2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012"

Transkript

1 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne EUC Vest Svarprocent: Ikke oplyst (85 besvarelser) Skolerapport

2 Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af undersøgelsens resultater Del II: Del III: Del IV: Del V: Del VI: Resultater og anbefalinger til det videre arbejde Frafaldstema, tilvalgsmoduler og baggrundsanalyse Uddybende datagrundlag - Spredningsmål Resultater i tabelform Uddrag til Undervisningsmiljøvurdering og handlingsplan Appendiks: Generel information om undersøgelsen, læsevejledning og oversigt over undersøgelsens spørgsmål Baggrund Elev- og kursisttrivsel spiller en væsentlig rolle for, hvordan uddannelsesinstitutionerne opfattes, hvordan de er i stand til at tiltrække nye elever og kursister samt evner at fastholde de eksisterende. Trivsel på uddannelsesstedet er samtidigt en forudsætning for, at man får veluddannede unge ud i samfundet efter endt uddannelse trivsel giver nemlig bedre rum til læring. Måling af og redegørelse for, hvad der driver trivslen i det daglige liv på uddannelsesinstitutionen er derfor et vigtigt skridt på vejen til at skabe tilfredse elever og kursister. Målet er at skabe de rammer der efterspørges, for derigennem at gøre jeres institution til et attraktivt sted at uddanne sig nu og i fremtiden. God fornø jelse! Med venlig hilsen Elevtrivselsholdet, Ennova Rapporten er udarbejdet af: Ennova A/S Ennova A/S. Alle rettigheder til metoder, tal og grafisk formidling forbeholdes. [2]

3 Datagrundlag Antal mulige svar Antal svar Svarprocent Landsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU EUC Vest Bygge og anlæg Chauffør Elektriker Ernæringsassistent Gastronom Lageruddannelsen Mad til mennesker Mekaniker Murer Produktion og udvikling Redder Skibsmontør Smedeuddannelsen Strøm, styring og it Sundhed, omsorg og pædagogik Tandklinikassistent Teknisk designer Tjener Transport og logistik Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) [3]

4 Sammenfatning af undersøgelsens resultater Svarprocent på EUC Vest Svarprocent: Ikke oplyst (85 besvarelser) Hvor høj er den overordnede trivsel? I figuren ser I hovedresultatet af Elevtrivselsundersøgelsen 12 på EUC Vest. Her kan I desuden se hvordan I ligger i forhold til relevante benchmarks. Tallet i [ ] viser udviklingen siden sidste måling. Er den mindre end +/- 1 angives det som []. [-2] [] EUC Vest Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Syddanmark) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) 87 Elevtrivsel Sådan kan der skabes større trivsel på EUC Vest. Analysen af undersøgelsens svar på EUC Vest viser, at nogle områder er vigtigere at forbedre end andre, for at trivslen bliver så høj som mulig. PRIORITER prioriteringsområder Følgende indsatsområder bør prioriteres. De vurderes lavt samtidig med, at de har stor betydning for trivslen: [Ingen punkter] VEDLIGEHOLD jeres styrker Følgende indsatsområder bør vedligeholdes. De vurderes højt samtidig med, at de har stor betydning for trivslen. Gør mere af det, I er gode til: Undervisere Undervisning Socialt miljø Analysen er et input til dialog For at gøre ovenstående analytiske databearbejdning så pædagogisk som muligt, benyttes der igennem rapporten de såkaldte Prioriteringskort. Kortene viser, hvordan indsatsområderne og spørgsmålene fra spørgerammen kan bestemmes som hhv. Prioritetsområder, Styrker, Muligheder eller Svagheder i forhold til at forbedre den overordnede trivsel på EUC Vest. Når I skal udvælge indsatsområder, kan undersøgelsen og Prioriteringskortene inspirere jer i debatten om, hvor der skal ske forbedringer hos jer. Der er sjældent tid og ressourcer til at prioritere alt. Prioriteringskortene er med andre ord et dialogredskab og ikke en facitliste over, hvor der skal sættes ind. Målet med den analytiske databearbejdning er således, at stille de sammenhænge, der kan findes i data til rådighed for den efterfølgende lokale dialog om hvor indsatsen fremadrettet skal lægges. Rapportens opbygning Rapporten behandler først de overordnede resultater, derefter uddybes de enkelte emner. Rapporten viser vurderingerne af de enkelte emner og spørgsmål vha. indeks, som går fra -. Betydningen af de enkelte emner og spørgsmål angives vha. såkaldte prioriteringskort. I kan læse mere i læsevejledningen bagerst i rapporten. [4]

5 Del II Resultater og anbefalinger til det videre arbejde [5]

6 Elevtrivsel Elevtrivsel Grafen viser hovedresultatet for EUC Vest. Elevtrivsel er et gennemsnit af følgende spørgsmål: EUC Vest Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Syddanmark) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) "Hvordan vurderer du skolen som helhed?" 87 "I hvilken grad anbefaler du uddannelsen til andre?" [-2] [] Elevtrivsel Grafen viser det samlede resultat for Elevtrivsel på EUC Vest samt for uddannelsesgrupperne. I grafen er der endvidere sammenligning til lands- og regionsgennemsnittet for uddannelsesgruppen. [-2] [-2] [] EUC Vest Teknik - EUD (EUC Vest) Teknisk - EUD (Regionsgennemsnit) Teknisk - EUD (Landsgennemsnit) [-2] [-3] EUC Vest SOSU - EUD (EUC Vest) SOSU - EUD (Regionsgennemsnit) SOSU - EUD (Landsgennemsnit) [6]

7 Elevtrivsel Grafen viser det samlede resultat for EUC Vest samt for uddannelsesretningerne. Elevtrivsel [-2] [-2] [+15] [+3] [] [+15] [+9] EUC Vest Tandklinikassi stent Murer Lageruddann elsen Tjener Ernæringsassi stent Bygge og anlæg Mad til mennesker Elevtrivsel [-2] [-2] [-3] [-4] [-4] [+2] [-3] [-5] EUC Vest Transport og logistik Skibsmontør Redder Sundhed, omsorg og pædagogik Elektriker Produktion og udvikling Træfagenes byggeuddann else (= tømrer) Elevtrivsel [-2] [-2] [-15] 58 [-5] 54 [-8] 49 [-29] 49 [-5] EUC Vest Mekaniker Gastronom Strøm, styring og it Smedeuddannel sen Chauffør Teknisk designer [7]

8 Elevtrivsel Tabellen viser resultaterne for Elevtrivsel på EUC Vest samt for uddannelsesretningerne. I parentes ses svarprocenten. Elevtrivsel I hvilken grad anbefaler du uddannelsen til andre? Hvordan vurderer du skolen som helhed? EUC Vest (-) Bygge og anlæg (-) Chauffør (-) Elektriker (-) Ernæringsassistent (-) Gastronom (-) Lageruddannelsen (-) * Mad til mennesker (-) Mekaniker (-) Murer (-) Produktion og udvikling (-) Redder (-) 57 Skibsmontør (-) 58 Smedeuddannelsen (-) Strøm, styring og it (-) Sundhed, omsorg og pædagogik (-) Tandklinikassistent (-) * * Teknisk designer (-) Tjener (-) Transport og logistik (-) Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) (-) Grundforløb Hovedforløb >: Særdeles god vurdering -: God vurdering -: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse/klasse/hold har opnået det bedste resultat indenfor de viste resultater) Note: Der kan forekomme manglende resultater i tabellen, hvilket i så fald skyldes, at der har været forskellige spørgeskemaer (hhv. grundforløb, hovedforløb og et reduceret hovedforløbsskema) benyttet til de forskellige uddannelser. [8]

9 Elevtrivsel på tværs af deltagende skoler Ekstern benchmarking - Skoleniveau I grafen til højre kan I se hvor EUC Vest som helhed er placeret mht. trivsel og skolens størrelse i forhold til andre skoler. 9 Øvrige skoler ELEVTRIVSEL Skolens størrelse (målt på elever) [9]

10 Trivsel og Risiko for frafald Segmentering Figuren viser, hvordan eleverne kan inddeles i typer ud fra samspillet mellem deres trivsel og overvejelser om at droppe ud. I kan læse mere om de fire typers karakteristika under figuren. Lav ELEVTRIVSEL Høj Ja HAR DU INDEN FOR DE SENESTE 3 MÅNEDER SERIØST OVERVEJET AT STOPPE PÅ UDDANNELSEN? Nej AMBASSADØR Ambassadører kendetegnes ved høj tilfredshed og høj loyalitet. Deres yderst positive holdning bevirker, at de bidrager positivt til skolens virke, og at de anbefaler skolen og uddannelsen til venner og bekendte. PÅ-VEJ-VÆK På-vej-væk elever er generelt kendetegnet ved at være utilfredse, og i tvivl om deres valg af uddannelse og uddannelsessted. TROFAST De Trofaste udtrykker lav til mellem trivsel, men høj loyalitet. Når de - trods den lavere trivsel - ikke ønsker eller overvejer at forlade uddannelsen/skolen, kan det være begrundet i de betragtelige personlige omkostninger, der kan være ved at skifte uddannelse og/eller skole. TROLØS De Troløse er meget kritiske og ikke afskrækkede ved tanken om at skifte uddannelse/skole, såfremt et markant bedre alternativ tilbyder sig. Elevtyper på EUC Vest Ambassadør Trofast Troløs På-vej-væk EUC Vest For få besvarelser, da der er under 5 svar i en kategori Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Syddanmark) % 18% 4% 12% Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU % [] 19% 4% 14% [-1] [1]

11 af overordnede indsatsområder Ennova har på baggrund af spørgeskemaet udviklet en undersøgelsesmodel (se figur), hvilket garanterer for den bedst mulige beskrivelse af, hvordan trivslen skabes på de skoler, der er med i målingen. Nedenfor kan I se hvordan eleverne bedømmer de 7 indsatsområder. af overordnede indsatsområder EUC Vest Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Syddanmark) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) Indsatsområderne er de "håndtag", der kan drejes på for at skabe højere trivsel. Alle områder behandles i detaljer i resten af rapporten, hvor I kan se de specifikke spørgsmål, der danner de viste resultater. [-2] [] [] 85 [+3] [] 83 [-1] 89 [+2] [] [-4] [] 86 Organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer Effekt på trivslen I cirkeldiagrammet kan I se, hvilke områder der har størst betydning for trivslen. 9% Organisering 19% Undervisere 31% Undervisning 16% Socialt miljø 12% Fysisk miljø 13% Egen motivation 1% Udstyr & materialer [11]

12 Hvor skal der sættes ind for at forbedre trivslen? Prioriteringskortene viser vejen Det overordnede prioriteringskort viser vurderingen af indsatsområderne i kombination med den effekt, en forbedring vil have på trivslen. Når I skal udvælge indsatsområder, kan prioriteringskortene inspirere jer i debatten om, hvor der skal ske forbedringer hos jer. Prioriteringskortet er med andre ord et hjælperedskab og ikke en facitliste over, hvor der skal sættes ind. VURDERING 85 TILPAS VEDLIGEHOLD 55 Organisering Egen motivation Udstyr & materialer Fysisk miljø OBSERVER Lav Socialt miljø Undervisning Undervisere EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER [Ingen punkter] VEDLIGEHOLD Undervisere Undervisning Socialt miljø TILPAS Egen motivation OBSERVER Organisering Fysisk miljø Udstyr & materialer Sådan tolker I Prioriteringskortet Rapporten har indtil nu vist niveauet i trivslen. Prioriteringskortene på denne samt de følgende sider kan hjælpe med at udpege de indsatsområder, hvor en forbedring vil have den største EFFEKT på trivslen. Det er nemlig ikke nok kun at kigge på vurderingen af indsatsområderne. Det er også nødvendigt, at sammenholde vurderingen med, hvor stor en betydning indsatsområderne har for trivslen: PRIORITER Prioriteringsområder Høj betydning + Lav vurdering: De områder, hvor vurderingen er relativ lav, samtidig med at området er af stor betydning for trivlsen bør prioriteres i det omfang det er muligt. Ethvert forbedringsarbejde bør tage afsæt i prioriteringsområderne, da en indsats her vil give det største afkast og dermed stø rre trivsel. VEDLIGEHOLD Styrker Høj betydning + Høj vurdering: Dette område kan betragtes som en styrke. Det har stor betydning for trivslen, samtidig med at vurderingen på området er relativ høj. Hvis den høje vurdering fastholdes eller forbedres vil man vedligeholde eller endda forbedre den nuværende trivsel. Området bør - trods den gode vurdering - derfor ikke nedprioriteres, da dette vil få stor negativ effekt på trivslen. Find de ting I gør rigtigt og gør mere af det. TILPAS Muligheder Lav betydning + Høj vurdering: I dette område er vurderingen relativt høj, og en yderligere forbedring vil ikke have den store effekt på den overordnede trivsel. Her kan det være relevant enten at nedjustere ressourceforbruget eller i højere grad kommunikere den høje vurdering, så området får større betydning og dermed i højere grad vil påvirke deres opfattelsen af den overordnede trivsel. OBSERVER Svagheder Lav betydning + Lav vurdering: Indsatsmråder med begrænset betydning for trivslen og lav vurdering skal kun prioriteres, hvis der er en forventning om, at indsatsområdet i fremtiden vil få større betydning for trivslen eller at det er et strategisk vigtigt område. Følg udviklingen på indsatsområdet. Bemærk farveskalaen i højre side af prioriteringskortene I højre side af prioriteringskortene ses et udsnit af en farveskala. I sin fulde udstrækning spænder farveskalaen fra rød (index, dvs. lavest mulige vurdering) til grøn (index, dvs. højest mulige vurdering). Udsnittet af farveskalaen for det enkelte prioriteringskort indikerer hvor på - skalaen vi befinder os i det givne tilfælde. I fortolkningen af hvert enkelt prioriteringskort bør man således tage højde for, om skalaen er overvejende rød (dvs. lave resultater), orange (dvs. middel resultater), eller grøn (dvs. høje resultater). [12]

13 af overordnet indsatsområder Tabellen viser resultaterne for de overordnede fokusområder på EUC Vest samt for uddannelsesretningerne. I parentes ses svarprocenten. Organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer EUC Vest (-) Bygge og anlæg (-) Chauffør (-) Elektriker (-) Ernæringsassistent (-) 43 Gastronom (-) Lageruddannelsen (-) 85* 83 83* 51 Mad til mennesker (-) 47 Mekaniker (-) 53 Murer (-) 83 * 84* Produktion og udvikling (-) Redder (-) 46 Skibsmontør (-) 56 Smedeuddannelsen (-) Strøm, styring og it (-) Sundhed, omsorg og pædagogik (-) 57 Tandklinikassistent (-) Teknisk designer (-) * Tjener (-) * 84* Transport og logistik (-) Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) (-) Grundforløb Hovedforløb >: Særdeles god vurdering -: God vurdering -: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse/klasse/hold har opnået det bedste resultat indenfor de viste resultater) Note: Der kan forekomme manglende resultater i tabellen, hvilket i så fald skyldes, at der har været forskellige spørgeskemaer (hhv. grundforløb, hovedforløb og et reduceret hovedforløbsskema) benyttet til de forskellige uddannelser. [13]

14 Organisering Gennemgang af de syv indsatsområder De syv indsatsområder er dem I aktivt kan arbejde med for at forbedre den samlede trivsel. Derfor gennemgår vi på de følgende sider indsatsområderne hver for sig. Vi viser en vurdering af hvert spørgsmål, der er stillet for at vurdere forholdet. Prioriteringskortene på de følgende sider er kun gældende for det enkelte indsatsområde. For at I kan vide, hvilken placering forholdet har i det overordnede prioriteringskort kan I kigge øverst til højre på siden med det specifikke prioriteringskort. Der har vi angivet, hvor I er i kortet og hvad I derfor bør gøre. Organisering Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Organisering på EUC Vest. EUC Vest Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Syddanmark) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) [-2] [] 58 [-2] [] 86 [-2] [-1] 85 [-3] [] Organisering Hvordan vurderer du den hjælp, du får fra skolens kontor/elevadministration? Jeg kan finde de informationer, jeg har brug for på skolen Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen [14]

15 Organisering Prioriteringskort for Organisering TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Organisering, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Organisering på EUC Vest. VURDERING OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 3. Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen VEDLIGEHOLD 2. Jeg kan finde de informationer, jeg har brug for på skolen TILPAS [Ingen punkter] OBSERVER 1. Hvordan vurderer du den hjælp, du får fra skolens kontor/elevadministration? [15]

16 Organisering Grafen viser det samlede resultat for Organisering på EUC Vest samt for uddannelsesgrupperne. I grafen er der endvidere sammenligning til lands- og regionsgennemsnittet for uddannelsesgruppen. [-2] [-2] EUC Vest Teknik - EUD (EUC Vest) Teknisk - EUD (Regionsgennemsnit) Teknisk - EUD (Landsgennemsnit) [-2] [-6] [] EUC Vest SOSU - EUD (EUC Vest) SOSU - EUD (Regionsgennemsnit) SOSU - EUD (Landsgennemsnit) [16]

17 Organisering Graferne viser resultaterne for Organisering på EUC Vest samt for uddannelsesretningerne. Organisering [-2] [+3] [] [+13] [-4] EUC Vest Tjener Transport og logistik Ernæringsassi stent Lageruddann elsen Murer Mekaniker Tandklinikassi stent Organisering [-2] [-2] [-7] [-5] [-5] [-7] [+7] [+4] EUC Vest Bygge og anlæg Sundhed, omsorg og pædagogik Redder Produktion og udvikling Træfagenes byggeuddann else (= tømrer) Mad til mennesker Teknisk designer Organisering [-2] [] [-6] [+4] 57 [-3] 56 [-2] 53 [-] EUC Vest Elektriker Skibsmontør Strøm, styring og it Smedeuddannel sen Chauffør Gastronom [17]

18 Organisering Tabellen viser resultaterne for Organisering på EUC Vest samt for uddannelsesretningerne. I parentes ses svarprocenten. Organisering Hvordan vurderer du den hjælp, du får fra skolens kontor/elevadminis t ration? Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen Jeg kan finde de informationer, jeg har brug for på skolen EUC Vest (-) 58 Bygge og anlæg (-) Chauffør (-) Elektriker (-) 49 Ernæringsassistent (-) Gastronom (-) Lageruddannelsen (-) Mad til mennesker (-) 58 Mekaniker (-) Murer (-) Produktion og udvikling (-) 57 Redder (-) 55 Skibsmontør (-) 49 Smedeuddannelsen (-) Strøm, styring og it (-) 51 Sundhed, omsorg og pædagogik (-) 54 Tandklinikassistent (-) Teknisk designer (-) 52 Tjener (-) * * * Transport og logistik (-) * Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) (-) 53 Grundforløb Hovedforløb 57 >: Særdeles god vurdering -: God vurdering -: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse/klasse/hold har opnået det bedste resultat indenfor de viste resultater) Note: Der kan forekomme manglende resultater i tabellen, hvilket i så fald skyldes, at der har været forskellige spørgeskemaer (hhv. grundforløb, hovedforløb og et reduceret hovedforløbsskema) benyttet til de forskellige uddannelser. [18]

19 Undervisere Undervisere Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Undervisere på EUC Vest. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Undervisere. [] 85 [-2] [+2] 84 EUC Vest Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Syddanmark) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) 88 [-2] Undervisere Hvordan vurderer du lærernes faglige dygtighed? Hvordan vurderer du lærernes lyst og interesse i undervisningen? Hvordan vurderer du lærernes evne til at forklare tingene, så du forstår dem? De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Undervisere på EUC Vest. [-3] [] 86 [-1] [+2] [-2] EUC Vest Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Syddanmark) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) [+2] 86 [-1] [+2] 89 [-1] [+4] 86 Lærerne virker godt forberedte Lærerne er gode til at give tilbagemeldinger til mig på min indsats Lærerne overholder aftaler Lærerne giver os ansvar Lærerne respekterer os [19]

20 Undervisere Prioriteringskort for Undervisere Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Undervisere, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Undervisere på EUC Vest. VURDERING TILPAS VEDLIGEHOLD OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 7. Lærerne virker godt forberedte VEDLIGEHOLD 5. Hvordan vurderer du lærernes lyst og interesse i undervisningen? 9. Lærerne overholder aftaler 11. Lærerne respekterer os TILPAS 4. Hvordan vurderer du lærernes faglige dygtighed? 1. Lærerne giver os ansvar OBSERVER 6. Hvordan vurderer du lærernes evne til at forklare tingene, så du forstår dem? 8. Lærerne er gode til at give tilbagemeldinger til mig på min indsats []

21 Undervisere Grafen viser det samlede resultat for Undervisere på EUC Vest samt for uddannelsesgrupperne. I grafen er der endvidere sammenligning til lands- og regionsgennemsnittet for uddannelsesgruppen. [] [] [] EUC Vest Teknik - EUD (EUC Vest) Teknisk - EUD (Regionsgennemsnit) Teknisk - EUD (Landsgennemsnit) [] [-4] [] EUC Vest SOSU - EUD (EUC Vest) SOSU - EUD (Regionsgennemsnit) SOSU - EUD (Landsgennemsnit) [21]

22 Undervisere Graferne viser resultaterne for Undervisere på EUC Vest samt for uddannelsesretningerne. Undervisere [] 85 [+19] [+] [+19] [-7] [-7] [+6] EUC Vest Lageruddann elsen Strøm, styring og it Murer Tandklinikassi stent Tjener Mekaniker Mad til mennesker Undervisere [] [+3] [+5] [+12] [-3] [-9] [-3] [-6] EUC Vest Elektriker Redder Ernæringsassi stent Bygge og anlæg Transport og logistik Sundhed, omsorg og pædagogik Træfagenes byggeuddann else (= tømrer) Undervisere [] [-1] [] [] [-8] [-12] 56 [-33] EUC Vest Skibsmontør Produktion og udvikling Smedeuddannel sen Teknisk designer Gastronom Chauffør [22]

23 Undervisere Tabellen viser resultaterne for Undervisere på EUC Vest samt for uddannelsesretningerne. I parentes ses svarprocenten. Undervisere Hvordan vurderer du lærernes lyst og interesse i undervisninge n? Hvordan vurderer du lærernes faglige dygtighed? Hvordan vurderer du lærernes evne til at forklare tingene, så du forstår dem? Lærerne er gode til at give tilbagemelding er til mig på min indsats Lærerne respekterer os Lærerne overholder aftaler Lærerne virker godt forberedte Lærerne giver os ansvar EUC Vest (-) Bygge og anlæg (-) Chauffør (-) Elektriker (-) 58 Ernæringsassistent (-) 83 89* Gastronom (-) Lageruddannelsen (-) 85* 86* 84* 84* Mad til mennesker (-) Mekaniker (-) Murer (-) Produktion og udvikling (-) 58 Redder (-) Skibsmontør (-) Smedeuddannelsen (-) 58 Strøm, styring og it (-) 85 87* 87 Sundhed, omsorg og pædagogik (-) 59 Tandklinikassistent (-) 86* Teknisk designer (-) 59 Tjener (-) 83 * 88* 83 Transport og logistik (-) 89 Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) (-) Grundforløb Hovedforløb >: Særdeles god vurdering -: God vurdering -: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse/klasse/hold har opnået det bedste resultat indenfor de viste resultater) Note: Der kan forekomme manglende resultater i tabellen, hvilket i så fald skyldes, at der har været forskellige spørgeskemaer (hhv. grundforløb, hovedforløb og et reduceret hovedforløbsskema) benyttet til de forskellige uddannelser. [23]

24 Undervisning Undervisning Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Undervisning på EUC Vest. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Undervisning. [+3] [] 83 [-1] EUC Vest Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Syddanmark) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) [+8] 86 Undervisning Hvordan vurderer du undervisningen? Der forventes noget af mig i undervisningen De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Undervisning på EUC Vest. [] [] EUC Vest Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Syddanmark) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) [] [-2] [] 47 [-3] 5 5 [-3] I undervisningen arbejder vi også med at få nye ideer og være kreative Vi har indflydelse på undervisningen Undervisningsformerne skifter i løbet af dagen Jeg oplever, at der er sammenhæng mellem undervisningen i de forskellige fag Vi bruger skolens intranet/lms-system Fronter i forbindelse med undervisningen [24]

25 Undervisning Prioriteringskort for Undervisning 9 TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Undervisning, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Undervisning på EUC Vest. VURDERING OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 15. Vi har indflydelse på undervisningen 16. Undervisningsformerne skifter i løbet af dagen VEDLIGEHOLD 14. I undervisningen arbejder vi også med at få nye ideer og være kreative TILPAS 12. Hvordan vurderer du undervisningen? 13. Der forventes noget af mig i undervisningen OBSERVER 17. Jeg oplever, at der er sammenhæng mellem undervisningen i de forskellige fag 18. Vi bruger skolens intranet/lms-system Fronter i forbindelse med undervisningen [25]

26 Undervisning Grafen viser det samlede resultat for Undervisning på EUC Vest samt for uddannelsesgrupperne. I grafen er der endvidere sammenligning til lands- og regionsgennemsnittet for uddannelsesgruppen. [+3] [+3] [] EUC Vest Teknik - EUD (EUC Vest) Teknisk - EUD (Regionsgennemsnit) Teknisk - EUD (Landsgennemsnit) [+3] [+3] [] EUC Vest SOSU - EUD (EUC Vest) SOSU - EUD (Regionsgennemsnit) SOSU - EUD (Landsgennemsnit) [26]

27 Undervisning Graferne viser resultaterne for Undervisning på EUC Vest samt for uddannelsesretningerne. Undervisning [+3] 84 [+3] 83 [+13] 83 [+22] [+2] [+6] [+11] [+3] EUC Vest Tjener Lageruddann elsen Murer Tandklinikassi stent Ernæringsassi stent Transport og logistik Træfagenes byggeuddann else (= tømrer) Undervisning [+3] [+4] [+12] [+6] [+3] [-3] [-1] [+17] EUC Vest Mekaniker Strøm, styring og it Elektriker Bygge og anlæg Gastronom Skibsmontør Mad til mennesker Undervisning [+3] [+4] [] [+5] [-1] [] 53 [-29] EUC Vest Sundhed, omsorg og pædagogik Produktion og udvikling Redder Smedeuddannel sen Teknisk designer Chauffør [27]

28 Undervisning Tabellen viser resultaterne for Undervisning på EUC Vest samt for uddannelsesretningerne. I parentes ses svarprocenten. Undervisning I undervisningen arbejder vi også med at få nye ideer og være kreative Undervisningsf orme rne skifter i løbet af dagen Jeg oplever, at der er Der forventes Vi har noget sammenhæng indflydelse på af mig i mellem undervisningen undervisningen undervisningen i de forskellige fag Vi bruger skolens intranet/lmssystem Fronter i forbindelse med undervisningen Hvordan vurderer du undervisningen? EUC Vest (-) 47 Bygge og anlæg (-) 56 Chauffør (-) Elektriker (-) * 15 Ernæringsassistent (-) * Gastronom (-) Lageruddannelsen (-) * Mad til mennesker (-) Mekaniker (-) 39 Murer (-) 83 * 86 * Produktion og udvikling (-) Redder (-) Skibsmontør (-) Smedeuddannelsen (-) Strøm, styring og it (-) Sundhed, omsorg og pædagogik (-) Tandklinikassistent (-) * 88 Teknisk designer (-) Tjener (-) 84* Transport og logistik (-) Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) (-) * Grundforløb 58 Hovedforløb 41 >: Særdeles god vurdering -: God vurdering -: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse/klasse/hold har opnået det bedste resultat indenfor de viste resultater) Note: Der kan forekomme manglende resultater i tabellen, hvilket i så fald skyldes, at der har været forskellige spørgeskemaer (hhv. grundforløb, hovedforløb og et reduceret hovedforløbsskema) benyttet til de forskellige uddannelser. [28]

29 Socialt miljø Socialt miljø Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Socialt miljø på EUC Vest. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Socialt miljø. [-1] 89 [-2] 88 EUC Vest Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Syddanmark) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) [-1] 86 [] 83 [] 93 Socialt miljø Hvordan vurderer du stemningen på skolen? Hvordan vurderer du sammenholdet mellem eleverne? Jeg kan få hjælp og støtte fra mine kammerater på skolen De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Socialt miljø på EUC Vest. [-3] 93 [] [-1] Jeg er glad for at gå på skolen For få besvarelser 9 Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen EUC Vest Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Syddanmark) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) For få besvarelser Jeg føler mig tryg på skolen 93 [29]

30 Socialt miljø Prioriteringskort for Socialt miljø Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Socialt miljø, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Socialt miljø på EUC Vest. VURDERING 85 TILPAS VEDLIGEHOLD OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER [Ingen punkter] VEDLIGEHOLD 21. Jeg kan få hjælp og støtte fra mine kammerater på skolen 22. Jeg er glad for at gå på skolen TILPAS [Ingen punkter] OBSERVER 19. Hvordan vurderer du stemningen på skolen?. Hvordan vurderer du sammenholdet mellem eleverne? [3]

31 Socialt miljø Grafen viser det samlede resultat for Socialt miljø på EUC Vest samt for uddannelsesgrupperne. I grafen er der endvidere sammenligning til lands- og regionsgennemsnittet for uddannelsesgruppen. [-1] [-1] [-1] EUC Vest Teknik - EUD (EUC Vest) Teknisk - EUD (Regionsgennemsnit) Teknisk - EUD (Landsgennemsnit) [-1] [-1] EUC Vest SOSU - EUD (EUC Vest) SOSU - EUD (Regionsgennemsnit) SOSU - EUD (Landsgennemsnit) [31]

32 Socialt miljø Graferne viser resultaterne for Socialt miljø på EUC Vest samt for uddannelsesretningerne. Socialt miljø [-1] 83 [+6] [+6] [] [+4] [+9] [-2] [-6] EUC Vest Lageruddann elsen Tandklinikassi stent Mekaniker Elektriker Murer Bygge og anlæg Redder Socialt miljø [-1] [+11] [+11] [-3] [+3] [-4] [-6] [+2] EUC Vest Ernæringsassi stent Teknisk designer Produktion og udvikling Strøm, styring og it Gastronom Træfagenes byggeuddann else (= tømrer) Smedeuddan nelsen Socialt miljø [-1] [-15] [+2] [-6] [-5] [-2] [-7] EUC Vest Tjener Mad til mennesker Transport og logistik Sundhed, omsorg og pædagogik Chauffør Skibsmontør [32]

33 Socialt miljø Tabellen viser resultaterne for Socialt miljø på EUC Vest samt for uddannelsesretningerne. I parentes ses svarprocenten. Socialt miljø Jeg kan få hjælp og støtte fra mine kammerater på skolen Jeg føler mig tryg på skolen Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen Hvordan vurderer Hvordan vurderer du sammenholdet du stemningen på mellem eleverne? skolen? Jeg er glad for at gå på skolen EUC Vest (-) Bygge og anlæg (-) Chauffør (-) Elektriker (-) 86 Ernæringsassistent (-) Gastronom (-) Lageruddannelsen (-) 83* 89* 84* 85 Mad til mennesker (-) 83 Mekaniker (-) 85 Murer (-) * Produktion og udvikling (-) Redder (-) 89 Skibsmontør (-) Smedeuddannelsen (-) Strøm, styring og it (-) Sundhed, omsorg og pædagogik (-) 59 Tandklinikassistent (-) 86 88* Teknisk designer (-) 88 Tjener (-) Transport og logistik (-) 85 Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) (-) Grundforløb Hovedforløb 83 >: Særdeles god vurdering -: God vurdering -: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse/klasse/hold har opnået det bedste resultat indenfor de viste resultater) Note: Der kan forekomme manglende resultater i tabellen, hvilket i så fald skyldes, at der har været forskellige spørgeskemaer (hhv. grundforløb, hovedforløb og et reduceret hovedforløbsskema) benyttet til de forskellige uddannelser. [33]

34 Fysisk miljø Fysisk miljø Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Fysisk miljø på EUC Vest. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Fysisk miljø. [+2] [] [] EUC Vest Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Syddanmark) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) [] [+4] [] 91 Fysisk miljø Hvordan vurderer du dine arbejdsforhold på skolen (fx borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder)? Hvordan vurderer du skolens vedligeholdelse og rengøring? De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Fysisk miljø på EUC Vest. EUC Vest Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Syddanmark) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) 89 [] Hvordan vurderer du skolens indretning og udseende? [34]

35 Fysisk miljø Prioriteringskort for Fysisk miljø TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Fysisk miljø, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Fysisk miljø på EUC Vest. VURDERING OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER [Ingen punkter] VEDLIGEHOLD 27. Hvordan vurderer du skolens indretning og udseende? TILPAS 26. Hvordan vurderer du skolens vedligeholdelse og rengøring? OBSERVER 25. Hvordan vurderer du dine arbejdsforhold på skolen (fx borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder)? [35]

36 Fysisk miljø Grafen viser det samlede resultat for Fysisk miljø på EUC Vest samt for uddannelsesgrupperne. I grafen er der endvidere sammenligning til lands- og regionsgennemsnittet for uddannelsesgruppen. [+2] [+3] [] EUC Vest Teknik - EUD (EUC Vest) Teknisk - EUD (Regionsgennemsnit) Teknisk - EUD (Landsgennemsnit) [+2] [-6] EUC Vest SOSU - EUD (EUC Vest) SOSU - EUD (Regionsgennemsnit) SOSU - EUD (Landsgennemsnit) [36]

37 Fysisk miljø Graferne viser resultaterne for Fysisk miljø på EUC Vest samt for uddannelsesretningerne. Fysisk miljø [+2] [+19] [+5] [+3] [+17] [-3] [-2] EUC Vest Murer Bygge og anlæg Redder Træfagenes byggeuddann else (= tømrer) Teknisk designer Sundhed, omsorg og pædagogik Transport og logistik Fysisk miljø [+2] [-11] [+2] [+13] 58 [-2] 56 [-8] 53 [+2] 52 [-9] EUC Vest Tandklinikassi stent Produktion og udvikling Elektriker Tjener Skibsmontør Mekaniker Strøm, styring og it Fysisk miljø [+2] 51 [-1] 49 [-7] 49 [-7] 47 [-4] 43 [-4] 38 [-19] EUC Vest Lageruddannels en Smedeuddannel sen Gastronom Mad til mennesker Ernæringsassist ent Chauffør [37]

38 Fysisk miljø Tabellen viser resultaterne for Fysisk miljø på EUC Vest samt for uddannelsesretningerne. I parentes ses svarprocenten. Fysisk miljø Hvordan vurderer du skolens indretning og udseende? Hvordan vurderer du skolens vedligeholdelse og rengøring? Hvordan vurderer du dine arbejdsforhold på skolen (fx borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder)? EUC Vest (-) 59 Bygge og anlæg (-) Chauffør (-) Elektriker (-) Ernæringsassistent (-) Gastronom (-) Lageruddannelsen (-) 51 Mad til mennesker (-) Mekaniker (-) Murer (-) * * * * Produktion og udvikling (-) 59 Redder (-) Skibsmontør (-) Smedeuddannelsen (-) Strøm, styring og it (-) Sundhed, omsorg og pædagogik (-) Tandklinikassistent (-) 59 Teknisk designer (-) Tjener (-) Transport og logistik (-) Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) (-) Grundforløb Hovedforløb 58 >: Særdeles god vurdering -: God vurdering -: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse/klasse/hold har opnået det bedste resultat indenfor de viste resultater) Note: Der kan forekomme manglende resultater i tabellen, hvilket i så fald skyldes, at der har været forskellige spørgeskemaer (hhv. grundforløb, hovedforløb og et reduceret hovedforløbsskema) benyttet til de forskellige uddannelser. [38]

39 Egen motivation Egen motivation Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Egen motivation på EUC Vest. 84 [] EUC Vest Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Syddanmark) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) 83 [] [+2] 88 Egen motivation Hvordan vurderer du din egen indsats i undervisningen? Hvordan vurderer du din lyst til at lære nyt? Prioriteringskort for Egen motivation Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Egen motivation, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Egen motivation på EUC Vest. VURDERING 86 TILPAS VEDLIGEHOLD PRIORITER 28. Hvordan vurderer du din egen indsats i undervisningen? VEDLIGEHOLD [Ingen punkter] TILPAS 29. Hvordan vurderer du din lyst til at lære nyt? 28 OBSERVER [Ingen punkter] OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj [39]

40 Egen motivation Grafen viser det samlede resultat for Egen motivation på EUC Vest samt for uddannelsesgrupperne. I grafen er der endvidere sammenligning til lands- og regionsgennemsnittet for uddannelsesgruppen. [] EUC Vest Teknik - EUD (EUC Vest) Teknisk - EUD (Regionsgennemsnit) Teknisk - EUD (Landsgennemsnit) [-5] [-1] EUC Vest SOSU - EUD (EUC Vest) SOSU - EUD (Regionsgennemsnit) SOSU - EUD (Landsgennemsnit) []

41 Egen motivation Graferne viser resultaterne for Egen motivation på EUC Vest samt for uddannelsesretningerne. Egen motivation 84 [+6] 83 [+5] 83 [-8] [-6] [-4] [-3] [+2] EUC Vest Murer Strøm, styring og it Tjener Tandklinikassi stent Redder Mekaniker Ernæringsassi stent Egen motivation [-5] [+9] [+4] [+3] [+2] [+3] [-2] EUC Vest Gastronom Skibsmontør Smedeuddan nelsen Teknisk designer Elektriker Lageruddann elsen Bygge og anlæg Egen motivation [-5] [-1] [] [-4] [-1] EUC Vest Sundhed, omsorg og pædagogik Træfagenes byggeuddannels e (= tømrer) Mad til mennesker Produktion og udvikling Transport og logistik Chauffør [41]

42 Egen motivation Tabellen viser resultaterne for Egen motivation på EUC Vest samt for uddannelsesretningerne. I parentes ses svarprocenten. Egen motivation Hvordan vurderer Hvordan du din egen vurderer indsats du din lyst til at i lære nyt? undervisningen? EUC Vest (-) 83 Bygge og anlæg (-) Chauffør (-) Elektriker (-) 83 Ernæringsassistent (-) 85 Gastronom (-) 85 Lageruddannelsen (-) 83 Mad til mennesker (-) Mekaniker (-) 87 Murer (-) 84* 89* Produktion og udvikling (-) Redder (-) 87 Skibsmontør (-) 86 Smedeuddannelsen (-) Strøm, styring og it (-) * Sundhed, omsorg og pædagogik (-) Tandklinikassistent (-) 85 Teknisk designer (-) 86 Tjener (-) Transport og logistik (-) Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) (-) Grundforløb Hovedforløb 84 >: Særdeles god vurdering -: God vurdering -: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse/klasse/hold har opnået det bedste resultat indenfor de viste resultater) Note: Der kan forekomme manglende resultater i tabellen, hvilket i så fald skyldes, at der har været forskellige spørgeskemaer (hhv. grundforløb, hovedforløb og et reduceret hovedforløbsskema) benyttet til de forskellige uddannelser. [42]

43 Udstyr & materialer Udstyr & materialer Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Udstyr & materialer på EUC Vest. NB: Der er ikke noget prioriteringskort for Udstyr & materialer, da der kun er 2 spørgsmål under indsatsområdet. [-4] [] 86 [-4] EUC Vest Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Syddanmark) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) [] [-4] [] 85 Udstyr & materialer Jeg har adgang til det nødvendige itudstyr, når jeg har brug for det i undervisningen Jeg kan få hjælp, når der er problemer med skolens it-udstyr [43]

44 Udstyr & materialer Grafen viser det samlede resultat for Udstyr & materialer på EUC Vest samt for uddannelsesgrupperne. I grafen er der endvidere sammenligning til lands- og regionsgennemsnittet for uddannelsesgruppen. [-4] [-4] [-1] EUC Vest Teknik - EUD (EUC Vest) Teknisk - EUD (Regionsgennemsnit) Teknisk - EUD (Landsgennemsnit) [-4] [-5] [-4] EUC Vest SOSU - EUD (EUC Vest) SOSU - EUD (Regionsgennemsnit) SOSU - EUD (Landsgennemsnit) [44]

45 Udstyr & materialer Graferne viser resultaterne for Udstyr & materialer på EUC Vest samt for uddannelsesretningerne. Udstyr & materialer [-4] [+12] [+6] [+] [+7] [-8] [+13] [-6] EUC Vest Teknisk designer Bygge og anlæg Murer Strøm, styring og it Lageruddann elsen Transport og logistik Træfagenes byggeuddann else (= tømrer) Udstyr & materialer [-4] [-8] [+6] [-4] [-21] [-7] [+5] [+11] EUC Vest Ernæringsassi stent Elektriker Tandklinikassi stent Produktion og udvikling Skibsmontør Mad til mennesker Mekaniker Udstyr & materialer [-4] [-8] 57 [-5] 56 [-15] 55 [-32] 54 [+4] 46 [-14] EUC Vest Tjener Sundhed, omsorg og pædagogik Smedeuddannel sen Gastronom Chauffør Redder [45]

46 Udstyr & materialer Tabellen viser resultaterne for Udstyr & materialer på EUC Vest samt for uddannelsesretningerne. I parentes ses svarprocenten. Jeg har adgang til det nødvendige it- når jeg har Udstyr & materialerudstyr, brug for det i undervisningen Jeg kan få hjælp, når der er problemer med skolens it-udstyr EUC Vest (-) 58 Bygge og anlæg (-) * Chauffør (-) Elektriker (-) 56 Ernæringsassistent (-) Gastronom (-) Lageruddannelsen (-) Mad til mennesker (-) 58 Mekaniker (-) 57 Murer (-) Produktion og udvikling (-) Redder (-) Skibsmontør (-) 58 Smedeuddannelsen (-) Strøm, styring og it (-) 85 Sundhed, omsorg og pædagogik (-) Tandklinikassistent (-) Teknisk designer (-) * 89* Tjener (-) 52 Transport og logistik (-) Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) (-) Grundforløb Hovedforløb 55 >: Særdeles god vurdering -: God vurdering -: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse/klasse/hold har opnået det bedste resultat indenfor de viste resultater) Note: Der kan forekomme manglende resultater i tabellen, hvilket i så fald skyldes, at der har været forskellige spørgeskemaer (hhv. grundforløb, hovedforløb og et reduceret hovedforløbsskema) benyttet til de forskellige uddannelser. [46]

47 Resultater for elevtrivsel fordelt på grund- og hovedforløb Fordeling af undersøgelsens deltagere efter grund- og hovedforløb 34% Grundforløb % Hovedforløb Resultater for elevtrivsel fordelt på grund- og hovedforløb Resultaterne er sammenlignet med regionsog landsgennemsnit. EUC Vest Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Syddanmark) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU [-2] [] EUD samlet EUD Grundforløb EUD Hovedforløb Resultaterne for indsatsområderne fordelt på grund- og hovedforløb Organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer EUC Vest Øvrige uddannelser på skolen EUC Vest - Grundforløb Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Syddanmark) - Grundforløb Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU - Grundforløb EUC Vest - Hovedforløb Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Syddanmark) - Hovedforløb Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU - Hovedforløb [47]

48 Del III: Frafaldstema, tilvalgsmoduler & baggrundsanalyse [48]

49 Baggrundsanalyse - Køn Fordeling af undersøgelsens deltagere efter Køn 23% Kvinde % Mand fordelt på Køn Kvinde Mand Elevtrivsel Kvinde Mand Organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer [49]

50 Baggrundsanalyse - Alder Fordeling af undersøgelsens deltagere efter Alder 24% 18 år eller yngre 23% 19- år 31% år 21% 26 år eller ældre fordelt på Alder 18 år eller yngre 19- år år 26 år eller ældre Elevtrivsel 18 år eller yngre 19- år år 26 år eller ældre Organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer [5]

51 Baggrundsanalyse - Eget faglige niveau Fordeling af undersøgelsens deltagere efter Eget faglige niveau 26% Jeg er en af de bedste 55% Der er nogle få, der er bedre end mig 19% Der er mange, der er bedre end mig fordelt på Eget faglige niveau Jeg er en af de bedste Der er nogle få, der er bedre end mig Der er mange, der er bedre end mig Elevtrivsel Jeg er en af de bedste Der er nogle få, der er bedre end mig Der er mange, der er bedre end mig Organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer [51]

52 Del IV: Uddybende datagrundlag - Spredningsmål [52]

53 Uddybende datagrundlag - Spredningsmål Spredningsmål I de kommende tabeller er der bl.a. opstillet såkaldte spredningsmål. Spredningsmålet en re-skalering af den bagvedliggende statistiske standardafvigelse - er et udtryk for i hvor høj grad, der er svaret ens på spørgsmålene. Hvis spredningsmålet er, betyder det, at der er svaret så forskelligt på et spørgsmål som overhovedet muligt. Hvis spredningsmålet er, betyder det, at der er svaret det samme på spørgsmålet. Eksempel på spredningsmål på hhv., middel og : I den midterste figur fordeler svarene sig jævnt hen over skalaen, hvilket er det mest almindelige billede. I denne situation vil spredningsmålet typisk ligge mellem og 45. MINDST MULIG SPREDNING % MIDDEL STØRST MULIG SPREDNING 5% 5% Her er eleverne hhv. mest enige og mest uenige i deres vurderinger. Spredningstal De 1 spørgsmål hvor eleverne/lærlingene svarer mest forskelligt Vi bruger skolens intranet/lms-system Fronter i forbindelse med undervisningen Jeg har adgang til det nødvendige it-udstyr, når jeg har brug for det i undervisningen Jeg kan få hjælp, når der er problemer med skolens it-udstyr Undervisningsformerne skifter i løbet af dagen Lærerne respekterer os Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen Lærerne er gode til at give tilbagemeldinger til mig på min indsats Lærerne overholder aftaler Vi har indflydelse på undervisningen Lærerne virker godt forberedte De 1 spørgsmål hvor eleverne/lærlingene er mest enige Hvordan vurderer du din lyst til at lære nyt? Hvordan vurderer du din egen indsats i undervisningen? Hvordan vurderer du skolen som helhed? Hvordan vurderer du undervisningen? Hvordan vurderer du stemningen på skolen? Hvordan vurderer du sammenholdet mellem eleverne? Hvordan vurderer du lærernes faglige dygtighed? Jeg oplever, at der er sammenhæng mellem undervisningen i de forskellige fag Hvordan vurderer du lærernes lyst og interesse i undervisningen? Jeg kan finde de informationer, jeg har brug for på skolen [53]

54 Uddybende datagrundlag - Spredningsmål Spredningstal Elevtrivsel Hvordan vurderer du skolen som helhed? I hvilken grad anbefaler du uddannelsen til andre? Organisering Hvordan vurderer du den hjælp, du får fra skolens kontor/elevadministration? Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen Jeg kan finde de informationer, jeg har brug for på skolen Undervisere Hvordan vurderer du lærernes lyst og interesse i undervisningen? Hvordan vurderer du lærernes faglige dygtighed? Hvordan vurderer du lærernes evne til at forklare tingene, så du forstår dem? Lærerne er gode til at give tilbagemeldinger til mig på min indsats Lærerne respekterer os Lærerne overholder aftaler Lærerne virker godt forberedte Lærerne giver os ansvar Undervisning I undervisningen arbejder vi også med at få nye ideer og være kreative Undervisningsformerne skifter i løbet af dagen Vi har indflydelse på undervisningen Der forventes noget af mig i undervisningen Jeg oplever, at der er sammenhæng mellem undervisningen i de forskellige fag Vi bruger skolens intranet/lms-system Fronter i forbindelse med undervisningen Hvordan vurderer du undervisningen? Socialt miljø Jeg kan få hjælp og støtte fra mine kammerater på skolen Jeg føler mig tryg på skolen Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen Hvordan vurderer du sammenholdet mellem eleverne? Hvordan vurderer du stemningen på skolen? Jeg er glad for at gå på skolen Fysisk miljø Hvordan vurderer du skolens indretning og udseende? Hvordan vurderer du skolens vedligeholdelse og rengøring? Hvordan vurderer du dine arbejdsforhold på skolen (fx borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder)? Egen motivation Hvordan vurderer du din lyst til at lære nyt? Hvordan vurderer du din egen indsats i undervisningen? Udstyr & materialer Jeg har adgang til det nødvendige it-udstyr, når jeg har brug for det i undervisningen Jeg kan få hjælp, når der er problemer med skolens it-udstyr Praktik Hvordan vurderer du sammenhængen mellem det du lærer i skolen og på din praktik/læreplads? Min arbejdsgiver/læreplads har forberedt mig på skoleopholdet Det jeg lærer på skolen kan jeg bruge i dagligdagen i praktikken/hos min arbejdsgiver (besvares kun, hvis du har været i praktik) [54]

55 Del V: Resultater i tabelform [55]

56 Resultater i tabelform Tabellen viser frekvenserne over besvarelser på spørgsmålene Total Procentvis fordeling på en 1 punkt skala (mod totalen til venstre) Elevtrivsel Hvordan vurderer du skolen som helhed? I hvilken grad anbefaler du uddannelsen til andre? % 2% 2% 2% 3% 2% 6% 5% 16% 12% 16% 11% 29% % 19% % 7% 12% 2% 13% Total Procentvis fordeling på en 1 punkt skala (mod totalen til venstre) Organisering Hvordan vurderer du den hjælp, du får fra skolens kontor/elevadministration? 3 5% 4% 4% 5% % 12% 19% 16% 1% 6% Total Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Helt enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Organisering Jeg kan finde de informationer, jeg har brug for på skolen Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen % 8% 12% 18% % 49% 25% 25% Total Procentvis fordeling på en 1 punkt skala (mod totalen til venstre) Undervisere Hvordan vurderer du lærernes lyst og interesse i undervisningen? Hvordan vurderer du lærernes faglige dygtighed? Hvordan vurderer du lærernes evne til at forklare tingene, så du forstår dem? % 1% 1% 1% 1% 3% 2% 1% 2% 3% 3% 4% 7% 6% 9% 8% 9% 9% 17% 17% 18% 22% 22% 21% 21% 24% 19% 17% 15% 14% Total Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Helt enig Undervisere Lærerne virker godt forberedte Lærerne er gode til at give tilbagemeldinger til mig på min indsats Lærerne overholder aftaler Lærerne giver os ansvar Lærerne respekterer os % 6% 5% 5% 6% 1% 23% 12% 7% 1% 49% 45% 41% 39% 35% 35% 26% 41% 5% 5% Total Procentvis fordeling på en 1 punkt skala (mod totalen til venstre) Undervisningen Hvordan vurderer du undervisningen? 842 % 1% 2% 4% 9% 14% 24% 27% 15% 4% Total Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Helt enig Undervisning Der forventes noget af mig i undervisningen I undervisningen arbejder vi også med at få nye ideer og være kreative Vi har indflydelse på undervisningen Undervisningsformerne skifter i løbet af dagen % 5% 5% 9% 5% 17% 22% 23% 42% 49% 48% 45% 51% 29% 26% 23% Total Aldrig Sjældent Ofte Altid Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Undervisning Jeg oplever, at der er sammenhæng mellem undervisningen i de forskellige fag Vi bruger skolens intranet/lms-system Fronter i forbindelse med undervisningen 6 6 3% 24% 17% 29% % 27% 15% 19% Total Procentvis fordeling på en 1 punkt skala (mod totalen til venstre) Socialt miljø Hvordan vurderer du sammenholdet mellem eleverne? Hvordan vurderer du stemningen på skolen? % % % 1% 1% 2% 3% 3% 6% 9% 9% 11% 17% 24% 25% 27% % 14% 16% 9% [56]

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 97% (535 besvarelser ud af 551 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 For erhvervsuddannelserne CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster Svarprocent: 100% (24 besvarelser ud af 24 mulige) Områderapport Velkommen

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen

2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 Elevtrivselsundersøgelsen Januar 15 ESB - SOSU Rapporten er baseret på 1686 besvarelser Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 9 (4 besvarelser ud af 5 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 214 December 214 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: (111 besvarelser ud af 116 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 8 besvarelser Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2010

Elevtrivselsundersøgelsen 2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Svarprocent: 99% (4/4) Fortroligt Indhold Del I Del II Del II (fortsat) Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger til det videre arbejde Resultater

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 For de gymnasiale uddannelser TH. LANGS HF og VUC Svarprocent: 61% (19 besvarelser ud af 31 mulige) Områderapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat):

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 214 December 214 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 3 besvarelser Områderapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 2 besvarelser Områderapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Kursisttrivselsundersøgelsen 214 December 214 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 647 besvarelser Områderapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

ETU 2014 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2015

ETU 2014 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2015 ETU 2014 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2015 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Rapporten er baseret på 258 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Resultater for Elevtrivsel på institutionsniveau

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 Januar 2015

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 Januar 2015 Elevtrivselsundersøgelsen 2014 Januar 2015 Benchmarkingrapport for HTX-HHX Rapporten er baseret på 12032 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag mv. Del II Anbefalinger til det videre arbejde Del III Resultatopsplitninger

Læs mere

ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012

ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012 ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Resultaterne er baseret på besvarelser fra i alt 34.1 elever Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen

2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Elevtrivselsundersøgelsen Den jydske Haandværkerskole Svarprocent: 93% (533 besvarelser ud af 572 mulige) Elevtrivsel 1 Den jydske Haandværkerskole Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Midtjylland)

Læs mere

ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012

ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012 ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012 Benchmarkingrapport for HTX/HHX Resultaterne er baseret på besvarelser fra i alt 25.845 HTX og HHX elever Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 Professionshøjskoler December 11 Svarprocent: 31% (317 besvarelser ud af 1.24 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2.

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Social- og Sundhedsskolen STV Svarprocent: % (483 besvarelser ud af 483 mulige) Elevtrivsel Regionsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler samlet (Region Midtjylland) Regionsgennemsnit

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - December 13 Svarprocent: 73% (484/6) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - April 13 Svarprocent: 82% (1813/2222) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - Professionshøjskoler samlet December 12 - Svarprocent: 21% (1/9) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 54% (15/2928) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 214 - December 214 Svarprocent: % (278/34) Skolerapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 9 Elevtilfredshedsundersøgelse Randers Tekniske Skole Svarprocent: 76% (568 besvarelser ud af 752 mulige) Skolerapport Introduktion Indhold Indledning 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed og

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - Maj 213 Svarprocent: 82% (113/137) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport for de Almene Gymnasier Svarprocent: % (488/5) Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 71% (293/4143) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 214 Lillebælt - December 214 Lillebælt Svarprocent: % (2333/33) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte

Læs mere

Brugertilfredshed 2014

Brugertilfredshed 2014 Brugertilfredshed 14 Erhvervsakademiernes Akademi- og Diplomuddannelser December 14 Svarprocent: % ( ud af 162 mulige) Hovedrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte

Læs mere

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 29 Elevtilfredshedsundersøgelse Industrioperatør Svarprocent: 96% (25 besvarelser ud af 26 mulige) Områderapport Introduktion Indhold 1. Indledning 2. Tilfredshed og Loyalitet 3. Overordnede faktorer

Læs mere