Vuggestuen Skydebanevej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vuggestuen Skydebanevej"

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE HVEM ER VI?...5 HVAD FÅR FORÆLDRE TIL AT VÆLGE VUGGESTUEN SKYDEBANEVEJ:...6 PROFESSIONELT PERSONALE:...6 PÅ BØRNENES PRÆMISSER:...6 LYS, LUFT I GRØNNE OMGIVELSER:...6 ERNÆRINGSRIGTIG MAD:...6 LÆRINGS RUM:...7 TEMA: BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING...8 TEMA: SPROG...9 TEMA: SOCIALE KOMPETENCER...10 TEMA: KROP OG BEVÆGELSE...11 TEMA: NATUREN OG NATURFÆNOMENER...12 TEMA: KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER...13 PÆDAGOGISKE RETNINGSLINJER:...14 Omsorg:...14 Leg:...14 Traditioner:...15 Det er vigtigt for os:...15 FREMTIDEN:...16 MODTAGELSE AF NYE BØRN...18 MODTAGELSE AF BØRN I HVERDAGEN:...20 BØRN MED SÆRLIGE BEHOV:...21 LEG:...22 UDELIV:...23 MUSIK:...24 SPISEVANER:...25 MADEN:...26 Kostpolitik:...27 AKTIVITETER Måned:...29 Børn:...29 Forældre:...29 Personale:...29 BUDGET-ANVENDELSE:...32 ØNSKESEDDEL:...32 Perspektivplan

2 SAMARBEJDET VUGGESTUEN/ FORÆLDREBESTYRELSEN/FORÆLDRENE:...33 FORÆLDREBESTYRELSEN:...34 BESTYRELSESSAMMENSÆTNING ÅR PÆDAGOGISK SAMARBEJDE:...36 LOKALT SAMARBEJDE:...37 FYSISKE FORHOLD:...38 ÅBNINGSTIDER:...39 Vi holder lukket:...39 FORÆLDREBETALING:...40 PERSONALESAMMENSÆTNING:...41 Krummerne:...41 Bamserne:...41 Nuserne;...41 Radiserne:...41 Køkken:...41 Rengøring:...41 Perspektivplan

3 HVEM ER VI? Vuggestuen er Aalborg Kommunes ældste vuggestue. Vuggestuen kunne i 1996 fejre 50 års fødselsdag. I et tidligere vandrehjem på Kastetvej, indviede Aalborg Kommune vuggestuen i en toetages bygning, den 22. august Normeringen var dengang 50 børn, senere i 1990 blev normeringen udvidet til 53 børn, p.g.a. arbejdstidsnedsættelse. Efter indflytningen i ny bygning den 27. september 1995 modtog vuggestuen 40 børn, dette er nu ændret fra 1. november 2001, til at vi har 44 børn. Børnene har deres hjemmebase på 4 stuer: Vuggestuens adresse er: Krummerne Bamserne Nuserne Radiserne Vuggestuen Skydebanevej Skydebanevej 4 A 9000 Aalborg Tlf Mail adresse Perspektivplan 5

4 HVAD FÅR FORÆLDRE TIL AT VÆLGE VUGGESTUEN SKYDEBANEVEJ: PROFESSIONELT PERSONALE: Aktiverer og udfordrer, men på barnets præmisser. Der tages udgangspunkt i det enkelte barns behov. Fleksibilitet og samarbejde på tværs af stuerne. Altid flere voksne til rådighed/til stede. Fleksibel åbningstid. Der lægges op til åben dialog mellem personale og forældre. PÅ BØRNENES PRÆMISSER: Gode fysiske rammer, der giver mulighed for selv at vælge. Aktiviteter og udfordringer, der udvikler og inspirerer. Faste daglige rutiner, der giver trygge børn og forældre. LYS, LUFT I GRØNNE OMGIVELSER: Børnene er ude hver dag. Sover ude så længe som muligt. Legeplads med gemmesteder. Tæt ved skov og fjord ERNÆRINGSRIGTIG MAD: Hjemmelavet økologisk mad af god kvalitet. Rene råvarer økologisk. Variation med udgangspunkt i årstiden 6 Perspektivplan

5 Den 1. august 2004, trådte loven om pædagogiske læreplaner i daginstitutioner i kraft. I vuggestuen er der på denne baggrund udarbejde læreplaner for børn fra 0 år til børnehavealder, som giver mulighed for udvikling og læring. Den pædagogiske læreplan skal med udgangspunkt i børnene, beskrive vuggestuens arbejde med mål for læring og indeholde pædagogiske beskrivelser af relevante mål for hvilke kompetencer den pædagogiske læring i vuggestuen skal lede frem imod. En beskrivelse af læring i dagligdags aktiviteter, hvor børnene lærer af det de ser, hører, mærker og oplever selv, eller sammen med andre. LÆRINGS RUM: Læring for barnet/børnene er en social proces, der foregår i samspil med andre og den sammenhæng læringen foregår i har betydning for resultatet. En sammenhæng hvor de voksne som omgås barnet skaber betingelserne for udviklingsprocessen. Kroppen og legen er central for barnets læring. Barnets læring er knyttet til kroppen og brugen af denne, det er gennem kroppen at barnet bevidstgøres og erkender sig selv og omverden. Når barnet føler sig tryg og får omsorg sker der udvikling og læring i barnets eget tempo. Det afgørende for at erhverve legekompetencer er deltagelse i legen og det at barnet bevæger sig fra at kigge på, til selv at være deltager i legen. Når barnet begriber verden på nye måder, finder nye måder at agere på og bliver en person i relation til den verden barnet er en del af, indebærer det at vi voksne må begribe og handle i forhold til barnet på nye måder (nærmeste udviklingszone). Citat: Jeg hører og glemmer Jeg ser og husker Jeg gør og forstår Nedenfor følger skema med delmål inden for følgende temaer: Barnets alsidige personlighedsudvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Perspektivplan 7

6 Tage temaet op på stuemøde to gange om året. Beskrive i dagbogen hvordan vi gør/ hvad vi siger, hvad vi oplever børnene gør og lærer. Foto med tekst under, der illustrerer barnets læring. Vuggestuen Skydebanevej TEMA: BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Mål Metode Succeskriterium Opfølgning/ Dokumentation Vi vil Ved at Styrke børnene i at kunne mærke sig selv, have samspil med andre børn og sige til og fra. Sætte ord på følelsesudtryk og støtte børnene i at formulere hvad de vil have og hvad de ikke vil have. Når børnene er bevidste om sig selv, kan give udtryk for, hvad de vil/ ikke vil og kan give fra sig og tage imod. Perspektivplan 8

7 Foto med tekst under, der illustrerer barnets læring. TEMA: SPROG Vi vil Mål Vuggestuen Skydebanevej Ved at Metode Succeskriterium Opfølgning/ Dokumentation Styrke børnenes evne til at udtrykke sig verbalt og nonverbalt Sætte ord på børnenes og egne initiativer. Når børnene kan gøre sig forståelige for andre med ord, fagter og mimik k. Tage temaet op på stuemøde to gange om året. Beskrive i dagbogen, når vi hører og ser børnene udtrykke sig og blive forstået. Perspektivplan 9

8 Tage temaet op på stuemøder to gange om året. Beskrive i dagbogen, hvordan vi ser børnenes deltagelse, engagement og læring. Foto med tekst under, der illustrerer barnets læring. Vuggestuen Skydebanevej TEMA: SOCIALE KOMPETENCER Mål Metode Succeskriterium Opfølgning/ Dokumentation Vi vil Ved at Støtte børnene i at indgå i fællesskaber. Vi holder samlinger i små og store grupper og synger sanglege Når børnene deltager aktivt, viser glæde og interesse for at være sammen med andre. 10 Perspektivplan

9 Tage temaet op på stuemøde to gange om året. Beskrive i dagbogen, når vi oplever børnene lærer noget nyt, bruger sange og fagter. Foto med tekst under, der illustrerer barnets læring. Vuggestuen Skydebanevej TEMA: KROP OG BEVÆGELSE Mål Metode Succeskriterium Opfølgning/ Dokumentation Vi vil Ved at Styrke børnenes kropsbevidsthed Benævne hvad børnene gør med kroppen, synge sange, hvor vi bruger og benævner kroppens dele. Når børnene kender kroppens dele, kan vise hvor de er og eksperimenterer med, hvad kroppen kan bruges til/ hvad de kan. (rulle, kravle, gå, løbe, hoppe, klappe.) Perspektivplan 11

10 Tage temaet op på stuemøde to gange om året. Beskrive i dagbogen, om børnenes naturoplevelser, det de ser og bliver optaget af. Foto med tekst under, der illustrerer barnets læring. Vuggestuen Skydebanevej TEMA: NATUREN OG NATURFÆNOMENER Mål Metode Succeskriterium Opfølgning/ Dokumentation Vi vil Ved at Give børnene mulighed for at få kendskab til- og passe på naturen Være ude hver dag, gå ture i naturen i små grupper og snakke om det børnene ser. Når børnene viser glæde ved at være ude, undersøger naturens fænomener og stiller spørgsmål. 12 Perspektivplan

11 Tage temaet op på stuemøde to gange om året. Beskrive i dagbogen, hvordan børnene bruger det de oplever gennem vores traditioner, teaterture, historier vi læser eller fortæller. Foto med tekst under, der illustrerer barnets læring. Vuggestuen Skydebanevej TEMA: KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER Mål Metode Succeskriterium Opfølgning/ Dokumentation Vi vil Ved at Give børnene kendskab til forskellige kulturelle udtryksformer og værdier. Lege eller se teater, læse bøger, børnene deltager i vores årlige traditioner som fastelavn, fest i Vest, påske og julearrangementer. Når barnet inspireres til at bruge ideer fra traditioner, teater, sange eller historier i deres lege. Perspektivplan 13

12 PÆDAGOGISKE RETNINGSLINJER: Udgangspunktet er at alle er unikke, hvilket medfører en forskellighed, som vi anser for at være en styrke og ikke en begrænsning. Vi ser barnet som et selvstændigt individ, som vi møder med positive forventninger og respekt. Kun gennem forståelse, imødekommenhed, åbenhed og trygge forhold omkring børnenes aktuelle behov, kan vi skabe mulighed for den bedste udvikling. Igangsættende, inspirerende, fleksible og nærværende voksne som kan stille krav, men også acceptere at blive krævet noget af, er nødvendige for at skabe så åbent et miljø som muligt. Forældre til børn i vuggestuen vil opleve at vi både har læring igennem strukturerede og ustrukturerede aktiviteter. Der kan i perioder være brug for mere voksenstyring end i andre perioder, men vi er meget opmærksomme på igen at nedtrappe styringen. De voksne er vejledende og giver børnene tid til at eksperimentere og prøve sig frem. Vi har et mål, men er forskellige voksne og børnegrupper på de 4 stuer, derfor kan forældrene opleve at det der lige nu er læring for nogle børn ikke nødvendigvis er læring for alle børn i vuggestuen Man kan sige at vi som voksne giver børnene smagsoplevelser, ved at vi henholdsvis går foran, indtil barnet har fået smag for det at lære om noget hvorefter den voksne går ved siden af dvs tilpasse den støtte som barnet har brug for, når barnet kan selv, befinder den voksne sig bag barnet Det kan også beskrives som stilladsarbejde at skabe læring for barnet i nærmeste udviklingszone (Vygotsky), dvs at tilpasse den støtte barnet har brug for, til at klare noget nyt og med det som udgangspunkt at barnet kan klare det på egen hånd senere. Vi kan som voksne udgøre stilladser på flere måder, feks. ved vores tilstedeværelse, ved verbal guidning, ved verbal benævnelse for derefter at flytte stilladset til nye behov Omsorg: Vi er en personalegruppe for hvem omsorg, tillid og nærvær for børnene er vigtig.. Børnene tilbringer ofte lang tid i institutioner og de har krav på at blive set af engagerede voksne. Vi prioriterer at støtte og vejlede det enkelte barn eller en bestemt gruppe højere, end at alle børn skal have samme oplevelse på samme tid. Derfor tager vi os tid til børnene og giver dem det samvær, de har behov for således at der kan ske udvikling og læring, f.eks. knus - kram - at være på skødet - en snak - læse/se i bøger - gå ture - indgå i børnenes leg. Leg: Vi har stor respekt for barnets udvikling og læring, og ser legen som en selvstændig funktion med meget stor værdi. Det er bl.a. igennem legen at børnene tilegner sig viden, sprog, sociale færdigheder og erfaring. Derfor er der i vuggestuen rum til at lege og udfolde sig fysisk ude og inde. Perspektivplan 14

13 Derfor er der i vuggestuen rum til at lege og udfolde sig fysisk ude og inde. Traditioner: Der er året igennem faste traditioner der er vigtige for vuggestuens børn og personale at fastholde (se aktivitetskalender og velkomstfolder). Det er vigtigt for os: At børnene har en god og tryg hverdag uden stress. At børnene får selvværd og mulighed for at udvikle sig til aktive og selvstændige mennesker. At børnene har mulighed for at udvikle social bevidsthed. At børnene ser gode voksenmodeller. Perspektivplan 15

14 FREMTIDEN: Fokus 2007: Kompetenceudvikling/Marte Meo. For at sikre kompetenceudvikling i vuggestuen vil vi fortsætte vores rigtig gode arbejde med Marte Meo metoden. Marte Meo betyder ved egen kraft og er en metode baseret på videooptagelser fra dagligdagen i vuggestuen. Marte Meo metoden tager altid udgangspunkt i den enkeltes kompetencer, derfor arbejder vi videre med at implementerer metoden i personalegruppen, således at metoden i højere grad anvendes i dagligdagen som en integreret del hos den enkelte. Metoden er med til at styrke udviklingen og kvaliteten af det daglige arbejde. Vi vil fortsat skabe rum, til kollegial respons ved så mange personalemøder som muligt. Organisering. Vi vil også i 2007 have fokus på at børnene udvikles igennem det de selv kan, ved at vi sætter fokus på organisering af vores pædagogiske arbejde, således at der bliver skabt nogle gode og berigende rammer for læring. Det vil vi bla. ved så ofte det er mulig, at være i mindre grupper. Vi vil i år skabe gode betingelser for at personale får rum og mulighed for didaktiske overvejelser, ved at se på vores struktur og organisering af vores møder. Se på hvilke møder vi har brug for og hvilket indhold møderne skal have. Dokumentation/Evaluering. Vi vil arbejde med dokumentation, såvel den praktiske som den pædagogiske dokumentation. Vivil målrette vores dokumentation i forhold til de seks læringstemaer, med fokus på børnenes sprogudvikling. Gennem dokumentation vil vi formidle de daglige aktiviteter for såvel forældre som personalet. Dokumentationen vil også være til glæde for børnene, da den giver børnene mulighed for at huske. Til brug for dokumentation har vi følgende muligheder, brug af digitalt kamera, diktafon, iagttagelsesmetoder og videooptagelser Vi vil 2 gange i løbet af året, på den enkelte stue (stuemøde/personalemøde) evaluere delmålene, for at følge op på om læreprocesserne leder frem til de opstillede mål. Derfor er det en nødvendig forudsætning at der er tid til at planlægge og reflektere over såvel teoretiske begrundelser samt udførsel af pædagogisk praksis. Vi vil derfor i løbet af året se at få skabt tiden, ved at diskutere vores mødestruktur. 16 Perspektivplan

15 Værdier. Vi vil fortsat arbejde med at integrere og arbejde med det fælles værdi sæt for Familie og beskæftigelsesforvaltninmgen, som består af 4 hovedpunkter, professionalisme, kompetenceudvikling, engagement og samarbejde/respekt. Værdierne er integreret i perspektivplanen, men for at sikre en fortsat udvikling, vil de være en naturlig del af medarbejder- og udviklingssamtalerne. Nedbringelse af sygefravær: Vi følger op på sygefastholdelsespolitikken med samtaler for syge medarbejder. Vi må konstatere at arbejdspresset for medarbejderne er blevet større de seneste år, vi må holde øje med om fravær kan skyldes arbejdsbetinget vilkår f. eks. ved at se på ændringer i organisering af vores arbejde Perspektivplan 17

16 MODTAGELSE AF NYE BØRN: VI VIL FORDI VED AT Have en god og vellykket modtagelse. Det skaber tryghed, tillid og knytter bånd. Forældrene får den tid de har brug for, til at fortælle, hvordan de ser deres barn, hvordan er barnets dagsrytme samt andre oplysninger som forældrene finder relevant. Pædagogerne fortæller om vuggestuens hverdag. For at opnå en velfungerende vuggestue, er det væsentlig at både personale og forældre er engagerede. Det er naturligvis pædagogernes opgave at sikre, at kontakten er til stede. Der udsendes et velkomstbrev og en folder til barnet fra den enkelte stue, inden barnet begynder. Forældrene får udleveret Barnets bog når barnet begynder i vuggestue. En bog som handler om det enkelte barn og dets familie, så vi kan lære Jer og Jeres barn rigtig godt at kende. Bogen vil blive brugt til barnets oplevelser gennem hele vuggestueperioden, både af vuggestuens personale, men også gerne af Jer som forældre. Børnene har generelt megen glæde af bogen og den vil ofte blive brugt. Via bogen kan barnet opnå tryghed f.eks. når barnet savner mor/far er det rart at kunne finde billeder fra hjemmet. Vi ser bogen som en mulighed for at bygge mellem hjem og vuggestuen. Barnet får en kontaktperson når han/hun begynder i vuggestuen. At forældre - barn og pædagog har nogle samtaler inden tiden i vuggestuen begynder. Samtalerne skal bruges til at skabe tryghed mellem parterne og til at knytte bånd. Vi har stor forståelse for hvilken omvæltning i barnets og forældrenes liv, en institutionsstart er, det er derfor af stor vigtighed, at der er tid til en god og vellykket modtagelsesfase. Vores erfaring siger, at det er af stor vigtighed at have en nogenlunde fast procedure for, hvordan barnets første tid i vuggestuen skal forløbe, idet barnet skal lære en ny sikker base at kende. For at vuggestuen kan udgøre denne base, skal kontaktperson og barn have mulighed for at lære hinanden at kende. Der skal dog understreges, at der altid tages individuelle hensyn i forhold til det enkelte barn. Første dag: Barnet og forældre er sammen på vuggestuen om formiddagen fra kl til Personalet forsøger stille og roligt at få kontakt med barnet. Anden dag: Som første dag. 18 Perspektivplan

17 Tredje dag: Forældrene går en lille tur om formiddagen, så personalet kan se hvordan barnet reagerer på, at de går. Hvis det går fint, spiser barn og forældre mad sammen med de andre børn på stuen. Fjerde dag: Som tredje dag. Men med mulighed for at barnet bliver puttet af personalet uden forældrenes deltagelse. Femte dag: Barnet afleveres og hentes af forældrene, som var det en normal dag, hvor forældrene er på arbejde. Der holdes en forældresamtale efter at barnet har været i vuggestuen i 3 måneder. Kort tid før barnet skal begynde i børnehave, får forældrene ligeledes tilbudt en samtale. Herud over afholdes der forældresamtaler efter behov, d.v.s. at hvis I som forældre ønsker en samtale, er I til enhver tid velkommen til at aftale dette med personalet på stuen. Den daglige kontakt prioriteres højt. Vi ved, at forældre kan være bekymrede, vi vil give forældrene lov til at snakke, ved at lytte og forstå. Vi vil hjælpe med at få sagt farvel ved adskillelsen, som er vigtig at forældrene tager ansvar for. Forældrene bliver opfordret til at ringe i vuggestuen i løbet af dagen, hvis man har behov/interesse eller er bekymret for barnet. Personalet er imødekommende og respekterer de enkelte forældre og deres meninger Perspektivplan 19

18 MODTAGELSE AF BØRN I HVERDAGEN: VI VIL FORDI VED AT Skabe tryghed i hverdagen. Tryghed er en forudsætning for barnets udvikling. Den daglige modtagelse gøres tryg og tillidsvækkende, ved at vi møder barnet med omsorg, nærvær, varme og åbenhed. Når du/i bringer Jeres barn i vuggestuen, er det vigtigt for os at tale med Jer. Vi lægger vægt på, at barnet bliver afleveret på en positiv måde, d.v.s. en snak om hvordan barnet har haft det, siden vi så Jer sidst. Beskeder om barnet gives til de voksne fra barnets stue, såfremt de er på arbejde når barnet afleveres/hentes. Eks. hvordan har Jeres barn spist, sovet, haft det eller andre små oplevelser, som kan være af betydning for barnets dag, og at vi som voksne kan forstå betydningen af snakken, hvis barnet forsøger at fortælle om en oplevelse i løbet af dagen, (for at skabe sammenhæng imellem de to verdener hjem og vuggestue). Vi tilstræber at vinke farvel med en voksen fra barnets stue, da det skaber tilhørsforhold for resten af dagen. Det er vigtigt, at børnene ser forældrene gå - får sagt farvel og goddag. Vores erfaringer siger at det er vigtigt at forældrene tager ansvaret for at sige farvel. Barnet skal ikke selv tage initiativ. Når forældrene tager ansvar, er positive og trygge ved afleveringen, mærker barnet dette og afskeden gøres hermed lettere. Vores erfaringer siger, at mange voksne kan skabe uro/utryghed for de mindste børn, derfor henstiller vi til, når forældrene afleverer/henter barnet, at af - og påklædning foregår i garderoben. Når barnet bliver hentet i vuggestuen, tilstræber vi, at de personer som er tilbage i institutionen ved, hvordan Jeres barn har haft det i løbet af dagen. Vi har på hver stue en opslagstavle med Jeres børns sove tider, hvad børnene har spist, hvad de har oplevet, f.eks. været på tur, på legepladen el. lign. I opfordres til at kigge herpå. Det er vigtigt, at barnet får sagt farvel til de personer, der er tilbage i vuggestuen - og vi ses i morgen. 20 Perspektivplan

19 BØRN MED SÆRLIGE BEHOV: VI VIL FORDI VED AT Arbejde med barnet i mindre grupper for at skabe overskuelighed Vi vil styrke barnets mulighed for læring og udvikling Anvende Marte Meo principperne, ved at tage udgangspunkt i barnets ressourcer og relationer mellem barn og voksen. Ved at udarbejde handleplaner til styrkelse at barnets udvikling I vuggestuen møder vi børn med særlige behov, dvs. børn der af forskellige årsager har brug for ekstra opmærksomhed og kontakt. Det kan f.eks. være børn der har oplevet at forældre bliver skilt, mister en nær relation, har fået et nyt familiemedlem, handicappede børn eller børn med en anden nationalitet. Det er vigtigt at vi som voksne møder disse børn, med indlevelse og forståelse og at vi giver dem ekstra omsorg og opmærksomhed, da det er relationen mellem barn og voksen, der er forudsætning for læring og udvikling. For at støtte barnet med særlige behov, mener vi det er vigtigt at tage udgangspunkt i barnets egne ressourcer. Det kan vi bla. gøre med Marte Meo metoden. Marte Meo betyder ved egen kraft og er en metode baseret på videooptagelser fra dagligdagen i vuggestuen. Marte Meo metoden er udviklet af hollænderen Maria Arts og har været anvendt i Danmark siden Det er en metode til at styrke relationer og kommunikationer mellem børn og voksne, ligesom metoden styrker barnets sociale kompetencer. Marte Meo tager udgangspunkt i de ressourcer, der i forvejen er til stede hos personerne. Videooptagelser og analyse af samspil fra dagligdagen gør det muligt at få øje på det enkelte barns kompetencer, og herfra kan der sættes nye mål for udvikling/læring og samspil. Personalet i vuggestuen støtter og hjælper hinanden, men vi har også mulighed for at kontakte/hente råd og vejledning ved konkrete problematikker hos f.eks. Tværfaglig Team - Børneterapeuterne eller Talepædagog. Når der i sådanne tilfælde samarbejdes, vil det enkelte barn være anonymt. Er barnet ikke anonymt, vil I som forældre altid være med i samarbejdet. Som forældre er det også muligt selv at kontakte Det Tværfaglige Team og Talepædagog. Et barn kan måske have brug for mere omsorg og støtte, end det er muligt i vuggestuen, i disse situationer vil vuggestuen skrive en underretning. Her vil samarbejdet altid foregå i tæt samarbejde med Jer som forældre, således at I har kendskab til hvad der sker omkring Jeres barn. Hvis I som forældre er bekymret for Jeres barn, har I altid mulighed for at få en snak med primærpædagogen, der i hverdagen skaber den nære og tætte relation til Jeres barn og Jer som familie. Perspektivplan 21

20 LEG: VI VIL FORDI VED AT Skabe rum og tid for leg Legen skaber mulighed for udvikling, trivsel og sociale relationer Støtte børnene i deres leg Legen har en stor betydning for en sund personlighedsudvikling. Leg er det redskab, hvormed barnet lærer noget om sig selv og om sine omgivelser, legen giver barnet oplevelser og stimulerer. I legen udvikles børnenes måde at forholde sig til hinanden på. Børnene bruger f.eks. legen til at knytte venskaber, til at udvikle identitet og afprøve forskellige roller, til at udvikle motoriske færdigheder og til at bearbejde konflikter. De erfaringer vi har fra dagligdagen i vuggestuen om leg er, at de mindre børn ofte leger parallel leg, mens de større leger rollelege. Eks. parallelleg: to børn eller flere står og leger med lego de taler ikke sammen men legen er den samme. At lege er en måde at forstå og at beherske forskellige sider ved verdenen. Børnene lever sig ind i roller, som de ser andre har og de udvikler deres fantasi og kreativitet ved at sætte de nære ting ind i stedet. F.eks. sætter de en række stole op, og børnene kører af sted i en bus. Igennem rolle legen afprøver børnene forskellige måder at forholde sig til hinanden på. Rollelege foregår i større eller mindre grupper men også alene. Når den vilde leg er i gang, bruger børnene deres krop. Vi har møbler i vuggestuen som børnene må hoppe/springe i, deres motorik udvikles ved brug af kroppen, gennem de vilde lege. Når kroppen får lov at udfolde sig, udvikles børnene intellektuelt. Børnene har brug for at lege. Vi forsøger at værne om legen ved at give børnene tiden til lange, ubrudte legeforløb, så legene kan udvikles. Det kan dog i praksis være svært at udføre, da dagen i vuggestuen har mange brud, spise, bleskift, sove og spise igen. Børnene har brug for at lege uden at blive overvåget og uden snærende regler. Via vores accept og støtte, viser vi børnene tillid og det er befordrende for deres leg. Vores erfaring er, at det er vigtigt at vi som voksne opholder os på gulvet, i børnehøjde det skaber ro og tryghed omkring børnene såvel store som små, og hvor vi kan træde ind i legen når børnene har brug for det, hvad enten det er med rekvisitter de mangler eller en som skal agere baby. Det er ligeledes vigtigt at vi som voksne er til stede ved konflikter børnene imellem, for at se eller hjælpe med at få konflikten løst på en for barnet positiv måde, evt. ved at gå ind og sætte ord på for børnene. Vi er med til at udvikle børnenes humoristiske sans ved at lave sjov med dem. 22 Perspektivplan

21 UDELIV: VI VIL FORDI VED AT Gerne at børnene får frisk luft hver dag Ude liv skaber rum og oplevelser Være på lege pladsen eller på gå ture i nærmiljøet Vi ønsker at børnene skal opleve de forskellige årstider i alt slags vejr. Vi mener det er vigtigt at børnene oplever og undersøger naturen på tæt hold og derigennem får kendskab/omsorg til dyr f.eks. snegle - larver - mariehøne - orme o.s.v.. Vi har en naturpatrulje for de 2½-årige børn fra hele vuggestuen, der sammen med en voksen fra hver stue går ud og oplever naturen 1. dag ugentlig i maj og juni. Vi har mulighed for at stoppe op og prioritere om turen skal være kort eller lang, alt efter hvad børnene bliver optaget af. Vi vægter højere at børnene går en lille tur, frem for længere ture i klapvogn, ved at gå udvikler børnene motoriske færdigheder. I perioder vælger vi kun at have lidt eller intet legetøj på legepladsen, f.eks. sandkasseting, da vi oplever at det er medvirkende til at nedsætte konflikter om legetøj, samt udvikle/stimulere børnenes kreative fantasi. I kan som forældre, opleve at ikke alle børn er ude hver dag, idet vi forsøger at undgå for mange afbrydelser i leg/aktiviteterne. Perspektivplan 23

22 MUSIK: VI VIL FORDI VED AT Give børnene mulighed for at udtrykke sig med sang og musik Musik styrker børns udvikling Synge med børnene dagligt Musik og bevægelse har betydning for børns positive udvikling, hvor der skabes mulighed for at støtte og stimulere den motoriske udvikling og styrke barnets sprogudvikling og begrebsdannelse. Børnene lærer at være sociale, at koncentrere sig, noget om deres krop og om at kunne orientere sig i et rum. Vi synger daglig med børnene på stuerne, her opfordrer børnene ofte os til at synge sange som de kender. Vi vælger i 2007 ikke at have musikpædagog i vuggestuen, men i stedet bevægelse/motorik for de største børn i samarbejde med børn/voksne fra Daginstitutionen Vesterkær og Vuggestuen Globussen i salen på Fritidscenter Vesterkær. Derfor samles vi hver onsdag formiddag alle (børn voksne)i fællesrummet, hvor der synges og laves bevægelse. En voksen fra en af stuerne har for 1 måned af gangen, ansvaret for at styre forløbet, de andre voksne viser gejsten og lysten til at synge og bevæge sig, samtidig med at børnene støttes. 24 Perspektivplan

23 SPISEVANER: VI VIL FORDI VED AT Give børnene en god oplevelse ved at være sammen når vi spiser Det styrker det sociale samvær og det giver gode oplevelser Tage individuelle hensyn til barnet Vores børn har brug for en god og varieret mad, en hyggelig og rar stemning, respekt om deres mad og spisevaner. De voksne er vejledende og giver børnene tid til at eksperimentere og prøve sig frem. Vi hjælper barnet med det barnet ikke kan selv eller beder om hjælp til. Det er OK at spilde, når man øver sig. Vi har klude med ind til bordet, så barnet selv kan eller få hjælp til at tørre op Når vi skal spise, må de store børn gerne gå med i køkkenet (kigge fra rapoen). De store børn kan i perioder hjælper med at dække bord. Ved bordet sørger vi for, at der er en god og rar stemning og der hyggesnakkes. Vi respekterer når børnene ikke vil spise maden, men prøver at motivere til at smage. Nogle børn vil gerne have samme pålæg på alle madder, hvilket er i orden, dog spørger vi dem om de ikke har lyst til at smage f.eks. den dejlige humus. Børnenes smagsløg og vaner ændrer sig. Noget kan de lide som små og andet som større, og noget spiser de absolut ikke. Børnene øser selv noget af den varme mad op på tallerkenen. Hvis de skal have hjælp, får de det. Med den varme mad er det især vigtigt for dem at vide, hvad maden består af. Derfor vil de helst have, at risen/kartoflerne ligger et sted på deres tallerken, kødet et andet sted og grønsagerne hver for sig et tredje og fjerde sted. Når det enkelte barn er færdig med at spise, opfordrer vi de største børn til at vente på hinanden inden de forlader bordet. Vi passer på, at de små ikke sidder med bøjle på trip-trap stolen for længe, idet det forhindrer børnene i selv at kravle op og ned samt deres naturlige bevægelser i siddende stilling. Perspektivplan 25

24 MADEN: VI VIL FORDI VED AT Prioriterer brugen af friske økologiske/danske råvarer højt. Det er vigtigt at børnene får en varieret kost, således at deres behov for næringsstoffer dækkes. Præsentere børnene for forskellig mad Vi prioriterer friske råvarer meget højt, såsom årstidens grønsager, frisk frugt, friske fisk og hjemmebagt brød. Til spædbørn laves der mos af frisk frugt og grød af kornprodukter, ikke færdigkøbte blandinger. Kosten tilrettelægges således, at børnene præsenteres for meget forskellig mad, det kan være indmad, fisk, grød, suppe, magert kød og fjerkræ. Maden tilberedes på forskellig vis. Fisk kan være fiskefrikadeller, fisk i fad eller fiskefilet. Kød serveres f.eks. som frikadeller, farsbrød, gryderet e. lign. Tilbehør kan være pasta, ris, kartofler, grønsager. Maden serveres i skåle og på fade, så børnene selv kan tage maden og for at maden skal se indbydende ud. Der er naturligvis ligeså mange holdninger til mad, som der er mennesker, men ved at vi voksne omtaler maden positivt, kan vi medvirke til at børnene får lyst til at smage på den mad der serveres og der igennem får en sund og varieret kost. Det er en selvfølge, at køkkenet og servicet holdes rent. Vuggestuens køkken bliver to gange årligt kontrolleret af Fødevareregion Nordjylland. 26 Perspektivplan

Vuggestuen Skydebanevej

Vuggestuen Skydebanevej FORORD: Du sidder med perspektivplanen 2008 for vuggestuen. Den er udarbejdet i et samarbejde mellem forældrebestyrelsen og vuggestuens personale. Meningen er at skue fremad i tiden. At vi sætter nogle

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Hvem er vi: Vuggestuen startede op 1. august 2014, som en del af børnehaven

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi?

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi? Velkommen til Billum Børnehave. Med denne pjece vil vi gerne sige velkommen til jer og jeres barn, samt give en kort introduktion til hverdagen i Børnehaven. I børnehaven lægger vi vægt på: At barnet accepteres,

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Børnehøjen. At lege er at leve...

Børnehøjen. At lege er at leve... Børnehøjen At lege er at leve... Præsentation af Stavtrup Dagtilbud STAVTRUP DAGTILBUD BESTÅR AF 7 AFDELINGER: 1 DAGPLEJEAFDELING OG 6 INSTITUTIONSAFDELINGER, DER TILSAMMEN PASSER CA. 285 BØRN I ALDEREN

Læs mere

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus De 6 temaer er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og Bevægelse 5. natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger Læreplaner Alsidig personlighedsudvikling I børnehaven vil vi gerne børnene. Det giver sig til udtryk i indlevende og engagerede voksne, der har tid til den enkelte og dennes behov. Vi tror på børnene

Læs mere

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00 Børnehuset Møgelkær havde opstart den 1. april 2008 og er en privat integreret institution. Vi er normeret til 80 børn, 25 vuggestuebørn (0-3 år) og 55 børnehavebørn (3-6 år). I børnehaven er der tre grupper.

Læs mere

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 12 Side 2 af 12 Kære Velkommen til Frøgårdens Vuggestue. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Velkommen til vuggestuen i Børnehaven Sommerfugl.

Velkommen til vuggestuen i Børnehaven Sommerfugl. Velkommen til vuggestuen i Børnehaven Sommerfugl. Vi ønsker, at jeres barn vil få en dejlig tid i vuggestuen. Vi håber desuden, at I vil få glæde af denne forældrefolder, hvor I bl.a. kan læse om vores

Læs mere

Anna- Marie s dagpleje

Anna- Marie s dagpleje Anna- Marie s dagpleje Anna-Maries dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anna-Marie Wiuff Anderson Grønhøjgade 9 6600 Vejen Tlf.: 21604726 Anna-Marie Wiuff Anderson Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE

Læs mere

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her.

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her. 1 Velkomstfolder til Agtrupvej. Velkommen til Vuggestuen Agtrupvej. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen i vuggestuen og fortælle jer lidt om, hvad I kan forvente af vuggestuen og hvad vi forventer

Læs mere

Velkommen i Nim Børnehus. Møllegade 24, Nim 8740 Brædstrup Tlf

Velkommen i Nim Børnehus. Møllegade 24, Nim 8740 Brædstrup Tlf Velkommen i Nim Børnehus Møllegade 24, Nim 8740 Brædstrup Tlf 7629 1611 Revideret juni 2016 Velkommen Velkommen til Samdriftsordningen Nim Skole og Børnehus. Med denne folder, ønsker vi at give jer forældre

Læs mere

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Forældrepjece Dagtilbud Nordvest Velkommen til Børnehuset Spentrup/Naturbørnehaven Bane Alle Naturbørnehaven har omkring 46 børn i alderen 3-6 år. Naturbørnehaven

Læs mere

STENGÅRDSVEJ ESBJERG Ø TLF VUGGESTUEN TLF KONTORET TLF

STENGÅRDSVEJ ESBJERG Ø TLF VUGGESTUEN TLF KONTORET TLF OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 51 VUGGESTUEN TLF. 29 34 71 08 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER: MANDAG TIL OG MED TORSDAG FRA KL. 6.00 TIL 16.30 FREDAG FRA

Læs mere

Kostpolitik Børnehuset Petra

Kostpolitik Børnehuset Petra Kostpolitik Børnehuset Petra Denne kostpolitik er udarbejdet af personalet og godkendt af forældrebestyrelsen. Vi håber, at kostpolitikken vil være til gavn og inspiration. 1 I samarbejde med bestyrelsen

Læs mere

Folder vuggestuen. Her bor vi:

Folder vuggestuen. Her bor vi: Folder vuggestuen Her bor vi: Børnehuset ligger i et naturskønt område med Krengrupskoven som nærmeste nabo. I skoven er der god mulighed for bevægelse, sansmæssige oplevelser og ro til fordybelse. Velkommen.

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHAVEN BAVNEHØJ Velkommen til Børnehaven Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en børnehave med plads

Læs mere

Børnehuset Spentrup. Forældrepjece

Børnehuset Spentrup. Forældrepjece Børnehuset Spentrup Forældrepjece Velkommen til Børnehuset Spentrup/Haldvej Børnehaven Haldvej har omkring 50 børnehavebørn i alderen 3-6 år. Børnehaven Haldvej er en del af Spentrup Børnehus som også

Læs mere

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Vi vil gerne byde dig og dine forældre velkommen Vores telefonnummer er 43 35 32 35 Vores hjemmeside er www.detgroenneomraade.htk.dk/afdelingerne I denne folder kan

Læs mere

Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk

Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk Børnehuset er en integreret institution, hvilket betyder, at vi både har en børnehave og en fritidsordning. Denne velkomstfolder

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg Læreplan for Børnehaven Augusta 2016-2019 Børnehaven Augusta Primulavej 2-4 6440 Augustenborg 74 47 17 10 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner i Børnehaven Augusta skal som minimum omfatte 7 temaer:

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Planetens mad og måltidspolitik, redigeret 2014

Planetens mad og måltidspolitik, redigeret 2014 Planetens mad og måltidspolitik, redigeret 2014 I Planeten er det vigtigt, at børnene oplever det at spise som noget rart og trygt således at børnene får lyst til at deltage i måltidet. Det betyder at

Læs mere

Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie.

Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie. Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie. På Fredensgård har vi fokus på at være ude i naturen. Derfor vil

Læs mere

Velkommen til Magdalene Haven

Velkommen til Magdalene Haven Velkommen til Magdalene Haven Vi er glade for, at I har valgt Magdalene Haven og vi håber at I bliver glade for at have jeres barn her i vores hus. Magdalene Haven er en integreret institution bygget i

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHUSET BAVNEHØJ Velkommen til Børnehuset Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en integreret institution

Læs mere

H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10

H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10 H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10 Velkommen Vi vil med denne pjece byde nye børn og forældre velkommen til Paletten. Som personale er vi klar over, at I som forældre

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne.

Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne. Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne. Personlige kompetencer. - At styrke selvtillid og selvværd. - At barnet kan give udtryk for egne følelser og troen på sig selv - At børnene udviser empati

Læs mere

Jytte s Jyt dagpleje

Jytte s Jyt dagpleje Jytte s dagpleje Jyttes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Jytte Troelsgaard Rugvænget 11 6600 Vejen Tlf.: 22888040 Jytte Troelsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

Velkommen i. Børnehuset Brillesøen

Velkommen i. Børnehuset Brillesøen Hej Velkommen i Børnehuset Brillesøen Afd. Kærmosen & Tranekæret 1 Du skal gå i De voksne på din stue hedder: 2 Børnehuset Brillesøen www.brillesoen.albertslund.dk Afd. Kærmosen Tranehusene 75 2620 Albertslund

Læs mere

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje?

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje? Dagplejen Kære forældre Velkommen til dagplejen i Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt af Randers Kommune. Hvad er dagpleje? En dagplejer passer normalt 4 børn, og har i perioder

Læs mere

Velkommen i. Hjemmeside: Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail:

Velkommen i. Hjemmeside:  Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail: Velkommen i Hjemmeside: www.askevaenget.ltk.dk Adresse: Askevænget nummer 2 Telefonnummer: 45 28 57 40 Mail: mekl@ltk.dk Åbningstider: Mandag til torsdag: 7:00-17:00 Fredag: 7:00-16:0 Hvem er vi? Vi er

Læs mere

Evaluering af Firkløverens læreplaner

Evaluering af Firkløverens læreplaner af Firkløverens læreplaner Februar 2012 1 Barnets alsidige og personlige udvikling hviler i sig selv og får rum til deres forskelligheder føler sig afholdt og værdsat, og oplever sig som en del af fællesskabet

Læs mere

Hjertinggårdens kostpolitik.

Hjertinggårdens kostpolitik. Hvad er en kostpolitik?: Det er vores holdning og mening om den kost børnene indtager, når de er i Hjertinggården. Kostpolitikken er et pædagogisk arbejdsredskab samt en praktisk beskrivelse af noget,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Kostpolitik i Valhalla.

Kostpolitik i Valhalla. Kostpolitik i Valhalla. Kostpolitikken er udarbejdet i tæt samarbejde mellem personale og forældreråd. Kostpolitikken skal sikre os opmærksomhed på madkultur, for de forskellige aldersgrupper, og til de

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag.

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Læreplanen omhandler følgende 6 temaer: 1. Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2. Sociale

Læs mere

Velkommen til. Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf:

Velkommen til. Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf: Velkommen til Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf: 72 57 82 60 www.aabybroskole.dk Indhold Indhold... 2 Velkommen i Ulveskov Børnehave... 3 Ulveskov Børnehave... 3 Personale...

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Velkommen til. Vuggestuen Skydebanevej. Skydebanevej 4A 9000 Aalborg Telefon 98 12 46 83. Vug-skydebanevej@aalborg.dk

Velkommen til. Vuggestuen Skydebanevej. Skydebanevej 4A 9000 Aalborg Telefon 98 12 46 83. Vug-skydebanevej@aalborg.dk Velkommen til Vuggestuen Skydebanevej Skydebanevej 4A 9000 Aalborg Telefon 98 12 46 83 Vug-skydebanevej@aalborg.dk Læs denne folder & få en masse relevant information - til gavn for dig og dit barn. Hvem

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Vanddråben.

Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Vanddråben. Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Vanddråben. ugust 2008. Vi tror på god sund mad af høj kvalitet tilberedt med kærlighed 1 Indholdsfortegnelse Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Vanddråben....

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet Knus hinanden Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet miljø Er energisparende sparer på andre varmeressourcer Kræver ingen speciel opbevaring Kan transporteres toldfrit Forlanger

Læs mere

MAD OG MÅLTIDSPOLITIK KARLA GRØN. Revideret den 28.05.15

MAD OG MÅLTIDSPOLITIK KARLA GRØN. Revideret den 28.05.15 MAD OG MÅLTIDSPOLITIK KARLA GRØN Revideret den 28.05.15 Mad og måltidspolitik for Karla Grøn Denne mad og måltidspolitik er lavet på baggrund af Vejle kommunes inspirationshæfte til institutionernes mad-og

Læs mere

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til, at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Velkommen. i Frederikssund dagpleje

Velkommen. i Frederikssund dagpleje Velkommen i Frederikssund dagpleje Kære Forældre Velkommen i dagpleje Det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn i dagpleje for første gang. Det er vigtigt at I føler jer trygge og

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Pædagogiske tiltag til læreplanen: På vej mod 3 år. Krop og bevægelse. At være kropsbevidst:

Pædagogiske tiltag til læreplanen: På vej mod 3 år. Krop og bevægelse. At være kropsbevidst: Pædagogiske tiltag til læreplanen: På vej mod 3 år. Krop og bevægelse. At være kropsbevidst: - sikre at der er plads til at udfolde sig på fysisk. - tilbyde forskellige bevægelseslege,sanglege,hoppelege.

Læs mere

Stjernehuset Nord og Syd byder dig og din familie velkommen. Vi glæder os meget til at hilse på Jer og lære Jer at kende.

Stjernehuset Nord og Syd byder dig og din familie velkommen. Vi glæder os meget til at hilse på Jer og lære Jer at kende. Hej Stjernehuset Nord og Syd byder dig og din familie velkommen. Vi glæder os meget til at hilse på Jer og lære Jer at kende. Du skal starte i Stjernehuset De voksne i den gruppe hedder: Generel information

Læs mere

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Velkommen Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Mail: Annette R. Jensen arjen@gribskov.dk (områdeleder) Netti Bromose cnebr@gribskov.dk (daglig pædagogisk

Læs mere

Dagplejen Åby: Velkommen til onsdagsgruppen:

Dagplejen Åby: Velkommen til onsdagsgruppen: Dagplejen Åby: Velkommen til onsdagsgruppen: I vores gruppe er vi 5 dagplejer, Kit, Marianne, Lotte, Anja og Annette P. Vi har tilsammen 20 børn i alderen 0-3 år. Lige nu har vi rigtig mange nye små, som

Læs mere

Kost og måltidspolitik i Galaksen

Kost og måltidspolitik i Galaksen Kost og måltidspolitik i Galaksen Politikken skal medvirke til at udvikle og sikre sunde mad og måltider. Politikken skal endvidere bidrage til at skabe og fastholde sunde mad og måltidsvaner. Kostpolitikken

Læs mere

LÆREPLANER...2 BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHED UDVIKLING...3 SOCIALE KOMPETENCER...4 KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER...

LÆREPLANER...2 BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHED UDVIKLING...3 SOCIALE KOMPETENCER...4 KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER... LÆREPLANER...2 BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHED UDVIKLING...3 SOCIALE KOMPETENCER...4 KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER...5 NATUR OG NATURFÆNOMENER...6 KROP OG BEVÆGELSE...7 SPROG...8 LÆREPLANER I HENHOLD

Læs mere

Det vil sige, det vi vil gøre og lægge vægt på i 2013 /14

Det vil sige, det vi vil gøre og lægge vægt på i 2013 /14 Afrapportering af Læreplaner 2013 /14 Det vil sige, det vi vil gøre og lægge vægt på i 2013 /14 Den alsidige personlige udvikling Afrapportering af Læreplaner 2013 /14 Alsidig personlig udvikling Vi forstår

Læs mere

Alices dagpleje. Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653

Alices dagpleje. Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653 Alice s dagpleje Alices dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653 Alice Nicoline Petersen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Elverhøjs uddannelsesplan:

Elverhøjs uddannelsesplan: Grønnedalsvej 8 8660 Skanderborg Tlf. 87942421 E-mail: elverhoj@skanderborg.dk www.skanderborg.dk/elverhoej.dk Elverhøjs uddannelsesplan: Elverhøj er en kommunal daginstitution oprettet i 1996. I 2007

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Madmod og madglæde. - i daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg

Madmod og madglæde. - i daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg Madmod og madglæde - i daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg Småfolk er elskelige og sårbare, opmærksomme og letpåvirkelige. De er indlæringsparate og har alle muligheder for sammen med de voksne at

Læs mere

Velkommen til Humlebien

Velkommen til Humlebien Velkommen til Humlebien Humlebien Sct. Jørgens Park 17 4700 Næstved Tlf. 55 88 75 10 Email:Humlebien@naestved.dk Kære forældre Med denne folder vil vi gerne byde Jer og Jeres barn velkommen i Humlebien.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave.

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave. På vej i Børnehave Målet er, at vi sammen med jer arbejder for, at skabe en rød tråd i dit barns liv, hvor helhed og sammenhæng skal sikre trivsel ved overgangen fra dagpleje eller vuggestue til børnehave.

Læs mere

Læreplanen vil fremover være en del af vores virksomhedsplan - placeret under det pædagogiske arbejde.

Læreplanen vil fremover være en del af vores virksomhedsplan - placeret under det pædagogiske arbejde. Indledning. I den pædagogiske læreplan er s mål for de 6 kompetencer beskrevet og derefter, hvordan vi vil. Læreplanen skal løbende evalueres vi skal observere og evaluere og derudfra analysere, hvad det

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset

Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset Klosterparkvej 53-55 4400 Kalundborg Tema Sprog Indhold Verbal/nonverbal kommunikation Ordforråd Udtale Sange Begreber Kendskab til rim og remser Forståelse Vi ønsker

Læs mere

Indhold. Lidt om Rønnehuset s. 2. Pædagogisk målsætning s. 3. Rønnehusets dagligdag s. 6. Forældresamarbejde s. 8. Studerende s. 9

Indhold. Lidt om Rønnehuset s. 2. Pædagogisk målsætning s. 3. Rønnehusets dagligdag s. 6. Forældresamarbejde s. 8. Studerende s. 9 Indhold Lidt om Rønnehuset s. 2 Pædagogisk målsætning s. 3 Rønnehusets dagligdag s. 6 Forældresamarbejde s. 8 Studerende s. 9 Praktiske oplysninger s. 10 Se også vores hjemmeside for yderligere oplysninger

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE

INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE Indledning: Kære forældre. Velkommen til Vemb Børnehave og til det kommende samarbejde omkring Jeres barn og dets hverdag i børnehaven.

Læs mere

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Forord Bakkehusets mad- og måltidpolitik er tænkt som et arbejdsredskab for at bevidstgøre børn, forældre og personale i forhold til sunde madvaner og livsstil. Igennem

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Bodil s Bodil dagpleje

Bodil s Bodil dagpleje Bodil s dagpleje Bodils dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Bodil Aaskov Overmarken 1 6670 Holsted Tlf.: 75393081 Mobil nr.: 51327985 Bodil Aaskov Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Nr. Søby Børnehave. Værdi: venskaber. Værdi: Selvværd. Vi vil gerne at: Alle børn har nogen at lege med.

Nr. Søby Børnehave. Værdi: venskaber. Værdi: Selvværd. Vi vil gerne at: Alle børn har nogen at lege med. Nr. Søby Børnehave Børnehavens værdier Vi har et fælles værdigrundlag i Nr. Søby Børnehave som danner udgangspunkt for hverdagen. I det følgende afsnit er disse værdier nærmere beskrevet. Værdi: venskaber.

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt:

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt: Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen 2. Teams/ åbningstider / lukkedage samt ferie 3. Praktiske oplysninger 1. Aflevering/afhentning: 2. Mad: 3. Middagssøvn: 4. Tøj: 5. Legeplads: 6. Legetøj: 7. Fødselsdage:

Læs mere

Mad- og måltidspolitik

Mad- og måltidspolitik Mad- og måltidspolitik Indledning Ernæring har stor indflydelse på menneskers fysiske og psykiske sundhed. Sundheden er vigtig for børns læring og udvikling, og derfor er kosten i daginstitutionerne af

Læs mere

Velkomstpjece til Fanø Børnehave

Velkomstpjece til Fanø Børnehave Velkomstpjece til Fanø Børnehave Kære børn og forældre! Velkommen til Fanø Børnehave. Hensigten med denne pjece er at give en kortfattet orientering om dagligdagen, traditioner og andre emner, som vi tror

Læs mere

Mad og måltider i Børnehuset Basthøj

Mad og måltider i Børnehuset Basthøj Mad og måltider i Børnehuset Basthøj Overordnede mål: Basthøj kost- og bevægelsespolitik tager afsæt i Egedals kommunes politik samt Ganløse Slagslundes bestyrelses overordnede mål for mad, måltid og bevægelse.

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE 1. Barnets alsidige Personlige Udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Velkommen til Valdes Børnehus - Vuggestue

Velkommen til Valdes Børnehus - Vuggestue Velkommen til Valdes Børnehus - Vuggestue Overgang fra hjem til vuggestue. Vuggestuen er ofte barnets første rigtige møde med nye og anderledes omgivelser, hvor det indgår i en sammenhæng med andre børn

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Holdning til allergi/vegetarbørn og børn fra andre kulturer:

Holdning til allergi/vegetarbørn og børn fra andre kulturer: Kostpolitik 2015. Forældrebestyrelsen, personalet og køkkenassistenten har i samarbejde udarbejdet en kostpolitik, der vil blive set på 1 gang om året. Kostpolitikken vil blive fulgt i det daglige arbejde.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LUKKEDAGE 2009...3 2. AKTIVITETSOVERSIGT 2009...3 3. LÆREPLANER...4 4. OVERGANG MELLEM DAGTILBUD...6 5. BØRNEMILJØLOV...

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LUKKEDAGE 2009...3 2. AKTIVITETSOVERSIGT 2009...3 3. LÆREPLANER...4 4. OVERGANG MELLEM DAGTILBUD...6 5. BØRNEMILJØLOV... UDVIKLINGSPLAN (LÆREPLANER) 2008 OG 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LUKKEDAGE 2009...3 2. AKTIVITETSOVERSIGT 2009...3 3. LÆREPLANER...4 4. OVERGANG MELLEM DAGTILBUD...6 5. BØRNEMILJØLOV...6 8. FOKUSPUNKTER

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

Kære forældre. I Vejen Kommune arbejder vi med læreplaner, og jeg vil her beskrive, hvad jeg gør i forhold til de forskellige temaer.

Kære forældre. I Vejen Kommune arbejder vi med læreplaner, og jeg vil her beskrive, hvad jeg gør i forhold til de forskellige temaer. Lene s dagpleje Lenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lene Køhlert Jensen Skovvej 31 6650 Brørup Tlf.: 22933739 Lene Køhlert Jensen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen Kære forældre. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken.

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Daginstitutionen Norddalsparken er en aldersintegreret institution med børn i alderen 0-6 år. Lederen er Bente Nielsen, Daglig

Læs mere

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik Udviklingsplan for Vuggestuen Platanvej

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik Udviklingsplan for Vuggestuen Platanvej Holstebro Kommune Dagtilbudspolitik 2011-2014 Udviklingsplan for Vuggestuen Platanvej 1 1. Indledning... 3 2. Præsentation af dagtilbuddet.... 3 3. Børne- og læringssyn.... 4 3.1 Holstebro kommunes børne-

Læs mere

Velkommen til Lindetræet

Velkommen til Lindetræet Velkommen til Lindetræet Vi glæder os til at modtage jer i Lindetræet Lindehaven 3, 2630 Taastrup Tlf. 43 35 31 40 www.detgroenneomraade.htk.dk Velkommen Vi vil hermed byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Velkommen i Børnehuset Sjælsø

Velkommen i Børnehuset Sjælsø Velkommen i Børnehuset Sjælsø Informationsmappe 2010 Oversigt: Velkommen til Børnehuset Sjælsø o Praktiske oplysninger o Pædagogiske aktiviteter o Lukkedage o Dagsrytme Velkommen i vuggestuen o Indkøring

Læs mere

Lidt om os og dagligdagen.

Lidt om os og dagligdagen. April 2011 Lidt om os og dagligdagen. Høgevængets børneinstitution er en sammenlagt institution som består af 2 bygninger der er bygget samtidigt og fremstår som sammenbygget med indgange ca. 20 meter

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner vuggestuen. i Kastanieborgen

Pædagogiske Læreplaner vuggestuen. i Kastanieborgen Pædagogiske Læreplaner vuggestuen i Kastanieborgen Folketinget besluttede i 2004, at alle daginstitutioner skal arbejde med udgangspunkt i en pædagogisk læreplan, der skal omhandle følgende seks fokusområder:

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KFUM

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KFUM VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KFUM Christmas Møllers Vej 21 5200 Odense V Tlf: 63 75 69 33 Stuen: 29 79 71 64 Åbningstider: mandag - torsdag 6.30-16.45. fredag 6.30-16.30. Børnehuset KFUM: Børnehuset KFUM er

Læs mere

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VI ER ALLE EN VIGTIG BRIK, FOR AT VI KAN FÅ EN DEJLIG OG HYGGELIG DAG I SFO. Kære forældre! Personalet og bestyrelsen byder jer hermed velkommen til Bøvling SFO. Vi ønsker

Læs mere