BERETNING Beretningen omfatter perioden fra og med årsmødet i 2014 og op til dette årsmøde.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BERETNING 2014-2015 Beretningen omfatter perioden fra og med årsmødet i 2014 og op til dette årsmøde."

Transkript

1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen BERETNING Beretningen omfatter perioden fra og med årsmødet i 2014 og op til dette årsmøde. Medlemmer For nu at begynde med det vigtigste: Vi bliver stille og roligt flere og flere seniormedlemmer. Den seneste opgørelse primo april viser, at vi nu har rundet de 1000 medlemmer, hvilket er en passende fejring af 25 års jubilæum og en fremgang i forhold sidste år, hvor vi var 994 medlemmer. Tidligere bestyrelsesmedlem Aage Mogensen, som fire gange om året indhenter medlemsoplysninger fra DS. Medlemmerne fordelte sig regionalt i december 2014 således: Nord 318, Syd 195, Øst 481. DS ringede i februar 2015 til formanden og lykønskede os med, at vi nu havde passeret seniormedlem nr. 1001! Bestyrelsen Bestyrelsen har bestået af Anita Barfod, formand (Øst), Eva Hallgren, næstformand (Nord), Jørgen Kunstmann, kasserer (Øst), Anne Kirstine Thomsen (Syd), Lise Madsen (Øst), Benthe Stig, suppleant (Syd) og Anne-Grethe Andersen suppleant (Nord). Alle der er på valg genopstiller til valget, men det skal jo aldrig forhindre nye kandidater i at melde sig. Bestyrelsen har holdt 5 bestyrelsesmøder samt et lille ad-hoc nøde i forbindelse med generalforsamlingen for at sige velkommen til et nyt medlem og fastsætte dato for et kommende møde. Tak til bestyrelsen for konstruktiv og arbejdsom indsats i årets løb. Repræsentantskabsmøde Anita og Eva deltog i repræsentantskabsmødet i november. Det var en opløftende oplevelse, idet der var rigtig mange gode forslag mht fremtiden og en livlig debat

2 med stor deltagelse. Langt de fleste indlæg var velforberedte. Der var lov og orden med gode dirigenter, en velforberedt formand og et velforberedt sekretariat godt for organisationens fremtidige planlægning. Økonomi 2014 Den balancerer. Sagen er, at hvis vi bruger for meget (underskud), så modregnes det i næste års tilskud. Og bruger vi for lidt, så går overskuddet til DS. Det skal for så vidt være dem velfortjent i og med, at vi er medlemmer men vi vil jo hellere bruge pengene selv på gode aktiviteter. Bestyrelsen har besluttet, at vores arrangementer (bortset fra åsrmødet) skal finansieres med 50% DS-tilskud og 50% deltagerbetaling. Dette er lykkedes for Jørgen uddyber under regnskab. 25-års jubilæum Og det er i år! Længere er det ikke siden og dog er det stort. DS har bevilget os kr. til fejringen, og dem har vi forlods brugt på at hyre Morten Ejrnæs til eftermiddagens faglige indlæg, dessert til aftensmaden og Revysterne til sjov og socialrådgiverrelevant revy lørdag aften. Revysterne har eksisteret og optrådt i 25 år. Dobbelt 25 års jubilæum! De er 8 kvinder og mænd alle socialrådgivere enkelte seniormedlemmer og resten på vej til at blive det. Til lykke til os og til lykke til jer. Seniorsektionens historie Lise Madsen har overtaget Erik Lunds samling af Seniorsektionens historie. Hun har nu redigeret den og fået den lagt ind på DS' hjemmeside. En rigtig stor og relevant indsats. For jer med nysgerrigheden i behold: gå ind og kig nærmere efter. Og mange tak til Lise og DS' web-administrator Homer, og naturligvis også til Erik Lund, som har lavet alle de indledende øvelser. Medlemskontakt Bestyrelsen har sammen med DS' medlemsregistrering vurderet, at den nuværende kontakt med medlemmerne er for spinkel og usikker. Forstået på den måde, at man som nyregistreret seniormedlem får et velkomstbrev fra regionens kontaktperson med opfordring til at melde positivt tilbage, hvis man pr. mail ønsker løbende orientering om sektionens arrangementer. Melder man ikke tilbage, så bliver man ikke løbende orienteret bortset fra annoncerne i bladet. Det er kontaktpersonerne, som administrerer listerne over de positivt registrerede seniormedlemmer. Hvis man som seniormedlem senere kommer i tanker om det, kan man tjekke DS' hjemmeside, se hvem der sidder i sektionens bestyrelse og

3 tage kontakt derfra. Det er der ikke mange, som gør. Og herved går en række seniormedlemmer glip af den løbende orientering om sektionens arrangementer. Første trin Hvordan er det nu? Bestyrelsen får fire gange om året en opdateret liste fra DS på seniormedlemmer. Så registreres de nye seniormedlemmer, og de får et velkomstbrev fra seniorsektionen og opfordring til at reagere positivt tilbage, hvis de ønsker løbende mails med oplysning om arrangementer. Dette brev udsender de tre regionale kontaktpersoner, Aage Mogensen (nord), Anne Kirstine Thomsen (syd) og Jørgen Kunstmann (øst). Disse positive tilbagemeldinger registrers hos de tre pågældende kontaktpersoner, men de medlemmer, som ikke svarer positivt tilbage, går formentlig i glemmebogen. Dette er bestyrelsen ved at lave om på. Foreløbig ved at have besluttet, at det er DS, som på sektionens vegne udsender en velkomstskrivelse, som er ens i alle tre regioner. Samtidig beder DS om medlemmets private adresse, således at DS (og dermed Seniorsektionens bestyrelse) har adgang til alle seniormedlemmers mailadresser. Der er to sammenfaldende interesser på spil her. Seniorsektionen og DS har begge interesse i, at så mange medlemmer som muligt har et tilhørsforhold til DS og til sektionen. DS har typisk medlemmets arbejdsmail, men får ofte ikke medlemmets private mailadresse ved overgang til seniorstatus. Dette vil opnås fremover. For Seniorsektionen er det en klar fordel at have medlemmerne korrekt registreret i DScentralt og ikke kun hos de tre kontaktpersoner. Det er for både person- og pcfølsomt. Tak til de tre kontaktpersoner for deres hidtidige indsats. De er ikke ved at blive arbejdsløse, for nu kommer Andet trin I anden omgang vil bestyrelsen overveje, om det også skal være DS, der på sektionens vegne udbyder vores arrangementer til samtlige seniormedlemmer i alle tre regioner (nyhedsbreve og enkeltarrangementer) samtidig med, at arrangementerne selvfølgelig annonceres på hjemmesiden. Dette vil muliggøre, at seniormedlemmer får en senere mulighed for at hoppe på. Bestyrelsen ser dette som en serviceudvidelse og betoner bevidstheden om, at man som seniormedlem er medlem af DS (og ikke bare af Seniorsektionen). Det vil naturligvis fortsat være sektionens regionale arrangementsgrupper, der planlægger og beskriver de enkelte arrangementer/nyhedsbreve og under hensyn til sektionens økonomi fastsætter prisen. Og det vil fortsat være den regionale

4 kontaktperson (som nævnt Aage, Anne Kirstine og Jørgen), som modtager, registrerer og indkasserer gebyret for deltagelsen i pågældende arrangement. Kontaktpersonen afregner de enkelte arrangementer med sektionens kasserer, der holder øje med forbruget ift budgettet. Det vil fremgå, hvem der er ansvarlig(e) for det enkelte arrangement og dermed kan kontaktes for yderligere information om de enkelte ture. Tredie trin Kunne være også at overlade til DS at registrere deltagere i de enkelte arrangementer samt opkræve gebyr for deltagelsen og indsætte dette på sektionens regnskab. Selvfølgelig samtidig med, at det fortsat er de regionale arrangementsgrupper, som beslutter og beskriver de enkelte arrangementer/nyhedsbreve og fastsætter prisen. Denne service yder DS i forhold til nogle andre faggrupper og sektioner. Og det er fortsat kassereren, der står for sektionens samlede regnskab. Første trin er besluttet af bestyrelsen, andet trin er til debat på generalforsamlingen, tredje trin er fremtid - måske. Bestyrelsen lægger hermed op til en diskussion om perspektiverne i Andet trin. Regionale arrangementer I alle 3 regioner er der udbudt 6 arrangementer i Alle 18 arrangementer er åbne for alle seniormedlemmer. De fleste arrangementer rummer et element af socialfaglig og kulturel karakter. Som tidligere nævnt under økonomi balancerer arrangementer med, at deltagerne betaler ca. halvdelen af de faktiske udgifter. Region Øst har i lighed med de to øvrige regioner indført halvårlige nyhedsbreve, således at medlemmerne har et overblik over datoer og indhold i de kommende arrangementer. De regionale arrangementer tilrettelægges af medlemmer, som synes, det er udfordrende og sjovt at sammensætte spændende programmer. Mange tak til jer, der både gider og gør. Det er jo primært arrangementerne, som er livsnerven i Seniorsektionens sociale liv. I øvrigt henvises til de tre regionale beretninger efter denne hovedberetning.

5 Transportregler Bestyrelsen har lempet på transportreglerne til og fra de regionale arrangementer og årsmøde (dog med forskellige minimumsgrænser på hhv 150 og 200 kr.). Lempelsen indebærer, at medlemmer fremover kan køre i egen bil, såfrem de kan dokumentere, at de ikke kan benytte offentlig transport og/eller har en eller flere medpassagerer. Medpassagererne kan ikke få kørselsgodtgørelse, men kan afregne med chaufføren uden om DS og sektionen. Reglerne fremgår af DS' hjemmeside og skal ikke gentages her i detaljer. Bestyrelsen følger nøje, om denne lempelse giver anledning til bekymring i forhold til økonomien. Foreløbig er der ingen alarmer, der ringer. Faggruppeformandsmøde i DS Anita har deltaget i det årlige faggruppeformandsmøde i DS i juni måned. Mødet er en vidunderlig mulighed for at få orientering om aktuelle spørgsmål i DS-centralt, de tre regioner og de spørgsmål, som andre faggrupper og sektioner har på dagsordenen. På bestyrelsens vegne Anita Barfod, formand

6 Region Nord, beretning marts 15. I Region Nord har der i perioden janaur 2014 marts 2015 været afholdt følgende arrangementer: Februar 2014 besøgte vi Museum Overtaci samt Psykiatrisk Historisk Museum i Risskov. Det første er et kuinstmuseum opkaldt efter Overtaci, som tilbragte 56 år som patient på det psykiatriske hospital. Han tegnede, malede og skrev og lavede desuden også diverse maskiner og skulpturer. På museet findes også værker af andre kunstnere, som har været indlagt på hospitalet. Psykriatisk Historisk Museum indeholder en historiesk gennemgang af psykiatriens udvikling på hospitalet i Risskov. I marts 2014 bnesøgte vi levefællesskabet 'Hertha', som ligger i en mindre landsby Herskind tæt på Aarhus. 'Hertha' er et leve- og bofællesskab, hvor almindelige mennesker vælger at leve og bo sammen med voksne udviklingshæmmede, og hvor der er flere værksteder på stedet. 'Hertha' er inspireret af Rudolf Steiners pædagogiske og sociale principper, hvor man vægter social parathed, bæredygtighed og det enkelte menneskes frihed højt. Om eftermiddagen fortsatte vi til café Frida Kahlo i Aarhus. Caféen er en del af Frida Kahlo-huset, som er et helhedsorientret undervisnings-, jobtrænings- og socialpædagogisk tilbud rettet mod unge kvinder i alderen år, som ikke er blevet forankret i uddannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet. I maj 2014 gik turen til Djursland, hvor vi besøgte chokoladefabrikken i Vrinners, som er en økologisk chokoladefabrik, der har eksisteret siden Der blev budt på kaffe og smagsprøver, inden vi fortsatte til Kalø Slotskro for at spise frokost. Herefter var der en guidet rundvisning på Kalø Slotsruin, som er resterne af et kongeslot grundlagt af Erik Menved. I juni 2014 gik turen vestpå, hvor vi besøgte Herregården Nørre Vosboerg ved Vemb. Herregårdens histporie går 700 år tilbage i tiden, og bl.a. H.C. Andersen har bsøget gårtden, hvor man stadig kan se det værelse, hvor han overnattede. Herregården fremstår i dag som helt nyrenoveret og desuden med en moderne café samt hotelvirksomhed. Der er et meget smukt parkanlæg, og det gode vejr var på vores side på besøgsdagen. Herregården er i dag fondsejet og formålet er at drive et levende kultursted samt sikre herregådens bevaring og udvikling, således at den bevares for eftertiden. Efter en god lang sommerferie drog vi i september 2014 til Djursland for at besøge bolig- og livsstilseksperimentet Friland. Her er flere familier gået sammen om at danne et anderledes, mere bæredygtigt samfund. Tanken er, at mennesker og deres boliger skal være fri for gæld, fri for affald, fri for tilskud og fri for fradrag. Byggeriet er derfor billigt og baseret på naturmaterialer som f.eks. halm, træ eller genbrugsmaterialer. I oktober 2014 havde vi planlagt en tur til Møltrup optagelseshjem ved Vildbjerg i

7 tæt på Herning. Denne tur måtte desværre aflyses på grund af for få tilmeldinger. I november 2014 besøgte vi Steno Museet og Væksthusene i Aarhus. Steno Museet er et videnskabshistorisk museum planlagt og oprettet af bl.a. fysikeren Olaf Pedersen, kendt fra TV-programmet 'Spørg Aarhus'. Om efrermiddagen gjaldt det Væksthusene, som hører under Steno Museet. Det er et botanisk formidlingscentrer, som netop var genåbnet og udvidet med et tropisk væksthus. I december 2014 havde vi den traditionsrige julefrokost i Klostercaféen i Aarhus. Vi tog hul på 2015 med en tur i februar til det nye Moesgaard Museum. Under en guidet rundvisning tog vi det nye flotte museum i øjensyn. Og det er meget andet og mere end Grauballemanden, som selvfølgelig stadig er at finde på museet. Ud over en smuk arkitektur gør museet brug af de nyeste kommunikations- og formidlingsredskaber, som er med til at gøre et besøg til en stor oplevelse. Bl.a. kunne vi befinde os midt på en mark i et drabeligt virtuelt vikingeslag med kæmpende krigere rundt om os! I marts 2015 gik turen nordpå til Aalborg, hvor vi besøgte Huset i Hasserisgade. Her fik vi et tilbageblik på dansk socialpolitiks udvikling fra fattiggård til forsorgshjem og på den folkelige kulturs bevægelse fra græsrodsprojekt til et levende kulturhus med mangfoldige aktiviteter. Huset har nemlig rummet det hele, siden det blev taget i brug som fattiggård i Det blev også til et lille genhør med Hans Lyngby Jepsens forfatterskab, idet hans far på et tidspunkt var arbejdsleder på fattiggården. Ud over de ovennævnte arrangmeneter er der frokosttræf for seniorer i Herreværelset i Klostercaféen den sidste tirsdag i hver måned, bortset fra juli og december måned. Det er et uforpligtende møde uden tilmelding. Man møder bare op, og enhver bestiller og betaler for egen fortæring. I efteråret 2014 måtte vi desværre tage afsked med et mangeåret medlem af arrangementgruppen i Nord. Sigrid Hansen døde på sin 82-års fødselsdag efter en længere sygdomsperiode. Sigrid har gennem mange år været et aktivt medlem af Seniorsektionen og stod bl.a. for en samlet beskrivelse af Seniorsektionens historie. Vi vil savne Sigrid, det inspirende samvær og de faglige debatter. Æret være Sigrids minde. Eva Hallgren

8 Beretning, Region Syd Vi har i 2014 haft 5 arrangementer i Region Syd. Tilslutningen har været varierende og angiveligt er der en sammenhæng med geografien. Der kommer typisk flest, når arrangementet foregår på Fyn, men vi søger at fordele turene, så der også bliver ture i Syd- og Sønderjylland. 9. januar Nytårskur på kunstmuseet Trapholt i Kolding Årets første arrangement var nytårskuren på Trapholt, der var yderst velbesøgt og må betegnes som en succes. Efter en guidet rundvisning i udstillingerne - foruden kunsten en stor afskrækkende udstilling om plastaffald i havene, kunne vi sætte os til en lækker frokostmenu i museets cafe med udsigt over fjorden. Det var plads til både oplevelse og hyggeligt samvær. 8. maj Tur til Hofmansgave nær Otterup og Bisonparken ved Morud Vi kørte med bus fra Odense banegård til Hofmansgave, der ligger nær Otterup. I parken så vi et lille kartoffelmuseum samt et skitsemuseum med værker udført af to af døtrene fra Hofman-Bang familien. De, der kender til Dværgenes dans af Anne Marie Løn, vil kende historien. Benthe Stig gennemgik i korte træk romanens handling, der relaterer sig til stedet og dets tidligere beboere. Efterfølgende kørte vi til Ditlevdals Bisonpark i Morud. Her spiste vi en lækker middag med bison-ragout, meget delikat. Efterfølgende blev vi kørt rundt på markerne i solide vogne med traktor foran, og fik fortalt om bedriften. Der blev taget sikkerhedsforanstaltninger hele tiden, da det er store dyr, som er farlige, selv for personalet, der kender dem. Efterfølgende kunne vi købe specialiteter i den lokale gårdbutik. En spændende og måske lidt anderledes dag, end vi er vant til. 19. juni 2014 Sønderborg, Dybbøl og nærmeste omegn Vi markerede 150 året for Slaget ved Dybbøl ved at arrangere en tur til Sønderborg og Dybbøl. Vi startede på Alsion, der ligger lige ved togstationen. Vi spiste frokost, og fik fortalt om stedet, der også kaldes Sønderjyllands Videns- og Kulturcenter, der rummer universitetscenter, Grænselandsinstituttet, teatersal samt et stort innovationscenter m.v. Herefter fulgte en guidet rundtur i det smukke landskab omkring Sønderborg, hvor vi passerede begge broer over Alssund og gjorde holdt ved krigergravene ved Bøffelkobbel-huset og efterfølgende på Dybbøl Banke med Dybbøl mølle og skanserne. En velbesøgt tur, der emmede af historie. 18. september 2014 var vi på Årø ud for Haderslev fjord Det var en traditionel ø-tur. Vi mødtes i Årøsund, hvorfra færgeturen tager 7-8 minutter. På øen holdt en bestilt traktor med overdækket vogn, og en lokal fører, der undervejs fortalte levende om øen, naturen, historien, beboerne etc. Vi gjorde holdt ved kirken, der kaldes Julekirken, og vingården, og indtog efterfølgende en lækker frokost på Brummers gård, inden det var tid at begive sig til fods mod færgen og begynde hjemturen. En dag med fint vejr, der egnede sig godt til turen.

9 21. oktober Tur til Tønder Kunstmuseet i Tønder havde en stor udstilling om bysbarnet Hans J. Wegner og hans møbelproduktion, som vi naturligvis besøgte. En dygtig guide fortalte os om møbel-arkitekten og hans fantastiske værker - der også omfattede malerier og skulpturer. Herefter en tur i vandtårnet, der rummer en permanent stoleudstilling, og i tilgift får man en fantastisk udsigt over by og egn. Efterfølgende frokost i museumscafeen og en guidet bytur, der hæmmedes af et heftigt regnvejr. Vi anvendte en del af tiden til at bese Kristkirken indvendigt. 21. januar Nytårskur på Nordatlantisk Hus i Odense Det Nordatlantiske Hus blev indviet i 2013 og rummer det tidligere Grønlænderhus og er hjemsted for de nordatlantiske foreninger, der herved fik mulighed for at kunne mødes èt sted, hvilket i sig selv er et gode. Til huset er knyttet et kollegium, der er forbeholdt studerende fra de nordatlantiske lande, og der er tilbud om forskellige former for hjælp og støtte. Der var til stedet knyttet mange frivillige. Husets leder fortalte om huset og akti-viteterne rigtig interessant. Huset rummer restaurant og mødelokaler samt i underetagen en cafe og en butik med spændende produkter fra de pågældende lande. Efter færøsk kædedans ledet af Birgitte Bjerre kunne vi sætte os til frokostbuffet en, der indeholdt lækkerier i form af rejer og fisk fra det nordatlantiske område. Et meget velbesøgt og vellykket arrangement. Anne Kirstine Thomsen

10 Beretning Region Øst 2014 marts 2015 I januar 2014 besøgte vi Københavns kommunes aktivitetscenter for ældre. Centeret er beliggende i det tidligere Skt. Joseph hospital, der bl.a. var byens fødselsanstalt, så adskillige medlemmer fik genopfrisket minder fra dengang. Centeret tilbyder foredrag, rejser, socialt samvær, malerskole, madlavning for mænd osv. - Centeret er et af de få steder i København, hvor man også søger at integrere etniske ældre, Lederen John Lagoni fortalte om ældres kulturer og centrets udadrettede aktiviteter på Nørrebro. Vi fik frokost lavet af brugere af stedet. Om eftermiddagen fortalte en medarbejder fra Københavns kommunes borgerrådgivning om klage- og ombudsmandssystemet. (56 deltagere) I slutningen af marts 2014 besøgte vi det nyrenoverede Storm P Museum, som ud over en fast samling af malerier, tegninger og fotografier af Storm P også viser relaterede særudstillinger. Vi så: Spot, spe og religionssatire. Frokosten blev indtaget i en café i Frederiksberg Have, og herfra fortsatte vi til LivaRehab, der arbejder for at skabe et helhedsorienteret og tværfagligt behandlingstilbud til kvinder, som enten har været/er i prostitution, udsat for vold, seksuelt misbrug eller udnyttelse. Centerleder Flora Ghosh, der i efteråret 2013 fik Tine Bryld prisen for sit arbejde mod skadevirkninger af prostitution, viste rundt og fortalte. (53 deltagere) Juni 2014 var vi på Amager, hvor vi besøgte Dagcenteret Sundbyvang, et aktivitets- og samværstilbud for voksne borgere med handicap efter servicelovens 104. Vi hørte om Center Paletten generelt, om dagcenter, Ældreklubben Kaffetinget, den brugerdrevne cafe, kantinen, aktivitetscenteret og naturskolen. Frokosten blev indtaget på cafeen. Efter frokost tog vi tilbage til byen, hvor vi i halvanden time var på kanalrundfart og så Børsen, Nyhavn, Operahuset, Den lille Havfrue, Frederiksholms kanal og Gl. Strand fra vandet. (29 tilmeldte frafald på 6) I september 2014 drog vi vestpå og besøgte Veterancenteret på Ringsted kaserne, hvor vi fik meget fine oplæg om traumebehandling af hjemvendte soldater.. Socialrådgiver Gitte Hansen fortalte om socialrådgivernes opgaver, døgntelefonen og den styrkede opsøgende indsats. Senere fortalte chefpsykologen om de psykiske udfordringer for veteraner og pårørende, hvad Veterancenteret gør og om de nye behandlingsmuligheder. Det var overraskende at høre, hvor bredspektret, konkret og professionel behandlingen er blevet inden for de sidste år. Og skønt at høre en socialrådgiver, der virkelig havde mulighed for at arbejde med alt det bedste inden for vores fag. Vi fortsatte til Sorø Kunstmuseum, hvor vi først fik en lækker tapasbuffet og derefter en rundvisning, hvor vi hørte om og så Maja Lisa Engelhardts udstilling Tidslighed (33 deltagere).

11 Oktober 2014 besøgte vi Foreningen Børn, Unge og Sorg, som tilbyder gratis rådgivning til børn og unge (aldersgrænsen er 28), hvis forældre eller søskende er alvorligt syge eller døde. Socialrådgiver og psykoterapeut Susanne Svane fortalte om foreningens virke. Emnet fangede, og deltagerne stillede mange spørgsmål. Vi kan anbefale jer at gå ind på hjemmesiden, hvor man også kan bestille materiale. Vi samlede appetit ved en lille gåtur igennem indre by til Kanalcafeen og fortsatte efter frokosten til det nyåbnede Kongernes Lapidarium i Chr. d. IV s bryghus, hvor en meget veloplagt guide fortalte om samlingen af skulpturer fra kongelige haver, pladser og bygninger og historierne, der knytter sig til dem (35 deltagere) 2. december 2014 blev det så tid for julefrokost, som igen blev holdt i beboerlokale på Holmen. Arrangementet startede med en rundvisning på Sofiebadet på Christianshavn. Sofiebadet er bygget i 1909 og rummer smukke lokaler med haman, havgus og diverse andre faciliteter. Herefter gik deltagerne til Holmen, hvor der blev budt på buffet lavet af den nærliggende filmskoles kantinepersonale. Bordpladserne blev fordelt ved lodtrækning, så man fik chancen for at snakke med andre end de velkendte. Der var underholdende indslag og god stemning (60 deltagere). Februar 2015 gik turen til Lægeforeningens gamle boliger, Brumleby på Østerbro, hvor Maria Kudsk, selv beboer i Brumleby og medlem af Seniorsektionen, over en kop kaffe bl.a fortalte, at Brumleby opstod som en konsekvens af koleraepidemien i København 1853, hvor lægeforeningen ønskede at skabe sunde og billige boliger til arbejderklassen. Lægeforeningen havde indsamlet pengene på privat basis. Bebyggelsen er nu et meget attraktivt område. Maria guidede os bagefter en tur rundt i bebyggelsen. Eftermiddagen tilbragte vi i DS s lokaler, hvor vi først fik frokost og derefter hørte sekretariatschef i Natteravnene Dan Taksbøl fortælle om organisationens arbejde med at drage omsorg for børn og unge, der færdes i nattelivet. Natteravnene blev stiftet i 1998 som en frivillig, landsdækkende social organisation. Natteravnene gennemfører ca vandringer om året fordelt på 175 foreninger. Der er rigtig mange bedsteforældre, der vandrer. (35 deltagere). Marts 2015 gik turen til Ballerup, hvor der blev aflagt besøgt på to socialøkonomiske virksomheder: På Huset Venture holdt afdelingsleder og socialrådgiverne Lone Gregaard og Annette Lindeløv oplæg om huset, dets aktiviteter og muligheder. 75% af de beskæftigede er fleksjobbere. Huset rummer en stor systue med mangeartede opgaver for private og firmaer samt en uddannelse inden for bogholderi og revision. Den økologiske frokost blev spist og eftermiddagen tilbragt på Grantoftegård. Grantoftegård er et økologisk landbrug med beskæftigelse af mange unge og yngre beskæftigede, som ikke lige kan få job på det almindelige arbejdsmarked. I hvert fald ikke uden en hjælpende hånd. Der var oplæg og rundvisning ved driftsleder Rune og socialmedarbejder Tina. Vi beså dyreholdet, gtøntsagsudsalget og stedets gårdbutik med café. (25 deltagere). Lise Madsen

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved 1 TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved INFORMATION OM / RUNDVISNING PÅ SENIOR VÆRKSTEDET SAMT UNDERHOLDNING AF SENIORKORET Seniorværkstedet i Næstved

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 April 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen I forbindelse med at Plejecenterleder Gitte Jeppesen stopper sin ansættelse i Ballerup

Læs mere

Netværksgrupper, mindfulness og mande-cafe

Netværksgrupper, mindfulness og mande-cafe Kristian Buhr Velkommen til Bedre Psykiatri Aarhus tilbud på Netværksgrupper, mindfulness og mande-cafe Med denne pjece vil vi oplyse om, hvilke tilbud vi har til pårørende til personer med en psykisk

Læs mere

MØDE KONFERENCE KURSUS

MØDE KONFERENCE KURSUS MØDE KONFERENCE KURSUS HOLD VIRKSOMHEDENS ARRANGEMENT PÅ KULTURCAFé LUDVIG I SORØ Hold dit møde din konference eller dit kursus på Kulturcafé Ludvig i Sorø Kulturcafé Ludvig kan tilbyde skræddersyede arrangementer

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Slut på vinteren Forår i Vildmosen Esbjerg og Fanø Julearrangement

Slut på vinteren Forår i Vildmosen Esbjerg og Fanø Julearrangement Midtvendsyssels Lærerkreds Fraktion 4 Slut på vinteren Forår i Vildmosen Esbjerg og Fanø Julearrangement PROGRAM 2015 Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Januar 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Kære Alle Glædelig jul og godt nytår. Her ved juletid vil jeg gerne ønske alle

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g

Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g DHD Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g ndhold A D H D n o r d s j æ l l a n d 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 ADHD og komorbide lidelser 9 Bowlingtur for hele

Læs mere

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet:

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet: Emne for mødet: Formål med mødet: Forbered inden mødet: Medbring: Til stede: Beboerrepræsentanter: Anne-Dorthe Tuemose (næstformand) Inga Pedersen Kajus Nielsen Personalerepræsentanter: Grethe Hansen Tina

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Sommerudflugt Mandag den 15. juni 2015, kl. 11.30 til 16.00

Sommerudflugt Mandag den 15. juni 2015, kl. 11.30 til 16.00 Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland nyhedsbrev@kbh-nord.dk Nr. 3 maj 2015 Sommerudflugt Mandag den 15. juni 2015, kl. 11.30 til 16.00 I år er klubbens sommerudflugt henlagt til Lille vildmosecentret,

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Til stede: Formand :Martin T. Christensen Næstformand: Lone Marquardt Kasserer: Erik Grønnehave Hansen Annelise Klausen: Medlem Henning (Bruger af Oasen og

Læs mere

28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. mandag den 1. april 13

28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. mandag den 1. april 13 Temarejse 28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. Natur & kultur Oplev et lille samfund i det skotske højland tæt på stor natur. Fly til Edinburgh,

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 6 ~ Nr. 2. Marts 2007 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth kan træffes personligt: Mandag kl. 9.00 13.00 samt efter nærmere aftale

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere

AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere Den årlige ordinære Generalforsamling i 2013 afholdes tirsdag den 23. april 2013 kl. 15.00 på Munkebjerg Hotel ved Vejle

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Formanden Søren Buhl Andersen indledte med at fortælle, at vi i dag er 24 medlemmer, efter der kom udmeldelser og nogle blev slettet p.g.a. manglende betaling

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007 - Esbjerg September 2007 Branding af Esbjerg ESBJERG ERHVERVSUDVIKLING OG TIDLIGERE STUDIEVÆRT, JENS GAARDBO, FORTÆLLER OM BRANDING AF ESBJERG, HERUNDER BOSÆTNINGSKAMPAGNEN, DER SKAL LOKKE FLERE TIL AT

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår

GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår K U N S T I "VÆREBRO RÅDGIVNING KUNST PROJEKT" Værebro Rådgivning Værebrovej 72, 2880 Bagsværd, Danmark Telefon: 45 39 57 60 60 B E R L I N 2011 ART BEYOND BORDERS I BERLIN Kunstprojektet

Læs mere

nyt fra pensionist idræt

nyt fra pensionist idræt nyt fra pensionist idræt Nr. 1 2009 Weekendtur til Femø den 25.-26. april 2009 (Se vedlagte folder) & Kulturelle Vandreture i maj og juni 2009 Pensionist Idræts populære Kulturelle Vandreture omfatter

Læs mere

//,r. Beretning 2013. Bestyrelsen: Bestyrelsen har bestået af Anita Barfod, formand (Øst), Eva. og Erik Lund, suppleant (Nord).

//,r. Beretning 2013. Bestyrelsen: Bestyrelsen har bestået af Anita Barfod, formand (Øst), Eva. og Erik Lund, suppleant (Nord). Dansk Social rådg iverforen ing Seniorsektionen Beretning 2013 Bestyrelsen: Bestyrelsen har bestået af Anita Barfod, formand (Øst), Eva Hallgren, næstformand (Nord), Jørgen Kunstmann, kasserer (Øst), Anne

Læs mere

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Efterårsprogram 2015 I dette efterår bl.a.: Frokost på Restaurant Egå Marina Stavgang for mennesker med Sclerose Foredrag om akupunktur Regionsmøde

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

L.Ø.B. Sedlen. - Et nyhedsbrev om at udvikle arbejdspladser og socialøkonomi i et samarbejde mellem Land, Ø og By. Pilotprojekt på Horsens-egnen.

L.Ø.B. Sedlen. - Et nyhedsbrev om at udvikle arbejdspladser og socialøkonomi i et samarbejde mellem Land, Ø og By. Pilotprojekt på Horsens-egnen. L.Ø.B. Sedlen - Et nyhedsbrev om at udvikle arbejdspladser og socialøkonomi i et samarbejde mellem Land, Ø og By. Pilotprojekt på Horsens-egnen. Nr. 1 maj 2013. 80 arbejdsivrige deltagere fra Horsens og

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER 2010

AKTIVITETSKALENDER 2010 AKTIVITETSKALENDER 2010 www.tangesoeveteranklub.dk PROGRAM FOR TANGE SØ VETERANKLUB 2010 Tirsdag 16. marts Sammen med DVMC besøg hos Bojesen Bilsyn, Bredhøjvej 3, 8600 Silkeborg. 19.00 21.30. Der vil blive

Læs mere

Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk

Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk Kontakt adresse Hospice i Faxe V. Ivan Lilleng Bråby Bygade 12 4690 Haslev ivli@faxekommune.dk Faxe den 29. februar

Læs mere

Charlotte Møller præsenterede konceptet for helhedsrenovering (jf. oplæg). Ann Urbrand: Er der en tidsplan for helhedsrenoveringen?

Charlotte Møller præsenterede konceptet for helhedsrenovering (jf. oplæg). Ann Urbrand: Er der en tidsplan for helhedsrenoveringen? KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for nye anlægsprojekter NOTAT Referat af møde i den lokale styregruppe den 22.9.14 Præsentation af ny projektleder fra KEJD Charlotte Møller præsenterede

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Et tilbud til senhjerneskadede og deres pårørende, om undervisning, rådgivning, samtalegruppe, pårørende cafe, Samværdsgruppe, kreative aktiviteter og værksted.

Læs mere

nyt fra pensionist idræt

nyt fra pensionist idræt nyt fra pensionist idræt Nr. 1 2008 Kulturelle Vandreture i maj og juni 2008 Således ser der ud en sommerdag i Ishøj Strandpark. Vidste du for eksempel at: vand er nødvendig for al hjerneaktivitet og dermed

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

YODA NYHEDSBREV NOVEMBER 2012

YODA NYHEDSBREV NOVEMBER 2012 YODA NYHEDSBREV NOVEMBER 2012 Leder Velkommen til YODA s tredje foreningsår! Med DOS-kongressen fik vi skudt det nye foreningsår godt i gang. Det var fedt at se så mange af jer under kongressen og til

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Velkommen til februarmødet. Tirsdag, den 21. februar kl. 18:00 Kom og hør Lisbeth Gade Mikkelsens historie Vi mødes på Hotel Comwell i Kolding Program

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 31. oktober 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet afholdtes i Københavns Politiforening, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. 1553 København

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014.

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Tilstede: Carsten Hansen - beboerrepræsentant, Natacha Soelberg - beboerrepræsentant, Susanne Wolfsberg - botilbudsleder, Wivi Mortensen

Læs mere

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum Naturvejledning på Morslands Historiske Museum ÅRSRAPPORT 2011 Naturvejleder Jørgen Frank Rasmussen. Jeg blev ansat 1. marts 2009. Friluftsrådet, Morsø Kommune og museet yder løntilskud til stillingen.

Læs mere

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Undervisningsmateriale 0.-4. klasse Lidt om Museum Ovartaci Museum Ovartaci er et lidt anderledes kunstmuseum, fordi kunsten her er lavet af kunstnere,

Læs mere

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 PROGRAM EFTERÅR 2015 Besøg i Kongernes Jelling Tirsdag den 1. september skal vi besøge Kongernes Jelling. Efter en større udvidelse og gennemgribende modernisering

Læs mere

PROGRAM 2014. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds

PROGRAM 2014. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Fraktion 4 Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement PROGRAM 2014 Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org

Læs mere

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Juni Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

PROGRAM 2. halvår 2015

PROGRAM 2. halvår 2015 HK SENIORKLUB HELSINGØR PROGRAM 2. halvår 2015 (Foto: 1. suppleant Ebbe Gyrming, 2015). Er klokken faldet i slag? Eller: Rinder tiden ud for HK SENIORKLUB HELSINGØR som HK Hovedstadens lokale aktivitets-

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget Alle tilmeldinger sendes til Bodil Kjestrup niels.kjestrup@gmail.com Tilmeldingen er bindende, og er kun gældende ved samtidig indbetaling

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 Program Onsdag, den 21. maj 2008 Ankomst og indkvartering på Hotel Scandic Plaza, Banegårdspladsen. Hotellet ligger i centrum af Århus 200 meter fra Banegården

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev.

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. LEV Københavns Kommunekreds ordinære generalforsamling 2012. Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. Vi var 20 mennesker til spisning i UIUs dejlige kantine. Efter den lækre mad blev vi

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for perioden 24. marts 2014 30. marts 2015 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 30. marts 2015.

Bestyrelsens årsberetning for perioden 24. marts 2014 30. marts 2015 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 30. marts 2015. Næstved, den 23. februar 2015. Bestyrelsens årsberetning for perioden 24. marts 2014 30. marts 2015 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 30. marts 2015. Kanaler i TV-pakke 1 Brugerforeningen

Læs mere

Sportsafdelingen indstillede Jes Gydensen Da der ikke var modkandidater Blev JG valgt.

Sportsafdelingen indstillede Jes Gydensen Da der ikke var modkandidater Blev JG valgt. Referat: Sportsafdelingen i Dansk Svømmeunion, 2014 Dato: 27. april 2014 Tidspunkt: 9.00 12.00 Mødested: Hotel Scandic, Kolding Referent: Margit Beckmann Nr. Punkt 1. Valg af dirigent Referat Mikkel von

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Maj 2011, nr. 3 Velkommen til majmødet. Tirsdag, den 17. maj kl. 17 eller 18 hos Middelfart Sparekasse, Havnegade 21, 5500 Middelfart til Drop multi-tasking - planlæg bedre og få

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

Juni 2014. Nyd sommeren!

Juni 2014. Nyd sommeren! Juni 2014 Nyd sommeren! Kære brugere af Multihuset. Caféåbningstider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-15.00 I sommerferien planlægges menuen ad

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat af møde i Frivilligudvalget

Referat af møde i Frivilligudvalget Referat af møde i Frivilligudvalget Dato: 13. november 2013 Tid: 16.00 18.30 Sted: Borgergade 10, 1300 København K, mødelokale 5. sal Mødeleder: IF Referent: HMJ Deltagere: Frivilligudvalget Afbud: Dagsorden

Læs mere

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet Pionerbladet 2014 Kalender 2014 11. 13. april Arbejdsweekend Trevæld Centret 25. 27. april Arbejdsweekend Arresø Centret 26. april Generalforsamling Arresø Centret TAK Tak til Kynde for hans mange bidrag

Læs mere

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget.

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget. Den Gamle By AROS Domkirken Danhostel Århus 1. Status Fra bestyrelsens side er det vedtaget, at storeklasse (6-9. årgang), hvert andet år tager på en lejrtur af ca. en uges varighed. Den 7. til den 10.

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00.

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. 1 Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. I mødet deltog: Merrit Rosberg Susanne Kabali Dennis Villumsen John Barzel Thomasberg Barbara Cros (Gik efter en time) Fraværende med afbud:

Læs mere

DET BLIVER SOMMERSJOVT og HYGGELIGT

DET BLIVER SOMMERSJOVT og HYGGELIGT LIV OG LEDSAGELSE PÅ HAVNEN I LØGSTØR PSYKIATRI OG HANDICAP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE JUNI - JULI - AUGUST 2015 Liv og ledsagelse er ferielignende sommeraktiviteter til dig med fysisk og/eller psykisk handicap

Læs mere

Lolland-Falsters Historiske Samfund

Lolland-Falsters Historiske Samfund Lolland-Falsters Historiske Samfund Program 2014 Årsmødet i Lolland Falsters Historiske Samfund afholdes tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 på Sukkertoppen, Saxkjøbing Sukkerfabrik Aftenen indledes med

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Generalforsamlingen blev afviklet med 24 deltagere og ægteparret Bahnsen havde pyntet flot op ved 2 store borde midt i

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten!

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten! Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum Brug billedkunsten! Foto: Anne Styrbech. På Syddansk Universitet finder man moderne dansk billedkunst overalt - både inde og ude. Denne fire meter høje

Læs mere

Medlemsaktiviteter. i Fraktion 4

Medlemsaktiviteter. i Fraktion 4 Medlemsaktiviteter i Fraktion 4 Mandag d. 13. april 2015 kl. 14.00 17.00 i Kulturhuset, Bluhmesgade 19, 9510 Arden. Det er lykkedes os at få en aftale i stand med tre personer, der med ord, billeder, litteratur,

Læs mere