Multimedia Navigation Philadelphia 835

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Multimedia Navigation Philadelphia 835"

Transkript

1 Multimedia Navigation Philadelphia 835 Betjeningsvejledning

2 Betjeningselementer apparat Tasten RADIO Start af radiotilstand I radiotilstand: Vælg bølgeområde/hukommelsesniveau 2 Tasten PHONE Start af Bluetooth-funktion I telefon-tilstand: Åbn den sidste kildes menu 3 Tasten NAVI Åbn navigation I navigationstilstand: Åbn den aktive kildes menu 4 Tasten SRC Kort tryk: Vælg kilde Langt tryk: Åbn hovedmenu 5 Venstre dreje-/trykknap Kort tryk: Tænd apparat Når apparatet er tændt: Afbryd lyden fra lydkilden (Mute) Langt tryk: Sluk apparat Drej: Indstil lydstyrke 6 Højre dreje-/trykknap Drej: Naviger i menuer/lister, og skift indstillinger; start stationssøgning; vælg titel, kapitel, film Kort tryk: Hent markerede menuposter, og bekræft indstillinger; start og afbryd afspilning Langt tryk: Skift til næstøverste menuniveau 7 Tasten SETUP Hent/luk menuen Indstillinger 8 Micro-SD-kortlæser til navigationsdata Kun adgang ved åbnet afdækning 9 Afdækningsklap : Front-AV-IN-bøsning (kilde AV-IN 1) Kun adgang ved åbnet afdækning ; SD-kortlæser Kun adgang ved åbnet afdækning < Front-USB-bøsning (kilde USB 1) Kun adgang ved åbnet afdækning = Reset-tast Retabler apparatets oprindelige fabriksindstillinger. Vigtigt! Alle personlige indstillinger går tabt! > Tasten (Eject) Skub cd/dvd ud? Berøringsfølsom skærm, betjeningsoverflade A Infrarød modtager for fjernbetjeningen B Mikrofon 2

3 Betjeningselementer fjernbetjening C Tasten SRC Åbn hovedmenu D Tasten / EJECT Skub cd/dvd ud E Tasten AUDIO / MUSIC Vælg afspilningssprog (hvis det er på dvd'en) Åbn mappeoversigt over lydfiler F Tasten DISP Vis informationer på displayet G Tasten ZOOM Forstør billedudsnit H Tasten BAND Vælg bølgeområde/hukommelsesniveau I Tasten Acceptér opkald J Tasten GOTO Vælg titel, kapitel, film/afspilningstid direkte K Tasten RPT A-B Fastlæg område for gentagelsesfunktion L Tasten RPT Gentagelsesfunktion M Tasten SETUP Åbn indstillingsmenu N Tasten Start og afbryd afspilning Bekræft indstillinger O Tasten / / / Naviger i menuer og rediger indstillinger Indstil station manuelt ( / ) Start stationssøgning ( / ) P Tasten Afspilning i slowmotion Q Taltaster 0-9 R Tasten / MIX Vilkårlig afspilning S Tasten / SCN Scanningsfunktion T Tasten MUTE Afbryd lyd fra lydkilde U Tasten Afslut afspilning V Tasten VOL + / Indstil lydstyrke W Tasten PIC Billedindstillinger X Tasten / Vælg titel, kapitel, film Hurtig søgning Y Tasten Afslut/afvis opkald Z Tasten CLEAR Slet sidste tegn i en indtastning [ Tasten TITLE Åbn titel- og kapitelliste \ Tasten MENU Åbn dvd-menu ] Tasten ANGLE / VIDEO Vælg kameravinkel (hvis funktionen findes på dvd'en) Åbn mappeoversigt over film a Tasten SUBTITLE / PHOTO Vælg undertekstsprog (hvis det er på dvd'en) Åbn mappeoversigt over billeder b Tasten Tænd/sluk apparat c Tasten EQ Åbn equalizer-menu 3

4 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Anvendte symboler...5 Trafiksikkerhed...5 Generelle sikkerhedsanvisninger...5 Overensstemmelseserklæring...5 Rengøringsanvisninger... 5 Om bortskaffelse... 5 Medfølgende dele... 6 Ibrugtagning... 6 Tyverisikring...6 Tænd/sluk...6 Lydstyrke...7 Hovedmenu...7 Radiotilstand... 7 Start af radiotilstand...7 Valg af hukommelsesniveau...7 Indstilling af stationer...7 Manuel lagring af stationer...8 Automatisk lagring af stationer (Travelstore)...8 Scan stationer...8 Aktivering/deaktivering af RDS...8 Aktivering/deaktivering af RDS-tidsvisning...8 Optimering af radiomodtagelse...8 Aktivering/deaktivering af REG-funktionen (regionalprogrammer)...9 Aktivering/deaktivering af AF-funktion (alternativ frekvens)...9 Indstilling af søgningsfølsomhed...9 Trafikradio...9 Navigation... 9 Indlæsning af navigationsdata...9 Download af kortdata...9 Start af navigation...9 Første ibrugtagning Indtastning af destination Adresse Særlige destinationer - Points of Interest Indstilling af ruteoptioner Kortindstillinger Medieafspilning DVD/CD/USB/SDHC/iPod Grundlæggende oplysninger Dvd-/cd-funktion USB-medier SDHC-kort ipod/iphone via USB Afspilning af dvd-film Audioafspilning af dvd/cd, USB, SDHC eller ipod/iphone Videoafspilning af dvd/cd, USB eller SDHC Billedafspilning fra dvd/cd, USB eller SDHC Bluetooth-funktion Start af Bluetooth-funktion Forbindelse mellem Bluetooth-apparater Telefon-tilstand - Bluetooth Lydafspilning - Bluetooth Bluetooth-indstillinger Rear Seat Entertainment (RSE) Eksterne lyd-/videokilder Lydindstillinger Lydstyrkefordeling (fader/balance) Equalizer Grundindstillinger Video Generelt Tid Lyd Sprog Bluetooth Dvd Lydstyrke Nyttige oplysninger Garanti Service Forbindelsesdiagram Tillæg

5 Sikkerhedsanvisninger Rengøringsanvisninger Om bortskaffelse Sikkerhedsanvisninger Bilradioen er fremstillet i overensstemmelse med den aktuelle tekniske udvikling og anerkendte sikkerhedstekniske regler. Alligevel kan der opstå farer, hvis du ikke overholder sikkerhedsanvisningerne i denne vejledning. Denne vejledning skal gøre dig fortrolig med de vigtigste funktioner. Udførlige informationer om navigationen finder du på internettet under Læs hele denne vejledning omhyggeligt, inden du tager bilradioen i brug. Opbevar vejledningen, så den altid er tilgængelig for alle brugere. Hvis du på et tidspunkt sælger bilradioen, skal du sørge for at vedlægge denne vejledning. Vær desuden opmærksom på de vejledninger, der følger med apparater, som du anvender sammen med bilradioen. Anvendte symboler I denne vejledning anvendes følgende symboler: FARE! Advarsel mod skader PAS PÅ! Advarsel mod beskadigelse af dvd-/cd-drevet FARE! Advarer mod høj lydstyrke CE-mærket bekræfter, at alle relevante EU-bestemmelser er overholdt. Angiver en handling Angiver en optælling Trafiksikkerhed Overhold følgende anvisninger vedrørende trafiksikkerhed: Benyt apparatet på en sådan måde, at du altid kan styre bilen sikkert. Hvis du er i tvivl, skal du køre ind til siden og indstille apparatet, mens bilen holder stille. Hvis du er fører, må du ikke benytte de funktioner, der afleder din opmærksomhed fra trafikken (afhængigt af apparatets funktionsomfang må du f.eks. se video eller indtaste en destination). Følg kun kørselsanvisningerne under destinationsføringen, når dette ikke indebærer overtrædelse af trafikregler! Trafikskilte og trafikregler har altid højere prioritet end kørselsanvisningerne. Vælg altid en passende lydstyrke, så du kan høre akustiske advarselssignaler (f.eks. politisirener) og samtidig beskytter din hørelse. Når du har deaktiveret lyden, f.eks. ved skift mellem lydkilder, kan ændringer af lydstyrken ikke høres. Skru ikke op for lyden i mellemtiden. Generelle sikkerhedsanvisninger Overhold følgende anvisning for at beskytte dig selv mod skader: Modificer og åbn aldrig apparatet. Indvendigt i apparatet sidder en Class-1-laser, der er farlig for øjnene. Korrekt brug Bilradioen er konstrueret til montering og brug i en bil med 12-V-strømforsyning og skal indbygges i en DINport. Vær opmærksom på apparatets ydelsesgrænser. Overlad altid reparation og montering til en fagmand. Monteringsanvisninger Du må kun montere bilradioen, hvis du har erfaring med montering af bilradioer og er fortrolig med bilens elsystem. Bemærk i den forbindelse forbindelsesdiagrammet, der findes i slutningen af denne vejledning. Overensstemmelseserklæring Hermed erklærer Blaupunkt Europe GmbH, at apparatet Philadelphia 835 er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og de andre relevante bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/5/EF. Du kan finde overensstemmelseserklæringen på internettet under Rengøringsanvisninger Opløsnings-, rengørings- og skuremiddel som for eksempel cockpitspray og plastplejemidler kan indeholder stoffer, der angriber bilradioens overflade. Anvend kun en tør eller let fugtet klud, når du rengør bilradioen. Om bortskaffelse Bortskaf ikke gammelt udstyr med almindeligt husholdningsaffald! Ved bortskaffelse af det brugte apparat, fjernbetjeningen og brugte batterier skal du gøre brug af de retur- og indsamlingssystemer, der står til rådighed. 5

6 Medfølgende dele Ibrugtagning Medfølgende dele Følgende dele følger med ved levering: Philadelphia 835 Fjernbetjening (inkl. batteri) TMC tuner (ikke ved ) Micro SD-kort med navigationsdata i Micro-SD-kortporten (kun ved apparater med navigation) GPS-antenne Ekstern Bluetooth-mikrofon Kort vejledning Sæt med smådele Installationsmateriale Tilslutningskabel Ibrugtagning Tyverisikring Denne bilradio er beskyttet mod tyveri med et firecifret kodenummer (kodenummeret fra fabrikken er: 0000). Hvis kodeforespørgslen er aktiveret, skal kodenummeret indtastes, hver gang strømforsyningen har været afbrudt fra køretøjets batteri. I undermenuen General (Generelt) i indstillingsmenuen kan du aktivere/deaktivere kodeforespørgsel og ændre kodenummer. Indtast kodenummeret efter afbrydelse af spændingen Hvis der kræves kodenummer, vises et talfelt, hvor du skal indtaste kodenummeret. Indtast kodenummeret i talfeltet. Vigtigt! Transportsikringsskruer Sørg for at fjerne transportsikringsskruerne på oversiden af apparatet, før det tages i brug. Philadelphia 835 er udstyret med et integreret CANinterface og kan ved udvalgte køretøjer integreres i det køretøjsinterne datakommunikationssystem. Via denne integrations skifter displayet på Philadelphia 835 (forudsat at det nødvendige udstyr er formonteret i køretøjet) automatisk til parkeringstilstand ved parkering. Når klimaanlægget betjenes, vises indstillingerne på displayet på Philadelphia 835. Audio-/ videokilder kan betjenes bekvemt og sikkert via ratfjernbetjeningen. Tryk på skærmknappen [ ] for at bekræfte indtastningen. Apparatet tændes. Hvis du har indtastet et forkert kodenummer, vises kort meddelelsen Security code incorrect! (Forkert sikkerhedskode!). Derefter kan du indtaste koden igen. Tænd/sluk Tænd/sluk med dreje-/trykknappen Tryk på den venstre dreje-/trykknap 5 for at tænde. For at slukke skal du trykke på venstre dreje-/trykknap 5 i mere end 2 sekunder. Tænd-/sluk via bilens tænding Hvis bilradioen er forbundet med bilens tænding, og den ikke er slukket med venstre dreje-/trykknap 5, tændes og slukkes den med tændingen. 6

7 Ibrugtagning Radiotilstand Lydstyrke Indstilling af lydstyrken Lydstyrken kan indstilles i trin fra 0 (fra) til 50 (maksimum). Drej på venstre dreje-/trykknap 5 for at ændre lydstyrken. Afbryd lyden i bilradioen (Mute) Tryk kort på venstre dreje-/trykknap 5 for at afbryde lyden i apparatet eller aktivere den tidligere lydstyrke. Radiotilstand Start af radiotilstand Skal du trykke på tasten RADIO 1. - Eller - Tryk på tasten SRC 4, indtil kilden Radio er valgt. - Eller - Tryk i hovedmenuen på skærmknappen Radio. Radiomenuen vises. Hovedmenu I hovedmenuen kan du aktivere de forskellige kilder og tilstande ved at trykke på skærmknapperne på den berøringsfølsomme skærm. Tryk på tasten SRC 4 i ca. 2 sekunder. - Eller - Tryk i den aktuelle kilde på skærmknappen [ ]. Hovedmenuen vises. Så længe du ikke vælger en lydkilde, afspilles den lydkilde, der sidst var aktiv. Du kan også åbne en anden kilde direkte fra den aktuelle kilde. Tryk kort på tasten SRC 4 en eller flere gange for at skifte mellem kilderne. Den valgte kilde åbnes efter ca. 2 sekunder. De viste billeder i denne vejledning skal understøtte forklaringerne og kan afvige en smule fra dit apparat. Valg af hukommelsesniveau Der er forskellige hukommelsesniveauer og bølgeområder til rådighed. På hvert hukommelsesniveau kan du gemme op til 6 stationer. Tryk på skærmknappen [ ] en eller flere gange, til det ønskede hukommelsesniveau vises. - Eller - Tryk på tasten RADIO 1 flere gange, indtil det ønskede hukommelsesniveau vises. Indstilling af stationer Manuel indstilling af stationer Tryk kort på skærmknappen [ ] eller [ ] en eller flere gange for at ændre frekvensen trin for trin. Direkte indtastning af stationsfrekvens Hvis du kender den ønskede stations frekvens, kan du indtaste den direkte via den berøringsfølsomme skærm. Tryk i radiotilstand på skærmknappen [ ]. Der vises et talfelt til frekvensindtastning. Indtast den ønskede stations frekvens med talfeltet. Tryk på skærmknappen [ ]. Radiomenuen vises, og stationen på den indtastede frekvens afspilles. 7

8 Radiotilstand Start af stationssøgning Tryk på knappen [ ] eller [ ] i ca. 2 sekunder for at starte stationssøgningen. - Eller - Drej højre dreje-/trykknap 6 mod venstre eller højre for at starte stationssøgningen. Den næste station, som kan modtages, indstilles. For regionen Europa: I bølgeområdet FM indstilles kun trafikradiostationer, hvis du har prioriteret trafikradio. Manuel lagring af stationer Vælg det ønskede hukommelsesniveau. Indstil den ønskede station. Tryk på skærmknappen [ ]. Menuen til lagring vises. Der er 6 hukommelsespladser til rådighed, der vises som skærmknapper. Tryk på den skærmknap, hvor du vil lagre den aktuelle station. Stationen lagres, og radiomenuen vises igen. Automatisk lagring af stationer (Travelstore) Med Travelstore kan du søge automatisk efter de 6 stationer i regionen, der sender med de kraftigste signaler, og gemme dem på hukommelsesniveau FM1, FM2 eller FM3. Vælg et FM-hukommelsesniveau. Tryk i radiomenuen på skærmknappen [ ]. Tryk i optionsmenuen (valgmuligheder) på skærmknappen Travelstore. Tuneren starter den automatiske stationssøgning. Når lagringen er afsluttet, afspilles stationen på hukommelsesplads 1 på det forinden valgte hukommelsesniveau. For regionen Europa: Hvis du har prioriteret trafikradio, lagres kun trafikradiostationer. Scan stationer Med scanningsfunktionen kan du afspille alle de stationer, du kan modtage i bølgeområdet, i nogle sekunder. Tryk i radiotilstand på skærmknappen [ ]. Scanningen søger efter stationer i det valgte bølgeområde. Alle stationer, der kan modtages, afspilles derefter i nogle sekunder. Hvis du trykker på skærmknappen [ ] igen, vælges den station, du netop har afspillet, hvorefter afspilningen starter. Aktivering/deaktivering af RDS I regionen Europa udsender mange FM-stationer ud over deres program også et RDS-signal (Radio Data System), der muliggør ekstra funktioner som f.eks. visning af stationsnavnet på displayet. Tryk i radiomenuen på skærmknappen [ ]. Optionsmenuen (valgmuligheder) vises, og bag RDS vises den aktuelle indstilling. Tryk i optionsmenuen på skærmknappen RDS for at ændre indstillingen. Tryk på skærmknappen [ ]. Radiomenuen vises igen. Aktivering/deaktivering af RDS-tidsvisning Klokkeslættet kan synkroniseres med de klokkeslætsdata, der sendes via RDS. Tryk i radiomenuen på skærmknappen [ ]. Tryk i optionsmenuen på skærmknappen RDS Clock Time for at ændre indstillingen. Tryk på skærmknappen [ ]. Radiomenuen vises igen. Optimering af radiomodtagelse HICUT-funktionen giver en forbedret modtagelsen, når der er forstyrrelser i modtagelsen (kun i FM-radiotilstand). I tilfælde af forstyrrelser af modtagelsen sænkes støjniveauet. Tryk i radiomenuen på skærmknappen [ ]. Tryk i optionsmenuen på skærmknappen HICUT for at ændre indstillingen. Tryk på skærmknappen [ ]. Radiomenuen vises igen. 8

9 Radiotilstand Navigation Aktivering/deaktivering af REG-funktionen (regionalprogrammer) Nogle RDS-stationer inddeler på bestemte tidspunkter deres program i regionalprogrammer med forskelligt indhold. Når REG-funktionen er aktiveret, skifter bilradioen kun til alternative frekvenser fra den indstillede station, hvor det samme regionalprogram sendes. Tryk på skærmknappen REG i radiomenuen for at aktivere eller deaktivere REG-funktionen. Skærmknappen REG lyser, hvis REG-funktionen er aktiveret. Aktivering/deaktivering af AF-funktion (alternativ frekvens) Når AF-funktionen er aktiveret, skifter bilradioen automatisk til den bedste modtagefrekvens for den indstillede station. Tryk på skærmknappen AF i radiomenuen for at aktivere eller deaktivere AF-funktionen. Skærmknappen AF lyser, hvis AF-funktionen er aktiveret. Indstilling af søgningsfølsomhed Søgningsfølsomheden afgør, om den automatiske stationssøgning kun finder stationer, der sender med kraftige signaler, eller også stationer, som sender med svagere signaler. Tryk på skærmknappen Loc i radiomenuen for at indstille stationssøgningens følsomhed. Hvis skærmknappen Loc lyser, finder søgningen kun stationer med kraftigt signal. Trafikradio I regionen Europa kan en FM-sender kendetegne trafikmeldinger ved hjælp af et RDS-signal. Hvis prioritering af trafikmeldinger er aktiveret, stilles en trafikmelding automatisk igennem, også når bilradioen ikke er i radiotilstand. Lydstyrken forøges, mens trafikmeldingen er aktiv. Du kan indstille minimumslydstyrken for trafikmeldinger. Aktivering/deaktivering af prioritet for trafikmeldinger Tryk i radiomenuen på skærmknappen TA for at aktivere eller deaktivere prioritet for trafikmeldinger. Skærmknappen TA lyser, når prioritet for trafikmeldinger er aktiveret. Indstilling af minimumlydstyrke for trafikmeldinger Tryk i radiomenuen på skærmknappen [ ]. Tryk i optionsmenuen (valgmuligheder) på skærmknappen TA VOL. Indstil den ønskede lydstyrke med skærmknappen [ ] eller [ ]. Tryk på skærmknappen [ ]. Radiomenuen vises igen, og den indstillede lydstyrke er lagret. Navigation Indlæsning af navigationsdata Navigationssoftwaren og kortdataene befinder sig på et Micro SD-kort. Ved apparater med navigation udleveres apparatet med Micro SD-kortet i Micro SD-kortporten. For at kunne benytte navigationen skal Micro SD-kortet sidde i kortporten. Åbn afdækningen MAP på kortporten 8. Skub Micro SD-kortet ind i porten med den trykte side opad, til det går i indgreb. Luk afdækningen til porten igen. Download af kortdata For at kunne garantere dig de nyeste kortdata ved køb af Philadelphia 835 kan du 30 dage efter den første GPSlokalisering via internetsiden en gang gratis downloade de nyeste kortdata til SD Microkortet, der medfølger som standard. På senere tidspunkter kan du altid få det nyeste kortmateriale mod betaling. Vigtigt at bemærke: Ved tab eller beskadigelse af Micro SD-kortet ophører den dermed forbundne navigationskortlicens. I så fald skal licensen erhverves på ny sammen med et nyt Micro SD-kort. Start af navigation Skal du trykke på tasten NAVI 3. - Eller - Tryk på tasten SRC 4, indtil kilden Navigation er valgt. - Eller - Tryk i hovedmenuen på Navigation. Navigationsmenuen vises. Når du starter navigationen for første gang, vises opsætningsassistenten. 9

10 Navigation Første ibrugtagning Når du starter navigationen for første gang, startes opsætningsassistenten, som udfører grundindstillingerne for navigationen. Indstil sproget for navigationen. Dette kan være et andet sprog end for de andre funktioner i Philadelphia 835. Bekræft valget med [ ]. Slutbrugerlicensaftalen vises. Læs slutbrugerlicensaftalen. Hvis du er indforstået med bestemmelserne, tryk på [ ]. Konfigurationsassistenten startes. Tryk på [ ] for at fortsætte. Vælg en stemme til navigationens stemmevejledning. Du kan vælge mellem forskellige stemmer til sprogene. Bekræft valget med [ ]. Fastlæg klokkeslætsformatet og enhederne for navigationen. Tryk derefter på [ ]. På den næste skærm kan du foretage dine foretrukne ruteindstillinger. Du kan evt. ændre indtastningerne ved at trykke på de viste menupunkter. Tryk på [ ], når du har tilpasset indstillingerne. Berør [ ], når du vil afslutte konfigurationen. Navigationsmenuen vises. Adresse Åbn navigationsmenuen. Tryk på Find. Menuen til destinationsindtastningen vises. Tryk på Find Address (Find adresse). Menuen til adresseindtastningen vises. Indtast efter hinanden land, by og vej samt vejkryds eller husnummer. Tryk hertil på de pågældende indtastninger i menuen til adresseindtastningen. En menu til tekstindtastning vises. Indtastning af destination Du har forskellige muligheder for at indtaste destinationer: Via adressen eller som særlig destination fra databasen med særlige destinationer. Særlige destinationer er f.eks. seværdigheder, museer, stadioner og tankstationer. Indtast den ønskede destination med tastaturet. Med hvert bogstav, som du indtaster, kompletteres indtastningen i indtastningslinjen automatisk. Når navnet på den ønskede destination vises i adresselinjen, skal du trykke på skærmknappen [ ]. 10

11 Navigation Den valgte destination vises på kortet. Menuen med særlige destinationer vises. Tryk på Next (Næste) for at starte destinationsføringen. Beregningen af ruten begynder. Afhængigt af afstanden mellem start og destination kan ruteberegningen tage et stykke tid. Efter afslutning af ruteberegningen vises rutens parametre som f.eks. afstand og tid. Desuden vises hele ruteforløbet på kortet. De kan vælge en særlig destination eller starte en egen søgning fra en af de fire foruddefinerede kategorier Petrol Station (Tankstation), Parking (Parkering), Restaurant og Accommodation (Overnatning). Tryk f.eks. på Petrol Station (Tankstation) for at finde en tankstation hurtigt. Der vises en liste med tankstationer i nærheden af køretøjet. Tankstationerne er sorteret efter deres afstand til køretøjet. Tryk på Go! (Start!) for at starte destinationsføringen. Særlige destinationer - Points of Interest Åbn navigationsmenuen. Tryk på Find. Menuen til destinationsindtastningen vises. Vælg en tankstation fra listen ved at trykke på listeindtastningen. Tankstationen vises på kortet. Tryk på Find Places (Find steder). Tryk på Next (Næste). Ruteforløbet og rutedataene vises. Tryk på Go! (Start!) for at starte destinationsføringen. 11

12 Navigation Indstilling af ruteoptioner I ruteoptionerne indstilles køretøjstype, rutens karakter (hurtig, kort, dynamisk) og andre parametre, som apparatet skal bruge til at beregne ruten ud fra dine krav. Du indstiller ruteoptionerne ved den første opsætning af navigationen, men de kan ændres for hver destinationsføring. Du kan evt. ændre indstillingerne. Tryk på Back (Tilbage) en eller flere gange, til navigationsmenuen vises igen. Ændring af ruteoptioner under destinationsføringen Tryk under en destinationsføring på skærmknappen More (Flere). Tilpasning af ruteoptioner før destinationsføringen Åbn navigationsmenuen. Tryk på More (Flere...). Tryk på Settings (Indstillinger). Indstillingsmenuen til navigationen vises. Tryk på skærmknappen [ ] for at få vist den anden side. Tryk på Route Settings (Ruteindstillinger). Ruteindstillingerne vises. Tryk på Route Settings (Ruteindstillinger). Ruteindstillingerne vises. Du kan evt. ændre indstillingerne. Tryk på Back (Tilbage). Destinationsføringen vises. Kortindstillinger Med kortindstillinger kan du indstille visningen (2D eller 3D), kortets synsvinkel, farver og visning af bygninger og orienteringspunkter på kortet. Derudover kan du for kategorier af særlige destinationer indstille, om de skal vises på kortet, f.eks. autohuse, caféer og restauranter. Åbn navigationsmenuen. Tryk på More (Flere...). Tryk på Settings (Indstillinger). Indstillingsmenuen til navigationen vises. Tryk på skærmknappen [ ] for at få vist den anden side. Tryk på Map Settings (Kortindstillinger). 12

13 Navigation Medieafspilning DVD/CD/USB/SDHC/iPod Kortindstillingerne vises. Du kan evt. ændre indstillingerne. Tryk på Back (Tilbage) en eller flere gange, til navigationsmenuen vises igen. Du kan også ændre kortindstillingerne under destinationsføringen: Tryk under en destinationsføring på skærmknappen More (Flere). Tryk på Map Settings (Kortindstillinger). Kortindstillingerne vises. Du kan evt. ændre indstillingerne. Tryk på Back (Tilbage). Destinationsføringen vises. Medieafspilning DVD/CD/USB/ SDHC/iPod Grundlæggende oplysninger Du kan med Philadelphia 835 afspille musik-dvd'er/cd'er (CDDA) og dvd-/cd-r/rw'er med musik-, mp3- eller WMAfiler samt mp3- eller WMA-filer på USB-medier og SDHCkort. Desuden kan du få vist film og billeder fra dvd'er/vcd'er/ cd'er, USB-medier og SDHC-kort på displayet eller på en tilsluttet skærm (Rear Seat Entertainment - RSE). Afspilning af film og billeder på den indbyggede skærm er af sikkerhedsgrunde kun tilladt, når bilen står stille, og håndbremsen er trukket. Kablet "BRAKE" skal tilsluttes til bilens håndbremsetilslutning (se forbindelsesdiagram i slutningen af denne vejledning). Afspilning af film på en ekstern skærm kan også ske under kørslen. For at opnå en fejlfri funktion må du kun benytte cd'er med compact disc-logo og dvd'er med dvdlogo. Blaupunkt kan ikke garantere fejlfri funktion af kopibeskyttede dvd'er/cd'er eller alle de rå dvd'er/ cd'er, USB-medier og SD-kort, der findes på markedet. Vær opmærksom på følgende angivelser, når du forbereder et mp3-/wma-medie: Navngivning af titler og mapper: Maks. 32 tegn uden filtypenavn ".mp3" eller ".wma" (ved flere tegn reduceres det antal titler og mapper, bilradioen kan registrere) Ingen omlyde eller specialtegn Dvd-/cd-formater: Dvd-/cd-r/rw, Ø: 12 cm Dvd-/cd-dataformater: ISO 9669 Level 1 og 2, Joliet Cd-brænderhastighed: Maks. 16 gange (anbefales) USB-format/filsystem: Mass Storage Device (masselager)/fat32 SD-kort filsystem: FAT32 Filtypenavne for lydfiler:.mp3 for mp3-filer.wma for WMA-filer WMA-filer kun uden Digital Rights Management (DRM) og oprettet med Windows Media Player fra version 8 Mp3-ID3-tags: Version 1 og 2 Bithastighed til generering af lydfiler: Mp3: kbps WMA: kbps Maksimalt antal filer og mapper: USB-medie: Indtil 1500 poster pr. mappe SD-kort: Indtil 1500 filer pr. mappe. Dvd-/cd-funktion Isætning af dvd/cd Fare for ødelæggelse af dvd/cd-drevet! Dvd'er/cd'er med kontur og dvd'er/cd'er med en diameter på 8 cm (mini-dvd'er/cd'er) må ikke anvendes. Vi påtager os intet ansvar for beskadigelser af drevet på grund af uegnede dvd'er/cd'er. Skub dvd'en/cd'en ind i dvd-/cd-porten?, med den trykte side opad, indtil du mærker modstand. Dvd'en/cd'en trækkes automatisk ind, og dens data undersøges. Derefter begynder afspilningen i dvd/ cd- eller mp3-tilstand. Når dvd'en/cd'en automatisk trækkes ind, må dette ikke hindres eller fremskyndes. Udskubning af dvd/cd Tryk på tasten > for at skubbe en dvd/cd ud. Når dvd'en/cd'en skubbes ud, må dette ikke hindres eller fremskyndes. 13

14 Medieafspilning DVD/CD/USB/SDHC/iPod USB-medier Apparatet har to USB-tilslutninger: USB1 er integreret under afdækningsklappen på forsiden af apparatet. USB2 er udført som USB-tilslutning på et kabel på bagsiden af apparatet. Ved montering af apparatet kan du slutte kablet til en integreret USB-tilslutning i køretøjet. Tilslutning af USB datamedie Træk afdækningsklappen 9 på venstre side fremad, indtil den løsnes, og klap den derefter mod højre. Sæt USB-datamediet i USB-bøsningen <. Apparatet skifter automatisk til USB-tilstand. Dataene indlæses, og afspilningen starter med den første mediefil, som registreres af apparatet. Fjernelse af USB datamedie Sluk bilradioen. Træk USB-mediet ud. SDHC-kort Apparatet har en SDHC-kortport under afdækningsklappen på forsiden. Isætning af SDHC-kort Træk afdækningsklappen 9 på venstre side fremad, indtil den løsnes, og klap den derefter mod højre. Skub SDHC-kortet ind i kortporten ; med den trykte side mod venstre (affladet hjørne opad) og kontakterne fremad, til det går i indgreb. Apparatet skifter automatisk til SDHC-funktion. Dataene indlæses, og afspilningen starter med den første mediefil, som registreres af apparatet. Udskubning af SDHC-kort Åbn i givet fald afdækningsklappen 9. Tryk på SDHC-kortet, så det frigøres. Træk SDHC-kortet ud af kortporten ;. ipod/iphone via USB Du kan tilslutte mange ipod - og iphone -modeller til bilradioen via USB-portene og styre audioafspilningen fra bilradioen. En liste over kompatible ipod - og iphone -modeller findes i slutningen af vejledningen. Blaupunkt kan ikke garantere, at andre ipod - og iphone -modeller fungerer fejlfrit. Brug et egnet adapterkabel til at forbinde din ipod eller din iphone med bilradioens USB-tilslutning. Sæt USB-stikket på adapterkablet i USB-bøsningen < under afdækningsklappen 9. Apparatet skifter automatisk til USB-tilstand. Dataene indlæses, og afspilningen starter med den første mediefil på ipod /iphone, som registreres af apparatet. Afspilning af dvd-film Philadelphia 835 kan afspille video-dvd'er og vcd'er. Efter isætning af dvd'en starter afspilningen automatisk. Dvdmenuen vises. Du kan navigere i dvd-menuen ved at berøre de pågældende skærmknapper i dvd-menuen på den berøringsfølsomme skærm. Når du har startet filmen via dvd'ens menu, vises filmen. Afspilningsmenuen for dvd'er skjules. Berør en gang kort den berøringsfølsomme skærm for at få vist afspilningsmenuen. Afspilningsmenuen vises. [ ] Få vist anden side i menuen. [ ] Afslut afspilning, åbn dvd-menu. [ ] Vælg foregående kapitel. [ ] Afbryd afspilning og fortsæt igen. [ ] Vælg næste kapitel. [ ] Hurtig søgning tilbage. [ ] Hurtig søgning fremad. Du kan også vælge et kapitel ved at dreje højre dreje-/trykknap 6 og afbryde eller fortsætte afspilningen med et tryk. Berør [ ] for at få vist den anden side i afspilningsmenuen. 14

15 Medieafspilning DVD/CD/USB/SDHC/iPod Den anden side i afspilningsmenuen vises. [ ] Få vist første side. [ ] Vælg afspilningssprog (kun hvis det understøttes af dvd'en). [ ] Vis undertekster (kun hvis det understøttes af dvd'en). [ ] Aktivér/deaktiver gentagelsesfunktion for kapitel eller område A-B. [ ] Fastlæg område for gentagelsesfunktion. [ ] Skift kameravinkel (Angle) (kun hvis det understøttes af dvd'en). [ ] Hent tastatur til direkte valg af titler, kapitler/afspilningstid. Audioafspilning af dvd/cd, USB, SDHC eller ipod/iphone Principperne for audioafspilningen (mp3/wma) af datamedier eller ipod /iphone er identiske for alle kilder. Vælg den ønskede kilde i hovedmenuen eller med tasten SRC 4. Når afspilningen starter med billed- eller lydfiler, skal du trykke på skærmknappen [ ] for at skifte til audioafspilningen. De mapper på datamediet, der indeholder lydfiler, vises. [ ] Skift til næste højere mappeniveau. [ ] Forskyd valgmarkering. [ ] Forskyd valgmarkering. [ ] Åbn valgt mappe eller start titel. - Eller - Tryk to gange kort (dobbeltklik) på mappens/titlens navn. Mappens åbnes/titlen startes. [ ] Fortsæt afspilning kun ipod /iphone. [ ] Få vist tastaturet for at indtaste den ønskede titels nummer direkte. [ ] Få vist equalizer. Du kan også dreje på højre dreje-/trykknap 6 for at forskyde valgmarkeringen og trykke kort for at åbne den valgte mappe eller starte den valgte titel. Hvis du vil skifte til næstøverste mappeniveau, skal du trykke på højre dreje-/trykknap 6 i ca. 2 sekunder. Når du har startet en titel, vises afspilningsmenuen. [ ] Vis mappevisning. [ ] Kort tryk: Titelvalg. Langt tryk: Hurtig søgning. [ ] Afbryd afspilning (pause). [ ] Kort tryk: Titelvalg. Langt tryk: Hurtig søgning. Du kan også vælge en titel ved at dreje højre dreje-/ trykknap 6 og afbryde eller fortsætte afspilningen med et tryk. 15

16 Medieafspilning DVD/CD/USB/SDHC/iPod Lydafpilning af dvd/cd, USB eller SDHC [ ] Start og afslut gentaget afspilning med REPEAT. Tilstanden REPEAT skifter med hvert tryk på skærmknappen [ ]. Visning Tilstanden REPEAT Gentag aktuel titel Videoafspilning af dvd/cd, USB eller SDHC 쏅 Vælg den ønskede kilde i hovedmenuen eller med tasten SRC 4. Når afspilningen starter med lyd- eller billedfiler, 쏅 skal du trykke på skærmknappen [ ] for at skifte til videoafspilningen. De mapper på datamediet, der indeholder film, vises. Gentag aktuel mappe Gentag alle titler på mediet [ ] Start og afslut vilkårlig afspilning MIX. Når MIX-funktionen er aktiveret, vises ] fremhævet. skærmknappen [ MIX-tilstanden afhænger af den valgte gentagelsesfunktion REPEAT. Visning af MIX-tilstand REPEATtilstand Ingen vilkårlig afspilning Miks titler for den aktuelle mappe Miks titler for medie Mapper og titler vælges og startes som beskrevet under audioafspilning. Når du har valgt en film, startes afspilningen. Under filmafspilningen er afspilningsmenuen skjult. 쏅 Berør en gang kort den berøringsfølsomme skærm for at få vist afspilningsmenuen. Afspilningsmenuen vises. Lydafspilning fra ipod /iphone : ] Start og afslut gentaget afspilning med [ REPEAT. Tilstanden REPEAT skifter med hvert tryk på ]. skærmknappen [ Visning Tilstanden REPEAT Gentag aktuel titel Gentag aktuelt valg [ ] Start og afslut vilkårlig afspilning MIX. Tilstanden MIX skifter med hvert tryk på ]. skærmknappen [ Visning MIX-tilstand Miks titler på den valg Miks titler for det aktuelle album Vilkårlig afspilning af titler afhænger af den anvendte ipod -/iphone -model. 16 [ [ [ [ [ [ [ ] ] ] ] ] ] ] Få vist anden side i menuen. Afslut afspilning, skift til mappevisning. Vælg foregående film. Afbryd afspilning og fortsæt igen. Vælg næste film. Hurtig søgning tilbage. Hurtig søgning fremad. Du kan også vælge en film ved at dreje højre dreje-/ trykknap 6 og afbryde eller fortsætte afspilningen med et tryk.

17 Medieafspilning DVD/CD/USB/SDHC/iPod Bluetooth-funktion Anden side i afspilningsmenuen. [ ] Få vist første side. [ ] Afslut afspilning, skift til mappevisning. [ ] Vælg afspilningssprog (kun hvis funktionen understøttes af filmen). [ ] Vis undertekster (kun hvis funktionen understøttes af filmen). [ ] Aktivér/deaktiver gentagelsesfunktion for film eller mappe. [ ] Aktivér/deaktiver vilkårlig afspilning. [ ] Hent tastatur til direkte valg af film/afspilningstid. Via dette apparat kan du afspille videofiler, der er gemt på en ipod /iphone. Hertil skal den pågældende ipod /iphone tilsluttes til apparatet med et specialkabel (USB - A/V), der fås hos tilbehørsforhandlere. Billedafspilning fra dvd/cd, USB eller SDHC Vælg den ønskede kilde i hovedmenuen eller med tasten SRC 4. Når afspilningen starter med lyd- eller filmfiler, skal du trykke på skærmknappen [ ] for at skifte til billedafspilningen. De mapper på datamediet, der indeholder billeder, vises. Mapper og billeder vælges og startes som beskrevet under audioafspilning. Bluetooth-funktion Via Bluetooth -funktionen kan du forbinde mobiltelefoner og medieafspillere med Philadelphia 835. Når du forbinder en mobiltelefon med Philadelphia 835, kan du føre telefonsamtaler med den indbyggede håndfri-funktion. Du kan få adgang til listerne over valgte numre og til den forbundne mobiltelefons telefonbog. Hvis det tilsluttede Bluetooth -apparat understøtter funktionerne A2DP og AVRCP, kan du afspille musik via Philadelphia 835 og styre afspilningen. Hvis du modtager et opkald, standser musikafspilningen, og når samtalen er afsluttet, genoptages den. Hvis en mobiltelefon er forbundet via Bluetooth, og der under afspilningen af en anden kilde kommer et indgående opkald, afbrydes afspilningen af kilden, og opkaldsmenuen vises. Start af Bluetooth-funktion Skal du trykke på tasten PHONE 2. - Eller - Tryk på tasten SRC 4, indtil kilden Bluetooth er valgt. - Eller - Tryk i hovedmenuen på Bluetooth. Bluetooth -menuen vises. Den indeholder en liste over de kendte Bluetooth -apparater. Andre lydkilder slås fra. [ ] Skift til næste højere niveau. [ ] Forskyd valgmarkering. [ ] Forskyd valgmarkering. [ ] Afslut forbindelse til markeret apparat. [ ] Slet markeret apparat fra listen. [ ] Få vist optionsmenuen (valgmuligheder). Berør to gange kort (dobbeltklik) navnet på Bluetooth -apparatet, som du vil etablere en forbindelse til. Hvis apparatet er inden for rækkevidde, oprettes forbindelsen, og menuen for apparatet vises. 17

18 Bluetooth-funktion Du kan også dreje på højre dreje-/trykknap 6 for at forskyde valgmarkeringen og trykke kort for at oprette forbindelse til det valgte apparat. Hvis du vil skifte til næstøverste niveau, skal du trykke på højre dreje-/trykknap 6 i ca. 2 sekunder. Forbindelse mellem Bluetooth-apparater Hvis du for første gang vil forbinde et apparat med Philadelphia 835, benyttes følgende fremgangsmåde: Sørg for, at Bluetooth er aktiveret på Philadelphia 835 og på dit Bluetooth -apparat. Indtast en Pairing-kode i Bluetooth -funktionens optionsmenu (se Bluetooth -indstillinger). Søg efter nye apparater/forbindelser på dit Bluetooth apparat. Philadelphia 835 vises som "Philadelphia" i listen over Bluetooth -apparater. Opret forbindelsen. Du skal evt. indtaste den Pairingkode, der er før blev fastlagt på Philadelphia 835. Forbindelsen oprettes, og menuen for det forbundne apparat vises. Hvis der er sluttet en telefon til Philadelphia 835, vises Bluetooth -symbolet i alle lyd-/videokilder i øverste højre hjørne af displayet. Telefon-tilstand - Bluetooth Hvis du via Bluetooth har forbundet en telefon med Philadelphia 835, vises følgende menu. Vælg en kontakt/et nummer via opkaldslisterne eller telefonbogen, og berør indtastningen to gange (dobbeltklik). Forbindelsen etableres. Du kan også dreje på højre dreje-/trykknap 6 for at forskyde valgmarkeringen og trykke kort for at bekræfte indtastningen. Hvis du vil skifte til næstøverste niveau, skal du trykke på højre dreje-/trykknap 6 i ca. 2 sekunder. Når der kommer et indgående opkald, vises opkaldsmenuen. [ ] Acceptér opkald. [ ] Afvis opkald. Hvis du modtager et nyt opkald under en samtale, har du følgende muligheder: Tryk på skærmknappen [ ] for at holde den aktive samtale og modtage det indgående opkald. Tryk på skærmknappen [ ] for at skifte mellem de to samtaler. Denne funktion skal være aktiveret på telefonen. Lydafspilning - Bluetooth Hvis du har forbundet en lydstreamingenhed med Philadelphia 835 via Bluetooth, kan du afspille musik via Philadelphia 835 og styre afspilningen. Tryk på skærmknappen [ for at skifte lydafspilning. ] i Bluetooth -menuen [ ] Skift til næste højere niveau. [ ] Forskyd valgmarkering. [ ] Forskyd valgmarkering. [ ] Afslut forbindelse med aktuelt apparat. [ ] Få vist tastaturet for at indtaste et telefonnummer direkte [ ] Få vist optionsmenuen (valgmuligheder). 18

19 Bluetooth-funktion Rear Seat Entertainment [ ] Kort tryk: Titelvalg. Langt tryk: Hurtig søgning. [ ] Afbryd afspilning og fortsæt igen. [ ] Kort tryk: Titelvalg. Langt tryk: Hurtig søgning. [ ] Afslut forbindelse med aktuelt apparat. [ ] Få vist optionsmenuen (valgmuligheder). Du kan også vælge en titel ved at dreje højre dreje-/ trykknap 6 og afbryde eller fortsætte afspilningen med et tryk. Bluetooth-indstillinger I optionsmenuen (valgmuligheder) for Bluetooth kan du foretage grundindstillinger for Bluetooth -funktionen. Tryk i Bluetooth -menuen på knappen [ ]. Optionsmenuen vises. Rear Seat Entertainment (RSE) Philadelphia 835 har udgange for tilslutning af to eksterne skærme og audioudgange til den bageste del af bilen. På de eksterne skærme kan der vises et andet program end på apparatet, så det f.eks. er muligt at se billeder og film på en ekstern skærm under kørslen. Audioafspilningen for RSE sker via bøsningerne Rear Out R og Rear Out L. Disse bøsninger skal forbindes med egnede jackstik, så passagererne på bagsædet kan høre deres audioprogram via høretelefon. Start RSE via eksterne skærme: Vælg den ønskede kilde via hovedmenuen, og start filmafspilningen, f.eks. fra en dvd. Filmen vises på skærmen på Philadelphia 835. Åbn hovedmenuen. Tryk på skærmknappen [ ]. RSE-hovedmenuen vises. Bluetooth Her kan du aktivere og deaktivere Bluetooth. Auto connect Når "Auto connect" er aktiveret, forbindes apparatet automatisk med kendte Bluetooth -apparater, så snart disse er inden for rækkevidde. Auto answer Når "Auto answer" er aktiveret, accepteres indgående telefonopkald automatisk. Pairing code Mange Bluetooth -apparater forespørger om Pairing code, før forbindelsen optages. Her kan du selv fastlægge den. Phone book sync For at få adgang til telefonbogen i en forbundet telefon skal du først synkronisere via dette menupunkt. Auto sync Hvis "Auto sync" er aktiveret, synkroniseres telefonbogen automatisk, så snart telefonen forbindes med apparatet. Vælg den samme kilde i RSE-hovedmenuen som tidligere i hovedmenuen. Filmen vises desuden på eksterne skærme. Tryk på skærmknappen [ ] for at skifte til hovedmenuen igen. Hvis du vælger en anden kilde til den indbyggede skærm, vises filmafspilningen på de eksterne skærme igen. Hvis du vil deaktivere RSE, skal du skifte til RSE-hovedmenuen og trykke på skærmknappen Rear off. 19

20 Eksterne lyd-/videokilder Lydindstillinger Eksterne lyd-/videokilder Apparatet har to eksterne AV-indgange til lyd- og videoafspilning: AV-IN 1 er integreret under afdækningsklappen på forsiden af apparatet. AV-IN 2 er udført som cinchbøsning på et kabel på bagsiden af apparatet. Ved indbygning af apparatet kan du selv vælge tilslutningens installationssted. FARE! Øget risiko for personskade på grund af stik. I tilfælde af ulykker kan det fremstående stik i front-av-in-bøsningen forvolde personskader. Brugen af lige stik eller adapter medfører øget risiko for skader. Indstil fader og balance med [ ] / [ ] og [ ] / [ ]. Tryk derefter på [ Equalizer ]. Indstillingen gemmes, menuen for den aktuelle kilde eller hovedmenuen vises igen. Equalizer Du kan indstille equalizeren for alle kilder. Tryk i den aktuelle kilde eller i hovedmenuen på skærmknappen [ ]. Equalizer-menuen vises. Start AV-IN-tilstand AV-IN 1 eller AV-IN 2 via hovedmenuen eller med tasten SRC 4. På displayet vises den valgte AV-kildes lyd- eller videoafspilning. Lydindstillinger Lydstyrkefordeling (fader/balance) Du kan indstille lydstyrkefordelingen i bilen for alle kilder. Tryk i den aktuelle kilde eller i hovedmenuen på skærmknappen [ ]. Equalizer-menuen vises. Tryk på skærmknappen [ ]. Menuen for fader og balance vises. Vælg en forudindstillet equalizer med [ ] eller [ ]. - Eller - Indstil med [ ] og [ ] niveauet for Bass (Bas), Mid (Mellemtoner) og Treble (Diskant) samt frekvensen for filtrene LPF, MPF og HPF efter ønske. Tryk derefter på [ Equalizer ]. Indstillingen gemmes, menuen for den aktuelle kilde eller hovedmenuen vises igen. Med skærmknappen [ ] kan du gendanne standardindstillingerne for den forindstillede equalizer. 20

Din brugermanual BLAUPUNKT NEW YORK 800 http://da.yourpdfguides.com/dref/3865158

Din brugermanual BLAUPUNKT NEW YORK 800 http://da.yourpdfguides.com/dref/3865158 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT NEW YORK 800 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Multimedia Navigation New York 800

Multimedia Navigation New York 800 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation New York 800 Betjeningsvejledning Betjeningselementer apparat 1 2 14 13 3 4 5 6 12 7 8 9 11 10 1 Tasten (Eject) Skub cd/dvd ud 2 Tasten MENU Åbn hovedmenu I hovedmenuen:

Læs mere

Multimedia Navigation Philadelphia 835

Multimedia Navigation Philadelphia 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation Philadelphia 835 Betjeningsvejledning Betjeningselementer apparat 18 17 16 15 14 13 12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 1 Tasten RADIO Start af radiotilstand I radiotilstand:

Læs mere

Multimedia Navigation New York 830 New York 835

Multimedia Navigation New York 830 New York 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation New York 830 New York 835 Betjeningsvejledning Betjeningselementer apparat 1 2 14 13 3 4 5 6 12 7 8 9 11 10 1 Tasten (Eject) Skub cd/dvd ud 2 Tasten MENU Kort tryk:

Læs mere

CAR MULTIMEDIA SERIES 530. Enjoy it. Betjeningsvejledning

CAR MULTIMEDIA SERIES 530. Enjoy it. Betjeningsvejledning CAR MULTIMEDIA SERIES 530 Enjoy it. Betjeningsvejledning Betjeningselementer apparat 13 1 12 2 3 4 11 5 6 7 8 10 9 1 Tasten DIS Kort tryk: Indstil displayets lysstyrke Langt tryk: Sluk displayet Ved isat

Læs mere

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning SmartDock for Xperia ion Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over SmartDock...3 Opladning med SmartDock...3 Kom godt i gang...5 LiveWare -administration...5 Opgradering af LiveWare

Læs mere

Brugervejledning. MHL to HDMI Adapter IM750

Brugervejledning. MHL to HDMI Adapter IM750 Brugervejledning MHL to HDMI Adapter IM750 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over MHL to HDMI Adapter...3 Kom godt i gang...4 Smart Connect...4 Opgradering af Smart Connect...4 Brug af MHL to

Læs mere

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Brugervejledning Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over TV Dock...3 Kom godt i gang...4 Smart Connect...4 Opgradering af Smart Connect...4 Brug af

Læs mere

Brugervejledning. Xperia P TV Dock DK21

Brugervejledning. Xperia P TV Dock DK21 Brugervejledning Xperia P TV Dock DK21 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Bagside oversigt over TV Dock...3 Kom godt i gang...4 Håndtering af LiveWare...4 Opgradering af Håndtering af LiveWare...4 Brug

Læs mere

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Brugervejledning Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Introduktion...3 Oversigt... 3 De grundlæggende funktioner... 4 Sådan bærer du headsettet... 4 Tilslutning af dit

Læs mere

CAR MULTIMEDIA SERIES 640. Enjoy it. Betjeningsvejledning

CAR MULTIMEDIA SERIES 640. Enjoy it. Betjeningsvejledning CAR MULTIMEDIA SERIES 640 Enjoy it. Betjeningsvejledning Betjeningselementer apparat 13 1 12 2 3 4 11 5 6 7 8 10 9 1 Tasten DIS Kort tryk: Indstil displayets lysstyrke Langt tryk: Sluk displayet Ved isat

Læs mere

Brugervejledning. Bluetooth -musikmodtager BM10

Brugervejledning. Bluetooth -musikmodtager BM10 Brugervejledning Bluetooth -musikmodtager BM10 Indholdsfortegnelse Oversigt over tilbehør...3 Grundlæggende...4 Parring og tilslutning...5 Afbrydelse og genoprettelse af forbindelse...6 Smart Connect...7

Læs mere

Brugervejledning. Stereo Bluetooth -headset SBH20

Brugervejledning. Stereo Bluetooth -headset SBH20 Brugervejledning Stereo Bluetooth -headset SBH20 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over tilbehør...3 Grundlæggende...4 Opkald...6 Sådan hører du musik...6 Multipunktteknologi...7 Fejlfinding...7

Læs mere

Brugervejledning. Trådløst display fra Miracast IM10

Brugervejledning. Trådløst display fra Miracast IM10 Brugervejledning Trådløst display fra Miracast IM10 Indholdsfortegnelse Brugervejledning til trådløst display fra Miracast...3 Konfiguration af trådløst display fra Miracast...4 Oversigt over hardware...4

Læs mere

Brugervejledning. Quick Charger UCH10

Brugervejledning. Quick Charger UCH10 Brugervejledning Quick Charger UCH10 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Enkel opladning...3 Anvendelse af Quick Charger...4 Opladning af enheden...4 Juridisk meddelelse...5 Declaration of Conformity for

Læs mere

Brugervejledning. Style Cover Window SCR24

Brugervejledning. Style Cover Window SCR24 Brugervejledning Style Cover Window SCR24 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Indledning...3 Oversigt...3 Opladning...3 One-touch-opsætning...4 De grundlæggende funktioner...5 Interaktion med vinduet...5

Læs mere

iwavit Quick Start Guide*

iwavit Quick Start Guide* * Denne manual findes også i andre sprog på www.iwavit.com / Manuals.html TM iwavit Quick Start Guide* Made for iphone 3GS, iphone 3G, iphone, ipod touch (1st and 2nd generation), og ipad Contents iwavit

Læs mere

Smart Imaging Stand IPT-DS10M

Smart Imaging Stand IPT-DS10M Brugervejledning Smart Imaging Stand IPT-DS10M Indholdsfortegnelse Brugervejledning til Smart Imaging-holder...3 Indledning...4 Oversigt over funktioner...4 Oversigt over hardware...4 Grundlæggende...5

Læs mere

Brugervejledning. Opladningsdæksel CP12

Brugervejledning. Opladningsdæksel CP12 Brugervejledning Opladningsdæksel CP12 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Enkel opladning...3 Specifikationer...3 Brug af opladningsdækslet...4 Opladning af din telefon...4 Juridiske oplysninger...6 2

Læs mere

Brugervejledning. Bluetooth Keyboard BKB50

Brugervejledning. Bluetooth Keyboard BKB50 Brugervejledning Bluetooth Keyboard BKB50 Indholdsfortegnelse Grundlæggende...3 Generelt overblik...3 Tastaturoversigt...3 Opladning af tastaturet...4 Sådan tænder og slukker du...5 Introduktion...6 Konfiguration

Læs mere

Brugervejledning. Stereo Bluetooth Headset SBH60

Brugervejledning. Stereo Bluetooth Headset SBH60 Brugervejledning Stereo Bluetooth Headset SBH60 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over funktioner...3 Oversigt over hardware...3 Grundlæggende...5 Opladning af batteriet...5 Sådan slår du headsettet

Læs mere

Magnetic Charging Dock

Magnetic Charging Dock Brugervejledning Magnetic Charging Dock Indholdsfortegnelse Indledning...3 Enkel opladning...3 Brug af den magnetiske opladningsdock...4 Brug af fikseringerne...4 Opladning af din telefon...4 Juridiske

Læs mere

Radio Navigation Chicago 600

Radio Navigation Chicago 600 www.blaupunkt.com Radio Navigation Chicago 600 Betjeningsvejledning Betjeningselementer 1 13 2 3 4 5 12 6 11 7 8 10 9 1 Tasten MENU Åbn hovedmenu I hovedmenuen: Åbn den aktive kildes menu 2 Tasten MAP

Læs mere

Multimedia Navigation New York 800

Multimedia Navigation New York 800 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation New York 800 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Instrucciones de manejo Instruções de serviço

Læs mere

Brugervejledning. Stereo Bluetooth -headset SBH80

Brugervejledning. Stereo Bluetooth -headset SBH80 Brugervejledning Stereo Bluetooth -headset SBH80 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over funktioner...3 Oversigt over hardware...3 Grundlæggende...5 Opladning af batteriet...5 Batteristatus...5

Læs mere

Tillykke med dit nye Navigationssystem

Tillykke med dit nye Navigationssystem Tillykke med dit nye Navigationssystem BEMÆRK : Der må IKKE afspilles film på skærmen under kørsel Musik som skal afspilles fra din mobiltelefon SKAL afspilles via blue-tooth Bilens originale USB kan bruges

Læs mere

BRUGSANVISNING RC-DEX. Fjernbetjening til Widex tinnitusapparater

BRUGSANVISNING RC-DEX. Fjernbetjening til Widex tinnitusapparater BRUGSANVISNING RC-DEX Fjernbetjening til Widex tinnitusapparater SYMBOLER I denne brugsanvisning anvendes følgende symboler: ADVARSEL Beskeder med denne overskrift angiver bivirkninger, potentiel sikkerhedsrisiko

Læs mere

Multimedia Navigation Wolfsburg

Multimedia Navigation Wolfsburg www.blaupunkt.com Multimedia Navigation Wolfsburg Betjeningsvejledning Betjeningselementer apparat 18 17 16 15 14 13 12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 1 Tasten RADIO Start af radiotilstand I radiotilstand: Vælg

Læs mere

Brugervejledning SOUNDGATE MIKROFON. Til brug med SoundGate 3

Brugervejledning SOUNDGATE MIKROFON. Til brug med SoundGate 3 Brugervejledning SOUNDGATE MIKROFON Til brug med SoundGate 3 Indholdsfortegnelse Generelle retningslinjer og retningslinjer for sikkerhed 6 Indledning 8 SoundGate Mikrofon oversigt 9 Sådan virker SoundGate

Læs mere

Brugervejledning FJERNBETJENING RC-N

Brugervejledning FJERNBETJENING RC-N Brugervejledning FJERNBETJENING RC-N 2 Tillykke med din nye RC-N fjernbetjening. Fjernbetjeningen giver dig mulighed for at justere lydstyrken og skifte program på dine høreapparater. Før RC-N fjernbetjeningen

Læs mere

Car Radio CD USB Bluetooth. Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB Bluetooth. Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314. www.blaupunkt. Car Radio CD USB Bluetooth www.blaupunkt.com Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer

Læs mere

SERIES 840 / 845. Multimedia Navigation. Enjoy it. Betjeningsvejledning

SERIES 840 / 845. Multimedia Navigation. Enjoy it. Betjeningsvejledning SERIES 840 / 845 Multimedia Navigation Enjoy it. Betjeningsvejledning Betjeningselementer apparat 1 2 14 13 3 4 5 6 12 7 8 9 11 10 1 Tasten (Eject) Skub dvd/cd ud 2 Tasten Kort tryk: Åbn hovedmenu I hovedmenuen:

Læs mere

SkillGuide. Brugervejledning. Dansk

SkillGuide. Brugervejledning. Dansk SkillGuide Brugervejledning Dansk SkillGuide SkillGuide er en feedback-enhed, der er designet til at give "real time" og opsummerende feedback på udførelse af HLR. www.laerdal.com Medfølgende dele SkillGuide

Læs mere

TV-ADAPTER 2 INSTALLATIONS VEJLEDNING BRUGERVEJLEDNING

TV-ADAPTER 2 INSTALLATIONS VEJLEDNING BRUGERVEJLEDNING TV-ADAPTER 2 INSTALLATIONS VEJLEDNING BRUGERVEJLEDNING 2 Indholdsfortegnelse Retningslinjer for sikkerhed 6 Indledning 8 Oversigt over TV-adapter 2 9 Installation 11 Sådan aktiveres TV-adapter 2 første

Læs mere

CAR RADIO NEW ORLEANS 220 1 011 303 224 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning

CAR RADIO NEW ORLEANS 220 1 011 303 224 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning CAR RADIO NEW ORLEANS 220 1 011 303 224 001 Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 14 11 12 13 12 11 10 9 1 MENU-tast Kort tryk: Åbn/luk brugermenu Langt tryk:

Læs mere

CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning

CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001 Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 -tast Oplåsning af aftageligt

Læs mere

CAR MULTIMEDIA SERIES 330. Enjoy it. Betjeningsvejledning

CAR MULTIMEDIA SERIES 330. Enjoy it. Betjeningsvejledning CAR MULTIMEDIA SERIES 330 Enjoy it. Betjeningsvejledning Betjeningselementer apparat 1 2 3 4 11 5 6 7 8 10 9 1 Tasten DIS Kort tryk: Indstil displayets lysstyrke Langt tryk: Sluk displayet 2 Tasten MENU

Læs mere

CAR RADIO NEW JERSEY 220 BT 1 011 303 334 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning

CAR RADIO NEW JERSEY 220 BT 1 011 303 334 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning CAR RADIO NEW JERSEY 220 BT 1 011 303 334 001 Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 12 13 14 13 12 11 10 1 MENU-tast Kort tryk: Åbn/luk brugermenu Langt

Læs mere

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt. Car Radio CD USB SD Bluetooth www.blaupunkt.com Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer

Læs mere

Synology Remote. Brugervejledning

Synology Remote. Brugervejledning Synology Remote Brugervejledning Remote08312010 Indholdsfortegnelse 3 Velkommen 4 Overblik over Synology Remote 5 Pakkens indhold 6 Kom i gang 8 Nyd din musik med Synology Remote 11 Specifikationer for

Læs mere

TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA - EN CLINT HØJTTALER.

TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA - EN CLINT HØJTTALER. DANSK TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA - EN CLINT HØJTTALER. Velkommen til en verden af Clint Asgard højttalere. Designet og udviklet med elegance og enkelhed som nøglefaktorer af den danske designer Phillip

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Brugervejledning. Stereo Bluetooth Headset SBH50

Brugervejledning. Stereo Bluetooth Headset SBH50 Brugervejledning Stereo Bluetooth Headset SBH50 Indholdsfortegnelse Brugervejledning til Stereo Bluetooth Headset...3 Indledning...4 Oversigt over funktioner...4 Oversigt over hardware...4 Oversigt over

Læs mere

RUBY Håndhold Video Forstørrelse Brugervejledning. December 2012 440530-001 Rev A

RUBY Håndhold Video Forstørrelse Brugervejledning. December 2012 440530-001 Rev A RUBY Håndhold Video Forstørrelse Brugervejledning December 2012 440530-001 Rev A Freedom Scientific, Inc., 11800 31 st Court North, St. Petersburg, Florida 33716-1805, USA, www.freedomscientific.com. Copyright

Læs mere

PHILADELPHIA 845. Multimedia Navigation. Enjoy it. Betjeningsvejledning

PHILADELPHIA 845. Multimedia Navigation. Enjoy it. Betjeningsvejledning PHILADELPHIA 845 Multimedia Navigation Enjoy it. Betjeningsvejledning Betjeningselementer apparat 18 17 16 15 14 13 12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 1 Tasten RADIO Start af radiotilstand I radiotilstand: Vælg

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

ATLANTIS 945. Multimedia Navigation. Enjoy it. Betjeningsvejledning

ATLANTIS 945. Multimedia Navigation. Enjoy it. Betjeningsvejledning ATLANTIS 945 Multimedia Navigation Enjoy it. Betjeningsvejledning Betjeningselementer apparat 3 4 5 6 7 8 2 1 14 11 12 9 10 13 1 Dreje-/trykknap Aktivering af apparatet Ved drift: Kort tryk: Afbryd lyden

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Brugsanvisning. RC-Dex fjernbetjening

Brugsanvisning. RC-Dex fjernbetjening Brugsanvisning RC-Dex fjernbetjening 2 Indhold Din nye Dex fjernbetjening... 4 Tilbehør....7 Batteriinformation...8 Udskiftning af batteri... 9 Anvendelse af fjernbetjeningen... 11 Senderækkevidde....

Læs mere

www.blaupunkt.com Car Radio CD USB Cupertino 220 1 011 202 220 / 1 011 202 221 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning

www.blaupunkt.com Car Radio CD USB Cupertino 220 1 011 202 220 / 1 011 202 221 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning www.blaupunkt.com Car Radio CD USB Cupertino 220 1 011 202 220 / 1 011 202 221 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 1 -tast Oplåsning

Læs mere

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACD 9850. Betjeningsvejledning

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACD 9850. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning ACD 9850 1 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør læse... 7 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Panther. Installationsvejledning. Sendere PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10)

Panther. Installationsvejledning. Sendere PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10) Panther Installationsvejledning Sendere PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10) IM-PN-TX104-A01-DA Sprog: Dansk (oversættelse fra engelsk) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld Strømforsyningen af denne enhed er 12V eneste (negativ jord), skal du ikke slutte den til 24V, ellers vil det beskadige denne enhed. Brug ikke systemet under kørslen. Vær venlig ikke at se programmer eller

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

BRUGSANVISNING FM+DEX

BRUGSANVISNING FM+DEX BRUGSANVISNING FM+DEX PAKKENS INDHOLD FM+DEX Oplader Jack-til-jack-kabel Halsslyngeantenne (to længder) Clips Klik-på-modul Brugsanvisning 2 INDHOLD SYMBOLER...................................... 4 DIN

Læs mere

Bruger vejledning Rev. 1.0.1 til Clint FREYA - Model: FREYA Vi tager forbehold for trykfejl. Produkt specifikationerne kan ændres uden varsel - Clint

Bruger vejledning Rev. 1.0.1 til Clint FREYA - Model: FREYA Vi tager forbehold for trykfejl. Produkt specifikationerne kan ændres uden varsel - Clint DANSK 1 Bruger vejledning Rev. 1.0.1 til Clint FREYA - Model: FREYA Vi tager forbehold for trykfejl. Produkt specifikationerne kan ændres uden varsel - Clint Digital 2014. TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA -

Læs mere

Brugervejledning. Smart Bluetooth -håndsæt SBH52

Brugervejledning. Smart Bluetooth -håndsæt SBH52 Brugervejledning Smart Bluetooth -håndsæt SBH52 Indholdsfortegnelse Brugervejledning til Smart Bluetooth -håndsæt...3 Indledning...4 Oversigt over funktioner...4 Oversigt over hardware...4 Oversigt over

Læs mere

USB ADAPTER WIRELESS 150N

USB ADAPTER WIRELESS 150N USB ADAPTER WIRELESS 150N 150 MBPS BRUGERHÅNDBOG NI-707518 DANSK -PAKKENS INDHOLD 4 -TEKNISKE SPECIFIKATIONER 4 -ANVENDELSESOMRÅDE 4 -INSTALLATION AF HARDWARE 5 -INSTALLATION AF SOFTWAREN 6 -SOFTWARE-HJÆLPEPROGRAM

Læs mere

Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer

Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer Efter mange års udvikling og samarbejde er vi endelig klar til at præsentere vores 3. generation modelspecifikke autoradioer. Der findes utallige producenter

Læs mere

n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s

n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s M A N U A L N I - 7 0 7 5 4 7 D A N S K n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s Først og fremmest tak, fordi

Læs mere

HEART RATE MONITOR KCAL. More PC 26.14

HEART RATE MONITOR KCAL. More PC 26.14 HEART RATE MONITOR DK Zone Indicator KCAL More Information www.sigma-qr.com PC 26.14 1 DANSK Indhold 1 Oversigt over display, knapfunktioner og navigation 3 2 Indstillinger 8 3 Træning med PC 26.14 15

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Bluetooth / USB Interface 7 607 545 550 VW / Audi

Bluetooth / USB Interface 7 607 545 550 VW / Audi Zubehör / Accessories Bluetooth / USB Interface 7 607 545 550 VW / Audi http://www.blaupunkt.com 12V Fakra Microphone PTT (Push to talk) - key GROUND BLAUPUNKT Pin9 (Fakra) Bluetooth 10 Pin 2 (ISO) GROUND

Læs mere

Navigation og Multimedia system. Composition color. Volkswagen Golf 7. Brugermanual

Navigation og Multimedia system. Composition color. Volkswagen Golf 7. Brugermanual Navigation og Multimedia system Composition color - Volkswagen Golf 7 Brugermanual Kære kunde. Tillykke med dit nye system. Vi vil gerne henlede opmærksomheden på en vigtig information. Pas på det nøglekort

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Brugermanual Transportabelt DVD system

Brugermanual Transportabelt DVD system Brugermanual Transportabelt DVD system DYON Gennemgang af knapper og funktioner HOVEDENHED 1. LCD (TFT) Display 2. Power ON indicator : Lyset vil tændes når enheden tændes. Lyset vil ændres fra grønt til

Læs mere

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual VOM-1021DV 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo Bruger manual Indholdsfortegnelse Identifikation af loftskærm... 3 Identifikation af fjernbetjening... 4 Strøm og brug af skærm... 5 Strøm ON/OFF... 5 Justering

Læs mere

JABRA mini. Brugsvejledning. jabra.com/mini

JABRA mini. Brugsvejledning. jabra.com/mini JABRA mini Brugsvejledning jabra.com/mini 2013 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Jabra SPEAK 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra SPEAK 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra SPEAK 410 Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse VELKOMMEN...3 Produktoversigt...3 Installation...4 tilslutning...4 KONFIGURATION...4 opkaldsfunktioner...4 Hvis du får brug for hjælp...6

Læs mere

JABRA CLASSIC. Brugsvejledning. jabra.com/classic

JABRA CLASSIC. Brugsvejledning. jabra.com/classic Brugsvejledning jabra.com/classic INDHOLD 1. VELKOMMEN... 3 2. OVERBLIK OVER HEADSETTET... 4 3. SÅDAN BÆRES DET... 5 3.1 UDSKIFTNING AF EARGELS 3.2 PÅSÆTNING AF ØREKROGEN 4. SÅDAN OPLADES BATTERIET...

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACR 3250. Betjeningsvejledning

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACR 3250. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning ACR 3250 1 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Inholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 6 Hvad du absolut bør læse... 6 Trafiksikkerhed...

Læs mere

nüvi 3700-serien til Volvo

nüvi 3700-serien til Volvo nüvi 3700-serien til Volvo lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3760, 3790 Juli 2010 190-01265-56 Rev. A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om

Læs mere

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 Betjeningsvejledning CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m Indholdsfortegnelse Signaturforklaring... 4 Vigtige oplysninger... 5 Trafiksikkerhed...

Læs mere

SENSUS Web edition. Infotainment guide VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT I dette tillæg finder du en kort oversigt over de mest almindelige funktioner i Sensus Infotainment og hjælp til at få mest muligt

Læs mere

Clarion NX702E softwareopdatering MPU, MCU og Bluetooth - Okt. 2013 13SN017-R

Clarion NX702E softwareopdatering MPU, MCU og Bluetooth - Okt. 2013 13SN017-R VIGTIGT: Denne opdateringspakke er KUN beregnet for Clarion 2-DIN modellen NX702E!!!! Opdateringspakke 1 af 3. Denne opdatering indeholder tre forskellige opdateringer. Derudover findes der en MPEG opdatering,

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink FAQ

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink FAQ Indholdsfortegnelse 1. Audio... 1 2. Navigation (kun med og Navi 650)... 2 3. Telefon... 3 4. Stemmegenkendelse (kun med CD 600 IntelliLink og )... 5 5. Andet... 6 1. Audio Sp.: Hvordan kan jeg skifte

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Brugermanual Model Raxtune Oxygen

Brugermanual Model Raxtune Oxygen VST DAB+yourCar v2 DAB bil-receiver og Kontrolsystem (DAB/DAB+) Brugermanual Model Raxtune Oxygen Professionel installation er påkrævet Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Hvordan systemet virker 3.

Læs mere

G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 3

G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 3 G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 3 1 D A N S K Pa k k e n s i n d h o l d 5 T e k n i s k e s p e c i f i

Læs mere

Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator. Indhold

Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator. Indhold DK Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator Indhold I. Tillæg til tekniske specifikationer for Geosat 5 BLU I.I Tekniske specifikationer I.II Pakkens indhold I.III Tilbehør I.IV

Læs mere

SAPPHIRE Håndholdt Video Forstørrelse

SAPPHIRE Håndholdt Video Forstørrelse SAPPHIRE Håndholdt Video Forstørrelse Brugervejledning Instrulog A/S 440411-001 Rev. E Freedom Scientific, Inc., 11800 31 st Court North, St. Petersburg, Florida 33716-1805, USA, www.freedomscientific.com.

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Din brugermanual VDO DAYTON CD 413 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701436

Din brugermanual VDO DAYTON CD 413 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701436 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual AUTO-HIFI R AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-8 Instruction manual DIGITAL AUDIO CD-8GD AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL. BRUGSANVISNING

Læs mere

OXX Digital Flight - FM, DAB+ og dock

OXX Digital Flight - FM, DAB+ og dock OXX Digital Flight - FM, DAB+ og dock Brugervejledning Scandinavian Design 1 Indhold Forside..1 Indholdsfortegnelse 2 Oversigt..3 Fjernbetjening.4 Brug af radioen...5 Brug af fjernbetjeningen... 6-7 Brug

Læs mere

FORD TOURNEO CUSTOM / TRANSIT CUSTOM Audiosystem Instruktionsbog

FORD TOURNEO CUSTOM / TRANSIT CUSTOM Audiosystem Instruktionsbog FORD TOURNEO CUSTOM / TRANSIT CUSTOM Audiosystem Instruktionsbog Oplysningerne i denne publikation var korrekte, da materialet blev trykt. For at vi til stadighed kan udvikle og forbedre vores produkter,

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere