Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 16. september Punkt nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 16. september 2008. Punkt nr."

Transkript

1 Region Midtjylland Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Forretningsudvalgets møde 16. september 2008 Punkt nr. 6

2 Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Beskrivelse af ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter til behandling på Regionsrådsmøde den 24. september 2008 (1) Ansøgning fra Aarhus Filmfestival om tilskud til filmfestivalen Insight:Outsight Foreningen Aarhus Filmfestival søger om tilskud på kr. til at skabe en ny filmfestival, INSIGHT:OUTSIGHT den november 2008, samt til afholdelse af satellitarrangementer on-tour programmer i Århus og regionerne Midt- og Nordjylland i februar-april 2009 med fokus på kort- og dokumentarfilm af international karakter. Filmene vil være inden for to områder: dokumentarfilm med fokus på global ansvarlighed, menneskerettigheder, politisk aktivisme og inden for eksperimenterende, kunstneriske og innovative kortfilm. Dato 1. september 2008 Birte Calmar Andersen Tel Side 1 Foreningen Aarhus Filmfestival søger om tilskud til at skabe en ny filmfestival, INSIGHT:OUTSIGHT den november 2008, samt til afholdelse af satellitarrangementer on-tour programmer i Århus og regionerne Midt- og Nordjylland i februar-april 2009 med fokus på kort- og dokumentarfilm af international karakter inden for to områder: dokumentarfilm med fokus på global ansvarlighed, menneskerettigheder, politisk aktivisme og inden for eksperimenterende, kunstneriske og innovative kortfilm. Aarhus Filmfestival vil inden for en ny ramme give publikum og filmbranchen høj-kvalitets kort- og dokumentarfilm af international karakter. Der er tale om dokumentarfilm med fokus på film om global ansvarlighed, menneskerettigheder, social udvikling og - forandring.

3 Gennem en blanding af internationale dokumentarfilm og græsrods- og aktivistfilm sætter festivalen fokus på sociale problemer, globale udfordringer og civilt engagement gennem forskellige menneskelige historier og kunstneriske fortælleformer. Programmet vil blive præsenteret som en blanding af filmvisninger og korte seminarer organiseret i samarbejde med gæstende instruktører såvel som lokale og internationale humanitære organisationer. I månederne efter festivalen vil der blive et program med særskilte arrangementer omkring et udvalg af filmene fra festivalen. Således vil der i primært februar-april 2009 blive afholdt arrangementer i Århus og regionerne Midt- og Nordjylland. Der vil være tale om dokumentarfilmarrangementer i samarbejde med NGO er, organisationer og erhvervsliv på steder så som større erhvervsvirksomheder, biografer, kulturhuse, højskoler og museer i regionerne Midt- og Nordjylland. Desuden vil der blive kortfilmsarrangementer med visninger af kunstneriske og innovative eksperimentalfilm. Disse afvikles i samarbejde med kunstneriske miljøer, kultur- og forskningsinstitutioner og erhvervsliv som f.eks. badeanstalten Spanien i Århus, Den Permanente i Århus, kulturhuse, museer eller open-air i parker og byrum i f.eks Randers, Silkeborg, Skive, Ålborg og Holstebro. Projektet har et samlet budget på kr. Heraf er der bevilget i alt kr. fra Den Vestdanske Filmpulje ( kr.), Det Danske Filminstitut ( kr.) og Nordisk Film Fonden ( kr.). Yderligere søges Danske filminstruktører, Undervisningsministeriet, Danidas Oplysningsudvalg, Center for Kultur og Udvikling samt partnerskaber med virksomheder, NGO er, kommunale puljer m.v. Region Midtjylland søges om kr. til etableringen af den nye filmfestival og tourprogram svarende til den opnåede statslige finansiering. Administrationen vurderer, at der er tale om et kulturprojekt, der når langt omkring i regionen, og som sætter fokus på lokale og globale debatter. Det anbefales, at der bevilges de ansøgte kr. under forudsætning af, at arrangementerne kommer rundt til mindst fem forskellige lokaliteter i Region Midtjylland uden for Århus. Der skal samtidig redegøres for, hvordan projektet finansieres på sigt, idet der lægges vægt på en varig løsning, der ikke involverer Region Midtjylland. (2) Ansøgning fra Kunsthåndværk i Centrum (KIC) om tilskud til det censurerede kunsthåndværkermarked KIC 2008 : VisitAarhus Events søger på vegne af KIC kunsthåndværk i Centrum om kr. til det censurerede kunsthåndværkermarked KIC2008, som er Danmarks største. Projektet er med til at etablere og understøtte netværksdannelse mellem de professionelle kunsthåndværkere, ligesom der er dialog med erhvervslivet og fokus på de spirende talenter. Der er et samlet budget på kr. Det anbefales, at der ydes tilskud på kr. Side 2

4 : KIC, der er Danmarks største censurerede kunsthåndværkermarked afholdes november i Ridehuset, Århus. VisitAarhus Events søger på vegne af KIC kunsthåndværk i Centrum om kr. til det censurerede kunsthåndværkermarked. Der deltager 45 kunstnere fra hele landet. Kunstnerne sælger deres værker og skaber nye netværk med fagfæller, publikum og erhvervsliv. Derudover har KIC i år indbudt nye talenter til at vise deres værker, ligesom der arrangeres wild cards, som er en særudstilling af særligt inviterede, etablerede danske og udenlandske kunsthåndværkere. Projektet er med til at etablere og understøtte netværksdannelse mellem de professionelle kunsthåndværkere, men der er også dialog og samarbejde med erhvervslivet og fokus på de spirende talenter og det eksperimenterende. KIC har indgået samarbejde med Danish Craft, der også har til formål at synliggøre og promovere dansk kvalitetskunsthåndværk. : KIC har et samlet budget på kr. Heraf er der medfinansiering fra Danish Crafts på kr, Århus Kommune bidrager med kr., erhvervsliv og fonde kr. Derudover udgør kunstnernes standleje kr. Der forventes entréindtægter på kr. Region Midtjylland søges om et tilskud på kr. : Projektet er med til at etablere og understøtte dannelse af netværk mellem designere og kunsthåndværkere, ligesom der i år samarbejdes med vækstlaget og også erhvervslivet: dels direkte og dels i form af erhvervsdagen. Det anbefales at støtte projektet med kr. (3) Ansøgning fra Foreningen Asyl! om tilskud til en tværkunstnerisk og tværkulturel opsætning Foreningen Asyl! søger om et tilskud på kr. til en tværkunstnerisk opsætning bestående af ny dansk kompositionsmusik, interaktivt medie design og tekster af herboende forfattere med flygtningebaggrund. I forbindelse med koncerten skal der udgives en CD og en bog. Foreningen Asyl! søger om tilskud til en tværkunstnerisk opsætning bestående af ny dansk kompositionsmusik, interaktivt medie design og tekster af herboende forfattere med flygtningebaggrund. I forbindelse med koncerten skal der udgives en CD og en bog. Projektet har hovedsæde i Århus med klassiske musikere uddannet fra Det Jyske Musikkonservatorium. Det bliver til i et samarbejde med Dansk Flygtningehjælp og er støttet af Kunststyrelsen, KODA, Dansk Skuespillerforbund og Kulturudviklingspuljen i Århus Kommune. Opsætningen vil få premiere på AROS i juni 2009 med en efterfølgende turné rundt i landet. Side 3

5 Målet med opsætningen er at formidle oplevelser og indtryk beskrevet af herboende forfattere med flygtningebaggrund og sætte fokus, dels på baggrunden for at disse flygtninge er kommet til Danmark, og dels på deres tilværelse her. Dette vil blive gjort ved at skabe en anderledes koncertform i en nytænkende formidling, hvor formidling, hvor forfattere, komponister, musikere og en virtuel designer arbejder tæt sammen om et fælles udtryk. Musikken vil blive komponeret af frem forskellige unge komponister. Komponisterne behandler tekster forfattet af herboende forfattere fra Iran, Afganistan, Irak og ex-joguslavien. De færdige værker vil blive behandlet af en mediedesigner i interaktive, visuelle fortolkninger af digte og musik projekteret op på store lærreder. Koncerten komponeres for guitar, slagtøj, baryton og lydspor. I den endelige koncert optræder tre musikere med lydspor og interaktiv designer. Koncerten er derfor meget mobil. Den vil kunne finde sted på uddannelsesinstitutioner, på museer, i musikforeninger, på arbejdspladser, på biblioteker, i kulturhuse, i kirker m.m. Projektet har et budget på kr. Der er bevilget midler fra Århus Kommunes Kulturudviklingspulje ( kr.), Kunststyrelsen ( kr.), KODA ( kr.) og Dansk Skuespillerforbund ( kr.). Den resterende finansiering forventes via billetindtæter, salg af CD er samt tilskud fra private fonde. Der søges ikke om midler til trykning af bogen, idet denne søges udgivet hos et forlag. Det Jyske Musikkonservatorium stiller gratis øvelokaler til rådighed, og koncertsal stilles gratis til rådighed på AROS. Region Midtjylland ansøges om kr. Administrationen vurderer, at ansøgningen ikke har tilstrækkelig regional betydning, hvorfor det anbefales, at der gives afslag. (4) Ansøgning om tilskud til udstillingsprojektet Audio Video på Gimsinghoved Kunst- kulturcenter Kunsthistoriker og kurator Line Kjær ansøger Region Midtjylland om tilskud på kr. til gennemførelse af et udstillingsprojekt med titlen Audio Video. Udstillingen skal finde sted på Gimsinghoved Kunst- og Kulturcenter i Struer fra den 31. oktober til 23. november Kunsthistoriker og kurator Line Kjær ansøger Region Midtjylland om tilskud til gennemførelse af et udstillingsprojekt med titlen Audio Video. Udstillingen skal finde sted på Gimsinghoved Kunst- og Kulturcenter i Struer fra den 31. oktober til 23. november Side 4

6 Udstillingen vil præsentere en række lyd- og videokunstnere, der alle har et professionelt kunstnerisk virke i Danmark halvdelen iflg. ansøgningen med baggrund i Vestjylland. Emnemæssigt spænder udstillinger over dvælende billeder eller lydspor fra vores virkelige verden over semidokumentaristiske portrætter til intervenerende og samfundskritiske billeder af vores samtid. Kunstnerne er Sonja Lillebæk Christensen, Johanna Domke, Morten Dysgaard, Jette Ellgaard, Jacob Kirkegaard, Vladimir Tomic og Gitte Villesen. Ved siden af selve udstillingen planlægges et samarbejde med lokale partnere. Således er et projekt, som handler om et samarbejde med B&O s specialister i lyd og akustik allerede aftalt, mens andre aktiviteter søges iværksat i samarbejde med en biograf i Struer og Struer Museum. Som begrundelse for projektet anfører Line Kjær, at hun ønsker at formidle lyd- og videokunst ud til et større publikum i et udkantsområde i Danmark og hermed være med til at rette op på den geografiske skævhed i formidlingen og visningen af disse to kunstgenrer. Det samlede budget for udstillingen er kr. Udgifterne knytter sig til installation af udstillingen, teknisk udstyr, katalog og formidling samt honorarer og rejsegodtgørelse. Gimsinghoved bidrager med kr. Kunstrådets Billedkunstudvalg har givet tilsagn om et tilskud på kr. Region Midtjylland ansøges om kr. Det er administrationens vurdering, at der er tale om et seriøst og spændende udstillingsprojekt. Der er dog på trods af berøringsfladerne med det lokale kultur- og erhvervsliv i det væsentlige tale om en enkelt institutions normale udstillingsvirksomhed. Derfor foreslår administrationen, at der gives afslag på ansøgningen. (5) Ansøgning fra Entré Scenen om tilskud til Laboratoriet Entré Scenen søger om et tilskud på kr. i til at videreudvikle Laboratoriet. Laboratoriet er bl.a. et forum for professionelle scenekunstnere, der afprøver og udvikler nye arbejdsmetoder samt fornyer sceniske arbejdsprocesser og åbner for nye samarbejder. Entré Scenen søger om et tilskud i til at videreudvikle Laboratoriet. Laboratoriet er bl.a. et forum for professionelle scenekunstnere, der afprøver og udvikler nye arbejdsmetoder samt fornyer sceniske arbejdsprocesser og åbner for nye samarbejder. Laboratoriet har base på Entré Scenen i Århus. Det er centrum for danske og udenlandske scenekunstnere, og Laboratoriet har siden 2005 udført eksperimenter, workshops og seminarer. Gennem samarbejdspartnere på bl.a. universiteter og teatre i Århus, Hull, Giesen Side 5

7 og Berlin er man i færd med at skabe et netværk for scenekunstneres videreudvikling og deres internationale karrieremuligheder. Laboratoriet ved Entré Scenen har et budget for årene på kr. Der er bevilget tilskud i 2008 fra Århus Kommunes Kulturudviklingspulje ( kr), International teaterudveksling ( kr.)eklektisk teaterproduktion ( kr.), Kulturkontakt Nord ( kr.). Århus Kommunes Kulturudviklingspulje søges igen for 2009 ( kr.). De øvrige midler søges tilvejebragt via fonde og samarbejdspartnere. Region Midtjylland ansøges om kr. Laboratoriet har hidtil fungeret som en serie af projekter med skiftende bevillinger og uden et egentligt driftsbudget. Man ønsker at øge indtægterne, så man kan arbejde mere kontinuerligt. Administrationen finder derfor, at der er tale om driftsmidler til Laboratoriet, hvorfor det anbefales, at der meddeles afslag. (6) Ansøgning fra Filurens Tetaterskole for Børn om tilskud til DramatikVærket Teatret Filuren i Århus søger Region Midtjylland om tilskud på i alt kr. til Børne- og ungdomsteaterprojektet Dramatikværket. Projektets mål er at skabe professionel dramatik af høj kvalitet, der kan spilles af børn og unge. Der sigtes mod at skabe et netværk af børne- og unge teatre i midtjylland og på sigt et landsdækkende netværk. Projektet forløber i tre faser, og af et samlet budget på kr. Til første fase, pilotprojektet, søges kr. Teatret Filuren i Århus ansøger Region Midtjylland om tilskud til Børne- og ungdomsteaterprojektet Dramatikværket. Projektet forløber over tre faser i 3½ år. Der søges i første omgang om tilskud til første fase, et pilotprojekt. DramatikVærket er udviklet på Filurens Teaterskole for Børn, der er den teaterpædagogiske afdeling ved teatret. DramatikVærket henvender sig til børn og unge både i Århus kommune, Region Midtjylland og i resten af landet. Formål Dramatikværket vil på bestilling få professionelle dramatikere og forfattere til at udvikle og skrive dramatik, der er beregnet på at skulle spilles af børn og unge. Dramatikken skal både i sprog, form og tematik udfordre og fange børn og unge. arbejde for at udgive de nyskrevne skuespil, så de bliver tilgængelige for alle. oprette et netværk af børne- og ungdomsteatergrupper i regionen, som uropfører de nyskrevne stykker. Netværket skal støttes via professionel konsulentbistand, og der skal etableres særlige tekstudviklingsfora, hvor børn og unge bliver medspillere i forhold til Side 6

8 udvikling af forestillinger. De færdige stykker vil blive opført på særlige festivals, hvor børnene lærer af og inspirerer hinanden. arbejde på at opdyrke kommende dramatikertalenter blandt de unge. Baggrund Om baggrunden for projektet fortæller ansøgeren, at der mangler god dramatik for de børn og unge, der spiller teater i dag Der er en generel mangel på gode kvalitetstekster, der kan sættes op med børn og unge. Professionelt skrevet dramatik til og for børn og unge vil gøre det lettere ude i den enkelte børne-/ungdomsgruppe at skabe spændende, vedkommende kvalitetsforestillinger. Man ønsker at skabe dramatik, der møder børn i øjenhøjde og som i kraft af kunstnerisk kvalitet skaber et berigende møde mellem børn og unge og den gode tekst. 3½-årig udviklingsplan Pilotprojekt september 2008 maj Produktion af tekst og forestilling i et samarbejde mellem en dramatiker og filurens teaterskole for børn. Produktion af dokumentation for erfaring og viden omkring projektet. Forberedelse af fase 1 og 2 (økonomi, netværk, samarbejdspartnere, kontakt til dramatikere osv.) Første runde september februar 2011 Produktion af to nye stykker. Etablering af tekstudviklingsforum hvor forfatter og børn/unge i fællesskab udvikler tekster. Dannelse af børne-/ungdomsteatergruppenetværk i Region Midtjylland (der er allerede nu etableret kontakt til Herning). Afholdelse af inspirationsseminarer og festvals. Anden runde september 2010 februar 2012 Produktion af fire forestillinger. Udvidelse af netværket stadig med fokus på Midtjylland. Inddragelse af flere professionelle teatre, afholdelses af landsdækkende festival. Organisation Dramatikværket etableres som en selvstændig afdeling på Teatret Filuren (eget budget, egen projektledelse og planlægning). Der nedsættes en styregruppe. Ud over repræsentanter for Filuren vil der blive tale om teaterfaglige repræsentanter med tilknytning til f.eks. Århus Teater og Århus Universitet. Der er på nuværende tidspunkt etableret samarbejde med Børnekulturhuset i Århus, Kulturprinsen i Viborg, Dansk Amatørteater Samvirkes forlag Drama og Dramatikeruddannelsen ved Århus Teater. Af et samlet budget på kr. ansøges Region Midtjylland om et tilskud på kr. Den øvrige finansiering af projektet søges ved private fonde, Statens Kunstråd og Århus Kommune. Det ansøgte forløb fordeler sig således: kr. til Pilotprojektet i kr. til Første Runde kr. til Anden Runde Side 7

9 I første omgang søges som nævnt til pilotprojektet. Her budgetteres med udgifter på i alt kr. til honorarer til forfatter og undervisere. Løn til projektleder, administration, materialer mm. Filurens egenfinansiering udgør kr. Der udover søges Århus Kulturudviklingspulje ( kr. er bevilget), Dansk Amatørsamvirke og private fonde. Administrationen vurderer, at der er tale om et projekt, der sigter mod at etablere et møde mellem professionelle kunstnere og børn og unges egen kultur på en måde, der ikke er afprøvet før. Dermed kan projektet få betydning for børnekulturarbejdet i en væsentlig bredere sammenhæng end den teatermæssige, det i første omgang retter sig imod. Projektet kan således bidrage til at give det bredere børnekulturarbejde i regionen et kvalitativ løft, og administrationen anbefaler, at projektet bevilges det ansøgte beløb på kr. til pilotprojektet. Der skal efterfølgende ansøges særskilt til projektets næste faser. (7) Ansøgning fra Filmby Århus om tilskud til etablering af Film-X Århus Filmby Århus søger Region Midtjylland om tilskud på kr. til et forprojekt, der skal danne grundlag for etablering af Film-X Århus. Formålet med Film-X er, via et computerbaseret filmstudie, at give regionens børn og unge mulighed for at eksperimentere med filmproduktion og lære forskellige filmiske virkemidler at kende. Det er planen af Film-x skal forankres i en bred lærings- og udviklingsmæssig sammenhæng i regionen. Filmby Århus ansøger Region Midtjylland om tilskud til et forprojekt, der skal danne grundlag for etablering af Film-X Århus. Formålet med Film-X er at give regionens børn og unge mulighed for at eksperimentere med filmproduktion og lære forskellige filmiske virkemidler at kende. Projektet baseres på koncept og erfaringer fra Film-X i København, der drives af Det Danske Filminstitut. Kernen i konceptet er et computerbaseret filmstudie, hvor teknikken er så enkelt, at den ikke står i vejen for brugernes fantasi og gode historier. I studiet vil der være mulighed for at skabe film i en blanding af et reelt og et computerskabt univers, og der vil være mulighed for at lave animationsfilm. Brugerne vil blive ført gennem filmpædagogiske forløb, hvor de skriver deres eget manuskript, spiller skuespil, instruerer, filmer, klipper og laver lyd. Optagelserne laves på baggrundsfilm, der er lavet i forvejen, og brugerne kan vælge mellem forskellige genrer og scener - eventyrfilm, actionfilm osv. Når studiet er i drift forventer ansøgeren et årligt besøgstal på De fleste brugere vil komme i forbindelse med skolebesøg, men der forventes også et stort tal private i weekender og på fridage. Erfaringerne fra København fortæller iflg. ansøgningen om en belægning på næsten 100 %. Side 8

10 Film-X Århus er imidlertid ikke tænkt som blot en kopi af den københavnske model. Der findes i dag en række nye digitale muligheder, som ikke er udnyttet i den oprindelige model og som tænkes indarbejdet i Århusprojektet. Derudover planlægges etableringen af et Film-X Forum, der skal stå for videreudvikling af konceptet. Film-X Forum vil bl.a. repræsentere vigtige uddannelsesinstitutioner i regionen, f.eks. Animationsværkstedet, læreruddannelserne, medieuddannelserne og relevante forskningsinstitutioner. Også repræsentanter for medieerhvervene vil være repræsenteret i Film-X forum. Film-X Forums opgaver kunne ifølge ansøgningen være at udvikle nye uformelle læringsrum i forlængelse af klasseværelses afprøve ny teknologi og nye fortælleformer indarbejde Film-X i uddannelse og efteruddannelse for lærere og pædagoger udvikle mobile elementer af Film-X videreudvikle indholdet af Film-X arbejde med talentudvikling Etableringsbudgettet for hovedprojektet forventes at være på 5-8 mio. kr. Det årlige driftsbudget forventes at være på 1,8 mio. kr. Begge tal er baseret på erfaringerne fra København. Der søges som nævnt i første række om tilskud til et forprojekt i perioden Formålet med dette er Endelig fastlæggelse af aktiviteter. Detaljeret projektering af alle aktiviteter. Projektering og budgettering af den fysiske etablering. En tidsplan for afviklingen af hovedprojektet. Visioner og handlingsplan for FILM-X Forum. Budgettering af driftsfasen. Forberedelse af organisering. Forberedelse af faglige netværk med skole og filmbranche. Finansiering af etableringen gennem private fonde. Finansiering af årlige driftsomkostninger gennem offentlige tilskud. Forud for forprojektet er gået en udviklingsfase ( ) finansieret af Filmby Århus. Der er nedsat en styregruppe for projektet med deltagelse af Skolens Læringscenter, Århus, Via University College, Animationsværkstedet, Børnekulturhus Århus og Filmby Århus. Region Midtjylland er inviteret, men har valgt at stå udenfor indtil en evt. politisk godkendelse af projektet. Side 9

11 De samlede udgifter til udviklingsfase og forprojekt er sat til kr. Filmby Århus bidrager med i alt kr. fordelt med kr. til udviklingsfasen og husleje kr. Af budgetter går derudover til projektledelse og til konsulentydelser. Øvrige udgifter går til administration, møder, transport, annoncer mm. Region Midtjylland ansøges om kr. Administrationen vurderer, at Film-X kan udvikle sig til et spændende og nyskabende tilbud til børn og unge i Midtjylland. Den regionale interesse knytter sig især til Film-X Forum, der dels kan sikre, at projektet forankres i en bredere faglig og geografisk sammenhæng, dels kan medvirke til at projektet reelt kommer til at styrke indsatsen for film og nye medier i regionen. På denne baggrund anbefaler administrationen, at projektet bevilges det ansøgte beløb på kr. (8) Ansøgning fra Dansk Industrimuseum om tilskud til etablering af et web-site for projektet Interface Danmarks Industrimuseum i Horsens ansøger Region Midtjylland om tilskud på kr. til etablering af et interaktivt web-site for projektet Interface. Interface er en samarbejdsplatform, hvor museernes medarbejdere og lærere fra de ungdomsuddannelser mødes for at samarbejde om udviklingen af forløb om museernes permanente udstillinger og særudstillinger med museumsstudier som et overordnet tema for de unge. Danmarks Industrimuseum i Horsens ansøger Region Midtjylland om tilskud etablering af et interaktivt web-site for projektet Interface. Interface er en samarbejdsplatform, hvor museernes medarbejdere og lærere fra ungdomsuddannelserne mødes for at samarbejde om udviklingen af forløb om museernes permanente udstillinger og særudstillinger med museumsstudier som et overordnet tema for de unge. Disse forløb ville f.eks. kunne indgå i gymnasieelevernes almene studieforberedelsesundervisning. Interface er samtidig et udviklingsprojekt, der fokuserer på mødet mellem museer og unge. Museerne vil inddrage de unge i selve formidlingen på den måde, der opleves relevant i forhold til de unges liv her og nu. I mødet mellem uddannelsessted og museum skal de unge opleve, at kulturarven rykker tæt på og at de selv bliver aktive medspillere i brugen af den. Interface skal udvikle de unges bevidsthed om museet som en vigtig samfundsinstitution. Interface vil arbejde for, at de unge kan møde institutionen med en teoretisk baggrund, der kvalificerer dem aktivt og kritisk til den. Side 10

12 På det konkrete plan vil Interface bl.a. Udvikle undervisningsmateriale om alle sider af museumsinstitutionen til brug for de gymnasiale uddannelser. Udvikle en interaktiv database med undervisningsmateriale, faciliteter til kommunikation mellem elever, lærere, museumsmedarbejder og andre forskningsmiljøer. Udvikle IT-baseret undervisning. Udvikle uformelle læringsmiljøer på museerne i samarbejde med de formelle læringsmiljøer på skolerne. Interface afvikles i 4 faser: 1. fase er et pilotprojekt. Her deltager 5 museer og 5 gymnasier fra Horsens, Randers og Århus. Institutionerne har allerede erfaring for at arbejde sammen. 2. fase. Her udvides samarbejdet til at omfatte yderligere 10 museer og 10 gymnasier/ungdomsuddannelser i hele regionen. Der er truffet aftale mellem Interface og de kommende institutioner. 3. fase skal efter planen omfatte i alt 30 museer og ungdomsuddannelser. Der er endnu ikke truffet aftale med institutionerne. 4. fase. Interface vil efter endt projektperiode blive videreført som et koordinerede ressource- og serviceorgan, der forankres i regionen. Interface er partner i Midtjysk Oplevelsesproduktion (MOP), der er kandidat til at blive et af regionens internationale oplevelsesfyrtårne. Interface vil endvidere kunne indgå som en integreret del af en kommende regional Skoletjeneste, der omfatter både Region Midtjylland og Nordjylland. Interface web-site Projektets web-site skal fungere dels som et pædagogisk værktøj, dels som institutionernes virtuelle mødested. Sitet tænkes med i alle undervisningsforløb, og alle forløb skal være tilgængelige på sitet. Iflg. sagens natur vil sitet være under stadig opbygning og forandring. Blandt de pædagogiske værktøjer kan nævnes Galleri museumsgenstande mv. Chatrooms - elev til elevkommunikation i forbindelse med opgaveskrivning mm. Live stream - hvor museumsformidlerne kan træffes efter aftale Virtuelle udstillingsrum Der udover skal sitet indeholde en række ressourcer herunder bl.a. nyheder, love, læseplaner mv. Ansøgeren har indhentet to tilbud på opgaven. Det billigste tilbud kom fra Horsens Folkeblads web-firma Senzor. Tilbuddet lyder på kr. Region Midtjylland har af de formåls- og tidsbestemte udviklingsstilskud til ungdoms- og voksenuddannelser bevilget kr. til ungdomsuddannelsernes deltagelse i Interface. (Bevilget i Regions Rådet den 20. februar 2008) Side 11

13 Museernes deltagelse (inklusiv projektledelse) er for hele projektperioden budgetteret til kr. Heraf bidrager museerne selv med kr. Kulturarvsstyrelsen har bevilget til projektledelse og til museernes deltagelse i fase 1. Danmarks Industrimuseum, der funger som projektleder på museumssiden, ansøger Region Midtjylland om kr. til etablering af en Interface-hjemmeside. Interface har desuden været i kontakt med Regional Udvikling med henblik på en ansøgning om tilskud til delvis finansiering af museernes deltagelse i projektet. Efter Kulturarvsstyrelsens bevilling er det aftalt med ansøger, at der ikke søges om tilskud til første fase, men at muligheden for at vende tilbage med ansøgninger om tilskud til de efterfølgende faser holdes åben. Det er administrationens vurdering, at der er tale om et projekt, der kan få afgørende betydning for et fremtidigt samarbejde mellem museer og uddannelsesinstitutioner og dermed også for udviklingen af museernes formidling ikke alene til regionens børn og unge, men til publikum i bred forstand, herunder også turister. Der er tale om et projekt med særdeles bred opbakning blandt regionens museer og ungdomsuddannelser, hvilket gør det sandsynligt at projektet også får landsdækkende betydning. På denne baggrund foreslår administrationen at der bevilges et tilskud på kr. til projektets web-site, og at muligheden for fremtidige ansøgninger med henblik på en sikring af museernes fortsatte deltagelse holdes åben. (9) Ansøgning fra Djurs Barok og Destination Djursland om tilskud til Herregårdskultur på Djursland 2009 Djurs Barok og Destination Djursland søger Region Midtjylland om et tilskud på kr. til projektet Herregårdskultur på Djursland Projektet består af fire arrangementer med musik og historier på Gammel Estrup Herregårdsmuseet. Djurs Barok og Destination Djursland søger Region Midtjylland om et tilskud på kr. til projektet Herregårdskultur på Djursland Projektet består af fire arrangementer med musik og historier på Gammel Estrup Herregårdsmuseet. Projektet er en ny variant af et tidligere projekt i 2008, hvor der blev præsenteret musik og historier på privatejede djurslandske herregårde. Formålet var at skabe opmærksomhed om Djurslands herregårde. Formålet er stadig det samme, men arrangementerne placeres i 2009 alle på Gammel Estrup Herregårdsmuseet. Som noget nyt hentes der udenlandske gæstekunstnere til alle 2009-arrangementerne. En yderligere nyhed er, at der arrangeres spisning i form af historiske buffeter i tilknytning til alle arrangementerne. Projektet er resultat af et tværgående samarbejde mellem forskelligartede samarbejdspartnere: Norddjurs og Syddjurs kommuner, Gammel Estrup Herregårdsmuseet, Side 12

14 Dansk Center for Herregårdsforskning, Musikforeningen Djurs Barok og turismeorganisationen Destination Djursland. Projektet har et budget på i alt kr. Der forventes entréindtægter på kr. Norddjurs og Syddjurs kommuner forventes hver at bidrage med kr. De resterende kr. søges via fonde og puljer. Region Midtjylland ansøges om kr. Administrationen vurderer, at der er tale om et projekt, af høj kunstnerisk standard. Imidlertid vurderes det, ikke at have tilstrækkelig regional betydning, hvorfor det anbefales at give afslag på ansøgningen. (10) Ansøgning fra Kristina Holgersen om projektstøtte til den tværkunstneriske teaterforestilling Mellem Myldretider Kristina Holgersen i samarbejde med Entré Scenen i Århus søger Region Midtjylland om tilskud på kr. til opsætning af teaterkoncerten Mellem Myldretider, der er et eksperimenterende tværkunstnerisk projekt mellem rytmisk og klassisk musik, dans og teater. Kristina Holgersen i samarbejde med Entré Scenen i Århus søger Region Midtjylland om tilskud til opsætning af teaterkoncerten Mellem Myldretider, der er et eksperimenterende tværkunstnerisk projekt mellem rytmisk og klassisk musik, dans og teater. Idéen med projektet er at eksperimentere med stilarter, trænge ud i yderområder gennem unik musikalsk stil, en sammensmeltning af teater og dans, en teaterkoncert i et grænseland. Aktørerne er alle en del af samme fortælling, men formidler den gennem hver deres kunstform, der bindes sammen af montagen. Mellem Myldretider har et samlet budget på kr. Århus Kommunes Kulturudviklingspulje har bevilget et tilskud på kr., og Dansk Musikerforbund kr. Der søges yderligere tilskud fra KODA, Becket Fonden, Tuborgfonden og private sponsorater. Der budgetteres med billetindtægter på kr. Region Midtjylland ansøges om kr. Administrationen vurderer, at forestillingen ikke indeholder noget særligt regionalt udviklingsperspektiv eller netværksdannelse. Der vurderes desuden, at der er tale om en forestilling, der falder inden for Entréscenens normale virksomhed. Administrationen anbefaler derfor, at der gives afslag på ansøgningen. Side 13

15 (Genbehandling) Ansøgning fra Kulturhus Århus og Danmarks Gymnastikforbund om tilskud til World Class Competition To verdener mødes Ansøgningen blev udsat på Forretningsudvalgsmødet den 12. august 2008 med henblik på genbehandling. Kulturhus Århus og Danmarks Gymnastik Forbund søger om kr. til at udvikle en ny begivenhed To verdener mødes, hvor gymnastikken og kunsten skal gå i fysisk dialog for at visualisere de fælles værdier i form at kunstneriske indslag, der kommenterer og lader sig inspirere af gymnasternes øvelser. Der bliver afholdt to events i november 2008, som foregår i henholdsvis Århus og Odense. Administrationen anbefaler, at der gives afslag på ansøgningen, idet arrangementet ikke har tilstrækkelig regional betydning. Kulturhus Århus og Danmarks Gymnastik Forbund søger om tilskud til at udvikle en ny begivenhed To verdener mødes, hvor gymnastikken og kunsten skal gå i fysisk dialog for at visualisere de fælles værdier i form at kunstneriske indslag, der kommenterer og lader sig inspirere af gymnasternes øvelser. Der bliver afholdt to events, som foregår i henholdsvis Århus og Odense. Det er tanken, at begivenheden skal være årligt tilbagevendende og foregå i flere byer. Koreograf og danser, Ingrid Kristensen står for iscenesættelsen af eventen ligesom CAVI og Joel Leonard, der er antropolog og duftskaber, er inviteret til at indgå i eksperimentet. CAVI har dog ikke givet endeligt tilsagn. Der er tale om en gymnastikkonkurrence med seks af verdens bedste udøvere, der skal konkurrere mod Danmarks bedste gymnaster. Konkurrencen er en helhedsoplevelse fra start til slut med en vekslen mellem gymnastik og kunst. Derefter følger selve konkurrencen i udvalgte redskabsdiscipliner, der blandes med kunstneriske elementer, som forholder sig til konkurrencens discipliner ved at lade sig inspirere, ved at kommentere og bygge en stemning op. Eksperimentet skal få et andet publikum til at opleve henholdsvis gymnastikkonkurrencer og kunsten. Kulturhus Århus foretager en publikumsundersøgelse, der skal afdække, om der er basis for disse eksperimenter i fremtiden. Arrangementet har et samlet budget på kr. Der er på nuværende tidspunkt bevilget støtte fra Sport Århus Events og Sport Event Fyn på tilsammen kr. samt Kulturhus Århus på kr. Desuden har Odense Kommune bevilget kr. Der kalkuleres med en billetindtægt på kr. Kulturhus Århus ansøger også Sport Event Danmark, Region Syddanmark samt private fonde. Århus Kommune har givet afslag, men støtter indirekte via Kulturhus Århus. Region Midtjylland ansøges om kr. Side 14

16 Administrationen vurderer, at arrangementet ikke har tilstrækkelig regional betydning. Administrationen anbefaler derfor, at der gives afslag på ansøgningen. Side 15

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr.

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 11 Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26

Læs mere

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. august 2008. Punkt nr.

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. august 2008. Punkt nr. Region Midtjylland Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 10 Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Genbehandling af ansøgning om tilskud til det regionale børnekulturprojekt Fra Hav til Hav

Bilag. Region Midtjylland. Genbehandling af ansøgning om tilskud til det regionale børnekulturprojekt Fra Hav til Hav Region Midtjylland Genbehandling af ansøgning om tilskud til det regionale børnekulturprojekt Fra Hav til Hav Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 15 Hav til Hav Udgifter Løn til

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bevilling af formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud til ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner

Bilag. Region Midtjylland. Bevilling af formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud til ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner Region Midtjylland Bevilling af formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud til ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner Bilag til Regionsrådets møde den 20. februar 2008 Punkt nr. 29 Oversigt over projektansøgninger

Læs mere

Uddannelse i Region Midtjylland

Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelse i Region Midtjylland - uddannelsespolitik som led i vækst og udvikling Pia Fabrin, 12. august 2015 www.regionmidtjylland.dk Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelsessystemet i Region Midtjylland

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Salaam Filmfestival. Projektbeskrivelse for 2011-12

Salaam Filmfestival. Projektbeskrivelse for 2011-12 Salaam Filmfestival Projektbeskrivelse for 2011-12 Salaam Filmfestival er en landsdækkende, flerkulturel filmfestival for skoler og ungdomsuddannelser. Vi rejser rundt med film og oplæg for skoler og ungdomsuddannelser.

Læs mere

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 4. marts 2008. Punkt nr.

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 4. marts 2008. Punkt nr. Region Midtjylland Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Forretningsudvalgets møde 4. marts 2008 Punkt nr. 15 Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26

Læs mere

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010 Sag nr. 3 Emne: Særlig pulje til kulturarrangementer 3 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til:

Læs mere

Idé: Planeten teatermiljøets vækstscene i HUSET

Idé: Planeten teatermiljøets vækstscene i HUSET Idé: Planeten teatermiljøets vækstscene i HUSET Der er et stort behov og ønske om højere vægtning af vækstlaget i det københavnske teatermiljø: Der er brug for en scene og et miljø, der sikrer og skaber

Læs mere

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Ansøgningsskema til udviklingspuljen I Il 01 I Il I Il Il 11111 III Il II III Il II 1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Dato 10-03-2015 22:35:19 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01 (ddffe996-7891,434f-a637-8722ae46a1f2)

Læs mere

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 HVAD ER EN EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD? Et kulturel projekt af internationalt format Tildeles en by i to EU-medlemsstater hvert år - i 2017 Pafos (Cypern) og Aarhus

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftalen er indgået den 3. november 2015. Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatret producerer et alsidigt repertoire af høj kunstnerisk kvalitet

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018

Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet arbejdskraft Bilag til Regionsrådets møde den 19. november 2008 Punkt nr. 18 arbejdskraft Regionshuset Viborg Regional

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Samrådet for Musikskoler på Fyn v/ formand Anders Richard Pedersen arp@nyborg.dk Tlf. 21 335 206 Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Den lokale medfinansiering, som Fyns 11. Musikskole

Læs mere

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Det Radikale Venstres folketingsgruppen juni 2004 Det Radikale Venstre opfordrer til, at strukturreformen

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 07. juni 2012.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 07. juni 2012. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 07. juni 2012 Aarhus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice 1. Resume Ved Kulturforliget Kulturen på skinner frem mod

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Regionshuset Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Et Midtjysk dialogforum og syv konsortier til varetagelse af Vækstforums

Læs mere

Kulturforvaltningen Side 1 af 6. Behandling af 1. puljerunde for Kulturarrangementspuljen 2008 med ansøgningsfrist 1. oktober 2007

Kulturforvaltningen Side 1 af 6. Behandling af 1. puljerunde for Kulturarrangementspuljen 2008 med ansøgningsfrist 1. oktober 2007 Kulturforvaltningen Side 1 af 6 Punkt / Sagsnr. / Sagsbeh. 1 07-01382 Ansøger og Projekttitel Ansøgt beløb Beslutning og begrundelse Foreningen May Music & Drama Produktion Frans af Assisi, Musicaloratorium

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 Aftale af 16. november 2011 Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 1. Indledning Der er enighed mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling på møde i Udvalget for kultur og planlægning d. 4. juni 2013. A. sart Danseteater - 13/12988 sart Danseteater søger produktionstilskud på

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. til Forretningsudvalgets møde 16. september 2008

Bilag. Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. til Forretningsudvalgets møde 16. september 2008 Region Midtjylland Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Forretningsudvalgets møde 16. september 2008 Punkt nr. 6 - Ansøgninger Ansøgning

Læs mere

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. september 2008. Punkt nr.

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. september 2008. Punkt nr. Region Midtjylland Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 8 - Ansøgninger Ansøgning

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Børnekulturens Netværk Att. Stine Engel 9/11 2012. Ansøgning vedr. modelforsøg: Tværæstetisk musical for unge i Odsherred

Børnekulturens Netværk Att. Stine Engel 9/11 2012. Ansøgning vedr. modelforsøg: Tværæstetisk musical for unge i Odsherred Børnekulturens Netværk Att. Stine Engel Ansøgning vedr. modelforsøg: Tværæstetisk musical for unge i Odsherred 9/11 2012 Formål At unge i alderen 12-19 år fra Odsherred opsætter en årligt tilbagevendende

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Aarhus Kommune. Den 13. juni 2012

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Aarhus Kommune. Den 13. juni 2012 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 13. juni 2012 Aarhus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice 1. Resume I forbindelse med budgetforliget for 2010-2013

Læs mere

SVEND13. Danmarks Film- og kulturdage

SVEND13. Danmarks Film- og kulturdage SVEND13 Danmarks Film- og kulturdage SVEND13 Danmarks Film- og kulturdage SVEND13 - Danmark s Kultur- & Filmdage er en ny begivenhed, der finder sted i Svendborg i uge 35, 2013. Foreningen bag SVEND13

Læs mere

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland Version 0.0 kulturkanten Kulturaftale Nordjylland 2013 2016 Indhold 3 Introduktion 5 Den store satsning 6 Nye Indsatser 7 Talentudvikling 8 Det overraskende møde 9 Alternative arenaer 11 Det etablerede

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. februar 2010 Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus 1. Resume Århus lagde i 2009

Læs mere

SALAAM FILMFESTIVAL SALAAM FILMFESTIVAL 2010/11 PROJEKTBESKRIVELSE

SALAAM FILMFESTIVAL SALAAM FILMFESTIVAL 2010/11 PROJEKTBESKRIVELSE SALAAM 2010/11 Polleke. Foto: Salaam Film & Dialog PROJEKTBESKRIVELSE Salaam Filmfestival er i fuld gang med at planlægge den kommende landsturné fra september til marts 2011. Publikum er elever fra skoler

Læs mere

Vardes Kulturelle Rygsæk

Vardes Kulturelle Rygsæk Vardes Kulturelle Rygsæk Juni 2016 Den Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk omfatter børn og unge mellem 5-16 år i Varde Kommune. Deltagelse i Vardes Kulturelle Rygsæk er obligatorisk, og eleverne på

Læs mere

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17. Børnekultur i hele landet Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.00 Filmby Århus Børnekulturens Netværk og Børne- og Kulturchefforeningen arrangerer

Læs mere

K U N S T R Å D E T. Info Støttemuligheder Ansøgningsfrister K U N S T R Å D E T I Å R H U S K O M M U N E

K U N S T R Å D E T. Info Støttemuligheder Ansøgningsfrister K U N S T R Å D E T I Å R H U S K O M M U N E K U N S T R Å D E T Info Støttemuligheder Ansøgningsfrister K U N S T R Å D E T I Å R H U S K O M M U N E 2 0 0 4-2 0 0 8 K U N S T R Å D E T Det er kunstnerne, der skaber kunsten. Dermed giver de et særligt

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Kulturregion Fyn. Ni fynske kommuner: Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Ærø

Kulturregion Fyn. Ni fynske kommuner: Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Ærø Kulturregion Fyn Ni fynske kommuner: Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Ærø Om kulturaftalerne Vision Fynsk kultur skal ses, høres og mærkes. Alle skal have mulighed

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270 Indstilling: Indstilles til tilskud x Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia Projektets navn Innovation, iværksætteri

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Notat til Kulturudvalgets temamøde om dans, tirsdag den 29. april KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune

Notat til Kulturudvalgets temamøde om dans, tirsdag den 29. april KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune Notat til Kulturudvalgets temamøde om dans, tirsdag den 29. april 2014 Side 1 af 5 Aarhus Kommune yder driftstilskud til de to dansescener: Det lille storbyteater Bora Bora Dans og visuelt teater Granhøj

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. NOTAT 03-09-2015 Principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 København har som hovedstad en forpligtelse til at sikre et mangfoldigt kultur- og teaterliv, som tilgodeser byens forskellige befolkningsgrupper

Læs mere

KULTUR PUNKT Vejledning til ansøgere

KULTUR PUNKT Vejledning til ansøgere KULTUR PUNKT 2013 Vejledning til ansøgere KULTUR PUNKT 2013 Kulturel udvikling i et nordjysk lokalområde Indhold 1. Indledning 2. Hvem kan søge KULTUR PUNKT 2013? 3. Hvad kan man søge til, og hvad lægges

Læs mere

Kulturpulje 2016. Vejledning til ansøgere

Kulturpulje 2016. Vejledning til ansøgere Kulturpulje 2016 Vejledning til ansøgere Indhold 1. Hvem kan søge Kulturpuljen 2016?... 2 2. Hvad kan man søge til?... 2 3. Hvad bliver projektet vurderet på?... 2 4. Økonomiske og tidsmæssige rammer for

Læs mere

Gentænk Folkemusikken og Gentænk Orkesteret

Gentænk Folkemusikken og Gentænk Orkesteret Musikalske Europæiske udvekslinger Gentænk Folkemusikken og Gentænk Orkesteret Formål Danmark har den største samling af middelalderlige ballader i verden, Danmarks gamle Folkeviser, som indeholder over

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler. Assens Kommune Rådhus Alle Assens.

ASSENS KOMMUNE. Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler. Assens Kommune Rådhus Alle Assens. ASSENS KOMMUNE Assens Kommune Rådhus Alle 5 5610 Assens Dato 24.02.2017 Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler Aktivitet Overskrift Sted for afholdelse Dato for afholdelse

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskemaet mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Der kan max. vedhæftes ét bilag til ansøgningen Titel på projektet Kragetær i kor Beløb,

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra Hjørring Kommune i 2018.

Ansøgning om tilskud fra Hjørring Kommune i 2018. Hjørring den 30. oktober 2017 Til Hjørring Kommune, Fritid og kultur. Att.: Leif Lund Jakobsen Ansøgning om tilskud fra Hjørring Kommune i 2018. Lønstrup Café Bio (LCB) er inde i en gunstig udvikling.

Læs mere

Kulturforvaltningen Side 1 af 5

Kulturforvaltningen Side 1 af 5 Kulturforvaltningen Side 1 af 5 Punkt / Sagsnr. / Sagsbeh. 1 09-01956 2 09-02035 3 09-02037 4 09-02100 5 09-02101 6 09-02102 Ansøger og Projekttitel Ansøgt beløb Begrundelse PianoRAMA-Competition, frivillig

Læs mere

Resultataftale 2012 WEBUDGAVE HORSENS MUSIKSKOLE

Resultataftale 2012 WEBUDGAVE HORSENS MUSIKSKOLE Resultataftale 2012 HORSENS MUSIKSKOLE Indsatsområder 2012 Den levende by kunst, kultur og bevægelse i byrummet. Musikskolen vil arbejde med at øge sin synlighed bl.a. ved at lave flere arrangementer

Læs mere

1:1 Teater. - Byg en historie, og se den få liv

1:1 Teater. - Byg en historie, og se den få liv 1:1 Teater - Byg en historie, og se den få liv Hvad er 1:1 TEATER? 1:1 Teater er et undervisnings- og teaterkoncept som sigter mod 5 hovedmål: - At fremme skriveglæden og lærelysten hos elever i folkeskolen.

Læs mere

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering BUDGET FOR FESTIVAL FOR SAMTIDSKUNST 2012 2011-2012 Udgifter Egenfinanciering Festivalsekretariat Festivalleder 950.000 Administration og controlling 406.000 Koordinator af fundraising og sponsorater 406.000

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Herning Kommune og Foreningen Fermaten. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Notat. Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder, vilkår for afvikling af kulturbegivenheder

Notat. Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder, vilkår for afvikling af kulturbegivenheder Notat Emne: Kulturpolitik 2013-2016 Til: Kulturudvalget. Temamøde om Kulturpolitik 23.04.2013 Kopi til: Kopi til Den 15. april 2013 Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder,

Læs mere

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr.

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 1 Fra: sendjs@tdcadsl.dk [mailto:sendjs@tdcadsl.dk] Sendt: 7. februar

Læs mere

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Beslutningsprotokol

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Beslutningsprotokol Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget sprotokol 21-05-2014 16:00 Medborgerhuset Bindslevs Plads 5 Lokale 3 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

teaterforestillinger og filmproduktioner om det mangfoldige danmark

teaterforestillinger og filmproduktioner om det mangfoldige danmark w w w. o p g a n g 2. d k / t u r n e t e at e r teaterforestillinger og filmproduktioner om det mangfoldige danmark Slagkraft Humor Dialog BRINGER DEBATSKABENDE FORESTILLINGER OG FILMPRODUKTIONER OM KULTURMØDER

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste Udforsk billedkunsten og den visuelle kultur med dine elever gennem det digitale univers Klatværket. Oplev mange anerkendte kunstværker gennem fem fællesmenneskelige temaer. Lad eleverne gå på opdagelse

Læs mere

Scenekunst i Danmark veje til udvikling

Scenekunst i Danmark veje til udvikling Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Bilag 248 Offentligt 1 Scenekunst i Danmark veje til udvikling Høringssvar fra Dansens Hus Generelt er det glædeligt, at dansen er bragt på banen i denne rapport om

Læs mere

Notat. EUD udbudsrunde 2017 - notat om indstillingsgrundlag

Notat. EUD udbudsrunde 2017 - notat om indstillingsgrundlag Regionshuset Viborg Notat Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk EUD udbudsrunde 2017 - notat om indstillingsgrundlag Forretningsudvalget

Læs mere

NOTAT. Landdistriktsprogrammet organisering og økonomi for den regionale og lokale indsats for udvikling i landdistrikterne

NOTAT. Landdistriktsprogrammet organisering og økonomi for den regionale og lokale indsats for udvikling i landdistrikterne Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk NOTAT Landdistriktsprogrammet 2007-2013 - organisering

Læs mere

Kommissorier. Udvalgsarbejde i Kulturskoler i Nordjylland. Side 1. Koordinator Lisbeth Joensen tlf.

Kommissorier. Udvalgsarbejde i Kulturskoler i Nordjylland. Side 1. Koordinator Lisbeth Joensen tlf. Kommissorier Udvalgsarbejde i Kulturskoler i Nordjylland Side 1 Kommissorier Udvalgsarbejde i Kulturskoler i Nordjylland Indholdsfortegnelse Udvalget for Symfonisk Musik for Unge i Nordjylland (USMUN)...3

Læs mere

Billedbølge over Midt- og Vestjylland

Billedbølge over Midt- og Vestjylland Kultur- og Fritidsudvalget Herning Kommune 07-03-2013 Billedbølge over Midt- og Vestjylland Ansøgning om 28 000 kr. til parafraseprojekt I forbindelse med Kulturfestivalen BØLGEN vil vi som Billedskoler

Læs mere

Kulturpuljen Retningslinjer for tilskud til kulturelle formål

Kulturpuljen Retningslinjer for tilskud til kulturelle formål Kulturpuljen Retningslinjer for tilskud til kulturelle formål Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Kulturområdet Kulturpuljen Retningslinjer for tilskud til kulturelle formål Forord Kulturlivet

Læs mere

INSPIRATION OG EFTERUDDANNELSE EFTERÅR 2005 FORÅR 2006

INSPIRATION OG EFTERUDDANNELSE EFTERÅR 2005 FORÅR 2006 INSPIRATION OG EFTERUDDANNELSE EFTERÅR 2005 FORÅR 2006 PROGRAM EFTERÅR 2005 DET SCENISKE OBJEKT En kursusrække som formidler indsigt og teknisk viden for scenekunstnere med interesse for ny scenekunst/

Læs mere

Mission Vision Strategier

Mission Vision Strategier Mission Vision Strategier Op på tå Det Kongelige Teaters Balletskole Odense er en friskole og kulturinstitution der tilbyder en unik grunduddannelse inden for moderne dans og klassisk ballet i et innovativt

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 12.a Ekstern puljeansøgning, Ghetto Gourmet -Teaterkoncert ændrede projektbetingelser 12 b.ekstern puljeansøgning, Mobil frivillighed 12.c Ekstern puljeansøgning, Projekt Kaffeslabberas 12 a. Ekstern puljeansøgning,

Læs mere

Skole- Kulturudvalget Aalborg Kommune Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby. Att.: Lis Rom Andersen

Skole- Kulturudvalget Aalborg Kommune Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby. Att.: Lis Rom Andersen Skole- Kulturudvalget Aalborg Kommune Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Att.: Lis Rom Andersen Ansøgning om økonomisk støtte til by-kunst projektet WE AArt. Vedlagt: Bilag 1 Et udvalg af potentielle kunstnere

Læs mere

Nye tiltag/aktivitetsændringer med kompenserende finansieringsforslag og effektvurderinger BUDGETPERIODEN Udvalg Kultur- og fritidsudvalget

Nye tiltag/aktivitetsændringer med kompenserende finansieringsforslag og effektvurderinger BUDGETPERIODEN Udvalg Kultur- og fritidsudvalget Kultur- og fritidsudvalget Kultur, Natur og Fritid PHS 11. maj 2016 Projektnavn: Vestjyllands Kunstpavillon Funktion: Politikområde: Fritidslivspolitikken Politisk mål: Vi skal styrke de eksisterende kultur-

Læs mere

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne 2011-2013 Mellem, Via University College, og Region Midtjylland Indledning: Vores fremtidige konkurrenceevne styrkes af, at vi gennem vores uddannelsessystem

Læs mere

FILM-X: Kreativitet i stramme rammer. Ved Kari Eggert Rysgaard Skoletjenesten, FILM-X / DFI

FILM-X: Kreativitet i stramme rammer. Ved Kari Eggert Rysgaard Skoletjenesten, FILM-X / DFI FILM-X: Kreativitet i stramme rammer Ved Kari Eggert Rysgaard Skoletjenesten, FILM-X / DFI Kari Eggert Rysgaard Cand.mag. Medievidenskab, KUA, 2003 DR B&U, 2000-2007 Tv-tilrettelægger, web-redaktør, konceptudvikling

Læs mere

Billedskolen Horsens Kunstmuseum

Billedskolen Horsens Kunstmuseum BILLEDSKOLEN Horsens Kunstmuseum Carolinelundsvej 2 8700 Horsens Telefon:76 29 23 70 Telefon i undervisningstiden: 76 29 23 80 Telefax: 75 61 32 42 kunstmuseum@horsens.dk www.billedskolenhorsens.dk Dato:

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland Region Midtjylland Ansøgning fra internetportalen aarhus.nu om tilskud til at udvikle en kulturportal på internettet - fra kunstportal til kulturportal Bilag til Regionsrådets møde den 26. september 2007

Læs mere

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling Handlingsplan 2009-2011 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 ks@kunst.dk

Læs mere

MED SKOLEN I BIOGRAFEN

MED SKOLEN I BIOGRAFEN MED SKOLEN I BIOGRAFEN - hold fast i "Skolen i Biografen" - Med Skolen i Biografen ordningen skal bevares " Odder Kommune 1 Kulturpakker i skolen En kulturpakke til hver skole indeholdende: 3 forestillinger

Læs mere

Dansk Komponistforening / DKF

Dansk Komponistforening / DKF Dansk Komponistforening / DKF DKFs puljer støtter komponister og projekter inden for kunstmusikkens genreområder: Partiturmusik Lydkunst Eksperimenterende elektronisk musik Beslægtede genrer Dansk Komponistforening

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2844544

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2844544 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2844544 Indstilling: Indstilles til tilskud Indstilles med forbehold Indstilles til afslag X Projektdata: Ansøgers navn Roskilde Tekniske Skole Projektets navn

Læs mere

På baggrund af drøftelsen vil forvaltningen udarbejde en vision. Bilag: Notat: Formelle musikalske udviklingsveje januar 2017

På baggrund af drøftelsen vil forvaltningen udarbejde en vision. Bilag: Notat: Formelle musikalske udviklingsveje januar 2017 Musikby 2020 Udvalget By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 285228 Brevid. 2446325 Ref. ANNEBJ Dir. tlf. 46 31 31 04 annebj@roskilde.dk Dagsorden for 3. møde i Musikby 2020 Udvalget den 30. januar

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr.

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. Region Midtjylland Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 7 Regionshuset Viborg Beskrivelse af ansøgninger om tilskud til kulturelle

Læs mere