BERETNING Beretningen omfatter perioden fra og med årsmødet i 2014 og op til dette årsmøde.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BERETNING 2014-2015 Beretningen omfatter perioden fra og med årsmødet i 2014 og op til dette årsmøde."

Transkript

1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen BERETNING Beretningen omfatter perioden fra og med årsmødet i 2014 og op til dette årsmøde. Medlemmer For nu at begynde med det vigtigste: Vi bliver stille og roligt flere og flere seniormedlemmer. Den seneste opgørelse primo april viser, at vi nu har rundet de 1000 medlemmer, hvilket er en passende fejring af 25 års jubilæum og en fremgang i forhold sidste år, hvor vi var 994 medlemmer. Tidligere bestyrelsesmedlem Aage Mogensen, som fire gange om året indhenter medlemsoplysninger fra DS. Medlemmerne fordelte sig regionalt i december 2014 således: Nord 318, Syd 195, Øst 481. DS ringede i februar 2015 til formanden og lykønskede os med, at vi nu havde passeret seniormedlem nr. 1001! Bestyrelsen Bestyrelsen har bestået af Anita Barfod, formand (Øst), Eva Hallgren, næstformand (Nord), Jørgen Kunstmann, kasserer (Øst), Anne Kirstine Thomsen (Syd), Lise Madsen (Øst), Benthe Stig, suppleant (Syd) og Anne-Grethe Andersen suppleant (Nord). Alle der er på valg genopstiller til valget, men det skal jo aldrig forhindre nye kandidater i at melde sig. Bestyrelsen har holdt 5 bestyrelsesmøder samt et lille ad-hoc nøde i forbindelse med generalforsamlingen for at sige velkommen til et nyt medlem og fastsætte dato for et kommende møde. Tak til bestyrelsen for konstruktiv og arbejdsom indsats i årets løb. Repræsentantskabsmøde Anita og Eva deltog i repræsentantskabsmødet i november. Det var en opløftende oplevelse, idet der var rigtig mange gode forslag mht fremtiden og en livlig debat

2 med stor deltagelse. Langt de fleste indlæg var velforberedte. Der var lov og orden med gode dirigenter, en velforberedt formand og et velforberedt sekretariat godt for organisationens fremtidige planlægning. Økonomi 2014 Den balancerer. Sagen er, at hvis vi bruger for meget (underskud), så modregnes det i næste års tilskud. Og bruger vi for lidt, så går overskuddet til DS. Det skal for så vidt være dem velfortjent i og med, at vi er medlemmer men vi vil jo hellere bruge pengene selv på gode aktiviteter. Bestyrelsen har besluttet, at vores arrangementer (bortset fra åsrmødet) skal finansieres med 50% DS-tilskud og 50% deltagerbetaling. Dette er lykkedes for Jørgen uddyber under regnskab. 25-års jubilæum Og det er i år! Længere er det ikke siden og dog er det stort. DS har bevilget os kr. til fejringen, og dem har vi forlods brugt på at hyre Morten Ejrnæs til eftermiddagens faglige indlæg, dessert til aftensmaden og Revysterne til sjov og socialrådgiverrelevant revy lørdag aften. Revysterne har eksisteret og optrådt i 25 år. Dobbelt 25 års jubilæum! De er 8 kvinder og mænd alle socialrådgivere enkelte seniormedlemmer og resten på vej til at blive det. Til lykke til os og til lykke til jer. Seniorsektionens historie Lise Madsen har overtaget Erik Lunds samling af Seniorsektionens historie. Hun har nu redigeret den og fået den lagt ind på DS' hjemmeside. En rigtig stor og relevant indsats. For jer med nysgerrigheden i behold: gå ind og kig nærmere efter. Og mange tak til Lise og DS' web-administrator Homer, og naturligvis også til Erik Lund, som har lavet alle de indledende øvelser. Medlemskontakt Bestyrelsen har sammen med DS' medlemsregistrering vurderet, at den nuværende kontakt med medlemmerne er for spinkel og usikker. Forstået på den måde, at man som nyregistreret seniormedlem får et velkomstbrev fra regionens kontaktperson med opfordring til at melde positivt tilbage, hvis man pr. mail ønsker løbende orientering om sektionens arrangementer. Melder man ikke tilbage, så bliver man ikke løbende orienteret bortset fra annoncerne i bladet. Det er kontaktpersonerne, som administrerer listerne over de positivt registrerede seniormedlemmer. Hvis man som seniormedlem senere kommer i tanker om det, kan man tjekke DS' hjemmeside, se hvem der sidder i sektionens bestyrelse og

3 tage kontakt derfra. Det er der ikke mange, som gør. Og herved går en række seniormedlemmer glip af den løbende orientering om sektionens arrangementer. Første trin Hvordan er det nu? Bestyrelsen får fire gange om året en opdateret liste fra DS på seniormedlemmer. Så registreres de nye seniormedlemmer, og de får et velkomstbrev fra seniorsektionen og opfordring til at reagere positivt tilbage, hvis de ønsker løbende mails med oplysning om arrangementer. Dette brev udsender de tre regionale kontaktpersoner, Aage Mogensen (nord), Anne Kirstine Thomsen (syd) og Jørgen Kunstmann (øst). Disse positive tilbagemeldinger registrers hos de tre pågældende kontaktpersoner, men de medlemmer, som ikke svarer positivt tilbage, går formentlig i glemmebogen. Dette er bestyrelsen ved at lave om på. Foreløbig ved at have besluttet, at det er DS, som på sektionens vegne udsender en velkomstskrivelse, som er ens i alle tre regioner. Samtidig beder DS om medlemmets private adresse, således at DS (og dermed Seniorsektionens bestyrelse) har adgang til alle seniormedlemmers mailadresser. Der er to sammenfaldende interesser på spil her. Seniorsektionen og DS har begge interesse i, at så mange medlemmer som muligt har et tilhørsforhold til DS og til sektionen. DS har typisk medlemmets arbejdsmail, men får ofte ikke medlemmets private mailadresse ved overgang til seniorstatus. Dette vil opnås fremover. For Seniorsektionen er det en klar fordel at have medlemmerne korrekt registreret i DScentralt og ikke kun hos de tre kontaktpersoner. Det er for både person- og pcfølsomt. Tak til de tre kontaktpersoner for deres hidtidige indsats. De er ikke ved at blive arbejdsløse, for nu kommer Andet trin I anden omgang vil bestyrelsen overveje, om det også skal være DS, der på sektionens vegne udbyder vores arrangementer til samtlige seniormedlemmer i alle tre regioner (nyhedsbreve og enkeltarrangementer) samtidig med, at arrangementerne selvfølgelig annonceres på hjemmesiden. Dette vil muliggøre, at seniormedlemmer får en senere mulighed for at hoppe på. Bestyrelsen ser dette som en serviceudvidelse og betoner bevidstheden om, at man som seniormedlem er medlem af DS (og ikke bare af Seniorsektionen). Det vil naturligvis fortsat være sektionens regionale arrangementsgrupper, der planlægger og beskriver de enkelte arrangementer/nyhedsbreve og under hensyn til sektionens økonomi fastsætter prisen. Og det vil fortsat være den regionale

4 kontaktperson (som nævnt Aage, Anne Kirstine og Jørgen), som modtager, registrerer og indkasserer gebyret for deltagelsen i pågældende arrangement. Kontaktpersonen afregner de enkelte arrangementer med sektionens kasserer, der holder øje med forbruget ift budgettet. Det vil fremgå, hvem der er ansvarlig(e) for det enkelte arrangement og dermed kan kontaktes for yderligere information om de enkelte ture. Tredie trin Kunne være også at overlade til DS at registrere deltagere i de enkelte arrangementer samt opkræve gebyr for deltagelsen og indsætte dette på sektionens regnskab. Selvfølgelig samtidig med, at det fortsat er de regionale arrangementsgrupper, som beslutter og beskriver de enkelte arrangementer/nyhedsbreve og fastsætter prisen. Denne service yder DS i forhold til nogle andre faggrupper og sektioner. Og det er fortsat kassereren, der står for sektionens samlede regnskab. Første trin er besluttet af bestyrelsen, andet trin er til debat på generalforsamlingen, tredje trin er fremtid - måske. Bestyrelsen lægger hermed op til en diskussion om perspektiverne i Andet trin. Regionale arrangementer I alle 3 regioner er der udbudt 6 arrangementer i Alle 18 arrangementer er åbne for alle seniormedlemmer. De fleste arrangementer rummer et element af socialfaglig og kulturel karakter. Som tidligere nævnt under økonomi balancerer arrangementer med, at deltagerne betaler ca. halvdelen af de faktiske udgifter. Region Øst har i lighed med de to øvrige regioner indført halvårlige nyhedsbreve, således at medlemmerne har et overblik over datoer og indhold i de kommende arrangementer. De regionale arrangementer tilrettelægges af medlemmer, som synes, det er udfordrende og sjovt at sammensætte spændende programmer. Mange tak til jer, der både gider og gør. Det er jo primært arrangementerne, som er livsnerven i Seniorsektionens sociale liv. I øvrigt henvises til de tre regionale beretninger efter denne hovedberetning.

5 Transportregler Bestyrelsen har lempet på transportreglerne til og fra de regionale arrangementer og årsmøde (dog med forskellige minimumsgrænser på hhv 150 og 200 kr.). Lempelsen indebærer, at medlemmer fremover kan køre i egen bil, såfrem de kan dokumentere, at de ikke kan benytte offentlig transport og/eller har en eller flere medpassagerer. Medpassagererne kan ikke få kørselsgodtgørelse, men kan afregne med chaufføren uden om DS og sektionen. Reglerne fremgår af DS' hjemmeside og skal ikke gentages her i detaljer. Bestyrelsen følger nøje, om denne lempelse giver anledning til bekymring i forhold til økonomien. Foreløbig er der ingen alarmer, der ringer. Faggruppeformandsmøde i DS Anita har deltaget i det årlige faggruppeformandsmøde i DS i juni måned. Mødet er en vidunderlig mulighed for at få orientering om aktuelle spørgsmål i DS-centralt, de tre regioner og de spørgsmål, som andre faggrupper og sektioner har på dagsordenen. På bestyrelsens vegne Anita Barfod, formand

6 Region Nord, beretning marts 15. I Region Nord har der i perioden janaur 2014 marts 2015 været afholdt følgende arrangementer: Februar 2014 besøgte vi Museum Overtaci samt Psykiatrisk Historisk Museum i Risskov. Det første er et kuinstmuseum opkaldt efter Overtaci, som tilbragte 56 år som patient på det psykiatriske hospital. Han tegnede, malede og skrev og lavede desuden også diverse maskiner og skulpturer. På museet findes også værker af andre kunstnere, som har været indlagt på hospitalet. Psykriatisk Historisk Museum indeholder en historiesk gennemgang af psykiatriens udvikling på hospitalet i Risskov. I marts 2014 bnesøgte vi levefællesskabet 'Hertha', som ligger i en mindre landsby Herskind tæt på Aarhus. 'Hertha' er et leve- og bofællesskab, hvor almindelige mennesker vælger at leve og bo sammen med voksne udviklingshæmmede, og hvor der er flere værksteder på stedet. 'Hertha' er inspireret af Rudolf Steiners pædagogiske og sociale principper, hvor man vægter social parathed, bæredygtighed og det enkelte menneskes frihed højt. Om eftermiddagen fortsatte vi til café Frida Kahlo i Aarhus. Caféen er en del af Frida Kahlo-huset, som er et helhedsorientret undervisnings-, jobtrænings- og socialpædagogisk tilbud rettet mod unge kvinder i alderen år, som ikke er blevet forankret i uddannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet. I maj 2014 gik turen til Djursland, hvor vi besøgte chokoladefabrikken i Vrinners, som er en økologisk chokoladefabrik, der har eksisteret siden Der blev budt på kaffe og smagsprøver, inden vi fortsatte til Kalø Slotskro for at spise frokost. Herefter var der en guidet rundvisning på Kalø Slotsruin, som er resterne af et kongeslot grundlagt af Erik Menved. I juni 2014 gik turen vestpå, hvor vi besøgte Herregården Nørre Vosboerg ved Vemb. Herregårdens histporie går 700 år tilbage i tiden, og bl.a. H.C. Andersen har bsøget gårtden, hvor man stadig kan se det værelse, hvor han overnattede. Herregården fremstår i dag som helt nyrenoveret og desuden med en moderne café samt hotelvirksomhed. Der er et meget smukt parkanlæg, og det gode vejr var på vores side på besøgsdagen. Herregården er i dag fondsejet og formålet er at drive et levende kultursted samt sikre herregådens bevaring og udvikling, således at den bevares for eftertiden. Efter en god lang sommerferie drog vi i september 2014 til Djursland for at besøge bolig- og livsstilseksperimentet Friland. Her er flere familier gået sammen om at danne et anderledes, mere bæredygtigt samfund. Tanken er, at mennesker og deres boliger skal være fri for gæld, fri for affald, fri for tilskud og fri for fradrag. Byggeriet er derfor billigt og baseret på naturmaterialer som f.eks. halm, træ eller genbrugsmaterialer. I oktober 2014 havde vi planlagt en tur til Møltrup optagelseshjem ved Vildbjerg i

7 tæt på Herning. Denne tur måtte desværre aflyses på grund af for få tilmeldinger. I november 2014 besøgte vi Steno Museet og Væksthusene i Aarhus. Steno Museet er et videnskabshistorisk museum planlagt og oprettet af bl.a. fysikeren Olaf Pedersen, kendt fra TV-programmet 'Spørg Aarhus'. Om efrermiddagen gjaldt det Væksthusene, som hører under Steno Museet. Det er et botanisk formidlingscentrer, som netop var genåbnet og udvidet med et tropisk væksthus. I december 2014 havde vi den traditionsrige julefrokost i Klostercaféen i Aarhus. Vi tog hul på 2015 med en tur i februar til det nye Moesgaard Museum. Under en guidet rundvisning tog vi det nye flotte museum i øjensyn. Og det er meget andet og mere end Grauballemanden, som selvfølgelig stadig er at finde på museet. Ud over en smuk arkitektur gør museet brug af de nyeste kommunikations- og formidlingsredskaber, som er med til at gøre et besøg til en stor oplevelse. Bl.a. kunne vi befinde os midt på en mark i et drabeligt virtuelt vikingeslag med kæmpende krigere rundt om os! I marts 2015 gik turen nordpå til Aalborg, hvor vi besøgte Huset i Hasserisgade. Her fik vi et tilbageblik på dansk socialpolitiks udvikling fra fattiggård til forsorgshjem og på den folkelige kulturs bevægelse fra græsrodsprojekt til et levende kulturhus med mangfoldige aktiviteter. Huset har nemlig rummet det hele, siden det blev taget i brug som fattiggård i Det blev også til et lille genhør med Hans Lyngby Jepsens forfatterskab, idet hans far på et tidspunkt var arbejdsleder på fattiggården. Ud over de ovennævnte arrangmeneter er der frokosttræf for seniorer i Herreværelset i Klostercaféen den sidste tirsdag i hver måned, bortset fra juli og december måned. Det er et uforpligtende møde uden tilmelding. Man møder bare op, og enhver bestiller og betaler for egen fortæring. I efteråret 2014 måtte vi desværre tage afsked med et mangeåret medlem af arrangementgruppen i Nord. Sigrid Hansen døde på sin 82-års fødselsdag efter en længere sygdomsperiode. Sigrid har gennem mange år været et aktivt medlem af Seniorsektionen og stod bl.a. for en samlet beskrivelse af Seniorsektionens historie. Vi vil savne Sigrid, det inspirende samvær og de faglige debatter. Æret være Sigrids minde. Eva Hallgren

8 Beretning, Region Syd Vi har i 2014 haft 5 arrangementer i Region Syd. Tilslutningen har været varierende og angiveligt er der en sammenhæng med geografien. Der kommer typisk flest, når arrangementet foregår på Fyn, men vi søger at fordele turene, så der også bliver ture i Syd- og Sønderjylland. 9. januar Nytårskur på kunstmuseet Trapholt i Kolding Årets første arrangement var nytårskuren på Trapholt, der var yderst velbesøgt og må betegnes som en succes. Efter en guidet rundvisning i udstillingerne - foruden kunsten en stor afskrækkende udstilling om plastaffald i havene, kunne vi sætte os til en lækker frokostmenu i museets cafe med udsigt over fjorden. Det var plads til både oplevelse og hyggeligt samvær. 8. maj Tur til Hofmansgave nær Otterup og Bisonparken ved Morud Vi kørte med bus fra Odense banegård til Hofmansgave, der ligger nær Otterup. I parken så vi et lille kartoffelmuseum samt et skitsemuseum med værker udført af to af døtrene fra Hofman-Bang familien. De, der kender til Dværgenes dans af Anne Marie Løn, vil kende historien. Benthe Stig gennemgik i korte træk romanens handling, der relaterer sig til stedet og dets tidligere beboere. Efterfølgende kørte vi til Ditlevdals Bisonpark i Morud. Her spiste vi en lækker middag med bison-ragout, meget delikat. Efterfølgende blev vi kørt rundt på markerne i solide vogne med traktor foran, og fik fortalt om bedriften. Der blev taget sikkerhedsforanstaltninger hele tiden, da det er store dyr, som er farlige, selv for personalet, der kender dem. Efterfølgende kunne vi købe specialiteter i den lokale gårdbutik. En spændende og måske lidt anderledes dag, end vi er vant til. 19. juni 2014 Sønderborg, Dybbøl og nærmeste omegn Vi markerede 150 året for Slaget ved Dybbøl ved at arrangere en tur til Sønderborg og Dybbøl. Vi startede på Alsion, der ligger lige ved togstationen. Vi spiste frokost, og fik fortalt om stedet, der også kaldes Sønderjyllands Videns- og Kulturcenter, der rummer universitetscenter, Grænselandsinstituttet, teatersal samt et stort innovationscenter m.v. Herefter fulgte en guidet rundtur i det smukke landskab omkring Sønderborg, hvor vi passerede begge broer over Alssund og gjorde holdt ved krigergravene ved Bøffelkobbel-huset og efterfølgende på Dybbøl Banke med Dybbøl mølle og skanserne. En velbesøgt tur, der emmede af historie. 18. september 2014 var vi på Årø ud for Haderslev fjord Det var en traditionel ø-tur. Vi mødtes i Årøsund, hvorfra færgeturen tager 7-8 minutter. På øen holdt en bestilt traktor med overdækket vogn, og en lokal fører, der undervejs fortalte levende om øen, naturen, historien, beboerne etc. Vi gjorde holdt ved kirken, der kaldes Julekirken, og vingården, og indtog efterfølgende en lækker frokost på Brummers gård, inden det var tid at begive sig til fods mod færgen og begynde hjemturen. En dag med fint vejr, der egnede sig godt til turen.

9 21. oktober Tur til Tønder Kunstmuseet i Tønder havde en stor udstilling om bysbarnet Hans J. Wegner og hans møbelproduktion, som vi naturligvis besøgte. En dygtig guide fortalte os om møbel-arkitekten og hans fantastiske værker - der også omfattede malerier og skulpturer. Herefter en tur i vandtårnet, der rummer en permanent stoleudstilling, og i tilgift får man en fantastisk udsigt over by og egn. Efterfølgende frokost i museumscafeen og en guidet bytur, der hæmmedes af et heftigt regnvejr. Vi anvendte en del af tiden til at bese Kristkirken indvendigt. 21. januar Nytårskur på Nordatlantisk Hus i Odense Det Nordatlantiske Hus blev indviet i 2013 og rummer det tidligere Grønlænderhus og er hjemsted for de nordatlantiske foreninger, der herved fik mulighed for at kunne mødes èt sted, hvilket i sig selv er et gode. Til huset er knyttet et kollegium, der er forbeholdt studerende fra de nordatlantiske lande, og der er tilbud om forskellige former for hjælp og støtte. Der var til stedet knyttet mange frivillige. Husets leder fortalte om huset og akti-viteterne rigtig interessant. Huset rummer restaurant og mødelokaler samt i underetagen en cafe og en butik med spændende produkter fra de pågældende lande. Efter færøsk kædedans ledet af Birgitte Bjerre kunne vi sætte os til frokostbuffet en, der indeholdt lækkerier i form af rejer og fisk fra det nordatlantiske område. Et meget velbesøgt og vellykket arrangement. Anne Kirstine Thomsen

10 Beretning Region Øst 2014 marts 2015 I januar 2014 besøgte vi Københavns kommunes aktivitetscenter for ældre. Centeret er beliggende i det tidligere Skt. Joseph hospital, der bl.a. var byens fødselsanstalt, så adskillige medlemmer fik genopfrisket minder fra dengang. Centeret tilbyder foredrag, rejser, socialt samvær, malerskole, madlavning for mænd osv. - Centeret er et af de få steder i København, hvor man også søger at integrere etniske ældre, Lederen John Lagoni fortalte om ældres kulturer og centrets udadrettede aktiviteter på Nørrebro. Vi fik frokost lavet af brugere af stedet. Om eftermiddagen fortalte en medarbejder fra Københavns kommunes borgerrådgivning om klage- og ombudsmandssystemet. (56 deltagere) I slutningen af marts 2014 besøgte vi det nyrenoverede Storm P Museum, som ud over en fast samling af malerier, tegninger og fotografier af Storm P også viser relaterede særudstillinger. Vi så: Spot, spe og religionssatire. Frokosten blev indtaget i en café i Frederiksberg Have, og herfra fortsatte vi til LivaRehab, der arbejder for at skabe et helhedsorienteret og tværfagligt behandlingstilbud til kvinder, som enten har været/er i prostitution, udsat for vold, seksuelt misbrug eller udnyttelse. Centerleder Flora Ghosh, der i efteråret 2013 fik Tine Bryld prisen for sit arbejde mod skadevirkninger af prostitution, viste rundt og fortalte. (53 deltagere) Juni 2014 var vi på Amager, hvor vi besøgte Dagcenteret Sundbyvang, et aktivitets- og samværstilbud for voksne borgere med handicap efter servicelovens 104. Vi hørte om Center Paletten generelt, om dagcenter, Ældreklubben Kaffetinget, den brugerdrevne cafe, kantinen, aktivitetscenteret og naturskolen. Frokosten blev indtaget på cafeen. Efter frokost tog vi tilbage til byen, hvor vi i halvanden time var på kanalrundfart og så Børsen, Nyhavn, Operahuset, Den lille Havfrue, Frederiksholms kanal og Gl. Strand fra vandet. (29 tilmeldte frafald på 6) I september 2014 drog vi vestpå og besøgte Veterancenteret på Ringsted kaserne, hvor vi fik meget fine oplæg om traumebehandling af hjemvendte soldater.. Socialrådgiver Gitte Hansen fortalte om socialrådgivernes opgaver, døgntelefonen og den styrkede opsøgende indsats. Senere fortalte chefpsykologen om de psykiske udfordringer for veteraner og pårørende, hvad Veterancenteret gør og om de nye behandlingsmuligheder. Det var overraskende at høre, hvor bredspektret, konkret og professionel behandlingen er blevet inden for de sidste år. Og skønt at høre en socialrådgiver, der virkelig havde mulighed for at arbejde med alt det bedste inden for vores fag. Vi fortsatte til Sorø Kunstmuseum, hvor vi først fik en lækker tapasbuffet og derefter en rundvisning, hvor vi hørte om og så Maja Lisa Engelhardts udstilling Tidslighed (33 deltagere).

11 Oktober 2014 besøgte vi Foreningen Børn, Unge og Sorg, som tilbyder gratis rådgivning til børn og unge (aldersgrænsen er 28), hvis forældre eller søskende er alvorligt syge eller døde. Socialrådgiver og psykoterapeut Susanne Svane fortalte om foreningens virke. Emnet fangede, og deltagerne stillede mange spørgsmål. Vi kan anbefale jer at gå ind på hjemmesiden, hvor man også kan bestille materiale. Vi samlede appetit ved en lille gåtur igennem indre by til Kanalcafeen og fortsatte efter frokosten til det nyåbnede Kongernes Lapidarium i Chr. d. IV s bryghus, hvor en meget veloplagt guide fortalte om samlingen af skulpturer fra kongelige haver, pladser og bygninger og historierne, der knytter sig til dem (35 deltagere) 2. december 2014 blev det så tid for julefrokost, som igen blev holdt i beboerlokale på Holmen. Arrangementet startede med en rundvisning på Sofiebadet på Christianshavn. Sofiebadet er bygget i 1909 og rummer smukke lokaler med haman, havgus og diverse andre faciliteter. Herefter gik deltagerne til Holmen, hvor der blev budt på buffet lavet af den nærliggende filmskoles kantinepersonale. Bordpladserne blev fordelt ved lodtrækning, så man fik chancen for at snakke med andre end de velkendte. Der var underholdende indslag og god stemning (60 deltagere). Februar 2015 gik turen til Lægeforeningens gamle boliger, Brumleby på Østerbro, hvor Maria Kudsk, selv beboer i Brumleby og medlem af Seniorsektionen, over en kop kaffe bl.a fortalte, at Brumleby opstod som en konsekvens af koleraepidemien i København 1853, hvor lægeforeningen ønskede at skabe sunde og billige boliger til arbejderklassen. Lægeforeningen havde indsamlet pengene på privat basis. Bebyggelsen er nu et meget attraktivt område. Maria guidede os bagefter en tur rundt i bebyggelsen. Eftermiddagen tilbragte vi i DS s lokaler, hvor vi først fik frokost og derefter hørte sekretariatschef i Natteravnene Dan Taksbøl fortælle om organisationens arbejde med at drage omsorg for børn og unge, der færdes i nattelivet. Natteravnene blev stiftet i 1998 som en frivillig, landsdækkende social organisation. Natteravnene gennemfører ca vandringer om året fordelt på 175 foreninger. Der er rigtig mange bedsteforældre, der vandrer. (35 deltagere). Marts 2015 gik turen til Ballerup, hvor der blev aflagt besøgt på to socialøkonomiske virksomheder: På Huset Venture holdt afdelingsleder og socialrådgiverne Lone Gregaard og Annette Lindeløv oplæg om huset, dets aktiviteter og muligheder. 75% af de beskæftigede er fleksjobbere. Huset rummer en stor systue med mangeartede opgaver for private og firmaer samt en uddannelse inden for bogholderi og revision. Den økologiske frokost blev spist og eftermiddagen tilbragt på Grantoftegård. Grantoftegård er et økologisk landbrug med beskæftigelse af mange unge og yngre beskæftigede, som ikke lige kan få job på det almindelige arbejdsmarked. I hvert fald ikke uden en hjælpende hånd. Der var oplæg og rundvisning ved driftsleder Rune og socialmedarbejder Tina. Vi beså dyreholdet, gtøntsagsudsalget og stedets gårdbutik med café. (25 deltagere). Lise Madsen

//,r. Beretning 2013. Bestyrelsen: Bestyrelsen har bestået af Anita Barfod, formand (Øst), Eva. og Erik Lund, suppleant (Nord).

//,r. Beretning 2013. Bestyrelsen: Bestyrelsen har bestået af Anita Barfod, formand (Øst), Eva. og Erik Lund, suppleant (Nord). Dansk Social rådg iverforen ing Seniorsektionen Beretning 2013 Bestyrelsen: Bestyrelsen har bestået af Anita Barfod, formand (Øst), Eva Hallgren, næstformand (Nord), Jørgen Kunstmann, kasserer (Øst), Anne

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 17 nummer 2 juni 2005 HER FINDER DU HJERNESKADEFORENINGEN HOVEDKONTOR: Brøndby Møllevej 8,2605 Brøndby Girobank 195-0096 Tlf. 4343 2433, Fax: 4342 2430 info@hjerneskadeforeningen.dk

Læs mere

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Parkposten Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia Årgang 5 Nr. 1 Marts 2015 Redaktionen Leder Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Bygge bro og netværk Beskæftigelse og udd. Aktivitetshus

Læs mere

NF-NYT. nr. 1 februar 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 1 februar 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 1 februar 2015 - årgang 27 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 8 Andre organisationer...

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

nf-nyt nr. 2 maj 2012 årgang 14 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen www.nfdanmark.dk

nf-nyt nr. 2 maj 2012 årgang 14 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen www.nfdanmark.dk nf-nyt nr. 2 maj 2012 årgang 14 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Det øverste billede: Dansepar gør klar til at danse Det mellemste billede: Der danses på livet løs, her ses Charlotte

Læs mere

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune Nr. 2 August 2014 November 2014 8. årgang Nyt Sundhedscenter & Døgnplejepladser. (Rådhuset skimtes til højre.) Foto: Troels V. Sørensen Læs mere inde i bladet Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Læs mere

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 2 Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 4 2005 43. årgang Medlemsbladet»ny

Læs mere

Årbog 2008. Sømandsmissionen. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2008. Sømandsmissionen. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION Sømandsmissionen Årbog 2008 INDENLANDSK SØMANDSMISSION - et hav af opgaver årsberetninger regnskab hovedbestyrelse sekretariat sømandsmissionærer fritidsmedarbejdere sømandshjem tilknyttede institutioner

Læs mere

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV:

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV: NR.3 JUNI 2013 ÅRGANG 63 s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE GÆSTERNE VAR IMPONEREDE STU-ANALYSE ER POSITIV: GODT TILBUD TIL UNGE MED CP

Læs mere

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 VELKOMST Formand Bjørn Nielsen bød velkommen til Danske Torpares 35. ordinære generalforsamling på Park Inn i Kastrup.

Læs mere

DANSK TOURETTE FORENING. Medlemsblad Nr. 49 Februar 2015

DANSK TOURETTE FORENING. Medlemsblad Nr. 49 Februar 2015 DANSK TOURETTE FORENING Medlemsblad Nr. 49 Februar 2015 Fra Familieweekenden i Kerteminde oktober 2014 Adresser & Numre Bestyrelsen: Formand: Foreningens adresse: Søllerødvej 76, 2840 Holte e-mail: kk@tourette.dk

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 2 - maj 2014 - årgang 26 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 7 Andre organisationer...10

Læs mere

Depressions Tidende. Find vej gennem sagsbehandlingen. pension. jobtræning. Pacemaker i Depressionsbehandlingen. tema

Depressions Tidende. Find vej gennem sagsbehandlingen. pension. jobtræning. Pacemaker i Depressionsbehandlingen. tema 13. årgang nr. 1 Marts 2010 Depressions Tidende tema Find vej gennem sagsbehandlingen Læs socialrådgiverens guide Pacemaker i Depressionsbehandlingen Generalforsamling d. 24.april 2010 - Tjek bagsiden

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Kirsten Juulsen Den nye redaktør Læs side 9

Kirsten Juulsen Den nye redaktør Læs side 9 www.virksommekvinder.dk 47. årgang Nr. 1 Marts 2014 Kirsten Juulsen Den nye redaktør Læs side 9 Landsforening VIRKSOMME kvinder Stiftet 11. november 1963. 12 lokalafdelinger i hele landet. Landsformand

Læs mere

tema foreningen af unge med gigt DEBAT FNUG I DIALOG FOLKEMØDE PÅ BORNHOLM

tema foreningen af unge med gigt DEBAT FNUG I DIALOG FOLKEMØDE PÅ BORNHOLM foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 150 oktober 2013 29. årgang tema DEBAT FNUG I DIALOG FOLKEMØDE PÅ BORNHOLM Er din reumatolog god til at kommunikere? SIDE 6 Ikke rigtig voksne, ikke rigtig børn

Læs mere

Københavns Kommunekreds Nr. 4 December 2011 23. årgang

Københavns Kommunekreds Nr. 4 December 2011 23. årgang Københavns Kommunekreds Nr. 4 December 2011 23. årgang I dette nummer bl.a.: Bostedernes NOMA et bosted der sætter dagsorden Samtale med Mary Tøpholm, 92 år og forælder Bosted for udviklingshæmmede med

Læs mere

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Posthornet 04/13 Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening August Besøg Landsforeningen På Mallorca Side 4 Side 6 generalforsamling i Postpensionisternes Landsforening Side 12 Vinteransøgning Side

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Indhold. På redaktionens vegne. Redaktør Birgitte Viereck. Redaktion: Redaktør Birgitte Viereck

Indhold. På redaktionens vegne. Redaktør Birgitte Viereck. Redaktion: Redaktør Birgitte Viereck www.virksommekvinder.dk 44. årgang Nr. 4 December 2011 Læs mere om den nye hjemmeside på side 12-13 Indhold Landsforening VIRKSOMME kvinder Stiftet 11. november 1963. 14 lokalafdelinger i hele landet.

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

SEPTEMBER 2013 50. ÅRGANG TEMA. Lang vej til job

SEPTEMBER 2013 50. ÅRGANG TEMA. Lang vej til job SEPTEMBER 2013 DIAKONbl bladet adet TEMA 1234 50. ÅRGANG Lang vej til job 2 Diakonforbundet DIAKONbladet Filadelfia og Diakonhøjskolens Diakonforbund www.diakonforbund.dk DIAKONBLADETS REDAKTIONSGRUPPE

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

16. årgang Nr. 2 juni 2012

16. årgang Nr. 2 juni 2012 16. årgang Nr. 2 juni 2012 Konfirmanderne 2012 2 Stokkemarke Friskole Nyt fra Stokkemarke Friskole Saltvig Skovhuse Stokkemarke Abed Tjennemarke Keldernæs Blans Havlykke Sørup Østofte Rersnæs Nørreballe

Læs mere

GBFbladet Medlemsorientering nr. 141

GBFbladet Medlemsorientering nr. 141 GBFbladet Medlemsorientering nr. 141 37. Årgang. Nr. 1 Februar 2012 ISSN 1903-0347 Gigtramte Børns Forældreforening Indholdsfortegnelse Dette nummer er redigeret af redaktionsudvalget. Indlæg fra medlemmerne

Læs mere

ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance

ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance BYFORNYELSE ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance Rapport fra forsøgsprojekt i Vejle Kommune 2005 2007 ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i

Læs mere