Referat af Generalforsamling Onssdag den 26. marts 2014 kl Elsted Lystrup beboerhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus"

Transkript

1 Referat af Generalforsamling 2014 Onssdag den 26. marts 2014 kl Elsted Lystrup beboerhus Lystrup den 27. marts 2014 Fremmødte husstande: 14, 20, 24, 26, 29, 32, 33, 34, 38, 39, 37, 47,52, 56, 58, 62, 64, 68, 76, 78, 80, 84, 88, 104, 108, 124, 126, 128,130, 136, 138, 146, 150 Ved fuldmagter: 134, 142 Referat: Ole, 108. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for Ny asfalt. Udgift pr husstand, ca. kr ,- 4. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne. Forslag skal være formanden i hænde senest d. 17. marts Aflæggelse af regnskab. Regnskab 2013 vedlagt. 6. Vedtagelse af budget for 2014 og fastsættelse af bidrag for Budget 2014 vedlagt. 7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer. Mette træder ud før tid. Ole, Vibeke og Kristian er på ordinært valg 8. Valg af 2 suppleanter. 9. Valg af revisor. 10. Informationer fra og valg til festudvalg 11. Eventuelt. Der kan ikke sættes forslag til afstemning. 1: Valg af dirigent Sinon (138) valgt. 2: Bestyrelsens beretning for 2013 Der er arbejdet med en ny hjemmeside. Den er blevet søsat lige op til generalforsamlingen. Designet er lavet af Morten (39) og den administreres af Kristian (34). Se den på Her vil der blive opslået nyheder og der arbejdes på forskellige muligheder for at gøre foreningens arbejds- og papirgange mere digitale. Der er kommet tilbud fra Waoo/NRGI om udlægning af fibernet på Ellebæk Parkvej. For at dette skal ske, skal knap halvdelen af husstandene indsende tilkendegivelse om at de ønsker Waoo. Dette skal ske senest mandag d. 31. marts. Se under punkt 11 Evenuelt. Der er arbejdet med en løsning på vores asfalt. Se punkt 3 Ny asfalt.

2 Der er lavet en aftale med Verdo om vores gadebelysning. Det betyder at alle pærer bliver skiftet amlet en gang om året. Er der pærer der går ud, uden for tiden, så kontakt Verdo på telefon Line? Nummeret vil også komme til at stå på hjemmesiden. Efter en del snak om problematikken omkring vores parkeringsforhold, må det konstateres at vi bor tæt på Ellebæk Prakvej, og bestyrelsen opfordrer til at man udviser lidt ekstra hensyn til sine naboer, der hvor man har flere biler i husstanden og når man har gæster. Brug de P-pladser der er i området, også selvom det giver lidt gåafstand. Det kan være svært at komme ind eller ud af sin carport, hvis der holder en bil i rabatten på den anden side af vejen. Desuden gør parkering i græsset at dette bliver kørt op og ødelagt, hvilket hverken er pænt og kan medføre skader på asfalten. Katte! Man har pligt til at holde sin kat inde på sin ejendom, lige som man skal med hunde. Det kan ikke være rimeligt at naboer skal generes af løsgående katte. 3: Ny asfalt Efter en meget god og kunstruktiv diskusion og vej, vejbelægning, kampsten, armeringssten og parkeringsforhold, blev det vedtaget at der nedsættes et vejudvalg. Da vi satser på at NRGI skal installere Waoo, vil det ikke være praktisk muligt at få lagt asfalt samtidigt i Dette udvalg skal senest til generalforsamlingen 2015 komme med et beslutningsforslag vedrørende vores asfaltbelægning og vores veje og parkeringsforhold som helhed. Dette til udførelse i Vejudvalg: Line 104, Line er også kontakten til bestyrelsen. Morten 39, Jens Henrik 20, Claus 128 Rune 62. indkalder. 4: Indkomne forslag Der er kommet forslag/spørgsmål vedr asfalt, som er gennemgået under punkt 3. Der er kommet spørgsmål vedr. Waoo. Dette er gennemgået under punkt 11. Bo og Camilla (88) har forespurgt om muligheden for at tilkøbe græsarealet ved siden af deres ejendom. Ønsket betrages af bestyrelsen at være af en sådan karakter, at det ikke giver disharmoni i området, men bestyrelsen kan ikke gennemskue/overskue de konsekvenser et frasalg af fællesarealer kan medføre. Det gav grundlag for en god diskusion om det principielle i at foreningen frasælger grønne områder til medlemmer. Der kom ikke nogen endelig beslutning, men Bo vil kontakte kommunen og se om lokalplanen giver nogen restriktioner. Der er ikke umiddlebart kendskab til nogen klausuler i vedtægter eller deklarationen der behandler frasalg af fællesarealer. Bestyrelsens bekymring går på det praktiske og administrative i at vi kan sælge dele af fællesarealet til medlemmer. Hvornår kan man forvente at kunne tilkøbe et stykke af fællesarealerne til sin ejendom. Der kom ikke nogen beslutning om der principielle i spørgsmålet. 5: Aflæggelse af regnskab 2013 Line (104) gennemgik kort regnskabet. Hvor især snerydning er en stor post. Driften er stort set nul. Driftskontoen skal ses som kontoen til uforudsete udgifter, og derfor svinger den meget fra år til år.

3 Der blev spurgt til antallet af snerydninger og hvordan det bestilles. Lars GravCo er vores sneryder, han er billig og han bestemmer selv hvornår han kommer. En snerydning denne vinter har vi fået uden beregning, da han havde glemt os. Det er bestyrelsens opfattelse at han er fair og at vi har et godt samarbejde. Der er lavet en aftale med Verdo om vedligeholdelse af vores gadebelysning. Der blev spurgt om vi kan skifte pærerne ud med LED og dermed sparer på eludgiften. De nuværende pærer udgår, så der skal ske en udskiftning i løbet af de kommende år. Line spørger Verdo. Der blev spurgt om der er afsat midler til vedligeholdelse af legepladser. Disse udgifter er under Drift. Der er et behov for at legepladserne efterses. Der er ved generalforsamlingens afholdelse 4 husstande i kontingentrestance. En i restance for flere år. Manglende kontingenter vil blive inddrevet ved inkasso. 6: Vedtagelse af budget for 2014 og fastsættelse af bidrag for Budget 2014 uden asfalt er vedtaget. Bidrag 2015: som opkræves januar : Valg til bestyrelsen Marianne (62) er valgt for 2 år som ny formand. Kristian (34) genvalgt for 2 år med ansvar for hjemmesiden. Vibeke (26) genvalgt for 2 år. Louise (14) valgt for 1 år. Bestyrelsen ser således sådan ud: Marianne (62) valgt for 2 år som formand, Line (104), Vibeke (26) genvalgt for 2 år., Kristian (34) genalgt for 2 år. Louise (14) valgt for et år, Første bestyrelsesmøde er sat til tirsdag d. 22. april, hos Marianne i nr 62, : Valg af suppleanter Birthe (20) genvalgt, Martin (130) valgt, 9: Valg af revisor Jakob (6) valgt. 10: Festudvalget Steen (47) fortsætter i udvalget til huset er solgt. Maritn (130) tiltræder, Anni (34) tiltræder, 11: Eventuelt Præsentation af Waoo ved Kosta Klanic fra til 19.30, ,

4 Der er udsendt tilbud om tilslutning. Dette er et særligt tilbud til os som samlet forening. Flere medlemmer har ikke modtaget, enten fordi de har Reklamer Nej Tak eller på anden vis har sagt nej til henvendelser fra firmaer. For at der kan installeres Waoo i området, skal næsten 50% tilmelde sig. Der er tilmelding senest mandag d. 31. marts!! Er der ikke nok tilslutning denne dag, så bortfalder tilbuddet. NRGI har udviddet tilbuddet med at give fjerne de 500,- egenbetaling for instalation. Dette skyldes en fejl i månedsprisen for mellempakken efter de 6 måneder. Som skal være 573,- Der kan opnås besparelse med Waoo. Et medlem meddelte at han vill gå fra godt 9.000,- til godt 6.000,- i årlig omkostning ved at skifte fra TDC/YouSee til Waoo. Det var med Mellem TV pakke, internet og fastnet telefon. Waoo siger selv, at man skal vælge Waoo på grund af den meget bedre og meget mere stabile internet, og ikke på grund af prisen. TV-prisen er ca den samme, mens internet prisen er billigere set pr GB. Waoo opnår den bedre forbindelse ved at hver husstand får deres egen fiberforbindelse, hvilket gør at man ikke bliver påvirket at naboens internetforbrug. Som det er nu, deler en hel husrække et kobberkabel, hvilket gør at jo flere husstande der bruger nettet, jo langsommere bliver forbindelsen. Spørgsmål og Bestillingsliste kan bestilles hos: Line (104) Kosta Klasnic, NRGI, , Bestyrelsen håber på opbakning til projektet, da vi mener det giver en større værdi for området. Selvom man siger ja til Waoo nu, så er man kun bundet for 6 måneder, og kan altid skifte tilbage til TDC/YouSee. Så hvis vi får Waoo i området, så har vi flere valgmuligheder i fremtiden. Fristen 31. Marts kan ikke overskrides hvis man ønsker Waoo!!!

5

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2015

Referat af Generalforsamling 2015 Referat af Generalforsamling 2015 Sted: Bredballe Sognegård Dato: Mandag den 2. februar 2015, kl. 19.00 Deltagere fra bestyrelsen: Deltagende medlemmer: Jesper Aagaard, formand Bjarne Dahl Kristensen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 26. maj 2011 Referat af ordinær generalforsamling 10. maj 2011 Der var til generalforsamlingen fremmødt 19 medlemmer samt bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Referat af den ordinær generalforsamling

Referat af den ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Skovgårdsparken Referat af den ordinær generalforsamling Dagsorden 1. Valg af dirigent Martin Rømer blev valgt til dirigent Dirigent konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Referat Grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Møde: Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Dato for møde: 2014-03-25 Deltagere: 29 parceller var repræsenteret Referent: Janne

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Henrik (formand) byder velkommen! 1) Valg af dirigent: Peter Filtenborg. Konstaterer at generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig,

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 3. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat Grundejerforeningen ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19.

Referat Grundejerforeningen ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19. Referat Grundejerforeningen "Skoven" ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19.00 1. Valg af dirigent og stemmetællere Som dirigent blev Jens

Læs mere

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013.

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Østerby i Sognegården Kirketorvet onsdag den 25. september 2013. Antal fremmødte 45 Antal stemmer 62 Dagsorden 1. Valg af dirigent Bent Homann blev valgt

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Hamlen Onsdag d. 17. april 2013

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Hamlen Onsdag d. 17. april 2013 Maj 2013 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Hamlen Onsdag d. 17. april 2013 Referat: 32 stemmeberettigede (dvs. beboere fra 32 husstande) var fremmødt. 1. Valg af dirigent Christian Møller

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Grundejerforeningen Lodskovvad

Grundejerforeningen Lodskovvad Grundejerforeningen Lodskovvad Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 19. april 2014. Generalforsamlingen afholdtes ifølge vedtægterne på Ålbæk Gl. Kro påskelørdag kl. 10.00. Formanden bød velkommen

Læs mere