MAGASINET Nr. 95 November årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAGASINET Nr. 95 November 2014 126. årgang"

Transkript

1 MAGASINET Nr. 95 November årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Fest og farver i Sorø Glimt fra sommerstævnet Tro bygger bro Grønland Thailand En bedre vej til en bedre verden Skabt til fællesskab

2 MAGASINET l e d e r Det, som virkelig betyder noget Magasinet udgives af Det Danske Missionsforbund (DDM). Det udkommer som indstik i domino og sendes til DDM s menigheder for lokal distribution. Artikler og indlæg udtrykker ikke nødvendigvis DDM s synspunkter eller teologiske grundlag. domino udkommer 6 gange om året, og kan modtages på privat adresse for 295 kr. Henvendelse til Ansvarshavende Forbundsrådet v/formand Finn Kier-Hansen Redaktion Peter Götz, i samarbejde med Forbundsrådet Annoncer Annoncører henvises til domino: Erik Damm, Næste udgivelse til afhentning i din menighed Primo februar Ekspedition FrikirkeNets Servicekontor: Holbergsvej 45, 6000 Kolding, tlf Grafisk design Janie Conrad Riisager, Tryk Jørn Thomsen Elbo, Kolding Missionsforbundets sekretariat Rosenlunden 17, 5000 Odense C tlf , fax, Nordea reg.nr konto Forsiden Sommerstævnet kunne også fange de små Alle mennesker har noget, der betyder meget for dem. Det kan være et gammelt arvestykke, en god bankbog eller holdninger til mangt og meget. Alt dette kaldes værdier. Det er det, som betyder noget for os. I mange sammenhænge tales der om værdier. Det gælder ikke bare de økonomiske værdier, men i lige så høj grad de holdningsmæssige. På den politiske scene tales der om værdipolitik og til tider om værdikamp. Når det gælder danske og europæiske værdier, kan vi umiddelbart nævne områder som demokrati, menneskerettigheder, ytringsfrihed, trosfrihed og så videre. Alt dette har til formål at skabe gode rammer og dermed et godt liv for samfundets borgere. Kirken har også sine værdier. Fra tid til anden er de naturligvis til debat. Det gælder også i vores eget kirkesamfund. Som kirke udfordres vi af de strømninger, som til enhver tid præger den verden, vi er en del af. Da gælder det om at finde ud af, hvad der virkelig betyder noget for os. Hvad er arvegods, som dybest set tilhørte en anden tid, og som derfor godt kan undværes? Og hvad er universelle værdier, som fra skaberens side var tænkt som værende gældende for enhver tid og for alle mennesker? Den postmoderne tid er præget af individualisme. Absolutte sandheder har trange kår, mens den personlige frihed og den enkeltes ret til selvbestemmelse sættes højt. Det er ind i en sådan tid og kultur, vi er sat til at være kirke. Det kan derfor være udfordrende at finde fælles værdier. Men netop dette er vigtigt, for at et samfund kan fungere. Hvem vil sætte spørgsmålstegn ved værdien af en fælles forståelse for trafikreglerne? De er ikke til for at begrænse vores frihed. De er til for at beskytte vores færden. På lignende måde har skaberen givet os nogle samfærdselsregler gennem den store teoribog, Bibelen. De er ikke givet for at begrænse os, men for at velsigne os. I en individualistisk tid kan det være vanskeligt at skabe forståelse for dette. Vi mener jo at have ret til at forme vores egne regler. Ingen skal bestemme, hvordan vi skal leve. Tør kirken i en sådan tid at holde fast i værdier, som er universelle værdier, skaberen har givet til sin skabnings bedste? Lad os vove det. Hvorfor? Fordi Guds plan er god, og hans værdier bringer virkelig frihed. Frihed i relationerne med hinanden. Frihed i relationen med Gud. Lad os bare tage et opgør med nedarvede værdier, som hørte en bestemt tid til. Men lad os samtidig holde fast i det, som virkelig betyder noget. Lad os ikke foragte Guds vejledning, for den bringer velsignelse med sig. John Nielsen Missionsforstander Side 2

3 De fleste i menigheden var mødt op til jubilæet Der var både meget skarpe, meget seriøse og meget sjove indlæg i Sorø Frikirke, da menigheden fejrede sin 100-års-fødselsdag Historikken blev fortalt, så alle forstod, hvor stor en indsats, der var blevet gjort af fortidens personligheder. Små beretninger vævet sammen med personlige vidnesbyrd gav alle et indtryk af et fællesskab med både glød og glæde. Et gammelt fællesskab, der stadig holder sig ungt. En introduktion fra en familie, hvor hele fire generationer var til stede, gav dagen sit helt eget historiske vingesus. Har frikirkerne en fremtid? Og så var der gæstetaleren, Bent Hylleberg, som på relativt få minutter lykkedes med at tegne et billede af fortidens og nutidens frikirkeliv men især betingelserne for, at der er noget, der hedder frikirker i Danmark i fremtiden. Tankevækkende, provokerende, udfordrende. Sus Foruden det historiske vingesus blev vi også mødt af et andet sus, nemlig Himmelsus fra Slagelse. Det var et børnekor under ledelse af Signe Walsøe. Sprængfyldt af gnist og glæde. Nøjagtig som Signe selv. Base og oase Naturligvis var missionsforstanderen også til stede - og han begyndte på det helt store plan: I begyndelsen skabte Gud tiden. Derefter skabte han menneskene, og dermed blev de betroet at forvalte den tid, som blev givet dem. Har menigheden her gjort en forskel, spurgte John Nielsen og svarede selv, før vi andre kunne komme til: Ja, gennem 100 år har menigheden forkyndt evangeliet. Gennem 100 år har menigheden hjulpet mennesker til at få en meningsfyldt tilværelse. Gennem 100 år har menigheden været base og oase for mange mennesker. Med udgangspunkt i titlen Tro til tiden, fik vi dette at tænke over: Enhver kirke, som ønsker at være en del af fremtiden, må nødvendigvis forstå at udtrykke troen i nutiden. Dermed bliver kirken ikke bare et spejlbillede af fortiden, men et aktuelt trosudtryk ind i tiden. Da Frikirken i Sorø er én af de tre pilotmenigheder for Tro bygger bro-projektet, gav dette også god mening: Det er kirkens opgave at bygge bro til næste generation; at bygge bro for mennesker, som er undervejs med deres tro, og at bygge bro til samfundet omkring os. Børnekirken med de mange børn optrådte med Sigurd Barrets skønne takkesang, formanden for Kultur & Fritid i Sorø, Jørgen Larsen, talte om frivillighed og selvfølgelig var der senere jubilæumslagkager og kaffe i lange baner til alle. Børnegospelkoret Himmelsus under ledelse af Signe Walsøe Side 3

4 g l i m t f r a s o m m e r s t æ v n e t Vi ses næste år søndag den 20. til lørdag den 26. juli uge 30 på Efterskolen Lindenborg Tema: Sendt til verden Stævnechef: Charlotte Baldur Godmorgen, Gud Min bedste oplevelse på sommerstævnet var rækken af Godmorgen, Gud. Jeg kiggede på oliventræet, som stod der, og havde tid til at høre fem forskellige mennesker spekulere over den oplevelse, hver af dem havde haft, da han eller hun mødte en særlig mand, Jesus en ny person var på hver morgen. Jeg hørte Hans kloge ord, da han spillede til Lysets engel går med glans: Nu skal vi synge en sang eller salme. Den holder mange af jer af. For der er nogle lange, svære ord i den, som man rigtig kan gå og tænke over hvad betyder. Jeg så Eriks tegning, som bragte historien op til mig i dag. Jeg oplevede at se hver dag slutte med fem-seks striber af friske børn på vej ud til hver sin gruppe de yngste kom på rette vej ved at holde fast i et langt tov. Og resten af dagen gik jeg så og tænkte rigtig over, hvad det betød. Ja, jeg tænker endnu og glæder mig over oplevelsen! En på 85 En stævnechefs glæde Efter en rigtig travl dag på stævnet satte jeg mig nede på bådebroen med fødderne i vandet. Jeg skiftede mellem at kigge på de store børn, der legede i vandet, og læse i mit seneste indkøb fra bogteltet. En velsignet ro og en følelse af Guds nærvær samt en glæde over at få lov at være en del af et så fantastisk fællesskab, som et stævne er, faldt over mig. Som stævnechef må man lægge øre til såvel klager som ros - berettiget som uberettiget - men ingen ros eller klager overskygger glæden ved at opleve fællesskabet omkring det at få stævnet til at fungere, så alle har mulighed for at lade roen falde på sig og åbne sig for nye indtryk, ny indsigt og nye oplevelser på vores fælles vandring med Gud som ven og vejleder. Temaet Sammen på vej foldede sig ud med nye aspekter i ugens løb, og jeg nød det SÅ meget. Ulla Kusk Side 4

5 De fire rundstykker Siden missionsstævnet blev flyttet fra Mariager til Lindenborg (skrevet af en baptist, red.), har jeg gået og knurret over, hvad det skulle være godt for. På den anden side skal man også engang imellem sige til sig selv: Kom nu videre! Det endte så med, at min kone og jeg tog bilen og kørte til Lindenborg. Vi ankom, fandt sekretariatet, fik udleveret diverse papirer og bestilte desuden de kommende morgeners rundstykker. Mandag morgen gik jeg ned for at få mit morgenbad og samtidig hente mine fire rundstykker. Den unge mand, som stod for udleveringen, gik hen til opslagstavlen. Men til min store skræk stod mit navn der ikke, og jeg havde ikke taget penge med til at købe kontant. Da jeg spurgte, om jeg eventuelt kunne betale i morgen, når jeg kom igen, fik den unge mand et helt forkert udtryk i ansigtet og sagde nej, nej, det kunne jeg bestemt ikke. Nå, sagde jeg, så må jeg op i campingvognen for at finde mine penge (vi boede helt oppe i den anden ende af campingpladsen). Da jeg havde vendt mig om for at begive mig ud på min lange vandring, hørte jeg den unge mand sige, at vi da måtte kunne finde ud af noget. Jeg var klar til at gå i forhandling. Det første, han gør, er at spørge efter mit navn - og derefter mobilnummer. Det får han. Så tager han sin mobil op af lommen og tager et billede af mig, og så siger han: Nu kan du få dine fire rundstykker, vælg selv. Næste dag Tirsdag kl. 12 var det tid til frokost. Ved indgangen står en af mine venner, som skal sørge for, at alt går efter reglerne. Lidt længere nede i rækken står en ung mand, der har glemt sin billet. Så siger den, der står foran: Ham kan jeg godt sige god for. Hertil får han svaret: Den går ikke, for det kan alle jo bare komme og sige! OG desuden var en af mine venner i går nede for at hente fire rundstykker. Han have glemt sine penge, og det gik så galt, at han skulle aflevere sit navn og mobilnummer, og for det ikke skal være løgn, blev han også fotograferet. Så tager manden, der havde glemt sin billet, mobilen op af lommen og spørger: Er det ham her? Og ganske rigtigt - der sad Brohus. Den unge mand gik ned for at hente sin spisebillet, og alt endte i fryd og gammen. En sjov historie og et godt stævne - på gensyn Hans Brohus fra Nordjylland Side 5

6 I n d l a n d Jesper Oehlenschläger er primus motor i Arrow og har samlet en række teammedarbejdere fra et bredt udsnit i dansk kirkeliv, blandt andre Ruth Cilwik Andersen (tv) Det Danske Missionsforbund har fået et nyt MBL men nu er det sammen med alle andre kirker i Danmark MBL var forkortelsen for Missionsforbundets Bibel- og Ledertræning - en undervisning, der i 1980 erne og ind i 1990 erne fik meget stor betydning for mange ledere i DDM s menigheder. Ideen og konceptet blev skabt af Viggo Søgaard, mens koordineringen kom til at ligge på kontoret i Odense. MBL holdt sig levende i mange år - også med nye folk i administrationen. Arrow I 2010 landede der på dansk grund et nyt tilbud til aktive og engagerede ledere. Jesper Oehlenschläger, sognepræst i Karlslunde Strandkirke, var det første nedslagsfelt for en ledertræning, der findes i ti andre lande i verden. Han kontaktede den daværende formand for Evangelisk Alliance, Peter Götz, og i fællesskab fik de to sat et uddannelsesforløb op, formet et netværk og bygget begyndelsen til en organisation. Forinden havde Jesper Oehlenschläger sammen med sin kone, Priscilla, oversat en bog, Growing Leaders, skrevet af englænderen James Lawrence. Den kom på dansk til at hedde Ledere i vækst og er meget læst (Mediacellen, 2009). Dannelse mere end uddannelse Første hold startede på det toårige forløb i 2013 og slutter nu ved udgangen af Fra DDM er der ikke færre end fem deltagere. Det 20 personer store hold består af skoleledere, præster, organisationsledere, ansvarlige B&Uledere med mere fra næsten samtlige kirkelige afdelinger. I to år bliver man bundet sammen med det øvrige hold på en fælles vandring som leder, hvor kald, karakter og kompetencer er nøgleord. I de to år deltager man på fire internater af fem dages varighed. Man får både en mentor i egen sammenhæng og nogle at snakke med på internaterne. Der er bøger, der skal læses, og film, der skal ses. Der er personlighedsanalyser og udviklingssamtaler. Men frem for alt er det kombinationen mellem viden og et åbent åndeligt miljø, der gør dette ledertilbud til noget særligt. Arrow er langt mere en dannelsesrejse, end det er en uddannelse. Det er en udfordring til ledere, der gerne vil holde fast i deres kald, gaver og evner uden at køre trætte, når de er midt i 40 erne. Leighton Ford Arrow blev skabt af Leighton Ford, tidligere medarbejder i Billy Grahams team, efter at han havde mistet sin søn i en bilulykke. Jeg vil give dig nye sønner, sagde Gud til ham i hans sorg og her fik han inspirationen til at skabe ledere, åndelige børn, der kunne stå distancen og bevæge sig som en pil, der når sit mål. Heraf navnet: Arrow. Side 6

7 I n d l a n d Tro bygger bro gennem fællesskab og relationer Pilotmenighederne i Tro bygger bro har været på vingerne i et års tid Af Pia Søgaard Hvis næste generation skal nås med et vedkommende og relevant billede af, hvem Gud er, skal vi få øje på nogle meget nødvendige fokusområder. Forældreansvaret Der er ingen tvivl om, at forældre har et stort ansvar for at leve et liv i hverdagen, hvor Guds kærlighed genspejles, og hvor børnene lærer Gud at kende igennem bibelfortællinger, bøn og åbne og ærlige dialoger omkring tro og liv. Forældre er sammen med deres børn mange flere timer, end kirken kan være, og de sætter derfor de største fingeraftryk i børns liv. Men opgaven er udfordrende, og fællesskabet med andre forældre er af stor betydning for mange. Menighedsansvaret Samtidig tegner der sig også et tydeligt billede af menighedens opgave. Pilotmenighederne oplever alle nødvendigheden af at arbejde med atmosfæren og relationerne, sådan at alle føler sig accepteret og anerkendt med plads til at dele tro og liv samt rum til at prøve og fejle. Men er atmosfære og relationer ikke modebegreber? Er vi ikke på vej mod et individualistisk samfund, hvor selvrealisering og personlig udvikling står i højeste kurs og hvor venskaber kan deles på langdistance via internettet? Eller? Født - til nærhed Et lille nyfødt barn har brug for at være i samspil med en primær omsorgsperson, som kan giver det omsorg og nærhed. Ellers vil det trække sig ind i sig selv og blive skadet for livet. Både hjerte og hjerne har brug for at mærke kærlighed og omsorg. Med alderen vokser behovet for og overskuddet til at rumme flere mennesker. Barnet spejler sig mere i andre. En spirende identitetsforståelse tager form: Jeg er! Interessen for andre i samme størrelse vokser, og man prøver sig selv af igennem rollelege. I skolealderen gror forståelsen af, at jeg kan noget, og rollelegene bliver til regellege, hvor barnet afprøver sig selv i grupper, finde kammerater og skaber relationer. Ombygget til nærhed I puberteten kommer både kroppen, hjernen og hjertet under ombygning. Der sættes spørgsmålstegn ved den identitet og kontinuitet, der ellers har været stabil og tryg. Hvem er jeg nu? Barnet bliver derfor optaget af at skabe sin egen rolle i samfundet og fællesskabet og forsøger at skabe sig selv ved at identificere sig med de andre i gruppen. Man har her brug for nogle sunde idealer og ledere, som man kan være i med- og modspil med. Fællesskab er vigtigt! Vores tids børn og unge har brug for at møde menigheden repræsenteret ved mennesker, som tager sig tid til at være nærværende. Nogle, som møder dem autentisk og ligeværdigt. Det er langt vigtigere, hvordan vi møder dem end hvilke aktiviteter vi finder på. Der er brug for fællesskaber, hvor barnet oplever en atmosfære med tid og ro til at opbygge gensidig tillid. Steder, hvor man bliver lyttet til åbent og fordomsfrit hvor man kan fortælle sin historie og stille spørgsmål til alt i verden. Barnet har brug for at føle og mærke, at det bliver respekteret, er værdifuldt og bliver taget alvorligt. Så alvorligt, at der er brug for det i noget, som giver mening, og som det kan få ansvar for. Sådanne fællesskaber er noget af det mest værdifulde, vi kan give til børn og unge i dag. Det var det fællesskab, Jesus gav kvinden ved brønden (Joh. 4). Han satte sig ned i øjenhøjde, mødte hende fordomsfrit og gik ind i en respektfuld dialog med hende. Han fik hende til at føle sig set, hørt, forstået og rummet og byggede en bro for hendes tro. https://www.facebook.com/trobyggerbro Denne artikel bør lande i alle menighedsråd og på alle B&U-ledermøder i dette efterår til drøftelse og inspiration. PG Side 7

8 u d l a n d GRØNLAND Billedrapport fra besøg i Ilulissat i august-september 2014 Fem friske mænd rejste til Ilulissat for at skifte døre og vinduer i den gamle kirkesal, bygge nyt skur og trappe, male alle bygninger udvendigt, bygge en terrasse ved hytten i Kangersuneq og lave mindre reparationer. Desuden skulle vi deltage ved menighedens samlinger, og et par af os skulle føre samtaler med menighedens ledelse. Jens Sørensen og Erik Mogensen besøgte efterfølgende den lille husmenighed i Uummannaq til stor opmuntring for menigheden og dens ledelse. Ældsterådet i Ilulissat. Monikka og Jens Jeremiassen og Juliane Jakobsen. Jens er frisk igen efter sit besøg på Rigshospitalet i sommer. Alle tre yder en stor indsats udelukkende i deres fritid. Edvard Geisler har på grund af stort pres på sit arbejde ønsket at udtræde af ældsterådet, men kommer stadig i kirken. Det er skønt, når mennesker bekræfter, at de har valgt at begynde et nyt liv med Jesus. Omkring 30 mennesker var til dåbsgudstjeneste den 7. september. Tre andre blev døbt den 22. september. Side 8

9 Louise Kruse blev under bøn ved gudstjenesten søndag indsat af hele forsamlingen som en af to ledere i Uummannaq. Hytten i Kangersuneq fik besøg af fire halvgamle mænd, men det resulterede i en flot ny terrasse i løbet af to døgn. 25 teenagere samles hver fredag til bibelhistorie, spil, sang, slik og sodavand. Juliane Jakobsen samt en enkelt ung hjælper trækker et stort læs i denne tjeneste. Disse to kvinder, Anne Marie Kristiansen (tv) og Louise Kruse, leder den lille forsamling i Uummannaq, hvor fem-ti mennesker mødes i et privat hjem, men der er planer om at rykke over i byens forsamlingshus. Side 9

10 Overraskende nyt fra Fredens Stemme Viggo Søgaard forklarer, hvorfor vi engagerer os i missionsarbejde Jariya Sornmayura taler i Strandvejskirken i Humlebæk Jariya Sornmayura, der er leder på mediecenteret, Fredens Stemme, i Thailand fik i den grad gjort det klart for os, hvad det omfattende arbejde går ud på Med Neel Götz som sin faste rejseleder nåede Dr. Jariya (som hun kaldes i Chiang Mai) at besøge syv menigheder, et genbrugscenter, en Y s Mens Club samt et bogforlag. Derudover talte hun på to missionsseminarer med i alt 80 deltagere. Desuden deltog Jariya også i en dialog over to dage, der for tiden føres mellem Det Danske Missionsforbund, Fredens Stemme og IBRA Radio. Nyt for mange Det lykkedes efter manges udsagn for vores thailandske gæst at synliggøre arbejdet i Thailand på en måde, der overraskede dem: Nå - er det på den måde og på det niveau og med så omfattende resultater, at vi arbejder. Det skal dog også siges, at Jariya Sornmayura var ualmindeligt godt klædt på med tætpakkede videoer og veludstyrede PowerPoint-shows. I lyd og billeder og med gode forklaringer kom vi hele vejen rundt fra studieoptagelser over fængselsarbejde til flygtningelejren Mae La og tilbage igen. Missionsseminarerne i Aalborg med godt 30 personer og i Osted med cirka 50 personer var intense og velprogrammerede dage. De gav Viggo Søgaard plads til at pudse selve missionsperspektivet af: Hvad er vores altafgørende bevæggrund og fokus? De gav tid til at få det gode overblik over arbejdet ud fra Fredens Stemme. De gav indblik i missionens vilkår i et buddhistisk land. Visdom Der var naturligvis stor opmærksomhed omkring det nyeste skud på stammen hos Fredens Stemme: Ordsprogsprojektet, Voice of Wisdom. Udviklet til at nå den moderne thailænder, for hvem ordsprog og visdomsord er er gammelt værktøj til at skabe de grundlæggende værdier i personlighedsdannelsen. Solcelledrevne missionærer En anden nyhed var MegaVoice-projektet. Mange mennesker har aldrig haft muligheden for at læse. Det gælder også store etniske grupperinger i Thailands bjerge, i Laos og i Sydkina. Fredens Stemme producerer programmer, som indtales på MegaVoice-afspillere. Det er en lille solcellebaseret lydafspiller på størrelse med en smartphone, som kan indeholde seks-otte timers lyd med undervisning, forkyndelse, sang/ musik og så videre. Første fase er indspilning af 16 sprog. Støt arbejdet og vind en drømmerejse Fredens Stemme udlodder en drømmerejse til en giver, der det kommende år støtter arbejdet. For hver kroner man giver, og som bliver registreret, har man et lod, som der bliver holdt styr på og som ved en lodtrækning foretaget af Fredens Stemmes leder kan udløse en gratis deltagelse på den store jubilæumsrejse i oktober For at gøre behovene enkle og tydelige, har Fredens Stemme valgt at præsentere en række områder, som man kan støtte og de kan ses i en brochure, som ligger i alle menigheder med titlen: Fredens Stemme 50 år. Her kan du læse, hvordan man støtter forskellige dele af Ordsprogsprojektet med alt mellem kroner og kroner. hvordan du og/eller din menighed kan støtte små og lidt større dele af MegaVoiceprojektet hvordan man kan støtte produktioner og anskaffelse af udstyr på Fredens Stemme hvordan man kan give penge til uddannelsesprojektet i flygtningelejren Mae La hvordan man kan støtte fængselsarbejdet i Udon Se flere oplysninger på hjemmesiden - I verden Thailand. Side 10

11 Samtalen er vigtig, for der er meget, der står på spil. Imam fra Danmark, biskop fra Jordan og ambassadør fra Beirut En bedre vej Mens det halve af Vesten har erklæret krig mod Islamisk Stat, arbejdes der også ad diplomatisk vej. Danske Kirkers Råd gør, hvad de kan Af Peter Götz Det er svært at se, hvorledes de, der ser sig selv som forkæmpere for Islamisk Stat, skulle kunne overtales til en anden strategi end den, de har valgt. Og dermed har de vel selv lagt op til, at der bliver lagt brænde på bålet for at bekæmpe dem med deres egne midler. Så langt, så godt desværre. Dette er altså ikke et indlæg i debatten om Danmarks deltagelse i krigen. Det er dog aldrig ved krig, at fredens vindes. Det ved vi godt. Den gode sameksistens, som vi alle sukker efter, kræver indsats på mange andre områder. Og her kommer dialogen ind. Samtalen, hvor vi sidder ansigt til ansigt og ikke fordrejer hinandens ord eller betvivler hinandens motiver. Ingen er på dette felt et større forbillede end Jesus. Han anerkendte de syge, kvinderne, børnene, samaritanerne, romerne, de fattige, de umoralske og landsforræderne som ligeværdige mennesker. Han beskyldte dem ikke for ureglementerede motiver, men han talte med dem i øjenhøjde og hjalp dem, når de spurgte. Dialog I Danmark findes en paraplyorganisation, der hedder Danske Kirkers Råd, DKR. Her samles ledere af landets mange forskellige kristne kirkesamfund, menigheder og organisationer i Danmark til samtale og samarbejde. Et af udvalgene under DKR er Kontaktgruppen for Kristne og Muslimer, som repræsenterer de to største monoteistiske religioner i Danmark, nemlig kristendom og islam. Gruppen blev etableret i 2008 primært på baggrund af Danske Kirkers Råds respons på brevet A Common Word fra en række internationale muslimske ledere og lærde sendt til den kristne verdens ledere. Men også det officielle Danmarks klodsede håndtering af Muhammedtegningerne gav inspiration til at sige: Vi kan dog som troende, der respekterer hinanden uanset, hvad vi kalder vores gud, gøre det bedre. Vi vil vise respekt, vi vil lytte, og vi vil i religionsfrihedens navn sikre, at alle bliver hørt. Kun med denne elementære medmenneskelige imødekommenhed bliver der plads til at trække grænser og modsige hinanden, når det er nødvendigt. Den frikirkelige repræsentant i dette udvalg har siden 2008 været Peter Götz. Den arabisk-danske dialog Den gode samtale, som nu er blevet ført i en række år, ledte til et initiativ i 2012 med en dobbeltkonference først i Beirut om foråret, siden i København om efteråret. Deltagerne var muslimske og kristne ledere dels fra seks lande i Mellemøsten dels fra Danmark. I alt 40 personer. På det første møde var det vigtigt for os at finde ud af, hvad vi dog - om muligt - i fællesskab kunne sige om det at være skabt af en Gud og opfatte livet som en gave, der skal forvaltes. I kølvandet på denne fælles tilværelsesforståelse sprang der så nogle tanker om, hvordan vi dermed må arbejde for, at der er plads til alle i vores verden, uanset religion, hudfarve og så videre. På det andet møde i København gik vi lidt videre og spurgte: Hvordan kan vi omsætte de gode ord og intentioner til handlinger, som vi hver især og i fællesskab er forpligtede på? (Og perspektivet var fremdeles at fremme en dialog, der på langt sigt kan være med til at dæmme op for fjendebillederne). Her er nogle af ideerne: At skabe anledninger, hvor vi mødes med hinanden og deler den visdom, som vi hver især finder i vores skrifter. At arrangere muligheder for, at vores unge kan mødes til sport, kulturelle events og på lejre. At demonstrere solidaritet, når trosfællesskaber (kristne og muslimske) bliver undertrykt. At påtale problemer i kristne såvel som muslimske miljøer i form af uvidenhed, fjendtlige udtryk, tegninger, hadefulde overgreb og angreb på helligdomme og i stedet i oprigtighed opmuntre til gensidig respekt. At støtte hinanden i tilladelse til at bygge kirker og moskeer. At fremme en kultur af ytringsfrihed - som er et helligt princip og en klar menneskeret - på en ansvarsfuld måde, således at man ikke bruger friheden til at fornærme andre. At advokere for lige rettigheder i vores lande for trosfællesskaber. At bidrage til, at vores samfund i fremtiden bliver grundlagt på gensidig respekt, medborgerskab og menneskerettigheder - især i denne tid, hvor den arabiske verden oplever så store omvæltninger. At arbejde med medierne, så der gives mere plads til en afbalanceret dækning af religiøse emner. Betalt af Udenrigsministeriet I november 2014 fortsættes dialogen i Istanbul, og i august i København, stadigvæk med deltagelse fra seks lande i Mellemøsten på den ene side og Danmark på den anden og som tidligere finansieret af Danmarks Udenrigsministerium. Side 11

12 Fællesskab Friendship is the highest form of relationship Af Hannah T. Nielsen Tilbage i marts 2012 sad jeg til en gudstjeneste i Melbourne, Australien. Jeg havde ikke engang været i landet i en måned, så det var begrænset, hvor mange venner jeg havde fået. Eller rettere sagt: Jeg havde nok ikke helt fundet nogen at sidde ved siden af i kirken til gudstjenesten. Til denne gudstjeneste prædikede min daværende præst om emnet: At bygge de rigtige venskaber (Building the right friendships). En rigtig relevant prædiken, men også provokerende for én som mig, der næsten ikke kendte én næse ud over min egen. Midt i alle diverse responser og tilkendegivelser fra mennesker i salen til prædikenen (i Danmark, vil vi måske betegne det som unødvendig støj), sad jeg og spidsede ører. Og jeg spidsede så meget ører, at jeg i dag tydeligt husker prædikenen. Især ét citat bed sig fast: Venskab er den fornemmeste form for forhold (Friendship is the highest form of relationships). Jeg synes, at det er så smukt. Jeg blev så opmuntret dengang, og jeg bliver så opmuntret nu. For jeg var enig, og jeg er stadig væk enig. Fællesskab, venskab og ægteskab Jo, et ægteskab er virkeligt fint, og det er skønt at se ægtefolk holde af hinanden. Venner holder også af hinanden. Ligesom ægteskab er et aktivt valg, så er venskab det også. Og hånden på hjertet, så håber jeg på en dag at kunne sige: Han er min ægtemand. Men jeg synes, at det ville være endnu bedre, hvis jeg ovenikøbet kunne sige: Han er min bedste ven. Skabt til fællesskab Jeg tror på, at vi er skabt af Gud til fællesskab med andre. Skabt til at have noget med hinanden at gøre skabt til at høre sammen. I første Mosebog 2:18 får Gud i hvert fald den fremragende idé at skabe til Adam en hjælper, der svarer til ham. Nu vil nogen måske studse over ordet hjælper, men jeg vælger at kigge på det som synonym for følgeskab eller det engelske company med betydningen at gå samme vej altså en ledsagerske, kammerat, partner, fælle og ven. Det er da opløftende, at Gud har tænkt på, at jeg ikke skal gå rundt helt alene og ensom livet igennem. Nok kan jeg godt lide at have tid for mig selv til at trække vejret og slubre kaffen, fordi sådan gør jeg. Men at vide, at jeg har familie, venner, kollegaer, naboer (tak Gud for naboer) og bekendte omkring mig dét er rart. Han har nok tænkt, at der ville være mange fordele ved forskellige fællesskaber for mennesker at være en del af, og der kan jeg da kun give ham ret. Vi møder så mange forskellige mennesker gennem livet. Vi er en del af så mange forskellige fællesskaber gennem livet. Fællesskab er jo noget, man både kan have i stor og lille skala. Fællesskab, når der spises aftensmad på matriklen; fællesskab i klassen, fællesskab i kantinen, i frokostpausen og så videre. Fællesskab på en lejr Når jeg af nysgerrighed har spurgt adskillige børn og teenagere, hvad de synes, der er det bedste ved at være på lejr, så svarer langt de fleste: Fællesskabet. Imponerende, at så mange unge uafhængigt af hinanden synes, det er vigtigt, og - at det er det fedeste! Det gør mig rigtig glad, og jeg kan virkelig identificere mig med følelsen, for sådan havde jeg det også som barn og teenager; og jeg har det stadig sådan. Fællesskab er fantastisk, og det gør fantastiske ting og skaber fantastiske muligheder. Fortsættelse følger... Side 12

MAGASINET Nr. 79 Marts 2012 124. årgang

MAGASINET Nr. 79 Marts 2012 124. årgang MAGASINET Nr. 79 Marts 2012 124. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund LEDERDAG I AARHUS Kirkens kropssprog Etik tak - og bibelsnak Ung missionær Nye tider på Father s Home Dåb i Osted Volontør i Osted

Læs mere

NR 65 DECEMBER 2009 121. ÅRGANG

NR 65 DECEMBER 2009 121. ÅRGANG NR 65 DECEMBER 2009 121. ÅRGANG Kommer I store, og kommer I små, lad os gå for at stå ved krybben i Betlehem. Der livets ord blev åbenbaret i kød; der for de fattige en Frelser blev født Santon 2 Magasinet

Læs mere

NR 66 FEBRUA 2010 122. ÅRGANG. Nyheder fra indog

NR 66 FEBRUA 2010 122. ÅRGANG. Nyheder fra indog NR 66 FEBRUA 2010 122. ÅRGANG Nyheder fra indog udland Ny præst i Saralystkirken i Århus Nyt fra Ghana / Rumænien / Grønland / Thailand Nytår og nye klæder rapport fra Øresund Konference 2010 2 Magasinet

Læs mere

NR 52 MAJ 2008 120. ÅRGANG ÅRSSKRIFT

NR 52 MAJ 2008 120. ÅRGANG ÅRSSKRIFT 1 NR 52 MAJ 2008 120. ÅRGANG ÅRSSKRIFT Årsrapporter 2007 Dagsorden regnskaber statistikker Repræsentantskabsmødet Kolding 2008 Det Danske Missionsforbund 2 Magasinet udgives af Det Danske Missionsforbund

Læs mere

Nr. 5 2009 156. årgang

Nr. 5 2009 156. årgang Nr. 5 2009 156. årgang [ ] Per Bækgaard Det er»pay-back time«[ ] [ ] Lone Møller-Hansen Det er ikke nemt at være missionær i Danmark. Det kan Tony tale med om. Han har nu været her i ti år og har fået

Læs mere

6 Det (u)perfekte liv

6 Det (u)perfekte liv baptist.dk Nummer 6 2014 161. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 6 Det (u)perfekte liv Hvor gammel er din tro? Et bibelsk perspektiv på alder og modenhed 2 Abraham var 75 år, da han blev kaldet,

Læs mere

VEJE Folkekirken på Fyn 2012

VEJE Folkekirken på Fyn 2012 VEJE Folkekirken på Fyn 2012 5 forord Af Kirsten Jørgensen 6 Kirken mere end bygning og gudstjeneste Af Lone Wellner Jensen og Kirsten Jørgensen 12 Man kan mærke vinen helt op i Hjernen Af Christina Mertz

Læs mere

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen 158. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Nummer 5 2011 baptist.dk 5 Tilbage til hverdagen Fra hvid gæst til familiemedlem 2»Anne, Gud ser ikke på vores evner, men på vores villighed til at sige:

Læs mere

baptist.dk ... en tid til at dø Nummer 4 2015 162. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk ... en tid til at dø Nummer 4 2015 162. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Baptist Kirken Baptist Kirken baptist.dk Nummer 4 2015 162. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 4... en tid til at dø Sommerferie tid til årets sommerstævne Solen skinner, græsset er grønt. På den

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

baptist.dk Kirken i samfundet Kulturkirke eller kirkekultur? Nummer 2 2012 159. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk Kirken i samfundet Kulturkirke eller kirkekultur? Nummer 2 2012 159. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 2 2012 159. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 2 Kirken i samfundet Kulturkirke eller kirkekultur? Kirke med velsmurte hængsler»tror du, det er noget, I vil gå ind i, Erik?«Sådan

Læs mere

Sukker. opnå et godt samarbejde, hvor arbejdsudvalg og konsulenter AF BIRGER REUSS SCHMIDT

Sukker. opnå et godt samarbejde, hvor arbejdsudvalg og konsulenter AF BIRGER REUSS SCHMIDT 04 inspiration nærvær holdning 28. februar 2014 Årgang 114 Sukker På Lolland Falster og andre steder dyrkes sukkerroer, og de bliver til rigtig meget sukker. Sukker, sukker og atter sukker. Det hvide guld,

Læs mere

Nr. 12 november 2007 154. årgang. Det meningsfulde liv. [ ] Per Bækgaard

Nr. 12 november 2007 154. årgang. Det meningsfulde liv. [ ] Per Bækgaard Nr. 12 november 2007 154. årgang Det meningsfulde liv [ ] Per Bækgaard Som at sætte dækstole frem på [ ] Jan Kornholt og Lone Møller-Hansen [ ] Collage: Ole Steen Pedersen Baptistkirken i Danmark kommer

Læs mere

baptist.dk 4 Kom nu...! Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk 4 Kom nu...! Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 4 Kom nu...! Samlet for at varetage fællesskabets interesser Tre delegerede fra hver menighed og to fra hver landsorganisation drøftede

Læs mere

Nr. 4 2010 157. årgang. Gå efter kærligheden. [ ] Kurt Bøgsted

Nr. 4 2010 157. årgang. Gå efter kærligheden. [ ] Kurt Bøgsted Nr. 4 2010 157. årgang Gå efter kærligheden [ ] Kurt Bøgsted For få på et godt stævne [ ] Lone Møller-Hansen [ ] Per Bækgaard og Kurt Bøgsted Fakta Missionsstævne 2010»Gå efter kærligheden I alt 1016 deltagere,

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

WWW.SOMMERSTÆVNE.DK. UGE 30 19. - 25. juli TEMA: SENDT TIL VERDEN BAPTISTKIRKEN I DANMARK & DET DANSKE MISSIONSFORBUND

WWW.SOMMERSTÆVNE.DK. UGE 30 19. - 25. juli TEMA: SENDT TIL VERDEN BAPTISTKIRKEN I DANMARK & DET DANSKE MISSIONSFORBUND WWW.SOMMERSTÆVNE.DK TEMA: SENDT TIL VERDEN BAPTISTKIRKEN I DANMARK & DET DANSKE MISSIONSFORBUND UGE 30 19. - 25. juli 2015 VELKOMMEN På Efterskolen Lindenborg glæder vi os over endnu et SOMMERSTÆVNE i

Læs mere

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Særnummer FAQ om baptister Det begynder og ender med Jesus Hvor skal man begynde, og hvor skal man ende, når man taler om den kristne

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Kalender. Sæt X i kalenderen: Det eftertragtede EBU-kursus stater nu til efteråret i Kolding. Se mere inde i bladet.

Kalender. Sæt X i kalenderen: Det eftertragtede EBU-kursus stater nu til efteråret i Kolding. Se mere inde i bladet. Tema: Omsorg Hvad er Evangelisk Børnemission? Evangelisk Børnemission er en tværkirkelig organisation, hvis mål er at nå børnene med evangeliet, undervise dem i Guds ord og lede dem ind i en lokal kirke.

Læs mere

SULT. baptist.dk. Udgivet af Baptistkirken i Danmark. Nummer 7 2011 158. årgang

SULT. baptist.dk. Udgivet af Baptistkirken i Danmark. Nummer 7 2011 158. årgang baptist.dk Nummer 7 2011 158. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 7 SULT Plads til uanmeldte gæster Det er ikke hos alle familier, at hjemmet er forbeholdt den nære familie. Malene Skovgaard er vokset

Læs mere

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER 03 inspiration nærvær holdning 13. februar 2015 Årgang 115 Ejendomsvurdering Det kan være af afgørende betydning at få sin ejendom vurderet. Man går og venter på, hvad resultatet bliver. Hvis man er i

Læs mere

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 cellehåndbog indholdsfortegnelse Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5 Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 Cellegruppelederen... 12 Cellegruppeaftenerne... 15 Facilitering...

Læs mere

Nr. 6 2010 157. årgang. Jesus: [ ] Ann Lund Wahlberg

Nr. 6 2010 157. årgang. Jesus: [ ] Ann Lund Wahlberg Nr. 6 2010 157. årgang Jesus: [ ] Ann Lund Wahlberg Ros til ledelsen i BaptistKirken:»I gør os trygge«[ ] Lone Møller-Hansen [ ] Peter Klarskov Der var opbakning og ros til ledelsen på BaptistKirkens Landskonference

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT Nyt Livs kontor: Postboks 57, 9330 Dronninglund Tlf.: 9884 4384 E-mail: nyt.liv@fiberpost.dk Nyt Livs kasserer:

Læs mere

K!et magasin om det med k kfum-spejderne i danmark 2010

K!et magasin om det med k kfum-spejderne i danmark 2010 K!et magasin om det med k kfum-spejderne i danmark 2010 de svære spørgsmål Mød gadepræsten og imamen fra hospitalet god dialog? Spørg hvis der er noget du undrer dig over Test dig selv: Er du fresh, fri

Læs mere

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Kirkeskure er en af mange muligheder, som omtales i dette nummer 5DECEMBER 2001 1 Valby Tingsted

Læs mere

Center for Træning og Udvikling (CTU)

Center for Træning og Udvikling (CTU) Januar Februar Marts Center for Træning og Udvikling (CTU) Noget på Hjertet CTU Ådalen Lederen Skrevet af Henrik Skov Vinteren er over os, med korte dage, lange aftener og nætter. Det kan være temmelig

Læs mere

Nr. 8 juli 2006 153. årgang

Nr. 8 juli 2006 153. årgang Tør vi tale om at give?? Nr. 8 juli 2006 153. årgang Stine Frandsen Mission skal være dét, der styrer os På trods af et budgetteret underskud på 180.000 kr. lykkedes det Bethelkirken at komme ud af regnskabsåret

Læs mere