DANSK FÆGTE-FORBUND STÆVNEHÅNDBOGEN. Version 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK FÆGTE-FORBUND STÆVNEHÅNDBOGEN. Version 1."

Transkript

1 DANSK FÆGTE-FORBUND STÆVNEHÅNDBOGEN Version 1.

2 INDHOLDSFORTEGNELSE - Forord Forberedelse til stævnet - Valg af dato - Praktiske opgaver - Økonomi - Indbydelse - Presse - Dommer til stævner - Udstyr til afvikling af stævne - Våbenkontrol - Stævneledelse/sekretariat - Hjælpere - Kommunikation Opbygning af hallen - Piste - Indretning - Lyd - Lys - Udsmykning Særlige forhold ved FIE stævner - Doping kontrol - Supervisor - Dommere - Tilmelding - Sammensætning af puljer - Øvrige krav Afvikling af stævnet - Bemanding - Sammensætning af puljer - Tidsplan - Resultatservice - Stævneresultat og præmieuddeling - Dommere - Jury / Appelmulighed Efter stævnet - Resultatlister / Stævnerapport - Oprydning - Regnskab 2

3 FORORD Denne håndbog er udarbejdet af formanden for breddeudvalget med lidt hjælp fra Jan Arentoft, Thomas Kaa og Martin Wiuff. Den er tænkt som et værktøj, man kan vælge at bruge som rettesnor eller inspiration. Har du nogle rettelser eller ønsker, så modtages de gerne. Opstår der spørgsmål undervejs, er du velkommen til at kontakte undertegnede eller en af medskribenterne. Er I en klub, der aldrig før har lavet et stævne, kan det anbefales at sende nogle af medlemmerne afsted som hjælpere på et af forbundets stævner, så I kan få lidt fornemmelse for, hvordan man griber tingene an. Forbundets breddekonsulenter kan også bistå med råd og vejledning. Forbundet afholder ind i mellem kurser i stævneledelse og i stævneprogrammet Engarde. Det kan anbefales at sende medlemmer afsted på disse kurser. Har I flere i samme klub, der ønsker et sådant kursus, kan det være, vi kan lave et lokalt for jer. God fornøjelse med læsningen. Formand for breddeudvalget i Dansk Fægte-Forbund Formand for Hillerød fægteklub Michael Danielsen Kasserer i Dansk Fægte-forbund Formand for Fægteklubben Vojens Jan Arentoft Formand for Odense Fægteklub Thomas Kaa 3

4 FORBEREDELSER TIL STÆVNET VALG AF DATO For at få en spredning af stævnerne er det en god idé at se i stævnekalenderen for en ledig dato. Få tjekket med hallen, om den er ledig, så I har den mindst en ½ dag, før stævnet skal afvikles. Husk, at der går mindst 2 håndboldbaner til et DM eller Worldcup. Dvs., at hvis det er et sådan stævne, man vil afholde, skal der som regel bruges 2 haller. PRAKTISKE OPGAVER Der bør nedsættes en stævnekomite til at styre de forskellige opgaver. Der skal tænkes på følgende: - Hvor mange klasser/våben vil I afvikle stævne for? - Leje af bane/hal. - Opstilling af budget. (Skal godkendes af forbundets bestyrelse, hvis det er et mesterskab eller internationalt stævne.) - Sekretariat / resultatformidling. - Opstilling af piste vedligeholdelse under stævnet nedtagning af piste. - Bestilling af stævnemateriel. - Indretningsplan. - Indkøb af præmier - Aftale med sponsor. - Skaffe stævneleder - Køkken / vand - mad mm. Til hjælperne. - Hvilke muligheder der er for indkøb af mad og drikke på stedet for deltagerne? - Skaffe hjælpere. Her er god brug for alle klubbens forældre. - Førstehjælpsudstyr og/eller samaritter. (Læge er krav ved World Cup og Satellit) - Pressedækning. - Hjælpere. ØKONOMI En vigtig grundregel er, at et stævne skal give overskud, ellers er det spild af tid. Det skal være en fordel for den arrangerende klub, og ikke en belastning. Lav derfor et grundigt budget som det allerførste, inden I går i gang, og lav budgetopfølgning løbende. Det kan anbefales at have en til at tage sig af denne funktion fra start til slut. Er det et forbundsstævne, (DM,WorldCup eller satelit) kan der søges om underskudsgaranti hos forbundet. 4

5 Dette skal ske i god tid, og kan kun ske mod at fremlægge et budget, samt aflæggelse af regnskab efter stævnet. Husk, det er en sikkerhed, der stilles, og ikke en blancochek. INDBYDELSE Selv om stævnet står opført i stævnekalenderen, bør stævnet annonceres på klubbens og forbundets hjemmeside. For at få den på forbundets hjemmeside, sendes invitationen til forbundets sekretariat. Invitationen kan samtidig sendes til relevante klubber via . Indbydelsen skal indeholde alle oplysninger om stævnet: - Aldersgrupper og våbentyper. - Udstyrskrav til den enkelte fægter - Adresse på hallen - Estimeret tidsplan m. med tidspunkt for opråb - Pris / startgebyr - Tilmeldingsfrist - Kontaktperson - Dommerkrav - Forhold ved afbud - Evt. henvisning til overnatningsmulighedder Husk, alle stævneindbydelser, uanset stævnestørrelse, skal ifølge DFF s vedtægter anføre, at klubben er medlem af Dansk Fægte-Forbund. I praksis anser DFF det også for tilfredsstillende, at I sætter DFF s logo på invitationen. PRESSE Arrangøren bør tage kontakt til den lokale presse både før og efter stævnet. Det er ofte svært at få etableret kontakten, så en vis pågåenhed kan være nødvendig. Det kan ofte være en god ide at tage fat i lokalavisen. Det er en stor fordel, hvis man kan få en fast kontaktperson på avisen. Tag selv hen på avisen og opsøg sportsjournalisten. Prøv at få en snak om aktiviteten i klubben. Læg vægt på fægtere, som må forventes at klare sig godt eller, som der på anden måde kan fortælles en god historie omkring. Indlever forhåndsstof for alle stævner. Følg op med resultatliste umiddelbart efter stævnet (samme dag). Lav også et kort referat med de bedste fægtere i hver klasse. Er der opnået særlige gode resultater ved et stævne, skal dette fremhæves stærkt, det er bedre at prale, end at skrive for lidt. 5

6 Sørg for, at skrive selve indlægget, som du vil have det til at lyde, for så er det meget lettere at for journalisten til at medtage stoffet, når han ikke skal til at forfatte noget, som han ikke ved noget om. DOMMERE Til stævner under DFF skal klubberne stille med det antal dommere, der står i indbydelsen. Ved andre stævner sørger klubben selv for tilstrækkeligt antal dommere. Der bør altid være mindst en national dommer tilstede ved stævnet, for at sikre at de fægtemæssige rammer er i orden. Til FIE-stævner udpeges dommerne af the referee commite. Husk at medregne diæter, hotel - og rejseomkostninger til disse internationale dommere. De deler normalt værelse 2 og 2, så der er en lille besparelse. UDSTYR TIL AFVIKLING AF STÆVNE Følgende skal være til stede ved fægtestævner. - Oprullere - Apparater - Piste - Ledninger - Testudstyr (Især ved fleuret og sabel) - Gaffatape i store mængder Skal der bruges forbundsydstyr, så husk følgende: Udstyret bestilles i god tid. Dette gøres ved hjælp af den dertil lavede formular, der kan hentes på forbundets hjemmeside. Det er altid gratis at låne udstyret, men ved alle andre stævner end nationale mesterskaber, Worldcup og satelitstævner skal arangøren afholde udgiften for transport af udstyret fra Køge til stævnet og retur. Lånerne er ansvarlige for udstyret og skal erstatte bortkommet udstyr. Erstatningsansvar kan også gøres gældende, hvis udstyr bliver ødelagt på grund af skødesløshed eller forket brug. Hvis der er flere stævner på samme tid, har nationale mesterskaber, Worldcup og satelit - stævner fortrinsret, uanset hvem der har bestilt udstyret først. Antal Piste. (Tommelfingerregel) <20 deltagere på samme våben m. 1 pulje og udslagning: 4-5 piste <40 deltagere på samme våben m. 1 pulje og udslagning: 6-8 piste 6

7 Estimeret tid. (Tommelfinger regel) 1 puljerunde tager ca. 2 timer. 1 udslagningskamp tager ca. ½ timer. Regneeksempel: - Et stævne med 40 deltagere på samme våben. Her laves 5 puljer med 8 fægtere, eller 6 puljer m. 6-7 deltagere. - Er der 6 piste kan det afvikles på 2 timer til udslagning. (eller 3½ til 4 timer hvis der køres 2 runder.) - Udslagning vil så være 1½ time til eliminering af de første 8 fægtere/16 kampe. (Ned til tableau 32) - Herefter skal der fægtes 16 kampe. Det tager 1½ time på 6 piste. (Ned til tableau 16) - Så skal der fægte 8 kampe. Det tager 1 time på de 6 piste. (Ned til tableau 8) - Resten af turneringen tager 1½ time. ½ time til tableau 4, ½ time til semifinaler og ½ time til finale. Samlet turneringstid m. 6 piste = 7½ time for 40 fægtere med 1 puljerunde. Samlet turneringstid m. 8 piste = 6 timer for 40 fægtere med 1 puljerunde. VÅBENKONTROL Ved større stævner, eller stævner for fleuret og sabel, bør der være en våbenkontrol. Grunden til det er vigtigt til alle fleuret - og sabelstævner er, at hvis en fægter stiller med defekt udstyr, så er det modstanderen det går ud over. Derfor bør der til sabel - og fleuretstævner som minimum tjekkes el-veste, sabeljakker og sabelmasker. Til små stævner skal våbenkontrollen bestå af 1-2 mand, som står for selve kontrollen. De kan godt varetage funktionen sammen med indskrivningen. Til store stævner er det en fordel at åbne våbenkontrollen dagen før første kampdag, så deltagerne har mulighed for at få kontrolleret udstyr uden stress. Dette er også en kæmpe fordel for våbenkontrollen Der skal regnes med 1 mand pr deltager pr. dag. Ved World Cup og Satelit, skal der regnes 4-6 mand til våbenkontrol som minimum. Ved små stævner skal våbenkontrollen have følgende udstyr til rådighed: 1 stk. Multimeter/Ohm-meter. (Kan ikke lånes hos forbundet) 1 stk. Målesæt bestående af måleledning med klemme og målehoved. 1 stk. Bladmål. Ved større stævner så som Nationalemesterskaber, World Cup og Satelit, skal I huske at bestille den store våbenkontrolkasse med forbundets testbænk. (Gabarit) 7

8 Ved store stævner skal der testes følgede udstyr: - Fleuretveste og sabeljakker - Masker. (Sabelmasker skal også tjekkes elektrisk) - Våben Her skal bruges følgende udstyr: 2-3 stk. Multimeter/Ohmmeter. (Mindst 1 af dem skal være kalibreret) 2-3 stk. Målesæt bestående af måleledning med klemme og målehoved. 1 stk. Gabarit m. tilhørende måleskåle for parreplade og målelod. STÆVNELEDELSE/SEKRETARIAT Stævneledelsen skal som minimum bestå af 2 mand, hvoraf den ene skal have kendskab til turneringsafvikling. Det er til mindre stævner ikke nødvendigt at bruge PC m. Engarde programmet. Det er ofte hurtigere (og mindre frustrerende) at køre det på et stykke papir. Der skal bruges følgende: - Puljeskemaer - Skema til resultatformidling (PC resultatprogram) - Mapper til puljeskemaer - Stævnerapport (skal udfyldes af dommer stævneleder) - Banefordelingsliste til opslag + til dommerne - Printer til PC. Er der adgang til kopimaskine er det en fordel. (Til store stævner er det et krav) Forbundet kan levere både PC og printer. Dette rekvireres sammen med det øvrige stævnemateriel. HJÆLPERE Sørg for at skaffe rigeligt med hjælpere. Hjæpere bruges til følgende opgaver: - Opsætning - Nedtagning - Forplejning under stævnet - Dommerstyring - Indskrivning - Våbenkontrol - Evt. runnere til at bringe resultater fra pistene til sekrætariatet - Tekniker til at afhjælpe fejl på pistene - Sammaritter eller læge. (Læger til FIE stævner skal være anæstesilæger) 8

9 KOMMUNIKATION Ved strævner, der foregår i flere haller, eller hvor der er særskilte rum til de forskellige funktioner, kan der meget hurtigt blive problemer med kommunikationen. Lave en telefonliste med nr. på alle nøglepersoner. Ved størrer stævner, der forløber over længere tid, kan der med fordel enten lejes radioer, eller indkøbes en stak taletidskort, så hjælperne ikke skal bruge deres egne telefoner. Bruger man radioer, så lad være med at vælge den billige løsning. Det er fristende at købe en stak radioer i den nærmeste hobby - eller legetøjsforretning. Disse er i 90% af tilfældende ikke pengene værd. Brug da hellere pengene på at leje nogle profesionelle radioer, så I undgår en masse unødige fustrationer. Et alternativ er at skaffe en masse unger, der kan bruges som runnere. Giv dem en speciel T-shirt på, så man altid kan kende dem. De kan så sendes rundt med meddelser mellem de forskellige instanser. Det kan være et billigt alternativ til radioer, og et godt supplement til telefonlisten. 9

10 OPBYGNING AF HALLEN PISTE. Alt efter antallet af pister (se regneeksempel) skal der laves en oplægningsplan. Start med at måle hallen op, eller få en plantegning af halpersonalet. Der er mange vigtige parametre, der skal tages hensyn til når man vil indrette sig. Først og fremmest skal der tages hensyn til dommere og fægtere. Dvs. at ved mesterskaber eller WC-stævner, er der nogle mål, der skal overholdes af hensyn til dommernes og fægternes sikkerhed. Desuden er det vigtigt, at det er overskueligt for alle, hvor de enkelte kampe skal foregå. Helt grundlæggende er en piste 18 meter lang. Hvis der bruges de gamle kobberpiste, skal der regnes med ca. 19 meter. (Plads til opspænding) Der skal være min. 1 meter fra siden af pisten til forreste kant på det bord, hvor på man stiller apperatet. Der skal være et frit område på minimum 3½ meter fra pisten til dommeren. Det vil sige: 1 meter 3½ meter Man acceptere til almindelige stævner, at pistene ligger med ned til 4 meters mellemrum, men tættere må de ikke ligge. Der skal være plads til, at begge dommere kan stå i sikker afstand til fægterne. Hvis der fægtes på hårdt gulv, som f.eks. beton eller lignende, skal der være underlag under pisterne for at skåne fægternes ben. Dette kan være træplader eller gummimåtter. Aluminiumspladepiste kan også benyttes uden underlag, da de er flexible nok. Husk at bestille gaffa til fastgørelse af pistene. Kobberpiste skal først have tape på ankerpladerne, hvorefter de spændes op og til sidst tapes langs hele siden. (Der går ca. 30 meter tape til en kobberpiste.) Gummipistene skal/må kun tapes i enderne. Husk at feje og/eller vaske gulvet før udlægning. 10

11 Alle pistene skal mærkes med et nummer eller en farve så deltagerne nemt kan identificere de enkelte piste. Dette kan være et A4 papir tapet fast på bordet, som apparatet står på. Lav en oversigtsplan over pistene med numre, og hæng planen op i hallen ved indgangen, så alle kan få et hurtigt overblik Til FIE stævner gælder helt specielle regler for stævneindretning: Her skal der være 4 farvede piste med meget tydelig markering. (Rød, Gul, Grøn og Blå) Dette kan gøres med tæpper, duge, skilte eller lign. Disse skal kunne hegnes ind så man kan spærre adgangen for alle andre end fægterne, dommerne og officials. Disse piste bruges fra Tableau 32 til og med kvartfinalerne. Sørg for, at der er plads til at publikum kan komme til at se ordentligt, selv om det er spærret af. Fianlepisten er speciel til sådanne stævner. Der skal bruges en ekstra bred piste med minimum 20 cm ekstra pistebredde på hver side. Denne skal være elektriskledende med samme potentiale som selve pisten. (På dansk: Der må ikke kunne registreres træffer, hvis et våben rører dette område under kampen). Dette kan gøres ved at bruge enten en af de 2 finalepiste, som forbundet ejer, eller lave en selv af 2 almindelige piste og en pladepiste. Laver man den selv, gøres det ved at lægge de 2 piste side om side, og derefter pladepisten ovenpå midt over samlingen. Husk at forbinde de 3 piste med stelledninger. Hvis det er muligt bør finalepisten hæves op fra gulvet. Dette kan gøres op til 35 cm s højde uden problemer. Laver man den højere skal den være meget bred, og med ramper i enderne så fægterne kan løbe ud over enderne uden at falde ned. TÆNK SIKKERHED NÅR PISTERNE UDLÆGGES Uanset typen af stævne bør man altid gøre lidt ud af finalepisten. Duge, flag, blomster o.lign. gør en kæmpe stor forskel, og kan være en visuel effekt, som løfter stemningen ved finalen op på et højere niveau. Det behøver ikke koste penge. Brug f.eks et højere bord, end hvad der bruges til de andre piste, og pak det ind i en dug. Tilsæt derefter et 11

12 stk. flag på forsiden, og straks har du en finalpiste, som ser godt ud uden at det koster noget. Sørg for, at der er 1 person der modtager forbundets materiel, og denne person også er den der har ansvaret for at pakke det igen efter stævnet. Kontroller alle pistene lige inden stævnets begyndelse, især for eventuelle farlige fejl og mangler (lad nogen kontrollere melderne og oprullerne, så I er sikre på inden start, at alt virker. Men tag selv ansvaret for sikkerheden). INDRETNING Tænk lidt over hvor der indrettes stævneledelse, våbenkontrol, indskrivning, sekretariat osv. Ved små stævner kan indskrivning og våbenkontrol nemt lægges lige ved siden af hinanden. Gør det foreksempel i forhallen, hvis der er sådan en. Sekretariatet og stævneledelsen kan slåes sammen og bør ligge i hallen. Ved større stævner skal tingene adskilles. -Indskrivningen skal ligge, så det er noget af det første deltagerne støder på ved ankomst. -Våbenkontrollen skal have et rum for sig selv med god plads. Dette skal være tilpas stort til, at man kan arbejde uforstyrret, og har plads til aflægning. Der skal bruges meget bordplads. -Selve stævneledelsen kan bo sammen med stævnesekretariatet. Det skal være tæt på hallen eller i hallen. Er det en hal med dårlig akustik, og der skal fægtes fleuret eller sabel, så skal denne funktion ligge i et rum for sig selv. (Man bliver sindssyg af at høre på hylende apparater hele dagen) -Hjælper- og dommer-rum skal ligge i nærheden af hallen, men så der er fred for fægtere, forældre og andre brokhoveder. Det skal være et eller flere rum dedikeret til dem og med adgang forbudt for andre. Ved FIE stævner gælder specielle regler. Alt efter typen af stævne, skal der være forskellige rum til stede. Antallet og funktion kan findes i FIE s regelbog om stævner, der kan hentes på Tænk over, hvordan der kan kommunikeres mellem de forskellige funktioner. 12

13 LYD Ved størrer stævner er det meget vigtigt at have styr på lyden. Der skal være et højttaler system, som kan høres på alle piste og i alle haller. Vær især opmærksom på, om det kan høres i kafeterieområdet, hvis der er et sådan et. Der er mange stævner, der er blevet meget forsinkede, fordi man ikke har kunne kalde fægterne op, eller der mangler en dommer. LYS I de fleste idrætshaller er der ingen problemer med lyset. Det er dog stadig et punkt, man skal have med i sine overvejelser. Mange nyere haller har 3 forskellige lysstyrker, der kan vælges imellem. Sørg altid for at der er rigeligt lys, men uden det blænder. Afholder man et stævne i andet end en idrætshal, er lyset meget vigtigt. Der skal være et jævnt lysniveau i hele pistens længde. Punktformig belysning kan gøre det svært for fægterne at fokusere, når de bevæger sig på pisten. Dette er typisk et problem i sale, hvor der er nedhængte lamper. I værste fald kan det betyde, at man er nødt til at bruge ekstra lamper eller spots. Er du i tvivl, så tag selv en maske på og gå frem og tilbage på pisten. UDSMYKNING Gør noget ud af pynten. Det behøver ikke koste noget, men har en stor effekt. Sæt masser af flag op. De kan lånes i de fleste haller, eller hos DIF via forbundet. Er der udenlandske deltagere, skal bør være flag fra alle deltagende nationer. Vær i øvrigt opmærksom på, at der er lovgivning på området. Er der flere nationer, skal Dannebrog hænge i midten. Alle flag skal helst være samme størrelse, og hvis de ikke er det, skal det danske flag være det største. Lad være med at låne et flag fra den lokale sejlklub eller kaserne. De må flage med splitflag, og det må vi ikke. 13

14 SÆRLIGE FORHOLD VED FIE-STÆVNER DOPINGKONTROL Det er obligatorisk. -Ved satellit-stævner skal tages mindst én stikprøve pr. turnering (altså hvis der er såvel dame- som herrekårde, skal der tages mindst én i hver). -Ved kategori A-stævner skal der tages mindst to prøver. Prøven bestilles gennem forbundet, der bestiller hos Anti-Doping Danmark i Idrættens Hus. Prøvetagerne er læger, og de udleverer en blanket for hver prøve efter at have taget dem. Blanketterne skal sendes til FIE i Lausanne gennem forbundet. Når resultatet af analysen foreligger, skal dette ligeledes videresendes til FIE i Lausanne. SUPERVISOR Det er obligatorisk ved alle kategori A-stævner og hvert tredje satellit-stævne. Den tildelte supervisor har krav på rejserefusion og dagpenge, og disse bør udbetales til den pågældende straks ved ankomsten til Danmark. Supervisoren har også krav på et hotelværelse af en vis standard. Vi har ikke krav på at se supervisorens rapport til FIE, men vi kan spørge høfligt, om vi må få en kopi. Under stævner fungerer supervisoren som appelinstans. Når der er en supervisor, har directoire technique altså ingen politisk betydning, kun organisatorisk. DOMMERE De skal være FIE-godkendte. -Ved kategori A og satelit-stævner kan de deltagende nationer selv stille med dommere. Sørg da altid for selv at skaffe 2 ekstra, da der altid er nogen der stiller med for få dommere. -Ved Mesterskaber og granprix bliver alle dommere udpeget af FIE. I nogle tilfælde kan man få lov at benytte kandidater, der er tilmeldt en FIEdommereksamen. Udgiften til rejse, hotel og diæter til FIE udpegede dommere skal dækkes af stævnet. Udgiften til medbragte dommere, skal dækkes af delegationerne selv. TILMELDINGER Den skal ske gennem de nationale forbund og til FIE direkte. 14

15 DET ER FORBUDT FOR ARRANGØRERNE AT TAGE IMOD TILMELDINGER TIL FIE STÆVNER, OGSÅ FRA ARRANGØRENS EGNE FÆGTERE. Tilmeldingerne skal være på FIE's hjemmeside senest en hel uge før stævnet, når det er en satellit, og senest to hele uger før stævnet i andre tilfælde. Da lukker tilmeldingen ned på hjemmesiden, og så er den slut, bortset fra at fægtere mod betaling af en bøde på 150 til FIE kan tilmelde sig indtil mandag før stævnet. SAMMENSÆTNING AF PULJER Dette skal ske tirsdag før stævnet, og sammensætningen skal offentliggøres og meddeles FIE. Fører udeblivelser til, at en eller nogle af puljerne kommer under 6 deltagere, skal der justeres ved flytning af enkeltfægtere med nogenlunde tilsvarende styrke. ØVRIGE KRAV SÆRLIGE KRAV TIL OPSÆTNING AF HAL, VÅBENKONTROL, UDSTYR m.m. se ovf. Se FIE s Reglement for nærmere! 15

16 AFVIKLINGEN AF STÆVNET BEMANDING Den vigtigste person ved stævnet, næst efter fægterne, er Stævnelederen. Det er derfor vigtigt at udnævne en stævneleder, der har godt kendskab til reglerne, (helst en dommeruddannet), således at stævnet afvikles sikkert og efter reglerne. Stævnelederen bør på forhånd have lavet et skema til afvikling af stævnet, så han har styr på rækkefølgen af de forskellige kategorier. Bemandig : -1 stævneleder. -1 stævnesekretær pr. turnering, der afvikles samtidigt. -2 til registrering og økonomi (evt. 2 forældre) -2 til teknik (1 voksen, 1 barn) -3 til våbenkontrol (1 voksen, 2 store børn) Evt. 1 våbenreparatør. Sekretariatet bemandes fra morgenstunden med 1 stævneleder og 3 til at styre puljeskemaer. Der skal til dette bruges 3 Pc er og 1 printer. Registreringen bemandes med 2 mand, som registrerer og tager imod betaling. Våbenkontrollen bemandes fra morgenstunden med 3 mand. Disse skal udstyres med kontroludstyr og 1 stempel. De skal kontrollere masker(el-masker) og el-veste, (Våben kontrolleres på pisten.) Inden stævnestart afholdes dommermøde. Dette gøres af stævnelederen SAMMENSÆTNING AF PULJER Ved internationale stævner benyttes verdensranglisten dog med hensyn til nationalitet. hvis det er muligt, placerer man fægtere af samme nationalitet i forskellige puljer, hvis ikke, skal fægtere af samme nationalitet fægte deres kampe først. (Engarde-systemet organiserer dette automatisk). Ved fordelingen af fægtere i puljer ved danske stævner benyttes den danske rangliste. I de sidste mange år har vi ikke taget hensyn til klubmæssige tilhørsforhold ved puljeinddeling. Ønskes dette kan man evt. bruge reglen om nationalitet, bare med klubber. (Ved danske mesterskaber tages ikke hensyn til klub tilhørsforhold) Til internationale stævner, skal puljerne offentligøres senest tirsdagen før stævnestart. 16

17 TIDSPLAN Opstil en tidsplan for kampene fra 32 og ned. Hav en plan B parat, hvis noget kikser. Hvis to kampe på samme pist trækker ud pga. skader, bliver den pågældende pist meget forsinket. Så skal dens kampe rykkes over på en anden pist. Så vidt muligt skal alle dog være i samme runde på samme tidspunkt. RESULTATSERVICE Til alle stævner bør der være en form for resultatformidling, minimum som opslag efter hver runde, men gerne oftere. Opslagene skal placeres, så publikum har adgang til dem. Resultatlisterne bør ligeledes være udskrevet i sorteret orden, så man let kan få et overblik. Findes der højttaleranlæg, er det en god ide at benytte en speaker. STÆVNERESULTAT OG PRÆMIEUDDELING Den endelige resultatliste skal foreligge så hurtigt som muligt efter endt runde, og den skal være opslået i mindst 15 min. - inden man fortsætter i den samme kategori, således at evt. fejl kan findes og rettes. Præmieuddelingen er et højdepunkt, hvilket arrangøren også skal have i tankerne, når man tilrettelægger måden, det gøres på. Det må gerne være lidt højtideligt med en sejrsskammel. Det bør være en selvfølgelighed, at ingen forlader stævnet, før præmieoverrækkelsen for ens egen kategori er færdig. Hav en klar aftale om arrangementet ved finalerne. -Hvem modtager dopingfolkene hvis FIE-stævne? -Hvor går de hen med deres ofre? -Hvordan udpeger vi ofrene? -Hvem annoncerer hvad og hvornår. -Hvem står for overrækkelse af præmier? -Hvornår finder overrækkelsen sted (30 sekunder efter finalen, 3 minutter efter finalen, 10 minutter efter finalen? Inden finalerne præsenteres de sidste fire fægtere og dommerne på pisten, og første kamp går i gang. Husk fornyet udstyrskontrol inden hver af de sidste runder. Det åndssvageste er at stå ubeslutsomme og kigge sørg for at have en beslutningsdygtig kommandovej). 17

18 DOMMERE Sammenkald dommerne, inden turneringen begynder. Instruer dem om følgende: - kontrolmærkernes udseende og placering på våben og udstyr - pistenes nummerering - hvis de kan få mad og kaffe: hvordan de bærer sig ad - at de skal komme til stævnesekretariatet med det samme efter afslutningen af puljer og udslagningskampe; vis dem, hvor sekretariatet er - hvem af jer der står for hvad Udarbejd et skema over dommerne. Her skal I notere, hvilke dommere der dømmer hvilke runder (puljer, eliminiation, 64, 32, 16, 8, seminfinale, finale). Denne liste skal kun være tilgængelig for stævneledelsen, directoire technique og FIE s supervisør. Den skal til enhver tid være i stævnesekretariatet (gerne i et omslag). JURY / APPELMULIGHED Ved mesterskaber skal DFF udpege 3 jurymedlemmer. Medlemmer af arrangørkomitéen eller personer, som deltager i mesterskaberne, er ikke valgbare til juryen. Jurymedlemmerne skal være på konkurrenceområdet under stævnet og skal kunne træde sammen, hvis der måtte opstå et behov for det. Juryen skal som minimum bestå af 2 fra udvalget, som har ansvaret for stævne. 18

19 EFTER STÆVNET RESULTATLISTER OG STÆVNERAPPORT Officielle resultatlister skrives ud eller offentliggøres på hjemmeside. Der bør kunne sendes eller uddeles 1 eksemplar til hver deltagende klub. Der skal sendes 1 eksemplar tillige med en stævnerapport til forbundet senest 8 dage efter afholdelsen. Resultater eller deltagerlister SKAL sendes til DFF s Sekretariat eller klubben skal sende information, når og hvor reslutaterne er tilgængelige på internettet. DETTE ER VIGTIGT, OG UDBETALING AF EVT. STÆVNETILSKUD FORUDSÆTTER udover regnskabsaflæggelse indsendelse af resultater til DFF s Sekretariat!!!!! Evt. dommerbemærkninger påføres rapporten tillige med relevante underskrifter som fremgår af rapporten. OPRYDNING Dette er altid det ømme punkt ved et stævne. Alle hjælperne er trætte og vil bare hjem. Sørg for at have nogle hjælpere, der ikke har været involveret i selve stævneafviklingen. At have friske kræfter på dette tidspunkt er uvurderligt. Er der brugt forbundsmateriel, er det den der har modtaget det, der har ansvaret for pakningen af det igen, når det skal returneres. Brug børn til at rende rundt med affaldssække og fjerne affald, flasker, gaffatape osv. Overlad ikke ansvaret for udstyret til børn. Fjern alle gaffarester fra pistene, og tjek dem for skader og huller. Herefter fejes de, så skidt, sand og støv ikke sendes videre til de næste, der skal bruge dem. Alle gummipiste SKAL rulles op på de medfølgende rør, og placeres i transportvognen. Sørg for, at de er rullet stramt og lige op. Hvis de folder/krøller, er de håbløse at lægge ud næste gang. Er der skader på en piste, skrives dette på et stykke gaffa, som anbringes synligt på pisten når den er rullet sammen. Pladepiste anbringes i deres transportvogne. Sæt dem op en plade ad gangen, så rækkefølgen passer med den måde de skal lægges på. Det er ikke specielt morsomt for de næste brugere, hvis de skal stå og lægge puslespil med 25 kg tunge plader. Alle oprullerne anbringes, som de blev modtaget. 19

20 Er der defekte oprullere, markeres dette tydeligt, så det kan blive sorteret fra. Gulvledningerne rulles stramt op på deres plastikruller, og anbringes, som de blev modtaget. Defekte ledninger markeres med gaffa på rullen/dåsen og ikke på ledningen. (Limen fra gaffa er ikke til at få af, når tapen har siddet mere end et par dage) Apparaterne anbringes i deres kufferter på en ordentlig og omhyggelig måde. Hver kuffert skal indeholde: 1 stk. Apparat 1 stk. Fjernbetjening 1 stk. Strømforsyning 1 stk. 230v forsyningskabel til strømforsyningen 1 stk. Stelledning til pisten Er apparatet eller en anden komponent defekt, skrives dette på et stykke gaffa eller kuffertmærke, der anbringes synligt uden på kufferten. Desuden lægges en detaljeret fejlbeskrivelse ind i kufferten på et løst stykke A4-papir. DER MÅ ALDRIG SÆTTES GAFFA PÅ APPARATETS FORSIDE. DET ØDELÆGGER FOLIEN. Våbenkontroludstyr pakkes på en ordentlig og overskuelig måde, og gabaritten placeres i sin kasse med de 3 skåle og loddet. Dommerudstyr tælles op og pakkes, som det blev modtaget. Husk, at vende bunden i været på alle dommerne inden de forlader stævnet. De glemmer altid at tømme lommerne for kort, bladmål og lodder. Computeren anbringes i kufferten sammen med strømforsyningen. Husk at tage backup af resultatfilerene på egen USB stik, så de er sikret og kan sendes til DFF. DET ER JERES ANSVAR, AT ALT BLIVER LEVERET TILBAGE. MANGLENDE UDSTYR ELLER UDSTYR, DER ER ØDELAGT PÅ GRUND AF DÅRLIG PAKNING VIL FAKTURERET DEN ARRANGERENDE KLUB. REGNSKAB Har forbundet ydet underskudsgaranti skal der indsendes et endeligt regnskab samt dokumentation. Dvs. der være skal kopier af alle bilag. 20

Dansk Krolf Union DKU Stævner

Dansk Krolf Union DKU Stævner 28. april Generelt I skrivende stund afvikler DKU 3 stævner, der alle giver point til verdensranglisten. DM er kun for spillere der er medlem af en klub under DKU. VM og VM for par er åbne stævner, hvor

Læs mere

Arrangør-manual. Danmarksmesterskab Ruteklatring / Lead

Arrangør-manual. Danmarksmesterskab Ruteklatring / Lead Arrangør-manual Danmarksmesterskab Ruteklatring / Lead Indhold: Indhold:... 1 1. Indledning... 2 2. Konkurrencens format... 2 3. Dommere... 3 4. Forberedelse og planlægning... 3 5. Topo'er... 4 6 Point...

Læs mere

Afvikling af Boulder DM

Afvikling af Boulder DM Dansk Klatreforbund Afvikling af Boulder DM Indhold: 1. Indledning... 2 2. Konkurrencens format... 2 3. Dommere... 2 4. Forberedelse og planlægning... 3 5. Point... 3 6. Program... 4 7. Tilmelding... 4

Læs mere

Arrangør-manual. Danmarksmesterskab Bouldering

Arrangør-manual. Danmarksmesterskab Bouldering Arrangør-manual Danmarksmesterskab Bouldering (senior) Indhold: 1. Indledning... 2 2. Deltagere... 2 3. Konkurrencens format... 2 4. Rutebygning... 3 5. Dommere... 3 6. Forberedelse og planlægning... 3

Læs mere

DGI FYN STÆVNEHÅNDBOG DGI FYN SVØMNING

DGI FYN STÆVNEHÅNDBOG DGI FYN SVØMNING DGI FYN STÆVNEHÅNDBOG DGI FYN SVØMNING 2015/2016 Indhold Velkommen til sæson 2015/2016... 2 Gruppeinddeling... 3 Stævnekalender 2015/2016... 4 Praktiske oplysninger... 4 Stævnereglement... 5 Generelle

Læs mere

Opgaver og ansvarlige. Nyborg Svømmeklub, K- udvalget

Opgaver og ansvarlige. Nyborg Svømmeklub, K- udvalget r og ansvarlige Nyborg Svømmeklub, K- udvalget Udarbejdelse af stævnekalender Ansvarlig: Martin Madsen ( madsen.nsk@gmail.com ) r Udarbejdelse af stævnekalender, alle hold Koordinering af trænere til stævner

Læs mere

Håndbog for mesterskabsarrangører Regionale mesterskaber

Håndbog for mesterskabsarrangører Regionale mesterskaber Håndbog for mesterskabsarrangører - Regionale mesterskaber side 1 af 10 Håndbog for mesterskabsarrangører Regionale mesterskaber Vejledende informationer i forbindelse med afholdelse af regionale mesterskaber

Læs mere

INDBYDELSE TIL DANSKE POLITIMESTERSKABER I BORDTENNIS TIRSDAG DEN 9. OG ONSDAG DEN 10. APRIL VALBY-HALLEN JULIUS ANDERSENS VEJ 3, 2450 KØBENHAVN SV.

INDBYDELSE TIL DANSKE POLITIMESTERSKABER I BORDTENNIS TIRSDAG DEN 9. OG ONSDAG DEN 10. APRIL VALBY-HALLEN JULIUS ANDERSENS VEJ 3, 2450 KØBENHAVN SV. INDBYDELSE TIL DANSKE POLITIMESTERSKABER I BORDTENNIS 2013 TIRSDAG DEN 9. OG ONSDAG DEN 10. APRIL I VALBY-HALLEN JULIUS ANDERSENS VEJ 3, 2450 KØBENHAVN SV. 1 Dansk Politiidrætsforbund og Politiets Idrætsforening,

Læs mere

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Introduktion Svømning er blandt de mest træningskrævende sportsgrene, og belønningen for de mange timer i

Læs mere

KidzLiga stævner. Gældende for sæson 17/18. 1 Beskrivelse Regioner Spilleregler for Kidzliga Banen og spillere...

KidzLiga stævner. Gældende for sæson 17/18. 1 Beskrivelse Regioner Spilleregler for Kidzliga Banen og spillere... KidzLiga stævner Gældende for sæson 17/18 Indhold 1 Beskrivelse... 2 2 Regioner... 2 3 Spilleregler for Kidzliga... 2 3.1 Banen og spillere... 2 3.2 Spilletid... 2 3.3 Spillet:... 2 4 Niveauinddeling...3

Læs mere

Danmarks Bowling Forbund Ungdomsudvalget www.bowlingsport.dk

Danmarks Bowling Forbund Ungdomsudvalget www.bowlingsport.dk DBwF s Rankingstævne-ansøgning Læs venligst vejledningen inden du udfylder denne ansøgning. Du finder vejledningen her http:///wp-content/uploads/vejledning.pdf Dokumentet kan findes i word- dokument under:

Læs mere

Manual INDHOLD: Foto Tinus Buu

Manual INDHOLD: Foto Tinus Buu Manual Foto Tinus Buu INDHOLD: 1. INDLEDNING... 2 2. KONKURRENCENS FORMAT... 2 3. FORBEREDELSE OG PLANLÆGNING... 3 4. POINT... 4 5. PROGRAM... 4 6. BUDGET... 5 7. AFVIKLING AF ARRANGEMENTET... 5 8. EFTER

Læs mere

SpringCup 2015 Stævneinfo og Reglement 1. udgave, 05/11.2015

SpringCup 2015 Stævneinfo og Reglement 1. udgave, 05/11.2015 Indledning Dette dokument indeholder info om konkurrenceafvikling og praktisk info ved Spring Cup 2015 Tidsplanen, karakterlister og reglement er ikke indeholdt, men vil modtages snarest. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afvikling af Bloc Comp

Afvikling af Bloc Comp Dansk Klatreforbund Afvikling af Bloc Comp Foto Tinus Buus Indhold: 1. Indledning... 3 2. Konkurrencens format... 3 3. Forberedelse og planlægning... 3 4. Point... 4 5. Program... 4 6. Budget... 5 7. Afvikling

Læs mere

INDHOLD. Roskilde Kongrescenter Bauhaus Arena Cup

INDHOLD. Roskilde Kongrescenter Bauhaus Arena Cup Roskilde Bordtennis, BTK 61 byder velkommen til Roskilde Kongrescenter Bauhaus Arena Cup 2017 Lørdag den 4. februar & Søndag den 5. februar Roskilde Kongrescenter Bauhaus Arena Møllehusvej 15 4000 Roskilde

Læs mere

Arrangør-manual. Danmarksmesterskab Ruteklatring / Lead

Arrangør-manual. Danmarksmesterskab Ruteklatring / Lead Arrangør-manual Danmarksmesterskab Ruteklatring / Lead (Junior) Indhold: Indhold:... 1 1. Indledning... 2 2. Konkurrencens format... 2 3. Dommere... 3 4. Forberedelse og planlægning... 3 5. Topo'er...

Læs mere

TURNERINGSAFVIKLING POOL

TURNERINGSAFVIKLING POOL DEN DANSKE BILLARD UNION TURNERINGSAFVIKLING POOL Sæson 2016-2017 1. AFVIKLING AF MESTERSKABER 2. AFVIKLING AF DANSK POOL TOUR 3. SHOT-CLOCK & TIMEOUT. 4. DISTANCER 5. RANGLISTER. 6. RATING. 7. SEEDNING.

Læs mere

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg Promotor: Tidsplan: Dansk Taekwondo Klub Sidste frist for authorization på TPSS.NL Arrangør: 12. april 2013 Esbjerg Taekwondo Klub Sidste tilmelding: Dato: 15. april 2013 4. maj 2013 Info mail sendes til

Læs mere

2 Arrangøren har ret til at begrænse antallet af deltagere. En sådan begrænsning skal dog meddeles, når arrangøren udpeges.

2 Arrangøren har ret til at begrænse antallet af deltagere. En sådan begrænsning skal dog meddeles, når arrangøren udpeges. FORMÅLET MED MESTERSKABET Formålet med et nationalt eller internationalt mesterskab i langtidspiberygning er at lade enkeltpersoner og/eller hold konkurrere om at ryge længst muligt på en pibe uden at

Læs mere

Til EFTERSKOLERNES DM 2013

Til EFTERSKOLERNES DM 2013 Danmarks Gymnastik Forbund Byder Fredag d.17 maj 2013 Velkommen i Odense Idrætspark Højstrupvej 5, 5200 Odense V Til EFTERSKOLERNES DM 2013 Stævnet arrangeres i samarbejde med BolbroGymnasterne Entre:

Læs mere

Danmarks Gymnastik Forbund. Byder søndag den 19 maj 2013. Kl. 12.50. Velkommen i Odense Idrætspark. Højstrupvej 5, 5200 Odense V. Til SENIOR DM 2013

Danmarks Gymnastik Forbund. Byder søndag den 19 maj 2013. Kl. 12.50. Velkommen i Odense Idrætspark. Højstrupvej 5, 5200 Odense V. Til SENIOR DM 2013 Danmarks Gymnastik Forbund Byder søndag den 19 maj 2013 Kl. 12.50 Velkommen i Odense Idrætspark Højstrupvej 5, 5200 Odense V Til SENIOR DM 2013 i TeamGym Stævnet arrangeres i samarbejde med BolbroGymnasterne

Læs mere

Trekanten Open & Åbne Sjællandske Mesterskaber

Trekanten Open & Åbne Sjællandske Mesterskaber Trekanten Open & Åbne Sjællandske Mesterskaber 2017 Dansk B&U og senior kårderanglistestævne Dansk senior sabelranglistestævne Det er med største fornøjelse, at vi inviterer til 2017 udgaven af både Trekanten

Læs mere

Indbydelse til Esbjerg Teknik Plus Cup

Indbydelse til Esbjerg Teknik Plus Cup Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Esbjerg Taekwondo Klub Dato: 28-02-2014 Sted: EFI Hallerne Sportsvej 21 6705 Esbjerg Ø Regler: DTaF s regler for teknik mesterskaber Deltager krav: Gruppe oversigt

Læs mere

Manual INDHOLD:

Manual INDHOLD: Manual 2016-17 Foto Tinus Buu INDHOLD: 1. INDLEDNING... 2 2. MÅLGRUPPE... 2 3. KONKURRENCENS FORMAT... 2 4. RUTEBYGNING... 3 5 FORBEREDELSE OG PLANLÆGNING... 4 6. POINT... 4 7. PROGRAM... 5 8. BUDGET...

Læs mere

Nyt fra Breddekonsulent Øst 04/2008:

Nyt fra Breddekonsulent Øst 04/2008: Nyt fra Breddekonsulent Øst 04/2008: DFF s hjemmeside lever og har det godt: I det sidste års tid har jeg som breddekonsulent og sekretariatsmedarbejder arbejdet meget for, at DFF s hjemmeside indeholder

Læs mere

Danmarks Filatelist Forbund The Danish Philatelic Federation

Danmarks Filatelist Forbund The Danish Philatelic Federation Danmarks Filatelist Forbund The Danish Philatelic Federation Udstillingsreglement for danske udstillinger Kapitel 1 Formål mv. 1 Reglementet skal sikre en ensartet afvikling af frimærkeudstillinger i Danmark

Læs mere

DBTU koncept for Ungdoms Top 12

DBTU koncept for Ungdoms Top 12 DBTU koncept for Ungdoms Top 12 Udarbejdet af DBTUs Eliteudvalg - august 2017. Indledning Formålet med dette koncept er at sætte retningslinjer for afviklingen af DBTUs Ungdoms Top 12 en årlig turnering

Læs mere

Til YNGLINGE DM og. Forbundsmesterskaberne 2013. BolbroGymnasterne

Til YNGLINGE DM og. Forbundsmesterskaberne 2013. BolbroGymnasterne Danmarks Gymnastik Forbund Byder Lørdag d.18 maj 2013 Velkommen i Odense Idrætspark Højstrupvej 5, 5200 Odense V Til YNGLINGE DM og Forbundsmesterskaberne 2013 Stævnet arrangeres i samarbejde med BolbroGymnasterne.

Læs mere

OB BORDTENNIS OPEN. - Grand Prix Stævne I Odense Idrætshal lørdag den 2. - søndag den 3. dec.

OB BORDTENNIS OPEN. - Grand Prix Stævne I Odense Idrætshal lørdag den 2. - søndag den 3. dec. OB BORDTENNIS OPEN 69. stævne i træk - Grand Prix Stævne 2017 Fredag den 1. december kval. til herre GP slutspil i (Odense Idrætshal) I Odense Idrætshal lørdag den 2. - søndag den 3. dec. Velkommen til

Læs mere

SCX Digital Scale Racing sportsreglement 2017

SCX Digital Scale Racing sportsreglement 2017 1. Titel 1.1. Seriens/klassens navn Seriens navn er SCX Digital Scale Racing (SDSR) og tilrettelægges af promotor Dansk Mini Racing Union (DMRU). 1.2. Mesterskaber Serien afvikles som et åbent dansk mesterskab,

Læs mere

Knudsker I.F. Bordtennis Grandprix-Stævne 1

Knudsker I.F. Bordtennis Grandprix-Stævne 1 Arrangør: Knudsker I.F. Bordtennis i samarbejde med DGI Bornholm Bordtennis Bordtennis Program for Knudsker I.F. Bordtennis Grandprix-Stævne 1 Lørdag d. 28. oktober 2017 I Knudsker Klubhus Bordtennishal,

Læs mere

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Old Boys / Girls Stævner... 2 KBU Kredskamp... 4 KBU Åbningsstævne... 5 KM Indledende... 6 KM Single Finaler... 8 KM Mix... 9 KBU Cup Indledende... 10 KBU

Læs mere

1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER

1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER BAR Handel, BAR Jord til Bord, BAR Kontor, Grafisk BAR, Industriens BAR CASA Præsentation af 1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER Når I alligevel skal lave en ArbejdsPladsVurdering (APV),

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Almene regler... 2. 2. Klassificeringssystem... 2. 3. Idrætsmateriel... 2. 4. Idrætsregler... 2. 5. FM-holdturnering...

Indholdsfortegnelse. 1. Almene regler... 2. 2. Klassificeringssystem... 2. 3. Idrætsmateriel... 2. 4. Idrætsregler... 2. 5. FM-holdturnering... Indholdsfortegnelse Side 1. Almene regler... 2 2. Klassificeringssystem... 2 3. Idrætsmateriel... 2 4. Idrætsregler... 2 5. FM-holdturnering... 3 6. Ændring af turneringsregler... 6 7. Bekendtgørelse...

Læs mere

Vigtige informationer til HTM stævne arrangører

Vigtige informationer til HTM stævne arrangører Vigtige informationer til HTM stævne arrangører Læs DKKs konkurrence regler godt igennem inden konkurrencen arrangeres, så du er sikker på, at du kender reglerne og overholder dem! Ansøgning om at holde

Læs mere

IKAST SVØMME KLUB NORDEA MIDSOMMERCUP 2013

IKAST SVØMME KLUB NORDEA MIDSOMMERCUP 2013 IKAST SVØMME KLUB HAR FORNØJELSEN AT INDBYDE TIL NORDEA MIDSOMMERCUP 2013 I samarbejde med Nordea har ISK atter den glæde, at kunne indbyde klubberne til Midsommer Cup. 08. 09. juni 2013 Stævnet henvender

Læs mere

Tennissommerskole i Odder Tennisklub

Tennissommerskole i Odder Tennisklub Tidspunkt Februar/marts Tilmelding til DTF Aktion og kommentarer Mail fra DTF om tennissommerskole. Klubben skal tilmelde sig en tennisskolepakke inden en bestemt dato (medio april). Gør opmærksom på ved

Læs mere

OB BORDTENNIS OPEN 67. stævne i træk

OB BORDTENNIS OPEN 67. stævne i træk OB BORDTENNIS OPEN 67. stævne i træk Grand Prix Stævne 2015 Fredag den 4. december kval. til Herre GP i Odense Idrætshal I Odense Idrætshal lørdag den 5.- søndag den 6. december 3. afdeling af DBTU s Grand

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp (SUMMERCUP.DK 2014) - Taastrup

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp (SUMMERCUP.DK 2014) - Taastrup Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Taastrup Taekwondo Klub Dato: 14. juni 2014 Sted: TAASTRUP IDRÆTSHALLER PARKVEJ 78 2630 TAASTRUP Kampregler: DTaF s kampreglement BEMÆRK: Øvet vil bruge Daedo elektroniske

Læs mere

LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND

LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND 2015 LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Tlf.: 65 31 31 31, fax: 65 31 37 01, e-mail: www.nyborgstrand.dk

Læs mere

TIK bueskydning. Nyhedsbrev, december 2005. Høje Taastrup Kommunes idrætspris. Juleafslutning. Nytårspokalen 2006

TIK bueskydning. Nyhedsbrev, december 2005. Høje Taastrup Kommunes idrætspris. Juleafslutning. Nytårspokalen 2006 TIK bueskydning Nyhedsbrev, december 2005 Høje Taastrup Kommunes idrætspris Hvert år uddeler Høje Taastrup Kommune 2 idrætspriser, en idrætslederpris og en idrætsudøverpris. Prisen for den bedste idrætspræstation

Læs mere

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT INDHOLDSFORTEGNELSE PUNKT EMNE 1. Generelt 2 2. Indbydelse og propositioner 2 3. Anmeldelse 2 4. Startlisten/programmet 3 5. Resultatlisten 3 6. Tidtagning 4 7. Præmier 4 8. Reklamer på badetøj 4 9. Reklamer

Læs mere

REGLEMENT FOR DHIF Forbundsmesterskab / DM Speedi Cath Cup 2013

REGLEMENT FOR DHIF Forbundsmesterskab / DM Speedi Cath Cup 2013 REGLEMENT FOR DHIF Forbundsmesterskab / DM Speedi Cath Cup 2013 Spilleregler Der spilles efter de internationale regler, hvis andet ikke er angivet: International Rules for the Sport of Wheelchair Rugby

Læs mere

byder velkommen til Forbundsmesterskaber 2015 i TeamGym for Micro 16. maj 2015

byder velkommen til Forbundsmesterskaber 2015 i TeamGym for Micro 16. maj 2015 byder velkommen til Forbundsmesterskaber 2015 i TeamGym for Micro 16. maj 2015 Stævnet arrangeres i samarbejde med GIF-GYMNASTIK Gladsaxe Velkommen til Gladsaxe Vi glæder os til at byde jer velkommen til

Læs mere

TIL KONTAKTPERSONEN PRAKTISK GUIDE BLIV RUSTET TIL EN GOD DAG EN DEL AF NOGET STØRRE

TIL KONTAKTPERSONEN PRAKTISK GUIDE BLIV RUSTET TIL EN GOD DAG EN DEL AF NOGET STØRRE TIL KONTAKTPERSONEN PRAKTISK GUIDE BLIV RUSTET TIL EN GOD DAG EN DEL AF NOGET STØRRE PRAKTISK GUIDE BLIV RUSTET TIL EN GOD DAG PRAKTISKE OPGAVER FØR AFVIKLING Denne vejledning er til dig som kontaktperson

Læs mere

SENIOR. Indbydelse DM udendørs 2015. Riffel. UNG/SEN/ÅKL/VET 50-200 og 300 meter 300 meter Nordisk Program

SENIOR. Indbydelse DM udendørs 2015. Riffel. UNG/SEN/ÅKL/VET 50-200 og 300 meter 300 meter Nordisk Program Indbydelse DM udendørs 2015 SENIOR Riffel UNG/SEN/ÅKL/VET 50-200 og Nordisk Program DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk Konkurrencer DM Senior Riffel:

Læs mere

28. november 2015 5. & 6. december 2015 12. & 13. december 2015

28. november 2015 5. & 6. december 2015 12. & 13. december 2015 Åstrup/Hammelev Fod Velkommen til Intersport Cup 2015 Sponsorer: HUMMEL INTERSPORT Lillegade 2 Grenaa BRAZIL FOOTBALL COLLEGE U5 til U14 drenge Indendørs U15-U16-U17 drenge U14-U15-U17 piger Indendørs

Læs mere

KIG/UIG Sjællandskredsen Kompendium 2011

KIG/UIG Sjællandskredsen Kompendium 2011 KIG/UIG Sjællandskredsen Kompendium 2011 Sjællandskredsen Forord og adresser I dette kompendium er alt hvad Sjællandskredsens UKIG kan byde på. Der vil ikke tilgå yderligere skrivelser. I tilfælde af evt.

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

SOMMER CUP 2015 I CHEERLEADING

SOMMER CUP 2015 I CHEERLEADING SOMMER CUP 2015 I CHEERLEADING Kære medlemmer DAFF og Foxy Cheerleaders vil hermed gerne invitere til dette års Sommer Cup 2015 i cheerleading, der bliver afholdt: Lørdag d. 6. juni 2015 i Gladsaxe sportshaller.

Læs mere

Håndbog for mesterskabsarrangører Nationale mesterskaber

Håndbog for mesterskabsarrangører Nationale mesterskaber Håndbog for mesterskabsarrangører - Nationale mesterskaber side 1 af 11 Håndbog for mesterskabsarrangører Nationale mesterskaber Vejledende informationer i forbindelse med afholdelse af nationale mesterskaber

Læs mere

BEGYNDERSTÆVNER Lokale stævner for børn i alderen 6-12 år

BEGYNDERSTÆVNER Lokale stævner for børn i alderen 6-12 år BEGYNDERSTÆVNER 2017-2018 Lokale stævner for børn i alderen 6-12 år OM BEGYNDERSTÆVNE-KONCEPTET Begynderstævnerne er for børn i alderen 6-12 år, og henvender sig til svømmere i Svømmeskolen, samt helt

Læs mere

IKAST SVØMME KLUB NORDEA MIDSOMMERCUP 2012

IKAST SVØMME KLUB NORDEA MIDSOMMERCUP 2012 IKAST SVØMME KLUB HAR FORNØJELSEN AT INDBYDE TIL NORDEA MIDSOMMERCUP 2012 I samarbejde med Nordea har ISK atter den glæde, at kunne indbyde klubberne til Midsommer Cup. 09. 10. juni 2012 Stævnet henvender

Læs mere

LØBSREGLEMENT BANEN: LØBSREGLER: LUKS Løbsreglement er gældende ved alle løb i LUKS regi.

LØBSREGLEMENT BANEN: LØBSREGLER: LUKS Løbsreglement er gældende ved alle løb i LUKS regi. LØBSREGLEMENT LUKS Løbsreglement er gældende ved alle løb i LUKS regi. BANEN: Banen skal være godkendt af mindst 2 heraf mindst 1 fra LUKS-arbejdsgruppen. Ved DM finalen skal banen godkendes af LUKS-arbejdsgruppen.

Læs mere

Generelle turneringsbetingelser

Generelle turneringsbetingelser Generelle turneringsbetingelser i Generelle turneringsbetingelser i Viborg Golfklub 1 1.1. Tilmelding Der åbnes op for tilmelding senest 2 uger før turneringen afholdes, og fristen for tilmelding udløber

Læs mere

SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY.

SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY. INDHOLD 1 Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Deltagere 1.4 Løbs datoer 1.5 Klasser og point 1.6 Præmier 2 Sportsreglement 2.1 Afvikling 3 Løbsanmeldelse, førermøde & løbsprocedure 3.1 Anmeldelse 3.2

Læs mere

Sjællandsmesterskabet 2015 i TeamGym Roskilde Hallerne 2. - 5. april 2015

Sjællandsmesterskabet 2015 i TeamGym Roskilde Hallerne 2. - 5. april 2015 i TeamGym Roskilde Hallerne 2. - 5. april 2015 Stævnet arrangeres af GymDanmark i samarbejde med Gadstrup TeamGym Kære gymnastikvenner Vi er meget glade for at få lejlighed til at byde jer velkommen i

Læs mere

Husk: Sidste frist for tilmelding mandag den 27. januar 2014

Husk: Sidste frist for tilmelding mandag den 27. januar 2014 Husk: Sidste frist for tilmelding mandag den 27. januar 2014 Velkommen til Vejle Påske Cup 17.-19. april 2014 Det er os igen en stor fornøjelse at kunne invitere Jer til vores helt unikke håndboldstævne

Læs mere

DM for Begyndere / Klubspillere Instruks

DM for Begyndere / Klubspillere Instruks Instruks Skrevet af sekretariatet Redigeret af, april 2011 og april 2013 Side 1/6 1. Generelt 1.1. Turneringen er væsentlig, da deltagerne alle sammen er enten helt nye i bridgespillet eller med en meget

Læs mere

1. Dansk Rugby Union arrangerer en landsdækkende turnering for børn og unge til og med 18 år (DM B&U).

1. Dansk Rugby Union arrangerer en landsdækkende turnering for børn og unge til og med 18 år (DM B&U). TURNERINGSREGLEMENT FOR BØRN OG UNGDOM DANSK RUGBY UNION Formål: Generelt: 1. Dansk Rugby Union ønsker med Danmarksturneringen for børn og unge, gennem udskrivning af turnering i henhold til rugbyspillet

Læs mere

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Teknik - Esbjerg

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Teknik - Esbjerg Promotor: Tidsplan: Dansk Taekwondo Klub Sidste frist for authorization på TPSS.NL Arrangør: 12. april 2013 Esbjerg Taekwondo Klub Sidste tilmelding: Dato: 15. april 2013 4. maj 2013 Info mail sendes til

Læs mere

mit barn skal til svømmestævne

mit barn skal til svømmestævne Hjælp mit barn skal til svømmestævne Hjælp mit barn skal til svømmestævne! Er du gammel konkurrencesvømmer er der nok ikke meget nyt at hente i denne folder. Men har du ingen særlig fortid inden for svømmesporten,

Læs mere

OB BORDTENNIS OPEN. Grand Prix Stævne Fredag den 02. december kval. til herre GP i (Odense Idrætshal)

OB BORDTENNIS OPEN. Grand Prix Stævne Fredag den 02. december kval. til herre GP i (Odense Idrætshal) OB BORDTENNIS OPEN 63. stævne i træk Grand Prix Stævne 2011 Fredag den 02. december kval. til herre GP i (Odense Idrætshal) I Odense Idrætshal lørdag den 03. - søndag den 04. december 3. afdeling af DBTU

Læs mere

Vigtige informationer til HTM stævne arrangører

Vigtige informationer til HTM stævne arrangører Vigtige informationer til HTM stævne arrangører Læs DKKs konkurrence regler godt igennem inden konkurrencen arrangeres, så du er sikker på, at du kender reglerne og overholder dem! Ansøgning om at holde

Læs mere

INVITATION TIL HOLD-DM SKOLESKAK KIRKEBAKKESKOLEN DEN 25. - 27. MARTS 2011

INVITATION TIL HOLD-DM SKOLESKAK KIRKEBAKKESKOLEN DEN 25. - 27. MARTS 2011 INVITATION TIL HOLD-DM SKOLESKAK KIRKEBAKKESKOLEN DEN 25. - 27. MARTS 2011 Arrangør: Kirkebakkeskolens Forældreforening med stor hjælp fra Skakklubben Evans og Dansk Skoleskak Vejle KIRKEBAKKESKOLEN Kirkebakken

Læs mere

Afholder Nordjysk mesterskab i TeamGym I samarbejde med

Afholder Nordjysk mesterskab i TeamGym I samarbejde med Afholder Nordjysk mesterskab i TeamGym I samarbejde med d. 28 marts 2015 i Sæby Kære gymnaster, instruktører og dommere. Det er med stor fornøjelse, at Springteam Sæby i samarbejde med GymDanmark, indbyder

Læs mere

REGION SYD TURNERINGEN REGIONAL TURNERING

REGION SYD TURNERINGEN REGIONAL TURNERING REGION SYD TURNERINGEN 2017-2018 REGIONAL TURNERING OM REGION SYD TURNERINGEN Region Syd Turneringen består af tre stævnedage, der placeres ud over tre forskellige weekender. I denne turnering skal svømmerne

Læs mere

Indbydelse til SUMMERCUP 2013 (Beg/Talent Cup) Kamp

Indbydelse til SUMMERCUP 2013 (Beg/Talent Cup) Kamp Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: TAASTRUP TAEKWONDO TTKD.DK Tidsplan: Sidste frist for authorization på TPSS.NL 17. maj 2013 Sidste tilmelding: Dato: 20. maj 2013 8. juni 2013 Info mail sendes

Læs mere

Manual. Udarbejdet august 2018 Aabybro Efterskole. DM i Dans for efterskoler

Manual. Udarbejdet august 2018 Aabybro Efterskole. DM i Dans for efterskoler Manual Udarbejdet august 2018 Aabybro Efterskole DM i dans er en konkurrence, der søger at fremhæve dans, danseverdenens kvaliteter og dansens æstetik. Regler og grundlæggende rammer for konkurrencen og

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

World BBQ Association Danmark DET OFFICIELLE REGELSÆT

World BBQ Association Danmark DET OFFICIELLE REGELSÆT World BBQ Association Danmark DET OFFICIELLE REGELSÆT 1 DELTAGERNE 1.01 Alle deltagende hold dyster på lige vilkår. Der gøres ikke forskel på professionelle og amatører. 1.02 Et hold består af maksimum

Læs mere

DBTU koncept for Top 12

DBTU koncept for Top 12 DBTU koncept for Top 12 Udarbejdet af DBTU s turneringsudvalg juni 2010. Spilleplan tilrettet november 2013. Indledning Formålet med dette koncept er at sætte retningslinjer for afviklingen af Top 12 en

Læs mere

TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER

TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER 14-02-2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Tilskudsregler til aktiviteter i De Danske Skytteforeninger (DDS)... 3 1. Geværterrænskydning,

Læs mere

TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER

TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER 08-06-2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Tilskudsregler til aktiviteter i De Danske Skytteforeninger (DDS)... 3 1. Geværterrænskydning,

Læs mere

PROPOSITIONER FOR ASFALTBANE 2003

PROPOSITIONER FOR ASFALTBANE 2003 Generelle bestemmelser Propositionernes afviklingsbestemmelser er kun gældende for løbsarrangementer afviklet på de danske baner eller løb afviklet af en dansk arrangør på en udenlandsk bane. Præmiering

Læs mere

Farum Cup tilbyder i 2015:

Farum Cup tilbyder i 2015: FARUM SVØMMEKLUB inviterer til langbanestævne i Farum Svømmehal. I år med 2 stævner i 1. Farum Cup 2015 for seniorer og juniorer og Farum Årgangscup 2015 for årgangssvømmere. Farum Cup tilbyder i 2015:

Læs mere

Velkommen Præproduktion

Velkommen Præproduktion Odense Filmværksted Velkommen Du kan låne lokaler til møder, casting og lign. book i god tid Vi har et depositum: 300 kr. kontant ved lån af nøgle og 500 kr. kontant ved lån af udstyr Du må gerne benytte

Læs mere

Jan Sylvest (JS), Ole Kokborg (OK), Catharina Winterberg. (CW), Gre Steensgaard (GS), Thibaut Gilbert. Jørgen Kock (JK), Nathalie Ahl (NA), DFF

Jan Sylvest (JS), Ole Kokborg (OK), Catharina Winterberg. (CW), Gre Steensgaard (GS), Thibaut Gilbert. Jørgen Kock (JK), Nathalie Ahl (NA), DFF Møde Titel Bestyrelsesmøde Dato 20.09.2016 Deltagere Jan Sylvest (JS), Ole Kokborg (OK), Catharina Winterberg. (CW), Gre Steensgaard (GS), Thibaut Gilbert Fraværende Kopi sendt til (cc) Jørgen Kock (JK),

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2015 KAPITEL 18 GOLF. Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3.

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2015 KAPITEL 18 GOLF. Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3. KAPITEL 18 GOLF Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3. Yderligere henvises der til stævnemanualen. A. GENERELT Forbundsmesterskabet i golf, er en golfturneringen der

Læs mere

DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk

DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk Velkommen til landsmesterskab hos DGI I har kvalificeret jer til at deltage i landsmesterskab i DGI. Tillykke med

Læs mere

SVBK s Grand Prix turneringen

SVBK s Grand Prix turneringen SVBK s Grand Prix turneringen Program for Finalestævnet Revideret Program Søndag den 7. april Asgårdskolen Ny Holtehal Hvissingehallen & Sundbyhal II Opdateret: 03-04-2013 kl. 01:22:22 Side 1 af 7 Jeg

Læs mere

Vejledningen tager udgangspunkt i DBU s Nye vej og de regler som er udviklet på baggrund af dette koncept.

Vejledningen tager udgangspunkt i DBU s Nye vej og de regler som er udviklet på baggrund af dette koncept. Stævnevejledning Vejledningen tager udgangspunkt i DBU s Nye vej og de regler som er udviklet på baggrund af dette koncept. Stævnevejledningen for 3- og 5mandsstævner kan benyttes i alle aldersgrupper:

Læs mere

Farum Cup 2013 tilbyder i år:

Farum Cup 2013 tilbyder i år: FARUM SVØMMEKLUB Inviterer til stævne, og i år er der endnu flere gode grunde til at komme til Farum Helt nyt spændende stævnekoncept, som tilgodeser alle aldersgrupper Farum Cup 2013 tilbyder i år: De

Læs mere

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE FAQ VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE Regler om valg til lokaludvalg findes primært i Retningslinjer for lokaludvalgenes opstillingsmøde, godkendt af Københavns Borgerrepræsentation den 15. juni

Læs mere

Aalborg Kredsen indbyder hermed alle ungdomsbowlere til. Sams Ungdomstræf. Løvvang Bowling Center - 3. 4. november 2012. www.bowling-aalborg.

Aalborg Kredsen indbyder hermed alle ungdomsbowlere til. Sams Ungdomstræf. Løvvang Bowling Center - 3. 4. november 2012. www.bowling-aalborg. Aalborg Kredsen indbyder hermed alle ungdomsbowlere til Sams Ungdomstræf Løvvang Bowling Center - 3. 4. november 2012 www.bowling-aalborg.dk Danmarks største ungdomsstævne Samlet præmiepulje på ca. kr.

Læs mere

HAVDRUP SOMMER CUP 2010

HAVDRUP SOMMER CUP 2010 HAVDRUP GYMNASTIK & IDRÆTS FORENING FODBOLDAFDELINGEN www.hgi-fodbold.dk PROGRAM HAVDRUP SOMMER CUP 2010 Søndag den 15. august 2010 ved Havdrup Hallen Indhold Velkommen til Havdrup Sommer Cup 2010... 3

Læs mere

Hjertelig velkommen til 2. udgave af: Brøndby Sommer Cup 2011

Hjertelig velkommen til 2. udgave af: Brøndby Sommer Cup 2011 Hjertelig velkommen til 2. udgave af: Brøndby Sommer Cup 2011 Lørdag den, 25. juni 2011 Søndag den, 26. juni 2011 Velkommen til Brøndby Sommer Cup Mikroput og Poder 2011 Det er os en stor glæde endnu en

Læs mere

Østdanske Kortbanemesterskaber

Østdanske Kortbanemesterskaber Østdanske Kortbanemesterskaber 2011 1 Velkommen Gladsaxe Svømeklub (GSC) og Dansk Svømmeunion byder hermed velkommen til Østdanske Kortbanemesterskaber 2011, som finder sted i dagene 28-30 oktober. Vi

Læs mere

DANMARKSMESTERSKABER KANO OG KAJAK MARATON 2009

DANMARKSMESTERSKABER KANO OG KAJAK MARATON 2009 1 Dansk Kano- og Kajak Forbund og Odense Kajakklub har hermed fornøjelsen at indbyde til: DANMARKSMESTERSKABER KANO OG KAJAK MARATON 2009 Lørdag den 5. september og Søndag den 6. september På Odense Kanal

Læs mere

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening 1 NAVN OG STATUS Stk. 1. Foreningens navn er Hovedstadens Lan Party Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Hillerød kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

DANSK VÆGTLØFTNINGS-FORBUNDS STÆVNEBESTEMMELSER

DANSK VÆGTLØFTNINGS-FORBUNDS STÆVNEBESTEMMELSER DANSK VÆGTLØFTNINGS-FORBUNDS STÆVNEBESTEMMELSER Revideret 01. juli 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE DVF STÆVNEBESTEMMELSER: Indbydelser Side 03 REGLER FOR AFVIKLING AF DVF ARRANGEMENTER: Foreningens pligter

Læs mere

DM Ude for veteraner VDM arrangementer

DM Ude for veteraner VDM arrangementer DM Ude for veteraner VDM arrangementer DAF's Terminsudvalg fastlægger dato for afvikling af samtlige mesterskaber. Mesterskabsstævner arrangeres af DAF's VU i samarbejde med den arrangerende klub. Veteranudvalget

Læs mere

Supplerende stævnereglement

Supplerende stævnereglement Supplerende stævnereglement Indhold 1. Generelt... 2 2. Indbydelse og propositioner... 2 3. Anmeldelse / anmeldelsesfrist... 2 4. Resultatliste... 2 5. Præmier... 3 6. Reklamer på badetøj... 3 7. Deltagere...

Læs mere

Crosskart Sportsligt Reglement 2015. Indhold. 1. Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Løbsserie 1.4 Løbsregler 1.5 Startnummer 1.

Crosskart Sportsligt Reglement 2015. Indhold. 1. Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Løbsserie 1.4 Løbsregler 1.5 Startnummer 1. DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT FOR CROSSKART Crosskart Sportsligt Reglement 2015 Indhold 1. Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Løbsserie 1.4 Løbsregler 1.5 Startnummer 1.6 Præmier 2. Løbsanmeldelse

Læs mere

SpringCup 2016 Stævneinfo 1. udgave,

SpringCup 2016 Stævneinfo 1. udgave, Indledning Dette dokument indeholder info om konkurrenceafvikling og praktisk info ved Spring Cup 2016 Tidsplanen, karakterlister og reglement er ikke indeholdt, men er i særskilt dokument. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til stede: Ejnar, Ellen, Gitte, Marianne, Annette, Lena, Gunnild og Mette B. Steffen vil gerne løbende servicere maskinen OBS på at rense filter.

Til stede: Ejnar, Ellen, Gitte, Marianne, Annette, Lena, Gunnild og Mette B. Steffen vil gerne løbende servicere maskinen OBS på at rense filter. Referat af bestyrelsesmøde d. 16/2-2015 kl. 19.00 i rytterstuen Til stede: Ejnar, Ellen,,, Annette, Lena, og B. Afbud: Ingen Dagsorden 1. Opdatering siden sidst 2. Økonomi og regnskab Undersøgelse af pakket

Læs mere

Nyt fra Breddekonsulent Øst Juli 2009 02/2009:

Nyt fra Breddekonsulent Øst Juli 2009 02/2009: Nyt fra Breddekonsulent Øst Juli 2009 02/2009: Hvor kan jeg træne i ferien? Sommerferiefægtning i klubber: For de af jeres fægtere, som ikke ønsker at sige farvel til våbnene i sommerferien, har jeg fået

Læs mere

Forbundsmesterskaber Senior Finale TeamGym 6/6-2015 Odense Idræts Park. Højstrupvej 5, 5200 Odense V. Stævnet afholdes i samarbejde med

Forbundsmesterskaber Senior Finale TeamGym 6/6-2015 Odense Idræts Park. Højstrupvej 5, 5200 Odense V. Stævnet afholdes i samarbejde med Forbundsmesterskaber Senior Finale TeamGym 6/6-2015 Odense Idræts Park Højstrupvej 5, 5200 Odense V Stævnet afholdes i samarbejde med Bolbro-Gymnasterne & Version 2.2 Bolbro-Gymnasterne Byder velkommen

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere