Kursisttrivselsundersøgelsen 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursisttrivselsundersøgelsen 2014"

Transkript

1 Kursisttrivselsundersøgelsen 14 Januar 15 Rapporten er baseret på besvarelser Benchmarking rapport - ESB Netværket Fortroligt

2 Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger til det videre arbejde Resultater og anbefalinger til det videre arbejde - Tilvalgsmoduler i spørgeskemaet - Appendiks Generel information om undersøgelsen og læsevejledning Baggrund Viden og uddannelse er en forudsætning for, at vores samfund kan blive ved med at være konkurrencedygtigt. Og set i et bredere perspektiv er det en forudsætning for landets udvikling. En forudsætning for at der skabes reel læring er, at elever, kursister og studerende er tilstrækkeligt motiverede og har rammerne for at modtage læring. En væsentlig med- og modspiller for denne forudsætning er skolen, dens rammer, dens undervisere og principper for skoleledelse. Og derfor er det vigtigt at kende sundhedstilstanden og have et redskab, der kan give retning i kvalitetsarbejdet. Det har I med denne rapport. Men husk det gamle ordsprog om, at grisen ikke bliver federe, hvis man vejer den. Måling skal følges op af handlingsplaner og handlinger, der vedligeholder eller forbedrer det bestående. God fornøjelse! Med venlig hilsen Elevtrivselsholdet, Ennova Rapporten er udarbejdet af: Ennova A/S Ennova A/S. Alle rettigheder til metoder, tal og grafisk formidling forbeholdes. [2]

3 Datagrundlag UnitName V48 Text Antal svar Langkær Gymnasium og HF 65, Campus Bornholm (VUC) 163 Herning HF og VUC 6 HF & VUC Fredericia 334 HF og VUC FYN 13 HF og VUC Nordsjælland 1123 Kolding HF og VUC 364 KVUC 925 Nordvestsjællands HF og VUC 498 TH. LANGS HF og VUC 6 Thy-Mors HF og VUC 43 Vestegnen HF og VUC 585 VUC Holstebro-Lemvig-Struer 287 VUC Roskilde 171 VUC Skive-Viborg 458 VUC Storstrøm 9 VUC Syd 684 VUC Vest 644 VUC Vestsjælland Syd 797 VUC Aarhus 455 VUF 481 [3]

4 Vurdering Sammenfatning af undersøgelsens resultater Svarprocent på ESB - VUC svar Hvor høj er den overordnede trivsel? Landsgennemsnit VUC Bedste ESB skole resultat I figuren ser I hovedresultatet af Kursisttrivselsundersøgelsen 14 på. Her kan I desuden se hvordan I ligger i forhold til relevante benchmarks. Tallet i [ ] viser udviklingen siden ETU 12. Er den mindre end +/- 1 angives det som [] Elevtrivsel Sådan kan der skabes større trivsel på ESB - VUC. Analysen af undersøgelsens svar på viser, at nogle områder er vigtigere at forbedre end andre, for at trivslen bliver så høj som mulig. For at få en uddybning af analysmodellen se appendiks. PRIORITER prioriteringsområderne Følgende indsatsområder bør prioriteres. De vurderes lavt samtidig med, at de har stor betydning for trivslen: Organisering Undervisning VEDLIGEHOLD jeres styrker Følgende indsatsområder bør vedligeholdes. De vurderes højt samtidig med, at de har stor betydning for trivslen. Gør mere af de, I er gode til: Undervisere Analysen er et input til dialog For at gøre ovenstående analytiske databearbejdning så pædagogisk som muligt, benyttes der igennem rapporten de såkaldte Prioriteringskort. Kortene viser, hvordan indsatsområderne og spørgsmålene fra spørgerammen kan bestemmes som hhv. Prioriteringsområder, Styrker, Muligheder eller Svagheder i forhold til at forbedre den overordnede trivsel på. Prioriteringskortene er med andre ord et dialogredskab og ikke en facitliste over, hvor der skal sættes ind. Målet med den analytiske databearbejdning er således, at stille de sammenhænge, der kan findes i data til rådighed for den efterfølgende lokale dialog om hvor indsatsen fremadrettet skal lægges. Rapportens opbygning Rapporten behandler først de overordnede resultater, derefter uddybes de enkelte emner. Rapporten viser vurderingerne af de enkelte emner og spørgsmål vha. indeks, som går fra -. Betydningen af de enkelte emner og spørgsmål angives vha. såkaldte prioriteringskort. Du kan læse mere i læsevejledningen bagerst i rapporten. [4]

5 Del II: Resultater og anbefalinger til det videre arbejde [5]

6 Vurdering Vurdering Vurdering Elevtrivsel Figuren viser det samlede resultat for samt for skolerne. Elevtrivsel Tallet i [ ] viser udviklingen siden ETU 12. Det er altså kun skoler med sammenligning til 12 i deres skolerrapport, hvor der vises udvikling. 68 [] [] [+6] 71 7 [-4] 7 69 [+4] VUF TH. LANGS HF og VUC HF & VUC Fredericia Thy-Mors HF og VUC KVUC VUC Aarhus Kolding HF og VUC Elevtrivsel [-5] [-7] 67 [-4] 67 [+2] 66 HF og VUC Nordsjælland Nordvestsjællands HF og VUC VUC Skive- Viborg VUC Holste- bro-lemvig- Struer HF og VUC FYN VUC Vest Herning HF og VUC Elevtrivsel [] 65 [-5] [-5] Vestegnen HF og VUC VUC Roskilde Campus Bornholm (VUC) VUC Storstrøm VUC Syd VUC Vestsjælland Syd [6]

7 Elevtrivsel Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og resultater på tværs af Elevtrivsel Hvordan vurderer du skolen som helhed? I hvilken grad har uddannelsen levet op til dine forventninger? I hvilken grad vil du anbefale skolen til andre? VUF * 7* TH. LANGS HF og VUC * HF & VUC Fredericia 67 71* 77 Thy-Mors HF og VUC KVUC VUC Aarhus Kolding HF og VUC HF og VUC Nordsjælland Nordvestsjællands HF og VUC VUC Skive-Viborg VUC Holstebro-Lemvig-Struer HF og VUC FYN VUC Vest Herning HF og VUC Vestegnen HF og VUC VUC Roskilde Campus Bornholm (VUC) VUC Storstrøm VUC Syd VUC Vestsjælland Syd >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [7]

8 ELEVTRIVSEL Elevtrivsel på tværs af de deltagende skoler Ekstern benchmarking - Skoleniveau I grafen til højre kan I se hvor Skolen som helhed er placeret mht. trivsel og skolens størrelse i forhold til andre skoler Herning HF og VUC 2. KVUC 3. TH. LANGS HF og VUC 4. HF & VUC Fredericia 5. HF og VUC FYN 6. VUC Holstebro-Lemvig-Struer 7. Kolding HF og VUC 8. HF og VUC Nordsjælland 9. VUC Roskilde 1. VUC Skive-Viborg 11. VUC Storstrøm 12. Thy-Mors HF og VUC 13. VUC Vest 14. Vestegnen HF og VUC 15. Nordvestsjællands HF og VUC 16. VUC Vestsjælland Syd 17. VUC Aarhus 18. VUF 19. Campus Bornholm (VUC). VUC Syd 16 3 Antal svar på skolen [8]

9 Lav ELEVTRIVSEL Høj Trivsel og Risiko for frafald Segmentering Figuren viser, hvordan eleverne kan inddeles i typer ud fra samspillet mellem deres trivsel og overvejelser om at droppe ud. Du kan læse mere om de fire typers karakteristika under figuren. 3% % 14% [+2] 23% [+2] Ja HAR DU SERIØST OVERVEJET AT DROPPE UD? Nej AMBASSADØR Ambassadører kendetegnes ved høj tilfredshed og høj loyalitet. Deres yderst positive holdning bevirker, at de bidrager positivt til skolens virke, og at de formentlig anbefaler skole og uddannelse til venner og bekendte. PÅ-VEJ-VÆK På-vej-væk elever er generelt kendetegnet ved at være utilfredse, og de er i tvivl om deres valg af uddannelse og/eller uddannelsessted. TROFAST De Trofaste udtrykker lav trivsel, men høj loyalitet. Når de - trods den lavere trivsel - ikke ønsker eller overvejer at forlade uddannelsen/skolen, kan det være begrundet i de betragtelige personlige omkostninger, der kan være ved at skifte uddannelse og/eller skole. TROLØS De Troløse er meget kritiske og ikke afskrækkede ved tanken om at skifte uddannelse/skole, såfremt et markant bedre alternativ tilbyder sig. Ambassadør Trofast Troløs På-vej-væk % 23% [+2] 14% [+2] Landsgennemsnit VUC % 23% [+2] 14% [9]

10 Vurdering Vurdering af overordnede indsatsområder Figuren viser resultaterne for de overordnede indsatsområder. Indsatsområderne er de "håndtag", der kan drejes på for at skabe højere trivsel. 65 [] [] Landsgennemsnit VUC Bedste ESB skole resultat 81 [] Organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer Effekt på Elevtrivsel I cirkeldiagrammet kan I se, hvilke områder der har størst betydning for elevernes trivsel på ESB - VUC. 19% Organisering 31% Undervisere 31% Undervisning 6% Socialt miljø 8% Fysisk miljø 2% Egen motivation 2% Udstyr & materialer Fra vurderinger og effekter til prioriteringskortet - på næste side ser I det strategiske prioriteringskort. Som det fremgår af billedet til højre så er prioriteringskortet sammensat dels af vurderinger ovenfor på de forskellige indsatsområder og dels af ovenstående effekter. Dermed vil relativt gode resultater med høj betydning fremgå i kategorien VEDLIGEHOLD. Relativt dårlige resultater med høj betydning kategoriseres som PRIORITER. Ligeledes deles indsatsområderne med lav betydning mellem TILPAS og OBSERVER alt efter om vurderingen af området er relativt højt eller lavt. [1]

11 VURDERING Hvor skal der sættes ind for at forbedre elevernes trivsel? Prioriteringskortene viser vejen Det overordnede prioriteringskort viser vurdering af indsatsområderne i kombination med den effekt, en forbedring vil have på trivslen. Når I skal udvælge indsatsområder, kan prioriteringskortene inspirere jer i debatten om, hvor der skal ske forbedringer hos jer. Prioriteringskortet er med andre ord et hjælperedskab og ikke en facitliste over, hvor der skal sættes ind. 85 TILPAS VEDLIGEHOLD Egen motivation 75 7 Socialt miljø Undervisere Udstyr & materialer Undervisning 65 Organisering Fysisk miljø OBSERVER PRIORITER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj PRIORITER Organisering Undervisning VEDLIGEHOLD Undervisere TILPAS Socialt miljø Egen motivation OBSERVER Fysisk miljø Udstyr & materialer Sådan tolker I Prioriteringskortet Rapporten har indtil nu vist niveauet i trivslen. Prioriteringskortene på denne samt de følgende sider kan hjælpe med at udpege de områder, hvor en forbedring vil have den største EFFEKT på trivslen. Det er nemlig ikke nok kun at kigge på vurderingen af indsatsområderne. Det er også nødvendigt, at sammenholde vurderingen med, hvor stor en betydning indsatsområderne har for trivslen: PRIORITER Prioriteringsområder Høj betydning + Lav vurdering: De områder, hvor vurderingen er relativ lav, samtidig med at området er af stor betydning for trivlsen bør prioriteres i det omfang det er muligt. Ethvert forbedringsarbejde bør tage afsæt i prioriteringsområderne, da en indsats her vil give det største afkast og dermed større trivsel. VEDLIGEHOLD Styrker Høj betydning + Høj vurdering: Dette område kan betragtes som en styrke. Det har stor betydning for trivslen, samtidig med at vurderingen på området er relativ høj. Hvis den høje vurdering fastholdes eller forbedres vil man vedligeholde eller endda forbedre den nuværende trivsel. Området bør - trods den gode vurdering - derfor ikke nedprioriteres, da dette vil få stor negativ effekt på trivslen. Find de ting I gør rigtigt og gør mere af det. TILPAS Muligheder Lav betydning + Høj vurdering: I dette område er vurderingen relativt høj, og en yderligere forbedring vil ikke have den store effekt på den overordnede trivsel. Her kan det være relevant enten at nedjustere ressourceforbruget eller i højere grad kommunikere den høje vurdering, så området får større betydning og dermed i højere grad vil påvirke deres opfattelsen af den overordnede trivsel. OBSERVER Svagheder Lav betydning + Lav vurdering: Områder med begrænset betydning for trivslen og lav vurdering skal kun prioriteres, hvis der er en forventning om, at området i fremtiden vil få større betydning for trivslen eller at det er et strategisk vigtigt område. Følg udviklingen på området. Bemærk farveskalaen i højre side af prioriteringskortene I højre side af prioriteringskortene ses et udsnit af en farveskala. I sin fulde udstrækning spænder farveskalaen fra rød (index, dvs. lavest mulige vurdering) til grøn (index, dvs. højest mulige vurdering). Udsnittet af farveskalaen for det enkelte prioriteringskort indikerer hvor på - skalaen vi befinder os i det givne tilfælde. I fortolkningen af hvert enkelt prioriteringskort bør man således tage højde for, om skalaen er overvejende rød (dvs. lave resultater), orange (dvs. middel resultater), eller grøn (dvs. høje resultater). [11]

12 Vurdering af overordnede indsatsområder Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og resultater på tværs af UnitName V47 V48 V49 Text Organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Langkær Gymnasium og HF 62, , , Egen motivation Campus Bornholm (VUC) Herning HF og VUC HF & VUC Fredericia 76* HF og VUC FYN HF og VUC Nordsjælland Kolding HF og VUC * 66 KVUC Nordvestsjællands HF og VUC TH. LANGS HF og VUC Thy-Mors HF og VUC * 81 Vestegnen HF og VUC VUC Holstebro-Lemvig-Struer * VUC Roskilde VUC Skive-Viborg VUC Storstrøm VUC Syd VUC Vest VUC Vestsjælland Syd VUC Aarhus VUF 7 81* * 79* Udstyr & materialer >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [12]

13 Vurdering Vurdering Organisering Gennemgang af de syv indsatsområder De syv indsatsområder er dem I aktivt kan arbejde med for at forbedre den samlede trivsel. Derfor gennemgår vi på de følgende sider indsatsområder hver for sig. Vi viser en vurdering af hvert spørgsmål, der er stillet for at vurdere forholdet. Prioriteringskortene på de følgende sider er kun gældende for det enkelte indsatsområde. For at I kan vide, hvilken placering forholdet har i det overordnede prioriteringskort kan I kigge øverst til højre på siden. Der har vi angivet, hvor I er i kortet og hvad I derfor bør gøre. Organisering Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Organisering på. Landsgennemsnit VUC Bedste ESB skole resultat Spørgsmålene i den øverste figur danner det samlede resultat for området Organisering. 65 [] [] [] 63 [] [] Organisering Uddannelsens studieadministration Uddannelsens ledelse Uddannelsens studievejledning De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Organisering på. 84 Landsgennemsnit VUC Bedste ESB skole resultat [-6] 64 [-5] Jeg kan selv finde de informationer om uddannelsen, jeg har brug for Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen Når der kommer nyt skema, får jeg det at vide i god tid Ledelsen på uddannelsen tager forslag fra eleverne/kursisterne seriøst Skolen er konsekvent overfor useriøse elever/kursister [13]

14 VURDERING Organisering Prioriteringskort for Organisering Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Organisering, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Organisering på. 75 TILPAS VEDLIGEHOLD OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 123. Uddannelsens studieadministration 124. Uddannelsens ledelse 129. Ledelsen på uddannelsen tager forslag fra eleverne/kursisterne seriøst VEDLIGEHOLD 125. Uddannelsens studievejledning TILPAS 126. Jeg kan selv finde de informationer om uddannelsen, jeg har brug for 127. Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen OBSERVER 128. Når der kommer nyt skema, får jeg det at vide i god tid 13. Skolen er konsekvent overfor useriøse elever/kursister [14]

15 Vurdering Vurdering Vurdering Organisering Figuren viser det samlede resultat for samt for skolerne. Organisering Tallet i [ ] viser udviklingen siden ETU 12. Det er altså kun skoler med sammenligning til 12 i deres skolerrapport, hvor der vises udvikling. 65 [] 76 [+9] 73 7 [+2] 7 [+7] 7 [+7] 69 [] HF & VUC Fredericia Campus Bornholm (VUC) Thy-Mors HF og VUC VUF Kolding HF og VUC VUC Vest VUC Skive- Viborg Organisering 65 [] [-4] 65 [+4] 64 [-7] 64 TH. LANGS HF og VUC Herning HF og VUC VUC Syd VUC Holste- bro-lemvig- Struer VUC Aarhus Nordvestsjællands HF og VUC VUC Storstrøm Organisering 65 [] 64 [] 63 [+2] [-5] HF og VUC Nordsjælland Vestegnen HF og VUC HF og VUC FYN KVUC VUC Roskilde VUC Vestsjælland Syd [15]

16 Organisering Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og LevelNum UnitName V47 V48 V49 ber resultater på tværs af Text Uddannelsens Organisering studieadministrat ion Uddannelsens ledelse Langkær Gymnasium og HF 62, , , Uddannelsens studievejledning Jeg kan selv finde de informationer om uddannelsen, jeg har brug for Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisninge n Når der kommer nyt skema, får jeg det at vide i god tid Ledelsen på uddannelsen tager forslag fra eleverne/kursi sterne seriøst årgang Skolen er konsekvent overfor useriøse elever/kursist er HF & VUC Fredericia 76* 75* 73* * * * 59* Campus Bornholm (VUC) Thy-Mors HF og VUC VUF Kolding HF og VUC VUC Vest * VUC Skive-Viborg TH. LANGS HF og VUC Herning HF og VUC VUC Syd VUC Holstebro-Lemvig-Struer VUC Aarhus * Nordvestsjællands HF og VUC VUC Storstrøm HF og VUC Nordsjælland Vestegnen HF og VUC HF og VUC FYN KVUC VUC Roskilde VUC Vestsjælland Syd >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [16]

17 Vurdering Vurdering Vurdering Undervisere Undervisere Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Undervisere på. Spørgsmålene i den øverste figur danner det samlede resultat for området Undervisere. Landsgennemsnit VUC Bedste ESB skole resultat [-4] Undervisere Lærernes/undervisernes faglige dygtighed Lærernes/undervisernes engagement i undervisningen Lærernes/undervisernes evne til at formidle stoffet De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Undervisere på Landsgennemsnit VUC Bedste ESB skole resultat Lærerne/underviserne virker godt forberedte? Lærerne/underviserne bruger opdateret viden og materialer Lærerne/underviserne inddrager IT og elektroniske medier i undervisningen Lærerne/underviserne giver ofte tilbagemeldinger på mine præsentationer og min arbejdsindsats? Lærerne/underviserne overholder aftaler? Landsgennemsnit VUC Bedste ESB skole resultat Lærerne/underviserne kommer til tiden? Lærerne/underviserne giver plads til humor i undervisningen? Lærerne/underviserne er gode til at samarbejde om undervisningen? Lærerne/underviserne er til stede, når jeg har brug for hjælp [17]

18 VURDERING Undervisere Prioriteringskort for Undervisere 85 TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Undervisere, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Undervisere på OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 78. Lærernes/undervisernes engagement i undervisningen 79. Lærernes/undervisernes evne til at formidle stoffet 87. Lærerne/underviserne er gode til at samarbejde om undervisningen? VEDLIGEHOLD 77. Lærernes/undervisernes faglige dygtighed. Lærerne/underviserne virker godt forberedte? 84. Lærerne/underviserne overholder aftaler? 88. Lærerne/underviserne er til stede, når jeg har brug for hjælp TILPAS 82. Lærerne/underviserne inddrager IT og elektroniske medier i undervisningen 85. Lærerne/underviserne kommer til tiden? 86. Lærerne/underviserne giver plads til humor i undervisningen? OBSERVER 81. Lærerne/underviserne bruger opdateret viden og materialer 83. Lærerne/underviserne giver ofte tilbagemeldinger på mine præsentationer og min arbejdsindsats? [18]

19 Vurdering Vurdering Vurdering Undervisere Figuren viser det samlede resultat for samt for skolerne. Tallet i [ ] viser udviklingen siden ETU 12. Det er altså kun skoler med sammenligning til 12 i deres skolerrapport, hvor der vises udvikling [+3] [+6] 78 [-4] [+4] 77 Undervisere 77 VUF HF & VUC Fredericia Nordvestsjællands HF og VUC VUC Skive- Viborg Kolding HF og VUC VUC Aarhus Thy-Mors HF og VUC Undervisere [-7] 76 [-5] 76 [+3] [] 73 VUC Holste- bro-lemvig- Struer KVUC Vestegnen HF og VUC VUC Syd HF og VUC Nordsjælland VUC Storstrøm VUC Vest Undervisere [-5] 71 7 [-5] TH. LANGS HF og VUC HF og VUC FYN VUC Roskilde Campus Bornholm (VUC) Herning HF og VUC VUC Vestsjælland Syd [19]

20 Undervisere Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og LevelNum UnitName V47 V48 ber resultater på tværs af V49 Lærernes/u Lærerne/u nderviserne giver ofte Lærerne/u tilbagemeld nderviserne inger på Lærerne/und Text nderviserne Lærerne/u inddrager mine Lærerne/u erviserne er s Lærernes/u nderviserne IT og præsentati nderviserne gode til at Lærerne/und Lærernes/uengagemennderviserne Lærerne/u bruger elektronisk oner og Lærerne/u Lærerne/u giver plads samarbejde erviserne er nderviserne t i s evne til at nderviserne opdateret e medier i min nderviserne nderviserne til humor i om til stede, når Underviser s faglige undervisnin formidle virker godt viden og undervisnin arbejdsinds overholder kommer til undervisnin undervisning jeg har brug e dygtighed gen stoffet forberedte? materialer gen ats? aftaler? tiden? gen? en? for hjælp Langkær Gymnasium 62, , , og HF årgang VUF 81* 82 82* 79* 84 83* 74 77* 86 88* HF & VUC Fredericia 83* * Nordvestsjællands HF og VUC * 69 VUC Skive-Viborg * * Kolding HF og VUC VUC Aarhus Thy-Mors HF og VUC VUC Holstebro- Lemvig-Struer KVUC Vestegnen HF og VUC VUC Syd * HF og VUC Nordsjælland VUC Storstrøm VUC Vest TH. LANGS HF og VUC HF og VUC FYN VUC Roskilde Campus Bornholm (VUC) Herning HF og VUC * VUC Vestsjælland Syd >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) []

21 Vurdering Vurdering Undervisning Undervisning Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Undervisning på. Spørgsmålene i den øverste figur danner det samlede resultat for området Undervisning [-5] [-5] Landsgennemsnit VUC Bedste ESB skole resultat Undervisning Undervisningen? Variationen i undervisningsformerne? Jeg oplever sammenhæng mellem fagene Jeg har indflydelse på undervisningen Jeg lærer noget nyt hver dag på min uddannelse De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Undervisning på [] Landsgennemsnit VUC Bedste ESB skole resultat 7 [+3] 7 [+3] 81 Der er tilstrækkelig arbejdsro i undervisningen Undervisningen forbereder mig til at læse videre Lærerne/underviserne koordinerer tidspunkter for opgaveafleveringer Vi drøfter resultaterne af undervisningsevalueringer i klassen/på holdet Vi bruger skolens læringsplatform i forbindelse med undervisningen [21]

22 VURDERING Undervisning Prioriteringskort for Undervisning 75 TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Undervisning, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Undervisning på OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 92. Jeg har indflydelse på undervisningen VEDLIGEHOLD 89. Undervisningen? 9. Variationen i undervisningsformerne? 91. Jeg oplever sammenhæng mellem fagene 93. Jeg lærer noget nyt hver dag på min uddannelse 95. Undervisningen forbereder mig til at læse videre TILPAS 98. Vi bruger skolens læringsplatform i forbindelse med undervisningen OBSERVER 94. Der er tilstrækkelig arbejdsro i undervisningen 96. Lærerne/underviserne koordinerer tidspunkter for opgaveafleveringer 97. Vi drøfter resultaterne af undervisningsevalueringer i klassen/på holdet [22]

23 Vurdering Vurdering Vurdering Undervisning Figuren viser det samlede resultat for samt for skolerne. Undervisning Tallet i [ ] viser udviklingen siden ETU 12. Det er altså kun skoler med sammenligning til 12 i deres skolerrapport, hvor der vises udvikling. 67 [+2] 71 [+2] 69 [-5] [-6] VUF HF & VUC Fredericia VUC Holste- bro-lemvig- Struer VUC Skive- Viborg Nordvestsjællands HF og VUC VUC Aarhus Vestegnen HF og VUC Undervisning [-6] 67 [-5] 67 [] 66 [] 66 [-4] 66 [-5] 66 Thy-Mors HF og VUC KVUC Kolding HF og VUC VUC Vest HF og VUC Nordsjælland VUC Roskilde VUC Syd Undervisning [-5] [-5] 63 [-5] TH. LANGS HF og VUC VUC Storstrøm HF og VUC FYN Campus Bornholm (VUC) VUC Vestsjælland Syd Herning HF og VUC [23]

24 Undervisning Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og resultater på tværs af LevelNum ber UnitName V47 V48 V49 Text Variationen i Jeg oplever undervisninsammenhæ Undervisnin Undervisningsformerne ng mellem g gen?? fagene Langkær Gymnasium og HF 62, , , Jeg har indflydelse på undervisnin gen Jeg lærer noget nyt hver dag på min uddannelse Der er tilstrækkeli g arbejdsro i undervisnin gen Undervisnin gen forbereder mig til at læse videre Vi drøfter Lærerne/un resultatern derviserne e af koordinerer undervisnin tidspunkter gsevaluerin for ger i opgaveafle veringer klassen/på holdet årgang VUF * * 64 * 71* * * HF & VUC Fredericia 71 77* 7* VUC Holstebro-Lemvig-Struer * VUC Skive-Viborg Nordvestsjællands HF og VUC VUC Aarhus Vestegnen HF og VUC Thy-Mors HF og VUC * KVUC Kolding HF og VUC VUC Vest HF og VUC Nordsjælland VUC Roskilde VUC Syd TH. LANGS HF og VUC VUC Storstrøm HF og VUC FYN Campus Bornholm (VUC) * 76 VUC Vestsjælland Syd Herning HF og VUC Vi bruger skolens læringsplatf orm i forbindelse med undervisnin gen >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [24]

25 Vurdering Vurdering Socialt miljø Socialt miljø Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Socialt miljø på. Spørgsmålene i den øverste figur danner det samlede resultat for området Socialt miljø Landsgennemsnit VUC Bedste ESB skole resultat Socialt miljø Klassens/holdets sammenhold? Jeg føler mig tryg i min klasse/på mit hold Stemningen i min klasse/på mit hold er præget af forståelse og respekt for hinanden Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekammerater/medkursister De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Socialt miljø på. 61 [-4] [+2] [+2] Landsgennemsnit VUC Bedste ESB skole resultat Skolens sociale miljø? Skolen er et rart sted at være Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen Skolen laver gode arrangementer fx fester, café, frivillig idræt eller andet uden for skoletiden Jeg har god kontakt med elever/kursister fra andre klasser/hold [25]

26 VURDERING Socialt miljø Prioriteringskort for Socialt miljø 9 TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Socialt miljø, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Socialt miljø på OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 111. Skolens sociale miljø? 112. Klassens/holdets sammenhold? VEDLIGEHOLD 115. Skolen er et rart sted at være 118. Jeg føler mig tryg i min klasse/på mit hold 119. Stemningen i min klasse/på mit hold er præget af forståelse og respekt for hinanden 1. Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekammerater/medkursister TILPAS 116. Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen OBSERVER 121. Skolen laver gode arrangementer fx fester, café, frivillig idræt eller andet uden for skoletiden 122. Jeg har god kontakt med elever/kursister fra andre klasser/hold [26]

27 Vurdering Vurdering Vurdering Socialt miljø Figuren viser det samlede resultat for samt for skolerne. Tallet i [ ] viser udviklingen siden ETU 12. Det er altså kun skoler med sammenligning til 12 i deres skolerrapport, hvor der vises udvikling [+3] 78 [+5] 76 [+2] 75 [+2] [-4] Socialt miljø 73 VUF VUC Vest Kolding HF og VUC HF & VUC Fredericia HF og VUC FYN VUC Roskilde TH. LANGS HF og VUC Socialt miljø [] 73 [-7] [-6] [-4] VUC Skive- Viborg VUC Aarhus Thy-Mors HF og VUC VUC Syd Nordvestsjællands HF og VUC KVUC HF og VUC Nordsjælland Socialt miljø [-9] 7 [-8] 7 VUC Storstrøm Vestegnen HF og VUC Campus Bornholm (VUC) VUC Holstebro- Lemvig-Struer Herning HF og VUC VUC Vestsjælland Syd [27]

28 Socialt miljø Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og resultater på tværs af LevelNum UnitName V47 V48 V49 ber Text Stemningen i min klasse/på mit hold er præget af forståelse og respekt Jeg føler Klassens/hol dets sammenhol mig tryg i min klasse/på Socialt miljø d? mit hold for hinanden Langkær Gymnasium og HF 62, , , Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekamm erater/medk ursister Skolens sociale miljø? Skolen er et rart sted at være Skolen laver Skolen gode gjorde arrangemen meget for at ter fx fester, vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen café, frivillig idræt eller andet uden for skoletiden Jeg har god kontakt med elever/kursis ter fra andre klasser/hold årgang VUF 79* 69 85* * VUC Vest 78 73* * * 5 39 Kolding HF og VUC HF & VUC Fredericia HF og VUC FYN VUC Roskilde TH. LANGS HF og VUC * 79* VUC Skive-Viborg VUC Aarhus Thy-Mors HF og VUC VUC Syd Nordvestsjællands HF og VUC KVUC HF og VUC Nordsjælland VUC Storstrøm Vestegnen HF og VUC Campus Bornholm (VUC) VUC Holstebro-Lemvig-Struer * * Herning HF og VUC VUC Vestsjælland Syd >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [28]

29 VURDERING Vurdering Fysisk miljø Fysisk miljø Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Fysisk miljø på [-4] [-4] 81 Landsgennemsnit VUC Bedste ESB skole resultat 73 Fysisk miljø Skolens fysiske undervisningsforhold (borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder) Skolens rengøring? Skolens indretning og udseende? Prioriteringskort for Fysisk miljø Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Fysisk miljø, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Fysisk miljø på. 7 TILPAS VEDLIGEHOLD OBSERVER PRIORITER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj PRIORITER 131. Skolens fysiske undervisningsforhold (borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder) 133. Skolens indretning og udseende? VEDLIGEHOLD [Ingen punkter] TILPAS 132. Skolens rengøring? OBSERVER [Ingen punkter] [29]

30 Vurdering Vurdering Vurdering Fysisk miljø Figuren viser det samlede resultat for samt for skolerne. Fysisk miljø Tallet i [ ] viser udviklingen siden ETU 12. Det er altså kun skoler med sammenligning til 12 i deres skolerrapport, hvor der vises udvikling [] 7 7 [-9] Thy-Mors HF og VUC TH. LANGS HF og VUC KVUC VUC Holste- bro-lemvig- Struer HF & VUC Fredericia HF og VUC Nordsjælland VUF Fysisk miljø [-8] 62 [-6] 62 [-4] 62 [-4] 61 [-6] VUC Vestsjælland Syd VUC Syd VUC Skive- Viborg Nordvestsjællands HF og VUC VUC Aarhus Herning HF og VUC VUC Storstrøm Fysisk miljø 63 [-4] 59 [-6] Vestegnen HF og VUC HF og VUC FYN Kolding HF og VUC VUC Roskilde VUC Vest Campus Bornholm (VUC) [3]

31 Fysisk miljø Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og resultater på tværs af LevelNumb UnitName V47 V48 V49 er Skolens fysiske undervisning sforhold Text (borde, stole, klasselokaler, laboratorier, Skolens Fysisk miljø værksteder) rengøring? Langkær Gymnasium og HF 62, , , årgang Thy-Mors HF og VUC 75* 71* 81* 73* TH. LANGS HF og VUC KVUC VUC Holstebro-Lemvig-Struer HF & VUC Fredericia HF og VUC Nordsjælland VUF VUC Vestsjælland Syd VUC Syd VUC Skive-Viborg Nordvestsjællands HF og VUC VUC Aarhus Herning HF og VUC VUC Storstrøm Vestegnen HF og VUC HF og VUC FYN Kolding HF og VUC VUC Roskilde VUC Vest Campus Bornholm (VUC) Skolens indretning og udseende? >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [31]

32 Vurdering Vurdering Egen motivation Egen motivation Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Egen motivation på ESB - VUC. Spørgsmålene i den øverste figur danner det samlede resultat for området Egen motivation. 81 [] 81 [] 84 7 [] [] 83 [] [] 84 [] 87 [] [] Landsgennemsnit VUC Bedste ESB skole resultat [] De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Egen motivation på. Egen motivation 79 Din egen indsats i undervisningen? 79 [] Jeg har relevant undervisningsmateriale fx bøger og notater med til timerne 82 Jeg kommer til tiden 77 [] Jeg afleverer mine opgaver til tiden 77 [] Jeg overholder aftaler med lærerne/underviserne Landsgennemsnit VUC Bedste ESB skole resultat 82 Din motivation til at lære nyt? Jeg er med til at skabe arbejdsro [32]

33 VURDERING Egen motivation Prioriteringskort for Egen motivation Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Egen motivation, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Egen motivation på. 9 TILPAS VEDLIGEHOLD OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 74. Jeg afleverer mine opgaver til tiden VEDLIGEHOLD. Jeg har relevant undervisningsmateriale fx bøger og notater med til timerne 73. Jeg kommer til tiden 75. Jeg overholder aftaler med lærerne/underviserne TILPAS [Ingen punkter] OBSERVER 7. Din egen indsats i undervisningen? 71. Din motivation til at lære nyt? 76. Jeg er med til at skabe arbejdsro [33]

34 Vurdering Vurdering Vurdering Egen motivation Figuren viser det samlede resultat for samt for skolerne. Tallet i [ ] viser udviklingen siden ETU 12. Det er altså kun skoler med sammenligning til 12 i deres skolerrapport, hvor der vises udvikling. 81 [] 84 [+3] [] 82 [] 82 Egen motivation 82 Kolding HF og VUC VUC Vest HF & VUC Fredericia Herning HF og VUC TH. LANGS HF og VUC VUC Syd VUC Aarhus Egen motivation 81 [] [] 81 [] 81 [] 81 VUF Thy-Mors HF og VUC VUC Holste- bro-lemvig- Struer VUC Skive- Viborg VUC Roskilde HF og VUC FYN Vestegnen HF og VUC Egen motivation 81 [] [] [] 77 [-4] KVUC VUC Vestsjælland Syd Campus Bornholm (VUC) HF og VUC Nordsjælland VUC Storstrøm Nordvestsjællands HF og VUC [34]

35 Egen motivation Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og resultater på tværs af LevelNum UnitName V47 V48 V49 ber Text Egen motivation Din egen indsats i undervisning en? Jeg har relevant undervisning smateriale fx bøger og notater med til timerne Langkær Gymnasium og HF 62, , , Jeg kommer til tiden Jeg afleverer mine opgaver til tiden Jeg overholder aftaler med lærerne/und erviserne Din motivation til at lære nyt? årgang Kolding HF og VUC 84* * 92* 82* 79 VUC Vest HF & VUC Fredericia Herning HF og VUC TH. LANGS HF og VUC VUC Syd VUC Aarhus VUF * * Thy-Mors HF og VUC VUC Holstebro-Lemvig-Struer VUC Skive-Viborg VUC Roskilde HF og VUC FYN Vestegnen HF og VUC 81 74* KVUC VUC Vestsjælland Syd Campus Bornholm (VUC) * HF og VUC Nordsjælland VUC Storstrøm Nordvestsjællands HF og VUC Jeg er med til at skabe arbejdsro >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [35]

36 Vurdering Udstyr & materialer Udstyr & materialer Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Udstyr & materialer på ESB - VUC Landsgennemsnit VUC Bedste ESB skole resultat Udstyr & materialer Jeg har adgang til det nødvendige itudstyr, når jeg har brug for det Skolens it-udstyr fungerer godt NB: Der er ikke noget prioriteringskort for Udstyr & materialer, da der kun er 2 spørgsmål under indsatsområdet. [36]

37 Vurdering Vurdering Vurdering Udstyr & materialer Figuren viser det samlede resultat for samt for skolerne. Udstyr & materialer Tallet i [ ] viser udviklingen siden ETU 12. Det er altså kun skoler med sammenligning til 12 i deres skolerrapport, hvor der vises udvikling [-6] 71 [-4] 7 [+2] 7 VUC Holste- bro-lemvig- Struer HF & VUC Fredericia Thy-Mors HF og VUC Herning HF og VUC Vestegnen HF og VUC Nordvestsjællands HF og VUC VUC Syd Udstyr & materialer [-5] 67 [-4] [-7] VUC Skive- Viborg KVUC VUC Aarhus VUC Storstrøm Kolding HF og VUC VUC Vestsjælland Syd VUC Roskilde Udstyr & materialer [-4] 64 [+8] 64 [-6] 61 [] 59 [-7] 49 HF og VUC FYN VUF TH. LANGS HF og VUC VUC Vest HF og VUC Nordsjælland Campus Bornholm (VUC) [37]

38 Udstyr & materialer Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og resultater på tværs af LevelNumb UnitName V47 V48 V49 er Text Udstyr & materialer Jeg har adgang til det nødvendige it-udstyr, når jeg har brug for det Skolens itudstyr fungerer godt Langkær Gymnasium og HF 62, , , årgang VUC Holstebro-Lemvig-Struer 75* 81 69* HF & VUC Fredericia 81* 63 Thy-Mors HF og VUC 64 Herning HF og VUC Vestegnen HF og VUC Nordvestsjællands HF og VUC VUC Syd VUC Skive-Viborg KVUC VUC Aarhus VUC Storstrøm Kolding HF og VUC VUC Vestsjælland Syd VUC Roskilde HF og VUC FYN VUF TH. LANGS HF og VUC VUC Vest HF og VUC Nordsjælland Campus Bornholm (VUC) >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [38]

39 Vurdering Vejledning Har du oplevet situationer, hvor du har haft et særligt behov for at tale med en uddannelses-/erhvervs- /studievejleder (f.eks. ved personlige problemer)? Ja Nej Landsgennemsnit VUC 35% [+3] 5% 35% [+3] 51% Campus Bornholm (VUC) spørgsmål ikke stillet Herning HF og VUC spørgsmål ikke stillet HF & VUC Fredericia 45% [+9] 41% [-11] HF og VUC FYN 32% 54% HF og VUC Nordsjælland 32% 53% [] Kolding HF og VUC 41% 47% [] KVUC 31% 52% Nordvestsjællands HF og VUC spørgsmål ikke stillet TH. LANGS HF og VUC 36% [+2] 48% [-4] Thy-Mors HF og VUC 36% [+12] 5% [-1] Vestegnen HF og VUC spørgsmål ikke stillet VUC Holstebro-Lemvig-Struer 32% 51% VUC Roskilde 34% [+3] 5% VUC Skive-Viborg 33% [] 47% [-6] VUC Storstrøm 41% [+2] 47% [+2] VUC Syd 3% 54% VUC Vest 39% [+6] 49% VUC Vestsjælland Syd 34% [+7] 51% [-9] VUC Aarhus 36% [+3] 5% [-4] VUF 32% 52% [+2] Landsgennemsnit VUC Bedste ESB skole resultat 67 [] [+2] 76 Hvor tilfreds er du samlet set med den uddannelses-/erhvervs-/studievejledning du har modtaget på ESB - Landsgennemsnit VUC? I hvilken grad synes du, at vejledningen har bidraget til og støttet dig i, at du kan gennemføre din uddannelse? Det er nemt at komme i kontakt med en uddannelses-/erhvervs-/studievejleder, når jeg har brug for det? [39]

40 Vejledning Tabellen viser resultaterne for Vejledning på tværs af ESB skoler. LevelNumb UnitName V47 V48 V49 er Text Hvor tilfreds er du samlet set med den uddannelses- /erhvervs- /studievejled ning du har modtaget på ESB - Landsgenne msnit VUC? I hvilken grad synes du, at vejledningen har bidraget til og støttet dig i, at du kan gennemføre din uddannelse? Det er nemt at komme i kontakt med en uddannelses- /erhvervs- /studievejled er, når jeg har brug for det? Langkær Gymnasium og HF 62, , , årgang Campus Bornholm (VUC) Herning HF og VUC HF & VUC Fredericia 75* HF og VUC FYN HF og VUC Nordsjælland Kolding HF og VUC KVUC Nordvestsjællands HF og VUC TH. LANGS HF og VUC 69 7 Thy-Mors HF og VUC 73 69* 76* Vestegnen HF og VUC VUC Holstebro-Lemvig-Struer VUC Roskilde VUC Skive-Viborg VUC Storstrøm VUC Syd VUC Vest VUC Vestsjælland Syd VUC Aarhus VUF >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) []

41 Del II (fortsat): Resultater og anbefalinger til det videre arbejde - Tilvalgsmoduler i spørgeskemaet - [41]

42 Tema: Frafald Har du pjækket fra undervisningen inden for den seneste måned? Nej, slet ikke Ja, nogle få timer Ja, 1-3 dage Ja, 4 dage eller mere Landsgennemsnit VUC 46% [+4] 34% [] 14% 6% 46% [+4] 34% [] 14% 7% Campus Bornholm (VUC) % 45% 19% 16% Herning HF og VUC 52% 38% 6% [-6] 3% HF & VUC Fredericia 46% [+3] 34% [+3] 13% [-5] 7% HF og VUC FYN 44% 37% [+4] 12% 6% HF og VUC Nordsjælland 46% [+7] 36% [+3] 12% [-6] 5% [-4] Kolding HF og VUC % [+26] 29% [-11] 1% [-8] 2% [-6] KVUC 34% 32% 23% [+4] 11% [+2] Nordvestsjællands HF og VUC 45% % [+11] 11% [-6] 5% TH. LANGS HF og VUC 46% [+6] % [+2] 9% [-6] 5% Thy-Mors HF og VUC 47% [-5] 31% [+5] 13% 9% Vestegnen HF og VUC 49% [+14] 33% [-5] 11% [-6] 6% [-4] VUC Holstebro-Lemvig-Struer 49% [+6] 33% 13% 5% VUC Roskilde 42% 36% [+4] 14% 7% VUC Skive-Viborg 55% [+9] 3% 1% [-5] 5% VUC Storstrøm 51% [+13] 29% 14% [-4] 6% [-6] VUC Syd 57% 27% 12% 4% VUC Vest 57% [+15] 31% [+5] 9% [-12] 3% [-7] VUC Vestsjælland Syd % 36% [+3] 16% 8% VUC Aarhus 38% 36% 16% [+2] 11% [+2] VUF 42% [+6] 29% [-4] 21% 8% [42]

43 Tema: Frafald Har du i dette skoleår seriøst overvejet at 'droppe ud' af skolen? Ja Nej Landsgennemsnit VUC Campus Bornholm (VUC) Herning HF og VUC HF & VUC Fredericia HF og VUC FYN HF og VUC Nordsjælland Kolding HF og VUC KVUC Nordvestsjællands HF og VUC TH. LANGS HF og VUC Thy-Mors HF og VUC Vestegnen HF og VUC VUC Holstebro-Lemvig-Struer VUC Roskilde VUC Skive-Viborg VUC Storstrøm VUC Syd VUC Vest VUC Vestsjælland Syd VUC Aarhus VUF 17% [] 17% 21% 17% [+3] 17% 16% [+2] 15% 18% 15% [+2] 14% [-4] 18% [+6] 21% [+3] 17% 18% [+7] % [+5] 14% [+2] 22% 21% 16% [-5] % [+3] 16% 13% 83% [] 83% 79% 83% 83% [+2] 84% 85% 82% [+3] 85% 86% [+4] 82% [-6] 79% 83% [+2] 82% [-7] % [-5] 86% 78% 79% 84% [+5] % 84% 87% [+3] [43]

44 Vurdering Vurdering Udvidet IT Hvor tit bruger du computeren til Altid Landsgennemsnit VUC Bedste ESB skole resultat [+11] [+11] [+7] 7 [+8] [+7] 58 [+6] 69 7 [+8] 71 [+8] 67 [+9] 67 [+9] [+6] 35 [+6] Aldrig Underholdning i timerne, fx chat, Facebook, film, mv.? At tage noter i undervisningen? Informationssøgning? vidensdeling? Individuelt arbejde? Gruppearbejde? Landsgennemsnit VUC Bedste ESB skole resultat 73 [+2] 73 [+2] Brug af computere og Internettet i undervisningen forbedrer mig fagligt Skolens IT-medarbejdere er gode til at hjælpe mig med mine IT-problemer [44]

45 Udvidet IT Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og resultater på tværs af UnitName V47 V48 V49 Hvor tit bruger du computeren til Text At tage noter i undervisningen? Underholdning i timerne, fx chat, Facebook, film, Informationssøg mv.? ning? Langkær Gymnasium og HF 62, , , vidensdeling? Individuelt arbejde? Campus Bornholm (VUC) Herning HF og VUC 76* HF & VUC Fredericia HF og VUC FYN HF og VUC Nordsjælland Kolding HF og VUC * KVUC Nordvestsjællands HF og VUC TH. LANGS HF og VUC Thy-Mors HF og VUC Vestegnen HF og VUC VUC Holstebro-Lemvig-Struer VUC Roskilde VUC Skive-Viborg VUC Storstrøm VUC Syd 64 43* 79* 67 * 77* VUC Vest VUC Vestsjælland Syd VUC Aarhus VUF Gruppearbejd e? [45]

46 Udvidet IT Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og resultater på tværs af UnitName V47 V48 Text Brug af computere og Internettet i undervisningen forbedrer mig fagligt Skolens ITmedarbejdere er gode til at hjælpe mig med mine ITproblemer Langkær Gymnasium og HF 62, , Campus Bornholm (VUC) Herning HF og VUC HF & VUC Fredericia HF og VUC FYN 67 HF og VUC Nordsjælland Kolding HF og VUC KVUC 68 Nordvestsjællands HF og VUC TH. LANGS HF og VUC 71 Thy-Mors HF og VUC 78* 69 Vestegnen HF og VUC VUC Holstebro-Lemvig-Struer 76 77* VUC Roskilde VUC Skive-Viborg VUC Storstrøm VUC Syd VUC Vest 76 VUC Vestsjælland Syd VUC Aarhus VUF [46]

47 Vurdering Æstetisk Miljø Æstetisk Miljø Landsgennemsnit VUC Bedste ESB skole resultat [+2] Undervisningslokalerne er indrettet, så de virker inspirerende Fællesarealerne er spændende at opholde sig i Der er mange hyggekroge på skolen Skolen er flot udsmykket Elever/kursister har indflydelse på skolens indretning og udseende UnitName V47 V48 V49 Text Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og resultater på tværs af Undervisningslok alerne er indrettet, så de virker inspirerende Fællesarealerne er spændende at opholde sig i Der er mange hyggekroge på skolen Langkær Gymnasium og HF 62, , , Skolen er flot udsmykket Elever/kursister har indflydelse på skolens indretning og udseende Campus Bornholm (VUC) Herning HF og VUC HF & VUC Fredericia HF og VUC FYN HF og VUC Nordsjælland Kolding HF og VUC KVUC Nordvestsjællands HF og VUC TH. LANGS HF og VUC 49 68* 71* 68* 54 Thy-Mors HF og VUC Vestegnen HF og VUC VUC Holstebro-Lemvig-Struer 55* * VUC Roskilde VUC Skive-Viborg VUC Storstrøm VUC Syd VUC Vest VUC Vestsjælland Syd VUC Aarhus VUF >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [47]

48 Vurdering Vurdering Baggrundsanalyse - Køn Fordeling af undersøgelsens deltagere efter Køn 62% Kvinde 38% Mand Vurdering fordelt på Køn Kvinde Mand Elevtrivsel Kvinde Mand Organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer [48]

49 Vurdering Vurdering Baggrundsanalyse - Eget faglige niveau Fordeling af undersøgelsens deltagere efter Eget faglige niveau 17% Jeg er en af de bedste 54% Der er nogle få, der er bedre end mig 29% Der er mange, der er bedre end mig Vurdering fordelt på Eget faglige niveau Jeg er en af de bedste Der er nogle få, der er bedre end mig Der er mange, der er bedre end mig Elevtrivsel Jeg er en af de bedste Der er nogle få, der er bedre end mig Der er mange, der er bedre end mig Organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer [49]

50 - Appendiks - Generel information om undersøgelsen og læsevejledning [5]

51 Rapportens indhold Rapportens fokus Denne rapport belyser trivslen på og viser, hvor man mest effektivt kan sætte ind med udviklingsarbejdet for at fastholde eller øge trivslen. Rapporten giver input til: At få et overordnet billede af trivslen At identificere styrkerne dvs. hvad skal vi gøre mere af At identificere udfordringerne dvs. har vi et problem? At identificere de faktorer, der BETYDER noget for trivslen dvs. gør vi det rigtige? At evaluere forbedringsinitiativer dvs. Har vi rykket os? Spørgsmål og emner, som afdækkes i rapporten Der er blevet stillet en række grundspørgsmål. Herudover har der været mulighed for at vælge uddybende spørgsmålspakker. Grundspørgsmålene, som er blevet vurderet, dækker: Trivsel, tilfredshed, motivation, egen indsats, lærerne, undervisningen, socialt miljø, fysisk miljø, organiseringen og ledelsen. I undersøgelsen har de enkelte skoler haft mulighed for at inkludere en række spørgsmålspakker: Mobning, Screening af skolens fysiske miljø, Screening af skolens æstetiske miljø, Anvendelse af pc og it i undervisningen, Fremtidsplaner, Skolevalg kun 1. årgang, Erhvervsarbejde, Kostafdelingen, Vejledning og OBU special spørgeramme (kun VUC). Bagerst i rapporten kan I se de spørgsmål, der er blevet stillet inden for de enkelte emner. Rapportens opbygning Rapporten behandler først de overordnede resultater, derefter uddybes de enkelte emner. Rapporten viser vurderinger af de enkelte emner og spørgsmål vha. indeks, som går fra -. I rapporten finder I følgende resultater: Årets samlede resultat. Hvad er status? Årets resultat for ESB netværket samt de enkelte skoler. Er der lokale udfordringer/gode historier? Sammenligning med højeste resultat for en skole. Hvad er Best Practice? Sammenligning med relevante gennemsnit af andre skolers vurdering. Hvad er middelniveauet blandt de deltagende skoler? NB: vi viser udvikling, hvor det er muligt og giver mening Tabeller med frekvenser på alle spørgsmål, der viser hvor mange der har sat kryds i de forskellige kategorier. Spredningstal: et mål for hvor enige eller uenige man har været i vurderingen af spørgsmålene Den samlede spørgeramme Skabelon til udarbejdelse af handlingsplaner Uddybende metodeforklaring [51]

52 Et fælles sprog Målingens ramme En måling skal ikke kun vise hvor tilfreds man er, men også hvor det bedst kan betale sig at gøre en indsats i forhold til at vedligeholde eller højne trivslen. Ennova har på baggrund af spørgeskemaet udviklet en undersøgelsesmodel (se figur), hvilket garanterer for den bedst mulige beskrivelse af, hvordan trivslen skabes på de skoler, der er med i målingen. Modellen er skabt på baggrund af anerkendt teori indenfor kvalitetsmålinger, og en lignende model er testet på et grundigt empirisk datagrundlag over de sidste 5 år (+. besvarelser)*. * Er I interesseret i yderligere information om modelarbejdet eller det empiriske grundlag kan I kontakte Afdelingschef Anders Filtenborg, Ennova. At arbejde med modellen har flere fordele: Spørgsmålene fra spørgerammen samles i 8 faktorer og sætter dermed en konceptuel ramme for den dialog der vil være om resultaterne og når handlingsplaner skal udarbejdes. Der tales således samme sprog på tværs af skoler, lokationer, årgange, hold og klasser. Den viser, at de 7 indsatsområder påvirker trivsel på skolen. Elevtrivslen er resultatet, mens indsatsområderne er de værktøjer, som skolen kan bruge til at fastholde eller højne trivslen. [52]

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 For de gymnasiale uddannelser HF og VUC FYN Svarprocent: % (11 besvarelser ud af 2124 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 212 December 212 For de gymnasiale uddannelser Paderup gymnasium Svarprocent: ikke oplyst (482 besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Svarprocent: 91% (59 besvarelser ud af 646 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 214 December 214 For de gymnasiale uddannelser Solrød Gymnasium Svarprocent: 1 besvarelser Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 98% (294 besvarelser ud af 31 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: ikke oplyst (414 besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: % (8 besvarelser ud af 9 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 211 Elevtrivselsundersøgelsen December 211 For de gymnasiale uddannelser Campus Bornholm (Bornholms Gymnasium) Svarprocent: 9% (9 besvarelser ud af 743 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II

Læs mere

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010 Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 1 Svarprocent: 44% (1253/2) Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Fortroligt Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Svarprocent: 84% (942 besvarelser ud af 1116 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 1 (3 besvarelser ud af 3 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2010

Elevtrivselsundersøgelsen 2010 Elevtrivselsundersøgelsen 21 Svarprocent: % (9343/118) Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Fortroligt Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2010

Elevtrivselsundersøgelsen 2010 Elevtrivselsundersøgelsen 21 Svarprocent: 88% (9/176) Fortroligt Indhold Del I Del II Del II (fortsat) Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger til det videre arbejde Resultater

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 94% (511 besvarelser ud af 544 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010 Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 1 Svarprocent: 62% (2/1141) Fortroligt Indhold Del I Del II Del II (fortsat) Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger til det videre arbejde

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 214 December 214 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 3 besvarelser Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Kursisttrivselsundersøgelsen 214 December 214 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 1 besvarelser Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 9% (1 besvarelser ud af 1 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 For de gymnasiale uddannelser Herning HF og VUC Svarprocent: % (59 besvarelser ud af 76 mulige) Områderapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 For de gymnasiale uddannelser Herning HF og VUC Svarprocent: 50% (68 besvarelser ud af 135 mulige) Områderapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat):

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 Elevtrivselsundersøgelsen 215 December 215 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 9 (2 besvarelser ud af 257 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 99% (518 besvarelser ud af 523 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 Elevtrivselsundersøgelsen 215 December 215 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 92% (216 besvarelser ud af 234 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 99% (3 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010 Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 1 Svarprocent: 56% (6/1213) Fortroligt Indhold Del I Del II Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 86% (9 besvarelser ud af 1119 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (2 besvarelser ud af 2 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For de gymnasiale uddannelser Thisted Gymnasium og HF-Kursus Svarprocent: % (523 besvarelser ud af 5 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat):

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen

2011 Elevtrivselsundersøgelsen 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 ESB - SOSU Svarprocent: Ikke oplyst (667 besvarelser) Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 Elevtrivselsundersøgelsen 15 December 15 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 91% (7 besvarelser ud af 449 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 212 VUF Svarprocent: 12% (429 besvarelser ud af 3678 mulige) Elevtrivsel VUF Regionsgns. VUC (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole 72 [+1] 69 69

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2010

Elevtrivselsundersøgelsen 2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Svarprocent: 97% (2/2) Fortroligt Indhold Del I Del II Del II (fortsat) Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger til det videre arbejde Resultater

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Campus Bornholm (Erhvervsskole) Svarprocent: 72% ( besvarelser ud af 2 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 215 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 88% (296 besvarelser ud af 338 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole 84 63 73 2 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 For de gymnasiale uddannelser Herningsholm Erhvervsskole Svarprocent: 90% (1015 besvarelser ud af 1128 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III:

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 For de gymnasiale uddannelser Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Svarprocent: 89% (328 besvarelser ud af 3 mulige) Områderapport Indhold Del I: Del II: Del

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 88% (922 besvarelser ud af 1044 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Kursisttrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Kursisttrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser VUC Djursland Svarprocent: 56% (183 besvarelser ud af 327 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V:

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 91% (934 besvarelser ud af 132 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89 74 76 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 For de gymnasiale uddannelser Syddansk Erhvervsskole Svarprocent: 90% (934 besvarelser ud af 1035 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV:

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2011

Elevtrivselsundersøgelsen 2011 Elevtrivselsundersøgelsen 11 Svarprocent: 85% (669 besvarelser ud af 784 mulige) Elevtrivsel Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Bedste resultat for skole 79 74 76 [+2] 88 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 91% (1 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 For de gymnasiale uddannelser Falkonergårdens Gymnasium og HF-Kursus Svarprocent: 89% (903 besvarelser ud af 1017 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II:

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (1 besvarelser ud af 5 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 For de gymnasiale uddannelser Selandia - CEU Svarprocent: 86% (701 besvarelser ud af 812 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V:

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen

2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 Elevtrivselsundersøgelsen Januar 13 ESB - SOSU Svarprocent: Ikke oplyst (1868 besvarelser) Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 76% (171 besvarelser ud af 2241 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 92% (577 besvarelser ud af 625 mulige) Områderapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Kursisttrivselsundersøgelsen 214 December 214 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: % (146 besvarelser ud af 248 mulige) Områderapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 For de gymnasiale uddannelser Syddansk Erhvervsskole Svarprocent: 100% (3 besvarelser ud af 3 mulige) Områderapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat):

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2010

Elevtrivselsundersøgelsen 2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Thisted Gymnasium og HF-Kursus Svarprocent: 82% (59/622) Elevtrivsel 1 Thisted Gymnasium og HF-Kursus Regionsgns. (Region Nordjylland) Landsgennemsnit Bedste resultat for skole

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2010

Elevtrivselsundersøgelsen 2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Svarprocent: 84% (282/336) Områderapport Fortroligt Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger til

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne SOPU Svarprocent: 99% (1325 besvarelser ud af 1343 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 212 Svarprocent: 95% (97 besvarelser ud af 123 mulige) Elevtrivsel 1 Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 87 75 75 [-1] 2 Elevtrivsel

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (4 besvarelser ud af 585 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen

2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Elevtrivselsundersøgelsen Januar 14 ESB - EUD ekskl. SOSU Svarprocent: Ikke oplyst (21715 besvarelser) Benchmarking rapport - ESB Netværket Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 Januar 2013

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 Januar 2013 Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 Januar 2013 Benchmarkingrapport for VUC Rapporten er baseret på 15642 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Resultater for Elevtrivsel på institutionsniveau og

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 9% ( besvarelser ud af 22 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 91% (327 besvarelser ud af 359 mulige) Områderapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: ikke oplyst (432 besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: ikke oplyst (446 besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Kursisttrivselsundersøgelsen 16 December 16 For de gymnasiale uddannelser Skive-Viborg HF & VUC Svarprocent: 38% (357 besvarelser ud af 935 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV:

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 1 ( besvarelser ud af 3 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 214 Elevtrivselsundersøgelsen December 214 For erhvervsuddannelserne Svendborg Erhvervsskole Svarprocent: 9% (55 besvarelser ud af 5 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 97% (535 besvarelser ud af 551 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 99% (9 besvarelser ud af 9 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 Januar 2015

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 Januar 2015 Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 Januar 2015 Benchmarkingrapport for VUC Rapporten er baseret på 14507 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag mv. Del II Anbefalinger til det videre arbejde Del III Resultatopsplitninger

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: ikke oplyst (3 besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 215 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 99% (347 besvarelser ud af 35 mulige) Elevtrivsel 1 78 78 [+3] 88 4 2 Elevtrivsel Elevtrivsel - Studieretninger 1 STX - Kunstnerisk

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 88% (115 besvarelser ud af 1153 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Kursisttrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Kursisttrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 76% (13 besvarelser ud af 1 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: % (118 besvarelser ud af 118 mulige) Områderapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2010

Elevtrivselsundersøgelsen 2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Svarprocent: 99% (4/4) Fortroligt Indhold Del I Del II Del II (fortsat) Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger til det videre arbejde Resultater

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 Januar 15 ESB - HHX-HTX Rapporten er baseret på 187 besvarelser Benchmarking rapport - ESB Netværket Fortroligt Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen

2011 Elevtrivselsundersøgelsen 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 ESB - EUD ekskl. SOSU Svarprocent: Ikke oplyst (21616 besvarelser) Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg Svarprocent: 434 besvarelser Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Skive Tekniske Skole Svarprocent: 82% (1 besvarelser ud af 197 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V:

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen

2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 Elevtrivselsundersøgelsen Januar 15 ESB - EUD ekskl. SOSU Rapporten er baseret på 25455 besvarelser Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (922 besvarelser ud af 949 mulige) Elevtrivsel 1 Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89 4 [-3] 76 Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 88% (281 besvarelser ud af 321 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 98% (7 besvarelser ud af 2 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 82% (897 besvarelser ud af 191 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 For de gymnasiale uddannelser VUC Vest Svarprocent: 90% (644 besvarelser ud af 713 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 89% (111 besvarelser ud af 1134 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 212 December 212 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 84% (719 besvarelser ud af 861 mulige) Områderapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2015 Horsens Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2015 Horsens Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 205 Horsens Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Undersøgelsen på Horsens Gymnasium Horsens Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 205 Der har deltaget i alt skolens

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Svarprocent: 84% (167 besvarelser ud af mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 95% (41 besvarelser ud af 432 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: ikke oplyst ( besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 99% (528 besvarelser ud af 532 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 15 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (992 besvarelser ud af 126 mulige) Elevtrivsel 1 Bedste resultat for skole [+7] 78 88 Elevtrivsel Elevtrivsel 1 [+7] [+7] 78

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 Elevtrivselsundersøgelsen 215 Januar 216 ESB - HHX-HTX Svarprocent: 1817 besvarelser Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Fortroligt Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Kursisttrivselsundersøgelsen 14 For de gymnasiale uddannelser HF og VUC FYN Svarprocent: 84% (13 besvarelser ud af 2149 mulige) Elevtrivsel 1 HF og VUC FYN Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen

2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 Elevtrivselsundersøgelsen Januar 15 ESB - SOSU Rapporten er baseret på 1686 besvarelser Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del

Læs mere

21-02-2014. Kursisttrivselsundersøgelsen 2013. Elevtrivsel. HF-Centret Efterslægten 69 [+1] 69 [0] 68 [+1]

21-02-2014. Kursisttrivselsundersøgelsen 2013. Elevtrivsel. HF-Centret Efterslægten 69 [+1] 69 [0] 68 [+1] 21-2-14 Kursisttrivselsundersøgelsen 13 Svarprocent: 63% (1 besvarelser ud af 947 mulige) Elevtrivsel 1 Landsgennemsnit VUC 12 2 årig HF 13 på almene gymnasier Elevtrivsel 1 21-2-14 Elevtrivsel 1 [+3]

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne SOSU C Svarprocent: 88% (9 besvarelser ud af 921 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 Elevtrivselsundersøgelsen 15 December 15 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: (523 besvarelser ud af 525 mulige) Områderapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 8 besvarelser Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010 Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 21 Svarprocent: 18% (996/5671) Elevtrivsel 1 Regionsgns. VUC (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole 71 71 71 78 2 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (1994 besvarelser ud af 2318 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere