Corporate branding. En analyse af et holistisk begreb og dets potentiale i etableringen af kunderelationer på det industrielle marked

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Corporate branding. En analyse af et holistisk begreb og dets potentiale i etableringen af kunderelationer på det industrielle marked"

Transkript

1 Institut for Marketing, Informatik og Statistik Kandidatafhandling Forfattere: Tanja Gork-Jensen Malene Tang Vejleder: Jørnn Ladegaard Jensen Corporate branding En analyse af et holistisk begreb og dets potentiale i etableringen af kunderelationer på det industrielle marked Handelshøjskolen i Århus Maj 2005

2 Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY INDLEDNING Problemformulering Indledende overvejelser til problemstilling I Indledende overvejelser til problemstilling II Anvendelse af case Afgræ nsninger Afhandlingens metodemæ ssige og teoretiske fundament Teoretiske betragtninger om corporate branding Teoretiske betragtninger om relationsmarkedsføring Empiriske overvejelser Dataindsamlingsmetoder Afhandlingens målgruppe Struktur DEL II Indledende branding overvejelser Begrebsafklaring Et brand et kontekstuafhængigt begreb Brands som værdiløfte Associationer om funktionelle og emotionelle værdier Den traditionelle branding proces Opsamling Udviklingen af branding på organisationsniveau Indledende bidrag til branding på organisationsniveau Monolitisk brand identitet Company branding...25

3 Refleksion Mod et holistisk corporate branding perspektiv Virksomheden i samspil med omverdenen Et ledelsesværktøj med involvering fra hele organisationen Udvidet interessentorientering Stillingtagen til et fælles udgangspunkt Opsamling Virksomhedens identitet Identitet i en afsætningsøkonomisk kontekst Begrebsafklaring Organisatorisk identitet Corporate identitet Et tosidigt identitetsperspektiv Kultur på organisationsniveau Udviklingen af kulturbegrebet Scheins indflydelsesrige kulturmodel En dynamisk kulturmodel En nuanceret identitetsforståelse Refleksion Image og omdømme Corporate image Images i et flygtigt perspektiv Images i et langsigtigtet perspektiv Image dannelse Omdømme Opsamling Skabelse og ledelse af et holistisk corporate brand Værdigrundlag og kernefortælling som kommunikationsplatform Værdigrundlag Virksomhedens kernefortælling Processerne mellem de tre elementer Den interne forankring...61

4 Klarhed Commitment Kommunikation Eksplicit brand kommunikation Implicit brand kommunikation Kernehistoriens rolle Integrationen mellem den interne og eksterne opfattelse af et corporate brand Gapet mellem virksomhedens image og kultur Gapet mellem virksomhedens image og vision Kernehistoriens rolle Potentialet i corporate branding Holistisk corporate branding - et strategisk styringsredskab Det holistiske corporate brand - et differentieringsværktøj Udvidede associationer Opsamling af del II DEL III Afsæ tningsøkonomisk paradigmeskift Den monadiske transaktionstankegang Relationstankegangen En definition af den dyadiske relation Fællestræk ved den relationelle tankegang Strukturelle træk Processuelle træk Skift i perspektiv indenfor den relationelle tankegang Hvad indebærer begrebet relationsmarkedsføring Udviklingen mod et samarbejde på relationsbasis Generel karakteristik af køber Motiver til valg af relationsbaseret samarbejde Købers indledende forventningsdannelse...94

5 3.4 Udfordringer for den sæ lgende virksomhed Karakteristik af udviklingen mod et relationssamarbejde Corporate branding i etableringen af en kunderelation Corporate branding - et redskab til skabelse af konsistens Behovet for konsistens i den indledende fase Behovet for konsistens i den videre personlige interaktion Corporate brandets potentiale i relationsudviklingen Et corporate brand - en risikoreducerende faktor Et corporate brand - en awareness skabende faktor Refleksion over mulighederne med corporate branding Opsamling af del III DEL IV Danisco et case studie Den historiske udvikling Organisationsstruktur Introduktion til produktporteføljen Introduktion til kunderne Introduktion til corporate branding processen i Danisco Daniscos ståsted Daniscos interne branding processer Daniscos eksterne branding processer Kunderne i fokus Branding en faktor til skabelse af indledende awareness Branding skabelse af et nuanceret billede i de eksisterende kunders bevidsthed Behovet for konsistens Refleksion over Daniscos branding aktiviteter over for kunder Opsamling af del IV KONKLUSION...145

6 5.1 En holistisk tilgang til branding på organisationsniveau Kunderelationer et mål - corporate branding et middel Bilag Litteraturliste

7 Bilagsoversigt Bilag 1: Daniscos fem kerneværdier Bilag 2: Daniscos produktportefølje Bilag 3: Spørgeramme til Cirkeline Buron Bilag 4: Transkribering af interview med Cirkeline Buron Bilag 5: Spørgeramme til Carl Johan Corneliussen Bilag 6: Transkribering af interview med Carl Johan Corneliussen Bilag 7: Spørgeramme til Henrik Vesterborg Andersen Bilag 8: Transkribering af interview med Henrik Vesterborg Andersen Bilag 9: Spørgeramme til Anne Marie Eskildsen Bilag 10: Transkribering af interview med Anne Marie Eskildsen Bilag 11: Referat af mail- og telefonkorrespondance med Carl Johan Corneliussen Bilag 12: Referat af mailkorrespondance med Cirkeline Buron Bilag 13: Referat af telefoninterview med Henrik Vesterborg Andersen

8 Figuroversigt Figur 1a: Strukturmodel Figur 2a: Brand trianglen Figur 2b: Branding kontinuum Figur 2c: Virksomhedens interessentgrupper Figur 2d: Kulturniveauer Figur 2e: Dynamisk kulturmodel Figur 2f: Samspillet mellem kultur, identitet og image Figur 2g: Påvirkninger af identitet og image/omdømme Figur 2h: Dimensioner af brand viden Figur 2i: Dynamisk corporate branding proces Figur 2j: En nuanceret identitetsopfattelse Figur 3a: S-O-R model, envejs Figur 3b: S-O-R model, tovejs Figur 3c: Karakteristik af en relation Figur 3d: Typer af samarbejdsformer Figur 3e: Total relationsmarkedsføring Figur 3f: Motivation til at indgå i en relation Figur 3g: Købers forventningsdannelse Figur 3h: Integration af corporate branding og relationsudvikling Figur 3i: Customer brand moments Figur 3j: Samspillet mellem corporate branding og relationsmarkedsføring Figur 4a: Organisationsstruktur i Danisco Figur 4b: Daniscos før image og ønsket image Figur 4c: Branding organisation i Danisco Figur 4d: En nuanceret identitetsopfattelse

9 Tabeloversigt Tabel 1a: Dataindsamlingsmetoder Tabel 1b: Informantinterviews Tabel 3a: Relationsudviklingsprocessen Tabel 3b: Typer af købssituationer Tabel 4a: Generelle fakta om Danisco Tabel 4b: Interne branding aktiviteter Tabel 4c: Eksterne branding aktiviteter

10 Executive summary Today more than ever, companies need to distinguish themselves from the many competitors who yearn for the attention of consumers, industrial customers, investors, and other kinds of stakeholders, just as they themselves do. To stand out in the market, the companies must be equipped with something that does not only communicate generally about the company and their products, but also assures uniformity so that the communicated messages seem strong and comprehensible. Throughout a long period of time, the branding concept was synonymous with product branding. However in the late 1980 ies, the concept transformed and the object of interest grew to be the companies behind the products. This branding tendency led to companies becoming the subject of communication which again led to the naissance of corporate branding. A group of scientists has acknowledged that branding at an organizational level demands a holistic comprehension of the concept which embraces both the internal and the external aspects of a company. In other words, the crux of the matter is that the definitions have expanded, and this means that branding is accepted not only as an external activity, but as an activity with an internal objective as well. Typically, product branding is a consumer oriented assignment handled by the marketing division. Corporate branding is instead a strategic instrument for which the management is responsible. And the target group of this branding effort consists of every one of the company s stakeholders employers included. Consequently, corporate branding recognizes the employees role in the communication of the company s brand. The reason for this is that creating company values constantly takes place in situations in which the employees are in direct contact with the external stakeholders. As to the holistic comprehension, it is therefore important that the entire company is integrated in the branding process. In this sense, it is vital to find a shared value basis which can serve as the foundation of all corporate communication and activities and thereby attribute to create a trustworthy and consistent corporate brand. However, this calls attention to the internal perspective, since the external corporate activities must reflect the company s true identity in our opinion. 1

11 Inspired by the behaviouristic academics Mary Jo Hatch and Majken Schultz among others, we understand corporate branding as a dynamical process which concerns the management of the interaction between vision, culture and image/reputation. In other words, corporate branding is the company s attempt to unify the different stakeholders impression of the company by withholding internal and external branding activities. An increasing number of companies have become aware of the advantages of building long and friendly customer relations. In doing so, relationship marketing has grown into becoming an instrument which can assure trading conditions in which the parties show mutual trust and commitment. These conditions are characterized by continuity, complexity, symmetry and informality. Moreover, we recognize the network perspective by which a supplier is required to attend to more than the relations to a certain customer. The supplier must also think of the relations to all of the other stakeholders who all have influence on the buyer-seller dyad. The development towards trading based on solid relations is often a complex process over a certain period of time. We believe that corporate branding with a holistic angle can be a beneficial catalyst in this process. The potential of corporate branding is to be found in the pre-lationship stage in which the parties have not yet established any kind of contact, and in which the company that intends to sell something needs to draw attention to itself. However, it can also be found in the following stages in which contact have been made and in which the focus to a high extent is on the personal interaction between the two organisations. In our opinion, the effort made with corporate branding can be advantageous when it comes to creating the initial awareness. This is true because a company doing corporate branding has possibilities to generate extended associations in the customer s mind which relates to all aspects of the company and not only its products. Corporate branding can assure that the employees pass on a consistent brand. Furthermore, a strong corporate brand will always generate belief and thereby reduce the buyer s perceived risk and uncertainty. The Danish producer of ingredients for the global food industry, Danisco, has worked with corporate branding since This is the a consequence of surveys from 2003 which show that major dissimilarities existed between what the company thought was its identity and the image the company had in the public. The corporate branding process started with a three step procedure in which the perception of Danisco among management, employees and external stakeholders was the subject of research. Based on this, an internal branding campaign was planned. The intention was to make sure that the employees understood and supported the company s brand. Following this, 2

12 Danisco focussed on the external stakeholders; the primary target group at a global level was the company s customers large industrial food manufactures. In this way, the corporate branding campaign both nurtured existing customer relations, including an increased number of associations concerning Danisco, and appealed to potential customers in new markets by establishing the initial awareness. 3

13 1. Indledning I en kultur hvor tusinde lamper blinker, kan det ikke nytte, at den jeg tæ nder, er en Nefalygte (Henrik Høgh-Olesen, 2003:232). Med dette citat ønskes det indledningsvist at give et kort og præcist billede af vestens overkommunikerede verden. Tendensen er herefter klar. Om du er et enkeltindivid eller en stor global virksomhed, handler det om differentiering. Det handler om at formidle en unik identitet til omverdenen for derved at trænge igennem kommunikationsstøjen. I forlængelse heraf har virksomheder i mange år søgt netop differentieringen gennem branding af produkter. I takt med blandt andet den teknologiske udvikling bliver disse differentieringsmuligheder imidlertid stadigt mindre. Seneste udvikling er derfor, at flere og flere virksomheder vælger at brande sig selv frem for deres produkter, med alt hvad det indebærer. Vi kender dem alle Virgin, Nike etc. og herhjemme eksempelvis Novo Nordisk og Carlsberg. Virksomheder som har formået at få skabt klare og konsistente signaler, der trænger igennem støjen på markedet. Virksomhedernes stærke brands sikrer dem en konkurrencemæssig fordel, der er mere vedvarende end et givent produkts livscyklus. Udviklingen af corporate branding begrebet kan endvidere tilskrives en tendens til, at fokus på virksomheders ansvar i samfundet skærpes. Virksomheder i dag må altså tilbyde sig selv som gyldige medlemmer af det samfund, de er en del af. Hermed er der i stigende grad behov for holistiske værktøjer, der kan bidrage til at imødekomme kravet om transparens og åbenhed og dermed sikre eksistensberettigelse som corporate citizens. Corporate branding er i den forbindelse et af tidens mest omtalte emner, til trods for at begrebet også har været udsat for kritik fra visse kanter. Kritikken går blandt andet på, at der blot er tale om gammel vin på nye flasker, og at corporate brands ikke er andet end overdimensionerede produkt brands. Corporate branding i et holistisk perspektiv handler imidlertid om mere end blot en bevidstløs selviscenesættelse - det handler om at væ re. Det handler om mennesker og om troværdigt at skabe relationer til et multipelt antal interessenter, hvormed branding disciplinen tilføres en humanistisk dimension. Corporate branding er en overordnet strategisk discplin, der ikke underminerer andre processer i en virksomhed men nærmere støtter op om disse. Ligeledes opfattes corporate branding ikke, ligesom det er tilfældet med produkt branding, som et ensidigt markedsføringsværktøj primært henvendt til konsumentvaremarkedet. Derimod retter disciplinen sig mod en bred skare af interne såvel som eksterne interessenter, herunder kunder på det industrielle marked. 4

14 Netop teorien om købsadfærd på det industrielle marked har i de seneste årtier gået fra et ensidigt transaktionsperspektiv over til et fokus på relationer, herunder på mennesker, organisationer og de sociale processer, der binder aktørerne sammen. Markedføringens rolle i industrielle virksomheder har altså ændret sig, og medarbejderne og deres personlige interaktion med kunderne er herefter kommet særligt i fokus. Dertil kommer at samarbejde på relationsbasis ofte indebærer at mange personer fra de to organisationer interagerer med hinanden, hvorfor markedsføringen bør inddrage hele virksomheden og ikke kun marketingafdelingen...it must be part of everyone s job description and part of the organization culture (Frederick E.Webster Jr., 1992:14). Det handler altså om at sikre, at alle medarbejdere i virksomheden bidrager til skabelsen af gensidig tillid og commitment og dermed til et tæt relationssamarbejde. Implicit heri ligger behovet for at kigge indad i virksomheden og sikre formidlingen af konsistente og troværdige budskaber. Dette er baggrunden for nærværende afhandling om Corporate branding en analyse af et holistisk begreb og dets potentiale i etableringen af kunderelationer på det industrielle marked. 1.1 Problemformulering Problemformulering Hvad er corporate branding, og kan corporate branding anvendes som et redskab til at etablere kunderelationer på det industrielle marked? Som det fremgår af ovenstående, bygger afhandlingens overordnede problemformulering på to problemstillinger. Dels ønsker vi at redegøre for begrebet corporate branding, dels ønsker vi at belyse, hvorvidt corporate branding kan anvendes som et redskab til at etablere kunderelationer på det industrielle marked. Behandlingen af disse to problemstillinger vil være af teoretisk karakter, hvorfor vi til sidst i afhandlingen vil operationalisere de teoretiske fremstillinger med anvendelse af den danske fødevareingrediensvirksomhed Danisco A/S (Danisco) som et casestudie. Fremkomsten af afhandlingens problemstillinger er udledt af en række indledende overvejelser, som vi følgende vil præsentere. 5

15 1.1.1 Indledende overvejelser til problemstilling I Som det fremgår af afhandlingens indledning, har interessen for fænomenet corporate branding gennem den seneste årrække været markant stigende. Dette har medført, at adskillige praktikere og teoretikere med interesse for emnet har givet deres bud på, hvad corporate branding står for og i det hele taget dækker over som begreb. Det er vores erfaring, at der på det grundlag er opstået en vis forvirring om begrebet og dets omfang, og foranlediget heraf ønsker vi således med nærværende afhandling at konceptualisere fænomenet corporate branding. Tilgangen hertil vil som oven for nævnt være et teoretisk studie, hvor vi tilstræber en generel fremstilling af begrebet, der skal resultere i en nuanceret forståelsesramme frem for en detaljeret handlingsplan om, hvorledes en virksomhed skal arbejde med og implementere corporate branding Indledende overvejelser til problemstilling II Som beskrevet indledningsvist går tendensen på det industrielle marked mod, at flere og flere virksomheder tilstræber tættere og længerevarende køber-sælger relationer. For leverandørvirksomheder betyder denne udvikling, at for overhovedet at komme i betragtning til at blive den foretrukne leverandør, er det afgørende, at disse evner at få gjort opmærksom på og differentieret sig selv. Efterfølgende når kontakten er opstået, handler det for den enkelte leverandør om at oparbejde og skabe en personlig relation til den pågældende kunde, og relationsmarkedsføring er således blevet et fremtrædende emne inden for industriel markedsføring. Begrundelsen for at vi med nærværende afhandling ønsker at belyse, hvorvidt corporate branding kan anvendes som et redskab til at etablere kunderelationer på det industrielle marked, skal ses i lyset af, at vi ser umiddelbare ligheder mellem relationsmarkedsføringsteorien og corporate branding teorien. Således består omdrejningspunktet inden for begge teoritilgange eksempelvis i at opbygge tætte og langvarige relationer. Med corporate branding har vi tillige en opfattelse af, at der i stigende grad rettes fokus på interaktionen mellem virksomhedens medarbejdere og dennes eksterne relationer, hvilket også er et kritisk aspekt inden for relationmarkedsføringsteorien. En række forskere inden for industriel markedsføring argumenterer endvidere for, at uhåndgribelige attributter i mange tilfælde kan have en stor betydning i valget af leverandør. Til trods herfor er der imidlertid kun et fåtal af forskere, der har forsøgt at belyse virkningen af corporate branding og branding i det hele taget over for industrielle kunder, hvorfor vi ønsker at udbygge denne forståelse. 6

16 1.1.3 Anvendelse af case Til at operationalisere de ovenstående teoretiske problemstillinger, har vi valgt at anvende den danske virksomhed Danisco som et afsluttende casestudie. Valget af Daniso skal ses i lyset af, at virksomheden primært opererer på det industrielle marked og som led i en større reorganisering har arbejdet med corporate branding siden Vi vil med casen dels redegøre for, hvorledes Danisco overordnet arbejder med corporate branding, dels afdække, hvorledes Danisco anvender corporate branding over for sine industrielle kunderelationer. 1.2 Afgræ nsninger I forlængelse af den stigende opmærksomhed omkring corporate branding er der opstået en gruppe af teoretikere såvel som praktikere, som stiller spørgsmålet om, hvorvidt corporate branding bringer noget nyt til markedsføringsdisciplinen, eller om det blot er gammel vin på nye flasker. Der er sågar nogle, der udtaler, at corporate branding er corporate bullshit uden nogen egentlig værdi for virksomheder såvel som deres interessenter (Sandstrøm, 2003). Diskussionen om begrebets eksistensberettigelse er blandt andet opstået som følge af, at markedsføringslitteraturen allerede omfatter begreber som reputation management, profilering og positionering begreber der alle relaterer sig til det at markedsføre virksomheden bag produkterne - og således beskyldes corporate branding for bare at være en ny måde, at sælge virksomhedens produkter på. Det skal imidlertid understreges, at vi med afhandlingen ikke ønsker at tilslutte os denne diskussion. Det er således ikke vores hensigt at komme nærmere ind på, hvad der adskiller corporate branding fra disse begreber, ligesom vi heller ikke vil redegøre for, om corporate branding i den forbindelse er et bedre redskab, idet dette ville kræve en dybdegående analyse af hver enkelt af disse begreber. Med afhandlingen retter vi et særligt fokus på de forskere, der argumenterer for en holistisk tilgang til corporate branding. Denne tilgang er opstået i en syntese mellem en række forskellige fagretninger (Balmer, 2001a; 2001b; Hatch & Schultz 2003a), hvorfor der kan spores en vis forskel i forståelsen af begrebet afhængig af, om indfaldsvinklen er humanistisk, marketing inspireret, ledelsesteoretisk m.m. Fokus i afhandlingen vil ikke være rettet mod at diskutere disse forskelle. I stedet vil vi anvende dette tværfaglige syn på begrebet til at fremkomme med en nuanceret forståelse af corporate branding. For afhandlingen gør det sig gældende, at målet er at fremkomme med en generel forståelsesramme for, dels hvad corporate branding indebærer, dels hvorvidt en virksomhed kan anvende corporate 7

17 branding til at etablere kunderelationer. Dette betyder alt andet lige, at vi indsnævrer os til udelukkende at kigge på corporate branding processerne og ikke behandle de øvrige processer, som måtte være relevante for den enkelte virksomhed at fokusere på i arbejdet med corporate branding. Det være sig konkurrentanalyser, segmenteringsanalyser, en SWOT analyse, medarbejderuddannelser m.m. I forbindelse med løsning af problemstilling II vil dette tillige betyde, at vi ikke vil komme nærmere ind på betydningen af de kundespecifikke værktøjer som relationsmarkedsføringsbegrebet rummer, herunder eksempelvis Key Account Management (KAM), Customer Relationship Management (CRM), salgstræningsprogrammer etc. I afhandlingen vælger vi således at betragte disse konkrete relationsværktøjer som en implicit del af relationsmarkedsføringen. Dette skal ses i lyset af, at vi med behandlingen af problemstilling II ikke har til hensigt at vurdere, om corporate branding er et redskab, der alene kan anvendes til at etablere kunderelationer, men i stedet ønsker at belyse, hvorvidt corporate branding kan anvendes til at støtte op om denne udviklingsproces, der omfatter en lang række andre aktiviteter. Det er således ikke formålet med afhandlingen at udelukke betydningen af relationsmarkedsføring eller værktøjerne, som denne omfatter. I behandlingen af mulighederne med corporate branding i henhold til at udvikle kunderelationer, skildrer vi ikke mellem typer af virksomheder, herunder hvilken type af produkter de producerer, hvilken branche de befinder sig i, eller hvor i værdikæden de befinder sig. Dette begrundes i, at hensigten med afhandlingen ikke er at afdække, over for hvilken type af virksomhed corporate branding er anvendelig, men i stedet at belyse om corporate branding kan anvendes over for kunder, der bevidst søger en relationspartner. I den forbindelse har vi valgt at fremhæve købssituationen som indikator for, hvad der kendetegner denne type af kunder, og på baggrund heraf har vi påpeget nogle generelle retningslinier for denne type af kunders adfærdsmønstre ved valg af en ny leverandør. Som følge af at vi ikke tager udgangspunkt i en konkret virksomhed, men søger at tegne et generelt billede af mulighederne med corporate branding, skal det understreges, at vi forudsætter, at den sælgende virksomhed opfylder de grundforudsætninger den købende virksomhed har til en leverandør. Det være sig det rette produkt, den rette pris, produktkvalitet, om virksomheden tilbyder de produktudviklinger, den købende virksomhed måtte finde nødvendig m.m. Fokus for afhandlingen under del III er de indledende faser af en relationsudvikling og hvorledes corporate branding i den forbindelse kan anvendes som et redskab til at etablere en kunderelation. I henhold til at operationalisere denne teoretiske konklusion med anvendelse af Danisco som case studie, har det ikke været muligt at følge udviklingen af en konkret kunderelation. Således vil vi i 8

18 forbindelse med casestudiet i stedet rette fokus på Daniscos corporate branding aktiviteter over for potentielle kunder henholdsvis eksisterende kunder, og ikke som under del III følge potentialet i udviklingen af en kunderelation. Ovenstående afgrænsninger er af generel karakter. Gennem afhandlingen vil vi præsentere mere konkrete afgræsninger i henhold til de enkelte afsnit. 1.3 Afhandlingens metodemæ ssige og teoretiske fundament Som det fremgår af problemformuleringen, vil nærværende afhandling fortrinsvis være af teoretisk karakter. Vi har således valgt en deduktiv tilgang, som af Andersen (1997) benævnes bevisførelsens vej i modsætning til den induktive tilgang, som han benævner opdagelsens vej. Med udgangspunkt i generelle principper vil vi altså søge at drage slutninger om enkelte hændelser, hvilket er kendetegnende for den deduktive tilgang (Andersen, 1997). Med dette skal det forstås, at afhandlingen vil bygge på den eksisterende teori inden for områderne corporate branding og relationsmarkedsføring. En grundig analyse og diskussion heraf vil føre til en konceptualisering af corporate branding begrebet og videre en kobling mellem teorien om henholdvis corporate branding og kunderelationer. Dette vil danne grundlag for den empiriske del, som i forlængelse heraf vil fungere som en måde til at operationalisere de teoretiske problemstillinger. Empirien vil altså ikke indebære en egentlig teoritest og i forlængelse heraf en modificering af de teoretiske konklusioner. Derimod vil den medvirke til at gøre de tunge teoretiske konklusioner mere håndgribelige for læseren Teoretiske betragtninger om corporate branding Formålet med del II er at afdække, hvad begrebet corporate branding indebærer. I den forbindelse finder vi det relevant indledningsvist at indføre læseren i teorien om produkt branding og i den forbindelse søge at definere, hvad der kan forstås ved begrebet et brand. Til dette formål vil der blive anvendt bidrag fra anerkendte forfattere som David Aaker (1991; 1996), Leslie de Chernatony (2002) og Kevin Lane Keller (1998). Litteraturen om corporate branding er af nyere karakter og dukkede således først op i starten af 1990 erne. Inden for de senere år har teorien udviklet sig i en holistisk retning, som blandt andet repræsenteres af Mary Jo Hatch og Majken Schultz (2001, 2003a; 2003b). Deres bidrag herunder den holistiske corporate branding model vil udgøre omdrejningspunktet for afhandlingens konceptualisering af corporate branding begrebet. Afhandlingens del II vil også rumme en række andre teoretikeres bidrag til den holistiske forståelse. 9

19 Herunder blandt andre Leslie de Chernatony (1999; 2002), Nicholas Ind (1997) og Lars Sandstrøm (2003). Kendetegnende for den holistiske corporate branding teori er, at den overordnet set rummer to perspektiver det eksterne marketing perspektiv og det interne organisationsperspektiv. I nærværende afhandling vil vi lægge vægt på begge perspektiver. Dette er også begrundelsen for, at vi vil dykke ned i både identitet-, kultur- og image/omdømme teorien for derved at give en større forståelse for de interne såvel som eksterne processer, der er i spil. En dybere forståelse herfor, anses som værende essentiel i konceptualiseringen af corporate branding begrebet, og har således foranlediget en omfattende søgeproces efter litteratur, der bidrager hertil. I forbindelse med behandlingen af identitetsbegrebet vil vi blandt andet anvende en model, som viser en nuanceret identitetsforståelse. Modellen følger en relationistisk tankegang, hvorefter identiteten skal ses i samspil med virksomhedens kultur og omverdenens opfattelse af virksomheden (images/omdømme). Modellen er udviklet af Mary Jo Hatch og Majken Schultz (1997; 2000; 2002). I forlængelse heraf afdækkes kulturbegrebet med udgangspunkt i Edgar H. Schein (1994) og Mary Jo Hatch s (1993) teoretiske bidrag. Med henblik på det eksterne perspektiv vil vi søge at foretage en skildring af begreberne image og omdømme og derved se dem som relaterede begreber - dog med hver deres betydning for det holistiske corporate branding begreb. I den forbindelse vil teoretiske bidrag fra blandt andre James Grunig (1993), Kevin Lane Keller (2000) og Jesper Højbjerg Christensen (2002) finde anvendelse Teoretiske betragtninger om relationsmarkedsføring Formålet med del III er indledningsvist at afdække, hvad der kendetegner et relationsbaseret samarbejde mellem en kunde og en sælger på det industrielle marked. I den forbindelse vil vi anvende teoretikere, som repræsenterer det dyadiske relationsperspektiv, herunder blandt andre David Ford (1980) samt Robert F. Dwyer, Paul H. Schurr og Sejo Oh (1987). Inden for relationsteorien er der dog sket et skift i perspektiv, og en række teoretikere følger således en såkaldt netværkstankegang. Vi anerkender dette perspektiv, der blandt andet repræsenteres af Evert Gummesson (1999), men vælger dog at fokusere på dyaden i centrum. I den forbindelse vil vi ligeledes søge inspiration i den monadiske teori (en-vejsperspektivet), idet vi mener, at den vil kunne bidrage til en større forståelse for kunden og dennes indledende adfærd i et relationsbaseret 10

20 samarbejde. I den forbindelse vil forfattere som Jagdish N. Sheth (1973) samt Frederick E. Jr. Webster og Yoram Wind (1972) være fremtrædende. Med udgangspunkt i en præsentation af relationsteorien vil afhandlingens del III indeholder et samspil mellem netop relationteorien og den under del II præsenterede teori om corporate branding. Herunder vil relationsudviklingen søges integreret i den præsenterede holistiske corporate branding model. Der vil altså ikke være tale om teoriudvikling i den traditionelle forstand, hvorefter teori ofte udledes af en induktiv tilgang til empiri. I stedet vil problemstillingen tage udgangspunkt i to eksisterende teoriapparater Empiriske overvejelser Som afslutning på nærværende afhandling vil vi som tidligere nævnt søge at operationalisere de teoretiske fremstillinger gennem empiri. Dette vil ske i form af et single casestudie af ingrediensvirksomheden Danisco. I forlængelse heraf operererer Yin (1994) med tre typer af casestudier: Eksplorative, deskriptive og eksplikative. Afhandlingens behandling af Danisco vil fortrinsvis være af deskriptiv karakter, da formålet med denne er at beskrive situationen i Danisco udfra de tidligere behandlede teoretiske problemstillinger og modeller. Ulempen ved at anvende et single casestudie og ikke et multipelt casestudie er, at det ikke er muligt at tegne et generelt billede ud fra én case (Yin, 1994). Derimod er fordelen, at det bliver muligt at gå lidt mere i dybden med den enkelte case og derved vise et mere detaljeret billede af denne, som kan bidrage til at skabe større forståelse for afhandlingens teoretiske problemstillinger. En dybdegående analyse og vurdering af Daniscos corporate branding kampagne og kunderelationer vil kræve et længerevarende ophold i virksomheden, hvilket dog ikke er hensigten med casen Dataindsamlingsmetoder Formålet med afhandlingens empiriske del appellerer til kvalitative dataindsamlingsmetoder, idet sigtet med casen er at forstå frem for at forklare (Andersen, 1997). Ifølge Yin (1994) er det i forlængelse heraf vigtigt at benytte sig af flere forskellige metoder i forbindelse med indsamlingen af data om den pågældende case. På denne baggrund har vi valgt at anvende følgende metoder, som kan inddeles i henholdsvis primære data og sekundære data (jf. tabel 1a). 11

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Process Mapping Tool

Process Mapping Tool Process Mapping Tool Summary of Documentation Selected recommendations from PA Mål, midler og indsatser: Det bør fremgå hvilke målsætninger, der vedrører kommunens ydelser/indsatser og hvilke målsætninger,

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser.

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser. dk uk grundlagt i 1988 Kiranto Foods A/S blev grundlagt i 1988 af nuværende ejer og administrerende direktør Anders Toft. Ét enkelt agentur samt mange års viden og erfaring fra levnedsmiddelsektoren var

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

web concept tema 4 Hvordan kan man motivere børn til at spise mere frugt?

web concept tema 4 Hvordan kan man motivere børn til at spise mere frugt? tema 4 web concept Hvordan kan man motivere børn til at spise mere frugt? The objective for this project is to make a campaign that motivates children to eat more fruit. In the campaign there must be information

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

NÅR KØNSNORMERNE LARMER

NÅR KØNSNORMERNE LARMER NÅR KØNSNORMERNE LARMER - En kritisk diskursanalyse af, hvordan konstruktioner af maskulinitet influerer på unge mænds oplevelse af kærestevold Af: Amalie Frederikke Stender og Malene Laustsen Blædel Vejleder:

Læs mere

Analyse af capabiliteter

Analyse af capabiliteter Analyse af capabiliteter Ressourceanalysen deles op indenfor fire områder [s245]: Kapitel 6: Analysing resources basics Kapitel 7: Analysing human resources Kapitel 8: Analysing financial resources Kapitel

Læs mere

Værdimetoden. Baggrund for metoden. Metodebeskrivelse

Værdimetoden. Baggrund for metoden. Metodebeskrivelse Værdimetoden Hvordan bruger du bygherrens identitet som et aktiv for byggeprocessen? Hvordan sikrer du, at bygherrens strategiske behov og mål fastholdes igennem hele byggeprojektet? Hvordan kan du let

Læs mere

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Medborgerskabets fire dimensioner (ifølge G. Delanty, 2000) Rettigheder Pligter Deltagelse

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Vitus Bering Danmark et corporate brand

Vitus Bering Danmark et corporate brand Institut for Marketing, Informatik og Statistik Kandidatafhandling Forfatter: Michael Wolter Vejleder: Lars Esbjerg Vitus Bering Danmark et corporate brand - en empirisk analyse med udgangspunkt i The

Læs mere

Notat vedr. resultaterne af specialet:

Notat vedr. resultaterne af specialet: Notat vedr. resultaterne af specialet: Forholdet mellem fagprofessionelle og frivillige Et kvalitativt studie af, hvilken betydning inddragelsen af frivillige i den offentlige sektor har for fagprofessionelles

Læs mere

Underleverandørnetværk og Konsortiedannelse

Underleverandørnetværk og Konsortiedannelse Underleverandørnetværk og Konsortiedannelse - vejen til attraktive eksportmarkeder og øget vækst Direktør Morten Basse Jensen, Offshoreenergy.dk - Renewables Underleverandørnetværk og konsortiedannelse,

Læs mere

Bilag. Indhold. Resumé

Bilag. Indhold. Resumé Bilag Indhold Resumé... 1 Abstract... 2 Indgang og ventetid... 3 Resumé Dette projekt forklarer, hvilke værdier samfundet er udviklet igennem, og hvordan disse har haft en effekt på individet. For at gøre

Læs mere

Tea Party - skabelsen af en magtfaktor

Tea Party - skabelsen af en magtfaktor Tea Party - skabelsen af en magtfaktor Skrevet af: Camilla Louise Grandt, Caroline Elmquist-Clausen, Johannes S. Schultz-Lorentzen og Lars Asbjørn Holst Projekttitel: Tea Party skabelsen af en politisk

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

Jeg deler denne cola med om vigtigheden af at have fokus på individ og fællesskab i markedskommunikation

Jeg deler denne cola med om vigtigheden af at have fokus på individ og fællesskab i markedskommunikation Jeg deler denne cola med om vigtigheden af at have fokus på individ og fællesskab i markedskommunikation Kjetil Sandvik, lektor ved Medier, Erkendelse og Formidling, KU Leder af masteruddannelsen i Cross

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Formålet med kurset i strategisk kommunikation er at gøre de studerende i stand til:

Formålet med kurset i strategisk kommunikation er at gøre de studerende i stand til: KI&K2: Strategisk kommunikation, (2. kursusperiode: 8.10.-9.11.) Om kurset Fag Undervisningssprog Kommunikation (kombination) Se kursusgange Dansk Kursus starter 09-10-2012 Kursus slutter 10-11-2012 Evaluering

Læs mere

2a. Conceptual Modeling Methods

2a. Conceptual Modeling Methods ICT Enhanced Buildings Potentials IKT og Videnrepræsentationer - ICT and Knowledge Representations. 2a. Conceptual Modeling Methods Cand. Scient. Bygningsinformatik. Semester 2, 2010. CONTENT Conceptual

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET 22. NOVEMBER 2012 CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET JENS BENNEDSEN INGENIØRDOCENT, LEDER CDL CDL cdio Dev lab HVORFOR? Personlige og sociale kompetencer

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Tegnet kommunikerer REPRÆSENTATION, KODER & SEMIOTIK

Tegnet kommunikerer REPRÆSENTATION, KODER & SEMIOTIK REPRÆSENTATION, KODER & SEMIOTIK Introduktion til værktøjet 1. Tegnet og repræsentationen: Tegn som repræsentative via semiotik 2. Den rigtige verden og tegnet: Repræsentation og mening 3. Tegnets natur:

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT Agenda 1) Hvad er IoT 2) Hvilke marked? 1) Hvor stor er markedet 2) Hvor er mulighederne 3) Hvad ser vi af trends i dag Hvad er IoT? Defining the Internet of Things -

Læs mere

Service Design Network Denmark - om servicedesign. Cecilie Kobbelgaard & Rikke Knutzen

Service Design Network Denmark - om servicedesign. Cecilie Kobbelgaard & Rikke Knutzen Service Design Network Denmark - om servicedesign Cecilie Kobbelgaard & Rikke Knutzen Service Design Network A networking and knowledge sharing organisation Mission statement The Service Design Network

Læs mere

Marketing brochure - CV

Marketing brochure - CV EXECUTIVE CV Marketing brochure - CV Hvad er formålet med en brochure / CV? Identifikation af hvilke værdier produktet / personen kan tilføre en given virksomhed. forretningsmæssig værdiforøgelse Budskabet

Læs mere

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk VELKOMMEN The investment in time and energy creating a network will only be worth while if you are genuinely interested in the people in it sustaining it for purely selfish reasons won t work VELKOMMEN

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC Agenda 1. Ph.d. forsknings mål 2. Foreløbige resultater Nyt for den akademiske verden Nyt (?)

Læs mere

KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN

KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Torsdag d. 21. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 10.15 Forelæsning Konkurrence Strategi 10.15

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Brugerdreven innovation Hvad vil det sige at inddrage brugerne? Kristina Risom Jespersen Aarhus Universitet 11/11/2008 Dansk Design Center Kick-off 1 11/11/2008 Dansk Design Center Kick-off 2 1 11/11/2008

Læs mere

Biblioteker i oplevelsesøkonomien

Biblioteker i oplevelsesøkonomien Biblioteker i oplevelsesøkonomien Dorte Skot-Hansen Statsbiblioteket i Århus, maj 2007 Indhold Kulturpolitiske tendenser Oplevelse som omdrejningspunkt Hvad er oplevelsesøkonomi? Oplevelse som strategisk

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Når oplevelser skaber værdi

Når oplevelser skaber værdi Når oplevelser skaber værdi Sælg dig til vækst 16. november 2009 Bygholm, Horsens Projektet støttes af: Hvem er jeg? Jeppe Keller, Cand.Scient.Pol Udviklingskonsulent & Projektleder Strategi & Udvikling,

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

ÉN REGION ÉT PROJEKT. Projekt Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft II - 2012-2015

ÉN REGION ÉT PROJEKT. Projekt Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft II - 2012-2015 Tiny Maerschalk Head of International Community v/erhverv Aarhus Flyttet til Danmark i August 1997 Uddannelse: Cand.ling.merc (Belgien) Socialrådgiver (Danmark) Erfaring: Event Coordinator ved International

Læs mere

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SCIENCE Forskningsdokumentation Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SFU 12.03.14 Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE Hvad er WoS s ResearcherID? Hvad

Læs mere

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet 1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet Afdæk og fastlæg, hvad der driver projektet Identificer langsigtede virksomhedsmål Fastlæg implementeringens centrale leverancer Prioriter og planlæg delmål

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø. Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR

Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø. Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR Forskningsprojekt CREWE I (August 2007 August 2008) Problem: Små virksomheder lever ikke op til

Læs mere

Sådan skal København (og Danmark) brandes internationalt

Sådan skal København (og Danmark) brandes internationalt Sådan skal København (og Danmark) brandes internationalt INTERNT Copenhagen GWA Capacity SEMINAR Presentation to Agents 24. August 2009 09 September 2009 Wonderful Copenhagen Copenhagen anno 2009 Goodwill

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Fremtidens dokument. Inspired Customer Communication. GMC Software Technology. Henrik Nørby GMC Partner Management.

Fremtidens dokument. Inspired Customer Communication. GMC Software Technology. Henrik Nørby GMC Partner Management. Inspired Customer Communication Fremtidens dokument GMC Software Technology Henrik Nørby GMC Partner Management November 26, 2014 B2C Enterprise Communications i dag +20 technologically different Channels

Læs mere

175 g 20 stk. Varenr.: 5650007846 EAN: 5701979304667. 175 g 20 stk. Varenr.: 5650007845 EAN: 5701979304568. American Grill

175 g 20 stk. Varenr.: 5650007846 EAN: 5701979304667. 175 g 20 stk. Varenr.: 5650007845 EAN: 5701979304568. American Grill Product Catalogue Crisps Franske Kartofler Dip Chips Havsalt Sour Cream & Dild 220 g 16 stk. Varenr.: 5650007878 EAN: 5701979304513 Varenr.: 5650007846 EAN: 5701979304667 Varenr.: 5650007845 EAN: 5701979304568

Læs mere

GÅ-HJEM-MØDE OM FM OG INNOVATION

GÅ-HJEM-MØDE OM FM OG INNOVATION Centre for Facilities Management, DTU DFM Netværk GÅ-HJEM-MØDE OM FM OG INNOVATION Kgs. Lyngby, 21. Mai 2015 PROGRAM Kl. 14.00-14.10: Velkomst - Per Anker Jensen, CFM Kl. 14.10-14.45: Sony og Innovation

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

Interlinkage - et netværk af sociale medier

Interlinkage - et netværk af sociale medier Interlinkage - et netværk af sociale medier Introduktion Dette paper præsenterer en kort gennemgang af et analytisk framework baseret på interlinkage ; den måde, sociale netværk er internt forbundne via

Læs mere

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Lo skolen, 25. april 2014 Julie Galbo Hvad tænker lovgivere? The missing link It is not the case that boards of directors do not understand that capital

Læs mere

BRAND SECRETS Udfold hemmelighederne bag dit brand!

BRAND SECRETS Udfold hemmelighederne bag dit brand! BRAND SECRETS Udfold hemmelighederne bag dit brand! EN FORUNDERLIG, OMSKIFTELIG VERDEN Er du nysgerrig omkring dit brand? Er der ikke altid en vinkel, der kan overraske? Verden forandrer sig hele tiden

Læs mere

co- created product development

co- created product development cocreated product development Agenda? Michael Frederiksen Uddannelseschef, KEA Market research + insight cocreated business innovaeon Educa1on export From home to global market Denmark Scandinavia Brazil

Læs mere

Workshop Carlsberg A/S Ejendomme Ι Audiovisuel kommunikation Ι Katalyst Ι

Workshop Carlsberg A/S Ejendomme Ι Audiovisuel kommunikation Ι Katalyst Ι Workshop Carlsberg A/S Ejendomme Ι Audiovisuel kommunikation Ι Katalyst Ι 16.11..2010 Tirsdag 16. november 2010 Konceptudvikling & Beslutninger Session Introduktion Kl. 09.00 Velkommen ved Katalyst Kl.

Læs mere

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Kontorchef Camilla Hesselby 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Witt: Import/distribution af hårde hvidevarer, støvsugere, herunder robot-støvsugere og robotgulvvaskere, og små el-apparater.

Læs mere

Dialoger i Projekter

Dialoger i Projekter For at ville må du vide! Demokrati i Projekter Bind I Dialoger i Projekter Nils Bech Indhold Bevar og forny! 3 To s-kurver og 14 dialoger Formål og mål, metoder og midler er ingredienser til at skabe RETNING.

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 1 Safe Harbour Statement This presentation may contain forward-looking statements, including statements about our expectations of the

Læs mere

Dansk Change Management Konference

Dansk Change Management Konference Dansk Change Management Konference 6. april 2017 Side 1 Hvem er vi? Vi tror At god og dygtig ledelse gør hele forskellen Lone Thornberg Direktør, Cand.psych.aut. Karsten Søderberg Administrerende direktør,

Læs mere

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør)

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) 27. OCTOBER The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) Electrical Engineering and ICT Who are we? Henrik Karstoft (hka@iha.dk) Ingeniørdocent @ASE, Leading the group in Signal Processing and Control@ASE/EICT

Læs mere

Indhold 1. INDLEDNING...4

Indhold 1. INDLEDNING...4 Abstract This thesis has explored the hypothesis that emotional dysregulation may be involved in problems with non response and high dropout rates, which are characteristicofthecurrenttreatmentofposttraumatic,stressdisorder(ptsd).

Læs mere

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark KAPITEL 1 Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark Kapitel 1. Visioner, missioner og værdigrundlag... Virksomheder har brug for gode visioner. Strategisk ledelseskommunikation

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Når virksomheden åbner sit vindue

Når virksomheden åbner sit vindue Når virksomheden åbner sit vindue Når virksomheden åbner sit vindue kommunikation og formidling et corporate perspektiv Jørn Helder og Bodil Kragh (red.) Samfundslitteratur Jørn Helder og Bodil Kragh (red.)

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark.

Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark. Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark. Mogens Hørder Patienten som partner i dansk Sundhedsforskning Et Nationalt vidensdelingprojekt 2016-2018 SDU-ViBIS -INVOLVE Udviklingstendenser

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

En varm velkomst til. Poul Melbye Analysechef, Politiken

En varm velkomst til. Poul Melbye Analysechef, Politiken En varm velkomst til Poul Melbye Analysechef, Politiken Fra fiasko til succes Poul Melbye, Analysechef, Politiken Politiken Første udgave: 1. oktober 1884 3 ansatte Oplag på 2000 STØT FALDENDE OPLAG 150.000

Læs mere