Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Termin 2012-Sommer 2014 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærere stx Engelsk B LL (1.g) ME (2.g) Hold 2.b Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Grundforløb: Growing up in the UK and the US Clash of cultures Outsiders (1.g og LL hertil) Titel 4 Northern Ireland, Then and Now * Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Stilistik og Retorik: Language and how to use language. India: from colony to democracy* 9/11 and beyond* Gothic Horror!* Titel 9 Grammatik og skriftlighed 1. Og 2.g Titel 10 Titel 11 Side 1 af 17

2 Titel 1 Grundforløb: Growing up in the UK and the US Kernestof: Non-fiction: - Jean Hannah Edelstein: I Killed Britney Spears - BBC News: Why UK Teenagers Struggle to Cope - Bill Bryson: Sex and Other Distractions (from The Life and Times of the Thunderbolt Kid) Poetry/songs: - White Lies: Farewell to the Fairground - E.E Cummings: loneliness (a leaf falls) - W. H. Auden: Victor Short stories: - Ernest Hemingway: Indian Camp - Penelope Lively: Clara s Day - Stephen Earl: Like Fools No More - Batya Swift: Me and Mr. Harry Film: - The Graduate + Various pictures Supplerende materiale: Finderup & Fogh: Worlds of English, Survey: English and Me - Quiz: The UK and Me and The US and Me Notice of Revocation of Independence: Speech accent archive: Writing exercises from Lund & Thornøe: Write Away, Grammar: Bøgh & Hovgaard: Fejlstøvsugeren, 1987 Hansen m. fl.: Engelsk startgrammatik, 2010 Thornøe: Get It Right, 2012 Gennemgået grammatik: Side 2 af 17

3 Omfang Særlige fokuspunkter - Ordklasser og ordstilling - Kongruens - Utællelige substantiver - Adjektiv eller adverbium - Aldrig præposition+that Ca. 25 blokke Kompetencer: - Sprogfærdigheder - Sproglig opmærksomhed - Analyse- og fortolkningsfærdigheder - Kendskab til faglig terminologi - Genreforståelse Faglige mål: - At introducere eleverne til engelskfaget - At give eleverne et grundlæggende kendskab til amerikansk og britisk kultur under overskriften: Growing Up - At give eleverne grundlæggende redskaber til at analysere og fortolke forskellige genrer: Skønlitteratur (noveller, poesi), sagprosa, billeder og film. - At skabe træne elevernes argumentation i arbejdet med teksterne - At aktivere eleverne med henblik på træning af mundtlige færdigheder - At træne elevernes færdigheder i skriftligt engelsk med henblik på gram-matisk korrekthed og sammenhæng på såvel sætnings (kohæsion) som tekstniveau (kohærens) Væsentligste Klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde, elevoplæg, lærerforedrag, skriveøvelser, samarbejdsøvelser ifm. undervisning i grammatik Side 3 af 17

4 Titel 2 Clash of cultures Kernestof: Charles Higson The Red Line Leslie Silko Tony s Story Supplerende material: Film: Paul Haggis Crash 2004 Omfang Særlige fokuspunkter 10 blokke Fokus på personkarakteristik, tekstopbygning og fortællersynsvinkel. Noveller og film fra nyere tid anvendes til at illustrere moderne samfundsformer og værdinormer - i den globale verden (Engelsksprogede), herunder storbyliv versus liv på landet, naturbeskyttelse, fremmedgjorthed og manglende kommunikation Væsentligste Klasseundervisning, gruppearbejde, skriftligt arbejde, individuelle skriveøvelser Side 4 af 17

5 Titel 3 Outsiders Richard Matheson I am Legend Omfang Særlige fokuspunkter 10 blokke Kompetencer, læreplanens mål, progression Væsentligste Klasseundervisning/virtuelle /projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Oplæg og mundtlighed Side 5 af 17

6 Titel 4 Northern Ireland, Then and Now Kernestof: - What is it all about? T. McLeavy, Conflict in Northern Ireland, Collins Educational, Facts and Figures, Northern Ireland: sectarianism, - Cal Bernard Mac Laverty, Northern Ireland: Sectarianism - Autumn Rain Richard Crawford - Kneecappings tighten the IRA grip on the ghettos The Observer, Sep Law and order Belfast-Style as Two men are forced on a walk of shame January Peace people with one message for gunmen: NO more killings 12 March Bloody Sunday U2, 1983 from the album War - Belfast Girls Marlin Anderson, 2006 Supplerende stof: - You tube klip Bloody Sunday performed at peace concert - You Tube klip med billeder fra The Troubles Omfang Særlige fokuspunkter Væsentligste 12 blokke a 95 min. Kompetencer og mål: - Arbejde med forskellige typer tekster: short stories, poetry, articles, documentary (fiction, non-fiction, film-analysis: documentary) - Informationssøgning på internettet, brug af IT i undervisningen - Arbejde med genregenkendelse og forståelse - Oparbejdelse af tekstanalytiske egenskaber, samt brug af korrekt terminologi. - Mundtlighed herunder kommunikative evner - Skriftlighed, ny skriftlighed - Arbejde med oparbejdelse af relevant ordforråd. - Øget samfundsmæssigt, kulturel og historisk kendskab til Storbritannien, særligt konflikten i Nordirland. Klasseundervisning, gruppearbejde, pararbejde, webquests skriveøvelser herunder hurtigskriv, walk n talk. Side 6 af 17

7 Titel 5 Stilistik og retorik: Language and How to Use Language. (Et forløb, hvor fokus er på stilistisk og genremæssig analyse af sagprosa, og hvor der samles op på disse elementer fra undervisningen i almen sprogforståelse.) Kernestof Diverse materiale fra bl.a: -P. Tornøe & O.Juul Lund, red., Write away, Gyldendal O. Buhl & M. Larsen, red., English in Danish, Systime 2008 : -Tale- <-> skriftssprog; formelt <-> neutral <-> uformelt stilleje; standard <- > non-standard English -Tekstgenrer og tekstfunktioner - Billedsprog og stilistiske virkemidler i sagprosa -Appelformer i taler Supplerende stof: - Materiale fra Operation Dagsværk, som blev brugt som udgangspunkt for elevernes egen produktion af en tale. - Youtube-klip af Obama-Taler (eleverne fandt dem selv i grupper) Omfang Særlige fokuspunkter 6 blokke á 95 min. Kompetencer: - Sprogfærdigheder - Analysefærdigheder - Genregenkendelse og forståelse - Sprogbevidsthed - Anvendelse og forståelse af relevant faglig terminologi - At udtale sig om et fagligt emne - Kommunikation: At holde en tale - Fokus på: non-fiction og retorik - Fagets identitet og metode Mål: - At kunne analysere sagprosa fra en sproglig-retorisk vinkel - At kunne anvende relevant faglig terminologi Side 7 af 17

8 Væsentligste Klassearbejde, pararbejde, gruppearbejde Side 8 af 17

9 Titel 6 India from Colony to Democracy elevoplæg om: The British Empire Religions Bollywood Indian culture and the caste system Modern India India vs. Pakistan Kernestof: - The British Empire in India and South Asia McKay et. Al: A history of world societies, Houghtin Mifflin Company, New york, 7 th edition, Shooting an Elephant George Orwell, 1936, in Passwords - The Boss Came to Dinner, Bhisham Sahni, 1975 in Indian Scenes - The White Man s Burden Rudyard Kipling, - Slumdog Millionaire, 2008 Supplerende stof: YouTube klip om Bollywood. - Youtube klip om Indian-English accent - Diverse hjemmesider brugt til oplæg Omfang Særlige fokuspunkter Ca. 10 blokke á 95 min Mål og kompetencer: - øget historisk, samfundsmæssig og kulturel forståelse for indisk historie og det britiske imperium samt dettes indflydelse på Indien i dag. - historiske og aktuelle forhold i andre dele af den engelsktalende verden - øget forståelse for og indblik i ikke-standart engelsk accent, samt engelsk som globalt kommunikationssprog. - opbygning af relevant ordforråd -forståelse for mennesket i imperialismen. - tekstanalytiske kompetencer - genrer-genkendelse og bevidsthed - skriftlighed, ny skriftlighed Side 9 af 17

10 eleverne skal kunne analysere og fortolke tekster fra forskellige perioder, hvor Anglo-indisk kontakt har fundet sted. Eleverne skal reflektere over, hvilken betydning kolonisering har for den koloniserede, men også for de, som koloniserer. Særligt fokus: Der er særligt fokus på fiction denne gang. Analyse af digte, noveller og film. Væsentligste Klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde, fremlæggelser Side 10 af 17

11 Titel 7 9/11 and beyond Kernestof - Pre-reading: September , William Hampton, 2003, September 11 and Beyond, Systime, A White American s Lament Marion Dane Bauer, 2002, September 11 and Beyond, Systime, Refresh, Refresh Benjamin Percy, 2006, September 11 and Beyond, Systime, Fahrenheit 9/11, Michael Moore, Address to the Joint Session of the 107th Congress. Sep Supplerende stof: - Klip fra Youtube: falling man - Michael Moore: Fahrenheit 9/11. Eksempel på jeg-dokumentar Levende billeder, Grundbog i mediefag, Systime, 2007 (Oversat fra dansk til engelsk af læreren) - Anticipation guide, pre-reading. (lærerproduceret materiale) Omfang Særlige fokuspunkter 10 blokke a 95 min. Kompetencer, læreplanens mål, progression - Øget kulturel og samfundsmæssig forståelse af forhold i USA Skriftlighed, ny skriftlighed - Øge genrebevidsthed - Øge tekstanalytiske egenskaber til brug ved både litterære og ikke-litterære tekster, samt mediestof. - Øge ordforråd samt egenskaben til brug af faglig relevant terminologi - Kritisk Informationssøgning på nettet - Kritisk bevidsthed omkring emnet- særligt med fokus på Michael Moore. - At øge bevidsthed og forståelsen for betydning af 9/11 i amerikansk bevidshed, både i umiddelbar forbindelse med angrebet samt i årene efter. Side 11 af 17

12 - Øve samtale og diskussion om et fagligt emne. Væsentligste Klasseundervisning, par og gruppearbejde, ny skriftlighed, diskussionsgrupper Side 12 af 17

13 Titel 8 Gothic Horror? Kernestof: Delaney m.fl: Fields of vision, vol. 1, Longman, The Romantic Age- fiction s og (Uddrag af Frankenstein: A sudden Light Broke in Upon Me og The Accomplishment Of My Toils ) samt information om Mary Shelley og Edgar Allan Poe Mortensen og Erbst: The Gothic Universe, Gyldendal. S Bram Stoker: Dracula (uddrag) Edgar Allan Poe: The Black Cat (from: Johansen: Fantastic Tales, s ) Supplerende materiale: (gothic horror elements) Horror-Stories-I-Didn-t-Think-It-Was-Possible-Until-5-When-The-Hair- On-My-Neck-Stood-Up (two-sentence horror stories) Omfang Særlige fokuspunkter 9 blokke á 95 min. Kompetencer, læreplanens mål, progression - genregenkendelse - analyseegenskaber, tekstanalyse med korrekt faglig terminologi - reflektere over, hvad litteratur kan, og hvorfor vi læser litteratur - fokus på fiction - øve samtalen på engelsk, flydende og frit: hvordan gør man det? - Eksamensforberedelse: How to talk about Literature? - Webquest: hvordan søger man den rigtige information om et fagligt emne? - Hvordan strukturerer man sin analyse? Side 13 af 17

14 Væsentligste Klasseundervisning, ny-skriftlighed, gruppe og par-arbejde, informationssøgning på internettet (webquest) Side 14 af 17

15 Titel 9 Grammatik og skriftlighed i 1. Og 2.g Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Skriftligt arbejde - Leslie Silko Tony s Story (1.g) - Joanne Feder A simple exchange of niceties (1.g) - (1.g) - Mule Killers - The dress - Paper-genren gange to. - Bøgh & Hovgaard: Fejlstøvsugeren, 1987 Diverse uddrag af delprøver: -Præpositioner -Verbets former - uregelmæssige verber - ing-former - Logisk flertal - Kongruens - Adjektiver/Adverbier - Ordklasser - Ordstilling - Substantivers flertal - Utællelige substantiver - Genitiv -tegnsætning - præpositioner - pronominer Omfang Løbende afsat blokke til formålet Side 15 af 17

16 Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progression - at øge elevernes evner til at producere korrekt og forståeligt engelsk, både mundtligt og skriftligt - At gøre eleverne bevidste om sproglige nuancer - At øge elevernes forståelse for det engelske sprogs grammatiske regler Desuden - Sprogfærdighed - Analysefærdighed - Sprogbevidsthed - Sprogbeskrivelse - Forståelse og anvendelse af faglig terminologi - Træning af essay-skrivestilen (indledning- krop-afslutning) - Træning af paper-skrivestil (non-fiction) Væsentligste Ret og forklar af egne stile, oversættelse, diverse grammatiske øvelser, Klasseundervisning, skriftligt arbejde, gruppearbejde, pararbejde, virtuelle undervisningsformer Side 16 af 17

17 Side 17 af 17

Jeppe Bo Christensen/BC jeppe.bo.christensen@skolekom.dk 2685 0201 (mobil)

Jeppe Bo Christensen/BC jeppe.bo.christensen@skolekom.dk 2685 0201 (mobil) Undervisningsbeskrivelse Termin Juni 2015 endelig undervisningsbeskrivelse Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Stx Engelsk A-niveau Jeppe Bo Christensen/BC jeppe.bo.christensen@skolekom.dk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Juni 2013 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Engelsk B-niveau Jeppe Bo Christensen (BC) e-mail jeppe.bo.christensen@skolekom.dk 2685

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2011 Institution Frederikshavn Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk niveau A Annette Munch 3A Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk, A-niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 VUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-Juni 2012-2014 Institution HF&VUC THY-MORS Uddannelse Hf Fag og niveau Engelsk B Lærer(e) Hold Nicoleta

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 VUC

Læs mere

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 1hhc12

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 1hhc12 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution International Business College - Kolding Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse HHX Fag og niveau Engelsk A Lærer(e) Saramarie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2014/2015

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2013 Institution Frederikshavn Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk niveau A Annette Munch 3B Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-15 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Engelsk B Martine Brusvang,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 VUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse 28. maj 2015

Undervisningsbeskrivelse 28. maj 2015 Undervisningsbeskrivelse 28. maj 2015 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013/4/5 Institution VUC Vest, Afdeling Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin 06/15 Institution ThyMors VUC&HF

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin 06/15 Institution ThyMors VUC&HF Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 06/15 Institution ThyMors VUC&HF Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf 2-årig Engelsk B SRO Sven Rommenhøller/MR

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 3s EN

Undervisningsbeskrivelse for: 3s EN Undervisningsbeskrivelse for: 3s EN Fag: Engelsk Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (Gymnasieafdelingen) Hold: 3s Termin: Uddannelse: STX Lærer(e): IE, MB, JO Forløbsoversigt (10): 1 28.09.11 Great

Læs mere

UVB - Skabelon Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

UVB - Skabelon Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser UVB - Skabelon Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 2013/2014 Institution Teknisk Gymnasium - Skive Tekniske Skole Uddannelse HTX Fag og niveau Engelsk B Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Engelsk A Saramarie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2013 Institution Vejle Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk niveau A Angelique

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse 28. maj 2015

Undervisningsbeskrivelse 28. maj 2015 Undervisningsbeskrivelse 28. maj 2015 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014/15 Institution VUC Vest, Afdeling Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni - 2015 VUC Lyngby

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 VUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 12 Roskilde

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 - dec 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Gastro-science på Hotel og Restaurantskolen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk A Dorthe Campbell

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau HHX Engelsk A Lærer(e) Synne Schou

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 09/12 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejle Handelsskole HHX Engelsk A SAK, DGC,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse HH3B - 2012. UNDERVISNINGSBESKRIVELSER ENGELSK A-level 2012 - HH3B

Undervisningsbeskrivelse HH3B - 2012. UNDERVISNINGSBESKRIVELSER ENGELSK A-level 2012 - HH3B UNDERVISNINGSBESKRIVELSER ENGELSK A-level 2012 - HH3B ENGELSK A-level : MUNDTLIG OG SKRIFTLIG EKSAMEN - 2012 (Teksten herunder er direkte kopieret fra Undervisningsministeriets hjemmeside: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=120567#bil11)

Læs mere