Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. september Punkt nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. september 2008. Punkt nr."

Transkript

1 Region Midtjylland Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 8 - Ansøgninger

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77 Ansøgning til Kulturpuljen ved Region Midtjylland. Hermed ansøger børne- og ungdomsteaterkulturprojektet DramatikVærket om projektstøtte ved Region Midtjyllands Kulturpulje. DramatikVærket er et stort projekt, der tænkes udviklet over 3½ år. Der ansøges derfor om: kr. til Pilotprojektet i kr. til Første Runde kr. til Anden Runde Samlet ansøges der over de 3½ år om kr. ud af et samlet budget på kr. Den øvrige finansiering af projektet søges ved private fonde, Startens Kunstråd og Århus Kommune. DramatikVærket er et projekt, der er udviklet på børneteatret Filurens Teaterskole for Børn. DramatikVærket vil på bestilling få professionelle dramatikere og forfattere til at udvikle og skrive ny dansk dramatik, der skal spilles af børn og unge, og få børne- og ungdomsteatergrupper primært i Region Midtjylland, men på sigt også gerne i resten af landet, til at opføre denne dramatik. Lignende projekter findes i England, hvor National Theatre new connections har eksisteret i 13 år og i Norge, hvor Den unge scene startede i DramatikVærket vil udover udviklingen af de nye danske stykker også oversætte enkelte stykker fra disse projekter. Overordnet vil DramatikVærket gerne bidrage med en koordineret indsats, som kan være med til at løfte og højne kvaliteten af arbejdet med børn/unge og teater i Region Midtjylland. Dette vil vi gøre ved at få udviklet og skrevet kvalitets skuespil, som både i sprog, form og tematik udfordrer og fanger børn og unge, samt ved at oprette et netværk af børne- og ungdomsteatergrupper i regionen. Dette netværk skal dels sikre, at de nyskrevne skuespil bliver til levende teater opført af børn og unge, dels medvirke til at skabe kontakter og dialog mellem de eksisterende børne- og ungdomsteatergrupper i Region Midtjylland. Inden for rammerne af netværket vil der bl.a. blive arrangeret festivals, hvor børne- /ungdomsteatergrupperne kan spille deres uropførelser af de nye skuespil for hinanden, samt det øvrige netværk og publikum udefra. En hjørnesten i DramatikVærket er mødet mellem børn og unge og det professionelle teater. Ved mødet med den professionelt skrevne tekst, men også ved, at DramatikVærket med professionel bistand og rådgivning støtter op om de deltagende gruppers proces med at opsætte stykkerne. Derfor er det også oplagt, at et projekt som DramatikVærket har sin base på Filuren, idet Filuren netop er unik ved både at rumme et professionelt børneteater og en teaterskole for børn. Filuren har erfaring med at arbejde netop i feltet mellem det professionelle teater og børn og unge. Filurens sidste egenproduktion Valhal 22, stuen t.v., er et godt eksempel på dette. I denne forestilling arbejdede to hold af syv elever fra teaterskolen sammen med tre skuespillere i en fuld professionel opsætning.

78 I lyset af ønsket om at arbejde i feltet mellem børn og unge og det professionelle teater er det også oplagt for DramatikVærket at knytte kontakter til andre professionelle teatre i Regionen med henblik på, at de vil indgå som samarbejdspartnere og f.eks. stå som arrangør af en festival, hvor netværkets børne- /ungdomsteatergrupper opfører deres forestillinger. DramatikVærket har allerede kontakt til Team Teatret i Herning og deres tilknyttede ungdomsamatørteaterforening Splyf. I selve udviklingen og skrivningen af de nye skuespil vil hver dramatiker få tilknyttet et tekstudviklingsforum i form af en børne-/ungdomsteatergruppe, der matcher den aldersgruppe, han skal skrive til. På denne måde sikres dramatikeren mulighed for at udvikle og afprøve sin tekst i samspil med tekstens målgruppe, og børnene/de unge får på tæt hold oplevelsen af en professionel dramatikers arbejde og proces. I DramatikVærkets Første Runde vil der være behov for to tekstudviklingsforums, hvoraf det ene tænkes placeret på Filurens Teaterskole for Børn, mens det andet etableres i samarbejde med en eksisterende børne- /ungdomsteatergruppe andet sted i Region Midtjylland (f.eks Splyf i Herning). I DramatikVærkets Anden Runde vil der være fire skrivende danske dramatikere og derved være behov for fire tekstudviklingsforums. Heraf forestilles et lagt ved Filurens Teaterskole for Børn, mens de tre øvrige placeres uden for Filuren via samarbejdspartnere. Det er målet at forankre DramatikVærket med henblik på at gøre ordningen permanent udover de 3½ år, såfremt der kan findes økonomi til det. Den unge scene i Norge er fra 2008 kommet på det norske statsbudget, mens det engelske National Theatre new connections i en lang årrække har haft firmaet Shell som hovedsponsor. Disse to finansieringsmodeller bør afsøges i forhold til DramatikVærket og danske forhold. En tredje finansieringsmodel kunne være en delvis statslig finansiering med medfinansiering fra kommuner og evt. de øvrige regioner, idet børne-/ungdomsteatergruppenetværket udvikles til at blive landsdækkende. En samlet beskrivelse og udviklingsplan for DramatikVærket vedlægges ansøgningen som bilag 1. I øvrigt vedlægges følgende bilag: Bilag 2. Beskrivelse af: DramatikVærkets børne-/ungdomsteatergruppenetværk samt tekstudvuklingsforums. Bilag 3. Budgetter og finansieringsplan for DramatikerVærket. Bilag 4. C.V. for projektleder Malene Hedetoft. Vi håber, at Region Midtjylland vil se med velvilje på denne ansøgning, og står med glæde til rådighed med yderlig information om projektet. Kontaktperson: Malene Hedetoft Filurens Teaterskole for Børn tlf eller mobil Med venlig hilsen Steen Mourier Teaterleder på Filuren Malene Hedetoft projektleder og dramaturg

79 Region Midtjylland Att. Erik Bach Andersen Skottenborg Viborg Århus den 18. august 2008 Ansøgning om støtte til forprojekt for etableringen af FILM-X Århus Hermed fremsendes en ansøgning om støtte på kr. i forbindelse med et forprojekt, der skal danne grundlag for etableringen af FILM-X Århus. FILM-X er et computerbaseret filmstudie hvor børn og unge laver film og får indsigt i teknik, illusion og fortælling. Filmens eksperimentarium. Filmby Århus har fra november 2007 finansieret et researcharbejde, der danner grundlag for denne ansøgning. Projektet bliver et kulturelt, pædagogisk og teknologisk fyrtårn, til gavn for hele regionen. Projektet skal ses som et led i planerne om en styrket indsats for film og nye medier i Region Midtjylland. Perspektiverne rækker ud over redskabet og attraktionen, FILM-X Århus. Projektet lægger op til nye samarbejder mellem regionens uddannelsesinstitutioner, forskning og mediebranchen. Bag denne ansøgning står Filmby Århus med støtte fra en styregruppe bestående af repræsentanter regionens uddannelses- og kulturinstitutioner og skoleområdet. Se bilag 1. Nedenstående ansøgning redegør nærmer for FILM-X Århus og mål, perspektiver og økonomien knyttet til projektet. Vi står naturligvis til rådighed med yderligere oplysninger.

80 Med venlig hilsen Steen Risom Projektleder

81 FILM-X Århus - forprojekt FILM-X Århus skal ses som et led i planerne om en styrket indsats for film og nye medier i Region Midtjylland. Formålet med at etablere FILM-X Århus er overordnet at give regionens børn og unge mulighed for at eksperimentere med filmproduktion og lære forskellige filmiske virkemidler at kende. Det gør, at de i deres egen mediebrug bevidst kan vælg til og fra, og kan forholde sig kritisk til det, de ser. Når faciliteterne er i drift vil mere end besøgende årligt gøre deres egne praktiske erfaringer med filmproduktion. De fleste i forbindelse med skolebesøg, men en del som private besøgende i fritid og weekender. FILM-X Århus bliver baseret på det succesfulde koncept og erfaringerne fra FILM-X i København skabt og drevet af Det Danske Filminstitut. Kernen i konceptet er et computerbaseret filmstudie, hvor teknikken ikke står i vejen for brugernes fantasi og gode historier. Brugerne laver film i en blanding af et reelt og et computerskabt univers eller som animation. Guider fører dem igennem et filmpædagogisk forløb, hvor de skriver deres eget manuskript, spiller skuespil, instruerer, filmer, klipper og laver lyd. Optagelserne laves til udvalgte baggrundsfilm så den færdige film for eksempel bliver en scene fra et eventyr eller en biljagt. Besøgende får den færdige film med hjem på DVD eller gennem andre medier.

82 Med en belægning nær 100 % har FILM-X vist sin styrke og popularitet hos både skoler og private. FILM-X er nærmere beskrevet i materialerne vedlagt som bilag 2. Idéen om FILM-X Århus understøttes af Det Danske Filminstituts ønsker om, at FILM-X kan blive et tilbud til børn og unge i hele landet. Det fremgår af Filminstituttets målsætning for En udtalelse fra Filminstituttets direktør Henrik Bo Nielsen er vedlagt som bilag 3. FILM-X er en unik dansk opfindelse og findes i dag kun i København. At skabe et nyt FILM-X kræver et grundigt forarbejde og en projektering, der drager nytte af erfaringerne fra København omkring etablering, drift og indhold. Desuden findes i dag en række nye digitale muligheder, der ikke er udnyttet i det oprindelige projekt. Dette gør, sammen med behovet for en skræddersyet indretnings-løsning, at forprojektet er et nødvendigt og vigtigt skridt mod etableringen af FILM-X Århus. Udvikling og regionalt samarbejde FILM-X Århus er en moderniseret version af det oprindelige FILM-X, men med ambitioner om knopskydning og løbende udvikling. Til at varetage dette udviklingsarbejde etableres FILM-X Forum med repræsentation af regionens uddannelsesinstitutioner og andre interessenter. Mulighederne er mange. Regionen huser landets førende animationsskole, læreruddannelser, medieuddannelser, forskning i pædagogik og medier og et medieerhverv i udvikling. Styregruppen har drøftet mulighederne omkring FILM-X Forum. Der er store forventninger til mulighederne i dette om end foreløbigt kun på idéplan. Men der er enighed om målet: at sikre en stadig udvikling af koncept, til gavn for interessenterne og i stadigt samspil med skolernes behov. Forum kunne fx være ramme for: Udvikling af nye uformelle læringsrum i forlængelse af klasseværelset. Afprøvning af ny teknologi og nye fortælleformer. Indarbejde FILM-X i uddannelse og efteruddannelse for fx lærer og pædagoger.

83 Udvikle mobile elementer af FILM-X. Videreudvikling af indholdet i FILM-X. Arbejde med talentudvikling. Ansøgning om økonomisk støtte Siden november 2007 har Filmby Århus finansieret et researcharbejde, der danner baggrund for denne ansøgning. Det primære mål for researchfasen var at samle viden om FILM-X, om de mulige interessenter i Region Midtjylland og at etablere en styregruppe med repræsentation af væsentlige interessenter. Nærværende forprojekt ligger ud over hvad Filmby Århus kan bære gennem egne projektmidler. Derfor søges Region Midtjylland om støtte til forprojektet, der siden vil danne grundlaget for finansiering af anlæg og drift. Filmby Århus ansøger Region Midtjylland om et projekttilskud på kr. Det samlede budget for research og forprojekt er kr. Filmby Århus bidrager med en egenfinansiering på kr. svarende til 26,5 %. jf. nedenstående budget. Projektperioden er vurderet til et år og løber i perioden 1. oktober oktober Budget Udviklingsfase Projektarbejde, honorar * Etablering af styregruppe * Rejser * Kontor & administration * Projektledelse, Filmby Århus 8 mdr. (2 dage pr. måned) * Forprojekt Projektering og budgettering af etablering v. Fenris Film og Poco Pio Projektledelse 12 x Køb af konsulenttjenester Annonce vedr. Projektleder stillingsopslag Transport Markedsføring

84 Kontor + administration Styregruppemøder + -rejse Uforudsete udgifter (5%) Husleje for FILM-X lokale forprojektperioden * I ALT * Filmby Århus dækker gennem kontante udgifter, tabt indtjening og medarbejder timer, i alt kr. Forventningerne til hovedprojektet er et etableringsbudget på 5-8 mio. kr. og et årligt driftsbudget på 1,8 mio. kr. Begge tal stammer fra erfaringerne i København. Der er dog nogen usikkerhed omkring etableringsudgifterne pga. nye digitale muligheder og forhold, der afgøres af den konkrete fysiske placering. En model for driftsbudgettet er udarbejdet på baggrund af det københavnske budget for 2008, se bilag 4. Mål for forprojektet Forprojektet skal skabe grundlaget for etableringen af FILM-X Århus (hovedprojektet). Målet er: Endelig fastlæggelse af aktiviteter. Detaljeret projektering af alle aktiviteter. Projektering og budgettering af den fysiske etablering. En tidsplan for afviklingen af hovedprojektet. Visioner og handlingsplan for FILM-X Forum. Budgettering af driftsfasen. Forberedelse af organisering. Forberedelse af faglige netværk med skole og filmbranche. Finansiering af etableringen gennem private fonde. Finansiering af årlige driftsomkostninger gennem offentlige tilskud. Baggrund og fakta

85 Om FILM-X i København Grundlagt i Projektering og anlæg kostede 8 mio. kr. finansieret af Egmont Fonden, Nordisk Film Fonden og en væsentlig arbejdskraft hos Filminstituttet. Det årlige driftsbudget er ca. 1,8 mio. kr. Driften dækkes af Skoletjenesten, Filminstituttet og brugerbetaling. Der er tilknyttet 1 daglig leder og 6 filmkyndige guider på deltid. Årligt cirka skoledeltagere samt cirka private besøgende. 94 % af de skolebesøgende er fra hovedstaden og resten af Sjælland. Godt 1 % af de skolebesøgende er fra Region Midtjylland.

86 Bilag 1 - Styregruppemedlemmer Jens Nygaard, Skolenes Læringscenter, Fællessamlingen Søren K. Lauridsen, områdedirektør, VIA University College Morten Thorning, studierektor på The Animation Workshop i Viborg Anne Line Svelle, leder af Børnekulturhus Århus Søren Poulsen, leder af Filmby Århus

87 Bilag 2 Materialer om FILM-X A) CD med en film om FILM-X. Introduktionsfilm. B) Pjece om FILM-X. C) Lærervejledning til FILM-X besøg i forbindelse med undervisning. Materialet er fremsendt med almindelig post.

88 Bilag 3 Udtalelse fra Filminstituttets direktør Henrik Bo Nielsen Brevet er vedhæftet ansøgningen som pdf-fil.

89 Bilag 4 Model for driftsbudget baseret på FILM-X i København FILM-X Århus, model for årligt driftsbudget Udgifter Indtægter Guider, booking og assistenttimer, vikarer m.v Daglig leder Kørsel, transport, rejse, diæter Håndværkere, anden rep KODA, filmrettigh Ekstern IT-konsulentbistand Systemservice Efteruddannelse Repræsentation Bankgebyr, medlemsskaber, akkrediteringer Trykning, sats, foto og andre tjenst Materialer, inventar Hardware Software Øvrige materialer Køb af dvd Forbrug, rengøring Løn, drift og materialeudgifter i alt Indtægt for skolebesøg, temauger, lærerkurser m.v Årlige driftudgifter, netto

90

91 Region Midt Ansøgning om midler til etablering af interaktiv hjemmeside Ungdomsuddannelser og museer i Region Midt vil de næste tre år via projektet Interface udvikle murstensløse samarbejdsmuligheder fremover. Interface har for ungdomsuddannelsernes side fået midler fra Region Midt til projektets tre år, og museernes er støttet i 2008 / 2009 af Kulturarvsstyrelsen, der finder projektet ambitiøst og nyskabende. For ungdomsuddannelsernes vedkommende er det Horsens Gymnasium, der er tovholder, men Danmarks Industrimuseum er ansvarlig for museernes vedkommende. Projektet omfatter over tre år 30 museer og 30 ungdomsuddannelser fra Region Midt. Interface er beskrevet i vedlagte omfattende projektbeskrivelse, der har dannet grundlag for mider fra Kulturarvsstyrelsen. Om formålet hedder det således: InterFace er et udviklingsprojekt, der fokuserer på mødet mellem museer og unge via de unges uddannelsessteder. De unge skal opleve at museumsinstitutionen formidler sig direkte til dem ved at drage dem ind og gør dem aktive i selve formidlingen fx igennem virtuelle interaktive museumsoplevelser både inden for og uden for museumsinstitutionen. Indholdet af formidlingen skal opleves relevant og brugbart i forhold til deres liv her og nu. I mødet mellem uddannelsessted og museum skal de unge opleve at kulturarven rykker tæt på, og de selv bliver aktive medspillere i brugen af den. Sidstnævnte sikres endvidere ved, at de unge inddrages i afprøvningen og evalueringen af projektets formidlingstiltag. Udviklingsprojektets deltagere, som er midtjyske gymnasiale uddannelsessteder og museer, samarbejder om at udvikle dette formidlingsmateriale, og til projektet knyttes professionelle IT kyndige og det Humanistiske Fakultet på Aarhus Universitet. Projektansøgning til KAS vedlagt som bilag. Tilsagnsskrivelse fra KUAS vedlagt som bilag Med midler til det første år og positive reaktioner fra KUAS og andre institutioner, ønsker Interface at gå i gang og med gode resultater søge restfinansiering for fase 2 og 3 senere. Kommunikation på tværs af region og institution

92 En væsentlig og uundværlig del af kommunikationen mellem skoler og museer, underviserer og museumsfaglige folk samt tværgående samarbejde er en fælles web-platform, som kan håndtere alle de nye formidlingsformer, som de unge benytter, og som kan bringe eleverne og undervisningen nærmere kulturarven på tværs af undervisningstid og sted. Det betyder således, at TGV efter et besøg på Naturhistorisk Museum eller Djurslands Museum kan følge op med en videokonference, hvor museets konservator eller biolog kan udstyres med et webkamera, hvor klassen kan sidde hjemme og følge op på et besøg. Eller gymnasiet i Struer kan følge og diskutere Industrimuseets nye Reklame & Branding afdelings opbygning set i lyset af designet af det nye B & O museum i deres hjemby. Og diskussionen foregår naturligvis interface på storskærm. Med energiselskabernes nye fibernet og teleselskabernes optimering af den velkendte kabelkommuniation, så er mulighederne uanede. - et pædagogisk kommunikationsredskab Ønsket om web-sitets bemærk adressen - funktioner kan beskrives således, idet der tages højde for stadig udvikling og brug af nye kommunikationsredskaber. Sitet skal derfor kunne ændres ud fra en åben platform. I oplistningen af funktioner er refereret til National Gallery og Art, idet siden er enkel og funktionel udformet i designet Forside: På forsiden skal være InterFace logo og Region Midt logo. Billedet på forsiden skal skifte mellem billeder af museer, mennesker på museer etc. (fx ligesom billederne i bogen Museumsgrundbogen kunsten at læse et museum ). Efterhånden som projektet skrider frem lægges billeder fra gennemførte forløb på forsiden, ind imellem dem, der er der i forvejen. Pædagogiske værktøjer: Galleri: ; b2bbc3.W5Doc?frames=yes ; Med billeder fra de deltagende museer o.a. af genstande med medfølgende info. Billederne skal kunne downloades i rimelig kvalitet og bruges til fx elevers onlineudstillinger Chatroom - elev til elev: (dog med et mere voksent udtryk!) Her skal eleverne kunne chatte med hinanden, lægge opgaver/forslag/billeder/etc. til hinanden. Evt. Facebooks (museumsformidlere, elever, lærere) findes her. Live stream: hvor museumsformidlerne kan træffes efter aftale. Direkte to-vejs online formidling til og fra museum til klasseværelse Design et museum / udstillingsrum. (med fx Google Sketchup) Åbent forum: Et udstillingsrum for alle, hvor billeder af genstande/optagelser af interviews med museumsgæster eller / fotomontager af en 2.g klasses besøg i Ringkøbing-Skjern Museum /etc. kan sættes sammen i udstillinger, powerpointpræsentationer, podcasts, videooptagelser, Photostory præsentationer, Google SketchUp tegninger etc. Muligheden for et virtuelt 3-d udstillingsrum vil være godt.

93 Grupperum: hvor partnerskaberne kan lægge deres mødereferater, halvfærdige forløb, beskeder til hinanden. Dette rum skal være off limits for elever Ressourcerum: Nyhedsrum: nyheder om hvad der foregår af udstillinger og andre kulturelle aktiviteter, som kan have relevans for undervisningsforløb og hvor der ligger gode potentielle samarbejdsmuligheder. Lærer og elev ressourcerum: ; Museumsloven, ICOM, UNESCO, Kulturarvsstyrelsen, dmol, biblioteker og arkiver. Museum ressourcerum: ; Læreplaner, vejledninger, nationalt stillede almen studieforberedelse opgaver, eksemplariske studieretningsopgaveemner, de faglige foreningers hjemmesider Linkrum: til e-museum, EMUen, museer i indland og udland, skoler, ministerier, styrelser, etc. Evalueringsværktøjer og -resultater: Brugermanual til brugerne: hvordan håndterer man dokumenter, billeder, videoer, podcasts etc. på sitet? Downloader og uploader? FAQ, fx hvor finder man info om dette og hint? Sitet er offentligt, men kun registrerede brugere må downloade eller uploade data, deltage i to-vejs kommunikation etc. Sitet vil være under udvikling / opbygning i hele projektperioden. Derfor er fleksibilitet en nødvendighed. Opbygningen og ønsket om at være helt fremme på de unges præmisser og udnytte det pædagogisk og formidlingsmæssigt er en større mundfuld end vi havde forventet. Interface har indhentet to tilbud fra henholdsvis Ceromedia og fra Senzor, to IT-virksomheder, hvoraf Senzor som det største firma og tilknyttet et mediehus er prismæssigt billigere end Ceromedia. Tilbudet på etableringen af web-sitet er vurderet til kr , idet Senzor vurderer at visse elementer er så nye, at de skal konstrueres i samarbejde med andre interessenter, eksempelvis fra Aarhus universitet, hvor Interface har kontatet Cavi for et møde og har kontakt til Medievidenskab ved prodekan Arne kjær. Ansøgningen vedrører Danmarks industrimuseum søger på vegne af samarbejdsprojektet Interface Region Midt om kr til udvikling af web-sitet Med venlig hilsen Ole Puggaard Museumsleder

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104 Titel: The Cashless Theater det kontantløse teater. Ansøger: Granhøj Dans, Klosterport 6, 8000 Århus C, kontaktpersoner: Kompagnichef Palle Granhøj, og kommunikationsmedarbejder Rie Nielsen, tlf.: / Medansøger: Odin Teatret, Særkærparken 144, 7500 Holstebro. Samarbejdspartner: Innovation Lab, Finlandsgade 20, 8200 Århus N, kontaktpersoner Project Manager Espen Siversen, og Lab Agent Troels Lange Andersen, begge træffes på tlf.: Forklaring: Via the cashless teater skal publikum booke plads i salen, købe billetter, blive billetteret samt købe forfriskninger i baren, alt sammen via mobiltelefonen. Det er et system, der endnu ikke er udviklet. Det findes simpelthen ikke andre steder, så Granhøj Dans og Odin Teatret vil blive de første i landet til at indføre det. Systemet giver potentielt mulighed for en unik kobling mellem publikum, teatrenes sponsorer og teatrene selv via såkaldte QR koder. Formål: Formålet er at gøre det let og enkelt for publikum at få plads i teatret, samt at minimere den manuelle administration omkring forestillingerne og dermed effektivisere processen, så især mindre scener som Granhøj Dans og Odin Teatret kan anvende en større del af resssourcerne på det, vi er sat i verden for, nemlig kunsten. Samtidig vil den trådløse, interaktive kontakt give publikum en ny og topmoderne aldrig set før - oplevelse med en kulturinstitution. Men vi har ingen intentioner om at gøre teateroplevelsen upersonlig. Tvært imod vil personalet før og efter forestillingen kommunikere med publikum på andre måder end ved at sidde i en billetluge. Baggrund: Som forholdene er i dag, har de fleste teatre personale, der både tager imod bestillinger, sælger billetter, billetterer ved indgangen og sælger forfriskninger og merchandise før og efter forestillingen. Dertil kommer, at man som lille

105 teater skal håndtere de kontanter, der er i forbindelse med billet- og forfriskningssalg, samt sikre sig mod tyveri. Alt sammen noget, der er meget krævende for kunstformidlere især af mindre og mellemstor størrelse. Vi vælger mobiltelefonen som foretrukket, interaktivt medium, da den er mest udbredt og for de fleste en uadskillelig ledsager døgnet rundt. Men da systemet skal udvikles fra bunden, kan det ikke udelukkes, at der også kommer andre interaktive medier ind over. Desuden er vi opmærksomme på at vælge et system, der ikke udelukker nogen. Man skal altså kunne anvende sin mobiltelefon til systemet, uanset hvem man er telekunde hos. Gennemførelse: Innovation Lab forventer at kunne udvikle the cashless theater ved hjælp af allerede eksisterende, moderne teknologi, bl.a. QR-koder, men må også udvikle nye metoder til at sammenkoble den allerede eksisterende teknologi. Perspektiver: Når vi har udviklet dette koncept, vil det med tiden kunne udbredes til en lang række andre kulturinstitutioner, først i Region Midt, der jo vil få æren sammen med os, og dernæst i hele landet. Dette projekt, hvor man anvender IT som innovativ drivkraft, harmonerer desuden direkte med Region Midts ønsker om styrke sin position på dette område. Tidsplan: Granhøj Dans skal åbne sit nye domicil for publikum i Århus til oktober. Vi tror ikke, det er muligt at have det fuldtudviklede koncept klar til den tid, men forventer, det er endeligt på plads inden udgangen af Budget: På vej.. Vi sender det til jer hurtigst muligt - senest fredag 22. august. Finansieringsplan: Formidling: Også på vej kommer sammen med budgettet. Da the cashless theater er et helt nyt begreb, altså en regulær nyhed, opfundet af de samarbejdende parter, vil der være god basis for at udbrede kendskabet til det og dermed til Region Midt som fremsynet kulturregion, via pressen. Evaluering: Projektet evaluerer på sin vis løbende sig selv, idet det er et koncept, der jo SKAL virke i dagligdagen, når det først er indført.

106 Derudover vil Innovation Lab bruge the cashless theater Granhøj Dans som eksperimentarium, når der opstår nye teknologier, som kan optimere forholdene for såvel brugerne som for ejerne af det kontantløse teater. Bilag: Ét stk.

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Ansøgningsskema til udviklingspuljen I Il 01 I Il I Il Il 11111 III Il II III Il II 1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Dato 10-03-2015 22:35:19 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01 (ddffe996-7891,434f-a637-8722ae46a1f2)

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen.

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Index INDHOLDSFORTEGNELSE side Innovativ digital formidling... 3 Idékatalog 4 Udvalgte funktioner 5 Kort 6 Kalender 7

Læs mere

Formålet med nærværende opgave er at skabe både formidling af tilgængelighed og tilgængelig formidling ved at:

Formålet med nærværende opgave er at skabe både formidling af tilgængelighed og tilgængelig formidling ved at: Teknik & Miljø Plan Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 plan@viborg.dk Tilgængelighed i historiske bykerner - nye veje til Viborgs kulturarv Dato: 10. februar 2014 Tilbudsindhentning Viborg Kommune

Læs mere

Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd

Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd Udarbejdet af Guide til fundraising Hvad gør man, hvis man har en god idé, men ingen penge? Det skal denne guide

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

Fonds- og puljeansøgninger

Fonds- og puljeansøgninger STRUKTUR I ANSØGNINGER Fonds- og puljeansøgninger Vær opmærksom på at mange fonde, har deres egne specifikke ansøgningsskemaer, som skal bruges. Nedenstående er en overordnet guideline til den struktur

Læs mere

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering BUDGET FOR FESTIVAL FOR SAMTIDSKUNST 2012 2011-2012 Udgifter Egenfinanciering Festivalsekretariat Festivalleder 950.000 Administration og controlling 406.000 Koordinator af fundraising og sponsorater 406.000

Læs mere

Ansøgningsskema Udviklings- og markedsføringspuljen

Ansøgningsskema Udviklings- og markedsføringspuljen Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til Udviklingsog markedsføringspuljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

http://udviklingspuljen.bs.dk/skema_adv.asp?id=5575&pid=935992590743&success=1

http://udviklingspuljen.bs.dk/skema_adv.asp?id=5575&pid=935992590743&success=1 Side 1 af 5 Tak for din ansøgning. Den er nu registreret i Styrelsen for Bibliotek og Medier. Denne kvittering udskrives i 2 eksemplarer: Det ene eksemplar underskrives af den økonomisk ansvarlige og sendes

Læs mere

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Side 1 Generelt Projekttitel [kort og præcis beskrivelse af projektet]: Kontaktperson/projektansvarlig [den juridisk ansvarlige for projektets gennemførelse. Den projektansvarlige

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010 [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV)

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) Ansøgningsskema til: Etablering af studentervæksthuse 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) The Animation Workshop Kasernevej

Læs mere

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Idrætsinspiration 2015 Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Indhold og intro Trends og tendenser inden for foreningsfundraising i Danmark Hvad er et egnet fundraisingprojekt og hvorfor?

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren.

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren. DEN GODE ANSØGNING Den gode ansøgning De nedenstående 16. punkter skal betragtes som en generel standardskabelon til projektansøgningen. Det er forskelligt hvor fyldestgørende en projektansøgning støtteyderne

Læs mere

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling Notat Afdeling/enhed Direktionen Oprettelsesdato 04-sep-2014 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn pædmus p-479173 Dokumentnummer PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Ansøgning om støtte til Børne- og ungdomsfestival i Viborg i april 2007. til Regionsrådets møde den 7.

Bilag. Region Midtjylland. Ansøgning om støtte til Børne- og ungdomsfestival i Viborg i april 2007. til Regionsrådets møde den 7. Region Midtjylland Ansøgning om støtte til Børne- og ungdomsfestival i Viborg i april 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 16 Viborg den 9.1.2007 Præcisering af ansøgning vedr.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Hvem uddeler tilskuddet Kulturstyrelsen uddeler midlerne på baggrund af en faglig

Læs mere

1:1 Teater. - Byg en historie, og se den få liv

1:1 Teater. - Byg en historie, og se den få liv 1:1 Teater - Byg en historie, og se den få liv Hvad er 1:1 TEATER? 1:1 Teater er et undervisnings- og teaterkoncept som sigter mod 5 hovedmål: - At fremme skriveglæden og lærelysten hos elever i folkeskolen.

Læs mere

Ansøgningsskema til Region Midtjylland s kulturmidler

Ansøgningsskema til Region Midtjylland s kulturmidler *Projektets titel Danish Folk, Blues & Ragtime Guitar Festival 2009 *Ansøger: Organisation, kontaktperson, adresse, e-mailadresse og telefonnummer. woodlyd Kirkegade 3 8881 Thorsø email:info@s-e-s.dk Tlf:

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningen mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Titel på projektet PRINT YOUR LIFE - 3D-printer festival 2013 Beløb, der ansøges om i Ud-over-KANten-puljen

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent Stålcentrum-RTC Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent anne.boye-moller@teknologisk.dk info@staalcentrum.dk Stålcentrums åbningskonference Kolding,

Læs mere

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013 Hemmelige Stier Årsrapport 2013 KMØ Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som er et af 9 projekter under kulturaftalen Kulturmetropol-Øresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

Du kan læse mere om puljerne på www.roskilde.dk/puljer

Du kan læse mere om puljerne på www.roskilde.dk/puljer Side 3 af 9 Vælg den ønskede pulje. Tryk Næste og du får en beskrivelse af puljen. Du kan læse mere om puljerne på www.roskilde.dk/puljer Start- og Udviklingspuljen Puljen støtter 1. Opstart af nye foreninger,

Læs mere

[DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE]

[DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE] 2007 www.munthe-kaas.dk Peter Munthe-Kaas [DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE] En gennemgang af de forskellige elementer, der kan inddrages I en projektbeskrivelse I forbindelse med fundraising. Gennemgangen

Læs mere

Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg

Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg Dansk Naturvidenskabsfestival... 2 Baggrund for Naturvidenskabsfestival Aalborg... 2 Formålet med Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg... 2 Styregruppen

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet Om Kommunepakken Indhold: Om Spil Dansk Dagen Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med Formål med samarbejdet Spil Dansk Dagens vision Fokuspunkter KODAs forventning til kommunens

Læs mere

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling på møde i Udvalget for kultur og planlægning d. 4. juni 2013. A. sart Danseteater - 13/12988 sart Danseteater søger produktionstilskud på

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

Target People Danmark ApS Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l per@target-people.dk l www.target-people.

Target People Danmark ApS Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l per@target-people.dk l www.target-people. Bilag: Ansøgning om udviklingsstøtte til etablering af CAMPUS FAABORG. Dette materiale er en uddybning af ansøgningen, med fokus på en mere detaljeret beskrivelse af økonomierne i tidligere fremsendte

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder Hvorfor have en virksomhedsprofil på LinkedIn?... 10 Overvejelser inden du

Læs mere

Animation Board Viborg. Koordinationsgruppe. Projektgruppe Erhverv

Animation Board Viborg. Koordinationsgruppe. Projektgruppe Erhverv Organisation: Animation i Viborg Kommune. Animation Board Viborg består af repræsentanter fra Byrådet og Direktionen i Viborg Kommune samt udvalgte repræsentanter, der repræsenterer animationsmiljøet herunder

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Øresundsfestival 2014

Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival er blevet en succespå bare to år. I 2013 spillede 65 artister på 7 scener i løbet af to dage. Vi har skabt et netværk som allerede består af 10 spillesteder og 4

Læs mere

Social inclusion på Kulturen, Lund SVERIGE

Social inclusion på Kulturen, Lund SVERIGE Social inclusion på Kulturen, Lund SVERIGE Social inclusion på Kulturen, Lund I perioden 23. marts til den 30. april 2009 opholdt jeg mig seks uger ved Kulturen, Lund( Sverige) Målet med opholdet var at

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Nørre Nissum 2014 Skolebyen Nørre Nissum uddannelse til kanten

Nørre Nissum 2014 Skolebyen Nørre Nissum uddannelse til kanten Nørre Nissum 2014 Skolebyen Nørre Nissum uddannelse til kanten Hvad er uddannelsesmødet 2014 er en national begivenhed der foregår lokalt i Nørre Nissum. tager pulsen på dansk uddannelsespolitik. giver

Læs mere

Indledning... 2. Problemformulering... 2. Problemstilling... 2. Spørgeundersøgelse... 2. Projektstyring... 4. Projektgruppe... 5

Indledning... 2. Problemformulering... 2. Problemstilling... 2. Spørgeundersøgelse... 2. Projektstyring... 4. Projektgruppe... 5 Indhold Indledning... 2 Problemformulering... 2 Problemstilling... 2 Spørgeundersøgelse... 2 Projektstyring... 4 Projektgruppe... 5 Paramenter på 3 eksisterende teater hjemmesider... 6 Om os... 7 Konkurrencer...

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Projektets mål Projektet tager afsæt i afprøvning af et nyt medie som en anderledes formidlingsform: et digitalt magasin der indeholder video,

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4...

file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4... file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4... Page 1 of 1 02-06-2015 From: KFFKP Sekretariat og Presse Sent: 27-05-2015 09:43:21 To: Stine H i S rensen CC:

Læs mere

Hensigtserklæring. Information om organisationen. Information om forslaget. Organisationens navn (på engelsk) FIRST Scandinavia

Hensigtserklæring. Information om organisationen. Information om forslaget. Organisationens navn (på engelsk) FIRST Scandinavia BilagKB130618pkt 0802 Information om organisationen Hensigtserklæring Organisationens navn (på engelsk) FIRST Scandinavia Organisationens navn på eget sprog FIRST Scandinavia Kontaktperson i organisationen

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Kreative Børn Status 2013

Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn - 2013 Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens kulturaftale KulturMetropolØresund. De 12 kommuner er: Allerød, Herlev,

Læs mere

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Tværfagligt Brobygningsprojekt Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Mona Høgh, Projektleder, Læreruddannelsen Roskilde,

Læs mere

24 FAGPAKKER med webbøger, ipraxisforløb og mobilmissioner. KOM GODT I GANG via kurser, webinars og vores online helpdesk NYT LÆRINGSKONCEPT

24 FAGPAKKER med webbøger, ipraxisforløb og mobilmissioner. KOM GODT I GANG via kurser, webinars og vores online helpdesk NYT LÆRINGSKONCEPT NYT LÆRINGSKONCEPT NY EUD 2015 24 FAGPAKKER med webbøger, ipraxisforløb og mobilmissioner KOM GODT I GANG via kurser, webinars og vores online helpdesk praxisonline er elevens digitale boghylde. Herfra

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Kontraktens start: 5. april 2011 Kontraktens slut: 1. juli 2014 Journalnummer: 13376231510 Kontraktens parter Region: Region

Læs mere

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen 6. Rekruttering Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen Find vej Dagen fortsætter som forbundets store synligheds og rekrutteringssatsning primært rettet mod familier. Find vej dagen er også i 2015 støttet

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Ansøgningsskema Udviklings- og markedsføringspuljen

Ansøgningsskema Udviklings- og markedsføringspuljen Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til Udviklingsog markedsføringspuljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Det nye VisitVesthimmerland Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Vi markedsfører Vesthimmerland, rådgiver og servicerer både gæster og turisterhverv Fordi turismen er af stor betydning

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

UDBUD. Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland. 6. maj 2015

UDBUD. Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland. 6. maj 2015 UDBUD Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland 6. maj 2015 ormål Erhvervsskolen Nordsjælland (Esnord) har siden januar 2015 arbejdet med gennemførelse af et ca. 2 årigt projekt, der skal

Læs mere

Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10

Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10 Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10 Projektets titel På vej mod methansamfundet? - anvendelse af brint til opgradering af

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012 Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Spørgeskemaundersøgelse. Spurgt mere end 12.000 Besvarelser

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN KORT Kulturhavn er Danmarks største havnefestival med over 200 forskellige kultur- og idrætsoplevelser i Københavns Havn. På bare 12 år

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjaelland.dk eller med post

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5

Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5 Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5 Info om projektet A Technicolor Dream Part 4 En festival hvor computer og kreativitet møder mennesker til spændende samvær og udfoldelse. Vi sigter mod at det kommende Campus

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

HANSTHOLM FYRS FREMTID

HANSTHOLM FYRS FREMTID HANSTHOLM FYRS FREMTID KUNST- OG KULTURGRUPPEN 3. APRIL, 2013 1 HOVEDIDÉ Kunst- og kulturgruppens idé er, at Hanstholm Fyr i fremtiden skal have et indhold, der med én overskrift hedder DET NORDATLANTISKE

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Open Call 2015. Ansøgningsvejledning

Open Call 2015. Ansøgningsvejledning Open Call 2015 Ansøgningsvejledning OPEN CALL 2015 OPEN CALL 2015 Aarhus 2017 inviterer nye kulturprojekter til at blive en del af programmet et helt år med kulturelle oplevelser! Vi udvikler et program,

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Alle vil have apps. En løsning til alle

Alle vil have apps. En løsning til alle Alle vil have apps Der er flere mobiltelefoner end indbyggere i Danmark 86 % af alle nye telefoner er en smartphone 20 % af alle søgninger på nettet er via mobiltelefon Over 80 % af alle køb indledes på

Læs mere