ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACD Betjeningsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACD 9850. Betjeningsvejledning"

Transkript

1 Betjeningsvejledning ACD PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH

2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør læse... 7 Trafiksikkerhed... 7 Montage/tilslutning... 7 Tyverisikring... 7 Indtastning af forkert kodenummer... 7 Aktivering af tyverisikring... 8 Igangsættelse efter adskillelse fra elforsyning... 8 Afbrydelse af tyverisikring... 8 CODE LED tænd/sluk... 8 Radiodrift med RDS... 9 AF - Alternativ Frekvens... 9 REG-regionalradio... 9 Valg af station... 9 Automatisk stationssøgning... 9 Manuel indstilling af stationer... 9 Indstilling af stationssøgerens følsomhed Separat indstilling af søgerens følsomhed ved fjern- og nærmodtagning Skift fra stereo til mono (FM) Skifte mellem hukommelsesniveauerne 10 Gemme stationer Automatisk lagring af kraftigste station med Travelstore Opkald af radiostationer fra hukommelsen Modtagelse af trafikradio med RDS-EON Trafikradio-førsteret tænd/sluk Advarselssignal Sluk for advarselssignal Automatisk start af frekvenssøgning Indstilling af lydstyrke på trafikradio og advarselssignal CD-drift Isætning af CD Udtagning af CD Titelvalg Mix Omskiftning af lydkilde med SRC Loudness Oversigt over grundindstillinger (fabrik) 13 Appendix Tekniske data

3 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH

4 Kort instruktion 1 Tænd / sluk: Drej knappen. Tænd Sluk Indstilling af lydstyrke: Drej knappen. 2 LD / AUD LD Loudness Justering af de lave, dybe toner. Loudness tænd/sluk: tryk på AUD indtil LOUD ON (tændt) eller LOUD OFF (slukket) vises i displayet. Tillægsfunktion: Indstilling af Loudness. AUD Audio Til indstilling af: BASS TREBLE (diskant) BALANCE (venstre/højre) FADER (foran/bag). Ændring af indstilling: Tryk gentagne gange på AUD, indtil det tilhørende tegn og den indstillede værdi vises i displayet. Med kan den valgte indstilling ændres. Den tilsvarende tilstand vises i displayet. Den sidste indstilling lagres automatisk. Såfremt ingen ændring finder sted inden for 8 sek., skifter displayet automatisk til forrige tilstand. 3 MIX / lo MIX CD-titler spilles i vilkårlig rækkefølge, når MIX står i displayet. Tænd/sluk: tryk kort på tasten. lo (local) følsomhed af stationssøging (ved radiofunktion) Io lyser i displayet - normal følsom stationssøgning. Der bliver kun søgt lokale stationer, der kan modtages godt. Io lyser ikke - høj følsom stationssøgning. Der bliver også søgt stationer, der modtages mindre godt. Omskiftning: MIX/lo trykkes kort ved radiofunktion. Tillægsfunktioner: Separat indstilling af søgerens følsomhed ved fjern- og nærmodtagning. Skift af stereo/mono: Tryk tasten indtil MONO OFF eller MONO ON vises i displayet. 4 Isætning af CD Sæt CD i med påskriften opadvendt. Apparatet skifter fra radio- til CD-funktion. 5 / SRC Udkøring af CD: Tryk tasten så længe, indtil CD en køres ud. Omskiftning af radio/cd/radio: Tryk kort på tasten, når en CD er isat. Tillægsfunktion: CODE-LED tænd/sluk 4

5 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 - stationstaster For hvert hukommelsniveau (I, II og T ) kan der gemmes 6 stationer i FMområdet. Lagring af stationer: tryk så længe på tasten, medens radioen er i gang, indtil programmet kan høres igen. Valg af stationer: vælg hukommelsniveau med FMT og tryk på den tilsvarende stationstaste. Tillægsfunktion: Kodning: læs først Tyverisikring. Taster 1, 2, 3, 4 - indlæsningstaster til firecifret kode. Tryk hver taste så mange gange, indtil den firecifrede kode fra bilradio-passet står i displayet. 7 TA (Traffic Announcement = trafikradio-førsteret) Når der står TA i displayet, sendes kun stationer med trafikradio. TA tænd/sluk: Tryk på TA. Tillægsfunktion: Indstilling af lydstyrke på trafikradio og advarselssignal. 8 FMT Omskifter til (FM)-hukommelsesniveauer: Tasten trykkes, evt. et par gange. Det valgte niveau vises i displayet (I, II eller T). T Travelstore Benyttes til automatisk lagring og valg af de seks kraftigste stationer i det tilsvarende modtagningsområde: Lagring med Travelstore: Tryk på FMT, indtil displayet viser, at frekvensgennemløbet er begyndt. Stationerne lagres automatisk. Valg af lagrede stationer med T : Tryk så mange gange på FMT, indtil der står T i displayet. Derefter vælges stationerne med stationstasterne AF (Alternativ Frekvens ved RDS-drift) Når der står AF i displayet, søger radioen automatisk en bedre frekvens til det aktuelle program ved hjælp af RDSfunktionen. AF tænd/sluk: Tryk kort på AF. Tillægsfunktioner: REG ON/REG OFF - Er der stillet ind på REG ON, skiftes der kun til en bedre frekvens i det øjeblik, der er tale om en station med samme regionalprogram (se REG-regionalradio ). Manuel indstilling af stationer: Når AF er slukket, bliver den manuelle indstilling af stationer automatisk aktiveret. Med kan frekvensen ændres i 50 khz-skridt. ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL 5 PORTUGUÊS

6 : Display Radiofunktion m) MIX - CD-titler spilles i vilkårlig rækkefølge n) T5 - titel-nr. a c d e f gh i j k l ; Code LED kan blinke som yderlig tyverisikring, når bilen er parkeret CD-funktion b n a) NDR2 - stationsnavn b) 1 : 52 - afspillede tid c) FM - bølgelængdeområde d) 6 - stationstaste (1-6) e) I, II, T - hukommelsesniveau I, II eller Travelstore f) CD-IN - CD er isat g) - stereo h) lo - stationssøgerens følsomhed i) AF - alternativ frekvens ved RDS j) TA - trafikradio-førsteret k) TP - trafikradioprogram (modtages) l) LD - Loudness 2 AUD tillægsfunktion m < Stationssøgning automatisk når AF står i displayet. manuelt når AF er deaktiveret. Skift med AF, 9 AF. 6

7 Vigtige oplysninger Hvad du absolut bør læse Inden du tager din bilradio i brug, bedes du læse oplysningerne om Trafiksikkerhed og Tyverisikring meget omhyggeligt. Trafiksikkerhed Trafiksikkerheden kommer altid i første række. Derfor skal der hele tiden tages højde for den aktuelle trafiksituation, når bilradioen benyttes. Tænk på, at du tilbagelægger 14 m i sekundet ved en hastighed på 50 km/h. I kritiske situationer frarådes det at betjene bilradioen. Advarselssignaler fra f.eks. politi og brandvæsen skal kunne registreres i tide i bilen. Derfor er det mest hensigtsmæssigt at lytte til programmer i en passende lydstyrke under kørslen. Montage/tilslutning Hvis du selv vil montere eller udbygge anlægget, bør du læse vedlagte oplysninger herom, inden du går i gang. Højtalerudgangene må ikke forbindes med stel! Benyt kun reserve- og tilbehørsdele, der er godkendte af Blaupunkt. Tyverisikring Bilradioen leveres uden aktiv tyverisikring. Hvis du vil aktivere tyverisikringen, skal du gå frem som beskrevet i afsnittet Aktivering af tyverisikring. Så snart bilradioen med aktiveret tyverisikring bliver adskilt fra elforsyningen (f.eks. tyveri, afklemning af bilbatteri), er den elektronisk blokeret. Den kan kun anvendes igen, når det tilsvarende kodenummer (fra bilradio-passet) indlæses. Indlæsning af forkert kodenummer Tyve må ikke kunne finde frem til kodenummeret ved at forsøge forskellige muligheder. Derfor blokerer bilradioen med en ventetid, når et forkert kodenummer indlæses. I displayet står der Ventetiden varer efter de 3 første forsøg 10 sekunder, efter de efterfølgende forsøg 1 time. Efter 19 fejlforsøg står der OFF. Bilradioen kan ikke mere tages i brug. ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL 7 PORTUGUÊS

8 Henvisning: Gem dit bilradio-pas med kodenummeret et sikkert sted, så uvedkommende ikke kan se kodenummeret. Når tyverisikringen er aktiveret, har du ubetinget brug for kodenummeret efter adskillelse fra elforsyningen. Bilradioen kan kun sættes i gang efter rigtig indlæsning af kodenummeret. Hvis du har glemt kodenummeret og mistet bilradio-passet, kan bilradioen kun sættes i gang mod betaling i vore autoriserede service-værksteder. Aktivering af tyverisikring Når du vil aktivere tyverisikringen: Sluk radioen, tryk samtidigt på stationstasterne 1 og 4. Tænd bilradioen. CODE vises kort og derefter aktiveres apparatet. Slip stationstasterne 1 og 4. Tyverisikringen er aktiv. Hver gang apparatet tændes vises CODE kort i displayet. Igangsættelse efter adskillelse fra elforsyning (Tyverisikringen er aktiveret) Tænd bilradioen. CODE vises i displayet. Tryk kort på stationstasten 1, 0000 vises. Kodenummer fra Blaupunkt-bilradiopasset indlæses: Eksempel: Kodenummer er tryk 2 x på stationstasten 1, 2000 i displayet, - tryk 5 x på stationstasten 2, 2500 i displayet, - tryk 2 x på stationstasten 3, 2520 i displayet, - tryk 1 x på stationstasten 4, 2521 i displayet. Bekræftelse af kodenummer: Tryk på taste. Bilradioen er funktionsklar. Hvis der igen skulle stå fire streger i displayet, er der blevet indlæst et forkert kodenummer. Indlæs derfor ubetinget efter ventetiden (CODE i displayet) det rigtige kodenummer. Hvis bilradioen bliver afbrudt i ventetiden, så begynder den på ny efter igangsættelsen. Afbrydelse af tyverisikring Sluk radioen, tryk samtidigt på stationstasterne 1 og 4, tænd bilradioen. I displayet vises CODE. Kodenummer fra Blaupunkt-bilradiopasset indlæses og bekræftes: se eksempel Igangsættelse efter.... Tyverisikringen er afbrudt. CODE LED tænd/sluk Når bilen er parkeret, kan LED blinke under displayet som yderlig tyverisikring. Forudsætning: funktionen er aktiveret (LED ON). Tænd/sluk: Ved tændt bilradio uden isat CD trykkes / SRC så længe, indtil LED ON / LED OFF vises i displayet. Med indstilles den ønskede tilstand. Den sidste indstilling lagres automatisk. Såfremt ingen ændring finder sted inden for 8 sek., skifter displayet automatisk til forrige tilstand. 8

9 Radiodrift med RDS (Radio Data System) Med Radio Data System får radiooplevelsen på FM en helt ny dimension. Flere og flere radio stationer er begyndt at sende RDS-informationer sideløbende med de normale programmer. Så snart de pågældende programmer identificeres, står stationernes betegnelse (f.eks. P1) i displayet, evt. også med regionalt kendetegn. Med RDS omdannes stationstasterne til programtaster. Du ved nu, hvilket program du modtager og har mulighed for at vælge præcist det program, du ønsker at høre. Der er yderligere fordele forbundet med RDS: AF - Alternativ Frekvens AF-funktionen (Alternativ Frekvens) stiller automatisk ind på den bedste frekvens til det aktuelle program. Funktionen er aktiveret, når der står AF i displayet. AF tænd/sluk: tryk kort på AF. Medens der søges efter programmet med den bedste modtagelse, kan det forekomme, at den aktuelle radioudsendelse muligvis et øjeblik er tavs. Når du tænder for bilradioen eller opkalder en gemt frekvens og der står SEARCH i displayet, søger bilradioen automatisk en alternativ frekvens. SEARCH forsvinder, når der er fundet en alternativ frekvens eller efter gennemløb af frekvensbåndet. Hvis dette program ikke mere modtages tilfredsstillende, så: vælg et andet program. REG-regionalradio Nogle af radioens programmer sendes som regionalprogrammer på bestemte tidspunkter af døgnet. Hvis du modtager et bestemt regionalt program og fortsat gerne vil høre det, så tryk ca. 2 sek. på AF. I displayet står der REG ON. Hvis du derimod forlader regionalprogrammets frekvensområde eller ønsker at nyde godt af RDS-servicen i fuldt omfang, skal du skifte til REG OFF. Tryk ca. 2 sek. på AF indtil der står REG OFF. Når REG ON er aktiveret, står der efter aktivering af bilradioen et øjeblik REG ON. Valg af station Du kan modtage FM-stationer fra 87,5 til 108 MHz. Automatisk stationssøgning Forudsætning = AF er aktiveret. Tryk på. Bilradioen søger automatisk den næste station. Vedvarende tryk på tasterne er ensbetydende med hurtig søgning frem eller tilbage. Manuel indstilling af stationer Forudsætning = AF er deaktiveret. tryk på til gradvis ændring (op/ned) af frekvensen. Vedvarende tryk på tasterne ( eller ) er ensbetydende med hurtigt frekvensgennemløb. 9 ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH NEDERLANDS ESPAÑOL SVENSKA PORTUGUÊS

10 Indstilling af stationssøgerens følsomhed Du har mulighed for at ændre på den automatiske stationssøgers følsomhed. Hertil tryk kort på lo. Når der i displayet står Io, betyder det, at automatikken nøjes med at søge stationer med en god modtagelse (lav følsomhed). Når der ikke står Io, betyder det, at automatikken ligeledes søger stationer med mindre god modtagelse (højere følsomhed). Separat indstilling af søgerens følsomhed ved fjern- og nærmodtagning Graden af følsomheden ved fjern- og nærmodtagning kan indstilles separat. a) Nærmodtagning Skift til lo med MIX / lo ( lo lyser i displayet). Tryk på MIX / lo, indtil S-LO og den indstillede værdi vises i displayet (efter MONO OFF eller MONO ON ). Med kan følsomheden ændres. 1 = høj følsomhed, 3 = lav følsomned. Den sidste indstilling lagres automatisk. Såfremt ingen ændring finder sted inden for 8 sek., skifter displayet automatisk til forrige tilstand. Med MIX / lo skifter displayet med det samme. b) Fjernmodtagning Skift til dx med MIX / lo ( lo lyser ikke i displayet). Tryk på MIX / lo, indtil S-DX vises i displayet. Indstillingen foregår på samme vis som ved a) Nærmodtagning. Skift fra stereo til mono (FM) Hvis modtagelsen af bestemte radiostationer er for ringe, kan der skiftes til mono: Tryk på MIX / lo, indtil MONO OFF eller MONO ON vises i displayet. Ved monofunktion er symbolet slukket i displayet. Hver gang du tænder for bilradioen, vil denne stille ind på stereo igen. Ved dårlig modtagelse skifter bilradioen automatisk til mono. Skifte mellem hukommelsesniveauerne Du kan skifte mellem hukommelsesniveauerne I, II og T, når radiostationerne skal gemmes eller kaldes frem. Det aktuelle hukommelsesniveau står i displayet. Tryk på FMT så mange gange, indtil det valgte hukommelsesniveau står i displayet. Gemme stationer I FM-området kan du gemme seks radiostationer pr. hukommelsesniveau (I, II, T) med stationstasterne 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vælg hukommelsesniveauet med FMT. Indstil den ønskede station med (automatisk eller manuel). Tryk så længe på den ønskede stationstaste efter at programmet var tavs, indtil programmet eller BEEP igen høres. Den pågældende radiostation er nu blevet gemt i hukommelsen. I displayet står der, hvilken taste der er blevet trykket. 10

11 Automatisk lagring af kraftigste station med Travelstore De seks kraftigste FM-stationer i de pågældende dækningsområder kan du automatisk gemme i radioens hukommelse (sorteres efter feltstyrke). Denne funktion vil du få meget glæde af, hvis du hører til dem, der rejser meget. Tryk mindst 2 sek. på FMT. Bilradioen søger nu de næste FM-stationer og gemmer dem på hukommelsesniveau T (Travelstore). Når det er sket, bliver den første station i rækken indstillet. En anden mulighed er at gemme radiostationerne manuelt på Travelstore-niveauet (se Gemme stationer ). Valg af radiostationer fra hukommelsen Gemte stationer kan vælges efter behov ved at trykke på de pågældende taster. Vælg hukommelsesniveauet med FMT. Tryk så mange gange på FMT, indtil det ønskede niveau vises i displayet. Tryk kort på den tilsvarende stationstaste. Modtagelse af trafikradio med RDS-EON Mange FM-programmer sender med jævne mellemrum aktuelle trafikmeldinger fra deres eget område. Programmer med trafikmeldinger udsender et ID-signal, der opfanges af din bilradio. Så snart signalet identificeres, står der TP (Traffic Program - Trafikradioprogram) i displayet. Derudover findes der programmer, der ikke selv sender trafikmeldinger, men via RDS- EON byder på den mulighed at modtage trafikmeldinger fra et andet program, der hører til samme stationskæde. Når en sådan station modtages (f.eks. P3) lyser TP i displayet. I det øjeblik, trafikmeldinger har førsteret, lyser TA sammesteds. Når der er en trafikmelding, skifter bilradioen automatisk til det pågældende program. Er meldingen givet, skiftes der atter til det før hørte program. Trafikradio-førsteret tænd/sluk Når trafikradioen har førsteret fremfor andre programmer, lyser TA i displayet. Der tændes og slukkes for denne funktion, ved at trykke på TA. Hvis du trykker på TA, medens radioen udsender en trafikmelding, afbrydes førsteretten kun for denne melding. Bilradioen skifter til den forhenværende tilstand. Førsteretten for kommende trafikmeldinger bibeholdes. Advarselssignal Når du forlader området for den aktuelle trafikudsendelse, hører du et advarselssignal efter ca. 30 sekunder. Det vil ligeledes være tilfældet, hvis du trykker på en stationstaste, hvor der er gemt en station uden TA. Sluk for advarselssignal a) Indstil en anden station med trafikradio: tryk på eller tryk på en af stationstasterne med trafikradio. eller b) Deaktiver trafikradioens førsteret: tryk på TA. TA slettes i displayet. 11 ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS

12 Automatisk start af frekvenssøgning (CD-drift) Hvis du lytter til en CD og forlader området for den aktuelle trafikudsendelse, søger bilradioen automatisk en anden station med trafikradio. Hvis dette ikke sker inden ca. 30 sek., standser CD en og du hører et advarselssignal. Signalet afbrydes som før beskrevet. Indstilling af lydstyrke på trafikradio og advarselssignal Denne lydstyrke er blevet fast indstillet på fabrikken. Du kan dog ændre den: Indstil lydstyrken således som du også vil høre trafikradio og advarselssignalet. Tryk på TA så længe, indtil TA-VOL vises i displayet. Denne lydstyrke er lagret for trafikradio og advarselssignalet. CD-drift Isætning af CD Tænd for bilradioen. Sæt CD (påskriften opadvendt) i uden kraftanvendelse. CD en bliver automatisk sat i spilleposition. CD en afspilles. Udtagning af CD Tryk / SRC længere end 2 sek.. CD en køres ud. Den automatiske isætning/udkøring af CD er må på grund af beskyttelse af mekanikken ikke hindres eller understøttes. Titelvalg Efter isætningen af CD en vises CD-funktionerne i displayet. Med kan den ønskede titel vælges. = Titler bliver oversprunget. = Gentagelse af titler. Bliver kun trykket én gang, så bliver den lige hørte titel afspillet fra starten igen. Vippen funktionerer som følgekontakt således, at flere titler kan overspringes, når den trykkes flere gange. I displayet vises efter T (Track) det tilsvarende nummer af den valgte titel. Hurtigt fremløb (Cue): hold vippen trykket. Hurtigt tilbageløb (Review): hold vippen trykket. Mix Ved aktiveret Mix-funktion spilles CD-titlerne ikke i den fastlagte rækkefølge. MIX lyser i displayet. Hvis du ikke vil høre titlen, der spilles, kan du springe den over med. Mix tænd/sluk: Tryk på MIX. Omskiftning af lydkilde med SRC (Source = kilde) Du kan vælge mellem CD-afspilning og radio, når en CD er indsat. Omskiftning: Tryk kort på / SRC. 12

13 Loudness Bas høres dårligere end diskant ved lav lydstærke. Loudness-funktionen kompenserer denne ulige hørefornemmelse. Da arten af anlægget (forstærker), anordningen og arten af højtalere såvel som bilen påvirker klangfornemmelsen, kan indsatspunktet og ændringen af Loudness indstilles. Loudness er blevet indstillet på fabrikken således, at den optimale virkning opnås i mange områder. Hvis du vil ændre indstillingen, kan du gå frem på følgende måde: LD/AUD trykkes så længe, indtil LOUD og den indstillede værdi vises i displayet (efter LOUD OFF ). Med stationstasterne bliver graden af Loudness indstillet. Med 1 indstilles den laveste og med 6 den højeste grad. Den sidste indstilling lagres automatisk. Såfremt ingen ændring finder sted inden for 8 sek., skifter displayet automatisk til forrige tilstand. Oversigt over grundindstillinger (fabrik) LOUDNESS 3 S-DX 2 S-LO 2 LED ON Appendix Tekniske data Forstærker Udgangsydelse: FM Følsomhed: Frekvensområde: CD Frekvensområde: 4 x 19 watt sinus i.h.t. DIN x 20 watt musik i.h.t. DIN ,9 µv ved 26 db Signal / støjafstand Hz (-3dB) Hz (-1dB) ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH NEDERLANDS ESPAÑOL SVENSKA Med forbehold af ændringer! 13 PORTUGUÊS

14 14 Blaupunkt-Werke GmbH Bosch Gruppe 1/96 K7/VKD (DK) PM

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACR 3250. Betjeningsvejledning

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACR 3250. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning ACR 3250 1 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Inholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 6 Hvad du absolut bør læse... 6 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Radio / Kassette. Boston RCC 45. Betjeningsvejledning

Radio / Kassette. Boston RCC 45. Betjeningsvejledning Radio / Kassette Boston RCC 45 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 6 Hvad du absolut bør læse... 6 Trafiksikkerhed... 6 QuickOut... 6 Montage/tilslutning...

Læs mere

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 Betjeningsvejledning CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m Indholdsfortegnelse Signaturforklaring... 4 Vigtige oplysninger... 5 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Radio / Kassette. Montreux RCM 45. Betjeningsvejledning

Radio / Kassette. Montreux RCM 45. Betjeningsvejledning Radio / Kassette Montreux RCM 45 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør læse... 7 Trafiksikkerhed... 7 Montage/tilslutning... 7 Tyverisikringssystem

Læs mere

Cleveland DJ A Cleveland DJ I

Cleveland DJ A Cleveland DJ I Radio / Cassette Cleveland DJ A Cleveland DJ I Betjeningsvejledning 14 13 12 11 1 2 3 4... 5 6 7 8 9 10 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør læse...

Læs mere

Radio/Kassette. Flensburg CC 28. Betjeningsvejledning FLENSBURG CC 28 FM-T 1-5 ARI

Radio/Kassette. Flensburg CC 28. Betjeningsvejledning FLENSBURG CC 28 FM-T 1-5 ARI Radio/Kassette Flensburg CC 28 Betjeningsvejledning CONVENIENCE CONTROL FF EJECT VOLUME FLENSBURG CC 28 TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m Indholdsfortegnelse Signaturforklaring... 4 Vigtige oplysninger... 5

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT PARIS RCM 127 http://da.yourpdfguides.com/dref/3301298

Din brugermanual BLAUPUNKT PARIS RCM 127 http://da.yourpdfguides.com/dref/3301298 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Radio / Kassette / Changer. Pasadena DJ I. Betjeningsvejledning

Radio / Kassette / Changer. Pasadena DJ I. Betjeningsvejledning Radio / Kassette / Changer Pasadena DJ I Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør vide... 7 Trafiksikkerhed... 7 Montage/tilslutning...

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT HAMBURG RCM 148 http://da.yourpdfguides.com/dref/3754362

Din brugermanual BLAUPUNKT HAMBURG RCM 148 http://da.yourpdfguides.com/dref/3754362 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Radio / Cassette. Caracas C12. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com

Radio / Cassette. Caracas C12. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com Radio / Cassette Caracas C12 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Åbn her ENGLISH

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT LONDON RDM 126 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310303

Din brugermanual BLAUPUNKT LONDON RDM 126 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310303 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

San Francisco RDM 169

San Francisco RDM 169 Radio / CD San Francisco RDM 169 Betjeningsvejledning Forklaring af positionsnumrene se kort instruktion 1 2 3 4 5 6 15 14 13 12 11 10 9 8 7 21 16 17 20 2 1 23 22 3 19 18 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion...

Læs mere

Alicante CD30 Kiel CD30 Lausanne CD30

Alicante CD30 Kiel CD30 Lausanne CD30 Radio / CD Alicante CD30 Kiel CD30 Lausanne CD30 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 3 5 1 4 6 7 8 FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS 14 13 12 11 10 9 SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON C30

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON C30 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Radio / CD. München RDM 126. Betjeningsvejledning

Radio / CD. München RDM 126. Betjeningsvejledning Radio / CD München RDM 126 Betjeningsvejledning 3 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 9 Hvad du absolut bør læse... 9 Trafiksikkerhed... 9 Montering... 9 Telefon-Mute... 9

Læs mere

Radio / CD. Viking TMC 148. Betjeningsvejledning

Radio / CD. Viking TMC 148. Betjeningsvejledning Radio / CD Viking TMC 148 Betjeningsvejledning Forklaring af de enkelte positionsnumre, se den korte oversigt 18 17 16 15 14 13 1 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige

Læs mere

Dakota DJ50 Modena CD50 Sylt CD50

Dakota DJ50 Modena CD50 Sylt CD50 Radio / CD Dakota DJ50 Modena CD50 Sylt CD50 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS 16 15 14 13 12 11 10 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

Augsburg C30 Boston C30 Dublin C30 Minnesota DJ30 Montreux C30 Ontario DJ30

Augsburg C30 Boston C30 Dublin C30 Minnesota DJ30 Montreux C30 Ontario DJ30 Radio / Kassette Augsburg C30 Boston C30 Dublin C30 Minnesota DJ30 Montreux C30 Ontario DJ30 Betjeningsvejledning 2 Åbn her FRANÇAIS ITALIANO ESPAÑOL PORTUGUÊS SVENSKA NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH 1 3 5

Læs mere

Lausanne RD 148 Nevada RD 148

Lausanne RD 148 Nevada RD 148 Radio / CD Lausanne RD 148 Nevada RD 148 Betjeningsvejledning 17 16 15 14 13 1 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 9 Nyttig læsning... 9 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT SAN FRANCISCO RDM 169 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310947

Din brugermanual BLAUPUNKT SAN FRANCISCO RDM 169 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310947 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Albertville RCM 149 Zermatt RCM 149 Aspen DJ

Albertville RCM 149 Zermatt RCM 149 Aspen DJ Radio / Kassette Albertville RCM 149 Zermatt RCM 149 Aspen DJ Betjeningsvejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2 Display Displayet har 3 visningsområder. Visningerne skifter

Læs mere

Alicante CD31 Essen CD31 Lausanne CD31

Alicante CD31 Essen CD31 Lausanne CD31 Radio / CD Alicante CD31 Essen CD31 Lausanne CD31 Betjeningsvejledning 2 Åbn her PORTUGUÊS FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH 2 1 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

Radio / Kassette. Sydney RCM 126. Betjeningsvejledning

Radio / Kassette. Sydney RCM 126. Betjeningsvejledning Radio / Kassette Sydney RCM 126 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 10 Hvad du absolut bør læse... 10 Trafiksikkerhed... 10 Montering... 10 Telefon-Mute...

Læs mere

Radio / CD. London CD70. Betjeningsvejledning

Radio / CD. London CD70. Betjeningsvejledning Radio / CD London CD70 Betjeningsvejledning 2 Åbn her DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS 1 2 3 4 5 6 ITALIANO NEDERLANDS 14 13 12 11 10 9 8 7 SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 3 BETJENINGSELEMENTER 1 -tast, til åbning af

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT FLORIDA AG F DJ32 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307400

Din brugermanual BLAUPUNKT FLORIDA AG F DJ32 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307400 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Bologna C50 Carolina DJ50 Colorado DJ50 Düsseldorf C50

Bologna C50 Carolina DJ50 Colorado DJ50 Düsseldorf C50 Radio / Kassette Bologna C50 Carolina DJ50 Colorado DJ50 Düsseldorf C50 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS 16 15 14

Læs mere

Radiophone. Helsinki RTM 127. Betjeningsvejledning

Radiophone. Helsinki RTM 127. Betjeningsvejledning phone Helsinki RTM 127 Betjeningsvejledning Forklaring af positionsnumrene se kort instruktion 1 2 3 4 5 6 7 (PAC) 8 9 10 18 17 16 15 14 13 12 11 1 11 Fjernbetjening RCT 07 (tilbehør) 15 16 4 3 2 Indholdsfortegnelse,

Læs mere

Dallas RMD 169 Texas DJ

Dallas RMD 169 Texas DJ Radio / MD Dallas RMD 169 Texas DJ Betjeningsvejledning 1 2 3 4 5 13 12 11 10 9 8 7 6 19 14 15 18 Option / tilbehør 2 1 21 20 3 17 16 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Fjernbetjening RC 08 (option)...

Læs mere

Essen CD33 Lausanne CD33 Madeira CD33

Essen CD33 Lausanne CD33 Madeira CD33 Radio / CD Essen CD33 Lausanne CD33 Madeira CD33 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 7 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Modena CD52 Valencia CD52 Modena CD53 Stockholm CD53

Modena CD52 Valencia CD52 Modena CD53 Stockholm CD53 Radio / CD Modena CD52 Valencia CD52 Modena CD53 Stockholm CD53 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS

Læs mere

Radio / Kassette. Köln RCM 126. Betjeningsvejledning

Radio / Kassette. Köln RCM 126. Betjeningsvejledning Radio / Kassette Köln RCM 126 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 10 Hvad du absolut bør læse... 10 Trafiksikkerhed... 10 Montage... 10 Telefon-Mute...

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT PORTO CD34 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307857

Din brugermanual BLAUPUNKT PORTO CD34 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307857 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Radio / CD. Casablanca CD51. Betjeningsvejledning

Radio / CD. Casablanca CD51. Betjeningsvejledning Radio / CD Casablanca CD51 Betjeningsvejledning 2 Åbnes her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS ITALIANO 16 15 14 13 12 11 10 3 BETJENINGSELEMENTER 1 -tast til

Læs mere

Denver CD70 Hamburg CD70 Orlando CD70 Phoenix CD70

Denver CD70 Hamburg CD70 Orlando CD70 Phoenix CD70 Radio / CD Denver CD70 Hamburg CD70 Orlando CD70 Phoenix CD70 Betjeningsvejledning 2 Åbn her DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS 1 2 3 4 5 6 ITALIANO NEDERLANDS 14 13 12 11 10 9 8 7 SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT MALAGA CD36 http://da.yourpdfguides.com/dref/3308482

Din brugermanual BLAUPUNKT MALAGA CD36 http://da.yourpdfguides.com/dref/3308482 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Radio / Cassette. Minnesota DJ32. Betjenings- og monteringsvejledning.

Radio / Cassette. Minnesota DJ32. Betjenings- og monteringsvejledning. Radio / Cassette Minnesota DJ32 Betjenings- og monteringsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual AUTO-HIFI R AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-8 Instruction manual DIGITAL AUDIO CD-8GD AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL. BRUGSANVISNING

Læs mere

Radio/Navigation. TravelPilot RNS 149. Betjeningsvejledning

Radio/Navigation. TravelPilot RNS 149. Betjeningsvejledning Radio/Navigation TravelPilot RNS 149 Betjeningsvejledning Oversigt over apparatet 170 1 2 3 4 5 6 7 8 16 15 14 13 12 11 10 9 Oversigt over apparatet 1 Open-taste, åbner betjeningsdelen. 2 Volumenkontrol.

Læs mere

Car Radio CD USB Bluetooth. Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB Bluetooth. Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314. www.blaupunkt. Car Radio CD USB Bluetooth www.blaupunkt.com Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer

Læs mere

Bremen CD72 7 641 806 310

Bremen CD72 7 641 806 310 Radio / CD Bremen CD72 7 641 806 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 13 7 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 3

Læs mere

Radio / CD. San Francisco CD70. Betjeningsvejledning

Radio / CD. San Francisco CD70. Betjeningsvejledning Radio / CD San Francisco CD70 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ITALIANO SVENSKA PORTUGUÊS ESPAÑOL NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH 1 2 3 4 5 6 14 13 12 11 10 9 8 7 3 BETJENINGSELEMENTER 1 -tast, til åbning

Læs mere

Navigation Radio CD. TravelPilot Rome NAV55E. E TravelPilot. Betjenings- og monteringsvejledning. www.blaupunkt.com

Navigation Radio CD. TravelPilot Rome NAV55E. E TravelPilot. Betjenings- og monteringsvejledning. www.blaupunkt.com Navigation Radio CD E TravelPilot TravelPilot Rome NAV55E Betjenings- og monteringsvejledning www.blaupunkt.com Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...3 Om din sikkerhed...3 Medfølgende

Læs mere

Woodstock DAB54 7 644 708 310

Woodstock DAB54 7 644 708 310 Radio / DAB / CD / MMC / MP3 Woodstock DAB54 7 644 708 310 Betjeningsvejledning PocketDAB 2004 http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b.

Læs mere

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt. Car Radio CD USB SD Bluetooth www.blaupunkt.com Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer

Læs mere

Radiophone. Antares T60. Betjeningsvejledning

Radiophone. Antares T60. Betjeningsvejledning Radiophone Antares T60 Betjeningsvejledning APPARATOVERSIGT 2 3 4 5 6 7 8 1 9 16 15 14 13 12 11 10 2 APPARATOVERSIGT 1 Volumenknap, tænd-/slukknap 2 SRC-tast, kildevalg mellem radio, Multi CD (hvis tilsluttet)

Læs mere

Radio / CD. Los Angeles MP71. Betjeningsvejledning

Radio / CD. Los Angeles MP71. Betjeningsvejledning Radio / CD Los Angeles MP71 Betjeningsvejledning 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Åbn her DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS 1

Læs mere

CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning

CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001 Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 -tast Oplåsning af aftageligt

Læs mere

Acapulco MP54 7 644 252 310 Casablanca MP54 7 644 250 310

Acapulco MP54 7 644 252 310 Casablanca MP54 7 644 250 310 Radio / CD / MP3 Acapulco MP54 7 644 252 310 Casablanca MP54 7 644 250 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 7 8 16 15 14 13 12 11 10 9 17 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH

Læs mere

Casablanca CD

Casablanca CD Radio / CD Casablanca CD52 7 642 290 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 4 3 5 16 15 6 14 13 7 8 9 12 11 10 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA

Læs mere

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL ROCK POP EQ CLAS RDM BIL AUDIO DENwww.facebook.com/denverelectronics BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2

Læs mere

Indhold Indhold Introduktion Før første brug Sikkerhedstips Displaybeskeder Oversigt over fjernbetjening Betjening og taster TIL/FRA Piletaster

Indhold Indhold Introduktion Før første brug Sikkerhedstips Displaybeskeder Oversigt over fjernbetjening Betjening og taster TIL/FRA Piletaster DANSK 54 Indhold Indhold 1 Introduktion 2 Før første brug 2 Sikkerhedstips 2 Displaybeskeder 3 Oversigt over fjernbetjening 3 Betjening og taster 4 TIL/FRA 4 OK 5 Piletaster 5 Tilbagetasten 5 BAND 6 LINK

Læs mere

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto RADIOEN DANCE

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto RADIOEN DANCE SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto RADIOEN DANCE Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Radio....................................... Radio - Oversigt............................... Vigtige informationer.........................

Læs mere

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Swing Betjeningsvejledning

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Swing Betjeningsvejledning SIMPLY CLEVER Musiksystem Swing Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Generelt Betjeningsvejledning 2 Tegn i betjeningsvejledningens tekst 2 Oversigt over systemet 2 Vigtige anvisninger 2 Tyverisikring

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT ACAPULCO MP54 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307972

Din brugermanual BLAUPUNKT ACAPULCO MP54 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307972 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310

Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310 Radio / CD / MP3 Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 3 5 1 2 4 6 7 10 9 11 8 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS

Læs mere

Acapulco MP52 7 642 265 310 Daytona MP53 7 643 290 310

Acapulco MP52 7 642 265 310 Daytona MP53 7 643 290 310 Radio / CD Acapulco MP52 7 642 265 310 Daytona MP53 7 643 290 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 4 3 5 16 15 6 14 13 7 8 9 12 11 10 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT VIKING TMC 148 DK

Din brugermanual BLAUPUNKT VIKING TMC 148 DK Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Car Radio CD MP3. Hamburg MP57 7 647 633 310

Car Radio CD MP3. Hamburg MP57 7 647 633 310 www.blaupunkt.com Car Radio CD MP3 Hamburg MP57 7 647 633 310 Instrucciones de manejo Instruções de serviço Betjeningsvejledning Instrukcja obsługi Návod k obsluze Návod na obsluhu Indholdsfortegnelse

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

DAB-Radio / CD / MP3 / MMC. Woodstock DAB52. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com

DAB-Radio / CD / MP3 / MMC. Woodstock DAB52. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com DAB-Radio / CD / MP3 / MMC Woodstock DAB52 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O C E N T E R 2 3 0 0 1 BeoCenter 2300 er et fuldt integreret musiksystem med radio, CD-afspiller og højttalere i ét. Det kan placeres hvor som helst De ønsker musik på væggen i det specielt konstruerede

Læs mere

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Blues Betjeningsvejledning

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Blues Betjeningsvejledning SIMPLY CLEVER Musiksystem Blues Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Generelt Betjeningsvejledning 2 Tegn i betjeningsvejledningens tekst 2 Oversigt over systemet 2 Vigtige anvisninger 2 Tyverisikring

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING CAD-381 BLUETOOTH 11 1 2 3 15 14 12 BETJENINGSVEJLEDNING BILSTEREO MED CD/CD-R/CD-RW/MP3/WMA AFSPILLER MED PLL FM STEREO RADIO 13 RDS 4 (1-6) FRONT AUX INDGANG Bluetooth Funktion til Mobiltelefon AFTAGELIGT

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

DAB-VW1 brugermanual. VW AutoDAB interface DAB-VW1. www.autodab.dk. Ukompliceret DAB integrering. Designed and engineered in the UK

DAB-VW1 brugermanual. VW AutoDAB interface DAB-VW1. www.autodab.dk. Ukompliceret DAB integrering. Designed and engineered in the UK Ukompliceret DAB integrering DAB-VW1 brugermanual VW AutoDAB interface DAB-VW1 Caravelle 2010> Scirocco 2008> EOS 2007> Tiguan 2007> Golf 2004> Touran 2004> Jetta 2004> Touareg 2010> Multivan 2003> Transporter

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT TRAVELPILOT ROME NAV55E http://da.yourpdfguides.com/dref/3754912

Din brugermanual BLAUPUNKT TRAVELPILOT ROME NAV55E http://da.yourpdfguides.com/dref/3754912 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310

Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310 Radio CD MP3 WMA Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Betjeningselementer 1 On-/Off-knap Kort tryk: Deaktivering

Læs mere

CAR RADIO NEW ORLEANS 220 1 011 303 224 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning

CAR RADIO NEW ORLEANS 220 1 011 303 224 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning CAR RADIO NEW ORLEANS 220 1 011 303 224 001 Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 14 11 12 13 12 11 10 9 1 MENU-tast Kort tryk: Åbn/luk brugermenu Langt tryk:

Læs mere

DAB-Radio / CD / MP3 / MMC/SD. Woodstock DAB 53. Betjeningsvejledning.

DAB-Radio / CD / MP3 / MMC/SD. Woodstock DAB 53. Betjeningsvejledning. DAB-Radio / CD / MP3 / MMC/SD Woodstock DAB 53 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her DANSK ENGLISH DEUTSCH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PORTUGUÊS ESPAÑOL FRANÇAIS NEDERLANDS ITALIANO 16 SVENSKA

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

CAR RADIO NEW JERSEY 220 BT 1 011 303 334 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning

CAR RADIO NEW JERSEY 220 BT 1 011 303 334 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning CAR RADIO NEW JERSEY 220 BT 1 011 303 334 001 Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 12 13 14 13 12 11 10 1 MENU-tast Kort tryk: Åbn/luk brugermenu Langt

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O S O U N D C E N T U R Y 1 BeoSound Century er et fascinerende lille og dog forbløffende kraftigt musiksystem med indbyggede højttalere og tre integrerede audiokilder: CD-afspiller, radio og kassettebåndoptager.

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager: Sender: Til brug med høreapparater med telespole Modtager: 1. Mikrofonknap til rumaflytning 2. 3,5 mm Audio udgang

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://da.yourpdfguides.com/dref/3312216

Din brugermanual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://da.yourpdfguides.com/dref/3312216 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 i brugermanualen (information,

Læs mere

NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2

NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2 NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2 FOR SIKKER OG BEDST VIRKEMÅDE -------------------- 2 BESKRIVELSE AF FUNKTIONER ----------------------

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger:

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Brug til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Alarmkontrol Strømbesparer Fortsæt autom. Print timeout Displaysprog Printersprog Indlæs til Spar ressourcer

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

www.blaupunkt.com Car Radio CD USB Cupertino 220 1 011 202 220 / 1 011 202 221 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning

www.blaupunkt.com Car Radio CD USB Cupertino 220 1 011 202 220 / 1 011 202 221 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning www.blaupunkt.com Car Radio CD USB Cupertino 220 1 011 202 220 / 1 011 202 221 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 1 -tast Oplåsning

Læs mere

FORD TOURNEO CUSTOM / TRANSIT CUSTOM Audiosystem Instruktionsbog

FORD TOURNEO CUSTOM / TRANSIT CUSTOM Audiosystem Instruktionsbog FORD TOURNEO CUSTOM / TRANSIT CUSTOM Audiosystem Instruktionsbog Oplysningerne i denne publikation var korrekte, da materialet blev trykt. For at vi til stadighed kan udvikle og forbedre vores produkter,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING CAU-420 4 (1-3) 4 (4-6) 3 9 2 16 17 18 15 21 20 19 14 10 1 BETJENINGSVEJLEDNING BILSTEREO MED MP3/WMA AFSPILLER MED PLL FM STEREO RADIO 7 6 12 RDS 8 INDGANGE FOR USB / SD- / MMC-KORT FRONT AUX INDGANG

Læs mere

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Blues Betjeningsvejledning

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Blues Betjeningsvejledning SIMPLY CLEVER Musiksystem Blues Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Generelt Betjeningsvejledning 2 Tegn i betjeningsvejledningens tekst 2 Oversigt over systemet 2 Vigtige anvisninger 2 Tyverisikring

Læs mere

Opel Insignia Infotainment System

Opel Insignia Infotainment System Opel Insignia Infotainment System Indhold Indledning... 4 Radio... 29 CD-afspiller... 45 AUX-indgang... 51 USB-port... 53 Digital billedramme... 57 Navigation... 60 Talegenkendelse... 106 Telefon... 121

Læs mere

KNAPPER OG KONTROLLER

KNAPPER OG KONTROLLER COMPACT DIGITAL AUDIO KNAPPER OG KONTROLLER 12 1 2 3 13 8 10 15 11 16 26 SCN OPEN A/PS DISP MU BND MD 1 PAU 2 INT 3 RPT 4 RDM 5 6 PTY TA AF 14 9 19 20 21 22 23 24 7 6 5 25 4 (1-6) 1. POWER TÆND / SLUK

Læs mere

RADIOEN BLUES INSTRUKTIONSBOG

RADIOEN BLUES INSTRUKTIONSBOG RADIOEN BLUES INSTRUKTIONSBOG Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Generelle anvisninger............... Oversigt over anlægget...................... Vigtige informationer.........................

Læs mere

Istanbul C

Istanbul C Radyo / Kasetçalar - Radio / Cassette Istanbul C73 7 643 815 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her DANSK ENGLISH FRANÇAIS NEDERLANDS PORTUGUÊS ESPAÑOL ITALIANO DEUTSCH TÜRKÇE 1 2

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere