SKØNSERKLÆRING J. nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKØNSERKLÆRING J. nr. 10130"

Transkript

1 Besigtigelse foretaget den: SKØNSERKLÆRING J. nr Ejendommen: Klager: Beskikket bygningskyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved mødet: Bilag: d. Navn: Aalborg den:

2 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Gulve med nedlægningsfejl registreret med karakteren K1. 2. Fejl på el-installationer. 3. Manglende fald til afløb i brusenichen. 4. Fejl på tagrender ved udhus. 5. Udvendig dør til bryggers kan ikke lukkes. 6. Fejl på tagrender mod syd. 7. Fejl på tagrender mod vest. 8. Vindue i badeværelse er utæt. 9. Hul i en rygningsplade 10. Utætheder i skotrende. Klagers påstand: Den byggesagkyndiges forklaring: Vejret på besigtigelsespunktet: Øvrige forhold: Klager har via sin advokat fremskaffet oversigt over ovennævnte fejl og mangler samt prisoverslag fra håndværkerfirmaer som omfatter klagepunkterne. Der henvises til korrespondancer fra klagers advokat. Indklagede og dennes forsikringsselskab har afvist, at der er begået fejl og forsømmelse ved udarbejdelse af tilstandsrapporten. Indklagede har efterfølgende erkendt at manglende fald i bruseniche og fejl på tagrende mod vest er oversete. Let skyet, vind ca. 6 sek./m. Temperatur ca. 13 gr. C ved skønsmødet den Ved tilstandsrapport: Sol og 4 minusgrader. Klager har tegnet ejerskifteforsikring ifølge klageskemaet.

3 Skønsmandens erklæring Klagepunkter: Ad.1. Gulve med nedlægningsfejl: Fotos nr. 3, 4, 5, 6 og 7. Der kunne konstateres følgende: Klagen omfatter 22 mm parketgulve i bøg nedlagt på strøer i opholdsstue og gang/trappeniche. Areal henholdsvis 39 m 2 og 17 m 2. Gulv i opholdsstuen var forsynet med væg-til-væg tæpper på det tidspunkt tilstandsrapporten blev udarbejdet mens gulvet i gang og trapperum er og var uden belægning. Se fotos: 3 og 4. Ved nærværende besigtigelse var væg-til-væg tæppe fjernet på størstedelen af stuegulvet jf. foto nr. 5 og 6. Herved kunne det konstateres at gulvbrædderne i stuen ikke er korrekt befæstet efter fabrikkens anvisninger. Cirka hvert 5. bræt er forsynet med søm (dykker) ovenfra. Det var hvad der umiddelbart var muligt at se uden destruktive undersøgelser. En del af gulvbrædderne lå løse ved radiator se foto nr. 7. Ved at gå hen over gulvet i stuen kunne det registreres, at gulvet fjedrer i mellem ovennævnte befæstelser, men gulvet er i øvrigt fast og uden områder, hvor gulvet synker mistænkeligt. Ved en visuel gennemgang af gulvet i gang og trappeniche kan det ikke umiddelbart afgøres om der er helt samme nedlægningsfejl, som i stuen. Der er isat en række søm ovenfra ned i et bræt i overgang mellem gang og trappeniche, men der ud over kan der godt forekomme befæstelser, der er skjulte. Kun en destruktiv undersøgelse vil kunne afgøre det. Ad.1. Konklusion: Parketgulvet i stuen er ikke håndværksmæssig korrekt nedlagt mens der godt kan være tvivl om gulvet i gang og trappeniche. Nedlægning af hårdttræs gulve kræver fagfolk tømrere, idet der forinden nedlægningen skal foretages nødvendige fugtmålinger til bl.a. fastlæggelse af 10-brætsmål. Normalt skal hvert bræt fastgøres med skjult sømning ved fjer. (Fordækt sømning) Indklagede har i sin rapport under pkt. 6.1 Gulvkonstruktioner oplyst med karakteren K1: Gulvet giver sig i stue (knirker) Gulvet i gang giver sig især ved trappe.

4 Ad.1. Fejl og forsømmelser: Ad.1. Overslag over Ad.1. Forbedringer: Ad.1. Eventuelle Ad.2. Fejl på el-installationer: Foto nr. 8. Der er oplyst at gulvene giver sig/knirker, men der er ikke konstateret områder, hvor gulvene synker som tegn på dårligdom i underliggende bjælker/strøer. De oplyste tekster og karakterer må derfor være korrekte. Ud fra dette har indklagede ikke udvist fejl og forsømmelse. For optagning af gulvbrædderne, rengøring af brædder, evt. opretning af strøers opklodsninger samt genmontering anslås udgiften til ca ,00 Det skønnes at gulvene er cirka 40 år gamle, hvorfor forbedringen andrager ca ,00 Aut. EL-installatør har gennemgået installationen og oplyst om fundne ulovlige installationer, som alt sammen kunne udbedres for kr excl. moms. Heraf har sælger fået rettet de fleste fejl og mangler, hvorfor disse af de fundne ikke indgår i nærværende skønserklæring. Ved besigtigelsen var der følgende mindre visuelle fejl: 1. Blød ledning fra vægudtag til transformer over overskab i køkken er samlet med muffe. Se foto nr Samledåser i tagrum er ikke fastholdt til bygningsdele. Ad.2. Konklusion: Ad.2. Fejl og forsømmelser: Ad.2. Overslag over Ad.2. Forbedringer: Der henvises til Bilag 5 i klagers advokats bilagsfortegnelse. Indklagede har ikke nævnt noget om fejl og mangler på elinstallationen i sin tilstandsrapport. Som bygningssagkyndig bør man registrere synlige mangler på installationen, bl.a. hvor der findes bløde el-ledninger ført gennem lofter og vægge eller skjulte transformere. Indklagede vurderes at have udvist mindre omhyggelighed ved gennemgangen af el-installation, selvom de fleste fejl og mangler efterfølgende er blevet udbedret på sælgers foranledning. Bemærk at sælger har krydset NEJ i Sælgeroplysninger under pkt Udbedringsudgifterne for de resterende mangler skønnes til kr ,00. Ingen idet der er tale om en nødvendig udbedring. Ad.2. Eventuelle

5 Ad.3. Manglende fald til afløb i brusenichen: Fotos nr. 9 og 10. Ad.3. Konklusion: Ad.3. Fejl og forsømmelser: Ad.3. Overslag over Ad.3. Forbedringer: Ad.3. Eventuelle Ad.4. Fejl på tagrender ved udhus: Fotos nr. 11, 12 og 13. Ad.4. Konklusion: Gulvet i brusenichen på 1. sal har ikke korrekt fald mod gulvafløbet jf. foto nr. 9 og 10. Der vil kunne stå vand langs højre side. Forholdet er ikke omtalt i tilstandsrapporten. Karakteren for denne type fejl bør gives K1. Indklagede har erkendt fejlen og derved udvist mindre omhyggelighed. Overslag over udbedringen vurderes til kr ,00 Forbedringen skønnes til kr ,- vurderet ud fra brusenichen tilstand. Klagen vedrører tagrender mod naboskel på udhus og carport. Tagrender på udhus er udført i zink mens den indbyggede tagrende i carport er udført i plast. På zinktagrender blev der ikke konstateret synlige fejl og tilløb til nedløbene synes at fungere. Derimod er der en udførelsesfejl på den indbyggede tagrende. Jf. foto nr. 13 kan der konstateres, at der er sat en skrue i som derved har trukket endestykket fra tagrenden, hvorved den er blevet utæt. Der er tale om en bagatelagtig fejl, som let lader sig rette. Ad.4. Fejl og forsømmelser: Ingen fejl vi taler om ca. kr. 200,00 Ad.4. Overslag over Ad.4. Forbedringer: Ikke aktuelt Ikke aktuelt Ad.4. Eventuelle Ad.5. Dør til bryggers kan ikke lukkes: Foto nr. 14. Ad.5. Konklusion: Ad.5. Fejl og forsømmelser: Låsetøj på udvendig dør til bryggers kan ikke gå i indgreb, hvorved døren vanskeligt kan lukkes. Der er tale om en simpel fejl, som nemt lader sig rette ved at flytte slutblikket i karmen. Det er ikke muligt at afgøre om fejlen var eksisterende ved udarbejdelse af tilstandsrapporten. Derfor ingen belæg for at sige, at indklagede har begået fejl og forsømmelse.

6 Ad.5. Overslag over Ad.5. Forbedringer: Overslag kr. 400,00 Ingen almindelig vedligeholdelse. Ad.5. Eventuelle Ad.6. Fejl på tagrende mod syd: Foto nr. 15. Ad.6. Konklusion: Ad.6. Fejl og forsømmelser: Ad.6. Overslag over Ad.6. Forbedringer: Der er skader på tagrende og nedløb i plast jf. foto nr. 15. I tilstandsrapporten er der taget forbehold under Tilgængelighed pkt. 2 pga. snedække. I en senere Allonge er omtalte skader nævnt. Derved ingen fejl og forsømmelse fra indklagedes side. Ikke aktuelt Ikke aktuelt Ad.6. Eventuelle Ad.7. Fejl på tagrende mod vest: Fotos nr. 1 og 16. Ad.7. Konklusion: Ad.7. Fejl og forsømmelser: Ikke aktuelt. Tagrende i plast på tilbygningens side mod vest er fejludført, idet plasttagrende og rendejern/konsoljern ikke passer sammen. Tagrenden er fastholdt med metaltråde jf. fotos nr. 16. Fejlen er ikke omtalt i tilstandsrapport eller den senere Allonge. Det er en fejl fra indklagedes side. Ad.7. Overslag over Overslag for udskiftning af f.eks. konsoljern vurderes til kr ,00 Ad.7. Forbedringer: Forbedring skønnes til kr. 500,00 Ad.7. Eventuelle Ad.8. Utæt ovenlysvindue i badeværelse: Foto nr. 17. Ad.8. Konklusion: Der kunne konstateres misfarvede fugtstriber forneden på ovenlysvindue i badeværelse på 1. sal jf. foto nr. 17 (Lidt dårligt på grund af modlys). Der er tale om en bagatelagtig mangel, som kan rettes ved justering og eftersyn af vindue og tætningslister.

7 Ad.8. Fejl og forsømmelser: Ad.8. Overslag over Ad.8. Forbedringer: Det er ikke muligt at vurdere, hvorledes vinduet så ud ved tilstandsrapportens udarbejdelse. Derfor ingen belæg for at sige der er begået fejl og forsømmelse fra indklagedes side. Justering og eftersyn vurderes til kr ,00 Ingen almindelig vedligeholdelse. Ad.8. Eventuelle Ad.9. Hul i rygningsplade: Foto nr. 18. Ad.9. Konklusion: Ad.9. Fejl og forsømmelser: Ad.9. Overslag over Ad.9. Forbedringer: I yderste rygningsplade mod øst kan der fra tagrum konstateres et hul på Ø 35 mm ved siden af kloakudluftningen jf. foto nr. 18. Tegn på at hullet tidligere har været anvendt til en TVantenne. Selvom der er tale om et bagatelagtigt forhold, havde det været korrekt at omtale det i tilstandsrapporten. Der må derfor betegnes, som en mindre forsømmelse. Overslagspris ca. 600,00 Ca. 300,00 vurderet ud fra alder. Ad.9. Eventuelle Ad.10. Utætheder i skotrende: Fotos nr. 19 og 20. Ad.10. Konklusion: Ad.10. Fejl og forsømmelser: Ad.10. Overslag over Ad.10. Forbedringer: Ved nærværende besigtigelse blev den fastskruede skunklem mod tagrum over tilbygning fjernet af klager. Det var således muligt at komme ind i tilbygningens tagrum, selvom der ikke findes nogen gangbro. Her kunne skotrendebrædder undersøges jf. foto nr. 19 og 20. Der er gl. fugtskjolder på undersiderne af brædderne, men der kunne ikke måles for høj fugtighed i brædderne. Over brædderne er placeret en undertagsdug type Halotén. Ud fra det observerede skønnes der ikke at være alvorlige utætheder måske kun i perioder med skiftevis frost - tø. Indklagede har i sin rapport under tilgængelighed pkt. 1 oplyst at skunklem var placeret bag seng og skruet fast. Derved har indklagede ikke været i tagrummet og har således ikke kunne oplyse noget om skotrenderne. Klagerne har kunnet forholde sig til dette. Der er ingen fejl og forsømmelse fra indklagedes side. Kan ikke oplyses, idet problemet ikke synes eksisterende. Skotrender bør holdes under observation. Ikke aktuelt.

8 Ad.10. Eventuelle Eventuelt: Ikke aktuelt. Det alvorligste problem i denne sag er de fejlnedlagte gulve. Man kunne fristes til at sige, at klager havde været bedre tjent med, at indklagede ikke havde kommenteret gulvene. Så havde der været tale om en skjult skade, som ejerskifteforsikringsselskabet burde dække. De øvrige klagepunkter er bagatelagtige.

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13038

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13038 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13038 Besigtigelsesdato: 08.05.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12127

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12127 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12127 Besigtigelsesdato: Torsdag den 22. november 2012 kl. 10:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13004

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13004 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13004 Besigtigelsesdato: Den 27.02.2013, kl. 14 00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: 2014-10-29 onsdag. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.). Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100 Besigtigelsesdato: 10.10.11 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035 Besigtigelsesdato: 2013-06-14, fredag kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13025

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13025 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13025 Besigtigelsesdato: Fredag den 17. maj 2013. Kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045 Besigtigelsesdato: 15. maj 2013, kl. 9,00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede /

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8118 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Isolering på loft Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har nævnt forholdet med den ødelagte isolering

Læs mere

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.)

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14109. Besigtigelsesdato: 2014-10-24 Torsdag mellem kl. 10.00 og ~ 14.30. Birgit & Fritz Ynddal. Mogens Ørum. Tryg.

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14109. Besigtigelsesdato: 2014-10-24 Torsdag mellem kl. 10.00 og ~ 14.30. Birgit & Fritz Ynddal. Mogens Ørum. Tryg. SKØNSERKLÆRING J.nr. 14109 Besigtigelsesdato: 2014-10-24 Torsdag mellem kl. 10.00 og ~ 14.30. Ejendommen: Nørrekaasgade 7 3700 Rønne Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Birgit & Fritz Ynddal

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. Besigtigelsesdato: Mandag den 28 november 2011 kl. 08:30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.

SKØNSERKLÆRING. J.nr. Besigtigelsesdato: Mandag den 28 november 2011 kl. 08:30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L. SKØNSERKLÆRING J.nr. 11104 Besigtigelsesdato: Mandag den 28 november 2011 kl. 08:30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14139 Besigtigelsesdato: Den 12. januar 2015 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 111113

SKØNSERKLÆRING J.nr. 111113 SKØNSERKLÆRING J.nr. 111113 Besigtigelsesdato: Den 23.11.2011. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse d. 17. april 2012, fra kl.: 10:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse d. 17. april 2012, fra kl.: 10:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse d. 17. april 2012, fra kl.: 10:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121 Besigtigelsesdato: 13. november 2012 kl. 9,00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 Besigtigelsesdato: Den 05.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8204 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1): Fugt-vandskade i kælderetage; ikke nævnt i TR 2): Hoveddør og bryggersdør med skader i finér 3): Sålbænk mod stue flækket/løs

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 2. august 2011. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 11131 Besigtigelsesdato: Den 05.01.2012 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen:

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen: SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

El-installationer er i stor udstrækning ulovlige. Den bygningssagkyndiges forklaring:

El-installationer er i stor udstrækning ulovlige. Den bygningssagkyndiges forklaring: 8075 Oversigt over klagepunkter: 1. El-installationer udvendig 2. El-installationer i forgang 3. El-installationer i bryggers 4. El-tavle 5. El-installationer i værelse ved forgang 6. El-installationer

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10076 Oversigt over klagepunkter: Ulovlige elinstallationer. 1. Stikkontakt med afbryder ved terrassedør (sidder løs) er tilsluttet med blød ledning. Herfra udgår forlængerledning

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14054

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14054 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14054 Besigtigelse d. 25. juni 2014. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13017

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13017 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13017 Besigtigelsesdato: Den 4. april 2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093 Besigtigelsesdato: Torsdag den 19. september 2013 kl. 10:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

Oversigt over klagepunkter: 8164. Stikkontakt ved dør virker ikke.

Oversigt over klagepunkter: 8164. Stikkontakt ved dør virker ikke. Oversigt over klagepunkter: 8164 1. Kælder 2. Bryggers 3. Udhus 4. Terrasse 5. Tag 6. Køkken 7. Bad 8. Trappeopgang 9. Stue 10. Vindfang 11. HFI relæ Klagers påstand: 1. Kælder: Lysinstallationen fungerer

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8045 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Bygning A 1. Revnedannelse i soklen er overset. 2. Pkt. 1.2, 1.5, 3.1, og 6.1 burde have været UN. 3. 4 alvorlige revnedannelse

Læs mere