VÅDRUMSPROJEKTERING. Eksempler på Bygningsdelsbeskrivelser Arbejdsbeskrivelser Kvalitetssikringsformularer Drift og vedligehold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VÅDRUMSPROJEKTERING. Eksempler på Bygningsdelsbeskrivelser Arbejdsbeskrivelser Kvalitetssikringsformularer Drift og vedligehold"

Transkript

1 VÅDRUMSPROJEKTERING Eksempler på Bygningsdelsbeskrivelser Arbejdsbeskrivelser Kvalitetssikringsformularer Drift og vedligehold VÅDRUMSPROJEKTERING UDFØRT AF

2 Forord Hjælperedskab til projektering af vådrum Vådrummet er et hårdt belastet område i bygningen. Gulve, vægge, installationer etc. udsættes i mange tilfælde flere gange dagligt for massive vandpåvirkninger. Det er nutidens levevis, der har øget vandpåvirkningen markant i forhold til tidligere tiders brug. Dette stiller naturligvis krav til omtanke, når det gælder materiale/produktvalg og ikke mindst konstruktionernes opbygning og sammenbygning i vådrummet. Det er blevet mere almindeligt at anvende forskellige byggematerialer, som ikke alle har lige stor modstandsdygtighed overfor fugtpåvirkninger. Ikke mindst derfor er det vigtigt at de projekterende får udført et solidt gennemarbejdet projekt, hvor der er taget sikre konstruktionsbeslutninger. I den forbindelse bør udføres dækkende bygningsdelsbeskrivelser, arbejdsbeskrivelser, tegningsmateriale og korrekte henvisninger. LIP s projekteringsvejledning kan fungere som hjælperedskab i forbindelse hermed. Kvalitetssikring Selve udførelsen af vådrummet skal også foretages omhyggeligt. Det er derfor vigtigt at udføre systematisk kvalitetssikring i form af trinvis tilsyn med arbejdets udførelse. I denne projekteringsvejledning findes LIP s kvalitetssikringsrapporter som kan benyttes i forbindelse med udførelsen af LIP Vådrumssystem eller alternativt LIP VS 30 Vandtætningsmembran. LIP tilbyder endvidere hjælp til kvalitetssikring i forbindelse med større projekter, hvor LIP produkter anvendes. Hensigten med LIP s projekteringsvejledning er at lette overskueligheden og arbejdsprocessen i forbindelse med projektering af vådrum. LIP tilbyder yderligere råd og vejledning i forbindelse med projektering og planlægning af vådrum. Sidst i projekteringsvejledningen findes oplysninger om kontakt til LIP s byggetekniske rådgivning. Denne vejledning findes også på LIP s hjemmeside: LIP Profil LIP Bygningsartikler A/S er et 100 % danskejet firma, som siden starten i 1967 har produceret produkter af høj kvalitet. LIP er idag en internationalt orienteret virksomhed med forhandlere og datterselskaber i flere europæiske lande. VÅDRUMSPROJEKTERING 2

3 Indholdsfortegnelse Side: Forord 2 LIP Vådrumssystem egenskaber 4-5 Love & Regler omkring vådrum Anvisninger og reglementer 6 BR 95 / BR-S 98 og vådrum 7 Vådzone og fugtig zone inddeling 8-9 Godkendelser LIP s godkendelser på vandtætningssystemerne Produktnøgler LIP s Nøgle til korrekt produktvalg LIP Multi Fliseklæb egenskaber LIP Fugemasser/klinkefuge egenskaber 18 LIP Special fugemasse 19 LIP 22 Epoxyfuge/Fliseklæb 19 Eksempler på bygningsdelsbeskrivelse Indledning til bygningsdelsbeskrivelserne 21 Bygn.delsb. 1 Klinkegulve i våde rum Bygn.delsb. 2 Klinkegulve i tørre rum Bygn.delsb. 3 Flisevægge i fugtig zone Bygn.delsb. 4 Flisevægge i vådzone Arbejdsbeskrivelser Vandtætning & Fliseopsætning Indledning til arbejdsbeskrivelserne 30 Side: Principiel vådrumsopbygning 31 Arbejdsbes. 1 Tung gulv- og vægkonstruktion Arbejdsbes. 2 Tung gulv- og let vægkonstruktion Arbejdsbes. 3 Let gulv- og tung vægkonstruktion Arbejdsbes. 4 Let gulv- og let vægkonstruktion Arbejdsbes. 5 Hurtig renovering (9 1/2 time) af tungt badeværelse med nyt slidlag Arbejdsbes. 6 Gulv med vinylbekl. og let eller tung vægkonstruktion Arbejdsbes. 7 Lægning af klinker på let selvbærende stålkonstruktion på meget kort tid Arbejdsbes. 8 Lægning af klinker på gulv med tung belastning Kvalitetssikring af vådrum Indledning til LIP kvalitetssikring 63 LIP kvalitetssikringsrapport Drift og vedligehold Indledning til drift og vedligehold 66 Flise- og klinkepleje 67 Hvor bruges LIP klinkerens, -vask og -olie? 68 Natursten 69 Fuger 70 Kontakt LIP Byggeteknisk rådgivning 71 VÅDRUMSPROJEKTERING 3

4 LIP Vådrumssystem egenskaber LIP s MK godkendte vådrumssystem anvendes til vandtætning af gulve og vægge før beklædning med keramiske fliser eller natursten i våde rum på underlag af: Gulve: 19 mm konstruktionskrydsfinér Uorganiske materialer som beton m.v. Vægge: 2 lag 13 mm gipskartonplader (vådrumsplader) 1 lag 15 mm fibergipsplade 1 lag 13 mm gipskartonplade + 1 lag 12 mm kalciumsilikatplade Uorganiske materialer som beton, gasbeton, letbeton, puds -Godkendt LIP Vådrumssystem er MK godkendt af ETA Danmark til vandtætning af ovennævnte organiske underlag MK - Væg nr. 7.32/0940. MK - Gulv nr. 7.22/0939. LIP Vådrumssystem opfylder samtlige krav iht. DIN Merkblat på uorganiske underlag som beton, letbeton m.m. 4 VÅDRUMSPROJEKTERING 4

5 LIP Vådrumssystem egenskaber Forbrug LIP Vandtætningspasta med Special Cement ved 1 mm ca. 1,3 kg/m 2 Afhærdning (afhængig af temperatur og fugt i underlaget) LIP Special Cement Anden cement ca. 3 timer ca. 12 timer Aftræksstyrke Tørlagring 1,49 N/mm 2 Aftræksstyrke 21 døgn i vand 1,13 N/mm 2 Aftræksstyrke 14 døgn ved 70 C 1,73 N/mm 2 Aftræksstyrke 7 døgn kalkvand ph>12 0,90 N/mm 2 Aftræksstyrke Vandtæt mod vandtryk op til Vandtætning af friskt afretningslag (1 time efter udlægning) 0,66 N/mm 2 10 m vandsøjle Produktbeskrivelse: LIP Vandtætningspasta er en 2 komponent membran bestående af speciel acryldispersion og cement. LIP Vandtætningspasta kan opfylde lovens krav om 1 mm lagtykkelse ved påføring i een arbejdsgang. LIP Vandtætningspasta kan påføres fugtige underlag af uorganiske materialer som f.eks. beton og pudslag. VÅDRUMSPROJEKTERING 5

6 Love & Regler Anvisninger og reglementer Op igennem 1990 erne har projektering og udførelse af vådrum været debateret indgående. Der er udarbejdet anvisninger for området fra Statens Byggeforskningsinstitut: SBI anvisning 180 og 189 samt By og Byg anvisning 200, vådrum. Disse anvisninger bruges som vejviser for projekterende ved materialeog konstruktionsvalg i forbindelse med planlægning af vådrum. På de efterfølgende sider gengives tekst og henvisninger fra bygningsreglementerne BR 95 og BR-S 98. Derudover gives et overblik over vådzone og fugtig zone inddelingen. BR - S 98 By og Byg anvisning 200 BR 95 SBI 189 SBI 180 VÅDRUMSPROJEKTERING 6

7 Love & Regler BR 95 Med indførelsen af BR 95 ændredes den hidtidige metode i reglementet med at henvise til SBI anvisningerne i selve reglementsteksten. I BR 95 er henvisningerne til anvisninger fra By og Byg/SBI en note ved siden af reglementsteksten. Dette betyder, at der i bygningsreglementet henvises til den gode praksis på området omkring vådrumsprojektering. Nedenstående er teksten i kapitel 7.4 Vådrum fra BR 95 gengivet inkl. noten i margen, der henviser til anvisninger fra By og Byg/SBI. Tekst fra BR 95 kap. 7.4 Vådrum 7.4 Vådrum stk.1. Baderum, Wc-rum med gulvafløb og andre vådrum skal opfylde følgende krav: a. Gulve og vægge skal udføres, så de kan modstå de fugtpåvirkninger og de mekaniske og kemiske påvirkninger, der normalt forekommer i vådrum. b. Gulve og gulvbelægninger, herunder samlinger, tilslutninger, rørgennemføringer og lignende skal være vandtætte. c. I rum med gulvafløb skal gulvet i den vandbelastede del af rummet have fald mod afløbet. d. I den vandbelastede del af rummet må der ikke udføres rørgennemføringer i gulvet. BR-S 98 Kap. 4.6 Vådrum I BR-S 98 kap. 4.6 er reglementsteksten om vådrum stort set identisk med Bygningsreglementet BR 95. Som vist ovenfor. Dog er der ikke anført samme note i margen med henvisninger til SBI 169 og 180. I BR-S 98 henvises i margen til SBI 189. e. Vægge og vægbeklædninger, herunder samlinger, tilslutninger, rørgennemføringer og lignende skal være vandtætte i den vandbelastede del af rummet. Stk.2. Til vandtætning af skeletvægge samt gulv- og vægkonstruktioner, der indeholder træ eller andre organiske materialer, skal flisesystemer og fugefri belægningssystemer, som påføres i flydende form, udføres i overensstemmelse med vilkårene i Boligministeriets godkendelse af de enkelte fabrikater. Note i margen (7,4) I SBI anvisning 169 om gulve og vægge i vådrum er ved en række eksempler beskrevet hvorledes gulve og vægge i vådrum kan udføres. Endvidere fremgår af SBI anvisning 180: Badeværelser. Eksempler på planlægning, Projektering og udførelse af badeværelser i nye og gamle boliger. OBS! Bemærk By og Byg 200 Henvisningen i BR-S 98 til SBI anvisning 189 udelukker ikke SBI anvisningern 180 og anvisning 200 fra By og Byg ved projektering af småhuse. VÅDRUMSPROJEKTERING 7

8 Love & Regler Vådzone og fugtig zone inddeling Bygningsreglementerne skelner mellem den vandbelastede del og andre dele af vådrummet. På baggrund af BR 95 og for at få operationelle regler er indført begreberne "vådzone" og "fugtig zone". Vådzone/Fugtig zone inddelingen sker for præcist at kunne opdele vådrummet og dermed fastlægge valg af konstruktioner og vandtætningssystem. Vådrummet deles op som følger: Vådzone: Hvor der skal udføres vandætning af gulve og vægge før beklædning med keramiske fliser eller natursten i vådrummets vådzone, kan der udføres effektiv MK godkendt vandtætning som LIP Vådrumssystem på både gulv og væg. ( Alternativt færdigoprørt LIP VS 30 Vandtætningsmembran -kun på tørre underlag ). Vådzone Vådzone Fugtig zone Fugtig zone Fugtig zone Fugtig zone 500 mm 500 mm Vingebredde mindst 250 mm Vingehøjde mindst 1800 mm Vådzone 100 mm Vådzone 100 mm Figur 1: Vådzone og fugtig zone i vådrum med bruseniche. Vådzonen omfatter hele gulvet og væggene omkring brusenichen indtil 500 mm fra dens afgrænsning. Vådzonen på væggene går helt til loft. I særligt høje rum kan området over normal loftshøjde dog betragtes som fugtig zone. Det skraverede område viser, hvor der skal være fald på gulvet, og hvor der ikke må være rørgennemføringer. Området går 500 mm ud fra brusenichens afgrænsning. Figur 2: Vådzone og fugtig zone i vådrum med fastmonterede skærmvægge med en bredde på mindst 250 mm omkring bruseniche. Vådzonen omfatter hele gulvet og væggene inden for skærmvæggene. Vådzonen på væggene går helt til loft. I særligt høje rum kan området over normal loftshøjde dog betragtes som fugtig zone. Hvis gulvet i brusenichen samtidig er afgrænset fra det øvrige gulv, fx. forsænket, kan der føres rør gennem gulvet helt op til skærmvæggenes yderside. (Opkant som afgrænsning bør så vidt muligt undgås). 8 VÅDRUMSPROJEKTERING 8

9 Love & Regler Fugtig zone: Fugtig zone er vægområdet uden for vådzonen. Her må påregnes større påvirkninger end i boligens øvrige rum, f.eks. fra stor relativ fugtighed. I fugtig zone er det normalt tilstrækkeligt at anvende en fugtspærre som LIP Primer på væggene foran flisebeklædningen. Generelt Med hensyn til konstruktive retningslinier, projektering og udførelse, henviser gældende bygningsreglementer til SBI vådrumsanvisninger (SBI 180, 189) udgivet af Statens Byggeforskningsinstitut. Vi henviser i øvrigt til By og Byg anvisning 200, vådrum. Vådzone Fugtig zone Fugtig zone Fugtig zone 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm Vådzone 500 mm 500 mm 100 mm Vådzone 100 mm Vådzone Figur 3: Vådzone og fugtig zone i vådrum med badekar. Vådzonen omfatter hele gulvet og væggene indtil 500 mm fra badekarret. Vådzonen på væggene går helt til loft. I særligt høje rum kan området over normal loftshøjde dog betragtes som fugtig zone. Der må ikke være rørgennemføringer nærmere end 500 mm fra karret markeret med den stiplede linie. Anvendes fastmonterede skærmvægge med en bredde på mindst 250 mm omkring badekarret, regnes kun væggene inden for skærmvæggene som vådzone, og der kan føres rør gennem gulvet helt op til skærmvæggenes yderside. Figur 4: Væg ved håndvask medregnes kun til vådzone, hvis der er armatur med bruser på håndvasken. Vådzonen går da fra gulv til 500 mm over håndvasken og 500 mm ud til begge sider. Er der bruser, skal der etableres gulvafløb, og gulvet skal have fald mod afløbet i det skraverede område. Rørgennemføringer i gulv må ikke udføres nærmere end 500 mm fra gulvafløb. Såfremt bruser på håndvask er eneste bruser i vådrummet, gælder reglerne for brusenicher, se figur 1 og 2. VÅDRUMSPROJEKTERING 9

10 Love og regler Små vådrum: I små vådrum, dvs. mindre end 3,25 m 2 eller med en bredde på 1,3 m eller derunder, omfatter vådzonen hele rummet. I sådanne rum kan brusepladsen ikke afskærmes effektivt, og den bør derfor placeres længst muligt væk fra dør og evt. vindue, fx. i hjørnet mellem wc og håndvask som vist. I små rum bør døren være udadgående for at sikre, at den kan åbnes - også når den anvendes af personer, der kræver bistand. VA-godkendelser: Alle vand- og afløbsmaterialer skal være godkendt af By- og Boligministeriet. Disse godkendelser, der betegnes VA-godkendelser, dækker den installationstekniske side af rør, armaturer, gulvafløb mv. Udstedelse af VAgodkendelser sker efter retningslinier svarende til retningslinierner for udstedelse af MK-godkendelser, se ovenfor. Der gøres opmærksom på, at gulvafløb i godkendelser betegnes som beregnet til indstøbning eller til brug sammen med vandtætningsmembran mv. Derimod tages der ikke ved godkendelsen stilling til, om sammenbygning er mulig i praksis, fx. om flangen på et gulvafløb er egnet til påklæbning af en vandtætningsmembran. Entreprenøren må derfor selv sikre sig, at de anvendte materialer er indbyrdes forenelige, evt. ved at få den fornødne dokumentation fra leverandøren af afløbet. Vådrumstype: Et vådrum defineres som rum, der påvirkes af vand eller høj relativ fugtighed. Der skelnes mellem vådrum med vandpåvirkning af både gulv og væg fx. baderum og storkøkkener, og vådrum med kun lejlighedsvis vandpåvirkning af gulvet, fx. wc-rum, bryggers og laboratorierum. Som baderum regnes alle rum med bruser eller badekar. Vådrumstype Vandpåvirkning af gulv Vandpåvirkning af vægge Baderum Ja Ja Wc-rum med gulvafløb Ja Normalt ikke Bryggers, vaskerum etc. med gulvafløb Ja Normalt ikke Produktionslokaler i levnedsmiddelindustrien mv. Ja Ja 10 VÅDRUMSPROJEKTERING 10

11 LIP Godkendelser MK godkendelser på vandtætningssystemer LIP Vådrumssystem/LIP VS 30 Vandtætningsmembran er MK-godkendte systemer til vandtætning af gulve og vægge i vådrum. LIP Vådrumssystem/LIP VS 30 Vandtætningsmembran anvendes til vandtætning af gulve og vægge før beklædning med keramiske fliser eller natursten i våde rum. I BR 95 og BR-S 98 nævnes at flisesystemer skal udføres i overenstemmelse med vilkårene i Boligministeriets godkendelse af de enkelte fabrikater. LIP s vandtætningssystemer er MK-godkendt j.f. ovenstående. LIP s vandtætningssystemer er MK-godkendt af ETA-Danmark. ETA står for European Tecnical Aprovement. -Godkendt LIP Vådrumssystem LIP Vådrumssystem er MK-godkendt af ETA Danmark til vandtætning. MK - Væg nr. 7.32/0940. MK - Gulv nr. 7.22/ Godkendt LIP VS 30 Vandtætningsmembran Færdigoprørt LIP VS 30 Vandtætningsmembran er MK godkendt af ETA Danmark til vandtætning. MK - Væg nr. 7.32/1218. MK - Gulv nr. 7.22/1217. Rekvirer godkendelserne Det er altid en god regel at rekvirere kopi af MK-godkendelserne hos LIP Byggetekniske Rådgivning i forbindelse med opstart af projekteringen. VÅDRUMSPROJEKTERING 11

12 LIP Produktnøgler Fremgangsmåde ved vandtætning af vægge Vægge Underlag: Anvisninger m.h.t. underlag Klargøring af underlag Skal være fri for støv, fedt, olier, løse partikler o.l. Letklinkerbeton Betonelementer Insitu støbt beton Gasbeton Pudset murværk Vådrumsgipsplader Fibergipsplader Kalciumssilikatplader Ældre beton o.l. * Betonelementanvisning * Ældre end 2 mdr. * Ældre end 2 mdr. Gulve Insitu støbt beton Vådrumsgipsplader Ældre beton o.l. * Ældre end 2 mdr. Det anbefales at anvende LIP Multi Fliseklæb til klæbning af fliser, klinker, stentøj, marmor m.m., idet det er svært at kende det konkrete retsvind fra underlaget. VÅDRUMSPROJEKTERING 12

13 LIP Produktnøgler og gulve Forbehandling/primning Underlaget skal primes. Blandingsforhold som følgende: Vandtætning På organisk materiale benyttes LIP Primer ufortyndet På uorganisk materiale fortyndes LIP Primer 1 del primer med 10 dele vand LIP Vådrumssystem LIP VS 30 Vandtætningsmembran ** Max fugt 5% ** Max fugt 5% ** Max fugt 5% ** Max fugt 5% ** Max fugt 5% ** Max fugt 5% ** Max fugt 5% ** Max fugt 5% * Anvisninger m.h.t. opsætning af fliser og/eller nedlægning af klinker ** Angiver max. fugtindhold i underlaget. VÅDRUMSPROJEKTERING 13

14 LIP Multi Fliseklæb egenskaber LIP Multi Fliseklæb LIP Multi Fliseklæb med stor vedhæftning og elasticitet (1,6 mm pr. m). LIP Multi Fliseklæb er p.g.a. den store fleksibilitet velegnet til klæbning af fliser og klinker på beton og letklinkerbeton samt gulve med indbygget varme. LIP Multi Fliseklæb er endvidere velegnet til klæbning af fliser og klinker på underlag af gasbeton, Yton, gipskartonplader, vandfaste finérplader, malede overflader, gulvvinyl, gamle fliser eller klinker, svømmebassiner samt kølerum. På efterfølgende sider er vist prøvninger foretaget af Norges byggforskningsinstitutt BYGGFORSK og Dansk Teknologisk institut. LIP Multi Fliseklæb er en speciel cementbaseret tørmørtel, Vandfast (til fugtige rum) Frostsikker (til udvendig brug) Uorganisk (kan ikke rådne) Farver: LIP Multi Fliseklæb fås i grå og hvid. Forbrug: Ca. 2,5 kg. pr. m 2 godkendt LIP Multi Fliseklæb nr. 7.32/1218 nr. 7.22/1217 Væg nr. 7.32/1218 Gulv nr. 7.22/1217 Prøvningsrapport - Byggforsk ( Norges byggforskningsinstitutt ) I forbindelse med nybyggeri og ombygning/ renovering anvendes ofte byggeelementer i let klinkerbeton el. lign. Der udføres ofte gulvvarme i vådrummet og tidsplanen for byggeriet er ofte presset, så tørretiden for udstøbninger og elementer kan være svær at overholde. Med disse faktorer for materiale- og udførelsesvalg kan der ofte opstå konstruktionsbevægelser p.g.a. restsvind og temperatursvingninger. Det er derfor vigtigt, at man bl.a. følger betonelement anvisningerne mht. restfugt maximum m.v. inden opstart a flise-/klinkemontagen. 14 VÅDRUMSPROJEKTERING 14

15 LIP Multi Fliseklæb egenskaber LIP fleksible Multi Fliseklæb har en meget god evne til at overføre relative bevægelser mellem fliseklæber og underlaget uden der opstår brud. LIP foretager ofte kvalitetssikringsafprøvninger af produktets elastiske egenskaber. Nedestående er vist konklusionsudsnit fra en uvildig afprøvning foretaget af Byggforsk i Norge, Norges byggeforskningsinstitut. Den samlede rapport kan rekvireres ved kontakt til LIP s Byggetekniske Rådgivning. Kort sammendrag: Byggforsk har etter initiativ fra Leverandørforeningen for lim og keramiske fliser utviklet en ny metode for prøving av elastiske egenskaper i flislim, dvs. limets evne til å overføre relative bevegelser mellom fliser og underlaget. Metoden går ut på at flisene limes til en 50 mm tykk betongplate, platen bøyebelastes og man registrerer når det oppstår brudd i flissjiktet. Brudd oppstod i limsjiktet fed følgende tøyning i underlaget: LIP Multi Flisklæb: 1,6 mm/m Limtypen har meget god evne til å overføre relative bevegelser mellom flissjikt og underlag uten at brudd oppstår. VÅDRUMSPROJEKTERING 15

16 LIP Multi Fliseklæb egenskaber Prøvningsrapport - DTI (Dansk Teknologisk Institut) Ud over produktets gode evne til at overføre relative bevægelser mellem fliseklæb og underlag uden brud til følge, er det naturligvis også vigtigt, at LIP Multi Fliseklæb kan opnå gode resultater mht. aftræksstyrker på forskellige underlag. Også på dette område foretages en massiv kvalitetssikring og optimering af produktet. LIP foretager dagligt kvalitetssikringsafprøvninger af produktets aftræksstyrker på forskellige underlag. Nedenstående er vist udsnit af uvildig afprøvningsrapport udarbejdet af DTI, Dansk Teknologisk Institut. Aftræksstyrker : : Beton Beton 2,14 2,14 MN/m MN/m 2 2 Gulvvinyl Gulvvinyl Vinylex Vinylex 2,71 2,71 MN/m MN/m 2 2 Træ, Træ, Bodex Bodex krydsfinér krydsfinér 0,37 0,37 MN/m MN/m 2 2 Malet Malet betonunderlag betonunderlag 1,73 1,73 MN/m MN/m 2 2 Keramiske Keramiske fliser fliser (skærv (skærv mod mod glasur) glasur) 2,23 2,23 MN/m MN/m 2 2 Vådlagring Vådlagring 1,33 1,33 MN/m MN/m VÅDRUMSPROJEKTERING 16

17 LIP Multi Fliseklæb egenskaber Data for LIP Multi Fliseklæb Anvendelsesområde Til opsætning og nedlægning af fliser, klinker, marmor, skifer, murstensskaller, storformatfliser, natursten, spaltklinker, teglfliser, glasuldplader, rockwoolplader, polyphorplader, betonsten, havesten m.m. Til marmor og andet "gennemsigtigt" materiale anbefales LIP Multi Fliseklæb hvid Underlag Betonelementer, klinkerbeton, pudset væg, gasbeton, Yton, gipskartonpladser, vandfaste krydsfinérplader, malede overflader, gulvvinyl, gamle fliser/klinker, terrazzo, kalciumsilikatplader, svømmebassiner, kølerum samt steder hvor der ønskes stor vedhæftning og forskydningsstyrke. Støbte betonvægge og dæk ældre end 2 mdr. Letklinkerbetonelementer med max. fugtighed på 4-8%. Forbehandling Underlaget skal være fast og fri for støv, snavs, olie, fedt, voks, og andre skillemidler inden påklæbning. Afrensning af fedt og sæberester foretages med LIP Klinkerens eller grundrens. På stærkt sugende underlag, f.eks. ubehandlet gasbeton, kan der forprimes med LIP Primer i forholdet 1 del primer og 10 dele vand. I vådzone skal anvisningerne til LIP Vådrumssystem og LIP VS 30 Vandtætningsmembran følges. Rengøring Eventuelle rester af fliseklæb på fliseoverfladen og i fugen fjernes let inden afbinding ved skrabning med en tynd pind og afvaskning med vand. Værktøj og hænder rengøres med vand. Varmt vand er at foretrække. Forbrug Ca. 2 kg pr. m 2, afhængig af valg af flise/klinke. Tekniske data Arbejdstemperatur: +5 C C Blandingsforhold: 5 kg LIP Multi Fliseklæb til 1,2 liter vand Anvendelsestid: Ca. 5 timer ved C Åben tid: Ca min. ved C Gangbar: Efter 1-2 døgn. Fugning: Efter 1-2 døgn. Aftrækstyrke, beton: Ca. 2,2 N/mm 2 * Aftrækstyrke, glasur: Ca. 2,2 N/mm 2 * Aftrækstyrke, vinyl: Ca. 2,7 N/mm 2 * Aftrækstyrke, malet beton: Ca. 1,8 N/mm 2 * Elasticitet: 1,6 mm pr. løbende meter * Lagring: Ved tør opbevaring er holdbarheden ubegrænset. * iflg. afprøvninger foretaget af DTI/NBI VÅDRUMSPROJEKTERING 17

18 LIP Fugemasser LIP Fugemasse/Klinkefuge Til fugning af fliser og klinker på væg og gulv anvendes LIP Fugemasse og LIP Klinkefuge LIP Fugemasse: Inden- og udendørs brug Finkornet Cementbaseret Fugebredde op til 5 mm Anvendelsesområde LIP Fugemasse er velegnet til fugning af keramiske vægog gulvfliser, klinker, mosaik, marmor, natursten glas- og porcelænsmosaik m.m. Tekniske data Arbejdstemperatur: Blandingsforhold: Anvendelsestid: Åben tid: Gangbar: Lagring: +5 C C. 1 kg LIP Fugemasse til ca. 1 /4 liter vand. Ca. 3-4 timer ved C. Ca min. ved C. Efter 1-2 døgn ved C. Ved tør opbevaring er holdbarheden ubegrænset. LIP Klinkefuge: Inden- og udendørs brug Grovkornet rustik fuge Cementbaseret Fugebredde 5-20 mm Anvendelsesområde LIP Klinkefuge er velegnet til fugning af keramiske vægog gulvfliser, klinker, mosaik, marmor, natursten glas- og porcelænsmosaik m.m. Tekniske data Arbejdstemperatur: Blandingsforhold: Anvendelsestid: Åben tid: Gangbar: Lagring: +5 C C. 1 kg LIP Klinkefuge til ca. 1 /4 liter vand. Ca. 3-4 timer ved C. Ca min. ved C. Efter 1-2 døgn ved C. Ved tør opbevaring er holdbarheden ubegrænset. 18 VÅDRUMSPROJEKTERING 18

19 LIP Fugemasser LIP Speciel fugemasse LIP Speciel fugemasse til fugning af klinker. Modstandsdygtig overfor flere kemiske angreb. Anvendelsesområde LIP Speciel fugemasse er velegnet til fugning af klinker i områder, hvor fugerne udsættes for kemiske angreb. Tekniske data Arbejdstemperatur: Blandingsforhold: Anvendelsestid: Åben tid: Gangbar: Lagring: +5 C C 1 kg LIP Speciel fugemasse til ca. 0,2 liter vand Ca. 3-4 timer ved C Ca min. ved C Efter 1-2 døgn ved C Ved tør opbevaring er holdbarheden ubegrænset LIP 22 Epoxyfuge/Fliseklæb LIP 22 Epoxyfuge/Fliseklæb er syrefast tokomponent epoxyfugemasse uden indhold af organiske opløsningsmidler. Anvendelsesområde LIP 22 Epoxyfuge/Fliseklæb er meget velegnet til klæbning og fugning af keramiske gulv/vægfliser i f.eks. slagterier, mejerier, bryggerier, badeanstalter m.m. Tekniske data Arbejdstemperatur: C Blandingsforhold: Leveres i afvejede enheder, der blandes i løbet af 2-5 min. Anvendelsestid: Ca. 50 min. ved 20 C Åben tid: Gangbar: Efter 1 døgn Lagring: VÅDRUMSPROJEKTERING 19

20 LIP Sanitetssilicone LIP Sanitetssilicone LIP Sanitetssilicone: Inden- og udendørs brug Våde rum Anvendelsesområde LIP Sanitetssilicone er en lavmodul syrefri neutralhærdende, højkvalitets siliconefugemasse, der kan benyttes på de fleste materialer uden brug af primer indenfor bygnings- og konstruktionsindustrien, såsom fliser, klinker, natursten, marmor, glas, aluminium, stål, ABS, rustfrit stål, anodiseret stål ect. LIP Sanitetssilicone er desuden egnet til tætning i rum, hvor stor luftfugtighed kan forekomme såsom køkkener, badeværelser etc. Misfarver ikke natursten og marmor og indeholder svampedræbende middel. Underlag LIP Sanitetssilicone kan bruges, når underlaget er tørt, fast og fri for skillemidler. Hvis affedtning er nødvendigt, affedtes med alkohol eller ethanol. Det anbefales at lave vedhæftningstest for at bestemme produktets egnethed på materialet. Der kræves normalt ingen primning af underlaget. Tekniske data Farvet Transparent Hindedannelse: Ca. 19 min. Ca. 14 min. Volumesvind: Ca. 5% Vægtfylde: 1,35g/ml 1,03g/ml Shore A: E-modul 100%: 0,37 N/mm 2 0,28 N/mm 2 Trækstyrke: 200% 300% Brudforlængelse: 200% 300% Vulkaniseringssystem: Ved optagelse af ilt Gennemhærdning: Ca. 1-2 mm/24 timer Temperaturbestandighed: -50 C til 150 C Anvendelsestemperatur: +5 C til +40 C Fugebevægelse: 25% Lagring: Ved frostfri opbevaring er holdbarheden 12 mdr. fra produktionsdato. 20 VÅDRUMSPROJEKTERING 20

21 Bygningsdelsbeskrivelser Indledning til bygningsdelsbeskrivelserne I det følgende afsnit har LIP udarbejdet eksempler på, hvordan bygningsdelsbeskrivelser (komplettering) kunne være udført for forskellige Flise- /Klinkebelagte områder (zoner) i bygningen. Eksemplerne på bygningsdelsbeskrivelser kan bruges som inspirationskilde ved udarbejdelse af byggesagens beskrivelser og under den egentlige projektering. Eksemplerne omfatter vandtætning, flise- og klinkearbejde i vådrum samt flise- og klinkearbejde i tørre rum. Det skal understreges, at beskrivelserne er eksempler på, hvordan et afsnit omhandlende vandtætning, flise- og klinkearbejde kunne se ud. Beskrivelserne vil kunne fungere som et hjælperedskab i forbindelse med fastlæggelse af konstruktionstype i vådrum og dermed produktvalg af vandtætning, fliseklæber, fugemasse og elastisk fugemasse. Alle nævnte LIP produkter i bygningsdelsbeskrivelserne er MK-godkendte som samlet system til vandtætning og flise-/klinkearbejde. Afsnittet indeholder eksempler på bygningsdelsbeskrivelser kaldet: Bygn.delsb. 1 Bygn.delsb. 2 Bygn.delsb. 3 Bygn.delsb. 4 Klinkegulve i våde rum Klinkegulve i tørre rum Flisevægge i fugtig zone Flisevægge i vådzone Princip for vådzone og fugtig zone inddeling er skitseret på side 8 og 9. Opstår der spørgsmål i forbindelse med udarbejdelsen af beskrivelserne eller i øvrigt, er man meget velkommen til at kontakte LIP på tlf.: eller besøge hjemmesiden: VÅDRUMSPROJEKTERING 21

22 Bygningsdelsbeskrivelse - Eksempel 1 Klinkegulve i våde rum Bygningsdelsbeskrivelse komplettering Side 1 af 2 Klinkegulve i våde rum Dato: Omfang Lokalisering Der henvises til følgende tegninger: Situationsplan (xx) x. xx Oversigtstegninger (xx) x. xx, (xx) x. xx, (xx) x. xx Rumtegninger (xx) x. xx, (xx) x. xx, (xx) x. xx Detailtegninger (xx) x. xx, (xx) x. xx, (xx) x. xx Afgrænsning Forskrifter Materialer Klinkegulve i vådzone i våde rum. I alle baderum i boliger samt i bad i kælder ved modul E/F udføres klinkegulve med underliggende vandtætning. Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer som hører med til arbejdets fuldstændige færdiggørelse, herunder også elastisk fugning. Situationsplan (xx) x. xx, Oversigtstegninger (xx) x. xx, (xx) x. xx, (xx) x. xx Rumtegning (xx) x. xx, (xx) x. xx, (xx) x. xx Detailtegninger (xx) x. xx, (xx) x. xx, (xx) x. xx Våde rum, bygningsdel etager Gulvklinker i fleksibel fliseklæb Der leveres 200 stk. reserveklinker til bygherren Vandtætningssystem 100 mm beton 20 med svindarmering Støbeunderlag Fibertex mm trykfast isolering Gulvopbygning udføres svømmende adskilt fra omgivende vægge, installationer og bygningsdele Våde rum, bygningsdel kælder Gulvklinker i fleksibel fliseklæb Vandtætningssystem 30 mm afretning FORSKRIFTER UDFØRELSE Gulvklinker 150 x 150 mm gulvklinker 1. sortering som xxxxxxxxxxx farve xxx. Langs vægge udføres sokkel med tilskåret klinke i samme størrelse. VÅDRUMSPROJEKTERING 22

23 Bygningsdelsbeskrivelse - Eksempel 1 Bygningsdelsbeskrivelse komplettering Side 2 af 2 Klinkegulve i våde rum Dato: Trykfast isolering Som Rockwool Terrænbatts Bolig. Vandtætningssytem Der anvendes MK-godkendt vandtætningssytem som LIP Vådrumssystem, 2 komponent cementbaseret vandtætningspasta på gulvene ca. 1,3 kg/m 2. Armeringsbånd som LIP Armeringsvæv monteret efter leverandørens anvisninger. Armering af rørgennemføringer og gulvafløb som LIP Armeringsvæv monteret efter leverandørens anvisninger. Inden påføring af LIP Vandtætningspasta udføres primning af gulvoverflader med LIP Primer efter leverandørens anvisninger. Fliseklæber og fugning Gulvklinker nedlægges i fliseklæb som LIP Multi Fliseklæb (elasticitet 1,6 mm/m) og fuges med LIP Rustik Klinkefuge lys grå Manhattan. Elastiske fuger udføres som LIP Sanitetssilicone lys grå Manhattan på bagfyld som f.eks. 6 mm nylonfugesnor, skumprofil eller sliptape. Nedlægning Alle klinkegulve i vådrum (baderum) skal udføres i princip jvf. anvisningerne for "tungt badeværelse i ny bolig" i SBI 180 og i henhold til By og Byg anvisning 200, vådrum. Gulvklinker udlægges i kvadratmønster symmetrisk i rum og afpasset med fuger i tilstødende entrerum. Der accepteres ikke fliser under 1 /2 flisebredde. Gulvflade udføres med fald mod afløb og forsænkning i bruseområde som angivet på rumtegning (xx) x.xx. Ved alle tilslutninger mellem gulv og væg samt omkring installationer udfuges med elastisk fuge. Supplerende fliser Ved aflevering udleveres 200 stk. reservefliser til bygherren. Eksemplerne på bygningsbeskrivelse kan downloades eller udskrives i A4 størrelse fra LIP s hjemmeside: (Søg under Vådrum). VÅDRUMSPROJEKTERING 23

Vådrumssystem. LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER

Vådrumssystem. LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER Vådrumssystem LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER Love og regler Bygningsreglementet: Bygningsreglementet skelner mellem den vandbelastede del og andre dele af vådrummet. På baggrund af BR-95 er indført

Læs mere

Vådrumssystem. Vandtætning Fliseopsætning Fugning. www.lip.dk. -når der bygges på kvalitet!

Vådrumssystem. Vandtætning Fliseopsætning Fugning. www.lip.dk. -når der bygges på kvalitet! www.lip.dk Vådrumssystem Vandtætning Fliseopsætning Fugning K K G 2400 1400 Love og regler og fugtig zone inddeling Bygningsreglementerne skelner mellem den vandbelastede del og andre dele af vådrummet.

Læs mere

Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum

Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum DK Monteringsinfo 09-2014 Vandtætning Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum Produkter Valg af produkter foretages bl.a. ud

Læs mere

Vandtætning. Monteringsinfo MONTERING. Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Produkt. Generelt. BR-95 og BR-S 98

Vandtætning. Monteringsinfo MONTERING. Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Produkt. Generelt. BR-95 og BR-S 98 Side 1 Vandtætning Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum MONTERING Produkt Generelt BR-95 og BR-S 98 Valg af produkter foretages

Læs mere

afsnit 8 Vådrum Indhold:

afsnit 8 Vådrum Indhold: 162 afsnit 8 Vådrum Indhold: 8.1 Løsninger til vådrum...164 8.2 Lovkrav og bygningsreglement...165 8.3 Fugtisolering af vådrum, f.eks. badeværelser...166 8.4 Klæbeprogram og vådrumssystem...167 8.5 Fliseopsætning

Læs mere

Deitermann Den optimale vådrumsløsning

Deitermann Den optimale vådrumsløsning Deitermann Den optimale vådrumsløsning Vådrum Baderum Storkøkkener Levnedsmiddelindustri DEITERMANN Deitermann vådrumsløsning Tryghed for et varigt godt resultat I dag ofrer de fleste mennesker masser

Læs mere

Gulvbelægninger til vådrum

Gulvbelægninger til vådrum Gulvbelægninger til vådrum MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser 1 Forudsætninger... 3 MK-godkendelsesordningen... 3 Ansøgning om MK-godkendelse... 3 Prøvning... 4 Krav... 6 Mærkning... 6 Kontrol...

Læs mere

VS 30 Vandtætningsmembran

VS 30 Vandtætningsmembran www.lip.dk VS 30 Vandtætningsmembran øjfleksibel flydende membran til vandtætning og radonsikring - når der bygges på kvalitet! Brugsanvisning Underlag IP VS 30 kan bl.a. benyttes på beton, puds, letklinkerbeton,

Læs mere

Weber vådrumsløsning - en holdbar og optimal løsning

Weber vådrumsløsning - en holdbar og optimal løsning Weber vådrumsløsning - en holdbar og optimal løsning Vådrum, badeværelser, storkøkkener, og levnedsmiddelindustri Weber vådrumsløsning tryghed for et holdbart og godt resultat I dag ofrer de fleste mennesker

Læs mere

Malebehandling af vægge i vådrum

Malebehandling af vægge i vådrum Malebehandling af vægge i vådrum Baggrund I 1995 blev der i forbindelse med udgivelsen af bygningsreglement BR 95 foretaget en række stramninger på området vådrumskonstruktioner. Disse ændringer angik

Læs mere

Utmaningar med nya produkter livslängd på våtrum, installationer och tätskikt. Leon Buhl, Teknologisk Institut

Utmaningar med nya produkter livslängd på våtrum, installationer och tätskikt. Leon Buhl, Teknologisk Institut Utmaningar med nya produkter livslängd på våtrum, installationer och tätskikt Leon Buhl, Teknologisk Institut Agenda Krav der kan stilles til vådrums egenskaber Hvor er vådrummet kritisk Bygningskonstruktioner,

Læs mere

klæb&fuge primer vandtætning klæber fugemasse efterbehandling

klæb&fuge primer vandtætning klæber fugemasse efterbehandling klæb&fuge primer vandtætning klæber fugemasse efterbehandling At klinker og fliser har en ekstrem lang levetid er velkendt. Netop derfor er det vigtigt, at også de øvrige produkter, som indgår i konstruktionen,

Læs mere

S 1- K ARDEX VÅDRUMSSYSTEM

S 1- K ARDEX VÅDRUMSSYSTEM ARDEX S 1- K VÅDRUMSSYSTEM Vådrumsmembran til vandtætning af vægge, gulve og rørgennemføringer i badeværelser Færdigoprørt, klar til brug Primerfri 1-komponent MK-GODKENDT Væg: MK 7.32 / 1448 Gulv: MK

Læs mere

Montagevejledning for Purus Corner

Montagevejledning for Purus Corner Montagevejledning for Purus Corner Purus Corner er universal til montering i hjørne eller op mod væg. VIGTIGT Klinke/flisetykkelsen skal kendes før montage af Purus Corner. Læs hele denne anvisning før

Læs mere

Pvc-belægning og beklædning Vandtætte flisebeklædninger Vandtætte malebehandlinger Træbeklædning Vådrumstapet

Pvc-belægning og beklædning Vandtætte flisebeklædninger Vandtætte malebehandlinger Træbeklædning Vådrumstapet Pvc-belægning og beklædning Vandtætte flisebeklædninger Vandtætte malebehandlinger Træbeklædning Vådrumstapet Banevarer - homogene 2,0/1,5 mm tykke med plan underside Fuldklæbes med trådsvejsede samlinger

Læs mere

www.lip.dk -når der bygges på kvalitet!

www.lip.dk -når der bygges på kvalitet! K www.lip.dk 235 Hurtig Cement / 275 Hurtigt Pudslag Forarbejdningstid ca. 1 1/4 time Klar til spartling/flisebelægning efter ca. 4 timer Belægningsklar med f.eks. vinyl efter 24 timer Velegnet til gulvvarme

Læs mere

Diverse. Dansk Byggeri GI projekter Gode vådrum Nye materialer Kabiner af stål

Diverse. Dansk Byggeri GI projekter Gode vådrum Nye materialer Kabiner af stål Diverse Dansk Byggeri GI projekter Gode vådrum Nye materialer Kabiner af stål Frit efter Dansk Byggeri Totaløkonomi anlæg + drift & vedligehold Tung / let konstruktion? Altid lovlig konstruktion, jf. anvisningens

Læs mere

Drift og vedligehold. Drift og vedligehold. LIP Klinkerens. LIP Klinkevask. LIP Klinkeolie VÅDRUMSPROJEKTERING

Drift og vedligehold. Drift og vedligehold. LIP Klinkerens. LIP Klinkevask. LIP Klinkeolie VÅDRUMSPROJEKTERING Ved aflevering/overdragelse af det samlede byggeprojekt til bygherren er det normalt, at bygherren modtager et samlet drifts- og vedligeholdelsesmateriale med alle nødvendige oplysninger om bygningens

Læs mere

Oplysning om at SBi s anvisning 200 mere detaljeret beskriver hvordan fx vådrum kan udføres. Normerne vand, afløb, konstruktioner etc.

Oplysning om at SBi s anvisning 200 mere detaljeret beskriver hvordan fx vådrum kan udføres. Normerne vand, afløb, konstruktioner etc. Årsag Virkning Hierarkiet Byggeloven Bygningsreglement (BR) SBi s anvisninger Oplysning om at SBi s anvisning 200 mere detaljeret beskriver hvordan fx vådrum kan udføres Normerne vand, afløb, konstruktioner

Læs mere

Ansvarlig styrke. Vådrum Vandtætning med Alfix

Ansvarlig styrke. Vådrum Vandtætning med Alfix Ansvarlig styrke Vådrum Vandtætning med Alfix DK Introduktion Denne brochure beskriver udførelse af vandtætning i vådrum med et system af produkter, der opfylder de europæiske krav i henhold til ETAG 022

Læs mere

Anvisning: Udvidelse af badeværelse.

Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Maj 2015 Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Generelt Inden arbejdet udføres, skal der skriftligt indhentes byggetilladelse hos AB Solbjergs bestyrelse og eventuelt andre relevante myndigheder. (Kun Solbjerg)

Læs mere

Skader i Vådrum. Leon Buhl Teknologisk Institut, Energi & Klima

Skader i Vådrum. Leon Buhl Teknologisk Institut, Energi & Klima Skader i Vådrum Leon Buhl Teknologisk Institut, Energi & Klima Agenda Udførelse af installationer i gulve og vægge Krav til melding ved utæthed Installation og reparation af gulvafløb Krav til anvendelse

Læs mere

www.lip.dk F 7 -når der bygges på kvalitet!

www.lip.dk F 7 -når der bygges på kvalitet! F www.lip.dk Spartelguide LIP selvnivellerende gulvspartelmasser LIP tilbehør spartelprogram LIP 228 Gulvspartelmasse velegnet udendørs LIP 230 Finspartelmasse LIP 245 Hurtighærdende opretningsmasse F

Læs mere

VÅDRUMSGUIDE. Underlag og forarbejde Vægkonstruktion med lægteskelet Gulvkonstruktion med lægteskelet Massiv vægkonstruktion Massiv gulvkonstruktion

VÅDRUMSGUIDE. Underlag og forarbejde Vægkonstruktion med lægteskelet Gulvkonstruktion med lægteskelet Massiv vægkonstruktion Massiv gulvkonstruktion V+G +95 VÅDRUMSGUIDE Underlag og forarbejde Vægkonstruktion med lægteskelet Gulvkonstruktion med lægteskelet Massiv vægkonstruktion Massiv gulvkonstruktion Udgave marts 2013 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN Til

Læs mere

Flere støvreducerede produkter, med endnu flere anvendelsesområder

Flere støvreducerede produkter, med endnu flere anvendelsesområder Flere støvreducerede produkter, med endnu flere anvendelsesområder Let s stick together www.schonox.dk Vælg et støvfrit arbejdsmiljø. For helbredets, tidens og kundernes skyld Vores sortiment af støvreducerede

Læs mere

EPS lightbeton 360 på faste underlag og træbjælkelag

EPS lightbeton 360 på faste underlag og træbjælkelag NAVERVEJ 1 DK-000 ROSKILDE TLF. 6 7 8 00 EPS lightbeton 60 på faste underlag og træbjælkelag NAVERVEJ 1 DK-000 ROSKILDE TLF. 6 7 8 00 EPS lightbeton 60 på faste underlag og træbjælkelag mira EPS lightbeton

Læs mere

SCHÖNOX MAX FORMAT. System MAX FORMAT. www.schonox.dk

SCHÖNOX MAX FORMAT. System MAX FORMAT. www.schonox.dk SCHÖNOX MAX FORMAT Foto: RAK Ceramics GmbH SCHÖNOX MAX FORMAT System MAX FORMAT Et program med optimalt tilpassede produkter til montering af meget store fliser samt meget tynde fliser Sikkert og effektivt

Læs mere

Montagevejledning for Purus Line

Montagevejledning for Purus Line Montagevejledning for Purus Line Purus Line er universal til op mod væg-montage eller frit placeret i gulvet. Ved fri montage anbefaler vi, at du placerer afløbsrenden ved åbningen til brusenichen. Hermed

Læs mere

Vedlagt fremsendes beskrivelse og tilbudsliste for istandsættelse af eksisterende badeværelser.

Vedlagt fremsendes beskrivelse og tilbudsliste for istandsættelse af eksisterende badeværelser. AB Stubmøllegård Rubinsteinsvej 39, kælderen 2450 København SV Den 30. januar 2015, Sag nr. 00.1464.24 HAK, HAK/ip AB Stubmøllegården Istandsættelse af badeværelser Vedlagt fremsendes beskrivelse og tilbudsliste

Læs mere

Komplet produktprogram til montering af keramiske materialer

Komplet produktprogram til montering af keramiske materialer SCHÖNOX Fliselimsprodukter til den professionelle bruger Komplet produktprogram til montering af keramiske materialer Besøg www.schonox.dk - Her finder du produktinformationer og sikkerhedsdatablade SCHÖNOX

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

Tætte og sikre vådrum med PCI-Vådrumssystem Udførselsvejledning for MK-godkendte systemer. Til fagfolk

Tætte og sikre vådrum med PCI-Vådrumssystem Udførselsvejledning for MK-godkendte systemer. Til fagfolk R Tætte og sikre vådrum med -Vådrumssystem Udførselsvejledning for MK-godkendte systemer Til fagfolk Vandtætning i badeværelser, køkkener m.m. Ved renovering af ældre badeværelser og ved nybyg er det nødvendigt

Læs mere

fermacell Overfladebehandling Juni 2015

fermacell Overfladebehandling Juni 2015 fermacell Juni 2015 106 Information VIA universitet, Randers, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Underentreprenører Ingeniør VIA University College Friis & Moltke 5E Byg A/S, WO Raasted COWI 107 5.

Læs mere

Vådrum Hvordan og hvorledes?

Vådrum Hvordan og hvorledes? Vådrum Hvordan og hvorledes? 1 2 April 2016 1. udgave Redaktion: Pjecen er udarbejdet af Danske Malermestres Faglig-tekniske afdeling, i samarbejde med Erik Brandt, Statens Byggeforskningsinstitut. Produktion:

Læs mere

www.lip.dk - når der bygges på kvalitet!

www.lip.dk - når der bygges på kvalitet! Produktoversigt 2012 www.lip.dk - når der bygges på kvalitet! Indhold Profil................................................................. 3 Fliseklæb..............................................................

Læs mere

STATE STREET BANK 3.0 MURER, BESKRIVENDE TILBUDSLISTE

STATE STREET BANK 3.0 MURER, BESKRIVENDE TILBUDSLISTE Sag: State Street Bank, BESKRIVENDE TILBUDSLISTE side 1 STATE STREET BANK 3.0 MURER, BESKRIVENDE TILBUDSLISTE 30. JUNI 2015 Rev. A 9. JULI 2015 Sag: State Street Bank, BESKRIVENDE TILBUDSLISTE side 2 3.0.

Læs mere

Fliseopsætningog lægning

Fliseopsætningog lægning Fliseopsætningog lægning www.lip.dk Råd og vejledning - når der bygges på kvalitet! Fliseprojektet er en stensikker løsning Smukke langtidsholdbare løsninger Mulighederne er mange og kun fantasien sætter

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/9 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Projektering / Specialvægge. 3.2 Specialvægge. Projektering 3.2. Gyproc Håndbog 9

Projektering / Specialvægge. 3.2 Specialvægge. Projektering 3.2. Gyproc Håndbog 9 Projektering / Specialvægge 3.2 Specialvægge Projektering 3.2 Gyproc Håndbog 9 175 Projektering / Specialvægge 3.2 Specialvægge Indhold 3.2... 177 Lovgivning... 178 Definitioner og begreber... 179 Belastningsklasser,

Læs mere

LIP 22 Epoxy LÆGGE-OG FUGESYSTEM FOR SYREFASTE OG SYRETÆTTE FUGER.

LIP 22 Epoxy LÆGGE-OG FUGESYSTEM FOR SYREFASTE OG SYRETÆTTE FUGER. LIP 22 Epoxy SYREFASTE LÆGGE- OG FUGEMASSER Lokalirriterende Anmeldt og tildelt PR.NR. Kodenummer 00-5 LÆGGEMASSE OG FUGEMASSE FORBRUG TEKNISKE DATA ANVENDELSESOMRÅDER Producent: LIP Bygningsartkler A/S

Læs mere

SCHÖNOX MAX FORMAT. Et komplet system til. montering af meget store fliser. System MAX FORMAT.

SCHÖNOX MAX FORMAT. Et komplet system til. montering af meget store fliser. System MAX FORMAT. SCHÖNOX MAX FORMAT Et komplet system til montering af meget store fliser Foto: Imola Ceramica - www.colourceramica.dk System MAX FORMAT www.schonox.dk Keramiske fliser i nye dimensioner Foto: MOSA Storformatfliser

Læs mere

Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum

Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum Denne anvisning gælder Gulvexperten Teak Marine Skibsplank i 9 mm tykkelse lagt fuldklæbet til vandtæt underlag, fuget med gummifugemasse. Anvendelse

Læs mere

Montagevejledning for Purus Corner

Montagevejledning for Purus Corner Montagevejledning for Purus Corner Purus Corner er universal til montering i hjørne eller op mod væg. VIGTIGT Klinke/flisetykkelsen skal kendes før montage af Purus Corner. Læs hele denne anvisning før

Læs mere

Vådrum. Erik Brandt Martin Morelli

Vådrum. Erik Brandt Martin Morelli Vådrum Erik Brandt Martin Morelli SBi-anvisning 252 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2015 Titel Vådrum Serietitel SBi-anvisning 252 Format E-bog Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2015 Forfatter

Læs mere

Unidrain gulvafløb. Indbygning af gulvafløb med Unidrain gulvafløb skal ske med følgende

Unidrain gulvafløb. Indbygning af gulvafløb med Unidrain gulvafløb skal ske med følgende MK 7.21/1699 Udstedt: 2010-09-28 Gyldig til: 2013-10-01 MATERIALE ELLER KONSTRUKTION: Indbygningsprincip for gulvafløb. BETEGNELSE: Unidrain gulvafløb GODKENDELSESINDEHAVER: BESKRIVELSE: Indbygning af

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.340 Støbte undergulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.

Arbejdsbeskrivelse B2.340 Støbte undergulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12. Arbejdsbeskrivelse B2.340 Støbte undergulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/13 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt:

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

EPS lightbeton 360 på faste underlag og træbjælkelag

EPS lightbeton 360 på faste underlag og træbjælkelag NAVERVEJ 1 DK-000 ROSKILDE TLF. 6 7 8 00 EPS lightbeton 60 på faste underlag og træbjælkelag mira EPS lightbeton 60 - støvreduceret EPS lightbeton 60 er en hurtigtørrende letvægtsmasse på basis af EPS

Læs mere

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk Monteringsanvisning Jackon vådrum V Å D R U M Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering 10-2013 erstatter 02-2012 Jackon vådrum Produktbeskrivelse Væg Gulv Godkendelse MK 7.32/1651

Læs mere

DUOFOR svalehaleplader den ideelle løsning

DUOFOR svalehaleplader den ideelle løsning DUOOR svalehaleplader den ideelle løsning godkendt Lyddæmpende gulv Undergulv Vandtæt Monteringsvejledning Duofor Svalehaleplader Indledning or at kunne give den optimale information, har vi opdelt denne

Læs mere

BS 2000 / BS 3000 MØNSTER/FARVE-FLAGER EPOXYFLEX TRANSPARENT

BS 2000 / BS 3000 MØNSTER/FARVE-FLAGER EPOXYFLEX TRANSPARENT MØNSTER/FARVE-FLAGER EPOXYFLEX TRANSPARENT Dekorativ og slidstærk gulvbelægning / epoxymaling Underlag: beton, puds, murværk, keramik Garager 1. Grunder: BS 2000 2. Toplag BS 3000 Hobbyrum 3. Mønster flager

Læs mere

Støbe- og Spartelguide LIP selvnivellerende gulvspartelmasser LIP standfaste spartelmasser LIP støbemasse LIP tilbehør og værktøj

Støbe- og Spartelguide LIP selvnivellerende gulvspartelmasser LIP standfaste spartelmasser LIP støbemasse LIP tilbehør og værktøj www.lip.dk Støbe- og Spartelguide LIP selvnivellerende gulvspartelmasser LIP standfaste spartelmasser LIP støbemasse LIP tilbehør og værktøj - når der bygges på kvalitet! Indhold Indledning..............................................................

Læs mere

RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK

RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK Let konstruktion med installationslag. Parallel tag med installationslag Ventileret loftrum. Dampspærre monteret med installationslag

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED Let konstruktion med installationslag. Paralleltag med installationslag Ventileret loftrum. Dampspærre monteret med installationslag Placering i væg, tag og loft. Dampspærren

Læs mere

Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne

Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne BR 95 og BR-S 98 angiver de overordnede regler Vandnormen og Afløbsnormen Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne SBi s anvisninger henvisning i BR om at SBi s anvisninger

Læs mere

Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum

Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum DK Temainfo 09-2014 Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum Generelt Gulvopbygning på træbjælkelag med spånplade og gulvgips. Systemet er velegnet til boliger, hvor der ønskes et

Læs mere

Monteringsanvisning for

Monteringsanvisning for Monteringsanvisning for PURUS gulvafløb til vinylbelægning på træ/beton PURUS monteringsramme PURUS låseanordninger PURUS forhøjelsesringe PURUS sideindløbstilslutning PURUS klinkekit PURUS kniven www.purus.dk

Læs mere

SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012

SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012 SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012 Vandtættende bitumen-membran SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Produktinformation Skalflex Tætningsmembran er en 1,5 mm tyk bitumenbaseret membran, opbygget

Læs mere

1,35 kg/l (komp. A+B blandet) Hærdning. +10 o C 210 min. 3 dage * +20 o C 90 min. 2 dage * +30 o C 45 min. 1 dage *

1,35 kg/l (komp. A+B blandet) Hærdning. +10 o C 210 min. 3 dage * +20 o C 90 min. 2 dage * +30 o C 45 min. 1 dage * Produkt datablad Version: 06.11.2013 Sikadur -33 Sikadur -33 2-komponent thixotropisk epoxy klæber Produktbeskrivelse Anvendelse Sikadur-33 er en thixotropisk 2-komponent klæber baseret på epoxy, leveret

Læs mere

Lægningsvejledning - vinyl

Lægningsvejledning - vinyl Lægningsvejledning - vinyl SMARAGD AQUA, SMARAGD RELIEF, SMARAGD PLUS OG SMARAGD MARIN 1. Forudsætninger 1.1 Underlaget skal være rent, tørt, jævnt og fri for sprækker. Pletter fra farve, olie o. lign.

Læs mere

Derbigum, parkeringsdæk Indledning

Derbigum, parkeringsdæk Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, parkeringsdæk Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i henhold

Læs mere

Nationalt Anneks til ETAG 022: Vandtætningssystemer til gulve og/eller vægge i vådrum Del 1: Flydende systemer inkl.

Nationalt Anneks til ETAG 022: Vandtætningssystemer til gulve og/eller vægge i vådrum Del 1: Flydende systemer inkl. ETAG 022 del 1 Nationalt Anneks til ETAG 022: Vandtætningssystemer til gulve og/eller vægge i vådrum Del 1: Flydende systemer inkl. malingsystemer Forord I forbindelse med implementeringen af ETAG 022

Læs mere

Flisemontering, cementbaseret flisemørtel

Flisemontering, cementbaseret flisemørtel Side 1 Flisemontering, cementbaseret flisemørtel Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for opsætnings- og lægningsteknik ved montering af keramiske fliser efter tyndlagsmetoden og gælder for såvel

Læs mere

Til fagfolk. Produkter til Rengøring og pleje

Til fagfolk. Produkter til Rengøring og pleje R Til fagfolk Produkter til Rengøring og pleje PCI produkter til rengøring, pleje og beskyttelse Keramiske fliser, natursten og andre overflader i boligen stiller særlige krav til rengøring og vedligehold.

Læs mere

Gulve reparation af gulvbelægninger

Gulve reparation af gulvbelægninger Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Gulve reparation af gulvbelægninger Undervisningsministeriet. Januar 2012. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Læs mere

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16 På bærende gulv med LK Sporplade EPS 6 Udførelse LK gulvvarmesystem med LK Sporplade EPS 6 er beregnet til udlægning på bærende gulve, hvor der er behov for en særlig lav byggehøjde. Systemet er opbygget

Læs mere

Læggeanvisning for Everfloor Marinegulve 14 mm side 1 Læs hele læggeanvisningen inden montering påbegyndes Bryd ikke emballagen før gulvet lægges. Pakken opbevares i rummet 48 timer før lægning. Egnede

Læs mere

Construction. Sika. Primer MB. Primer og fugtmembran for elastisk limning af parketgulve. Produktbeskrivelse. Anvendelse. Produktdata.

Construction. Sika. Primer MB. Primer og fugtmembran for elastisk limning af parketgulve. Produktbeskrivelse. Anvendelse. Produktdata. Teknisk datablad Version: 01.07 Sika Primer MB Sika Primer MB Primer og fugtmembran for elastisk limning af parketgulve Construction Produktbeskrivelse Anvendelse Sika Primer MB er en 2-komponent, opløsningsmiddelfri,

Læs mere

God tekst i tilstandsrapporter. Hvad er god tekst? Hvordan gør man? Hvad går galt?

God tekst i tilstandsrapporter. Hvad er god tekst? Hvordan gør man? Hvad går galt? God tekst i tilstandsrapporter Hvad er god tekst? Hvordan gør man? Hvad går galt? Copyright: Ordhuset.dk November 2016 Hvad er god tekst i tilstandsrapporter? God tekst er klar og enkel God tekst er let

Læs mere

By og Byg Anvisning 200. Vådrum. 1. udgave, 2001

By og Byg Anvisning 200. Vådrum. 1. udgave, 2001 By og Byg Anvisning 200 Vådrum 1. udgave, 2001 Vådrum Erik Brandt By og Byg Anvisning 200 Statens Byggeforskningsinstitut 2001 Titel Vådrum Serietitel By og Byg Anvisning 200 Udgave 1. udgave, 2. oplag

Læs mere

Jackon. vådrum. Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer V Å D R U M. Godkendelse MK 7.32/1651.

Jackon. vådrum. Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer V Å D R U M. Godkendelse MK 7.32/1651. Jackon vådrum V Å D R U M Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer Væg Gulv Godkendelse MK 7.32/1651 Godkendelse MK 7.22/1687 01-2013 erstatter 06-2011 2Jackon vådrum

Læs mere

NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00. Trinlydsdæmpning betondæk

NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00. Trinlydsdæmpning betondæk NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00 Trinlydsdæmpning betondæk EN ISO 10140-1:2010 Trinlydsdæmpning af betondæk giver bedre indeklima mira byggeprodukter tilbyder 3 forskellige silent step måtter

Læs mere

Temagruppe om badeværelserne - 1. møde 12. februar 2014

Temagruppe om badeværelserne - 1. møde 12. februar 2014 Temagruppe om badeværelserne - 1. møde 12. februar 2014 Temagruppe om badeværelserne - 1. møde 12. februar 2014 Dagsorden 12. februar 2014 Kl. 19.30 Velkomst og præsentationsrunde Kl. 19.45 Rammerne for

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

Derbigum, parkeringsdæk_un Indledning

Derbigum, parkeringsdæk_un Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, parkeringsdæk_un Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i henhold

Læs mere

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål Odense LAVPRIS Tømmerhandel A/S Lumbyvej 75 DK-5000 Odense C Telf.: +45 66 18 27 93 Fax +45 66 18 06 30 SE nr.: 17 91 90 32 Bil-tlf.: +45 20 45 13 60 E-mail: info@olt.dk www.olt.dk Byggematerialer i topkvalitet

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Indholdsfortegnelse 11-04-2013 ARBEJDSBESKRIVELSE. Bygningsdele Side 2 Referencer Side 2 Arbejdets kvalitet Side 2 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE Afgrænsning, produkter

Læs mere

Udviklet til porebeton Ytong Pudssystemet

Udviklet til porebeton Ytong Pudssystemet Udviklet til porebeton Ytong Pudssystemet Ytong Pudssystem YTONG PUDSSYSTEM - UDVIKLET TIL OVER- FLADEBEHANDLING AF POREBETON Ytong Pudssystem tilfører facader og indvendige overflader den flotteste finish

Læs mere

Vådrumskonstruktioner for keramiske fliser og natursten i bolig og let erhverv Januar 2010 DK

Vådrumskonstruktioner for keramiske fliser og natursten i bolig og let erhverv Januar 2010 DK NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00 Vådrumskonstruktioner for keramiske fliser og natursten i bolig og let erhverv Januar 2010 DK Optimal sikkerhed med mira CE certificerede systemer til vådrumstætning

Læs mere

Brandbeskyttelse af beton huldæk

Brandbeskyttelse af beton huldæk Brandbeskyttelse 1.6 Brandbeskyttelse af beton huldæk MONTERINGSVEJLEDNING Bygningsdel klasse R 120 [BS-120] Med 30 mm C 150 opgraderes beton-huldæk til R 120 A2-s1,d0 Konstruktionen er brandteknisk afprøvet

Læs mere

Montagevejledning for Purus Line

Montagevejledning for Purus Line Montagevejledning for Purus Line Purus Line er universal til op mod væg-montage eller frit placeret i gulvet. Ved fri montage anbefaler vi, at du placerer afløbsrenden ved åbningen til brusenichen. Hermed

Læs mere

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre Den Sorte HUSGUIDE INDEHOLDER NÆSTEN ALT HVAD DU SKAL VIDE FØR DU GÅR IGANG... Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt Gør det selv - bedre FORBEREDELSE Fladen skal være rengjort for

Læs mere

SPAANDEX VÆG/GULV. Spånplader til gulve og vægge! MONTERINGSANVISNING

SPAANDEX VÆG/GULV. Spånplader til gulve og vægge! MONTERINGSANVISNING Spånplader til gulve og vægge! SPAANDEX VÆG/GULV MONTERINGSANVISNING 1 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk TYPE BLAD 2 FAS Monteringsanvisning - NOVOPAN

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning Januar 2014 1 Fuldlimning med Stauf produkter på støbte underlag Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne

Læs mere

Reparation og Tætning 07. Alt til renovering

Reparation og Tætning 07. Alt til renovering Reparation og Tætning 07 Alt til renovering ProduktGuide Vejledende produktguide med topcoats FlexiCoat Vandtætning af tage, tagrender, inddækninger, skorstenssokler m.m. 1300% elasticitet Malkode 2-1

Læs mere

03/2012 UDVENDIG VANDTÆTNING. af sokler over terræn

03/2012 UDVENDIG VANDTÆTNING. af sokler over terræn 03/2012 UDVENDIG VANDTÆTNING af sokler over terræn Vandtætning af sokler over terræn A F C E D C B A B C D E F Skalflex Sokkelstop Skalflex Saltbinder Sokkelpuds Vandtæt Skalflex Sokkeltæt Skaltherm Armeringsnet

Læs mere

armerings- og afretningsplader

armerings- og afretningsplader Monteringsvejledning MAX 4 FS09 armerings- og afretningsplader Indhold side MAX 4 FS09 2 Tekniske specifikationer 2 Sikkerhed 3 Forberedelse 3 Vådrum 3 Tilskæring 3 Kantprofiler 3 Udlægning 4 Dilatationsfuger

Læs mere

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Om nærværende materiale Nærværende dokument indeholder en række 'neutrale' beskrivelsestekster udarbejdet til hjælp og inspiration til arkitekter og ingeniører

Læs mere

Plane underlag Støbning og spartling med PlaneMix

Plane underlag Støbning og spartling med PlaneMix Plane underlag Støbning og spartling med PlaneMix DK Introduktion Kvalitet i flere solide lag Alfix har siden 1963 produceret produkter til opsætning, lægning, fugning og pleje af fliser. I 2001 blev sortimentet

Læs mere

Monteringsvejledning for Fletco Carpets

Monteringsvejledning for Fletco Carpets Indholdsfortegnelse Bagsiden er en vigtigt del af et gulvtæppe, både i forbindelse med montering og i det daglige brug, derfor tager denne monteringsvejledning udgangspunkt i de forskellige bagsidetyper

Læs mere

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder TÆT TAG DERBIGUM Membraner til anlægsarbejder Derbigum membraner slutter tæt og er lette at arbejde med Der skal stilles store krav til en god vandisolering. Den skal kunne tåle bevægelser i konstruktionen.

Læs mere

Fugematerialer. Alt til nybyg og renovering

Fugematerialer. Alt til nybyg og renovering Fugematerialer Alt til nybyg og renovering 08 AcryKit Fugning af revner i beton, murværk og pudsede overflader Malkode 00-1 1 Acryl fugemasse Fugning af indvendige døre/vinduer, gipsplader, mellem loft,

Læs mere

ISOVER ULTIMATE Fireboard. - Brandbeskyttelse af betonhuldæk

ISOVER ULTIMATE Fireboard. - Brandbeskyttelse af betonhuldæk ISOVER ULTIMATE Fireboard - Brandbeskyttelse Le lo Med 20 mm ISOVER ULTIMATE Fireboard fås: R 120 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 120] Baggrund Erhvervs- og byggestyrelsens eksempelsamling Tabel 3.1 angiver,

Læs mere

Tætte og sikre vådrum med PCI Vådrumssystem

Tætte og sikre vådrum med PCI Vådrumssystem Tætte og sikre vådrum med PCI Vådrumssystem Udførselsvejledning for ETA 0 godkendte vådrumssystem Badeværelser og køkken Vådrumstætning Fliselægning Vandtætning i badeværelser og køkken m.m. Ved renovering

Læs mere

EKSEMPEL. Frederiksberg, d. Navn adresse. 2000 Frederiksberg. Ombygning og modernisering lejlighed xx

EKSEMPEL. Frederiksberg, d. Navn adresse. 2000 Frederiksberg. Ombygning og modernisering lejlighed xx EKSEMPEL Frederiksberg, d. Navn adresse. 2000 Frederiksberg Ombygning og modernisering lejlighed xx Vi har modtaget din henvendelse vedr. renovering af badeværelse, herunder nedtagning samt opsætning af

Læs mere

Vandtætning og flisemontering på balkoner og terrasser

Vandtætning og flisemontering på balkoner og terrasser Vandtætning og flisemontering på balkoner og terrasser Balkoner og terrasser Balkoner og terrasser er hårdt udsatte underlag på baggrund af vekslende vejrforhold med skiften mellem regn, sol, frost og

Læs mere

Produkt datablad Sikaflex Tank N Anvendelses- områder IKKE Produktbeskrivelse Produktegenskaber Construction Produktdata Tekniske Data

Produkt datablad Sikaflex Tank N Anvendelses- områder IKKE Produktbeskrivelse Produktegenskaber Construction Produktdata Tekniske Data Produkt datablad Version: 06.11.13 Sikaflex Tank N Sikaflex Tank N 1-komponent, elastisk fugemasse til anvendelse ved fugning med høj kemisk belastning Construction Anvendelsesområder Produktbeskrivelse

Læs mere

STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN VÅDRUM SBI-ANVISNING UDGAVE 2015

STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN VÅDRUM SBI-ANVISNING UDGAVE 2015 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN VÅDRUM SBI-ANVISNING 252 1. UDGAVE 2015 Vådrum Erik Brandt Martin Morelli SBi-anvisning 252 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Læs mere