Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader"

Transkript

1 Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske og måske psykiske gener, du lige nu kæmper med, melder der sig ved langvarig sygdom ofte også en række praktiske spørgsmål og ting, der skal afklares med forsikringsselskab, kommune, jobcenter, arbejdsgiver m.fl. Vi har mange års erfaring med den rådvildhed og forvirring, der naturligt griber mennesker i den situation. Derfor stiller vi her vores viden til din rådighed, og vi forsøger at give dig svar på nogle af de spørgsmål, som ofte melder sig i forbindelse med en arbejdsskade. Du er altid velkommen til at ringe til os, hvis denne info ikke giver svar på alle spørgsmål, eller hvis du ønsker at drøfte en problemstilling. Søg støtte i dine omgivelser En arbejdsulykke bryder afgørende ind i tilværelsen og vender op og ned på hverdagen. Du står i en situation, hvor tidligere erfaringer med at løse problemer ikke virker, og du reagerer sikkert anderledes, end du plejer. Det er helt normalt. For at komme godt igennem den kommende tid og kunne vende tilbage til en hverdag, der er så normal som muligt, vil der ud over din egen indsats være brug for støtte fra venner, familie og læge. Her fortæller vi dig også, hvilken hjælp du kan forvente fra os. Sagens gang i Tryg: Din arbejdsgiver anmelder arbejdsskaden. Anmeldelsen modtages i Tryg. Vi vurderer, om vi umiddelbart forventer, at ulykken vil blive anerkendt som en arbejdsskade. Vi kontakter din arbejdsgiver og dig for at høre mere om sagen og din situation. Du modtager et brev med første lægeerklæring, som din egen læge skal udfylde. Vi orienterer dig om, hvad forsikringen dækker på dette faktablad. Lægeerklæringen modtages fra din læge. Vi sender sagen til Arbejdsskadestyrelsen. Under sagens behandling betaler vi dine behandlingsudgifter, m.v., efter aftale. Vi får løbende sagens akter fra Arbejdsskadestyrelsen og følger med i deres sagsbehandling. Vi holder kontakt med dig. Efter Arbejdsskadestyrelsens afgørelse udbetaler vi en eventuel erstatning til dig. Trygs rolle i din arbejdsskadesag Din arbejdsgiver har tegnet en Arbejdsskadeforsikring i Tryg. Som forsikringsselskab er det vores fornemmeste opgave at give dig den størst mulige tryghed, når du har fået en arbejdsskade. Det gør vi ved at følge din sag hele vejen og ved at yde dig rådgivning undervejs. Vi har gennem vores daglige arbejde stor erfaring med arbejdsskader og de gener og problemer, du kan støde på i dit sygdomsforløb. Vi vil I hele skadeforløbet sørge for at holde den nødvendige kontakt med dig. Vi betaler sagens udgifter Det er os, du skal kontakte, hvis du ønsker at få dækket udgifter i forbindelse med din arbejdsskadesag. Herunder kan du også se, hvad Arbejdsskadeforsikringen dækker. Tryg Side 1/5 Tryg i livet Nyttige råd og vejledning ved arbejdsskader

2 Brug Tryg Aktiv Skade Team Tryg arbejdsskade har socialrådgivere ansat til at hjælpe arbejdsgiver og medarbejder efter en arbejdsulykke. Hvis du eller din arbejdsgiver ønsker at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe jer, så ring til os eller send en mail til så kontakter vi jer. Socialrådgiverne i Aktiv Skade Team kan hjælpe dig med at skabe overblik over din samlede situation. Vi kan rådgive og samarbejde med din kommune om dine muligheder, når du skal tilbage på arbejde efter en skade. Du er også meget velkommen til at kontakte vores Aktiv Skade Team, selvom du ikke længere er ansat hos den arbejdsgiver, hvor skaden skete. Arbejdsskadestyrelsens rolle Arbejdsskadestyrelsen er den offentlige myndighed. Arbejdsskadestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt din skade kan anerkendes som en arbejdsskade, og om du er berettiget til erstatning for et varigt mén og for tab af erhvervsevne, og i givet fald hvor meget. Indhentning af oplysninger Under sagens forløb vil Arbejdsskadestyrelsen indhente de oplysninger, de har brug for for at kunne træffe en korrekt afgørelse i din sag. Ud over lægelige oplysninger kan det være oplysninger fra din arbejdsgiver, fra kommunen og naturligvis fra dig selv. For at vurdere dine varige gener kan Arbejdsskadestyrelsen bede om, at du bliver indkaldt til en speciallægeundersøgelse. Der er tale om en undersøgelse og ikke en behandling. Arbejdsskadestyrelsen sender løbende deres oplysninger i sagen til os og til dig. Afgørelse om behandlingsudgifter m.v. Hvis du ikke er enig i Trygs vurdering af, hvor mange og/ eller hvilke udgifter vi dækker i forbindelse med din sag, beder vi Arbejdsskadestyrelsen træffe en afgørelse om behandlingsudgifter, hjælpemidler, m.v. Følg din sag på På Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside kan du med en digital signatur få adgang til at se alle dokumenter i din egen sag. Du kan læse mere om Arbejdsskadestyrelsen på Din arbejdsgivers rolle Din arbejdsgiver spiller en væsentlig rolle i forhold til, at du kan vende tilbage til dit job. Indenfor de første 4 uger af din sygemelding, skal din arbejdsgiver holde en personlig samtale med dig, om hvordan og hvornår du kan vende tilbage til arbejdet. Hvis du ikke kan klare dine sædvanlige arbejdsopgaver, så tal med din arbejdsgiver om muligheden for at starte med en delvis raskmelding eller om at få nogle andre arbejdsopgaver. Du kan også tale med tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads eller din fagforening. Det er en god ide at holde løbende kontakt med din arbejdsgiver og orientere dig om, hvad der sker på din arbejdsplads. Hvis du har mulighed for det, så besøg din arbejdsplads jævnligt. Spis for eksempel frokost med dine kolleger en gang imellem. Kontakten er gavnlig for alle parter, og den er vigtig, fordi den gør det nemmere for dig at vende tilbage til arbejdet. Oplysninger til arbejdsgiver Din arbejdsgiver får ikke indsigt i de oplysninger, Arbejdsskadestyrelsen indhenter. Din arbejdsgiver får kun at vide, om din arbejdsskade er anerkendt som en arbejdsskade eller ej. Han har mulighed for at klage over afgørelsen. Kommunen/jobcenterets rolle Din arbejdsgiver skal anmelde sygefraværet til den kommune, du bor i, senest 4 uger efter 1. fraværsdag. Kommunen udbetaler sygedagpenge til dig eller sygedagpengerefusion til din arbejdsgiver ved sygdom ud over 21 kalenderdage. Når din arbejdsgiver stopper udbetaling af løn til dig, skal du senest en uge herefter anmelde din sygdom til kommunen. Kommunen skal følge op på din situation senest 8 uger efter 1. fraværsdag. Det er en betingelse for modtagelse af sygedagpenge, at kommunen vurderer, at du er uarbejdsdygtig. Side 2/5 Tryg i livet Nyttige råd og vejledning ved arbejdsskader

3 Sygedagpenge ved arbejdsskader Hvis du ikke har ret til løn/sygedagpenge fra din arbejdsgiver, er du i en arbejdsskadesag som udgangspunkt berettiget til sygedagpenge fra kommunen fra 1. fraværsdag. Du skal anmelde sygefraværet til den kommune, du bor i, senest en uge efter 1. fraværsdag. I en arbejdsskadesag er du berettiget til sygedagpenge fra kommunen, selv om du ikke opfylder det almindelige krav om, at du skal have været i arbejde mindst 120 timer i de seneste 13 uger før første fraværsdag. Sygedagpengene beregnes ud fra den indtjening, kommunen skønner du ville have haft, hvis ikke du var blevet sygemeldt. Du kan læse meget mere om sygedagpenge og kommunens indsats på hjemmesiden borger.dk eller på din egen kommunes hjemmeside. Sygedagpenge til selvstændige Som selvstændig skal du anmelde dit sygefravær til kommunen senest en uge efter, at du har ret til sygedagpenge. Du har ret til sygedagpenge efter 2 ugers sygdom. Hvis du har tegnet en sygedagpengeforsikring, har du ret til sygedagpenge fra 1. eller 3. fraværsdag. En sygedagpengeforsikring tegnes i Økonomistyrelsen. Brug din læge Hold tæt kontakt til din egen læge. Det er vigtigt, at din læge følger dig i dit skadeforløb. Lægen kan blandt andet henvise dig til relevant undersøgelse eller behandling hos speciallæge, fysioterapeut eller psykolog. Hospital og genoptræning Hvis du er kommet slemt til skade, og har været indlagt på hospital, vil du blive fulgt af hospitalet i en periode. Hvis du efter din udskrivelse fra hospitalet, har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning, skal hospitalet i samarbejde med dig, lave en genoptræningsplan. Kommunen tilbyder dig gratis genoptræning efter den plan, du har fået lagt ved udskrivelse. Behandlingsudgifter Arbejdsskadeforsikringen dækker nødvendige og helbredende behandlinger, herunder genoptræning, i forbindelse med din skade. Med helbredende behandlinger menes, at dine gener varigt bliver bedre som følge af behandlingen. Fysioterapi Du skal have en henvisning til fysioterapeut hos din læge. Fysioterapeuten skal have overenskomst med sygesikringen, ellers vil du få en egenbetaling svarende til det beløb sygesikringen almindeligvis dækker. Kiropraktor Der skal ikke henvises fra egen læge til kiropraktor. Du kan tage kontakt direkte til kiropraktoren. For at få dækket hele udgiften, skal kiropraktoren have overenskomst med sygesikringen. Akupunktur Akupunktur dækkes hvis behandlingen udføres af en læge. Psykolog Hvis du har været udsat for et psykisk traume, dækker Arbejdsskadeforsikringen samtaler hos en psykolog. Det kan for eksempel være i forbindelse med et røveri på din arbejdsplads, et overfald eller et voldsomt trafikuheld. Det er ikke en betingelse, at du kan få en henvisning fra din egen læge. Du er altid velkommen til at ringe til os, hvis du ønsker at tale med en psykolog i forbindelse med en traumatisk arbejdsulykke. Så hjælper vi dig videre. Tryg har samarbejde med et landsdækkende netværk af psykologer, og vi sørger for at du hurtigt kommer til psykolog. Alternative behandlingsformer Ifølge Arbejdsskadeloven dækkes alternativ behandling ikke. I Tryg har vi dog valgt at dække alternative behandlingsformer i begrænset omfang. Hvis du ønsker alternativ behandling, skal du først ringe til os og aftale om, og i hvilket omfang vi kan dække behandlingen Medicin, bandager m.v. Du kan få dækket smertestillende medicin i en begrænset periode. Anden medicin kan dækkes hvis behovet er opstået som en direkte følge af din skade. Du kan få dækket dine udgifter til bandager, støttebind, støttestrømper m.m. i begrænset omfang. Større udgifter kan dækkes efter forudgående aftale. Side 3/5 Tryg i livet Nyttige råd og vejledning ved arbejdsskader

4 Hjælpemidler Vi dækker individuelt tilpassede hjælpemidler, der bliver ødelagt i forbindelse med en ulykke på dit arbejde. Briller Hvis dine briller gå i stykker, har du mulighed for at få repareret eller dækket udgiften til en tilsvarende ny brille. Hos Tryg får du dækket den fulde pris for et tilsvarende nyt stel, hvis brillerne ikke kan repareres. Dette gælder også, hvis prisen på stellet overstiger Arbejdsskadelovens maksimale pris. Hvis du som følge af skaden får et pludseligt ændret syn, dækker vi udgiften til nye briller. Høreapparat og proteser Hvis dit høreapparat/protese går i stykker, får du dækket et tilsvarende nyt høreapparat/protese. Hvis du som følge af en arbejdsulykke får brug for hjælpemidler, kan disse dækkes. Her er nogle eksempler på hjælpemidler, der kan dækkes: Ortopædisk fodtøj Hvis din læge mener du har brug for ortopædisk fodtøj, dækker vi under sagens behandling op til 2 par. Sygeforsikringen Danmark Hvis du er medlem af sygeforsikringen Danmark, fratrækkes dit tilskud, og du vil få udbetalt din faktiske udgift. Eksempel: Første konsultation hos fysioterapeut koster 385 kr. Heraf dækker sygesikringen 151 kr. Tilskud fra sygeforsikringen Danmark er 126 kr. Din egenbetaling er 108 kr. Arbejdsskadeforsikringen dækker din egenbetaling på 108 kr. Refusion af udgifter til behandling og hjælpemidler Hvis regningen er betalt Hvis du selv har betalt regningen, skal du sende en kopi af den betalte regning til os. Skriv tydeligt på det indsendte, at regningen er betalt. Skriv også hvem pengene skal refunderes til. Hvis du er medlem af Sygeforsikringen Danmark fratrækkes dette tilskud jf. ovenstående. Hvis regningen ikke er betalt Hvis regningen ikke er betalt endnu, skal du altid sende den originale regning til os. Vi vil så betale regningen direkte til fysioterapeut, kiropraktor, optiker o.s.v. Hvis regningen ikke er betalt, sørger vi selv for at få refusion fra Sygeforsikringen Danmark. Transport Du får dækket dine udgifter til transport til behandling og lægebesøg. Det gælder også transport i forbindelse med tilpasning af for eksempel ortopædisk fodtøj. Arbejdsskadeforsikringen dækker den billigste transportform, som typisk vil være offentlig transport (faktiske udgift) eller kørsel i egen bil (fast takst 1,90 kr. pr. km i 2010). Sådan refunderer vi dine udgifter Du skal indsende dokumentation i form af fx kopi af mødekort fra behandler eller lignende, samt meget gerne en opgørelse over hvor mange kilometer, du har kørt. Særligt om taxakørsel Hvis du i forbindelse med ulykken har haft udgift til taxa, for eksempel fra ulykkesstedet og til skadestue eller hjem, dækker vi denne udgift. Har du på grund af din skade ikke har mulighed for selv at komme frem til læge/behandling, har vi også mulighed for, efter forudgående aftale, at dække kørsel i taxa for en afgrænset periode. Du skal indsende dokumentation i form af bon fra taxa. Hvis beløbet skal refunderes til andre end dig, for eksempel din arbejdsgiver, skal det tydeligt fremgå af regningen. Side 4/5 Tryg i livet Nyttige råd og vejledning ved arbejdsskader

5 Erstatning Varigt mén Hvis du får et varigt mén på 5 % eller derover, som følge af arbejdsskaden, har du ret til erstatning. Det er Arbejdsskadestyrelsen, der træffer afgørelse om godtgørelse for varigt mén. Erhvervsevnetab Hvis ulykken har medført, at du ikke længere kan arbejde og tjene penge som før ulykken, og du har et indtægtstab på 15 % eller derover, kan du få erstatning for tab af erhvervsevne. Udbetaling Når Arbejdsskadestyrelsen har truffet en afgørelse om erstatning i din sag, har Tryg Arbejdsskade 4 uger til at gennemgå afgørelsen og vurdere, om vi er enige. Hvis vi er enige, udbetaler vi beløbet til dig hurtigst muligt og senest 4 uger efter Arbejdsskadestyrelsens afgørelse er truffet. Vi udbetaler altid godtgørelse for varigt mén på check, med mindre andet er aftalt med dig. Vi anker sagen Hvis Tryg ikke er enig i Arbejdsskadestyrelsens afgørelse, kan vi anke til Ankestyrelsen. Tryg anker også sagen, hvis vi mener, du har fået for lidt i erstatning. Vi mener, du skal have, hvad du er berettiget til ifølge Arbejdsskadeloven, hverken mere eller mindre. SKAT Skattefrie beløb Godtgørelse for varigt mén Kapitaliseret erhvervsevnetabserstatning Udbetalinger der dækker behandlingsudgifter, m.v. Skattepligtige beløb Løbende udbetaling af erhvervsevnetabserstatning Husk dine andre forsikringer Hvis du har en heltidsulykkesforsikring, sundhedsforsikring, gruppeforsikring eller en pensionsordning med invalidepension, kan det være relevant at anmelde skaden til det pågældende forsikringsselskab/pensionsselskab. Hvad dækker Arbejdsskadeforsikringen ikke? Advokatomkostninger Tabt arbejdsfortjeneste i sygeperioden Svie og smerte Ting eksempelvis tøj, ur, telefon. Disse udgifter kan kun dækkes, hvis der er nogen, der er ansvarlige for din ulykke. Det kan være modparten i en trafikulykke, eller hvis din arbejdsgiver ikke har sørget for at sikkerheden på din arbejdsplads var i orden. Erhvervsansvar Hvis du mener, at din arbejdsgiver er erstatningsansvarlig for ulykken, det vil sige, at din arbejdsgiver eller en anden medarbejder har begået en fejl eller forsømmelse, der har været årsag til ulykken, skal du kontakte din arbejdsgiver med dit erstatningskrav. Autoansvar Hvis det er et færdselsuheld, og du er passager, skal du kontakte den ansvarlige parts forsikringsselskab, hvor bilen er forsikret. Hvis du er fører af bilen, skal du kontakte modpartens forsikringsselskab, hvor bilen er forsikret. Hvis du vil i kontakt med Tryg Alle arbejdsskadesager i Tryg bliver behandlet på vores hovedkontor i Ballerup. Her kan du se, hvordan du kommer i kontakt med os. Tryg Forsikring Klausdalsbrovej Ballerup Postkode F56 Telefontid hverdage Tryg s hovednummer Tryg Arbejdsskade Hjemmeside: Du skal være opmærksom på, at ordningen også kan være tegnet gennem din arbejdsgiver eller din fagforening. FAK (08.10) Side 5/5 Tryg i livet Nyttige råd og vejledning ved arbejdsskader

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER Jf. hovedstyrelsens beslutning af 26. juni 2007 Redigeret 24. april 2012 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESSER... 4 2.1. Aktørernes opgaver...

Læs mere

Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke

Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke Kom trygt tilbage på arbejde igen Hvis du har været ude for en alvorlig ulykke, der griber ind i dit liv og din dagligdag,

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

ERSTATNING VED PERSONSKADE

ERSTATNING VED PERSONSKADE ERSTATNING VED PERSONSKADE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Patientinformation. Værd at vide om sociale forhold 2010/2011

Patientinformation. Værd at vide om sociale forhold 2010/2011 Patientinformation Værd at vide om sociale forhold 2010/2011 Patientforeninger Patientforening for: hiv-smittede i Danmark KræftensBekæmpelse Skindergade 44, 2 Strandboulevarden 49 1159 København K 2100

Læs mere

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer INDHOLD Sygdom og Arbejde Sygedagpenge 6 Lønmodtagere 6 Selvstændige 6 Hvor meget kan man få i sygedagpenge? 6 Hvor længe kan man få sygedagpenge? 6 Supplerende sygedagpenge 7 Opfølgning 7 Supplerende

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere Godt klædt på til at fastholde syge medarbejdere 1 Hvad kan vi hjælpe med i Danica Pension? På danicapension.dk er der masser af gode råd om sygefravær til både virksomheder og medarbejdere. Gå ind under

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Bliv køreklar igen - efter en voldsom oplevelse/hændelse Indhold Indledning.... 1 Hvad er en voldsom oplevelse/hændelse?...

Læs mere

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave I gang igen efter længerevarende sygdom 5. udgave De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark I gang igen efter længerevarende sygdom Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Efter branden. Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i

Efter branden. Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i Efter branden Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i Hvad sker der efter branden? Efter en brand er der konkrete problemer og spørgsmål, der trænger sig på. For hvad sker der i

Læs mere

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden, og den henvender sig til dig, der er leder. I pjecen finder

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT 1 Med PFA Erhvervsevne er du sikret økonomisk, hvis du bliver alvorligt syg og ikke kan arbejde. Forsikringen giver dig mulighed for at få udbetalinger,

Læs mere

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Doctorservice udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning.

Læs mere

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over.

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over. Velkommen hos Kelly! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Kelly. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Kelly Services er en af verdens største rekrutterings- og

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Sundhedsforsikring Vilkår Privat

Sundhedsforsikring Vilkår Privat 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem, CVR.nr. 34 73 93 07, som agent for Qudos Insurance A/S, CVR.nr. 33 95 69 67 og FT-nr. 53112. Forsikringsaftalen med Qudos Insurance A/S udgøres af

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

Hold nu fast! en guide til at få sygemeldte tilbage i job

Hold nu fast! en guide til at få sygemeldte tilbage i job rbejdspladsen orsikring og pension ommunen agforeningen en sygemeldte Hold nu fast! en guide til at få sygemeldte tilbage i job Den sygemeldte i centrum For en sygemeldt medarbejder kan det være uoverskueligt

Læs mere