Deitermann Den optimale vådrumsløsning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Deitermann Den optimale vådrumsløsning"

Transkript

1 Deitermann Den optimale vådrumsløsning Vådrum Baderum Storkøkkener Levnedsmiddelindustri DEITERMANN

2 Deitermann vådrumsløsning Tryghed for et varigt godt resultat I dag ofrer de fleste mennesker masser af penge på at få indrettet et flot og funktionelt badeværelse. Varme i gulvet, flotte fliser og klinker hører stort set til standard. Omkostningerne medfører samtidig et øget fokus på holdbarheden. Er det grundlæggende arbejde udført korrekt og med de rigtige materialer, så det nyindrettede vådrum kan tåle vandog fugtbelastningen uden at tage skade? Med en Deitermann Vådrumsløsning fra maxit kan du få tryghed for et varigt godt resultat. maxit hører til de førende leverandører i Norden og har en solid tradition for at udvikle holdbare byggetekniske løsninger. Alle vores produkter har gennemgået skrappe test og lever op til kravene i Bygningsreglementet. Deitermann Vådrumssystemet er MK-godkendt og uden tvivl en af de stærkeste løsninger på markedet. I denne vejledning giver vi dig en komplet arbejdsbeskrivelse, så du opnår optimale løsninger. Lovkrav og bygningsreglementer Det er vigtigt at bruge tid på at finde den rigtige løsning og sikre, at de byggetekniske krav til vådrum overholdes, inden arbejdet påbegyndes. På den måde har du sikkerhed for et holdbart resultat med lang levetid. Ud over i denne vejledning kan du finde hjælp i en række arbejdsbeskrivelser og anvisninger samt i de gældende lovkrav og bygningsreglementer, som findes på området. De byggetekniske krav til vådrum er beskrevet efter et af de to bygningsreglementer BR 95 (Boligministeriet, 1995) eller BR-S 98 (Bolig- og Byministeriet, 1998), som begge har et overordnet krav om, at materialer skal være holdbare og egnede til formålet. By og Byg Anvisning 200 giver et samlet overblik over de gulv- og vægkonstruktioner, der kan anvendes i vådrum, såvel i etageejendomme som småhuse. SBI-Anvisning 180 (Statens Byggeforskningsinstitut, 1998) indeholder 5 eksempler på badeværelser, hvor planlægning, projektering og udførelse er omtalt mere detaljeret. SBI-Anvisning 189 (Statens Byggeforskningsinstitut, 1999) omtaler i mere kortfattet form gulv- og vægkonstruktioner til brug i småhuse (anvisningen er knyttet til BR-S 98). Det er desuden også vigtigt for et godt resultat, at du: tager højde for den belastning, som fliserne udsættes for vælger en klæbemetode, der matcher flisernes størrelse fastlægger afgrænsningen af den våde/fugtige zone Alle arbejdsbeskrivelser og anvisninger i denne vejledning bygger på de gældende regler på området. 2

3 Våd og fugtig zone Mål i mm 100 Vådrum Ved vådrum forstås rum påvirket af vand eller høj relativ luftfugtighed. Vådrum hører til de mest kritiske rum, både på grund af den direkte vandpåvirkning og den fugtbelastning, der ofte forekommer i længere perioder. Desuden kan eventuelle utætheder resultere i alvorlige følgeskader på omgivende konstruktioner. Klasse H (Hård) Vådrum med større eller hyppigere vandbelastning eller med større mekaniske belastninger end normalt i boliger. Hård belastning findes typisk i fælles baderum, storkøkkener og produktionslokaler i levnedsmiddelindustrien, hvor rengøring sker ved trykspuling, hedtvandsrensning eller skumrengøring. Højde mindst Mål i mm 100 Mål i mm Mål i mm 100 Der skelnes mellem vådrum med vandpåvirkning af både gulv og væg, f.eks. baderum og storkøkken, og vådrum med kun lejlighedsvis vandpåvirkning af gulvet, f.eks. wc-rum, bryggers og laboratorium. Som baderum regnes alle rum med bruser eller badekar. I wc-rum, bryggerser, laboratorier m.v. uden vandpåvirkning (eller stor fugtpåvirkning) af væggene regnes disse ikke som vådrumsvægge. Wc-rum uden gulvafløb regnes ikke som vådrum, men af hygiejniske grunde bør gulve i sådanne rum alligevel udføres som vådrumsgulve. Belastningsklasse Belastningen af vådrum afhænger især af, hvor ofte og hvor længe vådrummet bruges, og om der er gode ventilationsmuligheder. Desuden har det betydning, om der ud over vand- og fugtbelastningen er store mekaniske belastninger. Der skelnes mellem følgende belastningsklasser: Klasse L (Lav) Få daglige bade af kortere varighed, god udluftning efter brug. Lav belastning findes typisk i enfamiliehuse, sommerhuse og lignende. Klasse N (Normal) Flere daglige bade, også af længere varighed, og eventuelt mangelfuld udluftning. Normal belastning findes typisk i tæt-lavt byggeri, etageboliger og lignende. På skitserne kan du se, hvornår der er tale om henholdsvis vådzone og fugtig zone. Deitermann Vådrumssystem Deitermann DSF Fugtspærre Superflex 1 Vådrumsmembran Superflex 8 Vådrumsmembran Superflex 50/3 Tætningsbånd Superflex Selvklæbende Tætningsbånd Serpo 561 Fibervæv Superflex MA-1 Rørmanchet Superflex MA-2 Selvklæbende Gulvmanchet Serpo 569 Afløbsarmering Deitermann KM Flex Fliseklæb Deitermann KM Flex + Fix Fliseklæb Deitermann K 10 Fliseklæb Deitermann KM Flex More Cerinol F 6 Flisefuge 0-6 mm Cerinol F 20 Fugemørtel 3-20 mm Cerinol Flex Fugemørtel 3-20 mm Plastikol FDN Silikone Deitermann-produkterne er lette og smidige at arbejde med. Vådrumsmembranerne er en- eller tokomponente. Deitermann Fliseklæb klæber hurtigt med stor standfasthed, og Deitermann Tætningsbånd har stor elasticitet, der er med til at sikre de kritiske områder i vådrummet. 3

4 Første skridt til et godt resultat Forbehandling af gulv og væg Stærkt sugende underlag af puds, letbeton, beton, slidlag og andre tunge materialer skal først primes grundigt med Eurolan TG 2 Primer. Lette materialer som vådrumsgips-, fibergips-, kalciumsilikatplader og konstruktionskrydsfiner primes grundigt med Deitermann DSF Fugtspærre. Forbrug: Ca ml/m 2. Tørretid: 1-3 timer (foto 1). Hjørner, pladesamlinger og overgange væg/gulv vandtætning med Superflex Ved overgang mellem gulv og væg påføres et lag Superflex Vådrumsmembran 10 cm ud på gulvet og 10 cm op ad væggen. I lodrette hjørner, ved pladesamlinger og overgange mellem gulv og væg ilægges tilpassede længder Superflex 50/3 Tætningsbånd eller Serpo Fibervæv i vådrumsmembranen (foto 2 og 3) Herefter afsluttes med et nyt lag Vådrumsmembran over det hele (foto 4). Alternativt anvendes Superflex Selvklæbende Tætningsbånd før vådrumsmembranen. Rørgennemføringer i væg Rørgennemføringer i f.eks. brusenicher skal gøres vandtætte gennem korrekt installation af rør, armatur og bøsninger, som forhindrer vand og fugt i at trænge ind i gennemføringerne under brug. Vandtætheden sikres enten med manchetter fra din vvs-leverandør eller Superflex MA-1 Rørmanchet til væg, der lægges i Superflex Vådrumsmembranen (foto 5 og 6). 4

5 Vandtætning med Superflex Afløb og rørgennemføringer i gulv Rørgennemføringer i gulvet skal ligge uden for brusenichen. Gulvafløb af rustfrit stål og større rørgennemføringer sikres med Serpo 569 Afløbsarmering. Til gulvafløb af plast anvendes Superflex MA-2 Selvklæbende Gulvmanchet. Ved mindre rørgennemføringer vælges i stedet Superflex MA-1 Rørmanchet. Gulvafløb skal være VA-godkendt til den valgte gulvkonstruktion og gulvbelægning. Vægge og gulve i vådzone Væggene i vådzonen og hele gulvet gøres vandtætte med 1 mm tykt lag af Superflex Vådrumsmembran. Påføringen kan ske med pensel eller rulle ad to gange med en tørretid på ca. 3 timer mellem første og anden påføring. Påføring kan også udføres med tandspartel. Tørretid før klæbning er for Superflex 1 ca. 24 timer og for Superflex 8 ca. 2 timer. 7 8 Afløb og rørgennemføringer i gulv gøres vandtætte med enten Serpo 569 Afløbsarmering, Superflex MA-2 Selvklæbende Gulvmanchet eller Superflex MA-1 Rørmanchet (foto 7). Væggene i vådzonen og hele gulvet gøres vandtætte med Superflex Vådrumsmembran. Vægge i fugtig zone påføres ligeledes Vådrumsmembran 10 cm op fra gulv (foto 8). 5

6 Klæbning af fliser med Deitermann Fliser på vægge Klæbning kan udføres 24 timer efter påføring af Superflex 1 og 2 timer efter påføring af Superflex 8. Start med at trække et tyndt kontaktlag ud på væggen med spartlens glatte side (foto 9). Træk derefter straks igennem med tandsiden af spartlen. Tandspartlens størrelse skal passe til flisernes størrelse. Vær opmærksom på at overholde fliseklæbens åbentid (foto 10). For at få flisen til at klæbe optimalt kontrolleres det med jævne mellemrum, at flisens bagside er udfyldt og dækket af mørtel (min. 85 % af flisens flade). Fliser på vægge klæbes effektivt med Deitermann Fliseklæb under hensyntagen til såvel fliser som underlag (foto 11) Klinker på gulve Lægges på samme måde som angivet under fliser på vægge. Tørretid for Deitermann KM Flex og Deitermann K 10: 24 timer. Tørretid for Deitermann KM Flex More: 12 timer. Tørretid for Deitermann KM Flex + Fix: 2 1 /2 time. 6

7 Fugning af fliser med Deitermann Fugning Fugning udføres 24 timer efter klæbning, (dog 12 timer for Deitermann KM Flex More) og 2 1 /2 time efter der er anvendt Deitermann KM Flex + Fix. Fliser og klinker fuges med Cerinol F 6 Flisefuge, Cerinol F 20 Fugemørtel eller Cerinol Flex. Fugemasse påføres med gummispartel eller fugebræt diagonalt hen over fugerne. Det er vigtigt at få fugemassen presset i bund, så fugerne bliver fyldt helt ud (foto 15). Fugebredde: Cerinol F 6 Flisefuge 0-6 mm Cerinol F 20 Fugemørtel 3-20 mm Cerinol Flex Fugemørtel 3-20 mm Rengøring Overflødig fugemasse skrabes væk med diagonale bevægelser hen over fugerne. Derefter grovrengøres fliser/klinker med en opvredet svamp, der skylles ofte, indtil den overskydende fugemasse er fjernet helt, og fugerne står ensartede og glatte. Finrengøringen foregår med tør tvist eller klud. Vær opmærksom på, at et fugtigt underlag kan give misfarvning af fugerne (foto 16). Fugning med silikone Plastikol FDN Silikone anvendes som elastisk fuge omkring rørgennemføringer, gulvafløb, sanitære installationer, overgange mellem gulv og væg m.m. Plastikol FDN Silikone er antimugbehandlet og påføres på bagfyld eller sliptape. Alle flader gulve, vægge, sanitet m.m. skal være tørre og fri for fedt og støv. Kanter afdækkes med tape, og fugerne fyldes helt ud. Inden der er gået 10 minutter, skal fugemassen glittes med en træpind dyppet i sæbevand. Afdækningstapen skal fjernes umiddelbart efter glitningen (foto 17). 7

8 Byggeri er maxit maxit er den danske del af maxit Group, en af verdens største producenter af byggematerialer. maxit er kendt som førende leverandør af kvalitetssikrede løsninger til byggeriet, udviklet i tæt samarbejde med kunder og samarbejdspartnere. Produktudvikling er et vigtigt strategisk fokusområde. Vores sortiment omfatter specialprodukter og løsninger til fundament, terrændæk, fugtisolering, opmuring, pudsning, facadeisolering, gulvopbygning, vådrum, vandtætning, fliseopsætning, restaurering, fugtregulering og betonrenovering. Sortimentet anvendes til såvel nybyggeri som renovering. Som en del af maxit Group har vi både lokalkendskabet og det globale netværk, der gør, at vi kan tilbyde opdateret international byggeviden, stor knowhow og professionel rådgivning. Romulus romersk bad i Skallerup Klit Romulus er i alle detaljer indrettet og dekoreret efter inspiration fra termerne de romerske bade, hvor romere slappede af og ladede op til bl.a. nye felttog. Overalt i byggeriet er der anvendt den mest moderne teknologi, og al moderne viden om sikring af svømmebade og vådrum er taget i anvendelse. maxit har leveret en lang række produkter til selve opførelsen af det romerske bad og til sikring af byggeriets mange våde elementer. Samlet er der leveret 600 m² Plastikol 1 S til udvendige vægge, ca m² vandtætning Superflex D1, ca m² fliseklæb Deitermann KM Flex og ca m² slidlagsmørtel til gulvene. Endelig har maxit leveret opretningsmørtler og fugemasser til samtlige bassiner samt Superflex-membraner til bassiner, baderum og promenader. Bygherre: Skallerup Klit Feriecenter Rådgiver: Rådgivende Ingeniørfirma - JPH, Dronninglund Totalentreprenør: Entreprenør Arne Andersen, Vrå Arkitekt: Arkitektfirma Finn Østergaard A/S, Hjørring maxit a.s Hovedkontor Børglumvej Risskov Tlf.: Fax: maxit a.s Sjælland Silovej 3, Karlstrup 2690 Karlslunde Tlf.: Fax: maxit a.s Jylland Hjaltevej Galten Tlf.: Fax: Badbilleder venligst udlånt af BIGA Køkken & Bad

VÅDRUMSPROJEKTERING. Eksempler på Bygningsdelsbeskrivelser Arbejdsbeskrivelser Kvalitetssikringsformularer Drift og vedligehold

VÅDRUMSPROJEKTERING. Eksempler på Bygningsdelsbeskrivelser Arbejdsbeskrivelser Kvalitetssikringsformularer Drift og vedligehold VÅDRUMSPROJEKTERING Eksempler på Bygningsdelsbeskrivelser Arbejdsbeskrivelser Kvalitetssikringsformularer Drift og vedligehold VÅDRUMSPROJEKTERING UDFØRT AF Forord Hjælperedskab til projektering af vådrum

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

Malebehandling af vægge i vådrum

Malebehandling af vægge i vådrum Malebehandling af vægge i vådrum Baggrund I 1995 blev der i forbindelse med udgivelsen af bygningsreglement BR 95 foretaget en række stramninger på området vådrumskonstruktioner. Disse ændringer angik

Læs mere

Ansvarlig styrke. Vådrum Vandtætning med Alfix

Ansvarlig styrke. Vådrum Vandtætning med Alfix Ansvarlig styrke Vådrum Vandtætning med Alfix DK Introduktion Denne brochure beskriver udførelse af vandtætning i vådrum med et system af produkter, der opfylder de europæiske krav i henhold til ETAG 022

Læs mere

Fliseopsætningog lægning

Fliseopsætningog lægning Fliseopsætningog lægning www.lip.dk Råd og vejledning - når der bygges på kvalitet! Fliseprojektet er en stensikker løsning Smukke langtidsholdbare løsninger Mulighederne er mange og kun fantasien sætter

Læs mere

Vådrumskonstruktioner for keramiske fliser og natursten i bolig og let erhverv Januar 2010 DK

Vådrumskonstruktioner for keramiske fliser og natursten i bolig og let erhverv Januar 2010 DK NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00 Vådrumskonstruktioner for keramiske fliser og natursten i bolig og let erhverv Januar 2010 DK Optimal sikkerhed med mira CE certificerede systemer til vådrumstætning

Læs mere

håndbogen Alt du skal vide om

håndbogen Alt du skal vide om håndbogen Alt du skal vide om Støbning Flisemontering Spartling Fugning Vandtætning Flise- og klinkepleje 4. udgave december 2011 Indhold Sikre løsninger... 3 mira produkter... 4 Støbning af slidlag...

Læs mere

Ansvarlig styrke. Flisemontering Nye fliser med Alfix

Ansvarlig styrke. Flisemontering Nye fliser med Alfix Ansvarlig styrke Flisemontering Nye fliser med Alfix DK Introduktion Få en god start med Alfix En beklædning af keramiske fliser udgør et stift lag. En forudsætning for et godt resultat er derfor et fast

Læs mere

VÅDRUMSGUIDE. Underlag og forarbejde Vægkonstruktion med lægteskelet Gulvkonstruktion med lægteskelet Massiv vægkonstruktion Massiv gulvkonstruktion

VÅDRUMSGUIDE. Underlag og forarbejde Vægkonstruktion med lægteskelet Gulvkonstruktion med lægteskelet Massiv vægkonstruktion Massiv gulvkonstruktion V+G +95 VÅDRUMSGUIDE Underlag og forarbejde Vægkonstruktion med lægteskelet Gulvkonstruktion med lægteskelet Massiv vægkonstruktion Massiv gulvkonstruktion Udgave marts 2013 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN Til

Læs mere

gode vådrum ved bygningsrenovering

gode vådrum ved bygningsrenovering BvB byggeteknik temahæfte 2002 gode vådrum ved bygningsrenovering B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E CD-rom Til publikationen hører en CD-rom med den

Læs mere

Jackon. vådrum. Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer V Å D R U M. Godkendelse MK 7.32/1651.

Jackon. vådrum. Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer V Å D R U M. Godkendelse MK 7.32/1651. Jackon vådrum V Å D R U M Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer Væg Gulv Godkendelse MK 7.32/1651 Godkendelse MK 7.22/1687 01-2013 erstatter 06-2011 2Jackon vådrum

Læs mere

JACKON VÅDRUM Ì FUGTSIKRING Ì UNDERLAG TIL FLISER Ì VÆGGE, INDRETNING OG INDBYGNING. jackon.dk. Lette løsninger for et bedre klima!

JACKON VÅDRUM Ì FUGTSIKRING Ì UNDERLAG TIL FLISER Ì VÆGGE, INDRETNING OG INDBYGNING. jackon.dk. Lette løsninger for et bedre klima! JACKON VÅDRUM Ì FUGTSIKRING Ì UNDERLAG TIL FLISER Ì VÆGGE, INDRETNING OG INDBYGNING 10-2014 (1. revidering 07-2015) erstatter 02-2013 jackon.dk Lette løsninger for et bedre klima! Byg fugtsikre badeværelser

Læs mere

Montagevejledning Weber Sokkelsystem

Montagevejledning Weber Sokkelsystem Montagevejledning Weber Sokkelsystem Weber Sokkelsystem Montagevejledning til Weber Sokkelsystem Weber Sokkelsystem 3 Montering af EPS-pladen 4 Afsluttende overfladebehandling 5 Så meget skal du bruge...

Læs mere

Støbe- og Spartelguide LIP selvnivellerende gulvspartelmasser LIP standfaste spartelmasser LIP støbemasse LIP tilbehør og værktøj

Støbe- og Spartelguide LIP selvnivellerende gulvspartelmasser LIP standfaste spartelmasser LIP støbemasse LIP tilbehør og værktøj www.lip.dk Støbe- og Spartelguide LIP selvnivellerende gulvspartelmasser LIP standfaste spartelmasser LIP støbemasse LIP tilbehør og værktøj - når der bygges på kvalitet! Indhold Indledning..............................................................

Læs mere

BLIV KLOG PÅ NATURSTEN

BLIV KLOG PÅ NATURSTEN BLIV KLOG PÅ NATURSTEN - OG UNDGÅ MISFARVNINGER ARDEX NATURSTENS SYSTEM Et hurtigt og komplet system, der sikrer farveægte naturstensbelægninger www.ardex.dk Produktoversigt Fugtfølsomme natursten Fugtbestandige

Læs mere

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003 Speciale Dampspærre i Byggeriet INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 DAMPSPÆRRENS HISTORIE...3 GENERELLE LOVKRAV...4 DAMPSPÆRRENS EGENSKABER, FUNKTION OG PÅVIRKNINGER...5 FUGTLÆRE...5

Læs mere

Ansvarlig styrke. Holdbare pudsede facader med Alfix DuraPuds og DuraDec

Ansvarlig styrke. Holdbare pudsede facader med Alfix DuraPuds og DuraDec Ansvarlig styrke Holdbare pudsede facader med Alfix DuraPuds og DuraDec DK Stærke og holdbare løsninger med Alfix DuraPuds og DuraDec Vandskurede vægge og pudsede facader er med til at præge bygningers

Læs mere

Overfladebehandling af murværk

Overfladebehandling af murværk Overfladebehandling af murværk Facade Tyndpudsemørtel Pudsemørtel Hydraulisk mørtel Betonfilts Fugemørtel Silikatmaling Silikatpuds Kalk, sandkalk & kalkvand Cempexo Murfarve Weber Colour Silikoneharpikspuds/-maling

Læs mere

BvB BYGGETEKNIK REVIDERET UDGAVE 2004. BvB BYGGETEKNIK. byggetekniske erfaringer og anbefalinger til brug ved bygningsrenovering

BvB BYGGETEKNIK REVIDERET UDGAVE 2004. BvB BYGGETEKNIK. byggetekniske erfaringer og anbefalinger til brug ved bygningsrenovering BvB BYGGETEKNIK REVIDERET UDGAVE 2004 BvB BYGGETEKNIK byggetekniske erfaringer og anbefalinger til brug ved bygningsrenovering WWW.BVB.DK Denne publikation sammenfatter nogle af BvB s vigtigste byggetekniske

Læs mere

03/2012 RADONSIKRING. i eksisterende og nyt byggeri

03/2012 RADONSIKRING. i eksisterende og nyt byggeri 03/2012 RADONSIKRING i eksisterende og nyt byggeri Radonsikring Radon er en radioaktiv luftart, som over tid er kræftfremkaldende. Radon dannes, når det radioaktive grundstof radium nedbrydes. Radon findes

Læs mere

System Platon Gulv. Fugtbeskyttelse til alle typer gulve. Tørre og sunde huse. Platon Gulv Til trægulve fra 12 mm

System Platon Gulv. Fugtbeskyttelse til alle typer gulve. Tørre og sunde huse. Platon Gulv Til trægulve fra 12 mm System Platon Gulv Fugtbeskyttelse til alle typer gulve Platon Gulv Til trægulve fra 12 mm Platon Multi Til trægulve op til 12 mm og til gulve med afretningsmasse eller beton Ekspansionslag for klinker/fliser

Læs mere

fermacell Powerpanel H2O Uorganisk vådrumsplade Projektering og montage

fermacell Powerpanel H2O Uorganisk vådrumsplade Projektering og montage fermacell Powerpanel H2O Uorganisk vådrumsplade Projektering og montage Opbygning. Powerpanel H 2 O er en cementbundet letbetonplade med sandwichstruktur og armering på begge sider under dæklagene i form

Læs mere

ICOPAL Tagpapbogen. Til dig der skal lægge ICOPAL tag

ICOPAL Tagpapbogen. Til dig der skal lægge ICOPAL tag ICOPAL Tagpapbogen Til dig der skal lægge ICOPAL tag ICOPAL Montagevejledning Denne vejledning er skrevet til dig, der skal lægge nyt Icopal-tag på dit eget hus, sommerhus, carport eller lign. Der er omtalt

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Udførelsesvejledning. LIP Facadesystem. www.lip.dk. - når der bygges på kvalitet!

Udførelsesvejledning. LIP Facadesystem. www.lip.dk. - når der bygges på kvalitet! www.lip.dk Udførelsesvejledning til LIP Facadesystem - når der bygges på kvalitet! Indhold Indledning....................................................... 3 Systemets opbygning med isolering....................................

Læs mere

afsnit 6 6.1 Facadeisoleringssystemer Indhold:

afsnit 6 6.1 Facadeisoleringssystemer Indhold: 114 afsnit 6 Facadeisolering og -systemer Indhold: 6.1 Facadeisoleringssystemer... 116-117 6.2 Bygningsreglement...117 6.3 Facadesystem weber.therm plus ultra... 118-119 6.4 Facadesystem Serpomin...120-121

Læs mere

HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig

HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig Udgiver: Håndbog for fugtsikring af murværk er udgivet af Skalflex A/S, Industrivej 20B,

Læs mere

Rapport over forsøg med Inexa badekabiner

Rapport over forsøg med Inexa badekabiner Rapport over forsøg med Inexa badekabiner SBi har deltaget i GI s udviklingsprojekt vedrørende lette komponentbadeværelser. I forbindelse hermed blev der udarbejdet et generelt afprøvningsprogram for komponentopbyggede

Læs mere

April 2003. Gør- det- selv. Gør - det - selv. - med Gyproc gipsplader

April 2003. Gør- det- selv. Gør - det - selv. - med Gyproc gipsplader April 2003 Gør- det- selv Gør - det - selv - med Gyproc gipsplader Indhold Skillevæg på træ eller stål side 3 Gips på trælægter side 4 Gips på stållægter side 5 Glatte, hvide lofter side 6 Woodroc loftpaneler

Læs mere

Skimmelsvampens vækstbetingelser

Skimmelsvampens vækstbetingelser TEMA TRÆSEKTIONEN 1 Skimmelsvamp Februar 2009 Skimmelsvamp på godt og ondt Skimmelsvamp er vores tids asbest, og de familier vi må fortælle, at der er skimmel er deres bolig, bliver ofte meget urolige

Læs mere