BERETNING Beretningen omfatter perioden fra og med årsmødet i 2014 og op til dette årsmøde.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BERETNING 2014-2015 Beretningen omfatter perioden fra og med årsmødet i 2014 og op til dette årsmøde."

Transkript

1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen BERETNING Beretningen omfatter perioden fra og med årsmødet i 2014 og op til dette årsmøde. Medlemmer For nu at begynde med det vigtigste: Vi bliver stille og roligt flere og flere seniormedlemmer. Den seneste opgørelse primo april viser, at vi nu har rundet de 1000 medlemmer, hvilket er en passende fejring af 25 års jubilæum og en fremgang i forhold sidste år, hvor vi var 994 medlemmer. Tidligere bestyrelsesmedlem Aage Mogensen, som fire gange om året indhenter medlemsoplysninger fra DS. Medlemmerne fordelte sig regionalt i december 2014 således: Nord 318, Syd 195, Øst 481. DS ringede i februar 2015 til formanden og lykønskede os med, at vi nu havde passeret seniormedlem nr. 1001! Bestyrelsen Bestyrelsen har bestået af Anita Barfod, formand (Øst), Eva Hallgren, næstformand (Nord), Jørgen Kunstmann, kasserer (Øst), Anne Kirstine Thomsen (Syd), Lise Madsen (Øst), Benthe Stig, suppleant (Syd) og Anne-Grethe Andersen suppleant (Nord). Alle der er på valg genopstiller til valget, men det skal jo aldrig forhindre nye kandidater i at melde sig. Bestyrelsen har holdt 5 bestyrelsesmøder samt et lille ad-hoc nøde i forbindelse med generalforsamlingen for at sige velkommen til et nyt medlem og fastsætte dato for et kommende møde. Tak til bestyrelsen for konstruktiv og arbejdsom indsats i årets løb. Repræsentantskabsmøde Anita og Eva deltog i repræsentantskabsmødet i november. Det var en opløftende oplevelse, idet der var rigtig mange gode forslag mht fremtiden og en livlig debat

2 med stor deltagelse. Langt de fleste indlæg var velforberedte. Der var lov og orden med gode dirigenter, en velforberedt formand og et velforberedt sekretariat godt for organisationens fremtidige planlægning. Økonomi 2014 Den balancerer. Sagen er, at hvis vi bruger for meget (underskud), så modregnes det i næste års tilskud. Og bruger vi for lidt, så går overskuddet til DS. Det skal for så vidt være dem velfortjent i og med, at vi er medlemmer men vi vil jo hellere bruge pengene selv på gode aktiviteter. Bestyrelsen har besluttet, at vores arrangementer (bortset fra åsrmødet) skal finansieres med 50% DS-tilskud og 50% deltagerbetaling. Dette er lykkedes for Jørgen uddyber under regnskab. 25-års jubilæum Og det er i år! Længere er det ikke siden og dog er det stort. DS har bevilget os kr. til fejringen, og dem har vi forlods brugt på at hyre Morten Ejrnæs til eftermiddagens faglige indlæg, dessert til aftensmaden og Revysterne til sjov og socialrådgiverrelevant revy lørdag aften. Revysterne har eksisteret og optrådt i 25 år. Dobbelt 25 års jubilæum! De er 8 kvinder og mænd alle socialrådgivere enkelte seniormedlemmer og resten på vej til at blive det. Til lykke til os og til lykke til jer. Seniorsektionens historie Lise Madsen har overtaget Erik Lunds samling af Seniorsektionens historie. Hun har nu redigeret den og fået den lagt ind på DS' hjemmeside. En rigtig stor og relevant indsats. For jer med nysgerrigheden i behold: gå ind og kig nærmere efter. Og mange tak til Lise og DS' web-administrator Homer, og naturligvis også til Erik Lund, som har lavet alle de indledende øvelser. Medlemskontakt Bestyrelsen har sammen med DS' medlemsregistrering vurderet, at den nuværende kontakt med medlemmerne er for spinkel og usikker. Forstået på den måde, at man som nyregistreret seniormedlem får et velkomstbrev fra regionens kontaktperson med opfordring til at melde positivt tilbage, hvis man pr. mail ønsker løbende orientering om sektionens arrangementer. Melder man ikke tilbage, så bliver man ikke løbende orienteret bortset fra annoncerne i bladet. Det er kontaktpersonerne, som administrerer listerne over de positivt registrerede seniormedlemmer. Hvis man som seniormedlem senere kommer i tanker om det, kan man tjekke DS' hjemmeside, se hvem der sidder i sektionens bestyrelse og

3 tage kontakt derfra. Det er der ikke mange, som gør. Og herved går en række seniormedlemmer glip af den løbende orientering om sektionens arrangementer. Første trin Hvordan er det nu? Bestyrelsen får fire gange om året en opdateret liste fra DS på seniormedlemmer. Så registreres de nye seniormedlemmer, og de får et velkomstbrev fra seniorsektionen og opfordring til at reagere positivt tilbage, hvis de ønsker løbende mails med oplysning om arrangementer. Dette brev udsender de tre regionale kontaktpersoner, Aage Mogensen (nord), Anne Kirstine Thomsen (syd) og Jørgen Kunstmann (øst). Disse positive tilbagemeldinger registrers hos de tre pågældende kontaktpersoner, men de medlemmer, som ikke svarer positivt tilbage, går formentlig i glemmebogen. Dette er bestyrelsen ved at lave om på. Foreløbig ved at have besluttet, at det er DS, som på sektionens vegne udsender en velkomstskrivelse, som er ens i alle tre regioner. Samtidig beder DS om medlemmets private adresse, således at DS (og dermed Seniorsektionens bestyrelse) har adgang til alle seniormedlemmers mailadresser. Der er to sammenfaldende interesser på spil her. Seniorsektionen og DS har begge interesse i, at så mange medlemmer som muligt har et tilhørsforhold til DS og til sektionen. DS har typisk medlemmets arbejdsmail, men får ofte ikke medlemmets private mailadresse ved overgang til seniorstatus. Dette vil opnås fremover. For Seniorsektionen er det en klar fordel at have medlemmerne korrekt registreret i DScentralt og ikke kun hos de tre kontaktpersoner. Det er for både person- og pcfølsomt. Tak til de tre kontaktpersoner for deres hidtidige indsats. De er ikke ved at blive arbejdsløse, for nu kommer Andet trin I anden omgang vil bestyrelsen overveje, om det også skal være DS, der på sektionens vegne udbyder vores arrangementer til samtlige seniormedlemmer i alle tre regioner (nyhedsbreve og enkeltarrangementer) samtidig med, at arrangementerne selvfølgelig annonceres på hjemmesiden. Dette vil muliggøre, at seniormedlemmer får en senere mulighed for at hoppe på. Bestyrelsen ser dette som en serviceudvidelse og betoner bevidstheden om, at man som seniormedlem er medlem af DS (og ikke bare af Seniorsektionen). Det vil naturligvis fortsat være sektionens regionale arrangementsgrupper, der planlægger og beskriver de enkelte arrangementer/nyhedsbreve og under hensyn til sektionens økonomi fastsætter prisen. Og det vil fortsat være den regionale

4 kontaktperson (som nævnt Aage, Anne Kirstine og Jørgen), som modtager, registrerer og indkasserer gebyret for deltagelsen i pågældende arrangement. Kontaktpersonen afregner de enkelte arrangementer med sektionens kasserer, der holder øje med forbruget ift budgettet. Det vil fremgå, hvem der er ansvarlig(e) for det enkelte arrangement og dermed kan kontaktes for yderligere information om de enkelte ture. Tredie trin Kunne være også at overlade til DS at registrere deltagere i de enkelte arrangementer samt opkræve gebyr for deltagelsen og indsætte dette på sektionens regnskab. Selvfølgelig samtidig med, at det fortsat er de regionale arrangementsgrupper, som beslutter og beskriver de enkelte arrangementer/nyhedsbreve og fastsætter prisen. Denne service yder DS i forhold til nogle andre faggrupper og sektioner. Og det er fortsat kassereren, der står for sektionens samlede regnskab. Første trin er besluttet af bestyrelsen, andet trin er til debat på generalforsamlingen, tredje trin er fremtid - måske. Bestyrelsen lægger hermed op til en diskussion om perspektiverne i Andet trin. Regionale arrangementer I alle 3 regioner er der udbudt 6 arrangementer i Alle 18 arrangementer er åbne for alle seniormedlemmer. De fleste arrangementer rummer et element af socialfaglig og kulturel karakter. Som tidligere nævnt under økonomi balancerer arrangementer med, at deltagerne betaler ca. halvdelen af de faktiske udgifter. Region Øst har i lighed med de to øvrige regioner indført halvårlige nyhedsbreve, således at medlemmerne har et overblik over datoer og indhold i de kommende arrangementer. De regionale arrangementer tilrettelægges af medlemmer, som synes, det er udfordrende og sjovt at sammensætte spændende programmer. Mange tak til jer, der både gider og gør. Det er jo primært arrangementerne, som er livsnerven i Seniorsektionens sociale liv. I øvrigt henvises til de tre regionale beretninger efter denne hovedberetning.

5 Transportregler Bestyrelsen har lempet på transportreglerne til og fra de regionale arrangementer og årsmøde (dog med forskellige minimumsgrænser på hhv 150 og 200 kr.). Lempelsen indebærer, at medlemmer fremover kan køre i egen bil, såfrem de kan dokumentere, at de ikke kan benytte offentlig transport og/eller har en eller flere medpassagerer. Medpassagererne kan ikke få kørselsgodtgørelse, men kan afregne med chaufføren uden om DS og sektionen. Reglerne fremgår af DS' hjemmeside og skal ikke gentages her i detaljer. Bestyrelsen følger nøje, om denne lempelse giver anledning til bekymring i forhold til økonomien. Foreløbig er der ingen alarmer, der ringer. Faggruppeformandsmøde i DS Anita har deltaget i det årlige faggruppeformandsmøde i DS i juni måned. Mødet er en vidunderlig mulighed for at få orientering om aktuelle spørgsmål i DS-centralt, de tre regioner og de spørgsmål, som andre faggrupper og sektioner har på dagsordenen. På bestyrelsens vegne Anita Barfod, formand

6 Region Nord, beretning marts 15. I Region Nord har der i perioden janaur 2014 marts 2015 været afholdt følgende arrangementer: Februar 2014 besøgte vi Museum Overtaci samt Psykiatrisk Historisk Museum i Risskov. Det første er et kuinstmuseum opkaldt efter Overtaci, som tilbragte 56 år som patient på det psykiatriske hospital. Han tegnede, malede og skrev og lavede desuden også diverse maskiner og skulpturer. På museet findes også værker af andre kunstnere, som har været indlagt på hospitalet. Psykriatisk Historisk Museum indeholder en historiesk gennemgang af psykiatriens udvikling på hospitalet i Risskov. I marts 2014 bnesøgte vi levefællesskabet 'Hertha', som ligger i en mindre landsby Herskind tæt på Aarhus. 'Hertha' er et leve- og bofællesskab, hvor almindelige mennesker vælger at leve og bo sammen med voksne udviklingshæmmede, og hvor der er flere værksteder på stedet. 'Hertha' er inspireret af Rudolf Steiners pædagogiske og sociale principper, hvor man vægter social parathed, bæredygtighed og det enkelte menneskes frihed højt. Om eftermiddagen fortsatte vi til café Frida Kahlo i Aarhus. Caféen er en del af Frida Kahlo-huset, som er et helhedsorientret undervisnings-, jobtrænings- og socialpædagogisk tilbud rettet mod unge kvinder i alderen år, som ikke er blevet forankret i uddannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet. I maj 2014 gik turen til Djursland, hvor vi besøgte chokoladefabrikken i Vrinners, som er en økologisk chokoladefabrik, der har eksisteret siden Der blev budt på kaffe og smagsprøver, inden vi fortsatte til Kalø Slotskro for at spise frokost. Herefter var der en guidet rundvisning på Kalø Slotsruin, som er resterne af et kongeslot grundlagt af Erik Menved. I juni 2014 gik turen vestpå, hvor vi besøgte Herregården Nørre Vosboerg ved Vemb. Herregårdens histporie går 700 år tilbage i tiden, og bl.a. H.C. Andersen har bsøget gårtden, hvor man stadig kan se det værelse, hvor han overnattede. Herregården fremstår i dag som helt nyrenoveret og desuden med en moderne café samt hotelvirksomhed. Der er et meget smukt parkanlæg, og det gode vejr var på vores side på besøgsdagen. Herregården er i dag fondsejet og formålet er at drive et levende kultursted samt sikre herregådens bevaring og udvikling, således at den bevares for eftertiden. Efter en god lang sommerferie drog vi i september 2014 til Djursland for at besøge bolig- og livsstilseksperimentet Friland. Her er flere familier gået sammen om at danne et anderledes, mere bæredygtigt samfund. Tanken er, at mennesker og deres boliger skal være fri for gæld, fri for affald, fri for tilskud og fri for fradrag. Byggeriet er derfor billigt og baseret på naturmaterialer som f.eks. halm, træ eller genbrugsmaterialer. I oktober 2014 havde vi planlagt en tur til Møltrup optagelseshjem ved Vildbjerg i

7 tæt på Herning. Denne tur måtte desværre aflyses på grund af for få tilmeldinger. I november 2014 besøgte vi Steno Museet og Væksthusene i Aarhus. Steno Museet er et videnskabshistorisk museum planlagt og oprettet af bl.a. fysikeren Olaf Pedersen, kendt fra TV-programmet 'Spørg Aarhus'. Om efrermiddagen gjaldt det Væksthusene, som hører under Steno Museet. Det er et botanisk formidlingscentrer, som netop var genåbnet og udvidet med et tropisk væksthus. I december 2014 havde vi den traditionsrige julefrokost i Klostercaféen i Aarhus. Vi tog hul på 2015 med en tur i februar til det nye Moesgaard Museum. Under en guidet rundvisning tog vi det nye flotte museum i øjensyn. Og det er meget andet og mere end Grauballemanden, som selvfølgelig stadig er at finde på museet. Ud over en smuk arkitektur gør museet brug af de nyeste kommunikations- og formidlingsredskaber, som er med til at gøre et besøg til en stor oplevelse. Bl.a. kunne vi befinde os midt på en mark i et drabeligt virtuelt vikingeslag med kæmpende krigere rundt om os! I marts 2015 gik turen nordpå til Aalborg, hvor vi besøgte Huset i Hasserisgade. Her fik vi et tilbageblik på dansk socialpolitiks udvikling fra fattiggård til forsorgshjem og på den folkelige kulturs bevægelse fra græsrodsprojekt til et levende kulturhus med mangfoldige aktiviteter. Huset har nemlig rummet det hele, siden det blev taget i brug som fattiggård i Det blev også til et lille genhør med Hans Lyngby Jepsens forfatterskab, idet hans far på et tidspunkt var arbejdsleder på fattiggården. Ud over de ovennævnte arrangmeneter er der frokosttræf for seniorer i Herreværelset i Klostercaféen den sidste tirsdag i hver måned, bortset fra juli og december måned. Det er et uforpligtende møde uden tilmelding. Man møder bare op, og enhver bestiller og betaler for egen fortæring. I efteråret 2014 måtte vi desværre tage afsked med et mangeåret medlem af arrangementgruppen i Nord. Sigrid Hansen døde på sin 82-års fødselsdag efter en længere sygdomsperiode. Sigrid har gennem mange år været et aktivt medlem af Seniorsektionen og stod bl.a. for en samlet beskrivelse af Seniorsektionens historie. Vi vil savne Sigrid, det inspirende samvær og de faglige debatter. Æret være Sigrids minde. Eva Hallgren

8 Beretning, Region Syd Vi har i 2014 haft 5 arrangementer i Region Syd. Tilslutningen har været varierende og angiveligt er der en sammenhæng med geografien. Der kommer typisk flest, når arrangementet foregår på Fyn, men vi søger at fordele turene, så der også bliver ture i Syd- og Sønderjylland. 9. januar Nytårskur på kunstmuseet Trapholt i Kolding Årets første arrangement var nytårskuren på Trapholt, der var yderst velbesøgt og må betegnes som en succes. Efter en guidet rundvisning i udstillingerne - foruden kunsten en stor afskrækkende udstilling om plastaffald i havene, kunne vi sætte os til en lækker frokostmenu i museets cafe med udsigt over fjorden. Det var plads til både oplevelse og hyggeligt samvær. 8. maj Tur til Hofmansgave nær Otterup og Bisonparken ved Morud Vi kørte med bus fra Odense banegård til Hofmansgave, der ligger nær Otterup. I parken så vi et lille kartoffelmuseum samt et skitsemuseum med værker udført af to af døtrene fra Hofman-Bang familien. De, der kender til Dværgenes dans af Anne Marie Løn, vil kende historien. Benthe Stig gennemgik i korte træk romanens handling, der relaterer sig til stedet og dets tidligere beboere. Efterfølgende kørte vi til Ditlevdals Bisonpark i Morud. Her spiste vi en lækker middag med bison-ragout, meget delikat. Efterfølgende blev vi kørt rundt på markerne i solide vogne med traktor foran, og fik fortalt om bedriften. Der blev taget sikkerhedsforanstaltninger hele tiden, da det er store dyr, som er farlige, selv for personalet, der kender dem. Efterfølgende kunne vi købe specialiteter i den lokale gårdbutik. En spændende og måske lidt anderledes dag, end vi er vant til. 19. juni 2014 Sønderborg, Dybbøl og nærmeste omegn Vi markerede 150 året for Slaget ved Dybbøl ved at arrangere en tur til Sønderborg og Dybbøl. Vi startede på Alsion, der ligger lige ved togstationen. Vi spiste frokost, og fik fortalt om stedet, der også kaldes Sønderjyllands Videns- og Kulturcenter, der rummer universitetscenter, Grænselandsinstituttet, teatersal samt et stort innovationscenter m.v. Herefter fulgte en guidet rundtur i det smukke landskab omkring Sønderborg, hvor vi passerede begge broer over Alssund og gjorde holdt ved krigergravene ved Bøffelkobbel-huset og efterfølgende på Dybbøl Banke med Dybbøl mølle og skanserne. En velbesøgt tur, der emmede af historie. 18. september 2014 var vi på Årø ud for Haderslev fjord Det var en traditionel ø-tur. Vi mødtes i Årøsund, hvorfra færgeturen tager 7-8 minutter. På øen holdt en bestilt traktor med overdækket vogn, og en lokal fører, der undervejs fortalte levende om øen, naturen, historien, beboerne etc. Vi gjorde holdt ved kirken, der kaldes Julekirken, og vingården, og indtog efterfølgende en lækker frokost på Brummers gård, inden det var tid at begive sig til fods mod færgen og begynde hjemturen. En dag med fint vejr, der egnede sig godt til turen.

9 21. oktober Tur til Tønder Kunstmuseet i Tønder havde en stor udstilling om bysbarnet Hans J. Wegner og hans møbelproduktion, som vi naturligvis besøgte. En dygtig guide fortalte os om møbel-arkitekten og hans fantastiske værker - der også omfattede malerier og skulpturer. Herefter en tur i vandtårnet, der rummer en permanent stoleudstilling, og i tilgift får man en fantastisk udsigt over by og egn. Efterfølgende frokost i museumscafeen og en guidet bytur, der hæmmedes af et heftigt regnvejr. Vi anvendte en del af tiden til at bese Kristkirken indvendigt. 21. januar Nytårskur på Nordatlantisk Hus i Odense Det Nordatlantiske Hus blev indviet i 2013 og rummer det tidligere Grønlænderhus og er hjemsted for de nordatlantiske foreninger, der herved fik mulighed for at kunne mødes èt sted, hvilket i sig selv er et gode. Til huset er knyttet et kollegium, der er forbeholdt studerende fra de nordatlantiske lande, og der er tilbud om forskellige former for hjælp og støtte. Der var til stedet knyttet mange frivillige. Husets leder fortalte om huset og akti-viteterne rigtig interessant. Huset rummer restaurant og mødelokaler samt i underetagen en cafe og en butik med spændende produkter fra de pågældende lande. Efter færøsk kædedans ledet af Birgitte Bjerre kunne vi sætte os til frokostbuffet en, der indeholdt lækkerier i form af rejer og fisk fra det nordatlantiske område. Et meget velbesøgt og vellykket arrangement. Anne Kirstine Thomsen

10 Beretning Region Øst 2014 marts 2015 I januar 2014 besøgte vi Københavns kommunes aktivitetscenter for ældre. Centeret er beliggende i det tidligere Skt. Joseph hospital, der bl.a. var byens fødselsanstalt, så adskillige medlemmer fik genopfrisket minder fra dengang. Centeret tilbyder foredrag, rejser, socialt samvær, malerskole, madlavning for mænd osv. - Centeret er et af de få steder i København, hvor man også søger at integrere etniske ældre, Lederen John Lagoni fortalte om ældres kulturer og centrets udadrettede aktiviteter på Nørrebro. Vi fik frokost lavet af brugere af stedet. Om eftermiddagen fortalte en medarbejder fra Københavns kommunes borgerrådgivning om klage- og ombudsmandssystemet. (56 deltagere) I slutningen af marts 2014 besøgte vi det nyrenoverede Storm P Museum, som ud over en fast samling af malerier, tegninger og fotografier af Storm P også viser relaterede særudstillinger. Vi så: Spot, spe og religionssatire. Frokosten blev indtaget i en café i Frederiksberg Have, og herfra fortsatte vi til LivaRehab, der arbejder for at skabe et helhedsorienteret og tværfagligt behandlingstilbud til kvinder, som enten har været/er i prostitution, udsat for vold, seksuelt misbrug eller udnyttelse. Centerleder Flora Ghosh, der i efteråret 2013 fik Tine Bryld prisen for sit arbejde mod skadevirkninger af prostitution, viste rundt og fortalte. (53 deltagere) Juni 2014 var vi på Amager, hvor vi besøgte Dagcenteret Sundbyvang, et aktivitets- og samværstilbud for voksne borgere med handicap efter servicelovens 104. Vi hørte om Center Paletten generelt, om dagcenter, Ældreklubben Kaffetinget, den brugerdrevne cafe, kantinen, aktivitetscenteret og naturskolen. Frokosten blev indtaget på cafeen. Efter frokost tog vi tilbage til byen, hvor vi i halvanden time var på kanalrundfart og så Børsen, Nyhavn, Operahuset, Den lille Havfrue, Frederiksholms kanal og Gl. Strand fra vandet. (29 tilmeldte frafald på 6) I september 2014 drog vi vestpå og besøgte Veterancenteret på Ringsted kaserne, hvor vi fik meget fine oplæg om traumebehandling af hjemvendte soldater.. Socialrådgiver Gitte Hansen fortalte om socialrådgivernes opgaver, døgntelefonen og den styrkede opsøgende indsats. Senere fortalte chefpsykologen om de psykiske udfordringer for veteraner og pårørende, hvad Veterancenteret gør og om de nye behandlingsmuligheder. Det var overraskende at høre, hvor bredspektret, konkret og professionel behandlingen er blevet inden for de sidste år. Og skønt at høre en socialrådgiver, der virkelig havde mulighed for at arbejde med alt det bedste inden for vores fag. Vi fortsatte til Sorø Kunstmuseum, hvor vi først fik en lækker tapasbuffet og derefter en rundvisning, hvor vi hørte om og så Maja Lisa Engelhardts udstilling Tidslighed (33 deltagere).

11 Oktober 2014 besøgte vi Foreningen Børn, Unge og Sorg, som tilbyder gratis rådgivning til børn og unge (aldersgrænsen er 28), hvis forældre eller søskende er alvorligt syge eller døde. Socialrådgiver og psykoterapeut Susanne Svane fortalte om foreningens virke. Emnet fangede, og deltagerne stillede mange spørgsmål. Vi kan anbefale jer at gå ind på hjemmesiden, hvor man også kan bestille materiale. Vi samlede appetit ved en lille gåtur igennem indre by til Kanalcafeen og fortsatte efter frokosten til det nyåbnede Kongernes Lapidarium i Chr. d. IV s bryghus, hvor en meget veloplagt guide fortalte om samlingen af skulpturer fra kongelige haver, pladser og bygninger og historierne, der knytter sig til dem (35 deltagere) 2. december 2014 blev det så tid for julefrokost, som igen blev holdt i beboerlokale på Holmen. Arrangementet startede med en rundvisning på Sofiebadet på Christianshavn. Sofiebadet er bygget i 1909 og rummer smukke lokaler med haman, havgus og diverse andre faciliteter. Herefter gik deltagerne til Holmen, hvor der blev budt på buffet lavet af den nærliggende filmskoles kantinepersonale. Bordpladserne blev fordelt ved lodtrækning, så man fik chancen for at snakke med andre end de velkendte. Der var underholdende indslag og god stemning (60 deltagere). Februar 2015 gik turen til Lægeforeningens gamle boliger, Brumleby på Østerbro, hvor Maria Kudsk, selv beboer i Brumleby og medlem af Seniorsektionen, over en kop kaffe bl.a fortalte, at Brumleby opstod som en konsekvens af koleraepidemien i København 1853, hvor lægeforeningen ønskede at skabe sunde og billige boliger til arbejderklassen. Lægeforeningen havde indsamlet pengene på privat basis. Bebyggelsen er nu et meget attraktivt område. Maria guidede os bagefter en tur rundt i bebyggelsen. Eftermiddagen tilbragte vi i DS s lokaler, hvor vi først fik frokost og derefter hørte sekretariatschef i Natteravnene Dan Taksbøl fortælle om organisationens arbejde med at drage omsorg for børn og unge, der færdes i nattelivet. Natteravnene blev stiftet i 1998 som en frivillig, landsdækkende social organisation. Natteravnene gennemfører ca vandringer om året fordelt på 175 foreninger. Der er rigtig mange bedsteforældre, der vandrer. (35 deltagere). Marts 2015 gik turen til Ballerup, hvor der blev aflagt besøgt på to socialøkonomiske virksomheder: På Huset Venture holdt afdelingsleder og socialrådgiverne Lone Gregaard og Annette Lindeløv oplæg om huset, dets aktiviteter og muligheder. 75% af de beskæftigede er fleksjobbere. Huset rummer en stor systue med mangeartede opgaver for private og firmaer samt en uddannelse inden for bogholderi og revision. Den økologiske frokost blev spist og eftermiddagen tilbragt på Grantoftegård. Grantoftegård er et økologisk landbrug med beskæftigelse af mange unge og yngre beskæftigede, som ikke lige kan få job på det almindelige arbejdsmarked. I hvert fald ikke uden en hjælpende hånd. Der var oplæg og rundvisning ved driftsleder Rune og socialmedarbejder Tina. Vi beså dyreholdet, gtøntsagsudsalget og stedets gårdbutik med café. (25 deltagere). Lise Madsen

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde.

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde. Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Generalforsamling 29.4.2014 Formanden, Anita Barfod, bød velkomme og konstaterede, at ud over de tilmeldte årsmødedeltagere var der én deltager i generalforsamlingen,

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

Oplev Skagen sammen med

Oplev Skagen sammen med Oplev Skagen sammen med Rejseforeningen Senior Tours og Sørens Rejser 13. og 14. maj 2014. Grenen Den Tilsandede Kirke Skagen Odde Naturcenter Skagen er en 600 år gammel købstad og fik det privilegium

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Hvor vi dyrker stavgang - gymnastik og bowling

Hvor vi dyrker stavgang - gymnastik og bowling Side 1 af 5 Hvor vi dyrker stavgang - gymnastik og bowling Bestyrelsens beretning om 2015 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 15. marts 2016 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder:

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

HK Senior Djursland Program 2015

HK Senior Djursland Program 2015 HK Senior Djursland Program 2015 Praktiske informationer Seniorklubben bestyrelse 2014: Formand: Hanna Rasmussen, tlf. 86321620 Næstformand: Inge Ejsing Rasmussen, tlf. 86363640 Sekretær: John Ole Rasmussen,

Læs mere

Orø Pensionistforening

Orø Pensionistforening Orø Pensionistforening Generalforsamling I Forsamlingshuset Tirsdag d. 5. maj 2015 kl. 16.30 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Foreningens reviderede

Læs mere

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Forårsprogram 2016 Arrangementer i foråret: MS kost og livsstil METAsundhed hvofor bliver vi syge? Ensomhed - et foredrag Stavgang ved Tangkrogen Årsmøde

Læs mere

FOA Holbæk seniorklubs arrangementer Forår 2015

FOA Holbæk seniorklubs arrangementer Forår 2015 FOA Holbæk seniorklubs arrangementer Forår 2015 FOA Holbæk Stenhusvej 35 Telefon 46 97 14 00 Nyt fra FOA`s seniorklub i Holbæk Ja, så er det igen tid for et lille tilbageblik over seniorenes aktiviteter

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011:

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Seniorklubben havde arrangeret 2 ting i 2010. Den 3. juli havde vi planlagt en tur til Abildå Brunkulsleje, hvor vi skulle mødes og

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved 1 TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved INFORMATION OM / RUNDVISNING PÅ SENIOR VÆRKSTEDET SAMT UNDERHOLDNING AF SENIORKORET Seniorværkstedet i Næstved

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Seniorsektionen Socialpædagogerne Midtsjælland

Seniorsektionen Socialpædagogerne Midtsjælland 1 Seniorsektionen Socialpædagogerne Midtsjælland Referat af generalforsamling mandag den 23. marts 2015 i Ringsted. Dagsorden: Formalia 1 Beretning, herunder regnskab 2 Indkomne forslag 3 Fremtidigt arbejde

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR HELSINGØR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN

HK HOVEDSTADEN SENIOR HELSINGØR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN HELSINGØR / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev sommer 2014 2013 Sommeren er for længst gået på hæld og efteråret er over os med gyldne farver, blæst og regn. Men vi har haft en dejlig sommer og som I kan se af dette

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Netværksgrupper, mindfulness og mande-cafe

Netværksgrupper, mindfulness og mande-cafe Kristian Buhr Velkommen til Bedre Psykiatri Aarhus tilbud på Netværksgrupper, mindfulness og mande-cafe Med denne pjece vil vi oplyse om, hvilke tilbud vi har til pårørende til personer med en psykisk

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 1, 2017, til seniorer i Region Syd - samt til interesserede i Region Nord og Øst

Nyhedsbrev nr. 1, 2017, til seniorer i Region Syd - samt til interesserede i Region Nord og Øst Dansk Socialrådgiverforening Seniorernes Initiativgrupper Region Syd Januar 2017 Nyhedsbrev nr. 1, 2017, til seniorer i Region Syd - samt til interesserede i Region Nord og Øst Kære seniorer Velkommen

Læs mere

Beretning for Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg. Indledning

Beretning for Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg. Indledning Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2013 Indledning 2013 har været et travlt år. Vi har i forbindelse med kommunevalget haft travlt med at søge at gøre politikerne opmærksomme

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2016 Indledning 2016 var det tredje år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

HJØRRING TURISTFART. Forslag til 1-dagsture. Oplev dejlige Danmark... med HJØRRING TURISTFART. For yderligere information: Ring på

HJØRRING TURISTFART. Forslag til 1-dagsture. Oplev dejlige Danmark... med HJØRRING TURISTFART. For yderligere information: Ring på Oplev dejlige Danmark... med Forslag til 1-dagsture 2017 For yderligere information: Ring på 98 92 86 46 Oplev dejlige Danmark... med Rømø/Sylt/Tyskland Torsdag 4. maj + Tirsdag 30. maj Tag med til skønne

Læs mere

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag.

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag. MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 www.maarfrim.dk E-mail: maarfrim@gmail.com MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 www.maarfrim.dk e-mail: maarfrim@gmail.com OKTOBER

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Metal Himmerlands Senior Klub. Program for 2015.

Metal Himmerlands Senior Klub. Program for 2015. Program for 2015. Formand. Erik Jensen. Tlf. 26 25 16 76. E-mail erik@sapper.dk Kasserer. Hans Erikstrup. Tlf. 41 51 26 09. Næstformand. Bent Tolstrup. Tlf. 98 62 17 19. Sekretær. Finn Kristensen. Tlf.

Læs mere

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde.

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde. Beretning 2015 JHF-veteraner. Velkommen til alle - medlemmer og JHF`s ledelse. Traditionen tro vil vi gerne starte årsmødet med at mindes de medlemmer, der er gået bort, siden vi var samlet til årsmøde

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

Aktivitetskalender for 2016. For pensionister i Vends Herreds Lærerkreds. Julefrokost 2015. for pensionerede lærere

Aktivitetskalender for 2016. For pensionister i Vends Herreds Lærerkreds. Julefrokost 2015. for pensionerede lærere Julefrokost 2015 for pensionerede lærere Mandag d. 7.dec. kl. 12.00 på Hotel Park Prisen er 150 kr. for medlemmer og ikke medlemsberettigede ledsagere. Andre deltagere 300 kr. Der er tilmelding efter først

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Nyhedsbrev. - Os, med god tid i hverdagen. April 2016

Nyhedsbrev. - Os, med god tid i hverdagen. April 2016 Nyhedsbrev 3 April 2016 Foråret er på vej, og Os, med god tid i hverdagen er i fuld gang. Vi har afholdt 2 temaeftermiddage, hvor det sidste var om regler indenfor frivillighed, kurser og uddannelse. Der

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Sommerudflugt Mandag den 15. juni 2015, kl. 11.30 til 16.00

Sommerudflugt Mandag den 15. juni 2015, kl. 11.30 til 16.00 Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland nyhedsbrev@kbh-nord.dk Nr. 3 maj 2015 Sommerudflugt Mandag den 15. juni 2015, kl. 11.30 til 16.00 I år er klubbens sommerudflugt henlagt til Lille vildmosecentret,

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 April 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen I forbindelse med at Plejecenterleder Gitte Jeppesen stopper sin ansættelse i Ballerup

Læs mere

MØDE KONFERENCE KURSUS

MØDE KONFERENCE KURSUS MØDE KONFERENCE KURSUS HOLD VIRKSOMHEDENS ARRANGEMENT PÅ KULTURCAFé LUDVIG I SORØ Hold dit møde din konference eller dit kursus på Kulturcafé Ludvig i Sorø Kulturcafé Ludvig kan tilbyde skræddersyede arrangementer

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Brugerrådets beretning for

Brugerrådets beretning for Brugerrådets beretning for 2015 2016 Så er der igen gået et år og det har været spændende og udfordrende. Det der har fyldt mest i det år, der er gået er nok byggeriet. Vi startede allerede for et år siden,

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Aktiviteter November 2015

Aktiviteter November 2015 Aktiviteter November 2015 Thulebakken Thulebakken 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 5339 Åbningstid Mandag til torsdag fra kl. 9.00 15.45 Velkommen til Aktivitetscentret Thulebakken! Aktivitetscentret på Thulebakken

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 2, 2017, til seniorer i Region Syd - samt til interesserede i Region Nord og Øst

Nyhedsbrev nr. 2, 2017, til seniorer i Region Syd - samt til interesserede i Region Nord og Øst Dansk Socialrådgiverforening Seniorernes Initiativgrupper Region Syd August 2017 Nyhedsbrev nr. 2, 2017, til seniorer i Region Syd - samt til interesserede i Region Nord og Øst Kære seniorer Efter en forårssæson

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Maj 2010, nr. 4 Velkommen til vores medlemsmøde i maj. Tirsdag, den 18. maj kl. 18:00 På Hotel Comwell, Kolding Emnet for aftenen er: Bruttonational-lykke. Hvad sker der når målet

Læs mere

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet:

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet: Emne for mødet: Formål med mødet: Forbered inden mødet: Medbring: Til stede: Beboerrepræsentanter: Anne-Dorthe Tuemose (næstformand) Inga Pedersen Kajus Nielsen Personalerepræsentanter: Grethe Hansen Tina

Læs mere

Praktiske informationer

Praktiske informationer HK Senior Djursland Praktiske informationer Seniorklubben bestyrelse 2016 Formand: Ruth Nyhuus, tlf. 86325881 mail: jephus@stofanet.dk Næstformand: Inge Ejsing Rasmussen, tlf. 86363640 mail:ejsing.rasmussen@gmail.com

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013

Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013 Notat Dato 6. marts 2013 CH Side 1 af 5 Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning v/ellen Hansen 3. Debat om vigtige

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016

Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016 Meld dig ind i den lukkede Facebook-gruppe Scleroseforeningen Nordvestsjælland - og del DINE idéer til kommende arrangementer! Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016 ----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Husavis. Hvalsø Ældrecenter juli 2012. At leve er ikke nok, solskin, frihed og en lille blomst må man have H.C. Andersen

Husavis. Hvalsø Ældrecenter juli 2012. At leve er ikke nok, solskin, frihed og en lille blomst må man have H.C. Andersen Medlemmer af Bruger og Pårørenderådet Beboer: Emmy Hansen, Blomsterhaven 5. Marie-Louise Poulsen, Bøgely 22. Elin Jensen, Bøgely 14. Pårørende: Peder Poulsen, Formand. Hother Husted. Inge Lise Bech. Margurite

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint.

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint. ( BERETNING 19 MARTS 2014.) Eget hus?? Ja, hvad skal jeg sige! Kommunen har skrevet de skal spare 180 mill. Kr. - Vi prøvede om vi kunne få et ben indenfor Centrumhuset, men det er for de unge og deres

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Referat fra DS generalforsamling

Referat fra DS generalforsamling Referat fra DS generalforsamling 07.10. 2015 1. Valg af dirigent: Else Toft blev valgt. 2. Formandens beretning: Sæsonen 2015 er ved at være slut, og der er tradition for at gøre lidt status. Vi havde

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Cyklister i Kolding. Stenderupskovene. Nr. 1 feb. 2014

Cyklister i Kolding. Stenderupskovene. Nr. 1 feb. 2014 Stenderupskovene Cyklister i Kolding Nr. 1 feb. 2014 Kommende cykelture Forårsklargøring af cyklen Elektronisk blad og turprogram Generalforsamling 2014 Regnskab og budget Cykeltur til Bodensee og Rhinen

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Formandens sidste beretning

Formandens sidste beretning LEDER Da kunstmuseet i Tønder for ca. 8 år siden fik stiftet sin venneforening fik den betegnelsen Sønderjyllands Kunstmuseums Venner. Senere måtte foreningen, som følge af den store museumsfusion Museum

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

På Læsø 16. - 20. april 2007

På Læsø 16. - 20. april 2007 På Læsø 16. - 20. april 2007 Med Vicki Morten Nina Kasper Martin og Jytte, Alex og Peter Mandag Vi kørte i to busser, skolens røde og Mortens grå Transit, fra Limfjordsskolen klokken 9.15 over Aalborg

Læs mere

September 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

September 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 September 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra chefsygeplejersken September er jo årets første efterårs måned og dermed et farvel til

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

Dagsorden & referat bestyrelsesmøde SEKTIONEN FOR SELVSTÆNDIGE SOCIALRÅDGIVERE

Dagsorden & referat bestyrelsesmøde SEKTIONEN FOR SELVSTÆNDIGE SOCIALRÅDGIVERE Dagsorden & referat bestyrelsesmøde SEKTIONEN FOR SELVSTÆNDIGE SOCIALRÅDGIVERE Fredag d. 21. august 2015 fra kl. 9-14 Charlotte Holmerhøj fra DS deltager i mødet. 1. Valg af referent - Eva 2. Godkendelse

Læs mere

PROGRAM 2. halvår 2014

PROGRAM 2. halvår 2014 HK SENIORKLUB HELSINGØR PROGRAM 2. halvår 2014 Med Kronborg om styrbord igen. Queen Mary for sydgående. SENIORKLUB HELSINGØR Bestyrelsen HK SENIORKLUB HELSINGØR klubben for HK s pensionister og efterlønsmodtagere

Læs mere

HK Senior Djursland Program 2018

HK Senior Djursland Program 2018 HK Senior Djursland Program 2018 Praktiske oplysninger Seniorklubben bestyrelse 2017 Formand: Ruth Nyhus, tlf. 86325881 mail: jephus@stofanet.dk Næstformand: Inge Ejsing Rasmussen, tlf. 30225530 mail:

Læs mere

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts.

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts. www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2016 Nr. 1 29. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Cykel- og ganghold side 2 Referat fra generalforsamling side 3 Bestyrelse og udvalg side 4 Sæsonprogram

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984.

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. Silkeborg, den 11. marts 2016. Kære venner! Vi vil starte med, lidt nyt fra vores generalforsamling i veteranklubben, den 11. februar.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland har været på minicuíse med DFDS til Oslo i november. Her ser du et smukt billede fra busturen til Holmekollen. Efter, at vi havde kørt

Læs mere