2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014"

Transkript

1 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Campus Bornholm (Erhvervsskole) Svarprocent: 72% ( besvarelser ud af 2 mulige) Skolerapport

2 Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af undersøgelsens resultater Del II: Del III: Del IV: Del V: Del VI: Resultater og anbefalinger til det videre arbejde Frafaldstema, tilvalgsmoduler og baggrundsanalyse Uddybende datagrundlag - Spredningsmål Resultater i tabelform Uddrag til Undervisningsmiljøvurdering og handlingsplan Appendiks: Generel information om undersøgelsen, læsevejledning og oversigt over undersøgelsens spørgsmål Baggrund Viden og uddannelse er en forudsætning for, at vores samfund kan blive ved med at være konkurrencedygtigt. Og set i et bredere perspektiv er det en forudsætning for landets udvikling. En forudsætning for at der skabes reel læring er, at elever, kursister og studerende er tilstrækkeligt motiverede og har rammerne for at modtage læring. En væsentlig med- og modspiller for denne forudsætning er skolen, dens rammer, dens undervisere og principper for skoleledelse. Og derfor er det vigtigt at kende sundhedstilstanden og have et redskab, der kan give retning i kvalitetsarbejdet. Det har I med denne rapport. Men husk det gamle ordsprog om, at grisen ikke bliver federe, hvis man vejer den. Måling skal følges op af handlingsplaner og handlinger, der vedligeholder eller forbedrer det bestående. God fornøjelse! Med venlig hilsen Elevtrivselsholdet, Ennova Rapporten er udarbejdet af: Ennova A/S Ennova A/S. Alle rettigheder til metoder, tal og grafisk formidling forbeholdes. [2]

3 Datagrundlag Antal mulige svar Antal svar Svarprocent Landsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU 258 Campus Bornholm (Erhvervsskole) 2 72% Bil, fly og andre transportmidler % Bygge og anlæg % Mad til mennesker % Merkantil 87 82% Produktion og udvikling % Strøm, styring og it 37 54% [3]

4 Sammenfatning af undersøgelsens resultater Svarprocent på Campus Bornholm (Erhvervsskole) Svarprocenten på Campus Bornholm (Erhvervsskole) er på 72%. Svarprocenten er på et middelniveau til sammenligning med lignende undersøgelser. Det kan derfor være en god idé indledningsvist at drøfte, hvorfor der ikke har været fuld tilslutning til undersøgelsen. Den middelhøje svarprocent betyder dog stadigvæk, at resultaterne i rapporten er et godt fundament for det videre arbejde. Hvor høj er den overordnede trivsel? I figuren ser I hovedresultatet af Elevtrivselsundersøgelsen 14 på Campus Bornholm (Erhvervsskole). Her kan I desuden se hvordan I ligger i forhold til relevante benchmarks. Tallet i [ ] viser udviklingen siden ETU 13. Er den mindre end +/- 1 angives det som [+2] 69 Elevtrivsel Campus Bornholm (Erhvervsskole) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) 88 Sådan kan der skabes større trivsel på Campus Bornholm (Erhvervsskole). Analysen af undersøgelsens svar på Campus Bornholm (Erhvervsskole) viser, at nogle områder er vigtigere at forbedre end andre, for at trivslen bliver så høj som mulig. PRIORITER prioriteringsområder Følgende indsatsområder bør prioriteres. De vurderes lavt samtidig med, at de har stor betydning for trivslen: [Ingen punkter] VEDLIGEHOLD jeres styrker Følgende indsatsområder bør vedligeholdes. De vurderes højt samtidig med, at de har stor betydning for trivslen. Gør mere af det, I er gode til: Undervisere Undervisning Egen motivation Campus Bornholm (Erhvervsskole) Landsgennemsnit Sidste måling Højeste 5 resultater Jeg overholder aftaler med lærerne Jeg kommer til tiden Lærerne giver os ansvar Jeg har adgang til det nødvendige it-udstyr, når jeg har brug for det i undervisningen 84 Der forventes noget af mig i undervisningen 83 Laveste 5 resultater Vi bruger skolens intranet/lms-system i undervisningen Skolen reagerer hurtigt overfor elever, der ikke følger reglerne Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen Hvordan vurderer du dine arbejdsforhold på skolen (fx borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder)? Hvordan vurderer du skolens indretning og udseende? [4]

5 Uddybende datagrundlag - Spredningsmål Landsgennemsnit Spredningstal** Model* Sprøgeramme*** Elevtrivsel Hvordan vurderer du skolen som helhed? M Alle I hvilken grad vil du anbefale uddannelsen på skolen til andre? 45 M Alle Organisering 67 Hvordan vurderer du den hjælp, du får fra skolens kontor/elevadministration? M Alle Skolen reagerer hurtigt overfor elever, der ikke følger reglerne Kun GRD+HVD Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen M Alle Jeg kan finde de informationer, jeg har brug for på skolen 44 M Alle Undervisere Hvordan vurderer du din samlede lærergruppes lyst til og interesse for at undervise? 38 M Alle Hvordan vurderer du din samlede lærergruppes faglige dygtighed? 35 M Alle Hvordan vurderer du din samlede lærergruppes evne til at forklare tingene, så du forstår dem? 41 M Alle Lærerne er gode til at give tilbagemeldinger på min indsats Alle Lærerne respekterer os 49 Kun GRD+HVD Lærerne overholder aftaler 45 Alle Lærerne virker godt forberedte Alle Lærerne giver os ansvar Kun GRD+HVD Undervisning I undervisningen arbejder vi også med at få nye ideer og være kreative Kun GRD+HVD Jeg bliver udfordret i undervisningen 49 Kun GRD+HVD Vi har indflydelse på undervisningen Kun GRD+HVD Der forventes noget af mig i undervisningen M Alle Der er sammenhæng mellem undervisningen i de forskellige fag 69 5 Kun GRD+HVD Vi bruger skolens intranet/lms-system i undervisningen Kun GRD+HVD Lærerne inddrager IT og elektroniske medier i undervisningen 7 51 Kun GRD+HVD Hvordan vurderer du undervisningen? 7 36 M Alle Socialt miljø Jeg kan få hjælp og støtte fra mine kammerater på skolen M Alle (Tilvalg på RED.HVD Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen 47 Kun GRD+HVD Hvordan vurderer du sammenholdet mellem eleverne i klassen? 38 M Alle (Tilvalg på RED.HVD Hvordan vurderer du stemningen på skolen? 36 M Alle (Tilvalg på RED.HVD Jeg er glad for at gå på skolen 47 Alle (Tilvalg på RED.HVD Skolen er et rart sted at være 46 Alle Fysisk miljø 7 65 Hvordan vurderer du skolens indretning og udseende? Kun GRD+HVD Hvordan vurderer du skolens vedligeholdelse og rengøring? 68 M Alle Hvordan vurderer du dine arbejdsforhold på skolen (fx borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder)? M Alle Egen motivation Hvordan vurderer du din lyst til at lære nyt? M Alle Hvordan vurderer du din egen indsats i undervisningen? 34 M Alle Jeg overholder aftaler med lærerne Kun GRD+HVD Jeg kommer til tiden Kun GRD+HVD Jeg er forberedt til timerne 41 Kun GRD+HVD Jeg deltager aktivt i undervisningen 45 Kun GRD+HVD Udstyr & materialer 82 Jeg har adgang til det nødvendige it-udstyr, når jeg har brug for det i undervisningen M Alle Jeg kan få hjælp, når der er problemer med skolens it-udstyr 49 M Alle * Model: Hvis spørgsmålet er markeret med model så indgår det i analyse modellen (se nærmere i appendiks) ** Spredningstal: For en uddybning af spredningstallet, se appendiks *** GRD = Grundforløb, HVD=Hovedforløb og RED.HVD=Reduceret hovedforløb [5]

6 Del II Resultater og anbefalinger til det videre arbejde [6]

7 Elevtrivsel Grafen viser det samlede resultat for Campus Bornholm (Erhvervsskole) samt for uddannelsesretningerne. 1 Elevtrivsel 72 [+2] [+3] 72 [-1] 72 [+5] 72 [+7] 67 [-1] Campus Bornholm (Erhvervsskole) Strøm, styring og it Bygge og anlæg Bil, fly og andre transportmidler Merkantil Mad til mennesker Produktion og udvikling [7]

8 Elevtrivsel Tabellen viser resultaterne for Elevtrivsel på Campus Bornholm (Erhvervsskole) samt for uddannelsesretningerne. Elevtrivsel I hvilken grad vil du anbefale uddannelsen på skolen til andre? Hvordan vurderer du skolen som helhed? Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Campus Bornholm (Erhvervsskole) Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg * 66 Mad til mennesker 72 7 Merkantil Produktion og udvikling Strøm, styring og it * * Grundforløb Hovedforløb >: Særdeles god vurdering 7-: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse/klasse/hold har opnået det bedste resultat indenfor de viste resultater) Note: Der kan forekomme manglende resultater i tabellen, hvilket i så fald skyldes, at der har været forskellige spørgeskemaer (hhv. grundforløb, hovedforløb og et reduceret hovedforløbsskema) benyttet til de forskellige uddannelser. [8]

9 Elevtrivsel på tværs af deltagende skoler Ekstern benchmarking - Skoleniveau I grafen til højre kan I se hvor Campus Bornholm (Erhvervsskole) som helhed er placeret mht. trivsel og skolens størrelse i forhold til andre skoler Campus Bornholm (Erhvervsskole) Øvrige skoler ELEVTRIVSEL Antal svar på skolen [9]

10 Trivsel og Risiko for frafald Segmentering Figuren viser, hvordan eleverne kan inddeles i typer ud fra samspillet mellem deres trivsel og overvejelser om at droppe ud. I kan læse mere om de fire typers karakteristika under figuren. Lav ELEVTRIVSEL Høj 3% 15% [-1] % [+6] 12% [-4] Ja HAR DU INDEN FOR DE SENESTE 3 MÅNEDER SERIØST OVERVEJET AT STOPPE PÅ UDDANNELSEN? Nej AMBASSADØR Ambassadører kendetegnes ved høj tilfredshed og høj loyalitet. Deres yderst positive holdning bevirker, at de bidrager positivt til skolens virke, og at de anbefaler skolen og uddannelsen til venner og bekendte. PÅ-VEJ-VÆK På-vej-væk elever er generelt kendetegnet ved at være utilfredse, og i tvivl om deres valg af uddannelse og uddannelsessted. TROFAST De Trofaste udtrykker lav til mellem trivsel, men høj loyalitet. Når de - trods den lavere trivsel - ikke ønsker eller overvejer at forlade uddannelsen/skolen, kan det være begrundet i de betragtelige personlige omkostninger, der kan være ved at skifte uddannelse og/eller skole. TROLØS De Troløse er meget kritiske og ikke afskrækkede ved tanken om at skifte uddannelse/skole, såfremt et markant bedre alternativ tilbyder sig. Elevtyper på Campus Bornholm (Erhvervsskole) Ambassadør Trofast Troløs På-vej-væk Campus Bornholm (Erhvervsskole) % [+6] 12% [-4] 3% 15% [-1] Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 65% 18% 4% 14% [1]

11 af overordnede indsatsområder af overordnede indsatsområder Indsatsområderne er de "håndtag", der kan drejes på for at skabe højere trivsel. Alle områder behandles i detaljer i resten af rapporten, hvor I kan se de specifikke spørgsmål, der danner de viste resultater. 1 [+2] [+4] 87 [+5] 87 7 [+2] 65 [-1] 86 Campus Bornholm (Erhvervsskole) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) 85 [+3] 82 [+5] 92 Organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer Effekt på trivslen I cirkeldiagrammet kan I se, hvilke områder der har størst betydning for trivslen. 1% Organisering 22% Undervisere 18% Undervisning 1% Socialt miljø 12% Fysisk miljø 27% Egen motivation % Udstyr & materialer Fra vurderinger og effekter til prioriteringskortet - på næste side ser I det strategiske prioriteringskort. Som det fremgår af billedet til højre så er prioriteringskortet sammensat dels af vurderinger ovenfor på de forskellige indsatsområder og dels af ovenstående effekter. Dermed vil relativt gode resultater med høj betydning fremgå i kategorien VEDLIGEHOLD. Relativt dårlige resultater med høj betydning kategoriseres som PRIORITER. Ligeledes deles indsatsområderne med lav betydning mellem TILPAS og OBSERVER alt efter den vurderingen af området er relativt hø jt eller lavt. [11]

12 Hvor skal der sættes ind for at forbedre trivslen? Prioriteringskortene viser vejen Det overordnede prioriteringskort viser vurderingen af indsatsområderne i kombination med den effekt, en forbedring vil have på trivslen. Når I skal udvælge indsatsområder, kan prioriteringskortene inspirere jer i debatten om, hvor der skal ske forbedringer hos jer. Prioriteringskortet er med andre ord et hjælperedskab og ikke en facitliste over, hvor der skal sættes ind. VURDERING 85 TILPAS VEDLIGEHOLD Udstyr & materialer Undervisning Socialt miljø Egen motivation Undervisere Organisering 7 Fysisk miljø OBSERVER PRIORITER 65 Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj PRIORITER [Ingen punkter] VEDLIGEHOLD Undervisere Undervisning Egen motivation TILPAS Socialt miljø Udstyr & materialer OBSERVER Organisering Fysisk miljø Sådan tolker I Prioriteringskortet Rapporten har indtil nu vist niveauet i trivslen. Prioriteringskortene på denne samt de følgende sider kan hjælpe med at udpege de indsatsområder, hvor en forbedring vil have den største EFFEKT på trivslen. Det er nemlig ikke nok kun at kigge på vurderingen af indsatsområderne. Det er også nødvendigt, at sammenholde vurderingen med, hvor stor en betydning indsatsområderne har for trivslen: PRIORITER Prioriteringsområder Høj betydning + Lav vurdering: De områder, hvor vurderingen er relativ lav, samtidig med at området er af stor betydning for trivlsen bør prioriteres i det omfang det er muligt. Ethvert forbedringsarbejde bør tage afsæt i prioriteringsområderne, da en indsats her vil give det største afkast og dermed stø rre trivsel. VEDLIGEHOLD Styrker Høj betydning + Høj vurdering: Dette område kan betragtes som en styrke. Det har stor betydning for trivslen, samtidig med at vurderingen på området er relativ høj. Hvis den høje vurdering fastholdes eller forbedres vil man vedligeholde eller endda forbedre den nuværende trivsel. Området bør - trods den gode vurdering - derfor ikke nedprioriteres, da dette vil få stor negativ effekt på trivslen. Find de ting I gør rigtigt og gør mere af det. TILPAS Muligheder Lav betydning + Høj vurdering: I dette område er vurderingen relativt høj, og en yderligere forbedring vil ikke have den store effekt på den overordnede trivsel. Her kan det være relevant enten at nedjustere ressourceforbruget eller i højere grad kommunikere den høje vurdering, så området får større betydning og dermed i højere grad vil påvirke deres opfattelsen af den overordnede trivsel. OBSERVER Svagheder Lav betydning + Lav vurdering: Indsatsmråder med begrænset betydning for trivslen og lav vurdering skal kun prioriteres, hvis der er en forventning om, at indsatsområdet i fremtiden vil få større betydning for trivslen eller at det er et strategisk vigtigt område. Følg udviklingen på indsatsområdet. Bemærk farveskalaen i højre side af prioriteringskortene I højre side af prioriteringskortene ses et udsnit af en farveskala. I sin fulde udstrækning spænder farveskalaen fra rød (index, dvs. lavest mulige vurdering) til grøn (index 1, dvs. højest mulige vurdering). Udsnittet af farveskalaen for det enkelte prioriteringskort indikerer hvor på -1 skalaen vi befinder os i det givne tilfælde. I fortolkningen af hvert enkelt prioriteringskort bør man således tage højde for, om skalaen er overvejende rød (dvs. lave resultater), orange (dvs. middel resultater), eller grøn (dvs. høje resultater). [12]

13 af overordnet indsatsområder Tabellen viser resultaterne for de overordnede indsatsområder på Campus Bornholm (Erhvervsskole) samt for uddannelsesretningerne. Organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Campus Bornholm (Erhvervsskole) 7 82 Bil, fly og andre transportmidler 84* 83* * 88 Bygge og anlæg 64 Mad til mennesker 64 82* Merkantil 66 92* Produktion og udvikling 66 Strøm, styring og it 82 83* 83* 7 87 Grundforløb 7 82 Hovedforløb >: Særdeles god vurdering 7-: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse/klasse/hold har opnået det bedste resultat indenfor de viste resultater) Note: Der kan forekomme manglende resultater i tabellen, hvilket i så fald skyldes, at der har været forskellige spørgeskemaer (hhv. grundforløb, hovedforløb og et reduceret hovedforløbsskema) benyttet til de forskellige uddannelser. [13]

14 Organisering Gennemgang af de syv indsatsområder De syv indsatsområder er dem I aktivt kan arbejde med for at forbedre den samlede trivsel. Derfor gennemgår vi på de følgende sider indsatsområderne hver for sig. Vi viser en vurdering af hvert spørgsmål, der er stillet for at vurdere forholdet. Prioriteringskortene på de følgende sider er kun gældende for det enkelte indsatsområde. For at I kan vide, hvilken placering forholdet har i det overordnede prioriteringskort kan I kigge øverst til højre på siden med det specifikke prioriteringskort. Der har vi angivet, hvor I er i kortet og hvad I derfor bør gøre. Organisering Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Organisering på Campus Bornholm (Erhvervsskole). Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Organisering. 1 [+2] [+3] [+2] 86 Campus Bornholm (Erhvervsskole) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) 62 [-2] 64 Organisering Hvordan vurderer du den hjælp, du får fra skolens kontor/elevadministration? Jeg kan finde de informationer, jeg har brug for på skolen Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Organisering på Campus Bornholm (Erhvervsskole). 1 Campus Bornholm (Erhvervsskole) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) [+2] 61 [-1] Skolen reagerer hurtigt overfor elever, der ikke følger reglerne [14]

15 Organisering Prioriteringskort for Organisering 85 TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Organisering, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Organisering på Campus Bornholm (Erhvervsskole). VURDERING OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 3. Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen 4. Skolen reagerer hurtigt overfor elever, der ikke følger reglerne VEDLIGEHOLD 2. Jeg kan finde de informationer, jeg har brug for på skolen TILPAS 1. Hvordan vurderer du den hjælp, du får fra skolens kontor/elevadministration? OBSERVER [Ingen punkter] [15]

16 Organisering Graferne viser resultaterne for Organisering på Campus Bornholm (Erhvervsskole) samt for uddannelsesretningerne. 1 [+2] [+4] [+4] [-1] 66 [-14] Organisering 64 Campus Bornholm (Erhvervsskole) Bil, fly og andre transportmidler Strøm, styring og it Merkantil Bygge og anlæg Produktion og udvikling Mad til mennesker [16]

17 Organisering Tabellen viser resultaterne for Organisering på Campus Bornholm (Erhvervsskole) samt for uddannelsesretningerne. Organisering Hvordan vurderer du den hjælp, du får fra skolens kontor/elevadministrat i on? Jeg kan finde de informationer, jeg har brug for på skolen Jeg får god information om aflys- Skolen reagerer hurtigt overfor elever, der ikke følger ninger og ændrin- reglerne ger af undervisningen Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Campus Bornholm (Erhvervsskole) Bil, fly og andre transportmidler 84* 91* 88* * 7* Bygge og anlæg Mad til mennesker Merkantil Produktion og udvikling Strøm, styring og it Grundforløb Hovedforløb >: Særdeles god vurdering 7-: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse/klasse/hold har opnået det bedste resultat indenfor de viste resultater) Note: Der kan forekomme manglende resultater i tabellen, hvilket i så fald skyldes, at der har været forskellige spørgeskemaer (hhv. grundforløb, hovedforløb og et reduceret hovedforløbsskema) benyttet til de forskellige uddannelser. [17]

18 Undervisere Undervisere Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Undervisere på Campus Bornholm (Erhvervsskole). Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Undervisere [-1] 86 [-1] 88 Campus Bornholm (Erhvervsskole) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) [+2] 85 Undervisere Hvordan vurderer du din samlede lærergruppes faglige dygtighed? Hvordan vurderer du din samlede lærergruppes lyst til og interesse for at undervise? Hvordan vurderer du din samlede lærergruppes evne til at forklare tingene, så du forstår dem? De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Undervisere på Campus Bornholm (Erhvervsskole). 1 [+25] 86 [+19] 68 [+25] [+29] Campus Bornholm (Erhvervsskole) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) 88 [+25] 88 Lærerne virker godt forberedte Lærerne er gode til at give tilbagemeldinger på min indsats Lærerne overholder aftaler Lærerne giver os ansvar Lærerne respekterer os [18]

19 Undervisere Prioriteringskort for Undervisere 9 TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Undervisere, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Undervisere på Campus Bornholm (Erhvervsskole). VURDERING OBSERVER Lav 9 EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 5. Hvordan vurderer du din samlede lærergruppes faglige dygtighed? 7. Hvordan vurderer du din samlede lærergruppes evne til at forklare tingene, så du forstår dem? VEDLIGEHOLD 6. Hvordan vurderer du din samlede lærergruppes lyst til og interesse for at undervise? 8. Lærerne virker godt forberedte 1. Lærerne overholder aftaler 12. Lærerne respekterer os TILPAS 11. Lærerne giver os ansvar OBSERVER 9. Lærerne er gode til at give tilbagemeldinger på min indsats [19]

20 Undervisere Graferne viser resultaterne for Undervisere på Campus Bornholm (Erhvervsskole) samt for uddannelsesretningerne [-1] [+4] [+4] [-3] Undervisere [-8] Campus Bornholm (Erhvervsskole) Strøm, styring og it Bygge og anlæg Merkantil Mad til mennesker Bil, fly og andre transportmidler Produktion og udvikling []

21 Undervisere Tabellen viser resultaterne for Undervisere på Campus Bornholm (Erhvervsskole) samt for uddannelsesretningerne. Undervisere Hvordan vurderer du din samlede lærergruppes faglige dygtighed? Hvordan vurderer du din samlede lærergruppes lyst til og interesse for at undervise? Hvordan vurderer du din samlede Lærerne er gode til at give tilbagemeldinger på min indsats lærergruppes evne til at forklare tingene, så du forstår dem? Lærerne virker godt forberedte Lærerne overholder aftaler Lærerne giver os ansvar Lærerne respekterer os Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 68 Campus Bornholm (Erhvervsskole) 84 Bil, fly og andre transportmidler * 68 Bygge og anlæg Mad til mennesker Merkantil Produktion og udvikling * Strøm, styring og it 83* 83* 87* * 88* 87* 95* Grundforløb 84 Hovedforløb >: Særdeles god vurdering 7-: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse/klasse/hold har opnået det bedste resultat indenfor de viste resultater) Note: Der kan forekomme manglende resultater i tabellen, hvilket i så fald skyldes, at der har været forskellige spørgeskemaer (hhv. grundforløb, hovedforløb og et reduceret hovedforløbsskema) benyttet til de forskellige uddannelser. [21]

22 Undervisning Undervisning Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Undervisning på Campus Bornholm (Erhvervsskole). Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Undervisning. 1 [+4] 87 7 [-2] 85 Campus Bornholm (Erhvervsskole) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) 83 [+6] 9 Undervisning Hvordan vurderer du undervisningen? Der forventes noget af mig i undervisningen De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Undervisning på Campus Bornholm (Erhvervsskole) [+5] [+4] [+4] Campus Bornholm (Erhvervsskole) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) 47 [+23] 62 [+3] 91 [+9] 7 89 I undervisningen arbejder vi også med at få nye ideer og være kreative Vi har indflydelse på undervisningen Jeg bliver udfordret i undervisningen Der er sammenhæng mellem undervisningen i de forskellige fag Vi bruger skolens intranet/lmssystem i undervisningen Lærerne inddrager IT og elektroniske medier i undervisningen [22]

23 Undervisning Prioriteringskort for Undervisning 9 TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Undervisning, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Undervisning på Campus Bornholm (Erhvervsskole). VURDERING OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 15. I undervisningen arbejder vi også med at få nye ideer og være kreative 16. Vi har indflydelse på undervisningen 18. Der er sammenhæng mellem undervisningen i de forskellige fag VEDLIGEHOLD 17. Jeg bliver udfordret i undervisningen TILPAS 13. Hvordan vurderer du undervisningen? 14. Der forventes noget af mig i undervisningen. Lærerne inddrager IT og elektroniske medier i undervisningen OBSERVER 19. Vi bruger skolens intranet/lms-system i undervisningen [23]

24 Undervisning Graferne viser resultaterne for Undervisning på Campus Bornholm (Erhvervsskole) samt for uddannelsesretningerne. 1 [+4] 83 [+3] [-9] Undervisning [-7] Campus Bornholm (Erhvervsskole) Strøm, styring og it Merkantil Mad til mennesker Produktion og udvikling Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg [24]

25 Undervisning Tabellen viser resultaterne for Undervisning på Campus Bornholm (Erhvervsskole) samt for uddannelsesretningerne. Undervisning Hvordan vurderer du undervisninge n? Der forventes noget af mig i undervisningen I undervisningen arbejder vi også med at få nye ideer og være kreative Vi har indflydelse på undervisninge n Jeg bliver udfordret i undervisningen Der er sammenhæng mellem undervisningen i de forskellige fag Vi bruger skolens intranet/lmssystem i undervisningen Lærerne inddrager IT og elektroniske medier i undervisningen Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU * 7 Campus Bornholm (Erhvervsskole) Bil, fly og andre transportmidler 67 * * * Bygge og anlæg Mad til mennesker * 72 7 Merkantil Produktion og udvikling Strøm, styring og it 83* * 88* 68 * 55 Grundforløb Hovedforløb >: Særdeles god vurdering 7-: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse/klasse/hold har opnået det bedste resultat indenfor de viste resultater) Note: Der kan forekomme manglende resultater i tabellen, hvilket i så fald skyldes, at der har været forskellige spørgeskemaer (hhv. grundforløb, hovedforløb og et reduceret hovedforløbsskema) benyttet til de forskellige uddannelser. [25]

26 Socialt miljø Socialt miljø Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Socialt miljø på Campus Bornholm (Erhvervsskole). Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Socialt miljø. 1 [+5] 87 [+5] 87 [+8] 84 Campus Bornholm (Erhvervsskole) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) 82 [+2] Socialt miljø Hvordan vurderer du stemningen på skolen? Hvordan vurderer du sammenholdet mellem eleverne i klassen? Jeg kan få hjælp og støtte fra mine kammerater på skolen De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Socialt miljø på Campus Bornholm (Erhvervsskole) [-2] [+3] [-1] 92 Campus Bornholm (Erhvervsskole) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) 91 Jeg er glad for at gå på skolen Skolen er et rart sted at være Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen [26]

27 Socialt miljø Prioriteringskort for Socialt miljø 84 TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Socialt miljø, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Socialt miljø på Campus Bornholm (Erhvervsskole). VURDERING OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER [Ingen punkter] VEDLIGEHOLD 24. Jeg er glad for at gå på skolen 25. Skolen er et rart sted at være TILPAS 23. Jeg kan få hjælp og støtte fra mine kammerater på skolen OBSERVER 21. Hvordan vurderer du stemningen på skolen? 22. Hvordan vurderer du sammenholdet mellem eleverne i klassen? 26. Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen [27]

28 Socialt miljø Graferne viser resultaterne for Socialt miljø på Campus Bornholm (Erhvervsskole) samt for uddannelsesretningerne. 1 [+5] 83 [+11] [+7] Socialt miljø [-5] Campus Bornholm (Erhvervsskole) Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Mad til mennesker Strøm, styring og it Merkantil Produktion og udvikling [28]

29 Socialt miljø Tabellen viser resultaterne for Socialt miljø på Campus Bornholm (Erhvervsskole) samt for uddannelsesretningerne. Socialt miljø Hvordan vurderer Hvordan vurderer du sammenholdet du stemningen på mellem eleverne i skolen? klassen? Jeg kan få hjælp og støtte fra mine kammerater på skolen Jeg er glad for at gå på skolen Skolen gjorde meget for at vi skulle Skolen er et rart føle os godt tilpas, sted at være da vi startede på uddannelsen Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 82 Campus Bornholm (Erhvervsskole) 82 Bil, fly og andre transportmidler 83* * 82* 86* * Bygge og anlæg 7 72 Mad til mennesker Merkantil 72 86* 82 Produktion og udvikling 72 Strøm, styring og it 83* Grundforløb 82 Hovedforløb >: Særdeles god vurdering 7-: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse/klasse/hold har opnået det bedste resultat indenfor de viste resultater) Note: Der kan forekomme manglende resultater i tabellen, hvilket i så fald skyldes, at der har været forskellige spørgeskemaer (hhv. grundforløb, hovedforløb og et reduceret hovedforløbsskema) benyttet til de forskellige uddannelser. [29]

30 Fysisk miljø Fysisk miljø Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Fysisk miljø på Campus Bornholm (Erhvervsskole) Campus Bornholm (Erhvervsskole) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) 89 Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Fysisk miljø. 7 [+2] 65 [-1] 65 [+3] [-1] Fysisk miljø Hvordan vurderer du dine arbejdsforhold på skolen (fx borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder)? Hvordan vurderer du skolens vedligeholdelse og rengøring? De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Fysisk miljø på Campus Bornholm (Erhvervsskole). 1 Campus Bornholm (Erhvervsskole) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) [+3] 66 Hvordan vurderer du skolens indretning og udseende? [3]

31 Fysisk miljø Prioriteringskort for Fysisk miljø TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Fysisk miljø, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Fysisk miljø på Campus Bornholm (Erhvervsskole). VURDERING OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 29. Hvordan vurderer du skolens indretning og udseende? VEDLIGEHOLD [Ingen punkter] TILPAS 28. Hvordan vurderer du skolens vedligeholdelse og rengøring? OBSERVER 27. Hvordan vurderer du dine arbejdsforhold på skolen (fx borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder)? [31]

32 Fysisk miljø Graferne viser resultaterne for Fysisk miljø på Campus Bornholm (Erhvervsskole) samt for uddannelsesretningerne. 1 Fysisk miljø 7 [+2] [+6] [-1] [-8] 7 [-1] 66 [+3] Campus Bornholm (Erhvervsskole) Bil, fly og andre transportmidler Mad til mennesker Bygge og anlæg Produktion og udvikling Strøm, styring og it Merkantil [32]

33 Fysisk miljø Tabellen viser resultaterne for Fysisk miljø på Campus Bornholm (Erhvervsskole) samt for uddannelsesretningerne. Fysisk miljø Hvordan vurderer du dine arbejdsforhold på skolen (fx Hvordan vurderer Hvordan vurderer borde, stole, du skolens vedligeholdelse og rengø- du skolens indretning og udseende? klasselokalerring? laboratorier, værksteder)? Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Campus Bornholm (Erhvervsskole) Bil, fly og andre transportmidler * 65 84* 65 Bygge og anlæg 68* * Mad til mennesker Merkantil Produktion og udvikling Strøm, styring og it Grundforløb Hovedforløb >: Særdeles god vurdering 7-: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse/klasse/hold har opnået det bedste resultat indenfor de viste resultater) Note: Der kan forekomme manglende resultater i tabellen, hvilket i så fald skyldes, at der har været forskellige spørgeskemaer (hhv. grundforløb, hovedforløb og et reduceret hovedforløbsskema) benyttet til de forskellige uddannelser. [33]

34 Egen motivation Egen motivation Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Egen motivation på Campus Bornholm (Erhvervsskole). Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Egen motivation. 1 [+3] 85 [+3] Campus Bornholm (Erhvervsskole) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) [+2] Egen motivation Hvordan vurderer du din egen indsats i undervisningen? Hvordan vurderer du din lyst til at lære nyt? De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Egen motivation på Campus Bornholm (Erhvervsskole). 1 [-1] [-3] Campus Bornholm (Erhvervsskole) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) [-1] 87 Jeg er forberedt til timerne Jeg kommer til tiden Jeg overholder aftaler med lærerne Jeg deltager aktivt i undervisningen [34]

35 Egen motivation Prioriteringskort for Egen motivation 95 TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Egen motivation, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Egen motivation på Campus Bornholm (Erhvervsskole). VURDERING OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 32. Jeg er forberedt til timerne 35. Jeg deltager aktivt i undervisningen VEDLIGEHOLD 34. Jeg overholder aftaler med lærerne TILPAS 33. Jeg kommer til tiden OBSERVER 3. Hvordan vurderer du din egen indsats i undervisningen? 31. Hvordan vurderer du din lyst til at lære nyt? [35]

36 Egen motivation Graferne viser resultaterne for Egen motivation på Campus Bornholm (Erhvervsskole) samt for uddannelsesretningerne. 1 [+3] 82 [+6] [+7] [+4] [-5] [+3] Egen motivation [-5] Campus Bornholm (Erhvervsskole) Mad til mennesker Strøm, styring og it Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Merkantil Produktion og udvikling [36]

37 Egen motivation Tabellen viser resultaterne for Egen motivation på Campus Bornholm (Erhvervsskole) samt for uddannelsesretningerne. Egen motivation Hvordan vurderer Hvordan du din egen vurderer indsats du din lyst til i at lære nyt? undervisningen? Jeg er forberedt til timerne Jeg kommer til tiden Jeg overholder aftaler med lærerne Jeg deltager aktivt i undervisningen Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Campus Bornholm (Erhvervsskole) 87 9 Bil, fly og andre transportmidler 87* 82 94* 89* Bygge og anlæg Mad til mennesker 82* * Merkantil Produktion og udvikling Strøm, styring og it 84 83* 9* Grundforløb 87 9 Hovedforløb >: Særdeles god vurdering 7-: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse/klasse/hold har opnået det bedste resultat indenfor de viste resultater) Note: Der kan forekomme manglende resultater i tabellen, hvilket i så fald skyldes, at der har været forskellige spørgeskemaer (hhv. grundforløb, hovedforløb og et reduceret hovedforløbsskema) benyttet til de forskellige uddannelser. [37]

38 Udstyr & materialer Udstyr & materialer Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Udstyr & materialer på Campus Bornholm (Erhvervsskole). NB: Der er ikke noget prioriteringskort for Udstyr & materialer, da der kun er 2 spørgsmål under indsatsområdet [+5] [+4] 92 Campus Bornholm (Erhvervsskole) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) [+6] 92 Udstyr & materialer Jeg har adgang til det nødvendige itudstyr, når jeg har brug for det i undervisningen Jeg kan få hjælp, når der er problemer med skolens it-udstyr [38]

39 Udstyr & materialer Graferne viser resultaterne for Udstyr & materialer på Campus Bornholm (Erhvervsskole) samt for uddannelsesretningerne [+5] 92 [+7] 88 [+13] 87 [+11] [-3] [+16] Udstyr & materialer 64 [-8] Campus Bornholm (Erhvervsskole) Merkantil Bil, fly og andre transportmidler Strøm, styring og it Produktion og udvikling Mad til mennesker Bygge og anlæg [39]

40 Udstyr & materialer Tabellen viser resultaterne for Udstyr & materialer på Campus Bornholm (Erhvervsskole) samt for uddannelsesretningerne. Jeg har adgang til Jeg kan få hjælp, det nødvendige it- når jeg har mer med skolens når der er proble- Udstyr & materialerudstyr, brug for det i undervisningen itudstyr Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Campus Bornholm (Erhvervsskole) Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Mad til mennesker 7 Merkantil 92* 94* 9* Produktion og udvikling Strøm, styring og it Grundforløb Hovedforløb >: Særdeles god vurdering 7-: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse/klasse/hold har opnået det bedste resultat indenfor de viste resultater) Note: Der kan forekomme manglende resultater i tabellen, hvilket i så fald skyldes, at der har været forskellige spørgeskemaer (hhv. grundforløb, hovedforløb og et reduceret hovedforløbsskema) benyttet til de forskellige uddannelser. []

41 Resultater for elevtrivsel fordelt på grund- og hovedforløb Fordeling af undersøgelsens deltagere efter grund- og hovedforløb 1% Grundforløb % Hovedforløb Resultater for elevtrivsel fordelt på grund- og hovedforløb Resultaterne er sammenlignet med landsgennemsnit. 1 Campus Bornholm (Erhvervsskole) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU [+2] 69 [+2] [-1] EUD samlet EUD Grundforløb EUD Hovedforløb For få besvarelser Resultaterne for indsatsområderne fordelt på grund- og hovedforløb Organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer Campus Bornholm (Erhvervsskole) 7 82 Øvrige uddannelser på skolen Campus Bornholm (Erhvervsskole) - Grundforløb 7 82 Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU - Grundforløb Campus Bornholm (Erhvervsskole) - Hovedforløb Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU - Hovedforløb [41]

42 Del III: Frafaldstema, tilvalgsmoduler & baggrundsanalyse [42]

43 Tema: Frafald Er du inden for de sidste 3 dage blevet væk fra undervisningen? 31% Nej, slet ikke 29% Ja, nogle få timer 27% Ja, 1-3 dage 14% Ja, 4 dage eller mere Figuren til højre viser elevernes trivsel splittet op ud fra svaret på spørgsmålet om fravær. 1 Nej, slet ikke Ja, nogle få timer Ja, 1-3 dage Ja, 4 dage eller mere Elevtrivsel [43]

44 Tema: Frafald Har du inden for de seneste 3 måneder seriøst overvejet at stoppe på uddannelsen? 17% Ja 83% Nej Figuren er baseret på svar fra de 17% der har svaret 'Ja' til spørgsmålet ovenfor. 15% Forhold som skyldes uddannelsen % Forhold som skyldes opholdet i praktikken 18% Forhold som skyldes skolen 68% Personlige årsager [44]

45 Tema: Frafald Hvordan oplever du de faglige krav i uddannelsen? 2% For store 9% Tilpas 8% For små Skolen interesserer sig for, om jeg gennemfører min uddannelse 1 Campus Bornholm (Erhvervsskole) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) [-1] Skolen interesserer sig for, om jeg gennemfører min uddannelse [45]

46 Udvidet IT Udvidet IT 1 Campus Bornholm (Erhvervsskole) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) [-2] [+5] 65 [+2] Brug af computere og internettet i undervisningen forbedrer mig fagligt Skolens IT-medarbejdere er gode til at hjælpe mig med mine IT-problemer Hvor tit bruger du computeren til 1 Campus Bornholm (Erhvervsskole) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) [-2] [-5] 47 [-1] 69 [+2] 7 [-1] 69 [+3] 69 [+2] 66 [+2] At tage noter i undervisningen? Underholdning i timerne, fx chat, Facebook, film, mv.? Informationssøgning? Individuelt arbejde? Gruppearbejde? [46]

47 Baggrundsanalyse - Køn Fordeling af undersøgelsens deltagere efter Køn 32% Kvinde 68% Mand fordelt på Køn 1 Kvinde Mand Elevtrivsel 1 Kvinde Mand Organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer [47]

48 Baggrundsanalyse - Alder Fordeling af undersøgelsens deltagere efter Alder 51% 18 år eller yngre 16% 19- år 23% år 1% 26 år eller ældre fordelt på Alder 1 18 år eller yngre 19- år år 26 år eller ældre 69 7 Elevtrivsel 1 18 år eller yngre 19- år år 26 år eller ældre Organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer [48]

49 Baggrundsanalyse - Eget faglige niveau Fordeling af undersøgelsens deltagere efter Eget faglige niveau % Jeg er en af de bedste 58% Der er nogle få, der er bedre end mig 23% Der er mange, der er bedre end mig fordelt på Eget faglige niveau 1 Jeg er en af de bedste Der er nogle få, der er bedre end mig Der er mange, der er bedre end mig Elevtrivsel 1 Jeg er en af de bedste Der er nogle få, der er bedre end mig Der er mange, der er bedre end mig Organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer [49]

50 Del V: Resultater i tabelform [5]

51 Resultater i tabelform Elevtrivsel Organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer Campus Bornholm (Erhvervsskole) 72 [+2] [+2] [+4] [+5] 7 [+2] [+3] 82 [+5] Merkantil - EUD (Campus Bornholm (Erhvervsskole)) 72 [+5] [+4] [+4] [+7] 66 [+3] [+3] 92 [+7] Merkantil - EUD (Landsgennemsnit) [+2] [-3] [+2] 63 [+2] Teknisk - EUD (Campus Bornholm (Erhvervsskole)) Teknisk - EUD (Landsgennemsnit) [-1] 66 [-2] [-1] [+3] 65 [-1] [+5] [51]

52 Resultater i tabelform Tabellen viser frekvenserne over besvarelser på spørgsmålene Total Procentvis fordeling på en 1 punkt skala (mod totalen til venstre) Elevtrivsel Hvordan vurderer du skolen som helhed? I hvilken grad vil du anbefale uddannelsen på skolen til andre? 197 1% 2% 1% 1% 2% 2% 5% 2% 7% 8% 11% 1% 28% 16% 25% 19% 17% 16% 5% 26% Total Procentvis fordeling på en 1 punkt skala (mod totalen til venstre) Organisering Hvordan vurderer du den hjælp, du får fra skolens kontor/elevadministration? 89 % % 1% 1% 9% 7% 11% 16% 25% 3% Total Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Helt enig Organisering Jeg kan finde de informationer, jeg har brug for på skolen Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen Skolen reagerer hurtigt overfor elever, der ikke følger reglerne % 9% 13% 1% 22% % 5% 42% 35% % 26% 32% Total Procentvis fordeling på en 1 punkt skala (mod totalen til venstre) Undervisere Hvordan vurderer du din samlede lærergruppes lyst til og interesse for at undervise? Hvordan vurderer du din samlede lærergruppes faglige dygtighed? Hvordan vurderer du din samlede lærergruppes evne til at forklare tingene, så du forstår dem? % % 1% 1% 1% 2% 2% 1% 2% 2% 2% 4% 4% 6% 7% 11% 8% 9% 13% 18% 17% 24% 27% 23% % 21% 25% 25% 19% 13% Total Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Helt enig Undervisere Lærerne virker godt forberedte Lærerne er gode til at give tilbagemeldinger på min indsats Lærerne overholder aftaler Lærerne giver os ansvar Lærerne respekterer os % 4% 2% 2% 2% 5% 15% 7% 5% 8% 5% 47% 46% 34% 33% 44% 35% 46% % 57% Total Procentvis fordeling på en 1 punkt skala (mod totalen til venstre) Undervisningen Hvordan vurderer du undervisningen? % 2% 1% 2% 5% 13% 15% 26% 3% 7% Total Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Helt enig Undervisning Der forventes noget af mig i undervisningen I undervisningen arbejder vi også med at få nye ideer og være kreative Vi har indflydelse på undervisningen Jeg bliver udfordret i undervisningen Lærerne inddrager IT og elektroniske medier i undervisningen Der er sammenhæng mellem undervisningen i de forskellige fag Vi bruger skolens intranet/lms-system i undervisningen % 4% 6% 3% 4% 4% 24% 5% 19% 15% 8% 7% 11% 25% 36% 49% 47% 49% 36% 53% 35% 58% 29% 33% % 54% 32% 16% Total Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Helt enig Socialt miljø Jeg kan få hjælp og støtte fra mine kammerater på skolen Skolen er et rart sted at være Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen Jeg er glad for at gå på skolen % 1% 2% 2% 7% 9% 1% 7% 38% 39% 46% 38% 54% 51% 43% 53% Total Procentvis fordeling på en 1 punkt skala (mod totalen til venstre) Socialt miljø Hvordan vurderer du sammenholdet mellem eleverne i klassen? Hvordan vurderer du stemningen på skolen? % % 1% % 1% 1% 2% 3% 8% 7% 8% 9% 19% 16% 26% 23% 18% 27% 19% 15% [52]

53 Resultater i tabelform Tabellen viser frekvenserne over besvarelser på spørgsmålene Total Procentvis fordeling på en 1 punkt skala (mod totalen til venstre) Fysisk miljø Hvordan vurderer du skolens indretning og udseende? Hvordan vurderer du skolens vedligeholdelse og rengøring? Hvordan vurderer du dine arbejdsforhold på skolen (fx borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder)? % 1% 1% 2% 1% 3% 5% 2% 5% 6% 4% 6% 1% 7% 11% 12% 11% 13% 16% 18% 16% 19% 23% 19% 18% % 18% 11% 16% 8% Total Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Helt enig Egen motivation Jeg overholder aftaler med lærerne Jeg kommer til tiden Jeg er forberedt til timerne Jeg deltager aktivt i undervisningen 199 1% 2% 1% 2% 3% 4% 4% 5% 21% 27% 51% 44% % 68% 45% 5% Total Procentvis fordeling på en 1 punkt skala (mod totalen til venstre) Egen motivation Hvordan vurderer du din lyst til at lære nyt? Hvordan vurderer du din egen indsats i undervisningen? 199 % % 1% % % 1% 1% 3% 3% 6% 8% 14% 15% 19% 22% 27% 23% 23% 28% 9% Total Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Helt enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Udstyr & materialer Jeg har adgang til det nødvendige it-udstyr, når jeg har brug for det i undervisningen Jeg kan få hjælp, når der er problemer med skolens it-udstyr % 3% 7% 7% 25% 36% 65% 55% Total Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Helt enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Frafald Skolen interesserer sig for, om jeg gennemfører min uddannelse 198 2% 7% 36% 56% Total Aldrig Sjældent Ofte Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Altid Udvidet IT At tage noter i undervisningen? Underholdning i timerne, fx chat, Facebook, film, mv.? Informationssøgning? Individuelt arbejde? Gruppearbejde? Skolens IT-medarbejdere er gode til at hjælpe mig med mine IT-problemer Brug af computere og internettet i undervisningen forbedrer mig fagligt % 28% 5% 4% 6% 4% 4% 33% 38% 13% 14% 16% 13% 12% 28% 26% 46% 51% 45% 38% 45% 12% 9% 36% 31% 33% 45% % Total Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Helt enig Æstetisk Miljø Undervisningslokalerne er indrettet, så de virker inspirerende Fællesarealerne er spændende at opholde sig i Der er mange hyggekroge på skolen Skolen er flot udsmykket Elever har indflydelse på skolens indretning og udseende % 12% 13% 24% 17% 31% 25% 25% 28% 28% 48% 49% 39% 38% 41% 8% 15% 24% 1% 14% [53]

54 Resultater i tabelform Tabellen viser frekvenserne over kategorispørgsmålene Antal svar Procentvis fordeling Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand Hvordan klarer du dig i klassen/ på holdet? Jeg er en af de bedste Der er nogle få, der er bedre end mig Der er mange, der er bedre end mig Er du inden for den seneste måned blevet væk fra undervisningen? Nej, slet ikke Ja, nogle få timer Ja, 1-3 dage Ja, 4 dage eller mere Har du inden for de seneste tre måneder seriøst overvejet at stoppe på uddannelsen? Ja Nej Hvad var den vigtigste årsag til, at du overvejede at stoppe på uddannelsen? Forhold som skyldes uddannelsen Forhold som skyldes opholdet i praktikken Forhold som skyldes skolen Personlige årsager Hvordan oplever du kravene i uddannelsen? For store Tilpas For små Alder 18 år eller yngre 19- år år 26 år eller ældre Fordeling på grund- og hovedforløb? Grundforløb Hovedforløb % 68% % 58% 23% 31% 29% 27% 14% 17% 83% 15% % 18% 68% 2% 9% 8% 51% 16% 23% 1% 1% % [54]

55 Del VI: Uddrag til Undervisningsmiljøvurdering og handlingsplan [55]

56 Undervisningsmiljøvurdering af det sociale, fysiske og æstetiske miljø (hvis valgt i undersøgelsen) Socialt miljø 1 Campus Bornholm (Erhvervsskole) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) [+2] [+5] [-1] 91 Socialt miljø Jeg kan få hjælp og støtte fra mine kammerater på skolen Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen 1 [+8] 84 [+5] 87 [-2] 93 [+3] 92 Hvordan vurderer du sammenholdet mellem eleverne i klassen? Hvordan vurderer du stemningen på skolen? Jeg er glad for at gå på skolen Skolen er et rart sted at være Fysisk miljø [+2] 65 [-1] 67 [+3] [-1] 65 [+3] 62 Fysisk miljø Hvordan vurderer du skolens indretning og udseende? Hvordan vurderer du skolens vedligeholdelse og rengøring? Hvordan vurderer du dine arbejdsforhold på skolen (fx borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder)? Æstetisk Miljø 1 51 [+6] [+7] 49 [+2] [+4] Undervisningslokalerne er indrettet, så de virker inspirerende Fællesarealerne er spændende at opholde sig i Der er mange hyggekroge på skolen Skolen er flot udsmykket Elever har indflydelse på skolens indretning og udseende [56]

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 97% (535 besvarelser ud af 551 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen

2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 Elevtrivselsundersøgelsen Januar 15 ESB - SOSU Rapporten er baseret på 1686 besvarelser Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 8 besvarelser Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 214 December 214 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: (111 besvarelser ud af 116 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 For erhvervsuddannelserne CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster Svarprocent: 100% (24 besvarelser ud af 24 mulige) Områderapport Velkommen

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 9 (4 besvarelser ud af 5 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 214 December 214 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 3 besvarelser Områderapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Kursisttrivselsundersøgelsen 214 December 214 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 647 besvarelser Områderapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 2 besvarelser Områderapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2010

Elevtrivselsundersøgelsen 2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Svarprocent: 99% (4/4) Fortroligt Indhold Del I Del II Del II (fortsat) Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger til det videre arbejde Resultater

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 For de gymnasiale uddannelser TH. LANGS HF og VUC Svarprocent: 61% (19 besvarelser ud af 31 mulige) Områderapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat):

Læs mere

ETU 2014 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2015

ETU 2014 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2015 ETU 2014 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2015 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Rapporten er baseret på 258 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Resultater for Elevtrivsel på institutionsniveau

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 Januar 2015

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 Januar 2015 Elevtrivselsundersøgelsen 2014 Januar 2015 Benchmarkingrapport for HTX-HHX Rapporten er baseret på 12032 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag mv. Del II Anbefalinger til det videre arbejde Del III Resultatopsplitninger

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen

2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Elevtrivselsundersøgelsen Den jydske Haandværkerskole Svarprocent: 93% (533 besvarelser ud af 572 mulige) Elevtrivsel 1 Den jydske Haandværkerskole Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Midtjylland)

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 Professionshøjskoler December 11 Svarprocent: 31% (317 besvarelser ud af 1.24 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2.

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Social- og Sundhedsskolen STV Svarprocent: % (483 besvarelser ud af 483 mulige) Elevtrivsel Regionsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler samlet (Region Midtjylland) Regionsgennemsnit

Læs mere

ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012

ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012 ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Resultaterne er baseret på besvarelser fra i alt 34.1 elever Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - December 13 Svarprocent: 73% (484/6) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - Professionshøjskoler samlet December 12 - Svarprocent: 21% (1/9) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - April 13 Svarprocent: 82% (1813/2222) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012

ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012 ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012 Benchmarkingrapport for HTX/HHX Resultaterne er baseret på besvarelser fra i alt 25.845 HTX og HHX elever Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 54% (15/2928) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 71% (293/4143) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 214 - December 214 Svarprocent: % (278/34) Skolerapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - Maj 213 Svarprocent: 82% (113/137) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

ETU 2010 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2010 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 1 Elevtilfredshedsundersøgelse SOSU Fredericia-Horsens Svarprocent: 69% (31 besvarelser ud af 435 mulige) Skolerapport Introduktion Indhold Indledning 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed og

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 214 Lillebælt - December 214 Lillebælt Svarprocent: % (2333/33) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte

Læs mere

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 9 Elevtilfredshedsundersøgelse Randers Tekniske Skole Svarprocent: 76% (568 besvarelser ud af 752 mulige) Skolerapport Introduktion Indhold Indledning 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed og

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 51% (21/15747) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 29 Elevtilfredshedsundersøgelse Industrioperatør Svarprocent: 96% (25 besvarelser ud af 26 mulige) Områderapport Introduktion Indhold 1. Indledning 2. Tilfredshed og Loyalitet 3. Overordnede faktorer

Læs mere