DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700"

Transkript

1 * En del af indholdet i denne manual kan afvige fra din telefon afhængigt af det installerede software eller din serviceudbyder. DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 ELECTRONICS World Wide Web Printed in Korea Code No.: GH A Danish. 01/2004. Rev. 1.2

2 Indhold Vigtige sikkerhedsforanstaltninger... 7 Udpakning... 9 Din telefon Telefonens udseende Skærm Baggrundslys Indbygget antenne Kom i gang Indsættelse/fjernelse af SIM-kortet Installation/fjernelse/opladning af batteriet Sådan tændes og slukkes telefonen Valg af funktioner og indstillinger Opkaldsfunktioner Sådan foretages et opkald Afslutning af et opkald Besvarelse af et opkald Afvisning af et opkald Justering af lydstyrken Muligheder under et opkald Brug af øremikrofonen Indtastning af tekst Ændring af indtastningstilstand Brug af T9-tilstand Brug af ABC-tilstand Brug af Symboltilstand Brug af taltilstand Brug af menuerne Få adgang til en menufunktion Liste over menufunktioner

3 Indhold Indhold Menuen Telefonbog Find navn (Telefonbog 1.1) Tilføj post (Telefonbog 1.2) Hurtigopkaldsliste (Telefonbog 1.3) Kopier alle til telefon (Telefonbog 1.4) Send alle via infrarød (Telefonbog 1.5) Slet alle (Telefonbog 1.6) Eget nummer (Telefonbog 2.1) Grupper (Telefonbog 2.2) Hukommelsesstatus (Telefonbog 2.3) Global telefonbog (Telefonbog 3.1) Meddelelser SMS (Menu 1.1) Multimedie-meddelelse (Menu 1.2) Telefonsvarer (Menu 1.3) Standardmeddelelser (Menu 1.4) Gruppemeddelelse (Menu 1.5) Indstillinger (Menu 1.6) Hukommelsesstatus (Menu 1.7) Opkalds funktioner Ubesvarede opkald (Menu 2.1) Modtagne opkald (Menu 2.2) Foretagne opkald (Menu 2.3) Slet alle (Menu 2.4) Opkaldsvarighed (Menu 2.5) Opkaldspriser (Menu 2.6) Lyd indstillinger Indgående opkald (Menu 3.1) Meddelelser (Menu 3.2) Tænd/sluk (Menu 3.3) Forbindelsestone (Menu 3.4) Tastetone (Menu 3.5) Minutsignal (Menu 3.6) Lydløs tilstand (Menu 3.7) Telefonindstillinger Hilsen (Menu 4.1) Skærm (Menu 4.2) Sprog (Menu 4.3) Sikkerhed (Menu 4.4) Autogenkald (Menu 4.5) Sidetast (Menu 4.6) Faxtilstand (Menu 4.7) Infrarød aktivering (Menu 4.8) Nulstil indstillinger (Menu 4.9) Plan lægning Nyt notat (Menu 5.1) Kalender (Menu 5.2) Huskeseddel (Menu 5.3) Ur (Menu 5.4) Alarm (Menu 5.5) Lommeregner (Menu 5.6) Omregning (Menu 5.7) Tæller (Menu 5.8) Stopur (Menu 5.9) Net tjenester Viderestilling af opkald (Menu 6.1) Spærring af opkald (Menu 6.2) Banke på (Menu 6.3) Valg af netværk (Menu 6.4) Opkalder-ID (Menu 6.5) Aktiv linje (Menu 6.6) Under holdning Internettjenester (Menu 7.1) Medieboks (Menu 7.2) JAVA-verden (Menu 7.3) Spil (Menu 7.4)

4 Indhold Kamera Tag og send (Menu 8.1) Mine fotografier (Menu 8.2) Mine album (Menu 8.3) Slet alle (Menu 8.4) Indstillinger (Menu 8.5) Hukommelsesstatus (Menu 8.6) Brug af ALS (Alternate Line Service) Fejlfinding Adgangskoder Adgangskode til telefonen PIN-kode PIN2-kode PUK-kode PUK2-kode Kode for spærring af opkald Oplysninger om sundhed og sikkerhed Eksponering for RF-energi (SAR-oplysninger) Forholdsregler i forbindelse med brug af batterier Trafiksikkerhed Driftsmiljø Elektronisk udstyr Miljøer med eksplosionsfare Nødopkald Andre vigtige sikkerhedsoplysninger Vedligeholdelse Ordliste Indeks Hurtig oversigt

5 Vigtige sikkerhedsforanstalt ninger Læs disse retningslinjer, før du tager mobiltelefonen i brug. Manglende overholdelse af disse regler kan medføre fare eller være ulovligt. Trafiksikkerhed Du må ikke bruge en håndholdt telefon, når du kører. Parker først køretøjet. Sluk telefonen under tankning Du må ikke bruge telefonen, mens du tanker, f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af brændstof eller kemikalier. Sluk telefonen om bord på fly Mobiltelefoner kan forårsage interferens. Det er både ulovligt og farligt at bruge dem om bord på fly. Sluk telefonen på hospitaler Sluk for telefonen, når du er i nærheden af medicinsk udstyr. Følg alle gældende retningslinjer og regler. Interferens Alle mobiltelefoner kan påvirkes af interferens, der kan påvirke ydeevnen. Særlige regler Overhold de regler, der findes i særlige områder, og sluk altid telefonen, når det er forbudt at bruge den, eller når der er risiko for interferens eller anden fare, f.eks. på hospitaler. 7

6 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Fornuftig brug Må kun bruges i normal brugsstilling (holdt op til øret). Undgå unødvendig kontakt med antennen, når telefonen er tændt (især, når den er i brug). Udpakning Æsken indeholder følgende: Nødopkald Sørg for, at telefonen er tændt, og at der er forbindelse til netværket. Indtast det nødopkaldsnummer, der gælder for det område, du befinder dig i, og tryk derefter på tasten. Hvis bestemte funktioner er slået til, skal disse slås fra, før du kan foretage et nødopkald. Oplysningerne skal være så nøjagtige som muligt. Du må ikke afbryde opkaldet, før du får lov til det. Vand Telefonen er ikke vandtæt. Sørg for, at den ikke bliver våd. Telefon Batteri Rejseadapter Håndrem Tilbehør og batterier Brug kun batterier og opladere, der er godkendt af Samsung. Brugervejledning Øremikrofon Autoriseret service Telefonen må kun installeres og repareres af autoriseret personale. Yderligere oplysninger om sikkerhed findes under "Oplysninger om sundhed og sikkerhed" på side 164. Bemærk: Æskens indhold varierer, afhængigt af land. Følgende tilbehør til din telefon kan købes hos den nærmeste Samsung-forhandler. Batterioplader Brugervenligt håndfrit sæt Øremikrofon Datakit 8 9

7 1 Din telefon Din telefon Lukket Telefonens udseende Følgende tegning viser en oversigt over telefonens vigtigste elementer: Åben Kamera Udvendig skærm Kameratast Højttaler Tast Beskrivelse Telefonklap Hovedskærm (funktionstaster) Udfører de funktioner, der angives af teksten over dem på skærmens nederste linje. Funktionstast (venstre) Stik til øremikrofon Lydstyrke og menuvisning Opkald og menuvalg Annuller, tilbage og slet IrDA-port Specialtaster 1 Navigationstaster (Op/Ned/ Venstre/Højre) Funktionstast (højre) WAP-browser Tænd/sluk og lukning af menu Alfanumeriske taster Mikrofon I menutilstand: Ruller gennem menufunktioner. I inaktiv tilstand: Den venstre tast åbner en skærm, hvor du kan skrive en ny SMS-besked, den højre tast åbner en menu, hvor du kan angive indstillinger for melodier til indgående opkald, og Op åbner menuen Kalender. Tryk på Ned for at åbne Kamera, og hold tasten nede for at skifte til tilstanden Hentning (fototilstand). I inaktiv tilstand: Starter WAPbrowseren (Wireless Application Protocol) direkte

8 Din telefon Din telefon Tast Beskrivelse (fortsat) Tast Beskrivelse (fortsat) Foretager eller besvarer et opkald. I inaktiv tilstand: Giver adgang til opkaldsloggen. I menutilstand: Vælger en menufunktion eller gemmer indtastede oplysninger, f.eks. et navn i telefon- eller SIM-hukommelsen. Sletter tegn på skærmen. I inaktiv tilstand: Tryk på denne tast, og hold den nede for hurtigt at åbne skærmen Nyt notat. I menutilstand: Skifter til det foregående niveau. Afslutter et opkald. Tryk på denne tast, og hold den nede for at tænde og slukke telefonen. I menutilstand: Annullerer dine indtastninger og skifter til inaktiv tilstand. I inaktiv tilstand: Tryk på denne tast, og hold den nede for at opnå hurtig adgang til din telefonsvarer. Indtaster tal, bogstaver og specialtegn. Skærm (På venstre side af telefonen) Justerer højttalerens lydstyrke under et opkald. I inaktiv tilstand: Justerer tastetonens lydstyrke, når telefonklappen er åben. Hvis du trykker på denne tast, mens der modtages et indgående opkald med lukket telefonklap, afvises opkaldet eller ringetonen afbrydes. Se side 105. (På højre side af telefonen) Aktiverer kameraets fototilstand. Fungerer som lukker i fototilstand. Hovedskærmens udseende Skærmen består af tre områder: Ikoner Bruges til forskellige funktioner. Hvis du trykker på denne tast og holder den nede, mens du indtaster et tal, indsætter tasten en pause. Hvis du trykker på denne tast og holder den nede i inaktiv tilstand, kan du skifte til eller afslutte tilstanden Stille med tasten. Menu Tlf.bog Tekst- og grafikområde Visning af funktionstaster 12 13

9 Din telefon Din telefon Område Første linje Midterste linjer Sidste linje Beskrivelse Viser forskellige ikoner. Se side 14. Viser beskeder, anvisninger og indtastede oplysninger, f.eks. det nummer, der skal ringes op til. Viser de funktioner, der i øjeblikket er tildelt de to funktionstaster. Ikon Beskrivelse (fortsat) Vises, når du henter en multimediabesked. Vises, når du indstiller alarmerne til at ringe på et bestemt tidspunkt. Vises, når IrDA-porten er aktiv. Yderligere oplysninger findes på side 106. Vises, når du slutter telefonen til en computer via IrDA-porten. Ikoner Vises, når der er etableret forbindelse til GPRS-netværket. Ikon Beskrivelse Viser den styrke, signalet modtages med. Jo flere søjler, jo stærkere er signalet. Vises under et opkald. Når dit SIM-kort understøtter ALS (Alternate Line Service), vises dette ikon muligvis med tallet 1, 2 eller begge (,, ). Vises, når du er uden for netværkets dækningsområde. Når dette ikon vises, kan du ikke foretage eller modtage opkald. Vises, når der er nye eller uaflyttede beskeder på din telefonsvarer. Når dit SIM-kort understøtter ALS (Alternate Line Service), vises dette ikon muligvis som,,. Vises, når der er nye eller ulæste beskeder. Vises, når der er nye eller uaflyttede multimediebeskeder. Vises når funktionen Viderestilling af opkald er aktiveret. Når dit SIM-kort understøtter ALS (Alternate Line Service), vises dette ikon muligvis med tallet 1, 2 eller begge (,, ). Vises, når du er inden for hjemmezonen (vises muligvis kun, hvis tjenesteudbyderen understøtter denne funktion). Vises, når du er inden for kontorzonen (vises muligvis kun, hvis tjenesteudbyderen understøtter denne funktion). Vises, når du har indstillet alarmtypen for indgående opkald til Vibrator eller Vibrator derefter melodi. Yderligere oplysninger findes på side 94. Vises, når Lydløs tilstand er aktiv. Viser, hvor meget strøm der er tilbage på batteriet. Jo flere søjler, jo mere strøm

10 Din telefon Din telefon Hovedskærm i Slukket tilstand Hovedskærmen skifter til Slukket tilstand for at spare strøm, hvis du ikke trykker på en tast inden for et minut, efter at baggrundslyset er slukket. Tryk på en vilkårlig tast for at aktivere skærmen fra Slukket tilstand. Udvendig skærm Din telefon har en udvendig skærm på telefonklappen. Skærmen gør dig opmærksom på indgående opkald eller beskeder, og alarmerer dig på det ønskede tidspunkt, hvis du har indstillet en alarm. Den angiver også, om en tjeneste er tilgængelig. Funktionen aktiveres, når du indstiller funktionen Servicelys (Menu ) til Lystype 1 eller Lystype 2. Når telefonen er i et område uden tjenester, fungerer den ikke. Når du holder en af lydstyrketasterne nede, mens telefonklappen er lukket, lyser baggrundslyset på den udvendige skærm. Baggrundslys Hovedskærmen og tasterne er belyst med baggrundslys. Når du trykker på en tast eller åbner telefonklappen, tændes baggrundslyset. Det slukkes igen, hvis der ikke trykkes på en tast inden for et bestemt tidsrum, afhængigt af menufunktionen Baggrundslys. Yderligere oplysninger findes på side 100. Bemærk: Baggrundslyset forbliver tændt, så længe telefonen er sluttet til en bilinstallation (ekstraudstyr). Indbygget antenne Telefonen har en indbygget antenne. Lige som med andet mobilt radiokommunikationsudstyr må du ikke røre unødvendigt ved antennen, når telefonen er tændt. Berøring af antennen kan påvirke opkaldskvaliteten og få telefonen til at generere et unødvendigt højt strømniveau. Når øremikrofonen er sluttet til telefonen, kan knappen også bruges til at tænde baggrundslyset. Hvis der ikke trykkes på en tast inden for et bestemt tidsrum, efter at baggrundslyset er slukket, afhængigt af menufunktionen Baggrundslys (Menu ), skifter den udvendige skærm til Slukket tilstand for at spare strøm. Tryk på en af lydstyrketasterne, og hold den nede for at aktivere den udvendige skærm fra Slukket tilstand

11 Kom i gang Indsættelse/fjernelse af SIM-kortet Fjerne SIM-kortet Fjern SIM-kortet ved at skubbe kortet ud af kortstikket som vist. Kom i gang Når du abonnerer på et mobilnetværk, får du udleveret et SIM-kort, der indeholder oplysninger om dit abonnement, f.eks. din PIN-kode, eventuelle ekstra tjenester, osv. SIM-kort skal opbevares utilgængeligt for børn. SIM-kortet og dets kontakter kan let skrammes og bøjes, og du skal derfor passe godt på kortet og være forsigtig, når du indsætter eller fjerner kortet. Sørg altid for, at telefonen er slukket, før du fjerner batteriet og sætter SIM-kortet i. Indsætte SIM-kortet 1. Fjern batteriet som beskrevet på side Skub SIM-kortet ind under de to tapper, og sørg for, at hakket placeres i øverste venstre hjørne, og at guldkontakterne på kortet vender ind mod telefonen. Installation/fjernelse/opladning af batteriet Din telefon får strøm fra et genopladeligt Li-ionbatteri. Brug kun godkendte batterier og opladere. Yderligere oplysninger kan fås hos den nærmeste Samsung-forhandler. Bemærk: Batteriet skal lades helt op, før du bruger telefonen første gang. Det tager ca. 130 minutter at lade et standardbatteri helt op. Installere batteriet 1. Sæt tapperne nederst på batteriet ind i de tilsvarende åbninger på telefonen

12 Kom i gang Kom i gang 2. Tryk batteriet ind mod telefonens bagside, indtil det klikker på plads. Oplade batteriet med rejseopladeren Bemærk: Telefonen kan bruges under opladningen. Hvis du gør dette, kan det tage længere tid at oplade telefonen. 1. Sæt rejseadapterens i stikket i bunden af telefonen. Kontroller, at pilen på stikket peger ind mod telefonens forside. Fjerne batteriet 1. Sluk telefonen ved at trykke på tasten, og hold den nede. 2. Tryk batterilåsen fremad, og hold den i denne position. Batteriet fjernes fra telefonen. 2. Sæt rejseadapteren i en almindelig stikkontakt (AC). Under batteriopladningen fyldes batteriikonet i øverste højre hjørne af skærmen gentagne gange for at angive, at batteriet oplades

13 Kom i gang Kom i gang 3. Når opladningen er færdig, og batteriikonet er helt fyldt, vises meddelelsen "Fuldt opladet". Tag adapteren ud af stikket og telefonen ved at trykke på de grå tapper på siden af stikket. Træk derefter stikket ud. Sådan tændes og slukkes telefonen Sådan tændes telefonen: 1. Åbn telefonklappen. 2. Hold tasten nede, indtil telefonen tændes. 3. Hvis du bliver bedt om at indtaste en PIN-kode, skal du indtaste PIN-koden og trykke på funktionstasten Ok. Yderligere oplysninger findes på side 161. Telefonen søger efter netværket, og den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt vises på hovedskærmen og den udvendige skærm. Når netværket er fundet kan du foretage eller modtage opkald. Indikator for lavt batteriniveau Når batteriet er ved at være opbrugt, og der kun er få minutters taletid tilbage, gør batterisensoren dig opmærksom på dette på følgende måde: Et tomt batteriikon blinker ( ), du hører en advarselstone, og en meddelelse vises med jævne mellemrum på skærmen. Når batteriniveauet bliver så lavt, at telefonen ikke kan bruges, slukker telefonen automatisk. Tjenesteudbyder Ons 17 Sep 03 12:53 Menu Tlf.bog 12:53 Ons 17/09 Bemærk: Hvis du vil ændre sprog, skal du bruge menufunktionen Sprog (Menu 4.3). Yderligere oplysninger findes på side 101. Sådan slukkes telefonen: Hold tasten nede, indtil telefonen slukekr

14 Kom i gang Kom i gang Valg af funktioner og indstillinger Din telefon har et sæt funktioner, der gør det muligt at tilpasse den dine behov. Disse funktioner er arrangeret i menuer og undermenuer og åbnes med de to funktionstaster ( og ). Hver menu og undermenu giver dig mulighed for at få vist og ændre indstillingerne for en bestemt funktion. Funktionstasterne ændrer sig, afhængigt af den aktuelle kontekst. Beskrivelserne og ikonerne på den nederste linje af skærmen og over funktionstasterne angiver deres aktuelle funktion. Eksempel: Tjenesteudbyder Ons 17 Sep 03 12:53 Gør følgende, hvis du vil have vist eller vælge funktioner og indstillinger: 1. Tryk på den relevante funktionstast. 2. Hvis du vil... vælge: den viste funktion den markerede indstilling se den næste funktion eller markere den næste indstilling på en liste gå tilbage til den foregående funktion eller indstilling på en liste Skal du trykke på... funktionstasten Vælg. tasten Ned. tasten Op. Menu Tlf.bog gå et niveau op i strukturen funktionstasten (eller Tilbage) eller tasten C. vende tilbage til inaktiv tilstand tasten. 1 Ved nogle funktioner skal du muligvis angive en adgangskode eller PIN-kode. Indtast den nødvendige kode, og tryk på funktionstasten Ok. Tryk på den venstre funktionstast for at få adgang til menufunktionerne. Tryk på den højre funktionstast for at få adgang til funktionen Telefonbog

15 Opkaldsfunktioner Sådan foretages et opkald Bruge det numeriske tastatur Når den inaktive skærm vises, skal du indtaste områdenummeret efterfulgt af telefonnummer og trykke på tasten. Bemærk: Hvis et opkald ikke besvares, eller der er optaget, og du har indstillet funktionen Autogenkald (Menu 4.5) til Til, foretages der automatisk genopkald op til 10 gange. Yderligere oplysninger findes på side 105. Rette i et nummer Hvis du vil slette... det sidst viste tal tasten C. et andet tal i nummeret alle viste tal Skal du trykke på... Venstre eller Højre, indtil markøren ( ) står lige til højre for det tal, der skal slettes, og trykke på tasten C. Du kan også indsætte et manglende tal ved blot at trykke på den ønskede tast. tasten C og holde den nede i mere end et sekund. Foretage et internationalt opkald Opkaldsfunktioner 1. Tryk på tasten 0, og hold den nede for at angive indsættelse af et internationalt præfiks. Plustegnet (+) vises. 2. Indtast landekode, områdenummer og telefonnummer, og tryk på tasten. Foretage et opkald fra Telefonbog Du kan gemme navne og telefonnumre, som du bruger ofte, på SIM-kortet eller i telefonens hukommelse (kaldes samlet for Telefonbog). På denne måde slipper du for at skulle huske alle numre. Du skal blot vælge det ønskede navn for at finde det tilknyttede nummer. Yderligere oplysninger om funktionen Telefonbog findes på side 53. Bruge opkaldsloggen Telefonen gemmer op til 20 foretagne, modtagne eller ubesvarede opkald i kronologisk rækkefølge. Det seneste opkald gemmes på første position. Hvis det samme nummer forekommer mere end én gang, gemmes kun den seneste forekomst. Hvis du vil ringe tilbage til et af numrene: 1. Tryk på tasten i inaktiv tilstand for at åbne opkaldsloggen. 2. Rul gennem listen med Op og Ned, indtil det ønskede nummer markeres. Opkaldsloggen vises med følgende ikoner: : Foretagne opkald : Modtagne opkald : Ubesvarede opkald 26 27

16 Opkaldsfunktioner Opkaldsfunktioner 3. Tryk på tasten for at ringe til nummeret. Yderligere oplysninger om visning af alle opkaldslister findes under "Opkaldsfunktioner" på side 90. Vise ubesvarede opkald Hvis du ikke besvarer opkaldet, og dit abonnement omfatter funktionen Vis nummer, kan du finde ud af, hvem der ringede til dig, så du kan ringe tilbage til vedkommende. Antallet af ubesvarede opkald vises på den inaktive skærm umiddelbart efter, at opkaldet har fundet sted. Sådan får du vist de ubesvarede opkald med det samme: 1. Åbn telefonklappen, hvis den er lukket. 2. Tryk på funktionstasten Ubesvar. Listen over ubesvarede opkald vises. 3. Tryk eventuelt på Op eller Ned for at rulle til det ønskede nummer. 4. Tryk på for at ringe til nummeret. Yderligere oplysninger om brug af funktioner for ubesvarede opkald findes under "Ubesvarede opkald" på side 90. Bemærk: Hvis du vil slette beskeden om ubesvarede opkald, der vises på skærmen, skal du trykke på tasten. Når der også ligger beskeder på telefonsvareren, SMS'er eller mulitmediebeskeder og multi-cb'er, skifter den højre funktionstast mellem følgende visninger: Ubesvar, Tilslut, Vis, CB og Telefonbog. Foretage hurtigopkald fra Telefonbog Når du har gemt numre i telefonbogen, kan du ringe til et nummer ved blot at trykke på én eller to taster. Yderligere oplysninger findes på side 57. Afslutning af et opkald Tryk kort på tasten, eller luk telefonklappen for at afslutte et opkald. Besvarelse af et opkald Når en person ringer til dig, ringer telefonen, og animationen for indgående opkald vises. Hvis opkalderen kan identificeres, vises vedkommendes telefonnummer eller navn, hvis det er gemt i telefonbogen. Åbn telefonklappen for at besvare et opkald. Hvis telefonklappen allerede er åben, skal du trykke på tasten eller funktionstasten Godkend. Bemærk: Du kan besvare et opkald, mens du bruger Telefonbog eller menufunktioner. Den igangværende handling stoppes. Afvisning af et opkald Tryk på tasten eller funktionstasten Afvis for at afvise et indgående opkald. Hvis indstillingen Sidetast er indstillet til Afvis, skal du holde én af lydstyrketasterne på venstre side af telefonen nede for at afvise et indgående opkald. Se side

17 1 Opkaldsfunktioner Opkaldsfunktioner Justering af lydstyrken Hvis du vil justere lydstyrken i højttaleren under et opkald, skal du bruge lydstyrketasterne på telefonens venstre side. Du kan også justere højttalerens lydstyrke, når du hører en lyd, f.eks. en ringetone. Denne lydstyrke gemmes dog ikke. Tryk på tasten for at skrue op for lyden, og tryk på tasten for at skrue ned for lyden. Hvis telefonklappen er åben i inaktiv tilstand, kan du justere tastelydstyrken ved hjælp af tasterne og. Bemærk: Når du modtager et indgående opkald, kan du afvise opkaldet eller slå ringetonen fra ved at trykke på én af lydstyrketasterne og holde den nede, afhængigt at indstillingen for menufunktionen Sidetast (Menu 4.6). Yderligere oplysninger findes på side 105. Muligheder under et opkald Telefonen indeholder en række funktioner, som du kan bruge under et opkald. Sådan slås mikrofonen fra (Lydløs) Du kan slå telefonens mikrofon fra midlertidigt, så den anden person i telefonen ikke kan høre dig. Eksempel: Du vil sige noget til en person i rummet, men ønsker ikke, at opkalderen skal høre det. 1. Tryk på funktionstasten Funkt.. 2. Tryk på funktionstasten Vælg, når Lydløs er markeret. Ikonet Mikrofon ( ) vises på skærmens nederste linje, og personen i telefonen kan ikke høre dig. Sådan slås mikrofonen til igen: 1. Tryk på funktionstasten Funkt.. 2. Tryk på funktionstasten Vælg, når Mikrofon til er markeret. Ikonet Mikrofon forsvinder, og den anden person kan høre dig igen. Sådan slås tastetoner fra/sendes tastetoner Du kan slå tastetonerne til eller fra under et opkald. Når funktionen Lydløse taster er valgt, høres der ingen tastetoner. Du kan dermed trykke på taster uder et opkald, uden at der høres forstyrrende tastetoner

18 Opkaldsfunktioner Opkaldsfunktioner Hvis du skal kommunikere med en telefonsvarer eller med computerstyrede telefonsystemer skal Send taster være valgt. 32 Parkere et opkald Du kan til enhver tid parkere et igangværende opkald. Du kan ringe op til et andet nummer under et igangværende opkald, hvis denne tjeneste understøttes af netværket. Når du har to opkald, er det ene opkald aktivt og det andet parkeret. Du kan skifte mellem opkaldene. Tryk på funktionstasten Hold for at parkere et opkald. Du kan til enhver tid ophæve parkeringen ved at trykke på funktionstasten Hent. Sådan foretages et opkald under et igangværende opkald: 1. Indtast det telefonnummer, du vil ringe til, eller slå det op i Telefonbog. 2. Tryk på tasten for at foretage det andet opkald. Det første opkald parkeres automatisk. Eller: 1. Parker det aktuelle opkald ved at trykke på funktionstasten Hold. 2. Foretag det andet opkald på normal vis. Hvis du vil skifte mellem de to opkald, skal du blot trykke på funktionstasten Skift. Det igangværende opkald parkeres, og det parkerede opkald aktiveres, så du kan fortsætte samtalen med den anden person. Hvis du vil afslutte det parkerede opkald, skal du trykke på funktionstasten Funkt. og vælge funktionen Afslut ventende opkald. Når du vil afslutte opkaldet, skal du trykke på tasten, som du plejer. Besvare et andet opkald Du kan besvare et indgående opkald under et igangværende opkald, hvis denne tjeneste understøttes af netværket, og du har aktiveret menufunktionen Banke på (se side 127). Banke på-tonen går dig opmærksom på indgående opkald. Sådan besvares et opkald under et igangværende opkald: 1. Tryk på tasten for at besvare det indgående opkald. Det første opkald parkeres automatisk. 2. Tryk på funktionstasten Skift for at skifte mellem de to opkald. 3. Hvis du vil afslutte det parkerede opkald, skal du trykke på funktionstasten Funkt. og vælge funktionen Afslut ventende opkald. Tryk på tasten for at afslutte det aktuelle opkald. Du stilles automatisk om til det parkerede opkald. Overføre et opkald Du kan overføre det igangværende opkald til et parkeret opkald, hvis denne tjeneste understøttes af netværket, så de to personer kan tale med hinanden. Forbindelsen til dem begge afbrydes. 1. Besvar eller foretag et opkald på normal vis i løbet af et opkald, og tryk på funktionstasten Funkt.. 2. Tryk på Op eller Ned for at vælge Overfør, og tryk på funktionstasten Vælg. De to personer sættes i forbindelse med hinanden. 33

19 Opkaldsfunktioner Opkaldsfunktioner Søge efter et nummer i Telefonbog Du kan søge efter et nummer i telefonbogen under en samtale. 1. Tryk på funktionstasten Funkt.. 2. Du skal eventuelt trykke på Op eller Ned for at markere funktionen Telefonbog. Tryk på funktionstasten Vælg. 3. Vælg Find navn, og tryk på funktionstasten Vælg. Registreringerne i telefonbogen vises. 4. Indtast de første bogstaver i det navn, som du vil søge efter. Registreringerne i telefonbogen vises på en liste. Den første registrering, der svarer til det, du har indtastet, vises først. Bemærk: Du kan også rulle gennem telefonbogen fra begyndelsen ved at trykke på Op eller Ned. 5. Tryk på funktionstasten Ok for at få vist den markerede registrering. Yderligere oplysninger om funktionen Telefonbog findes på side 53. Bruge beskedtjenesten Du kan læse eller skrive en ny besked under et opkald. 1. Tryk på funktionstasten Funkt.. 2. Tryk på Op eller Ned for at markere funktionen Meddelelse. Tryk på funktionstasten Vælg. 3. Hvis du vil læse en modtaget besked, skal du vælge funktionen Trin og derefter rulle til den ønskede besked. Hvis du vil skrive en ny besked, skal du vælge funktionen Ny meddelelse. 4. Tryk på funktionstasten Vælg. Yderligere oplysninger om SMS-funktionen findes på side 66. Foretage et konferenceopkald Funktionen Konferenceopkald er en netværkstjeneste, der gør det muligt for op til seks personer at tale sammen i et konferenceopkald. Yderligere oplysninger fås hos din tjenesteudbyder. Etablere et konferenceopkald 1. Ring op til den første deltager på normal vis. 2. Ring op til den anden deltager på normal vis. Det første opkald parkeres automatisk. 3. Tryk på funktionstasten Funkt., og vælg funktionen Føj til konference for at føje den første deltager til konferenceopkaldet. Tryk på funktionstasten Vælg

20 Opkaldsfunktioner Opkaldsfunktioner 4. Hvis du vil føje en ny person til konferenceopkaldet, skal du ringe op til personen på normal vis. Tryk derefter på funktionstasten Funkt., og vælg Føj til konference. Tryk på funktionstasten Vælg. Du kan tilføje indgående opkald ved at besvare opkaldet og vælge funktionen Føj til konference. Gentag proceduren efter behov. Foretage et andet opkald under et konferenceopkald. Sådan besvares eller foretages et opkald under et konferenceopkald: 1. Tryk på funktionstasten Hold for at parkere et konferenceopkald. 2. Besvar eller foretag et opkald på normal vis. 3. Tryk på funktionstasten Hent for at genaktivere det parkerede konferenceopkald. Hvis du vil afslutte et parkeret konferenceopkald, skal du trykke på funktionstasten Funkt. og vælge Afslut ventende konference. Sådan besvares et indgående opkald under et igangværende konferenceopkald, mens et andet opkald er parkeret: 1. Tryk på funktionstasten Godkend. 2. Vælg funktionen Afslut ventende opkald for at afslutte det parkerede opkald. Eller vælg Afslut aktivt opkald for at afslutte det igangværende opkald. 3. Tryk på tasten for at besvare det nye opkald. Føre en privat samtale med en deltager 1. Tryk på funktionstasten Funkt., og vælg Opdel. Tryk på funktionstasten Vælg. 2. Tryk på Op eller Ned for at markere en deltager, og tryk på funktionstasten Vælg. Du kan nu føre en privat samtale med den pågældende person. De andre deltagere kan stadig tale med hinanden. 3. Tryk på funktionstasten Funkt., og vælg Føj til konference for at vende tilbage til konferenceopkaldet. 4. Tryk på funktionstasten Vælg. Alle deltagere i konferenceopkaldet kan nu høre hinanden. Fjerne en deltager 1. Tryk på funktionstasten Funkt., og vælg Slet. 2. Tryk på Op eller Ned for at markere en deltager, og tryk på funktionstasten Vælg. Forbindelsen til den pågældende deltager afbrydes, men du kan fortsat tale med de andre deltagere. 3. Konferenceopkaldet afsluttes ved at lukke telefonklappen eller trykke på tasten

21 Opkaldsfunktioner Brug af øremikrofonen Med øremikrofonen kan du foretage eller besvare et opkald uden at skulle holde telefonen. Når du sætter øremikrofonen i stikket på telefonens venstre side, fungerer knappen på øremikronen på følgende måde: Hvis du vil... foretage genopkald til sidste opkald besvare et opkald afslutte et opkald Skal du trykke... to gange på knappen i inaktiv tilstand. på knappen og holde den nede, når du modtager opkaldet. på knappen og holde den nede, når du har afsluttet opkaldet. Indtastning af tekst Efterhånden som du bruger telefonen, vil du få brug for at indtaste tekst, f.eks. når du gemmer et navn i telefonbogen, skriver en ny besked, opretter en personlig hilsen eller planlægger aktiviteter i kalenderen. Du kan vælge mellem følgende tilstande til indtastning af tekst: T9-tilstand * Denne tilstand gør det muligt at indtaste ord med kun ét tryk pr. bogstav. De enkelte taster på tastaturet er tildelt mere end ét bogstav. Når du f.eks. trykker én gang på tasten 5, vises J, K eller L. T9-tilstanden sammenligner automatisk dine indtastninger med den integrerede ordbog for at finde det korrekte ord, hvilket betyder, at du skal bruge langt færre tryk end med den almindelige ABC-tilstand. ABC-tilstand Denne tilstand gør det muligt at indtaste bogstaver ved at trykke på tasten med det ønskede bogstav én, to, tre eller fire gange, indtil bogstavet vises. Taltilstand Denne tilstand gør det muligt at indtaste tal. Symboltilstand Denne tilstand gør det muligt at indtaste specialtegn. * er et registreret varemærke tilhørende Tegic Communications, Inc. og er registreret med patentnumrene US / /

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed

Læs mere

GPRS-TELEFON SGH-X450

GPRS-TELEFON SGH-X450 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-X450 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUGERHÅNDBOG ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03194A Dansk. 01/2003. Rev.2.0

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUGERHÅNDBOG ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03194A Dansk. 01/2003. Rev.2.0 DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUGERHÅNDBOG ELECTRONICS Printed in Korea Code No.: GH68-03194A Dansk. 01/2003. Rev.2.0 Indhold Vigtige sikkerhedshensyn........................ 7 Udpakning.....................................

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

* Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder.

* Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea

Læs mere

SGH-Z540 Brugervejledning

SGH-Z540 Brugervejledning SGH-Z540 Brugervejledning Vigtige sikkerhedsforskrifter Manglende overholdelse af disse regler kan medføre fare eller være ulovligt. Trafiksikkerhed Du må ikke betjene en håndholdt telefon, når du kører.

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS SÅDAN BRUGER DU OG I vejledningen bruger vi en Nokia 7370 som eksempel til at vise, hvordan man bruger en mobiltelefon. Vejledningerne kan variere fra mobil til mobil, og det er altid en god idé at læse

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T280i Tillykke med din nye Sony Ericsson T280i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Brugervejledning 9352757 5. udgave

Brugervejledning 9352757 5. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352757 5.

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Lync møde videokonference

Lync møde videokonference 2014 Lync introduktion Lync møde videokonference 1 Kontrollerer at dit udstyr er klargjort og parat 1 Hvordan det virker 1 Udstyr 1 Lyd 1 Video 3 Eksterne partnere og Lync 3 Ad hoc møde med interne og

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Introduktion............................... 4 Opkald.................................. 14 Kontakter................................ 21 Meddelelser..............................

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Serenata. Vejledning

Serenata. Vejledning Serenata Vejledning 2 Om denne vejledning Denne vejledning er udarbejdet specielt til at guide dig gennem telefonens funktioner. Før du læser vejledningen, bør du kende betydningen af følgende symboler:

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Fordord... 3 Sæt SIM-kortet i telefonen... 3 PIN koden... 3 Telefonsvarer...

Læs mere

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Bluetooth-tilslutninger Bluetooth-profiler Dette system arbejder med Bluetooth trådløs kommunikationsteknologi. Enheder med Bluetooth-funktioner kan uden

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Business Communications Manager Telefonens funktioner

Business Communications Manager Telefonens funktioner Business Communications Manager Telefonens funktioner 2002 Nortel Networks P0341611 Version 02 Taster Funktionstasten i Business Series Terminal (T-series) er et lille globusikon. På funktionstasten i

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3Omstilling App til iphone og Android er en nem måde at forbinde til din virksomheds mobilomstilling. App en downloades og installeres fra App Store

Læs mere

Brugervejledning. Altid klar til at hjælpe CD290 CD295. Spørgsmål? Kontakt Philips. Spørgsmål? Kontakt Philips. Spørgsmål?

Brugervejledning. Altid klar til at hjælpe CD290 CD295. Spørgsmål? Kontakt Philips. Spørgsmål? Kontakt Philips. Spørgsmål? Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips Spørgsmål? Kontakt Philips Spørgsmål? Kontakt Philips CD290 CD295 Turqoise Gray Duotone

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-300 Brugervejledning til CarMenu

Nokia-bilsæt CK-300 Brugervejledning til CarMenu Nokia-bilsæt CK-300 Brugervejledning til CarMenu 9207836 1. udgave DA 0434 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af

Læs mere

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3Omstilling App til iphone og Android er en nem måde at forbinde til din virksomheds mobilomstilling. App en downloades og installeres fra App Store og

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

iphone Brugerhåndbog Til ios 4.2-software

iphone Brugerhåndbog Til ios 4.2-software iphone Brugerhåndbog Til ios 4.2-software Beskeder 9 Sende og modtage sms'er ADVARSEL: Du kan finde vigtige oplysninger om, hvordan du kører sikkert, i Vejledning med vigtige produktoplysninger på support.apple.com/da_dk/manuals/

Læs mere

Lightwriter SL40 Connect

Lightwriter SL40 Connect Lightwriter SL40 Connect Brugervejledning SL40 CONNECT dedicated to communication Dette er en brugervejledning for Lightwriter SL40 Connect. Se vores hjemmeside for opdateringer eller tilføjelser: http://www.toby-churchill.com

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 4 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 4 3. LOG IND... 4 4. HURTIGT OVERBLIK... 4 5. BESVAR OPKALD...

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Vejledningen indeholder instruktioner i, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine PSTN, BeoLine ISDN eller BeoCom 6000. Den

Læs mere

TELTONIKA GSM Bordtelefon DPH200. Brugervejledning v. 1.02

TELTONIKA GSM Bordtelefon DPH200. Brugervejledning v. 1.02 TELTONIKA GSM Bordtelefon DPH200 Brugervejledning v. 1.02 LEGAL NOTICE Teltonika 2008, GSM Bordtelefon DPH200 Brugervejledning v. 1.02 Copyright 2008 Teltonika Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Enhver

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG GT-E2370 http://da.yourpdfguides.com/dref/3378765

Din brugermanual SAMSUNG GT-E2370 http://da.yourpdfguides.com/dref/3378765 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Brugervejledning Vigtige oplysninger Læs venligst hæftet Vigtige oplysninger, før du bruger din mobiltelefon. Oplev mere. Find ud af, hvordan. Fyld den med pop og lad den rocke. Del

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 8910 http://da.yourpdfguides.com/dref/823717

Din brugermanual NOKIA 8910 http://da.yourpdfguides.com/dref/823717 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 8910 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352270 3.

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Brugervejledning til TDC Scale Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Indledning... 3 Indledning... 3 Parkering af opkald...

Læs mere

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6510 http://da.yourpdfguides.com/dref/822713

Din brugermanual NOKIA 6510 http://da.yourpdfguides.com/dref/822713 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 6510 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TWIG DISCOVERY FRA BENEFON. Brugerhåndbog. Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006

TWIG DISCOVERY FRA BENEFON. Brugerhåndbog. Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006 TWIG DISCOVERY FRA BENEFON Brugerhåndbog Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006 Telefonen er udviklet til brug i E-GSM900/ DCS 1800/ PCS 1900 MHZ Tri Band-netværk.

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Denne Vejledning indeholder instruktioner om, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine ISDN, BeoLine PSTN eller BeoCom 6000.

Læs mere

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Side 2 Indhold 1. Priser/ Produktnummer... 3 2. Faktablad... 3 3. Produktbeskrivelse... 3 3.1. Beskrivelse af produktet... 3 3.1.1. A-abonnentens brugergrænseflade... 3 3.1.2.

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Doro PhoneEasy 515. Dansk

Doro PhoneEasy 515. Dansk Doro PhoneEasy 515 Dansk 1. Lydstyrkeregulering 2. Lampe 3. Venstre funktionstast 4. Opkaldstast 5. Hurtigvalgstaster 6. Telefonsvarer 7. Tastaturlås 8. Mikrofon 9. Lydløs / Indtastningsmetode 10. Kamera-genvej

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6090 http://da.yourpdfguides.com/dref/821970

Din brugermanual NOKIA 6090 http://da.yourpdfguides.com/dref/821970 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning 9352419 2. udgave

Brugervejledning 9352419 2. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352419 2.

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS CT8598/00SBEURO http://da.yourpdfguides.com/dref/979486

Din brugermanual PHILIPS CT8598/00SBEURO http://da.yourpdfguides.com/dref/979486 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i PHILIPS CT8598/00SBEURO i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 3 3. LOG IND... 3 4. HURTIGT OVERBLIK... 3 5. ÆNDRING AF STATUS...

Læs mere

Brugervejledning. Installationsvejledning

Brugervejledning. Installationsvejledning Brugervejledning Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt RV-1 er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

Myfone iphone Guide. En guide til Flexfones Myfone App til iphone.

Myfone iphone Guide. En guide til Flexfones Myfone App til iphone. Myfone iphone Guide En guide til Flexfones Myfone App til iphone. Indhold Introduktion 3 Download Flexfones app 3 Myfone 3 1.0 Login 3 2.0 Opkald 3 Omstilling 4 3.0 Direkte omstilling 5 4.0 Overvåget omstilling

Læs mere

Brugervejledning 93538 40 Udgave 1

Brugervejledning 93538 40 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 93538 40 Udgave

Læs mere

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning K330 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson K330. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Doro PhoneEasy 615. Dansk

Doro PhoneEasy 615. Dansk Doro PhoneEasy 615 Dansk 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Ørestykke 2. Venstre funktionstast 3. Opkaldstast 4.

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Velkommen til den mobile verden

Velkommen til den mobile verden Velkommen til den mobile verden Hos Call me fokuserer vi på at gøre det nemt for dig at købe din nye mobil, mobilt bredbånd eller mobiltilbehør. Du kan handle på www.callme.dk, når du har tid og til priser

Læs mere

FirstIVR Brugervejledning version 1.2

FirstIVR Brugervejledning version 1.2 FirstIVR Brugervejledning version 1.2 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion til FirstIVR... 2 3. Kom godt i gang... 2 4. Menuen Objekter: Oprette lyde, køer, telefonsvarere m.v.... 3 4.1. Lyde...

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Quickguide til UC på Android (Samsung, HTC, Sony, etc.)

Quickguide til UC på Android (Samsung, HTC, Sony, etc.) Quickguide til UC på Android (Samsung, HTC, Sony, etc.) Denne quickguide viser dig nogle af de basale funktioner i din UC-app på telefoner med Android styresystemet (f.eks. Samsung, HTC og Sony). Hvis

Læs mere

Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS.

Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS. Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS. INDLEDNING Tak fordi du har købt din nye GSM/GPRS/GPS TRACKER hos Greenway. På de

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2300. 9310784 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 2300. 9310784 1. udgave Brugervejledning til Nokia 2300 9310784 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-4 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere

Velkommen. Se alt det nye!

Velkommen. Se alt det nye! Velkommen Motorola byder dig hermed velkommen til en hel verden af digitale og trådløse kommunikationsmuligheder. Det glæder os, at du har valgt den trådløse Motorola V620 GSM-telefon. Velkommen - 1 Se

Læs mere

K2-SMS Drift & veligeholdelse

K2-SMS Drift & veligeholdelse K2-SMS Drift & veligeholdelse SMS modul Telefonnummer til mit SMS modul. Indledning OBS! Læs vejledningen grundigt igennem inden ibrugtagning af K2 SMS modul. Med K2-SMS styrer du din Bosch Varmepumpe

Læs mere

Tryk og tal Nokia N76-1

Tryk og tal Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Kom godt i gang Læs om dine muligheder Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Mobilopsætning Spærring af opkald Data på din mobil Mobilt bredbånd Og meget meget mere Callme.dk Velkommen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere