Din brugermanual SAMSUNG L700I

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual SAMSUNG L700I http://da.yourpdfguides.com/dref/2593139"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: Rev. hurtig opstart se "Lær din mobiltelefon at kende", "Samling og forberedelse af din mobiltelefon", og "Brug de grundlæggende funktioner". Før du starter, bør du lære denne manuals ikoner at kende: Advarsel situationer, der kan føre til skade på dig selv eller andre Forsigtig situationer, der kan føre til skade på din telefon eller andet udstyr Note noter, anvendelsestips eller supplerende information Se sider med relateret information, f.eks.: s.12 (læses som "se side 12") ii Information om ophavsret Fulgt af rækkefølgen af valgmuligheder eller menuer, du skal vælge for at udføre et trin, f.eks.: Tryk på [OK] Meddelelser Opret meddelelse (læses som [OK] fulgt af Meddelelser, fulgt af Opret meddelelse) ] Hårde paranteser telefontaster, f.eks. : [ ] (angiver tasten afbryder/ forlad menu) Spidse paranteser valgtaster, der styrer forskellige funktioner på hver skærm, f.eks: <OK> (angiver valgtasten OK) Rettigheder til alle teknologier og produkter, der udgør dette apparat, ejes af deres respektive ejere: Bluetooth er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. worldwide Bluetooth QD ID: B JavaTM er et varemærke tilhørende Sun Microsystems, Inc. Windows Media Player er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Brug af denne manual [ < > iii Sikkerhed og brug 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforeskrifter.. 2 Sikkerhedsforanstaltninger Vigtige oplysninger til brugeren Lær din mobiltelefon at kende 10 Kontroller indhold.. 10 Telefonens udseende 11 Taster 12 Skærm Ikoner Samling og forberedelse af din mobiltelefon 15 Installer SIM- eller USIM-kortet og batteriet..

3 15 Lad batteriet op 17 Indsæt et hukommelseskort (ekstraudstyr) iv Brug de grundlæggende funktioner 19 Tænd og sluk din telefon Adgang til menuer Tilpas din telefon Benyt grundlæggende opkaldsfunktioner Send og læs meddelelser Tilføj og søg efter kontakter Benyt grundlæggende kamerafunktioner Lyt til musik Gå på nettet Benyt avancerede funktioner 29 Benyt avancerede opkaldsfunktioner.. 29 Brug avancerede funktioner i telefonbogen.. 31 Brug af avancerede meddelelsesfunktioner...

4 . 32 Brug avancerede musikfunktioner Aktiver Tyverisporing Optag og afspil stemmenotater Brug Java-spil og -programmer Brug RSS-læseren Overfør billeder og videoklip til nettet. 42 Opret og se verdensure.. 43 Indstil og brug alarmer Brug lommeregneren Omregn valutaer eller måleenheder Indstil en nedtælling Brug stopuret Opret en ny opgave Opret et tekstnotat Brug din kalender.

5 . 47 Indholdsfortegnelse Fejlsøgning Indeks a d Brug af værktøjer og programmer 37 Brug den trådløse Bluetooth-funktion. 37 Udskriv billeder v Sikkerhed og brug Overhold følgende forholdsregler for at forebygge farlige eller ulovlige situationer og sikre optimal ydelse for din mobiltelefon. Sikkerhedsforeskrifter Hold telefonen væk fra små børn og kæledyr Telefonen, samt alle dens dele og tilbehør, skal opbevares utilgængeligt for mindre børn og kæledyr. Smådele kan forårsage kvælning eller alvorlige skader, hvis de sluges. Beskyt din hørelse Din hørelse kan tage skade, hvis du lytter med høretelefon ved høje lydstyrker. Afspil din samtale eller musik ved så lave lydstyrker som muligt. 2 Vær forsigtig, når du installerer mobiltelefoner og tilbehør Kontroller, at din mobiltelefon og dens tilbehør er sikkert fastgjort i din bil. Undgå at placere telefonen og dens tilbehør i nærheden af eller på det område, hvor airbags potentielt udløses. Ukorrekt installeret trådløst udstyr kan forårsage alvorlige kvæstelser, når airbags pustes op med voldsom kraft. Placer aldrig batterier eller telefoner på eller i nærheden af varmekilder, som f.eks. mikrobølgeovne, komfurer eller radiatorer. Batterier kan eksplodere, hvis de overophedes. Knus eller punkter aldrig batteriet. Undgå at udsætte batteriet for høje eksterne tryk, som kan føre til intern kortslutning og overophedning. Sikkerhed og brug Undgå interferens med pacemakere Sørg for at holde en afstand på min. 15 cm mellem mobiltelefoner og pacemakere, så du kan forebygge potentiel interferens, hvilket svarer til anbefalingerne fra producenten og den uafhængige forskningsgruppe Wireless Technology Research. Hvis du har grund til at formode, at telefonen skaber interferens med en pacemaker eller andet medicinsk udstyr, skal du øjeblikkeligt slukke for telefonen og kontakte producenten af pacemakeren eller det medicinske udstyr. Vær forsigtig, når du håndterer og kasserer batterier og opladere Brug kun batterier og opladere, der er godkendte af Samsung, og som er fremstillet specifikt til din telefonmodel. Inkompatible batterier og opladere kan forårsage alvorlige kvæstelser, eller skade telefonen. Batterierne må ikke brændes. Overhold gældende regulativer, når du kasserer batterierne. 3 Sluk telefonen i områder med eksplosionsfare Brug ikke telefonen ved benzintanke (servicestationer) eller i nærheden af brændstoffer eller kemikalier. Sluk telefonen, hvis skiltning eller instruktioner beder dig om det. Telefonen kan forårsage eksplosioner eller brand på og omkring steder med opbevaring eller transport af brændstof eller kemikalier samt områder, hvor der sprænges. Brandbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som telefonen, dens dele eller tilbehør. Sikkerhedsforanstaltninger Trafiksikkerhed Undgå at benytte telefonen under kørsel, og overhold alle regulativer, der begrænser brug af mobiltelefoner under kørsel. Benyt håndfrit tilbehør til at øge sikkerheden, når det er muligt. Sikkerhed og brug Følg alle sikkerhedsadvarsler og regulativer Overhold alle regulativer, der begrænser brug af en mobiltelefon i et bestemt område. Reducer risikoen for skader, der opstår som følge af gentagne bevægelser Når du sender SMS eller spiller spil på telefonen, bør du holde telefonen i et afslappet greb, trykke let på knapperne, benytte specialfunktioner, der reducerer antallet af tastetryk (som f.

6 eks. skabeloner og intelligent ordbog) og holde hyppige pauser. Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung Brug af inkompatibelt tilbehør kan beskadige telefonen og kan i værste fald forårsage fysisk skade. 4 Sluk for telefonen i nærheden af medicinsk udstyr Telefonen kan skabe interferens med medicinsk udstyr på hospitaler eller klinikker. Overhold alle regulativer, annoncerede advarsler og henvisninger fra medicinsk personale. Beskyt batterier og opladere mod beskadigelse Undgå at udsætte batterier for meget lave eller høje temperaturer (under 0 C eller over 45 C). Ekstreme temperaturer kan reducere batteriernes ladekapacitet og levetid. Batterier må ikke komme i kontakt med metalgenstande, da dette kan kortslutte den negative og positive terminal og resultere i midlertidig eller permanent skade på batterierne. Benyt aldrig en beskadiget oplader eller et beskadiget batteri. Sikkerhed og brug Sluk for telefonen, eller deaktiver de trådløse funktioner, når du befinder dig i et fly Telefonen kan skabe interferens med flyudstyr. Overhold alle luftfartsregulativer, og sluk for telefonen, eller skift til en tilstand, hvor alle trådløse funktioner deaktiveres, hvis du bliver bedt om det af kabinepersonalet. Håndter telefonen forsigtigt og fornuftigt Sørg for at holde telefonen tør væsker kan beskadige telefonen alvorligt. Håndter ikke telefonen med våde hænder. Vand beskadiger telefonen og kan ugyldiggøre producentens garanti. 5 Undgå brug eller opbevaring af telefonen i støvede eller snavsede områder for at forebygge skader på bevægelige dele. Telefonen er et stykke avanceret elektronik beskyt den mod slag og stød for at forebygge alvorlige skader. Mal ikke telefonen, eftersom maling kan klæbe bevægelige dele sammen og forhindre hensigtsmæssig betjening. Benyt ikke kameraets blitz eller lys tæt på børns og dyrs øjne. Telefonen og hukommelseskortene kan blive beskadiget af eksponering for magnetfelter. Benyt ikke bæretasker med magnetlukninger, og udsæt ikke telefonen for magnetfelter i længere tid ad gangen. Undgå interferens med andre elektroniske enheder Telefonen udsender radiofrekvenssignaler (RF), som kan skabe interferens med uafskærmet eller ringe afskærmet elektronisk udstyr som f.eks. pacemakere, høreapparater, medicinsk udstyr og andre elektroniske enheder i hjemmet eller i biler. Rådfør dig med producenterne af dine elektroniske enheder, hvis du oplever problemer med interferens. Sikkerhed og brug 6 Vigtige oplysninger til brugeren Benyt telefonen i normal stilling Undgå at berøre telefonens indbyggede antenne. For mere information om antennens placering Batterier, som ikke bruges i en længere tid, vil automatisk aflade sig selv og skal behøver derfor måske at oplades igen, inden telefonen kan bruges. Fjern opladeren fra stikkontakten, når opladeren ikke er i brug. Brug kun batterier til det formål, de er beregnet til. Sikkerhed og brug side 11 Kun fagfolk må servicere telefonen Hvis ikke-kvalificerede personer forsøger på at servicere telefonen, kan telefonen tage skade og garantien blive ugyldiggjort. Håndter SIM-kort og hukommelseskort forsigtigt Fjern ikke et kort, mens telefonen overfører eller aflæser information, eftersom dette kan resultere i datatab og/eller beskadigelse af telefonen eller kortet. Beskyt kort mod stærke slag nne Lær din mobiltelefon at kende Blitz Kameratast Batteridæksel Mikrofon Du kan låse tasterne for at forhindre uønsket betjening. Tryk på og hold [ ] nede for at låse. Tryk på og hold [ ] nede igen for at låse tasterne op igen. Når den automatiske tastelås er sat til, låses tasterne automatisk når skærmen slukker. 11 Taster Tast Tast Funktion Udfører handlinger, der vises nederst på skærmen Giver i inaktiv tilstand adgang til brugerdefinerede menuer; i menutilstanden bladrer den gennem menuvalgmulighederne Giver i inaktiv tilstanden adgang til menutilstanden; i menutilstanden bruges den til at vælge markerede menuvalgmuligheder eller bekræfte en indtastning Foretag eller besvar et opkald; henter i inaktiv tilstanden de seneste indgående, udgående og ubesvarede opkald Valgtaster Lær din mobiltelefon at kende Afbryder/ forlad menu 4-vejs navigering Funktion Tænder og slukker telefonen (tryk og hold nede); afslutter et opkald; annullerer i menutilstanden et valg og vender tilbage til inaktiv tilstanden Menu adgang/ bekræft Indtast tal, bogstaver og specialtegn; tryk på og hold i inaktiv tilstanden [1] nede for Alfanumerisk at opnå adgang til telefonsvareren og [0] for at indtaste et internationalt opkaldspræfiks. Indtast specialtegn eller udfør specialfunktioner; tryk på og hold i inaktiv tilstanden [ ] nede for Lydløs-profilen; tryk på og hold [ ] nede for indsætte et mellemrum mellem tal Juster telefonens lydstyrke Kald op Specialfunktion Lydstyrke 12 Tast Kamera Funktion Aktiverer i inaktiv tilstanden kameraet (tryk og hold nede); tager i kameratilstanden et billede eller optager et videoklip; bruges på opkaldsskærmen til at foretage et videoopkald Ikoner Lær mere om de ikoner, der vises på din skærm. Ikon Betydning Signalstyrke GPRS-netværk forbundet Overfører data i GPRS-netværk EDGE-netværk forbundet Overfører data via EDGE-netværk UMTS-netværk forbundet Overfører data via UTMS-netværk Stemmeopkald i gang Videoopkald i gang Roaming (uden for normalt dækningsområde) FM-radio tændt FM-radio afbrudt Lær din mobiltelefon at kende Skærm Din telefons skærm består af tre områder: Ikonlinje Viser forskellige ikoner Tekst- og grafikområde Viser beskeder, instruktioner og informationer, du indtaster Vælg Tilbage Valgtastlinje Viser de aktuelle handlinger, der er tilknyttet hver valgtast 13 Ikon Betydning Bluetooth aktiveret Forbundet til pc Hukommelseskort indsat Ikon Betydning Møde-profil aktiveret Udendørs-profil aktiveret Flightmode-profil aktiveret Batteriniveau Lær din mobiltelefon at kende På nettet Forbinder til sikker hjemmeside Ny tekstmeddelelse (SMS) Ny multimediemeddelelse (MMS) Ny -meddelelse Ny telefonsvarermeddelelse Ny push-meddelelse Ny konfigurationsmeddelelse Normal-profil aktiveret Lydløs-profil aktiveret Bil-profil aktiveret 14 Samling og forberedelse af din mobiltelefon Start med at samle og indstille din mobiltelefon til den første ibrugtagning.

7 Installer SIM- eller USIM-kortet og batteriet Når du køber et mobilabonnement, modtager du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) med abonnementdetaljer såsom dit personlige identifikationsnummer (PIN) og ekstraydelser. For at benytte UMTS- eller HSDPA-tjenester skal du købe et USIMkort (Universal Subscriber Identity Module). Sådan installeres SIM- eller USIM-kortet og batteriet: 1. Fjern batteridækslet. Samling og forberedelse af din mobiltelefon Hvis telefonen er tændt, trykkes på og holdes [ ] nede for at slukke den Indsæt SIM- eller USIM-kortet. 4. Sæt batteridækslet på igen. Samling og forberedelse af din mobiltelefon Sæt SIM- eller USIM-kortet i telefonen med de gyldne kontakter nedad. 3. Sæt batteriet i. 16 Lad batteriet op Før du benytter telefonen første gang, skal du lade batteriet op. 1. Åbn dækslet over multifunktionsstikket, og sæt den lille ende af opladeren i. 2. Stik den store ende af opladeren i en stikkontakt. 3. Når batteriet er fuldt opladet ( -ikonet bevæger sig ikke mere), fjernes opladeren fra stikkontakten. Samling og forberedelse af din mobiltelefon 4. Tag opladerens stik ud af telefonen. 5. Luk dækslet over multifunktionsstikket. Om indikatoren for lavt batteriniveau Når batteriniveauet er lavt, udsender telefonen en advarselstone og viser en meddelelse om lavt batteriniveau. Batteriikonet vil også være tomt og vil blinke. Hvis batteriniveauet bliver for lavt, slukker telefonen automatisk. Genoplad batteriet for at fortsætte med at bruge din telefon. Med trekanten opad Forkert tilslutning af opladeren kan medføre alvorlige skader på telefonen. Skader forårsaget af misbrug dækkes ikke af garantien. 17 Indsæt et hukommelseskort (ekstraudstyr) For at gemme flere multimediefiler skal du indsætte et hukommelseskort. Din telefon er kompatibel med microsdtm-hukommelseskort på op til 8 GB (afhængigt af hukommelseskortproducent og -type). 1. Åbn dækslet over hukommelseskortåbningen på telefonens side. 2. Indsæt et hukommelseskort med etiketten nedad. 3. Tryk hukommelseskortet ind i hukommelseskortåbningen, indtil det klikker på plads. For at fjerne hukommelseskortet trykkes blidt på det, indtil det frigøres fra åbningen, og træk det derefter ud af hukommelseskortåbningen. Samling og forberedelse af din mobiltelefon 18 Tænd og sluk din telefon Brug de grundlæggende funktioner Lær at udføre grundlæggende operationer og at betjene din mobiltelefons vigtigste funktioner. Sådan tænder du din telefon: 1. Tryk på og hold [ ] nede. 2. Indtast din PIN-kode og tryk på <Bekræft> (om nødvendigt). For at slukke din telefon gentages trin 1 ovenfor. Brug de grundlæggende funktioner Skift til flightmode-profil Ved at skifte til Flightmode-profilen kan du bruge de af din telefons funktioner, der ikke kræver netværk, i områder, hvor det ikke er tilladt at bruge trådløse enheder, som f.eks. fly og hospitaler. For at skifte til Flightmode-profilen skal du trykke på [OK] Indstillinger Telefonprofiler Flightmode. Følg alle opslag og anvisninger fra officielt personale, når du befinder dig i områder, hvor det ikke er tilladt at anvende trådløse enheder. 19 Adgang til menuer Sådan får du adgang til din telefons menuer: 1. Tryk på en valgtast for den menu, du ønsker. 2. Brug navigeringstasten til at gå til en menu eller valgmulighed. 3. Tryk på <Vælg>, <Bekræft> eller [OK] for at bekræfte den markerede valgmulighed. 4. Tryk på <Tilbage> for at gå et niveau op; tryk på [ ] for at vende tilbage til inaktiv tilstand. Brug de grundlæggende funktioner Skift til eller fra lydløs profil I inaktiv tilstand trykkes på og holdes [ ] nede for at gøre din telefon lydløs eller ophæve den lydløse tilstand. Skift ringetone 1. I inaktiv tilstand trykkes på [OK] Indstillinger Telefonprofiler. 2. Gå til den profil, du bruger. 3. Tryk på <Valg> Rediger Ringetone for stemmeopkald eller Ringetone for videoopkald. 4. Gå til højre eller venstre til en hukommelsesposition (om nødvendigt). 5. Vælg en ringetonekategori en ringetone. 6. Tryk på <Valg> Gem. For at skifte til en anden profil vælges den fra listen. Tilpas din telefon Få mere ud af din telefon ved at tilpasse den til dine behov. Juster lydstyrken af tastelydene I inaktiv tilstand trykkes lydstyrketasten op eller ned for at justere lydstyrken af tastelydene. 20 Vælg en baggrund (inaktiv tilstand) 1. I inaktiv tilstand trykkes på [OK] Indstillinger Skærm og lysindstillinger Skærmindstillinger Baggrund Billeder. 2. Gå til højre eller venstre til en hukommelsesposition (om nødvendigt). 3. Vælg en billedkategori et billede. 4. Tryk på <Indstil>. Lås din telefon 1. I inaktiv tilstand trykkes på [OK] Indstillinger Sikkerhed Telefonlås. 2. Vælg Til. 3. Indtast en ny adgangskode på 4 til 8 tegn, og tryk på <Bekræft>. Brug de grundlæggende funktioner 4. Indtast den nye adgangskode igen, og tryk på <Bekræft>. Indstil menugenveje 1. I inaktiv tilstand trykkes på [OK] Indstillinger Telefonindstillinger Genveje. 2. Vælg en tast, der skal bruges som genvej. 3. Vælg en menu, der skal tilknyttes genvejstasten. Benyt grundlæggende opkaldsfunktioner Lær, hvordan du foretager eller besvarer opkald og benytter grundlæggende opkaldsfunktioner. Foretag et opkald 1. I inaktiv tilstand indtastes et telefonnummer Tryk på [ ] for at ringe op til nummeret. For at foretage et videoopkald trykkes på kameratasten. 3. For at afslutte opkaldet trykkes på [ ]. Brug af den håndfri enhed Ved at tilslutte den medfølgende håndfri enhed til multifunktionsstikket kan du foretage og besvare opkald: For at ringe op til det senest opkaldte nummer igen trykkes to gange på knappen på den håndfri enhed. For at besvare et opkald trykker man på knappen på den håndfrie enhed og holder den inde. For at afslutte et opkald trykker man på knappen på den håndfrie enhed og holder den inde. Besvar et opkald 1. Tryk på [ ], når du modtager et indgående opkald. 2. Tryk på <Vis mig> for at foretage et videoopkald. 3. For at afslutte opkaldet trykkes på [ ]. Brug de grundlæggende funktioner Juster lydstyrken For at justere lydstyrken under et opkald trykkes lydstyrketasten op eller ned.

8 Send og læs meddelelser Lær at sende og læse teksmeddelelse (SMS), multimediemeddelelse (MMS) eller s. Brug af højtalerfunktionen 1. Under et opkald trykkes på <Valg> Højtaler til for at aktivere højtaleren. 2. For at slå højtaleren fra trykkes på <Valg> Normal. 22 Send en tekst- eller multimediemeddelelse 1. I inaktiv tilstand trykkes på [OK] Meddelelser Opret meddelelse Meddelelse. 2. Skriv din meddelelse. Indtast tekst For at sende som en tekstmeddelelse, gå til trin 6. For at vedhæfte multimedieindhold, fortsæt med trin Tryk på <Valg> Tilføj objekt, Opret element eller Tilføj vedhæftet fil og tilføj en post. 4. Tryk på <Valg> Tilføj emne. 5. Indtast et emne. 6. Gå op og indtast et modtagenummer. 7. Tryk på <Valg> Send for at sende meddelelsen. 3. Tryk på <Valg> Tilføj vedhæftet fil eller Opret element og vedhæft en fil (om nødvendigt). 4. Gå op og indtast et emne. 5. Gå op og indtast en -adresse. 6. Tryk på <Valg> Send for at sende en. Indtast tekst Når du indtaster tekst, kan du skifte indtastningstilstand: Tryk på og hold [ ] nede for at skifte mellem T9- og ABC-tilstandene. Tryk på [ ] for skifte mellem store og små bogstaver eller skifte til taltilstand. Tryk på og hold [ ] nede for at skifte til symboltilstand. Brug de grundlæggende funktioner Send en 1. I inaktiv tilstand trykkes på [OK] Meddelelser Opret meddelelse Skriv din -tekst. 23 Indtast tekst i en af følgende tilstande: Tilstand Funktion Tryk på den relevante alfanumeriske tast, indtil den ønskede karakter vises på skærmen. 1. Tryk på de relevante alfanumeriske taster for at skrive et helt ord. 2. Når ordet fremstår korrekt, trykkes på [ ] for at indsætte et mellemrum. Hvis det korrekte ord ikke vises, trykkes på [0] for at vælge et alternativt ord fra ordbogen, med samme bogstavskombination. Tryk på den relevante alfanumeriske tast for at indtaste et tal. Tryk på den relevante alfanumeriske tast for at vælge et symbol. Læs tekst- eller multimediemeddelelser 1. I inaktiv tilstand trykkes på [OK] Meddelelser Indbakke. 2. Vælg en tekst- eller multimediemeddelelse. ABC Læs en 1. I inaktiv tilstand trykkes på [OK] Meddelelser -indbakke. 2. Tryk på <Valg> Overfør. 3. Vælg en eller overskrift. 4. Hvis du har valgt en overskrift, trykkes på <Valg> Hent for at se hele en. Brug de grundlæggende funktioner T9 Tal Symbol 24 Tilføj og søg efter kontakter Lær at bruge Telefonbog-funktionen. Tilføj en ny kontakt 1. Indtast et telefonnummer i inaktiv tilstand og tryk på <Valg>. 2. Vælg Tilføj til telefonbog en hukommelsesposition (telefon eller SIM) Ny. 3. Vælg en nummertype (om nødvendigt). 4. Indtast kontaktoplysninger. 5. Tryk på <Valg> Gem for at tilføje kontakten til hukommelsen. 3. Vælg kontaktens navn i søgelisten. Når du har fundet en kontakt, kan du: Kalde op til kontakten ved at trykke på [ ] Redigere kontakten ved at trykke på <Valg> Rediger Benyt grundlæggende kamerafunktioner Lær at tage billeder og optage videoklip og at se dem bagefter. Brug de grundlæggende funktioner Tag billeder 1. Tryk på kameratasten i inaktiv tilstand og hold den inde for at aktivere kameraet. 2. Drej telefonen mod uret for at opnå et bredere billede. 3. Vend linsen mod det, du ønsker at fotografere, og foretag eventuelle justeringer. 25 Søg efter en kontakt 1. Tryk på [OK] Telefonbog i inaktiv tilstand. 2. Indtast de første bogstaver i navnet, du ønsker at søge efter. 4. Tryk på [OK] eller kameratasten for at tage et billede. Billedet gemmes automatisk. 5. Tryk på < > for at tage endnu et billede (trin 2). Se billeder I inaktiv tilstand trykker man på [OK] Filhåndtering Billeder Mine billeder en billedfil. Brug de grundlæggende funktioner 5. Tryk på [OK] eller kameratasten for at starte optagelsen. 6. Tryk på [OK] eller kameratasten for at afslutte optagelsen. Videoklippet gemmes automatisk. 7. Tryk på <Tilbage> for at optage endnu en video (trin 3). Se videoklip I inaktiv tilstand trykker man på [OK] Filhåndtering Videoklip Mine videoklip en videofil. Optag videoklip 1. Tryk på kameratasten i inaktiv tilstand og hold den inde for at aktivere kameraet. 2. Drej telefonen mod uret for at opnå et bredere billede. 3. Tryk på [1] for at skifte til redigeringstilstand. 4. Vend linsen mod det, du ønsker at fotografere, og foretag eventuelle justeringer. 26 Lyt til musik Lær, hvordan du lytter til musik via musikafspilleren eller FM-radioen. Lyt til FM-radio 1. Forbind den medfølgende håndfri enhed til telefonens multifunktionsstik. 2. I inaktiv tilstand trykkes på [OK] Programmer FM-radio. 3. Tryk på [OK] for at aktivere FM-radioen. 4. Gå til højre eller venstre til en radiostation. 5. For at slukke FM-radioen trykkes [OK]. Efter overførsel af filer til din telefon eller dit hukommelseskort: 1. I inaktiv tilstand trykker man på [OK] Musikafspiller. 2. Vælg en musikkategori en musikfil. 3. Styr afspilningen med følgende taster: Brug de grundlæggende funktioner Lyt til musikfiler Overfør først filer til din telefon eller dit hukommelseskort: Overfør fra trådløst net. s. 28 Overfør fra en pc med Samsung PC Studio (ekstraudstyr). s. 34 Modtag via Bluetooth. s. 38 Kopier til dit hukommelseskort. s. 35 Synkroniser med Windows Media Player 11. s. 34 Tast OK Lydstyrke Funktion Afbryd midlertidigt, eller genoptag afspilning Juster lydstyrke op eller ned Venstre: Gå en sang tilbage; spol tilbage i en fil (tryk og hold nede) Højre: Gå en sang frem; spol frem i en fil (tryk og hold nede) Op: Åbn afspilningslisten Ned: Stop afspilning Navigering 27 Gå på nettet Lær, hvordan du får adgang til dine yndlingshjemmesider og hvordan du angiver dem som bogmærke. Angiv din ynglingshjemmesider som bogmærke. 1. I inaktiv tilstand trykkes på [OK] Internet Bogmærker. 2. Tryk på <Valg> Tilføj bogmærke. 3. Indtast en sidetitel og en webadresse (URL). 4. Tryk på <Gem>. Surf på hjemmesider 1.

9 I inaktiv tilstand trykker man på [OK] Internet Gå til startside for at åbne din serviceudbyders hjemmeside. Du kan også trykke på < > i inaktiv tilstand. 2. Naviger på hjemmesider med følgende taster: Tast Funktion Vælg et link Gå tilbage til den foregående side Adgang til en liste over browserfunktioner Brug de grundlæggende funktioner Navigering Gå op eller ned på en hjemmeside OK <Tilbage> <Valg> 28 Benyt avancerede opkaldsfunktioner Benyt avancerede funktioner Lær at udføre avancerede operationer og benytte din mobiltelefons andre funktioner. Lær om din telefons yderligere opkaldsmuligheder. Se og ring tilbage til ubesvarede opkald Din telefon viser de opkald, du ikke har nået at besvare, på skærmen. For at ringe tilbage til et ubesvaret opkalds nummer: 1. Tryk på <Visning>. 2. Gå til det ubesvarede opkald, du ønsker at ringe tilbage til. 3. Tryk på [ ] for at kalde op. Benyt avancerede funktioner Ring op til et nummer, der for nylig er blevet ringt op til 1. I inaktiv tilstand på [ ] for at få vist en liste over de seneste numre. 2. Gå til det nummer, du ønsker, og tryk på [ ] for at ringe op. på [ ] for at besvare det nye opkald. Det første opkald sættes automatisk på hold. 2. Indtast det nye nummer, der skal ringes op til, og tryk på [ ]. 3. Tryk på <Skift> for at skifte mellem de to opkald. 4. For at afslutte det aktuelle opkald trykkes på [ ]. første opkald sættes automatisk på hold. 3. inaktiv tilstand trykker man på [OK] Telefonbog. 2. Tryk på <Valg> Mine kontaktoplysninger I inaktiv tilstand trykker man på [OK] Telefonbog. 2. inaktiv tilstand trykker man på [OK] Telefonbog. 2. på <Valg> Føj til hurtigopkald. 4. gemmes på hurtigopkaldsnummeret. et gruppenavn, og tryk på <Gem>. 5. Tryk på <Valg> Gruppeindstillinger. 6. med at oprette en gruppe: 1. I inaktiv tilstand trykker man på [OK] Telefonbog. 2. Gå til højre eller venstre til Grupper. 3. Brug af avancerede meddelelsesfunktioner Lær at oprette skabeloner og bruge skabeloner til at oprette nye meddelelser. Opret en tekstskabelon 1. I inaktiv tilstand trykker man på [OK] Meddelelser Skabeloner Tekstskabeloner. 2. Tryk på <Tilf. ny> for at åbne et nyt skabelonvindue. 3. Indtast din tekst, og tryk på [OK] for at gemme skabelonen. Indsæt tekstskabeloner i nye meddelelser 1. For at starte på en ny meddelelse trykkes [OK] Meddelelser Opret meddelelse en meddelelsestype. 2. Gå ned i tekstfeltet og tryk på <Valg> Indsæt Tekstskabelon en skabelon. Benyt avancerede funktioner Opret en multimedieskabelon 1. I inaktiv tilstand på [OK] Meddelelser Skabeloner Multimedieskabeloner. 2. Tryk på <Tilf. ny> for at åbne et nyt skabelonvindue. 3. Opret en ny multimediemeddelelse med et emne og en vedhæftet fil for at bruge den som din skabelon. s Tryk på <Valg> Gem som skabelon for at gemme skabelonen. Opret en meddelelse fra en multimedieskabelon 1. I inaktiv tilstand trykker man på [OK] Meddelelser Skabeloner Multimedieskabeloner. 2. Gå til den skabelon, du ønsker, og tryk på <Valg> Send. Din skabelon åbnes som en ny multimediemeddelelse. 33 Brug avancerede musikfunktioner Lær at behandle musikfiler, oprette afspilningslister og gemme radiostationer. Synkroniser din telefon med Windows Media Player 1. I inaktiv tilstand trykker man på [OK] Indstillinger Telefonindstillinger USB-indstillinger Medieafspiller. 2. Tryk på [ ] for at vende tilbage til inaktiv tilstand. 3. Forbind multifunktionsstikket på din telefon til en pc, hvor Windows Media Player er installeret, med et pc-datakabel (ekstraudstyr). Når forbindelse opnås, dukker et popup-vindue op på pc'en. 4. Vælg Synkroniser digitale mediefiler til denne enhed i popupvinduet på pc'en. 5. Rediger eller indtast din telefons navn i popupvinduet (om nødvendigt), og klik derefter på Udfør. 6. Vælg og træk de musikfiler, du ønsker, til synkroniseringslisten. 7. Klik på Start synkronisering. Kopier musikfiler via Samsung PC Studio 1. I inaktiv tilstand trykker man på [OK] Indstillinger Telefonindstillinger USB-indstillinger Samsung PC studio. 2. Tryk på [ tilstand. ] for at vende tilbage til inaktiv Benyt avancerede funktioner 3. Forbind multifunktionsstikket på din telefon til en pc med et pc-datakabel (ekstraudstyr). 4. Kør Samsung PC Studio, og kopier filer fra din pc til telefonen. Se Samsung PC Studio-hjælpeteksten for mere information. 34 Kopier musikfiler til et hukommelseskort 1. Indsæt et hukommelseskort. 2. I inaktiv tilstand trykker man på [OK] Indstillinger Telefonindstillinger USB-indstillinger Lagringsmedie. 3. Tryk på [ ] for at vende tilbage til inaktiv tilstand. 4. Forbind multifunktionsstikket på din telefon til en pc med et pc-datakabel (ekstraudstyr). Når forbindelse opnås, dukker et popupvindue op på pc'en. 5. Vælg Åbn mappe og se filer i popup-vinduet på pc'en. 6. Kopier filer fra pc'en til hukommelseskortet. 2. Tryk på <Valg> Opret afspilningsliste. 3. Indtast en titel til din nye afspilningsliste og tryk på <Gem>. 4. Vælg den nye afspilningsliste. 5. Tryk på <Valg> Tilføj Filer. 6. Vælg de filer, du ønsker at inkludere, og tryk på <OK>. Benyt avancerede funktioner Tilpas dine musikafspillerindstillinger Lær at justere afspilningen og lydindstillingerne for din musikafspiller. 1. I inaktiv tilstand trykker man på [OK] Musikafspiller. 2. Tryk på <Valg> Afspillerindstillinger. 3. Juster indstillingerne for at tilpasse din musikafspiller. 4. Tryk på <Gem>. 35 Opret en afspilningsliste 1. I inaktiv tilstand trykker man på [OK] Musikafspiller Afspilningslister. Gem radiostationer automatisk 1. Forbind den medfølgende håndfri enhed til telefonens multifunktionsstik. 2. I inaktiv tilstand trykker man på [OK] Programmer FM-radio. 3. Tryk på [OK] for at aktivere FM-radioen. Benyt avancerede funktioner 4. Tryk på <Valg> Automatisk indstilling. 5. Tryk på <Ja> for at bekræfte (om nødvendigt). Radioen søger og gemmer automatisk de tilgængelige stationer. 36 Brug den trådløse Bluetooth-funktion Brug af værktøjer og programmer Lær at betjene din mobiltelefons værktøjer og andre programmer.

10 Lær om din telefons muligheder for forbindelse til andre trådløse enheder for udveksling af data og anvendelse af håndfri funktioner. Tænd den trådløse Bluetooth-funktion 1. I inaktiv tilstand trykker man på [OK] Indstillinger Netværksindstillinger Bluetooth Aktivering Til. 2. For at tillade andre enheder at se din telefon skal du vælge Min telefons synlighed Til. Brug af værktøjer og programmer Find og forbind med andre Bluetoothenheder 1. I inaktiv tilstand trykker man på [OK] Indstillinger Netværksindstillinger Bluetooth Mine enheder Søg efter ny enhed. 2. Gå til en enhed, og tryk på <Vælg> Indtast en PIN-kode for den trådløse Bluetoothfunktion eller den anden Bluetooth-enheds PIN-kode, hvis den har en, og tryk på <OK>. Når ejeren af den anden enhed indtaster den samme kode eller accepterer forbindelsen, er forbindelsen opnået. Modtag data med den trådløse Bluetooth-funktion 1. Indtast PIN-koden for den trådløse Bluetoothfunktion og tryk på <OK> (om nødvendigt). 2. Tryk på <Ja> for at bekræfte, at du gerne vil modtage data fra enheden (om nødvendigt). Send data med den trådløse Bluetoothfunktion 1. Vælg den fil eller post fra en af din telefons programmer, du ønsker at sende. 2. Tryk på <Valg> Send oplysninger om kontaktperson via, Send, Send via eller Send URL-adresse Bluetooth, Via bluetooth eller Via Bluetooth (når du sender kontaktdata, skal du angive, hvilke data der skal sendes). Brug af værktøjer og programmer Udskriv billeder Lær at udskrive dine billeder via et pc-datakabel (ekstraudstyr) eller den trådløse Bluetooth-funktion. For at bruge et pcdatakabel (ekstraudstyr): 1. Forbind multifunktionsstikket på din telefon til en kompatibel printer. 2. Åbn et billede. s Tryk på <Valg> Udskriv via USB. 4. Indstil udskriftsmuligheder, og udskriv billedet. 38 For at bruge den trådløse Bluetooth-funktion: 1. Åbn et billede. 2. Tryk på <Valg> Udskriv via Bluetooth. 3. Vælg en Bluetooth-printer og forbind telefonen med printeren. s Indstil udskriftsmuligheder, og udskriv billedet. 3. Gå til højre eller venstre til Til. 4. Gå ned og tryk på [OK] for at åbne modtagerlisten. 5. Tryk på <Valg> Telefonbog for at åbne din kontaktliste. 6. Gå til en kontakt og tryk på <Vælg>. Brug af værktøjer og programmer 7. Vælg en nummertype (om nødvendigt). Aktiver Tyverisporing Hvis nogen indsætter et nyt SIM- eller USIM-kort i din telefon, sender tyverisporing automatisk kontaktnummeret til to modtagere for at hjælpe dig med at finde og få din telefon tilbage. Sådan aktiveres Tyverisporing: 1. I inaktiv tilstand trykker man på [OK] Indstillinger Sikkerhed Tyverisporing. 2. Indtast din adgangskode og tryk på <Bekræft>. 8. Når du er færdig med at vælge kontakter, trykker du på [OK] for at vende tilbage til modtagerlisten. 9. Gå ned og indtast afsenderens navn. 10. Tryk på <Valg> Gem <Besvar>. 39 Optag og afspil stemmenotater Lær at betjene din telefons diktafon. 3. Styr afspilningen med følgende taster: Tast Optag et stemmenotat 1. I inaktiv tilstand trykker man på [OK] Programmer Diktafon. Brug af værktøjer og programmer OK Lydstyrke Funktion Afbryd midlertidigt, eller genoptag afspilning Juster lydstyrke op eller ned Venstre: Spol tilbage i en fil Højre: Spol frem i en fil Ned: Stop afspilning 2. Tryk på [OK] for at starte optagelsen. 3. Indtal dit notat ind i mikrofonen. 4. Når du er færdig med at tale, skal du trykke ned på navigationstasten. Navigering Brug Java-spil og -programmer Lær at bruge spil og programmer, der bygger på den prisvindende Java-teknologi. Afspil et stemmenotat 1. På diktafonskærmen trykker man på <Valg> Mine stemmeklip. 2. Vælg en fil. Sådan spiller du spil 1. I inaktiv tilstand trykker man på [OK] Filhåndtering Spil og mere Vælg et spil på listen og følg instruktionerne på skærmen. De tilgængelige spil kan variere alt efter serviceudbyder eller område. Spillenes styring og valgmuligheder kan variere. Tilføj feeds Sådan tilføjer du ved at indtaste RSS-feedets adresse: 1. I inaktiv tilstand trykkes på [OK] Programmer RSS-læser Mine Feeds. 2. Vælg Hent feed. 3. Indtast adressen på et RSS-feed, og tryk på <OK>. 4. Vælg det feed, du ønsker, og kontroller detaljerne. 5. Tryk på <Opret abonnement>. 6. Tryk på <Valg> Tilføj ny for at tilføje flere feeds (om nødvendigt). Sådan tilføjer du ved at søge på et webfeed på en hjemmeside: 1. I inaktiv tilstand trykker man på [OK] Programmer RSS-læser Søg. 2. Indtast en webadresse for at søge efter webfeeds, og tryk på <Søg>. 41 Kør programmer 1. I inaktiv tilstand trykker man på [OK] Filhåndtering Spil og mere et program. 2. Tryk på <Valg> for at få adgang til en liste over forskellige valgmuligheder og indstillinger til dit program. Brug af værktøjer og programmer Brug RSS-læseren Lær at bruge RSS-læseren for at modtage de seneste nyheder og oplysninger fra dine yndlingshjemmesider. 3. Vælg det feed, du ønsker, og kontroller detaljerne. 4. Tryk på <Opret abonnement> for at gemme i Mine Feeds. Overfør billeder og videoklip til nettet Lær at postere dine billeder og videoklip på billeddelingssider og blogs. Læs RSS-feeds 1. I inaktiv tilstand trykker man på [OK] Programmer RSS-læser Mine Feeds. 2. Tryk på <Valg> Opdater Valgt eller Alle for at modtage det nyeste indhold. 3. Vælg et feed en opdateret post. Brug af værktøjer og programmer Aktiver ShoZu-kontoen 1. Tryk i inaktiv tilstand på [OK] Indstillinger Programindstillinger MobileBlog-indstillinger ShoZu-aktivering. 2. Vælg Til. 3. Tryk på <Ja> for at bekræfte. 4. Følg instruktionerne på skærmen for at aktivere kontoen. Tilpas dine RSS-læserindstillinger 1. I inaktiv tilstand trykker man på [OK] Programmer RSS-læser Indstillinger. 2. Tilpas indstillingerne efter dine ønsker. 3. Tryk på [OK] eller <Gem>. 42 Opret en ny destination 1.

11 I inaktiv tilstand trykker man på [OK] Indstillinger Programindstillinger MobileBlog-indstillinger Destinationer. 2. Tryk på <Valg> Opret ny. 3. Følg instruktionerne på skærmen for at tilføje en ny destinationsside. 4. Gentag trin 2 og 3 ovenfor for at tilføje flere destinationer. Opret og se verdensure Lær at se klokkeslættet i et andet land eller en anden by, og få vist verdensure på din skærm. Opret et verdensur 1. I inaktiv tilstand trykker man på [OK] Programmer Verdenstid. 2. Tryk på <Valg> Tilføj. 3. Gå til højre eller venstre til en tidszone. 4. For at indstille sommer-/vintertid skal du gå ned og trykke på [OK]. 5. Tryk på <OK> for at gemme dit verdensur. 6. For at tilføje flere verdensure gentages trin 2 til 5 ovenfor. Brug af værktøjer og programmer Upload en fil 1. Vælg eller tag/optag et billede eller en video i en applikation, som f.eks. Filhåndtering eller Kamera. 2. Tryk på <Valg> Overfør til web. 3. Vælg den destination, du ønsker at postere til. 4. Indtast et nyt filnavn og oplysninger, og tryk på <Overfør>. 43 Tilføj et verdensur til din skærm I tilstanden dobbelturvisning kan du få vist ure med to forskellige tidszoner på din skærm. Når du har valgt verdensure: 1. I inaktiv tilstand trykker man på [OK] Programmer Verdenstid. 2. Gå til det verdensur, du ønsker at tilføje, og tryk på <Valg> Indstil som andet ur. 3. Tryk på <Valg> Skærmindstillinger. 4. Gå til højre eller venstre til Dobbel. 5. Gå ned, og gå derefter til venstre eller højre til en dobbelturstil. 6. Tryk på <Gem>. Indstil og brug alarmer Lær at indstille og styre alarmer for vigtige begivenheder. Indstil en ny alarm 1. Tryk i inaktiv tilstand på [OK] Alarmer. 2. Gå til en tom alarmposition og tryk på [OK]. 3. Indstil alarmdetaljerne. Du kan enten anvende FM-radioen eller en lyd som alarmtone. 4. Tryk på <Valg> Gem. Autotændfunktionen tænder automatisk telefonen og starter alarmen på det indstillede tidspunkt, hvis telefonen er slukket. Brug af værktøjer og programmer 44 Stop en alarm Når alarmen lyder: Tryk på <OK> eller [OK] for at stoppe en alarm uden at udskyde den. Tryk på <OK> eller [OK] for at stoppe en alarm og udskyde den, eller tryk på <Slumre> eller en vilkårlig tast for afbryde alarmen i udskydelsesperioden. Brug lommeregneren 1. I inaktiv tilstand trykker man på [OK] Programmer Lommeregner. 2. Brug de taster, der svarer til lommeregnerens skærm, for at foretage simple matematiske udregninger. Brug af værktøjer og programmer Omregn valutaer eller måleenheder 1. I inaktiv tilstand trykker man på [OK] Programmer Omregner en omregningstype. 2. Indtast valutaer eller måleenheder og enheder i de relevante felter. Inaktiver en alarm 1. I inaktiv tilstand trykker man på [OK] Alarmer. 2. Gå til den alarm, du ønsker at inaktivere, og tryk på [OK]. 3. Gå ned (om nødvendigt). 4. Gå til højre eller venstre til Fra. 5. Tryk på [OK]. 45 Indstil en nedtælling 1. I inaktiv tilstand trykker man på [OK] Programmer Nedtæller. 2. Tryk på <Indstil>. 3. Indtast de timer eller minutter, der skal tælles ned, og tryk på <OK>. 4. Tryk på [OK] for at starte eller midlertidigt afbryde nedtællingen. 5. Når nedtællingen er slut, trykkes på <OK> for at stoppe alarmen. 3. Når du er færdig, trykkes på <Stop>. 4. Tryk på <Nulstil> for at slette de registrerede tider. Opret en ny opgave 1. I inaktiv tilstand trykker man på [OK] Programmer Opgaver. 2. Tryk på <Valg> Tilføj ny. 3. Indtast opgavens detaljer. 4. Tryk på <Valg> Gem. Brug af værktøjer og programmer Brug stopuret 1. I inaktiv tilstand trykker man på [OK] Programmer Stopur. 2. Tryk på [OK] for at starte og registrere omgangstider. 46 Opret et tekstnotat 1. I inaktiv tilstand trykker man på [OK] Programmer Notater. 2. Tryk på <Valg> Tilføj ny. 3. Indtast din notattekst og tryk på [OK]. Brug din kalender Lær at ændre kalendervisningen og oprette begivenheder. Skift kalendervisningen 1. I inaktiv tilstand trykker man på [OK] Kalender. 2. Tryk på <Valg> Vis efter Dag eller Uge. Brug af værktøjer og programmer Opret en begivenhed 1. I inaktiv tilstand trykker man på [OK] Kalender. 2. Tryk på <Valg> Tilføj ny en begivenhedstype. 3. Indtast begivenhedens detaljer. 4. Tryk på [OK], eller tryk på <Valg> Gem. 47 Fejlsøgning Hvis du har problemer med din mobiltelefon, kan du prøve disse procedurer til fejlsøgning, før du kontakter en servicetekniker. Følgende meddelelser kan blive vist, når du tænder din telefon: Meddelelse Prøv at løse dette problem: Isæt SIMKontrollér, at SIM- eller USIMkort kortet er sat korrekt i. Telefonlås Når telefonlåsen er sat til, skal du indtaste den adgangskode, du har valgt. Meddelelse Prøv at løse dette problem: Når du bruger telefonen for første gang, eller når PIN-kode kræves, skal du indtaste den PIN-kode, PIN-lås du fik med SIM- eller USIM-kortet. Dette kan inaktiveres ved at bruge PIN-kontrol-menuen. Dit SIM- eller USIM-kort er spærret, som regel som følge af flere forkerte indtastninger af din PIN-kode. dig til et andet område, og forsøg igen. Visse valgmuligheder kan kun benyttes med abonnement. Kontakt din serviceudbyder for flere detaljer. Du indtaster et nummer, men opkaldet foretages ikke. Kontrollér, at du ikke har aktiveret opkaldsspærre for telefonnummeret. En anden person kan ikke kalde op til dig. Kontrollér, at din telefon er tændt. Kontrollér, at du ikke har aktiveret opkaldsspærre for telefonnummeret. En anden person kan ikke høre dig tale under et opkald. Fejlsøgning Kontrollér, at du ikke dækker den indbyggede mikrofon. Kontrollér, at mikrofonen er tæt på din mund. Kontroller, hvis du bruger en håndfri enhed, at den er korrekt forbundet. Telefonen bipper, og batteriikonet blinker. Batteriniveauet er lavt. Genoplad eller udskift batteriet for at fortsætte med at bruge telefonen. b Opkaldets lydkvalitet er dårlig.

12 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Kontrollér, at du ikke blokerer telefonens indbyggede antenne. dig til et andet område, og forsøg igen. Du vælger en kontakt, der skal kaldes op til, men opkaldet foretages ikke. Kontrollér, at det rigtige nummer er gemt i kontaktlisten. Genindtast og gem nummeret, hvis det er nødvendigt. Fejlsøgning Batteriet oplader ikke korrekt, eller telefonen slukker nogle gange af sig selv. Batteriets stik kan være beskidte. Tør begge gyldne kontakter af med en ren, blød klud, og prøv at lade batteriet op igen. Hvis batteriet ikke længere vil lade helt op, skal det gamle batteri bortskaffes på korrekt vis og erstattes med et nyt batteri. Din telefon er varm at røre ved. Når du bruger flere applikationer på samme tid, bruger din telefon mere strøm og kan blive varm. Dette er helt normalt og har ikke indflydelse på din telefons levetid eller ydelse. c Indeks alaramer oprette, 44 alarmer inaktivere, 45 stoppe, 45 baggrund 21 batteri indikator for lavt batteri, 17 installation, 15 opladning, 17 Bluetooth aktivere, 37 modtage data, 38 sende data, 38 browser se webbrowser Flightmode-profil 19 FM-radio gemme stationer, 36 lytte til, 26 foto se billeder, 26 tage, 25 udskrive, 38 genveje 21 genvejstaster se genveje d høretelefoner 22 hukommelseskort 18 internet se webbrowser Java åbne applikationer, 41 starte spil, 40 kalender se værktøjer, kalender konferenceopkald se opkald, konference Indeks kontakter oprette grupper, 32 søge efter, 25 tilføje, 25 lås se telefonlås lommeregner se værktøjer, lommeregner Indeks mobilsporer 39 multimedier se beskeder musikafspiller lytte til musik, 27 oprette afspilningslister, 35 synkronisering, 34 tilpasning, 35 nedtæller se værktøjer, nedtæller notat se tekst- eller stemmenotater omregner se værktøjer, omregner opgaver se værktøjer, opgaver lydløs profil 20 lydstyrke lydstyrke af tastelyde, 20 opkaldslydstyrke, 22 meddelelser læse , 24 læse tekst, 24 se multimedier, 24 sende , 23 sende tekst, 22 e opkald avancerede funktioner, 29 basale funktioner, 21 besvare flere opkald, 30 besvare, 22 foretage flere opkald, 30 foretage, 21 fra telefonbog, 31 internationale numre, 31 konference, 30 Ringe tilbage til ubesvarede opkald, 29 se ubesvarede, 29 seneste opkald, 29 radio se FM-radio ringetone 20 RSS-læser se værktøjer, RSS-læser Samsung PC Studio 34 SIM-kort 15 skabeloner indsætte, 33 multimedie, 33 tekst, 32 stemmenotater afspille, 40 optage 40 stopur se værktøjer, stopur tastelyde 20 tekst indtaste, 23 meddelelser, 22 oprette notater, 46 oprette opgaver, 46 telefonlås 21 ur se verdensur værktøjer alarm, 44 kalender, 47 lommeregner, 45 mobilblog, 42 nedtæller, 46 omregner, 45 opgaver, 46 RSS-læser, 41 stopur, 46 verdensur indstille dobbeltvisning, 44 oprette, 43 Videoklip optage, 26 visitkort 31 webbrowser åbne hjemmeside, 28 tilføje bogmærker, 28 Windows Media Player 34 Indeks f Overensstemmelseserklæring (R&TTE) Vi, Samsung Electronics Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EF. Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV] i direktiv 1999/5/EF, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder: BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Identifikationsmærke: 0168 Den tekniske dokumentation opbevares hos: Samsung Electronics QA Lab. og udleveres på anmodning. (Repræsentant i EU) Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK* Yong-Sang Park/S. Manager (Udgivelsessted og dato) (Navn og underskrift fra bemyndiget person) * Dette er ikke adressen på Samsungs servicecenter. Adressen og telefonnummeret på Samsungs servicecenter findes på garantibeviset eller kan fås ved henvendelse til den forhandler, der solgte telefonen. erklærer under eneansvar, at GSM-mobiltelefonen : SGH-L700 som denne erklæring er gældende for, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre normative dokumenter. SIKKERHED EMC EN : 2001+A11:2004 EN V ( ) EN V1.3.1 ( ) EN V1.2.1 ( ) EN V1.3.1 ( ) EN : 2001 EN : 2006 EN V9.0.2 ( ) EN V ( ) EN V2.2.1 ( ) EN V3.2.1 ( ) EN V3.2.1 ( ) SAR RADIO.

Dele af indholdet af denne manual kan afvige fra din telefon afhængigt af telefonens software eller din serviceudbyder.

Dele af indholdet af denne manual kan afvige fra din telefon afhængigt af telefonens software eller din serviceudbyder. Dele af indholdet af denne manual kan afvige fra din telefon afhængigt af telefonens software eller din serviceudbyder. Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på http://www.samsung.dk.

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG GT-E2370 http://da.yourpdfguides.com/dref/3378765

Din brugermanual SAMSUNG GT-E2370 http://da.yourpdfguides.com/dref/3378765 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SGH-Z540 Brugervejledning

SGH-Z540 Brugervejledning SGH-Z540 Brugervejledning Vigtige sikkerhedsforskrifter Manglende overholdelse af disse regler kan medføre fare eller være ulovligt. Trafiksikkerhed Du må ikke betjene en håndholdt telefon, når du kører.

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

S8000 Brugervejledning

S8000 Brugervejledning S8000 Brugervejledning Sådan bruges vejledningen Denne brugervejledning er udarbejdet specielt til at guide dig gennem mobiltelefonens funktioner og muligheder. Se "Introduktion til din mobiltelefon",

Læs mere

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed

Læs mere

Serenata. Vejledning

Serenata. Vejledning Serenata Vejledning 2 Om denne vejledning Denne vejledning er udarbejdet specielt til at guide dig gennem telefonens funktioner. Før du læser vejledningen, bør du kende betydningen af følgende symboler:

Læs mere

GPRS-TELEFON SGH-X450

GPRS-TELEFON SGH-X450 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-X450 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG GT-B2710 http://da.yourpdfguides.com/dref/3378764

Din brugermanual SAMSUNG GT-B2710 http://da.yourpdfguides.com/dref/3378764 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG GT-B2710 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Bluetooth-tilslutninger Bluetooth-profiler Dette system arbejder med Bluetooth trådløs kommunikationsteknologi. Enheder med Bluetooth-funktioner kan uden

Læs mere

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 * En del af indholdet i denne manual kan afvige fra din telefon afhængigt af det installerede software eller din serviceudbyder. DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Brugervejledning Vigtige oplysninger Læs venligst hæftet Vigtige oplysninger, før du bruger din mobiltelefon. Oplev mere. Find ud af, hvordan. Fyld den med pop og lad den rocke. Del

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG GALAXY S6 64GB http://da.yourpdfguides.com/dref/5794275

Din brugermanual SAMSUNG GALAXY S6 64GB http://da.yourpdfguides.com/dref/5794275 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-300 Brugervejledning til CarMenu

Nokia-bilsæt CK-300 Brugervejledning til CarMenu Nokia-bilsæt CK-300 Brugervejledning til CarMenu 9207836 1. udgave DA 0434 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T280i Tillykke med din nye Sony Ericsson T280i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Håndfri Bluetooth-højttaler

Håndfri Bluetooth-højttaler Håndfri Bluetooth-højttaler Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske apparater skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Introduktion............................... 4 Opkald.................................. 14 Kontakter................................ 21 Meddelelser..............................

Læs mere

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Samling...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...5 Opladning af batteriet...6 Telefonoversigt...7 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10 Hukommelse...11 Telefonens

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning 9203661 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-96W overholder de væsentlige

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

easypocket basic easypocket advanced

easypocket basic easypocket advanced easypocket basic easypocket advanced Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning K330 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson K330. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger

Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger 9211373 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-23 overholder de væsentligste krav

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

JABRA EVOLVE 65. Brugermanual. jabra.com/evolve65

JABRA EVOLVE 65. Brugermanual. jabra.com/evolve65 Brugermanual jabra.com/evolve65 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

* Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder.

* Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Din brugermanual JABRA BT3010 http://da.yourpdfguides.com/dref/3333034

Din brugermanual JABRA BT3010 http://da.yourpdfguides.com/dref/3333034 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Telefonoversigt...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...6 Opladning af batteriet...6 Maksimering af batteriets ydeevne...6 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10

Læs mere

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUGERHÅNDBOG ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03194A Dansk. 01/2003. Rev.2.0

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUGERHÅNDBOG ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03194A Dansk. 01/2003. Rev.2.0 DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUGERHÅNDBOG ELECTRONICS Printed in Korea Code No.: GH68-03194A Dansk. 01/2003. Rev.2.0 Indhold Vigtige sikkerhedshensyn........................ 7 Udpakning.....................................

Læs mere

GT-I8000 Brugervejledning

GT-I8000 Brugervejledning GT-I8000 Brugervejledning Læs dette først! Hvis du har brug for information, instruktioner og tips til at lære mere om din enhed, er der flere muligheder: Hjælpesystem (på din telefon) - din telefon har

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71)

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Indhold Billeder... side 1 Video... side 2 Lyd... side 3 Noter... side 3 SMS... side 4 Søg på internettet... side 5 Overføre filer fra telefonen

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

INDHOLD. Synkronisering af data...10 INDSTILLINGER FOR SYNKRONISERING... 12 INDSTILLINGER I LOTUS NOTES... 13 INDSTILLINGER I LOTUS ORGANIZER...

INDHOLD. Synkronisering af data...10 INDSTILLINGER FOR SYNKRONISERING... 12 INDSTILLINGER I LOTUS NOTES... 13 INDSTILLINGER I LOTUS ORGANIZER... BRUGERHÅNDBOG INDHOLD INDHOLD INDHOLD.................................. 2 INTRODUKTION............................. 3 Twig PC Tools............................ 3 Præsentation af grænsefladen..............

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Dansk 92 www.logitech.com/support/type-s

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

DANSK. Kortfattet Instruktion - Dansk

DANSK. Kortfattet Instruktion - Dansk DANSK 3 Kortfattet Instruktion - Dansk Velkommen til en verden af Android TM NGM. Tak for dit køb af NGM Dynamik Stylo. Med denne enhed kan du få adgang til de mange funktioner i Android TM OS 4.2.1 Jelly

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en guide der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Velkommen til den mobile verden

Velkommen til den mobile verden Velkommen til den mobile verden Hos Call me fokuserer vi på at gøre det nemt for dig at købe din nye mobil, mobilt bredbånd eller mobiltilbehør. Du kan handle på www.callme.dk, når du har tid og til priser

Læs mere

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods.

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods. FAQ Generel information om Leitz mobilladere: 1. Hvor længe holder 3-i-1 lader/transportable USB lader: Alle Leitz ladere er traditionelle batterier som typisk anvendes i laptops, smartphones og lignende

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG C6625 http://da.yourpdfguides.com/dref/2593078

Din brugermanual SAMSUNG C6625 http://da.yourpdfguides.com/dref/2593078 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på din telefon. Dette afhænger af telefonens software og din tjenesteudbyder.

Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på din telefon. Dette afhænger af telefonens software og din tjenesteudbyder. Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på din telefon. Dette afhænger af telefonens software og din tjenesteudbyder. Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere