sag: Ulovlig bortvisning Medlemsmøde med Mette Frederiksen. Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nordvest Nummer 3 Maj 2005

Os imellem. Faglige sag: Ulovlig bortvisning Medlemsmøde med Mette Frederiksen. Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nordvest Nummer 3 Maj 2005 Os imellem Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nordvest Nummer 3 Maj 2005 1. maj Se side 32-33 i afdelingen Faglige sag: Ulovlig bortvisning Medlemsmøde med Mette Frederiksen Se side 26-27 Se side 7 3F Storkøbenhavn

Læs mere

AGLIGT FÆLLES NYT SYDSJÆLLAND - FAGLIGT FÆLLES FORBUND

AGLIGT FÆLLES NYT SYDSJÆLLAND - FAGLIGT FÆLLES FORBUND AGLIGT FÆLLES NYT Juni ~ 2014 ~ nr. 2 ~ Årgang 10 Læs i dette nummer: Annette fik elcykel fra 3F's sociale fond Se fotos fra 1. maj i Vordingborg og Næstved Kajs lange rejse mod fleksjobbet SYDSJÆLLAND

Læs mere