MAGASINET Nr. 95 November årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAGASINET Nr. 95 November 2014 126. årgang"

Transkript

1 MAGASINET Nr. 95 November årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Fest og farver i Sorø Glimt fra sommerstævnet Tro bygger bro Grønland Thailand En bedre vej til en bedre verden Skabt til fællesskab

2 MAGASINET l e d e r Det, som virkelig betyder noget Magasinet udgives af Det Danske Missionsforbund (DDM). Det udkommer som indstik i domino og sendes til DDM s menigheder for lokal distribution. Artikler og indlæg udtrykker ikke nødvendigvis DDM s synspunkter eller teologiske grundlag. domino udkommer 6 gange om året, og kan modtages på privat adresse for 295 kr. Henvendelse til Ansvarshavende Forbundsrådet v/formand Finn Kier-Hansen Redaktion Peter Götz, i samarbejde med Forbundsrådet Annoncer Annoncører henvises til domino: Erik Damm, Næste udgivelse til afhentning i din menighed Primo februar Ekspedition FrikirkeNets Servicekontor: Holbergsvej 45, 6000 Kolding, tlf Grafisk design Janie Conrad Riisager, Tryk Jørn Thomsen Elbo, Kolding Missionsforbundets sekretariat Rosenlunden 17, 5000 Odense C tlf , fax, Nordea reg.nr konto Forsiden Sommerstævnet kunne også fange de små Alle mennesker har noget, der betyder meget for dem. Det kan være et gammelt arvestykke, en god bankbog eller holdninger til mangt og meget. Alt dette kaldes værdier. Det er det, som betyder noget for os. I mange sammenhænge tales der om værdier. Det gælder ikke bare de økonomiske værdier, men i lige så høj grad de holdningsmæssige. På den politiske scene tales der om værdipolitik og til tider om værdikamp. Når det gælder danske og europæiske værdier, kan vi umiddelbart nævne områder som demokrati, menneskerettigheder, ytringsfrihed, trosfrihed og så videre. Alt dette har til formål at skabe gode rammer og dermed et godt liv for samfundets borgere. Kirken har også sine værdier. Fra tid til anden er de naturligvis til debat. Det gælder også i vores eget kirkesamfund. Som kirke udfordres vi af de strømninger, som til enhver tid præger den verden, vi er en del af. Da gælder det om at finde ud af, hvad der virkelig betyder noget for os. Hvad er arvegods, som dybest set tilhørte en anden tid, og som derfor godt kan undværes? Og hvad er universelle værdier, som fra skaberens side var tænkt som værende gældende for enhver tid og for alle mennesker? Den postmoderne tid er præget af individualisme. Absolutte sandheder har trange kår, mens den personlige frihed og den enkeltes ret til selvbestemmelse sættes højt. Det er ind i en sådan tid og kultur, vi er sat til at være kirke. Det kan derfor være udfordrende at finde fælles værdier. Men netop dette er vigtigt, for at et samfund kan fungere. Hvem vil sætte spørgsmålstegn ved værdien af en fælles forståelse for trafikreglerne? De er ikke til for at begrænse vores frihed. De er til for at beskytte vores færden. På lignende måde har skaberen givet os nogle samfærdselsregler gennem den store teoribog, Bibelen. De er ikke givet for at begrænse os, men for at velsigne os. I en individualistisk tid kan det være vanskeligt at skabe forståelse for dette. Vi mener jo at have ret til at forme vores egne regler. Ingen skal bestemme, hvordan vi skal leve. Tør kirken i en sådan tid at holde fast i værdier, som er universelle værdier, skaberen har givet til sin skabnings bedste? Lad os vove det. Hvorfor? Fordi Guds plan er god, og hans værdier bringer virkelig frihed. Frihed i relationerne med hinanden. Frihed i relationen med Gud. Lad os bare tage et opgør med nedarvede værdier, som hørte en bestemt tid til. Men lad os samtidig holde fast i det, som virkelig betyder noget. Lad os ikke foragte Guds vejledning, for den bringer velsignelse med sig. John Nielsen Missionsforstander Side 2

3 De fleste i menigheden var mødt op til jubilæet Der var både meget skarpe, meget seriøse og meget sjove indlæg i Sorø Frikirke, da menigheden fejrede sin 100-års-fødselsdag Historikken blev fortalt, så alle forstod, hvor stor en indsats, der var blevet gjort af fortidens personligheder. Små beretninger vævet sammen med personlige vidnesbyrd gav alle et indtryk af et fællesskab med både glød og glæde. Et gammelt fællesskab, der stadig holder sig ungt. En introduktion fra en familie, hvor hele fire generationer var til stede, gav dagen sit helt eget historiske vingesus. Har frikirkerne en fremtid? Og så var der gæstetaleren, Bent Hylleberg, som på relativt få minutter lykkedes med at tegne et billede af fortidens og nutidens frikirkeliv men især betingelserne for, at der er noget, der hedder frikirker i Danmark i fremtiden. Tankevækkende, provokerende, udfordrende. Sus Foruden det historiske vingesus blev vi også mødt af et andet sus, nemlig Himmelsus fra Slagelse. Det var et børnekor under ledelse af Signe Walsøe. Sprængfyldt af gnist og glæde. Nøjagtig som Signe selv. Base og oase Naturligvis var missionsforstanderen også til stede - og han begyndte på det helt store plan: I begyndelsen skabte Gud tiden. Derefter skabte han menneskene, og dermed blev de betroet at forvalte den tid, som blev givet dem. Har menigheden her gjort en forskel, spurgte John Nielsen og svarede selv, før vi andre kunne komme til: Ja, gennem 100 år har menigheden forkyndt evangeliet. Gennem 100 år har menigheden hjulpet mennesker til at få en meningsfyldt tilværelse. Gennem 100 år har menigheden været base og oase for mange mennesker. Med udgangspunkt i titlen Tro til tiden, fik vi dette at tænke over: Enhver kirke, som ønsker at være en del af fremtiden, må nødvendigvis forstå at udtrykke troen i nutiden. Dermed bliver kirken ikke bare et spejlbillede af fortiden, men et aktuelt trosudtryk ind i tiden. Da Frikirken i Sorø er én af de tre pilotmenigheder for Tro bygger bro-projektet, gav dette også god mening: Det er kirkens opgave at bygge bro til næste generation; at bygge bro for mennesker, som er undervejs med deres tro, og at bygge bro til samfundet omkring os. Børnekirken med de mange børn optrådte med Sigurd Barrets skønne takkesang, formanden for Kultur & Fritid i Sorø, Jørgen Larsen, talte om frivillighed og selvfølgelig var der senere jubilæumslagkager og kaffe i lange baner til alle. Børnegospelkoret Himmelsus under ledelse af Signe Walsøe Side 3

4 g l i m t f r a s o m m e r s t æ v n e t Vi ses næste år søndag den 20. til lørdag den 26. juli uge 30 på Efterskolen Lindenborg Tema: Sendt til verden Stævnechef: Charlotte Baldur Godmorgen, Gud Min bedste oplevelse på sommerstævnet var rækken af Godmorgen, Gud. Jeg kiggede på oliventræet, som stod der, og havde tid til at høre fem forskellige mennesker spekulere over den oplevelse, hver af dem havde haft, da han eller hun mødte en særlig mand, Jesus en ny person var på hver morgen. Jeg hørte Hans kloge ord, da han spillede til Lysets engel går med glans: Nu skal vi synge en sang eller salme. Den holder mange af jer af. For der er nogle lange, svære ord i den, som man rigtig kan gå og tænke over hvad betyder. Jeg så Eriks tegning, som bragte historien op til mig i dag. Jeg oplevede at se hver dag slutte med fem-seks striber af friske børn på vej ud til hver sin gruppe de yngste kom på rette vej ved at holde fast i et langt tov. Og resten af dagen gik jeg så og tænkte rigtig over, hvad det betød. Ja, jeg tænker endnu og glæder mig over oplevelsen! En på 85 En stævnechefs glæde Efter en rigtig travl dag på stævnet satte jeg mig nede på bådebroen med fødderne i vandet. Jeg skiftede mellem at kigge på de store børn, der legede i vandet, og læse i mit seneste indkøb fra bogteltet. En velsignet ro og en følelse af Guds nærvær samt en glæde over at få lov at være en del af et så fantastisk fællesskab, som et stævne er, faldt over mig. Som stævnechef må man lægge øre til såvel klager som ros - berettiget som uberettiget - men ingen ros eller klager overskygger glæden ved at opleve fællesskabet omkring det at få stævnet til at fungere, så alle har mulighed for at lade roen falde på sig og åbne sig for nye indtryk, ny indsigt og nye oplevelser på vores fælles vandring med Gud som ven og vejleder. Temaet Sammen på vej foldede sig ud med nye aspekter i ugens løb, og jeg nød det SÅ meget. Ulla Kusk Side 4

5 De fire rundstykker Siden missionsstævnet blev flyttet fra Mariager til Lindenborg (skrevet af en baptist, red.), har jeg gået og knurret over, hvad det skulle være godt for. På den anden side skal man også engang imellem sige til sig selv: Kom nu videre! Det endte så med, at min kone og jeg tog bilen og kørte til Lindenborg. Vi ankom, fandt sekretariatet, fik udleveret diverse papirer og bestilte desuden de kommende morgeners rundstykker. Mandag morgen gik jeg ned for at få mit morgenbad og samtidig hente mine fire rundstykker. Den unge mand, som stod for udleveringen, gik hen til opslagstavlen. Men til min store skræk stod mit navn der ikke, og jeg havde ikke taget penge med til at købe kontant. Da jeg spurgte, om jeg eventuelt kunne betale i morgen, når jeg kom igen, fik den unge mand et helt forkert udtryk i ansigtet og sagde nej, nej, det kunne jeg bestemt ikke. Nå, sagde jeg, så må jeg op i campingvognen for at finde mine penge (vi boede helt oppe i den anden ende af campingpladsen). Da jeg havde vendt mig om for at begive mig ud på min lange vandring, hørte jeg den unge mand sige, at vi da måtte kunne finde ud af noget. Jeg var klar til at gå i forhandling. Det første, han gør, er at spørge efter mit navn - og derefter mobilnummer. Det får han. Så tager han sin mobil op af lommen og tager et billede af mig, og så siger han: Nu kan du få dine fire rundstykker, vælg selv. Næste dag Tirsdag kl. 12 var det tid til frokost. Ved indgangen står en af mine venner, som skal sørge for, at alt går efter reglerne. Lidt længere nede i rækken står en ung mand, der har glemt sin billet. Så siger den, der står foran: Ham kan jeg godt sige god for. Hertil får han svaret: Den går ikke, for det kan alle jo bare komme og sige! OG desuden var en af mine venner i går nede for at hente fire rundstykker. Han have glemt sine penge, og det gik så galt, at han skulle aflevere sit navn og mobilnummer, og for det ikke skal være løgn, blev han også fotograferet. Så tager manden, der havde glemt sin billet, mobilen op af lommen og spørger: Er det ham her? Og ganske rigtigt - der sad Brohus. Den unge mand gik ned for at hente sin spisebillet, og alt endte i fryd og gammen. En sjov historie og et godt stævne - på gensyn Hans Brohus fra Nordjylland Side 5

6 I n d l a n d Jesper Oehlenschläger er primus motor i Arrow og har samlet en række teammedarbejdere fra et bredt udsnit i dansk kirkeliv, blandt andre Ruth Cilwik Andersen (tv) Det Danske Missionsforbund har fået et nyt MBL men nu er det sammen med alle andre kirker i Danmark MBL var forkortelsen for Missionsforbundets Bibel- og Ledertræning - en undervisning, der i 1980 erne og ind i 1990 erne fik meget stor betydning for mange ledere i DDM s menigheder. Ideen og konceptet blev skabt af Viggo Søgaard, mens koordineringen kom til at ligge på kontoret i Odense. MBL holdt sig levende i mange år - også med nye folk i administrationen. Arrow I 2010 landede der på dansk grund et nyt tilbud til aktive og engagerede ledere. Jesper Oehlenschläger, sognepræst i Karlslunde Strandkirke, var det første nedslagsfelt for en ledertræning, der findes i ti andre lande i verden. Han kontaktede den daværende formand for Evangelisk Alliance, Peter Götz, og i fællesskab fik de to sat et uddannelsesforløb op, formet et netværk og bygget begyndelsen til en organisation. Forinden havde Jesper Oehlenschläger sammen med sin kone, Priscilla, oversat en bog, Growing Leaders, skrevet af englænderen James Lawrence. Den kom på dansk til at hedde Ledere i vækst og er meget læst (Mediacellen, 2009). Dannelse mere end uddannelse Første hold startede på det toårige forløb i 2013 og slutter nu ved udgangen af Fra DDM er der ikke færre end fem deltagere. Det 20 personer store hold består af skoleledere, præster, organisationsledere, ansvarlige B&Uledere med mere fra næsten samtlige kirkelige afdelinger. I to år bliver man bundet sammen med det øvrige hold på en fælles vandring som leder, hvor kald, karakter og kompetencer er nøgleord. I de to år deltager man på fire internater af fem dages varighed. Man får både en mentor i egen sammenhæng og nogle at snakke med på internaterne. Der er bøger, der skal læses, og film, der skal ses. Der er personlighedsanalyser og udviklingssamtaler. Men frem for alt er det kombinationen mellem viden og et åbent åndeligt miljø, der gør dette ledertilbud til noget særligt. Arrow er langt mere en dannelsesrejse, end det er en uddannelse. Det er en udfordring til ledere, der gerne vil holde fast i deres kald, gaver og evner uden at køre trætte, når de er midt i 40 erne. Leighton Ford Arrow blev skabt af Leighton Ford, tidligere medarbejder i Billy Grahams team, efter at han havde mistet sin søn i en bilulykke. Jeg vil give dig nye sønner, sagde Gud til ham i hans sorg og her fik han inspirationen til at skabe ledere, åndelige børn, der kunne stå distancen og bevæge sig som en pil, der når sit mål. Heraf navnet: Arrow. Side 6

7 I n d l a n d Tro bygger bro gennem fællesskab og relationer Pilotmenighederne i Tro bygger bro har været på vingerne i et års tid Af Pia Søgaard Hvis næste generation skal nås med et vedkommende og relevant billede af, hvem Gud er, skal vi få øje på nogle meget nødvendige fokusområder. Forældreansvaret Der er ingen tvivl om, at forældre har et stort ansvar for at leve et liv i hverdagen, hvor Guds kærlighed genspejles, og hvor børnene lærer Gud at kende igennem bibelfortællinger, bøn og åbne og ærlige dialoger omkring tro og liv. Forældre er sammen med deres børn mange flere timer, end kirken kan være, og de sætter derfor de største fingeraftryk i børns liv. Men opgaven er udfordrende, og fællesskabet med andre forældre er af stor betydning for mange. Menighedsansvaret Samtidig tegner der sig også et tydeligt billede af menighedens opgave. Pilotmenighederne oplever alle nødvendigheden af at arbejde med atmosfæren og relationerne, sådan at alle føler sig accepteret og anerkendt med plads til at dele tro og liv samt rum til at prøve og fejle. Men er atmosfære og relationer ikke modebegreber? Er vi ikke på vej mod et individualistisk samfund, hvor selvrealisering og personlig udvikling står i højeste kurs og hvor venskaber kan deles på langdistance via internettet? Eller? Født - til nærhed Et lille nyfødt barn har brug for at være i samspil med en primær omsorgsperson, som kan giver det omsorg og nærhed. Ellers vil det trække sig ind i sig selv og blive skadet for livet. Både hjerte og hjerne har brug for at mærke kærlighed og omsorg. Med alderen vokser behovet for og overskuddet til at rumme flere mennesker. Barnet spejler sig mere i andre. En spirende identitetsforståelse tager form: Jeg er! Interessen for andre i samme størrelse vokser, og man prøver sig selv af igennem rollelege. I skolealderen gror forståelsen af, at jeg kan noget, og rollelegene bliver til regellege, hvor barnet afprøver sig selv i grupper, finde kammerater og skaber relationer. Ombygget til nærhed I puberteten kommer både kroppen, hjernen og hjertet under ombygning. Der sættes spørgsmålstegn ved den identitet og kontinuitet, der ellers har været stabil og tryg. Hvem er jeg nu? Barnet bliver derfor optaget af at skabe sin egen rolle i samfundet og fællesskabet og forsøger at skabe sig selv ved at identificere sig med de andre i gruppen. Man har her brug for nogle sunde idealer og ledere, som man kan være i med- og modspil med. Fællesskab er vigtigt! Vores tids børn og unge har brug for at møde menigheden repræsenteret ved mennesker, som tager sig tid til at være nærværende. Nogle, som møder dem autentisk og ligeværdigt. Det er langt vigtigere, hvordan vi møder dem end hvilke aktiviteter vi finder på. Der er brug for fællesskaber, hvor barnet oplever en atmosfære med tid og ro til at opbygge gensidig tillid. Steder, hvor man bliver lyttet til åbent og fordomsfrit hvor man kan fortælle sin historie og stille spørgsmål til alt i verden. Barnet har brug for at føle og mærke, at det bliver respekteret, er værdifuldt og bliver taget alvorligt. Så alvorligt, at der er brug for det i noget, som giver mening, og som det kan få ansvar for. Sådanne fællesskaber er noget af det mest værdifulde, vi kan give til børn og unge i dag. Det var det fællesskab, Jesus gav kvinden ved brønden (Joh. 4). Han satte sig ned i øjenhøjde, mødte hende fordomsfrit og gik ind i en respektfuld dialog med hende. Han fik hende til at føle sig set, hørt, forstået og rummet og byggede en bro for hendes tro. https://www.facebook.com/trobyggerbro Denne artikel bør lande i alle menighedsråd og på alle B&U-ledermøder i dette efterår til drøftelse og inspiration. PG Side 7

8 u d l a n d GRØNLAND Billedrapport fra besøg i Ilulissat i august-september 2014 Fem friske mænd rejste til Ilulissat for at skifte døre og vinduer i den gamle kirkesal, bygge nyt skur og trappe, male alle bygninger udvendigt, bygge en terrasse ved hytten i Kangersuneq og lave mindre reparationer. Desuden skulle vi deltage ved menighedens samlinger, og et par af os skulle føre samtaler med menighedens ledelse. Jens Sørensen og Erik Mogensen besøgte efterfølgende den lille husmenighed i Uummannaq til stor opmuntring for menigheden og dens ledelse. Ældsterådet i Ilulissat. Monikka og Jens Jeremiassen og Juliane Jakobsen. Jens er frisk igen efter sit besøg på Rigshospitalet i sommer. Alle tre yder en stor indsats udelukkende i deres fritid. Edvard Geisler har på grund af stort pres på sit arbejde ønsket at udtræde af ældsterådet, men kommer stadig i kirken. Det er skønt, når mennesker bekræfter, at de har valgt at begynde et nyt liv med Jesus. Omkring 30 mennesker var til dåbsgudstjeneste den 7. september. Tre andre blev døbt den 22. september. Side 8

9 Louise Kruse blev under bøn ved gudstjenesten søndag indsat af hele forsamlingen som en af to ledere i Uummannaq. Hytten i Kangersuneq fik besøg af fire halvgamle mænd, men det resulterede i en flot ny terrasse i løbet af to døgn. 25 teenagere samles hver fredag til bibelhistorie, spil, sang, slik og sodavand. Juliane Jakobsen samt en enkelt ung hjælper trækker et stort læs i denne tjeneste. Disse to kvinder, Anne Marie Kristiansen (tv) og Louise Kruse, leder den lille forsamling i Uummannaq, hvor fem-ti mennesker mødes i et privat hjem, men der er planer om at rykke over i byens forsamlingshus. Side 9

10 Overraskende nyt fra Fredens Stemme Viggo Søgaard forklarer, hvorfor vi engagerer os i missionsarbejde Jariya Sornmayura taler i Strandvejskirken i Humlebæk Jariya Sornmayura, der er leder på mediecenteret, Fredens Stemme, i Thailand fik i den grad gjort det klart for os, hvad det omfattende arbejde går ud på Med Neel Götz som sin faste rejseleder nåede Dr. Jariya (som hun kaldes i Chiang Mai) at besøge syv menigheder, et genbrugscenter, en Y s Mens Club samt et bogforlag. Derudover talte hun på to missionsseminarer med i alt 80 deltagere. Desuden deltog Jariya også i en dialog over to dage, der for tiden føres mellem Det Danske Missionsforbund, Fredens Stemme og IBRA Radio. Nyt for mange Det lykkedes efter manges udsagn for vores thailandske gæst at synliggøre arbejdet i Thailand på en måde, der overraskede dem: Nå - er det på den måde og på det niveau og med så omfattende resultater, at vi arbejder. Det skal dog også siges, at Jariya Sornmayura var ualmindeligt godt klædt på med tætpakkede videoer og veludstyrede PowerPoint-shows. I lyd og billeder og med gode forklaringer kom vi hele vejen rundt fra studieoptagelser over fængselsarbejde til flygtningelejren Mae La og tilbage igen. Missionsseminarerne i Aalborg med godt 30 personer og i Osted med cirka 50 personer var intense og velprogrammerede dage. De gav Viggo Søgaard plads til at pudse selve missionsperspektivet af: Hvad er vores altafgørende bevæggrund og fokus? De gav tid til at få det gode overblik over arbejdet ud fra Fredens Stemme. De gav indblik i missionens vilkår i et buddhistisk land. Visdom Der var naturligvis stor opmærksomhed omkring det nyeste skud på stammen hos Fredens Stemme: Ordsprogsprojektet, Voice of Wisdom. Udviklet til at nå den moderne thailænder, for hvem ordsprog og visdomsord er er gammelt værktøj til at skabe de grundlæggende værdier i personlighedsdannelsen. Solcelledrevne missionærer En anden nyhed var MegaVoice-projektet. Mange mennesker har aldrig haft muligheden for at læse. Det gælder også store etniske grupperinger i Thailands bjerge, i Laos og i Sydkina. Fredens Stemme producerer programmer, som indtales på MegaVoice-afspillere. Det er en lille solcellebaseret lydafspiller på størrelse med en smartphone, som kan indeholde seks-otte timers lyd med undervisning, forkyndelse, sang/ musik og så videre. Første fase er indspilning af 16 sprog. Støt arbejdet og vind en drømmerejse Fredens Stemme udlodder en drømmerejse til en giver, der det kommende år støtter arbejdet. For hver kroner man giver, og som bliver registreret, har man et lod, som der bliver holdt styr på og som ved en lodtrækning foretaget af Fredens Stemmes leder kan udløse en gratis deltagelse på den store jubilæumsrejse i oktober For at gøre behovene enkle og tydelige, har Fredens Stemme valgt at præsentere en række områder, som man kan støtte og de kan ses i en brochure, som ligger i alle menigheder med titlen: Fredens Stemme 50 år. Her kan du læse, hvordan man støtter forskellige dele af Ordsprogsprojektet med alt mellem kroner og kroner. hvordan du og/eller din menighed kan støtte små og lidt større dele af MegaVoiceprojektet hvordan man kan støtte produktioner og anskaffelse af udstyr på Fredens Stemme hvordan man kan give penge til uddannelsesprojektet i flygtningelejren Mae La hvordan man kan støtte fængselsarbejdet i Udon Se flere oplysninger på hjemmesiden - I verden Thailand. Side 10

11 Samtalen er vigtig, for der er meget, der står på spil. Imam fra Danmark, biskop fra Jordan og ambassadør fra Beirut En bedre vej Mens det halve af Vesten har erklæret krig mod Islamisk Stat, arbejdes der også ad diplomatisk vej. Danske Kirkers Råd gør, hvad de kan Af Peter Götz Det er svært at se, hvorledes de, der ser sig selv som forkæmpere for Islamisk Stat, skulle kunne overtales til en anden strategi end den, de har valgt. Og dermed har de vel selv lagt op til, at der bliver lagt brænde på bålet for at bekæmpe dem med deres egne midler. Så langt, så godt desværre. Dette er altså ikke et indlæg i debatten om Danmarks deltagelse i krigen. Det er dog aldrig ved krig, at fredens vindes. Det ved vi godt. Den gode sameksistens, som vi alle sukker efter, kræver indsats på mange andre områder. Og her kommer dialogen ind. Samtalen, hvor vi sidder ansigt til ansigt og ikke fordrejer hinandens ord eller betvivler hinandens motiver. Ingen er på dette felt et større forbillede end Jesus. Han anerkendte de syge, kvinderne, børnene, samaritanerne, romerne, de fattige, de umoralske og landsforræderne som ligeværdige mennesker. Han beskyldte dem ikke for ureglementerede motiver, men han talte med dem i øjenhøjde og hjalp dem, når de spurgte. Dialog I Danmark findes en paraplyorganisation, der hedder Danske Kirkers Råd, DKR. Her samles ledere af landets mange forskellige kristne kirkesamfund, menigheder og organisationer i Danmark til samtale og samarbejde. Et af udvalgene under DKR er Kontaktgruppen for Kristne og Muslimer, som repræsenterer de to største monoteistiske religioner i Danmark, nemlig kristendom og islam. Gruppen blev etableret i 2008 primært på baggrund af Danske Kirkers Råds respons på brevet A Common Word fra en række internationale muslimske ledere og lærde sendt til den kristne verdens ledere. Men også det officielle Danmarks klodsede håndtering af Muhammedtegningerne gav inspiration til at sige: Vi kan dog som troende, der respekterer hinanden uanset, hvad vi kalder vores gud, gøre det bedre. Vi vil vise respekt, vi vil lytte, og vi vil i religionsfrihedens navn sikre, at alle bliver hørt. Kun med denne elementære medmenneskelige imødekommenhed bliver der plads til at trække grænser og modsige hinanden, når det er nødvendigt. Den frikirkelige repræsentant i dette udvalg har siden 2008 været Peter Götz. Den arabisk-danske dialog Den gode samtale, som nu er blevet ført i en række år, ledte til et initiativ i 2012 med en dobbeltkonference først i Beirut om foråret, siden i København om efteråret. Deltagerne var muslimske og kristne ledere dels fra seks lande i Mellemøsten dels fra Danmark. I alt 40 personer. På det første møde var det vigtigt for os at finde ud af, hvad vi dog - om muligt - i fællesskab kunne sige om det at være skabt af en Gud og opfatte livet som en gave, der skal forvaltes. I kølvandet på denne fælles tilværelsesforståelse sprang der så nogle tanker om, hvordan vi dermed må arbejde for, at der er plads til alle i vores verden, uanset religion, hudfarve og så videre. På det andet møde i København gik vi lidt videre og spurgte: Hvordan kan vi omsætte de gode ord og intentioner til handlinger, som vi hver især og i fællesskab er forpligtede på? (Og perspektivet var fremdeles at fremme en dialog, der på langt sigt kan være med til at dæmme op for fjendebillederne). Her er nogle af ideerne: At skabe anledninger, hvor vi mødes med hinanden og deler den visdom, som vi hver især finder i vores skrifter. At arrangere muligheder for, at vores unge kan mødes til sport, kulturelle events og på lejre. At demonstrere solidaritet, når trosfællesskaber (kristne og muslimske) bliver undertrykt. At påtale problemer i kristne såvel som muslimske miljøer i form af uvidenhed, fjendtlige udtryk, tegninger, hadefulde overgreb og angreb på helligdomme og i stedet i oprigtighed opmuntre til gensidig respekt. At støtte hinanden i tilladelse til at bygge kirker og moskeer. At fremme en kultur af ytringsfrihed - som er et helligt princip og en klar menneskeret - på en ansvarsfuld måde, således at man ikke bruger friheden til at fornærme andre. At advokere for lige rettigheder i vores lande for trosfællesskaber. At bidrage til, at vores samfund i fremtiden bliver grundlagt på gensidig respekt, medborgerskab og menneskerettigheder - især i denne tid, hvor den arabiske verden oplever så store omvæltninger. At arbejde med medierne, så der gives mere plads til en afbalanceret dækning af religiøse emner. Betalt af Udenrigsministeriet I november 2014 fortsættes dialogen i Istanbul, og i august i København, stadigvæk med deltagelse fra seks lande i Mellemøsten på den ene side og Danmark på den anden og som tidligere finansieret af Danmarks Udenrigsministerium. Side 11

12 Fællesskab Friendship is the highest form of relationship Af Hannah T. Nielsen Tilbage i marts 2012 sad jeg til en gudstjeneste i Melbourne, Australien. Jeg havde ikke engang været i landet i en måned, så det var begrænset, hvor mange venner jeg havde fået. Eller rettere sagt: Jeg havde nok ikke helt fundet nogen at sidde ved siden af i kirken til gudstjenesten. Til denne gudstjeneste prædikede min daværende præst om emnet: At bygge de rigtige venskaber (Building the right friendships). En rigtig relevant prædiken, men også provokerende for én som mig, der næsten ikke kendte én næse ud over min egen. Midt i alle diverse responser og tilkendegivelser fra mennesker i salen til prædikenen (i Danmark, vil vi måske betegne det som unødvendig støj), sad jeg og spidsede ører. Og jeg spidsede så meget ører, at jeg i dag tydeligt husker prædikenen. Især ét citat bed sig fast: Venskab er den fornemmeste form for forhold (Friendship is the highest form of relationships). Jeg synes, at det er så smukt. Jeg blev så opmuntret dengang, og jeg bliver så opmuntret nu. For jeg var enig, og jeg er stadig væk enig. Fællesskab, venskab og ægteskab Jo, et ægteskab er virkeligt fint, og det er skønt at se ægtefolk holde af hinanden. Venner holder også af hinanden. Ligesom ægteskab er et aktivt valg, så er venskab det også. Og hånden på hjertet, så håber jeg på en dag at kunne sige: Han er min ægtemand. Men jeg synes, at det ville være endnu bedre, hvis jeg ovenikøbet kunne sige: Han er min bedste ven. Skabt til fællesskab Jeg tror på, at vi er skabt af Gud til fællesskab med andre. Skabt til at have noget med hinanden at gøre skabt til at høre sammen. I første Mosebog 2:18 får Gud i hvert fald den fremragende idé at skabe til Adam en hjælper, der svarer til ham. Nu vil nogen måske studse over ordet hjælper, men jeg vælger at kigge på det som synonym for følgeskab eller det engelske company med betydningen at gå samme vej altså en ledsagerske, kammerat, partner, fælle og ven. Det er da opløftende, at Gud har tænkt på, at jeg ikke skal gå rundt helt alene og ensom livet igennem. Nok kan jeg godt lide at have tid for mig selv til at trække vejret og slubre kaffen, fordi sådan gør jeg. Men at vide, at jeg har familie, venner, kollegaer, naboer (tak Gud for naboer) og bekendte omkring mig dét er rart. Han har nok tænkt, at der ville være mange fordele ved forskellige fællesskaber for mennesker at være en del af, og der kan jeg da kun give ham ret. Vi møder så mange forskellige mennesker gennem livet. Vi er en del af så mange forskellige fællesskaber gennem livet. Fællesskab er jo noget, man både kan have i stor og lille skala. Fællesskab, når der spises aftensmad på matriklen; fællesskab i klassen, fællesskab i kantinen, i frokostpausen og så videre. Fællesskab på en lejr Når jeg af nysgerrighed har spurgt adskillige børn og teenagere, hvad de synes, der er det bedste ved at være på lejr, så svarer langt de fleste: Fællesskabet. Imponerende, at så mange unge uafhængigt af hinanden synes, det er vigtigt, og - at det er det fedeste! Det gør mig rigtig glad, og jeg kan virkelig identificere mig med følelsen, for sådan havde jeg det også som barn og teenager; og jeg har det stadig sådan. Fællesskab er fantastisk, og det gør fantastiske ting og skaber fantastiske muligheder. Fortsættelse følger... Side 12

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september-oktober 2014 Vanløse

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

Ny webmaster på Missionsforbundets hjemmeside.

Ny webmaster på Missionsforbundets hjemmeside. Nyhedsmail december 2014 Nyt bestyrelsesmedlem i KIT Missionsforbundet har fået nyt bestyrelsesmedlem i KIT, Kirkernes Integrations Tjeneste. Posten har i en årrække været beklædt af Bjarne Nederby Jessen,

Læs mere

Velkommen. Kirkeblad for Strandvejskirken. Humlebæk Strandvej 54 September - oktober - november 2014

Velkommen. Kirkeblad for Strandvejskirken. Humlebæk Strandvej 54 September - oktober - november 2014 Velkommen Strandvejskirken er en lokal frikirke i det kirkesamfund, der hedder Det Danske Missionsforbund. Vi har på denne egn eksisteret siden 1886 med menigheder i Helsingør og Sletten, fra 1970 i Espergærde

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN!

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! 5 VELKOMMEN til ÅVM-familien! 5 Hjertelig velkommen i Aarhus Valgmenighed! Vi er en fornyet folkekirke, som blander velkendt tradition med nutidig fornyelse, og alle

Læs mere

MAGASINET Nr. 87 Juli 2013 125. årgang

MAGASINET Nr. 87 Juli 2013 125. årgang MAGASINET Nr. 87 Juli 2013 125. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Sommerstævne på Lindenborg Seniorlejr En kirke på vej i Ilulissat Støtteprojekter Er Missionsforbundet blevet en del af trosbevægelsen?

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 93 Åbent spørgsmål Sorter følgende efter hvor vigtige, de er for dig, hvor 1 er mest vigtig og 5 mindst vigtig. Hvad ønsker Gud mest fra os? Tid Tjeneste Penge og ressourcer

Læs mere

MAGASINET Nr. 89 November 2013 125. årgang. Nyt fra Det Danske Missionsforbund

MAGASINET Nr. 89 November 2013 125. årgang. Nyt fra Det Danske Missionsforbund MAGASINET Nr. 89 November 2013 125. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Nye præster i Thisted og Haderslev Sigurd Barrett ser på livets store spørgsmål Jensen Maar, Synoden og Tro Til Tiden Nyt fra

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Jeg bygger kirken -4

Jeg bygger kirken -4 Jeg kirken - Sandhed og hellighed Mål: Denne gang lægger vi vægt på det alvorlige. Mit hus skal være et bedehus! råbte Jesus, da han så, hvordan folk misbrugte Guds hus til selv at bliver bedre af det.

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

MAGASINET Nr. 100 September 2015 127. årgang

MAGASINET Nr. 100 September 2015 127. årgang MAGASINET Nr. 100 September 2015 127. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Menigheder, som lever og vokser Sommerstævne 2015 Lindenborg Cathrine Juell Ghana MBU MAGASINET l e d e r Sommerstævne og

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Velkommen. Guds kærlighed kom først

Velkommen. Guds kærlighed kom først Bedeuge Januar 2012 Velkommen Dette hæfte er udgivet af Evangelisk Alliance. De valgte emner afspejler den store Lausanne Konference i Cape Town, der for godt et år siden samlede kirke og organisationsledere

Læs mere

MAGASINET Nr. 90 Januar 2014 126. årgang

MAGASINET Nr. 90 Januar 2014 126. årgang MAGASINET Nr. 90 Januar 2014 126. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Sommerstævne 2014 Musikalsk børneklub i Kaas Ansgarskolerne i Norge Rumænien Thailand Arrow - for ledere Tro bygger bro MAGASINET

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad marts-april 2015 LÆS OM: Kvindernes Internationale Bededag Bøn for Burma Årsmødet Rejser Påske Gospelgudstjeneste KirkePlanterNet Søvang 1 Dit kirkeblad

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

MAGASINET Nr. 94 September 2014 126. årgang

MAGASINET Nr. 94 September 2014 126. årgang MAGASINET Nr. 94 September 2014 126. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Hvor er Jesus henne? Værdidebat i MBU Udvikling og samarbejde i DDM Jubilæumsår for Thailand Voluntører til Ghana Vagtskifte

Læs mere

Kirkebladet HUSK: Bøn & forbøn TEMA I MAJ: MAJ & JUNI 2 0 1 0. En vulkansky, en afsked og et åndehul. Menighedslejr i Grib Skov den 20.-22.

Kirkebladet HUSK: Bøn & forbøn TEMA I MAJ: MAJ & JUNI 2 0 1 0. En vulkansky, en afsked og et åndehul. Menighedslejr i Grib Skov den 20.-22. Kirkebladet MAJ & JUNI 2 0 1 0 HUSK: Menighedslejr i Grib Skov den 20.-22. august En vulkansky, en afsked og et åndehul Bøn i Strandvejskirken Håbefulde dage i Kolding Aktivitetskalender for maj og juni

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for?

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Citykirken DNA-kursus DEL 1: Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Hvad er Citykirken? Lidt historie Tilhørsforhold og netværk Frikirkenet Rødder, ansvarlighed og relationer

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version.

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version. Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Da jeg var barn, var tv-programmet Fup eller Fakta i lige så høj anseelse hos mig som is, fodbold og fyrværkeri. Jeg var vild med det, fordi det var let for mig at udpege

Læs mere

MAGASINET Nr. 73 Februar 2011 123. årgang

MAGASINET Nr. 73 Februar 2011 123. årgang MAGASINET Nr. 73 Februar 2011 123. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Er det vigtigt at kende sin far? Nissejulen 2010 Et glimt af glæde midt i sorgen Ny leder af Fredens Stemme Global Bededag for

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

ka len der 2014 jan juli

ka len der 2014 jan juli ka len der 2014 jan juli august mar september oktober maj november jul december Kal.juli-dec_2014.indd 1 02/07/14 13.59 JULI 6. Dig, Mig og Gud Homeedition kl. 10.30-12.00 hos Helene & Andreas Mathew Grønnevang

Læs mere

Tværkirkelige Ledergrupper

Tværkirkelige Ledergrupper Vision for Netværk for Kvinder i Tjeneste s Tværkirkelige Ledergrupper www.kvinder.com Netværk FOR KVINDER I TJENESTE Netværk for kvinder i Tjeneste`s vision: At støtte og udvikle kvinder i tjeneste, og

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Hvorfor skal jeg bruge en hel uge af min kostbare sommerferie på en sommercamp?

Hvorfor skal jeg bruge en hel uge af min kostbare sommerferie på en sommercamp? Sommercamp Mariager 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Gode grunde til at tage på Sommercamp Mariager 2. Introduktion til dette års tema 3. Tematisk udvikling igennem ugens gudstjenester 4. Introduktion til

Læs mere

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge nummer 0 2 marts 2013 Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge MBU ønsker alle en glædelig påske. Vi håber, at du får en uge hvor der også er tid til ro og forhåbentlig også fordybelse. Tak,

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Vanløse Frikirke 1. LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert

Vanløse Frikirke 1. LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad november-december 2014 Vanløse Frikirke 1 Dit kirkeblad Velkommen

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander!

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander! Karlslunde Strandsogn En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30 Mangler du hjælp eller vil du hjælpe et medmenneske med have, computer, indkøb eller småreparationer,

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst?

Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? 34 Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? ISLAMS UDFORDRING TIL FORKYNDELSEN I FOLKEKIRKEN * BISKOP OVER LOLLAND-FALSTER STEEN SKOVSGAARD Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? Og nu skal du ikke

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

MAGASINET Nr. 83 November 2012 124. årgang

MAGASINET Nr. 83 November 2012 124. årgang MAGASINET Nr. 83 November 2012 124. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Kirke i en globaliseret verden Vi er bedst, når vi er sammen Repræsentantskabsmøde Vidste du... En tro der bygger bro Hvem

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 I det gamle testamente finder vi den store beretning om de to brødre tvillingerne Jakob og Esau. Allerede tidligt i fortællinger om de

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

Godt Nyt. Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke Fra søndag den 8. oktober er der Børnekirke hver søndag under gudstjenesten. Patricia, Amalie,

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle.

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle. Søndag den 14. december kl. 10.30 holder vi julefest for hele familien. Vi fejrer julen med nogle af julens skønne salmer, danser om juletræ og glæder os sammen med børnene over julens store og glade budskab.

Læs mere

af konkurrence med mig selv.

af konkurrence med mig selv. 4 Da jeg så Michelle første gang, var det som at træde ind i en film om kz-lejre. En lille fugl af skind og ben, hår over det hele og med et skræmmende sammensurium af belastede organer. Men jeg så også

Læs mere

LOVE for Det Danske Missionsforbund

LOVE for Det Danske Missionsforbund LOVE for Det Danske Missionsforbund 1 Navn og hjemsted 1. Kirkesamfundets navn er Det Danske Missionsforbund. 2. Kirkesamfundets internationale navn er: The Mission Covenant Church of Denmark. 3. Kirkesamfundets

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011 Buddhisme i Danmark. To måneder i Danmark gået, og jeg i Taiwan blevet budt velkommen hjem igen - det varmer. Det har været godt at møde familie og venner og folk i mange sammenhænge. Det var godt at overveje

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Godt Nyt. Marts 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Marts 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Marts 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Hilsen fra Australien YWAM Perth er allerede et kæmpe vendepunkt i mit liv! Jeg har lavet den absolut bedste investering,

Læs mere