Analyse af Danisco og synergier mellem Danisco og DuPont

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af Danisco og synergier mellem Danisco og DuPont"

Transkript

1 Analyse af Danisco og synergier mellem Danisco og DuPont Cand.Merc.Finansiering og Regnskab Kandidatafhandling Vejleder: Jeppe Schoenfeld anslag (heraf 53 figurer og tabeller) 78,2 normalsider Morten Elkjær Afleveret

2 Executive Summary The objective with this master thesis is to answer the question whether DuPont is making more value to their stockholders by buying the Danish company Danisco. DuPont bought Danisco at a quote of 700 DKK per stock, which was 31 % higher than what the Danisco stock was trading at the last day before DuPont first offer. To answer this question I asked three sub questions which all would lead to my final conclusion that also divided the thesis in three parts. In the first part of this thesis I answered the question of what the stand-alone value of Danisco would be. To answer the question I used the valuation method known as Discounted Cash Flow model. I based this valuation on a strategic and a financial analysis of Danisco and concluded that the stock of Danisco should be traded at a price of 652,96 DKK per stock. This price is 47,04 DKK under what DuPont paid. In the second part of the thesis I wanted to uncover how DuPont justified the premium that they paid over my estimate of the Danisco stock price, and therefore I identified what synergies that existed between Danisco and DuPont. I identified 10 synergies between the two companies, which was split by six operational and four financial synergies. In the last part of the thesis I estimated a value of the synergies between the companies. I again used a cash flow model to estimate the value of the synergies and estimated that the synergies between Danisco and DuPont were 2921 million DKK worth, with overweight in value of the operational synergies, which were estimated to be worth 2581 million DKK, and the financial synergies being worth 340 million DKK. I then concluded that DuPont made more value for their stockholders by buying Danisco. This is determined on the basis that the estimation of the stand-alone valuation of Danisco and the value of the synergies added together would make the Danisco stock worth 14 DKK more than DuPont paid. Side 1 af 98

3 INDLEDNING 4 PROBLEMFORMULERING 5 OPBYGNING 6 METODE 7 TEORI 7 AFGRÆNSNING 12 DATA - KILDEKRITIK 13 CASEN 14 PEER GROUP 17 STRATEGISK ANALYSE AF DANISCO 18 POLITIK SOCIALE FORHOLD 19 KUNDER 20 LEVERANDØRER 20 SUBSTITUTTER 21 INDGANGS BARRIER 22 MARKEDS SITUATION FOR DANISCO 22 RESSOURCER 24 SWOT 26 REFORMULERING 27 BALANCEN 28 EGENKAPITALEN 28 RESULTATOPGØRELSEN 29 HOVEDTAL FRA REFORMULERING 29 RENTABILITETS ANALYSE AF DANISCO 30 EGENKAPITALENS FORRENTNING (ROE = RETURN ON EQUITY) 30 DRIFTSAKTIVITETENS PÅVIRKNING AF ROE 31 UDVIKLINGEN I OVERSKUDGRAD (OG) 33 UDVIKLING I AKTIVERNES OMSÆTNINGSHASTIGHED (AOH) 34 FINANSIERINGSAKTIVITETEN 35 RISIKO DELKONKLUSION 36 Side 2 af 98

4 TREND ANALYSE DANISCO 37 BUDGET 38 OMSÆTNINGEN 38 OMKOSTNINGSUDVIKLING 41 AFSKRIVNING 43 DRIFTSAKTIVER 43 DRIFTSFORPLIGTELSER 44 KAPITALOMKOSTNINGER(WACC) 44 EJERNES AFKASTKRAV 45 AFKASTKRAV PÅ FREMMEDKAPITAL 47 KAPITALSTRUKTUREN 48 DEN SAMLEDE WACC 48 VÆRDI DANISCO 49 FØLSOMHEDSANALYSE 51 KONKLUSION PÅ VÆRDI 55 SYNERGI 56 OPERATIONELLE SYNERGIER 56 FINANSIELLE SYNERGIER 60 VÆRDIANSÆTTELSE AF SYNERGIER 62 OPERATIONELLE SYNERGIER VÆRDI 63 FINANSIELLE SYNERGIER VÆRDI 70 VÆRDIEN AF SYNERGIERNE 74 CONTROL PREMIUM 76 AKTIEANALYSER 78 OPSUMMERING 79 KONKLUSION 79 LITTERATURLISTE 81 BILAG 83 Side 3 af 98

5 Indledning Virksomhedernes verden er i evig forandring, nye virksomheder skyder frem, andre lukker og mange andre bliver opkøbt eller fusionere. På den måde kan man aldrig regne med at den samme virksomhed som man har handlet med i dag eksistere i morgen. Rigtig mange virksomheder bliver opkøbt eller fusionere eller indgår i anden form for M&A handler. Alene i 2011 blev der brugt $1,57 trillioner 1, 8,8 trillioner danske kroner, på M&A handler. Det er enormt mange penge som cirkulere i M&A markedet, hvilket også indikerer hvor vigtigt et marked det er og hvor stort fokus man skal have på dette marked. En af hoved ideerne bag M&A s er at 1 virksomhed er bedre end 2. Med andre ord vil den ene virksomhed altså kunne effektivisere den anden og på den måde gøre den overtagne virksomhed mere værd. Der eksistere nogle synergier mellem to virksomheder som man ved opkøb eller fusion vil prøve at udnytte, for at på den måde kunne øge den samlede virksomheds værdi. Man kan endda sige at handlernes succes står og falder med om disse synergier kan blive udnyttet rigtigt. Oftest betales der nemlig en overpris for virksomheden fordi synergier mellem de to virksomheder menes at have en værdi, en værdi som sælger gerne så sig betalt for. Derfor må det betagnes som utroligt vigtigt for køber at disse synergier bliver vurderet og værdisat rigtigt, så man for det første ikke betaler en for høj pris og for det andet ikke har fuldstændigt styr på hvordan man skal udnytte disse synergier og om de kan udnyttes. For kan man ikke udnytte synergier mellem to virksomheder rigtigt er man oftest ikke den helt rigtige køber af en given virksomhed. På grund af de ovenstående argumenter finder jeg dette emne utroligt spændende da der i M&A handler kan gå så meget galt når nu man skal sætte en værdi på noget som ikke er fysisk og måske ikke eksisterer. Der er derfor utroligt mange problemstillinger som kan undersøges og besvares før disse handler kan findes sted. Det er kompleksiteten i M&A handler der gør dem så spændende, der er ikke nødvendigvis skrevet en drejebog som kan følges ved hver eneste handel. For at belyse dette interessante emne noget mere vil jeg have fokus på casen hvor amerikanske DuPont opkøber danske Danisco. DuPont opkøber Danisco i sommeren 2011, det gøres af flere forskellige årsager. Men en af det helt afgørende årsager til at 1 Kilde: Side 4 af 98

6 DuPont betaler en så høj pris for Danisco må uden grund være de synergier som ligger i mellem de to virksomheder. Med andre ord muligheder som DuPont tror at de kan komme til at tjene mange penge på ved overtage kontrollen i Danisco. DuPonts første tilnærmelse til Danisco startede i januar 2011 med et bud på 665 kr. pr aktie som de senere hævede til købsprisen på 700 kr. pr aktie. Hvis man kigger på Daniscos aktiekurs i perioden 2009 til 2011 steg den med 227% hvor DuPonts opkøbt havde en store andel i denne stigning. Det kunne meget vel tyde på at de så nogle store muligheder ved at lægge Danisco ind i deres koncern. Grundet det ovenstående kunne det være spændende at bruge DuPonts opkøb af Danisco som case for at undersøge hvilke nogle synergier der kan være når en virksomhed køber en anden. Problemformulering Det helt store spørgsmål når en handel som den mellem Danisco og DuPont finder sted er om der skabes en mere værdi for DuPonts ejere ved at opkøbe Danisco. Med andre ord er der mulighed for at DuPont kan gøre Danisco mere værd hvis de opkøber og indlemmer virksomheden i deres organisation. Det leder mig hen til mit hovedspørgsmål i opgaven. Hoved spørgsmål: 1. Har Dupont skabt en mere værdi for deres aktionærer ved at købe Danisco? For at besvare hovedspørgsmålet er der en lang række underspørgsmål som der skal besvares for at der kan konkluderes med et svar på hovedspørgsmålet. Først vil det være interessant at vide hvad Danisco er værd hvis virksomheden skulle køre videre uden at den opkøbes af DuPont. For at kunne sige noget om stand-alone værdien for Danisco, skal det selvfølgelig undersøges hvordan Daniscos strategiske position var på markedet og der skal laves en regnskabsanalyse. Derfor stilles spørgsmålet: 2. Hvad er stand-alone værdien af Danisco? Side 5 af 98

7 Der hvor der skabes en mere værdi for DuPonts aktionærer er ved at der mellem de to virksomheder er nogle synergier som skal udnyttes. Derfor er det vigtigt at identificere disse synergier, så man kan analysere om der kan skabes en mere værdi. Hvis der ikke er synergier tilstede vil man nemlig bare købe en selvstændig virksomhed som man ikke kan optimere ved at føje ind i sammenhæng med sin egen virksomhed: 3. Hvilke synergier er der i opkøbet? Når synergierne der findes i opkøbet er identificeret, er det næste skridt en del sværere og det er denne proces som det skal afgøres ud fra om et opkøb er en god ide eller om det er spild af penge. Det næste skridt er værdiansættelsen ne, en proces hvor man skal finde ud af hvor meget det er lægge to virksomheder sammen er værd. Det er ikke en særlig nem opgave for folkene i coperate finance eller de tilknyttede konsulenter, for det er altid svært at sætte værdi på f.eks. viden eller vækst muligheder som slet ikke er sikre. Derfor hedder det sidste spørgsmål i opgaven: 4. Hvad er værdien ne? Opbygning Måden hvorpå opgaven opbygges forklares i dette afsnit. Opgaven startes med en intro til opkøbs casen, nærmere DuPonts opkøb af Danisco. Dette gøres så læseren får en godt kendskab til selve casen og på den måde bliver sat ind i fra start af hvilke type virksomheder opgaven drejer sig om. Dernæst kommer der et afsnit om Danisco og en analyse af Danisco. Dette afsnit leder hen til konklusionen på hvad Daniscos stand alone værdi er. Denne værdi er vigtig da det ud fra den fundne værdi vi nogenlunde kan sige hvor meget DuPont har betalt mere for synergierne. Med synergiernes værdi nogenlunde på plads, vil det næste afsnit handle om hvad det er for nogle synergier som er i mellem de to virksomheder. Efter synergierne er identificeret, skal der sætte en værdi på hver enkelt ne og se om det matcher op mod den teoretiske værdi for synergierne som er fundet tidligere i opgaven. Derefter kan der konkluderes på om DuPont igennem opkøbet af Danisco har skabt en mere værdi for deres aktionærer ved at have betalt en rigtig pris for mulighederne som ligger i mellem de to virksomheder. Side 6 af 98

8 Figur 1. Opbygning Danisco analyse Værdiansættelse Danisco Synergi analyse Værdiansættelse Synergi Konklusion Metode Teori I dette afsnit vil jeg nævne og kommentere på nogle af de teorier som jeg bruger igennem opgaven, for at finde svar på min problemformulering. Jeg har delt underafsnittene op efter hvilken rækkefølge de kommer i opgaven, dette er for at danne den røde tråd i opgave, så alt kommer i en bestemt rækkefølge. Strategisk Når vi man siger strategisk i sammenhæng med en værdiansættelse betyder det at man skal bedømme hvordan virksomheder fungere med sine omgivelser og hvordan den fungere internt. Figur 2. Strategisk analyse Virksomheden I figur 2, kan det ses hvordan de forskellige lag i det strategiske univers påvirker hinanden. For at analysere hvilke faktorer der påvirker virksomheden vil jeg bruge to Side 7 af 98

9 meget kendte modeller. Jeg vil bruge PESTEL 2 og Porters Five Forces 3 modellerne, PESTEL modellen bruges til at kigge på makrofaktorer og Porters bruges til at kigge på industrien og konkurrenter som der er en case virksomheden. Det der er det vigtige når disse to modeller skal bruges til den strategiske analyse er at finde ud af hvilke key drivers der har en effekt på hvordan virksomheden performer. Det vil sige at man ikke nødvendigvis skal bruge f.eks. alle bogstaver i PESTEL modellen, hvis det politiske ikke er vigtigt for virksomheden, er der ingen grund til at kigge nærmere på dette område. Det gode er dog ved modellen er man hurtigt får et overblik over hvilke områder man bør kigge på i den strategiske analyse. Derfor mener jeg at det er vigtigt at have SWOT 4 i bagtankerne når man går de to modeller i gennem. Dette er fordi SWOT er en god opsummerings model, hvor i man kan indsætte sine resultater fra at kigge sin case virksomhed i efter i de strategiske sømme. Værdiansættelse Der er to værdiansættelses dele i denne opgave, derfor skal jeg også vælge en eller flere modeller til at værdiansætte Danisco og til at værdiansætte synergierne. I dette afsnit vil jeg udelukkende beskæftige mig med valg af model til værdiansættelsen af Danisco. Jeg vil også komme ind på teorien omkring opbyggelsen af budgetmodellen til værdiansættelsen. Når jeg skal vælge model til at lave min værdiansættelse af Danisco med, er det vigtigt at jeg vælger den model som vil sikre den største nøjagtighed, samtidig skal der også være en hvis nemhed i modellen som sikre at den er nem at forstå. Der er fire overordnede modeller at vælge mellem når man skal vælge værdiansættelses model, Present value-, relative-, likvidations- og optionsmodeller 5. Alle har deres styrker og svagheder, og det er vigtigt at man vælger den rigtige efter hvilken case man har. I mit tilfælde vil det være helt rigtigt at vælge en present value model. I sådan en model har man efter min mening den største frihed til at danne en model som man synes den skal se ud. Det er i 2 Kilde: Exploring Corporate Stretegy 3 Kilde: Exploring Corporate Stretegy 4 Kilde: Exploring Corporate Stretegy 5 Kilde: Financial Statement Analysis Side 8 af 98

10 sådan en model at analytikeren har fuld frihed over sin model, men samtidig stiller den også store krav til analytikerens evne til at analysere en virksomhed. En present value model bygger på budget forudsætninger sat op af analytikeren, en budget som giver et cash flow som senere tilbage diskonteres. Der findes flere forskellige present value modeller som alle har en funktion alt efter hvilken case man har og hvad man vil analysere 6. I mit tilfælde er der DCF og EVA modellen, begge to skulle gerne give det samme resultat i sidste ende, hvis man har lavet sin beregninger ordenligt. Derfor er det et personligt spørgsmål om hvilken model man vælger at bruge på sin case, da begge modeller bygger på de samme data. Min personlige præference er at bruge DCF modellen, denne vælger jeg fordi at jeg tidligere har arbejde meget med den og derfor føler mig sikker i at bruge den, og som nævnt var en af de vigtige punkter i en værdiansættelse nøjagtighed. Samtidig er DCF modellen også den mest brugte blandt professionelle brugere af værdiansættelses modeller 7, hvilket bare er med til at styrke mit valg i netop denne model til min case og værdiansættelse. Men det er enormt vigtigt at man til en DCF model har en så sandsynligt et budget som muligt. For at sikre at det er tilfældet i ens case, er det vigtigt at få lavet den rigtige analyse af virksomhedens performance over en årrække. Derfor skal der bruges forskellige modeller, som er gennem testet og hvor man får de rigtige data, til at danne sit budget. Til at analysere regnskaber finder jeg det bedst at bruge Du Pont modellen som dækker alle de vigtige nøgletal i der kan regnes i et regnskab 8. Denne model er dog ikke ret meget værd hvis man ikke sammenligner ens udregnede nøgletal med en sammenligningsgruppe. To andre gode metoder til at danne sit budget ud fra er indexmodellen og common-size analyse 9. Disse to modeller giver et godt overblik over regnskabstallene, så man kan de om der er nogle trends og hvilket niveau de forskellige poster har. Derfor anser jeg disse to modeller som meget gode til at danne sit budget ud fra. 6 Kilde: Financial Statement Analysis 7 Bruner 8 Kilde: Financial Statement Analysis 9 Kilde: Financial Statement Analysis Side 9 af 98

11 Til at runde værdiansættelsen af med vil jeg bruge multipel metoden 10. Denne metode egner sig bestemt ikke som en model til at stå alene, men derimod er den rigtig god til at sammenligne forskellige virksomheder inden for samme branche. Derfor vil jeg især bruge den som en metode til at finde ud af om det pris niveau jeg finder for Danisco er korrekt. M&A Hvorfor købes og sælges virksomheder? For at kunne besvare det spørgsmål vil jeg kigge på nogle af de teorier og ideer som er grundstenene i M&A. Figur 3. M&A ide Der er mange forskellige teorier om hvorfor virksomheder køber hinanden. En af hovedårsagerne er som figur # antyder, at to virksomheder slået sammen er bedre end virksomhederne hver for sig. De andre teorier kan være business model, defensive, market share, production capacity, local market expertise og mange flere 11. Faktisk er det egentligt ligegyldigt ud fra hvilken teori en virksomheder køber andre virksomheder ud fra, det hele handler i bund og grund om at maksimere sin profit. Men det er ikke bare at købe en anden virksomhed, der er mange forskellige måder en handel kan gå igennem, det er f.eks. ikke alle virksomheder som er interesseret i at blive opkøbt og det er som så skal en fjendtlig overtagelse 12. En meget normal opkøbs måde er auktionsmodellen 13, her er det den sælgende virksomhed som styrer en auktion, som sikre at aktionærerne får den bedst mulige pris for deres andele. Når købsprocessen er en auktion, skal de købende virksomheder være godt på mærkerne. Der eksistere en teori omkring sådanne auktioner der kaldes for winners curse 14, oftest ender den købende virksomhed med at betale en lidt for høj pris for virksomheden, da de oftest 10 Kilde: Valuation 11 Kilde: Bragg 12 Kilde: Bragg 13 Kilde: Bragg 14 Kilde: Bruner Side 10 af 98

12 bliver presset til at byde lidt højere fordi de gerne vil overtage den anden virksomhed. Teorien winnners curse er en af grundene til at jeg f.eks. mener at man skal tænke sig virkelig godt om når man skal købe en anden virksomhed og måske ikke altid bare tænke i kroner og øre men også rent strategisk om det ville være en god handel. F.eks. kunne købende virksomhed jo forhindre en konkurrent i at overtage store markedsandele, ved at lave strategisk kloge opkøb. Synergi For at kunne identificere synergierne mellem to virksomheder vil jeg gennemgå lidt teori omkring hvor synergier skal findes. I dette afsnit vil jeg også beskrive mit valg af model til at værdiansætte de synergier som jeg finder i mellem Danisco og DuPont. For at sætte værdi på synergier skal man tro på at der findes synergier i mellem virksomheder. Det er som beskrevet i afsnittet ovenover en vigtig del af hvorfor man køber en anden virksomhed. Der er nogle kritikere der ikke tror på at synergier eksistere, men efter min mening kan de ikke andet end at eksistere. Det mener jeg på grund af at det ellers ikke ville give nogen mening at virksomheder vil betale mere for andre virksomheder end den aktuelle aktiekurs 15. Men ikke alle synergier er ens og det samme værd, der er forskel og de skal behandles sådan. Derfor kan man også opdele synergier i forskellige kategorier. De to hovedkategorier er finansielle- og operationellesynergier 16, disse to kategorier giver en god ide om hvor man skal finde synergierne henne. Under hver kategori er der forskellige synergi områder, som enten relatere sig til selve produktionen eller driften 17 af virksomheden, disse grupper vil blive nævnt senere i opgave når jeg vil bruge dem. Det vigtige er at man tror på at synergier findes, for hvis dette ikke er tilfældet, kan de ikke findes. Når man skal sætte en værdi på de synergier man finder mellem to virksomheder, er der flere metoder at gøre det med. De to måske mest brugte er en simpel DCF metode og real optioner 18. Som med værdiansættelsen af en virksomhed, har hver metode sit felt 15 Givet det er et børsnoteret selskab 16 Kilde: Damodaran 17 Kilde: Valuation 18 Kilde: Bruner Side 11 af 98

13 hvor den er god. Hvis man har synergier som er sikre og man ikke er i tvivl om at man kan udnytte vil det åbenlyse valg af metode være at bruge en DCF metode 19, med frit cash flow og en tilbagediskontering. Derimod er real options metoden rigtig god hvis man har synergier som ikke er sikre og måske bare er i projekt stadiet 20. Real options metoden er også lidt mere indviklet og kompliceret og der skal mere data og efter min mening flere gæt til, især hvis man ikke har intern data. Det er en af grundene til at jeg vælger, i min værdiansættelse ne, at bruge den simple DCF metode. En anden grund er at jeg ikke mener at synergierne der vil være mellem DuPont og Danisco vil være så usikre at der skal en real options metode til. Den sidste grund er at jeg mener at real optioner er så stort et emne at de kræver deres egen opgave, og denne opgave har ikke som hoved formål at bruge real optioner men derimod som skrevet at belyse om DuPonts opkøb af Danisco er en god investering, og derefter at kunne sige noget om hvad der gør at virksomheder køber hinanden. Afgrænsning Værdiansættelsen af Danisco som stand alone virksomhed vil tage udgangspunkt i regnskabs perioden Denne periode bliver valgt fordi Dupont kommer med deres første købstilbud d. 21 januar 2011 og derfor er informationen omkring Danisco efter denne dato derfor mindre vigtig med hensyn til stand alone prisen på Daniscos aktier. Samtidig vælges der at tage udgangspunkt i Danisco som en koncern og ikke gå i dybden med hver enkelt division af Danisco, dette gøres for at begrænse denne del af opgaven. Samtidig undlades det at kigge på sukker divisionen af Danisco da den bliver fra solgt i 2008 og derfor ingen indflydelse har på DuPonts beslutning om at købe Danisco. Alle beløb som anvendes til i værdiansættelsen og regnskabsanalysen tager udgangspunkt i løbende priser, det gøres fordi det ikke vil have den store effekt at begynde at korrigere for inflationen i værdiansættelsen. Men hensyn til afgrænsningen af perioden hvorpå der kigges på synergierne mellem de to virksomheder, vil jeg have mit fokus på den samme periode som ved Danisco stand alone værdi, nemlig Dette vælger jeg fordi at DuPont har taget deres købs beslutning ud fra denne periode, får jeg ud fra. Den første periode efter de har købt 19 Kilde: Bruner 20 Kilde: Bruner Side 12 af 98

14 virksomheden har kunne finde synergierne på baggrund af mangle flere data, og derfor vil jeg kun udvalgte meget relevante informationen om disse i perioden efter opkøbet. Jeg vil også afgrænse mig fra at bruge data som ikke er tilgængelige for markedet, dette har jeg valgt fordi opgaven laves ud fra tilgængelig information og ikke som en opgave som er skrevet internt i virksomheden, men som en opgave som kigger udefra på virksomhederne. Jeg vælger også at se bort fra evt. ændringer i dollar kursen. Jeg tager dette valg da jeg ikke vil begynde at bringe flere usikre parametre ind i opgaven, og derfor vil jeg ikke bruge et fastlåst dollar kurs fra den endelige handelsdato. Data - kildekritik Der kan til denne opgave indsamles data fra flere forskellige kilder. Da opgave er et casestudie vil meget af den data som der vil blive brugt komme fra officielle kilder, og være data som Danisco eller DuPont har offentligt gjort. Data som de to virksomheder har offentligt gjort er som hovedregel underlagt et regelsæt som er f.eks. for Danisco vedkommende aktieselskabsloven. Det vil sige at det er data som er reguleret fra regeringens side og på den måde må siges at være meget pålideligt. Den resterende data som ikke er udgivet af de to virksomheder, vil være artikler eller meninger fra forskellige aktieanalytikere. Data som ikke er underlagt en hvis regelsæt skal selvfølge altid bedømmes inden det bruges i en opgave og jeg vil undervejs i opgave være kildekritisk overfor denne form for data. Al min data er det som bliver betegnet som sekundær data i det at jeg ikke selv producere data, men derimod bruger allerede eksisterende data til opgaven. Den sekundære data er rigeligt til at besvare spørgsmålene i mit projekt da, jeg afgrænser mig fra at have data som markedet ikke har, såkaldt insider information. Side 13 af 98

15 Casen Inden opgaven for alvor kommer i gang mener jeg at det er vigtigt at der bliver etableret et vist kendskab til de to virksomheder jeg bruger som case. I dette afsnit vil jeg derfor præsentere Danisco og DuPont som virksomheder. Gennemgangen af Danisco vil være lidt mere historisk end gennemgangen af DuPont, dette er fordi at jeg senere i opgaven laver en strategisk analyse af Danisco, derfor vil jeg også kun kort beskrive Daniscos forretnings områder. Jeg vil også beskrive hvordan selve opkøbet udviklede sig, så læser får en bedre forståelse for handlen og hvad der kan spille en rolle i et opkøb. Danisco Det Danisco som de fleste kender i dag har en lang i historie i det danske erhvervsliv som bl.a. via opkøb i gennem stort set hele virksomhedens eksistens har gjort det til den virksomhed som det er i dag. Det første skridt til Danisco bliver taget i 1872, af en Danmarks største erhvervsmænd C.F. Tietgen, da Tietgen stifter De Danske Sukkerfabrikker og 9 år senere da han etablere De Danske Spritfabrikker. Det sidste af de tre hovedselskaber bag Danisco bliver først etableret 1924, I/S Grindstedvaerket, samme år får De Danske Spritfabrikker monopol på det danske gær og sprit marked. Danisco overtager Grindstedsvaerket i 1939 og udvider det til at være en fødevare ingrediens fabrik. Derfra går det stærkt for Danisco de udvider og udvider også til det internationale marked igennem Tyskland, USA og Mexico. I 1989 dannes det som bliver kaldt det nye Danisco, som er en fusion mellem Danske Sukker(De Danske Sukkerfabrikker), Danisco og De Danske Sprit Fabrikker. I årene efter sætter Danisco sig tungt på det skandinaviske sukker marked bl.a. med opkøbet af det finske sukkerselskab Cultor i 1999 samtidig sælges Danisco Distillers(De Danske Sprit Fabrikker) 21. Dette var alt sammen en del af den strategiske plan som blev lagt i 1997, planen gik ud på at ændre Daniscos fokus til fødevare ingredienser og udvikle virksomheden til markedsleder. Som et led i planen opkøbes de resterende 50 % Genecor i 2005 og i 2008 sælger Danisco deres sukkerdivision til tyske Nordzucker. Danisco er efter frasalget af sukkerdivisionen blevet til det Danisco vi kendte inden DuPont opkøbte Danisco. I 2008 stiftes der også en selskab med DuPont, med henblik 21 Kilde: Side 14 af 98

16 på at skabe en ny og bedre form for bio-ethanol 22. I de senere år har Danisco udviklet sig og gået meget målrettet efter at udføre den plan som man lagde i 1997, samtidig har de hele tiden prøvet at finde nye markeder og prøvet at bevæger sig over mod sundere og grønnere produkter 23. Figur 4. Danisco aktiekurs 800,0 700,0 Aktiekurs, Danske Kroner 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 Kilde: Dato Som det også kan ses på figuren har Daniscos satsning især de senere år givet pote på aktiemarkedet, det viser tydeligt at investorerne tror på den fremtid som Danisco går i møde og at de nye tiltag de har taget er de helt rigtige. DuPont DuPont har eksisteret siden 1802, dog er der sket meget med virksomheden siden dengang, og virksomheden har udviklet sig til at være en af verdens største virksomheder. Ifølge Forbes er virksomheden den 162 største virksomheden i verden i dag med en markeds værdi på ca. $ 50 milliarder Kilde: 23 Kilde: 24 Kilde: Side 15 af 98

17 DuPonts historie starter noget mere sprængfarlig end den er i dag, virksomheden bliver grundlagt med det øjemed at producere krudt til geværer. I gennem virksomhedens første 100 år udvikles der hele tiden nye former for krudt og andre eksplosiver, en innovations lyst som kendetegner virksomheden den dag i dag. Denne lyst til innovation gjorde at DuPont stort set havde et krudt monopol i USA i starten af det 20 århundrede, hvilket gjorde at de blev tvunget til at sælge noget af virksomheden fra og diversificere sig. Perioden mellem de to verdenskrige brugte DuPont på at gå ind i bilindustrien, tøjindustrien og olieindustrien, bl.a. opfindes nylon og teflon i denne periode, inden de igen henter deres profit på krigsmateriel under anden verdenskrig. I de følgende år opfinder DuPont mange materialer i deres kemiske laboratorier som bl.a. blev brugt i flere af NASA s rumprogrammer. Den dag i dag udvikler DuPont produkter inde for flere områder 25. Figur 5. DuPonts forretningsområder Electronic and Communication De nævnte forretningsområder Technologies, Performance Materials, bevidner hvor alsidig en Coatings and Color Technologies, Safety virksomhed DuPont er den dag i and Protection, and Agriculture and dag, og alle de brancher virksomheden bevæger sig inden Nutrition er forskning og udvikling af ny teknologi i højsædet. Hvilket også kommer til udtryk i at af deres ansætte er forskere og de investere $1.3 milliarder på forskning hvert år. Især på markedet for frø til landbruget er DuPont markedsledere for de har skabt frø som er resistente over for mange forskellige plantesygdomme 26. Opkøbet I dette afsnit vil jeg kort komme ind på hel opkøbs processen, informationen omkring hvordan forløbet forløb kan blive en vigtig faktor i når jeg skal afrunde min værdiansættelse af Danisco og synergierne. 25 Kilde: 26 Kilde: Side 16 af 98

18 Det tog næsten fire måneder for DuPont at overtage kontrollen over Danisco. Første gang DuPont kommer med et købstilbud er er d. 10 januar 2011, her kommer DuPont med et bud på 665 kr. pr. aktie. Men prisen skulle vise sig ikke at være den eneste hindring DuPont skulle møde i deres forsøg på at købe Danisco. DuPont fik en hurtig godkendelse af købet af de Amerikanske myndigheder, men godkendelsen fra EU og Kina, skulle trække ud og kom først endelig på plads d. 15 april I den mellemliggende periode havde ledende medarbejder og direktionen acceptere DuPonts bud. Resten af aktionærerne skulle dog bruge et forhøjet bud for at acceptere. DuPont måtte forhøje deres bud og d. 29 april kom de med deres endelig bud på 700 kr. pr. aktie. Efter dette bud melder ATP og flere andre danske større aktionærer og intentionelle investorer at de er klar til at sælge deres aktier til den nye pris. DuPonts nye løb indtil d. 13 maj 2011, og i den periode meldte Elliott og Barclays sig på banen med opkøb af aktier, inden DuPont d. 16 maj 2011 kan meddele at de nu ejer 92,2 % af aktierne i Danisco. DuPont tvangs indløser her efter de resterende aktionærer som der måtte være 27. Samtidig med tvangsindløsningen begærede DuPont en anmodning til NASDAQ OMX Copenhagen om at afnotere Danisco aktien. Den sidste handelsdag for Danisco aktien bliver d. 16 juni og d. 17 juni bliver aktien afnoteret fra den danske børs 28. Peer group For at kunne lave sammenligninger senere i opgaven er det vigtigt at etablere en peer group som min bl.a. min værdiansættelse af Danisco kan sammenlignes med. En peer group består af virksomheder som kan sammenlignes med case virksomheden, som regel inden for samme branche 29. Når jeg skal definere min peer group for Danisco vil jeg kigge lidt på hvilke sammenlignings virksomheder aktieanalyser og forskellige rapporter om markedet herunder GlobalData. Det selvfølgelig ikke alle virksomhederne i peer group som er 27 Kilde: 28 Kilde: 29 Kilde: Side 17 af 98

19 ideelle til sammenligning, da det er meget sjældent at en virksomhed har en direkte konkurrent. Jeg har derfor valgt at lave en liste over peer group som er listet efter hvor god sammenligningen er, startende med den med komparable virksomhed. Figur 6. Peer group Chr. Hansen Novozymes Kerry Group ABF DSM I figuren ses de seks virksomheder som vil udgøre min peer group når jeg skal bruge sammenlignings tal i opgaven. Her ligger Chr. Hansen og Novozymes i toppen af gruppen, dette er fordi de begge udfordre Danisco på enzym området, som også er det område hvor DuPont har mest fokus i handlen. Kerry group konkurrere med Danisco på ingrediens markedet, som DuPont også vil udnytte, men ikke lægger lige så stor vægt på som enzym markedet. Strategisk analyse af Danisco Den strategiske analyse vil blive opsummeret i SWOT modellen. Modellen giver et godt overblik over, hvordan Danisco var placeret på markedet inden de blev opkøbt af DuPont. For at kunne udfylde de fire kasser i SWOT modellen, vil jeg bruge to teoretiske analysemodeller. De to modeller er Porters Five Forces og PEST modellen. Jeg vil dog ikke bruge modellerne fuldt ud, det gør jeg ikke, fordi det ikke er opgavens hovedformål at lave en fuldkommen strategisk analyse af Danisco. Derimod er formålet med dette afsnit at finde de vigtigste faktorer for, hvordan Danisco vil kunne performe på markedet som stand-alone virksomhed. Dette afsnit skal ende med at give en god idé til, hvordan budgettet skal udforme sig. Sammen med en analyse af regnskabet, skal de to afsnit danne grundlag for budgettet og værdiansættelsen i DCF modellen. Den strategiske analyse af Danisco er foretaget på data, som alle er fra før DuPont opkøbte Danisco. Dette er selvfølgelig valgt, fordi DuPonts koncern ikke skal have nogen indflydelse på stand-alone værdien af Danisco. Side 18 af 98

20 Politik sociale forhold 98% af Daniscos omsætning er spredt ud over hele verden 30, hvilket ved første øjekast burde indikere, at Danisco kunne have store problemer med, hvordan den politiske situation ser ud i verden. Politik har dog en helt anden indflydelse på Daniscos omsætning, hvis det overhovedet har nogen indflydelse. Daniscos produkter skal leve op til nogle regler, som er bestemt af regeringerne verden over, og her er Danmark/EU et af de hårdeste steder at få indført sine produkter. Reglerne siger dog kun noget om, hvilke ingredienser der ikke må være i et produkt eller noget om sundheden i produkterne. De bliver altså ikke begrænset i, hvor store mængder de må sælges i. Fordi Danisco i forvejen lever op til nogle strenge krav fra Danmark/EU, har de ikke store problemer med at få indført deres produkter i resten af verden, hvor lovgivningen ikke er helt så striks. Der hvor politik kan hjælpe Daniscos omsætning, er i de mange nye grønne og mere miljøvenlige tiltag, som indføres af regeringer verden over. Etablerede markeder, som EU og USA, har begge indenfor de senere år indført lovgivninger, som f.eks. skal øge mængden af bioethanol som brændstof, så man langsomt kan erstatte olie og gøre sig mindre afhængige af olie 31. Men også lande, som er på vej frem, som f.eks. Brasilien, gør meget for at blive mere grøn, når det kommer til brændstof. F.eks. mener det brasilianske parlament, at der kun er en vej frem med bioethanol, og det er at øge adelen af det i forhold til olie 32. Når man kigger på sociale forhold kan Danisco dog måske øge deres omsætning, hvis man f.eks. kigger på fedmeproblemet i verden. Bl.a. forventes det af WHO, at 40 % af verdensbefolkningen vil være overvægtige og endda svært overvægtige i år Da mange af Daniscos produkter er langt sundere alternativer, vil det måske kunne påvirke deres omsætning, hvis man på verdensplan går efter en sundere profil af verdensbefolkning. Men igen bliver der nok med stor sandsynlighed ikke indført lovgivninger omkring, hvad der må spises og ikke spises, så igen er en øget omsætning, efter min mening, forbrugerbestemt. 30 Daniscos årsrapport 2009/2010, side Daniscos årsrapport 2009/10, side 40 Side 19 af 98

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Køb af virksomhed Værdiansættelse og Finansiering v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Hvad er værdien af en virksomhed? Den værdi, som virksomheden kan handles til på et givet tidspunkt mellem

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg Økonomiske konsekvenser af en reduktion i energiforbruget g 1 Formål Metoder til måling af økonomiske konsekvenser Eksempler på (økonomiske) konsekvenser af energibesparende tiltag Økonomiske konsekvenser

Læs mere

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/ Analyse Forge Group (Når der hentydes til $ i denne analyse hentydes der til australske $ som aktien er noteret i). Vi har hos Symmetry foretaget en større investering i det børsnoterede australske entreprenør

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET HD 2. DEL, FINANSIERING 8. SEM. HD AFHANDLING (F) VEJLEDER: PALLE NIERHOFF FORFATTER: ANNE WETKE BRASK

HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET HD 2. DEL, FINANSIERING 8. SEM. HD AFHANDLING (F) VEJLEDER: PALLE NIERHOFF FORFATTER: ANNE WETKE BRASK 2842011 HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET HD 2. DEL, FINANSIERING 8. SEM. HD AFHANDLING (F) VEJLEDER: PALLE NIERHOFF FORFATTER: ANNE WETKE BRASK VÆRDIANSÆTTELSE AF Forår 2011 1 Indhold Bilag 1 Reformulering

Læs mere

Bilag 1: Ølforbrug og BNP pr. indbygger. Kilde: Carlsbergs årsrapport for 2009 side 14 og 15

Bilag 1: Ølforbrug og BNP pr. indbygger. Kilde: Carlsbergs årsrapport for 2009 side 14 og 15 Bilag 1: Ølforbrug og BNP pr. indbygger Kilde: Carlsbergs årsrapport for 2009 side 14 og 15 Bilag 2: Kilde: UBS Beer COGS index: Decline stabilizing. Analyse fra 18. Marts 2009 Bilag 3: Nøgletal og reformulering

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed:

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: a) En virksomhed budgetteres at vill opnå en egenkapitalforrentning (ROE) på 16 pct. i 2010 ud fra en

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Investorpræsentation. Danske Markets. mandag, den 13. september 2010

Investorpræsentation. Danske Markets. mandag, den 13. september 2010 Investorpræsentation Danske Markets mandag, den 13. september 2010 Harboes Bryggeri A/S Det børsnoterede Harboes Bryggeri A/S er moderselskab i Harboe-koncernen Darguner Brauerei GmbH Tyskland AS Viru

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år.

Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år. Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2014 Delårsrapport for 1. halvår 2013/14. Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år. Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april juni 2007)

Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april juni 2007) 21. august 2007 Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april - 30. juni 2007) InterMail har i 3. kvartal 2006/2007 fortsat integrationen af virksomheden, OP Kuvert, som blev overtaget den 15. januar 2007 for

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse Side 1 af 35 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Virksomhedsanalyse Onsdag den 6. juni 2007 kl. 9.00 13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20

C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20 www.pwc.dk/c20bynumbers C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20 s analyse C20+ by Numbers har for tredje år i træk lavet analysen C20 by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005)

Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005) 28. februar 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2005/06 Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005) Omsætningen af de nyere produkter stiger som planlagt, og der introduceres tre nye produkter

Læs mere

2 Den lille bog om kapitalfonde

2 Den lille bog om kapitalfonde EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 1 30/10/2013 12:49 2 Den lille bog om EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 2 30/10/2013 12:49 3 Den lille bog om Virksomhedsejere findes i flere forskellige former. Nogle virksomheder

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Værktøj til Due Diligence

Værktøj til Due Diligence Værktøj til Due Diligence Udarbejdet af Rasmus Jensen, konsulent, SEGES Erhvervsøkonomi, og Kenneth Kjeldgaard, specialkonsulent, SEGES Finans & Formue, i projekt Nye og alternative samarbejds- og finansieringsformer

Læs mere

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven 01 December 2017 NYHEDSBREV Udbredt fokus: Slå Benchmark 30-50 - 70 Is i maven Fokus på risiko: Trend Ratio 0-100 Ro i maven Som investor er det altid hensigtsmæssigt at forholde sig til det marked man

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

IR Best Practise set med analytikerens øjne

IR Best Practise set med analytikerens øjne IR Best Practise set med analytikerens øjne DIRF, 20. november 2012 Carnegie Investment Bank AB 19 November, 20121 Hvem er jeg? Danmarks sureste analytiker (uofficiel anerkendelse) Analysechef, Carnegie

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008.

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Landic Property Bonds I A/S Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Resume: Tilfredsstillende halvårsresultat

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 31.08.2010 Ref.: JSZ/cli Delårsrapport for perioden 1/10 2009-30/6 2010 Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet

Læs mere

Brødrene Hartmann A/S

Brødrene Hartmann A/S Brødrene Hartmann A/S v/ CFO Michael Hedegaard Lyng Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag den 30. maj 2006 Koncerndirektion Asger Domino* Administrerende direktør Per Vinge Frederiksen Koncerndirektør

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1. I begyndelsen af 2008 blev aktierne i Royal Unibrew handlet til kurs 534 per aktie. Aktien lukkede i december 2008 i kurs 118,5. Royal Unibrew udbetalte en

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed, hvis aktier handles til tre gange deres bogførte værdi den 31. december 2009 har følgende finansielle opgørelser (beløb i mio. kr.): Balance

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006)

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 31. august 2006 Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) InterMail har i 3. kvartal fortsat haft fokus på salg af totalløsninger

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Fusion mellem Posten og Post Danmark

Fusion mellem Posten og Post Danmark Pressemeddelse Fusion mellem Posten og Post Danmark Näringsdepartementet i Sverige, Transportministeriet i Danmark og CVC Capital Partners ( CVC ) har underskrevet en hensigtserklæring vedrørende en fusion

Læs mere

Foreløbig værdi-indikation af Startup Inno

Foreløbig værdi-indikation af Startup Inno Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 30 27 22 CVR: 25376153 Foreløbig værdi-indikation af Startup Inno Anvendt model: Variant

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Langsigtet strategisk samarbejde med Universiteterne Behov og Muligheder

Langsigtet strategisk samarbejde med Universiteterne Behov og Muligheder -- Langsigtet strategisk samarbejde med Universiteterne Behov og Muligheder Indvielse af Nationalt Ingrediens Center 17. September 2014. Esben Laulund SVP CED Innovation, Chr. Hansen A/S Formand for Styregruppen

Læs mere

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 3. KVT. 2014 / Resumé / 1 af 5 19. november 2014 Uddrag PÅ DANSK Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova Delårsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk.

Læs mere

Aktiebrev : Bet at home.com AG:

Aktiebrev : Bet at home.com AG: Aktiebrev 3 2014: Som jeg har nævnt flere gange på det sidste, så er de nuværende aktiemarkeder ikke præget af en masse flotte tilbud og man skal nærmest lede efter nålen i en høstak for at finde investeringer

Læs mere

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Indledende overvejelser ved virksomhedskøb Strategisk virksomhedsanalyse

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere