VÅDRUMSPROJEKTERING. Eksempler på Bygningsdelsbeskrivelser Arbejdsbeskrivelser Kvalitetssikringsformularer Drift og vedligehold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VÅDRUMSPROJEKTERING. Eksempler på Bygningsdelsbeskrivelser Arbejdsbeskrivelser Kvalitetssikringsformularer Drift og vedligehold"

Transkript

1 VÅDRUMSPROJEKTERING Eksempler på Bygningsdelsbeskrivelser Arbejdsbeskrivelser Kvalitetssikringsformularer Drift og vedligehold VÅDRUMSPROJEKTERING UDFØRT AF

2 Forord Hjælperedskab til projektering af vådrum Vådrummet er et hårdt belastet område i bygningen. Gulve, vægge, installationer etc. udsættes i mange tilfælde flere gange dagligt for massive vandpåvirkninger. Det er nutidens levevis, der har øget vandpåvirkningen markant i forhold til tidligere tiders brug. Dette stiller naturligvis krav til omtanke, når det gælder materiale/produktvalg og ikke mindst konstruktionernes opbygning og sammenbygning i vådrummet. Det er blevet mere almindeligt at anvende forskellige byggematerialer, som ikke alle har lige stor modstandsdygtighed overfor fugtpåvirkninger. Ikke mindst derfor er det vigtigt at de projekterende får udført et solidt gennemarbejdet projekt, hvor der er taget sikre konstruktionsbeslutninger. I den forbindelse bør udføres dækkende bygningsdelsbeskrivelser, arbejdsbeskrivelser, tegningsmateriale og korrekte henvisninger. LIP s projekteringsvejledning kan fungere som hjælperedskab i forbindelse hermed. Kvalitetssikring Selve udførelsen af vådrummet skal også foretages omhyggeligt. Det er derfor vigtigt at udføre systematisk kvalitetssikring i form af trinvis tilsyn med arbejdets udførelse. I denne projekteringsvejledning findes LIP s kvalitetssikringsrapporter som kan benyttes i forbindelse med udførelsen af LIP Vådrumssystem eller alternativt LIP VS 30 Vandtætningsmembran. LIP tilbyder endvidere hjælp til kvalitetssikring i forbindelse med større projekter, hvor LIP produkter anvendes. Hensigten med LIP s projekteringsvejledning er at lette overskueligheden og arbejdsprocessen i forbindelse med projektering af vådrum. LIP tilbyder yderligere råd og vejledning i forbindelse med projektering og planlægning af vådrum. Sidst i projekteringsvejledningen findes oplysninger om kontakt til LIP s byggetekniske rådgivning. Denne vejledning findes også på LIP s hjemmeside: LIP Profil LIP Bygningsartikler A/S er et 100 % danskejet firma, som siden starten i 1967 har produceret produkter af høj kvalitet. LIP er idag en internationalt orienteret virksomhed med forhandlere og datterselskaber i flere europæiske lande. VÅDRUMSPROJEKTERING 2

3 Indholdsfortegnelse Side: Forord 2 LIP Vådrumssystem egenskaber 4-5 Love & Regler omkring vådrum Anvisninger og reglementer 6 BR 95 / BR-S 98 og vådrum 7 Vådzone og fugtig zone inddeling 8-9 Godkendelser LIP s godkendelser på vandtætningssystemerne Produktnøgler LIP s Nøgle til korrekt produktvalg LIP Multi Fliseklæb egenskaber LIP Fugemasser/klinkefuge egenskaber 18 LIP Special fugemasse 19 LIP 22 Epoxyfuge/Fliseklæb 19 Eksempler på bygningsdelsbeskrivelse Indledning til bygningsdelsbeskrivelserne 21 Bygn.delsb. 1 Klinkegulve i våde rum Bygn.delsb. 2 Klinkegulve i tørre rum Bygn.delsb. 3 Flisevægge i fugtig zone Bygn.delsb. 4 Flisevægge i vådzone Arbejdsbeskrivelser Vandtætning & Fliseopsætning Indledning til arbejdsbeskrivelserne 30 Side: Principiel vådrumsopbygning 31 Arbejdsbes. 1 Tung gulv- og vægkonstruktion Arbejdsbes. 2 Tung gulv- og let vægkonstruktion Arbejdsbes. 3 Let gulv- og tung vægkonstruktion Arbejdsbes. 4 Let gulv- og let vægkonstruktion Arbejdsbes. 5 Hurtig renovering (9 1/2 time) af tungt badeværelse med nyt slidlag Arbejdsbes. 6 Gulv med vinylbekl. og let eller tung vægkonstruktion Arbejdsbes. 7 Lægning af klinker på let selvbærende stålkonstruktion på meget kort tid Arbejdsbes. 8 Lægning af klinker på gulv med tung belastning Kvalitetssikring af vådrum Indledning til LIP kvalitetssikring 63 LIP kvalitetssikringsrapport Drift og vedligehold Indledning til drift og vedligehold 66 Flise- og klinkepleje 67 Hvor bruges LIP klinkerens, -vask og -olie? 68 Natursten 69 Fuger 70 Kontakt LIP Byggeteknisk rådgivning 71 VÅDRUMSPROJEKTERING 3

4 LIP Vådrumssystem egenskaber LIP s MK godkendte vådrumssystem anvendes til vandtætning af gulve og vægge før beklædning med keramiske fliser eller natursten i våde rum på underlag af: Gulve: 19 mm konstruktionskrydsfinér Uorganiske materialer som beton m.v. Vægge: 2 lag 13 mm gipskartonplader (vådrumsplader) 1 lag 15 mm fibergipsplade 1 lag 13 mm gipskartonplade + 1 lag 12 mm kalciumsilikatplade Uorganiske materialer som beton, gasbeton, letbeton, puds -Godkendt LIP Vådrumssystem er MK godkendt af ETA Danmark til vandtætning af ovennævnte organiske underlag MK - Væg nr. 7.32/0940. MK - Gulv nr. 7.22/0939. LIP Vådrumssystem opfylder samtlige krav iht. DIN Merkblat på uorganiske underlag som beton, letbeton m.m. 4 VÅDRUMSPROJEKTERING 4

5 LIP Vådrumssystem egenskaber Forbrug LIP Vandtætningspasta med Special Cement ved 1 mm ca. 1,3 kg/m 2 Afhærdning (afhængig af temperatur og fugt i underlaget) LIP Special Cement Anden cement ca. 3 timer ca. 12 timer Aftræksstyrke Tørlagring 1,49 N/mm 2 Aftræksstyrke 21 døgn i vand 1,13 N/mm 2 Aftræksstyrke 14 døgn ved 70 C 1,73 N/mm 2 Aftræksstyrke 7 døgn kalkvand ph>12 0,90 N/mm 2 Aftræksstyrke Vandtæt mod vandtryk op til Vandtætning af friskt afretningslag (1 time efter udlægning) 0,66 N/mm 2 10 m vandsøjle Produktbeskrivelse: LIP Vandtætningspasta er en 2 komponent membran bestående af speciel acryldispersion og cement. LIP Vandtætningspasta kan opfylde lovens krav om 1 mm lagtykkelse ved påføring i een arbejdsgang. LIP Vandtætningspasta kan påføres fugtige underlag af uorganiske materialer som f.eks. beton og pudslag. VÅDRUMSPROJEKTERING 5

6 Love & Regler Anvisninger og reglementer Op igennem 1990 erne har projektering og udførelse af vådrum været debateret indgående. Der er udarbejdet anvisninger for området fra Statens Byggeforskningsinstitut: SBI anvisning 180 og 189 samt By og Byg anvisning 200, vådrum. Disse anvisninger bruges som vejviser for projekterende ved materialeog konstruktionsvalg i forbindelse med planlægning af vådrum. På de efterfølgende sider gengives tekst og henvisninger fra bygningsreglementerne BR 95 og BR-S 98. Derudover gives et overblik over vådzone og fugtig zone inddelingen. BR - S 98 By og Byg anvisning 200 BR 95 SBI 189 SBI 180 VÅDRUMSPROJEKTERING 6

7 Love & Regler BR 95 Med indførelsen af BR 95 ændredes den hidtidige metode i reglementet med at henvise til SBI anvisningerne i selve reglementsteksten. I BR 95 er henvisningerne til anvisninger fra By og Byg/SBI en note ved siden af reglementsteksten. Dette betyder, at der i bygningsreglementet henvises til den gode praksis på området omkring vådrumsprojektering. Nedenstående er teksten i kapitel 7.4 Vådrum fra BR 95 gengivet inkl. noten i margen, der henviser til anvisninger fra By og Byg/SBI. Tekst fra BR 95 kap. 7.4 Vådrum 7.4 Vådrum stk.1. Baderum, Wc-rum med gulvafløb og andre vådrum skal opfylde følgende krav: a. Gulve og vægge skal udføres, så de kan modstå de fugtpåvirkninger og de mekaniske og kemiske påvirkninger, der normalt forekommer i vådrum. b. Gulve og gulvbelægninger, herunder samlinger, tilslutninger, rørgennemføringer og lignende skal være vandtætte. c. I rum med gulvafløb skal gulvet i den vandbelastede del af rummet have fald mod afløbet. d. I den vandbelastede del af rummet må der ikke udføres rørgennemføringer i gulvet. BR-S 98 Kap. 4.6 Vådrum I BR-S 98 kap. 4.6 er reglementsteksten om vådrum stort set identisk med Bygningsreglementet BR 95. Som vist ovenfor. Dog er der ikke anført samme note i margen med henvisninger til SBI 169 og 180. I BR-S 98 henvises i margen til SBI 189. e. Vægge og vægbeklædninger, herunder samlinger, tilslutninger, rørgennemføringer og lignende skal være vandtætte i den vandbelastede del af rummet. Stk.2. Til vandtætning af skeletvægge samt gulv- og vægkonstruktioner, der indeholder træ eller andre organiske materialer, skal flisesystemer og fugefri belægningssystemer, som påføres i flydende form, udføres i overensstemmelse med vilkårene i Boligministeriets godkendelse af de enkelte fabrikater. Note i margen (7,4) I SBI anvisning 169 om gulve og vægge i vådrum er ved en række eksempler beskrevet hvorledes gulve og vægge i vådrum kan udføres. Endvidere fremgår af SBI anvisning 180: Badeværelser. Eksempler på planlægning, Projektering og udførelse af badeværelser i nye og gamle boliger. OBS! Bemærk By og Byg 200 Henvisningen i BR-S 98 til SBI anvisning 189 udelukker ikke SBI anvisningern 180 og anvisning 200 fra By og Byg ved projektering af småhuse. VÅDRUMSPROJEKTERING 7

8 Love & Regler Vådzone og fugtig zone inddeling Bygningsreglementerne skelner mellem den vandbelastede del og andre dele af vådrummet. På baggrund af BR 95 og for at få operationelle regler er indført begreberne "vådzone" og "fugtig zone". Vådzone/Fugtig zone inddelingen sker for præcist at kunne opdele vådrummet og dermed fastlægge valg af konstruktioner og vandtætningssystem. Vådrummet deles op som følger: Vådzone: Hvor der skal udføres vandætning af gulve og vægge før beklædning med keramiske fliser eller natursten i vådrummets vådzone, kan der udføres effektiv MK godkendt vandtætning som LIP Vådrumssystem på både gulv og væg. ( Alternativt færdigoprørt LIP VS 30 Vandtætningsmembran -kun på tørre underlag ). Vådzone Vådzone Fugtig zone Fugtig zone Fugtig zone Fugtig zone 500 mm 500 mm Vingebredde mindst 250 mm Vingehøjde mindst 1800 mm Vådzone 100 mm Vådzone 100 mm Figur 1: Vådzone og fugtig zone i vådrum med bruseniche. Vådzonen omfatter hele gulvet og væggene omkring brusenichen indtil 500 mm fra dens afgrænsning. Vådzonen på væggene går helt til loft. I særligt høje rum kan området over normal loftshøjde dog betragtes som fugtig zone. Det skraverede område viser, hvor der skal være fald på gulvet, og hvor der ikke må være rørgennemføringer. Området går 500 mm ud fra brusenichens afgrænsning. Figur 2: Vådzone og fugtig zone i vådrum med fastmonterede skærmvægge med en bredde på mindst 250 mm omkring bruseniche. Vådzonen omfatter hele gulvet og væggene inden for skærmvæggene. Vådzonen på væggene går helt til loft. I særligt høje rum kan området over normal loftshøjde dog betragtes som fugtig zone. Hvis gulvet i brusenichen samtidig er afgrænset fra det øvrige gulv, fx. forsænket, kan der føres rør gennem gulvet helt op til skærmvæggenes yderside. (Opkant som afgrænsning bør så vidt muligt undgås). 8 VÅDRUMSPROJEKTERING 8

9 Love & Regler Fugtig zone: Fugtig zone er vægområdet uden for vådzonen. Her må påregnes større påvirkninger end i boligens øvrige rum, f.eks. fra stor relativ fugtighed. I fugtig zone er det normalt tilstrækkeligt at anvende en fugtspærre som LIP Primer på væggene foran flisebeklædningen. Generelt Med hensyn til konstruktive retningslinier, projektering og udførelse, henviser gældende bygningsreglementer til SBI vådrumsanvisninger (SBI 180, 189) udgivet af Statens Byggeforskningsinstitut. Vi henviser i øvrigt til By og Byg anvisning 200, vådrum. Vådzone Fugtig zone Fugtig zone Fugtig zone 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm Vådzone 500 mm 500 mm 100 mm Vådzone 100 mm Vådzone Figur 3: Vådzone og fugtig zone i vådrum med badekar. Vådzonen omfatter hele gulvet og væggene indtil 500 mm fra badekarret. Vådzonen på væggene går helt til loft. I særligt høje rum kan området over normal loftshøjde dog betragtes som fugtig zone. Der må ikke være rørgennemføringer nærmere end 500 mm fra karret markeret med den stiplede linie. Anvendes fastmonterede skærmvægge med en bredde på mindst 250 mm omkring badekarret, regnes kun væggene inden for skærmvæggene som vådzone, og der kan føres rør gennem gulvet helt op til skærmvæggenes yderside. Figur 4: Væg ved håndvask medregnes kun til vådzone, hvis der er armatur med bruser på håndvasken. Vådzonen går da fra gulv til 500 mm over håndvasken og 500 mm ud til begge sider. Er der bruser, skal der etableres gulvafløb, og gulvet skal have fald mod afløbet i det skraverede område. Rørgennemføringer i gulv må ikke udføres nærmere end 500 mm fra gulvafløb. Såfremt bruser på håndvask er eneste bruser i vådrummet, gælder reglerne for brusenicher, se figur 1 og 2. VÅDRUMSPROJEKTERING 9

10 Love og regler Små vådrum: I små vådrum, dvs. mindre end 3,25 m 2 eller med en bredde på 1,3 m eller derunder, omfatter vådzonen hele rummet. I sådanne rum kan brusepladsen ikke afskærmes effektivt, og den bør derfor placeres længst muligt væk fra dør og evt. vindue, fx. i hjørnet mellem wc og håndvask som vist. I små rum bør døren være udadgående for at sikre, at den kan åbnes - også når den anvendes af personer, der kræver bistand. VA-godkendelser: Alle vand- og afløbsmaterialer skal være godkendt af By- og Boligministeriet. Disse godkendelser, der betegnes VA-godkendelser, dækker den installationstekniske side af rør, armaturer, gulvafløb mv. Udstedelse af VAgodkendelser sker efter retningslinier svarende til retningslinierner for udstedelse af MK-godkendelser, se ovenfor. Der gøres opmærksom på, at gulvafløb i godkendelser betegnes som beregnet til indstøbning eller til brug sammen med vandtætningsmembran mv. Derimod tages der ikke ved godkendelsen stilling til, om sammenbygning er mulig i praksis, fx. om flangen på et gulvafløb er egnet til påklæbning af en vandtætningsmembran. Entreprenøren må derfor selv sikre sig, at de anvendte materialer er indbyrdes forenelige, evt. ved at få den fornødne dokumentation fra leverandøren af afløbet. Vådrumstype: Et vådrum defineres som rum, der påvirkes af vand eller høj relativ fugtighed. Der skelnes mellem vådrum med vandpåvirkning af både gulv og væg fx. baderum og storkøkkener, og vådrum med kun lejlighedsvis vandpåvirkning af gulvet, fx. wc-rum, bryggers og laboratorierum. Som baderum regnes alle rum med bruser eller badekar. Vådrumstype Vandpåvirkning af gulv Vandpåvirkning af vægge Baderum Ja Ja Wc-rum med gulvafløb Ja Normalt ikke Bryggers, vaskerum etc. med gulvafløb Ja Normalt ikke Produktionslokaler i levnedsmiddelindustrien mv. Ja Ja 10 VÅDRUMSPROJEKTERING 10

11 LIP Godkendelser MK godkendelser på vandtætningssystemer LIP Vådrumssystem/LIP VS 30 Vandtætningsmembran er MK-godkendte systemer til vandtætning af gulve og vægge i vådrum. LIP Vådrumssystem/LIP VS 30 Vandtætningsmembran anvendes til vandtætning af gulve og vægge før beklædning med keramiske fliser eller natursten i våde rum. I BR 95 og BR-S 98 nævnes at flisesystemer skal udføres i overenstemmelse med vilkårene i Boligministeriets godkendelse af de enkelte fabrikater. LIP s vandtætningssystemer er MK-godkendt j.f. ovenstående. LIP s vandtætningssystemer er MK-godkendt af ETA-Danmark. ETA står for European Tecnical Aprovement. -Godkendt LIP Vådrumssystem LIP Vådrumssystem er MK-godkendt af ETA Danmark til vandtætning. MK - Væg nr. 7.32/0940. MK - Gulv nr. 7.22/ Godkendt LIP VS 30 Vandtætningsmembran Færdigoprørt LIP VS 30 Vandtætningsmembran er MK godkendt af ETA Danmark til vandtætning. MK - Væg nr. 7.32/1218. MK - Gulv nr. 7.22/1217. Rekvirer godkendelserne Det er altid en god regel at rekvirere kopi af MK-godkendelserne hos LIP Byggetekniske Rådgivning i forbindelse med opstart af projekteringen. VÅDRUMSPROJEKTERING 11

12 LIP Produktnøgler Fremgangsmåde ved vandtætning af vægge Vægge Underlag: Anvisninger m.h.t. underlag Klargøring af underlag Skal være fri for støv, fedt, olier, løse partikler o.l. Letklinkerbeton Betonelementer Insitu støbt beton Gasbeton Pudset murværk Vådrumsgipsplader Fibergipsplader Kalciumssilikatplader Ældre beton o.l. * Betonelementanvisning * Ældre end 2 mdr. * Ældre end 2 mdr. Gulve Insitu støbt beton Vådrumsgipsplader Ældre beton o.l. * Ældre end 2 mdr. Det anbefales at anvende LIP Multi Fliseklæb til klæbning af fliser, klinker, stentøj, marmor m.m., idet det er svært at kende det konkrete retsvind fra underlaget. VÅDRUMSPROJEKTERING 12

13 LIP Produktnøgler og gulve Forbehandling/primning Underlaget skal primes. Blandingsforhold som følgende: Vandtætning På organisk materiale benyttes LIP Primer ufortyndet På uorganisk materiale fortyndes LIP Primer 1 del primer med 10 dele vand LIP Vådrumssystem LIP VS 30 Vandtætningsmembran ** Max fugt 5% ** Max fugt 5% ** Max fugt 5% ** Max fugt 5% ** Max fugt 5% ** Max fugt 5% ** Max fugt 5% ** Max fugt 5% * Anvisninger m.h.t. opsætning af fliser og/eller nedlægning af klinker ** Angiver max. fugtindhold i underlaget. VÅDRUMSPROJEKTERING 13

14 LIP Multi Fliseklæb egenskaber LIP Multi Fliseklæb LIP Multi Fliseklæb med stor vedhæftning og elasticitet (1,6 mm pr. m). LIP Multi Fliseklæb er p.g.a. den store fleksibilitet velegnet til klæbning af fliser og klinker på beton og letklinkerbeton samt gulve med indbygget varme. LIP Multi Fliseklæb er endvidere velegnet til klæbning af fliser og klinker på underlag af gasbeton, Yton, gipskartonplader, vandfaste finérplader, malede overflader, gulvvinyl, gamle fliser eller klinker, svømmebassiner samt kølerum. På efterfølgende sider er vist prøvninger foretaget af Norges byggforskningsinstitutt BYGGFORSK og Dansk Teknologisk institut. LIP Multi Fliseklæb er en speciel cementbaseret tørmørtel, Vandfast (til fugtige rum) Frostsikker (til udvendig brug) Uorganisk (kan ikke rådne) Farver: LIP Multi Fliseklæb fås i grå og hvid. Forbrug: Ca. 2,5 kg. pr. m 2 godkendt LIP Multi Fliseklæb nr. 7.32/1218 nr. 7.22/1217 Væg nr. 7.32/1218 Gulv nr. 7.22/1217 Prøvningsrapport - Byggforsk ( Norges byggforskningsinstitutt ) I forbindelse med nybyggeri og ombygning/ renovering anvendes ofte byggeelementer i let klinkerbeton el. lign. Der udføres ofte gulvvarme i vådrummet og tidsplanen for byggeriet er ofte presset, så tørretiden for udstøbninger og elementer kan være svær at overholde. Med disse faktorer for materiale- og udførelsesvalg kan der ofte opstå konstruktionsbevægelser p.g.a. restsvind og temperatursvingninger. Det er derfor vigtigt, at man bl.a. følger betonelement anvisningerne mht. restfugt maximum m.v. inden opstart a flise-/klinkemontagen. 14 VÅDRUMSPROJEKTERING 14

15 LIP Multi Fliseklæb egenskaber LIP fleksible Multi Fliseklæb har en meget god evne til at overføre relative bevægelser mellem fliseklæber og underlaget uden der opstår brud. LIP foretager ofte kvalitetssikringsafprøvninger af produktets elastiske egenskaber. Nedestående er vist konklusionsudsnit fra en uvildig afprøvning foretaget af Byggforsk i Norge, Norges byggeforskningsinstitut. Den samlede rapport kan rekvireres ved kontakt til LIP s Byggetekniske Rådgivning. Kort sammendrag: Byggforsk har etter initiativ fra Leverandørforeningen for lim og keramiske fliser utviklet en ny metode for prøving av elastiske egenskaper i flislim, dvs. limets evne til å overføre relative bevegelser mellom fliser og underlaget. Metoden går ut på at flisene limes til en 50 mm tykk betongplate, platen bøyebelastes og man registrerer når det oppstår brudd i flissjiktet. Brudd oppstod i limsjiktet fed følgende tøyning i underlaget: LIP Multi Flisklæb: 1,6 mm/m Limtypen har meget god evne til å overføre relative bevegelser mellom flissjikt og underlag uten at brudd oppstår. VÅDRUMSPROJEKTERING 15

16 LIP Multi Fliseklæb egenskaber Prøvningsrapport - DTI (Dansk Teknologisk Institut) Ud over produktets gode evne til at overføre relative bevægelser mellem fliseklæb og underlag uden brud til følge, er det naturligvis også vigtigt, at LIP Multi Fliseklæb kan opnå gode resultater mht. aftræksstyrker på forskellige underlag. Også på dette område foretages en massiv kvalitetssikring og optimering af produktet. LIP foretager dagligt kvalitetssikringsafprøvninger af produktets aftræksstyrker på forskellige underlag. Nedenstående er vist udsnit af uvildig afprøvningsrapport udarbejdet af DTI, Dansk Teknologisk Institut. Aftræksstyrker : : Beton Beton 2,14 2,14 MN/m MN/m 2 2 Gulvvinyl Gulvvinyl Vinylex Vinylex 2,71 2,71 MN/m MN/m 2 2 Træ, Træ, Bodex Bodex krydsfinér krydsfinér 0,37 0,37 MN/m MN/m 2 2 Malet Malet betonunderlag betonunderlag 1,73 1,73 MN/m MN/m 2 2 Keramiske Keramiske fliser fliser (skærv (skærv mod mod glasur) glasur) 2,23 2,23 MN/m MN/m 2 2 Vådlagring Vådlagring 1,33 1,33 MN/m MN/m VÅDRUMSPROJEKTERING 16

17 LIP Multi Fliseklæb egenskaber Data for LIP Multi Fliseklæb Anvendelsesområde Til opsætning og nedlægning af fliser, klinker, marmor, skifer, murstensskaller, storformatfliser, natursten, spaltklinker, teglfliser, glasuldplader, rockwoolplader, polyphorplader, betonsten, havesten m.m. Til marmor og andet "gennemsigtigt" materiale anbefales LIP Multi Fliseklæb hvid Underlag Betonelementer, klinkerbeton, pudset væg, gasbeton, Yton, gipskartonpladser, vandfaste krydsfinérplader, malede overflader, gulvvinyl, gamle fliser/klinker, terrazzo, kalciumsilikatplader, svømmebassiner, kølerum samt steder hvor der ønskes stor vedhæftning og forskydningsstyrke. Støbte betonvægge og dæk ældre end 2 mdr. Letklinkerbetonelementer med max. fugtighed på 4-8%. Forbehandling Underlaget skal være fast og fri for støv, snavs, olie, fedt, voks, og andre skillemidler inden påklæbning. Afrensning af fedt og sæberester foretages med LIP Klinkerens eller grundrens. På stærkt sugende underlag, f.eks. ubehandlet gasbeton, kan der forprimes med LIP Primer i forholdet 1 del primer og 10 dele vand. I vådzone skal anvisningerne til LIP Vådrumssystem og LIP VS 30 Vandtætningsmembran følges. Rengøring Eventuelle rester af fliseklæb på fliseoverfladen og i fugen fjernes let inden afbinding ved skrabning med en tynd pind og afvaskning med vand. Værktøj og hænder rengøres med vand. Varmt vand er at foretrække. Forbrug Ca. 2 kg pr. m 2, afhængig af valg af flise/klinke. Tekniske data Arbejdstemperatur: +5 C C Blandingsforhold: 5 kg LIP Multi Fliseklæb til 1,2 liter vand Anvendelsestid: Ca. 5 timer ved C Åben tid: Ca min. ved C Gangbar: Efter 1-2 døgn. Fugning: Efter 1-2 døgn. Aftrækstyrke, beton: Ca. 2,2 N/mm 2 * Aftrækstyrke, glasur: Ca. 2,2 N/mm 2 * Aftrækstyrke, vinyl: Ca. 2,7 N/mm 2 * Aftrækstyrke, malet beton: Ca. 1,8 N/mm 2 * Elasticitet: 1,6 mm pr. løbende meter * Lagring: Ved tør opbevaring er holdbarheden ubegrænset. * iflg. afprøvninger foretaget af DTI/NBI VÅDRUMSPROJEKTERING 17

18 LIP Fugemasser LIP Fugemasse/Klinkefuge Til fugning af fliser og klinker på væg og gulv anvendes LIP Fugemasse og LIP Klinkefuge LIP Fugemasse: Inden- og udendørs brug Finkornet Cementbaseret Fugebredde op til 5 mm Anvendelsesområde LIP Fugemasse er velegnet til fugning af keramiske vægog gulvfliser, klinker, mosaik, marmor, natursten glas- og porcelænsmosaik m.m. Tekniske data Arbejdstemperatur: Blandingsforhold: Anvendelsestid: Åben tid: Gangbar: Lagring: +5 C C. 1 kg LIP Fugemasse til ca. 1 /4 liter vand. Ca. 3-4 timer ved C. Ca min. ved C. Efter 1-2 døgn ved C. Ved tør opbevaring er holdbarheden ubegrænset. LIP Klinkefuge: Inden- og udendørs brug Grovkornet rustik fuge Cementbaseret Fugebredde 5-20 mm Anvendelsesområde LIP Klinkefuge er velegnet til fugning af keramiske vægog gulvfliser, klinker, mosaik, marmor, natursten glas- og porcelænsmosaik m.m. Tekniske data Arbejdstemperatur: Blandingsforhold: Anvendelsestid: Åben tid: Gangbar: Lagring: +5 C C. 1 kg LIP Klinkefuge til ca. 1 /4 liter vand. Ca. 3-4 timer ved C. Ca min. ved C. Efter 1-2 døgn ved C. Ved tør opbevaring er holdbarheden ubegrænset. 18 VÅDRUMSPROJEKTERING 18

19 LIP Fugemasser LIP Speciel fugemasse LIP Speciel fugemasse til fugning af klinker. Modstandsdygtig overfor flere kemiske angreb. Anvendelsesområde LIP Speciel fugemasse er velegnet til fugning af klinker i områder, hvor fugerne udsættes for kemiske angreb. Tekniske data Arbejdstemperatur: Blandingsforhold: Anvendelsestid: Åben tid: Gangbar: Lagring: +5 C C 1 kg LIP Speciel fugemasse til ca. 0,2 liter vand Ca. 3-4 timer ved C Ca min. ved C Efter 1-2 døgn ved C Ved tør opbevaring er holdbarheden ubegrænset LIP 22 Epoxyfuge/Fliseklæb LIP 22 Epoxyfuge/Fliseklæb er syrefast tokomponent epoxyfugemasse uden indhold af organiske opløsningsmidler. Anvendelsesområde LIP 22 Epoxyfuge/Fliseklæb er meget velegnet til klæbning og fugning af keramiske gulv/vægfliser i f.eks. slagterier, mejerier, bryggerier, badeanstalter m.m. Tekniske data Arbejdstemperatur: C Blandingsforhold: Leveres i afvejede enheder, der blandes i løbet af 2-5 min. Anvendelsestid: Ca. 50 min. ved 20 C Åben tid: Gangbar: Efter 1 døgn Lagring: VÅDRUMSPROJEKTERING 19

20 LIP Sanitetssilicone LIP Sanitetssilicone LIP Sanitetssilicone: Inden- og udendørs brug Våde rum Anvendelsesområde LIP Sanitetssilicone er en lavmodul syrefri neutralhærdende, højkvalitets siliconefugemasse, der kan benyttes på de fleste materialer uden brug af primer indenfor bygnings- og konstruktionsindustrien, såsom fliser, klinker, natursten, marmor, glas, aluminium, stål, ABS, rustfrit stål, anodiseret stål ect. LIP Sanitetssilicone er desuden egnet til tætning i rum, hvor stor luftfugtighed kan forekomme såsom køkkener, badeværelser etc. Misfarver ikke natursten og marmor og indeholder svampedræbende middel. Underlag LIP Sanitetssilicone kan bruges, når underlaget er tørt, fast og fri for skillemidler. Hvis affedtning er nødvendigt, affedtes med alkohol eller ethanol. Det anbefales at lave vedhæftningstest for at bestemme produktets egnethed på materialet. Der kræves normalt ingen primning af underlaget. Tekniske data Farvet Transparent Hindedannelse: Ca. 19 min. Ca. 14 min. Volumesvind: Ca. 5% Vægtfylde: 1,35g/ml 1,03g/ml Shore A: E-modul 100%: 0,37 N/mm 2 0,28 N/mm 2 Trækstyrke: 200% 300% Brudforlængelse: 200% 300% Vulkaniseringssystem: Ved optagelse af ilt Gennemhærdning: Ca. 1-2 mm/24 timer Temperaturbestandighed: -50 C til 150 C Anvendelsestemperatur: +5 C til +40 C Fugebevægelse: 25% Lagring: Ved frostfri opbevaring er holdbarheden 12 mdr. fra produktionsdato. 20 VÅDRUMSPROJEKTERING 20

21 Bygningsdelsbeskrivelser Indledning til bygningsdelsbeskrivelserne I det følgende afsnit har LIP udarbejdet eksempler på, hvordan bygningsdelsbeskrivelser (komplettering) kunne være udført for forskellige Flise- /Klinkebelagte områder (zoner) i bygningen. Eksemplerne på bygningsdelsbeskrivelser kan bruges som inspirationskilde ved udarbejdelse af byggesagens beskrivelser og under den egentlige projektering. Eksemplerne omfatter vandtætning, flise- og klinkearbejde i vådrum samt flise- og klinkearbejde i tørre rum. Det skal understreges, at beskrivelserne er eksempler på, hvordan et afsnit omhandlende vandtætning, flise- og klinkearbejde kunne se ud. Beskrivelserne vil kunne fungere som et hjælperedskab i forbindelse med fastlæggelse af konstruktionstype i vådrum og dermed produktvalg af vandtætning, fliseklæber, fugemasse og elastisk fugemasse. Alle nævnte LIP produkter i bygningsdelsbeskrivelserne er MK-godkendte som samlet system til vandtætning og flise-/klinkearbejde. Afsnittet indeholder eksempler på bygningsdelsbeskrivelser kaldet: Bygn.delsb. 1 Bygn.delsb. 2 Bygn.delsb. 3 Bygn.delsb. 4 Klinkegulve i våde rum Klinkegulve i tørre rum Flisevægge i fugtig zone Flisevægge i vådzone Princip for vådzone og fugtig zone inddeling er skitseret på side 8 og 9. Opstår der spørgsmål i forbindelse med udarbejdelsen af beskrivelserne eller i øvrigt, er man meget velkommen til at kontakte LIP på tlf.: eller besøge hjemmesiden: VÅDRUMSPROJEKTERING 21

22 Bygningsdelsbeskrivelse - Eksempel 1 Klinkegulve i våde rum Bygningsdelsbeskrivelse komplettering Side 1 af 2 Klinkegulve i våde rum Dato: Omfang Lokalisering Der henvises til følgende tegninger: Situationsplan (xx) x. xx Oversigtstegninger (xx) x. xx, (xx) x. xx, (xx) x. xx Rumtegninger (xx) x. xx, (xx) x. xx, (xx) x. xx Detailtegninger (xx) x. xx, (xx) x. xx, (xx) x. xx Afgrænsning Forskrifter Materialer Klinkegulve i vådzone i våde rum. I alle baderum i boliger samt i bad i kælder ved modul E/F udføres klinkegulve med underliggende vandtætning. Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer som hører med til arbejdets fuldstændige færdiggørelse, herunder også elastisk fugning. Situationsplan (xx) x. xx, Oversigtstegninger (xx) x. xx, (xx) x. xx, (xx) x. xx Rumtegning (xx) x. xx, (xx) x. xx, (xx) x. xx Detailtegninger (xx) x. xx, (xx) x. xx, (xx) x. xx Våde rum, bygningsdel etager Gulvklinker i fleksibel fliseklæb Der leveres 200 stk. reserveklinker til bygherren Vandtætningssystem 100 mm beton 20 med svindarmering Støbeunderlag Fibertex mm trykfast isolering Gulvopbygning udføres svømmende adskilt fra omgivende vægge, installationer og bygningsdele Våde rum, bygningsdel kælder Gulvklinker i fleksibel fliseklæb Vandtætningssystem 30 mm afretning FORSKRIFTER UDFØRELSE Gulvklinker 150 x 150 mm gulvklinker 1. sortering som xxxxxxxxxxx farve xxx. Langs vægge udføres sokkel med tilskåret klinke i samme størrelse. VÅDRUMSPROJEKTERING 22

23 Bygningsdelsbeskrivelse - Eksempel 1 Bygningsdelsbeskrivelse komplettering Side 2 af 2 Klinkegulve i våde rum Dato: Trykfast isolering Som Rockwool Terrænbatts Bolig. Vandtætningssytem Der anvendes MK-godkendt vandtætningssytem som LIP Vådrumssystem, 2 komponent cementbaseret vandtætningspasta på gulvene ca. 1,3 kg/m 2. Armeringsbånd som LIP Armeringsvæv monteret efter leverandørens anvisninger. Armering af rørgennemføringer og gulvafløb som LIP Armeringsvæv monteret efter leverandørens anvisninger. Inden påføring af LIP Vandtætningspasta udføres primning af gulvoverflader med LIP Primer efter leverandørens anvisninger. Fliseklæber og fugning Gulvklinker nedlægges i fliseklæb som LIP Multi Fliseklæb (elasticitet 1,6 mm/m) og fuges med LIP Rustik Klinkefuge lys grå Manhattan. Elastiske fuger udføres som LIP Sanitetssilicone lys grå Manhattan på bagfyld som f.eks. 6 mm nylonfugesnor, skumprofil eller sliptape. Nedlægning Alle klinkegulve i vådrum (baderum) skal udføres i princip jvf. anvisningerne for "tungt badeværelse i ny bolig" i SBI 180 og i henhold til By og Byg anvisning 200, vådrum. Gulvklinker udlægges i kvadratmønster symmetrisk i rum og afpasset med fuger i tilstødende entrerum. Der accepteres ikke fliser under 1 /2 flisebredde. Gulvflade udføres med fald mod afløb og forsænkning i bruseområde som angivet på rumtegning (xx) x.xx. Ved alle tilslutninger mellem gulv og væg samt omkring installationer udfuges med elastisk fuge. Supplerende fliser Ved aflevering udleveres 200 stk. reservefliser til bygherren. Eksemplerne på bygningsbeskrivelse kan downloades eller udskrives i A4 størrelse fra LIP s hjemmeside: (Søg under Vådrum). VÅDRUMSPROJEKTERING 23

Deitermann Den optimale vådrumsløsning

Deitermann Den optimale vådrumsløsning Deitermann Den optimale vådrumsløsning Vådrum Baderum Storkøkkener Levnedsmiddelindustri DEITERMANN Deitermann vådrumsløsning Tryghed for et varigt godt resultat I dag ofrer de fleste mennesker masser

Læs mere

Malebehandling af vægge i vådrum

Malebehandling af vægge i vådrum Malebehandling af vægge i vådrum Baggrund I 1995 blev der i forbindelse med udgivelsen af bygningsreglement BR 95 foretaget en række stramninger på området vådrumskonstruktioner. Disse ændringer angik

Læs mere

S 1- K ARDEX VÅDRUMSSYSTEM

S 1- K ARDEX VÅDRUMSSYSTEM ARDEX S 1- K VÅDRUMSSYSTEM Vådrumsmembran til vandtætning af vægge, gulve og rørgennemføringer i badeværelser Færdigoprørt, klar til brug Primerfri 1-komponent MK-GODKENDT Væg: MK 7.32 / 1448 Gulv: MK

Læs mere

Ansvarlig styrke. Vådrum Vandtætning med Alfix

Ansvarlig styrke. Vådrum Vandtætning med Alfix Ansvarlig styrke Vådrum Vandtætning med Alfix DK Introduktion Denne brochure beskriver udførelse af vandtætning i vådrum med et system af produkter, der opfylder de europæiske krav i henhold til ETAG 022

Læs mere

VÅDRUMSGUIDE. Underlag og forarbejde Vægkonstruktion med lægteskelet Gulvkonstruktion med lægteskelet Massiv vægkonstruktion Massiv gulvkonstruktion

VÅDRUMSGUIDE. Underlag og forarbejde Vægkonstruktion med lægteskelet Gulvkonstruktion med lægteskelet Massiv vægkonstruktion Massiv gulvkonstruktion V+G +95 VÅDRUMSGUIDE Underlag og forarbejde Vægkonstruktion med lægteskelet Gulvkonstruktion med lægteskelet Massiv vægkonstruktion Massiv gulvkonstruktion Udgave marts 2013 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN Til

Læs mere

Vedlagt fremsendes beskrivelse og tilbudsliste for istandsættelse af eksisterende badeværelser.

Vedlagt fremsendes beskrivelse og tilbudsliste for istandsættelse af eksisterende badeværelser. AB Stubmøllegård Rubinsteinsvej 39, kælderen 2450 København SV Den 30. januar 2015, Sag nr. 00.1464.24 HAK, HAK/ip AB Stubmøllegården Istandsættelse af badeværelser Vedlagt fremsendes beskrivelse og tilbudsliste

Læs mere

Anvisning: Udvidelse af badeværelse.

Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Maj 2015 Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Generelt Inden arbejdet udføres, skal der skriftligt indhentes byggetilladelse hos AB Solbjergs bestyrelse og eventuelt andre relevante myndigheder. (Kun Solbjerg)

Læs mere

Tætte og sikre vådrum med PCI-Vådrumssystem Udførselsvejledning for MK-godkendte systemer. Til fagfolk

Tætte og sikre vådrum med PCI-Vådrumssystem Udførselsvejledning for MK-godkendte systemer. Til fagfolk R Tætte og sikre vådrum med -Vådrumssystem Udførselsvejledning for MK-godkendte systemer Til fagfolk Vandtætning i badeværelser, køkkener m.m. Ved renovering af ældre badeværelser og ved nybyg er det nødvendigt

Læs mere

Fliseopsætningog lægning

Fliseopsætningog lægning Fliseopsætningog lægning www.lip.dk Råd og vejledning - når der bygges på kvalitet! Fliseprojektet er en stensikker løsning Smukke langtidsholdbare løsninger Mulighederne er mange og kun fantasien sætter

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

Vådrum. Erik Brandt Martin Morelli

Vådrum. Erik Brandt Martin Morelli Vådrum Erik Brandt Martin Morelli SBi-anvisning 252 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2015 Titel Vådrum Serietitel SBi-anvisning 252 Format E-bog Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2015 Forfatter

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

Støbe- og Spartelguide LIP selvnivellerende gulvspartelmasser LIP standfaste spartelmasser LIP støbemasse LIP tilbehør og værktøj

Støbe- og Spartelguide LIP selvnivellerende gulvspartelmasser LIP standfaste spartelmasser LIP støbemasse LIP tilbehør og værktøj www.lip.dk Støbe- og Spartelguide LIP selvnivellerende gulvspartelmasser LIP standfaste spartelmasser LIP støbemasse LIP tilbehør og værktøj - når der bygges på kvalitet! Indhold Indledning..............................................................

Læs mere

Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum

Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum DK Temainfo 09-2014 Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum Generelt Gulvopbygning på træbjælkelag med spånplade og gulvgips. Systemet er velegnet til boliger, hvor der ønskes et

Læs mere

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16 På bærende gulv med LK Sporplade EPS 6 Udførelse LK gulvvarmesystem med LK Sporplade EPS 6 er beregnet til udlægning på bærende gulve, hvor der er behov for en særlig lav byggehøjde. Systemet er opbygget

Læs mere

Til fagfolk. Produkter til Rengøring og pleje

Til fagfolk. Produkter til Rengøring og pleje R Til fagfolk Produkter til Rengøring og pleje PCI produkter til rengøring, pleje og beskyttelse Keramiske fliser, natursten og andre overflader i boligen stiller særlige krav til rengøring og vedligehold.

Læs mere

Jackon. vådrum. Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer V Å D R U M. Godkendelse MK 7.32/1651.

Jackon. vådrum. Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer V Å D R U M. Godkendelse MK 7.32/1651. Jackon vådrum V Å D R U M Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer Væg Gulv Godkendelse MK 7.32/1651 Godkendelse MK 7.22/1687 01-2013 erstatter 06-2011 2Jackon vådrum

Læs mere

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål Odense LAVPRIS Tømmerhandel A/S Lumbyvej 75 DK-5000 Odense C Telf.: +45 66 18 27 93 Fax +45 66 18 06 30 SE nr.: 17 91 90 32 Bil-tlf.: +45 20 45 13 60 E-mail: info@olt.dk www.olt.dk Byggematerialer i topkvalitet

Læs mere

Temagruppe om badeværelserne - 1. møde 12. februar 2014

Temagruppe om badeværelserne - 1. møde 12. februar 2014 Temagruppe om badeværelserne - 1. møde 12. februar 2014 Temagruppe om badeværelserne - 1. møde 12. februar 2014 Dagsorden 12. februar 2014 Kl. 19.30 Velkomst og præsentationsrunde Kl. 19.45 Rammerne for

Læs mere

By og Byg Anvisning 200. Vådrum. 1. udgave, 2001

By og Byg Anvisning 200. Vådrum. 1. udgave, 2001 By og Byg Anvisning 200 Vådrum 1. udgave, 2001 Vådrum Erik Brandt By og Byg Anvisning 200 Statens Byggeforskningsinstitut 2001 Titel Vådrum Serietitel By og Byg Anvisning 200 Udgave 1. udgave, 2. oplag

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

Vådrumskonstruktioner for keramiske fliser og natursten i bolig og let erhverv Januar 2010 DK

Vådrumskonstruktioner for keramiske fliser og natursten i bolig og let erhverv Januar 2010 DK NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00 Vådrumskonstruktioner for keramiske fliser og natursten i bolig og let erhverv Januar 2010 DK Optimal sikkerhed med mira CE certificerede systemer til vådrumstætning

Læs mere

Plane underlag Støbning og spartling med PlaneMix

Plane underlag Støbning og spartling med PlaneMix Plane underlag Støbning og spartling med PlaneMix DK Introduktion Kvalitet i flere solide lag Alfix har siden 1963 produceret produkter til opsætning, lægning, fugning og pleje af fliser. I 2001 blev sortimentet

Læs mere

Fugematerialer. Alt til nybyg og renovering

Fugematerialer. Alt til nybyg og renovering Fugematerialer Alt til nybyg og renovering 08 AcryKit Fugning af revner i beton, murværk og pudsede overflader Malkode 00-1 1 Acryl fugemasse Fugning af indvendige døre/vinduer, gipsplader, mellem loft,

Læs mere

Laticrete Fuge. (4x5 kg) Leveres i standard farverne; Manhatten, Cementgrå og

Laticrete Fuge. (4x5 kg) Leveres i standard farverne; Manhatten, Cementgrå og Laticrete Fliselim. Laticrete 4237. Fleksibelt, vandfast, frostsikkert og 5 liter 80 stk. 454 latexforstærket fliselim. Anvendes hvor der 0,5 liter + stilles store krav til vedhæftning og trykstyrke, 19

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Litochrom STARLIKE. Planspartler Forsegler Klæber

Litochrom STARLIKE. Planspartler Forsegler Klæber Litochrom STARLIKE Planspartler Forsegler Klæber DK Tre funktioner i ét produkt Planspartler Forsegler Klæber Smudsafvisende og vandafvisende. Forebygger udbredelsen af svamp og mug. Ideel til at forny

Læs mere

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit DVK-00094-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit S HandyKit 10 komplet HandyKit 10 Standard Brugsanvisning

Læs mere

EKSEMPEL. Frederiksberg, d. Navn adresse. 2000 Frederiksberg. Ombygning og modernisering lejlighed xx

EKSEMPEL. Frederiksberg, d. Navn adresse. 2000 Frederiksberg. Ombygning og modernisering lejlighed xx EKSEMPEL Frederiksberg, d. Navn adresse. 2000 Frederiksberg Ombygning og modernisering lejlighed xx Vi har modtaget din henvendelse vedr. renovering af badeværelse, herunder nedtagning samt opsætning af

Læs mere

JACKON VÅDRUM Ì FUGTSIKRING Ì UNDERLAG TIL FLISER Ì VÆGGE, INDRETNING OG INDBYGNING. jackon.dk. Lette løsninger for et bedre klima!

JACKON VÅDRUM Ì FUGTSIKRING Ì UNDERLAG TIL FLISER Ì VÆGGE, INDRETNING OG INDBYGNING. jackon.dk. Lette løsninger for et bedre klima! JACKON VÅDRUM Ì FUGTSIKRING Ì UNDERLAG TIL FLISER Ì VÆGGE, INDRETNING OG INDBYGNING 10-2014 (1. revidering 07-2015) erstatter 02-2013 jackon.dk Lette løsninger for et bedre klima! Byg fugtsikre badeværelser

Læs mere

Teknisk Datablad. På grund af sine reaktive egenskaber er AQUAFIN-RS300 et effektivt middel til vandtætning af byggeri og vådrumstætning under fliser.

Teknisk Datablad. På grund af sine reaktive egenskaber er AQUAFIN-RS300 et effektivt middel til vandtætning af byggeri og vådrumstætning under fliser. Teknisk Datablad AQUAFIN -RS300 Hurtigtørrende, vandtæt hybridmembran Egenskaber Vandtætning af betonkonstruktioner og under fliser uden søm/samlinger Mange funktioner Højfleksibel og revneoverbyggende

Læs mere

Construction. Sikaflex Tank. 1-komponent, elastisk fugemasse til anvendelse ved fugning med høj kemisk belastning

Construction. Sikaflex Tank. 1-komponent, elastisk fugemasse til anvendelse ved fugning med høj kemisk belastning Produktdatablad Version: 06.07 SikaflexTP TP Tank Sikaflex Tank 1-komponent, elastisk fugemasse til anvendelse ved fugning med høj kemisk belastning Anvendelsesområder Sikaflex Tank kan anvendes som elastisk

Læs mere

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Om nærværende materiale Nærværende dokument indeholder en række 'neutrale' beskrivelsestekster udarbejdet til hjælp og inspiration til arkitekter og ingeniører

Læs mere

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder TÆT TAG DERBIGUM Membraner til anlægsarbejder Derbigum membraner slutter tæt og er lette at arbejde med Der skal stilles store krav til en god vandisolering. Den skal kunne tåle bevægelser i konstruktionen.

Læs mere

Reparation og Tætning 07. Alt til renovering

Reparation og Tætning 07. Alt til renovering Reparation og Tætning 07 Alt til renovering ProduktGuide Vejledende produktguide med topcoats FlexiCoat Vandtætning af tage, tagrender, inddækninger, skorstenssokler m.m. 1300% elasticitet Malkode 2-1

Læs mere

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure. w w w. a c o.

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure. w w w. a c o. ACO VVS A C O S h o w e r D r a i n Gældende for februar 0 D e s i g n & f u n k t i o n ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure w w w. a c o. d k ACO ShowerDrain Design & funktion...

Læs mere

AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100.

AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100. AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100. AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22 m.fl. Renovering af baderum. Sag nr. 06.100 FÆLLESBETINGELSER OG FAGBESKRIVELSER

Læs mere

VÅDRUM. Se brochuren Novopan Klimagulv. - gulvpladen til gulvvarme. - for gulvvarme til husets øvrige rum!

VÅDRUM. Se brochuren Novopan Klimagulv. - gulvpladen til gulvvarme. - for gulvvarme til husets øvrige rum! Se brochuren - for gulvvarme til husets øvrige rum! - gulvpladen til gulvvarme VÅDRUM Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk - vandbaseret gulvvarme til

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7217 Oversigt over klagepunkter: 1. Ulovligt gulvafløb. 2. Bagfald på gulv i badeværelset. 3. Utætte fuger i badeværelset. 4. Skade ved loft i badeværelset. 5. Eftergivende gulve

Læs mere

noraplan - monteringsvejledning

noraplan - monteringsvejledning noraplan - monteringsvejledning Iht. DIN EN 1817 "Elastiske gulvbelægninger Til limning af noraplan gummigulve skal der bruges en dispersionslim. Nogle limtyper suger mindre end andre. Dette skal der tages

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Ansvarlig styrke. Flisemontering Nye fliser med Alfix

Ansvarlig styrke. Flisemontering Nye fliser med Alfix Ansvarlig styrke Flisemontering Nye fliser med Alfix DK Introduktion Få en god start med Alfix En beklædning af keramiske fliser udgør et stift lag. En forudsætning for et godt resultat er derfor et fast

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

Husk I GOD TID at varsle / lave aftaler med underbo. (eller måske indehaveren af kælderrummet nedenunder)

Husk I GOD TID at varsle / lave aftaler med underbo. (eller måske indehaveren af kælderrummet nedenunder) EJNER LAREN Ap. A.B. igersted Vejledning til andelshaveren 12. august 2005 Udførelsesprocedurer. Husk I GOD TID at varsle / lave aftaler med underbo. (eller måske indehaveren af kælderrummet nedenunder)

Læs mere

Drift og vedligeholdelse

Drift og vedligeholdelse Drift og vedligeholdelse Sandwichelementer Vedligehold Vedligeholdelse af facadeelementers overflader kan mange gange begrænses til simpel rengøring i tilfælde af utilsigtet tilsmudsning eller med nogle

Læs mere

metoder og løsninger

metoder og løsninger metoder og løsninger Vejen til gode vådrum Denne brochure er en del af BVB og GI s vådrums tema»gode Vådrum«. Heri beskrives de grund læggende forhold omkring etablering af vådrum i ældre etageejendomme

Læs mere

Lægningsvejledning. Safetred Universal og Safetred Spectrum. Läggningsanvisning. December 2012 PLASTGOLV

Lægningsvejledning. Safetred Universal og Safetred Spectrum. Läggningsanvisning. December 2012 PLASTGOLV Lægningsvejledning Läggningsanvisning Safetred Universal og Safetred Spectrum December 2012 PLASTGOLV 1. Forudsætninger 1.1 Underlaget skal være rent, tørt og jævnt samt fri for revner. Evt.pletter efter

Læs mere

håndbogen Alt du skal vide om

håndbogen Alt du skal vide om håndbogen Alt du skal vide om Støbning Flisemontering Spartling Fugning Vandtætning Flise- og klinkepleje 4. udgave december 2011 Indhold Sikre løsninger... 3 mira produkter... 4 Støbning af slidlag...

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Teknisk brochure inkl. vejledende udsalgspriser w w w. a c o.

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Teknisk brochure inkl. vejledende udsalgspriser w w w. a c o. ACO VVS A C O S h o w e r D r a i n D e s i g n & f u n k t i o n ACO ShowerDrain Teknisk brochure inkl. vejledende udsalgspriser w w w. a c o. d k ACO ShowerDrain Design & funktion... I vores enkle design

Læs mere

Rettelsesblad. Revision nr. 1 / 2007 til Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen?

Rettelsesblad. Revision nr. 1 / 2007 til Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Rettelsesblad Revision nr. 1 / 2007 til Beton in situ, elementer og montage Elementer af letklinkerbeton Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Murerfaget Tømrer / Træelementer

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

8.3.6 Indervæg Bagmurssten, 3-huls massive konstruktionssten tilpuds, rumvægt min. 1600 kg/m³

8.3.6 Indervæg Bagmurssten, 3-huls massive konstruktionssten tilpuds, rumvægt min. 1600 kg/m³ SIDE 8.1 8.0 8.1 ARBEJDETS OMFANG Arbejdet omfatter alle arbejder, der normalt hører under murerarbejdet, selv om disse ikke er særlig nævnt; herunder alle leverancer af nødvendige materialer, stilladser,

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning DK Installationsvejledning deviheat devimat - selvklæbende varmemåtter for tynde gulve www.devi.dk 1 Indhold Produktspecifikationer 2 Generelle installations forhold 3 Dimensionering 4 Installation 4 Styring/regulering

Læs mere

Nye tider INTRODUKTION

Nye tider INTRODUKTION Produktkatalog Danmark 2009 Nye tider Unidrain har ændret gulvafløbet fra et uskønt hul i gulvet til et designobjekt, der skaber nye muligheder i baderummet. Og samtidig har Unidrain løst problemerne

Læs mere

ENTREPRISE 2 2.8 MURERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE SLAGELSE BOLIGSELSKAB AFDELING 10 - GRØNNINGEN RENOVERING AF 216 BOLIGER

ENTREPRISE 2 2.8 MURERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE SLAGELSE BOLIGSELSKAB AFDELING 10 - GRØNNINGEN RENOVERING AF 216 BOLIGER SLAGELSE BOLIGSELSKAB AFDELING 10 - GRØNNINGEN RENOVERING AF 216 BOLIGER ENTREPRISE 2 2.8 MURERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE SAGSNR.: 37047-02 DATO: 22.02.2013 REVISION: - C F MØLLER (totalrådgiver) ISC

Læs mere

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Novopan Klimagulv - ligger lunt under Nem gulvvarmeløsning med novopan klimagulv NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S gør det

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre.

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. OPSÆTNING AF TAPET Arbejdsgang TAPET Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. Tapetserede vægge: -fjern søm og skruer. Fjern løstsiddende tapet. Slib overgange og samlinger. Klister

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

6.1 Schlüter -DITRA 25

6.1 Schlüter -DITRA 25 D I T R A M Å T T E AFKOBLING, TÆTNING OG DAMPTRYKUDLIGNING Anvendelse og funktion Schlüter -DITRA 25 er en polyethylenmåtte med svalehaleformede underskårne kvadratiske fordybninger, som på bagsiden er

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

Installationsvejledning. NPLM selvklæbende varmemåtter for tynde gulve

Installationsvejledning. NPLM selvklæbende varmemåtter for tynde gulve DK Installationsvejledning NPLM selvklæbende varmemåtter for tynde gulve 1 Indhold Produktspecifikationer 2 Generelle installations forhold 3 Dimensionering 4 Installation 4 Styring/regulering 10 Garanti

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning DK Installationsvejledning deviheat devimat - selvklæbende varmemåtter for tynde gulve www.devi.dk 1 Indhold Produktspecifikationer 2 Generelle installations forhold 3 Dimensionering 4 Installation 4 Styring/regulering

Læs mere

03/2012 UDVENDIG VANDTÆTNING OG ISOLERING. af kældre og sokler under terræn

03/2012 UDVENDIG VANDTÆTNING OG ISOLERING. af kældre og sokler under terræn 03/2012 UDVENDIG VANDTÆTNING OG ISOLERING af kældre og sokler under terræn Udvendig vandtætning og isolering A H G K C J C D F I E C B D A A Skalflex Sokkelstop E Skalflex Bitumen Primer I Skalflex EPS

Læs mere

Schlüter -KERDI-SHOWER. Systemprodukter til brusekabiner i gulvniveau

Schlüter -KERDI-SHOWER. Systemprodukter til brusekabiner i gulvniveau Schlüter -KERDI-SHOWER Systemprodukter til brusekabiner i gulvniveau Fordele Let og sikker installation Afl øbet er tilgængeligt ved montering på afl øbsrøret, og det giver mulighed for en let og sikker

Læs mere

Montagevejledning. wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED

Montagevejledning. wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED Montagevejledning wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED Fordele med wedi gulvløsninger wedi produkter er 100 % vandtætte og du opnår dermed ingen former for fugt og ingen skimmelsvamp

Læs mere

norament formtrapper monteringsvejledning

norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper er egnet til ligeløbstrapper norament formtrapper er en færdig profil, hvor forkant, trin og stødtrin er i ét stykke. De er egnet til indendørs

Læs mere

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Forudsætninger Underlaget skal være jævnt og tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Ved lægning uden fugtisolering

Læs mere

266,00 332,25 290,00 362,50 440,00 550,00 456,00 570,00 TEKST PRODUKT. 402 B&J Loftmaling 2

266,00 332,25 290,00 362,50 440,00 550,00 456,00 570,00 TEKST PRODUKT. 402 B&J Loftmaling 2 PRODUKT TEKST 402 B&J Loftmaling 2 Lugtsvag maling til lofter og overvægge der skal fremstå med helmat finish. Produktet er også velegnet til airless. B&J 402 opfylder kravene til EU Miljømærket Blomsten.

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Neotherm MiniHeat Golvvarme med lav bygghøjde

Neotherm MiniHeat Golvvarme med lav bygghøjde Golvvarme med lav bygghøjde Neotherm MiniHeat er til renoveringsopgaver og til rum med begrænset indbygningshøjde.. Beskrivning Neotherm MiniHeat gulvvarme, er varmemåtter med 8 mm gulvvarmerør, bundet

Læs mere

Ultratop Stucco. Fugemasse, bestående af specielle, hydrauliske bindemidler til tætning af mikroporer, som opstår efter første slibning på Ultratop

Ultratop Stucco. Fugemasse, bestående af specielle, hydrauliske bindemidler til tætning af mikroporer, som opstår efter første slibning på Ultratop Fugemasse, bestående af specielle, hydrauliske bindemidler til tætning af mikroporer, som opstår efter første slibning på Ultratop ANVENDELSESOMRÅDE Ultratop benyttes på gulve af Ultratop, hvor der ønskes

Læs mere

Beskrivelse af område

Beskrivelse af område www.vindebakke.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Beskrivelse af område 3 Brochure med lavenergiboliger 4 Beskrivelse af boliger 5 Boligtyper 6 Facader 8 Visualisering 9 Visualiseringer fra Designa

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

Monteringsvejledning. Klodsegulve. Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler. eller. Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00

Monteringsvejledning. Klodsegulve. Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler. eller. Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00 Monteringsvejledning Klodsegulve Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler eller Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00 2 HØRNING klodsegulve er massive firkantede klodser, hvor træets årringe ses

Læs mere

Klæber til forstærkning

Klæber til forstærkning Produkt datablad Udgave 01.04.2015 Identifikation nr: 020206040010000001 Sikadur -30 Klæber til forstærkning Produkt beskrivelse Anvendelse Karakteristika / fordele Sikadur -30 er en thixotropisk, strukturel

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

Hvorfor vælge Briiso?

Hvorfor vælge Briiso? Fakta om Briiso Skal fastgøres op ad K 1 10 godkendt flade Kan fastgøres på beton flader Kan fastgøres på murstens flader Kan fastgøres på pudset overflader, hvis pudset er fastsiddende Brandgodkendt i

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg www.vindebakke.dk Beskrivelse af område VINDE BAKKE Med udsigt over Skive by og det omkringliggende landskab udstykkes 1. etape af et nyt stort boligprojekt i Skive.

Læs mere

- den naturlige løsning

- den naturlige løsning 937020072 02 Montering og Rengøring af Caesarstonebordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup Telefon 7558 2511. Fax 7558 3611 www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Caesarstone...

Læs mere

Malerfagligt Behandlings-Katalog

Malerfagligt Behandlings-Katalog Malerfagligt Behandlings-Katalog Vægge > Nybehandling > Gipsplade, forsænket kant til spartling Nybehandling V 2820 Byggemateriale: Gipsplade, forsænket kant til spartling Funktionsklasse: Æstetiske og

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Vare nr. Navn Antal EAN Palle str. B744 H 1200 x 600 FireFree B744 H 1 stk. 5705673000016 72 stk. B745 H 1200 x 600 FireFree B745 H 1 stk. 5705673000023 72 stk. www.scandisupply.dk 0843

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7 13 TERRÆNDÆK 13.01 Terrændæk trappeopgang - Støvbinding iht. beskrivelser - XX mm Beton glittet iht. Ingeniørprojekt - 40 mm Trykfast isolering/lydadskillende lag 13 YDERVÆGGE.11 Let Ydervægselement m.

Læs mere

03/2012 RADONSIKRING. i eksisterende og nyt byggeri

03/2012 RADONSIKRING. i eksisterende og nyt byggeri 03/2012 RADONSIKRING i eksisterende og nyt byggeri Radonsikring Radon er en radioaktiv luftart, som over tid er kræftfremkaldende. Radon dannes, når det radioaktive grundstof radium nedbrydes. Radon findes

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

Uafsluttede sager for Andelshaverne.

Uafsluttede sager for Andelshaverne. Roskilde d.: 17/2/2013 Uafsluttede sager for Andelshaverne. Hus nr 2 Vinyl i vådrum. Behandling: Svejsninger og rørgennemføring efterses for skader. Vinylen kontrolleres for buler. Få buler i gulvet Hus

Læs mere

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013.

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013. Sag nr. 52036 E/F Ibstrupparken III NOTAT vedr. Udskiftning af vandinstallationer Dato: 20.11.2012 Rev. 24.01.2013 Generalforsamling d. 21.03.2013 Indledning Efter besigtigelse af tilfældigt udvalgte boliger,

Læs mere

Juni 2008 3.630 DK. Monteringsvejledning. Modstår vand, ild, stød og støj. www.hydropanel.dk

Juni 2008 3.630 DK. Monteringsvejledning. Modstår vand, ild, stød og støj. www.hydropanel.dk Juni 2008 3.630 DK Monteringsvejledning Modstår vand, ild, stød og støj www.hydropanel.dk udgave JUNI 2008 1400 2 1400 Indholdsfortegnelse 1 Produkt 1.1 Materialesammensætning 4 1.2 Anvendelse 5 1.3 Fordele

Læs mere