MAGASINET Nr. 95 November årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAGASINET Nr. 95 November 2014 126. årgang"

Transkript

1 MAGASINET Nr. 95 November årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Fest og farver i Sorø Glimt fra sommerstævnet Tro bygger bro Grønland Thailand En bedre vej til en bedre verden Skabt til fællesskab

2 MAGASINET l e d e r Det, som virkelig betyder noget Magasinet udgives af Det Danske Missionsforbund (DDM). Det udkommer som indstik i domino og sendes til DDM s menigheder for lokal distribution. Artikler og indlæg udtrykker ikke nødvendigvis DDM s synspunkter eller teologiske grundlag. domino udkommer 6 gange om året, og kan modtages på privat adresse for 295 kr. Henvendelse til Ansvarshavende Forbundsrådet v/formand Finn Kier-Hansen Redaktion Peter Götz, i samarbejde med Forbundsrådet Annoncer Annoncører henvises til domino: Erik Damm, Næste udgivelse til afhentning i din menighed Primo februar Ekspedition FrikirkeNets Servicekontor: Holbergsvej 45, 6000 Kolding, tlf Grafisk design Janie Conrad Riisager, Tryk Jørn Thomsen Elbo, Kolding Missionsforbundets sekretariat Rosenlunden 17, 5000 Odense C tlf , fax, Nordea reg.nr konto Forsiden Sommerstævnet kunne også fange de små Alle mennesker har noget, der betyder meget for dem. Det kan være et gammelt arvestykke, en god bankbog eller holdninger til mangt og meget. Alt dette kaldes værdier. Det er det, som betyder noget for os. I mange sammenhænge tales der om værdier. Det gælder ikke bare de økonomiske værdier, men i lige så høj grad de holdningsmæssige. På den politiske scene tales der om værdipolitik og til tider om værdikamp. Når det gælder danske og europæiske værdier, kan vi umiddelbart nævne områder som demokrati, menneskerettigheder, ytringsfrihed, trosfrihed og så videre. Alt dette har til formål at skabe gode rammer og dermed et godt liv for samfundets borgere. Kirken har også sine værdier. Fra tid til anden er de naturligvis til debat. Det gælder også i vores eget kirkesamfund. Som kirke udfordres vi af de strømninger, som til enhver tid præger den verden, vi er en del af. Da gælder det om at finde ud af, hvad der virkelig betyder noget for os. Hvad er arvegods, som dybest set tilhørte en anden tid, og som derfor godt kan undværes? Og hvad er universelle værdier, som fra skaberens side var tænkt som værende gældende for enhver tid og for alle mennesker? Den postmoderne tid er præget af individualisme. Absolutte sandheder har trange kår, mens den personlige frihed og den enkeltes ret til selvbestemmelse sættes højt. Det er ind i en sådan tid og kultur, vi er sat til at være kirke. Det kan derfor være udfordrende at finde fælles værdier. Men netop dette er vigtigt, for at et samfund kan fungere. Hvem vil sætte spørgsmålstegn ved værdien af en fælles forståelse for trafikreglerne? De er ikke til for at begrænse vores frihed. De er til for at beskytte vores færden. På lignende måde har skaberen givet os nogle samfærdselsregler gennem den store teoribog, Bibelen. De er ikke givet for at begrænse os, men for at velsigne os. I en individualistisk tid kan det være vanskeligt at skabe forståelse for dette. Vi mener jo at have ret til at forme vores egne regler. Ingen skal bestemme, hvordan vi skal leve. Tør kirken i en sådan tid at holde fast i værdier, som er universelle værdier, skaberen har givet til sin skabnings bedste? Lad os vove det. Hvorfor? Fordi Guds plan er god, og hans værdier bringer virkelig frihed. Frihed i relationerne med hinanden. Frihed i relationen med Gud. Lad os bare tage et opgør med nedarvede værdier, som hørte en bestemt tid til. Men lad os samtidig holde fast i det, som virkelig betyder noget. Lad os ikke foragte Guds vejledning, for den bringer velsignelse med sig. John Nielsen Missionsforstander Side 2

3 De fleste i menigheden var mødt op til jubilæet Der var både meget skarpe, meget seriøse og meget sjove indlæg i Sorø Frikirke, da menigheden fejrede sin 100-års-fødselsdag Historikken blev fortalt, så alle forstod, hvor stor en indsats, der var blevet gjort af fortidens personligheder. Små beretninger vævet sammen med personlige vidnesbyrd gav alle et indtryk af et fællesskab med både glød og glæde. Et gammelt fællesskab, der stadig holder sig ungt. En introduktion fra en familie, hvor hele fire generationer var til stede, gav dagen sit helt eget historiske vingesus. Har frikirkerne en fremtid? Og så var der gæstetaleren, Bent Hylleberg, som på relativt få minutter lykkedes med at tegne et billede af fortidens og nutidens frikirkeliv men især betingelserne for, at der er noget, der hedder frikirker i Danmark i fremtiden. Tankevækkende, provokerende, udfordrende. Sus Foruden det historiske vingesus blev vi også mødt af et andet sus, nemlig Himmelsus fra Slagelse. Det var et børnekor under ledelse af Signe Walsøe. Sprængfyldt af gnist og glæde. Nøjagtig som Signe selv. Base og oase Naturligvis var missionsforstanderen også til stede - og han begyndte på det helt store plan: I begyndelsen skabte Gud tiden. Derefter skabte han menneskene, og dermed blev de betroet at forvalte den tid, som blev givet dem. Har menigheden her gjort en forskel, spurgte John Nielsen og svarede selv, før vi andre kunne komme til: Ja, gennem 100 år har menigheden forkyndt evangeliet. Gennem 100 år har menigheden hjulpet mennesker til at få en meningsfyldt tilværelse. Gennem 100 år har menigheden været base og oase for mange mennesker. Med udgangspunkt i titlen Tro til tiden, fik vi dette at tænke over: Enhver kirke, som ønsker at være en del af fremtiden, må nødvendigvis forstå at udtrykke troen i nutiden. Dermed bliver kirken ikke bare et spejlbillede af fortiden, men et aktuelt trosudtryk ind i tiden. Da Frikirken i Sorø er én af de tre pilotmenigheder for Tro bygger bro-projektet, gav dette også god mening: Det er kirkens opgave at bygge bro til næste generation; at bygge bro for mennesker, som er undervejs med deres tro, og at bygge bro til samfundet omkring os. Børnekirken med de mange børn optrådte med Sigurd Barrets skønne takkesang, formanden for Kultur & Fritid i Sorø, Jørgen Larsen, talte om frivillighed og selvfølgelig var der senere jubilæumslagkager og kaffe i lange baner til alle. Børnegospelkoret Himmelsus under ledelse af Signe Walsøe Side 3

4 g l i m t f r a s o m m e r s t æ v n e t Vi ses næste år søndag den 20. til lørdag den 26. juli uge 30 på Efterskolen Lindenborg Tema: Sendt til verden Stævnechef: Charlotte Baldur Godmorgen, Gud Min bedste oplevelse på sommerstævnet var rækken af Godmorgen, Gud. Jeg kiggede på oliventræet, som stod der, og havde tid til at høre fem forskellige mennesker spekulere over den oplevelse, hver af dem havde haft, da han eller hun mødte en særlig mand, Jesus en ny person var på hver morgen. Jeg hørte Hans kloge ord, da han spillede til Lysets engel går med glans: Nu skal vi synge en sang eller salme. Den holder mange af jer af. For der er nogle lange, svære ord i den, som man rigtig kan gå og tænke over hvad betyder. Jeg så Eriks tegning, som bragte historien op til mig i dag. Jeg oplevede at se hver dag slutte med fem-seks striber af friske børn på vej ud til hver sin gruppe de yngste kom på rette vej ved at holde fast i et langt tov. Og resten af dagen gik jeg så og tænkte rigtig over, hvad det betød. Ja, jeg tænker endnu og glæder mig over oplevelsen! En på 85 En stævnechefs glæde Efter en rigtig travl dag på stævnet satte jeg mig nede på bådebroen med fødderne i vandet. Jeg skiftede mellem at kigge på de store børn, der legede i vandet, og læse i mit seneste indkøb fra bogteltet. En velsignet ro og en følelse af Guds nærvær samt en glæde over at få lov at være en del af et så fantastisk fællesskab, som et stævne er, faldt over mig. Som stævnechef må man lægge øre til såvel klager som ros - berettiget som uberettiget - men ingen ros eller klager overskygger glæden ved at opleve fællesskabet omkring det at få stævnet til at fungere, så alle har mulighed for at lade roen falde på sig og åbne sig for nye indtryk, ny indsigt og nye oplevelser på vores fælles vandring med Gud som ven og vejleder. Temaet Sammen på vej foldede sig ud med nye aspekter i ugens løb, og jeg nød det SÅ meget. Ulla Kusk Side 4

5 De fire rundstykker Siden missionsstævnet blev flyttet fra Mariager til Lindenborg (skrevet af en baptist, red.), har jeg gået og knurret over, hvad det skulle være godt for. På den anden side skal man også engang imellem sige til sig selv: Kom nu videre! Det endte så med, at min kone og jeg tog bilen og kørte til Lindenborg. Vi ankom, fandt sekretariatet, fik udleveret diverse papirer og bestilte desuden de kommende morgeners rundstykker. Mandag morgen gik jeg ned for at få mit morgenbad og samtidig hente mine fire rundstykker. Den unge mand, som stod for udleveringen, gik hen til opslagstavlen. Men til min store skræk stod mit navn der ikke, og jeg havde ikke taget penge med til at købe kontant. Da jeg spurgte, om jeg eventuelt kunne betale i morgen, når jeg kom igen, fik den unge mand et helt forkert udtryk i ansigtet og sagde nej, nej, det kunne jeg bestemt ikke. Nå, sagde jeg, så må jeg op i campingvognen for at finde mine penge (vi boede helt oppe i den anden ende af campingpladsen). Da jeg havde vendt mig om for at begive mig ud på min lange vandring, hørte jeg den unge mand sige, at vi da måtte kunne finde ud af noget. Jeg var klar til at gå i forhandling. Det første, han gør, er at spørge efter mit navn - og derefter mobilnummer. Det får han. Så tager han sin mobil op af lommen og tager et billede af mig, og så siger han: Nu kan du få dine fire rundstykker, vælg selv. Næste dag Tirsdag kl. 12 var det tid til frokost. Ved indgangen står en af mine venner, som skal sørge for, at alt går efter reglerne. Lidt længere nede i rækken står en ung mand, der har glemt sin billet. Så siger den, der står foran: Ham kan jeg godt sige god for. Hertil får han svaret: Den går ikke, for det kan alle jo bare komme og sige! OG desuden var en af mine venner i går nede for at hente fire rundstykker. Han have glemt sine penge, og det gik så galt, at han skulle aflevere sit navn og mobilnummer, og for det ikke skal være løgn, blev han også fotograferet. Så tager manden, der havde glemt sin billet, mobilen op af lommen og spørger: Er det ham her? Og ganske rigtigt - der sad Brohus. Den unge mand gik ned for at hente sin spisebillet, og alt endte i fryd og gammen. En sjov historie og et godt stævne - på gensyn Hans Brohus fra Nordjylland Side 5

6 I n d l a n d Jesper Oehlenschläger er primus motor i Arrow og har samlet en række teammedarbejdere fra et bredt udsnit i dansk kirkeliv, blandt andre Ruth Cilwik Andersen (tv) Det Danske Missionsforbund har fået et nyt MBL men nu er det sammen med alle andre kirker i Danmark MBL var forkortelsen for Missionsforbundets Bibel- og Ledertræning - en undervisning, der i 1980 erne og ind i 1990 erne fik meget stor betydning for mange ledere i DDM s menigheder. Ideen og konceptet blev skabt af Viggo Søgaard, mens koordineringen kom til at ligge på kontoret i Odense. MBL holdt sig levende i mange år - også med nye folk i administrationen. Arrow I 2010 landede der på dansk grund et nyt tilbud til aktive og engagerede ledere. Jesper Oehlenschläger, sognepræst i Karlslunde Strandkirke, var det første nedslagsfelt for en ledertræning, der findes i ti andre lande i verden. Han kontaktede den daværende formand for Evangelisk Alliance, Peter Götz, og i fællesskab fik de to sat et uddannelsesforløb op, formet et netværk og bygget begyndelsen til en organisation. Forinden havde Jesper Oehlenschläger sammen med sin kone, Priscilla, oversat en bog, Growing Leaders, skrevet af englænderen James Lawrence. Den kom på dansk til at hedde Ledere i vækst og er meget læst (Mediacellen, 2009). Dannelse mere end uddannelse Første hold startede på det toårige forløb i 2013 og slutter nu ved udgangen af Fra DDM er der ikke færre end fem deltagere. Det 20 personer store hold består af skoleledere, præster, organisationsledere, ansvarlige B&Uledere med mere fra næsten samtlige kirkelige afdelinger. I to år bliver man bundet sammen med det øvrige hold på en fælles vandring som leder, hvor kald, karakter og kompetencer er nøgleord. I de to år deltager man på fire internater af fem dages varighed. Man får både en mentor i egen sammenhæng og nogle at snakke med på internaterne. Der er bøger, der skal læses, og film, der skal ses. Der er personlighedsanalyser og udviklingssamtaler. Men frem for alt er det kombinationen mellem viden og et åbent åndeligt miljø, der gør dette ledertilbud til noget særligt. Arrow er langt mere en dannelsesrejse, end det er en uddannelse. Det er en udfordring til ledere, der gerne vil holde fast i deres kald, gaver og evner uden at køre trætte, når de er midt i 40 erne. Leighton Ford Arrow blev skabt af Leighton Ford, tidligere medarbejder i Billy Grahams team, efter at han havde mistet sin søn i en bilulykke. Jeg vil give dig nye sønner, sagde Gud til ham i hans sorg og her fik han inspirationen til at skabe ledere, åndelige børn, der kunne stå distancen og bevæge sig som en pil, der når sit mål. Heraf navnet: Arrow. Side 6

7 I n d l a n d Tro bygger bro gennem fællesskab og relationer Pilotmenighederne i Tro bygger bro har været på vingerne i et års tid Af Pia Søgaard Hvis næste generation skal nås med et vedkommende og relevant billede af, hvem Gud er, skal vi få øje på nogle meget nødvendige fokusområder. Forældreansvaret Der er ingen tvivl om, at forældre har et stort ansvar for at leve et liv i hverdagen, hvor Guds kærlighed genspejles, og hvor børnene lærer Gud at kende igennem bibelfortællinger, bøn og åbne og ærlige dialoger omkring tro og liv. Forældre er sammen med deres børn mange flere timer, end kirken kan være, og de sætter derfor de største fingeraftryk i børns liv. Men opgaven er udfordrende, og fællesskabet med andre forældre er af stor betydning for mange. Menighedsansvaret Samtidig tegner der sig også et tydeligt billede af menighedens opgave. Pilotmenighederne oplever alle nødvendigheden af at arbejde med atmosfæren og relationerne, sådan at alle føler sig accepteret og anerkendt med plads til at dele tro og liv samt rum til at prøve og fejle. Men er atmosfære og relationer ikke modebegreber? Er vi ikke på vej mod et individualistisk samfund, hvor selvrealisering og personlig udvikling står i højeste kurs og hvor venskaber kan deles på langdistance via internettet? Eller? Født - til nærhed Et lille nyfødt barn har brug for at være i samspil med en primær omsorgsperson, som kan giver det omsorg og nærhed. Ellers vil det trække sig ind i sig selv og blive skadet for livet. Både hjerte og hjerne har brug for at mærke kærlighed og omsorg. Med alderen vokser behovet for og overskuddet til at rumme flere mennesker. Barnet spejler sig mere i andre. En spirende identitetsforståelse tager form: Jeg er! Interessen for andre i samme størrelse vokser, og man prøver sig selv af igennem rollelege. I skolealderen gror forståelsen af, at jeg kan noget, og rollelegene bliver til regellege, hvor barnet afprøver sig selv i grupper, finde kammerater og skaber relationer. Ombygget til nærhed I puberteten kommer både kroppen, hjernen og hjertet under ombygning. Der sættes spørgsmålstegn ved den identitet og kontinuitet, der ellers har været stabil og tryg. Hvem er jeg nu? Barnet bliver derfor optaget af at skabe sin egen rolle i samfundet og fællesskabet og forsøger at skabe sig selv ved at identificere sig med de andre i gruppen. Man har her brug for nogle sunde idealer og ledere, som man kan være i med- og modspil med. Fællesskab er vigtigt! Vores tids børn og unge har brug for at møde menigheden repræsenteret ved mennesker, som tager sig tid til at være nærværende. Nogle, som møder dem autentisk og ligeværdigt. Det er langt vigtigere, hvordan vi møder dem end hvilke aktiviteter vi finder på. Der er brug for fællesskaber, hvor barnet oplever en atmosfære med tid og ro til at opbygge gensidig tillid. Steder, hvor man bliver lyttet til åbent og fordomsfrit hvor man kan fortælle sin historie og stille spørgsmål til alt i verden. Barnet har brug for at føle og mærke, at det bliver respekteret, er værdifuldt og bliver taget alvorligt. Så alvorligt, at der er brug for det i noget, som giver mening, og som det kan få ansvar for. Sådanne fællesskaber er noget af det mest værdifulde, vi kan give til børn og unge i dag. Det var det fællesskab, Jesus gav kvinden ved brønden (Joh. 4). Han satte sig ned i øjenhøjde, mødte hende fordomsfrit og gik ind i en respektfuld dialog med hende. Han fik hende til at føle sig set, hørt, forstået og rummet og byggede en bro for hendes tro. https://www.facebook.com/trobyggerbro Denne artikel bør lande i alle menighedsråd og på alle B&U-ledermøder i dette efterår til drøftelse og inspiration. PG Side 7

8 u d l a n d GRØNLAND Billedrapport fra besøg i Ilulissat i august-september 2014 Fem friske mænd rejste til Ilulissat for at skifte døre og vinduer i den gamle kirkesal, bygge nyt skur og trappe, male alle bygninger udvendigt, bygge en terrasse ved hytten i Kangersuneq og lave mindre reparationer. Desuden skulle vi deltage ved menighedens samlinger, og et par af os skulle føre samtaler med menighedens ledelse. Jens Sørensen og Erik Mogensen besøgte efterfølgende den lille husmenighed i Uummannaq til stor opmuntring for menigheden og dens ledelse. Ældsterådet i Ilulissat. Monikka og Jens Jeremiassen og Juliane Jakobsen. Jens er frisk igen efter sit besøg på Rigshospitalet i sommer. Alle tre yder en stor indsats udelukkende i deres fritid. Edvard Geisler har på grund af stort pres på sit arbejde ønsket at udtræde af ældsterådet, men kommer stadig i kirken. Det er skønt, når mennesker bekræfter, at de har valgt at begynde et nyt liv med Jesus. Omkring 30 mennesker var til dåbsgudstjeneste den 7. september. Tre andre blev døbt den 22. september. Side 8

9 Louise Kruse blev under bøn ved gudstjenesten søndag indsat af hele forsamlingen som en af to ledere i Uummannaq. Hytten i Kangersuneq fik besøg af fire halvgamle mænd, men det resulterede i en flot ny terrasse i løbet af to døgn. 25 teenagere samles hver fredag til bibelhistorie, spil, sang, slik og sodavand. Juliane Jakobsen samt en enkelt ung hjælper trækker et stort læs i denne tjeneste. Disse to kvinder, Anne Marie Kristiansen (tv) og Louise Kruse, leder den lille forsamling i Uummannaq, hvor fem-ti mennesker mødes i et privat hjem, men der er planer om at rykke over i byens forsamlingshus. Side 9

10 Overraskende nyt fra Fredens Stemme Viggo Søgaard forklarer, hvorfor vi engagerer os i missionsarbejde Jariya Sornmayura taler i Strandvejskirken i Humlebæk Jariya Sornmayura, der er leder på mediecenteret, Fredens Stemme, i Thailand fik i den grad gjort det klart for os, hvad det omfattende arbejde går ud på Med Neel Götz som sin faste rejseleder nåede Dr. Jariya (som hun kaldes i Chiang Mai) at besøge syv menigheder, et genbrugscenter, en Y s Mens Club samt et bogforlag. Derudover talte hun på to missionsseminarer med i alt 80 deltagere. Desuden deltog Jariya også i en dialog over to dage, der for tiden føres mellem Det Danske Missionsforbund, Fredens Stemme og IBRA Radio. Nyt for mange Det lykkedes efter manges udsagn for vores thailandske gæst at synliggøre arbejdet i Thailand på en måde, der overraskede dem: Nå - er det på den måde og på det niveau og med så omfattende resultater, at vi arbejder. Det skal dog også siges, at Jariya Sornmayura var ualmindeligt godt klædt på med tætpakkede videoer og veludstyrede PowerPoint-shows. I lyd og billeder og med gode forklaringer kom vi hele vejen rundt fra studieoptagelser over fængselsarbejde til flygtningelejren Mae La og tilbage igen. Missionsseminarerne i Aalborg med godt 30 personer og i Osted med cirka 50 personer var intense og velprogrammerede dage. De gav Viggo Søgaard plads til at pudse selve missionsperspektivet af: Hvad er vores altafgørende bevæggrund og fokus? De gav tid til at få det gode overblik over arbejdet ud fra Fredens Stemme. De gav indblik i missionens vilkår i et buddhistisk land. Visdom Der var naturligvis stor opmærksomhed omkring det nyeste skud på stammen hos Fredens Stemme: Ordsprogsprojektet, Voice of Wisdom. Udviklet til at nå den moderne thailænder, for hvem ordsprog og visdomsord er er gammelt værktøj til at skabe de grundlæggende værdier i personlighedsdannelsen. Solcelledrevne missionærer En anden nyhed var MegaVoice-projektet. Mange mennesker har aldrig haft muligheden for at læse. Det gælder også store etniske grupperinger i Thailands bjerge, i Laos og i Sydkina. Fredens Stemme producerer programmer, som indtales på MegaVoice-afspillere. Det er en lille solcellebaseret lydafspiller på størrelse med en smartphone, som kan indeholde seks-otte timers lyd med undervisning, forkyndelse, sang/ musik og så videre. Første fase er indspilning af 16 sprog. Støt arbejdet og vind en drømmerejse Fredens Stemme udlodder en drømmerejse til en giver, der det kommende år støtter arbejdet. For hver kroner man giver, og som bliver registreret, har man et lod, som der bliver holdt styr på og som ved en lodtrækning foretaget af Fredens Stemmes leder kan udløse en gratis deltagelse på den store jubilæumsrejse i oktober For at gøre behovene enkle og tydelige, har Fredens Stemme valgt at præsentere en række områder, som man kan støtte og de kan ses i en brochure, som ligger i alle menigheder med titlen: Fredens Stemme 50 år. Her kan du læse, hvordan man støtter forskellige dele af Ordsprogsprojektet med alt mellem kroner og kroner. hvordan du og/eller din menighed kan støtte små og lidt større dele af MegaVoiceprojektet hvordan man kan støtte produktioner og anskaffelse af udstyr på Fredens Stemme hvordan man kan give penge til uddannelsesprojektet i flygtningelejren Mae La hvordan man kan støtte fængselsarbejdet i Udon Se flere oplysninger på hjemmesiden - I verden Thailand. Side 10

11 Samtalen er vigtig, for der er meget, der står på spil. Imam fra Danmark, biskop fra Jordan og ambassadør fra Beirut En bedre vej Mens det halve af Vesten har erklæret krig mod Islamisk Stat, arbejdes der også ad diplomatisk vej. Danske Kirkers Råd gør, hvad de kan Af Peter Götz Det er svært at se, hvorledes de, der ser sig selv som forkæmpere for Islamisk Stat, skulle kunne overtales til en anden strategi end den, de har valgt. Og dermed har de vel selv lagt op til, at der bliver lagt brænde på bålet for at bekæmpe dem med deres egne midler. Så langt, så godt desværre. Dette er altså ikke et indlæg i debatten om Danmarks deltagelse i krigen. Det er dog aldrig ved krig, at fredens vindes. Det ved vi godt. Den gode sameksistens, som vi alle sukker efter, kræver indsats på mange andre områder. Og her kommer dialogen ind. Samtalen, hvor vi sidder ansigt til ansigt og ikke fordrejer hinandens ord eller betvivler hinandens motiver. Ingen er på dette felt et større forbillede end Jesus. Han anerkendte de syge, kvinderne, børnene, samaritanerne, romerne, de fattige, de umoralske og landsforræderne som ligeværdige mennesker. Han beskyldte dem ikke for ureglementerede motiver, men han talte med dem i øjenhøjde og hjalp dem, når de spurgte. Dialog I Danmark findes en paraplyorganisation, der hedder Danske Kirkers Råd, DKR. Her samles ledere af landets mange forskellige kristne kirkesamfund, menigheder og organisationer i Danmark til samtale og samarbejde. Et af udvalgene under DKR er Kontaktgruppen for Kristne og Muslimer, som repræsenterer de to største monoteistiske religioner i Danmark, nemlig kristendom og islam. Gruppen blev etableret i 2008 primært på baggrund af Danske Kirkers Råds respons på brevet A Common Word fra en række internationale muslimske ledere og lærde sendt til den kristne verdens ledere. Men også det officielle Danmarks klodsede håndtering af Muhammedtegningerne gav inspiration til at sige: Vi kan dog som troende, der respekterer hinanden uanset, hvad vi kalder vores gud, gøre det bedre. Vi vil vise respekt, vi vil lytte, og vi vil i religionsfrihedens navn sikre, at alle bliver hørt. Kun med denne elementære medmenneskelige imødekommenhed bliver der plads til at trække grænser og modsige hinanden, når det er nødvendigt. Den frikirkelige repræsentant i dette udvalg har siden 2008 været Peter Götz. Den arabisk-danske dialog Den gode samtale, som nu er blevet ført i en række år, ledte til et initiativ i 2012 med en dobbeltkonference først i Beirut om foråret, siden i København om efteråret. Deltagerne var muslimske og kristne ledere dels fra seks lande i Mellemøsten dels fra Danmark. I alt 40 personer. På det første møde var det vigtigt for os at finde ud af, hvad vi dog - om muligt - i fællesskab kunne sige om det at være skabt af en Gud og opfatte livet som en gave, der skal forvaltes. I kølvandet på denne fælles tilværelsesforståelse sprang der så nogle tanker om, hvordan vi dermed må arbejde for, at der er plads til alle i vores verden, uanset religion, hudfarve og så videre. På det andet møde i København gik vi lidt videre og spurgte: Hvordan kan vi omsætte de gode ord og intentioner til handlinger, som vi hver især og i fællesskab er forpligtede på? (Og perspektivet var fremdeles at fremme en dialog, der på langt sigt kan være med til at dæmme op for fjendebillederne). Her er nogle af ideerne: At skabe anledninger, hvor vi mødes med hinanden og deler den visdom, som vi hver især finder i vores skrifter. At arrangere muligheder for, at vores unge kan mødes til sport, kulturelle events og på lejre. At demonstrere solidaritet, når trosfællesskaber (kristne og muslimske) bliver undertrykt. At påtale problemer i kristne såvel som muslimske miljøer i form af uvidenhed, fjendtlige udtryk, tegninger, hadefulde overgreb og angreb på helligdomme og i stedet i oprigtighed opmuntre til gensidig respekt. At støtte hinanden i tilladelse til at bygge kirker og moskeer. At fremme en kultur af ytringsfrihed - som er et helligt princip og en klar menneskeret - på en ansvarsfuld måde, således at man ikke bruger friheden til at fornærme andre. At advokere for lige rettigheder i vores lande for trosfællesskaber. At bidrage til, at vores samfund i fremtiden bliver grundlagt på gensidig respekt, medborgerskab og menneskerettigheder - især i denne tid, hvor den arabiske verden oplever så store omvæltninger. At arbejde med medierne, så der gives mere plads til en afbalanceret dækning af religiøse emner. Betalt af Udenrigsministeriet I november 2014 fortsættes dialogen i Istanbul, og i august i København, stadigvæk med deltagelse fra seks lande i Mellemøsten på den ene side og Danmark på den anden og som tidligere finansieret af Danmarks Udenrigsministerium. Side 11

12 Fællesskab Friendship is the highest form of relationship Af Hannah T. Nielsen Tilbage i marts 2012 sad jeg til en gudstjeneste i Melbourne, Australien. Jeg havde ikke engang været i landet i en måned, så det var begrænset, hvor mange venner jeg havde fået. Eller rettere sagt: Jeg havde nok ikke helt fundet nogen at sidde ved siden af i kirken til gudstjenesten. Til denne gudstjeneste prædikede min daværende præst om emnet: At bygge de rigtige venskaber (Building the right friendships). En rigtig relevant prædiken, men også provokerende for én som mig, der næsten ikke kendte én næse ud over min egen. Midt i alle diverse responser og tilkendegivelser fra mennesker i salen til prædikenen (i Danmark, vil vi måske betegne det som unødvendig støj), sad jeg og spidsede ører. Og jeg spidsede så meget ører, at jeg i dag tydeligt husker prædikenen. Især ét citat bed sig fast: Venskab er den fornemmeste form for forhold (Friendship is the highest form of relationships). Jeg synes, at det er så smukt. Jeg blev så opmuntret dengang, og jeg bliver så opmuntret nu. For jeg var enig, og jeg er stadig væk enig. Fællesskab, venskab og ægteskab Jo, et ægteskab er virkeligt fint, og det er skønt at se ægtefolk holde af hinanden. Venner holder også af hinanden. Ligesom ægteskab er et aktivt valg, så er venskab det også. Og hånden på hjertet, så håber jeg på en dag at kunne sige: Han er min ægtemand. Men jeg synes, at det ville være endnu bedre, hvis jeg ovenikøbet kunne sige: Han er min bedste ven. Skabt til fællesskab Jeg tror på, at vi er skabt af Gud til fællesskab med andre. Skabt til at have noget med hinanden at gøre skabt til at høre sammen. I første Mosebog 2:18 får Gud i hvert fald den fremragende idé at skabe til Adam en hjælper, der svarer til ham. Nu vil nogen måske studse over ordet hjælper, men jeg vælger at kigge på det som synonym for følgeskab eller det engelske company med betydningen at gå samme vej altså en ledsagerske, kammerat, partner, fælle og ven. Det er da opløftende, at Gud har tænkt på, at jeg ikke skal gå rundt helt alene og ensom livet igennem. Nok kan jeg godt lide at have tid for mig selv til at trække vejret og slubre kaffen, fordi sådan gør jeg. Men at vide, at jeg har familie, venner, kollegaer, naboer (tak Gud for naboer) og bekendte omkring mig dét er rart. Han har nok tænkt, at der ville være mange fordele ved forskellige fællesskaber for mennesker at være en del af, og der kan jeg da kun give ham ret. Vi møder så mange forskellige mennesker gennem livet. Vi er en del af så mange forskellige fællesskaber gennem livet. Fællesskab er jo noget, man både kan have i stor og lille skala. Fællesskab, når der spises aftensmad på matriklen; fællesskab i klassen, fællesskab i kantinen, i frokostpausen og så videre. Fællesskab på en lejr Når jeg af nysgerrighed har spurgt adskillige børn og teenagere, hvad de synes, der er det bedste ved at være på lejr, så svarer langt de fleste: Fællesskabet. Imponerende, at så mange unge uafhængigt af hinanden synes, det er vigtigt, og - at det er det fedeste! Det gør mig rigtig glad, og jeg kan virkelig identificere mig med følelsen, for sådan havde jeg det også som barn og teenager; og jeg har det stadig sådan. Fællesskab er fantastisk, og det gør fantastiske ting og skaber fantastiske muligheder. Fortsættelse følger... Side 12

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst 15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst Når vi ser en film eller læser en rigtig god bog, sker der tit det, at vi kommer til at identificere os med en af figurerne. Det er som regel den, vi synes

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. 30-08-2015 side 1 Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. En kollega sagde engang noget, som jeg kom til at tænke på, da jeg skulle forberede prædikenen til i dag over den barmhjertige

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september-oktober 2014 Vanløse

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 104 Åbent spørgsmål Lav en rangordning af de elementer, du tror, er nødvendige i et godt ægteskab, hvor 1 er det vigtigste og 5 det mindst vigtige. Kommunikation Personlig

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt April Såril 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi er blevet enige om at tage til Gerlev Legepark,

Læs mere

Gud, tak for, at vi hører sammen med dig og fordi du går med os i livet. Vil du lade os huske det og turde tro det altid! Amen.

Gud, tak for, at vi hører sammen med dig og fordi du går med os i livet. Vil du lade os huske det og turde tro det altid! Amen. 1 Konfirmationer 2012. Salmer: 478, 29, 70 / 68, 192v1,3,7, 370. Tekster: Sl. 8 og Joh. 10.11-16.... Gud, tak for, at vi hører sammen med dig og fordi du går med os i livet. Vil du lade os huske det og

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. De ord kan sættes som overskrift over julen. Gaven er Guds. Julen

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION 2005

PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION 2005 Denne prædiken blev holdt ved konfi rmationerne i Allerslev kirke fredag den 22. april og i Osted kirke torsdag den 5. maj 2005 med enkelte lokale varianter. PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB HISTORIE I Kvaglund Kirke har vi arbejdet med vores vision og værdier fra efteråret 2009 til forsommeren 2010. Det har været et spændende

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44.

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Alting er skjult for dit øje, indtil du ser det. Jeg holdt engang i krydset ved Teglgårdsvej, og

Læs mere

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11.

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bor Jante i Bording? Jeg ved ikke om du kender Jante, eller om du nogen gang har mødt ham. Der siges at han

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 102 Åbningshistorie Det lille, runde morgenmadsbord var fanget midt mellem det vrede par. Selv om der kun var en meter imellem dem, virkede det som om, de kiggede på hinanden

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

os ind til sig også selvom vi hele tiden vender ham ryggen.

os ind til sig også selvom vi hele tiden vender ham ryggen. Prædiken ved Reformationsfejring 29-10-2017 Stenderup Kirke 10:30 Tekster: Jer. 18,1-6; Rom 1,16-17; Matt 22,1-14 Salmer: 343, 337, 305, 487, 321, Når du vil Her for et halvt år siden fik jeg en invitation

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Salmer: 94-119- 120/ 104-121 Tekst: Luk 2,1-14 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3

11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3 1 11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3 Åbningshilsen Skoleferien er slut, de fleste er ved at være tilbage fra

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

meget godt at der ikke fandtes facebook eller internet på den tid. For så så disciplene netop med deres egne øjne, i stedet for at lede efter deres

meget godt at der ikke fandtes facebook eller internet på den tid. For så så disciplene netop med deres egne øjne, i stedet for at lede efter deres Sidste søndag efter Helligtrekonger Læsninger: 2. Mos 34, 27-35 2. Peter 1, 16-18 Matt 17, 1-9 Salmer: 749: I Østen stiger 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7 22: Gådefuld er du vor Gud 161: Med strålekrans

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Hvad Guds er Evangelium: Matt. 22,15-22 Salmer: 745, 367, 448; 728, 266 Her er en 20'er. [Vis en 20 krone-mønt frem!] I ved hvordan den ser ud, selv om I ikke kan se den ordentligt

Læs mere

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Så er der gået et godt stykke tid siden jeg forlod Danmark efter en dejlig lang sommer hjemme. Tiden flyver og jeg kan ikke forstå hvor dagene bliver af. Jeg ved,

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35.

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35. 05-06-2016 side 1 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Lukas 14,25-35. Det er en dårlig reklame tekst for kristendommen vi lige har læst. Ingen ville skrive sådan i en annonce eller i en

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE I tirsdags lige efter påske, stod jeg og ventede på toget på Ålborg Station. Jeg havde forinden gået igennem Kildeparken og set en flok dranker

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab!

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab! Bornholmske Frikirker Et åbent fællesskab! 2 INDHOLD Rønne: 3 Baptistkirken Bornholmske Frikirker i samarbejde 4 Frelsens Hær 5 Metodistkirken 6 Missionskirken 7 Pinsekirken Et åbent fællesskab! Hasle:

Læs mere

Jeg bygger kirken -4

Jeg bygger kirken -4 Jeg kirken - Sandhed og hellighed Mål: Denne gang lægger vi vægt på det alvorlige. Mit hus skal være et bedehus! råbte Jesus, da han så, hvordan folk misbrugte Guds hus til selv at bliver bedre af det.

Læs mere

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. 1 August sept. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 16. august 11.søndag Kl. 10.30 Lægmandsgudstjene ste Kl. 12.00 Gudstjeneste på tysk: Tysk præst:

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 14.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 14.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15. 28-08-2016 side 1 Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15. Et møde med Gud. Et liv med sygdom, 38 år. Et helt arbejdslivs længde. Hvad han fejlede får vi ikke at vide. Hvad hans personlige

Læs mere

Visionsprocessen. Nyhedsmail februar 2015

Visionsprocessen. Nyhedsmail februar 2015 Nyhedsmail februar 2015 Visionsprocessen 90 ledere var i januar måned samlet til lederdag i Århus. Her arbejdede de hele dagen med visionsprocessen. Se indtryk fra dagen på Missionsforbundets hjemmeside.

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

Nu kan jeg se! Huskevers: Én ting ved jeg: Jeg var blind, og nu kan jeg se. (Joh 9,25)

Nu kan jeg se! Huskevers: Én ting ved jeg: Jeg var blind, og nu kan jeg se. (Joh 9,25) LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 4 Nu kan jeg se! Ugens tekst og referencer: Joh 9,1-38. Den store Mester, kap. 51. Huskevers: Én ting ved jeg: Jeg var blind, og nu kan jeg se. (Joh 9,25) Hovedformålet er,

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret 2015 Mt. 25, 31-46. Salmer: 733, 260, 274, 319, 732

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret 2015 Mt. 25, 31-46. Salmer: 733, 260, 274, 319, 732 Prædiken til sidste søndag i kirkeåret 2015 Mt. 25, 31-46 Salmer: 733, 260, 274, 319, 732 Han hed, nej, det er lige meget hvad han hed. Lad os derfor kalde ham, Thomas. En dag ringede Thomas og bad om

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

teentro Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende 2. En Gud derude 3. Gud hernede 4. Hvorfor kom Jesus? frikirkelig konfirmation

teentro Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende 2. En Gud derude 3. Gud hernede 4. Hvorfor kom Jesus? frikirkelig konfirmation teentro frikirkelig konfirmation Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst. Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer:

Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst. Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer: Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer: DDS 739 - Rind nu op DDS 449 - Vor Herre tar de små i favn DDS

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11 1 3. søndag efter påske II. Sct. Pauls kirke 17. april 2016 kl. 10.00. Salmer:674/434/219/206//230/430/379/efter bortsendelsesordene: Hos dig er glæde (129 salmer nr. 936)/375 Åbningshilsen Lagde I mærke

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

Sidste søndag efter H3K I 2017 Strellev 9.00, Ølgod /29 22/

Sidste søndag efter H3K I 2017 Strellev 9.00, Ølgod /29 22/ Der findes øjeblikke i livet, hvor det er som om himlen rører jorden. Øjeblikke af svimlende lykke; øjeblikke, hvor alting står klart for en, og man forstår, hvad det hele handler om, øjeblikke, der gør

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14.

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014 Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Besøg fra Gud. Det er julens budskab, og det er evangeliets påstand, eller proklamation. Julen forkynder os om

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

salmer:252,251,259,257, Helligånd tag mig v. hånden sandhedens ånd, som udgår fra Faderen, skal han vidne om

salmer:252,251,259,257, Helligånd tag mig v. hånden sandhedens ånd, som udgår fra Faderen, skal han vidne om Livet og troen er ikke for fastholdere Prædiken til 6. søndag efter påske 2013 salmer:252,251,259,257, Helligånd tag mig v. hånden Jesus sagde; Når talsmanden kommer, som jeg vil sende til jer fra Faderen,

Læs mere

Prædiketekst: Den fortabte søns far - Luk 15.11-24 1. maj 2011 Sognepræst, Ole Pihl

Prædiketekst: Den fortabte søns far - Luk 15.11-24 1. maj 2011 Sognepræst, Ole Pihl Indeholder: Prædiken & Konfirmandtale Prædiken: (skrevet delvist på notatform) Indledningsbøn: Herre og Gud vi beder om, at du ved din Helligånd ved dit Åndelige og levende nærvær - vil åbne vores hjerter

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 7.s.e.trinitatis Prædiken til 7. søndag efter trinitatis Tekst. Luk. 19,1-10.

Bruger Side Prædiken til 7.s.e.trinitatis Prædiken til 7. søndag efter trinitatis Tekst. Luk. 19,1-10. Bruger Side 1 30-07-2017 Prædiken til 7. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Luk. 19,1-10. Små historier kan rejse store spørgsmål. Det er sommetider sådan at i en lille hverdagshandling sker der store

Læs mere

14. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 9. september 2012 kl Salmer: 448/434/371/508//157/439/319/427 Uddelingssalme: se ovenfor: 319

14. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 9. september 2012 kl Salmer: 448/434/371/508//157/439/319/427 Uddelingssalme: se ovenfor: 319 1 14. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 9. september 2012 kl. 10.00. Salmer: 448/434/371/508//157/439/319/427 Uddelingssalme: se ovenfor: 319 Åbningshilsen Denne 14. søndag efter trinitatis

Læs mere

Inspiration til forkyndelse VERSION 2.0

Inspiration til forkyndelse VERSION 2.0 Inspiration til forkyndelse VERSION 2.0 detmedgud.dk Forkyndelse Viden Inspiration Kære Leder! detmedgud.dk er ikke længere bare detmedgud.dk du tror, du kender... detmedgud.dk VERSION 2,0 er i luften!

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

18. søndag efter trinitatis I Salmer: 2, 12, 691, 54, 57, 696

18. søndag efter trinitatis I Salmer: 2, 12, 691, 54, 57, 696 18. søndag efter trinitatis I Salmer: 2, 12, 691, 54, 57, 696 Helligånden oplyse sind og hjerte og velsigne ordet for os. Amen Når jeg underviser mine konfirmander, har et af temaerne de seneste år været

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 93 Åbent spørgsmål Sorter følgende efter hvor vigtige, de er for dig, hvor 1 er mest vigtig og 5 mindst vigtig. Hvad ønsker Gud mest fra os? Tid Tjeneste Penge og ressourcer

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 1 15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 Åbningshilsen Vi er kommet i kirke den sidste søndag i september i sensommerens

Læs mere

Vanløse Frikirke

Vanløse Frikirke Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september og oktober 2016 LÆS OM: Tema: Sendt til verden Inspirationsaften Gospeldag Bryllupper Alpha-kursus Menighedsweekend Gæstetaler 1 Dit kirkeblad

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Arbejdspapir. til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om Visioner 2017

Arbejdspapir. til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om Visioner 2017 Arbejdspapir til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om er 2017 Udarbejdet af visionsgruppen under Viborg Stiftsråd med udgangspunkt i oplæg fra Stiftsudvalgene side 1 Løbenr.

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke Salmer: 236 305 224 // 241 227 235 Maria Magdalene ved graven 1. Jeg har igennem årene mødt mange enker og enkemænd, men nok mest enker, som har fortalt

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 18.s.e.trinitatis 2014.docx 19-10-2014 side 1. Prædiken til 18. s. e. trinitatis 2014. Læsning. Johs. 15,1-11.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 18.s.e.trinitatis 2014.docx 19-10-2014 side 1. Prædiken til 18. s. e. trinitatis 2014. Læsning. Johs. 15,1-11. 19-10-2014 side 1 Prædiken til 18. s. e. trinitatis 2014. Læsning. Johs. 15,1-11. En juni dag i 1767 kæmpende en kvinde for sit barn og sit liv i fødselsveer. I den stråtækte gård i Munklinde var familien

Læs mere

Så blev det jul igen, og vi samles i kirkerne og senere omkring juletræerne og synger med på julens kendte og fine salmer. Jo, det er sandelig jul.

Så blev det jul igen, og vi samles i kirkerne og senere omkring juletræerne og synger med på julens kendte og fine salmer. Jo, det er sandelig jul. 1 af 6 Prædiken juleaften d. 24. december 2016. Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 2, 1-20. For alle - for dig. Så blev det jul igen, og vi samles i kirkerne og senere omkring

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Prædiken Pinsedag søndag den 19-05-13 i Skibet Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Menighedssvar Judas, ikke Iskariot, sagde til Jesus:»Herre, hvordan kan det være, at du vil give dig

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 20.s.e.trinitatis Prædiken til 20.søndag efter trinitatis Tekst. Matt. 21,28-44.

Bruger Side Prædiken til 20.s.e.trinitatis Prædiken til 20.søndag efter trinitatis Tekst. Matt. 21,28-44. Bruger Side 1. 10-10-2016 Prædiken til 20.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Matt. 21,28-44. Hvor skal vi sætte skellet? Et skel sættes omkring en have eller et stykke jord for at vise hvad der er mit.

Læs mere