UDVIKLINGEN I LAGERMEDIER, SAMT ET INDBLIK I NOGLE AF DE PROBLEMSTILLINGER DENNE MEDFØRER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDVIKLINGEN I LAGERMEDIER, SAMT ET INDBLIK I NOGLE AF DE PROBLEMSTILLINGER DENNE MEDFØRER"

Transkript

1 VIDENSMEDIER PORTFOLIO OPGAVE 2B Thomas Alexander Woolff - k12thwo, Hold 1 IVA København, December 2012 Antal ord: 5393 UDVIKLINGEN I LAGERMEDIER, SAMT ET INDBLIK I NOGLE AF DE PROBLEMSTILLINGER DENNE MEDFØRER 1 af 22

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Problemformulering... 4 Definition af lagermedier... 5 Den historiske udvikling af lagermedier... 6 Nye tiltag i arkivering og bioteknologi Digital Dark Age og Data Rot problematikken Cloud Archieving : Alle steder på alle måder Migration. Et Kvalitativt Spørgsmål Konklusion Kildefortegnelse af 22

3 INDLEDNING The past went that-a-way. When faced with a totally new situation, we tend always to attach ourselves to the objects, to the flavor of the most recent past. We look at the present through a rear view mirror. We march backwards into the future. (M. McLuhan, 1967). Dette citat af Marshall McLuhan, skabte billedet i mit hoved af det han kaldte Gutenberg Manden, stående en smule usikkert, klamrende til en lidt for stor bunke bøger. Eller billedet af hvad vi kan kalde Turing Manden, stående en smule usikkert, klamrende til en lidt for stor bunke teknologiske apparater: Den stationære computer, mobiltelefonen, mp3-afspilleren, den bærbare computer, headset et, modemmet, printeren. Eftersom vi aldrig ved hvad dagen i morgen indeholder, står vi også hver dag over for en totalt ny situation. Derfor er vi knyttet og afhængige af de objekter vi omgiver os med. Dette gælder specielt objekter der har at gøre med forståelse af os selv og verden omkring os. Objekter der fortæller om fortiden, beskriver nutiden og giver kvalitative gæt om fremtiden. Med det kendte citat The medium is the message, gjorde McLuhan opmærksom på at mediet, eller teknologien, ændrer og genopfinder beskeden. Ført videre viste han hvordan bogtrykket ændrede menneskeheden og genopfandt samfundet. Menneskeheden gik fra et samfund baseret på tale og håndskrift til et samfund baseret på den trykte bog som massemedie. Endnu et skift kom med computeren og internettets udbredelse i 1990 erne. Fælles for alle typer samfund er behovet for lagermedier til arkivering af viden. 3 af 22

4 PROBLEMFORMULERING At huske vigtig information har altid været et af menneskets hoved-gøremål. Da vi bevægede os fra et oralt samfund til et skrift samfund, blev dette mere simpelt, men et nyt problem opstod: Hvordan lagrer vi bedst vores information? Ved at betragte lagermediers udvikling op igennem tiden, vil jeg diskutere fordele og ulemper ved de forskellige lagermedier, med størst fokus på de mest udbredte i dag. Heri vil jeg kort beskrive nogle af de nye tiltag i forskningen der berører arkivering, såsom lagring af digital information i DNA og andre fremskridt inden for biologisk teknologi. Sker der en forringelse af informationen afhængigt af tid, opbevaring og/eller selve lagermediets indbyggede muligheder? Via interview og artikler vil jeg belyse forskellige problematikker i den analoge og digitale arkivering, deriblandt Cloud Archiving, Data Rot begrebet og det mulige æstetiske tab i migrationen. 4 af 22

5 DEFINITIONEN AF LAGERMEDIER Et lagermedie kan have en meget bred definition; Kort sagt er det et element hvis formål det er at blive lagret data på. Men definitionen bliver bred, når man bevæger sig uden for lagring af digital data. Det kan f. eks. siges at hjernen er et lagermedie, ligeledes DNA-strengen og selv sproget, da disse alle bruges til at lagre data og information. Jeg har derfor valgt at begrænse mig til menneskeskabte lagermedier, med et udvalg af analoge og digitale eksempler. Der vil være eksempler på lagermedier som jeg har valgt ikke at nævne, typisk fordi de enten havde minimal indflydelse på den videre udvikling, eller brugte en tilsvarende teknologi som et af de lagermedier der bliver belyst. Derudover har jeg valgt at udelukke to væsentlige spillere, da deres roller er på et højere plan end det nævnte. Det drejer sig om biblioteket og bogtrykket. Biblioteket har jeg valgt at betragte som et metalagermedie, fordi man kan sige at det fungerer som et lagermedie for lagermedier, som f. eks. bøger, cd er, dvd er osv. Bogtrykket er udeladt fordi dens funktion er tættere på en producent af lagermedier end selv at være et lagermedie. Dens rolle i den historiske udvikling af lagermedier har dog været væsentlig, som jeg vil beskrive nærmere i afsnittet om bogen. Det er også nødvendigt at definere mit brug af begreberne analog og digital, når det knyttes til de efterfølgende lagermedier: Et analogt lagermedie forstås som et fysisk element der benyttes til at arkivere information direkte på; Den arkiverede information er repræsenteret direkte på lagermediet. I modsætning hertil forstås et digitalt lagermedie derfor som et fysisk element der benyttes til at arkivere information på ved brug af et talsystem. Det binære talsystem er det mest brugte til dette, men der kunne også nævnes det hexadecimale talsystem eller morsealfabetet. Yderligere beskrivelse af det binære talsystems udvikling og brug følger. Det skal dog tilføjes at lagermedier som f. eks. magnetbånd og optiske diske, kan benyttes til arkivering af både digital og analog information. 5 af 22

6 DEN HISTORISKE UDVIKLING AF LAGERMEDIER Hulemaleriet (ca. år fvt.) Det ældste hulemaleri "Cueva de El Castillo" menes at være omkring år gammelt. Det blev fundet af arkæologen Hermilio Alcalde del Río i 1903 i Puente Viesgo, Spanien (Ker Than, 2012). Hulemaleriet kan siges at være det første håndgribelige lagermedie, da temaerne menes at have karakter af religiøse idéer eller ønsker omkring jagt. Derudover kan der også trækkes direkte linjer til et senere skriftsprog og billedkunst. Tegneserie-forfatteren og selvproklameret magiker Alan Moore giver i et interview en sigende beskrivelse af hulemaleriet: Den måde, hvorpå hulemalerierne i Lascaux er arrangeret, kræver, at man kravler gennem meget smalle og lavloftede korridorer ind til den centrale hule, hvor disse vidunderlige billeder af dyr befinder sig. Det må have været en del af en form for indvielse. Forestil dig, at du bliver ledt gennem mørket, og når du kommer til den centrale hule, der er oplyst af ild, ser du ikke tegninger af dyr på væggene, du oplever, at dyrene farer rundt i hulen! Det er fordi, du aldrig før har set en tegning. Prøv at tænke på, hvordan idéen om repræsentation hang sammen, før folk havde fået idéen om visuel repræsentation. Hvilken magisk gerning, det var at lave nogle mærker på en væg i en hule og få alle de andre til at forstå, at denne her linje med svaj er ryggen af den okse, vi nedlagde for et par dage siden! Bare det at forstå, at linjen på en eller anden måde var dyret det er noget vi har svært ved at begribe i dag, fordi vi er så vant til at tænke: Selvfølgelig er det et billede. Det er et billede af en ko. Det er et billede af en hest. Men dengang må det have været et kæmpe skridt for bevidstheden at opfinde den repræsentative kunst, som selvfølgelig fører til det skrevne sprog. (A. Moore, 2003). Skriftsprog (ca. år 3400 fvt.) Det ældste kendte skriftsprog er kileskrift. Udviklet i det sydlige Babylonien til at skrive sumerisk (J. B. Flygare, 2002). Stentavlen (ca. år 3400 fvt.) Med sten-, ler- og trætavlen kom det første transportable lagermedie. Disse blev blandt andet lagermedie for det ældste skriftsprog: Kileskriften (A. Pike, 2012). 6 af 22

7 Papyrus (ca. år 3000 fvt.) Papyrus blev fremstillet af planten Cyperus papyrus, og var en af datidens største eksportartikler for Egypten. Det blev brugt til fremstilling af blandt andet både, sejl, reb og kurve. Men det var som skrivemateriale at papyrus havde sin største historiske succes. Dets kvalitet som nem og billig masseproduktions lagermedie, gjorde at man kunne arkivere og udbrede viden om religion, filosofi, videnskab, medicin, historie m.m. (W. H. Shepherd, 2008). Det binære talsystem (ca. år 500 fvt) Den indiske lærde Pingala siges at være forfatteren til Chandaḥśāstra. I denne giver Pingala matematiske koncepter til beskrivelse af prosodi. Dette er første kendte eksempel på et binært talsystem, der sidenhen skulle blive grundstenen til hele vor tids digitale vidensdeling (A. Stakhov, 2009). Papir (år 105) Papiret blev opfundet i Kina år 105, men kom først til Europa via Muslimerne omkring år Produktionen af papir var baseret på bambus, træ, og bomuld så det var ikke længere nødvendigt at importere papyrus fra Egypten. At papir let kunne fremstilles i alle lande og dets lave produktionsomkostninger var med til dets store success som lagermedie. Papir er stadig den dag i dag blandt de mest brugte materialer til at lagre information. Papir produktionen er stadig stigende, selvom vi i dag har muligheden for at arkivere og fremvise information digitalt (R. I. Burns, 1996). Bogen (ca. år 400) Codex formen blev oprindeligt udviklet af Romerne til brug som notesbøger, da det var en lettere måde at transportere papyrus-skrivematerialet end i ruller. Primært brugt til notetagning og andre uformelle tekster. Da codex samtidigt bedre kunne beskyttes, via en hård for- og bagside af pergament, træ eller lignende, blev bogbindingen et udbredt erhverv. Bogen blev dog forholdsvis hurtigt ophøjet fra simpel notetagning, til det gængse lagermedie for menneskelig viden (C. H. Roberts, 1983). Specielt med Gutenbergs udvikling af bogtrykket i 1445, blev bogen til et massemedie der ændrede måden at arkivere og distribuere viden. Menneskeheden 7 af 22

8 gik med bogtrykkets fødsel ind i den såkaldte Gutenberg Galakse (N. O. Finnemann, 2005). Hulkort (år 1725) Hulkortet er det første digitale lagermedie, da det her er første gang information ikke gengives direkte, men gengives via et slags talsystem; Et hul i kortet fortalte læseren, enten mennesket eller maskinen, at en given handling skulle tages. Var der ikke et hul, betød det at ingen handling skulle tages. Oprindeligt udviklet af Basile Bouchon til automatisering af væven, men videreudviklet til lagermedie for decideret information af Semen Korsakov i Herman Hollerith gav hulkortet sit endelige skub med sin maskine læselige version i Han grundlagde i 1896 firmaet Tabulating Machine Company, der senere fusionerede med tre andre firmaer, for at forme Computing Tabulating Recording Company (CTR). Dette firma blev i 1924 omdøbt til International Business Machines Corporation (IBM), og fik en afgørende rolle i udviklingen af den moderne computer (M. Rouse, 2008). Grammofonpladen (år 1857) Léon Scott s fonautograf var grammofonpladens forgænger. Men først i 1877 kom der lyd på, da Thomas Edison opfandt fonografen, som vi idag kender som grammofonpladen (R. Stross, 2010). Fra at optage lyd på vokscylindre til på vinyl diske ved at gravere en rille, er grammofonen det første lagermedie der kunne bruges til arkivering og genspilning af lyd, deriblandt den menneskelige stemme. For første gang i historien kunne man dele viden med ikke-læsende mennesker uden selv at være til stede. Undervisning kunne automatiseres, og vigtige beskeder kunne gentages vidt og bredt uden større anstrengelser. Sagt med Niels Ole Finnemanns ord: Grammofonen giver mulighed for asynkron adgang til tidligere indspillet tale og musik fra samfundets kollektive hukommelse og dermed til at gøre noget fraværende nærværende og bevare noget forsvundet. (N. O. Finnemann, 2005). Fotografisk film (år 1885) Med kameraet opstod muligheden for at vise relativt præcise billeder af mennesket og omverdenen. Med den fotografiske film blev muligheden for visuel kommunikation et hurtigt udbredt underholdning- og undervisningsfænomen. Som lagermedie åbnede den en en dør til større forståelse og indsigt i andre kulturer. 8 af 22

9 RAM-hukommelse (år 1947) Random-access memory (RAM) er en videreudvikling af tromle-hukommelsen fra 1932, som indlæste data fra hulkort eller hulstrimmel. RAM får dog fortrin fordi det var det første fuldt elektroniske lagermedie; Williams-Kilburn-røret fra 1947 lagrede data som elektrisk ladede pletter på overfladen af et katodestrålerør. I dag bruges typisk Dynamic random-access memory (DRAM) eller Synchronous dynamic random-access memory (SDRAM). Fordi data er tilgængelig i en hvilken som helst rækkefølge, er RAM-hukommelse hurtigere end andre elektroniske lagermedier; Man behøver så at sige ikke at bevæge sig fra punkt A, forbi punkt B, for at komme til punkt C. Man kan hoppe direkte ned til punkt C (www, 2012). Magnetbånd (år 1951) Magnetbåndet blev oprindeligt fortrinsvist brugt til at lagre lyd, men blev senere et meget væsentligt lagermedie til både audio, video og computer-data. Konceptet til magnetbåndet blev udviklet af Vladimir Poulsen i 1899, men blev først et udbredt produkt da BASF og IBM begyndte at producere dem i midten af 1900-tallet. Fordi magnetbåndet teoretisk set kunne holde uendelige mængder data, i modsætning til RAM-hukommelsens begrænsninger, blev det lagermediet man baserede de kommende års mange opfindelser på. Der kan blandt andet nævnes kassettebånd, diskette, DAT-bånd og VHS. Som lagermedie er magnetbåndet derfor blandt nyere tids største vindere (www. 2012). Hard Disk Drev (år 1956) Det første harddiskdrev (HDD) kom fra IBM i 1956, var ca. på størrelse med to køleskabe og blev døbt 350 RAMAC (www, 2012). Man søgte at udvikle et lagermedie der fyldte mindre end magnetbåndet på spole, og samtidigt var mere holdbart. Løsningen var en roterende magnetisk disk med et læsehoved på en bevægelig arm beskyttet af en metalbeholder. I dag er det typiske HDD i en computer 10 x 14 x 2,5 cm (3.5 HDD), og har en lagerkapacitet på op til 4 terabyte. Optisk Disk (år 1958) Opfundet af David Paul Gregg som video lagermedie og videreudviklet til CD, DVD og Blu-ray systemerne. De stammer alle tre fra laserdisken, der dog ikke vandt indpas dels pga. størrelsen. Som sidenote skal nævnes at laserdisken lagrede data 9 af 22

10 analogt, hvor de efterfølgende optiske diske lagrede digitalt. Compact Disc (CD) var oprindeligt kun tilsigtet at lagre audio, men blev senere videreudviklet til også at kunne lagre digital data (CD-ROM). Den optiske disk fungerer ved, at der med en laser brænder små huller i en flade på disken af aluminium. Når en laserdiode derefter lyser ned på fladen, vil hullet hindre refleksion. På denne måde skrives der binær kode; refleksion = 1, ingen refleksion = 0. Den til dato mest udviklede optiske disk er Blu-ray disken, som kan have op til 128 giga byte lagret (www, 2012). Phil Schiller fra Apple udtalte dog i Oktober 2012 at... der er opstået problemer med Blu-ray som intet har at gøre med den faktiske kvalitet af filmen, hvilket gør den til en kompleks og ikke optimal teknologi... Så for en hel overflod af grunde, giver det god mening at droppe optiske diske i stationære- og bærbare- computere. Det ser altså ud til, at både optiske diske og optiske drev er på vej ud af den videre udvikling af lagermedier. Dette kan tydeligt ses i både Apples overgangsløsning fra optisk drev til fuld solid state drev, kaldet Fusion Drive, og den fortsat faldende pris på hukommelseskort (i skrivende stund kan en 8 gigabyte USB-nøgle købes for helt ned til omkring 50 kr.) Hukommelseskort (ca. år 1980) Kært barn har mange navne, dette gælder også det populære lagermedie hukommelseskortet. NAND flash, NOR flash, Flash-kort, USB-nøgle, SD-kort, PCkort, CompactFlash, minisd-kort, microsd-kort, SmartMedia, MultiMedia-kort, xdpicture-kort, solid-state drev (SSD) er nogle af de mest brugte versioner af hukommelseskortet. Dette lagermedie fungerer på samme måde som RAM, nemlig via elektronisk tilføjelse, læsning og sletning af binær data. Opfundet af Dr. Fujio Masuoka for Toshiba omkring år 1980, og nu udviklet til at kunne rumme op til 256 giga byte data (www, 2012). Hukommelseskort bruges i alt fra mp3-afspillere til mobiltelefoner, og kan derfor siges at være nutidens mest brugte digitale lagermedie. Grunden til den store popularitet er blandt andet den lave produktionspris, den hurtige læse/skrive hastighed og dets robuste opbygning. 10 af 22

11 NYE TILTAG I ARKIVERING OG BIOTEKNOLOGI Der søges til stadighed nye og bedre måder at lagre og formidle viden på. Med sidste halvdel af 1900-tallets opfindelse af computeren og internettet, er videndeling blevet væsenligt nemmere. Samtidigt udvikler vi mere information end nogensinde før; de online netværk med dertil hørende blogging, digitalkameraer og printeren er hvermands eje. Informationsstrømmen vokser i et uhørt tempo: En rapport fra IDC viser at allerede fra 2007 blev der produceret mere digital information end der var plads til på alverdens lagermedier (. F. Gant, 2008). Blandt andet derfor er der stor fokus på forskning inden for lagermedieområdet. Det er dog samtidigt stadigt som medieteoretikeren Harold Adams Innis understregede, et spørgsmål om at finde løsninger til begge sider af kravet til lagermediet: holdbarhed og mobilitet (H. Innis, 1950). Her følger nogle få af de nye tiltag. Holografisk lagring Optisk 3D datalagring siges at være lige om hjørnet. Firmaet hvault menes at have et 300 giga byte produkt med en levetid på 50 år, i beta test. Holografiske lagermedier tilbyder 100 gange højere kapacitet end magnetiske lagermedier (C. Mellor, 2012). Så dette lagermedie vil både have større tidsmæssig holdbarhed end de mag- netiske lagermediers ca. 10 år, og have væsentlig større mobilitet. Safir HDD D. 12. Juli 2012 præsenterede ANDRA (det franske atomaffald bureau) et harddisk drev med to magnetiske diske lavet af industriel safir. Hvermandseje bliver det nok ikke, for prisen ligger på Euro i produktionsomkostninger. Men den skal kunne holde i en million år, spørgsmålet er så bare om sproget der lagres på den kan læses til den tid (D. Clery, 2012). Biologisk Computer Bioingeniører på The Scripps Research Institute i Californien, SA har udviklet en biologisk computer i et reagensglas. Baseret på Alan Turings banebrydende design fra 1936, hvori han beskrev konceptet til hvordan algoritmer og computerberegninger kunne fungere. Turing Maskinen, som han beskrev, havde den simpleste funktion til en computer: 1. Modtage et symbol. 2. Indlæse symbolet. 3. Udskrive et nyt symbol. 11 af 22

12 4. Nulstille. Udfra denne beskrivelse udviklede bioingeniører en blanding af molekyler i et reagensglas, som var i stand til at udføre det samme gentagelige sæt instrukser i en helix af DNA; Kodet DNA går ind i den biologiske computer og afkodet DNA kommer ud af den anden. For at spore status af maskinen, blev DNA et mærket med fluorescerende markører. Det interessante ved at bruge biologisk materiale til dette, er både læse skrive farten, lagrings-kapaciteten og mobiliteten (The Scripps Research Institute, 2012). DNA lagring Inden for DNA lagring er der adskillige tiltag. Jeg vil her kort beskrive et par af dem. DNA lagring med bakterier En gruppe studerende på Hong Kongs kinesiske universitet har udviklet en metode til at lagre, kryptere og indlæse binær kode i DNA et fra E. coli bakterien. Et enkelt gram bakterie kan have 900 terabyte lagret, og i frossen tilstand er dens holdbarhed tusinde år (. Evans, 2012). DNA lagring med menneskelig genom George Church og Sri Kosuri fra Harvard s Wyss Institut lykkedes at lagre 700 terabyte binær kode i et gram DNA fra menneskelig genom. dover dette har de succesfuldt kopieret indholdet 70 milliarder gange. De fremtidige muligheder for denne udvikling er spændende: Hele den samlede viden vil kunne lagres på et par hundrede kilo DNA materiale. Derudover er DNA fra mennesket stabilt ved stuetemperatur, så det vil kunne opbevares uden større problemer. Det skal dog siges at DNA med binær kode, ikke kan eksistere i en levende celle i længere tid uden at blive muteret (S. Anthony, 2012). DIGITAL DARK AGE OG DATA ROT PROBLEMATIKKEN I diskussionen om lagermedier opstår spørgsmålet om holdbarhed som et af de væsentligste; Hvor lang tid og under hvilke miljømæssige omstændigheder kan et givent lagermedie eksistere? Men da størstedelen af vores data efterhånden er digitalt, kommer der en ny vinkel på spørgsmålet om holdbarhed: Vil vores data kunne indlæses af det eksisterende hardware og software om 50 år? 12 af 22

13 Digital Dark Age begrebet opstod i 1997 ved en konference for International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA). Væksten i informationsstrømmen og software-udviklingen gav allerede dengang bekymring for hvordan vores fremtid vil se ud. Som assistent-professor i Bibliotek og Informationsvidenskab på University of Illinois Jerome P. McDonough nævner i et interview: I modsætning til almindelig overbevisning, har elektronisk data vist sig at være langt mere flygtig end bøger, tidsskrifter eller stykker af plastik kunst. Hvornår åbnede du f. eks. sidst en WordPerfect-fil eller forsøgte at læse en 8-tommers diskette? (T. Kuny, 1997). Denne problematik kaldes også for Data Rot. Der er blevet udarbejdet adskillige guides til hvordan man modarbejder dette. Blandt andet henviser The National Archives til seks egenskaber der skal tages i betragtning, når man skal finde et lagermedie til sin data: 1 Levetid En levetid på minimum 10 år bør være et krav. 2 Kapacitet Lagermediet skal kunne rumme den givne mængde data. 3 Levedygtighed Lagermediet skal understøtte robuste fejlfindings metoder og data-recovery. Lagermediet skal være write-once, eller have en pålidelig skrive-lås mekanisme. 4 Forældelse Lagermediet og dets understøttende hardware og software skal fortrinsvis være baseret på veletableret teknologi. 5 Pris Prisen for indkøb af lagermediet og udgifterne til vedligeholdelse. 6 Følsomhed Det valgte lagermedie skal have lav følsomhed over for fysisk skade, og have høj tolerance for en bred vifte af miljømæssige omstændigheder uden datatab (A. Brown, 2008). 13 af 22

14 CLOUD ARCHIVING : ALLE STEDER PÅ ALLE MÅDER I sin artikel Personal Archiving in the Cloud påpeger Mike Ashenfelder fra The Library of Congress endnu et vigtigt punkt i hvordan vi fremtidssikrer vores information: Ordsproget Læg ikke alle dine æg i én kurv gælder også ved den personlige arkivering og handler om ikke at lagre hele din digitale samling kun på et sted. Intet digitalt lagermedie er 100% sikkert. Cloud lagring er kun én af adskillige mulige backup løsninger, og nøgleordet her er backup. Opbevaringsmangfoldighed er vigtigt... (M. Ashenfelder, 2011). Muligheden for gratis lagerplads på internettet har, udover flere backup muligheder, også åbnet for indlæsning og brug af vores information på flere forskellige platforme. Cloud-tjenester som f. eks. Google Drive, Dropbox og Evernote kan betjenes på alle slags computere med internetadgang og alle slags mobiltelefoner. Hele denne opgave er skrevet i Google Docs, et online tekstbehandlings-værktøj som gemmer dokumenterne i Google Drive. Dele af den er sågar skrevet på min mobiltelefon i diverse busser, metro- og S-tog. Der spekuleres over de gavnlige virkninger en øget brug af cloud-tjenester kan give. Chris Gabriel fra Logicalls Group peger på både de økonomiske og økologiske muligheder: Cloud-tjenester muliggør outsourcing og fjernelse af næsten alle ITafdelinger.Væk fra selv relativt små kontorer vil være kontrolrum fyldt med servere, der har behov for køling. Og selvom cloud en betyder enorme datacentre et eller andet sted på planeten, taler vi massive stordriftsfordele. Cloud archiving og Cloud computing er vigtige elementer i informationssikringen. Ved at bruge tjenester inden for lagerplads og software der betjenes med en browser eller lignende via internettet, sikrer vi os bedre imod datatab og bruger hele tiden det mest gængse software til at læse, skrive og arkivere information. 14 af 22

15 MIGRATION: ET KVALITATIVT SPØRGSMÅL Migration anvendt i forbindelse med digital data, handler om at flytte data til et nyere system miljø. Flere kilder tilskynder til at man flytter sin data til et nyere lagermedie minimum hvert 10. år. Men har dette konsekvenser for kvaliteten af vores data? I artiklen Books and Bytes: Preserving Documents for Posterity gennemgår Poul Steen Larsen både vigtigheden i arkiverings arbejdet, men også udfordringerne i dette; Han påpeger fire retningslinjer: 1 Vi må ikke stole blindt på digitalisering, og bare scanne alt og smide papir originalerne ud. 2 Papir produktionen truer ikke regnskoven. 3 Forlag og andre producenter må tilskyndes til større fokus på deres produkters levetid. 4 Producenter af lagermedier må tilskyndes til at bruge mere permanente materialer til deres produkter (P. S. Larsen, 1999). Så kort sagt kan det siges, at det er en nødvendighed at foretage aktive valg, før man vælger nyt lagermedie og at forholde sig kritisk til kvaliteten af dataen efter migration er fuldendt. Men ikke kun i forbindelse med bevaring, flyttes information fra ét lagermedie til et andet. Vi gør f.eks. flittigt brug af forskellige data-komprimerings metoder når vi vælger hvilket lagermedie der skal benyttes. Jeg vil følgende undersøge vores behandling af de fire store medietyper (lyd, billede, tekst, film) ud fra et kvalitativt perspektiv. Lyd Da de første musik-cd er kom på gaden i midt 80 erne, var indholdet ikke remastereret. Der var ingen, der så at sige havde forholdt sig kritisk til kvaliteten af dataen efter migrationen. Alle optagelserne var blevet lavet med henblik på grammofonpladens muligheder som lagermedie. Derfor var der en tydelig kvalitetsforringelse i det æstetiske lydbillede efter migrationen til CD en (National Public Radio, 2012). I migrationen til Mp3-formatet er der en tendens til at vægte 15 af 22

16 kvantitet fremfor kvalitet; Fordi vi i dag har muligheden for at transportere og afspille musikken på en lille Mp3-afspiller, forringer de fleste gerne kvaliteten af dataen for at kunne have mere lagret. Som eksempel på dette, bad jeg elektroingeniør Per Christian Jensen om en udtalelse. Udover sit arbejde som elektroingeniør, har han de sidste 12 år arbejdet som producer og lydtekniker for pladeselskabet Play/Rec: d fra et teknisk synspunkt er vinylen på alle måder cd'en underlegen. Vinyl har meget lavere dynamik, større forvrængning (især på slutningen af hver side), større følsomhed overfor støv, sollys, fedtfingre, ridser og vibrationer m.m. Værst af alt bliver en vinyl slidt ved hver afspilning. Så rent lydmæssigt er der ikke megen logik i at foretrække denne 50+ år gamle teknologi frem for nyere ukomprimerede digitale alternativer. Nogle mener, at musik på vinyl lyder mere "åben" end på cd, hvilket rent teknisk kan skyldes harmonisk forvrængning i 5-6 khz-området. Jeg har selv tit oplevet vinyl versioner af numre, der lyder bedre eller i hvert fald mere "homogent" end på cd. Men jeg har også oplevet det modsatte mange gange, hvor detaljerne og dynamikken i musikken står langt bedre frem på cd/digitalt. Denne større definition i lydbilledet stiller også større krav til forstærker og højttalere, hvilket sikkert er grunden til at nogen synes, at cd/digitalt kan lyde "koldt". Rent teknisk skulle der ikke være noget til hinder for at lave "vinyl-lyd" på cd/digitalt, og jeg vil våge den påstand, at selv den mest hardcore vinyl entusiast i en blindtest på et toptunet anlæg meget ofte ville udpege den digitale gengivelse af en indspilning som vinder. Det fysiske og grafiske aspekt ved vinylen er selv sagt cd'en overlegent og mangler naturligvis helt ved downloads. Og så er der oplevelsen i "at købe en plade" og at handlingerne i at vende den, børste den af, behandle den forsigtigt osv., der giver én et andet og mere fysisk forhold til musikken og éns investering, end hvad tilfældet er ved cd/download. Så vinylens fysiske ulemper er også dens store fordele. Personligt gik jeg over til at købe vinyl, da man begyndte at kunne finde ukomprimerede digitale versioner på internettet. En cd eller ukomprimeret digital fil i "cd-kvalitet" kan praktisk talt gengive alt hvad det menneskelige øre kan opfatte. En "lossless" fil (som f.eks FLAC) er baseret på 16 af 22

17 datakomprimering af en digital fil i høj kvalitet, hvor afspilleren så "pakker filen ud" ved afspilning. Mp3-, mp4- osv.-komprimering er også baseret på datakomprimering men benytter sig også af algoritmer, der udnytter den måde mennesker opfatter lyd på. Eksempelvis opfatter mennesker ikke en meget lav lyd, hvis den kommer lige efter en meget høj lyd (et fænomen kaldet maskering). Ved at fjerne den data, der udgør den lave lyd, kan man dermed spare noget plads. Jo mindre mp3-fil desto mere er der fjernet. (P. C. ensen, 2012). Billede The photograph is literally an emanation of the referent. From a real body, which was there, proceed radiations which ultimately touch me, who am here; the duration of the transmission is insignificant; the photograph of the missing being, as Sontag says, will touch me like the delayed rays of a star. (R. Barthes, 1982). Fra det første hulemaleri til det seneste digitale fotografi taget med en moderne mobiltelefon, har visuel information været en væsentlig kommunikationsform. Som med alt andet information må kunstneren/fotografen vælge hvilket lagermedie bedst gengiver informationen i billedet: Udtrykkes informationen klarest i et maleri, en tegning, et fotografi taget med fotografisk film, eller et fotografi taget med et digitalkamera? Herefter kommer så overvejelsen om hvad der sker når dette billede bliver reproduceret. Walter Benjamin peger på billedets, eller kunstværkets, unikke eksistens i tid og sted (W. Benjamin, 1936). Denne aura som han kalder det, forsvinder altså lige så snart billedet reproduceres eller fjernes fra dets oprindelige udstillingssted og tidspunkt. Ud fra dette synspunkt kan det diskuteres, hvorvidt billedlig information kan kommunikeres tilfredsstillende? Tekst Once digiti ed, a page of words loses its fixity. It can change every time it s refreshed on a screen. A book page turns into something like a Webpage, able to be revised endlessly after its initial uploading... [Beforehand] typographical fixity served as a cultural preservative. It helped to protect original documents from corruption, providing a more solid foundation for the writing of history. It established a reliable record of knowledge, aiding the spread of science. - Nicholas Carr. (B. LeFurgy, 2012). 17 af 22

18 Ovenstående citat af Nicholas Carr viser en generel bekymring omkring vor tids digitalisering af tekster; Når teksten ikke længere skrives direkte i et sansegenkendeligt alfabet, men med det binære alfabet, kan vi så stadig stole på at den gengives korrekt? Men på den anden side kan man spørge om man nogensinde har kunnet være 100% sikker på at en kopi var tro mod originalen?! Bill LeFurgy fra Library of Congress fremlægger en anden måde at forholde sig til den digitale usikkerhed : I wonder, however, if the larger issue is that culturally we are still struggling with the philosophical concepts of fixity and fluidity. Do we aim for the kind of substantive finality that Carr celebrates or do we embrace and accept an expanded degree of derivation - ideally documented as such - in our digital information. (B. LeFurgy, 2012). Det er klart at internettet som menneskehedens kollektive hukommelse, og deri det binære alfabet har nogle problemstillinger der endnu ikke med overbevisning er løst. Men de positive egenskaber ved de digitale-lagermedier og -arkiveringsmetoder som vi arbejder med idag, opvejer på mange måder de negative. Dette er især tydeligt i filmbranchen. Film In the beginning there was light that hit a strip of flexible film mechanically running through a camera. For most of movie history this is how moving pictures were created: light reflected off people and things would filter through a camera and physically transform emulsion. After processing, that light-kissed emulsion would reveal Humphrey Bogart chasing the Maltese Falcon in shimmering black and white. More and more, though, movies are either partly or entirely digital constructions that are created with computers and eventually retrieved from drives at your local multiplex or streamed to the large and small screens of your choice. Right before our eyes, motion pictures are undergoing a revolution that may have more far reaching, fundamental impact than the introduction of sound, color or television. Whether these changes are scarcely visible or overwhelmingly obvious, digital technology is transforming how we look at movies and what movies look like, from modestly budgeted movies shot with digital still cameras to blockbusters laden with computergenerated imagery. (M. Dargis, A. O. Scott, 2012). 18 af 22

19 Dargis og Scotts artikel Film is Dead? Long live Movies diskutere fordele og ulemper ved det igangværende skift fra analog film til digitale lagermedier i filmindustrien. Der er selvfølgelig en klar forskel på værktøj og produkt, men samtidigt er det tydeligt når produktet er fotografisk, at værktøjet har stor indflydelse på det endelige produkt. I film som f. eks. Citi en Kane blev der brugt en dengang helt ny linse, hvilket gav filmen dens bærende udtryk. Danny Boyle og Dogme instruktørerne gjorde ligeledes god brug af ny teknologi med de restriktioner det dengang digitale kamera havde. I dag er prisen på digitale videokameraer, der kan optage i biograf værdig opløsning, så lav at selv hjemmevideoer i princippet kunne vises på det store lærred. Størrelsen af digitale videokameraer er også et stort plus hos professionelle filmfolk. En af de større grunde til dette er skiftet fra at lagrer på fotografisk film til at bruge hukommelses kort. Dette har også medført længere filme tid og øjeblikkelig fremkaldelse. Men stadig, som med vinyl-tilhængerne, er der en stor del filmelskere der påstår at oplevelsen i biografen er bedre når filmen vises via fotografisk film end en digital fremvisning. Dette endda på trods af at den digitale billedkvalitet i dag er den fotografiske film overlegen. Men igen, som med digitale lydfiler, kommer spørgsmålet om hvordan vi vælger at få informationen fremvist; Der er stor forskel på oplevelsen af en film set i en biograf og samme film set på en bærbar computer, der ikke gengiver hverken farver eller lyd på samme måde. Meget af den information vi genererer i dag kan ikke siges at være 100% i orden kvalitetsmæssigt. Men ifølge David Weinberger behøver den heller ikke at være det; den skal bare være god nok i det miljø den skal bruges i. Så længe at dataen findes i forskellige kvalitetsmæssige versioner, kan vi selv beslutte os for, hvor stor procentdel kvalitet vi ønsker at opgive til fordel for kvantitet. (D. Weinberger, 2008) 19 af 22

20 KONKLUSION Ud fra denne gennemgang af fortidens og nutidens mest populære lagermedier, kan der drages følgende konklusioner: Lagermedier er i konstant udvikling, da opbevaring af viden er af stor vigtighed for vores forståelse af verden, livet og os selv. Det er væsentligt at følge den teknologiske udvikling i lagermedier, for at sikre at historisk og nutidig viden kan overleve. Vidensdeling og vidensudvikling har siden internettets udbredelse i 1990 erne oplevet en ny revolution; Mængden af information, der dagligt genereres, har aldrig før været så enorm. Da mængden af information overgår verdens lagermediers kapacitet, er der et stort behov for nye lagermedie-teknologier. 20 af 22

COMPUTER ANATOMI. 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE

COMPUTER ANATOMI. 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE COMPUTER ANATOMI 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Opbygning s.2 Kapitel 2: CPU s.3 Kapitel 3: Motherboard s.4 Kapitel 4: Ram s.6 Kapitel 5: Grafikkort s.7 Kapitel

Læs mere

Gruppe: Steffen Klausen, Hani Al-kerdi, Mathias Hansen og Jesper Anthonisen

Gruppe: Steffen Klausen, Hani Al-kerdi, Mathias Hansen og Jesper Anthonisen Opgaverne er lavet af: A er lavet af alle D er lavet af alle F er lavet af alle G er lavet af alle Gruppe: Steffen Klausen, Hani Al-kerdi, Mathias Hansen og Jesper Anthonisen Sikkerhed og risikofaktorer

Læs mere

Miniguide USB-nøglens Hemmelighed

Miniguide USB-nøglens Hemmelighed Karina Lander Miniguide USB-nøglens Hemmelighed Landerby.dk Miniguide USB-nøglens Hemmelighed Skrevet af Karina Lander (2013) 1. udgave Landerby.dk 2013 Indholdsfortegnelse 1. Okay - på menneskesprog betyder

Læs mere

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer?

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Kender du alle de her dele og hvad de gør godt for? Er du mellem 11 og 16 år, og tænker på at sammensætte din egen computer? Så er denne her guide lige

Læs mere

Lidt orientering om, hvad en computer består af

Lidt orientering om, hvad en computer består af Lidt orientering om, hvad en computer består af Lidt orientering om, hvad en computer består af...1 Introduktion...2 Skærm...2 Printer...2 Tastatur...2 Mus...3 CPU...3 Bundkort...4 Strømforsyning...4 RAM/

Læs mere

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund.

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den digitale verden et barn af oplysningstiden Af redaktionen Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den elektroniske computer er blevet

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK?

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? INDHOLD REDEGØRELSE FOR HVORDAN VI KAN FORSTÅ DIGITAL MUSIK DISKUSSION AF DE NYE MULIGHEDER FOR DIGITAL DISTRIBUTION AF DIGITAL MUSIK HVILKE PERSPEKTIVER HAR DIGITAL MUSIK

Læs mere

Arbejde med forskellige video filtyper i Vegas Pro

Arbejde med forskellige video filtyper i Vegas Pro Arbejde med forskellige video filtyper i Vegas Pro Gary Rebholz Vegas Pro har altid støttet mange forskellige filformater. Fra begyndelsen for omkring 10 år siden, har Vegas Pro-brugere haft muligheden

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST3

It-sikkerhedstekst ST3 It-sikkerhedstekst ST3 Sletning af personoplysninger Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST3 Version 1 September 2014 Sletning af personoplysninger Når en dataansvarlig

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

3. Computerens opbygning.

3. Computerens opbygning. 3. Computerens opbygning. Computere er konstrueret med henblik på at skulle kunne behandle og opbevare data og det er de som nævnt i noterne om Bits og Bytes vældig gode til. Som overordnet model for computere

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

DELER og GEMMER. guide. Sådan. du dine feriebilleder. Få styr på billederne Gode råd. sider. Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

DELER og GEMMER. guide. Sådan. du dine feriebilleder. Få styr på billederne Gode råd. sider. Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan DELER og GEMMER du dine feriebilleder Få styr på billederne Gode råd 14 sider Gem dine feriebilleder INDHOLD I DETTE HÆFTE:

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Succes er en elendig læremester. Den får kloge mennesker til at tro, at de er ufejlbarlige. Bill Gates. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.

Succes er en elendig læremester. Den får kloge mennesker til at tro, at de er ufejlbarlige. Bill Gates. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2. Succes er en elendig læremester. Den får kloge mennesker til at tro, at de er ufejlbarlige. Bill Gates 96 97 Pladebranchens historie Hvor man ofte i spøg spørger hvad der kom først, hønen eller ægget,

Læs mere

Lightroom 3. 1. Nyhederne i version 3

Lightroom 3. 1. Nyhederne i version 3 Lightroom 3 Lightroom er et fantastisk program, hvis ellers nogen er i tvivl om det. Det er først og fremmest et fotografens program al fokus er på en hurtig, fleksibel og effektiv behandling af digitale

Læs mere

computerens_udvikling

computerens_udvikling Computeren består af. ---------------------- En computer består af mange ting. Der er det samme i næsten alle computere, men der er en forskel - størrelsen på tingene. Dette er ikke fysisk, men f. eks.

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Du har nu en genvej på dit skrivebord hen til den mappe hvor dine filer med bøgerne kommer til at ligge, den virkelige sti = c:\bøger.

Du har nu en genvej på dit skrivebord hen til den mappe hvor dine filer med bøgerne kommer til at ligge, den virkelige sti = c:\bøger. Download af bøger i MP3 format Side 1 af 6 Forudsætninger for at kunne benytte denne mulighed er: En computer med rimelig diskplads (hvert bog fylder små 200 MB). En god Internetforbindelse, for ikke at

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

RAM. Motherboard. Cd-rom Drev:

RAM. Motherboard. Cd-rom Drev: RAM Ram er en lille lagerenhed som er med til at gøre computeren hurtigere. RAM står for random acces memory. I driften i computeren bliver data behandlet og bearbejdet og det foregår i det arbejdslager

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Vil du se en film eller høre noget ny musik? Gør brug af bibliotekets netmedier Gratis og helt lovligt giver Aarhus Kommunes Biblioteker adgang til spillefilm,

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Louise Harder Fischer Ekstern lektor, CBS og Research Manager, Futurecom Business 3 vigtige pointer ved videndeling Viden

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Rigtig god fornøjelse!

Rigtig god fornøjelse! Vildtkameraer er blevet et af de bedste og vigtigste værktøjer i dit jagt arsenal. Uanset om det er før eller i løbet af jagtsæsonen, kan vildtkameraer sættes op og indsamle værdifulde data om dine byttedyrs

Læs mere

Introduktion. Installation. En kort oversigt

Introduktion. Installation. En kort oversigt Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Installation...2 En kort oversigt...2 Biblioteksoversigt...3 Liste over mapper...3 Miniatureportrætter...4 Flytte et billede...4 Slette et billede...4 Det nederste

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Vurdering af billedmanipulation Opgave 1

Vurdering af billedmanipulation Opgave 1 Vurdering af billedmanipulation Opgave 1 Beskriv de enkelte funktioner i dit tegneprogram... Er der tale om en korrektion eller en modifikation? Før vi kan begynde at kategorisere de forskellige funktioner

Læs mere

Markus, Nicklas, Jonas og Patrick D Kom/it C 1. feb 2013. Computerens anatomi. --- Lavet af Markus, Nicklas, Jonas og Patrick D --- Side 1 af 8

Markus, Nicklas, Jonas og Patrick D Kom/it C 1. feb 2013. Computerens anatomi. --- Lavet af Markus, Nicklas, Jonas og Patrick D --- Side 1 af 8 Computerens anatomi --- Lavet af Markus, Nicklas, Jonas og Patrick D --- Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Foredrag... 3 Formidling... 4 En computer er opbygget af... 5 Side 2 af 8 Foredrag Målgruppe 7,

Læs mere

Mobiltelefonen som videokamera i undervisningen. Steen Grønbæk Mercantec Viborg

Mobiltelefonen som videokamera i undervisningen. Steen Grønbæk Mercantec Viborg Mobiltelefonen som videokamera i Steen Grønbæk Mercantec Viborg 1 Video i - Lærer-/skoleproduceret video Typer Barfodsoptagelse fra en undervisningssituation Ved barfodsmetoden anvendes der ikke tid på

Læs mere

Hvem er Forlaget SMSpress?

Hvem er Forlaget SMSpress? Hvem er Forlaget SMSpress? 100% digitalt forlag etableret i 2010 med fokus på litteratur via mobilen Vi udgiver SMS-noveller, SMS-romaner, digte og anden SMS-litteratur Det Kongelige Bibliotek valgte i

Læs mere

Hvordan du opnår fordele med Progressive Enhancement. Et whitepaper af Morten Jakab Pedersen

Hvordan du opnår fordele med Progressive Enhancement. Et whitepaper af Morten Jakab Pedersen Skær hjørner og skab værdi i browseroptimering Hvordan du opnår fordele med Progressive Enhancement Et whitepaper af Morten Jakab Pedersen WHITEPAPER Indholdsfortegnelse 1. Intro...3 2. Hvad er Progressive

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012 Digital kultur i dagtilbud Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012 Digitalisering er ikke et valg men et vilkår Digital prioritering i dagtilbud inden for 3-5 år? I hvilken grad finder kommunen det

Læs mere

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software.

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software. Bh. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. Magte elementær anvendelse af maskiner og enkle programmer Eleverne opnår færdigheder så de selv kan: Tænde og slukke computeren

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Internet@TV med Samsung Apps. Nem tilslutning med All Share. Blu-ray-DVD

Internet@TV med Samsung Apps. Nem tilslutning med All Share. Blu-ray-DVD Internet@TV med Samsung Apps Samsungs eksklusive Internet@TV-teknologi åbner op for flere verdener, end du kan forestille dig - og lægger det hele ud på din TVskærm. Uden større problemer kan du tilslutte

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lidt om Bits & Bytes. Talsystemer

Lidt om Bits & Bytes. Talsystemer Lidt om Bits & Bytes En hurtig genopfriskning af: Bits, bytes, kilobytes Megahertz, bps, Bps... Tegnsæt, f.eks. Unicode Hvad er det og hvor bruges det? Moderne og gammelt IT udstyr snakker sammen via 0

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

storemore Højkapacitetslager

storemore Højkapacitetslager storemore Højkapacitetslager Få mere at vide om, hvordan du kan få bestilt mere og få masser af underholdning, mens du er på farten Hvad er StoreMore? Toshibas StoreMore er lagerløsningen med stor kapacitet,

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Mellem stjerner og planeter

Mellem stjerner og planeter Mellem stjerner og planeter Et undervisningsmateriale for folkeskolens 4. til 7. klassetrin om Tycho Brahes målinger af stjernepositioner Titelbladet fra Tycho Brahes bog De Nova Stella, udgivet i 1573.

Læs mere

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET TING PÅ INTERNETTET Internet of things er et moderne begreb, som dækker over, at det ikke længere kun er computere, der er på internettet. Rigtig

Læs mere

Kom godt i gang. Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen

Kom godt i gang. Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen Kom godt i gang Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen Revision september 2009 side 2 Indhold Indstillinger side 4 Værktøjer side 7 Åbne nyt projekt

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en guide der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Fagligt indhold. Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog. Rammesætning. Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Produk)on

Fagligt indhold. Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog. Rammesætning. Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Produk)on En didaktisk model til ipadagogik Fagligt indhold Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog Rammesætning Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Kobling )l praksis Produk)on Individuelt Gruppe

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Generelt om lyd...2. Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2. Audacity...3

Generelt om lyd...2. Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2. Audacity...3 Lyd: Tastevejledning Audacity og CDex Generelt om lyd...2 Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2 Audacity...3 Optag fra mikrofon... 4 Marker en del af optagelsen... 5 Slet en del

Læs mere

Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault

Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault Karl Lausten Bright Ideas Tlf.:+45 98 62 28 37 Mejsevej 8 Email: klausten@bright-ideas.dk DK-9600 Aars www.bright-ideas.dk CVR 26 85 59 69 12.02.2014 Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault

Læs mere

Kommunikation og teknologi

Kommunikation og teknologi Kommunikation og teknologi Niveau: 8. klasse Varighed: 6 lektioner Præsentation: Forløbet Kommunikation er placeret i fysik-kemifokus.dk 8. klasse, men det er muligt at arbejde med forløbet både i 7.,

Læs mere

Opfør dig ordentligt på Internettet - og spar penge!

Opfør dig ordentligt på Internettet - og spar penge! Opfør dig ordentligt på Internettet - og spar penge! Internet regningen, komprimér, gener ikke vennerne, pas på dine originaler og vær effektiv! Viggo Liebmann Hansen, CIO Ilisimatusarfik, viha@uni.gl

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Hjælp, mine deltagere aflytter og øver sig til YouTube men i forkert toneart.

Hjælp, mine deltagere aflytter og øver sig til YouTube men i forkert toneart. Side 1 Gratis program til at transponere lydfil og gemme den, link og vejledning Ole Skou 2009 Hjælp, mine deltagere aflytter og øver sig til YouTube men i forkert toneart Gratis program til at transponere

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Digital dannelse digitale medier

Digital dannelse digitale medier Digital dannelse digitale medier Eksempler på digitale medier i dagtilbud Stationær og bærbar pc ipad, ipod, iphone, Nintendo DS, Wii, Xbox, Playstation 2, Playstation 3, PSP, Vidensbrønden o.l. Printer

Læs mere

Ny dansk startup bobler af glæde

Ny dansk startup bobler af glæde Online trends Start-ups Guides to Social Media Home About Linked In gruppen Trends Start-ups Guides Articles search... Home» Articles» Ny dansk startup bobler af glæde Ny dansk startup bobler af glæde

Læs mere

EN RADIKAL IT-POLITISK VISION

EN RADIKAL IT-POLITISK VISION EN RADIKAL IT-POLITISK VISION TILGÆNGELIGHED ÅBENHED RETSIKKERHED UDVIKLING VERSION 0.9 INDLEDNING Det Radikale Venstre er klar over at IT er et af de bærende elementer i det samfund vi har bygget op.

Læs mere

Arbejd med lyd i Audacity

Arbejd med lyd i Audacity Arbejd med lyd i Audacity Mange undervisningsprogrammer gør det muligt at tilføje lyd til din produktion. Brugeren kan enten optage hendes eller hans egen stemme og/eller tilføje forskellige lydeffekter

Læs mere

Fotografering. Med digitalt kamera Lars Olesen. This book is for sale at http://leanpub.com/fotografering. This version was published on 2014-07-16

Fotografering. Med digitalt kamera Lars Olesen. This book is for sale at http://leanpub.com/fotografering. This version was published on 2014-07-16 Fotografering Med digitalt kamera Lars Olesen This book is for sale at http://leanpub.com/fotografering This version was published on 2014-07-16 This is your verso page blurb or copyright page blurb. It

Læs mere

Indholdsfortegnelse Idéen bag logo Idéen bag website Farveversioner af logo Webdesign Videoen: Visuelle tanker Stil Speciel effects Motion Design

Indholdsfortegnelse Idéen bag logo Idéen bag website Farveversioner af logo Webdesign Videoen: Visuelle tanker Stil Speciel effects Motion Design 1 Indholdsfortegnelse Idéen bag logo 3 Idéen bag website 4 Farveversioner af logo 5 Webdesign 6 Videoen: 7 Visuelle tanker 7 Stil 7 Speciel effects 8 3D 8 Motion Design 9-10 2 Introduktion Hoved idéen

Læs mere

Gratis-programmerne Picasa og Photo Story

Gratis-programmerne Picasa og Photo Story Digital I T C A F E E Foto Computerklubben inviterer dig indenfor i Aktivitetscentrets it-café for at demonstrere og fortælle om gode erfaringer med forskellige smarte programmer, som du kan bruge på computeren.

Læs mere

HYBRID TAKEOFF REDEFINED JOURNEY TO THE CLOUD BY EMC Søren Holm, Proact

HYBRID TAKEOFF REDEFINED JOURNEY TO THE CLOUD BY EMC Søren Holm, Proact HYBRID TAKEOFF REDEFINED JOURNEY TO THE CLOUD BY EMC Søren Holm, Proact More than 3500 projects In control of 55 petabyte data 450 certified consultants More than 1.5M euro in training per year 55 PB,

Læs mere

Nummerering Alle sider undtagen forside og indholdsfortegnelse - nummereres, og sidetal anføres i indholdsfortegnelsen.

Nummerering Alle sider undtagen forside og indholdsfortegnelse - nummereres, og sidetal anføres i indholdsfortegnelsen. Formalia Sideopsætning Linjeafstand: 1 ½ Venstre margin: 3,5 cm. Højre margen: 1,5 cm. (Margen fastlagt af hensyn til at opgaven skal indsættes i mappe). Skrifttype: Times New Roman 12 pkt. (eller tilsvarende)

Læs mere

IT undervisning. Digitale medier. Skræddersy dit eget forløb! Office

IT undervisning. Digitale medier. Skræddersy dit eget forløb! Office UNDERVISNING IT undervisning Skræddersy dit eget forløb! WebGaits undervisere har en bred erfaring indenfor en lang række IT-områder. WebGait planlægger undervisningen så den passer til de udfordringer

Læs mere

Skyen der er skræddersyet til din forretning.

Skyen der er skræddersyet til din forretning. Skyen der er skræddersyet til din forretning. Dette er Microsoft Cloud. Alle virksomheder er unikke. Fra sundhedsvæsen til detail, produktion eller finans der er ikke to virksomheder, der opererer på samme

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Introduktion til mediebranchen

Introduktion til mediebranchen Introduktion til mediebranchen Introduktion til mediebranchen Formålet med branchefokus er at fastholde og sammenkæde metoderne til brancherelevante emner, hvorved kurset også kan ses som en fungerende

Læs mere

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms Dansk Quick Guide Nu kan du styre dit kamera live via sms Når du modtager dit kamera pakkes det ud, du finder 12 Stk. NYE batterier, finder dit Sandisk SD Kort og dit nye simkort fra det teleselskab du

Læs mere

FSC Online Claims Platform. Workshop om CoC byrden

FSC Online Claims Platform. Workshop om CoC byrden FSC Online Claims Platform Workshop om CoC byrden How does the current system work? Company A sells FSC certified products to FSC 100% Certification body A audits Company A s volume summary No one controls

Læs mere

Internet Information Services (IIS)

Internet Information Services (IIS) Internet Information Services (IIS) Casper Simonsen & Yulia Sadovskaya H1we080113 06-11-2013 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 2 Hvorfor:... 2 Hvad:... 2 Hvordan:... 2 Problembehandling... 3 Introduktion...

Læs mere

Formfaktor: Mini-DTX 20cm (7,87 inches) x 17cm (6,69 inches)

Formfaktor: Mini-DTX 20cm (7,87 inches) x 17cm (6,69 inches) Bundkort: Adina Formfaktor: Mini-DTX 20cm (7,87 inches) x 17cm (6,69 inches) Chipset: AMD Hudson D1 Fusion Kontrol Host Hukommelsessokler: 2 x DDR3 Front side bus hastigheder: 2.5GT / s Processor socket:

Læs mere

på Højvangskolen IT så det giver mening Den måde vi tænker IT på i skolen, skal afspejles i forberedelsen og gennemførelsen

på Højvangskolen IT så det giver mening Den måde vi tænker IT på i skolen, skal afspejles i forberedelsen og gennemførelsen IT på Højvangskolen Alle elever som kommer på skolen, vil være digitale indfødte, som færdes i en anden medie-hverdag end vi er vant til. De har andre forudsætninger og kompetencer end tidligere generationer.

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere