Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. september Punkt nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. september 2008. Punkt nr."

Transkript

1 Region Midtjylland Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 8 - Ansøgninger

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77 Ansøgning til Kulturpuljen ved Region Midtjylland. Hermed ansøger børne- og ungdomsteaterkulturprojektet DramatikVærket om projektstøtte ved Region Midtjyllands Kulturpulje. DramatikVærket er et stort projekt, der tænkes udviklet over 3½ år. Der ansøges derfor om: kr. til Pilotprojektet i kr. til Første Runde kr. til Anden Runde Samlet ansøges der over de 3½ år om kr. ud af et samlet budget på kr. Den øvrige finansiering af projektet søges ved private fonde, Startens Kunstråd og Århus Kommune. DramatikVærket er et projekt, der er udviklet på børneteatret Filurens Teaterskole for Børn. DramatikVærket vil på bestilling få professionelle dramatikere og forfattere til at udvikle og skrive ny dansk dramatik, der skal spilles af børn og unge, og få børne- og ungdomsteatergrupper primært i Region Midtjylland, men på sigt også gerne i resten af landet, til at opføre denne dramatik. Lignende projekter findes i England, hvor National Theatre new connections har eksisteret i 13 år og i Norge, hvor Den unge scene startede i DramatikVærket vil udover udviklingen af de nye danske stykker også oversætte enkelte stykker fra disse projekter. Overordnet vil DramatikVærket gerne bidrage med en koordineret indsats, som kan være med til at løfte og højne kvaliteten af arbejdet med børn/unge og teater i Region Midtjylland. Dette vil vi gøre ved at få udviklet og skrevet kvalitets skuespil, som både i sprog, form og tematik udfordrer og fanger børn og unge, samt ved at oprette et netværk af børne- og ungdomsteatergrupper i regionen. Dette netværk skal dels sikre, at de nyskrevne skuespil bliver til levende teater opført af børn og unge, dels medvirke til at skabe kontakter og dialog mellem de eksisterende børne- og ungdomsteatergrupper i Region Midtjylland. Inden for rammerne af netværket vil der bl.a. blive arrangeret festivals, hvor børne- /ungdomsteatergrupperne kan spille deres uropførelser af de nye skuespil for hinanden, samt det øvrige netværk og publikum udefra. En hjørnesten i DramatikVærket er mødet mellem børn og unge og det professionelle teater. Ved mødet med den professionelt skrevne tekst, men også ved, at DramatikVærket med professionel bistand og rådgivning støtter op om de deltagende gruppers proces med at opsætte stykkerne. Derfor er det også oplagt, at et projekt som DramatikVærket har sin base på Filuren, idet Filuren netop er unik ved både at rumme et professionelt børneteater og en teaterskole for børn. Filuren har erfaring med at arbejde netop i feltet mellem det professionelle teater og børn og unge. Filurens sidste egenproduktion Valhal 22, stuen t.v., er et godt eksempel på dette. I denne forestilling arbejdede to hold af syv elever fra teaterskolen sammen med tre skuespillere i en fuld professionel opsætning.

78 I lyset af ønsket om at arbejde i feltet mellem børn og unge og det professionelle teater er det også oplagt for DramatikVærket at knytte kontakter til andre professionelle teatre i Regionen med henblik på, at de vil indgå som samarbejdspartnere og f.eks. stå som arrangør af en festival, hvor netværkets børne- /ungdomsteatergrupper opfører deres forestillinger. DramatikVærket har allerede kontakt til Team Teatret i Herning og deres tilknyttede ungdomsamatørteaterforening Splyf. I selve udviklingen og skrivningen af de nye skuespil vil hver dramatiker få tilknyttet et tekstudviklingsforum i form af en børne-/ungdomsteatergruppe, der matcher den aldersgruppe, han skal skrive til. På denne måde sikres dramatikeren mulighed for at udvikle og afprøve sin tekst i samspil med tekstens målgruppe, og børnene/de unge får på tæt hold oplevelsen af en professionel dramatikers arbejde og proces. I DramatikVærkets Første Runde vil der være behov for to tekstudviklingsforums, hvoraf det ene tænkes placeret på Filurens Teaterskole for Børn, mens det andet etableres i samarbejde med en eksisterende børne- /ungdomsteatergruppe andet sted i Region Midtjylland (f.eks Splyf i Herning). I DramatikVærkets Anden Runde vil der være fire skrivende danske dramatikere og derved være behov for fire tekstudviklingsforums. Heraf forestilles et lagt ved Filurens Teaterskole for Børn, mens de tre øvrige placeres uden for Filuren via samarbejdspartnere. Det er målet at forankre DramatikVærket med henblik på at gøre ordningen permanent udover de 3½ år, såfremt der kan findes økonomi til det. Den unge scene i Norge er fra 2008 kommet på det norske statsbudget, mens det engelske National Theatre new connections i en lang årrække har haft firmaet Shell som hovedsponsor. Disse to finansieringsmodeller bør afsøges i forhold til DramatikVærket og danske forhold. En tredje finansieringsmodel kunne være en delvis statslig finansiering med medfinansiering fra kommuner og evt. de øvrige regioner, idet børne-/ungdomsteatergruppenetværket udvikles til at blive landsdækkende. En samlet beskrivelse og udviklingsplan for DramatikVærket vedlægges ansøgningen som bilag 1. I øvrigt vedlægges følgende bilag: Bilag 2. Beskrivelse af: DramatikVærkets børne-/ungdomsteatergruppenetværk samt tekstudvuklingsforums. Bilag 3. Budgetter og finansieringsplan for DramatikerVærket. Bilag 4. C.V. for projektleder Malene Hedetoft. Vi håber, at Region Midtjylland vil se med velvilje på denne ansøgning, og står med glæde til rådighed med yderlig information om projektet. Kontaktperson: Malene Hedetoft Filurens Teaterskole for Børn tlf eller mobil Med venlig hilsen Steen Mourier Teaterleder på Filuren Malene Hedetoft projektleder og dramaturg

79 Region Midtjylland Att. Erik Bach Andersen Skottenborg Viborg Århus den 18. august 2008 Ansøgning om støtte til forprojekt for etableringen af FILM-X Århus Hermed fremsendes en ansøgning om støtte på kr. i forbindelse med et forprojekt, der skal danne grundlag for etableringen af FILM-X Århus. FILM-X er et computerbaseret filmstudie hvor børn og unge laver film og får indsigt i teknik, illusion og fortælling. Filmens eksperimentarium. Filmby Århus har fra november 2007 finansieret et researcharbejde, der danner grundlag for denne ansøgning. Projektet bliver et kulturelt, pædagogisk og teknologisk fyrtårn, til gavn for hele regionen. Projektet skal ses som et led i planerne om en styrket indsats for film og nye medier i Region Midtjylland. Perspektiverne rækker ud over redskabet og attraktionen, FILM-X Århus. Projektet lægger op til nye samarbejder mellem regionens uddannelsesinstitutioner, forskning og mediebranchen. Bag denne ansøgning står Filmby Århus med støtte fra en styregruppe bestående af repræsentanter regionens uddannelses- og kulturinstitutioner og skoleområdet. Se bilag 1. Nedenstående ansøgning redegør nærmer for FILM-X Århus og mål, perspektiver og økonomien knyttet til projektet. Vi står naturligvis til rådighed med yderligere oplysninger.

80 Med venlig hilsen Steen Risom Projektleder

81 FILM-X Århus - forprojekt FILM-X Århus skal ses som et led i planerne om en styrket indsats for film og nye medier i Region Midtjylland. Formålet med at etablere FILM-X Århus er overordnet at give regionens børn og unge mulighed for at eksperimentere med filmproduktion og lære forskellige filmiske virkemidler at kende. Det gør, at de i deres egen mediebrug bevidst kan vælg til og fra, og kan forholde sig kritisk til det, de ser. Når faciliteterne er i drift vil mere end besøgende årligt gøre deres egne praktiske erfaringer med filmproduktion. De fleste i forbindelse med skolebesøg, men en del som private besøgende i fritid og weekender. FILM-X Århus bliver baseret på det succesfulde koncept og erfaringerne fra FILM-X i København skabt og drevet af Det Danske Filminstitut. Kernen i konceptet er et computerbaseret filmstudie, hvor teknikken ikke står i vejen for brugernes fantasi og gode historier. Brugerne laver film i en blanding af et reelt og et computerskabt univers eller som animation. Guider fører dem igennem et filmpædagogisk forløb, hvor de skriver deres eget manuskript, spiller skuespil, instruerer, filmer, klipper og laver lyd. Optagelserne laves til udvalgte baggrundsfilm så den færdige film for eksempel bliver en scene fra et eventyr eller en biljagt. Besøgende får den færdige film med hjem på DVD eller gennem andre medier.

82 Med en belægning nær 100 % har FILM-X vist sin styrke og popularitet hos både skoler og private. FILM-X er nærmere beskrevet i materialerne vedlagt som bilag 2. Idéen om FILM-X Århus understøttes af Det Danske Filminstituts ønsker om, at FILM-X kan blive et tilbud til børn og unge i hele landet. Det fremgår af Filminstituttets målsætning for En udtalelse fra Filminstituttets direktør Henrik Bo Nielsen er vedlagt som bilag 3. FILM-X er en unik dansk opfindelse og findes i dag kun i København. At skabe et nyt FILM-X kræver et grundigt forarbejde og en projektering, der drager nytte af erfaringerne fra København omkring etablering, drift og indhold. Desuden findes i dag en række nye digitale muligheder, der ikke er udnyttet i det oprindelige projekt. Dette gør, sammen med behovet for en skræddersyet indretnings-løsning, at forprojektet er et nødvendigt og vigtigt skridt mod etableringen af FILM-X Århus. Udvikling og regionalt samarbejde FILM-X Århus er en moderniseret version af det oprindelige FILM-X, men med ambitioner om knopskydning og løbende udvikling. Til at varetage dette udviklingsarbejde etableres FILM-X Forum med repræsentation af regionens uddannelsesinstitutioner og andre interessenter. Mulighederne er mange. Regionen huser landets førende animationsskole, læreruddannelser, medieuddannelser, forskning i pædagogik og medier og et medieerhverv i udvikling. Styregruppen har drøftet mulighederne omkring FILM-X Forum. Der er store forventninger til mulighederne i dette om end foreløbigt kun på idéplan. Men der er enighed om målet: at sikre en stadig udvikling af koncept, til gavn for interessenterne og i stadigt samspil med skolernes behov. Forum kunne fx være ramme for: Udvikling af nye uformelle læringsrum i forlængelse af klasseværelset. Afprøvning af ny teknologi og nye fortælleformer. Indarbejde FILM-X i uddannelse og efteruddannelse for fx lærer og pædagoger.

83 Udvikle mobile elementer af FILM-X. Videreudvikling af indholdet i FILM-X. Arbejde med talentudvikling. Ansøgning om økonomisk støtte Siden november 2007 har Filmby Århus finansieret et researcharbejde, der danner baggrund for denne ansøgning. Det primære mål for researchfasen var at samle viden om FILM-X, om de mulige interessenter i Region Midtjylland og at etablere en styregruppe med repræsentation af væsentlige interessenter. Nærværende forprojekt ligger ud over hvad Filmby Århus kan bære gennem egne projektmidler. Derfor søges Region Midtjylland om støtte til forprojektet, der siden vil danne grundlaget for finansiering af anlæg og drift. Filmby Århus ansøger Region Midtjylland om et projekttilskud på kr. Det samlede budget for research og forprojekt er kr. Filmby Århus bidrager med en egenfinansiering på kr. svarende til 26,5 %. jf. nedenstående budget. Projektperioden er vurderet til et år og løber i perioden 1. oktober oktober Budget Udviklingsfase Projektarbejde, honorar * Etablering af styregruppe * Rejser * Kontor & administration * Projektledelse, Filmby Århus 8 mdr. (2 dage pr. måned) * Forprojekt Projektering og budgettering af etablering v. Fenris Film og Poco Pio Projektledelse 12 x Køb af konsulenttjenester Annonce vedr. Projektleder stillingsopslag Transport Markedsføring

84 Kontor + administration Styregruppemøder + -rejse Uforudsete udgifter (5%) Husleje for FILM-X lokale forprojektperioden * I ALT * Filmby Århus dækker gennem kontante udgifter, tabt indtjening og medarbejder timer, i alt kr. Forventningerne til hovedprojektet er et etableringsbudget på 5-8 mio. kr. og et årligt driftsbudget på 1,8 mio. kr. Begge tal stammer fra erfaringerne i København. Der er dog nogen usikkerhed omkring etableringsudgifterne pga. nye digitale muligheder og forhold, der afgøres af den konkrete fysiske placering. En model for driftsbudgettet er udarbejdet på baggrund af det københavnske budget for 2008, se bilag 4. Mål for forprojektet Forprojektet skal skabe grundlaget for etableringen af FILM-X Århus (hovedprojektet). Målet er: Endelig fastlæggelse af aktiviteter. Detaljeret projektering af alle aktiviteter. Projektering og budgettering af den fysiske etablering. En tidsplan for afviklingen af hovedprojektet. Visioner og handlingsplan for FILM-X Forum. Budgettering af driftsfasen. Forberedelse af organisering. Forberedelse af faglige netværk med skole og filmbranche. Finansiering af etableringen gennem private fonde. Finansiering af årlige driftsomkostninger gennem offentlige tilskud. Baggrund og fakta

85 Om FILM-X i København Grundlagt i Projektering og anlæg kostede 8 mio. kr. finansieret af Egmont Fonden, Nordisk Film Fonden og en væsentlig arbejdskraft hos Filminstituttet. Det årlige driftsbudget er ca. 1,8 mio. kr. Driften dækkes af Skoletjenesten, Filminstituttet og brugerbetaling. Der er tilknyttet 1 daglig leder og 6 filmkyndige guider på deltid. Årligt cirka skoledeltagere samt cirka private besøgende. 94 % af de skolebesøgende er fra hovedstaden og resten af Sjælland. Godt 1 % af de skolebesøgende er fra Region Midtjylland.

86 Bilag 1 - Styregruppemedlemmer Jens Nygaard, Skolenes Læringscenter, Fællessamlingen Søren K. Lauridsen, områdedirektør, VIA University College Morten Thorning, studierektor på The Animation Workshop i Viborg Anne Line Svelle, leder af Børnekulturhus Århus Søren Poulsen, leder af Filmby Århus

87 Bilag 2 Materialer om FILM-X A) CD med en film om FILM-X. Introduktionsfilm. B) Pjece om FILM-X. C) Lærervejledning til FILM-X besøg i forbindelse med undervisning. Materialet er fremsendt med almindelig post.

88 Bilag 3 Udtalelse fra Filminstituttets direktør Henrik Bo Nielsen Brevet er vedhæftet ansøgningen som pdf-fil.

89 Bilag 4 Model for driftsbudget baseret på FILM-X i København FILM-X Århus, model for årligt driftsbudget Udgifter Indtægter Guider, booking og assistenttimer, vikarer m.v Daglig leder Kørsel, transport, rejse, diæter Håndværkere, anden rep KODA, filmrettigh Ekstern IT-konsulentbistand Systemservice Efteruddannelse Repræsentation Bankgebyr, medlemsskaber, akkrediteringer Trykning, sats, foto og andre tjenst Materialer, inventar Hardware Software Øvrige materialer Køb af dvd Forbrug, rengøring Løn, drift og materialeudgifter i alt Indtægt for skolebesøg, temauger, lærerkurser m.v Årlige driftudgifter, netto

90

91 Region Midt Ansøgning om midler til etablering af interaktiv hjemmeside Ungdomsuddannelser og museer i Region Midt vil de næste tre år via projektet Interface udvikle murstensløse samarbejdsmuligheder fremover. Interface har for ungdomsuddannelsernes side fået midler fra Region Midt til projektets tre år, og museernes er støttet i 2008 / 2009 af Kulturarvsstyrelsen, der finder projektet ambitiøst og nyskabende. For ungdomsuddannelsernes vedkommende er det Horsens Gymnasium, der er tovholder, men Danmarks Industrimuseum er ansvarlig for museernes vedkommende. Projektet omfatter over tre år 30 museer og 30 ungdomsuddannelser fra Region Midt. Interface er beskrevet i vedlagte omfattende projektbeskrivelse, der har dannet grundlag for mider fra Kulturarvsstyrelsen. Om formålet hedder det således: InterFace er et udviklingsprojekt, der fokuserer på mødet mellem museer og unge via de unges uddannelsessteder. De unge skal opleve at museumsinstitutionen formidler sig direkte til dem ved at drage dem ind og gør dem aktive i selve formidlingen fx igennem virtuelle interaktive museumsoplevelser både inden for og uden for museumsinstitutionen. Indholdet af formidlingen skal opleves relevant og brugbart i forhold til deres liv her og nu. I mødet mellem uddannelsessted og museum skal de unge opleve at kulturarven rykker tæt på, og de selv bliver aktive medspillere i brugen af den. Sidstnævnte sikres endvidere ved, at de unge inddrages i afprøvningen og evalueringen af projektets formidlingstiltag. Udviklingsprojektets deltagere, som er midtjyske gymnasiale uddannelsessteder og museer, samarbejder om at udvikle dette formidlingsmateriale, og til projektet knyttes professionelle IT kyndige og det Humanistiske Fakultet på Aarhus Universitet. Projektansøgning til KAS vedlagt som bilag. Tilsagnsskrivelse fra KUAS vedlagt som bilag Med midler til det første år og positive reaktioner fra KUAS og andre institutioner, ønsker Interface at gå i gang og med gode resultater søge restfinansiering for fase 2 og 3 senere. Kommunikation på tværs af region og institution

92 En væsentlig og uundværlig del af kommunikationen mellem skoler og museer, underviserer og museumsfaglige folk samt tværgående samarbejde er en fælles web-platform, som kan håndtere alle de nye formidlingsformer, som de unge benytter, og som kan bringe eleverne og undervisningen nærmere kulturarven på tværs af undervisningstid og sted. Det betyder således, at TGV efter et besøg på Naturhistorisk Museum eller Djurslands Museum kan følge op med en videokonference, hvor museets konservator eller biolog kan udstyres med et webkamera, hvor klassen kan sidde hjemme og følge op på et besøg. Eller gymnasiet i Struer kan følge og diskutere Industrimuseets nye Reklame & Branding afdelings opbygning set i lyset af designet af det nye B & O museum i deres hjemby. Og diskussionen foregår naturligvis interface på storskærm. Med energiselskabernes nye fibernet og teleselskabernes optimering af den velkendte kabelkommuniation, så er mulighederne uanede. - et pædagogisk kommunikationsredskab Ønsket om web-sitets bemærk adressen - funktioner kan beskrives således, idet der tages højde for stadig udvikling og brug af nye kommunikationsredskaber. Sitet skal derfor kunne ændres ud fra en åben platform. I oplistningen af funktioner er refereret til National Gallery og Art, idet siden er enkel og funktionel udformet i designet Forside: På forsiden skal være InterFace logo og Region Midt logo. Billedet på forsiden skal skifte mellem billeder af museer, mennesker på museer etc. (fx ligesom billederne i bogen Museumsgrundbogen kunsten at læse et museum ). Efterhånden som projektet skrider frem lægges billeder fra gennemførte forløb på forsiden, ind imellem dem, der er der i forvejen. Pædagogiske værktøjer: Galleri: ; b2bbc3.W5Doc?frames=yes ; Med billeder fra de deltagende museer o.a. af genstande med medfølgende info. Billederne skal kunne downloades i rimelig kvalitet og bruges til fx elevers onlineudstillinger Chatroom - elev til elev: (dog med et mere voksent udtryk!) Her skal eleverne kunne chatte med hinanden, lægge opgaver/forslag/billeder/etc. til hinanden. Evt. Facebooks (museumsformidlere, elever, lærere) findes her. Live stream: hvor museumsformidlerne kan træffes efter aftale. Direkte to-vejs online formidling til og fra museum til klasseværelse Design et museum / udstillingsrum. (med fx Google Sketchup) Åbent forum: Et udstillingsrum for alle, hvor billeder af genstande/optagelser af interviews med museumsgæster eller / fotomontager af en 2.g klasses besøg i Ringkøbing-Skjern Museum /etc. kan sættes sammen i udstillinger, powerpointpræsentationer, podcasts, videooptagelser, Photostory præsentationer, Google SketchUp tegninger etc. Muligheden for et virtuelt 3-d udstillingsrum vil være godt.

93 Grupperum: hvor partnerskaberne kan lægge deres mødereferater, halvfærdige forløb, beskeder til hinanden. Dette rum skal være off limits for elever Ressourcerum: Nyhedsrum: nyheder om hvad der foregår af udstillinger og andre kulturelle aktiviteter, som kan have relevans for undervisningsforløb og hvor der ligger gode potentielle samarbejdsmuligheder. Lærer og elev ressourcerum: ; Museumsloven, ICOM, UNESCO, Kulturarvsstyrelsen, dmol, biblioteker og arkiver. Museum ressourcerum: ; Læreplaner, vejledninger, nationalt stillede almen studieforberedelse opgaver, eksemplariske studieretningsopgaveemner, de faglige foreningers hjemmesider Linkrum: til e-museum, EMUen, museer i indland og udland, skoler, ministerier, styrelser, etc. Evalueringsværktøjer og -resultater: Brugermanual til brugerne: hvordan håndterer man dokumenter, billeder, videoer, podcasts etc. på sitet? Downloader og uploader? FAQ, fx hvor finder man info om dette og hint? Sitet er offentligt, men kun registrerede brugere må downloade eller uploade data, deltage i to-vejs kommunikation etc. Sitet vil være under udvikling / opbygning i hele projektperioden. Derfor er fleksibilitet en nødvendighed. Opbygningen og ønsket om at være helt fremme på de unges præmisser og udnytte det pædagogisk og formidlingsmæssigt er en større mundfuld end vi havde forventet. Interface har indhentet to tilbud fra henholdsvis Ceromedia og fra Senzor, to IT-virksomheder, hvoraf Senzor som det største firma og tilknyttet et mediehus er prismæssigt billigere end Ceromedia. Tilbudet på etableringen af web-sitet er vurderet til kr , idet Senzor vurderer at visse elementer er så nye, at de skal konstrueres i samarbejde med andre interessenter, eksempelvis fra Aarhus universitet, hvor Interface har kontatet Cavi for et møde og har kontakt til Medievidenskab ved prodekan Arne kjær. Ansøgningen vedrører Danmarks industrimuseum søger på vegne af samarbejdsprojektet Interface Region Midt om kr til udvikling af web-sitet Med venlig hilsen Ole Puggaard Museumsleder

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104 Titel: The Cashless Theater det kontantløse teater. Ansøger: Granhøj Dans, Klosterport 6, 8000 Århus C, kontaktpersoner: Kompagnichef Palle Granhøj, og kommunikationsmedarbejder Rie Nielsen, tlf.: / Medansøger: Odin Teatret, Særkærparken 144, 7500 Holstebro. Samarbejdspartner: Innovation Lab, Finlandsgade 20, 8200 Århus N, kontaktpersoner Project Manager Espen Siversen, og Lab Agent Troels Lange Andersen, begge træffes på tlf.: Forklaring: Via the cashless teater skal publikum booke plads i salen, købe billetter, blive billetteret samt købe forfriskninger i baren, alt sammen via mobiltelefonen. Det er et system, der endnu ikke er udviklet. Det findes simpelthen ikke andre steder, så Granhøj Dans og Odin Teatret vil blive de første i landet til at indføre det. Systemet giver potentielt mulighed for en unik kobling mellem publikum, teatrenes sponsorer og teatrene selv via såkaldte QR koder. Formål: Formålet er at gøre det let og enkelt for publikum at få plads i teatret, samt at minimere den manuelle administration omkring forestillingerne og dermed effektivisere processen, så især mindre scener som Granhøj Dans og Odin Teatret kan anvende en større del af resssourcerne på det, vi er sat i verden for, nemlig kunsten. Samtidig vil den trådløse, interaktive kontakt give publikum en ny og topmoderne aldrig set før - oplevelse med en kulturinstitution. Men vi har ingen intentioner om at gøre teateroplevelsen upersonlig. Tvært imod vil personalet før og efter forestillingen kommunikere med publikum på andre måder end ved at sidde i en billetluge. Baggrund: Som forholdene er i dag, har de fleste teatre personale, der både tager imod bestillinger, sælger billetter, billetterer ved indgangen og sælger forfriskninger og merchandise før og efter forestillingen. Dertil kommer, at man som lille

105 teater skal håndtere de kontanter, der er i forbindelse med billet- og forfriskningssalg, samt sikre sig mod tyveri. Alt sammen noget, der er meget krævende for kunstformidlere især af mindre og mellemstor størrelse. Vi vælger mobiltelefonen som foretrukket, interaktivt medium, da den er mest udbredt og for de fleste en uadskillelig ledsager døgnet rundt. Men da systemet skal udvikles fra bunden, kan det ikke udelukkes, at der også kommer andre interaktive medier ind over. Desuden er vi opmærksomme på at vælge et system, der ikke udelukker nogen. Man skal altså kunne anvende sin mobiltelefon til systemet, uanset hvem man er telekunde hos. Gennemførelse: Innovation Lab forventer at kunne udvikle the cashless theater ved hjælp af allerede eksisterende, moderne teknologi, bl.a. QR-koder, men må også udvikle nye metoder til at sammenkoble den allerede eksisterende teknologi. Perspektiver: Når vi har udviklet dette koncept, vil det med tiden kunne udbredes til en lang række andre kulturinstitutioner, først i Region Midt, der jo vil få æren sammen med os, og dernæst i hele landet. Dette projekt, hvor man anvender IT som innovativ drivkraft, harmonerer desuden direkte med Region Midts ønsker om styrke sin position på dette område. Tidsplan: Granhøj Dans skal åbne sit nye domicil for publikum i Århus til oktober. Vi tror ikke, det er muligt at have det fuldtudviklede koncept klar til den tid, men forventer, det er endeligt på plads inden udgangen af Budget: På vej.. Vi sender det til jer hurtigst muligt - senest fredag 22. august. Finansieringsplan: Formidling: Også på vej kommer sammen med budgettet. Da the cashless theater er et helt nyt begreb, altså en regulær nyhed, opfundet af de samarbejdende parter, vil der være god basis for at udbrede kendskabet til det og dermed til Region Midt som fremsynet kulturregion, via pressen. Evaluering: Projektet evaluerer på sin vis løbende sig selv, idet det er et koncept, der jo SKAL virke i dagligdagen, når det først er indført.

106 Derudover vil Innovation Lab bruge the cashless theater Granhøj Dans som eksperimentarium, når der opstår nye teknologier, som kan optimere forholdene for såvel brugerne som for ejerne af det kontantløse teater. Bilag: Ét stk.

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12

PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12 PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12 Tilføjelse til Kulturaftale mellem Kulturring Østjylland og Kulturministeriet. Projektbeskrivelser 2010 12. 21. maj 2010 Indhold SKEMATISK OVERSIGT OVER FOKUSOMRÅDER OG MÅL

Læs mere

Kunst, Kirke og Kultur. Viborg Domkirke & Joakim Skovgaards udsmykning

Kunst, Kirke og Kultur. Viborg Domkirke & Joakim Skovgaards udsmykning Kunst, Kirke og Kultur. Viborg Domkirke & Joakim Skovgaards udsmykning Indholdsoversigt 1. Introduktion 2. Projektet 3. Baggrund & Erfaringsgrundlag 4. Applikation til Viborg Domkirke 5. Touch bord til

Læs mere

Evaluering af Filmby Århus

Evaluering af Filmby Århus Marts 2010 Evaluering af Filmby Århus Udarbejdet af DAMVAD A/S for Århus Kommune viden skaber muligheder - Evaluering af Filmby Århus Indhold 1 OPSUMMERING 2 INDLEDNING 2.1 Baggrund for evalueringen 2.2

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 1 of 32 Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 Statusbeskrivelse udgangen af 2014 afsluttede projekter Indsatsområder Projekter Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 De mange aldre Syddjurs X X Kultur på

Læs mere

Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 7 - Ansøgninger

Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 7 - Ansøgninger Region Midtjylland Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 7 - Ansøgninger Ansøgningsskema

Læs mere

Projekter under Fokusområde 2: Unge som kulturaktører og kulturbrugere

Projekter under Fokusområde 2: Unge som kulturaktører og kulturbrugere BILAG 3: Projektbeskrivelser Bilaget indeholder beskrivelser af de projekter, som Kulturministeriet og Kulturregion Nordjylland støtter i fællesskab ved indgåelsen af Kulturaftale Nordjylland 2009-2012.

Læs mere

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen Forord Denne rapport omhandler evalueringen af projekt Bryd Isolationen, der er et projekt under Det Digitale Nordjylland. Rapporten er udarbejdet med henblik på at videreformidle erfaringerne fra projektet,

Læs mere

Analyse af sammenlægning af danseorganisationer i et nyt Dansens Hus Endelig afrapportering 17. juni 2004

Analyse af sammenlægning af danseorganisationer i et nyt Dansens Hus Endelig afrapportering 17. juni 2004 Analyse af sammenlægning af danseorganisationer i et nyt Dansens Hus Endelig afrapportering 17. juni 2004 17. juni 2004 Analyse af danseorganisationerne i Dansen Hus Side 1/64 1. Introduktion...4 1.1 Baggrund

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 25-02-2015 kl. 18:30 Udvalgsværelse 2 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang deltog deltog

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING

UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING Dato: 2. oktober 2012 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 6 Medlemmer: Marianne Stendell Lars

Læs mere

Kapitel 4. Forsknings- og udviklingssamarbejde

Kapitel 4. Forsknings- og udviklingssamarbejde Kapitel 4. Forsknings- og udviklingssamarbejde Samarbejdsprojekter mellem forskere og virksomheder er en af de vigtigste videnbroer. Viden flyttes bedst gennem personer uanset om det drejer sig om langsigtede

Læs mere

Projektbeskrivelse HISTORIER I SPIL! Fortælle- og skriveværksteder for børn og unge i Region Midtjylland Projektperiode: januar 2012 til og med

Projektbeskrivelse HISTORIER I SPIL! Fortælle- og skriveværksteder for børn og unge i Region Midtjylland Projektperiode: januar 2012 til og med Projektbeskrivelse HISTORIER I SPIL! Fortælle- og skriveværksteder for børn og unge i Region Midtjylland Projektperiode: januar 2012 til og med december 2014 1 Indhold Projektet kort fortalt... s. 3 Visionen...

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

MiD Magasin 25. Tema: Smartphones

MiD Magasin 25. Tema: Smartphones MiD Magasin 25 Tema: Smartphones Indhold MiD Magasin nr. 25. Oktober 2011 Tema: Smartphones ISSN: 1904-1721 Museumsformidlere i Danmark, MID www.museumsformidlere.dk Redaktion: Birgit Pedersen (ansv.)

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

Referat. Møde i politisk styregruppe 2. februar 2015 08.30-11.30. Sted: DGI-Nordkraft, Teglgårds plads 1, 6. etage, mødelokale 6.8

Referat. Møde i politisk styregruppe 2. februar 2015 08.30-11.30. Sted: DGI-Nordkraft, Teglgårds plads 1, 6. etage, mødelokale 6.8 Referat Møde i politisk styregruppe 2. februar 2015 08.30-11.30 Sted: DGI-Nordkraft, Teglgårds plads 1, 6. etage, mødelokale 6.8 Deltagere: Anna Kirsten Olesen, Aalborg Kommune Helle Bak Andreasen, Jammerbugt

Læs mere

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle Talent er for Alle Tablets i udeskoleundervisning Projektet tager udgangspunkt i overbevisningen om, at talent er for alle. Alle børn har talent, og det er skolens opgave, at give eleverne de bedste muligheder

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

National strategi for IKT-støttet læring

National strategi for IKT-støttet læring > National strategi for IKT-støttet læring Indsats for at fremme anvendelsen af IKT-støttet læring 2007-2009 Juni 2007 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Juni 2007 2 Indhold > E-læring,

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet Audio- DramaBizz. til Regionsrådets møde den 20.

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet Audio- DramaBizz. til Regionsrådets møde den 20. Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet Audio- DramaBizz Bilag til Regionsrådets møde den 20. februar 2008 Punkt nr. 22 Ansøgning AudioDramaBizz - en oplevelsesorienteret

Læs mere

Forsk og fortæl. rapport fra videnskabsministerens Tænketank vedr. forståelse for forskning. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling

Forsk og fortæl. rapport fra videnskabsministerens Tænketank vedr. forståelse for forskning. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Forsk og fortæl rapport fra videnskabsministerens Tænketank vedr. forståelse for forskning Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Forsk og fortæl Publikationen udleveres gratis så længe lager

Læs mere

Uddannelsespuljen 2013

Uddannelsespuljen 2013 Uddannelsespuljen 2013 Ansøgningsskema til Uddannelsespuljen 2013 Ansøgningsfrist er mandag d. 4. marts kl. 12.00 Spørgsmål til skemaet kan rettes til: Uddannelsespuljen@rn.dk Projektnavn: Virk-SOM-Ung

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteksårbog 2004

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteksårbog 2004 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteksårbog 2004 2004 BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteksårbog 2004 København 2005 Biblioteksårbog 1999 1 Biblioteksårbog 2004 Redaktion: Anna Rasch, Annette Schneider, Lissa Shin

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 December 2014 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager lokale aktører

Læs mere

Formål med forprojektet... 3 Hvorfor er det vigtigt?... 3 Metode... 4 Analyse del 1... 6 Analyse del 2...11 Målsætninger og indstilling...

Formål med forprojektet... 3 Hvorfor er det vigtigt?... 3 Metode... 4 Analyse del 1... 6 Analyse del 2...11 Målsætninger og indstilling... 1 1 Formål med forprojektet... 3 2 Hvorfor er det vigtigt?...3 3 Metode... 4 4 Analyse del 1... 6 4.1 Desk og field research på filmbyer...6 4.1.1 FilmFyn...6 4.1.2 Århus Filmby...8 4.1.3 Ystad Film i

Læs mere