Vuggestuen Skydebanevej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vuggestuen Skydebanevej"

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE HVEM ER VI?...5 HVAD FÅR FORÆLDRE TIL AT VÆLGE VUGGESTUEN SKYDEBANEVEJ:...6 PROFESSIONELT PERSONALE:...6 PÅ BØRNENES PRÆMISSER:...6 LYS, LUFT I GRØNNE OMGIVELSER:...6 ERNÆRINGSRIGTIG MAD:...6 LÆRINGS RUM:...7 TEMA: BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING...8 TEMA: SPROG...9 TEMA: SOCIALE KOMPETENCER...10 TEMA: KROP OG BEVÆGELSE...11 TEMA: NATUREN OG NATURFÆNOMENER...12 TEMA: KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER...13 PÆDAGOGISKE RETNINGSLINJER:...14 Omsorg:...14 Leg:...14 Traditioner:...15 Det er vigtigt for os:...15 FREMTIDEN:...16 MODTAGELSE AF NYE BØRN...18 MODTAGELSE AF BØRN I HVERDAGEN:...20 BØRN MED SÆRLIGE BEHOV:...21 LEG:...22 UDELIV:...23 MUSIK:...24 SPISEVANER:...25 MADEN:...26 Kostpolitik:...27 AKTIVITETER Måned:...29 Børn:...29 Forældre:...29 Personale:...29 BUDGET-ANVENDELSE:...32 ØNSKESEDDEL:...32 Perspektivplan

2 SAMARBEJDET VUGGESTUEN/ FORÆLDREBESTYRELSEN/FORÆLDRENE:...33 FORÆLDREBESTYRELSEN:...34 BESTYRELSESSAMMENSÆTNING ÅR PÆDAGOGISK SAMARBEJDE:...36 LOKALT SAMARBEJDE:...37 FYSISKE FORHOLD:...38 ÅBNINGSTIDER:...39 Vi holder lukket:...39 FORÆLDREBETALING:...40 PERSONALESAMMENSÆTNING:...41 Krummerne:...41 Bamserne:...41 Nuserne;...41 Radiserne:...41 Køkken:...41 Rengøring:...41 Perspektivplan

3 HVEM ER VI? Vuggestuen er Aalborg Kommunes ældste vuggestue. Vuggestuen kunne i 1996 fejre 50 års fødselsdag. I et tidligere vandrehjem på Kastetvej, indviede Aalborg Kommune vuggestuen i en toetages bygning, den 22. august Normeringen var dengang 50 børn, senere i 1990 blev normeringen udvidet til 53 børn, p.g.a. arbejdstidsnedsættelse. Efter indflytningen i ny bygning den 27. september 1995 modtog vuggestuen 40 børn, dette er nu ændret fra 1. november 2001, til at vi har 44 børn. Børnene har deres hjemmebase på 4 stuer: Vuggestuens adresse er: Krummerne Bamserne Nuserne Radiserne Vuggestuen Skydebanevej Skydebanevej 4 A 9000 Aalborg Tlf Mail adresse Perspektivplan 5

4 HVAD FÅR FORÆLDRE TIL AT VÆLGE VUGGESTUEN SKYDEBANEVEJ: PROFESSIONELT PERSONALE: Aktiverer og udfordrer, men på barnets præmisser. Der tages udgangspunkt i det enkelte barns behov. Fleksibilitet og samarbejde på tværs af stuerne. Altid flere voksne til rådighed/til stede. Fleksibel åbningstid. Der lægges op til åben dialog mellem personale og forældre. PÅ BØRNENES PRÆMISSER: Gode fysiske rammer, der giver mulighed for selv at vælge. Aktiviteter og udfordringer, der udvikler og inspirerer. Faste daglige rutiner, der giver trygge børn og forældre. LYS, LUFT I GRØNNE OMGIVELSER: Børnene er ude hver dag. Sover ude så længe som muligt. Legeplads med gemmesteder. Tæt ved skov og fjord ERNÆRINGSRIGTIG MAD: Hjemmelavet økologisk mad af god kvalitet. Rene råvarer økologisk. Variation med udgangspunkt i årstiden 6 Perspektivplan

5 Den 1. august 2004, trådte loven om pædagogiske læreplaner i daginstitutioner i kraft. I vuggestuen er der på denne baggrund udarbejde læreplaner for børn fra 0 år til børnehavealder, som giver mulighed for udvikling og læring. Den pædagogiske læreplan skal med udgangspunkt i børnene, beskrive vuggestuens arbejde med mål for læring og indeholde pædagogiske beskrivelser af relevante mål for hvilke kompetencer den pædagogiske læring i vuggestuen skal lede frem imod. En beskrivelse af læring i dagligdags aktiviteter, hvor børnene lærer af det de ser, hører, mærker og oplever selv, eller sammen med andre. LÆRINGS RUM: Læring for barnet/børnene er en social proces, der foregår i samspil med andre og den sammenhæng læringen foregår i har betydning for resultatet. En sammenhæng hvor de voksne som omgås barnet skaber betingelserne for udviklingsprocessen. Kroppen og legen er central for barnets læring. Barnets læring er knyttet til kroppen og brugen af denne, det er gennem kroppen at barnet bevidstgøres og erkender sig selv og omverden. Når barnet føler sig tryg og får omsorg sker der udvikling og læring i barnets eget tempo. Det afgørende for at erhverve legekompetencer er deltagelse i legen og det at barnet bevæger sig fra at kigge på, til selv at være deltager i legen. Når barnet begriber verden på nye måder, finder nye måder at agere på og bliver en person i relation til den verden barnet er en del af, indebærer det at vi voksne må begribe og handle i forhold til barnet på nye måder (nærmeste udviklingszone). Citat: Jeg hører og glemmer Jeg ser og husker Jeg gør og forstår Nedenfor følger skema med delmål inden for følgende temaer: Barnets alsidige personlighedsudvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Perspektivplan 7

6 Tage temaet op på stuemøde to gange om året. Beskrive i dagbogen hvordan vi gør/ hvad vi siger, hvad vi oplever børnene gør og lærer. Foto med tekst under, der illustrerer barnets læring. Vuggestuen Skydebanevej TEMA: BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Mål Metode Succeskriterium Opfølgning/ Dokumentation Vi vil Ved at Styrke børnene i at kunne mærke sig selv, have samspil med andre børn og sige til og fra. Sætte ord på følelsesudtryk og støtte børnene i at formulere hvad de vil have og hvad de ikke vil have. Når børnene er bevidste om sig selv, kan give udtryk for, hvad de vil/ ikke vil og kan give fra sig og tage imod. Perspektivplan 8

7 Foto med tekst under, der illustrerer barnets læring. TEMA: SPROG Vi vil Mål Vuggestuen Skydebanevej Ved at Metode Succeskriterium Opfølgning/ Dokumentation Styrke børnenes evne til at udtrykke sig verbalt og nonverbalt Sætte ord på børnenes og egne initiativer. Når børnene kan gøre sig forståelige for andre med ord, fagter og mimik k. Tage temaet op på stuemøde to gange om året. Beskrive i dagbogen, når vi hører og ser børnene udtrykke sig og blive forstået. Perspektivplan 9

8 Tage temaet op på stuemøder to gange om året. Beskrive i dagbogen, hvordan vi ser børnenes deltagelse, engagement og læring. Foto med tekst under, der illustrerer barnets læring. Vuggestuen Skydebanevej TEMA: SOCIALE KOMPETENCER Mål Metode Succeskriterium Opfølgning/ Dokumentation Vi vil Ved at Støtte børnene i at indgå i fællesskaber. Vi holder samlinger i små og store grupper og synger sanglege Når børnene deltager aktivt, viser glæde og interesse for at være sammen med andre. 10 Perspektivplan

9 Tage temaet op på stuemøde to gange om året. Beskrive i dagbogen, når vi oplever børnene lærer noget nyt, bruger sange og fagter. Foto med tekst under, der illustrerer barnets læring. Vuggestuen Skydebanevej TEMA: KROP OG BEVÆGELSE Mål Metode Succeskriterium Opfølgning/ Dokumentation Vi vil Ved at Styrke børnenes kropsbevidsthed Benævne hvad børnene gør med kroppen, synge sange, hvor vi bruger og benævner kroppens dele. Når børnene kender kroppens dele, kan vise hvor de er og eksperimenterer med, hvad kroppen kan bruges til/ hvad de kan. (rulle, kravle, gå, løbe, hoppe, klappe.) Perspektivplan 11

10 Tage temaet op på stuemøde to gange om året. Beskrive i dagbogen, om børnenes naturoplevelser, det de ser og bliver optaget af. Foto med tekst under, der illustrerer barnets læring. Vuggestuen Skydebanevej TEMA: NATUREN OG NATURFÆNOMENER Mål Metode Succeskriterium Opfølgning/ Dokumentation Vi vil Ved at Give børnene mulighed for at få kendskab til- og passe på naturen Være ude hver dag, gå ture i naturen i små grupper og snakke om det børnene ser. Når børnene viser glæde ved at være ude, undersøger naturens fænomener og stiller spørgsmål. 12 Perspektivplan

11 Tage temaet op på stuemøde to gange om året. Beskrive i dagbogen, hvordan børnene bruger det de oplever gennem vores traditioner, teaterture, historier vi læser eller fortæller. Foto med tekst under, der illustrerer barnets læring. Vuggestuen Skydebanevej TEMA: KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER Mål Metode Succeskriterium Opfølgning/ Dokumentation Vi vil Ved at Give børnene kendskab til forskellige kulturelle udtryksformer og værdier. Lege eller se teater, læse bøger, børnene deltager i vores årlige traditioner som fastelavn, fest i Vest, påske og julearrangementer. Når barnet inspireres til at bruge ideer fra traditioner, teater, sange eller historier i deres lege. Perspektivplan 13

12 PÆDAGOGISKE RETNINGSLINJER: Udgangspunktet er at alle er unikke, hvilket medfører en forskellighed, som vi anser for at være en styrke og ikke en begrænsning. Vi ser barnet som et selvstændigt individ, som vi møder med positive forventninger og respekt. Kun gennem forståelse, imødekommenhed, åbenhed og trygge forhold omkring børnenes aktuelle behov, kan vi skabe mulighed for den bedste udvikling. Igangsættende, inspirerende, fleksible og nærværende voksne som kan stille krav, men også acceptere at blive krævet noget af, er nødvendige for at skabe så åbent et miljø som muligt. Forældre til børn i vuggestuen vil opleve at vi både har læring igennem strukturerede og ustrukturerede aktiviteter. Der kan i perioder være brug for mere voksenstyring end i andre perioder, men vi er meget opmærksomme på igen at nedtrappe styringen. De voksne er vejledende og giver børnene tid til at eksperimentere og prøve sig frem. Vi har et mål, men er forskellige voksne og børnegrupper på de 4 stuer, derfor kan forældrene opleve at det der lige nu er læring for nogle børn ikke nødvendigvis er læring for alle børn i vuggestuen Man kan sige at vi som voksne giver børnene smagsoplevelser, ved at vi henholdsvis går foran, indtil barnet har fået smag for det at lære om noget hvorefter den voksne går ved siden af dvs tilpasse den støtte som barnet har brug for, når barnet kan selv, befinder den voksne sig bag barnet Det kan også beskrives som stilladsarbejde at skabe læring for barnet i nærmeste udviklingszone (Vygotsky), dvs at tilpasse den støtte barnet har brug for, til at klare noget nyt og med det som udgangspunkt at barnet kan klare det på egen hånd senere. Vi kan som voksne udgøre stilladser på flere måder, feks. ved vores tilstedeværelse, ved verbal guidning, ved verbal benævnelse for derefter at flytte stilladset til nye behov Omsorg: Vi er en personalegruppe for hvem omsorg, tillid og nærvær for børnene er vigtig.. Børnene tilbringer ofte lang tid i institutioner og de har krav på at blive set af engagerede voksne. Vi prioriterer at støtte og vejlede det enkelte barn eller en bestemt gruppe højere, end at alle børn skal have samme oplevelse på samme tid. Derfor tager vi os tid til børnene og giver dem det samvær, de har behov for således at der kan ske udvikling og læring, f.eks. knus - kram - at være på skødet - en snak - læse/se i bøger - gå ture - indgå i børnenes leg. Leg: Vi har stor respekt for barnets udvikling og læring, og ser legen som en selvstændig funktion med meget stor værdi. Det er bl.a. igennem legen at børnene tilegner sig viden, sprog, sociale færdigheder og erfaring. Derfor er der i vuggestuen rum til at lege og udfolde sig fysisk ude og inde. Perspektivplan 14

13 Derfor er der i vuggestuen rum til at lege og udfolde sig fysisk ude og inde. Traditioner: Der er året igennem faste traditioner der er vigtige for vuggestuens børn og personale at fastholde (se aktivitetskalender og velkomstfolder). Det er vigtigt for os: At børnene har en god og tryg hverdag uden stress. At børnene får selvværd og mulighed for at udvikle sig til aktive og selvstændige mennesker. At børnene har mulighed for at udvikle social bevidsthed. At børnene ser gode voksenmodeller. Perspektivplan 15

14 FREMTIDEN: Fokus 2007: Kompetenceudvikling/Marte Meo. For at sikre kompetenceudvikling i vuggestuen vil vi fortsætte vores rigtig gode arbejde med Marte Meo metoden. Marte Meo betyder ved egen kraft og er en metode baseret på videooptagelser fra dagligdagen i vuggestuen. Marte Meo metoden tager altid udgangspunkt i den enkeltes kompetencer, derfor arbejder vi videre med at implementerer metoden i personalegruppen, således at metoden i højere grad anvendes i dagligdagen som en integreret del hos den enkelte. Metoden er med til at styrke udviklingen og kvaliteten af det daglige arbejde. Vi vil fortsat skabe rum, til kollegial respons ved så mange personalemøder som muligt. Organisering. Vi vil også i 2007 have fokus på at børnene udvikles igennem det de selv kan, ved at vi sætter fokus på organisering af vores pædagogiske arbejde, således at der bliver skabt nogle gode og berigende rammer for læring. Det vil vi bla. ved så ofte det er mulig, at være i mindre grupper. Vi vil i år skabe gode betingelser for at personale får rum og mulighed for didaktiske overvejelser, ved at se på vores struktur og organisering af vores møder. Se på hvilke møder vi har brug for og hvilket indhold møderne skal have. Dokumentation/Evaluering. Vi vil arbejde med dokumentation, såvel den praktiske som den pædagogiske dokumentation. Vivil målrette vores dokumentation i forhold til de seks læringstemaer, med fokus på børnenes sprogudvikling. Gennem dokumentation vil vi formidle de daglige aktiviteter for såvel forældre som personalet. Dokumentationen vil også være til glæde for børnene, da den giver børnene mulighed for at huske. Til brug for dokumentation har vi følgende muligheder, brug af digitalt kamera, diktafon, iagttagelsesmetoder og videooptagelser Vi vil 2 gange i løbet af året, på den enkelte stue (stuemøde/personalemøde) evaluere delmålene, for at følge op på om læreprocesserne leder frem til de opstillede mål. Derfor er det en nødvendig forudsætning at der er tid til at planlægge og reflektere over såvel teoretiske begrundelser samt udførsel af pædagogisk praksis. Vi vil derfor i løbet af året se at få skabt tiden, ved at diskutere vores mødestruktur. 16 Perspektivplan

15 Værdier. Vi vil fortsat arbejde med at integrere og arbejde med det fælles værdi sæt for Familie og beskæftigelsesforvaltninmgen, som består af 4 hovedpunkter, professionalisme, kompetenceudvikling, engagement og samarbejde/respekt. Værdierne er integreret i perspektivplanen, men for at sikre en fortsat udvikling, vil de være en naturlig del af medarbejder- og udviklingssamtalerne. Nedbringelse af sygefravær: Vi følger op på sygefastholdelsespolitikken med samtaler for syge medarbejder. Vi må konstatere at arbejdspresset for medarbejderne er blevet større de seneste år, vi må holde øje med om fravær kan skyldes arbejdsbetinget vilkår f. eks. ved at se på ændringer i organisering af vores arbejde Perspektivplan 17

16 MODTAGELSE AF NYE BØRN: VI VIL FORDI VED AT Have en god og vellykket modtagelse. Det skaber tryghed, tillid og knytter bånd. Forældrene får den tid de har brug for, til at fortælle, hvordan de ser deres barn, hvordan er barnets dagsrytme samt andre oplysninger som forældrene finder relevant. Pædagogerne fortæller om vuggestuens hverdag. For at opnå en velfungerende vuggestue, er det væsentlig at både personale og forældre er engagerede. Det er naturligvis pædagogernes opgave at sikre, at kontakten er til stede. Der udsendes et velkomstbrev og en folder til barnet fra den enkelte stue, inden barnet begynder. Forældrene får udleveret Barnets bog når barnet begynder i vuggestue. En bog som handler om det enkelte barn og dets familie, så vi kan lære Jer og Jeres barn rigtig godt at kende. Bogen vil blive brugt til barnets oplevelser gennem hele vuggestueperioden, både af vuggestuens personale, men også gerne af Jer som forældre. Børnene har generelt megen glæde af bogen og den vil ofte blive brugt. Via bogen kan barnet opnå tryghed f.eks. når barnet savner mor/far er det rart at kunne finde billeder fra hjemmet. Vi ser bogen som en mulighed for at bygge mellem hjem og vuggestuen. Barnet får en kontaktperson når han/hun begynder i vuggestuen. At forældre - barn og pædagog har nogle samtaler inden tiden i vuggestuen begynder. Samtalerne skal bruges til at skabe tryghed mellem parterne og til at knytte bånd. Vi har stor forståelse for hvilken omvæltning i barnets og forældrenes liv, en institutionsstart er, det er derfor af stor vigtighed, at der er tid til en god og vellykket modtagelsesfase. Vores erfaring siger, at det er af stor vigtighed at have en nogenlunde fast procedure for, hvordan barnets første tid i vuggestuen skal forløbe, idet barnet skal lære en ny sikker base at kende. For at vuggestuen kan udgøre denne base, skal kontaktperson og barn have mulighed for at lære hinanden at kende. Der skal dog understreges, at der altid tages individuelle hensyn i forhold til det enkelte barn. Første dag: Barnet og forældre er sammen på vuggestuen om formiddagen fra kl til Personalet forsøger stille og roligt at få kontakt med barnet. Anden dag: Som første dag. 18 Perspektivplan

17 Tredje dag: Forældrene går en lille tur om formiddagen, så personalet kan se hvordan barnet reagerer på, at de går. Hvis det går fint, spiser barn og forældre mad sammen med de andre børn på stuen. Fjerde dag: Som tredje dag. Men med mulighed for at barnet bliver puttet af personalet uden forældrenes deltagelse. Femte dag: Barnet afleveres og hentes af forældrene, som var det en normal dag, hvor forældrene er på arbejde. Der holdes en forældresamtale efter at barnet har været i vuggestuen i 3 måneder. Kort tid før barnet skal begynde i børnehave, får forældrene ligeledes tilbudt en samtale. Herud over afholdes der forældresamtaler efter behov, d.v.s. at hvis I som forældre ønsker en samtale, er I til enhver tid velkommen til at aftale dette med personalet på stuen. Den daglige kontakt prioriteres højt. Vi ved, at forældre kan være bekymrede, vi vil give forældrene lov til at snakke, ved at lytte og forstå. Vi vil hjælpe med at få sagt farvel ved adskillelsen, som er vigtig at forældrene tager ansvar for. Forældrene bliver opfordret til at ringe i vuggestuen i løbet af dagen, hvis man har behov/interesse eller er bekymret for barnet. Personalet er imødekommende og respekterer de enkelte forældre og deres meninger Perspektivplan 19

18 MODTAGELSE AF BØRN I HVERDAGEN: VI VIL FORDI VED AT Skabe tryghed i hverdagen. Tryghed er en forudsætning for barnets udvikling. Den daglige modtagelse gøres tryg og tillidsvækkende, ved at vi møder barnet med omsorg, nærvær, varme og åbenhed. Når du/i bringer Jeres barn i vuggestuen, er det vigtigt for os at tale med Jer. Vi lægger vægt på, at barnet bliver afleveret på en positiv måde, d.v.s. en snak om hvordan barnet har haft det, siden vi så Jer sidst. Beskeder om barnet gives til de voksne fra barnets stue, såfremt de er på arbejde når barnet afleveres/hentes. Eks. hvordan har Jeres barn spist, sovet, haft det eller andre små oplevelser, som kan være af betydning for barnets dag, og at vi som voksne kan forstå betydningen af snakken, hvis barnet forsøger at fortælle om en oplevelse i løbet af dagen, (for at skabe sammenhæng imellem de to verdener hjem og vuggestue). Vi tilstræber at vinke farvel med en voksen fra barnets stue, da det skaber tilhørsforhold for resten af dagen. Det er vigtigt, at børnene ser forældrene gå - får sagt farvel og goddag. Vores erfaringer siger at det er vigtigt at forældrene tager ansvaret for at sige farvel. Barnet skal ikke selv tage initiativ. Når forældrene tager ansvar, er positive og trygge ved afleveringen, mærker barnet dette og afskeden gøres hermed lettere. Vores erfaringer siger, at mange voksne kan skabe uro/utryghed for de mindste børn, derfor henstiller vi til, når forældrene afleverer/henter barnet, at af - og påklædning foregår i garderoben. Når barnet bliver hentet i vuggestuen, tilstræber vi, at de personer som er tilbage i institutionen ved, hvordan Jeres barn har haft det i løbet af dagen. Vi har på hver stue en opslagstavle med Jeres børns sove tider, hvad børnene har spist, hvad de har oplevet, f.eks. været på tur, på legepladen el. lign. I opfordres til at kigge herpå. Det er vigtigt, at barnet får sagt farvel til de personer, der er tilbage i vuggestuen - og vi ses i morgen. 20 Perspektivplan

19 BØRN MED SÆRLIGE BEHOV: VI VIL FORDI VED AT Arbejde med barnet i mindre grupper for at skabe overskuelighed Vi vil styrke barnets mulighed for læring og udvikling Anvende Marte Meo principperne, ved at tage udgangspunkt i barnets ressourcer og relationer mellem barn og voksen. Ved at udarbejde handleplaner til styrkelse at barnets udvikling I vuggestuen møder vi børn med særlige behov, dvs. børn der af forskellige årsager har brug for ekstra opmærksomhed og kontakt. Det kan f.eks. være børn der har oplevet at forældre bliver skilt, mister en nær relation, har fået et nyt familiemedlem, handicappede børn eller børn med en anden nationalitet. Det er vigtigt at vi som voksne møder disse børn, med indlevelse og forståelse og at vi giver dem ekstra omsorg og opmærksomhed, da det er relationen mellem barn og voksen, der er forudsætning for læring og udvikling. For at støtte barnet med særlige behov, mener vi det er vigtigt at tage udgangspunkt i barnets egne ressourcer. Det kan vi bla. gøre med Marte Meo metoden. Marte Meo betyder ved egen kraft og er en metode baseret på videooptagelser fra dagligdagen i vuggestuen. Marte Meo metoden er udviklet af hollænderen Maria Arts og har været anvendt i Danmark siden Det er en metode til at styrke relationer og kommunikationer mellem børn og voksne, ligesom metoden styrker barnets sociale kompetencer. Marte Meo tager udgangspunkt i de ressourcer, der i forvejen er til stede hos personerne. Videooptagelser og analyse af samspil fra dagligdagen gør det muligt at få øje på det enkelte barns kompetencer, og herfra kan der sættes nye mål for udvikling/læring og samspil. Personalet i vuggestuen støtter og hjælper hinanden, men vi har også mulighed for at kontakte/hente råd og vejledning ved konkrete problematikker hos f.eks. Tværfaglig Team - Børneterapeuterne eller Talepædagog. Når der i sådanne tilfælde samarbejdes, vil det enkelte barn være anonymt. Er barnet ikke anonymt, vil I som forældre altid være med i samarbejdet. Som forældre er det også muligt selv at kontakte Det Tværfaglige Team og Talepædagog. Et barn kan måske have brug for mere omsorg og støtte, end det er muligt i vuggestuen, i disse situationer vil vuggestuen skrive en underretning. Her vil samarbejdet altid foregå i tæt samarbejde med Jer som forældre, således at I har kendskab til hvad der sker omkring Jeres barn. Hvis I som forældre er bekymret for Jeres barn, har I altid mulighed for at få en snak med primærpædagogen, der i hverdagen skaber den nære og tætte relation til Jeres barn og Jer som familie. Perspektivplan 21

20 LEG: VI VIL FORDI VED AT Skabe rum og tid for leg Legen skaber mulighed for udvikling, trivsel og sociale relationer Støtte børnene i deres leg Legen har en stor betydning for en sund personlighedsudvikling. Leg er det redskab, hvormed barnet lærer noget om sig selv og om sine omgivelser, legen giver barnet oplevelser og stimulerer. I legen udvikles børnenes måde at forholde sig til hinanden på. Børnene bruger f.eks. legen til at knytte venskaber, til at udvikle identitet og afprøve forskellige roller, til at udvikle motoriske færdigheder og til at bearbejde konflikter. De erfaringer vi har fra dagligdagen i vuggestuen om leg er, at de mindre børn ofte leger parallel leg, mens de større leger rollelege. Eks. parallelleg: to børn eller flere står og leger med lego de taler ikke sammen men legen er den samme. At lege er en måde at forstå og at beherske forskellige sider ved verdenen. Børnene lever sig ind i roller, som de ser andre har og de udvikler deres fantasi og kreativitet ved at sætte de nære ting ind i stedet. F.eks. sætter de en række stole op, og børnene kører af sted i en bus. Igennem rolle legen afprøver børnene forskellige måder at forholde sig til hinanden på. Rollelege foregår i større eller mindre grupper men også alene. Når den vilde leg er i gang, bruger børnene deres krop. Vi har møbler i vuggestuen som børnene må hoppe/springe i, deres motorik udvikles ved brug af kroppen, gennem de vilde lege. Når kroppen får lov at udfolde sig, udvikles børnene intellektuelt. Børnene har brug for at lege. Vi forsøger at værne om legen ved at give børnene tiden til lange, ubrudte legeforløb, så legene kan udvikles. Det kan dog i praksis være svært at udføre, da dagen i vuggestuen har mange brud, spise, bleskift, sove og spise igen. Børnene har brug for at lege uden at blive overvåget og uden snærende regler. Via vores accept og støtte, viser vi børnene tillid og det er befordrende for deres leg. Vores erfaring er, at det er vigtigt at vi som voksne opholder os på gulvet, i børnehøjde det skaber ro og tryghed omkring børnene såvel store som små, og hvor vi kan træde ind i legen når børnene har brug for det, hvad enten det er med rekvisitter de mangler eller en som skal agere baby. Det er ligeledes vigtigt at vi som voksne er til stede ved konflikter børnene imellem, for at se eller hjælpe med at få konflikten løst på en for barnet positiv måde, evt. ved at gå ind og sætte ord på for børnene. Vi er med til at udvikle børnenes humoristiske sans ved at lave sjov med dem. 22 Perspektivplan

21 UDELIV: VI VIL FORDI VED AT Gerne at børnene får frisk luft hver dag Ude liv skaber rum og oplevelser Være på lege pladsen eller på gå ture i nærmiljøet Vi ønsker at børnene skal opleve de forskellige årstider i alt slags vejr. Vi mener det er vigtigt at børnene oplever og undersøger naturen på tæt hold og derigennem får kendskab/omsorg til dyr f.eks. snegle - larver - mariehøne - orme o.s.v.. Vi har en naturpatrulje for de 2½-årige børn fra hele vuggestuen, der sammen med en voksen fra hver stue går ud og oplever naturen 1. dag ugentlig i maj og juni. Vi har mulighed for at stoppe op og prioritere om turen skal være kort eller lang, alt efter hvad børnene bliver optaget af. Vi vægter højere at børnene går en lille tur, frem for længere ture i klapvogn, ved at gå udvikler børnene motoriske færdigheder. I perioder vælger vi kun at have lidt eller intet legetøj på legepladsen, f.eks. sandkasseting, da vi oplever at det er medvirkende til at nedsætte konflikter om legetøj, samt udvikle/stimulere børnenes kreative fantasi. I kan som forældre, opleve at ikke alle børn er ude hver dag, idet vi forsøger at undgå for mange afbrydelser i leg/aktiviteterne. Perspektivplan 23

22 MUSIK: VI VIL FORDI VED AT Give børnene mulighed for at udtrykke sig med sang og musik Musik styrker børns udvikling Synge med børnene dagligt Musik og bevægelse har betydning for børns positive udvikling, hvor der skabes mulighed for at støtte og stimulere den motoriske udvikling og styrke barnets sprogudvikling og begrebsdannelse. Børnene lærer at være sociale, at koncentrere sig, noget om deres krop og om at kunne orientere sig i et rum. Vi synger daglig med børnene på stuerne, her opfordrer børnene ofte os til at synge sange som de kender. Vi vælger i 2007 ikke at have musikpædagog i vuggestuen, men i stedet bevægelse/motorik for de største børn i samarbejde med børn/voksne fra Daginstitutionen Vesterkær og Vuggestuen Globussen i salen på Fritidscenter Vesterkær. Derfor samles vi hver onsdag formiddag alle (børn voksne)i fællesrummet, hvor der synges og laves bevægelse. En voksen fra en af stuerne har for 1 måned af gangen, ansvaret for at styre forløbet, de andre voksne viser gejsten og lysten til at synge og bevæge sig, samtidig med at børnene støttes. 24 Perspektivplan

23 SPISEVANER: VI VIL FORDI VED AT Give børnene en god oplevelse ved at være sammen når vi spiser Det styrker det sociale samvær og det giver gode oplevelser Tage individuelle hensyn til barnet Vores børn har brug for en god og varieret mad, en hyggelig og rar stemning, respekt om deres mad og spisevaner. De voksne er vejledende og giver børnene tid til at eksperimentere og prøve sig frem. Vi hjælper barnet med det barnet ikke kan selv eller beder om hjælp til. Det er OK at spilde, når man øver sig. Vi har klude med ind til bordet, så barnet selv kan eller få hjælp til at tørre op Når vi skal spise, må de store børn gerne gå med i køkkenet (kigge fra rapoen). De store børn kan i perioder hjælper med at dække bord. Ved bordet sørger vi for, at der er en god og rar stemning og der hyggesnakkes. Vi respekterer når børnene ikke vil spise maden, men prøver at motivere til at smage. Nogle børn vil gerne have samme pålæg på alle madder, hvilket er i orden, dog spørger vi dem om de ikke har lyst til at smage f.eks. den dejlige humus. Børnenes smagsløg og vaner ændrer sig. Noget kan de lide som små og andet som større, og noget spiser de absolut ikke. Børnene øser selv noget af den varme mad op på tallerkenen. Hvis de skal have hjælp, får de det. Med den varme mad er det især vigtigt for dem at vide, hvad maden består af. Derfor vil de helst have, at risen/kartoflerne ligger et sted på deres tallerken, kødet et andet sted og grønsagerne hver for sig et tredje og fjerde sted. Når det enkelte barn er færdig med at spise, opfordrer vi de største børn til at vente på hinanden inden de forlader bordet. Vi passer på, at de små ikke sidder med bøjle på trip-trap stolen for længe, idet det forhindrer børnene i selv at kravle op og ned samt deres naturlige bevægelser i siddende stilling. Perspektivplan 25

24 MADEN: VI VIL FORDI VED AT Prioriterer brugen af friske økologiske/danske råvarer højt. Det er vigtigt at børnene får en varieret kost, således at deres behov for næringsstoffer dækkes. Præsentere børnene for forskellig mad Vi prioriterer friske råvarer meget højt, såsom årstidens grønsager, frisk frugt, friske fisk og hjemmebagt brød. Til spædbørn laves der mos af frisk frugt og grød af kornprodukter, ikke færdigkøbte blandinger. Kosten tilrettelægges således, at børnene præsenteres for meget forskellig mad, det kan være indmad, fisk, grød, suppe, magert kød og fjerkræ. Maden tilberedes på forskellig vis. Fisk kan være fiskefrikadeller, fisk i fad eller fiskefilet. Kød serveres f.eks. som frikadeller, farsbrød, gryderet e. lign. Tilbehør kan være pasta, ris, kartofler, grønsager. Maden serveres i skåle og på fade, så børnene selv kan tage maden og for at maden skal se indbydende ud. Der er naturligvis ligeså mange holdninger til mad, som der er mennesker, men ved at vi voksne omtaler maden positivt, kan vi medvirke til at børnene får lyst til at smage på den mad der serveres og der igennem får en sund og varieret kost. Det er en selvfølge, at køkkenet og servicet holdes rent. Vuggestuens køkken bliver to gange årligt kontrolleret af Fødevareregion Nordjylland. 26 Perspektivplan

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 12 Side 2 af 12 Kære Velkommen til Frøgårdens Vuggestue. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg

Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg Forord Eventyrhuset vil gerne give dit barn en god hverdag med velvære, trivsel, udvikling og en god opvækst med sunde kostvaner. Det er vigtigt med en sund kost,

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE FORORD Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave) Information om hverdagen, indsatsområder

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

Hverdagen i dit barns daginstitution

Hverdagen i dit barns daginstitution Hverdagen i dit barns daginstitution 2 Indhold Hverdagen i dit barns daginstitution... 1 Hvad er en daginstitution?... 3 Derfor er det vigtigt at gå i daginstitution... 3 Hverdagen i daginstitutionen...

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Falkonergården

Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Falkonergården Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Falkonergården For at fremme sunde kost- og motionsvaner og undgå overvægt allerede i børnealderen har forældre og personale udarbejdet følgende mad- og måltidspolitik,

Læs mere

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Indholdsfortegnelse: Præsentation af Nøddehøj Børnehus Vision og værdigrundlag Læreplanstemaerne: Personlig alsidig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og

Læs mere

Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden

Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden Denne kostpolitik er udarbejdet af personalet, og godkendt af forældrebestyrelsen. Vi håber, at kostpolitikken vil være til gavn og inspiration. Formålet med

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Forord Bakkehusets mad- og måltidpolitik er tænkt som et arbejdsredskab for at bevidstgøre børn, forældre og personale i forhold til sunde madvaner og livsstil. Igennem

Læs mere

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk 1 Velkommen til børnehaven Lystruplund Børnehaven og dens historie Børnehaven Lystruplund er opført i 1974

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet Knus hinanden Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet miljø Er energisparende sparer på andre varmeressourcer Kræver ingen speciel opbevaring Kan transporteres toldfrit Forlanger

Læs mere

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave Mariehønen Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave ariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 grs@struer.dk http://mariehonen.struer.dk Velkommen hos os i Mariehønen Når Jeres barn starter

Læs mere

Årshjul for 2013-2014

Årshjul for 2013-2014 Årshjul for 2013-2014 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet udføres

Læs mere

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave.

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave. Kære forældre Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til. Vi glæder os til at modtage jeres barn og til at samarbejde med jer. I prioriterer vi udelivet, legen og den motoriske udvikling højt.

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt:

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt: Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen 2. Teams/ åbningstider / lukkedage samt ferie 3. Praktiske oplysninger 1. Aflevering/afhentning: 2. Mad: 3. Middagssøvn: 4. Tøj: 5. Legeplads: 6. Legetøj: 7. Fødselsdage:

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Alle dagtilbud skal ifølge Dagtilbudsloven udarbejde Pædagogiske Læreplaner, der skal indeholde områderne: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Velkommen til Børnegårdens vuggestue KORREKTUR BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE

Velkommen til Børnegårdens vuggestue KORREKTUR BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE Velkommen til Børnegårdens vuggestue BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE Velkommen Velkommen til Børnegårdens vuggestue. Vi glæder os rigtig meget til at lære jeres barn og jer forældre at kende. Det vil være en ny

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Anemonevej 12, 8410 Rønde Tlf. 87535180 Åbningstider: Mandag Torsdag kl.6.30 17.00 Fredag kl. 6.30 16.00 Leder: Birte Rask Pedersen Med denne pjece vil personalet i Vigen,

Læs mere

Værdigrundlag og læreplan

Værdigrundlag og læreplan Værdigrundlag og læreplan Fuglereden er en integreret institution, hvor vuggestuen og børnehaven blev sammenlagt i august 2010. At slå to institutioner, to personalegrupper, to kulturer og to faglige kontekster

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen. Vuggestuerne

Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen. Vuggestuerne Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen I Skovvangen tilbydes der kost i alle afdelingerne - dog ud fra forskellige principper. I vuggestuen Kornbakken og vuggestuen Århusbo er der

Læs mere

Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn

Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn Kære forældre Vi ønsker alle et godt nytår Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn Tak for Jeres til- og frameldinger til vinterferien. Bedst som vinteren

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik Sundhedspolitik I Småfolkets/ Regnbuens sundhedspolitik kan du læse om institutions politikker vedrørende kost, bevægelse, sygdom, søvn og pauser. For at sikre børnenes sundhed og trivsel er det vigtigt

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Kostpolitik 2014-2016

Kostpolitik 2014-2016 Kostpolitik 2014-2016 Indholdet i denne pjece er drøftet og godkendt af forældrebestyrelsen i Daginstitutionen Kjellerup/Levring i maj 2014. Generelt Daginstitution Kjellerup/Levring ønsker at implementere

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE I Børnehaveklassehuset på Gl. Hasseris Skole, er den anerkendende tilgang af stor værdi for os i det daglige arbejde med, og omkring børnene 1 Det er

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Velkommen i Øster Højst Børnehus

Velkommen i Øster Højst Børnehus Velkommen i Øster Højst Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Øster Højst Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur Læreplan for Hornsyld Idrætsbørnehus 1. august 2004 blev det vedtaget, at alle dagtilbud skal udarbejde læreplaner. Læreplanerne skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Ligeledes skal den

Læs mere

Sundhedspolitik for Regnbuen

Sundhedspolitik for Regnbuen Sundhedspolitik for Regnbuen Børn og unges trivsel og sundhed nu, er vigtig for deres fremtidige sundhed og trivsel. Forskning viser at helbred, trivsel og sundhedsadfærd tidligt i livet er af stor betydning

Læs mere

Velkommen. til Jystrup Vuggestue

Velkommen. til Jystrup Vuggestue Afslutningsvis Er der det mindste I tænker eller undrer jer over, har I spørgsmål eller forslag, opfordres I til at tage en snak med os. I kan altid komme til en af os; der er oftest kaffe på kanden, og

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Velkommen til Nøddeskallen

Velkommen til Nøddeskallen Velkommen til Nøddeskallen Vi håber at I og Jeres barn, bliver glade for at have Jeres daglige gang her i Nøddeskallen. Med denne folder vil vi fortælle, hvad der er vigtigt her i vores vuggestue, og dermed

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Mad- og Måltidspolitik

Mad- og Måltidspolitik Mad- og Måltidspolitik 2014 Idræts og naturbørnehuset Tingvej 3 6535 Branderup J 13-01-2014 2 Mad- og Måltidspolitik 1. Derfor er det vigtigt at vi har en mad- og måltidspolitik. Hvad og hvorfor: - Idræts-

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Påfuglen

Velkommen til Børnehuset Påfuglen Velkommen til Børnehuset Påfuglen Kære Du skal gå på: Velkommen i Påfuglen. Blå stue: Rød stue: Gul stue: Når du starter, er det: som tager imod dig og viser dig rundt. De andre voksne i vuggestuen er:

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Favrskov Kommune Velkommen til Korsholm/Søften. Vi er et dagtilbud som består af 3 daginstitutioner: Børnehaven

Læs mere

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Denne pjece vil indeholde hvorfor og hvordan, vi arbejder med læreplaner, samt de værdier vores arbejde med børnene i Dagplejen Favrskov tager udgangspunkt i. I

Læs mere

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 Velkomstfolder Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 1 Velkommen i Lindehuset Vi vil gerne være et sted hvor alle, uanset færdigheder, kulturbaggrund eller tro føler

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41 BESTYRELSEN. Da børnehaven hører under skolen, har vi fået dispensation til at få to forældrevalgte repræsentanter fra børnehuset med i skolebestyrelsen, som er på valg hvert andet år. KOMMENDE SKOLEBØRN.

Læs mere

Nyhedsbrev for Juni/Juli

Nyhedsbrev for Juni/Juli Nyhedsbrev for Juni/Juli Kære Forældre Så er vi klar til sommer og sol i skrivende stund er der dejligt vejr, så vi håber bare, det må fortsætte. Inden vi er helt klar til at gå på sommerferie, så får

Læs mere

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har Lærerplaner Siden 2004 har der været et lovkrav om, at alle dagtilbud skal udarbejde pædagogiske læreplaner, som forholder sig til seks temaer: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Børnehuset I Børnehuset er der ansat 14 pædagoger og 7 medhjælpere. Vi har i perioder nogle personer i løntilskud. Leder er: Maiken Toftholm Afdelingsleder er: Pia Kammersgaard Vi er en ny

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Edel Liisbergs Børnehave - En selvejende daginstitution med driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Medlem af paraplyorganisationen Menighedernes Daginstitutioner. Adresse: Hjortholms

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

Sammenhæng Baggrund, forudsætninger

Sammenhæng Baggrund, forudsætninger PÆDAGOGISK LÆREPLAN 2014-2016 Skårup Børnehus: Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan i perioden 2014 og 2016 Skårup Børnehus Østerdalen Skårup Børnehus SMTTE på: Alsidig personlig udvikling Dato:

Læs mere

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 Vi glæder os til at give jeres børn en god og tryg skolestart i førskole-gruppen samt skabe et godt og positivt forældresamarbejde med jer. Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 På Særslev-Hårslev

Læs mere

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser:

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser: Åbningstider. Mandag til torsdag fra kl. 14.00-17.00. Fredag fra kl. 14.00-16.00. Mandag til fredag har SFO åben om morgenen fra kl. 6.30-8.00. Udvidet SFO. Fra august er det muligt for elever fra 4. årgang

Læs mere

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem 2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem Nr. 1 Nr. 22 N. W. Gadesvej 1 + 22 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2600 Fredensborg 2015 Velkommen til LUNDELY FRITIDSHJEM Lundely er et stort fritidshjem og en del af

Læs mere

Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik.

Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik. Langhøj Dagtilbud og SFO Bækvej 6,Asp 7600 Struer Tlf: 96848940 Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik. I forbindelse med den stigende interesse og fokus på sundhed og trivsel, skabes indsatser for at

Læs mere

DUS indholdsplan 2011/12

DUS indholdsplan 2011/12 DUS indholdsplan 2011/12 Kongerslev DUS Kongensgade 4 9293 Kongerslev tlf.: 9833 2145 mobil 41281244 email: lgc-kultur@aalborg.dk 1 Kulturelle udtryksformer og værdier: Vi vil viderebringe traditioner

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen Jeres barn skal nu starte i dagpleje hos en af vores kommunale dagplejere. Den tid som barnet skal tilbringe i dagplejen er en forholdsvis stor del af barnets friske og vågne tid.

Læs mere

Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf.9945 4996 E-mail: petra@99454545.dk

Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf.9945 4996 E-mail: petra@99454545.dk Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf.9945 4996 E-mail: petra@99454545.dk 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMSTFOLDER.... 4 BØRNEHUSETS PERSONALE... 4 ÅBNINGSTIDER:... 5 LUKKEDAGE:...

Læs mere

Hyldebo ligger 5 minutters gang fra Gadstrup mose, som er et meget naturskønt område og Ramsømagle-sø med fugletårnet, som ligger i vores nærmiljø.

Hyldebo ligger 5 minutters gang fra Gadstrup mose, som er et meget naturskønt område og Ramsømagle-sø med fugletårnet, som ligger i vores nærmiljø. Velkommen i børnehuset Hyldebo Daginstitutionen Hyldebo Hyldevænget 2-4 Tlf: 46 19 06 19 Prøv også at klikke ind på www.hyldebo.roskilde.dk. Åbningstider: Mandag-torsdag Kl. 6.30-17.10 Fredag Kl. 6.30-16.20

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Mad og måltider i Valhalla Udarbejdet af kostgruppen 2007 Redigeret 2011. Vuggestuen

Mad og måltider i Valhalla Udarbejdet af kostgruppen 2007 Redigeret 2011. Vuggestuen - Mad og måltider i Valhalla Udarbejdet af kostgruppen 2007 Redigeret 2011 Vuggestuen Indledning Denne pjece er en informationsfolder til dig som forældre. Den fortæller om målene for mad og måltider i

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

Velkommen i Snaremosen

Velkommen i Snaremosen Velkommen i Snaremosen I 2015 har vi følgende fokus punkter: Relationer barn-barn og voksen-barn. Aktiviteter it/ipad og udeliv. Børnehaven Snaremosen Snaremosevej 220, 7000 Fredericia. Tlf.: 72 10 54

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK

MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK Buldervang 2009 MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK Måltidet er ikke bare mad Ud over at skulle dække et fysisk behov, er måltidet en social funktion, som vi vægter højt. Vi spiser sund og varieret kost. Vi spiser

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Nyhedsbrev for februar

Nyhedsbrev for februar Nyhedsbrev for februar Kære forældre Jeg vil først og fremmest indlede med, at fortælle hvor glad jeg er for, at være blevet pædagogisk leder i Spirrevippen. Jeg glæder mig over, at se og mærke engagerede

Læs mere

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 -

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? Regnbuen

Læs mere

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone.

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Mødetider: Personalet møder efter et fast uge skema, med rullende fredage over 4 uger. Skemaændringer varsles med 14 dage. Skema udleveres

Læs mere

KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN. Indholdsfortegnelse:

KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN. Indholdsfortegnelse: KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN Indholdsfortegnelse: 1. Formålet med en kostpolitik på Bødkergården 2. Fødevarestyrelsens anbefalinger for kost til børn. 3. Børnenes energi- og væskebehov

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere