Behandling af søvnbesvær med kognitiv adfærdsterapi (KAT) Torben Jager Petersen 11. marts 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Behandling af søvnbesvær med kognitiv adfærdsterapi (KAT) Torben Jager Petersen 11. marts 2011"

Transkript

1 Behandling af søvnbesvær med kognitiv adfærdsterapi (KAT) Torben Jager Petersen 11. marts 2011

2 Søvnen er en basal del af vores liv Der skal ikke mange timers manglende søvn til, før vi føler os ved siden af os selv

3 Udbredelse af søvnbesvær 40% døjer til tider med indsovningsbesvær eller besvær med at sove igennem og føler sig ofte ikke udhvilet 25% siger, de har søvnbesvær, hvis man spørger dem på et givent tidspunkt 10% opfylder diagnostiske kriterier

4 Vi sover alle dårligere Udviklingen i selvopfattet søvnbesvær fra Alle årige 15,2 24, Unge år Mænd år 20 7,6 15,6 12,6 Førtidspensionerede el. langtidsledige kvinder 50,6 44, Kilde: Svensk undersøgelse SCB Statistiska centralbyrån

5 Indflydelse på søvnproblemer: Køn Alder Civilstand Lav indkomst, mindre uddannelse og arbejdsløshed Skifteholdsarbejde og overinvolvering Dårligt helbred Adfærds- og omgivelsesmæssige faktorer

6 Arv 72,7% med primær insomni har insomni i den nærmeste familie

7 Generelle kriterier for insomni (ICSD-2) A. Indsovningsbesvær, besvær med at opretholde søvnen, for tidlig opvågning eller en søvn som er kronisk ikke-restorativ B. Søvnbesværet indtræffer, selv om der er passende muligheder og ydre forhold for søvnen C. Patienten rapporterer mindst ét af følgende problemer vedr. dagsfunktionen: (Fortsættes)

8 Generelle kriterier, ICSD-2 (fortsat) Træthed eller følelse af at være syg Uopmærksomheds-, koncentrations- eller hukommelsesbesvær Social eller jobmæssig funktionsnedsættelse Nedstemthed eller irritabilitet Søvnighed om dagen Nedsat motivation, energi eller initiativ Bekymring for fejl eller ulykker på arbejdet eller under bilkørsel Muskelspændinger, hovedpine eller maveproblemer Bekymringer eller uro over søvnen

9 ICSD-2 underinddelinger af insomni Insomni ved uhensigtsmæssig stressreaktion Psykofysiologisk insomni Paradoksal insomni Idiopatisk insomni Insomni som følge af psykisk forstyrrelse Inadekvat søvnhygiejne Insomni som følge af medikament eller anden substans Insomni med somatisk baggrund Insomni, ikke som følge af substans eller kendt fysiologisk tilstand, uspecificeret Fysiologisk (organisk insomni), uspecificeret

10 Objektive kriterier for insomni < 6 timers søvn > 30 min. indsovningstid > 45 minutters vågenhed, efter man er faldet i søvn Alt, minimum 3 gange ugentligt i minimum en måned

11 Søvnproblemer og stress Forbundne kar Kan føre til depression, udbrændthed, langtidssygemeldinger og jobskifte

12 En gang søvnproblem, altid. Insomni er karakteriseret ved variation og forandring, men der er evidens for, at tilstanden er tilbagevendende og vedvarende, hvis den først én gang er opstået også hvis dette sker som følgevirkning til fx en medicinsk tilstand

13 Konsekvenser for individ og samfund Individ: - interpersonelle relationer - negative dagssymptomer - dårligere livskvalitet - forringet koncentration og hukommelse Samfund: - øget pres på sundhedsydelser - større arbejdsfravær - øget fare for ulykker

14 Hvad gør vi ved det? 5% af patienter opsøger egen læge Af dem får halvdelen en recept på sovemedicin 7% af den voksne befolkning bruger recepteller håndkøbssovemedicin Mange selvmedicinerer sig ofte med alkohol

15 Behandling (?) Traditionel sovemedicin er kun til korttidsbrug og løser ikke problemet: - dårlig søvnkvalitet - negativ indvirkning på dagsfunktion - tidlige opvågninger - dagtidsængstelse - sløvhed, hukommelsesproblemer, og præstationssvækkelse - søvnproblemerne vender oftest tilbage, når man stopper med pillerne - overholdes korttidsbruget ikke, kan der udvikles afhængighed, tolerance og seponeringsproblemer

16 Behandling (?) Sundhedsstyrelsen i Danmark har indskærpet over for lægerne, at de ikke må forny recepter uden at møde patienten i en konsultation og da kun udskrive medicinen i 2-3 uger

17 Psykologisk behandling af søvnbesvær Den psykologiske faktor: Den måde individet forholder sig til sit søvnproblem på - følelsesmæssigt - tankemæssigt - adfærdsmæssigt

18 Kognitiv AdfærdsTerapi - KAT En evidensbaseret psykologisk behandling, der bygger på følgende grundantagelser: Do better to feel better Det er ikke så meget, hvordan du har det, men mere, hvordan du tar det

19 KAT-I Udviklet og testet gennem fyrre år i kliniske og forskningsmæssige studier Flere hundrede studier publiceret Effekten er lige så god som medicinsk behandling, og i modsætning hertil ofte blivende

20 KAT-I Behandlingen retter sig typisk mod skadelige søvnvaner at reducere autonomt og kognitivt arousal at ændre dysfunktionelle kognitive processer at give sundere søvnhygiejnepraksis

21 KAT-model ved søvnbesvær Tanker Uro over søvnmangel Frygt for konsekvenserne Urealistiske forventninger Missattribuering/forstørrelse af problemerne Kører sig selv op Følelsesmæssigt Tankemæssigt Fysiologisk (kropsligt) INSOMNI Vaner Tilbringer for meget tid i sengen Uregelmæssige sovetider Tage en lur i løbet af dagen Aktiviteter som ikke er forenlige med søvn Konsekvenser Humørforandring Udmattelse Lavere præstation Socialt ubehag

22 Susanna Jernelöv (2007)

23 KAT-I bygger på biologi og psykologi I hovedsagen er der tre fysiologiske områder af betydning for søvnen: Kronobiologi det indre ur Hormonel regulering af søvn og vågenhed Neurale systemer bag søvnen

24 Det indre ur Der ligger tre separate processer bag søvnregulering. En homeostatisk, som er bestemt af, hvor meget individet har sovet og været vågen. En circadisk, som et indre døgnur, der uafhængig af søvn og vågenhed indgiver faseskift imellem vågenhed og søvnighed. En ultradian, der giver sig udslag i svingninger i oplagthed og træthed i løbet af dagen, og i en vekslen mellem REM og NREM under søvn.

25 Hormoner Melatonin Kortisol Væksthormon, ocytocin, prolaktin mm. Stress - Adrenalin, noradrenalin,

26 Neurotransmittere Serotonin Dopamin GABA, Gamma Amino Butan Acid, Hypokretin/orexin

27 KAT-I bygger især på deprivationsstudier 4 personer holdt sig vågne i mere end 9 døgn: Stigende svækkelse af de forskellige kognitive funktioner Fysiologisk et øget kalorieindtag, nedsat kropstemperatur mm.

28 Påvirkning af søvnen: Efter en lang nats søvn sås ingen svækkelse af hverken mentale eller biologiske funktioner I løbet af de tre efterfølgende nætter genvandt de: - 80% af den tabte søvn fra den dybeste søvn, stadie 4-40% af den tabte REM-søvn - 15% fra stadie 3 - søvn fra stadie 1 og 2 blev ikke genvundet

29 Kernesøvn og frivillig søvn Kernesøvn ( core sleep ), som er biologisk nødvendig = nødvendig for hjernens funktion frivillig ( optional ), som man kan klare sig uden, uden negative konsekvenser for funktionsniveauet: It fills the tedious hours of darkness until sunrise Hos mennesker består den nødvendige søvn i flg. Horne således af 4-6 timer søvn

30 Motivation Hvis entusiasme og motivation kan opretholdes, dvs. at de opgaver, som skal løses, fastholder opmærksomheden og opleves som engagerende og spændende, så er præstationsniveauet næsten usvækket efter 60 timer uden søvn

31 Tolkning Folk uden søvnproblemer overvurderer, hvor meget søvn de får De med søvnproblemer undervurderer, hvor meget de får Opfattelsen af, om man har fået tilstrækkelig med søvn eller ej, er af større betydning for dagsfunktionen, end det antal timer, man har sovet

32 KAT-I s teoretiske grundlag Søvn er livsvigtig, men der skal meget til, før søvnmangel bliver kritisk for organismen Søvnmangelens akutte begrænsninger på de kognitive funktioner kan modvirkes af motivation Man er dækket ind, hvis man får 4-6 timers kvalitetssøvn

33 Søvnrestriktion Patienter med insomni tilbringer ofte megen tid i sengen i forsøg på at sove - med stigende frustration over søvnbesværet og øget fejlopfattelse af søvnen Søvnrestriktionen bevirker en større søvneffektivitet og mere sammenhængende søvn

34 Stimuluskontrol Insomni opstår bl.a. som følge af en ubevidst indlæring et betinget respons Stimuluskontrol søger at ændre adfærd, der er uforenelig med søvn og fremme gode søvnvågenhedsrytmer

35 Andre metoder under KAT-I Afslapningsmoduler til at reducere autonomt og kognitivt arousal Kognitive moduler til at ændre dysfunktionelle kognitive processer omkring søvn Psykoedukation omkring livsstilsfaktorer og omgivelser

36 Hvordan udføres KAT-I i praksis? Gruppeforløb over 6-8 gange á 1½-2 timer med fra 5-10 deltagere og 1-2 terapeuter Oplysnings- og motivationsdelene er vigtige Et grundforløb kan udføres af specialtrænet plejepersonale Vanskeligere tilfælde kræver søvnspecialister til udredning og specialuddannede psykologer til terapien

37 Nye søvnstudier Søvndeprivering svarer ikke til det, individer med kronisk insomni oplever 7-8 timer er optimalt for immunsystem og hormonel balance, kognitive præstationer og levealder Mange får for lidt søvn generelt, og langtidseffekten heraf er forbundet med andre af tidens livsstilssygdomme, fedme, sukkersyge og stress

38 Udviklingen af KAT-I behandlingen Man søger nu bl.a. at udvikle alternativer til søvnrestriktion, fx Større fokus på at ændre tænkningen omkring søvnløshedens konsekvenser Mindfulness eller andre meditationsformer Forskellige tiltag til forskellige grupper

39 Insomnibehandling i Danmark Status: Der er et stigende antal insomnikere Der er større viden om fysiologiske og psykologiske konsekvenser af langvarig insomni Der er stor evidens for virkningen af psykologisk behandling af insomni Insomnikere er frataget muligheden for langvarig medicinsk behandling

40 Insomnibehandling i Danmark I det danske sundhedssystem regnes insomni ikke for en behandlingskrævende lidelse, der er intet behandlingstilbud, og der er ringe information til læger Private sundhedsforsikringer dækker søvnbehandling, fordi man har indset, hvor stort et produktivitetstab et søvnproblem kan medføre, men ikke nær alle er forsikrede

41 Udfordringen: at udvikle og etablere behandlingstilbud til de hjælpsøgende at uddanne behandlere at udbrede information til primærsektoren og andre, der har søvnproblemer inde på livet i deres profession

42 Det I kan gøre: Opsøge viden om insomni og behandling heraf Spørge til jeres patienters søvnproblemer Få dem diagnosticeret Oplyse dem om, hvor der er hjælp at få Starte behandlingstilbud op, jeg laver gerne et kursustilbud, hvis der er interesse Link: Scansleep.eu Søvnogstress.dk

43

44 Kaffe som model for søvnløshed Koffein kan give grundlag for en nyttig model for hyperarousal i insomni (Perlis et al., 2005). Et koffeinindtag på fx 400 mg indvirker på det sympatiske nervesystem, forøger kroppens metabolisme, reducerer TST, Total Sleep Time, og søvneffektivitet, forlænger indsovning, vågenhed efter indsovning og mål på MSLT, Multi Sleep Latency Test.

45 ICD-10 F51.0 Ikke-organisk søvnløshed A. Individet klager over ikke at kunne falde i søvn, besvær med at sove igennem, eller søvnen giver ikke tilstrækkelig udhvilethed B. Søvnforstyrrelsen forekommer mindst 3 x ugl. i min. 1 måned C. Søvnforstyrrelsen resulterer i tydelig personlig bekymring eller påvirker den personlige funktion i hverdagslivet. D. Der findes ingen kendt forårsagende organisk faktor, såsom neurologiske eller medicinske sygdomme, brug af psykoaktive substanser eller medicinering (WHO ICD-10. Klassifikation af sygdomme, 1995)

Sygdommen, behandling og forebyggelse

Sygdommen, behandling og forebyggelse Information om Depression hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er en depression? 05 Hvorfor får nogle en depression? 08 Hvilke symptomer

Læs mere

Søvnmangel og depression hos teenagere

Søvnmangel og depression hos teenagere Søvnmangel og depression hos teenagere Medicin/MedIS 2. semesters projekt Gruppe 201: Mette Møller Holt (stud.scient.med) Randi Hessellund Knudsen (stud.med) Lea Fredsgaard Madsen (stud.med) Amalie Højmose

Læs mere

BU MEI. TCM som element i håndtering af stress og stressrelaterede søvnubalancer

BU MEI. TCM som element i håndtering af stress og stressrelaterede søvnubalancer BU MEI TCM som element i håndtering af stress og stressrelaterede søvnubalancer Skolen for Akupunktur og Traditionel Kinesisk Medicin * Aku-15 / *Espelundsvej 4 * 4330 Hvalsø Vejleder: Elsebeth Lægaard

Læs mere

Fakta & Depression LANDSINDSATSEN MOD DEPRESSION I KØBENHAVNS AMT. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf.

Fakta & Depression LANDSINDSATSEN MOD DEPRESSION I KØBENHAVNS AMT. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf. 39 77 76 00 Psykiatrisk Center Ballerup Ballerup Boulevard 2 2750 Ballerup Tlf. 44 88 44 03 Psykoterapeutisk Center Stolpegård Stolpegårdvej

Læs mere

Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om bipolar lidelse HOS VOKSNE Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er bipolar lidelse? 04 Hvad er årsagen til bipolar lidelse? 06 Hvilke

Læs mere

Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere. Bobby Zachariae

Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere. Bobby Zachariae Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere Bobby Zachariae INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 INDLEDNING... 4 LÆSEVEJLEDNING... 5 DEL 1: STRESS, STRESS-SYMPTOMER

Læs mere

Psykologisk behandling af søvnproblemers. Sundhedspsykologisk selskab Februar 2010 Henny Dyrberg

Psykologisk behandling af søvnproblemers. Sundhedspsykologisk selskab Februar 2010 Henny Dyrberg Psykologisk behandling af søvnproblemers Sundhedspsykologisk selskab Februar 2010 Søvn og livskvalitet Baggrund Søvnløshed er et udbredt problem, som medfører forringet livskvalitet Medicinsk behandling

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

guide NOVEMBER 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus Sov godt sider

guide NOVEMBER 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus Sov godt sider guide NOVEMBER 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus bedre vaner Tab dig mindre stress Ro hele natten undgå depression 16 Sov godt sider Din søvn er vigtig Nedsætter puls og blodtryk En dejlig lang nattesøvn,

Læs mere

SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING TIL LYKKEPILLER

SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING TIL LYKKEPILLER UD AF DEPRESSIONEN SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING TIL LYKKEPILLER Strategier, indsatser og værktøjer, der vil hele din depression, øge dit humør og skabe livsglæde på en naturlig måde. 1 Ud af depressionen

Læs mere

Stress hos ledere i Danmark årsager, udbredelse og konsekvenser

Stress hos ledere i Danmark årsager, udbredelse og konsekvenser Per Bech, Hillerød Sygehus Marianne B. Andersen, Ledernes Hovedorganisation Signe Tønnesen, Ledernes Hovedorganisation Erna Agnarsdóttir, Ledernes Hovedorganisation Stress hos ledere i Danmark årsager,

Læs mere

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er symptomerne på depression hos

Læs mere

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Vilhelm Borg, Mette Andersen Nexø, Ida Viktoria Kolte og Malene Friis Andersen DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Sammenfatning

Læs mere

ADD - Den stille ADHD

ADD - Den stille ADHD ADD - Den stille ADHD Hvad er ADD? ADD er en betegnelse for en bestemt type ADHD. ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, som giver forstyrrelser i forskellige hjernemæssige funktioner, der blandt andet har

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær Af Majken Blom Søefeldt og Charlotte Hallin fra PsykiatriFonden Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox

Læs mere

Generaliseret angst. Oplysning til patienter og pårørende om

Generaliseret angst. Oplysning til patienter og pårørende om Oplysning til patienter og pårørende om Generaliseret angst Udarbejdet af: Christer Allgulander, docent, Karolinska Institutet, Sverige Professor Lars Kessing, speciallæge i psykiatri, Danmark Redigeret

Læs mere

Stress. Vi bliver unødigt sygeliggjort af stress-debatten Århus Stiftstidende, 21.07.08. Af Line Holm Nielsen og Kasper Krogh Berlingske Tidende

Stress. Vi bliver unødigt sygeliggjort af stress-debatten Århus Stiftstidende, 21.07.08. Af Line Holm Nielsen og Kasper Krogh Berlingske Tidende Stress Den moderne syge Stress er blevet kaldt den moderne syge. Det har bl.a. noget at gøre med den måde, at samfundet i dag er indrettet på. I arbejdslivet bliver den enkelte pålagt mere og mere ansvar,

Læs mere

STRESS I DANMARK - HVAD VED VI?

STRESS I DANMARK - HVAD VED VI? STRESS I DANMARK - HVAD VED VI? 2007 STRESS I DANMARK - HVAD VED VI? 2007 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Naja Rod Nielsen, Statens Institut for Folkesundhed Tage Søndergård Kristensen, Forskningscenter

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

Voksne med erhvervet hjerneskade. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Voksne med erhvervet hjerneskade. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Voksne med erhvervet hjerneskade Sociale indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense

Læs mere

Oplysning om at være Pårørende til et menneske med angst

Oplysning om at være Pårørende til et menneske med angst Oplysning om at være Pårørende til et menneske med angst Indhold Forord............................. 3 De forskellige angstlidelser................. 4-5 Mette er pårørende.................... 6-7 Angsten

Læs mere

OM STRESS, DEPRESSION ANGST OG ARBEJDSLIV (WORKSHOP NR. 317)

OM STRESS, DEPRESSION ANGST OG ARBEJDSLIV (WORKSHOP NR. 317) OM STRESS, DEPRESSION ANGST OG ARBEJDSLIV (WORKSHOP NR. 317) DAGENS ORDEN Kort præsentation af ut. og Psykiatrifondens Beskæftigelsesenhed Case - Inge Om stress dets indvirkning på arbejdslivet samt forebyggelse

Læs mere

Søvn og angst. Den gode søvn Antidepressiv ACT Generalforsamling medicin og vægt. Nr. 28 APRIL 2010 www.angstforeningen.dk

Søvn og angst. Den gode søvn Antidepressiv ACT Generalforsamling medicin og vægt. Nr. 28 APRIL 2010 www.angstforeningen.dk Nr. 28 APRIL 2010 www.angstforeningen.dk Foto: pixelediting.com (flickr/cc) Tema: Søvn og angst Den gode søvn Antidepressiv ACT Generalforsamling medicin og vægt 4 7 8 16 Redaktion: Marie Särs Andersen

Læs mere

ADHD smitter ikke.. Viden om ADHD. Skrevet af Marie-Louise Hylleberg, flyvsketanker.dk

ADHD smitter ikke.. Viden om ADHD. Skrevet af Marie-Louise Hylleberg, flyvsketanker.dk ADHD smitter ikke.. Viden om ADHD Skrevet af Marie-Louise Hylleberg, flyvsketanker.dk Indholdsfortegnelse: Forord 3 Hvad er ADHD? 4 Årsager - hvad skyldes ADHD? 7 Diagnosticering af ADHD 8 Forekomst af

Læs mere

Stress. Hvad er stress?

Stress. Hvad er stress? Stress Hvad er stress? Stress er en normal reaktion, som vi alle kommer ud for i mindre eller større grad. Stress kan hjælpe os til at præstere ekstra i kortvarige tidsperioder eller overskue en mulig

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Sådan står det til med sundheden

JAMMERBUGT KOMMUNE. Sådan står det til med sundheden JAMMERBUGT KOMMUNE Sådan står det til med sundheden Jammerbugt Kommune 213 Sådan står det til med sundheden jammerbugt kommune 213 I Jammerbugt Kommune har vi med den tredje sundhedsprofil fået et godt

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T à Lær at håndtere stres s 4 e f f e k t i v e ø v e l s e r 4 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a

Læs mere

En god lang nattesøvn er vigtigt for helbredet, for vi bliver syge, hvis vi ikke sover nok.

En god lang nattesøvn er vigtigt for helbredet, for vi bliver syge, hvis vi ikke sover nok. Søvn En god lang nattesøvn er vigtigt for helbredet, for vi bliver syge, hvis vi ikke sover nok. Søvn er lige så vigtigt for et godt helbred, som ernæringsrigtig kost og regelmæssig motion. 25-50% af danskerne

Læs mere

Funktionelle lidelser

Funktionelle lidelser Funktionelle lidelser Dansk Selskab for Almen Medicin 2013 Funktionelle lidelser Dansk Selskab for Almen Medicin, 2013 ISBN (trykt version): 978-87-92462-82-4 ISBN (elektronisk version): 978-87-92462-83-1

Læs mere