GPRS-TELEFON SGH-X450

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GPRS-TELEFON SGH-X450"

Transkript

1 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-X450 ELECTRONICS World Wide Web Printed in Korea Code No.: GH A Danish. 05/2004. Rev. 1.0

2 Indhold Vigtige sikkerheds-foranstaltninger... 7 Udpakning... 9 Din telefon Telefonens udseende Skærm Serviceindikator Kom godt i gang Isættelse af SIM-kort Opladning af batteriet Sådan tændes og slukkes telefonen Valg af funktioner og indstillinger Opkaldsfunktioner Sådan foretages et opkald Indstilling af lydstyrken Besvare et opkald Visning af ubesvarede opkald Hurtigt skift til Lydløs Muligheder under et opkald Parkering af et opkald Brug af menufunktionerne Sådan slås mikrofonen fra (Mikrofon fra) Sådan slås tastetoner fra/sendes tastetoner Sådan sendes DTMF-toner Søgning efter et nummer i Telefonbog Sådan besvares et andet opkald Sådan foretages et konferenceopkald Indtaste tekst Ændring af indtastningstilstanden Brug af T9-tilstanden Brug af alfabettilstanden Brug af taltilstanden Brug af symboltilstanden

3 Indhold Indhold Brug af menuerne Åbning af en menufunktion ved at rulle Åbning af en menufunktion ved hjælp af en genvej 48 Oversigt over menufunktioner Telefonbog Gemme et nummer med et navn Brug af indtastningsfunktioner i telefonbogen Søgning efter et nummer i Telefonbog Redigering af en opkaldsgruppe Hurtigopkald Sletning af alle registreringer i Telefonbog Kontrol af hukommelsesstatus Brug af SDN (Service Dialling Numbers) Tekst beskeder Indbakke (Menu 1.1) Udbakke (Menu 1.2) Skriv ny (Menu 1.3) Skabeloner (Menu 1.4) Indstillinger (Menu 1.5) Slet alle (Menu 1.6) Hukommelsesstatus (Menu 1.7) Telefonsvarer (Menu 1.8) Gruppemeddelelse (Menu 1.9) Billed beskeder Indbakke (Menu 2.1) Udbakke (Menu 2.2) Klade (Menu 2.3) Skriv ny (Menu 2.4) Skabeloner (Menu 2.5) Slet alle (Menu 2.6) Hukommelsesstatus (Menu 2.7) Opsætning (Menu 2.8) MMS-profil (Menu 2.9) Opkalds funktioner Ubesvarede opkald (Menu 3.1) Indgående opkald (Menu 3.2) Udgående opkald (Menu 3.3) Slet alle (Menu 3.4) Varighed (Menu 3.5) Opkaldspris (Menu 3.6) Lyd Indstillinger Ringetone (Menu 4.1) Ringestyrke (Menu 4.2) Alarmtype (Menu 4.3) Tastaturtone (Menu 4.4) Beskedtone (Menu 4.5) Klaptone (Menu 4.6) Tænd/sluk (Menu 4.7) Ekstra toner (Menu 4.8) Telefon Indstillinger Skærminstilling (Menu 5.1) Hilsen (Menu 5.2) Eget nummer (Menu 5.3) Sprog (Menu 5.4) Sikkerhed (Menu 5.5) Ekstra indstillinger (Menu 5.6) Genvej (Menu 5.7) Nulstil indstillinger (Menu 5.8) Planlægning Alarm (Menu 6.1) Kalender (Menu 6.2) Tid & dato (Menu 6.3) Lommeregner (Menu 6.4) Opgaveliste (Menu 6.5) Talenotat (Menu 6.6) Valutaomregning (Menu 6.7) Netværks tjenester Viderestilling (Menu 7.1) Opkaldsspærring (Menu 7.2) Banke på (Menu 7.3) Valg af netværk (Menu 7.4) Vis nummer (Menu 7.5) Lukket brugergruppe (CUG) (Menu 7.6) Valg af bånd (Menu 7.7) Under holdning

4 Indhold WAP-browser (Menu 8.1) Spil (Menu 8.2) Lyde (Menu 8.3) Billeder (Menu 8.4) Slet alle (Menu 8.5) Hukommelsesstatus (Menu 8.6) Fejlfinding Adgangskoder Adgangskode til telefonen PIN-kode PUK-kode PIN2-kode PUK2-kode Spærring af adgangskode Oplysninger om sundhed og sikkerhed SAR-godkendelse Forholdsregler i forbindelse med brug af batterier 148 Trafiksikkerhed Driftsmiljø Elektronisk udstyr Miljøer med eksplosionsfare Nødopkald Andre vigtige sikkerhedsoplysninger Vedligeholdelse Ordliste Indeks Hurtig oversigt

5 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Læs disse retningslinjer, før du tager mobiltelefonen i brug. Manglende overholdelse af disse regler kan medføre fare eller være ulovligt. Trafiksikkerhed Du må ikke bruge en håndholdt telefon, når du kører. Parker først køretøjet. Sluk telefonen under tankning Du må ikke bruge telefonen, mens du tanker, f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af brændstof eller kemikalier. Sluk telefonen om bord på fly Mobiltelefoner kan forårsage forstyrrelser. Det er både ulovligt og farligt at bruge dem om bord på fly. Sluk telefonen på hospitaler Sluk for telefonen, når du er i nærheden af medicinsk udstyr. Følg alle gældende retningslinjer og regler. Forstyrrelser Alle mobiltelefoner kan påvirkes af forstyrrelser, der kan påvirke ydeevnen. Særlige regler Overhold de regler, der findes i særlige områder, og sluk altid telefonen, når det er forbudt at bruge den, eller når der er risiko for forstyrrelser eller anden fare, f.eks. på hospitaler. Fornuftig brug Må kun bruges i normal brugsstilling (holdt op til øret). Undgå unødvendig kontakt med antennen, når telefonen er tændt særligt når den er i brug. 7

6 Vigtige sikkerheds-foranstaltninger Nødopkald Sørg for, at telefonen er tændt, og at der er forbindelse til netværket. Indtast nødopkaldsnummeret for dit land, og tryk derefter på tasten. Hvis bestemte funktioner er slået til, skal disse slås fra, før du kan foretage et nødopkald. Oplysningerne skal være så nøjagtige som muligt. Du må ikke afbryde opkaldet, før du får lov til det. Udpakning Æsken indeholder følgende: telefon Rejseadapter Vand Telefonen er ikke vandtæt. Sørg for, at den ikke bliver våd. Tilbehør og batterier Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung. Brug af tilbehør, der ikke er godkendt, kan beskadige telefonen og være farligt. Brug kun godkendte batterier, og oplad kun batteriet med en af Samsung godkendt oplader. Autoriseret service Telefonen må kun installeres og repareres af autoriseret personale. Yderligere oplysninger om sikkerhed findes under Oplysninger om sundhed og sikkerhed" på side 147. FORSIGTIG DER KAN OPSTÅ EKSPLOSIONSFARE, HVIS BATTERIET UDSKIFTES MED ET BATTERI AF FORKERT TYPE. Bemærk: Æskens indhold afhænger af, hvilket land du bor i. Derudover kan du købe følgende tilbehør til telefonen hos din lokale Samsung-forhandler: Batterioplader Øremikrofon Brugervenligt håndfri sæt Adapter til bilens cigarettænder Bærerem Datasæt batteri Brugervejledning FØLG ANVISNINGERNE FOR BORTSKAFFELSE AF BRUGTE BATTERIER. 8 9

7 Din telefon Telefonens udseende Følgende tegning giver en oversigt over telefonens vigtigste elementer: Med åben telefonklap Med lukket telefonklap Stik til håndfri sæt Antenne Din telefon Serviceindikator Telefonklap Funktionstast (venstre) Lydstyrke og menuvisning Opkald og menuvalg Annuller/ tilbage/slet Højttaler Hovedskærm Serviceindikator Navigationstaster (Op/Ned/ Venstre/Højre) Funktionstast (højre) Tast til WAPbrowser Tænd/sluk og lukning af menu Alfanumeriske taster Tast (funktionstaster) Beskrivelse Udfører de funktioner, der angives af teksten over dem på nederste linje af skærmen. I menutilstand: Ruller gennem menufunktioner og registreringer i telefonbogen med tasten Op og Ned. Den venstre tast skifter til det foregående niveau, og den højre tast vælger den aktuelle menu. I inaktiv tilstand: Tasten Op og Ned giver dig hurtig og direkte adgang til dine foretrukne menufunktioner. Yderligere oplysninger om genveje findes på side 106. I inaktiv tilstand: Starter WAPbrowseren (Wireless Application Protocol). Specialtaster Stik til oplader Mikrofon Bruges til at foretage eller besvare et opkald. I inaktiv tilstand: Åbner listen over opkald. I menutilstand: Vælger en menufunktion eller gemmer indtastede oplysninger, f.eks. et navn i telefonbogen eller i SIMhukommelsen

8 Din telefon Din telefon Tast Beskrivelse (fortsat) Sletter tegn på skærmen. I menutilstand: Skifter til det foregående niveau. Afslutter et opkald. Kan også bruges til at tænde og slukke telefonen, når den holdes nede. I menutilstand: Annullerer dine indtastninger og skifter til inaktiv tilstand. I inaktiv tilstand: Giver hurtig adgang til telefonsvareren, når den holdes nede. Bruges til at indtaste tal, bogstaver og specialtegn. Skærm Skærmens udseende Skærmen består af tre områder: Menu Navn Ikoner Område til tekst og grafik Visning af funktionstaster 12 Bruges til forskellige ting i forskellige funktioner. Hvis den holdes nede under indtastning af et telefonnummer, og du trykker på tasten, indsættes en pause. I inaktiv tilstand: Ringer op til det sidste udgående eller indgående opkald, når holdes nede. (på venstre side af telefonen) Justerer højttalerens lydstyrke under opkald. I inaktiv tilstand med telefonklappen åben: Justerer tastaturets lydstyrke. I menutilstand: Ruller gennem menufunktioner og registreringer i telefonbogen. Område Øverste linje Midterste linjer Nederste linje Beskrivelse Viser forskellige ikoner. Se side 14. Her vises beskeder, anvisninger og indtastede oplysninger, f.eks. det telefonnummer, der ringes op til. Viser de funktioner, der i øjeblikket er tildelt de to funktionstaster. 13

9 Din telefon Din telefon Ikoner Ikon Beskrivelse (fortsat) Ikon Beskrivelse Viser den styrke, signalet modtages med. Jo flere søjler der er, jo stærkere er signalet. Vises under et opkald. Hvis dit SIM-kort understøtter ALS (Alternate Line Service), bliver dette ikon muligvis vist sammen med tallet 1 eller 2 (eller begge tal). Eksempel:,,. Vises, når du er uden for netværkets dækningsområde. Når dette ikon vises, kan du ikke foretage eller modtage opkald. Vises, når der er nye eller ikke-aflyttede talebeskeder. Hvis dit SIM-kort understøtter ALS (Alternate Line Service), bliver dette ikon muligvis vist som,,. Vises, når der er nye eller ulæste beskeder. Vises, når der er nye eller ulæste multimediebeskeder. Vises, når du har indstillet en alarm til at ringe på et bestemt tidspunkt. Vises, når lyden er slået fra. Vises når viderestilling er slået til. Hvis dit SIM-kort understøtter ALS (Alternate Line Service), bliver dette ikon muligvis vist sammen med tallet 1 eller 2 (eller begge tal). Eksempel:,,. Vises, når du har forladt dit lokalområde og har etableret forbindelse til et andet netværk, f.eks. når du rejser i udlandet. Vises, når du er sluttet til GPRSnetværket. Vises, når du er inden for din hjemmezone. (Dette ikon vises kun, hvis tjenesteudbyderen understøtter dette.) Vises, når du er inden for din arbejdszone. (Dette ikon vises kun, hvis tjenesteudbyderen understøtter dette.) Vises, når du indstiller alarmtypen for indgående opkald til Vibration eller Vibra+melodi. Yderligere oplysninger findes på side 94. Vises, når Lydløs er slået til. Viser batteriniveauet. Jo flere søjler, der vises, jo mere strøm er der tilbage

10 Din telefon Baggrundslys Skærmen og tastaturet lyses op af et baggrundslys. Når du trykker på en tast eller åbner telefonklappen, aktiveres baggrundslyset i en bestemt periode, afhængigt af menuen Baggrundslys. Skærmen slukkes efter et minut for at spare på batteriet. Hvis du vil angive, hvor længe baggrundslyset skal være tændt, skal du bruge menuen Baggrundslys (Menu 5.1.4). Yderligere oplysninger findes på side 98. Du kan også indstille telefonen til kun at bruge baggrundslyset i et bestemt tidsrum. Dette gøres med menufunktionen Autolys (Menu 5.1.5). Yderligere oplysninger findes på side 99. Serviceindikator Serviceindikatoren findes på telefonklappen. Den blinker, når en service er tilgængelig på telefonen. Hvis du vil aktivere eller deaktivere serviceindikatoren, skal du indstille menufunktionen Serviceindikator (Menu 5.1.6). Yderligere oplysninger findes på side 99. Kom godt i gang Isættelse af SIM-kort Når du opretter et mobilabonnement, får du udleveret et SIM-kort med dine abonnementoplysninger, f.eks. PIN-kode, tilgængelige tjenester, osv. Vigtigt! SIM-kortet og kortets kontakter kan let tage skade af ridser og må ikke bøjes. Vær derfor forsigtig, når du håndterer, isætter eller fjerner kortet. SIM-kort skal opbevares utilgængeligt for børn. 1. Hvis telefonen er tændt, skal du slukke for den ved at holde tasten nede, indtil telefonen slukker. 2. Tag batteriet ud på følgende måde: ➀ Tryk på låsen over batteriet, og hold den nede. ➁ Skub batteriet i den viste retning, og løft det ud. Serviceindikator 16 17

11 Kom godt i gang Kom godt i gang 3. Skub SIM-kortet ind i SIM-kortstikket, så det låses på plads som vist. Sørg for, at kortets guldkontakter vender ind mod telefonen. 5. Skub batteriet ind mod telefonens bagside, indtil det klikker på plads. Bemærk: Når du skal fjerne SIM-kortet, skal det skubbes ud som vist og derefter tages ud af holderen. Opladning af batteriet Din telefon får strøm fra et genopladeligt Li-ionbatteri. Batteriet lades op med den rejseadapter, der følger med telefonen. Brug kun godkendte batterier og opladere. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til den lokale Samsung-forhandler. Rejseadapteren gør det muligt at bruge telefonen, mens batteriet lader op, men det giver en langsommere opladning af telefonen. 4. Sørg for, at tapperne på batteriet er ud for hullerne i telefonen, når du isætter batteriet. Bemærk: Før du bruger telefonen første gang, skal batteriet lades helt op. Det tager ca. 200 minutter at lade et afladt batteri helt op. 1. Når batteriet er sat i telefonen, skal du sætte rejseadapteren i stikket nederst på telefonen

12 Kom godt i gang Kom godt i gang 2. Sæt adapteren i stikket på en almindelig vægkontakt. Under opladningen viser batteriikonet øverst til højre på skærmen, at batteriet er ved at blive ladt op. 3. Når opladningen er færdig, er batterikonet helt fyldt, og meddelelsen "Opladning færdig" vises. Tag adapteren ud af vægkontakten. Stikket tages ud af telefonen ved at trykke på de grå tapper på begge sider af stikket og trække i stikket. Sådan tændes og slukkes telefonen Sådan tændes telefonen: 1. Åbn telefonklappen. 2. Hold tasten nede, indtil telefonen tændes. 3. Hvis du bliver bedt om at indtaste en adgangskode, skal du gøre dette og trykke på funktionstasten OK. Adgangskoden til telefonen er indstillet til " " fra fabrikken. Yderligere oplysninger findes på side 143. Telefonen søger efter netværket, og den aktuelle dato og klokkeslættet vises på skærmen. Når netværket er fundet, kan du foretage og modtage opkald. Bemærk: Du skal tage adapteren ud af vægkontakten, før batteriet tages ud af telefonen under opladning, ellers kan telefonen tage skade. Tjenesteudbyder 07:30 Ons 06 Mar Indikator for lavt batteriniveau Når batteriet er ved at være opbrugt, og der kun er få minutters taletid tilbage, giver batterisensoren dig besked på følgende måde: Et tomt batteriikon blinker ( ), du hører en advarselstone og en meddelelse vises på skærmen. Når batteriniveauet er så lavt, at telefonen ikke kan bruges, slukkes telefonen automatisk. Bemærk: Hvis du vil skifte sprog, skal du bruge funktionen Sprog (Menu 5.4). Yderligere oplysninger findes på side 101. Sådan slukkes telefonen: Menu Navn Hold tasten nede, indtil telefonen slukker

13 Kom godt i gang Kom godt i gang Valg af funktioner og indstillinger Din telefon indeholder en række funktioner, som kan gøre telefonen mere personlig. Funktionerne er opdelt i menuer og undermenuer, som du kan få adgang til ved hjælp af de to funktionstaster og. Hver menu og undermenu gør det muligt at få vist og ændre indstillinger i en bestemt funktion. Funktionstasternes roller afhænger af den aktuelt brugte funktion. Teksten nederst på skærmen umiddelbart over de to taster angiver den aktuelle funktion. Eksempel: Tjenesteudbyder 07:30 Ons 06 Mar Menu Navn Gør følgende, hvis du vil have vist eller vælge de tilgængelige funktioner eller indstillinger: 1. Tryk på den korrekte funktionstast. 2. Hvis du vil Skal du trykke på Vælge: Den viste funktion. Den markerede indstilling. Have vist den næste funktion eller markere den næste indstilling på listen. Skifte til den forrige funktion eller indstilling på listen. Gå et niveau op i hierarkiet. Funktionstasten Vælg eller Højre. Ned eller på venstre side af telefonen. Op eller på venstre side af telefonen. Venstre, funktionstasten eller tasten C. Skifte til inaktiv tilstand. Tasten. Tryk på den venstre funktionstast for at få adgang til menufunktioner. Tryk på den højre funktionstast for at få adgang til telefonbogen. Ved nogle funktioner skal du muligvis angive en adgangskode eller PIN-kode. Indtast den nødvendige kode, og tryk på funktionstasten OK. Bemærk: Når du åbner en liste med funktioner, er den aktuelle funktion markeret, men hvis der kun er to funktioner, f.eks. Til/Fra eller Aktiver/Deaktiver, markerer telefonen den funktion, der ikke er valgt, så du hurtigt kan vælge den

14 Opkaldsfunktioner Afslutte et opkald Opkaldsfunktioner Sådan foretages et opkald Når den inaktive skærm vises, skal du indtaste områdenummer og telefonnummer og trykke på tasten. Bemærk: Hvis et opkald ikke besvares, eller der er optaget, og du har valgt funktionen Autogenopkald i menuen Ekstra indstillinger (Menu 5.6), foretages der automatisk genopkald op til ti gange. Yderligere oplysninger findes på side 105. Foretage et opkald til udlandet 1. Tryk på tasten 0, og hold den nede. Tegnet + vises. 2. Indtast landekode, områdenummer, telefonnummer, og tryk derefter på tasten. Rette i et nummer Hvis du vil afslutte et opkald, skal du trykke kort på tasten. Foretage et genopkald Telefonen gemmer de opkald, du har foretaget, modtaget eller ikke har besvaret, hvis nummeret kan vises. Yderligere oplysninger findes på Opkaldsfunktioner" på side 24. Sådan finder du et nummer: 1. Hvis du har indtastet tegn på skærmen, skal du trykke på tasten for at skifte til inaktiv tilstand. 2. Tryk på tasten for at få vist en liste over de seneste opkald i den rækkefølge, de blev foretaget i. 3. Rul gennem opkaldene med Op eller Ned, indtil det ønskede nummer er markeret. Hvis du vil slette Skal du trykke på Det sidste ciffer, der vises. Et andet ciffer i nummeret. Hele skærmen. Tasten C. Navigationstasten, indtil markøren står umiddelbart til højre for det ciffer, der skal slettes. Tryk på tasten C. Du kan også indsætte et manglende ciffer ved at trykke på den korrekte tast. Tasten C og holde den nede i mere end et sekund

15 Opkaldsfunktioner Opkaldsfunktioner 4. Hvis du vil Skal du trykke på Indstilling af lydstyrken Ringe op til nummeret. Redigere nummeret. Slette nummeret. Slette alle numre på listen over opkald. Tasten. Funktionstasten Valg og vælge Rediger. Rediger nummeret efter behov. Yderligere oplysninger findes under side 24. Funktionstasten Valg og vælge Slet. Funktionstasten Valg og vælge Slet alle. Marker Alle opkald, og tryk på funktionstasten Slet. Når du bliver bedt om at bekræfte, skal du trykke på funktionstasten Ja. Hvis du vil indstille lydstyrken under et opkald, skal du bruge lydstyrketasterne, der findes i venstre side af telefonen. Tryk på tasten for at skrue op for lyden, og tryk på tasten for at skrue ned for lyden. Foretage et opkald fra telefonbogen Du kan gemme telefonnumre, som du ofte bruger, på SIM-kortet eller i telefonens hukommelse (kaldes samlet for Telefonbog). Du skal blot vælge det navn, som nummeret skal tilknyttes. Yderligere oplysninger om telefonbogen findes på side 54. Du kan også indstille lydstyrken for tastaturet med disse tre taster, hvis telefonen er i inaktiv tilstand, og klappen er åben

16 Opkaldsfunktioner Opkaldsfunktioner Besvare et opkald Når du modtager et opkald, ringer telefonen, og der vises en animation for indgående opkald. Hvis opkalderen findes, bliver det telefonnummer eller navn, der er gemt i telefonbogen, vist. 1. Åbn telefonklappen, hvis den ikke er åben. Tryk på tasten eller funktionstasten Accepter for at besvare det indgående opkald. Når funktionen Vilkårlig svartast er markeret i menuen Ekstra indstillinger (Menu 5.6), kan du trykke på en vilkårlig tast for at besvare et opkald (du kan dog ikke bruge tasten og funktionstasten Afvis). Se side 105. Når funktionen Aktiv klap er valgt i menuen Ekstra indstillinger (Menu 5.6), skal du blot åbne telefonklappen for at besvare opkaldet. Se side 105. Bemærk: Hvis du vil afvise et opkald, skal du trykke på en lydstyrketast og holde den nede, før du åbner telefonklappen, eller trykke på funktionstasten Afvis eller tasten. 2. Afslut opkaldet ved at lukke telefonklappen eller trykke på tasten. Bemærk: Du kan besvare et opkald, mens du bruger Telefonbog eller menufunktioner. Når du afslutter et opkald, skifter skærmen tilbage til den funktion, som du brugte sidst. Visning af ubesvarede opkald Hvis du ikke kan besvare et opkald, kan du se, hvem der har ringet, så du kan ringe tilbage, hvis du abonnerer på denne tjeneste. Når der findes ubesvarede opkald, vises antallet af ubesvarede opkald på den inaktive skærm. Sådan vises det ubesvarede opkald med det samme: 1. Åbn telefonklappen, hvis den er lukket. 2. Tryk på funktionstasten Vis. Hvis der er ubesvarede opkald, vises det seneste opkald. 3. Hvis du vil Skal du trykke på Rulle gennem de ubesvarede opkald. Ringe til det viste nummer. Redigere eller slette nummeret på et ubesvaret opkald. Op eller Ned. Tasten. Funktionstasten Vælg. Se nedenfor. Redigere nummeret på et ubesvaret opkald Bemærk: Når nummeret på et ubesvaret opkald ikke er tilgængeligt, vises funktionen Rediger ikke. 1. Tryk på funktionstasten Valg. 2. Tryk på Op eller Ned for at markere funktionen Rediger

17 Opkaldsfunktioner Opkaldsfunktioner 3. Tryk på funktionstasten Vælg. 4. Rediger nummeret som ønsket. 5. Hvis du vil Skal du trykke på Ringe op til nummeret. Gemme telefonsvareren. Tasten. Slette et ubesvaret opkald 1. Tryk på funktionstasten Valg. Funktionstasten Gem og indtaste det ønskede navn og den ønskede placering. Yderligere oplysninger findes på side Tryk på Op eller Ned for at markere funktionen Slet. Hurtigt skift til Lydløs Tilstanden Lydløs er praktisk, når du ikke ønsker, at telefonen skal kunne høres, f.eks. i et teater. Hvis telefonen er i inaktiv tilstand, skal du trykke på tasten og holde den nede, indtil telefonen skifter til "Lydløs", og ikonet Lydløs ( ) vises. I tilstanden Lydløs ændres lydindstillingerne på følgende måde: Funktion Alarmtype (Menu 4.3) Tastaturtone (Menu 4.4) Beskedtone (Menu 4.5) Klaptone (Menu 4.6) Sluktone (Menu 4.7) Ny indstilling Vibration Fra Kun lys Fra Fra 3. Tryk på funktionstasten Vælg. Ekstra toner (Menu 4.8) Fra Du kan til enhver tid trykke på tasten for at lukke funktionen Ubesvaret opkald. Bemærk: Du kan få adgang til funktionen Ubesvaret opkald ved at vælge menufunktionen Ubesvarede opkald (Menu 3.1). Yderligere oplysninger findes på side 89. Hvis du vil afslutte og aktivere den forrige lydindstilling igen, skal du trykke på tasten og holde den nede, indtil "Afslut lydløs" vises. Ikonet Lydløs ( ) vises ikke mere. Bemærk: Når du slukker for telefonen, deaktiveres Lydløs automatisk

18 Muligheder under et opkald Telefonen indeholder en række funktioner, som du kan bruge under et opkald. Parkering af et opkald Du kan parkere det aktuelle opkald, når du ønsker det. Du kan også foretage et andet opkald under et igangværende opkald, hvis netværket understøtter denne tjeneste. Når du har et aktivt opkald og et parkeret opkald, kan du skifte mellem de to opkald, gøre det parkerede opkald til det aktive opkald og parkere det andet opkald. Tryk på funktionstasten Parker for at parkere et opkald. Når du ønsker det, kan parkeringen ophæves ved at trykke på funktionstasten Ophæv parkering. Sådan foretages et opkald under et igangværende opkald: 1. Indtast det telefonnummer, som du ønsker at ringe op til, eller vælg det i telefonbogen. Yderligere oplysninger om søgning efter et nummer i Telefonbog findes på side Tryk på tasten for at foretage det andet opkald. eller Det første opkald parkeres automatisk. Muligheder under et opkald 1. Parker det aktuelle opkald ved at trykke på funktionstasten Parker. 2. Foretag det andet opkald på normal vis. Hvis du vil skifte mellem de to opkald, skal du blot trykke på funktionstasten Skift. Det aktuelle opkald parkeres, og det parkerede opkald aktiveres, så du kan fortsætte samtalen med den anden person. Når du vil afslutte opkaldet, skal du trykke på tasten, som du plejer. Brug af menufunktionerne Du kan få adgang til de vigtigste menufunktioner under et opkald. 1. Tryk på funktionstasten Valg. 2. Tryk på funktionstasten OK, når Menu er markeret. 3. Tryk på Op eller Ned for at rulle gennem menulisten. Bemærk: Nogle menuer kan ikke bruges under et opkald. De er deaktiveret på listen. 4. Når den ønskede menu er markeret, skal du trykke på funktionstasten Vælg. 5. Hvis den valgte menu har undermenuer, skal du gentage trin 4 og 5. Yderligere oplysninger om tilgængelige menufunktioner findes på side

19 Muligheder under et opkald Muligheder under et opkald Sådan slås mikrofonen fra (Mikrofon fra) Du kan slå telefonens mikrofon fra midlertidigt, så den anden person ikke kan høre dig. Eksempel: Du vil sige noget til en person i lokalet, men ønsker ikke, at andre skal høre det. Sådan slås mikrofonen fra midlertidigt: 1. Tryk på funktionstasten Valg. 2. Tryk på Ned for at markere funktionen Mikrofon fra. 3. Tryk på funktionstasten OK. Den anden person kan ikke høre dig. Sådan slås mikrofonen til igen: 1. Tryk på funktionstasten Valg. 2. Tryk på Ned for at markere funktionen Mikrofon til. 3. Tryk på funktionstasten OK. Den anden person kan høre dig igen. Sådan slås tastetoner fra/sendes tastetoner Disse funktioner gør det muligt at slå tastetoner til og fra. Hvis funktionen Tastaturtoner fra er markeret, høres der ingen tastetoner. Du kan dermed trykke på taster under et opkald, uden at der høres forstyrrende tastetoner. Bemærk: Hvis du skal kommunikere med telefonsvarere eller computerstyrede telefonsystemer, skal funktionen Send tastaturtoner være valgt. Sådan sendes DTMF-toner Du kan sende DTMF-toner (Dual Tone Multi- Frequency) for det aktuelle nummer på skærmen under et opkald. Denne funktion er nyttig i forbindelse med indtastning af en adgangskode eller et kontonummer, når du ringer op til et automatisk system, f.eks. en banktjeneste. Sådan sendes DTMF-toner: 1. Når der er forbindelse til telefonsystemet, skal du trykke på funktionstasten Valg. 2. Tryk på Ned for at markere funktionen Send DTMF. 3. Tryk på funktionstasten OK. 4. Indtast det nummer, du vil sende, og tryk på funktionstasten OK. Tonerne for det viste nummer sendes

20 Muligheder under et opkald Muligheder under et opkald Søgning efter et nummer i Telefonbog Du kan søge efter et telefonnummer i telefonbogen under et opkald. 1. Tryk på funktionstasten Valg. 2. Tryk på Ned for at markere funktionen Telefonbog. 3. Tryk på funktionstasten OK. Registreringerne i telefonbogen vises. 4. Indtast det navn, som du vil søge efter. Hvis du indtaster de første bogstaver i navnet, vises den første registrering i telefonbogen, der svarer til det, du har indtastet. 5. Hvis du vil have vist den markerede registrering, skal du trykke på funktionstasten Vis. Yderligere oplysninger om telefonbogen findes på side 54. Sådan besvares et andet opkald Du kan besvare et indgående opkald under et igangværende opkald, hvis netværket understøtter denne tjeneste, og du har indstillet menufunktionen Banke på (Menu 7.3) til Aktiver. Se side 124. Banke på-tonen gør dig opmærksom på indgående opkald. Sådan besvares et opkald under et igangværende opkald: 1. Tryk på tasten for at besvare det indgående opkald. Det første opkald parkeres automatisk. 2. Hvis du vil skifte mellem de to opkald, skal du trykke på funktionstasten Skift. 3. Hvis du vil afslutte det parkerede opkald, skal du trykke på funktionstasten Valg og vælge funktionen Afslut parkeret. Tryk på tasten for at afslutte det aktuelle opkald

21 Muligheder under et opkald Muligheder under et opkald Sådan foretages et konferenceopkald Et konferenceopkald er en netværkstjeneste, der gør det muligt for op til seks personer at deltage samtidig i et telefonmøde eller en telefonkonference. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen. Foretage et konferenceopkald 1. Ring op til den første deltager på normal vis. 2. Ring op til den anden deltager på normal vis. Det første opkald parkeres automatisk. 3. Tryk på funktionstasten Valg, og vælg funktionen Tilføj for at føje den første deltager til konferenceopkaldet. Tryk på funktionstasten OK. 4. Hvis du vil føje en ny person til konferenceopkaldet, skal du ringe op til personen på normal vis og trykke på funktionstasten Valg. Vælg funktionen Tilføj, og tryk på funktionstasten OK. Du kan tilføje indgående opkald ved at besvare opkaldet, trykke på funktionstasten Valg og vælge funktionen Tilføj. Gentag efter behov. Føre en privat samtale med en deltager 1. Tryk på funktionstasten Valg, og vælg funktionen Vælg en. Tryk på funktionstasten OK. Deltagerlisten vises. 3. Når funktionen Privat er markeret, skal du trykke på funktionstasten OK. Du kan nu føre en privat samtale med personen. De andre deltagere kan stadig tale med hinanden. 4. Tryk på funktionstasten Valg, og vælg funktionen Tilføj for at vende tilbage til konferenceopkaldet. Tryk på funktionstasten OK. Alle deltagere i konferenceopkaldet kan nu høre hinanden. Fjerne en deltager 1. Tryk på funktionstasten Valg, og vælg funktionen Vælg en. Tryk på funktionstasten OK. Deltagerlisten vises. 2. Marker en person på listen ved at trykke på Op eller Ned, og tryk derefter på funktionstasten Vælg eller tasten. 3. Tryk på Ned for at vælge funktionen Fjern, og tryk på funktionstasten OK. Forbindelsen til den pågældende deltager afbrydes, men du kan fortsat tale med de andre. 4. Når du vil afslutte konferenceopkaldet, skal du lukke telefonklappen eller trykke på tasten. 2. Marker en person på listen ved at trykke på Op eller Ned, og tryk derefter på funktionstasten Vælg eller tasten

22 Indtaste tekst Efterhånden som du bruger telefonen, vil du få brug for at indtaste tekst, f.eks. når du gemmer et navn i telefonbogen, opretter en personlig hilsen eller planlægger aktiviteter i kalenderen. Du kan indtaste alfanumeriske tegn ved hjælp af telefonens tastatur. Telefonen har følgende tilstande til indtastning af tekst: Indtaste tekst Ændring af indtastningstilstanden Når markøren står i et felt, hvor du kan indtaste tegn, vises indikatoren for tekstindtastning på skærmen. Eksempel: Når du skriver en tekstbesked Skriv ny T9-tilstand Denne tilstand gør det muligt at indtaste ord med kun ét tryk pr. bogstav. De enkelte taster på tastaturet er tildelt mere end ét bogstav. Når du f.eks. trykker én gang på tasten 5 vises J, K eller L. T9-tilstanden sammenligner automatisk din indtastning med den integrerede ordbog for at finde det korrekte ord, hvilket betyder, at du skal bruge langt færre tryk end med den traditionelle alfabettilstand. Alfabettilstand Denne tilstand gør det muligt at indtaste bogstaver ved at trykke på tasten med det ønskede bogstav én, to, tre eller fire gange, indtil bogstavet vises. Taltilstand Denne tilstand gør det muligt at indtaste tal. Valg Hvis du vil vælge Skal du trykke på den højre funktionstast, indtil T9-tilstand vises. Se side 42. Alfabettilstand vises. Se side 44. Taltilstand vises. Se side 45. Indikator for tekstindtastning Symboltilstand Denne tilstand gør det muligt at indsætte forskellige symboler og specialtegn. Symboltilstand Symbollisten vises. Se side

23 Indtaste tekst Brug af T9-tilstanden T9-tilstanden til prædikativ indtastning af tekst gør det muligt at indtaste alle tegn med et enkelt tryk på en tast. Denne indtastningstilstand er baseret på en integreret ordbog. Sådan indtastes et ord i T9-tilstand: 1. Når du er i T9-tilstand, kan du begynde at indtaste et ord ved at trykke på tasterne 2 til 9. Tryk kun én gang på hver tast for at skrive et bogstav. Eksempel: Sådan indtastes "HELJO" i T9- tilstand: Tryk på tasten 4, 3, 5, 5 og 6. Det indtastede ord vises på skærmen. Det ændres muligvis, hver gang du trykker på en tast. 2. Indtast hele ordet, før du redigerer eller sletter det. 3. Hvis ordet er korrekt, kan du begynde at indtaste det næste ord. Eller du kan trykke flere gange på tasten 0, Op eller Ned for at få vist mulige ord for de taster, som du har trykket på. Eksempel: Både "KAT" og "LAV" ligger på tasterne 5, 2 og 8. Telefonen viser det mest almindelige ord først. Sådan føjes et nyt ord til T9-ordbogen: Indtaste tekst 1. Når du har trykket på de taster, der svarer til det ord, som du vil tilføje, skal du trykke på tasten 0 eller Ned for at få vist alternative ord. 2. Når du trykker på tasten 0 eller Ned ved det sidste alternative ord, vises Tilføj på skærmens nederste linje. Tryk på funktionstasten Tilføj. 3. Du kan også vælge at slette ordet med tasten C og indtaste det ord, som du vil tilføje i alfabettilstand. Se side Tryk på funktionstasten OK. Ordet føjes til T9-ordbogen og bliver det første ord for den tilknyttede tastkombination. Bemærk: Denne funktion understøttes muligvis ikke for alle sprog. Hvis du vil indsætte punktum, bindestreg eller apostrof, skal du trykke på tasten 1. Du kan bruge tasten til at skifte mellem store og små bogstaver i T9-tilstand. Der er tre typer: Små bogstaver ( ), stort begyndelsesbogstav ( Ab ) og store bogstaver ( ). Markøren flyttes med Højre og Venstre. Tryk på tasten C for at slette bogstaver. Tryk på tasten C, og hold den nede for at slette alt på skærmen. 4. Indsæt et mellemrum mellem ordene ved at trykke på tasten

24 Indtaste tekst Indtaste tekst Brug af alfabettilstanden Brug tasterne 1 til 0 til at indtaste tekst. 1. Tryk på tasten for det pågældende bogstav: - Én gang for det første bogstav - To gange for det andet bogstav - Osv. 2. Vælg de andre bogstaver på samme måde. Bemærk: Markøren flytter sig mod højre, når du trykker på en anden tast. Hvis du skal indtaste det samme bogstav to gange eller et andet bogstav, der ligger på samme tast, skal du vente et par sekunder, indtil markøren automatisk har flyttet sig til højre, og derefter vælge det næste bogstav. Se skemaet nedenfor for en oversigt over tilgængelige tegn: Tryk på tasten for at indsætte et mellemrum. Du kan bruge tasten til at skifte mellem store og små bogstaver i alfabettilstand. Der er tre typer: Små bogstaver ( ), stort begyndelsesbogstav ( Ab ) og store bogstaver ( ). Markøren flyttes ved hjælp af navigationstasten. Tryk på tasten C for at slette bogstaver. Tryk på tasten C, og hold den nede for at slette alt på skærmen. Brug af taltilstanden Taltilstanden gør det muligt at indtaste tal i en tekstbesked. Tryk på de taster, der svarer til de cifre, som du vil indtaste. Tast Mellemrum Tegn i den viste rækkefølge Store bogstaver Små bogstaver 44 45

25 Indtaste tekst Brug af symboltilstanden Symboltilstanden gør det muligt at indsætte symboler i en tekstbesked. SYMBOL Brug af menuerne Telefonen indeholder en række funktioner, som du kan bruge til at tilpasse den efter dine behov. Disse funktioner er placeret i menuer og undermenuer. Du kan let få adgang til menuer og undermenuer ved at rulle med navigationstasterne eller ved at bruge genveje. Åbning af en menufunktion ved at rulle 46 Hvis du vil Skal du trykke på Vælge et symbol. OK 10 Tilbage Den pågældende taltast. Vise flere symboler. Op eller Ned. Indsætte et symbol i din besked. Annullere indtastningen og vende tilbage til den oprindelige tilstand. Funktionstasten OK. Funktionstasten Tilbage. 1. I inaktiv tilstand: Tryk på funktionstasten Menu for at aktivere menutilstanden. 2. Brug Op eller Ned til at vælge en hovedmenu, f.eks. Telefon Indstillinger. Tryk på funktionstasten Vælg eller Højre for at åbne menuen. 3. Hvis menuen indeholder undermenuer, f.eks. Sprog, kan du få adgang til disse ved at rulle med Op og Ned og trykke på funktionstasten Vælg eller Højre. Hvis den valgte menu indeholder flere funktioner, skal du gentage dette trin. 4. Hvis du vil Skal du trykke på Rulle gennem menuer. Op eller Ned eller bruge og på venstre side af telefonen. Bekræfte den valgte indstilling. Skifte til det foregående niveau i menuen. Afslutte menuen uden at ændre indstillingerne. Funktionstasten Vælg eller Højre. Funktionstasten eller Venstre. Tasten. 47

26 Brug af menuerne Brug af menuerne Åbning af en menufunktion ved hjælp af en genvej Menupunkter, f.eks. undermenuer og funktioner, er nummereret og kan hurtigt åbnes ved hjælp af de tilknyttede genvejsnumre. Genvejsnummeret vises nederst til højre ved siden af på skærmen. Du skal blot trykke på funktionstasten Menu og indtaste nummeret på den ønskede menu. Bemærk: Numrene på de enkelte menuer findes på oversigten på side 49. De svarer muligvis ikke til menunumrene på telefonen, dette afhænger af de tjenester, der understøttes af SIM-kortet. Eksempel: Åbning af funktionen Sprog. 1. Tryk på funktionstasten Menu. 2. Tryk på tasten 5 for Telefon Indstillinger. 3. Tryk på tasten 4 for Sprog. De tilgængelige sprog vises. Oversigt over menufunktioner Følgende er en oversigt over telefonens menustruktur, der viser nummeret på hver funktion og den side, hvor du kan finde en beskrivelse af funktionen. Bemærk: Hvis du bruger et SIM AT-kort, der understøtter flere tjenester, vises menuen SIM AT, når du skifter til menutilstand ved at trykke på funktionstasten Menu. Yderligere oplysninger findes i vejledningen til SIM-kortet. 1. Tekst beskeder (se side 66) 1.1 Indbakke 1.2 Udbakke 1.3 Skriv ny 1.4 Skabeloner 1.5 Indstillinger Indstilling 1 * Indstilling 2 * Fælles indst. 1.6 Slet alle 1.7 Hukommelsesstatus SIM-hukommelse Telefonhukommelse CB-hukommelse 1.8 Telefonsvarer Tilslut til Telefonsvarer Telefonsvarer 1.9 Gruppemeddelelse Læs Modtag Kanalliste Sprog * Vises kun, hvis dette understøttes af SIM-kortet

27 Brug af menuerne Brug af menuerne 2. Billed beskeder (se side 77) 2.1 Indbakke 2.2 Udbakke 2.3 Klade 2.4 Skriv ny 2.5 Skabeloner 2.6 Slet alle 2.7 Hukommelsesstatus 2.8 Opsætning Kvittering for afsendelse Læs svar Automatisk hentning Medd. kategori Skjul nummer Udløbsdato Leveringstid Prioritet Kvittering tilladt Varighed sidevisning 2.9 MMS-profil 3. Opkalds funktioner (se side 89) 3.1 Ubesvarede opkald 3.2 Indgående opkald 3.3 Udgående opkald 3.4 Slet alle 3.5 Varighed Sidste opkald Alle udgående Alle indgående Nulstil timere 3.6 Opkaldspris * Pris sidste opkald Pris i alt Makspris Nulstil tællere Indstil makspris Pris/enhed 4. Lyd Indstillinger (se side 93) 4.1 Ringetone 4.2 Ringestyrke 4.3 Alarmtype 4.4 Tastaturtone 4.5 Beskedtone SMS-tone SMS-CB-tone 4.6 Klaptone 4.7 Tænd/sluk 4.8 Ekstra toner 5. Telefon Indstillinger (se side 97) 5.1 Skærminstilling Tapet Menuvisning Lysstyrke Baggrundslys Autolys Serviceindikator Grafisk logo 5.2 Hilsen 5.3 Eget nummer 5.4 Sprog 5.5 Sikkerhed PIN-kontrol Skift PIN Telefonlås Skift adgangskode SIM-lås Privacy FDN-tilstand * Skift PIN2-kode * 5.6 Ekstra indstillinger 5.7 Genvej Op Ned 5.8 Nulstil indstillinger 50 * Vises kun, hvis dette understøttes af SIM-kortet. * Vises kun, hvis dette understøttes af SIM-kortet. 51

28 Brug af menuerne Brug af menuerne 6. Planlægning (se side 107) 6.1 Alarm Enkelt alarm Daglig alarm Vækkeopkald Slå alarm fra Autotænd 6.2 Kalender 6.3 Tid & dato Indstil klokkeslæt Indstil dato Verdenstid Tidsformat 6.4 Lommeregner 6.5 Opgaveliste 6.6 Talenotat Indspil Notatsliste Slet alle 6.7 Valutaomregning 7. Netværks tjenester (se side 120) 7.1 Viderestilling Viderestil altid Optaget Intet svar Ikke tilgængelig Annuller alle 7.2 Opkaldsspærring Alle udgående Internationale Internationale undt. eget net Alle indgående Indgående når i udland Annuller alle Skift kode for spærring 7.3 Banke på 7.4 Valg af netværk 7.5 Vis nummer 7.6 Lukket brugergruppe Indeksliste Uden for CUG Standardgruppe Deaktiver * 7.7 Valg af bånd 8. Under holdning (se side 129) 8.1 WAP-browser Startside Foretrukne Indstillinger Tøm Cache WAP Push-besked 8.2 Spil 8.3 Lyde 8.4 Billeder 8.5 Slet alle 8.6 Hukommelsesstatus Spil Lyde & billeder 52 * Vises kun, hvis funktionen Lukket brugergruppe er aktiveret. 53

29 Telefonbog Du kan gemme telefonnumre og navne på SIMkortet og i telefonens hukommelse. Selvom de er adskilt rent fysisk, fungerer de som én enhed, der kaldes Telefonbog. Gemme et nummer med et navn Der er to måder at gemme et nummer på: Med funktionstasten Gem i inaktiv tilstand. Med funktionen Ny registrering i menuen Telefonbog. Gemme et nummer i inaktiv tilstand Når du begynder at indtaste et nummer, vises Gem over den venstre funktionstast, så du kan gemme nummeret i telefonbogen. 1. Indtast det nummer, som du vil gemme. Bemærk: Hvis du laver en fejl, når du indtaster et nummer, kan du rette fejlen med tasten C. Yderligere oplysninger findes på side Når det korrekte nummer vises, skal du trykke på funktionstasten Gem. 3. Vælg et ikon, der angiver den kategori, som nummeret skal gemmes under. Der er tre tilgængelige kategorier: : Mobilnumre : Arbejdsnumre : Privatnumre Telefonbog 4. Vælg en hukommelse, enten SIM eller Telefon, ved at trykke på Op eller Ned, og tryk på funktionstasten Vælg. Bemærk: Når du skifter telefon, bliver de numre, som du har gemt på SIM-kortet automatisk tilgængelige på den nye telefon, hvorimod numre, som du har gemt i telefonens hukommelse, skal indtastes igen. 5. Indtast et navn, og tryk på funktionstasten OK. Den maksimale længde for et navn afhænger af SIM-kortet. Yderligere oplysninger om indtastning af tegn findes på side Hvis du ikke ønsker at gemme et nummer og et navn på den placering, som telefonen foreslår, skal du trykke på tasten C for at slette placeringsnummeret og indtaste en anden placering med taltasterne. 7. Tryk på funktionstasten OK for at gemme navn og nummer. Når du har gemt oplysningerne, viser telefonen den seneste registrering i telefonbogen. 8. Hvis du vil Skal du trykke på Bruge indtastningsfunktione rne Skift til den inaktive skærm Funktionstasten Valg. Yderligere oplysninger findes på side 57. Tasten. Hvis du vil vælge en kategori, skal du trykke på Venstre eller Højre og derefter trykke på funktionstasten Vælg

30 Telefonbog Telefonbog Gemme et nummer med menuen Telefonbog 1. Når den inaktive skærm vises, skal du trykke på funktionstasten Navn. 2. Rul til Ny registrering ved at trykke på Op eller Ned, og tryk derefter på funktionstasten Vælg. 3. Vælg det ikon, der angiver den kategori, som nummeret skal gemmes under, ved at trykke på Venstre eller Højre, og tryk derefter på funktionstasten Vælg. Brug af indtastningsfunktioner i telefonbogen Tryk på funktionstasten Valg, når du åbner en registrering i telefonbogen for at få adgang til registreringens funktioner. Hvis du vil Vælge den markerede funktion. Skal du trykke på Funktionstasten Vælg. Bemærk: -ikonet ( ) er tilgængeligt i dette trin. Dette gør det muligt at gemme en e- mail-adresse i stedet for et telefonnummer. Markere en anden indstilling. Op eller Ned, indtil den ønskede indstilling er markeret. 4. Vælg en hukommelse, enten SIM eller Telefon, ved at trykke på Op eller Ned og trykke på funktionstasten Vælg. 5. Indtast et navn, og tryk på funktionstasten OK. Den maksimale længde for et navn afhænger af SIM-kortet. Yderligere oplysninger om indtastning af tegn findes på side Indtast det nummer eller den adresse, du ønsker at gemme, og tryk på funktionstasten Gem. 7. Fortsæt fra trin 6 på side 55 for at gemme nummeret. Følgende funktioner er tilgængelige: Sæt ind: Gør det muligt at indsætte nummeret i normal opkaldstilstand. Brug denne indstilling til at ringe op til et nummer, der minder om et nummer i telefonbogen, f.eks. ved opkald til samme kontor, men med et andet lokalnummer. Brug tasten C til at ændre nummeret som ønsket. Yderligere oplysninger findes på side 24. Når du er parat til at foretage opkaldet, skal du trykke på tasten. Rediger: Gør det muligt at redigere navnet og nummeret. Vælg En registrering for at ændre nummer for det valgte navn. Hvis du ændrer navnet, gemmes nummeret separat. Vælg Alle registreringer for at ændre navn for registreringen

31 Telefonbog Telefonbog Slet: Gør det muligt at slette navnet og nummeret i Telefonbog. Du bliver bedt om at bekræfte, at du ønsker at slette navnet og nummeret ved at trykke på funktionstasten Ja. Kopier: Gør det muligt at kopiere navnet og nummeret til en anden placering. Brug denne indstilling til at gemme et nummer, der minder om et, der allerede er gemt i hukommelsen. Når nummeret er kopieret, kan du redigere og gemme det i telefonbogen. Opkaldsgruppe: Gør det muligt at organisere registreringerne i din telefonbog i opkaldsgrupper, så telefonen gør opmærksom på opkald fra en person i en af dine grupper på en bestemt måde. Du kan vælge mellem ti forskellige grupper. Hvis du vil fjerne en registrering fra en gruppe, skal du vælge funktionen Ingen gruppe. Yderligere oplysninger om ændring af egenskaber for opkaldsgrupper findes på side 60. Tilføj registrering: Gør det muligt at føje et nyt nummer til det aktuelt valgte navn. Søgning efter et nummer i Telefonbog Når du har gemt numre i telefonbogen, kan du søge efter dem på to måder: via et navn eller en opkaldsgruppe. 58 Søge efter et nummer via et navn 1. Når den inaktive skærm vises, skal du trykke på funktionstasten Navn. 2. Tryk på funktionstasten Vælg, når Søg er markeret. Du bliver bedt om at indtaste et navn. 3. Indtast de første bogstaver i det navn, som du vil søge efter. Den første registrering i telefonbogen, der svarer til det, du har indtastet, vises først. 4. Hvis du vil Skal du trykke på Vise den markerede registrering. Vælge en anden registrering Søge efter et navn, der starter med et andet bogstav. 5. Når du har fundet registreringen, skal du trykke på tasten for at ringe til nummeret, eller trykke på funktionstasten Valg for at få adgang til funktionerne i telefonbogen. Yderligere oplysninger findes på side 57. Søge efter et nummer via en opkaldsgruppe Funktionstasten Vis. Op eller Ned, indtil indstillingen er markeret. Tasten for det bogstav, som du vil indtaste. 1. Når den inaktive skærm vises, skal du trykke på funktionstasten Navn. 2. Rul til Søg i gruppe ved at trykke på Op eller Ned, og tryk derefter på funktionstasten Vælg. Du bliver bedt om at indtaste et gruppenavn. 3. Indtast de første bogstaver i det gruppenavn, som du vil søge efter. 59

32 Telefonbog Telefonbog 60 Den første gruppe i telefonbogen, der svarer til den opkaldsgruppe, du har indtastet, vises øverst. 4. Rul eventuelt til den ønskede gruppe ved at trykke på Op eller Ned, og tryk på funktionstasten Vis. Registreringerne i opkaldsgruppen vises. 5. Hvis du vil Skal du trykke på Vise den markerede registrering. Vælge en anden registrering. Funktionstasten Vis. Op eller Ned, indtil den ønskede registrering er markeret. 6. Når du har fundet registreringen, skal du trykke på tasten for at ringe til nummeret, eller trykke på funktionstasten Valg for at få adgang til funktionerne i telefonbogen. Yderligere oplysninger findes på side 57. Redigering af en opkaldsgruppe 1. Når den inaktive skærm vises, skal du trykke på funktionstasten Navn. 2. Rul til Rediger gruppe ved at trykke på Op eller Ned, og tryk derefter på funktionstasten Vælg. 3. Rul gennem gruppelisten ved at trykke på Op eller Ned. 4. Når den ønskede gruppe er markeret, skal du trykke på funktionstasten Valg. 5. Vælg og skift funktioner efter behov. Følgende funktioner er tilgængelige: Ringetone: Gør det muligt at vælge den ringetone, der skal bruges, når du modtager et taleopkald fra en person i gruppen. SMS-tone: Gør det muligt at vælge den ringetone, der skal bruges, når du modtager en besked fra en person i gruppen. Grafik: Gør det muligt at vælge det ikon, der skal vises, når du modtager et opkald fra en person i gruppen. Gruppenavn: Gør det muligt at tildele gruppen et navn. Yderligere oplysninger om indtastning af tegn findes på side Når du har ændret indstillingerne, skal du trykke på tasten C eller. Hurtigopkald Når du har gemt telefonnumre i Telefonbog, kan du oprette op til otte registreringer for hurtigopkald, så du hurtigt kan foretage opkald blot ved at trykke på den tilknyttede taltast. Oprette hurtigopkald 1. Når den inaktive skærm vises, skal du trykke på funktionstasten Navn. 2. Rul til Hurtigopkald ved at trykke på Op eller Ned, og tryk derefter på funktionstasten Vælg. 3. Vælg den tast, som du vil tildele et hurtigopkaldsnummer. Du kan bruge tasterne 2 til 9. Tryk på funktionstasten OK. 61

33 Telefonbog Telefonbog Bemærk: Hvis du allerede har tildelt tasten et nummer, vises Valg i stedet for OK over funktionstasten. Gå til trin Vælg en registrering på listen i telefonbogen, og tryk på funktionstasten Vis. 5. Hvis registreringen indeholder flere numre, skal du vælge et nummer ved at trykke på Op eller Ned. Tryk derefter på funktionstasten Vælg. 6. Når du har tildelt tasten et nummer, kan du få adgang til følgende funktioner ved at trykke på funktionstasten Valg: Skift: Gør det muligt at tildele tasten et andet nummer. Slet: Gør det muligt at slette indstillingen, så tasten ikke er tildelt et nummer. Slet alle: Gør det muligt at slette indstillingerne for alle taster, så ingen af tasterne er tildelt numre. Nummer: Gør det muligt at se, hvilket nummer der er tildelt tasten. 7. Når du er færdig med at angive funktioner, skal du trykke på tasten C eller. Foretage hurtigopkald fra telefonbogen Hvis du vil foretage et hurtigopkald til de numre, der er tildelt tast 2 til 9, skal du trykke på den korrekte tast og holde den nede. Bemærk: Tast 1 er reserveret til nummeret på telefonsvareren. Sletning af alle registreringer i Telefonbog Du kan slette alle registreringer i den valgte hukommelse eller i begge hukommelser. 1. Når den inaktive skærm vises, skal du trykke på funktionstasten Navn. 2. Rul til Slet alle ved at trykke på Op eller Ned, og tryk derefter på funktionstasten Vælg. 3. Du tømmer den ønskede hukommelse ved at markere den (Alle, SIM eller Telefon) og trykke på funktionstasten Marker. Du kan fjerne markeringen ved at trykke på funktionstasten Fjern markering. 4. Når du er færdig med at markere, skal du trykke på funktionstasten Slet for at slette registreringerne i den valgte telefonbog. 5. Indtast adgangskoden til telefonen, og tryk på funktionstasten OK. Bemærk: Adgangskoden er indstillet til " " fra fabrikken. Se side 102, hvis du vil ændre den. 6. Når du bliver bedt om at bekræfte, skal du trykke på funktionstasten Ja. Hvis du vil annullere sletningen, skal du trykke på funktionstasten Nej. 7. Når du er færdig med at slette, skal du trykke på tasten C eller

TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400

TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400 World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed

Læs mere

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 * En del af indholdet i denne manual kan afvige fra din telefon afhængigt af det installerede software eller din serviceudbyder. DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

GPRS-TELEFON SGH-E800

GPRS-TELEFON SGH-E800 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-E800 World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

TRI-BAND GPRS TELEFON SGH-S300M

TRI-BAND GPRS TELEFON SGH-S300M * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon, til telefon afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. TRI-BAND GPRS TELEFON SGH-S300M ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

* Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder.

* Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea

Læs mere

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUGERHÅNDBOG ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03194A Dansk. 01/2003. Rev.2.0

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUGERHÅNDBOG ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03194A Dansk. 01/2003. Rev.2.0 DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUGERHÅNDBOG ELECTRONICS Printed in Korea Code No.: GH68-03194A Dansk. 01/2003. Rev.2.0 Indhold Vigtige sikkerhedshensyn........................ 7 Udpakning.....................................

Læs mere

* Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret, eller din tjenesteudbyder.

* Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret, eller din tjenesteudbyder. * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret, eller din tjenesteudbyder. World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea

Læs mere

Printed in Korea Code No.: GH A Danish. 10/2004. Rev. 1.0

Printed in Korea Code No.: GH A Danish. 10/2004. Rev. 1.0 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den, software du har installeret, eller din tjenesteudbyder. World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea

Læs mere

Printed in Korea Code No.:GH68-07195A Danish. 07/2005. Rev 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-07195A Danish. 07/2005. Rev 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på telefonen. Dette afhænger af, hvilken software du har installeret og din tjenesteudbyder. * Telefonen og dens udstyr ser muligvis anderledes

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

Printed in Korea Code No.:GH68-07452A Danish. 08/2005. Rev 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-07452A Danish. 08/2005. Rev 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. * Telefonen og dens tilbehør ser muligvis anderledes ud end på

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

SGH-E730 Brugervejledning

SGH-E730 Brugervejledning SGH-E730 Brugervejledning Vigtige sikkerhedsforskrifter Det kan være farligt eller ulovligt at undlade at overholde følgende sikkerhedsforskrifter. Tænk altid på trafiksikkerheden Tal ikke i håndholdt

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG SGH-Z300 http://da.yourpdfguides.com/dref/1132581

Din brugermanual SAMSUNG SGH-Z300 http://da.yourpdfguides.com/dref/1132581 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SGH-Z540 Brugervejledning

SGH-Z540 Brugervejledning SGH-Z540 Brugervejledning Vigtige sikkerhedsforskrifter Manglende overholdelse af disse regler kan medføre fare eller være ulovligt. Trafiksikkerhed Du må ikke betjene en håndholdt telefon, når du kører.

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

Printed in Korea Code No.:GH68-11621A Danish. 06/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-11621A Danish. 06/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på telefonen. Dette afhænger af, hvilken software du har installeret og din tjenesteudbyder. * Telefonen og dens tilbehør ser muligvis anderledes

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

GPRS-TELEFON SGH-E710

GPRS-TELEFON SGH-E710 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-E710 World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning.

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning 9351308 Udgave 3 Nokia is a trademark of Nokia Corporation, Finland. Navi is a trademark

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3210 http://da.yourpdfguides.com/dref/527591

Din brugermanual NOKIA 3210 http://da.yourpdfguides.com/dref/527591 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Lær telefonen at kende 7 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 16 Valg af ringesignal,

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Brugervejledning. 9352009 2. udgave

Brugervejledning. 9352009 2. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Brugervejledning 9352009 2.

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG SGH-R210LB http://da.yourpdfguides.com/dref/787187

Din brugermanual SAMSUNG SGH-R210LB http://da.yourpdfguides.com/dref/787187 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis.

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis. KANSO M100 indeholder mobiltelefon batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 750 mah) dock lader brugermanual Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Brugervejledning 9351544 Nummer 2

Brugervejledning 9351544 Nummer 2 Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning 9351544 Nummer 2 Nokia er et registreret varemærke tilhørende Nokia Corporation,

Læs mere

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning.

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning 9351725 Issue 2 Nokia er et registreret varemærke tilhørende Nokia Corporation, Finland.

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS SÅDAN BRUGER DU OG I vejledningen bruger vi en Nokia 7370 som eksempel til at vise, hvordan man bruger en mobiltelefon. Vejledningerne kan variere fra mobil til mobil, og det er altid en god idé at læse

Læs mere

Brugervejledning 9352757 5. udgave

Brugervejledning 9352757 5. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352757 5.

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. M550 M555. Lynvejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  M550 M555. Lynvejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome M550 M555 Lynvejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D6050. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D6050. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D6050 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide.

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide. KIRK 5020 Håndsæt Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt Skærm Volume kontrol Venstre Softkey Viderestilling Højre Softkey Løft af/ læg på Navigeringstast

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang BeoCom 2 Kom hurtigt i gang Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks.

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning BeoCom 2 Getting started BeoCom 2 Guide Før du starter Sådan kommer du i gang Vejledning Sådan kommer du i gang indeholder instruktioner om, hvordan BeoCom 2 sættes op sammen med en

Læs mere

Brugervejledning. 9351616 Issue 2

Brugervejledning. 9351616 Issue 2 Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7.

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Funktionsvejledning. Telefon. Software version eller nyere. Rev C DK

Funktionsvejledning. Telefon. Software version eller nyere. Rev C DK Brugervejledning Funktionsvejledning Telefon Software version 5.3.3 eller nyere Rev C DK Indhold 1. Indledning... 3 2 Anvend Telefon... 3 2.1 Kontaktlisten/Telefonsiden... 3 2.2 Telefonmenuen... 3 2.3

Læs mere

Brugervejledning. 9352224 4. udgave

Brugervejledning. 9352224 4. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352224 4.

Læs mere

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T280i Tillykke med din nye Sony Ericsson T280i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og

Læs mere

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på.

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på. POSTKASSE-LOGON Du skal bruge et adgangsnummer (ring op til lokal 7600) til CallPilot Multimedia Messaging, et postkassenummer (7 + værelsesnummer) og en adgangskode for at logge på postkassen. 137 + værelsesnummer

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Udvidet brugerdokumentation. Altid klar til at hjælpe D450 D455. Spørgsmål? Kontakt Philips

Udvidet brugerdokumentation. Altid klar til at hjælpe D450 D455. Spørgsmål? Kontakt Philips Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips D450 D455 Udvidet brugerdokumentation Indholdsfortegnelse 1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

BeoCom 5. Vejledning

BeoCom 5. Vejledning BeoCom 5 Vejledning Før du starter 3 Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af håndsættet med en BeoLine 2 base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, som f.eks. en BeoLine

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Sony Ericsson Z200. Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald. Brug af WAP... 48 WAP-browser, bogmærker

Sony Ericsson Z200. Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald. Brug af WAP... 48 WAP-browser, bogmærker Indholdsfortegnelse Sony Ericsson Z200 Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald Lær din telefon at kende... 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver Personlige indstillinger... 15 Vælg

Læs mere

LG IP 8830 og LG IP 8840

LG IP 8830 og LG IP 8840 TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication/SP, 8830/8840-0936 LG IP 8830 og LG IP 8840 Brugervejledning Kundeservice 80 80 80 90 Internet tdc.dk TDC A/S Teglholmensgade 1-3 0900 København C Version

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

Nokia 810 Biltelefon Brugervejledning Installationsvejledning

Nokia 810 Biltelefon Brugervejledning Installationsvejledning Nokia 810 Biltelefon Brugervejledning Installationsvejledning 9356681 Udgave 3 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt TFE-4R er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone 1 TDC Erhverv P.A Brugermanual til iphone 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Brugervejledning til TDC Scale Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Indledning... 3 Indledning... 3 Parkering af opkald...

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

World Wide Web Printed in Korea Code No.:GH A Danish. 06/2005. Rev 1.0

World Wide Web  Printed in Korea Code No.:GH A Danish. 06/2005. Rev 1.0 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. * Telefonen og dens tilbehør ser muligvis anderledes ud end på

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG SGH-E530

Din brugermanual SAMSUNG SGH-E530 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 8210 http://da.yourpdfguides.com/dref/823516

Din brugermanual NOKIA 8210 http://da.yourpdfguides.com/dref/823516 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning Nokia Trådløst headset med display HS-13W. 9311901 1. udgave

Brugervejledning Nokia Trådløst headset med display HS-13W. 9311901 1. udgave Brugervejledning Nokia Trådløst headset med display HS-13W 9311901 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-13W er i overensstemmelse med

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual

KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual 3 KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual Behold emballagen hvis du skal transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

TDC Erhverv Assistent. Brugermanual til Android

TDC Erhverv Assistent. Brugermanual til Android 1 TDC Erhverv Assistent Brugermanual til Android 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE TG8200NE_QG_(da-da).fm Page 1 Friday, September 7, 2007 10:57 AM Kort vejledning Regelmæssig vedligeholdelse L Brug en tør blød klud til at rengøre produktet. Produktets overflade kan blive ridset, hvis

Læs mere

SGH-M110 Brugervejledning

SGH-M110 Brugervejledning SGH-M110 Brugervejledning Vigtige sikkerhedsforskrifter Manglende overholdelse af disse foreskrifter kan medføre fare eller være ulovligt. Oplysninger om ophavsret Bluetooth er et internationalt registreret

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3510 http://da.yourpdfguides.com/dref/527662

Din brugermanual NOKIA 3510 http://da.yourpdfguides.com/dref/527662 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 3510 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Quick-guide til Konftel 300M

Quick-guide til Konftel 300M Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 300M DANSK Beskrivelse Konftel 300M er en batteridrevet trådløs konferencetelefon til tilslutning til mobilnet (GSM/3G) eller computer (USB).

Læs mere

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér.

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér. Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer SE140 SE145 Velkommen Kort betjeningsvejledning 1 2 3 Forbind Installér Brug Hvad finder du i æsken? SE140/SE145 håndsæt SE140 eller

Læs mere

Doro PhoneEasy 614. Dansk

Doro PhoneEasy 614. Dansk Doro PhoneEasy 614 Dansk 1 12 2 3 4 5 11 10 9 8 7 13 14 18 17 16 15 6 19 1. Ørestykke 2. Venstre funktionstast 3. Opkaldstast 4. Hurtigopkald 5. 1 / Telefonsvarer 6. # / Lydløs / Indtastningsmetode 7.

Læs mere

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten.

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten. Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner på SNOM 300 telefonen. På den sidste side er der svar på de spørgsmål vi oftest er stødt på. De viderestillingsfunktionaliteter

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere