Multimedia Navigation New York 800

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Multimedia Navigation New York 800"

Transkript

1 Multimedia Navigation New York 800 Betjeningsvejledning

2 Betjeningselementer apparat Tasten (Eject) Skub cd/dvd ud 2 Tasten MENU Åbn hovedmenu I hovedmenuen: Åbn den aktive kildes menu 3 Tasten MAP Åbn navigation I navigationstilstand: Åbn den aktive kildes menu 4 Mikrofon 5 Dreje-/trykknap Kort tryk: Tænd apparat Når apparatet er tændt: Afbryd lyden fra lydkilden (Mute) Langt tryk: Sluk apparat Drejning: Indstil lydstyrke 6 Infrarød modtager for fjernbetjeningen 7 Reset-tast Retabler apparatets oprindelige fabriksindstillinger. Vigtigt! Alle personlige indstillinger går tabt! 8 Afdækningsklap 9 SD-kortlæser Kun adgang ved åbnet afdækning : Front-AV-IN-bøsning (kilde AV-IN 1) Kun adgang ved åbnet afdækning ; Front-USB-bøsning (kilde USB 1) Kun adgang ved åbnet afdækning < Berøringsfølsom skærm, betjeningsoverflade = Micro-SD-kortlæser til navigationsdata Kun adgang ved åbnet afdækning > Ddv-/cd-drev 2

3 Betjeningselementer fjernbetjening ? Tasten SRC Åbn Tasten / EJECT Skub cd/dvd ud A Tasten AUDIO / MUSIC Vælg afspilningssprog (hvis det er på dvd'en) Åbn mappeoversigt over lydfiler B Tasten DISP Vis informationer på displayet C Tasten ZOOM Forstør billedudsnit D Tasten BAND Vælg bølgeområde/hukommelsesniveau E Tasten Acceptér opkald F Tasten GOTO Vælg titel, kapitel, film/afspilningstid direkte G Tasten RPT A-B Fastlæg område for gentagelsesfunktion H Tasten RPT Gentagelsesfunktion I Tasten SETUP Åbn indstillingsmenu J Tasten Start og afbryd afspilning Bekræft indstillinger K Tasten / / / Naviger i menuer og rediger indstillinger Indstil station manuelt ( / ) Start stationssøgning ( / ) L Tasten Afspilning i slowmotion M Taltaster 0-9 N Tasten / MIX Vilkårlig afspilning O Tasten / SCN Scanningsfunktion P Tasten MUTE Afbryd lyd fra lydkilde Q Tasten Afslut afspilning R Tasten VOL + / Indstil lydstyrke S Tasten PIC Billedindstillinger T Tasten / Vælg titel, kapitel, film Hurtig søgning U Tasten Afslut/afvis opkald V Tasten CLEAR Slet sidste tegn i en indtastning W Tasten TITLE Åbn titel- og kapitelliste X Tasten MENU Åbn dvd-menu Y Tasten ANGLE / VIDEO Vælg kameravinkel (hvis funktionen findes på dvd'en) Åbn mappeoversigt over film Z Tasten SUBTITLE / PHOTO Vælg undertekstsprog (hvis det er på dvd'en) Åbn mappeoversigt over billeder [ Tasten Tænd/sluk apparat \ Tasten EQ Åbn equalizer-menu 3

4 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Anvendte symboler...5 Trafiksikkerhed...5 Generelle sikkerhedsanvisninger...5 Overensstemmelseserklæring...5 Rengøringsanvisninger... 5 Om bortskaffelse... 5 Medfølgende dele... 6 Ibrugtagning... 6 Tænd/sluk...6 Lydstyrke...6 Hovedmenu...6 Radiotilstand... 6 Start af radiotilstand...6 Valg af hukommelsesniveau...6 Indstilling af stationer...6 Manuel lagring af stationer...7 Automatisk lagring af stationer (Travelstore)...7 Aktivering/deaktivering af RDS...7 Trafikradio...7 Navigation... 8 Indlæsning af navigationsdata...8 Download af kortdata...8 Start af navigation...8 Første ibrugtagning...8 Indtastning af destination...8 Adresse...8 Særlige destinationer - Points of Interest...9 Indstilling af ruteoptioner Kortindstillinger Medieafspilning DVD/CD/USB/SDHC/iPod Grundlæggende oplysninger Dvd-/cd-funktion USB-medier SDHC-kort ipod/iphone via USB Afspilning af dvd-film Audioafspilning af dvd/cd, USB, SDHC eller ipod/iphone Videoafspilning af dvd/cd, USB eller SDHC Billedafspilning fra dvd/cd, USB eller SDHC Bluetooth-funktion Start af Bluetooth-funktion Forbindelse mellem Bluetooth-apparater Telefon-tilstand - Bluetooth Bluetooth-indstillinger Rear Seat Entertainment (RSE) Eksterne lyd-/videokilder Lydindstillinger Lydstyrkefordeling (fader/balance) Equalizer Grundindstillinger Video Generelt Tid Lyd Sprog Bluetooth Dvd Lydstyrke Nyttige oplysninger Garanti Service Forbindelsesdiagram Tillæg

5 Sikkerhedsanvisninger Rengøringsanvisninger Om bortskaffelse Sikkerhedsanvisninger Bilradioen er fremstillet i overensstemmelse med den aktuelle tekniske udvikling og anerkendte sikkerhedstekniske regler. Alligevel kan der opstå farer, hvis du ikke overholder sikkerhedsanvisningerne i denne vejledning. Denne vejledning skal gøre dig fortrolig med de vigtigste funktioner. Udførlige informationer om navigationen finder du på internettet under Læs hele denne vejledning omhyggeligt, inden du tager bilradioen i brug. Opbevar vejledningen, så den altid er tilgængelig for alle brugere. Hvis du på et tidspunkt sælger bilradioen, skal du sørge for at vedlægge denne vejledning. Vær desuden opmærksom på de vejledninger, der følger med apparater, som du anvender sammen med bilradioen. Anvendte symboler I denne vejledning anvendes følgende symboler: FARE! Advarsel mod skader PAS PÅ! Advarsel mod beskadigelse af dvd-/cd-drevet FARE! Advarer mod høj lydstyrke CE-mærket bekræfter, at alle relevante EU-bestemmelser er overholdt. Angiver en handling Angiver en optælling Trafiksikkerhed Overhold følgende anvisninger vedrørende trafiksikkerhed: Benyt apparatet på en sådan måde, at du altid kan styre bilen sikkert. Hvis du er i tvivl, skal du køre ind til siden og indstille apparatet, mens bilen holder stille. Hvis du er fører, må du ikke benytte de funktioner, der afleder din opmærksomhed fra trafikken (afhængigt af apparatets funktionsomfang må du f.eks. se video eller indtaste en destination). Følg kun kørselsanvisningerne under destinationsføringen, når dette ikke indebærer overtrædelse af trafikregler! Trafikskilte og trafikregler har altid højere prioritet end kørselsanvisningerne. Vælg altid en passende lydstyrke, så du kan høre akustiske advarselssignaler (f.eks. politisirener) og samtidig beskytter din hørelse. Når du har deaktiveret lyden, f.eks. ved skift mellem lydkilder, kan ændringer af lydstyrken ikke høres. Skru ikke op for lyden i mellemtiden. Generelle sikkerhedsanvisninger Overhold følgende anvisning for at beskytte dig selv mod skader: Modificer og åbn aldrig apparatet. Indvendigt i apparatet sidder en Class-1-laser, der er farlig for øjnene. Korrekt brug Bilradioen er konstrueret til montering og brug i en bil med 12-V-strømforsyning og skal indbygges i en DINport. Vær opmærksom på apparatets ydelsesgrænser. Overlad altid reparation og montering til en fagmand. Monteringsanvisninger Du må kun montere bilradioen, hvis du har erfaring med montering af bilradioer og er fortrolig med bilens elsystem. Bemærk i den forbindelse forbindelsesdiagrammet, der findes i slutningen af denne vejledning. Overensstemmelseserklæring Hermed erklærer Blaupunkt AudioVision GmbH & Co. KG, at apparatet New York 800 er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og de andre relevante bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/5/EF. Du kan finde overensstemmelseserklæringen på internettet under Rengøringsanvisninger Opløsnings-, rengørings- og skuremiddel som for eksempel cockpitspray og plastplejemidler kan indeholder stoffer, der angriber bilradioens overflade. Anvend kun en tør eller let fugtet klud, når du rengør bilradioen. Om bortskaffelse Bortskaf ikke gammelt udstyr med almindeligt husholdningsaffald! Ved bortskaffelse af det brugte apparat, fjernbetjeningen og brugte batterier skal du gøre brug af de retur- og indsamlingssystemer, der står til rådighed. 5

6 Medfølgende dele Ibrugtagning Radiotilstand Medfølgende dele Følgende dele følger med ved levering: New York 800 Fjernbetjening (inkl. batteri) TMC tuner (kun ved /802/810/812) Micro SD-kort med navigationsdata i Micro-SD-kortporten (kun ved apparater med navigation) GPS-antenne (kun ved /802/810/812) Ekstern Bluetooth-mikrofon Kort vejledning Holderamme Sæt med smådele Installationsmateriale Tilslutningskabel Ibrugtagning Vigtigt! Transportsikringsskruer Sørg for at fjerne transportsikringsskruerne, før apparatet tages i brug. Tænd/sluk Tænd/sluk med dreje-/trykknappen Tryk på dreje-/trykknappen 5 for at tænde apparatet. For at slukke skal du trykke på dreje-/trykknappen 5 i mere end 2 sekunder. Hovedmenu I hovedmenuen kan du aktivere de forskellige kilder og tilstande ved at trykke på skærmknapperne på den berøringsfølsomme skærm. Tryk på tasten MENU 2. Hovedmenuen vises. Så længe du ikke vælger en lydkilde, afspilles den lydkilde, der sidst var aktiv. Bemærk: De viste billeder i denne vejledning skal understøtte forklaringerne og kan afvige en smule fra dit apparat. Radiotilstand Start af radiotilstand Tryk i hovedmenuen på skærmknappen Radio. Radiomenuen vises. Tænd-/sluk via bilens tænding Hvis bilradioen er forbundet med bilens tænding, og den ikke er slukket med dreje-/trykknappen 5, tændes og slukkes den med tændingen. Lydstyrke Indstilling af lydstyrken Lydstyrken kan indstilles i trin fra 0 (fra) til 50 (maksimum). Drej på dreje-/trykknappen 5 for at ændre lydstyrken. Afbryd lyden i bilradioen (Mute) Tryk kort på dreje-/trykknappen 5 for at afbryde lyden i apparatet eller aktivere den tidligere lydstyrke. Valg af hukommelsesniveau Der er forskellige hukommelsesniveauer og bølgeområder til rådighed. På hvert hukommelsesniveau kan du gemme op til 6 stationer. Tryk på skærmknappen [ ] en eller flere gange, til det ønskede hukommelsesniveau vises. Indstilling af stationer Manuel indstilling af stationer Tryk kort på skærmknappen [ ] eller [ ] en eller flere gange for at ændre frekvensen trin for trin. 6

7 Radiotilstand Direkte indtastning af stationsfrekvens Hvis du kender den ønskede stations frekvens, kan du indtaste den direkte via den berøringsfølsomme skærm. Tryk i radiotilstand på skærmknappen [ ]. Der vises et talfelt til frekvensindtastning. Indtast den ønskede stations frekvens med talfeltet. Tryk på tasten [ ]. Radiomenuen vises, og stationen på den indtastede frekvens afspilles. Start af stationssøgning Tryk på knappen [ ] eller [ ] i ca. 2 sekunder for at starte stationssøgningen. Den næste station, som kan modtages, indstilles. Bemærk: For regionen Europa: I bølgeområdet FM indstilles kun trafikradiostationer, hvis du har prioriteret trafikradio. Manuel lagring af stationer Vælg det ønskede hukommelsesniveau med skærmknappen [ ]. Indstil den ønskede station. Tryk på skærmknappen [ ]. Menuen til lagring vises. Der er 6 hukommelsespladser til rådighed, der vises som skærmknapper. Tryk på den skærmknap, hvor du vil lagre den aktuelle station. Stationen lagres, og radiomenuen vises igen. Automatisk lagring af stationer (Travelstore) Med Travelstore kan du søge automatisk efter de 6 stationer i regionen, der sender med de kraftigste signaler, og gemme dem på hukommelsesniveau FM1, FM2 eller FM3. Vælg et FM-hukommelsesniveau. Tryk i radiomenuen på skærmknappen [ ]. Tryk i optionsmenuen (valgmuligheder) på skærmknappen Travelstore. Tuneren starter den automatiske stationssøgning. Når lagringen er afsluttet, afspilles stationen på hukommelsesplads 1 på det forinden valgte hukommelsesniveau. Bemærk: Hvis du har prioriteret trafikradio, lagres kun trafikradiostationer. Aktivering/deaktivering af RDS I regionen Europa udsender mange FM-stationer ud over deres program også et RDS-signal (Radio Data System), der muliggør ekstra funktioner som f.eks. visning af stationsnavnet på displayet. Tryk i radiomenuen på skærmknappen [ ]. Optionsmenuen (valgmuligheder) vises, og bag RDS vises den aktuelle indstilling. Tryk i optionsmenuen på skærmknappen RDS for at ændre indstillingen. Tryk på skærmknappen [ ]. Radiomenuen vises igen. Trafikradio I regionen Europa kan en FM-sender kendetegne trafikmeldinger ved hjælp af et RDS-signal. Hvis prioritering af trafikmeldinger er aktiveret, stilles en trafikmelding automatisk igennem, også når bilradioen ikke er i radiotilstand. Bemærk: Lydstyrken forøges, mens trafikmeldingen er aktiv. Du kan indstille minimumslydstyrken for trafikmeldinger. Aktivering/deaktivering af prioritet for trafikmeldinger Tryk i radiomenuen på skærmknappen TA for at aktivere eller deaktivere prioritet for trafikmeldinger. Skærmknappen TA lyser, når prioritet for trafikmeldinger er aktiveret. Indstilling af minimumlydstyrke for trafikmeldinger Tryk i radiomenuen på skærmknappen [ ]. Tryk i optionsmenuen (valgmuligheder) på skærmknappen TA VOL. Indstil den ønskede lydstyrke med skærmknappen [ ] eller [ ]. Tryk på skærmknappen [ ]. Radiomenuen vises igen, og den indstillede lydstyrke er lagret. 7

8 Navigation Navigation Indlæsning af navigationsdata Navigationssoftwaren og kortdataene befinder sig på et Micro SD-kort. Ved apparater med navigation udleveres apparatet med Micro SD-kortet i Micro SD-kortporten. For at kunne benytte navigationen skal Micro SD-kortet sidde i kortporten. Åbn afdækningen til kortporten = ved siden af dvd-/cd-porten. Skub Micro SD-kortet ind i porten med den trykte side opad, til det går i indgreb. Luk afdækningen til porten igen. Download af kortdata For at kunne garantere dig de nyeste kortdata ved køb af New York 800 kan du 30 dage efter den første GPS-lokalisering via internetsiden en gang gratis downloade de nyeste kortdata til SD Micro-kortet, der medfølger som standard. På senere tidspunkter kan du altid få det nyeste kortmateriale mod betaling. Vigtigt at bemærke: Ved tab eller beskadigelse af Micro SD-kortet ophører den dermed forbundne navigationskortlicens. I så fald skal licensen erhverves på ny sammen med et nyt Micro SD-kort. Start af navigation Tryk i hovedmenuen på Navigation for at starte navigationstilstanden. Navigationsmenuen vises. Når du starter navigationen for første gang, vises opsætningsassistenten. Første ibrugtagning Når du starter navigationen for første gang, startes opsætningsassistenten, som udfører grundindstillingerne for navigationen. Indstil sproget for navigationen. Dette kan være et andet sprog end for de andre funktioner i New York 800. Bekræft valget med [ ]. Slutbrugerlicensaftalen vises. Læs slutbrugerlicensaftalen. Hvis du er indforstået med bestemmelserne, tryk på [ ]. Konfigurationsassistenten startes. Tryk på [ ] for at fortsætte. Vælg en stemme til navigationens stemmevejledning. Du kan vælge mellem forskellige stemmer til sprogene. Bekræft valget med [ ]. Fastlæg klokkeslætsformatet og enhederne for navigationen. Tryk derefter på [ ]. På den næste skærm kan du foretage dine foretrukne ruteindstillinger. Du kan evt. ændre indtastningerne ved at trykke på de viste menupunkter. Tryk på [ ], når du har tilpasset indstillingerne. Berør [ ], når du vil afslutte konfigurationen. Navigationsmenuen vises. Indtastning af destination Du har forskellige muligheder for at indtaste destinationer: Via adressen eller som særlig destination fra databasen med særlige destinationer. Særlige destinationer er f.eks. seværdigheder, museer, stadioner og tankstationer. Adresse Åbn navigationsmenuen. Tryk på Find. Menuen til destinationsindtastningen vises. Tryk på Find Address (Find adresse). 8

9 Navigation Menuen til adresseindtastningen vises. Efter afslutning af ruteberegningen vises rutens parametre som f.eks. afstand og tid. Desuden vises hele ruteforløbet på kortet. Indtast efter hinanden land, by og vej samt vejkryds eller husnummer. Tryk hertil på de pågældende indtastninger i menuen til adresseindtastningen. En menu til tekstindtastning vises. Tryk på Go! (Start!) for at starte destinationsføringen. Særlige destinationer - Points of Interest Åbn navigationsmenuen. Tryk på Find. Menuen til destinationsindtastningen vises. Indtast den ønskede destination med tastaturet. Med hvert bogstav, som du indtaster, kompletteres indtastningen i indtastningslinjen automatisk. Når navnet på den ønskede destination vises i adresselinjen, skal du trykke på skærmknappen [ ]. Den valgte destination vises på kortet. Tryk på Find Places (Find steder). Menuen med særlige destinationer vises. Tryk på Next (Næste) for at starte destinationsføringen. Beregningen af ruten begynder. Afhængigt af afstanden mellem start og destination kan ruteberegningen tage et stykke tid. De kan vælge en særlig destination eller starte en egen søgning fra en af de fire foruddefinerede kategorier Petrol Station (Tankstation), Parking (Parkering), Restaurant og Accommodation (Overnatning). Tryk f.eks. på Petrol Station (Tankstation) for at finde en tankstation hurtigt. 9

10 Navigation Der vises en liste med tankstationer i nærheden af køretøjet. Tankstationerne er sorteret efter deres afstand til køretøjet. Tilpasning af ruteoptioner før destinationsføringen Åbn navigationsmenuen. Tryk på More (Flere...). Vælg en tankstation fra listen ved at trykke på listeindtastningen. Tankstationen vises på kortet. Tryk på Settings (Indstillinger). Indstillingsmenuen til navigationen vises. Tryk på Next (Næste). Ruteforløbet og rutedataene vises. Tryk på Go! (Start!) for at starte destinationsføringen. Indstilling af ruteoptioner I ruteoptionerne indstilles køretøjstype, rutens karakter (hurtig, kort, dynamisk) og andre parametre, som apparatet skal bruge til at beregne ruten ud fra dine krav. Du indstiller ruteoptionerne ved den første opsætning af navigationen, men de kan ændres for hver destinationsføring. Tryk på skærmknappen [ ] for at få vist den anden side. Tryk på Route Settings (Ruteindstillinger). Ruteindstillingerne vises. Du kan evt. ændre indstillingerne. Tryk på Back (Tilbage) en eller flere gange, til navigationsmenuen vises igen. 10

11 Navigation Ændring af ruteoptioner under destinationsføringen Tryk under en destinationsføring på skærmknappen More (Flere). Kortindstillingerne vises. Tryk på Route Settings (Ruteindstillinger). Ruteindstillingerne vises. Du kan evt. ændre indstillingerne. Tryk på Back (Tilbage). Destinationsføringen vises. Kortindstillinger Med kortindstillinger kan du indstille visningen (2D eller 3D), kortets synsvinkel, farver og visning af bygninger og orienteringspunkter på kortet. Derudover kan du for kategorier af særlige destinationer indstille, om de skal vises på kortet, f.eks. autohuse, caféer og restauranter. Åbn navigationsmenuen. Tryk på More (Flere...). Tryk på Settings (Indstillinger). Indstillingsmenuen til navigationen vises. Du kan evt. ændre indstillingerne. Tryk på Back (Tilbage) en eller flere gange, til navigationsmenuen vises igen. Bemærk: Du kan også ændre kortindstillingerne under destinationsføringen: Tryk under en destinationsføring på skærmknappen More (Flere). Tryk på Map Settings (Kortindstillinger). Kortindstillingerne vises. Du kan evt. ændre indstillingerne. Tryk på Back (Tilbage). Destinationsføringen vises. Tryk på skærmknappen [ ] for at få vist den anden side. Tryk på Map Settings (Kortindstillinger). 11

12 Medieafspilning DVD/CD/USB/SDHC/iPod Medieafspilning DVD/CD/USB/ SDHC/iPod Grundlæggende oplysninger Du kan med New York 800 afspille musik-dvd'er/cd'er (CDDA) og dvd-/cd-r/rw'er med musik-, mp3- eller WMAfiler samt mp3- eller WMA-filer på USB-medier og SDHCkort. Desuden kan du få vist film og billeder fra dvd'er/vcd'er/ cd'er, USB-medier og SDHC-kort på displayet eller på en tilsluttet skærm (Rear Seat Entertainment - RSE). Afspilning af film og billeder på den indbyggede skærm er af sikkerhedsgrunde kun tilladt, når bilen står stille, og håndbremsen er trukket. Kablet "BRAKE" skal tilsluttes til bilens håndbremsetilslutning (se forbindelsesdiagram i slutningen af denne vejledning). Afspilning af film på en ekstern skærm kan også ske under kørslen. Bemærk: For at opnå en fejlfri funktion må du kun benytte cd'er med compact disc-logo og dvd'er med dvdlogo. Blaupunkt kan ikke garantere fejlfri funktion af kopibeskyttede dvd'er/cd'er eller alle de rå dvd'er/ cd'er, USB-medier og SD-kort, der findes på markedet. Vær opmærksom på følgende angivelser, når du forbereder et mp3-/wma-medie: Navngivning af titler og mapper: Maks. 32 tegn uden filtypenavn ".mp3" eller ".wma" (ved flere tegn reduceres det antal titler og mapper, bilradioen kan registrere) Dvd-/cd-formater: Musik-cd (CDDA), cd-r/rw, Ø: 12 cm Dvd-/cd-dataformater: ISO 9669 Level 1 og 2, Joliet Cd-brænderhastighed: Maks. 16 gange (anbefales) USB-format/filsystem: Mass Storage Device (masselager)/fat32 SD-kort filsystem: FAT32 Filtypenavne for lydfiler:.mp3 for mp3-filer.wma for WMA-filer WMA-filer kun uden Digital Rights Management (DRM) og oprettet med Windows Media Player fra version 8 Mp3-ID3-tags: Version 1 og 2 Bithastighed til generering af lydfiler: Mp3: kbps WMA: kbps Maksimalt antal filer og mapper: USB-medie: Indtil 1500 poster pr. mappe SD-kort: Indtil 1500 filer pr. mappe. Dvd-/cd-funktion Isætning af dvd/cd Fare for ødelæggelse af dvd/cd-drevet! Dvd'er/cd'er med kontur og dvd'er/cd'er med en diameter på 8 cm (mini-dvd'er/cd'er) må ikke anvendes. Vi påtager os intet ansvar for beskadigelser af drevet på grund af uegnede dvd'er/cd'er. Skub dvd'en/cd'en ind i dvd-/cd-porten >, med den trykte side opad, indtil du mærker modstand. Dvd'en/cd'en trækkes automatisk ind, og dens data undersøges. Derefter begynder afspilningen i dvd/ cd- eller mp3-tilstand. Bemærk: Når dvd'en/cd'en automatisk trækkes ind, må dette ikke hindres eller fremskyndes. Udskubning af dvd/cd Tryk på tasten 1 for at skubbe en dvd/cd ud. Bemærk: Når dvd'en/cd'en skubbes ud, må dette ikke hindres eller fremskyndes. USB-medier Apparatet har to USB-tilslutninger: USB1 er integreret under afdækningsklappen på forsiden af apparatet. USB2 er udført som USB-bøsning på et kabel på bagsiden af apparatet. Ved indbygning af apparatet kan du selv vælge tilslutningens installationssted. Tilslutning af USB1 Åbn afdækningsklappen 8 under dreje-/trykknappen. Sæt USB-datamediet i USB-bøsningen ;. Apparatet skifter automatisk til USB1-tilstand. Dataene indlæses, og afspilningen starter med den første mediefil, som registreres af apparatet. Fjernelse af USB1 datamedie Sluk bilradioen. Træk USB-mediet ud. 12

13 Medieafspilning DVD/CD/USB/SDHC/iPod SDHC-kort Apparatet har en SDHC-kortport under afdækningsklappen på forsiden. Isætning af SDHC-kort Åbn afdækningsklappen 8 under dreje-/trykknappen. Skub SDHC-kortet ind i kortporten 9 med den trykte side mod venstre (affladet hjørne opad) og kontakterne fremad, til det går i indgreb. Apparatet skifter automatisk til SDHC-funktion. Dataene indlæses, og afspilningen starter med den første mediefil, som registreres af apparatet. Udskubning af SDHC-kort Åbn i givet fald afdækningsklappen 8. Tryk på SDHC-kortet, så det frigøres. Træk SDHC-kortet ud af kortporten 9. ipod/iphone via USB Du kan tilslutte mange ipod - og iphone -modeller til bilradioen via USB-portene og styre audioafspilningen fra bilradioen. Bemærk: En liste over kompatible ipod - og iphone -modeller findes i slutningen af vejledningen. Blaupunkt kan ikke garantere, at andre ipod - og iphone -modeller fungerer fejlfrit. Brug et egnet adapterkabel til at forbinde din ipod eller din iphone med bilradioens USB-tilslutning. Sæt adapterkablets USB-stik i en af apparatets USBbøsninger (USB1 eller USB2). Apparatet skifter automatisk til USB-tilstand. Dataene indlæses, og afspilningen starter med den første mediefil på ipod /iphone, som registreres af apparatet. Afspilning af dvd-film New York 800 kan afspille video-dvd'er og vcd'er. Efter isætning af dvd'en starter afspilningen automatisk. Dvdmenuen vises. Du kan navigere i dvd-menuen ved at berøre de pågældende skærmknapper i dvd-menuen på den berøringsfølsomme skærm. Når du har startet filmen via dvd'ens menu, vises filmen. Afspilningsmenuen for dvd'er skjules. Berør en gang kort den berøringsfølsomme skærm for at få vist afspilningsmenuen. Afspilningsmenuen vises. [ ] Få vist anden side i menuen. [ ] Afslut afspilning, åbn dvd-menu. [ ] Vælg foregående kapitel. [ ] Afbryd afspilning og fortsæt igen. [ ] Vælg næste kapitel. [ ] Hurtig søgning tilbage. [ ] Hurtig søgning fremad. Berør [ ] for at få vist den anden side i afspilningsmenuen. Den anden side i afspilningsmenuen vises. [ ] Få vist første side. [ ] Vælg afspilningssprog (kun hvis det understøttes af dvd'en). [ ] Vis undertekster (kun hvis det understøttes af dvd'en). [ ] Aktivér/deaktiver gentagelsesfunktion for kapitel eller område A-B. [ ] Fastlæg område for gentagelsesfunktion. [ ] Skift kameravinkel (Angle) (kun hvis det understøttes af dvd'en). [ ] Hent tastatur til direkte valg af titler, kapitler/afspilningstid. 13

14 Medieafspilning DVD/CD/USB/SDHC/iPod Audioafspilning af dvd/cd, USB, SDHC eller ipod/iphone Principperne for audioafspilningen (mp3/wma) af datamedier eller ipod /iphone er identiske for alle kilder. Vælg den ønskede kilde via hovedmenuen. Når afspilningen starter med billed- eller lydfiler, skal du trykke på skærmknappen [ ] for at skifte til audioafspilningen. De mapper på datamediet, der indeholder lydfiler, vises. [ ] Skift til næste højere mappeniveau. [ ] Forskyd valgmarkering. [ ] Forskyd valgmarkering. [ ] Åbn valgt mappe eller start titel. - eller - Tryk to gange kort (dobbeltklik) på mappens/titlens navn. Mappens åbnes/titlen startes. [ ] Få vist tastaturet for at indtaste den ønskede titels nummer direkte. [ ] Få vist equalizer. Når du har startet en titel, vises afspilningsmenuen. [ ] Kort tryk: Titelvalg. Langt tryk: Hurtig søgning. [ ] Start gentagelsesfunktion REPEAT: Efter et enkelt tryk er gentagelsen aktiv for den aktuelle titel. Skærmknappen fremhæves, og tallet 1 vises på skærmknappen. Efter to tryk er gentagelsen indstillet for den aktuelle mappe. Skærmknappen fremhæves, og et mappesymbol vises på skærmknappen. Efter tre tryk er gentagelsen indstillet for alle titler på datamediet. Skærmknappen fremhæves, og et A vises på skærmknappen. [ ] Start og afslut vilkårlig afspilning MIX. Når MIX-funktionen er aktiveret, vises skærmknappen fremhævet. Videoafspilning af dvd/cd, USB eller SDHC Vælg den ønskede kilde via hovedmenuen. Når afspilningen starter med lyd- eller billedfiler, skal du trykke på skærmknappen [ ] for at skifte til videoafspilningen. De mapper på datamediet, der indeholder film, vises. Bemærk: Mapper og titler vælges og startes som beskrevet under audioafspilning. Når du har valgt en film, startes afspilningen. Under filmafspilningen er afspilningsmenuen skjult. Berør en gang kort den berøringsfølsomme skærm for at få vist afspilningsmenuen. [ ] Kort tryk: Titelvalg. Langt tryk: Hurtig søgning. [ ] Afbryd afspilning (pause). 14

15 Medieafspilning DVD/CD/USB/SDHC/iPod Afspilningsmenuen vises. Billedafspilning fra dvd/cd, USB eller SDHC Vælg den ønskede kilde via hovedmenuen. Når afspilningen starter med lyd- eller filmfiler, skal du trykke på skærmknappen [ ] for at skifte til billedafspilningen. De mapper på datamediet, der indeholder billeder, vises. [ ] Få vist anden side i menuen. [ ] Afslut afspilning, skift til mappevisning. [ ] Vælg foregående film. [ ] Afbryd afspilning og fortsæt igen. [ ] Vælg næste film. [ ] Hurtig søgning tilbage. [ ] Hurtig søgning fremad. Anden side i afspilningsmenuen. Bemærk: Mapper og billeder vælges og startes som beskrevet under audioafspilning. [ ] Få vist første side. [ ] Vælg afspilningssprog (kun hvis funktionen understøttes af filmen). [ ] Vis undertekster (kun hvis funktionen understøttes af filmen). [ ] Aktivér/deaktiver gentagelsesfunktion for film eller mappe. [ ] Aktivér/deaktiver vilkårlig afspilning. [ ] Afbryd afspilning, mappevisning. [ ] Hent tastatur til direkte valg af film/afspilningstid. Bemærk: Via dette apparat kan du afspille videofiler, der er gemt på en ipod /iphone. Hertil skal den pågældende ipod /iphone tilsluttes til apparatet med et specialkabel (USB - A/V), der fås hos tilbehørsforhandlere. 15

16 Bluetooth-funktion Bluetooth-funktion Via Bluetooth -funktionen kan du forbinde mobiltelefoner og medieafspillere med New York 800. Når du forbinder en mobiltelefon med New York 800, kan du føre telefonsamtaler med den indbyggede håndfrifunktion. Du kan få adgang til listerne over valgte numre og til den forbundne mobiltelefons telefonbog. Hvis en mobiltelefon er forbundet via Bluetooth, og der under afspilningen af en anden kilde kommer et indgående opkald, afbrydes afspilningen af kilden, og opkaldsmenuen vises. Start af Bluetooth-funktion Tryk i hovedmenuen på Bluetooth. Bluetooth -menuen vises. Den indeholder en liste over de kendte Bluetooth -apparater. Andre lydkilder slås fra. Forbindelse mellem Bluetooth-apparater Hvis du for første gang vil forbinde et apparat med New York 800, benyttes følgende fremgangsmåde: Sørg for, at Bluetooth er aktiveret på New York 800 og på dit Bluetooth -apparat. Indtast en Pairing-kode i Bluetooth -funktionens optionsmenu (se Bluetooth -indstillinger). Søg efter nye apparater/forbindelser på dit Bluetooth apparat. New York 800 vises som NY800 i listen over Bluetooth -apparater. Opret forbindelsen. Du skal evt. indtaste den Pairingkode, der er før blev fastlagt på New York 800. Forbindelsen oprettes, og menuen for det forbundne apparat vises. Telefon-tilstand - Bluetooth Hvis du via Bluetooth har forbundet en telefon med New York, vises følgende menu. [ ] Skift til næste højere niveau. [ ] Forskyd valgmarkering. [ ] Forskyd valgmarkering. [ ] Afslut forbindelse til markeret apparat. [ ] Slet markeret apparat fra listen. [ ] Få vist optionsmenuen (valgmuligheder). Berør to gange kort (dobbeltklik) navnet på Bluetooth -apparatet, som du vil etablere en forbindelse til. Hvis apparatet er inden for rækkevidde, oprettes forbindelsen, og menuen for apparatet vises. [ ] Skift til næste højere niveau. [ ] Forskyd valgmarkering. [ ] Forskyd valgmarkering. [ ] Afslut forbindelse med aktuelt apparat. [ ] Få vist tastaturet for at indtaste et telefonnummer direkte [ ] Få vist optionsmenuen (valgmuligheder). Vælg en kontakt/et nummer via opkaldslisterne eller telefonbogen, og berør indtastningen to gange (dobbeltklik). Forbindelsen etableres. 16

17 Bluetooth-funktion Rear Seat Entertainment Når der kommer et indgående opkald, vises opkaldsmenuen. [ ] Acceptér opkald. [ ] Afvis opkald. Rear Seat Entertainment (RSE) New York 800 har udgange for tilslutning af to eksterne skærme og audioudgange til den bageste del af bilen. På de eksterne skærme kan der vises et andet program end på apparatet, så det f.eks. er muligt at se billeder og film på en ekstern skærm under kørslen. Audioafspilningen for RSE sker via bøsningerne Rear Out R og Rear Out L. Disse bøsninger skal forbindes med egnede jackstik, så passagererne på bagsædet kan høre deres audioprogram via høretelefon. Kildevalg for RSE foretages i apparatets RSE-menu. Åbn hovedmenuen. Tryk på skærmknappen [ ]. RSE-hovedmenuen vises. Bluetooth-indstillinger I optionsmenuen (valgmuligheder) for Bluetooth kan du foretage grundindstillinger for Bluetooth -funktionen. Tryk i Bluetooth -menuen på knappen [ ]. Optionsmenuen vises. Vælg en kilde via den pågældende skærmknap, eller deaktiver RSE via skærmknappen Rear off. Bluetooth Her kan du aktivere og deaktivere Bluetooth. Auto connect Når "Auto connect" er aktiveret, forbindes apparatet automatisk med kendte Bluetooth -apparater, så snart disse er inden for rækkevidde. Auto answer Når "Auto answer" er aktiveret, accepteres indgående telefonopkald automatisk. Pairing code Mange Bluetooth -apparater forespørger om Pairing code, før forbindelsen optages. Her kan du selv fastlægge den. Phone book sync For at få adgang til telefonbogen i en forbundet telefon skal du først synkronisere via dette menupunkt. 17

18 Eksterne lyd-/videokilder Lydindstillinger Eksterne lyd-/videokilder Apparatet har to eksterne AV-indgange til lyd- og videoafspilning: AV-IN 1 er integreret under afdækningsklappen på forsiden af apparatet. AV-IN 2 er udført som cinchbøsning på et kabel på bagsiden af apparatet. Ved indbygning af apparatet kan du selv vælge tilslutningens installationssted. FARE! Øget risiko for personskade på grund af stik. I tilfælde af ulykker kan det fremstående stik i front-av- IN-bøsningen forvolde personskader. Brugen af lige stik eller adapter medfører øget risiko for skader. Start AV-IN-tilstanden med skærmknappen AV-IN 1 eller AV-IN 2. På displayet vises den valgte AV-kildes lyd- eller videoafspilning. Lydindstillinger Lydstyrkefordeling (fader/balance) Du kan indstille lydstyrkefordelingen i bilen for alle kilder. Tryk i hovedmenuen på skærmknappen [ ]. Equalizer-menuen vises. Tryk på skærmknappen [ ]. Menuen for fader og balance vises. Indstil fader og balance med [ ] / [ ] og [ ] / [ ]. Tryk derefter på Equalizer. Indstillingen gemmes, og hovedmenuen vises igen. Equalizer Du kan indstille equalizeren for alle kilder. Tryk i hovedmenuen på skærmknappen [ ]. Equalizer-menuen vises. Vælg en forudindstillet equalizer med [ ] eller [ ]. - eller - Indstil med [ ] og [ ] niveauet for Bass (Bas), Mid (Mellemtoner) og Treble (Diskant) samt frekvensen for filtrene LPF, MPF og HPF efter ønske. Tryk derefter på Equalizer. Indstillingen gemmes, og hovedmenuen vises igen. 18

19 Grundindstillinger Grundindstillinger I apparatets indstillingsmenu kan du tilpasse grundindstillingerne for de forskellige funktioner i New York 800 til dine behov. Tryk på skærmknappen Settings (Indstillinger) i hovedmenuen. Indstillingsmenuen vises, og undermenuen General (Generelt) er aktiveret. Generelt Du kan åbne undermenuerne med skærmknapperne i den nederste del af indstillingsmenuen. Video Følgende indstillinger er mulige: Radio region Vælg region for radiomodtagelsen. Background light off Hvis denne værdi er sat, slukkes radioens display helt, efter at den ikke er benyttet i hhv. 10 eller 20 sekunder. Dimmer mode Indstilling af displayets lysstyrke Beep Aktivering/deaktivering af bekræftelsestone Wallpaper Vælg baggrundsbillede til menuerne. Du kan vælge mellem forskellige motiver i apparatet. Du kan også vælge egne billeder, som du tidligere har gemt på Micro SD-kortet. Calibration Her kan du kalibrere den berøringsfølsomme skærm. SWC Her kan du konfigurere tasterne til en tilsluttet ratfjernbetjening. Load factory Nulstiller alle personaliserede indstillinger. Tid Følgende indstillinger er mulige: Aspect ratio Indstilling af billedformat Rear view camera Indstilling af bakkamera (hvis et bakkamera er tilsluttet) DivX registration code Visning af DivX -registreringskode Følgende indstillinger er mulige: Date Indstilling af dato Clock mode Valg mellem 12 og 24 timers modus Time Indstilling af klokkeslæt 19

20 Grundindstillinger Lyd Bluetooth Følgende indstillinger er mulige: Subwoofer Tænd/sluk subwoofer Subwoofer filter Foretag indstillingen svarende til den benyttede subwoofer (indstillinger: 80/120/160 Hz). Dynamic bass boost Aktivering/deaktivering af dynamisk bass Sprog Følgende indstillinger er mulige: Bluetooth Her kan du aktivere og deaktivere Bluetooth Auto connect Når "Auto connect" er aktiveret, forbindes apparatet automatisk med kendte Bluetooth apparater, så snart disse er inden for rækkevidde. Auto answer Telefonsamtaler fra forbundne telefoner accepteres automatisk, når "Auto answer" er slået til. Microphone Vælg, hvilken mikrofon der skal benyttes til det håndfri sæt via Bluetooth. Pairing code Mange Bluetooth -apparater forespørger om Pairing code, før forbindelsen optages. Her kan du selv fastlægge den. Dvd Følgende indstillinger er mulige: On screen-display Sprog til New York 800-apparatets betjeningsoverflade. DVD audio Lydafspilningen af dvd'er startes på det sprog, der er indstillet her. DVD subtitle Undertekster til dvd'er vises på det sprog, der er indstillet her. Disc menu Dvd-menuen vises på det sprog, der er indstillet her. Følgende indstillinger er mulige: Set password Fastlæg en adgangskode, når du bruge børnesikringsindstillingerne. Rating level Her kan du fastlægge aldersgrænsen for dvd'er. Hvis du indstiller "Adult" (Voksne), kan alle film afspilles. Hvis du har oprettet en adgangskode, kan adgangsniveauet kun ændres med adgangskoden. 20

Din brugermanual BLAUPUNKT NEW YORK 800 http://da.yourpdfguides.com/dref/3865158

Din brugermanual BLAUPUNKT NEW YORK 800 http://da.yourpdfguides.com/dref/3865158 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT NEW YORK 800 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Multimedia Navigation Philadelphia 835

Multimedia Navigation Philadelphia 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation Philadelphia 835 Betjeningsvejledning Betjeningselementer apparat 18 17 16 15 14 13 12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 1 Tasten RADIO Start af radiotilstand I radiotilstand:

Læs mere

Multimedia Navigation New York 830 New York 835

Multimedia Navigation New York 830 New York 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation New York 830 New York 835 Betjeningsvejledning Betjeningselementer apparat 1 2 14 13 3 4 5 6 12 7 8 9 11 10 1 Tasten (Eject) Skub cd/dvd ud 2 Tasten MENU Kort tryk:

Læs mere

CAR MULTIMEDIA SERIES 530. Enjoy it. Betjeningsvejledning

CAR MULTIMEDIA SERIES 530. Enjoy it. Betjeningsvejledning CAR MULTIMEDIA SERIES 530 Enjoy it. Betjeningsvejledning Betjeningselementer apparat 13 1 12 2 3 4 11 5 6 7 8 10 9 1 Tasten DIS Kort tryk: Indstil displayets lysstyrke Langt tryk: Sluk displayet Ved isat

Læs mere

CAR MULTIMEDIA SERIES 640. Enjoy it. Betjeningsvejledning

CAR MULTIMEDIA SERIES 640. Enjoy it. Betjeningsvejledning CAR MULTIMEDIA SERIES 640 Enjoy it. Betjeningsvejledning Betjeningselementer apparat 13 1 12 2 3 4 11 5 6 7 8 10 9 1 Tasten DIS Kort tryk: Indstil displayets lysstyrke Langt tryk: Sluk displayet Ved isat

Læs mere

Multimedia Navigation Philadelphia 835

Multimedia Navigation Philadelphia 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation Philadelphia 835 Betjeningsvejledning Betjeningselementer apparat 18 17 16 15 14 13 12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 1 Tasten RADIO Start af radiotilstand I radiotilstand:

Læs mere

Radio Navigation Chicago 600

Radio Navigation Chicago 600 www.blaupunkt.com Radio Navigation Chicago 600 Betjeningsvejledning Betjeningselementer 1 13 2 3 4 5 12 6 11 7 8 10 9 1 Tasten MENU Åbn hovedmenu I hovedmenuen: Åbn den aktive kildes menu 2 Tasten MAP

Læs mere

Car Radio CD USB Bluetooth. Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB Bluetooth. Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314. www.blaupunkt. Car Radio CD USB Bluetooth www.blaupunkt.com Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer

Læs mere

Tillykke med dit nye Navigationssystem

Tillykke med dit nye Navigationssystem Tillykke med dit nye Navigationssystem BEMÆRK : Der må IKKE afspilles film på skærmen under kørsel Musik som skal afspilles fra din mobiltelefon SKAL afspilles via blue-tooth Bilens originale USB kan bruges

Læs mere

SERIES 840 / 845. Multimedia Navigation. Enjoy it. Betjeningsvejledning

SERIES 840 / 845. Multimedia Navigation. Enjoy it. Betjeningsvejledning SERIES 840 / 845 Multimedia Navigation Enjoy it. Betjeningsvejledning Betjeningselementer apparat 1 2 14 13 3 4 5 6 12 7 8 9 11 10 1 Tasten (Eject) Skub dvd/cd ud 2 Tasten Kort tryk: Åbn hovedmenu I hovedmenuen:

Læs mere

Multimedia Navigation Wolfsburg

Multimedia Navigation Wolfsburg www.blaupunkt.com Multimedia Navigation Wolfsburg Betjeningsvejledning Betjeningselementer apparat 18 17 16 15 14 13 12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 1 Tasten RADIO Start af radiotilstand I radiotilstand: Vælg

Læs mere

CAR RADIO NEW ORLEANS 220 1 011 303 224 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning

CAR RADIO NEW ORLEANS 220 1 011 303 224 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning CAR RADIO NEW ORLEANS 220 1 011 303 224 001 Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 14 11 12 13 12 11 10 9 1 MENU-tast Kort tryk: Åbn/luk brugermenu Langt tryk:

Læs mere

CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning

CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001 Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 -tast Oplåsning af aftageligt

Læs mere

CAR RADIO NEW JERSEY 220 BT 1 011 303 334 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning

CAR RADIO NEW JERSEY 220 BT 1 011 303 334 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning CAR RADIO NEW JERSEY 220 BT 1 011 303 334 001 Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 12 13 14 13 12 11 10 1 MENU-tast Kort tryk: Åbn/luk brugermenu Langt

Læs mere

CAR MULTIMEDIA SERIES 330. Enjoy it. Betjeningsvejledning

CAR MULTIMEDIA SERIES 330. Enjoy it. Betjeningsvejledning CAR MULTIMEDIA SERIES 330 Enjoy it. Betjeningsvejledning Betjeningselementer apparat 1 2 3 4 11 5 6 7 8 10 9 1 Tasten DIS Kort tryk: Indstil displayets lysstyrke Langt tryk: Sluk displayet 2 Tasten MENU

Læs mere

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt. Car Radio CD USB SD Bluetooth www.blaupunkt.com Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer

Læs mere

PHILADELPHIA 845. Multimedia Navigation. Enjoy it. Betjeningsvejledning

PHILADELPHIA 845. Multimedia Navigation. Enjoy it. Betjeningsvejledning PHILADELPHIA 845 Multimedia Navigation Enjoy it. Betjeningsvejledning Betjeningselementer apparat 18 17 16 15 14 13 12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 1 Tasten RADIO Start af radiotilstand I radiotilstand: Vælg

Læs mere

ATLANTIS 945. Multimedia Navigation. Enjoy it. Betjeningsvejledning

ATLANTIS 945. Multimedia Navigation. Enjoy it. Betjeningsvejledning ATLANTIS 945 Multimedia Navigation Enjoy it. Betjeningsvejledning Betjeningselementer apparat 3 4 5 6 7 8 2 1 14 11 12 9 10 13 1 Dreje-/trykknap Aktivering af apparatet Ved drift: Kort tryk: Afbryd lyden

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

www.blaupunkt.com Car Radio CD USB Cupertino 220 1 011 202 220 / 1 011 202 221 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning

www.blaupunkt.com Car Radio CD USB Cupertino 220 1 011 202 220 / 1 011 202 221 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning www.blaupunkt.com Car Radio CD USB Cupertino 220 1 011 202 220 / 1 011 202 221 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 1 -tast Oplåsning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning SmartDock for Xperia ion Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over SmartDock...3 Opladning med SmartDock...3 Kom godt i gang...5 LiveWare -administration...5 Opgradering af LiveWare

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

Jabra SPEAK 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra SPEAK 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra SPEAK 410 Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse VELKOMMEN...3 Produktoversigt...3 Installation...4 tilslutning...4 KONFIGURATION...4 opkaldsfunktioner...4 Hvis du får brug for hjælp...6

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Brugervejledning Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over TV Dock...3 Kom godt i gang...4 Smart Connect...4 Opgradering af Smart Connect...4 Brug af

Læs mere

nüvi 3700-serien til Volvo

nüvi 3700-serien til Volvo nüvi 3700-serien til Volvo lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3760, 3790 Juli 2010 190-01265-56 Rev. A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om

Læs mere

Brugervejledning. Xperia P TV Dock DK21

Brugervejledning. Xperia P TV Dock DK21 Brugervejledning Xperia P TV Dock DK21 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Bagside oversigt over TV Dock...3 Kom godt i gang...4 Håndtering af LiveWare...4 Opgradering af Håndtering af LiveWare...4 Brug

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Navigation og Multimedia system. Composition color. Volkswagen Golf 7. Brugermanual

Navigation og Multimedia system. Composition color. Volkswagen Golf 7. Brugermanual Navigation og Multimedia system Composition color - Volkswagen Golf 7 Brugermanual Kære kunde. Tillykke med dit nye system. Vi vil gerne henlede opmærksomheden på en vigtig information. Pas på det nøglekort

Læs mere

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld Strømforsyningen af denne enhed er 12V eneste (negativ jord), skal du ikke slutte den til 24V, ellers vil det beskadige denne enhed. Brug ikke systemet under kørslen. Vær venlig ikke at se programmer eller

Læs mere

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual VOM-1021DV 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo Bruger manual Indholdsfortegnelse Identifikation af loftskærm... 3 Identifikation af fjernbetjening... 4 Strøm og brug af skærm... 5 Strøm ON/OFF... 5 Justering

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Brugermanual Transportabelt DVD system

Brugermanual Transportabelt DVD system Brugermanual Transportabelt DVD system DYON Gennemgang af knapper og funktioner HOVEDENHED 1. LCD (TFT) Display 2. Power ON indicator : Lyset vil tændes når enheden tændes. Lyset vil ændres fra grønt til

Læs mere

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Brugervejledning Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Introduktion...3 Oversigt... 3 De grundlæggende funktioner... 4 Sådan bærer du headsettet... 4 Tilslutning af dit

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

iwavit Quick Start Guide*

iwavit Quick Start Guide* * Denne manual findes også i andre sprog på www.iwavit.com / Manuals.html TM iwavit Quick Start Guide* Made for iphone 3GS, iphone 3G, iphone, ipod touch (1st and 2nd generation), og ipad Contents iwavit

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer

Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer Efter mange års udvikling og samarbejde er vi endelig klar til at præsentere vores 3. generation modelspecifikke autoradioer. Der findes utallige producenter

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACD 9850. Betjeningsvejledning

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACD 9850. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning ACD 9850 1 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør læse... 7 Trafiksikkerhed...

Læs mere

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink FAQ

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink FAQ Indholdsfortegnelse 1. Audio... 1 2. Navigation (kun med og Navi 650)... 2 3. Telefon... 3 4. Stemmegenkendelse (kun med CD 600 IntelliLink og )... 5 5. Andet... 6 1. Audio Sp.: Hvordan kan jeg skifte

Læs mere

Radio / Cassette. Caracas C12. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com

Radio / Cassette. Caracas C12. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com Radio / Cassette Caracas C12 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Åbn her ENGLISH

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller Denne MP4-afspiller er en fuld multimedie-afspiller. Det betyder, at den kan vise fotos og e-bøger i tekstformat, optage og afspille live audio og afspille

Læs mere

Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator. Indhold

Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator. Indhold DK Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator Indhold I. Tillæg til tekniske specifikationer for Geosat 5 BLU I.I Tekniske specifikationer I.II Pakkens indhold I.III Tilbehør I.IV

Læs mere

Clarion NX702E softwareopdatering MPU, MCU og Bluetooth - Okt. 2013 13SN017-R

Clarion NX702E softwareopdatering MPU, MCU og Bluetooth - Okt. 2013 13SN017-R VIGTIGT: Denne opdateringspakke er KUN beregnet for Clarion 2-DIN modellen NX702E!!!! Opdateringspakke 1 af 3. Denne opdatering indeholder tre forskellige opdateringer. Derudover findes der en MPEG opdatering,

Læs mere

FORD TOURNEO CUSTOM / TRANSIT CUSTOM Audiosystem Instruktionsbog

FORD TOURNEO CUSTOM / TRANSIT CUSTOM Audiosystem Instruktionsbog FORD TOURNEO CUSTOM / TRANSIT CUSTOM Audiosystem Instruktionsbog Oplysningerne i denne publikation var korrekte, da materialet blev trykt. For at vi til stadighed kan udvikle og forbedre vores produkter,

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Jabra CHAT - FOR PC. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra CHAT - FOR PC. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra CHAT - FOR PC Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse VELKOMMEN...3 Produktoversigt...3 Installation...4 tilslutning...4 KONFIGURATION...4 opkaldsfunktioner...4 Hvis du får brug for hjælp...5

Læs mere

Brugervejledning FJERNBETJENING RC-N

Brugervejledning FJERNBETJENING RC-N Brugervejledning FJERNBETJENING RC-N 2 Tillykke med din nye RC-N fjernbetjening. Fjernbetjeningen giver dig mulighed for at justere lydstyrken og skifte program på dine høreapparater. Før RC-N fjernbetjeningen

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

SENSUS Web edition. Infotainment guide VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT I dette tillæg finder du en kort oversigt over de mest almindelige funktioner i Sensus Infotainment og hjælp til at få mest muligt

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

Radio R 4.0 IntelliLink FAQ

Radio R 4.0 IntelliLink FAQ Indholdsfortegnelse 1. Audio... 1 2. Telefon... 2 3. Apple CarPlay... 2 4. Android Auto... 5 5. Galleri... 7 6. Andet... 8 1. Audio Sp.: Hvordan kan jeg skifte mellem forskellige lydkilder (f.eks. FM-radio

Læs mere

JABRA CLASSIC. Brugsvejledning. jabra.com/classic

JABRA CLASSIC. Brugsvejledning. jabra.com/classic Brugsvejledning jabra.com/classic INDHOLD 1. VELKOMMEN... 3 2. OVERBLIK OVER HEADSETTET... 4 3. SÅDAN BÆRES DET... 5 3.1 UDSKIFTNING AF EARGELS 3.2 PÅSÆTNING AF ØREKROGEN 4. SÅDAN OPLADES BATTERIET...

Læs mere

Navigation. Quick guide. Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2.

Navigation. Quick guide. Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2. Navigation Quick guide Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2.1 Navigation og Multimedia System Start navigationen ved at trykke på Navigation

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Dansk 92 www.logitech.com/support/type-s

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

BT HS 112 Dansk vejledning

BT HS 112 Dansk vejledning Communication BT HS 112 Dansk vejledning 1 021 204 122 www.blaupunkt.com Indhold Bluetooth Headset BT HS 112 2 Sikkerhed og generel information 3 Bortskaffelse 3 Leveringsomfang 3 Justering og brug af

Læs mere

JABRA mini. Brugsvejledning. jabra.com/mini

JABRA mini. Brugsvejledning. jabra.com/mini JABRA mini Brugsvejledning jabra.com/mini 2013 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Radio CD MP3 WMA. Toronto 400 BT 7 649 035 110 / 7 649 036 010

Radio CD MP3 WMA. Toronto 400 BT 7 649 035 110 / 7 649 036 010 www.blaupunkt.com Radio CD MP3 WMA Toronto 400 BT 7 649 035 110 / 7 649 036 010 www.blaupunkt.com Bedienungs- und Einbauanleitung Operating and installation instructions Mode d emploi et de montage Istruzioni

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for

Læs mere

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Dansk......................... 83 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Kassens indhold 1 2 3 4 5 1. Hovedenhed med kamera og højtalertelefon

Læs mere

EnVivo 4GB MP3 afspiller

EnVivo 4GB MP3 afspiller Brugervejledning EnVivo 4GB MP3 afspiller Med OLED skærm & Voice Recording Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers

Læs mere

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 Betjeningsvejledning CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m Indholdsfortegnelse Signaturforklaring... 4 Vigtige oplysninger... 5 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Digitalvideo. Brugervejledning

Digitalvideo. Brugervejledning Digitalvideo Brugervejledning Dk 2 Indhold Introduktion Oversigt over digitalvideo... 3 Brug af betjeningspanelet... 4 Strømtilslutning... 5 Funktioner... 6 Funktionsskifter... 8 Filmfunktion Optagelse

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

N150 trådløs mikro-usb-adapter WNA1000M Installationsvejledning. N150 trådløs mikro-usb-adapter Ressource-cd

N150 trådløs mikro-usb-adapter WNA1000M Installationsvejledning. N150 trådløs mikro-usb-adapter Ressource-cd N150 trådløs mikro-usb-adapter WNA1000M Installationsvejledning N150 trådløs mikro-usb-adapter Ressource-cd Varemærker NETGEAR, NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede

Læs mere

Introduktion til ARP 4. Generation Autoradioer med Android

Introduktion til ARP 4. Generation Autoradioer med Android Introduktion til ARP 4. Generation Autoradioer med Android Efter mange års udvikling og samarbejde er vi endelig klar til at præsentere vores 4. generation modelspecifikke autoradioer. Der findes utallige

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310

Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310 Radio CD MP3 WMA Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Betjeningselementer 1 On-/Off-knap Kort tryk: Deaktivering

Læs mere

Car Radio SD USB MP3 WMA

Car Radio SD USB MP3 WMA Car Radio SD USB MP3 WMA www.blaupunkt.com Brisbane SD48 7 648 000 310 Victoria SD48 7 648 001 310 Bedienungs- und Einbauanleitung Operating and installation instructions Mode d emploi et de montage Istruzioni

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...3 Produktoversigt...3 OVERSIGT...4 Installation og konfiguration...4 Daglig brug...5 Hvis du får brug for hjælp...6 2 TAK Tak for, at du har købt

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

nüvi lynstartvejledning

nüvi lynstartvejledning nüvi 510 lynstartvejledning Vigtige oplysninger Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Advarsel: Dette produkt

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

FREMGANGSMÅDE VED FEJLAFHJÆLPNING SSD-NAVI (version 3.00)

FREMGANGSMÅDE VED FEJLAFHJÆLPNING SSD-NAVI (version 3.00) 1 - INDHOLDSFORTEGNELSE Kundens reklamation Diagnose Overblik og pinout Kap. 2 Generelt funktionsproblem Kap. 3 Ingen betjening eller ingen opstart (sort skærm): Kap. 3-1 Knap inaktiv Kap. 3-2 Berøringsskærm

Læs mere

Navigation Radio CD. TravelPilot Rome NAV55E. E TravelPilot. Betjenings- og monteringsvejledning. www.blaupunkt.com

Navigation Radio CD. TravelPilot Rome NAV55E. E TravelPilot. Betjenings- og monteringsvejledning. www.blaupunkt.com Navigation Radio CD E TravelPilot TravelPilot Rome NAV55E Betjenings- og monteringsvejledning www.blaupunkt.com Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...3 Om din sikkerhed...3 Medfølgende

Læs mere

TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning

TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning Indhold Oversigt 3 Æskens indhold 4 Æskens indhold... 4 Sådan kommer du i gang 6 Montering af din TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Sådan starter du din

Læs mere

Firmwareopdatering til iphone med Lightning-stik, som er kompatibel med AppRadio Mode

Firmwareopdatering til iphone med Lightning-stik, som er kompatibel med AppRadio Mode Firmwareopdatering til iphone med Lightning-stik, som er kompatibel med AppRadio Mode Opdateringsinstruktioner for navigationsmodeller: AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT og AVIC-F8430BT som er blevet

Læs mere

Quickstart Guide. Dansk

Quickstart Guide. Dansk Quickstart Guide Dansk Support: For produktregistrering, besøg venligst ION hjemmeside: ionaudio.com For de seneste oplysninger om dette produkt, kan du besøge hjemmesiden ionaudio.com/blockpartylive.

Læs mere

Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W

Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Om højttaleren 3 Om Qi 3 Om Bluetooth-forbindelse 4 Taster og dele 5 Sådan tænder du højttaleren 6 Oprettelse

Læs mere

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang 9205371 3. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret PD-14 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere