Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. september Punkt nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. september 2008. Punkt nr."

Transkript

1 Region Midtjylland Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 8 - Ansøgninger

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77 Ansøgning til Kulturpuljen ved Region Midtjylland. Hermed ansøger børne- og ungdomsteaterkulturprojektet DramatikVærket om projektstøtte ved Region Midtjyllands Kulturpulje. DramatikVærket er et stort projekt, der tænkes udviklet over 3½ år. Der ansøges derfor om: kr. til Pilotprojektet i kr. til Første Runde kr. til Anden Runde Samlet ansøges der over de 3½ år om kr. ud af et samlet budget på kr. Den øvrige finansiering af projektet søges ved private fonde, Startens Kunstråd og Århus Kommune. DramatikVærket er et projekt, der er udviklet på børneteatret Filurens Teaterskole for Børn. DramatikVærket vil på bestilling få professionelle dramatikere og forfattere til at udvikle og skrive ny dansk dramatik, der skal spilles af børn og unge, og få børne- og ungdomsteatergrupper primært i Region Midtjylland, men på sigt også gerne i resten af landet, til at opføre denne dramatik. Lignende projekter findes i England, hvor National Theatre new connections har eksisteret i 13 år og i Norge, hvor Den unge scene startede i DramatikVærket vil udover udviklingen af de nye danske stykker også oversætte enkelte stykker fra disse projekter. Overordnet vil DramatikVærket gerne bidrage med en koordineret indsats, som kan være med til at løfte og højne kvaliteten af arbejdet med børn/unge og teater i Region Midtjylland. Dette vil vi gøre ved at få udviklet og skrevet kvalitets skuespil, som både i sprog, form og tematik udfordrer og fanger børn og unge, samt ved at oprette et netværk af børne- og ungdomsteatergrupper i regionen. Dette netværk skal dels sikre, at de nyskrevne skuespil bliver til levende teater opført af børn og unge, dels medvirke til at skabe kontakter og dialog mellem de eksisterende børne- og ungdomsteatergrupper i Region Midtjylland. Inden for rammerne af netværket vil der bl.a. blive arrangeret festivals, hvor børne- /ungdomsteatergrupperne kan spille deres uropførelser af de nye skuespil for hinanden, samt det øvrige netværk og publikum udefra. En hjørnesten i DramatikVærket er mødet mellem børn og unge og det professionelle teater. Ved mødet med den professionelt skrevne tekst, men også ved, at DramatikVærket med professionel bistand og rådgivning støtter op om de deltagende gruppers proces med at opsætte stykkerne. Derfor er det også oplagt, at et projekt som DramatikVærket har sin base på Filuren, idet Filuren netop er unik ved både at rumme et professionelt børneteater og en teaterskole for børn. Filuren har erfaring med at arbejde netop i feltet mellem det professionelle teater og børn og unge. Filurens sidste egenproduktion Valhal 22, stuen t.v., er et godt eksempel på dette. I denne forestilling arbejdede to hold af syv elever fra teaterskolen sammen med tre skuespillere i en fuld professionel opsætning.

78 I lyset af ønsket om at arbejde i feltet mellem børn og unge og det professionelle teater er det også oplagt for DramatikVærket at knytte kontakter til andre professionelle teatre i Regionen med henblik på, at de vil indgå som samarbejdspartnere og f.eks. stå som arrangør af en festival, hvor netværkets børne- /ungdomsteatergrupper opfører deres forestillinger. DramatikVærket har allerede kontakt til Team Teatret i Herning og deres tilknyttede ungdomsamatørteaterforening Splyf. I selve udviklingen og skrivningen af de nye skuespil vil hver dramatiker få tilknyttet et tekstudviklingsforum i form af en børne-/ungdomsteatergruppe, der matcher den aldersgruppe, han skal skrive til. På denne måde sikres dramatikeren mulighed for at udvikle og afprøve sin tekst i samspil med tekstens målgruppe, og børnene/de unge får på tæt hold oplevelsen af en professionel dramatikers arbejde og proces. I DramatikVærkets Første Runde vil der være behov for to tekstudviklingsforums, hvoraf det ene tænkes placeret på Filurens Teaterskole for Børn, mens det andet etableres i samarbejde med en eksisterende børne- /ungdomsteatergruppe andet sted i Region Midtjylland (f.eks Splyf i Herning). I DramatikVærkets Anden Runde vil der være fire skrivende danske dramatikere og derved være behov for fire tekstudviklingsforums. Heraf forestilles et lagt ved Filurens Teaterskole for Børn, mens de tre øvrige placeres uden for Filuren via samarbejdspartnere. Det er målet at forankre DramatikVærket med henblik på at gøre ordningen permanent udover de 3½ år, såfremt der kan findes økonomi til det. Den unge scene i Norge er fra 2008 kommet på det norske statsbudget, mens det engelske National Theatre new connections i en lang årrække har haft firmaet Shell som hovedsponsor. Disse to finansieringsmodeller bør afsøges i forhold til DramatikVærket og danske forhold. En tredje finansieringsmodel kunne være en delvis statslig finansiering med medfinansiering fra kommuner og evt. de øvrige regioner, idet børne-/ungdomsteatergruppenetværket udvikles til at blive landsdækkende. En samlet beskrivelse og udviklingsplan for DramatikVærket vedlægges ansøgningen som bilag 1. I øvrigt vedlægges følgende bilag: Bilag 2. Beskrivelse af: DramatikVærkets børne-/ungdomsteatergruppenetværk samt tekstudvuklingsforums. Bilag 3. Budgetter og finansieringsplan for DramatikerVærket. Bilag 4. C.V. for projektleder Malene Hedetoft. Vi håber, at Region Midtjylland vil se med velvilje på denne ansøgning, og står med glæde til rådighed med yderlig information om projektet. Kontaktperson: Malene Hedetoft Filurens Teaterskole for Børn tlf eller mobil Med venlig hilsen Steen Mourier Teaterleder på Filuren Malene Hedetoft projektleder og dramaturg

79 Region Midtjylland Att. Erik Bach Andersen Skottenborg Viborg Århus den 18. august 2008 Ansøgning om støtte til forprojekt for etableringen af FILM-X Århus Hermed fremsendes en ansøgning om støtte på kr. i forbindelse med et forprojekt, der skal danne grundlag for etableringen af FILM-X Århus. FILM-X er et computerbaseret filmstudie hvor børn og unge laver film og får indsigt i teknik, illusion og fortælling. Filmens eksperimentarium. Filmby Århus har fra november 2007 finansieret et researcharbejde, der danner grundlag for denne ansøgning. Projektet bliver et kulturelt, pædagogisk og teknologisk fyrtårn, til gavn for hele regionen. Projektet skal ses som et led i planerne om en styrket indsats for film og nye medier i Region Midtjylland. Perspektiverne rækker ud over redskabet og attraktionen, FILM-X Århus. Projektet lægger op til nye samarbejder mellem regionens uddannelsesinstitutioner, forskning og mediebranchen. Bag denne ansøgning står Filmby Århus med støtte fra en styregruppe bestående af repræsentanter regionens uddannelses- og kulturinstitutioner og skoleområdet. Se bilag 1. Nedenstående ansøgning redegør nærmer for FILM-X Århus og mål, perspektiver og økonomien knyttet til projektet. Vi står naturligvis til rådighed med yderligere oplysninger.

80 Med venlig hilsen Steen Risom Projektleder

81 FILM-X Århus - forprojekt FILM-X Århus skal ses som et led i planerne om en styrket indsats for film og nye medier i Region Midtjylland. Formålet med at etablere FILM-X Århus er overordnet at give regionens børn og unge mulighed for at eksperimentere med filmproduktion og lære forskellige filmiske virkemidler at kende. Det gør, at de i deres egen mediebrug bevidst kan vælg til og fra, og kan forholde sig kritisk til det, de ser. Når faciliteterne er i drift vil mere end besøgende årligt gøre deres egne praktiske erfaringer med filmproduktion. De fleste i forbindelse med skolebesøg, men en del som private besøgende i fritid og weekender. FILM-X Århus bliver baseret på det succesfulde koncept og erfaringerne fra FILM-X i København skabt og drevet af Det Danske Filminstitut. Kernen i konceptet er et computerbaseret filmstudie, hvor teknikken ikke står i vejen for brugernes fantasi og gode historier. Brugerne laver film i en blanding af et reelt og et computerskabt univers eller som animation. Guider fører dem igennem et filmpædagogisk forløb, hvor de skriver deres eget manuskript, spiller skuespil, instruerer, filmer, klipper og laver lyd. Optagelserne laves til udvalgte baggrundsfilm så den færdige film for eksempel bliver en scene fra et eventyr eller en biljagt. Besøgende får den færdige film med hjem på DVD eller gennem andre medier.

82 Med en belægning nær 100 % har FILM-X vist sin styrke og popularitet hos både skoler og private. FILM-X er nærmere beskrevet i materialerne vedlagt som bilag 2. Idéen om FILM-X Århus understøttes af Det Danske Filminstituts ønsker om, at FILM-X kan blive et tilbud til børn og unge i hele landet. Det fremgår af Filminstituttets målsætning for En udtalelse fra Filminstituttets direktør Henrik Bo Nielsen er vedlagt som bilag 3. FILM-X er en unik dansk opfindelse og findes i dag kun i København. At skabe et nyt FILM-X kræver et grundigt forarbejde og en projektering, der drager nytte af erfaringerne fra København omkring etablering, drift og indhold. Desuden findes i dag en række nye digitale muligheder, der ikke er udnyttet i det oprindelige projekt. Dette gør, sammen med behovet for en skræddersyet indretnings-løsning, at forprojektet er et nødvendigt og vigtigt skridt mod etableringen af FILM-X Århus. Udvikling og regionalt samarbejde FILM-X Århus er en moderniseret version af det oprindelige FILM-X, men med ambitioner om knopskydning og løbende udvikling. Til at varetage dette udviklingsarbejde etableres FILM-X Forum med repræsentation af regionens uddannelsesinstitutioner og andre interessenter. Mulighederne er mange. Regionen huser landets førende animationsskole, læreruddannelser, medieuddannelser, forskning i pædagogik og medier og et medieerhverv i udvikling. Styregruppen har drøftet mulighederne omkring FILM-X Forum. Der er store forventninger til mulighederne i dette om end foreløbigt kun på idéplan. Men der er enighed om målet: at sikre en stadig udvikling af koncept, til gavn for interessenterne og i stadigt samspil med skolernes behov. Forum kunne fx være ramme for: Udvikling af nye uformelle læringsrum i forlængelse af klasseværelset. Afprøvning af ny teknologi og nye fortælleformer. Indarbejde FILM-X i uddannelse og efteruddannelse for fx lærer og pædagoger.

83 Udvikle mobile elementer af FILM-X. Videreudvikling af indholdet i FILM-X. Arbejde med talentudvikling. Ansøgning om økonomisk støtte Siden november 2007 har Filmby Århus finansieret et researcharbejde, der danner baggrund for denne ansøgning. Det primære mål for researchfasen var at samle viden om FILM-X, om de mulige interessenter i Region Midtjylland og at etablere en styregruppe med repræsentation af væsentlige interessenter. Nærværende forprojekt ligger ud over hvad Filmby Århus kan bære gennem egne projektmidler. Derfor søges Region Midtjylland om støtte til forprojektet, der siden vil danne grundlaget for finansiering af anlæg og drift. Filmby Århus ansøger Region Midtjylland om et projekttilskud på kr. Det samlede budget for research og forprojekt er kr. Filmby Århus bidrager med en egenfinansiering på kr. svarende til 26,5 %. jf. nedenstående budget. Projektperioden er vurderet til et år og løber i perioden 1. oktober oktober Budget Udviklingsfase Projektarbejde, honorar * Etablering af styregruppe * Rejser * Kontor & administration * Projektledelse, Filmby Århus 8 mdr. (2 dage pr. måned) * Forprojekt Projektering og budgettering af etablering v. Fenris Film og Poco Pio Projektledelse 12 x Køb af konsulenttjenester Annonce vedr. Projektleder stillingsopslag Transport Markedsføring

84 Kontor + administration Styregruppemøder + -rejse Uforudsete udgifter (5%) Husleje for FILM-X lokale forprojektperioden * I ALT * Filmby Århus dækker gennem kontante udgifter, tabt indtjening og medarbejder timer, i alt kr. Forventningerne til hovedprojektet er et etableringsbudget på 5-8 mio. kr. og et årligt driftsbudget på 1,8 mio. kr. Begge tal stammer fra erfaringerne i København. Der er dog nogen usikkerhed omkring etableringsudgifterne pga. nye digitale muligheder og forhold, der afgøres af den konkrete fysiske placering. En model for driftsbudgettet er udarbejdet på baggrund af det københavnske budget for 2008, se bilag 4. Mål for forprojektet Forprojektet skal skabe grundlaget for etableringen af FILM-X Århus (hovedprojektet). Målet er: Endelig fastlæggelse af aktiviteter. Detaljeret projektering af alle aktiviteter. Projektering og budgettering af den fysiske etablering. En tidsplan for afviklingen af hovedprojektet. Visioner og handlingsplan for FILM-X Forum. Budgettering af driftsfasen. Forberedelse af organisering. Forberedelse af faglige netværk med skole og filmbranche. Finansiering af etableringen gennem private fonde. Finansiering af årlige driftsomkostninger gennem offentlige tilskud. Baggrund og fakta

85 Om FILM-X i København Grundlagt i Projektering og anlæg kostede 8 mio. kr. finansieret af Egmont Fonden, Nordisk Film Fonden og en væsentlig arbejdskraft hos Filminstituttet. Det årlige driftsbudget er ca. 1,8 mio. kr. Driften dækkes af Skoletjenesten, Filminstituttet og brugerbetaling. Der er tilknyttet 1 daglig leder og 6 filmkyndige guider på deltid. Årligt cirka skoledeltagere samt cirka private besøgende. 94 % af de skolebesøgende er fra hovedstaden og resten af Sjælland. Godt 1 % af de skolebesøgende er fra Region Midtjylland.

86 Bilag 1 - Styregruppemedlemmer Jens Nygaard, Skolenes Læringscenter, Fællessamlingen Søren K. Lauridsen, områdedirektør, VIA University College Morten Thorning, studierektor på The Animation Workshop i Viborg Anne Line Svelle, leder af Børnekulturhus Århus Søren Poulsen, leder af Filmby Århus

87 Bilag 2 Materialer om FILM-X A) CD med en film om FILM-X. Introduktionsfilm. B) Pjece om FILM-X. C) Lærervejledning til FILM-X besøg i forbindelse med undervisning. Materialet er fremsendt med almindelig post.

88 Bilag 3 Udtalelse fra Filminstituttets direktør Henrik Bo Nielsen Brevet er vedhæftet ansøgningen som pdf-fil.

89 Bilag 4 Model for driftsbudget baseret på FILM-X i København FILM-X Århus, model for årligt driftsbudget Udgifter Indtægter Guider, booking og assistenttimer, vikarer m.v Daglig leder Kørsel, transport, rejse, diæter Håndværkere, anden rep KODA, filmrettigh Ekstern IT-konsulentbistand Systemservice Efteruddannelse Repræsentation Bankgebyr, medlemsskaber, akkrediteringer Trykning, sats, foto og andre tjenst Materialer, inventar Hardware Software Øvrige materialer Køb af dvd Forbrug, rengøring Løn, drift og materialeudgifter i alt Indtægt for skolebesøg, temauger, lærerkurser m.v Årlige driftudgifter, netto

90

91 Region Midt Ansøgning om midler til etablering af interaktiv hjemmeside Ungdomsuddannelser og museer i Region Midt vil de næste tre år via projektet Interface udvikle murstensløse samarbejdsmuligheder fremover. Interface har for ungdomsuddannelsernes side fået midler fra Region Midt til projektets tre år, og museernes er støttet i 2008 / 2009 af Kulturarvsstyrelsen, der finder projektet ambitiøst og nyskabende. For ungdomsuddannelsernes vedkommende er det Horsens Gymnasium, der er tovholder, men Danmarks Industrimuseum er ansvarlig for museernes vedkommende. Projektet omfatter over tre år 30 museer og 30 ungdomsuddannelser fra Region Midt. Interface er beskrevet i vedlagte omfattende projektbeskrivelse, der har dannet grundlag for mider fra Kulturarvsstyrelsen. Om formålet hedder det således: InterFace er et udviklingsprojekt, der fokuserer på mødet mellem museer og unge via de unges uddannelsessteder. De unge skal opleve at museumsinstitutionen formidler sig direkte til dem ved at drage dem ind og gør dem aktive i selve formidlingen fx igennem virtuelle interaktive museumsoplevelser både inden for og uden for museumsinstitutionen. Indholdet af formidlingen skal opleves relevant og brugbart i forhold til deres liv her og nu. I mødet mellem uddannelsessted og museum skal de unge opleve at kulturarven rykker tæt på, og de selv bliver aktive medspillere i brugen af den. Sidstnævnte sikres endvidere ved, at de unge inddrages i afprøvningen og evalueringen af projektets formidlingstiltag. Udviklingsprojektets deltagere, som er midtjyske gymnasiale uddannelsessteder og museer, samarbejder om at udvikle dette formidlingsmateriale, og til projektet knyttes professionelle IT kyndige og det Humanistiske Fakultet på Aarhus Universitet. Projektansøgning til KAS vedlagt som bilag. Tilsagnsskrivelse fra KUAS vedlagt som bilag Med midler til det første år og positive reaktioner fra KUAS og andre institutioner, ønsker Interface at gå i gang og med gode resultater søge restfinansiering for fase 2 og 3 senere. Kommunikation på tværs af region og institution

92 En væsentlig og uundværlig del af kommunikationen mellem skoler og museer, underviserer og museumsfaglige folk samt tværgående samarbejde er en fælles web-platform, som kan håndtere alle de nye formidlingsformer, som de unge benytter, og som kan bringe eleverne og undervisningen nærmere kulturarven på tværs af undervisningstid og sted. Det betyder således, at TGV efter et besøg på Naturhistorisk Museum eller Djurslands Museum kan følge op med en videokonference, hvor museets konservator eller biolog kan udstyres med et webkamera, hvor klassen kan sidde hjemme og følge op på et besøg. Eller gymnasiet i Struer kan følge og diskutere Industrimuseets nye Reklame & Branding afdelings opbygning set i lyset af designet af det nye B & O museum i deres hjemby. Og diskussionen foregår naturligvis interface på storskærm. Med energiselskabernes nye fibernet og teleselskabernes optimering af den velkendte kabelkommuniation, så er mulighederne uanede. - et pædagogisk kommunikationsredskab Ønsket om web-sitets bemærk adressen - funktioner kan beskrives således, idet der tages højde for stadig udvikling og brug af nye kommunikationsredskaber. Sitet skal derfor kunne ændres ud fra en åben platform. I oplistningen af funktioner er refereret til National Gallery og Art, idet siden er enkel og funktionel udformet i designet Forside: På forsiden skal være InterFace logo og Region Midt logo. Billedet på forsiden skal skifte mellem billeder af museer, mennesker på museer etc. (fx ligesom billederne i bogen Museumsgrundbogen kunsten at læse et museum ). Efterhånden som projektet skrider frem lægges billeder fra gennemførte forløb på forsiden, ind imellem dem, der er der i forvejen. Pædagogiske værktøjer: Galleri: ; b2bbc3.W5Doc?frames=yes ; Med billeder fra de deltagende museer o.a. af genstande med medfølgende info. Billederne skal kunne downloades i rimelig kvalitet og bruges til fx elevers onlineudstillinger Chatroom - elev til elev: (dog med et mere voksent udtryk!) Her skal eleverne kunne chatte med hinanden, lægge opgaver/forslag/billeder/etc. til hinanden. Evt. Facebooks (museumsformidlere, elever, lærere) findes her. Live stream: hvor museumsformidlerne kan træffes efter aftale. Direkte to-vejs online formidling til og fra museum til klasseværelse Design et museum / udstillingsrum. (med fx Google Sketchup) Åbent forum: Et udstillingsrum for alle, hvor billeder af genstande/optagelser af interviews med museumsgæster eller / fotomontager af en 2.g klasses besøg i Ringkøbing-Skjern Museum /etc. kan sættes sammen i udstillinger, powerpointpræsentationer, podcasts, videooptagelser, Photostory præsentationer, Google SketchUp tegninger etc. Muligheden for et virtuelt 3-d udstillingsrum vil være godt.

93 Grupperum: hvor partnerskaberne kan lægge deres mødereferater, halvfærdige forløb, beskeder til hinanden. Dette rum skal være off limits for elever Ressourcerum: Nyhedsrum: nyheder om hvad der foregår af udstillinger og andre kulturelle aktiviteter, som kan have relevans for undervisningsforløb og hvor der ligger gode potentielle samarbejdsmuligheder. Lærer og elev ressourcerum: ; Museumsloven, ICOM, UNESCO, Kulturarvsstyrelsen, dmol, biblioteker og arkiver. Museum ressourcerum: ; Læreplaner, vejledninger, nationalt stillede almen studieforberedelse opgaver, eksemplariske studieretningsopgaveemner, de faglige foreningers hjemmesider Linkrum: til e-museum, EMUen, museer i indland og udland, skoler, ministerier, styrelser, etc. Evalueringsværktøjer og -resultater: Brugermanual til brugerne: hvordan håndterer man dokumenter, billeder, videoer, podcasts etc. på sitet? Downloader og uploader? FAQ, fx hvor finder man info om dette og hint? Sitet er offentligt, men kun registrerede brugere må downloade eller uploade data, deltage i to-vejs kommunikation etc. Sitet vil være under udvikling / opbygning i hele projektperioden. Derfor er fleksibilitet en nødvendighed. Opbygningen og ønsket om at være helt fremme på de unges præmisser og udnytte det pædagogisk og formidlingsmæssigt er en større mundfuld end vi havde forventet. Interface har indhentet to tilbud fra henholdsvis Ceromedia og fra Senzor, to IT-virksomheder, hvoraf Senzor som det største firma og tilknyttet et mediehus er prismæssigt billigere end Ceromedia. Tilbudet på etableringen af web-sitet er vurderet til kr , idet Senzor vurderer at visse elementer er så nye, at de skal konstrueres i samarbejde med andre interessenter, eksempelvis fra Aarhus universitet, hvor Interface har kontatet Cavi for et møde og har kontakt til Medievidenskab ved prodekan Arne kjær. Ansøgningen vedrører Danmarks industrimuseum søger på vegne af samarbejdsprojektet Interface Region Midt om kr til udvikling af web-sitet Med venlig hilsen Ole Puggaard Museumsleder

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104 Titel: The Cashless Theater det kontantløse teater. Ansøger: Granhøj Dans, Klosterport 6, 8000 Århus C, kontaktpersoner: Kompagnichef Palle Granhøj, og kommunikationsmedarbejder Rie Nielsen, tlf.: / Medansøger: Odin Teatret, Særkærparken 144, 7500 Holstebro. Samarbejdspartner: Innovation Lab, Finlandsgade 20, 8200 Århus N, kontaktpersoner Project Manager Espen Siversen, og Lab Agent Troels Lange Andersen, begge træffes på tlf.: Forklaring: Via the cashless teater skal publikum booke plads i salen, købe billetter, blive billetteret samt købe forfriskninger i baren, alt sammen via mobiltelefonen. Det er et system, der endnu ikke er udviklet. Det findes simpelthen ikke andre steder, så Granhøj Dans og Odin Teatret vil blive de første i landet til at indføre det. Systemet giver potentielt mulighed for en unik kobling mellem publikum, teatrenes sponsorer og teatrene selv via såkaldte QR koder. Formål: Formålet er at gøre det let og enkelt for publikum at få plads i teatret, samt at minimere den manuelle administration omkring forestillingerne og dermed effektivisere processen, så især mindre scener som Granhøj Dans og Odin Teatret kan anvende en større del af resssourcerne på det, vi er sat i verden for, nemlig kunsten. Samtidig vil den trådløse, interaktive kontakt give publikum en ny og topmoderne aldrig set før - oplevelse med en kulturinstitution. Men vi har ingen intentioner om at gøre teateroplevelsen upersonlig. Tvært imod vil personalet før og efter forestillingen kommunikere med publikum på andre måder end ved at sidde i en billetluge. Baggrund: Som forholdene er i dag, har de fleste teatre personale, der både tager imod bestillinger, sælger billetter, billetterer ved indgangen og sælger forfriskninger og merchandise før og efter forestillingen. Dertil kommer, at man som lille

105 teater skal håndtere de kontanter, der er i forbindelse med billet- og forfriskningssalg, samt sikre sig mod tyveri. Alt sammen noget, der er meget krævende for kunstformidlere især af mindre og mellemstor størrelse. Vi vælger mobiltelefonen som foretrukket, interaktivt medium, da den er mest udbredt og for de fleste en uadskillelig ledsager døgnet rundt. Men da systemet skal udvikles fra bunden, kan det ikke udelukkes, at der også kommer andre interaktive medier ind over. Desuden er vi opmærksomme på at vælge et system, der ikke udelukker nogen. Man skal altså kunne anvende sin mobiltelefon til systemet, uanset hvem man er telekunde hos. Gennemførelse: Innovation Lab forventer at kunne udvikle the cashless theater ved hjælp af allerede eksisterende, moderne teknologi, bl.a. QR-koder, men må også udvikle nye metoder til at sammenkoble den allerede eksisterende teknologi. Perspektiver: Når vi har udviklet dette koncept, vil det med tiden kunne udbredes til en lang række andre kulturinstitutioner, først i Region Midt, der jo vil få æren sammen med os, og dernæst i hele landet. Dette projekt, hvor man anvender IT som innovativ drivkraft, harmonerer desuden direkte med Region Midts ønsker om styrke sin position på dette område. Tidsplan: Granhøj Dans skal åbne sit nye domicil for publikum i Århus til oktober. Vi tror ikke, det er muligt at have det fuldtudviklede koncept klar til den tid, men forventer, det er endeligt på plads inden udgangen af Budget: På vej.. Vi sender det til jer hurtigst muligt - senest fredag 22. august. Finansieringsplan: Formidling: Også på vej kommer sammen med budgettet. Da the cashless theater er et helt nyt begreb, altså en regulær nyhed, opfundet af de samarbejdende parter, vil der være god basis for at udbrede kendskabet til det og dermed til Region Midt som fremsynet kulturregion, via pressen. Evaluering: Projektet evaluerer på sin vis løbende sig selv, idet det er et koncept, der jo SKAL virke i dagligdagen, når det først er indført.

106 Derudover vil Innovation Lab bruge the cashless theater Granhøj Dans som eksperimentarium, når der opstår nye teknologier, som kan optimere forholdene for såvel brugerne som for ejerne af det kontantløse teater. Bilag: Ét stk.

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

Bilag. Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. til Forretningsudvalgets møde 16. september 2008

Bilag. Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. til Forretningsudvalgets møde 16. september 2008 Region Midtjylland Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Forretningsudvalgets møde 16. september 2008 Punkt nr. 6 - Ansøgninger Ansøgning

Læs mere

Børnekulturens Netværk Att. Stine Engel 9/11 2012. Ansøgning vedr. modelforsøg: Tværæstetisk musical for unge i Odsherred

Børnekulturens Netværk Att. Stine Engel 9/11 2012. Ansøgning vedr. modelforsøg: Tværæstetisk musical for unge i Odsherred Børnekulturens Netværk Att. Stine Engel Ansøgning vedr. modelforsøg: Tværæstetisk musical for unge i Odsherred 9/11 2012 Formål At unge i alderen 12-19 år fra Odsherred opsætter en årligt tilbagevendende

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Ansøgningsskema til Hedensted Kommunes Lokal Udviklings Pulje Projektets titel Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Formål/mål Glud Museum

Læs mere

Billedbølge over Midt- og Vestjylland

Billedbølge over Midt- og Vestjylland Kultur- og Fritidsudvalget Herning Kommune 07-03-2013 Billedbølge over Midt- og Vestjylland Ansøgning om 28 000 kr. til parafraseprojekt I forbindelse med Kulturfestivalen BØLGEN vil vi som Billedskoler

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Kulturpulje 2016. Vejledning til ansøgere

Kulturpulje 2016. Vejledning til ansøgere Kulturpulje 2016 Vejledning til ansøgere Indhold 1. Hvem kan søge Kulturpuljen 2016?... 2 2. Hvad kan man søge til?... 2 3. Hvad bliver projektet vurderet på?... 2 4. Økonomiske og tidsmæssige rammer for

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

OPTAGELSE AF SUPER16 ÅRGANG #10

OPTAGELSE AF SUPER16 ÅRGANG #10 OPTAGELSE AF SUPER16 ÅRGANG #10 Super16 optager en ny årgang #10 med semesterstart primo august 2017. Årgang #10 kommer til at bestå af 6 instruktører, 6 producere og 4 manuskriptforfattere. Super16 favner

Læs mere

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 16. september 2008. Punkt nr.

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 16. september 2008. Punkt nr. Region Midtjylland Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Forretningsudvalgets møde 16. september 2008 Punkt nr. 6 Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg

Læs mere

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr.

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 11 Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26

Læs mere

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Ansøgningsskema til udviklingspuljen I Il 01 I Il I Il Il 11111 III Il II III Il II 1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Dato 10-03-2015 22:35:19 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01 (ddffe996-7891,434f-a637-8722ae46a1f2)

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

Materialerne må meget gerne være af digital eller elektronisk form, og de skal kunne distribueres via www.ffe-ye.dk

Materialerne må meget gerne være af digital eller elektronisk form, og de skal kunne distribueres via www.ffe-ye.dk Ansøgningsskema Ansøgning til puljemidler for Ungdomsuddannelserne marts 2012 Materialer til brug i enkeltfag gymnasiale uddannelser 1 Grundlæggende Der kan søges midler til udvikling af materialer til

Læs mere

Rammer for delprojekter i edidaktik

Rammer for delprojekter i edidaktik Prestudy med fleksibel elevvejledning. Større elevdeltagelse og højere kvalitet i læringen. Formål. Med udgangspunkt i den socialkonstruktivistiske e-læringsform fra den e-didaktiske overvejelsesmodel

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018

Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk

Læs mere

FILM-X: Kreativitet i stramme rammer. Ved Kari Eggert Rysgaard Skoletjenesten, FILM-X / DFI

FILM-X: Kreativitet i stramme rammer. Ved Kari Eggert Rysgaard Skoletjenesten, FILM-X / DFI FILM-X: Kreativitet i stramme rammer Ved Kari Eggert Rysgaard Skoletjenesten, FILM-X / DFI Kari Eggert Rysgaard Cand.mag. Medievidenskab, KUA, 2003 DR B&U, 2000-2007 Tv-tilrettelægger, web-redaktør, konceptudvikling

Læs mere

Uddannelse i Region Midtjylland

Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelse i Region Midtjylland - uddannelsespolitik som led i vækst og udvikling Pia Fabrin, 12. august 2015 www.regionmidtjylland.dk Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelsessystemet i Region Midtjylland

Læs mere

Digital dannelse: Fra begreb til praksis

Digital dannelse: Fra begreb til praksis DEFF På vegne af de samlede ansøgere: Kulturstyrelsen Vicerektor Lars Nordam H.C. Andersens Boulevard 2 Århus Statsgymnasium 1553 København K Fenrisvej 33 8210 Århus V Digital dannelse: Fra begreb til

Læs mere

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr.

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 1 Fra: sendjs@tdcadsl.dk [mailto:sendjs@tdcadsl.dk] Sendt: 7. februar

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Genbehandling af ansøgning om tilskud til det regionale børnekulturprojekt Fra Hav til Hav

Bilag. Region Midtjylland. Genbehandling af ansøgning om tilskud til det regionale børnekulturprojekt Fra Hav til Hav Region Midtjylland Genbehandling af ansøgning om tilskud til det regionale børnekulturprojekt Fra Hav til Hav Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 15 Hav til Hav Udgifter Løn til

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

PROJEKTETS FORMÅL OG MÅLGRUPPE

PROJEKTETS FORMÅL OG MÅLGRUPPE Til Børnekulturens Netværk - modelkommuneforsøg SUB-FILM Film fra kanten for, med og af unge fra de ældste klasser i Århus forstæder. SUB-FILM er et samarbejde mellem århusianske forstadsskoler, konsulenter

Læs mere

1:1 Teater. - Byg en historie, og se den få liv

1:1 Teater. - Byg en historie, og se den få liv 1:1 Teater - Byg en historie, og se den få liv Hvad er 1:1 TEATER? 1:1 Teater er et undervisnings- og teaterkoncept som sigter mod 5 hovedmål: - At fremme skriveglæden og lærelysten hos elever i folkeskolen.

Læs mere

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig i det nedenstående. Måske har du slet ikke brug for

Læs mere

27. Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres.

27. Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres. Disposition Baggrund 27. Den arkæologiske kulturarv omfatter spor af menneskelig virksomhed, der er efterladt fra tidligere tider, dvs. strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, grave og

Læs mere

Formålet med nærværende opgave er at skabe både formidling af tilgængelighed og tilgængelig formidling ved at:

Formålet med nærværende opgave er at skabe både formidling af tilgængelighed og tilgængelig formidling ved at: Teknik & Miljø Plan Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 plan@viborg.dk Tilgængelighed i historiske bykerner - nye veje til Viborgs kulturarv Dato: 10. februar 2014 Tilbudsindhentning Viborg Kommune

Læs mere

Revideret projektbeskrivelse

Revideret projektbeskrivelse Revideret projektbeskrivelse Udviklingspuljen for Folke - og Pædagogiske Læringscentre Institutionens navn Nota - Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder Projekttitel (Max. 50 tegn og ingen

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bevilling af formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud til ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner

Bilag. Region Midtjylland. Bevilling af formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud til ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner Region Midtjylland Bevilling af formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud til ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner Bilag til Regionsrådets møde den 20. februar 2008 Punkt nr. 29 Oversigt over projektansøgninger

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Fonds- og puljeansøgninger

Fonds- og puljeansøgninger STRUKTUR I ANSØGNINGER Fonds- og puljeansøgninger Vær opmærksom på at mange fonde, har deres egne specifikke ansøgningsskemaer, som skal bruges. Nedenstående er en overordnet guideline til den struktur

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 07.09.10. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 07.09.10. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Avanceret 3D projektion 07.09.10 [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Side 2 af 6 Hjælpetekst til felt 18: Udfyldes kun hvis afvigelse fra ovenstående oplysninger om ansøger 18. Postadresse (evt. fortsat) Hjælpetekst til felt 19: Udfyldes kun hvis afvigelse fra ovenstående

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Ansøgning om netværksdeltagelse i 2011 & tilmelding til HELE dagen Som et led i kompetenceudviklingsindsatsen udbyder Herning Bibliotekerne endnu engang en række netværk.

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Børnekulturens Netværk H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V

Børnekulturens Netværk H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Børnekulturens Netværk H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Svendborg d. 12-0-07 Modelforsøg: Børnekultur i kommunen Svendborg kommune ansøger hermed om at blive udpeget til som modelkommune i Børnekulturens

Læs mere

Baggrund. Billedværkstederne

Baggrund. Billedværkstederne Baggrund Mols og Djursland rummer en storslået natur og en perlerække af historiske vidnesbyrd med spændende historier, der fortjener at blive fortalt, fordi de bidrager til vor fælles kulturforståelse,

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Til skoler i Aarhus Kommune. Invitation til 5. og 6. klasser i Aarhus Kommune til deltagelse i pilotprojekt om arkitektur og landskab

Til skoler i Aarhus Kommune. Invitation til 5. og 6. klasser i Aarhus Kommune til deltagelse i pilotprojekt om arkitektur og landskab Til skoler i Aarhus Kommune Invitation til 5. og 6. klasser i Aarhus Kommune til deltagelse i pilotprojekt om arkitektur og landskab Kære (klasse)lærere i 5. og 6. klasser i Aarhus Kommune Aarhus, d. 16.

Læs mere

ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm

ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm INITIATIVETS TITEL: Cloudcomputing på Mårslet Skole 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Inge Pedersen

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV)

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) Ansøgningsskema til: Etablering af studentervæksthuse 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) The Animation Workshop Kasernevej

Læs mere

Fortidens ansigter projiceret levende formidling

Fortidens ansigter projiceret levende formidling Rapport: Fortidens ansigter projiceret levende formidling Et samarbejdsprojekt mellem Ringkøbing-Skjern Museum og Museet for Varde By og Omegn. Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.42-03-0025 Kontaktperson:

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007. VEJLEDNING KU LTU RSTYRELSEN Vejledning om ansøgninger til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 post@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til Notat Side 1 af 6 Til Kulturudvalget Til Orientering Kopi til Udvidelse af Filmby 3 Aarhus KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budget

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Idrætsinspiration 2015 Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Indhold og intro Trends og tendenser inden for foreningsfundraising i Danmark Hvad er et egnet fundraisingprojekt og hvorfor?

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Vordingborg Kommune Att: Udvalget for Kultur & Fritid Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg. Vordingborg den 13. febr. 14

Vordingborg Kommune Att: Udvalget for Kultur & Fritid Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg. Vordingborg den 13. febr. 14 Vordingborg Kommune Att: Udvalget for Kultur & Fritid Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Vordingborg den 13. febr. 14 Ansøgning om tilskud til FORTÆLLEFEST på 30.000,00 Vordingborg Fortællekreds og STARS

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10. VEJLEDNING KU LTU RARVSST YRE LSEN Vejledning om ansøgning til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 postmus@kulturarv.dk

Læs mere

Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som et ud af 9 projekter underkulturaftalen, der er indgået mellem 26 kommuner

Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som et ud af 9 projekter underkulturaftalen, der er indgået mellem 26 kommuner Hemmelige Stier Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som et ud af 9 projekter underkulturaftalen, der er indgået mellem 26 kommuner og Region Hovedstaden Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd

Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd Udarbejdet af Guide til fundraising Hvad gør man, hvis man har en god idé, men ingen penge? Det skal denne guide

Læs mere

Museumspolitik for Horsens Kommune

Museumspolitik for Horsens Kommune Museumspolitik for Horsens Kommune Museumsområdet er et bærende element i Horsens Kommunes kulturprofil. Det gælder det daglige tilbud til kommunens borgere i alle aldre, og det gælder museumsområdets

Læs mere

Unges brug og ikke-brug af museer. Statens Museum for Kunst 2012 Center for Museologi, Aarhus Universitet Damvad A/S

Unges brug og ikke-brug af museer. Statens Museum for Kunst 2012 Center for Museologi, Aarhus Universitet Damvad A/S Unges brug og ikke-brug af museer Statens Museum for Kunst 2012 Center for Museologi, Aarhus Universitet Damvad A/S Hvorfor er der såmeget fokus i dansk kulturpolitik påden sværeste gruppe af museumsbrugere?

Læs mere

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk 1. Oplysninger om projektet Projekttitel:

Læs mere

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen Kulturstrategi for Næstved Kommune 2012-2016 Mærk Kulturen 2 Foto: Lasse Bartholin / Næstved Ungdomsskole Mærk Kulturen I Næstved tror vi på kultur. Vi tror på, at den gør noget særligt ved mennesker.

Læs mere

Invitation til at søge Læselystprogrammet 2008-2010 Vejledning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier

Invitation til at søge Læselystprogrammet 2008-2010 Vejledning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier Invitation til at søge Læselystprogrammet 2008-2010 Vejledning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier Elektronisk udgave Maj 2008 Udarbejdet af Anna Enemark og Ann K. Poulsen Udgivet af Styrelsen for Bibliotek

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Læs mere om Kulturrygsækken på. www.copenhagenkids.dk. Tak for samarbejde til. Tak for tilskud til 2013/14. Daginstitutioner

Læs mere om Kulturrygsækken på. www.copenhagenkids.dk. Tak for samarbejde til. Tak for tilskud til 2013/14. Daginstitutioner Læs mere om Kulturrygsækken på www.copenhagenkids.dk Tak for samarbejde til Tak for tilskud til 2013/14 Daginstitutioner KULTURRYGSÆKKEN Tilbud om kunst og kultur til daginstitutionerne i København Kulturrygsækken

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT.

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. maj 2013 Digitalisering af folkeskolen efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet 1. Resume Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge

Læs mere

Fredag den 28. august 2009

Fredag den 28. august 2009 Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser Til alle efteruddannelsesudvalg Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Region Midtjylland. Kend din Region - Fortæl Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 33

Region Midtjylland. Kend din Region - Fortæl Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 33 Region Midtjylland Kend din Region - Fortæl Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 33 LRB 17/4 2008 Rev. 7 Region Midtjylland Kend din region gennem historier Projekt

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende Innovation i folkeskolen 16. september 2011 31. august 2014 Journalnummer: 1337622811 Kontraktens parter : Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem Folkeskoledonationen 2017 Det følgende er en vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem for Folkeskoledonationen. Fonden opslår specifikke ansøgningskriterier

Læs mere

Puppet Junior Hermed fremsendes fondsøgning til. Ansvarlig for ansøgningen Conni Humeniuk M: T:

Puppet Junior Hermed fremsendes fondsøgning til. Ansvarlig for ansøgningen Conni Humeniuk M: T: Hermed fremsendes fondsøgning til Puppet Junior 2016 Forestillinger og publikum på den Røde Plads i 2014 Børnekulturformidler og leder af Børnekulturhuset Sokkelundlille Utterslev Torv 9 2400 Kbh. NV Puppet

Læs mere

Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune.

Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. 1. Projektets titel: Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. Styregruppe 2. Baggrund: Beskæftigelsesområdet

Læs mere

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen.

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Index INDHOLDSFORTEGNELSE side Innovativ digital formidling... 3 Idékatalog 4 Udvalgte funktioner 5 Kort 6 Kalender 7

Læs mere

Billedskolen Horsens Kunstmuseum

Billedskolen Horsens Kunstmuseum BILLEDSKOLEN Horsens Kunstmuseum Carolinelundsvej 2 8700 Horsens Telefon:76 29 23 70 Telefon i undervisningstiden: 76 29 23 80 Telefax: 75 61 32 42 kunstmuseum@horsens.dk www.billedskolenhorsens.dk Dato:

Læs mere

Sprogværksted i børnehøjde

Sprogværksted i børnehøjde Bilag til ansøgningsskema til huskunstnerordningen Sprogværksted i børnehøjde Galten/Låsby dagtilbud søger om tilskud under huskunstnerordningen til projekt Sprogværksted i børnehøjde. Skanderborg kommune

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljerne under det europæiske år for Lige Muligheder for Alle

Vejledning om ansøgning til puljerne under det europæiske år for Lige Muligheder for Alle Vejledning om ansøgning til puljerne under det europæiske år for Lige Muligheder for Alle 2007 1. Puljernes formål 2007 er europæisk år for lige muligheder for alle. Målet med året er at øge kendskabet

Læs mere

Vejen Kommunes Biblioteker

Vejen Kommunes Biblioteker Vejen Kommunes Biblioteker Drifts- og Afdelingschef Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central

Læs mere

Idé: Planeten teatermiljøets vækstscene i HUSET

Idé: Planeten teatermiljøets vækstscene i HUSET Idé: Planeten teatermiljøets vækstscene i HUSET Der er et stort behov og ønske om højere vægtning af vækstlaget i det københavnske teatermiljø: Der er brug for en scene og et miljø, der sikrer og skaber

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

KULTUR PUNKT Vejledning til ansøgere

KULTUR PUNKT Vejledning til ansøgere KULTUR PUNKT 2013 Vejledning til ansøgere KULTUR PUNKT 2013 Kulturel udvikling i et nordjysk lokalområde Indhold 1. Indledning 2. Hvem kan søge KULTUR PUNKT 2013? 3. Hvad kan man søge til, og hvad lægges

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE IMPLEMENTERING AF MAKERSPACE

PROJEKTBESKRIVELSE IMPLEMENTERING AF MAKERSPACE PROJEKTBESKRIVELSE IMPLEMENTERING AF MAKERSPACE DAGTILBUD OG UNDERVISNING NOVEMBER 2016 Projekttype: Implementeringsprojekt. Baggrund og kort beskrivelse af projektet: Projektet udspringer af en ansøgning

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Referat af ekstraordinært møde Fredag den 21. september 2007 kl. 15:30 i Biblioteket Medlemmer: Lone Rytter Holm (A) Brian Hemmingsen (A) Hanne Iversen (A) Anne Marie Lyduch

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Side 1 Generelt Projekttitel [kort og præcis beskrivelse af projektet]: Kontaktperson/projektansvarlig [den juridisk ansvarlige for projektets gennemførelse. Den projektansvarlige

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2011.

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2011. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5411 Web www.regionh.dk Ref.: Line Sønderby Christensen Ansøgningsskema

Læs mere

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling Notat Afdeling/enhed Direktionen Oprettelsesdato 04-sep-2014 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn pædmus p-479173 Dokumentnummer PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015

Læs mere

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Gratis & uafhængig platform Hvad er SoMe-Right, og hvordan arbejder vi? HVAD ER SOME-RIGHT? SoMe-Right

Læs mere