2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013"

Transkript

1 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne EUC Nord Svarprocent: % (527 besvarelser ud af 527 mulige) Skolerapport

2 Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af undersøgelsens resultater Del II: Del III: Del IV: Del V: Del VI: Resultater og anbefalinger til det videre arbejde Frafaldstema, tilvalgsmoduler og baggrundsanalyse Uddybende datagrundlag - Spredningsmål Resultater i tabelform Uddrag til Undervisningsmiljøvurdering og handlingsplan Appendiks: Generel information om undersøgelsen, læsevejledning og oversigt over undersøgelsens spørgsmål Baggrund Elev- og kursisttrivsel spiller en væsentlig rolle for, hvordan uddannelsesinstitutionerne opfattes, hvordan de er i stand til at tiltrække nye elever og kursister samt evner at fastholde de eksisterende. Trivsel på uddannelsesstedet er samtidigt en forudsætning for, at man får veluddannede unge ud i samfundet efter endt uddannelse trivsel giver nemlig bedre rum til læring. Måling af og redegørelse for, hvad der driver trivslen i det daglige liv på uddannelsesinstitutionen er derfor et vigtigt skridt på vejen til at skabe tilfredse elever og kursister. Målet er at skabe de rammer der efterspørges, for derigennem at gøre jeres institution til et attraktivt sted at uddanne sig nu og i fremtiden. God fornøjelse! Med venlig hilsen Elevtrivselsholdet, Ennova Rapporten er udarbejdet af: Ennova A/S Ennova A/S. Alle rettigheder til metoder, tal og grafisk formidling forbeholdes. [2]

3 Datagrundlag Antal mulige svar Antal svar Svarprocent Landsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU EUC Nord % Bil, fly og andre transportmidler % Bygge og anlæg % Byggemontagetekniker % Bygnings- og brugerservice % Bygningsmaler % Elektriker % Ernæringsassistent (Hovedforløb) % Eventkoordinator 7 7 % Mad til mennesker % Mekaniker (Hovedforløb) % Murer (Hovedforløb) % Produktion og udvikling % Serviceassistent % Skibsmontør 7 7 % Smedeuddannelsen (Hovedforløb) % Strøm, styring og it % Teater-, udstillings- og eventtekniker (Grundforløb) % Teater-, udstillings- og eventtekniker (Hovedforløb) % Øvrige Uddannelser % [3]

4 Vurdering Sammenfatning af undersøgelsens resultater Svarprocent på EUC Nord Svarprocenten på EUC Nord er på %. Svarprocenten er på et godt og højt niveau til sammenligning med lignende undersøgelser. Resultaterne i rapporten er således et rigtigt godt fundament for det videre arbejde. Hvor høj er den overordnede trivsel? I figuren ser I hovedresultatet af Elevtrivselsundersøgelsen 13 på EUC Nord. Her kan I desuden se hvordan I ligger i forhold til relevante benchmarks. 69 [] 72 EUC Nord Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Nordjylland) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) Tallet i [ ] viser udviklingen siden ETU 11. Er den mindre end +/- 1 angives det som []. Elevtrivsel Sådan kan der skabes større trivsel på EUC Nord. Analysen af undersøgelsens svar på EUC Nord viser, at nogle områder er vigtigere at forbedre end andre, for at trivslen bliver så høj som mulig. PRIORITER prioriteringsområder Følgende indsatsområder bør prioriteres. De vurderes lavt samtidig med, at de har stor betydning for trivslen: [Ingen punkter] VEDLIGEHOLD jeres styrker Følgende indsatsområder bør vedligeholdes. De vurderes højt samtidig med, at de har stor betydning for trivslen. Gør mere af det, I er gode til: Undervisere Undervisning Analysen er et input til dialog For at gøre ovenstående analytiske databearbejdning så pædagogisk som muligt, benyttes der igennem rapporten de såkaldte Prioriteringskort. Kortene viser, hvordan indsatsområderne og spørgsmålene fra spørgerammen kan bestemmes som hhv. Prioritetsområder, Styrker, Muligheder eller Svagheder i forhold til at forbedre den overordnede trivsel på EUC Nord. Når I skal udvælge indsatsområder, kan undersøgelsen og Prioriteringskortene inspirere jer i debatten om, hvor der skal ske forbedringer hos jer. Der er sjældent tid og ressourcer til at prioritere alt. Prioriteringskortene er med andre ord et dialogredskab og ikke en facitliste over, hvor der skal sættes ind. Målet med den analytiske databearbejdning er således, at stille de sammenhænge, der kan findes i data til rådighed for den efterfølgende lokale dialog om hvor indsatsen fremadrettet skal lægges. Rapportens opbygning Rapporten behandler først de overordnede resultater, derefter uddybes de enkelte emner. Rapporten viser vurderingerne af de enkelte emner og spørgsmål vha. indeks, som går fra -. Betydningen af de enkelte emner og spørgsmål angives vha. såkaldte prioriteringskort. I kan læse mere i læsevejledningen bagerst i rapporten. [4]

5 Del II Resultater og anbefalinger til det videre arbejde [5]

6 Vurdering Vurdering Elevtrivsel Elevtrivsel Grafen viser hovedresultatet for EUC Nord. Elevtrivsel er et gennemsnit af følgende spørgsmål: EUC Nord Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Nordjylland) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) "Hvordan vurderer du skolen som helhed?" 88 "I hvilken grad anbefaler du uddannelsen til andre?" 69 [] Elevtrivsel Grafen viser det samlede resultat for Elevtrivsel på EUC Nord samt for uddannelsesgrupperne. I grafen er der endvidere sammenligning til lands- og regionsgennemsnittet for uddannelsesgruppen. 69 [] EUC Nord Teknik - EUD (EUC Nord) Teknisk - EUD (Regionsgennemsnit) Teknisk - EUD (Landsgennemsnit) [6]

7 Vurdering Vurdering Elevtrivsel Grafen viser det samlede resultat for EUC Nord samt for uddannelsesretningerne. Elevtrivsel 69 [] [+5] [-6] [+5] 74 [-2] [-4] 71 [-1] EUC Nord Øvrige Uddannelser Murer (Hovedforløb) Bil, fly og andre transportmidler Serviceassistent Teater-, udstillings- og eventtekniker (Hovedforløb) Strøm, styring og it Mad til mennesker Ernæringsassistent (Hovedforløb) Teater-, udstillings- og eventtekniker (Grundforløb) Bygge og anlæg Elevtrivsel 69 [] 71 [+7] 65 [-3] 64 [+7] 61 [-18] [-11] [-9] EUC Nord Elektriker Mekaniker (Hovedforløb) Byggemontagetekniker Produktion og udvikling Bygningsmaler Bygningsog brugerservice Smedeuddannelsen (Hovedforløb) Eventkoordinator Skibsmontør [7]

8 Elevtrivsel Tabellen viser resultaterne for Elevtrivsel på EUC Nord samt for uddannelsesretningerne. Elevtrivsel I hvilken grad vil du anbefale uddannelsen på skolen til andre? Hvordan vurderer du skolen som helhed? EUC Nord Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Byggemontagetekniker Bygnings- og brugerservice Bygningsmaler Elektriker Ernæringsassistent (Hovedforløb) Eventkoordinator Mad til mennesker Mekaniker (Hovedforløb) Murer (Hovedforløb) Produktion og udvikling Serviceassistent Skibsmontør Smedeuddannelsen (Hovedforløb) Strøm, styring og it Teater-, udstillings- og eventtekniker (Grundforløb) Teater-, udstillings- og eventtekniker (Hovedforløb) 75 86* 63 Øvrige Uddannelser 82* 84 * Grundforløb Hovedforløb >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse/klasse/hold har opnået det bedste resultat indenfor de viste resultater) Note: Der kan forekomme manglende resultater i tabellen, hvilket i så fald skyldes, at der har været forskellige spørgeskemaer (hhv. grundforløb, hovedforløb og et reduceret hovedforløbsskema) benyttet til de forskellige uddannelser. [8]

9 ELEVTRIVSEL Elevtrivsel på tværs af deltagende skoler Ekstern benchmarking - Skoleniveau I grafen til højre kan I se hvor EUC Nord som helhed er placeret mht. trivsel og skolens størrelse i forhold til andre skoler EUC Nord Øvrige skoler Skolens størrelse (målt på elever) [9]

10 Lav ELEVTRIVSEL Høj Trivsel og Risiko for frafald Segmentering Figuren viser, hvordan eleverne kan inddeles i typer ud fra samspillet mellem deres trivsel og overvejelser om at droppe ud. I kan læse mere om de fire typers karakteristika under figuren. 4% [] 68% 13% [-1] 15% [] Ja HAR DU INDEN FOR DE SENESTE 3 MÅNEDER SERIØST OVERVEJET AT STOPPE PÅ UDDANNELSEN? Nej AMBASSADØR Ambassadører kendetegnes ved høj tilfredshed og høj loyalitet. Deres yderst positive holdning bevirker, at de bidrager positivt til skolens virke, og at de anbefaler skolen og uddannelsen til venner og bekendte. PÅ-VEJ-VÆK På-vej-væk elever er generelt kendetegnet ved at være utilfredse, og i tvivl om deres valg af uddannelse og uddannelsessted. TROFAST De Trofaste udtrykker lav til mellem trivsel, men høj loyalitet. Når de - trods den lavere trivsel - ikke ønsker eller overvejer at forlade uddannelsen/skolen, kan det være begrundet i de betragtelige personlige omkostninger, der kan være ved at skifte uddannelse og/eller skole. TROLØS De Troløse er meget kritiske og ikke afskrækkede ved tanken om at skifte uddannelse/skole, såfremt et markant bedre alternativ tilbyder sig. Elevtyper på EUC Nord Ambassadør Trofast Troløs På-vej-væk EUC Nord 68% 15% [] 4% [] 13% [-1] Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Nordjylland) 69% 13% 5% 13% Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 65% 18% [] 4% 13% [-2] [1]

11 Vurdering Vurdering af overordnede indsatsområder Ennova har på baggrund af spørgeskemaet udviklet en undersøgelsesmodel (se figur), hvilket garanterer for den bedst mulige beskrivelse af, hvordan trivslen skabes på de skoler, der er med i målingen. Nedenfor kan I se hvordan eleverne bedømmer de 7 indsatsområder. Vurdering af overordnede indsatsområder Indsatsområderne er de "håndtag", der kan drejes på for at skabe højere trivsel. Alle områder behandles i detaljer i resten af rapporten, hvor I kan se de specifikke spørgsmål, der danner de viste resultater. 66 [] EUC Nord Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Nordjylland) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) [-2] Organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer Effekt på trivslen I cirkeldiagrammet kan I se, hvilke områder der har størst betydning for trivslen. 11% Organisering 17% Undervisere 38% Undervisning 12% Socialt miljø 1% Fysisk miljø 1% Egen motivation 2% Udstyr & materialer [11]

12 VURDERING Hvor skal der sættes ind for at forbedre trivslen? Prioriteringskortene viser vejen Det overordnede prioriteringskort viser vurderingen af indsatsområderne i kombination med den effekt, en forbedring vil have på trivslen. Når I skal udvælge indsatsområder, kan prioriteringskortene inspirere jer i debatten om, hvor der skal ske forbedringer hos jer. Prioriteringskortet er med andre ord et hjælperedskab og ikke en facitliste over, hvor der skal sættes ind. 85 TILPAS VEDLIGEHOLD Egen motivation Undervisning Socialt miljø Undervisere 75 Udstyr & materialer 7 Fysisk miljø Organisering 65 OBSERVER PRIORITER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj PRIORITER [Ingen punkter] VEDLIGEHOLD Undervisere Undervisning TILPAS Socialt miljø Egen motivation Udstyr & materialer OBSERVER Organisering Fysisk miljø Sådan tolker I Prioriteringskortet Rapporten har indtil nu vist niveauet i trivslen. Prioriteringskortene på denne samt de følgende sider kan hjælpe med at udpege de indsatsområder, hvor en forbedring vil have den største EFFEKT på trivslen. Det er nemlig ikke nok kun at kigge på vurderingen af indsatsområderne. Det er også nødvendigt, at sammenholde vurderingen med, hvor stor en betydning indsatsområderne har for trivslen: PRIORITER Prioriteringsområder Høj betydning + Lav vurdering: De områder, hvor vurderingen er relativ lav, samtidig med at området er af stor betydning for trivlsen bør prioriteres i det omfang det er muligt. Ethvert forbedringsarbejde bør tage afsæt i prioriteringsområderne, da en indsats her vil give det største afkast og dermed større trivsel. VEDLIGEHOLD Styrker Høj betydning + Høj vurdering: Dette område kan betragtes som en styrke. Det har stor betydning for trivslen, samtidig med at vurderingen på området er relativ høj. Hvis den høje vurdering fastholdes eller forbedres vil man vedligeholde eller endda forbedre den nuværende trivsel. Området bør - trods den gode vurdering - derfor ikke nedprioriteres, da dette vil få stor negativ effekt på trivslen. Find de ting I gør rigtigt og gør mere af det. TILPAS Muligheder Lav betydning + Høj vurdering: I dette område er vurderingen relativt høj, og en yderligere forbedring vil ikke have den store effekt på den overordnede trivsel. Her kan det være relevant enten at nedjustere ressourceforbruget eller i højere grad kommunikere den høje vurdering, så området får større betydning og dermed i højere grad vil påvirke deres opfattelsen af den overordnede trivsel. OBSERVER Svagheder Lav betydning + Lav vurdering: Indsatsmråder med begrænset betydning for trivslen og lav vurdering skal kun prioriteres, hvis der er en forventning om, at indsatsområdet i fremtiden vil få større betydning for trivslen eller at det er et strategisk vigtigt område. Følg udviklingen på indsatsområdet. Bemærk farveskalaen i højre side af prioriteringskortene I højre side af prioriteringskortene ses et udsnit af en farveskala. I sin fulde udstrækning spænder farveskalaen fra rød (index, dvs. lavest mulige vurdering) til grøn (index, dvs. højest mulige vurdering). Udsnittet af farveskalaen for det enkelte prioriteringskort indikerer hvor på - skalaen vi befinder os i det givne tilfælde. I fortolkningen af hvert enkelt prioriteringskort bør man således tage højde for, om skalaen er overvejende rød (dvs. lave resultater), orange (dvs. middel resultater), eller grøn (dvs. høje resultater). [12]

13 Vurdering af overordnet indsatsområder Tabellen viser resultaterne for de overordnede fokusområder på EUC Nord samt for uddannelsesretningerne. Organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer EUC Nord Bil, fly og andre transportmidler * Bygge og anlæg Byggemontagetekniker Bygnings- og brugerservice * Bygningsmaler Elektriker Ernæringsassistent (Hovedforløb) Eventkoordinator * Mad til mennesker Mekaniker (Hovedforløb) Murer (Hovedforløb) Produktion og udvikling Serviceassistent 78* 87* 87* Skibsmontør Smedeuddannelsen (Hovedforløb) Strøm, styring og it Teater-, udstillings- og eventtekniker (Grundforløb) Teater-, udstillings- og eventtekniker (Hovedforløb) Øvrige Uddannelser * Grundforløb Hovedforløb >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse/klasse/hold har opnået det bedste resultat indenfor de viste resultater) Note: Der kan forekomme manglende resultater i tabellen, hvilket i så fald skyldes, at der har været forskellige spørgeskemaer (hhv. grundforløb, hovedforløb og et reduceret hovedforløbsskema) benyttet til de forskellige uddannelser. [13]

14 Vurdering Vurdering Organisering Gennemgang af de syv indsatsområder De syv indsatsområder er dem I aktivt kan arbejde med for at forbedre den samlede trivsel. Derfor gennemgår vi på de følgende sider indsatsområderne hver for sig. Vi viser en vurdering af hvert spørgsmål, der er stillet for at vurdere forholdet. Prioriteringskortene på de følgende sider er kun gældende for det enkelte indsatsområde. For at I kan vide, hvilken placering forholdet har i det overordnede prioriteringskort kan I kigge øverst til højre på siden med det specifikke prioriteringskort. Der har vi angivet, hvor I er i kortet og hvad I derfor bør gøre. Organisering Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Organisering på EUC Nord. EUC Nord Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Nordjylland) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Organisering. 66 [] [] [-2] Organisering Hvordan vurderer du den hjælp, du får fra skolens kontor/elevadministration? Jeg kan finde de informationer, jeg har brug for på skolen Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Organisering på EUC Nord. EUC Nord Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Nordjylland) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) [] Skolen reagerer hurtigt overfor elever, der ikke følger reglerne [14]

15 VURDERING Organisering Prioriteringskort for Organisering 75 TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Organisering, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Organisering på EUC Nord OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 3. Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen 4. Skolen reagerer hurtigt overfor elever, der ikke følger reglerne VEDLIGEHOLD 2. Jeg kan finde de informationer, jeg har brug for på skolen TILPAS [Ingen punkter] OBSERVER 1. Hvordan vurderer du den hjælp, du får fra skolens kontor/elevadministration? [15]

16 Vurdering Organisering Grafen viser det samlede resultat for Organisering på EUC Nord samt for uddannelsesgrupperne. I grafen er der endvidere sammenligning til lands- og regionsgennemsnittet for uddannelsesgruppen. 66 [] EUC Nord Teknik - EUD (EUC Nord) Teknisk - EUD (Regionsgennemsnit) Teknisk - EUD (Landsgennemsnit) [16]

17 Vurdering Vurdering Organisering Graferne viser resultaterne for Organisering på EUC Nord samt for uddannelsesretningerne. Organisering 66 [] 78 [-11] 76 [+] 76 [+9] [+7] 72 [+3] [+3] 65 EUC Nord Serviceassistent Ernæringsassistent (Hovedforløb) Bil, fly og andre transportmidler Bygnings- og brugerservice Mad til mennesker Murer (Hovedforløb) Bygge og anlæg Øvrige Uddannelser Produktion og udvikling Mekaniker (Hovedforløb) Organisering 66 [] 63 [-3] 62 [-13] 56 [-8] [-13] [-7] 48 [-19] EUC Nord Strøm, styring og it Bygningsmaler Byggemontagetekniker Eventkoordinator Elektriker Teater-, udstillings- og eventtekniker (Grundforløb) Smedeuddannelsen (Hovedforløb) Skibsmontør Teater-, udstillings- og eventtekniker (Hovedforløb) [17]

18 Organisering Tabellen viser resultaterne for Organisering på EUC Nord samt for uddannelsesretningerne. Organisering Hvordan vurderer du den hjælp, du får fra skolens kon- tor/elevadministrat i on? Jeg får god information om aflys- Skolen reagerer hurtigt overfor eleninger og ændrinver, der ikke følger reglerne ger af undervisningen Jeg kan finde de informationer, jeg har brug for på skolen EUC Nord Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Byggemontagetekniker Bygnings- og brugerservice * Bygningsmaler Elektriker Ernæringsassistent (Hovedforløb) Eventkoordinator Mad til mennesker Mekaniker (Hovedforløb) Murer (Hovedforløb) * 75 Produktion og udvikling Serviceassistent 78* 84* * Skibsmontør Smedeuddannelsen (Hovedforløb) Strøm, styring og it Teater-, udstillings- og eventtekniker (Grundforløb) Teater-, udstillings- og eventtekniker (Hovedforløb) Øvrige Uddannelser Grundforløb Hovedforløb >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse/klasse/hold har opnået det bedste resultat indenfor de viste resultater) Note: Der kan forekomme manglende resultater i tabellen, hvilket i så fald skyldes, at der har været forskellige spørgeskemaer (hhv. grundforløb, hovedforløb og et reduceret hovedforløbsskema) benyttet til de forskellige uddannelser. [18]

19 Vurdering Vurdering Undervisere Undervisere Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Undervisere på EUC Nord. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Undervisere. EUC Nord Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Nordjylland) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) [] [] Undervisere Hvordan vurderer du din samlede lærergruppes faglige dygtighed? Hvordan vurderer du din samlede lærergruppes lyst til og interesse for at undervise? Hvordan vurderer du din samlede lærergruppes evne til at forklare tingene, så du forstår dem? De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Undervisere på EUC Nord. 79 [] EUC Nord Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Nordjylland) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) [+4] [+4] [+3] [+5] 73 [+3] 71 [+5] 67 [+4] 88 Lærerne virker godt forberedte Lærerne er gode til at give tilbagemeldinger på min indsats Lærerne overholder aftaler Lærerne giver os ansvar Lærerne respekterer os [19]

20 VURDERING Undervisere Prioriteringskort for Undervisere 9 TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Undervisere, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Undervisere på EUC Nord OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 8. Lærerne virker godt forberedte VEDLIGEHOLD 6. Hvordan vurderer du din samlede lærergruppes lyst til og interesse for at undervise? 1. Lærerne overholder aftaler 12. Lærerne respekterer os TILPAS 11. Lærerne giver os ansvar OBSERVER 5. Hvordan vurderer du din samlede lærergruppes faglige dygtighed? 7. Hvordan vurderer du din samlede lærergruppes evne til at forklare tingene, så du forstår dem? 9. Lærerne er gode til at give tilbagemeldinger på min indsats []

21 Vurdering Undervisere Grafen viser det samlede resultat for Undervisere på EUC Nord samt for uddannelsesgrupperne. I grafen er der endvidere sammenligning til lands- og regionsgennemsnittet for uddannelsesgruppen [] EUC Nord Teknik - EUD (EUC Nord) Teknisk - EUD (Regionsgennemsnit) Teknisk - EUD (Landsgennemsnit) [21]

22 Vurdering Vurdering Undervisere Graferne viser resultaterne for Undervisere på EUC Nord samt for uddannelsesretningerne. Undervisere [-4] 86 [+4] [-3] 83 [+4] 83 [] [+3] [+8] EUC Nord Serviceassistent Teater-, udstillings- og eventtekniker (Hovedforløb) Øvrige Uddannelser Strøm, styring og it Bil, fly og andre transportmidler Mekaniker (Hovedforløb) Teater-, udstillings- og eventtekniker (Grundforløb) Bygnings- og brugerservice Mad til mennesker Ernæringsassistent (Hovedforløb) Undervisere [-3] 76 [-4] 76 [-3] 72 [-8] [-1] [-4] 51 [-2] EUC Nord Byggemontagetekniker Elektriker Bygge og anlæg Murer (Hovedforløb) Eventkoordinator Bygningsmaler Smedeuddannelsen (Hovedforløb) Produktion og udvikling Skibsmontør [22]

23 Undervisere Tabellen viser resultaterne for Undervisere på EUC Nord samt for uddannelsesretningerne. Undervisere Hvordan vurderer du din samlede lærergruppes lyst til og interesse for at undervise? Hvordan vurderer du din samlede lærergruppes faglige dygtighed? Hvordan vurderer du din samlede lærergruppes evne til at forklare tingene, så du forstår dem? Lærerne er gode til at give tilbagemeldinger på min indsats Lærerne respekterer os Lærerne overholder aftaler Lærerne virker godt forberedte Lærerne giver os ansvar EUC Nord Bil, fly og andre transportmidler * 9* 91 Bygge og anlæg Byggemontagetekniker Bygnings- og brugerservice Bygningsmaler Elektriker Ernæringsassistent (Hovedforløb) Eventkoordinator * Mad til mennesker Mekaniker (Hovedforløb) Murer (Hovedforløb) Produktion og udvikling Serviceassistent 87* 92 87* 82* Skibsmontør Smedeuddannelsen (Hovedforløb) Strøm, styring og it Teater-, udstillings- og eventtekniker (Grundforløb) Teater-, udstillings- og eventtekniker (Hovedforløb) 86 94* * * Øvrige Uddannelser * Grundforløb Hovedforløb >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse/klasse/hold har opnået det bedste resultat indenfor de viste resultater) Note: Der kan forekomme manglende resultater i tabellen, hvilket i så fald skyldes, at der har været forskellige spørgeskemaer (hhv. grundforløb, hovedforløb og et reduceret hovedforløbsskema) benyttet til de forskellige uddannelser. [23]

24 Vurdering Vurdering Undervisning Undervisning Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Undervisning på EUC Nord. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Undervisning. 79 EUC Nord Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Nordjylland) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) Undervisning Hvordan vurderer du undervisningen? Der forventes noget af mig i undervisningen De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Undervisning på EUC Nord. EUC Nord Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Nordjylland) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) [+1] 7 71 [+3] [+3] 65 [+5] [-6] [+6] I undervisningen arbejder vi også med at få nye ideer og være kreative Vi har indflydelse på undervisningen Jeg bliver udfordret i undervisningen Der er sammenhæng mellem undervisningen i de forskellige fag Vi bruger skolens intranet/lmssystem (Elevplan) i forbindelse med undervisningen Lærerne inddrager IT og elektroniske medier i undervisningen [24]

25 VURDERING Undervisning Prioriteringskort for Undervisning 9 TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Undervisning, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Undervisning på EUC Nord OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 15. I undervisningen arbejder vi også med at få nye ideer og være kreative 16. Vi har indflydelse på undervisningen VEDLIGEHOLD 14. Der forventes noget af mig i undervisningen 17. Jeg bliver udfordret i undervisningen TILPAS 13. Hvordan vurderer du undervisningen? 18. Der er sammenhæng mellem undervisningen i de forskellige fag OBSERVER 19. Vi bruger skolens intranet/lms-system (Elevplan) i forbindelse med undervisningen. Lærerne inddrager IT og elektroniske medier i undervisningen [25]

26 Vurdering Undervisning Grafen viser det samlede resultat for Undervisning på EUC Nord samt for uddannelsesgrupperne. I grafen er der endvidere sammenligning til lands- og regionsgennemsnittet for uddannelsesgruppen EUC Nord Teknik - EUD (EUC Nord) Teknisk - EUD (Regionsgennemsnit) Teknisk - EUD (Landsgennemsnit) [26]

27 Vurdering Vurdering Undervisning Graferne viser resultaterne for Undervisning på EUC Nord samt for uddannelsesretningerne. Undervisning [-3] [+5] 82 [] 81 [] 81 [+8] [-4] 79 [-3] EUC Nord Serviceassistent Bil, fly og andre transportmidler Bygnings- og brugerservice Øvrige Uddannelser Strøm, styring og it Bygge og anlæg Mad til mennesker Ernæringsassistent (Hovedforløb) Mekaniker (Hovedforløb) Teater-, udstillings- og eventtekniker (Grundforløb) Undervisning [] [-4] 74 [+4] 71 [-5] 68 [-13] 67 [-14] 56 EUC Nord Murer (Hovedforløb) Eventkoordinator Smedeuddannelsen (Hovedforløb) Elektriker Teater-, udstillings- og eventtekniker (Hovedforløb) Produktion og udvikling Byggemontagetekniker Bygningsmaler Skibsmontør [27]

28 Undervisning Tabellen viser resultaterne for Undervisning på EUC Nord samt for uddannelsesretningerne. Undervisning I undervisninge n arbejder vi også med at få nye ideer og være kreative Jeg bliver udfordret i undervisninge n Vi har indflydelse på undervisninge n Der forventes noget af mig i undervisningen Der er sammenhæng mellem undervisningen i de forskellige fag Vi bruger skolens intranet/lmssystem (Elevplan) i forbindelse med undervisninge n Lærerne inddrager IT og elektroniske medier i undervisningen Hvordan vurderer du undervisninge n? EUC Nord Bil, fly og andre transportmidler * Bygge og anlæg Byggemontagetekniker Bygnings- og brugerservice * 83* Bygningsmaler Elektriker Ernæringsassistent (Hovedforløb) * Eventkoordinator Mad til mennesker Mekaniker (Hovedforløb) Murer (Hovedforløb) Produktion og udvikling Serviceassistent 87* * 83* Skibsmontør Smedeuddannelsen (Hovedforløb) Strøm, styring og it Teater-, udstillings- og eventtekniker (Grundforløb) Teater-, udstillings- og eventtekniker (Hovedforløb) * Øvrige Uddannelser 83 96* Grundforløb Hovedforløb >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse/klasse/hold har opnået det bedste resultat indenfor de viste resultater) Note: Der kan forekomme manglende resultater i tabellen, hvilket i så fald skyldes, at der har været forskellige spørgeskemaer (hhv. grundforløb, hovedforløb og et reduceret hovedforløbsskema) benyttet til de forskellige uddannelser. [28]

29 Vurdering Vurdering Socialt miljø Socialt miljø Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Socialt miljø på EUC Nord. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Socialt miljø [-1] EUC Nord Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Nordjylland) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) [+3] Socialt miljø Hvordan vurderer du stemningen på skolen? Hvordan vurderer du sammenholdet mellem eleverne i klassen? Jeg kan få hjælp og støtte fra mine kammerater på skolen De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Socialt miljø på EUC Nord. 81 [] EUC Nord Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Nordjylland) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) 77 [+7] Jeg er glad for at gå på skolen Skolen er et rart sted at være Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen [29]

30 VURDERING Socialt miljø Prioriteringskort for Socialt miljø Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Socialt miljø, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Socialt miljø på EUC Nord. 84 TILPAS VEDLIGEHOLD OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 25. Skolen er et rart sted at være VEDLIGEHOLD 24. Jeg er glad for at gå på skolen TILPAS 23. Jeg kan få hjælp og støtte fra mine kammerater på skolen OBSERVER 21. Hvordan vurderer du stemningen på skolen? 22. Hvordan vurderer du sammenholdet mellem eleverne i klassen? 26. Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen [3]

31 Vurdering Socialt miljø Grafen viser det samlede resultat for Socialt miljø på EUC Nord samt for uddannelsesgrupperne. I grafen er der endvidere sammenligning til lands- og regionsgennemsnittet for uddannelsesgruppen [] EUC Nord Teknik - EUD (EUC Nord) Teknisk - EUD (Regionsgennemsnit) Teknisk - EUD (Landsgennemsnit) [31]

32 Vurdering Vurdering Socialt miljø Graferne viser resultaterne for Socialt miljø på EUC Nord samt for uddannelsesretningerne [+4] 9 85 [+5] 82 [+11] 81 [+7] [] 79 [+4] 79 Socialt miljø 79 [-3] EUC Nord Bygnings- og brugerservice Serviceassistent Teater-, udstillings- og eventtekniker (Hovedforløb) Bil, fly og andre transportmidler Produktion og udvikling Ernæringsassistent (Hovedforløb) Bygge og anlæg Elektriker Øvrige Uddannelser Strøm, styring og it Socialt miljø [-6] [-6] 75 [+13] 74 [-3] 72 [+3] 72 [-6] 71 [-11] 7 EUC Nord Murer (Hovedforløb) Eventkoordinator Mekaniker (Hovedforløb) Skibsmontør Mad til mennesker Byggemontagetekniker Bygningsmaler Teater-, udstillings- og eventtekniker (Grundforløb) Smedeuddannelsen (Hovedforløb) [32]

33 Socialt miljø Tabellen viser resultaterne for Socialt miljø på EUC Nord samt for uddannelsesretningerne. Socialt miljø Jeg kan få hjælp og støtte fra mine kammerater på skolen Skolen gjorde me- Hvordan vurderer get for at vi skulle Hvordan vurderer du sammenholdet føle os godt tilpas, du stemningen på mellem eleverne i da vi startede på skolen? klassen? uddannelsen Jeg er glad for at gå på skolen Skolen er et rart sted at være EUC Nord Bil, fly og andre transportmidler * * 89 Bygge og anlæg Byggemontagetekniker Bygnings- og brugerservice 92* * 88* 9 9* Bygningsmaler Elektriker Ernæringsassistent (Hovedforløb) Eventkoordinator 78 95* Mad til mennesker Mekaniker (Hovedforløb) Murer (Hovedforløb) Produktion og udvikling Serviceassistent Skibsmontør Smedeuddannelsen (Hovedforløb) Strøm, styring og it Teater-, udstillings- og eventtekniker (Grundforløb) Teater-, udstillings- og eventtekniker (Hovedforløb) Øvrige Uddannelser Grundforløb Hovedforløb >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse/klasse/hold har opnået det bedste resultat indenfor de viste resultater) Note: Der kan forekomme manglende resultater i tabellen, hvilket i så fald skyldes, at der har været forskellige spørgeskemaer (hhv. grundforløb, hovedforløb og et reduceret hovedforløbsskema) benyttet til de forskellige uddannelser. [33]

34 Vurdering Vurdering Fysisk miljø Fysisk miljø Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Fysisk miljø på EUC Nord. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Fysisk miljø. 68 [-2] [-2] 67 EUC Nord Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Nordjylland) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) 62 [] 71 [-2] Fysisk miljø Hvordan vurderer du dine arbejdsforhold på skolen (fx borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder)? Hvordan vurderer du skolens vedligeholdelse og rengøring? De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Fysisk miljø på EUC Nord. EUC Nord Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Nordjylland) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) [] Hvordan vurderer du skolens indretning og udseende? [34]

35 VURDERING Fysisk miljø Prioriteringskort for Fysisk miljø 72 TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Fysisk miljø, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Fysisk miljø på EUC Nord OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER [Ingen punkter] VEDLIGEHOLD 29. Hvordan vurderer du skolens indretning og udseende? TILPAS 28. Hvordan vurderer du skolens vedligeholdelse og rengøring? OBSERVER 27. Hvordan vurderer du dine arbejdsforhold på skolen (fx borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder)? [35]

36 Vurdering Fysisk miljø Grafen viser det samlede resultat for Fysisk miljø på EUC Nord samt for uddannelsesgrupperne. I grafen er der endvidere sammenligning til lands- og regionsgennemsnittet for uddannelsesgruppen. 68 [-2] EUC Nord Teknik - EUD (EUC Nord) Teknisk - EUD (Regionsgennemsnit) Teknisk - EUD (Landsgennemsnit) [36]

37 Vurdering Vurdering Fysisk miljø Graferne viser resultaterne for Fysisk miljø på EUC Nord samt for uddannelsesretningerne. Fysisk miljø 68 [-2] 78 [+9] 75 [-5] 73 [-2] [-2] 71 [+1] 71 [+47] 7 [-3] 7 68 [+5] EUC Nord Bygge og anlæg Bil, fly og andre transportmidler Mekaniker (Hovedforløb) Serviceassistent Mad til mennesker Ernæringsassistent (Hovedforløb) Skibsmontør Teater-, udstillings- og eventtekniker (Grundforløb) Øvrige Uddannelser Byggemontagetekniker Fysisk miljø 68 [-2] 65 [-8] 65 [-2] [-12] [-2] 54 [-6] 51 [-1] 5 44 EUC Nord Strøm, styring og it Produktion og udvikling Bygningsog brugerservice Murer (Hovedforløb) Elektriker Teater-, udstillings- og eventtekniker (Hovedforløb) Bygningsmaler Smedeuddannelsen (Hovedforløb) Eventkoordinator [37]

38 Fysisk miljø Tabellen viser resultaterne for Fysisk miljø på EUC Nord samt for uddannelsesretningerne. Fysisk miljø Hvordan vurderer du dine arbejdsfor- Hvordan vurderer hold på skolen (fx Hvordan vurderer du skolens vedlige- borde, stole, du skolens indretholdelse og rengø- klassening og udseende? ring? lokaler, laboratorier, værksteder)? EUC Nord Bil, fly og andre transportmidler 78* * 76* Bygge og anlæg Byggemontagetekniker Bygnings- og brugerservice Bygningsmaler Elektriker Ernæringsassistent (Hovedforløb) Eventkoordinator Mad til mennesker Mekaniker (Hovedforløb) Murer (Hovedforløb) Produktion og udvikling Serviceassistent Skibsmontør * 57 Smedeuddannelsen (Hovedforløb) Strøm, styring og it Teater-, udstillings- og eventtekniker (Grundforløb) Teater-, udstillings- og eventtekniker (Hovedforløb) Øvrige Uddannelser Grundforløb Hovedforløb >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse/klasse/hold har opnået det bedste resultat indenfor de viste resultater) Note: Der kan forekomme manglende resultater i tabellen, hvilket i så fald skyldes, at der har været forskellige spørgeskemaer (hhv. grundforløb, hovedforløb og et reduceret hovedforløbsskema) benyttet til de forskellige uddannelser. [38]

39 Vurdering Vurdering Egen motivation Egen motivation Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Egen motivation på EUC Nord. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Egen motivation EUC Nord Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Nordjylland) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) [+3] 91 Egen motivation Hvordan vurderer du din egen indsats i undervisningen? Hvordan vurderer du din lyst til at lære nyt? De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Egen motivation på EUC Nord. EUC Nord Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Nordjylland) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) [+3] 79 [+3] [+3] 88 Jeg er forberedt til timerne Jeg kommer til tiden Jeg overholder aftaler med lærerne Jeg deltager aktivt i undervisningen [39]

40 VURDERING Egen motivation Prioriteringskort for Egen motivation 95 TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Egen motivation, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Egen motivation på EUC Nord OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 32. Jeg er forberedt til timerne VEDLIGEHOLD 34. Jeg overholder aftaler med lærerne 35. Jeg deltager aktivt i undervisningen TILPAS 31. Hvordan vurderer du din lyst til at lære nyt? 33. Jeg kommer til tiden OBSERVER 3. Hvordan vurderer du din egen indsats i undervisningen? []

41 Vurdering Egen motivation Grafen viser det samlede resultat for Egen motivation på EUC Nord samt for uddannelsesgrupperne. I grafen er der endvidere sammenligning til lands- og regionsgennemsnittet for uddannelsesgruppen. 81 EUC Nord Teknik - EUD (EUC Nord) Teknisk - EUD (Regionsgennemsnit) Teknisk - EUD (Landsgennemsnit) [41]

42 Vurdering Vurdering Egen motivation Graferne viser resultaterne for Egen motivation på EUC Nord samt for uddannelsesretningerne. Egen motivation [+3] 84 [+3] 83 [-2] [+7] 82 [+3] 81 [-1] EUC Nord Eventkoordinator Teater-, udstillings- og eventtekniker (Hovedforløb) Mad til mennesker Strøm, styring og it Bil, fly og andre transportmidler Ernæringsassistent (Hovedforløb) Produktion og udvikling Serviceassistent Mekaniker (Hovedforløb) Bygge og anlæg Egen motivation [-2] [-3] 73 [-7] [-12] 67 [-7] EUC Nord Teater-, udstillings- og eventtekniker (Grundforløb) Elektriker Øvrige Uddannelser Bygningsog brugerservice Murer (Hovedforløb) Bygningsmaler Smedeuddannelsen (Hovedforløb) Skibsmontør Byggemontagetekniker [42]

43 Egen motivation Tabellen viser resultaterne for Egen motivation på EUC Nord samt for uddannelsesretningerne. Egen motivation Hvordan vurderer du din lyst til at lære nyt? Hvordan vurderer du din egen indsats i undervisningen? Jeg overholder aftaler med lærerne Jeg kommer til tiden Jeg er forberedt til timerne Jeg deltager aktivt i undervisningen EUC Nord Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Byggemontagetekniker Bygnings- og brugerservice * 86 9* Bygningsmaler Elektriker Ernæringsassistent (Hovedforløb) Eventkoordinator 9* 9 89* * * 95* 9* Mad til mennesker Mekaniker (Hovedforløb) Murer (Hovedforløb) Produktion og udvikling Serviceassistent Skibsmontør * Smedeuddannelsen (Hovedforløb) Strøm, styring og it Teater-, udstillings- og eventtekniker (Grundforløb) Teater-, udstillings- og eventtekniker (Hovedforløb) 85 92* Øvrige Uddannelser Grundforløb Hovedforløb >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse/klasse/hold har opnået det bedste resultat indenfor de viste resultater) Note: Der kan forekomme manglende resultater i tabellen, hvilket i så fald skyldes, at der har været forskellige spørgeskemaer (hhv. grundforløb, hovedforløb og et reduceret hovedforløbsskema) benyttet til de forskellige uddannelser. [43]

44 Vurdering Udstyr & materialer Udstyr & materialer Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Udstyr & materialer på EUC Nord. NB: Der er ikke noget prioriteringskort for Udstyr & materialer, da der kun er 2 spørgsmål under indsatsområdet EUC Nord Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Nordjylland) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) Udstyr & materialer Jeg har adgang til det nødvendige itudstyr, når jeg har brug for det i undervisningen Jeg kan få hjælp, når der er problemer med skolens it-udstyr [44]

45 Vurdering Udstyr & materialer Grafen viser det samlede resultat for Udstyr & materialer på EUC Nord samt for uddannelsesgrupperne. I grafen er der endvidere sammenligning til lands- og regionsgennemsnittet for uddannelsesgruppen EUC Nord Teknik - EUD (EUC Nord) Teknisk - EUD (Regionsgennemsnit) Teknisk - EUD (Landsgennemsnit) [45]

46 Vurdering Vurdering Udstyr & materialer Graferne viser resultaterne for Udstyr & materialer på EUC Nord samt for uddannelsesretningerne. Udstyr & materialer [-5] 81 [+4] [+5] [+7] 79 [+4] 79 [] 77 [+9] 76 EUC Nord Øvrige Uddannelser Serviceassistent Bil, fly og andre transportmidler Bygnings- og brugerservice Ernæringsassistent (Hovedforløb) Bygge og anlæg Mad til mennesker Byggemontagetekniker Mekaniker (Hovedforløb) Teater-, udstillings- og eventtekniker (Grundforløb) Udstyr & materialer [-4] 71 [+17] 69 [-12] 67 [-6] 67 [+5] 63 [-31] 52 [-12] EUC Nord Strøm, styring og it Smedeuddannelsen (Hovedforløb) Skibsmontør Murer (Hovedforløb) Produktion og udvikling Teater-, udstillings- og eventtekniker (Hovedforløb) Bygningsmaler Eventkoordinator Elektriker [46]

47 Udstyr & materialer Tabellen viser resultaterne for Udstyr & materialer på EUC Nord samt for uddannelsesretningerne. Jeg har adgang til Jeg kan få hjælp, det nødvendige it- når der er proble- Udstyr & materialer udstyr, når jeg har mer med skolens brug for det i un- itdervisningen udstyr EUC Nord Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Byggemontagetekniker Bygnings- og brugerservice Bygningsmaler Elektriker Ernæringsassistent (Hovedforløb) Eventkoordinator Mad til mennesker Mekaniker (Hovedforløb) Murer (Hovedforløb) Produktion og udvikling Serviceassistent * Skibsmontør Smedeuddannelsen (Hovedforløb) Strøm, styring og it Teater-, udstillings- og eventtekniker (Grundforløb) Teater-, udstillings- og eventtekniker (Hovedforløb) Øvrige Uddannelser 84* 9* 78 Grundforløb Hovedforløb >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse/klasse/hold har opnået det bedste resultat indenfor de viste resultater) Note: Der kan forekomme manglende resultater i tabellen, hvilket i så fald skyldes, at der har været forskellige spørgeskemaer (hhv. grundforløb, hovedforløb og et reduceret hovedforløbsskema) benyttet til de forskellige uddannelser. [47]

48 Vurdering Praktik Vurdering af praktik Figuren til højre viser elevernes vurdering af spørgsmålene vedrørende praktik. EUC Nord Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Nordjylland) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) 55 [+4] [-2] [] Hvordan vurderer du sammenhængen mellem det du lærer i skolen og på din praktik/læreplads? Min arbejdsgiver/læreplads har forberedt mig på skoleopholdet Det jeg lærer på skolen kan jeg bruge i dagligdagen i praktikken/hos min arbejdsgiver (besvares kun, hvis du har været i praktik) [48]

49 Praktik Tabellen viser resultaterne for Praktik på EUC Nord samt for uddannelsesretningerne. Hvordan vurderer du sammenhængen mellem det du lærer i skolen og på din praktik/læreplads? Min arbejdsgiver/læreplads har forberedt mig på skoleopholdet Det jeg lærer på skolen kan jeg bru- ge i dagligdagen i praktikken/hos min arbejdsgiver (besvares kun, hvis du har været i praktik) EUC Nord Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Byggemontagetekniker Bygnings- og brugerservice Bygningsmaler 47 74* 52 Elektriker Ernæringsassistent (Hovedforløb) Eventkoordinator 68* Mad til mennesker Mekaniker (Hovedforløb) Murer (Hovedforløb) Produktion og udvikling Serviceassistent * Skibsmontør Smedeuddannelsen (Hovedforløb) Strøm, styring og it Teater-, udstillings- og eventtekniker (Grundforløb) Teater-, udstillings- og eventtekniker (Hovedforløb) Øvrige Uddannelser Grundforløb Hovedforløb >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse/klasse/hold har opnået det bedste resultat indenfor de viste resultater) Note: Der kan forekomme manglende resultater i tabellen, hvilket i så fald skyldes, at der har været forskellige spørgeskemaer (hhv. grundforløb, hovedforløb og et reduceret hovedforløbsskema) benyttet til de forskellige uddannelser. [49]

50 Vurdering Resultater for elevtrivsel fordelt på grund- og hovedforløb Fordeling af undersøgelsens deltagere efter grund- og hovedforløb 66% Grundforløb 34% Hovedforløb Resultater for elevtrivsel fordelt på grund- og hovedforløb Resultaterne er sammenlignet med regionsog landsgennemsnit. EUC Nord Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Nordjylland) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 69 [] EUD samlet EUD Grundforløb EUD Hovedforløb Resultaterne for indsatsområderne fordelt på grund- og hovedforløb Organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer EUC Nord Øvrige uddannelser på skolen EUC Nord - Grundforløb Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Nordjylland) - Grundforløb Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU - Grundforløb EUC Nord - Hovedforløb Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Nordjylland) - Hovedforløb Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU - Hovedforløb [5]

51 Del III: Frafaldstema, tilvalgsmoduler & baggrundsanalyse [51]

52 Vurdering Tema: Frafald Er du inden for de sidste 3 dage blevet væk fra undervisningen? 46% Nej, slet ikke 27% Ja, nogle få timer 21% Ja, 1-3 dage 6% Ja, 4 dage eller mere Figuren til højre viser elevernes trivsel splittet op ud fra svaret på spørgsmålet om fravær. Nej, slet ikke Ja, nogle få timer Ja, 1-3 dage Ja, 4 dage eller mere Elevtrivsel [52]

53 Tema: Frafald Har du inden for de seneste 3 måneder seriøst overvejet at stoppe på uddannelsen? 17% Ja 83% Nej Figuren er baseret på svar fra de 17% der har svaret 'Ja' til spørgsmålet ovenfor. 22% Forhold som skyldes uddannelsen 7% Forhold som skyldes opholdet i praktikken 13% Forhold som skyldes skolen 59% Personlige årsager [53]

54 Vurdering Tema: Frafald Hvordan oplever du kravene i uddannelsen? 8% For store 85% Tilpas 7% For små Skolen interesserer sig for, om jeg gennemfører min uddannelse 83 [+4] 83 EUC Nord Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Nordjylland) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) 78 [+3] 91 Skolen interesserer sig for, om jeg gennemfører min uddannelse [54]

55 Vurdering Vurdering Udvidet IT Udvidet IT EUC Nord Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Nordjylland) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) Brug af computere og internettet i undervisningen forbedrer mig fagligt Skolens IT-medarbejdere er gode til at hjælpe mig med mine IT-problemer Hvor tit bruger du computeren til EUC Nord Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Nordjylland) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) [-4] [-3] [-4] 3 [-7] [+3] 32 [-2] 34 [] At tage noter i undervisningen? Underholdning i timerne, fx chat, Facebook, film, mv.? Informationssøgning? Individuelt arbejde? Gruppearbejde? [55]

56 Svarandel Arbejdsmiljøvurdering Arbejder du under din uddannelse med maskiner og/eller apparater, køretøjer, farlige kemiske stoffer? (Gerne flere svar) Bemærk, at der har været mulighed for at svare på mere end et af udfaldene, hvis man har svaret 'Ja'. % % % % 68% % 27% 24% 21% % Nej ingen af disse Ja, jeg arbejder med maskiner og/eller apparater Ja, jeg arbejder med køretøjer Ja, jeg arbejder med kemiske processer Du svarede, at du arbejder med maskiner og/eller apparater: Ja Nej Har du fået instruktion i de maskiner eller apparater, du arbejder med? 91% 9% Har du adgang til brugsanvisning? 7% 3% Findes der bevægelige dele, der ikke er beskyttet med afskærmning? 28% 72% Findes der maskiner, der ikke har nødstop? 19% 81% Er alle maskiner godt vedligeholdte? 75% 25% Findes der støj, som gør at to personer på ca. 1 meters afstand ikke kan tale sammen uden at hæve stemmen? 46% 54% Er der situationer, hvor du eller andre ikke overholder instruktioner/ brugsanvisninger for maskiner eller apparater? 36% 64% [56]

57 Arbejdsmiljøvurdering Du svarede, at du arbejder med køretøjer: Ja Nej Er der risiko for, at personer bliver påkørt eller klemt af køretøjer? 36% 64% Er der uorden i værktøj, materialer og affald m.v.? 31% 69% Findes der udsugning på alle relevante værksteder? 9% 1% Findes der udsugning på hver enkelt arbejdsplads på værksteder m.v.? 82% 18% Findes der hjælpemidler til brug ved løft over 11 kg? 74% 26% Har du fået instruktion/vejledning i brugen af hjælpemidler til løft? 72% 28% Har du fået instruktion i sikkerheds- og sundhedsforhold omkring køretøjer? % % Er der situationer, hvor du eller andre ikke overholder instruktioner/ brugsanvisninger for køretøjer? 52% 48% Du svarede, at du arbejder med farlige kemiske processer: Ja Nej Har du fået instruktion i håndtering af de stoffer, du arbejder med? 85% 15% Har du adgang til brugsanvisninger og produktblade for alle produkter? 83% 17% Er du orienteret om betydningen af de orange faremærker? 9% 1% Findes der udsugning i de lokaler, hvor I arbejder med kemikalier m.v.? 85% 15% Findes der udsugning på hver enkelt arbejdsplads, hvor du arbejder med kemikalier m.v.? 79% 21% Er der situationer, hvor du eller andre ikke overholder instruktioner/ brugsanvisninger for kemikalier m.v.? 41% 59% [57]

58 Vurdering Vurdering Kostafdeling Bor du på kostafdeling? Spørgsmålene nedenfor er kun stillet til de 1% der har svaret 'Ja' til at de bor på kostafdeling. 9% Nej 1% Ja EUC Nord Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Nordjylland) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) 51 [-17] [-1] [-1] [] [+] [-2] [+1] [-1] 92 Jeg befinder mig godt på kostskolen (Kostskolen) Jeg har gode kammerater på kostskolen (Kostskolen) Der er ro til at læse lektier kl. (-) Der er ro efter kl. 23 på dage før skoledage EUC Nord Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Nordjylland) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) [] [-1] 66 [-2] [-2] 41 [] [-4] [-1] Jeg henvender mig gerne til lærerne, når jeg har et problem Jeg kan få fat på en lærer, når jeg har brug for det Der er gode fritidsaktiviteter på skolen Jeg får god og varieret mad på kostskolen (Kostskolen) [58]

59 Vurdering Vurdering Tilfredshed med vejledning Introduktion til skolen EUC Nord Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Nordjylland) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) Hvordan oplevede du din kontakt med skolen første gang, du kom her i forbindelse med fællesarrangementer ( f.eks. introkursus, brobygning, åbent hus eller lignende) Inden opstart har du måske været til en personlig samtale/et møde, hvor I snakkede om, hvilken uddannelse, du skulle starte på. Hvordan var udbyttet af denne samtale/dette møde? Har du i løbet af dit grundforløb haft samtale med en vejleder/uddannelsesvejl eder? 3% Ja 56% Nej 14% Ved ikke Udbytte og hjælp fra vejledningen EUC Nord Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Nordjylland) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) Jeg havde stort udbytte af samtalen med vejlederen/uddannelsesvejlederen? Vejledningen har hjulpet mig, når jeg har været i tvivl, om jeg skulle blive på uddannelsen? [59]

60 Vurdering Tilfredshed med vejledning Hvilke af følgende personer har du gjort brug af indtil nu på dit grundforløb? Klasselærer Kontaktlærer 26% 29% Vejleder 16% Ingen 11% Mentor 4% Uddannelseskonsulent 3% Praktikpladskonsulent 3% Coach 3% Andre tilbud om støtte 2% Læsevejleder 2% Psykolog 1% Misbrugskonsulent 1% SPS-lærer 1% % % % Procent Hvordan var dit udbytte af den hjælp, som du fik af den/de personer du havde kontakt med? EUC Nord Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Nordjylland) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) Hvordan var dit udbytte af den hjælp, som du fik af den eller dem, du havde kontakt med? []

61 Vurdering Tilfredshed med vejledning Tror du, at skolens vejledning (f.eks. vejleder eller praktikpladskonsulent) kan støtte dig i at skaffe praktikplads? 52% Ja 8% Nej % Ved ikke Spørgsmålene til højre giver en yderligere uddybning af vejledningen EUC Nord Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Nordjylland) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) I hvor høj grad har du fået information fra vejledningen om dine muligheder for videreuddannelse, når du har gennemført din erhvervsuddannelse? Det er let at få fat på en person fra vejledningen, når du har behov for det? Hvordan er din oplevelse af vejledningen alt i alt? [61]

62 Vurdering Vurdering Tilbagemelding på indsats Lærernes/undervisernes tilbagemelding på indsats EUC Nord Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Nordjylland) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) Lærerne/underviserne har inden for de seneste 2 måneder givet mig en tydelig vurdering af min indsats Lærerne/underviserne giver mig tilbagemeldinger som hjælper mig til at gøre mit skolearbejde bedre fremover Lærerne/underviserne og jeg har aftalt klare personlige mål for, hvad jeg skal kunne i skolen Lærerne/underviserne sætter ind overfor klassen, når gruppearbejdet ikke fungerer (f.eks. larm, manglende fokus på opgaverne m.m.) Tilbagemelding på indsats i forbindelse med gruppearbejde og opgaver EUC Nord Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Nordjylland) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) Når vi laver gruppearbejde er vi gode til at give hinanden tilbagemeldinger på hinandens indsats Når vi laver gruppearbejde hjælper vi hinanden med at blive bedre Når vi laver gruppearbejde fungerer samarbejdet godt Jeg kan se meningen med de opgaver, jeg skal lave i skolen [62]

63 Vurdering Vurdering Baggrundsanalyse - Køn Fordeling af undersøgelsens deltagere efter Køn 26% Kvinde 74% Mand Vurdering fordelt på Køn Kvinde Mand Elevtrivsel Kvinde Mand Organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer [63]

64 Vurdering Vurdering Baggrundsanalyse - Alder Fordeling af undersøgelsens deltagere efter Alder 38% 18 år eller yngre 21% 19- år 24% år 18% 26 år eller ældre Vurdering fordelt på Alder 18 år eller yngre 19- år år 26 år eller ældre Elevtrivsel 18 år eller yngre 19- år år 26 år eller ældre Organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer [64]

65 Vurdering Vurdering Baggrundsanalyse - Eget faglige niveau Fordeling af undersøgelsens deltagere efter Eget faglige niveau 23% Jeg er en af de bedste 59% Der er nogle få, der er bedre end mig 19% Der er mange, der er bedre end mig Vurdering fordelt på Eget faglige niveau Jeg er en af de bedste Der er nogle få, der er bedre end mig Der er mange, der er bedre end mig Elevtrivsel Jeg er en af de bedste Der er nogle få, der er bedre end mig Der er mange, der er bedre end mig Organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer [65]

66 Del IV: Uddybende datagrundlag - Spredningsmål [66]

67 Uddybende datagrundlag - Spredningsmål Spredningsmål I de kommende tabeller er der bl.a. opstillet såkaldte spredningsmål. Spredningsmålet en re-skalering af den bagvedliggende statistiske standardafvigelse - er et udtryk for i hvor høj grad, der er svaret ens på spørgsmålene. Hvis spredningsmålet er, betyder det, at der er svaret så forskelligt på et spørgsmål som overhovedet muligt. Hvis spredningsmålet er, betyder det, at der er svaret det samme på spørgsmålet. Eksempel på spredningsmål på hhv., middel og : I den midterste figur fordeler svarene sig jævnt hen over skalaen, hvilket er det mest almindelige billede. I denne situation vil spredningsmålet typisk ligge mellem og 45. MINDST MULIG SPREDNING % MIDDEL STØRST MULIG SPREDNING 5% 5% Her er eleverne hhv. mest enige og mest uenige i deres vurderinger. Vurdering Spredningstal De 1 spørgsmål hvor eleverne/lærlingene svarer mest forskelligt Vi bruger skolens intranet/lms-system (Elevplan) i forbindelse med undervisningen 57 7 Min arbejdsgiver/læreplads har forberedt mig på skoleopholdet Elever har indflydelse på skolens indretning og udseende Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen Lærerne inddrager IT og elektroniske medier i undervisningen 7 65 Skolens IT-medarbejdere er gode til at hjælpe mig med mine IT-problemer Skolen reagerer hurtigt overfor elever, der ikke følger reglerne Jeg kan få hjælp, når der er problemer med skolens it-udstyr Brug af computere og internettet i undervisningen forbedrer mig fagligt Det jeg lærer på skolen kan jeg bruge i dagligdagen i praktikken/hos min arbejdsgiver (besvares kun, hvis du har været i praktik) 55 De 1 spørgsmål hvor eleverne/lærlingene er mest enige Hvordan vurderer du din lyst til at lære nyt? Hvordan vurderer du din egen indsats i undervisningen? Hvordan vurderer du undervisningen? Jeg overholder aftaler med lærerne Hvordan vurderer du din samlede lærergruppes faglige dygtighed? Jeg deltager aktivt i undervisningen Hvordan vurderer du skolen som helhed? Hvordan vurderer du stemningen på skolen? 75 Jeg er forberedt til timerne 79 Hvordan vurderer du din samlede lærergruppes lyst til og interesse for at undervise? [67]

68 Uddybende datagrundlag - Spredningsmål Vurdering Spredningstal Elevtrivsel 69 Hvordan vurderer du skolen som helhed? I hvilken grad vil du anbefale uddannelsen på skolen til andre? Organisering 66 Hvordan vurderer du den hjælp, du får fra skolens kontor/elevadministration? Skolen reagerer hurtigt overfor elever, der ikke følger reglerne Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen Jeg kan finde de informationer, jeg har brug for på skolen Undervisere 78 Hvordan vurderer du din samlede lærergruppes lyst til og interesse for at undervise? Hvordan vurderer du din samlede lærergruppes faglige dygtighed? Hvordan vurderer du din samlede lærergruppes evne til at forklare tingene, så du forstår dem? Lærerne er gode til at give tilbagemeldinger på min indsats Lærerne respekterer os Lærerne overholder aftaler Lærerne virker godt forberedte Lærerne giver os ansvar 86 Undervisning 79 I undervisningen arbejder vi også med at få nye ideer og være kreative Jeg bliver udfordret i undervisningen Vi har indflydelse på undervisningen Der forventes noget af mig i undervisningen 84 Der er sammenhæng mellem undervisningen i de forskellige fag Vi bruger skolens intranet/lms-system (Elevplan) i forbindelse med undervisningen 57 7 Lærerne inddrager IT og elektroniske medier i undervisningen 7 65 Hvordan vurderer du undervisningen? Socialt miljø 79 Jeg kan få hjælp og støtte fra mine kammerater på skolen Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen Hvordan vurderer du sammenholdet mellem eleverne i klassen? Hvordan vurderer du stemningen på skolen? 75 Jeg er glad for at gå på skolen Skolen er et rart sted at være Fysisk miljø 68 Hvordan vurderer du skolens indretning og udseende? Hvordan vurderer du skolens vedligeholdelse og rengøring? Hvordan vurderer du dine arbejdsforhold på skolen (fx borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder)? Egen motivation Hvordan vurderer du din lyst til at lære nyt? Hvordan vurderer du din egen indsats i undervisningen? Jeg overholder aftaler med lærerne Jeg kommer til tiden Jeg er forberedt til timerne 79 Jeg deltager aktivt i undervisningen Udstyr & materialer 75 Jeg har adgang til det nødvendige it-udstyr, når jeg har brug for det i undervisningen Jeg kan få hjælp, når der er problemer med skolens it-udstyr Praktik Hvordan vurderer du sammenhængen mellem det du lærer i skolen og på din praktik/læreplads? Min arbejdsgiver/læreplads har forberedt mig på skoleopholdet Det jeg lærer på skolen kan jeg bruge i dagligdagen i praktikken/hos min arbejdsgiver (besvares kun, hvis du har været i praktik) 55 [68]

69 Del V: Resultater i tabelform [69]

70 Resultater i tabelform Tabellen viser frekvenserne over besvarelser på spørgsmålene Total Procentvis fordeling på en 1 punkt skala (mod totalen til venstre) Elevtrivsel Hvordan vurderer du skolen som helhed? 525 1% 1% 3% 5% 11% 12% 26% 27% 1% 5% I hvilken grad vil du anbefale uddannelsen på skolen til andre? 524 1% 1% 2% 2% 7% 8% 18% 26% 16% 17% Total Procentvis fordeling på en 1 punkt skala (mod totalen til venstre) Organisering Hvordan vurderer du den hjælp, du får fra skolens kontor/elevadministration? 512 5% 1% 5% 5% 17% 9% 18% % 9% 11% Total Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Helt enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Organisering Jeg kan finde de informationer, jeg har brug for på skolen 5 2% 12% 53% 33% Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen 5 12% % 38% 3% Skolen reagerer hurtigt overfor elever, der ikke følger reglerne 512 9% 18% 42% 3% Total Procentvis fordeling på en 1 punkt skala (mod totalen til venstre) Undervisere Hvordan vurderer du din samlede lærergruppes lyst til og interesse for at undervise? 525 1% % % 2% 6% 7% 12% 18% 24% 29% Hvordan vurderer du din samlede lærergruppes faglige dygtighed? 525 % % 1% 1% 7% 8% 13% 22% 22% 25% Hvordan vurderer du din samlede lærergruppes evne til at forklare tingene, så du forstår dem? 525 1% 1% 2% 3% 7% 9% 14% 21% 25% 18% Total Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Helt enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Undervisere Lærerne virker godt forberedte 523 2% 6% 46% 46% Lærerne er gode til at give tilbagemeldinger på min indsats 519 3% 17% 39% 41% Lærerne overholder aftaler 524 2% 5% 39% 54% Lærerne giver os ansvar 524 1% 3% 32% 63% Lærerne respekterer os 523 2% 6% 34% 57% Total Procentvis fordeling på en 1 punkt skala (mod totalen til venstre) Undervisningen Hvordan vurderer du undervisningen? 5 1% 1% % 1% 7% 6% 23% 31% 19% 12% Total Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Helt enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Undervisning Der forventes noget af mig i undervisningen 522 1% 2% 41% 56% I undervisningen arbejder vi også med at få nye ideer og være kreative 526 4% 14% 44% 38% Vi har indflydelse på undervisningen 521 5% 14% 49% 32% Jeg bliver udfordret i undervisningen 348 2% 6% 36% 57% Lærerne inddrager IT og elektroniske medier i undervisningen % 11% 37% 42% Total Aldrig Sjældent Ofte Altid Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Undervisning Der er sammenhæng mellem undervisningen i de forskellige fag 525 3% 9% 53% 35% Vi bruger skolens intranet/lms-system (Elevplan) i forbindelse med undervisningen % 23% 32% 28% Total Procentvis fordeling på en 1 punkt skala (mod totalen til venstre) Socialt miljø Hvordan vurderer du sammenholdet mellem eleverne i klassen? 521 % 1% 2% 2% 7% 7% 11% 19% 22% 28% Hvordan vurderer du stemningen på skolen? 523 1% 1% 1% 1% 8% 7% 16% 3% 15% 19% [7]

71 Resultater i tabelform Tabellen viser frekvenserne over besvarelser på spørgsmålene Total Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Helt enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Socialt miljø Jeg kan få hjælp og støtte fra mine kammerater på skolen 525 2% 7% 33% 58% Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen 347 1% 12% % 48% Jeg er glad for at gå på skolen 523 2% 8% 35% 54% Total Procentvis fordeling på en 1 punkt skala (mod totalen til venstre) Fysisk miljø Hvordan vurderer du skolens indretning og udseende? 523 3% % 3% 5% 11% 9% 17% 21% 17% 14% Hvordan vurderer du skolens vedligeholdelse og rengøring? 525 2% 1% 3% 6% 7% 8% 16% 24% 16% 17% Hvordan vurderer du dine arbejdsforhold på skolen (fx borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder)? 524 4% 2% 4% 5% 1% 11% 16% 24% 12% 12% Egen motivation Total Procentvis fordeling på en 1 punkt skala (mod totalen til venstre) Hvordan vurderer du din lyst til at lære nyt? 5 % % % 1% 3% 4% 12% 22% 21% 38% Hvordan vurderer du din egen indsats i undervisningen? 525 % % % 2% 6% 9% 18% 28% 22% 14% Total Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Helt enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Egen motivation Jeg overholder aftaler med lærerne 523 1% 1% % 77% Jeg kommer til tiden 524 2% 4% 19% 76% Jeg er forberedt til timerne 5 1% 4% 52% 43% Jeg deltager aktivt i undervisningen 525 1% 2% 42% 56% Udstyr & materialer Total Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Helt enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Jeg har adgang til det nødvendige it-udstyr, når jeg har brug for det i undervisningen 522 4% 1% 35% 51% Jeg kan få hjælp, når der er problemer med skolens it-udstyr 523 5% 15% 37% 43% Total Procentvis fordeling på en 1 punkt skala (mod totalen til venstre) Praktik Hvordan vurderer du sammenhængen mellem det du lærer i skolen og på din praktik/læreplads? 176 6% 4% 7% 4% 21% 12% 16% 18% 6% 5% Total Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Helt enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Praktik Min arbejdsgiver/læreplads har forberedt mig på skoleopholdet 167 % 23% 37% 19% Det jeg lærer på skolen kan jeg bruge i dagligdagen i praktikken/hos min arbejdsgiver (besvares kun, hvis du har været i praktik) 158 8% 22% 53% 17% Total Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Helt enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Frafald Skolen interesserer sig for, om jeg gennemfører min uddannelse 488 2% 7% 32% % Total Aldrig Sjældent Ofte Altid Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Udvidet IT At tage noter i undervisningen? % 3% 21% 6% Underholdning i timerne, fx chat, Facebook, film, mv.? % 42% 18% 6% Informationssøgning? 514 7% 16% 53% 24% Individuelt arbejde? 515 7% 17% 51% 25% Gruppearbejde? % 25% 44% % Skolens IT-medarbejdere er gode til at hjælpe mig med mine IT-problemer 56 15% 24% 41% % Brug af computere og internettet i undervisningen forbedrer mig fagligt 514 8% 11% 5% 31% [71]

72 Resultater i tabelform Tabellen viser frekvenserne over besvarelser på spørgsmålene Total Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Helt enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Æstetisk Miljø Undervisningslokalerne er indrettet, så de virker inspirerende % 26% 45% 12% Fællesarealerne er spændende at opholde sig i % 31% 38% 14% Der er mange hyggekroge på skolen % 3% 32% 14% Skolen er flot udsmykket 519 % 29% 38% 13% Elever har indflydelse på skolens indretning og udseende 59 29% 3% 28% 13% Total Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Helt enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Kostafdeling Jeg befinder mig godt på kostskolen (Kostskolen) 52 27% 17% 33% 23% Jeg har gode kammerater på kostskolen (Kostskolen) 52 6% 6% 29% % Der er ro til at læse lektier kl. (-) 52 15% 19% 38% 27% Der er ro efter kl. 23 på dage før skoledage 51 24% 24% 25% 27% Jeg henvender mig gerne til lærerne, når jeg har et problem 52 17% 1% 48% 25% Jeg kan få fat på en lærer, når jeg har brug for det 52 6% 19% 46% 29% Der er gode fritidsaktiviteter på skolen 52 35% 21% 31% 13% Jeg får god og varieret mad på kostskolen (Kostskolen) 51 63% % 12% 6% Total Procentvis fordeling på en 1 punkt skala (mod totalen til venstre) Tilfredshed med vejledning Hvordan oplevede du din kontakt med skolen første gang, du kom her i forbindelse med fællesarrangementer ( f.eks. introkursus, brobygning, åbent hus eller lignende) 326 3% 1% 1% 2% 13% 13% 15% 24% 12% 16% Inden opstart har du måske været til en personlig samtale/et møde, hvor I snakkede om, hvilken uddannelse, du skulle starte på. Hvordan var udbyttet af denne samtale/dette møde? 2 5% 2% 2% 4% 19% 11% 11% 21% 9% 17% Jeg havde stort udbytte af samtalen med vejlederen/uddannelsesvejlederen? 93 3% 1% 2% 3% 17% 8% 9% 27% 12% 18% Vejledningen har hjulpet mig, når jeg har været i tvivl, om jeg skulle blive på uddannelsen? 85 8% 2% 2% 5% 8% 4% 12% 19% 12% 28% Hvordan var dit udbytte af den hjælp, som du fik af den eller dem, du havde kontakt med? 3 3% % 2% 1% 8% 8% 19% % 15% 24% I hvor høj grad har du fået information fra vejledningen om dine muligheder for videreuddannelse, når du har gennemført din erhvervsuddannelse? 325 9% 3% 4% 7% 18% 12% 17% 14% 6% 1% Det er let at få fat på en person fra vejledningen, når du har behov for det? 3 4% 2% 4% 6% % 13% 12% 16% 8% 14% Hvordan er din oplevelse af vejledningen alt i alt? 316 3% 1% 1% 3% 19% 13% 17% 22% 9% 13% Total Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Helt enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Tilbagemelding på indsats Lærerne/underviserne har inden for de seneste 2 måneder givet mig en tydelig vurdering af min indsats 511 9% 18% 45% 28% Lærerne/underviserne giver mig tilbagemeldinger som hjælper mig til at gøre mit skolearbejde bedre fremover 513 6% 17% 46% 31% Lærerne/underviserne og jeg har aftalt klare personlige mål for, hvad jeg skal kunne i skolen 55 13% 21% 43% 23% Lærerne/underviserne sætter ind overfor klassen, når gruppearbejdet ikke fungerer (f.eks. larm, manglende fokus på opgaverne m.m.) 52 7% 16% 46% 31% Når vi laver gruppearbejde er vi gode til at give hinanden tilbagemeldinger på hinandens indsats 54 8% % 44% 28% Når vi laver gruppearbejde hjælper vi hinanden med at blive bedre 5 5% 11% 42% 42% Når vi laver gruppearbejde fungerer samarbejdet godt 51 4% 8% 45% 43% Jeg kan se meningen med de opgaver, jeg skal lave i skolen 51 4% 14% 41% % [72]

73 Resultater i tabelform Tabellen viser frekvenserne over kategorispørgsmålene Antal svar Procentvis fordeling Er du kvinde eller mand? Kvinde % Mand % Hvordan klarer du dig i klassen/ på holdet? Jeg er en af de bedste % Der er nogle få, der er bedre end mig 38 59% Der er mange, der er bedre end mig 98 19% Er du inden for den seneste måned blevet væk fra undervisningen? Nej, slet ikke 1 46% Ja, nogle få timer 93 27% Ja, 1-3 dage 74 21% Ja, 4 dage eller mere 6% Har du inden for de seneste tre måneder seriøst overvejet at stoppe på uddannelsen? Ja 88 17% Nej % Hvad var den vigtigste årsag til, at du overvejede at stoppe på uddannelsen? Forhold som skyldes uddannelsen 19 22% Forhold som skyldes opholdet i praktikken 6 7% Forhold som skyldes skolen 11 13% Personlige årsager 52 59% Hvordan oplever du kravene i uddannelsen? For store 44 8% Tilpas % For små 37 7% Bor du på kostafdeling? Nej 468 9% Ja 54 1% Arbejder du under din uddannelse med maskiner og/eller apparater, køretøjer, farlige kemiske stoffer? (bemærk, at der her er mulighed for at svare på mere end et af udfaldene) Nej ingen af disse % Ja, jeg arbejder med maskiner og/eller apparater % Ja, jeg arbejder med køretøjer % Ja, jeg arbejder med kemiske processer % Alder 18 år eller yngre % 19- år 15 21% år % 26 år eller ældre 9 18% Fordeling på grund- og hovedforløb? Grundforløb % Hovedforløb % Har du i løbet af dit grundforløb haft samtale med en [vejleder/uddannelsesvejleder]? Ja 11 3% Nej % Ved ikke 47 14% Hvilke af følgende personer har du gjort brug af indtil nu på dit grundforløb? Vejleder 92 16% Læsevejleder 9 2% Mentor 24 4% Psykolog 8 1% Coach 15 3% Kontaktlærer % Uddannelseskonsulent 18 3% Misbrugskonsulent 5 1% Praktikpladskonsulent 16 3% SPS-lærer 3 1% Klasselærer % Andre tilbud om støtte 14 2% Ingen 65 11% [73]

74 Del VI: Uddrag til Undervisningsmiljøvurdering og handlingsplan [74]

75 Vurdering Vurdering Vurdering Vurdering Undervisningsmiljøvurdering Vurdering af det sociale, fysiske og æstetiske miljø (hvis valgt i undersøgelsen) Socialt miljø EUC Nord Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Nordjylland) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) Socialt miljø Jeg kan få hjælp og støtte fra mine kammerater på skolen Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen [] [+3] [+7] [-1] 92 Hvordan vurderer du sammenholdet mellem eleverne i klassen? Hvordan vurderer du stemningen på skolen? Jeg er glad for at gå på skolen Skolen er et rart sted at være Fysisk miljø 68 [-2] [] [-2] [-2] [] Fysisk miljø Hvordan vurderer du skolens indretning og udseende? Hvordan vurderer du skolens vedligeholdelse og rengøring? Hvordan vurderer du dine arbejdsforhold på skolen (fx borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder)? Æstetisk Miljø [-1] [-1] [] [-3] [-2] 42 [-3] 43 Undervisningslokalerne er indrettet, så de virker inspirerende Fællesarealerne er spændende at opholde sig i Der er mange hyggekroge på skolen Skolen er flot udsmykket Elever har indflydelse på skolens indretning og udseende [75]

76 Undervisningsmiljøvurdering Vurdering af det psykiske/sociale miljø, det fysiske miljø og det æstetiske miljø (hvis valgt i undersøgelsen) Vurdering af supplerende spørgsmål vedrørende fysiske miljø Burde ændres Mindre problemer I orden Pladsforhold (er der god nok plads i klasselokalerne, passer det til antallet af elever) 12% 26% 62% Stole og borde (er der nok i klasselokalerne, kan de indstilles, sidder man godt) 24% 28% 48% Udstyr (tavle, projekter, m.m. er de til rådighed, virker de) 8% 23% 69% Lysforhold (dagslys, kunstig belysning, bliver du blændet af solen) 6% 22% 72% Indeklima generelt (udluftning, luftgener, trækgener) 16% 3% 55% Støj (i lokalerne, på skolen generelt, udefra) 13% 38% 49% Værksteder og faglokaler (indretning, sikkerhed m.m.) 7% 24% 69% Områder til gruppearbejde (er der gode steder, er der tilstrækkeligt) 11% 38% 51% Bibliotek/studiecenter (lokaler, arbejdspladsindretning m.m.) 9% 36% 55% Oprydning (tasker, ledninger, madaffald m.m.) 7% 33% % Rengøring (i klasselokalerne, gangene, toiletterne m.m.) 9% 28% 63% Skolens printere 16% 36% 49% Skolens netværk 24% 35% 41% Vurdering af supplerende spørgsmål vedrørende mobning Nej, aldrig Ja, 1 eller 2 gange Ja, 2 eller 3 gange om måneden Ja, 1 gang om ugen Ja, flere gange om ugen Er du blevet mobbet af en eller flere elever på skolen? 88% 7% 2% 1% 2% Har du været med til at mobbe andre elever? 9% 7% 1% 2% Er du blevet mobbet af en eller flere af dine lærere? 89% 7% 1% 1% 3% Har du været med til at mobbe en eller flere af dine lærere? 93% 3% 1% 2% [76]

77 Handlingsplan - skabelon Nedenfor kan i anføre, hvad i vil gøre på baggrund af målingens resultater. Hvad vil vi prioritere i min afdeling/på vores institution? Hvad vil vi opnå med den prioritering? Hvordan vil vi opnå forbedringen? - På kort sigt - På lang sigt Hvem skal gøre hvad? [77]

78 - Appendiks - Generel information om undersøgelsen og læsevejledning [78]

79 Rapportens indhold Rapportens fokus Denne rapport belyser trivslen på EUC Nord og viser, hvor man mest effektivt kan sætte ind med udviklingsarbejdet for at fastholde eller øge trivslen. Rapporten giver EUC Nord input til: At få et overordnet billede af trivslen At identificere styrkerne dvs. hvad skal vi gøre mere af At identificere udfordringerne dvs. har vi et problem? At identificere de faktorer, der BETYDER noget for trivslen dvs. gør vi det rigtige? At evaluere forbedringsinitiativer dvs. Har vi rykket os? Spørgsmål og emner, som afdækkes i rapporten Der er blevet stillet en række grundspørgsmål. Herudover har skolen haft mulighed for at vælge uddybende spørgsmålspakker. Grundspørgsmålene, som er blevet vurderet, dækker: Trivsel, tilfredshed, motivation, egen indsats, lærerne, undervisningen, socialt miljø, fysisk miljø, organiseringen og ledelsen. I undersøgelsen har skolen haft mulighed for at inkludere en række spørgsmålspakker: Mobning, Screening af skolens fysiske miljø, Screening af skolens æstetiske miljø, Anvendelse af pc og it i undervisningen, Fremtidsplaner, Skolevalg kun 1. årgang, Erhvervsarbejde og Kostafdelingen. Bagerst i rapporten kan I se de spørgsmål, der er blevet stillet inden for de enkelte emner. Rapportens opbygning Rapporten behandler først de overordnede resultater, derefter uddybes de enkelte emner. Rapporten viser vurderinger af de enkelte emner og spørgsmål vha. indeks, som går fra -. I rapporten finder I følgende resultater: Årets samlede resultat. Hvad er status? Årets resultat for årgange og evt. hold/klasser. Er der lokale udfordringer/gode historier? Sammenligning med højeste resultat for en skole. Hvad er Best Practice? Sammenligning med relevante gennemsnit af andre skolers vurdering. Hvad er middelniveauet blandt de deltagende skoler? Tabeller med frekvenser på alle spørgsmål, der viser hvor mange der har sat kryds i de forskellige kategorier. Spredningstal: et mål for hvor enige eller uenige man har været i vurderingen af spørgsmålene Den samlede spørgeramme Skabelon til udarbejdelse af handlingsplaner Uddybende metodeforklaring Formidling af resultaterne For at lette arbejdet med resultaterne, bliver der ved siden af denne rapport leveret en præsentationsudgave af rapporten. I præsentationsudgaven er alle grafer opstillet enkeltvis til kommunikationsøjemed. [79]

80 Et fælles sprog Målingens ramme En måling skal ikke kun vise hvor tilfreds man er, men også hvor det bedst kan betale sig at gøre en indsats i forhold til at vedligeholde eller højne trivslen. Ennova har på baggrund af spørgeskemaet udviklet en undersøgelsesmodel (se figur), hvilket garanterer for den bedst mulige beskrivelse af, hvordan trivslen skabes på de skoler, der er med i målingen. Modellen er skabt på baggrund af anerkendt teori indenfor kvalitetsmålinger, og en lignende model er testet på et grundigt empirisk datagrundlag over de sidste 5 år (+. besvarelser)*. * Er I interesseret i yderligere information om modelarbejdet eller det empiriske grundlag kan I kontakte Afdelingschef Anders Filtenborg, Ennova. At arbejde med modellen har flere fordele: Spørgsmålene fra spørgerammen samles i 8 faktorer og sætter dermed en konceptuel ramme for den dialog der vil være om resultaterne og når handlingsplaner skal udarbejdes. Der tales således samme sprog på tværs af skoler, årgange, hold og klasser. Den viser, at de 7 indsatsområder påvirker trivsel på skolen. Elevtrivslen er resultatet, mens indsatsområderne er de værktøjer, som skolen kan bruge til at fastholde eller højne trivslen. []

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Svarprocent: 91% (59 besvarelser ud af 646 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland- Svarprocent: 78% (11 besvarelser ud af 151 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 97% (535 besvarelser ud af 551 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne SOPU Svarprocent: 99% (1325 besvarelser ud af 1343 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Svarprocent: % (576 besvarelser ud af 578 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 76% (171 besvarelser ud af 2241 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Svarprocent: % (59 besvarelser ud af 2842 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (913 besvarelser ud af 111 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (766 besvarelser ud af 968 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (4 besvarelser ud af 585 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 71% (999 besvarelser ud af 1417 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne Syddansk Erhvervsskole Svarprocent: % (217 besvarelser ud af 272 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg Svarprocent: 434 besvarelser Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne EUC Vest Svarprocent: Ikke oplyst (85 besvarelser) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne UCR - Slagteriskolen Svarprocent: 89% (729 besvarelser ud af 823 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Svarprocent: 84% (167 besvarelser ud af mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Fyn Svarprocent: % (1168 besvarelser ud af 1437 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen

2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 Elevtrivselsundersøgelsen Januar 15 ESB - EUD ekskl. SOSU Rapporten er baseret på 25455 besvarelser Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Skive Tekniske Skole Svarprocent: % (217 besvarelser ud af 27 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens Svarprocent: 86% (789 besvarelser ud af 921 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne SOSU C Svarprocent: 76% (5 besvarelser ud af 759 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen

2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Elevtrivselsundersøgelsen Januar 14 ESB - EUD ekskl. SOSU Svarprocent: Ikke oplyst (21715 besvarelser) Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne SOSU C Svarprocent: 88% (9 besvarelser ud af 921 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 214 Elevtrivselsundersøgelsen December 214 For erhvervsuddannelserne Svendborg Erhvervsskole Svarprocent: 9% (55 besvarelser ud af 5 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 82% (897 besvarelser ud af 191 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (356 besvarelser ud af 422 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen

2011 Elevtrivselsundersøgelsen 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 ESB - EUD ekskl. SOSU Svarprocent: Ikke oplyst (21616 besvarelser) Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen STV Svarprocent: % (387 besvarelser ud af 387 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne EUC Vest Svarprocent: Ikke oplyst (5 besvarelser) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (15 besvarelser ud af 253 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Campus Bornholm (Erhvervsskole) Svarprocent: 72% ( besvarelser ud af 2 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Svarprocent: 55% (156 besvarelser ud af 2 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (1994 besvarelser ud af 2318 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Syd Svarprocent: 95% (352 besvarelser ud af 37 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (8 besvarelser ud af 1 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere, Københavns Universitet Svarprocent: 95% (143 besvarelser ud af 151 mulige) Skolerapport Velkommen

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (1 besvarelser ud af 27 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (875 besvarelser ud af 193 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne SOSU Nord Svarprocent: 88% (12 besvarelser ud af 1138 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 213 Elevtrivselsundersøgelsen December 213 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 1 (163 besvarelser ud af 163 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne SOSU Nord Svarprocent: 79% (1533 besvarelser ud af 1936 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Skive Tekniske Skole Svarprocent: 77% (326 besvarelser ud af 423 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 85% (277 besvarelser ud af 327 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Svarprocent: 72% (443 besvarelser ud af 612 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Svarprocent: 79% ( besvarelser ud af 314 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Svarprocent: 92% (324 besvarelser ud af 352 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen

2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Elevtrivselsundersøgelsen Januar 14 ESB - EUD ekskl. SOSU Svarprocent: Ikke oplyst (21715 besvarelser) Benchmarking rapport - ESB Netværket Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (855 besvarelser ud af 1131 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Social- og Sundhedsskolen Fyn Svarprocent: 74% (234 besvarelser ud af 318 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 81% (1157 besvarelser ud af 1435 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Fyn Svarprocent: 74% (359 besvarelser ud af 482 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen

2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 Elevtrivselsundersøgelsen Januar 13 ESB - SOSU Svarprocent: Ikke oplyst (1868 besvarelser) Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Horsens Svarprocent: 85% (1 besvarelser ud af 933 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Randers Social- og Sundhedsskole Svarprocent: 87% (652 besvarelser ud af 752 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (2286 besvarelser ud af 3116 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen EUC Nord Svarprocent: 87% (5 besvarelser ud af 656 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 164 besvarelser Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen

2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 Elevtrivselsundersøgelsen Januar 15 ESB - SOSU Rapporten er baseret på 1686 besvarelser Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 213 Elevtrivselsundersøgelsen December 213 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 99% (1 besvarelser ud af 161 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Syd Svarprocent: 96% (717 besvarelser ud af 748 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne SOSU Nord Svarprocent: 65% (1164 besvarelser ud af 1789 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 212 Elevtrivselsundersøgelsen December 212 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 78% (572 besvarelser ud af 733 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Fyn Svarprocent: % (183 besvarelser ud af 1346 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Horsens Svarprocent: 86% (337 besvarelser ud af 39 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Velkommen

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 99% (276 besvarelser ud af 279 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne SOSU Sjælland Svarprocent: 1822 besvarelser Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen

2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Elevtrivselsundersøgelsen Den jydske Haandværkerskole Svarprocent: 93% (533 besvarelser ud af 572 mulige) Elevtrivsel 1 Den jydske Haandværkerskole Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Midtjylland)

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 1% (3 besvarelser ud af 3 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Kold college Svarprocent: % (1158 besvarelser ud af 1446 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens Svarprocent: 88% (6 besvarelser ud af 914 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 99% (194 besvarelser ud af 196 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen

2011 Elevtrivselsundersøgelsen 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 ESB - SOSU Svarprocent: Ikke oplyst (667 besvarelser) Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 For erhvervsuddannelserne CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster Svarprocent: 100% (24 besvarelser ud af 24 mulige) Områderapport Velkommen

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Social- og sundhedshjælperudd. SOSU C Svarprocent: 77% (1 besvarelser ud af 261 mulige) Områderapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Social- og Sundhedsskolen STV Svarprocent: % (483 besvarelser ud af 483 mulige) Elevtrivsel Regionsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler samlet (Region Midtjylland) Regionsgennemsnit

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen

2015 Elevtrivselsundersøgelsen 15 Elevtrivselsundersøgelsen Januar 16 Antal svar: 1873 Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 For de gymnasiale uddannelser HF og VUC FYN Svarprocent: % (11 besvarelser ud af 2124 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 212 December 212 For de gymnasiale uddannelser Paderup gymnasium Svarprocent: ikke oplyst (482 besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 89% (17 besvarelser ud af 19 mulige) Områderapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen

2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 Elevtrivselsundersøgelsen Viden Djurs Svarprocent: % (436 besvarelser ud af 547 mulige) Elevtrivsel Viden Djurs Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Midtjylland) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster Svarprocent: % (247 besvarelser ud af 329 mulige) Områderapport Velkommen

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen

2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 Elevtrivselsundersøgelsen For erhvervsuddannelserne Selandia - CEU Svarprocent: 64% (1927 besvarelser ud af 39 mulige) Elevtrivsel Selandia - CEU Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Kursisttrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Kursisttrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser VUC Djursland Svarprocent: 56% (183 besvarelser ud af 327 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V:

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015 15 Elevtrivselsundersøgelsen December 15 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 78% (1246 besvarelser ud af 1593 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 91% (1 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 For erhvervsuddannelserne CELFung Nykøbing CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster Svarprocent: % (43 besvarelser ud af 54 mulige) Lokationsrapport

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: ikke oplyst (414 besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 For de gymnasiale uddannelser Herningsholm Erhvervsskole Svarprocent: 90% (1015 besvarelser ud af 1128 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III:

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen

2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 Elevtrivselsundersøgelsen Uddannelsescenter Holstebro Svarprocent: 77% (955 besvarelser ud af 1247 mulige) Elevtrivsel 1 Uddannelsescenter Holstebro Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Midtjylland)

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (1 besvarelser ud af 5 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 100% (15 besvarelser ud af 15 mulige) Områderapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (244 besvarelser ud af 244 mulige) Områderapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015 15 Elevtrivselsundersøgelsen December 15 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (112 besvarelser ud af 139 mulige) Områderapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015 15 Elevtrivselsundersøgelsen December 15 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (144 besvarelser ud af 165 mulige) Områderapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Social- og Sundhedsskolen Syd Svarprocent: 97% (489 besvarelser ud af 52 mulige) Elevtrivsel 1 Social- og Sundhedsskolen Syd Regionsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler samlet

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Skive Tekniske Skole Svarprocent: 82% (1 besvarelser ud af 197 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V:

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016 16 Elevtrivselsundersøgelsen December 16 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 7 (943 besvarelser ud af 1313 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 For de gymnasiale uddannelser Falkonergårdens Gymnasium og HF-Kursus Svarprocent: 89% (903 besvarelser ud af 1017 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II:

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015 15 Elevtrivselsundersøgelsen December 15 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (137 besvarelser ud af 1 mulige) Områderapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 214 Elevtrivselsundersøgelsen December 214 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 1% (116 besvarelser ud af 116 mulige) Områderapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere