Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening"

Transkript

1 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening

2 2 Din fagforening Danmarks stærkeste

3 Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med generelle love. Som lønmodtager udgør du og din fagforening den ene part på arbejdsmarkedet. Din fagforening sikrer anstændige forhold for dig og dine kolleger. Gennem overenskomsterne aftales vilkårene på arbejdspladsen, og hvis man forestiller sig et arbejdsmarked uden overenskomster, så vil mange ting ikke være en selvfølge: f.eks. arbejdsmarkedspension, 37 timers arbejdsuge, overtidsbetaling og ret til lønforhandling. 3F hjælper dig, hvis din arbejdsgiver overtræder de gældende love, regler 3»

4 4 og aftaler. Du får bistand i konfliktsituationer, og via a-kassen er du sikret dagpenge, hvis du bliver arbejdsløs. 3F giver dig en række tilbud, f.eks. kurser, forsikring og rabatordninger. Og 3F kæmper for at sikre de bedste forhold på arbejdsmarkedet for dig som lønmodtager. Sammen er vi stærke, det er ingen floskel. Det solidariske princip er garantien for, at du har en række rettigheder, som fagbevægelsen i mere end 100 år har kæmpet for. Du er medlem af en stærk organisation, som træder til, hvis du får akut brug for hjælp.

5 Advokatrådgivning Ansættelsesbevis Arbejdsløs Arbejdsmarkedspension Demokrati Efteruddannelse...18 Fair konkurrence...16 Feriehuse Indflydelse Internationalt samarbejde...14 Ledighedsforsikring Ligestilling Klage Medlemsblad Medlemskort med fordele Overenskomst...6 Socialrådgiver Strejke...10 Tillidsrepræsentanter...8 Ulykke

6 Overens komst 6

7 Arbejder du på en virksomhed med 3F-overenskomst, er du omfattet af de løn- og arbejdsvilkår, som 3F har forhandlet og aftalt med arbejdsgiveren. Overenskomsten forpligter begge parter, både fagforening og arbejdsgiver. Du kan hente overenskomsten i din afdeling. Uden overenskomster vil meget ikke være en selvfølge. Du og dine kolleger er via overenskomsten sikret ret til løbende lønforhandlinger, 37 timers arbejdsuge, faste aftaler om arbejdstid og pausers tilrettelæggelse, feriefridage eller seks ugers ferie, omsorgsdage, indbetaling af arbejdsmarkedspension, bindende lønaftaler, faste aftaler om udbetaling af løn, betaling for søgne-/helligdage, overtidsbetaling og betaling for forskudt tid, regler for afspadsering af overarbejde, betaling for barnets første og i mange overenskomster anden sygedag, ret til behandling af opsigelse i afskedigelsesnævn, opsigelsesvarsler, regler om valg af tillids- og sikkerhedsrepræsentant, organiseret samarbejde, f.eks. via samarbejdsudvalg. Er der ikke overenskomst på din arbejdsplads, eller er du i tvivl, skal du kontakte din lokale afdeling. 7

8 8Tillids repræsentanter

9 Du er ikke alene på din arbejdsplads. På næsten alle større arbejdspladser er der en tillidsrepræsentant. Din tillidsrepræsentant taler din og dine kollegers sag over for arbejdsgiveren og er samtidig bindeled mellem dig og din fagforening. Arbejder du på en overenskomstdækket virksomhed med 10 eller flere ansatte, har I ret til at vælge tillidsrepræsentanter. I nogle virksomheder gælder denne ret allerede ved fem ansatte. På virksomheder med 10 eller flere ansatte skal der vælges en sikkerhedsrepræsentant. Sikkerheds- og tillidsrepræsentanterne er omfattet af tillidsmandsbeskyttelsen, der forhindrer arbejdsgiveren i at fyre dem, når de taler kollegernes sag. Måske er der også en faglig klub på din arbejdsplads. Her kan I aftale, hvilke krav om forbedringer tillidsrepræsentanten kan fremføre over for ledelsen. 9

10 10

11 Strejke Hvis overenskomstforhandlingerne ender med et resultat, som medlemmerne stemmer nej til, kan du komme i strejke. 3F sparer en del af kontingentet op i en konfliktfond, så du som minimum modtager den maksimale dagpengesats. I langt de fleste tilfælde afsluttes en forhandling med et tilfredsstillende resultat. Men muligheden for at kunne tage strejkevåbenet i brug er årsag til, at det gennem årene er lykkedes at forhandle mange forbedringer igennem, som f.eks. kortere arbejdstid og længere ferie. 11

12 12 Arbejdsmarkedspension Overenskomstforhandlingerne i begyndelsen af 1990 førte til indførelse af en ny obligatorisk arbejdsmarkedspension. Herved er du og alle andre lønmodtagere, som er ansat på en arbejdsplads med overenskomst, sikret pension efter arbejdslivet og økonomisk kompensation ved ulykke og død.

13 Ligestilling 3F arbejder for ligeløn og ligebehandling, hvad enten det handler om køn, alder, evt. handicap eller etnisk tilhørsforhold. En fælles central, kollektiv barselsfond og gennemskuelige og løbende lønstatistikker er nogle af de væsentligste forudsætninger for at opnå ligestilling mellem mænd og kvinder. 13

14 14

15 Internationalt arbejde Du er som lønmodtager i Danmark sikret en række rettigheder og goder, som lønmodtagere i mange andre lande ikke har. 3F er med i et omfattende internationalt arbejde og arbejder aktivt for at udvikle stærke organisationer i lande, hvor der ikke er tradition for stærk faglig organisering. Det sker dels for at bevare arbejdspladser i Danmark, dels som en konsekvens af det naturligt solidariske grundlag, som fagbevægelsen i sit udgangspunkt hviler på. 15

16 air konkurrence 16 Alle er velkommen på det danske arbejdsmarked, også arbejdere fra andre lande. Men det skal være under ordnede løn- og arbejdsforhold. Når arbejdsgiveren ansætter folk til en løn langt under overenskomsten og på arbejdsvilkår, som er milevidt fra den danske standard, så kæmper 3F imod. Vi går ind for ordnede forhold og fair konkurrence.

17 Medlemsblad Gennem en lang række medier sætter 3F fokus på dit og dine kollegers arbejdsliv. De fleste afdelinger har et medlemsblad og en hjemmeside. Du får desuden Fagbladet 3F. Og på får du nyheder, baggrundsstof og information. Du kan også få daglige nyheder fra 3F på din . Du tilmelder dig Nyhedsbrevet 3F på 3F sætter desuden ofte dagordenen med historier i lokale og landsdækkende medier. 17

18 18 Efter ud dan nelse

19 Fik du ikke taget den skoleuddannelse, du har brug for, eller har du svært ved at læse og skrive, så giver din lokale 3F-afdeling dig vejledning, så du kan indhente det forsømte. Har du brug for en efteruddannelse for at øge dine kompetencer på arbejdsmarkedet, så hjælper 3F dig med at finde det kursus eller den uddannelse, der lige præcis passer til dit behov. Afdelingen udbetaler dig kursusgodtgørelse, hvis du er dagpengeberettiget, og i mange tilfælde betaler arbejdsgiveren forskellen mellem kursusgodtgørelsen og den fulde løn. 19

20 20Ulykk

21 e Når du er på arbejde, skal du være sikret mod skader, ulykker og nedslidning. Arbejdsmiljøet på danske virksomheder er som hovedregel reguleret gennem lovgivning og aftaler, og 3F arbejder til stadighed på at sikre lønmodtagerne gode fysiske og psykiske rammer på arbejdspladserne og på at forebygge arbejdsskader. Desværre kommer mange til skade hvert år. Hvert år får mange medlemmer tilkendt erstatning på grund af arbejdsskader og ulykker. 3F skaffer hvert år mere end én milliard kroner hjem til medlemmerne. Og en stor del af disse penge stammer fra sager om arbejdsulykker og -skader. Reelt får medlemmerne i gennemsnit lige så mange penge retur, som de betaler i fagligt kontingent til forbundet. 21

22 Arbejds løs 22 Er du medlem af a-kassen, har du ret til dagpenge, hvis du bliver arbejdsløs og opfylder betingelserne herfor. 3FA sørger for, at du får udbetalt dag penge til tiden. Vi hjælper dig med at hitte rede i dine rettigheder og forpligtigelser, og du får hjælp til at finde et nyt job. Du kan også få hjælp til at finde kurser, som kan øge dine muligheder for at komme i arbejde igen.

23 Ledighedsforsikring Du har, hvis du opfylder betingelserne, mulighed for at tegne en tillægsforsikring, der fungerer som en ledighedsforsikring. Den giver dig flere penge om måneden, hvis du bliver ledig. 23

24 Socialrådgiver 24 Har du været ude for en ulykke, eller er du blevet syg på grund af dit arbejde, så har mange 3F-afdelinger en socialrådgiver, der kan hjælpe dig med at få din sag behandlet, søge erstatning samt få vurderet din arbejdsevne.

25 Advokat 25 rådgivning Du kan få gratis advokatrådgivning enten på eller ved henvendelse i din lokale afdeling.

26 Ansættelsesbevis 26 Du har krav på et ansættelsesbevis fra din arbejdsgiver senest en måned efter, du er begyndt i jobbet, og hvis du arbejder mere end otte timer i gennemsnit om ugen. Spørg i din lokale afdeling.

27 Ansættelsesbevis 27

28 Medlemskort med fordele 28 Som medlem af 3F har du mulighed for at få et LO Plus Guldkort. Kortet kan bruges til at betale med i både Danmark og udlandet. Kortet giver dig en række rabatter, når du handler. Se mere på

29 Feriehuse Hver af de seks grupper i 3F har feriehuse, og du kan som medlem leje dem på favorable vilkår. Se dem på eller spørg i din lokale 3F-afdeling. 29

30 30Demo

31 krati 31 Som medlem har du ret til at møde op på afdelingens generalforsamling. Her kan du deltage i afdelingens lokale demokrati og være med til at bestemme afdelingens aktivitetsniveau, hvem der skal lede afdelingen samt behandle regnskabet.

32 32 Indflydelse Har du lyst til at være fagligt aktiv, kan du få indflydelse gennem det faglige arbejde. Som tillids- eller sikkerhedsrepræsentant får du tilbudt en række kurser. De giver dig dels indsigt i de faglige forhold, så du er i stand til at repræsentere dine kolleger på bedste vis, dels en personlig udvikling, hvor du bliver trænet i at tage ordet i forsamlinger, argumentere for dine synspunkter og gennemføre forhandlinger. Disse kvalifikationer udvikler dig som menneske og styrker dine arbejdsmæssige kvalifikationer.

33 Hvis du ikke mener, du har fået den korrekte behandling i din afdeling, har du mulighed for at indsende en klage over afdelingen til Forbundet. Her træffer en uvildig dommer afgørelse i sagen. 33 Klage

34 Her kan du få mere at vide om 3F og din afdeling: 34 3F Kampmannsgade København V Telefon F lokalafdelingens stempel:

35 35 Tekst og redaktion: Karin Skolnik, Kommunikationsafdelingen i 3F. Design og illustration: Dansk Kommunikation. Tryk: 3F. Redaktionen er afsluttet august Varenummer: 6602

36 3F Vi ses i Danmarks stærkeste fagforening

Dansk Metals servicenøgle

Dansk Metals servicenøgle Dansk Metals servicenøgle - et overblik over service, rettigheder og vigtige regler Velkommen i Metal Som medlem af Dansk Metal er du med i et stærkt fagligt fællesskab, der arbejder på at sikre alle medlemmer

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

TILLYKKE. 3F er din fagforening og dit fag. 3F hjælper dig videre, hvis du møder problemer med din uddannelse.

TILLYKKE. 3F er din fagforening og dit fag. 3F hjælper dig videre, hvis du møder problemer med din uddannelse. 1 TILLYKKE Du har valgt at gå i gang med at uddanne dig til enten serviceassistent eller rengøringstekniker. Det er en erhvervsuddannelse med gode beskæftigelsesmuligheder, fordi der er et stort behov

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE 2014-17

LÆRLINGEGUIDE 2014-17 1 2 HEJ LÆRLING For at du kan få glæde af folderen, skal du finde ud af, hvilken overenskomst du arbejder under. Det er nemlig overenskomsten, der siger noget om, hvad du skal have i løn, om arbejdstøj,

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

inden for transport og logistik

inden for transport og logistik Yderligere oplysninger Se disse hjemmesider: 3F Ungdom www.3fu.dk Transporterhvervets Uddannelser www.tur.dk Arbejdsmiljø - www.bartransportogengros.dk For ordblinde www.hto.nu Elevplan www.elevplan.dk

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE 2014-17

LÆRLINGEGUIDE 2014-17 1 2 HEJ LÆRLING I denne håndbog er nedskrevet en lang række vigtige aftaler der regulerer dine løn- og arbejdsforhold, som du har brug for på dit arbejde. Det står i din overenskomst. Disse aftalerne er

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE 2012-14

LÆRLINGEGUIDE 2012-14 1 HEJ MAKKER I denne håndbog er nedskrevet en lang række vigtige aftaler der regulerer dine løn- og arbejdsforhold, som du har brug for på dit arbejde. Det står i din overenskomst. Disse aftalerne er ikke

Læs mere

Særlige ansættelser. Med på vognen

Særlige ansættelser. Med på vognen Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Med på vognen Med på vognen er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er et værktøj til valgte og ansatte i afdelingerne og til de tillidsvalgte, som arbejder

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

Håndbog for HK / Freelancer

Håndbog for HK / Freelancer Freelancer Håndbog for HK / Freelancer Faglig håndbog for freelancere i HK/Danmark København 2010 København 2010 10. udgave 2010 Denne håndbog er frit redigeret efter et forlæg udarbejdet af journalist

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Når du har brug for hjælp

Når du har brug for hjælp H O V E D S T A D E N JANUAR/2010 Når du har brug for hjælp Anja Svendsen bad forgæves Krifa om hjælp, da hun ikke fik den løn, hun havde krav på. I dag får hun hjælp fra HK. Så nu har jeg lært, at det

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Maskinmestrenes Forening arbejder for dig

Maskinmestrenes Forening arbejder for dig Dit faglige netværk Maskinmestrenes Forening arbejder for dig Som medlem får du adgang til viden og inspiration, fagligt og socialt fællesskab, rådgivning og en masse kontante fordele. Med et kontingent

Læs mere

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND F AGLIGT F ÆLLES F ORBUND Kampmannsgade 4 1790 København V Telefon 70 300 300 www.3f.dk Udgivet af Industrigruppen i 3F Januar 2006 Tekst: Irene

Læs mere

FAGLIGT AKTIV t. t SOCIALIST? t. Så hører du hjemme i Enhedslisten!

FAGLIGT AKTIV t. t SOCIALIST? t. Så hører du hjemme i Enhedslisten! FAGLIGT AKTIV t & t SOCIALIST? t Så hører du hjemme i Enhedslisten! FAGLIGT AKTIV OG SOCIALIST? Så hører du hjemme i Enhedslisten! Enhedslistens Faglige Landsudvalg Faglig aktiv 2 Fagbevægelsen tilbage

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

Aktivering & anden aktør

Aktivering & anden aktør 1 Aktivering & anden aktør 2 3 Indhold 05 Aktivering 08 Jobplanen 11 Aktiveringsmuligheder 17 Anden aktør Beskæftigelsesreformen juli 2014 lægger op til en lang række ændringer på de forhold, som vi beskriver

Læs mere

Aktivering & anden aktør

Aktivering & anden aktør 1 Aktivering & anden aktør 2 3 Indhold 05 Aktivering 08 Jobplanen 11 Aktiveringsmuligheder 17 Anden aktør 4 5 Alle undersøgelser tyder på, at den mest virkningsfulde aktivering er den, hvor den ledige

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

Tillidsrepræsentantundersøgelse. TRavl, men godt tilfreds. om arbejdet som tillidsrepræsentant. rapport 99

Tillidsrepræsentantundersøgelse. TRavl, men godt tilfreds. om arbejdet som tillidsrepræsentant. rapport 99 Tillidsrepræsentantundersøgelse rapport 99 TRavl, men godt tilfreds om arbejdet som tillidsrepræsentant TRavl, men godt tilfreds om arbejdet som tillidsrepræsentant er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Arbejdsevne. vejen til et rummeligt arbejdsmarked. Inspiration og vejledning for tillidsvalgte

Arbejdsevne. vejen til et rummeligt arbejdsmarked. Inspiration og vejledning for tillidsvalgte Arbejdsevne vejen til et rummeligt arbejdsmarked Inspiration og vejledning for tillidsvalgte Indhold Arbejdsevnen er en ny chance.................... 7 Arbejdsevnen den røde tråd.................... 8

Læs mere