MimioProjector Brugervejledning. mimio.com

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MimioProjector Brugervejledning. mimio.com"

Transkript

1 MimioProjector Brugervejledning mimio.com

2 2013 Mimio. Alle rettigheder forbeholdes. Revideret d Ingen del af dette dokument eller softwaren må reproduceres eller transmitteres i nogen form eller på nogen måde, eller oversættes til noget andet sprog uden forudgående skriftlig tilladelse fra Mimio. Mimio, MimioClassroom, MimioProjector og MimioStudio er registrerede varemærker i USA og andre lande. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

3 Indhold MimioProjector 7 Hvad er med 7 Om MimioProjector 8 Om kontrolpanelet 10 Om fjernbetjeningen 11 Om forbindelsesportene 13 Kom godt i gang 15 Tilslutning af projektoren 15 Tilslutning til en computer 16 Tilslutning til en videokilde 17 Konfiguration af fjernbetjeningen 18 Sådan tændes der for strømmen 19 Sådan slukkes der for strømmen 20 Statusindikatorer 21 Justering af det projicerede billede 22 Ændring af størrelsen på det projicerede billede 22 Fokusering af det projicerede billede 22 Ændring af indstillingerne for projektoren 23 Navigation i projektormenuen 23 Justering af 3D-indstillingerne 29 3D 29 Omvendt 3D 29 3D-format p ved Justering af de interaktive indstillinger 31 Justering af mulighederne 31 Logo 31 Registrering af logo 32 Automatisk kilde 32 Indgang 32 Automatisk slukning 32 Lampeindstillinger 32 Lampetimer brugt (Normal) 32 Lampetimer brugt (ØKO) 32 iii

4 Påmindelse om lampens levetid 32 Strømfunktion for lampen 33 Slet lampetimer 33 Dynamisk sort 33 Højt oppe 33 Påmindelse om filtre 33 Oplysninger 34 Justering af billedet 34 Farvetilstand 34 Baggrundsfarve 34 Lysstyrke 34 Kontrast 34 Skarphed 34 Mætning 35 Nuance 35 Gamma 35 Farvetemperatur 35 Farverum 35 Justering af skærmen 35 Størrelsesforhold 35 Fase 36 Ur 36 Vandret position 36 Lodret position 36 Digital zoom 36 Justering af skrå lodrette sider 36 Loftmontering 36 Justering af de generelle indstillinger 37 Sprog 37 Menuplacering 37 Undertekster 37 VGA OUT (standby) 37 Automatisk skærm (12 V udgang) 37 Testmønster 38 Sikkerhed 38 Indstilling af adgangskoden 38 Nulstilling 38 Justering af lydstyrken 39 Slå lyden fra 39 iv

5 Lydstyrke 39 Lydstyrke i mikrofonen 39 Håndtering af MimioProjector 41 Udskiftning af fjernbetjeningens batteri 41 Udskiftning af lampen 42 Rengøring af støvfiltrene 43 Sådan får du hjælp 45 Generel fejlfinding 45 Projektoren er holdt op med at reagere, når der trykkes på nogen af knapperne 45 Lampen er brændt ud eller afgiver en smældelyd 45 Fejlfinding i forbindelse med billedproblemer 45 Der vises ikke noget billede 45 Der vises et delvist, rullende eller forkert billede 46 Der vises ikke noget billede på den bærbare computers skærm 46 Billedet er ustabilt eller flimrer 46 Der er en lodret flimrende søjle på billedet 46 Der er ikke stillet skarpt på billedet 47 Billedet ser langtrukket ud når der vises en dvd i formatet 16:9 47 Billedet er for lille eller for stort 47 Billedet har skrå sider 47 Billedet er vendt om 47 Fejlfinding i forbindelse med problemer med 3D 47 Der vises et sløret dobbeltbillede 47 Der vises to billeder side om side 47 Billedet vises ikke i 3D 47 Fejlfinding i forbindelse med lydproblemer 48 Fejlfinding i forbindelse med fjernbetjeningen 48 Sådan kontaktes Mimio 48 Kompatibilitetsfunktioner 49 VGA Analog 50 Pc-signal 50 Extended Wide Timing 51 Komponentsignal 52 HDMI Digital 53 Pc-signal 53 Extended Wide Timing 54 Videosignal 55 v

6 HDMI 1.4a, obligatorisk 3D-timing videosignal 55 Tekniske og miljømæssige oplysninger 57 Oplysninger om brug 57 Advarsler 57 Sikkerhedsforanstaltninger 57 Oplysninger om lovgivning og sikkerhed 58 FCC-bemærkninger 58 Bemærkninger 58 Forsigtig 58 Driftsbetingelser 59 Bemærkninger: Canadiske brugere 59 Remarque à L intention des Utilisateurs Canadiens 59 Overensstemmelseserklæring for EU-landene 59 Sikkerhedsoplysninger om beslaget til projektoren 59 Miljømæssige oplysninger 60 Tilbagemeldinger om dokumentation 61 vi

7 Kapitel 1 MimioProjector Hvad er med Pakken med MimioProjector indeholder følgende: CR2025 3V Fjernbetjening 4 Strømkabel 2 Batteri til fjernbetjeningen 5 Projektor med dæksel til linsen 3 VGA-kabel Hvis der mangler noget, bedes du kontakte kundeservice. 7

8 MimioProjector Om MimioProjector På nedenstående illustration vises hovedkomponenterne i MimioProjector. Front View Back View Bottom View

9 Om MimioProjector 1 Fokusring 6 Forbindelsesporte til ind- /udgangssignaler 2 Linse 7 Strømstik 3 Kontrolpanel 8 Fødder til justering af højden 4 Lampedæksel 9 Funktion til justering af føddernes højde 5 Infrarød modtager 9

10 MimioProjector Om kontrolpanelet På nedenstående illustration vises komponenterne på MimioProjector-kontrolpanelet. 3 2 POWER TEMP LAMP RESYNC SOURCE MENU Navigationstaster Naviger i menuer, og foretag valg. 2 Tænd/sluk-knap Slå projektoren til og fra. 3 Statusindikator for strøm Viser projektorens strømstatus. 4 Statusindikator for lampen Viser projektorens lampestatus. 5 Statusindikator for temperatur Viser projektorens temperaturstatus. 6 Kildeknap Vælg et indgangssignal. 7 Synkroniser igen-knap 8 Menu/Afslut-knap Pc'ens analoge timing synkroniseres automatisk, så den er optimal. Åbn skærmbilledet med menuen, eller afslut en menu. 9 Infrarød modtager 10

11 Om MimioProjector Om fjernbetjeningen På nedenstående illustration vises komponenterne på MimioProjector-fjernbetjeningen

12 MimioProjector 1 Kilde Vælg et indgangssignal. 2 Synkroniser igen Pc'ens analoge timing synkroniseres automatisk, så den er optimal. 3 HDMI Skift til HDMI-indgangssignalet. 4 Video Skift til kompositvideo- eller S-Videoindgangssignalet. 5 3D Slå 3D-menuen til og fra. 6 Menu Åbn skærmbilledet med menuen, eller afslut en menu. 7 Frys Frys eller afslut frysning af billedet på skærmen. 8 Tom Skjul eller vis skærmbilledet. 9 Strøm Slå projektoren til eller fra. 10 Pc Skift til VGA-A/VGA-Bindgangssignalet. 11 Justering af skrå sider / Juster billedet indtil siderne er lodrette. 12 Størrelsesforhold Vælg det ønskede størrelsesforhold. 13 Navigationstaster Naviger i menuer, og foretag valg. 14 Skru op Skru op for lyden. 15 Skru ned Skru ned for lyden. 16 Slå lyden fra Slå lyden fra. 12

13 Om MimioProjector Om forbindelsesportene I nedenstående illustration vises forbindelsesportene på MimioProjector-enheden Mini-USB 9 Lydudgang 2 HDMI V tidsrelæ (12 V, 250 ma) 3 VGA-udgang 11 RS232 4 VGA-indgang 1 12 VGA-indgang 2 5 Lydindgang 1 (for VGA-indgang 1) 13 Lydindgang 2 (for VGA-indgang 2) 6 S-Video 14 Kompositvideo-indgang 7 8 Venstre/højre RCA-lydindgang (for kompositvideo-indgangen) Venstre/højre RCA-lydindgang (for S- Video) 15 3,5-mm mikrofonindgang 16 Strøm 13

14 14 Denne side er tom af hensyn til udskrivning på begge sider.

15 Kapitel 2 Kom godt i gang Du kan læse mere om installation og brug af MimioProjector i de følgende afsnit. Tilslutning af projektoren Konfiguration af fjernbetjeningen Sådan tændes der for strømmen Tilslutning af projektoren Du kan slutte MimioProjector til en computer eller en anden videokilde. 15

16 Kom godt i gang Tilslutning til en computer I nedenstående illustration vises forbindelsesmetoderne til at forbinde MimioProjectorenheden med en computer. Notebook Monitor LAN Power outlet Audio output Computer +12V output 1 Strømkabel (medfølger) 5 RS232-kabel 2 Lydkabel 6 HDMI-kabel 3 VGA til DVI-A-kabel 7 USB-kabel 4 VGA-kabel (medfølger) 8 12 V strømstik 16

17 Tilslutning af projektoren Tilslutning til en videokilde I nedenstående illustration vises forbindelsesmetoderne til at forbinde MimioProjectorenheden med en videokilde. DVD player, set-top box, HDTV receiver Video output Audio output S-Video output DVD player, set-top box, Power outlet HDTV receiver +12V output 1 Strømkabel (medfølger) 6 VGA til HDTV-kabel (RCA) 2 Mikrofonkabel 7 HDMI-kabel 3 Lydkabelstik/RCA 8 12 V strømstik 4 S-Video-kabel 9 Kompositvideo-kabel 5 Lydkabel 17

18 Kom godt i gang Konfiguration af fjernbetjeningen Inden du tager fjernbetjeningen i brug, skal du fjerne den gennemsigtige isoleringstape. Sådan konfigurerer du fjernbetjeningen 1. Tryk batteriholderen ned, og skub den ud af batterihuset. 2. Tag batteriet ud af batteriholderen. 3. Fjern den gennemsigtige isoleringstape. CR2025 3VOLTS 4. Sæt batteriholderen i igen, så mærket for pluspolen vender opad som vist. CR2025 3VOLTS 5. Skub batteriholderen tilbage i batterihuset, og tryk den på plads. M CR2025 3VOLTS 18

19 Sådan tændes der for strømmen Sådan tændes der for strømmen Projektoren har en funktion til automatisk slukning, så den automatisk slukkes når der ikke er modtaget noget indgangssignal i et bestemt stykke tid. Der er oplysninger om at angive det tidsrum projektoren vil forblive tændt inden den automatisk slukkes, i Automatisk slukning on page 32. Sådan slås projektoren til 1. Tilslut strømkablet og signalkablet sikkert. Når kablerne et tilsluttet, lyser statusindikatoren for strøm rødt. 2. Tryk på på kontrolpanelet eller på fjernbetjeningen. Statusindikatoren for strøm lyser blåt. 3. Tænd for den enhed hvis indhold skal vises på skærmen (computer, bærbar computer, videoafspiller osv.). Projektoren registrerer automatisk enheden og viser billedet fra den. 4. Hvis der er sluttet flere enheder til projektoren, skal du trykke på Kilde på kontrolpanelet eller på fjernbetjeningen for at skifte mellem dem. 19

20 Kom godt i gang Sådan slukkes der for strømmen Sådan slås projektoren fra 1. Tryk på på kontrolpanelet eller på fjernbetjeningen. Der vises en bekræftelse på projektorens skærm. 2. Tryk på igen for at slå projektoren fra. Statusindikatoren for strøm bliver rød og blinker hurtigt. Projektorens blæsere bliver ved at køre i ca. et minut for at sikre at projektoren køles ordentligt af. Når den er afkølet, slukkes blæserne, og statusindikatoren for strøm lyser rødt, hvilket betyder at projektoren er på standby. 3. Tag strømkablet ud. 20

21 Sådan tændes der for strømmen Statusindikatorer Meddelelse Strømstik Statusindikat or for lampen Rød Blinker TIL til FRA 100 ms Statusindikat or for temperatur Rød Blinker TIL til FRA 100 ms Statusindikat or for strøm Rød Blinker TIL til FRA 100 ms Statusindikat or for strøm Blå Standby TIL -- Tænd/sluk-knap TIL TIL Køler ned Tænd/sluk-knap FRA Køling færdig, på standby 0,5 sekund H (TIL) 0,5 sekund L (FRA) blinker TIL -- Overførsel af firmware TIL TIL TIL -- Fejl med temperatursensoren Følgende meddelelse vises: 1. Sørg for at åbningerne til lufttilførsel og - udledning ikke er blokerede. 2. Sørg for at den omgivende temperatur er under 40 grader celsius. Fejl med blæserlåsning Følgende meddelelse vises: Projektoren slukkes automatisk. Lampefejl (lampe, lampedriver, farvehjul) -- TIL -- TIL -- 0,5 sekund H (TIL) 0,5 sekund L (FRA) blinker TIL TIL TIL 21

22 Kom godt i gang Justering af det projicerede billede Du kan justere størrelse og fokus for det projicerede billede. Ændring af størrelsen på det projicerede billede Størrelsen på det projicerede billede afhænger af afstanden mellem projektoren og skærmen. I den nedenstående tabel kan du se generelle retningslinjer for afstanden mellem projektoren og skærmen. Skærmstørrelse (16:10) Projektionsafstand (A) Projektionsafstand (B) Diagonalt (tommer) mm Tommer mm Tommer mm , , , , , , , , , , ,7 424 Projektionsafstand A (mm) = skærmstørrelse (mm) x 0,296. Tolerancen er ca. 3,1 %. For eksempel: projektionsafstand (655 mm) = skærmstørrelse (2215 mm) x 0,296. Fokusering af det projicerede billede Du kan bruge fokusringen til at justere fokusset for det projicerede billede. Drej med ringen indtil der er stillet skarpt på billedet. 22

23 Kapitel 3 Ændring af indstillingerne for projektoren I projektormenuerne kan du justere billedet fra projektoren og ændre projektorindstillingerne. Projektoren registrerer automatisk indgangskilden. Sådan ændres indstillingerne for projektoren 1. Tryk på Menu på kontrolpanelet eller på fjernbetjeningen for at åbne hovedmenuen for projektoren. 2. Brug navigationstasterne til at vælge det ønskede menupunkt. 3. Hvis der er et pileikon,, for menupunktet, skal du trykke på for at åbne undermenuen for den pågældende indstilling og så bruge navigationstasterne til at vælge det ønskede menupunkt. 4. Tryk på eller for at justere den valgte indstilling. 5. Tryk på Menu for at vende tilbage til den forrige menu eller for at lukke menuen. Navigation i projektormenuen I den nedenstående tabel kan du se strukturen for projektormenuen og undermenuerne i den. Hovedmenu Undermenu Indstillinger BILLEDE Farvetilstand Lysest/Pc/Film/Spil/Bruger Baggrundsfarve Hvid/Lysegul/Lyseblå/Pink/Mørkegrøn Lysstyrke 0~100 Kontrast 0~100 Skarphed 0~31 Mætning 0~100 Nuance 0~100 Gamma 0~3 Farvetemperatur Farverum Lav/Mellem/Høj AUTOMATISK/RGB/YUV 23

24 Ændring af indstillingerne for projektoren Hovedme nu Undermenu Indstillinger SKÆRM Størrelsesforhold AUTOMATISK/4:3/16:9/16:10 Fase 0~31 Ur -50~50 Vandret position -10~10 Lodret position -10~10 Digital zoom 1~10 INDSTIL LING Justering af skrå lodrette sider Loftmontering Sprog Menuplacering -20~20 Forrest/Forrest på loftet/bagest/bagest på loftet Engelsk/Deutsch/Français/Italiano/Español/Português/Polsk i/русский/svenska/norsk/ 简 体 中 文 / 日 本 語 /한국 يبرع/ Nederlands / 어/Türkçe/ 繁 體 中 文 Undertekster VGA Out (standby) Automatisk skærm (12 V udgang) Testmønster Sikkerhe d Fra/UT1/UT2/UT3/UT4 Fra/Til Fra/Til Fra/Til Fra/Til Sikkerhed Nulstilling Skift adgangs kode Nej/Ja LYD Slå lyden fra Fra/Til Lydstyrke 0~32 Lydstyrke i mikrofonen 0~32 24

25 Navigation i projektormenuen Hovedme nu MULIGH EDER Undermenu Logo Indstillinger Standard/Bruger 25

26 Ændring af indstillingerne for projektoren Hovedme nu Undermenu Indstillinger Registrering af logo 26

27 Navigation i projektormenuen Hovedme nu Undermenu Automatisk kilde Indstillinger Fra/Til 27

28 Ændring af indstillingerne for projektoren Hovedme nu Undermenu Indgang Indstillinger HDMI/VGA-A/VGA-B/S-Video/KOMPOSIT Automatisk slukning (min.) 0~120 Lampeindst illinger Lampeti mer brugt (Normal) Lampeti mer brugt (ØKO) Påminde lse om lampens levetid Strømfu nktion for lampen Slet lampetim er Fra/Til ØKO/Normal/Ekstrem dæmpning Nej/Ja Dynamisk sort Højt oppe Fra/Til Fra/Til Påmindelse om støvfilteret Påminde lse om filtre (timer) Påminde lse om rengørin g Nej/Ja Oplysninger Modelnavn/SNID/Kilde/Opløsning/Softwareversion/Farver um/størrelsesforhold 28

29 Justering af 3D-indstillingerne Hovedme nu 3D Undermenu 3D Omvendt 3D 3D-format Indstillinger AUTOMATISK/Fra/Til Fra/Til Frame Packing/Side om side (halv)/øverst og nederst/frame Sequential/Field Sequential 1080p ved Hz/144 Hz INTERA KTIV Interaktive indstillinger Fra/Infrarødt kamera Justering af 3D-indstillingerne Du kan justere 3D-indstillingerne for projektoren. 3D Omvendt 3D 3D-format Du kan vælge hvordan 3D-billeder behandles på projektoren. Automatisk 3D-billedet vælges automatisk når der registreres et id-signal for 3Dtiming i formatet HDMI 1.4a Fra 3D-funktionen slås fra Til - 3D-funktionen slås til Hvis du ser et adskilt eller overlappende billede mens du bruger DLP 3D-briller, skal du muligvis slå denne funktion til for at få det bedst mulige billede. Med denne funktion justeres den venstre/højre billedsekvens. Når 3D-funktionen bruges, skal du vælge det 3D-format som svarer til formatet der bruges af indgangskilden. Frame Packing understøtter 3D-indgangssignaler i formatet HDMI 1.4a Side om side (halv) understøtter 3D-indgangssignaler i formatet HDMI 1.4a Øverst og nederst understøtter 3D-indgangssignaler i formatet HDMI 1.4a Frame Sequential understøtter 3D-indgangssignaler i formatet DLP Link fra VGA/HDMI-stikket og 3D-indgangssignaler i formatet HQFS fra Kompositvideo/Svideo-stikket Field Sequential understøtter 3D-indgangssignaler i formatet HQFS fra Kompositvideo/S-video-stikket 29

30 Ændring af indstillingerne for projektoren 1080p ved 24 Brug denne funktion til at vælge en opdateringsfrekvens på 96 eller 144 Hz når der bruges 3D-briller med en 1080p ved 24-billedpakning. 30

31 Justering af de interaktive indstillinger Justering af de interaktive indstillinger Du kan bruge denne indstilling til at slå funktionen til den interaktive pen til og fra. Infrarødt kamera funktionen til den interaktive pen er aktiveret Fra funktionen til den interaktive pen er deaktiveret Inden du aktiverer den interaktive funktion, skal du tage det mini-usb-kabel som forbinder computeren og projektoren, ud. Når du har aktiveret den interaktive funktion, skal du sætte mini-usb-kablet i igen. Noter Denne funktion kan kun bruges når der vises billeder via HDMI/VGA-indgangen. Funktionen kan ikke bruges når 3D eller Dynamisk sort bruges. Der kræves et eksternt infrarødt kamera for at kunne bruge den interaktive funktion. Det infrarøde kamera skal sluttes til projektoren inden den monteres. Sådan tilsluttes det infrarøde kamera 1. Fjern dækslet til kamerastikket på projektoren. 2. Slut kameraet til kamerastikket. Justering af mulighederne I menuen Muligheder kan du ændre mange af projektorindstillingerne samt se projektoroplysningerne. Logo Du kan vælge det billede der skal vises når projektoren startes. Standard standardskærmbilledet vises når projektoren startes Bruger der vises et brugervalgt billede når projektoren startes Der er oplysninger om at vælge et billede i Registrering af logo on page

32 Ændring af indstillingerne for projektoren Registrering af logo Automatisk kilde Du kan tage et billede der skal vises når projektoren startes. Tryk på for at tage et billede af det nuværende skærmbillede. Noter Sørg for at det viste billede ikke overskrider projektorens opløsning (WXGA: 1280 x 800). Registrering af logo kan ikke bruges når 3D-funktionen er aktiveret. Størrelsesforholdet skal indstilles til Automatisk inden der tages et billede. Vælg hvordan der skal søges efter en indgangskilde når projektoren mister signalet fra den nuværende indgangskilde. Til projektoren søger efter signaler fra andre indgangskilder når det nuværende indgangssignal mistes Fra projektoren søger kun efter et signal fra den nuværende indgangskilde når indgangssignalet mistes Indgang Brug denne indstilling til at vælge de indgangstyper som projektoren søger efter. 1. Åbn menuen Muligheder, vælg Indgang, og tryk så på. 2. Vælg den indgang som projektoren ikke skal søge efter, og tryk så på for at fjerne markeringen af afkrydsningsfeltet for den valgte indgangstype. Automatisk slukning Lampeindstillinger Projektoren har en funktion til automatisk slukning, så den automatisk slukkes når der ikke er modtaget noget indgangssignal i et bestemt stykke tid. Du kan angive det tidsrum projektoren vil forblive tændt inden den automatisk slukkes. Lampetimer brugt (Normal) Se hvor længe projektoren er blevet brugt med den normale strømfunktion til lampen. Lampetimer brugt (ØKO) Se hvor længe projektoren er blevet brugt med ØKO-strømfunktionen til lampen. Påmindelse om lampens levetid Du kan vælge om der skal vises en advarsel på projektoren når lampen er ved at være opbrugt. 32

33 Justering af mulighederne Strømfunktion for lampen Slet lampetimer Der er følgende strømfunktioner for lampen: Normal projektorens lampe lyser med fuld lysstyrke ØKO projektorens lampe dæmpes, så strømforbruget reduceres, og lampens levetid forlænges Ekstrem dæmpning projektorens lampe dæmpes 30 %, så strømforbruget reduceres, og lampens levetid forlænges Nulstil tælleren for lampetimer når du har udskiftet projektorlampen. Dynamisk sort Højt oppe Brug Dynamisk sort til at få vist billedet med optimal kontrast ved automatisk at anvende signalkompensation som passer til det aktuelle billede. Noter Denne funktion kan kun bruges når Film er valgt som farvetilstand. Funktionen kan ikke bruges når 3D eller Interaktiv bruges. Strømfunktion for lampen kan ikke bruges sammen med denne funktion. Strømkravet for blæseren ændres alt efter hvilken højde du befinder dig på. Angiv denne indstilling korrekt for at sikre at projektoren køles ordentligt af. Til de indbyggede blæsere kører automatisk i forskellige hastigheder alt efter projektorens interne temperatur Fra de indbyggede blæsere kører ved høj hastighed Vælg denne indstilling når projektoren bruges i højder over 1524 meter. Påmindelse om filtre Du kan angive et tidsrum for påmindelser om at udføre vedligeholdelse af filtrene. Påmindelse om filtre (timer) angiv det antal timer der skal gå inden du mindes om at rengøre støvfiltrene. Støvfiltrene bør rengøres hver gang projektoren er blevet brugt i 500 timer. Rengør filtrene oftere hvis projektoren bruges i et støvet miljø. Påmindelse om rengøring når du har rengjort eller udskiftet støvfiltrene, skal du nulstille timeren, så du får en påmindelse næste gang det er tid til at vedligeholde filtrene. 33

34 Ændring af indstillingerne for projektoren Oplysninger Følgende projektoroplysninger vises: Model name Programversion SNID Farverum Source Størrelsesforhold Resolution Justering af billedet Der er mange indstillinger som kan bruges til at justere det billede som vises af projektoren. Farvetilstand Der findes følgende optimerede farvetilstande til visning af forskellige typer billeder. Lysest til optimering af lysstyrken Pc til visning af mødepræsentationer Film til visning af videoer Spil til visning af spil Bruger til opbevaring af manuelt konfigurerede indstillinger Baggrundsfarve Vælg den baggrundsfarve som billedet projiceres på. Indstillingerne for projektoren justeres automatisk, så der kompenseres for farveafvigelser pga. baggrundsfarven, og den rigtige farvetone vises. Lysstyrke Kontrast Skarphed Bruges til at justere billedets lysstyrke. Tryk på for at gøre billedet mørkere. Tryk på for at gøre billedet lysere. Kontrast bruges til at justere forskellen mellem de lyseste og mørkeste dele af billedet. Når kontrasten justeres, ændres mængden af sort og hvidt i billedet. Tryk på for at reducere kontrasten. Tryk på for at øge kontrasten. Bruges til at justere billedets skarphed. Denne indstilling kan kun bruges når Film er valgt som farvetilstand. 34

35 Justering af skærmen Tryk på for at reducere skarpheden. Tryk på for at øge skarpheden. Mætning Nuance Gamma Bruges til at justere billedets farvemætning. Mætningen spænder fra sort-hvid til helt mættede farver. Denne indstilling kan kun bruges når Film er valgt som farvetilstand. Tryk på for at reducere mætningen af billedet. Tryk på for at øge mætningen af billedet. Bruges til at justere farvebalancen mellem rødt og grønt. Denne indstilling kan kun bruges når Film er valgt som farvetilstand. Tryk på for at øge mængden af grønt i billedet. Tryk på for at øge mængden af rødt i billedet. Bruges til at justere gengivelsen af mørke landskaber. Jo større gammaværdien er, jo lysere vil mørke landskaber være. Tryk på for at reducere gammaværdien. Tryk på for at øge gammaværdien. Farvetemperatur Ved en højere farvetemperatur virker billedet koldere, og ved en lavere farvetemperatur virker billedet varmere. Farverum Marker det ønskede farveskema: Automatisk, RGB eller YUV. Justering af skærmen Størrelsesforhold Du kan justere skærmen og se indstillingerne for projektoren. Der følgende størrelsesforhold til at skalere det projicerede billede. Automatisk billedets originale bredde til højde-forhold beholdes, og det maksimeres, så det passer til de vandrette eller lodrette pixel 4:3 billedet skaleres, så det passer til skærmen, og vises i størrelsesforholdet 4:3 16:9 billedet skaleres, så det passer til skærmens bredde, og højden justeres, så billedet vises i størrelsesforholdet 16:9 16:10 billedet skaleres, så det passer til skærmens bredde, og højden justeres, så billedet vises i størrelsesforholdet 16:10 35

36 Ændring af indstillingerne for projektoren Fase Ur Displayets signaltiming ændres, så den passer til timingen for grafikkortet på computeren. Hvis billedet er ustabilt eller flimrer, kan du bruge denne indstilling til at løse problemet. Tryk på for at reducere signaltimingen. Tryk på for at øge signaltimingen. Displayets datafrekvens ændres, så den passer til frekvensen for grafikkortet på computeren. Juster kun denne indstilling hvis billedet flimrer lodret. Tryk på for at reducere datafrekvensen. Tryk på for at øge datafrekvensen. Vandret position Det projicerede billedes vandrette position justeres. De mulige værdier for denne indstilling afhænger af indgangskilden. Tryk på for at flytte billedet til venstre. Tryk på for at flytte billedet til højre. Lodret position Digital zoom Det projicerede billedes lodrette position justeres. De mulige værdier for denne indstilling afhænger af indgangskilden. Tryk på for at flytte billedet nedad. Tryk på for at flytte billedet opad. Brug denne indstilling til at zoome på det projicerede billede. Tryk på for at reducere billedets størrelse. Tryk på for at øge billedets størrelse på skærmen. Justering af skrå lodrette sider Brug denne indstilling til at justere den lodrette forvrængning af billedet. Hvis billedet har form som en trapez, skal du justere denne indstilling for at gøre billedet rektangulært. Tryk på eller for at justere den lodrette forvrængning af billedet. Loftmontering Her skal du vælge placeringen af den loftmonterede projektor. Forrest billede projiceres direkte på skærmen. Forrest på loftet billedet vendes på hovedet (standard). Bagest billedet vendes om. Bagest på loftet billedet vendes om og på hovedet. 36

37 Justering af de generelle indstillinger Justering af de generelle indstillinger Du kan justere mange af de generelle indstillinger for projektoren. Sprog Menuplacering Vælg det sprog der skal bruges i projektorens menuer. Vælg placeringen af projektormenuen. Øverst til venstre Øverst til højre Centreret Nederst til venstre Nederst til højre Undertekster Der er følgende indstillinger for undertekster: Fra UT1 UT2 UT3 UT4. VGA OUT (standby) Du kan aktivere VGA OUT-forbindelsen for at få vist billedet fra projektoren på en ekstra skærm. Automatisk skærm (12 V udgang) Vælg Til for at aktivere VGA OUT-forbindelsen. Hvis du bruger projektoren sammen med en skærm med strømtilførsel, kan du vælge automatisk at sænke eller hæve skærmen når projektoren tændes og slukkes. Til skærmen sænkes automatisk når du tænder for projektoren, og hæves automatisk når du slukker for projektoren Fra skærmen sænkes og hæves ikke automatisk når du tænder og slukker for projektoren 37

38 Ændring af indstillingerne for projektoren Testmønster Sikkerhed Du kan få vist et testmønster for at teste billedindstillingerne. Til vis testmønsteret Fra skjul testmønsteret Du kan vælge at der skal indtastes en adgangskode hver gang projektoren tændes. Der er følgende sikkerhedsindstillinger: Til brugeren skal indtaste en adgangskode for at tænde for projektoren Fra brugeren behøver ikke at indtaste en adgangskode for at tænde for projektoren Indstilling af adgangskoden Hvis der indtastes en forkert adgangskode tre gange, slukkes projektoren automatisk. Hvis du glemmer din adgangskode, skal du kontakte Mimio kundeservice for at få hjælp. Sådan indstilles adgangskoden første gang 1. Åbn menuen Sikkerhed, vælg Skift adgangskode, og tryk så på. 2. Brug navigationstasterne til at indtaste som den nuværende adgangskode, og tryk så på. Hvis der indtastes en forkert adgangskode tre gange, slukkes projektoren automatisk. 3. Brug navigationstasterne til at indtaste en ny adgangskode, og vælg så ENTER for at bekræfte. Adgangskoden skal være på seks cifre. 4. Brug navigationstasterne til at indtaste den nye adgangskode igen, og vælg så ENTER for at bekræfte. Sådan ændrer du adgangskoden 1. Åbn menuen Sikkerhed, vælg Skift adgangskode, og tryk så på. 2. Brug navigationstasterne til at indtaste den nuværende adgangskode, og tryk så på. Hvis der indtastes en forkert adgangskode tre gange, slukkes projektoren automatisk. 3. Brug navigationstasterne til at indtaste en ny adgangskode, og vælg så ENTER for at bekræfte. Adgangskoden skal være på seks cifre. 4. Brug navigationstasterne til at indtaste den nye adgangskode igen, og vælg så ENTER for at bekræfte. Nulstilling Hvis projektoren nulstilles, ændres alle indstillingerne for den til fabriksindstillingerne. Vælg Ja for at nulstille projektoren. 38

39 Justering af lydstyrken Justering af lydstyrken Du kan justere indstillingerne for lydstyrke for projektoren. Slå lyden fra Lydstyrke Du kan vælge at slå lyden fra projektoren fra. Du kan også trykke på Lyd fra på fjernbetjeningen for at slå lyden til og fra. Brug denne indstilling til at skrue op eller ned for lyden fra højtaleren. Tryk på for at skrue ned for lyden. Tryk på for at skrue op for lyden. Du kan også bruge lydstyrkeknapperne på fjernbetjeningen til at justere lydstyrken. Lydstyrke i mikrofonen Brug denne indstilling til at skrue op eller ned for lyden i mikrofonen. Tryk på for at skrue ned for lyden. Tryk på for at skrue op for lyden. 39

40 40 Denne side er tom af hensyn til udskrivning på begge sider.

41 Kapitel 4 Håndtering af MimioProjector Udskiftning af fjernbetjeningens batteri Du skal tage følgende sikkerhedsforanstaltninger for at opnå sikker brug af produktet: Brug kun et batteri af typen CR2025. Hvis der bruges en forkert type batteri, kan det resultere i en eksplosion. Undgå kontakt med vand eller anden væske. Udsæt ikke fjernbetjeningen for fugt eller varme. Undgå at tabe fjernbetjeningen. Hvis batteriet lækker mens det er sat i fjernbetjeningen, skal du omhyggeligt gøre batterihuset rent og isætte et nyt batteri. Kassér det brugte batteri i overensstemmelse med de anvisninger der fulgte med det. Sådan udskifter du batteriet 1. Tryk batteriholderen ned, og skub den ud af batterihuset. 2. Tag det gamle batteri ud af batteriholderen. 3. Sæt et nyt batteri i batteriholderen, så mærket for +-polen vender opad som vist. CR2025 3VOLTS 4. Skub batteriholderen tilbage i batterihuset, og tryk den på plads. M CR2025 3VOLTS 41

42 Håndtering af MimioProjector Udskiftning af lampen Projektoren registrerer automatisk lampens levetid. Når lampen er ved at være brugt op, vises der en advarsel på skærmen. Når advarslen vises, skal du kontakte Mimios kundeservice for at bestille en ny lampe så hurtigt som muligt. Sørg for at projektoren er slukket og har kølet ned i mindst 60 minutter før lampen udskiftes. Bemærkninger l MimioProjector bruger en pære af typen OSRAM P-VIP 240/0.8 E20.8. l Skruerne på lampedækslet og lampen kan ikke fjernes. l Projektoren kan ikke tændes mens lampedækslet er fjernet. l Undgå at røre ved glasområdet på lampen. Olie fra din hud kan resultere i at lampen splintres. Brug en tør klud til at rengøre lampemodulet hvis du ved et uheld rører ved lampen. Sådan fjernes lampemodulet 1. Tryk på tænd/sluk-knappen for at slukke for projektoren. 2. Lad projektoren køle ned i mindst 60 minutter. 3. Tag strømkablet ud. 4. Brug en skruetrækker til løsne de to skruer på lampedækslet. 5. Løft lampedækslet, og fjern det. 6. Brug en skruetrækker til løsne de to skruer på lampemodulet. 7. Træk lampehåndtaget op, og fjern lampemodulet langsomt og forsigtigt Sådan påsættes det nye lampemodul 1. Sæt lampemodulet ind i lampehuset langsomt og forsigtigt, og skub lampehåndtaget ned. 2. Brug en skruetrækker til stramme de to skruer på lampemodulet. 3. Sæt lampedækslet på igen. 4. Brug en skruetrækker til stramme de to skruer på lampedækslet. 42

43 Rengøring af støvfiltrene 5. Slut strømkablet til en stikkontakt. Rengøring af støvfiltrene 6. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde for projektoren. 7. Slet lampetimerne. Der er oplysninger om at slette lampetimerne i Slet lampetimer on page 33. Støvfiltrene bør rengøres hver gang projektoren er blevet brugt i 500 timer. Rengør filtrene oftere hvis projektoren bruges i et støvet miljø. Når støvfiltrene skal rengøres, vises der en advarsel på skærmen. Når advarslen vises, skal du rengøre støvfiltrene så hurtigt som muligt. Sørg for at projektoren er slukket inden du rengør støvfiltrene. Bemærkninger Støvfiltrene bør bruges i støvede miljøer. Ved at vedligeholde støvfiltrene korrekt undgås det at projektoren overophedes, hvilket kan medføre skader. Sådan rengør du støvfiltrene 1. Tryk på tænd/sluk-knappen for at slukke for projektoren. 2. Tag strømkablet ud. 3. Træk i låsemekanismen, og fjern støvfiltrene fra projektoren langsomt og forsigtigt. 4. Brug en støvsuger til at rengøre støvfiltrene. 5. Skub støvfiltrene tilbage i projektoren. 6. Slut strømkablet til en stikkontakt. 7. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde for projektoren. 8. Nulstil påmindelsen om vedligeholdelse af filtrene. Der er oplysninger om at nulstille påmindelsen om filtrene i Påmindelse om filtre on page

44 44 Denne side er tom af hensyn til udskrivning på begge sider.

45 Kapitel 5 Sådan får du hjælp Generel fejlfinding Læs dette kapitel hvis der opstår et problem med projektoren. Hvis der er et problem du ikke kan løse, kan du også finde oplysninger om hvordan du kontakter Mimios tekniske support. Generel fejlfinding Fejlfinding i forbindelse med billedproblemer Fejlfinding i forbindelse med problemer med 3D Fejlfinding i forbindelse med lydproblemer Fejlfinding i forbindelse med fjernbetjeningen Sådan kontaktes Mimio Læs dette afsnit hvis der opstår et generelt problem med projektoren. Projektoren er holdt op med at reagere, når der trykkes på nogen af knapperne 1. Tryk på tænd/sluk-knappen for at slukke for projektoren. 2. Tag strømkablet ud. 3. Efter 20 sekunder eller længere skal du sætte strømkablet i igen. 4. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde for projektoren. Lampen er brændt ud eller afgiver en smældelyd Når lampen er udtjent, brænder den ud og kan afgive en høj smældelyd. Projektoren kan ikke tændes igen før lampemodulet er blevet udskiftet. Der er oplysninger om at udskifte lampen i Udskiftning af lampen on page 42. Fejlfinding i forbindelse med billedproblemer Læs dette afsnit hvis der opstår et problem med det projicerede billede. Der vises ikke noget billede Sørg for at alle kabler og strømtilførsler er tilsluttet rigtigt og sikkert som beskrevet i Tilslutning af projektoren on page 15. Sørg for at benene på stikkene er lige, og at de ikke i stykker. Sørg for at projektorens lampe er monteret sikkert. Sørg for at funktionen Tom er deaktiveret. 45

46 Sådan får du hjælp Der vises et delvist, rullende eller forkert billede Tryk på Synkroniser igen på fjernbetjeningen. Hvis du bruger en computer som indgangskilde, skal du gøre følgende: 1. Kontroller at skærmopløsningen for computer er sat til 1080 p eller lavere. Du kan finde oplysninger om at ændre skærmopløsningen for computeren i dokumentationen til den. Hvis du har problemer med at ændre opløsninger, eller skærmen fryser fast, skal du genstarte alt udstyr inklusive projektoren. 2. Hvis du bruger en bærbar computer, skal du trykke på de taster på tastaturet som bruges til at skifte indstillingen for udgangssignalet. Den bærbare computers mærke Acer Asus Dell Gateway IBM/Lenovo HP/Compaq NEC Toshiba Mac Apple Funktionstaster [Fn]+[F5] [Fn]+[F8] [Fn]+[F8] [Fn]+[F4] [Fn]+[F7] [Fn]+[F4] [Fn]+[F3] [Fn]+[F5] Systemindstillinger -> Skærm -> Opstilling -> Dublering af skærmbillede Der vises ikke noget billede på den bærbare computers skærm På nogle bærbare computere kan skærmen deaktiveres når der bruges en anden skærmenhed. Den måde skærmen genaktiveres på, er forskellig fra computer til computer. Du kan finde mere detaljerede oplysninger dokumentationen til computeren. Billedet er ustabilt eller flimrer Juster faseindstillingen på projektoren. Se Fase on page 36 for at få flere oplysninger om at ændre faseindstillingen. Rediger farveindstillingen for skærmen på computeren. Der er en lodret flimrende søjle på billedet Juster urindstillingen på projektoren. Se Ur on page 36 for at få flere oplysninger om at ændre urindstillingen. Kontroller og omkonfigurer skærmtilstanden for dit grafikkort, så det er kompatibelt med projektoren. 46

47 Fejlfinding i forbindelse med problemer med 3D Der er ikke stillet skarpt på billedet Juster fokusringen på projektorens linse. Sørg for at projektionsskærmen er inden for den krævede afstand. Billedet ser langtrukket ud når der vises en dvd i formatet 16:9 Billedet er for lille eller for stort Billedet har skrå sider Billedet er vendt om Når du afspiller en dvd i anamorft format eller formatet 16:9, opnås det bedste billede ved at indstille projektoren til at bruge formatet 16: 9. Hvis der vises en dvd i formatet 4:3, skal du indstille projektoren til at bruge formatet 4:3. Hvis billedet stadig ser langstrukket ud, skal du kontrollere at formatindstillingen på din dvd-afspiller er indstillet rigtigt. Flyt projektoren tættere på eller længere væk fra skærmen. Juster indstillingen for størrelsesforholdet på projektoren. Se Størrelsesforhold on page 35 for at få flere oplysninger om at justere størrelsesforholdet. Hvis det er muligt, skal du flytte projektoren, så billedet er centreret på skærmen. Juster indstillingen til justering af skrå lodrette sider på projektoren. Se Justering af skrå lodrette sider on page 36 for at få flere oplysninger om at justere denne indstilling. Kontroller at indstillingen for loftmontering er indstillet rigtigt på projektoren. Se Loftmontering on page 36 for at få flere oplysninger om at justere denne indstilling. Fejlfinding i forbindelse med problemer med 3D Læs dette afsnit hvis der opstår et problem med 3D-funktionen. Der vises et sløret dobbeltbillede Sørg for at 3D-funktionen er deaktiveret. Der er oplysninger om at deaktivere 3D-funktionen i 3D on page 29. Der vises to billeder side om side Indstil 3D-formatet til Side om side (halv). Der er flere oplysninger om at ændre 3D-formatet i 3D-format on page 29. Billedet vises ikke i 3D Sørg for at dine 3D-briller er tændte. Kontroller at der er tilstrækkeligt strøm på batterierne i 3D-brillerne. 47

48 Sådan får du hjælp Indstil 3D-formatet til Side om side (halv). Der er flere oplysninger om at ændre 3D-formatet i 3D-format on page 29. Fejlfinding i forbindelse med lydproblemer Læs dette afsnit hvis der opstår et problem med projektorens lyd. Hvis du afspiller lyd fra en ekstern kilde, skal du sørge for at have lydkablet sluttet sikkert til denne enhed og til lydindgangen på projektoren. Sørg for at der ikke er tilsluttet eksterne højtalere. Sørg for at der ikke er skruet helt ned for lyden. Sørg for at funktionen til at slå lyden fra er deaktiveret. Fejlfinding i forbindelse med fjernbetjeningen Læs dette afsnit hvis der opstår et problem med fjernbetjeningen. Sørg for at fjernbetjeningen holdes i en vinkel på ±30 i forhold til en af de infrarøde modtagere på projektoren både vandret og lodret. Kontroller at der ikke er nogen objekter som blokerer signalet mellem fjernbetjeningen og projektoren. Flyt dig, så du er inden for 7 m (±0 ) fra projektoren. Sørg for at batteriet er isat korrekt. Skift batteriet. Sådan kontaktes Mimio Mimio har et websted, hvor der ydes support til MimioClassroom-produkter. Desuden kan man ringe til Mimios tekniske supportafdeling. Websted: Telefonnummer: (877) I supportafsnittet på vores websted på kan du se, hvordan du kan kontakte os via . 48

49 Kapitel 6 Kompatibilitetsfunktioner 49

50 Kompatibilitetsfunktioner VGA Analog Pc-signal Tilstande Opløsning Lodret frekvens [Hz] Vandret frekvens [Hz] VGA 640 x ,5 640 x ,0 640 x ,9 640 x ,5 640 x ,3 640 x ,9 IBM 720 x ,5 SVGA 800 x ,1 800 x ,9 800 x ,1 800 x ,9 800 x ,7 800 x ,4 Apple, MAC II 832 x ,1 XGA 1024 x , x , x , x , x ,0 50

51 VGA Analog Tilstande Opløsning Lodret frekvens [Hz] Vandret frekvens [Hz] Apple, MAC II 1152 x ,7 SXGA 1280 x , x , x ,0 QuadVGA 1280 x , x ,2 SXGA x ,3 UXGA 1600 x ,0 Extended Wide Timing Tilstande Opløsning Lodret frekvens [Hz] Vandret frekvens [Hz] WXGA 1280 x , x , x , x ,9 WSXGA x ,3 51

52 Kompatibilitetsfunktioner Komponentsignal Tilstande Opløsning Lodret frekvens [Hz] Vandret frekvens [Hz] 480i 576i 720 x 480 (1440 x 480) 720 x 576 (1440 x 576) 59,94 (29,97) 15,7 50 (25) 15,6 480p 720 x ,94 31,5 576p 720 x ,3 720p 1280 x , x ,5 1080i 1920 x (30) 33, x (25) 28,1 1080p 1920 x ,98/24 27, x , x ,3 52

53 HDMI Digital HDMI Digital Pc-signal Tilstande Opløsning Lodret frekvens [Hz] Vandret frekvens [Hz] VGA 640 x ,5 640 x ,0 640 x ,9 640 x ,5 640 x ,3 640 x ,9 IBM 720 x ,5 SVGA 800 x ,1 800 x ,9 800 x ,1 800 x ,9 800 x ,7 800 x ,4 Apple, MAC II 832 x ,1 XGA 1024 x , x , x , x , x ,0 53

54 Kompatibilitetsfunktioner Tilstande Opløsning Lodret frekvens [Hz] Vandret frekvens [Hz] Apple, MAC II 1152 x ,7 SXGA 1280 x , x , x ,0 QuadVGA 1280 x , x ,2 SXGA x ,3 UXGA 1600 x ,0 Extended Wide Timing Tilstande Opløsning Lodret frekvens [Hz] Vandret frekvens [Hz] WXGA 1280 x , x , x , x ,9 WSXGA x ,3 54

55 HDMI Digital Videosignal Tilstande Opløsning Lodret frekvens [Hz] Vandret frekvens [Hz] 480p 640 x ,94/60 31,5 480i 576i 720 x 480 (1440 x 480) 720 x 576 (1440 x 576) 59,94 (29,97) 15,7 50 (25) 15,6 480p 720 x ,94 31,5 576p 720 x ,3 720p 1280 x , x ,5 1080i 1920 x (30) 33, x (25) 28,1 1080p 1920 x ,98/24 27, x , x ,3 HDMI 1.4a, obligatorisk 3D-timing videosignal Tilstande Opløsning Lodret frekvens [Hz] Vandret frekvens [Hz] Frame Packing 720p 50 31,5 720p 59,94/60 15,7 1080p 23,98/24 15,6 Side om side (halv) 1080i 50 31,5 1080i 59,94/60 31,3 Øverst og nederst 720p 50 45,0 720p 59,94/60 37,5 1080p 23,98/24 33,8 55

56 56 Denne side er tom af hensyn til udskrivning på begge sider.

57 Kapitel 7 Tekniske og miljømæssige oplysninger Oplysninger om brug Dette kapitel rummer tekniske oplysninger om MimioProjector. Du kan finde specifikationerne og oplysninger om opfyldelse af betingelser under Dokumentation i området Support på vores websted: Følg alle advarsler, sikkerhedsforanstaltninger og procedurer til vedligeholdelse som anbefales i denne brugervejledning. Advarsler Se ikke direkte på projektorens linse når lampen er tændt. De skarpe lys kan gøre ondt og skade dine øjne. Undgå at udsætte projektoren for regn og fugt for derved at undgå risikoen for stød og brand. Lad være med at åbne eller skille projektoren ad da det kan resultere i stød. Når du udskifter lampen, skal du lade enheden køle ned først. Følg anvisningerne i Udskiftning af lampen on page 42. Projektoren registrerer automatisk lampens levetid. Sørg for at udskifte lampen når der vises en lampeadvarsel på projektoren. Når du har udskiftet projektorlampen, skal du nulstille indstillingen for lampetimer. Der er oplysninger om at nulstille lampetimerne i Slet lampetimer on page 33. Når du slukker for projektoren, skal du sørge for at afkølingen er færdig før du afbryder strømtilførslen. Lad projektoren køle ned i 10 sekunder. Undgå at blokere lysstien mellem lyskilden og linsen med et objekt. Det kan resultere i at der går ild i objektet. Undgå at se direkte ind i laserpegepinden på fjernbetjeningen eller at pege den på andres øjne. Laserpegepinde kan forårsage permanente øjenskader. Sikkerhedsforanstaltninger Sluk på stikkontakten og tag strømstikket ud af den inden du rengør produktet. Brug en blød, tør klud med mildt vaskemiddel til at rengøre kabinettet til skærmen. Tag strømstikket ud af stikkontakten hvis produktet ikke bruges i længere tid. 57

58 Tekniske og miljømæssige oplysninger Undgå at gøre følgende Rengøre linsen. Blokere enhedens lufthuller til ventilation og åbninger. Bruge skurepulver, hårde børster eller lignende samt voks eller opløsningsmidler til at rengøre enheden. Bruge enheden under følgende forhold: I ekstremt varme, kolde eller fugtige miljøer. Sørg for at rumtemperaturen er mellem 5 C og 40 C. Sørg for at den relative luftfugtighed maksimalt er på 80 %, ikke-kondenserende. I områder med meget støv og snavs. I nærheden af enheder som genererer et stærkt magnetisk felt. I direkte sollys. Oplysninger om lovgivning og sikkerhed FCC-bemærkninger Bemærkninger I dette afsnit gennemgås de generelle bemærkninger til projektoren. Denne enhed er blevet testet og overholder grænseværdierne for en digital enhed i klasse B, i overensstemmelse med del 15 i FCC-reglerne. Grænseværdierne er fastsat, så der ydes en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens for installationer i hjemmet. Denne enhed udvikler, bruger og kan udsende radiobølger, og hvis den ikke er installeret og benyttet i overensstemmelse med anvisningerne, kan den forårsage skadelig interferens med radiokommunikation. Der er dog ikke nogen garanti for at der ikke vil opstå interferens i en given installation. Hvis denne enhed forårsager skadelig interferens i radio- eller tv-modtagelsen, hvilket kan fastslås ved at tænde og slukke for enheden, opfordres brugeren til at modvirke interferensen ved hjælp af én eller flere af nedenstående foranstaltninger: Flyt modtageantennen til et andet sted, eller lad den pege i en anden retning. Øg afstanden mellem enheden og modtageren. Slut enheden til en anden strømkreds end den modtageren er forbundet til. Søg vejledning hos en autoriseret radio-/tv-tekniker. Afskærmede kabler Alle forbindelser til andre computerenheder skal foretages via afskærmede kabler for at sikre at FCC-reglerne overholdes. Forsigtig Ændringer eller modifikationer som ikke er udtrykkeligt godkendt af producenten, kan medføre at brugeren mister retten som er givet af Federal Communications Commission til at anvende projektoren. 58

59 Sikkerhedsoplysninger om beslaget til projektoren Driftsbetingelser Enheden opfylder betingelserne i del 15 i FCC-reglerne. Ved brug skal følgende to krav opfyldes: 1. Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens og 2. Denne enhed skal acceptere al modtaget interferens, herunder interferens som kan medføre fejlfunktioner. Bemærkninger: Canadiske brugere Denne enhed i klasse B opfylder betingelserne for den canadiske ICES-003. Remarque à L intention des Utilisateurs Canadiens Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada. Overensstemmelseserklæring for EU-landene EMC-direktiv 2004/108/EF (inklusive ændringer) Lavspændingsdirektivet 2006/95/EF Direktiv 1999/5/EF for radio- og teleterminaludstyr (R&TTE) (hvis produktet har en infrarød funktion) Sikkerhedsoplysninger om beslaget til projektoren Læs disse advarsler omhyggeligt, og brug produktet efter hensigten. Producenten vil ikke være juridisk ansvarlig for nogen produkt- eller personskade som skyldes forkert montering eller brug. Vægbeslaget er designet til nemt at kunne monteres og fjernes. Producenten vil ikke være ansvarlig for produkt- eller personskader som skyldes menneskelige faktorer eller force majeure som fx jordskæl eller tyfoner. Vægbeslaget må kun monteres af professionelle håndværkere. For at undgå farlige situationer hvor ting falder ned, skal mindst to personer montere eller fjerne vægbeslaget. Sørg for at der er masser af plads omkring projektoren for at sikre god ventilation. For at sikkerheden er i orden og for at undgå ulykker, skal du først undersøge væggens struktur og vælge et passende og solidt sted til at montere produktet. Væggen skal være solid nok til at kunne bære mere end fire gange den samlede vægt af projektoren og vægbeslaget. Sørg også for, at væggen er stærk nok til at modstå jordskælv og andre rystelser. Undersøg området hvor projektoren skal monteres, omhyggeligt. Undgå at installere produktet i et område med høje temperaturer, fugtighed eller hvor det kan komme i kontakt med vand. Installer ikke produktet i nærheden af lufthuller til klimaanlæg. Undgå at installere produktet i et område med støv eller røg. Installer ikke produktet på skrå overflader, men kun på lodrette vægge. 59

60 Tekniske og miljømæssige oplysninger Undgå at installere produktet i et område som er udsat for vibrationer eller rystelser. Undgå at installere produktet i et område som er udsat for direkte stærkt lys, da det kan føre til overanstrengelse af øjet når man ser på skærmen. Du må ikke ændre tilbehøret eller bruge defekte dele. Kontakt Mimio kundeservice hvis du har spørgsmål. Stram alle skruer uden at bruge overdreven kraft til at stramme dem. Hvis du strammer en skrue for meget, kan det ødelægge skruen eller dens gevind. Vægbeslaget kan maksimalt bære 15 kg. Miljømæssige oplysninger Undgå at hænge eller placere andre objekter på vægbeslaget end projektoren. Hullerne og skruerne vil stadig sidde i væggen når projektoren og vægbeslaget er fjernet. Der kan opstå pletter efter længere tids brug. Der er benyttet naturlige resurser ved fremstillingen af det udstyr du har købt. Det kan rumme stoffer som er skadelige for dit helbred og miljøet. For at undgå at disse stoffer bliver spredt i miljøet, og for at mindske forbruget af naturlige resurser, opfordrer vi dig til at benytte de relevante genbrugsordninger. På den måde kan de fleste materialer i det udtjente udstyr blive genanvendt eller genbrugt på en fornuftig måde. Symbolet med skraldespanden med et kryds over betyder at du bør aflevere udstyret til genbrug. Hvis du har brug for flere oplysninger om indsamling, genanvendelse og genbrugsordninger, bedes du kontakte den lokale genbrugsstation. Du kan også kontakte Mimio hvis du vil vide mere om produkternes indvirkning på miljøet. 60

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Brugervejledning Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Indholdsfortegnelse Functions and features... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Package contents... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Product overview...

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

HDMI er en videreudvikling af DVI, og man kan konvertere HDMI til DVI ved at bruge stikket illustreret til venstre.

HDMI er en videreudvikling af DVI, og man kan konvertere HDMI til DVI ved at bruge stikket illustreret til venstre. Billedkabler præsentation HDMI står for High-Definition Multimedia Interface og er den nye standard for overførsel af video og audio-signaler mellem forskellige enheder som TV/Fladskærme/DVD-afspiller/PC/DVBmodtagere

Læs mere

MimioBoard ME-77 ME-87 Brugervejledning. mimio.com

MimioBoard ME-77 ME-87 Brugervejledning. mimio.com MimioBoard ME-77 ME-87 Brugervejledning mimio.com 2013 Mimio. Alle rettigheder forbeholdes. Revideret d. 03.09.2013. Ingen del af dette dokument eller softwaren må reproduceres eller transmitteres i nogen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Acer Videoprojektor. Type og model Type: PD120D dlp XGA 2000 lumen Model: DNX 0503 Max opløsning 1024 x 768

Acer Videoprojektor. Type og model Type: PD120D dlp XGA 2000 lumen Model: DNX 0503 Max opløsning 1024 x 768 Acer Videoprojektor Denne vejledning er en sproglig forbedring af teksten i den danske manual. Billederne er udeladt for at gøre vejledningen lille og let overskuelig. Se evt. billederne i den danske manual.

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Din brugermanual ASUS VK222H http://da.yourpdfguides.com/dref/2359515

Din brugermanual ASUS VK222H http://da.yourpdfguides.com/dref/2359515 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Videoprojektor. Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA

Videoprojektor. Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA Videoprojektor Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA Tænd Tryk på og hold Power-knappen i mere end et sekund. Sluk Tryk på og hold Power-knappen i mere end et sekund. Når en power-off boks fremkommer på skærmen

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Mindstekrav (MK): Mindstekrav skal opfyldes for at tilbuddet tages i betragtning. MK-ID Udstyrskategori/Beskrivelse Mindstekrav 1. Interaktiv projektor 1.1 Type Ultra

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

MIB MusicButler Installationsvejledning

MIB MusicButler Installationsvejledning MIB MusicButler Installationsvejledning Pakkeindhold Kontroller venligst, at I har modtaget nedenstående udstyr: A MIB Touchskærm E Skærmkabel (HDMI - DVI) F Netværkskabel B MIB Computer G USB-kabel (USB-A

Læs mere

Undervisning på Nørre Voldgade 11, 3. sal

Undervisning på Nørre Voldgade 11, 3. sal Undervisning på Nørre Voldgade 11, 3. sal Håndbog for undervisere og værter FOLKEUNIVERSITETET I KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE Tilslutning af pc til projektor..side 2 - Via VGA...side 3 - Via HDMI.side

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Brugermanual. Version 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Brugermanual. Version 1.0 PRESENTATION VIEWER Brugermanual Version 1.0 Copyright Uden skriftlig tilladelse fra producenten er det forbudt at reproducere eller overføre nogen del af denne manual i noget format, enten elektronisk

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220e

Installationsvejledning Countertop ict220e Installationsvejledning Countertop ict220e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0118 1. Indledning Før

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250e

Installationsvejledning Countertop ict250e Installationsvejledning Countertop ict250e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 2.0 (2016-01-13). Software version 20.20 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE Side 1 til din indendørssirene fra LOCKON Introduktion Sirenen bruges som et supplement til den indbyggede sirene i centralenheden samt som en ekstra sikkerhed ved alarm.

Læs mere

MimioMobile Brugervejledning. mimio.com

MimioMobile Brugervejledning. mimio.com MimioMobile Brugervejledning mimio.com 2013 Mimio. Alle rettigheder forbeholdes. Revideret d. 03.09.2013. Ingen del af dette dokument eller softwaren må reproduceres eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2. Pakkens indhold... 3. Installation... 3

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2. Pakkens indhold... 3. Installation... 3 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2 Pakkens indhold... 3 Installation... 3 Samling af skærm... 3 Frigørelse af skærm... 3 Indstilling af synsvinkel...

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

RollerMouse Free3 Wireless. Brugermanual

RollerMouse Free3 Wireless. Brugermanual RollerMouse Free3 Wireless rugermanual Æskens indhold 1. RollerMouse Free3 Wireless 2. To korte tastaturstøtter 3. To lange tastaturstøtter 4. Trådløs modtager 5. US 2.0-kabeladapter 6. Ladekabel 2 3 5

Læs mere

Computer MusicMonitor

Computer MusicMonitor Computer MusicMonitor Brugervejledning Bedienungsanleitung Käyttöohje Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Si k k e r h e d Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING COBRA HD DUO PANORAMA HD

BRUGERVEJLEDNING COBRA HD DUO PANORAMA HD RUGERVEJLEDNING OR HD DUO PNORM HD 1. Dette har du modtaget...2 2. Samling og tilslutning... 3 3. etjening... 6 4. Råd og tips til opstart...9 5. Vedligeholdelse... 10 6. Øvrige oplysninger... 11 7. Tekniske

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

HP mobil fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

HP mobil fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning HP mobil fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Kun til det canadiske marked: Dette digitale klasse B-apparat opfylder alle krav i de canadiske bestemmelser om interferensskabende udstyr.

Kun til det canadiske marked: Dette digitale klasse B-apparat opfylder alle krav i de canadiske bestemmelser om interferensskabende udstyr. BeoTime Vejledning Dette produkt overholder bestemmelserne i direktiverne 2004/108/EF og 2006/95/EF. Tekniske specifikationer, funktioner og brugen af disse kan ændres uden varsel. Til det norske marked!

Læs mere

8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvælgerknap 13. VIDEO IND. A. Menu B. Zoom C.

8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvælgerknap 13. VIDEO IND. A. Menu B. Zoom C. Produktoplysninger MODTAGER. Antenne 2. VGA UD 3. VGA IND 4. AUDIO IND 5. S-VIDEO 6. Strømforsyning 7. Kontrolknapper 8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 0. STRØM-indikator. PAL-indikator 2. Kanalvælgerknap

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP COMPAQ PRESARIO A961EM i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Bluetooth Soundbar. Brugermanual

Bluetooth Soundbar. Brugermanual Bluetooth Soundbar Brugermanual 2 INDHOLD INTRODUKTION... 4 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER... 4 Advarsler... 4 Forholdsregler... 4 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER... 5 SPECIFIKATIONER... 6 OPSÆTNING... 6

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning Lydbjælke HT-ST3 Betjeningsvejledning DK Indholdsfortegnelse Opsætning Kassens indhold 3 Installation 4 Tilslutning af bjælkehøjttalerne og subwooferen 5 Tilslutning 6 Tænd for systemet 8 Grundlæggende

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

MultiSport DV609 Dansk

MultiSport DV609 Dansk ! MultiSport DV609 Dansk Notifikation: Videoudstyr med høj definition og høj rammehastighed belaster hukommelseskort meget. Afhængigt af dine indstillinger, anbefales det, at der bruges et 4 GB (eller

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Brugervejledning til Carblackbox.dk

Brugervejledning til Carblackbox.dk Brugervejledning til Carblackbox.dk Produktbeskrivelse 1)OP knap 2)MENU 3)NED knap 4)USB interface 5)Kamera 6) Højtaler 7)OK Knap 8)MODE 9)TÆND/SLUK 10)Display/skærm 11)SD kort 12)LED Natlys 13)Hul til

Læs mere

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 Model 7210 Kom godt i gang med AirTies TV boks 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 30-10-2013 10:00:59 Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

VoiceLink Brugervejledning

VoiceLink Brugervejledning VoiceLink Brugervejledning Indhold Indhold VoiceLink 3 Medfølger leverancen 4 Tilsigtet brug 5 Generelle bemærkninger om sikkerhed 6 Før du starter 7 Anvende VoiceLink 10 Vedligeholdelse og behandling

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Scope eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere