EN VIGTIG AKTØR INDEN FOR LÆGEMIDLER TIL SJÆLDNE KRÆFTSYGDOMME

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EN VIGTIG AKTØR INDEN FOR LÆGEMIDLER TIL SJÆLDNE KRÆFTSYGDOMME"

Transkript

1 THE ORPHAN ONCOLOGY INNOVATOR EN VIGTIG AKTØR INDEN FOR LÆGEMIDLER TIL SJÆLDNE KRÆFTSYGDOMME 1. HALVÅR 2014

2 INDHOLD Meddelelse fra den administrerende direktør 03 Meddelelse fra bestyrelsesformanden 04 Onxeo: en vigtig aktør inden for sjældne kræftsygdomme 05 Nøgletal 06 Produktporteføljen 07 Vigtige og fremskredne produkter: beleodaq 08 Vigtige og fremskredne produkter: livatag 09 Vigtige og fremskredne produkter: validive 10 Ikke-strategiske produkter udviklet i henhold til samarbejdsaftaler 11 Ledelse 12 Delårsregnskab for koncernen 13 Onxeo 1. halvår 2014 Indhold 02

3 MEDDELELSE FRA JUDITH GRECIET ADM. DIREKTØR Jeg er glad for at kunne præsentere den første halvårsrapport for Onxeo, som blev etableret gennem fusionen af BioAlliance Pharma og Topotarget. Etableringen af Onxeo er et stort skridt og et strategisk vendepunkt i BioAlliance Pharmas historie. Ved at samle eksperter til at udvikle en portefølje af lovende og innovative produkter kan vi skabe en vigtig aktør inden for sjældne kræftsygdomme. Dette område er et af de mest dynamiske på det farmaceutiske marked og er kendetegnet ved høje vækstrater og et stort behov for effektive behandlingsalternativer. Onxeo repræsenterer således en god mulighed for at skabe værdi. Selskabet drager fordel af en bred og afbalanceret portefølje af lægemidler til sjældne kræftsygdomme og har to fremskredne kliniske udviklingsprogrammer (Livatag og Validive ) samt ét produkt, der for nylig er blevet registreret i USA (Beleodaq / belinostat), som vi vil udvikle i de kommende år inden for nye, sjældne kræftindikationer. Onxeo er etableret i Frankrig og Danmark og understøtter sin internationale udvikling gennem strategiske samarbejdsaftaler med det amerikanske selskab Spectrum Pharmaceuticals, som er ansvarlig for fælles udvikling og markedsføring af belinostat i USA. Endelig bør Onxeo nyde godt af øget gennemsigtighed og være et attraktivt investeringsemne især for specialiserede internationale investorer. Med vores medarbejderes motivation og ambitioner samt støtte fra en bestyrelse bestående af højt kvalificerede medlemmer med international erfaring er jeg overbevist om, at Onxeo hurtigt vil kunne fasttømre sin position som en vigtig aktør inden for lægemidler til behandling af sjældne kræftsygdomme, der kan tilbyde patienterne innovative behandlingsløsninger. Jeg vil gerne takke for det engagement og den entusiasme, som vores medarbejdere har udvist under etableringen af Onxeo, og jeg vil ligeledes gerne takke vores aktionærer for deres støtte og tiltro til vores selskab under fusionsforløbet. Etableringen af Onxeo er et stort skridt og et strategisk vendepunkt i BioAlliance Pharmas historie Onxeo 1. halvår 2014 Meddelelse fra den administrerende direktør 03

4 MEDDELELSE FRA PATRICK LANGLOIS BESTYRELSESFORMAND Det har været en meget tilfredsstillende proces for bestyrelsen at etablere Onxeo. Med denne grænseoverskridende fusion har vi kunnet skabe en mere betydningsfuld aktør på det europæiske biotekmarked, som nu kan tilbyde en afbalanceret portefølje samt uafhængige og komplementerende aktiver med et stort potentiale. Vi er overbeviste om, at Onxeo vil kunne generere høj vækst for aktionærerne i de kommende år og vil videreføre sin ambitiøse strategi inden for lægemidler til behandling af sjældne kræftsygdomme. Personligt er jeg glad for at fortsætte arbejdet som bestyrelsesformand i Onxeo. Vi er også glade for at byde velkommen til Orfacare Consulting GmbH, repræsenteret ved Bo Jesper Hansen, samt Per Samuelsson fra HealthCap, som styrker vores bestyrelse gennem deres ekspertise og internationale kulturelle erfaring. Det har været en meget tilfredsstillende proces for bestyrelsen at etablere Onxeo Onxeo 1. halvår 2014 Meddelelse fra bestyrelsesformanden 04

5 ONXEO, ET NYT SELSKAB SOM KAN BLIVE EN VIGTIG AKTØR PÅ MARKEDET FOR LÆGEMIDLER MOD SJÆLDNE KRÆFTSYGDOMME Onxeo blev dannet gennem fusionen af BioAlliance Pharma, et innovativt fransk selskab med speciale i udvikling af lægemidler til behandling af sjældne kræftsygdomme, og Topotarget, et dansk biofarmaceutisk selskab med hovedsæde i København, som også er specialister i udvikling af kræftbehandlingsmidler. Fusionen blev godkendt af selskabernes aktionærer på generalforsamlinger afholdt den 27. juni og 30. juni Fusionen blev gennemført den 22. juli 2014, og BioAlliance Pharma besluttede officielt at ændre navn til Onxeo med virkning fra 1. august Vores styrker En bred og afbalanceret portefølje af lægemidler til behandling af sjældne kræftsygdomme med to langt fremskredne kliniske udviklingsprogrammer, Livatag og Validive samt ét produkt, der for nylig er blevet registreret i USA, Beleodaq, som desuden giver mulighed for klinisk udvikling i en række andre sjældne kræftindikationer. Udvikling på et dynamisk marked med et stort vækstpotentiale, som anslås at nå USD 80 mia. i Selskabet er noteret både på Euronext Paris og fra og med 1. august 2014 også på Nasdaq OMX Copenhagen. Den dobbelte notering afspejler sammensætningen af aktionærerne og opdelingen af aktiviteter i de to lande. Vores mission Onxeos medarbejdere arbejder målrettet på at udvikle innovative lægemidler for at give patienterne håb og samtidig væsentligt forbedre deres liv. Vores vision At blive en global leder og pioner inden for kræftsygdomme med fokus på sjældne kræftsygdomme gennem udvikling af innovative behandlingsalternativer, der kan gøre en forskel. Forankring i USA med en veletableret amerikansk samarbejdspartner: Spectrum Pharmaceuticals Inc. Yderst kompetente videnskabelige medarbejdere fordelt mellem Paris og København, som i flere tilfælde har udviklet og ført kliniske programmer helt frem til registreringsfasen, både i Europa og USA. En stærk position med hensyn til at opnå strategiske samarbejdsaftaler med de store medicinalselskaber. Kritisk masse og øget markedsværdi, som giver bedre gennemsigtighed over for de internationale investorer, særligt i Europa og USA. Onxeo er noteret på børserne Euronext Paris og Nasdaq OMX Copenhagen, hvilket gør det nemmere for alle aktionærerne at handle med aktierne. International dimension med udvikling under ledelse af en erfaren og dynamisk ledelsesgruppe med støtte fra en kompetent bestyrelse med en international profil. Onxeo 1. halvår 2014 Onxeo, et nyt selskab 05

6 NØGLETAL 19,1 MIO. Likviditet pr. 30. juni 2014 $25 MIO. forventet i 2. halvår 2014 (milepælsbetaling udløst af de amerikanske sundhedsmyndigheders godkendelse af registreringsansøgningen for Beleodaq ) 5,7 MIO. Investeringer i forskning og udvikling pr. 30. juni 2014 Lån på 10 MIO. ydet af Financière de la Montagne, Onxeos største aktionær VÆSENTLIGE AKTIVER 3 fremskredne kliniske udviklingsprogrammer Over 70 aktive kliniske centre i 9 lande 1 fase II-studie med afsluttet rekruttering (foreløbige resultater forventes i 4. kvartal 2014) 1 registreringsansøgning i USA 1 produkt lanceret på det amerikanske marked 3 internationale aftaler med Innocutis (USA), EMS S/A (Brasilien), Daewoong Pharmaceutical (Sydkorea) 3 lægemidler registreret og markedsført i Europa og/eller USA 2 lægemidler tildelt Fast Track-status 424 patenter og offentliggjorte patentansøgninger pr. 31. juli medarbejdere, som eksperter alle er deres område på 9 bestyrelsesmedlemmer 1 international og afbalanceret bestyrelse Onxeo 1. halvår 2014 Nøgletal 06

7 EN PORTEFØLJE AF FREMSKREDNE UDVIKLINGSPRODUKTER INDEN FOR SJÆLDNE SYGDOMME KERNEN I VORES VÆKSTSTRATEGI Sjældne sygdomme: et stort og udækket behandlingsbehov sjældne sygdomme identificeret Der er kun tilgængelige behandlinger for mindre end 5% af de kendte sjældne sygdomme Et vækstmarked: EUR 45,5 mia. i 2013, som forventes at stige til EUR 80,6 mia. i 2018 (Kilde: Evaluate Pharma); Optimeret markedsadgang gennem specifikke tiltag: optimering af udviklingsplaner, behandlingstiden hos myndighederne, gunstigere priser og tilskud, kommerciel eksklusivitet. Selskabet har bevidst fokuseret sin strategi på at udvikle sin position inden for dette område baseret på det stærke fremtidige vækstpotentiale ved at fremskynde udviklingen af sine yderst værdiskabende programmer inden for sjældne kræftformer. ONXEOS PORTEFØLJE: FREMSKREDNE PROGRAMMER UNDER AKTIV UDVIKLING PRODUKT FASE 1 FASE 2 FASE 3 REGIST. MARKED STADIER Beleodaq (2. linje PTCL) Registrering i USA i juli 2014 BelCHOP kombinationsbehandling (1. linje PTCL ) Livatag (2. linje leverkræft) Validive (Svær oral slimhindebeskadigelse i hoved-halskræft) NCI-sponserede studier Foreløbige fase II-resultater i 4. kvt Solide tumorer og lymfekræft hos patienter med svækket leverfunktion Onxeo 1. halvår 2014 Portefølje 07

8 BELEODAQ (BELINOSTAT) MARKEDSFØRINGSTILLADELSE OPNÅET I USA FOR BEHANDLING AF PERIFERT T-CELLE LYMFEKRÆFT (PTCL), RESISTENT ELLER RECIDIVERENDE EFTER MINDST ÉN INDLEDENDE BEHANDLING GENNEM SYSTEMISK ADMINISTRATION Kort om Beleodaq Lymfekræft er den mest almindelige form for blodkræft*. De to primære former for lymfekræft er Hodgkins lymfom og non-hodgkins lymfom. Lymfekræften overlever, når lymfocytterne, som er en form for hvide blodlegemer, vokser abnormalt og samler sig i en eller flere lymfeknuder eller lymfevævet. Der kan udvikles to typer lymfocytter: B-lymfocytter (B-celler) og T-lymfocytter (T-celler). Perifert T-celle lymfekræft (PTCL) er en undertype af non-hodg kins lymfom. I USA udgør PTCL omkring 10-15% af alle tilfælde af non-hodgkins lymfom, og den globale forekomst anslås at udgøre tilfælde hvert år. Belinostat er en histondeacetylase-hæmmer (HDACi). Stoffet er blevet evalueret i en række kliniske studier som enkeltstofbehandling eller i kombination med andre kræftbehandlinger af blodkræftsygdomme og solide tumorer. Stoffets kræftbehandlingseffekt er forbundet med hæmning af celleformering, induktion af apoptose (programmeret celledød), hæmning af angiogenese og induktion af celledifferentiering. Siden 2010 har Beleodaq været licenseret til en amerikansk samarbejdspartner, Spectrum Pharmaceuticals, Inc., for USA og Indien. Spectrum Pharmaceuticals er ansvarlig for den fælles udvikling af Beleodaq og for at markedsføre stoffet over for læger med speciale i onkologi og hæmatologi. I henhold til aftalen skal Spectrum Pharmaceuticals betale milepælsbetalinger til selskabet ved opnåelsen af visse regulatoriske milepæle samt milepælsbetalinger på salg og royalty. Således modtog selskabet i starten af 2014 USD 10 mio. og 1 million aktier i Spectrum Pharmaceuticals, efter at de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA) accepterede registreringsansøgningen vedrørende PTCL. En yderligere milepælsbetaling på USD 25 mio. blev modtaget ved godkendelsen af ansøgningen i starten af juli Beleodaq har patentbeskyttelse frem til 2021, som muligvis kan forlænges frem til Stoffets beskyttelse (kommercielle eksklusivitet) styrkes endvidere af dets status som såkaldt Orphan Drug i Europa og USA. * Lymphoma Research Foundation (www.lymphoma.org) Beleodaq, udviklingstrin Beleodaq er udviklet til behandling af perifert T-celle lymfekræft (PTCL), som er resistent eller recidiverende over for standardbehandling (CHOP kombinationsbehandling) med positive fase II-resultater, og i starten af juli 2014 blev stoffet godkendt af FDA i denne indikation. Registreringen er baseret på resultater fra det kliniske BELIEF-studie med 129 patienter med PTCL, som var resistente eller recidiverende efter mindst én indledende systemisk behandling, som viste et responsniveau på 25% med en gennemsnitlig responsvarighed på 8,3 måneder og en god toleranceprofil. Beleodaq har været tilgængeligt for patienterne siden juli 2014 og markedsføres af specialiserede salgsteams hos Spectrum Pharmaceuticals i USA. Det kliniske fase III-studie forventes igangsat i 2. kvartal 2015 med henblik på at evaluere behandlingseffekten af Beleodaq i kombination med CHOPbehandling over for CHOP som førstelinjebehandling af PTCL. På mellemlangt sigt planlægger selskabet også i de kommende måneder at indlede et udviklingsprogram i en eller flere potentielle indikationer baseret på de kliniske resultater, der allerede er opnået. Onxeo 1. halvår 2014 Beleodaq 08

9 LIVATAG (DOXORUBICIN TRANSDRUG ) AKTIV UDVIKLING I DET INTERNATIONALE KLINISKE FASE III-STUDIE ( RELIVE ) VEDRØRENDE BEHANDLING AF LEVERKRÆFT Kort om Livatag Hepatocellulært karcinom (HCC) er den mest udbredte form for primær leverkræft (85-90%). Det er en aggressiv kræftform, som er resistent over for kemoterapi. Det er den næsthyppigste kræftrelaterede dødsårsag i verden. Sygdommen diagnosticeres ofte på et fremskredent stadie, hvor der kun findes få behandlingsalternativer, og der er derfor et stort behandlingsbehov. Risikofaktorerne er velkendte: infektion med hepatitis-vira (B og C), overforbrug af alkohol (som også er en af de vigtigste årsager til skrumpelever) og stofskiftesygdomme, særligt fedme, som i stigende grad er årsag til skrumpelever og HCC. Livatag er en innovativ behandling udviklet til at overvinde resistensmekanismen i levertumorceller takket være stoffets innovative formulering, i form af nanopartikler, hvor der indgives doxorubicin i kemoterapi-resistente celler. Kemoterapien (doxorubicin) i form af nanopartikler fungerer som en Trojansk hest, som ikke registreres af effluxpumperne på overfladen af de kræftceller, der normalt afstøder kemoterapi. Stoffet er således i stand til at trænge ind i kernen af cellen og udløse sin cytotoksiske aktivitet. Ved udgangen af juni 2014 var der rekrutteret over 100 af de planlagte 390 patienter i fase III-studiet (ReLive). Selskabet udvidede rekrutteringen til 8 europæiske centre (herunder i Frankrig) i 2. halvår 2013 og begyndte at åbne kliniske centre i USA i 2014 efter at have opnået tilladelse fra de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA) i december Rekruttering forventes afsluttet mod slutningen af 2015, og der ventes at foreligge foreløbige resultater ved udgangen af Der blev gennemført en række vigtige skridt i 1. halvår 2014: Livatag har allerede fået tildelt Orphan Drug-status i Europa og USA, hvilket gør det muligt at optimere produktets udviklingsplan for så vidt angår omkostninger og varighed samt styrke stoffets beskyttelse (gennem markedseksklusivitet). Livatag fik også tildelt Fast Track-status af FDA for behandling af hepatocellulært karcinom efter behandling med Sorafenib. Med denne status anerkendes det, at et lægemiddel udvikles mod en alvorlig eller livstruende sygdom, hvor der er et væsentligt behandlingsbehov. Fast Track-status giver mulighed for øget interaktion med FDA samt at optimere evalueringstidsplanen for produktet under udviklingen og helt frem til registreringsfasen. Produktet anslås at have et salgspotentiale på EUR 800 mio. på verdensplan. Livatag, udviklingstrin Efter at have gennemført et fase II-studie, som viste nogle særligt interessante resultater med hensyn til behandlingseffekt, indledte selskabet i midten af 2012 et fase III-studie (ReLive), som skulle bekræfte effekten af Livatag som andenlinjebehandling af HCC, efter at patienten ikke havde haft gavn af eller var intolerant over for den pt. eneste godkendte behandling, Sorafenib, over for den bedste behandlingsstandard. Patentbeskyttelsen af Livatag er blevet forbedret og forlænget med en ny familie af patenter, som beskytter den specifikke administrationsmåde frem til Endelig overvåges fase III-studiet ReLive med hensyn til tolerance af en komité af uafhængige europæiske eksperter (Data Safety Monitoring Board, DSMB), som mødes hver 6. måned. Ekspertkomitéen anbefalede i april 2014 for fjerde gang enstemmigt at fortsætte studiet uden ændringer. Dermed bekræftede de produktets gode toleranceprofil. Onxeo 1. halvår 2014 Livatag 09

10 VALIDIVE (CLONIDINE LAURIAD ) AFSLUTNING AF REKRUTTERING AF DE 183 PATIENTER I DET KLINISKE FASE II-STUDIE TIL BEHANDLING AF SVÆR ORAL SLIMHINDEBESKADIGELSE FREMKALDT AF STRÅLEBEHANDLING OG KEMOTERAPI HOS PATIENTER MED HOVED-HALSKRÆFT Kort om Validive Oral slimhindebeskadigelse består af erytematøse og ulcerøse læsioner i mundens slimhindemembran. Det er en af de mest almindelige komplikationer forbundet med strålebehandling og kemoterapi. Denne alvorlige sygdom rammer næsten 80% af alle patienter med en form for hoved-halskræft, som behandles med strålebehandling eller kemoterapi (anslået nye patienter om året i Europa og USA). Der findes i øjeblikket ingen helbredelse for oral slimhindebeskadigelse. Følgerne af svær oral slimhindebeskadigelse er kraftig smerter, problemer med at indtage fast og sågar flydende kost, hvilket kan kræve parenteral eller enteral ernæring, hospitalsindlæggelse i 30% af tilfældene, forværret generelt helbred og nogle gange afbrydelse i længere eller kortere perioder af kræftbehandlingen, hvilket har direkte indvirkning på patienternes 5-års overlevelse. Onxeo udvikler Validive (clonidin Lauriad ) til behandling af svær oral slimhindebeskadigelse forårsaget af strålebehandling eller kemoterapi hos patienter med hoved-halskræft. Det består af en helt ny terapeutisk anvendelse af clonidin (en agonist af alpha-2 adrenerge receptorer som normalt anvendes mod hypertension) som et anti-inflammatoriske middel baseret på den mucoadhesive Lauriad teknologi. Clonidin virker på frigivelsen af pro-inflammatoriske cytokiner, som forårsager slimhindebeskadigelse, og på anti-inflammatoriske mekanismer. Stoffet fås som en mucoadhesiv tablet til daglig brug i tandkødet, hvilket gør det muligt at levere høje koncentrationer af clonidin over flere timer direkte i mundhulen. Behandlingseffekten evalueres i øjeblikket i et internationalt klinisk fase II-studie med 183 patienter, og resultatet heraf forventes offentliggjort i 4. kvartal i år. Produktet anslås at have et salgspotentiale på mellem EUR 200 mio. og EUR 400 mio. på verdensplan. Validive er beskyttet frem til 2029 af en familie af patenter, som dækker behandling og forebyggelse af inflammation, og især slimhindebeskadigelse, gennem clonidin. Validive, udviklingstrin Validive har allerede fået tildelt Orphan Drug-status i Europa og USA, hvilket gør det muligt at optimere produktets udviklingsplan for så vidt angår omkostninger og varighed samt styrke stoffets beskyttelse (gennem markedseksklusivitet). Validive fik i januar 2014 også tildelt Fast Track-status af FDA til forebyggelse og behandling af oral slimhindebeskadigelse fremkaldt af strålebehandling og/eller kemoterapi hos patienter, der behandles for kræft. Hermed anerkender FDA, at oral slimhindebeskadigelse er en alvorlig lidelse, samt at der er et behandlingsbehov, som Validive vil kunne dække. Fast Track-status giver mulighed for øget interaktion med FDA samt at optimere evalueringstidsplanen for produktet under udviklingen og helt frem til registreringsfasen. I starten af maj 2014 afsluttedes rekrutteringen af de 183 patienter, der var planlagt til at deltage i det kliniske fase II-studie. Dermed bekræftes det, at det er planen at offentliggøre foreløbige studieresultater i 4. kvartal Onxeo 1. halvår 2014 Validive 10

11 IKKE-STRATEGISKE PRODUKTER UNDER UDVIKLING I HENHOLD TIL SAMARBEJDSAFTALER VALORISERING AF SITAVIG OG LORAMYC /ORAVIG, TO PRODUKTER SOM ER UDVIKLET OG REGISTRERET I EUROPA OG USA GENNEM SAMARBEJDSAFTALER, OG LANCERING AF SITAVIG I USA SITAVIG Sitavig er baseret på den egenudviklede teknologi Lauriad og er en mucoadhesiv tablet, som er udviklet til behandling af herpes labialis (forkølelsessår). Sitavig er meget effektfuldt og har den store fordel, at det er en særligt diskret og simpel formulering, hvor man kun skal anvende stoffet én gang i hele infektionsperioden. Det er specielt egnet til patienter, som lider af tilbagevendende forkølelsessår. Selskabet udviklede Sitavig og registrerede det hos de europæiske og amerikanske myndigheder i Det er det andet lægemiddel, som selskabets udviklingsteams har opnået godkendelse for, ikke mindst fra FDA i USA, og det er ikke blot en succes for selskabet men også en understregning af den ekspertise, det besidder. Inden for rammerne af partnerstrategien blev der i marts 2014 indgået en licensaftale med Innocutis for markedsføring af Sitavig i USA, og få uger senere, i juli, lancerede Innocutis Sitavig på det amerikanske marked med hudlæger, som har speciale i disse lidelser. Samtidig blev der tildelt et nyt amerikansk patent, som beskytter produktets kommercielle eksklusivitet. Der blev indgået to andre licensaftaler med Daewoong Pharmaceutical Co. Ltd og EMS S/A vedrørende markedsføring af Sitavig i henholdsvis Sydkorea og Brasilien, herunder ansvar for at registrere produkterne hos de respektive landes myndigheder. LORAMYC / ORAVIG Loramyc (Oravig i USA) er en original mucoadhesiv tablet af miconazol Lauriad, indikeret til behandling af oropharyngeal candidiasis (OPC). Oropharyngeal candidiasis (OPC) er slimhindebeskadigelse af oropharynx fremkaldt af gærtype-svampene: Candida albicans og non-albicans. OPC er en opportunistisk sygdom, som udnytter en svækkelse af immunforsvaret og/eller en lokal ubalance til at inficere patienten. Loramyc er registreret i Europa, USA og Korea og markedsføres i en række europæisk lande af samarbejdspartneren Therabel. I april 2014 fik Onxeo de fulde kommercialiseringsrettigheder for Oravig i USA tilbage og herunder også registreringsansøgningen, da salget gennem den amerikanske partner Vestiq Pharmaceuticals ikke opfyldte forventningerne. Selskabet har også arbejdet på at udvikle Loramyc i Japan gennem det pivotale fase III-studie foretaget af samarbejdspartneren Sosei, det sidste stadie forud for registrering hos de japanske myndigheder, og i Kina med fortsættelsen af det kliniske fase III-program indledt af samarbejdspartneren SciClone i Disse to studier udgør det endelige stadie forud for produktregistrering. Onxeo 1. halvår 2014 Ikke-strategiske produkter 11

12 LEDELSE EN INTERNATIONAL BESTYRELSE, SOM ER BLEVET UDVIDET MED TO NYE MEDLEMMER FRA TOPOTARGET MED HENBLIK PÅ AT AFSPEJLE ÅNDEN I FUSIONEN OG HJÆLPE ONXEO MED AT IMPLEMENTERE STRATEGIEN Med godkendelsen af fusionen mellem BioAlliance Pharma og Topotarget den 27. juni og 30. juni godkendte aktionærerne også valget af to nye bestyrelsesmedlemmer til Onxeos bestyrelse: Orfacare Consulting GmbH, repræsenteret ved Bo Jesper Hansen Per Samuelsson, fra HealthCap, den tidligere hovedaktionær i Topotarget Judith Greciet er administrerende direktør for Onxeo, og Patrick Langlois er bestyrelsesformand. Den internationale bestyrelse består således af ni kompetente professionelle medlemmer med erfaring fra medicinalbranchen, biotekbranchen, lægemidler mod sjældne sygdomme og finanssektoren, herunder seks uafhængige medlemmer og to repræsentanter fra Selskabets hovedaktionærer: Formand: Patrick Langlois Administrerende direktør: Judith Greciet Russell Greig Danièle Guyot-Caparros Thomas Hofstaetter Orfacare Consulting GmbH, repræsenteret ved Bo Jesper Hansen Per Samuelsson David Solomon Société Financière de la Montagne, repræsenteret ved Nicolas Trebouta Onxeo 1. halvår 2014 Ledelse 12

13 SAMMENDRAG AF KONCERNENS DELÅRSREGNSKAB Onxeo 1. halvår 2014 Sammendrag af koncernens delårsregnskab 13

14 SAMMENDRAG AF KONCERNENS DELÅRSREGNSKAB SAMMENDRAG AF RESULTATOPGØRELSEN FOR KONCERNEN 30/06/ /06/2013 EUR (6 måneder) (6 måneder) 31/12/2013 OMSÆTNING I ALT Diverse omsætning Varekøb ( ) ( ) ( ) Lønomkostninger ( ) ( ) ( ) Køb af tjenesteydelser ( ) ( ) ( ) Andre afgifter end indkomstskat ( ) ( ) ( ) Nettoomkostning til/tilbageførsel af afskrivninger ( ) ( ) Netto annullering af nedskrivninger og hensættelser Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger ( ) (63.317) ( ) Driftsomkostninger ( ) ( ) ( ) Driftsunderskud ( ) ( ) ( ) Resultatandele i associerede virksomheder (43.642) 0 (28.556) Andre driftsindtægter og -omkostninger ( ) 0 0 DRIFTSUNDERSKUD INKLUSIVE RESULTATANDELE I ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER ( ) ( ) ( ) Indtægter fra likvider Andre finansielle indtægter Finansielle omkostninger (68.897) ( ) ( ) Finansielle indtægter, netto RESULTAT FØR SKAT ( ) ( ) ( ) Selskabsskat 0 0 Nettoresultat ( ) ( ) ( ) Moderselskabets aktionærers andel af nettounderskud ( ) ( ) ( ) Minoritetsinteresser Ikke-udvandet resultat pr. aktie (0,41) (0,41) (0,74) Udvandet resultat pr. aktie (0,41) (0,41) (0,74) Det komplette sammendragne delårsregnskab for koncernen kan ses på Onxeo 1. halvår 2014 Sammendrag af koncernens delårsregnskab 14

15 SAMMENDRAG AF KONCERNENS DELÅRSREGNSKAB BALANCE FOR KONCERNEN AKTIVER (EUR) 30/06/ /12/2013 Langfristede aktiver Immaterielle aktiver Materielle aktiver Finansielle aktiver Andre langfristede aktiver 0 0 Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Varebeholdninger og igangværende arbejde Tilgodehavender fra salg og lignende tilgodehavender Andre tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt SAMLEDE AKTIVER PASSIVER (EUR) 30/06/ /12/2013 Egenkapital Aktiekapital Fratrukket: egne aktier ( ) (58.512) Præmier Reserver ( ) ( ) Minoritetsinteresser 0 0 Indtægter ( ) ( ) Egenkapital i alt Langfristede forpligtelser Hensatte forpligtelser Anden gæld Langfristede forpligtelser i alt Kortfristede forpligtelser Lån og kortfristet finansiel gæld Leverandørgæld og øvrige gældsforpligtelser Andre forpligtelser Kortfristede forpligtelser i alt SAMLEDE PASSIVER Det komplette sammendragne delårsregnskab for koncernen kan ses på Onxeo 1. halvår 2014 Sammendrag af koncernens delårsregnskab 15

16 SAMMENDRAG AF KONCERNENS DELÅRSREGNSKAB PENGESTRØMSOPGØRELSE FOR KONCERNEN 30/06/ /12/ /06/2013 Konsolideret nettounderskud ( ) ( ) ( ) +/- Nettoomkostning til/tilbageførsel af afskrivninger (1) (med undtagelse af beløb gældende for kortfristede aktiver) (36.265) /+ Urealiserede dagsværdigevinster og -tab (7.690) (44.944) (20.523) +/- Udskudte indtægter/omkostninger til aktieoptioner mv /+ Andre udskudte indtægter og omkostninger (14.542) 0 -/+ Gevinster og tab på salg /+ Gevinster og tab som følge af udvanding +/- Resultatandele i associerede virksomheder - Udbytte vedrørende ikke-konsoliderede investeringer Netto pengestrøm til driftsaktiviteter efter netto låneomkostninger og skat ( ) ( ) ( ) + Netto låneomkostninger (16.638) (71.532) (76.652) +/- Skat (inkl. udskudt skat) Netto pengestrøm til driftsaktiviteter før netto låneomkostninger og skat ( ) ( ) ( ) - Betalte skatter +/- Ændring i driftskapital (inkl. forpligtelser vedr. personaleydelser) NETTO PENGESTRØMME TIL DRIFTSAKTIVITET ( ) ( ) ( ) - Køb af materielle og immaterielle langfristede aktiver (1.968) (58.254) (45.594) - Salg af materielle og immaterielle langfristede aktiver Køb af langfristede finansielle aktiver (ikke-konsoliderede investeringer) Salg af langfristede finansielle aktiver (ikke-konsoliderede investeringer) (116) +/- Konsekvens af ændringer i konsolideringsomfang + Modtagne udbytter (associerede virksomheder, ikke-konsoliderede investeringer) +/- Ændring i ydede lån + Modtagne investeringstilskud +/- Øvrige pengestrømme til/fra investeringsaktivitet NETTO PENGESTRØM TIL INVESTERINGSAKTIVITET (1.968) (42.741) (45.187) Pengestrømme i forbindelse med fusionen Modtaget vedr. aktiekapitalforhøjelser Tegnet af moderselskabets aktionærer Tegnet af minoritetsaktionærer i konsoliderede virksomheder + Modtaget efter udnyttelse af aktieoptioner -/+ Køb og videresalg af egne aktier (51.538) (99.039) - Årets udbetalte udbytte Udbytte udbetalt til moderselskabets aktionærer Udbytte udbetalt til minoritetsaktionærer i konsoliderede virksomheder + Provenu ved optagelse af nye lån Tilbagebetaling af lån (inkl.. finansielle leasingforpligtelser) (11.890) Modtagne nettorentebeløb (inkl. finansiel leasing) /- Øvrige pengestrømme til/fra finansieringsaktivitet NETTO PENGESTRØM TIL FINANSIERINGSAKTIVITET /- Konsekvens af valutakursudsving NETTO ÆNDRING I LIKVIDITET ( ) ( ) Likviditet, primo LIKVIDITET, ULTIMO Det komplette sammendragne delårsregnskab for koncernen kan ses på Onxeo 1. halvår 2014 Sammendrag af koncernens delårsregnskab 16

17 SAMMENDRAG AF KONCERNENS DELÅRSREGNSKAB EGENKAPITALOPGØRELSE FOR KONCERNEN Ændringer i reserver og resultater Konsoliderede Reserve for reserver og Egne Indbetalt valutakurs- Aktiebaseret overført Minoritets- EUR Aktiekapital aktier overkurs reguleringer vederlæggelse resultat I alt interesser I ALT Egenkapital pr. 31/12/ (25.147) ( ) ( ) Totalindkomst for perioden (690) ( ) ( ) ( ) Forhøjelse af aktiekapitalen Reduktion af aktiekapitalen 0 0 Egne aktier (63.832) (35.207) (35.207) (99.039) Andre ændringer Udbytte 0 0 EGENKAPITAL PR. 30/06/ (88.979) ( ) ( ) Totalindkomst for perioden (93) ( ) ( ) ( ) Forhøjelse af aktiekapitalen Reduktion af aktiekapitalen 0 0 Egne aktier Andre ændringer Udbytte 0 0 EGENKAPITAL PR. 31/12/2013 (OFFENTLIGGJORT) (58.512) ( ) ( ) Konsekvens af ændringer i anvendt regnskabspraksis,,,, EGENKAPITAL PR. 31/12/2013 (TILPASSET) (58.512) ( ) ( ) Totalindkomst for perioden ( ) ( ) ( ) Forhøjelse af aktiekapitalen Reduktion af aktiekapitalen 0 0 Egne aktier ( ) ( ) Andre ændringer Udbytte 0 0 EGENKAPITAL PR. 30/06/ ( ) ( ) ( ) Det komplette sammendragne delårsregnskab for koncernen kan ses på Onxeo 1. halvår 2014 Sammendrag af koncernens delårsregnskab 17

18 THE ORPHAN ONCOLOGY INNOVATOR 49 Bld du Général Martial Valin Paris - Frankrig Tlf. +33 (0) Fax +33 (0)

ÅRSRAPPORT THE ORPHAN ONCOLOGY INNOVATOR

ÅRSRAPPORT THE ORPHAN ONCOLOGY INNOVATOR ÅRSRAPPORT 214 THE ORPHAN ONCOLOGY INNOVATOR GLOBAL ONKOLOGI-SPILLER I BEHANDLINGEN AF SYGDOMME MED STORE OG UDÆKKEDE BEHANDLINGSBEHOV I forbindelse med den foregående årsrapport drejede bestyrelsens

Læs mere

Topotarget og BioAlliance Pharma planlægger at fusionere for at skabe. et nyt førende selskab inden for sjældne kræftsygdomme

Topotarget og BioAlliance Pharma planlægger at fusionere for at skabe. et nyt førende selskab inden for sjældne kræftsygdomme Topotarget og BioAlliance Pharma planlægger at fusionere for at skabe et nyt førende selskab inden for sjældne kræftsygdomme 2 Kort om fusionen To selskaber dedikeret til sjældne kræftsygdomme Topotarget

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014 The Orphan Oncology Innovator DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014 Aktieselskab med en selskabskapital på EUR 7.872.661 Hovedkontor: 49 Boulevard du Général Martial Valin, 75015 Paris 410 910 095 RCS Paris

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør årsregnskabsmeddelelse for 2006

LifeCycle Pharma offentliggør årsregnskabsmeddelelse for 2006 Til OMX Den Nordiske Børs. Hørsholm, den 5. marts 2007 LifeCycle Pharma offentliggør årsregnskabsmeddelelse for Resumé: Bestyrelsen i LifeCycle Pharma har i dag godkendt årsregnskabet for regnskabsåret.

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 27/2008 Frederiksberg, 10. november 2008 Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 21. august 2007 LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 LifeCycle

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

IKKE TIL DIREKTE ELLER INDIREKTE DISTRIBUTION I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN

IKKE TIL DIREKTE ELLER INDIREKTE DISTRIBUTION I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN IKKE TIL DIREKTE ELLER INDIREKTE DISTRIBUTION I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN PRESSEMEDDELELSE ONXEO OFFENTLIGGØR ET UDBUD AF AKTIER MED FORTEGNINGSRET FOR SELSKABETS EKSISTERENDE AKTIONÆRER FOR

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Finansiel leasing. mio.kr. 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49 (35) 14 0 0 0 292 (62) 230 201 (28) 173

Finansiel leasing. mio.kr. 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49 (35) 14 0 0 0 292 (62) 230 201 (28) 173 Finansiel leasing mio.kr. 2009 2008 Minimumsleasingydelser Renteelement Nutidsværdi Minimumsleasingydelser Renteelement Nutidsværdi 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49

Læs mere

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. april 2015 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 19 af

Læs mere

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 First North meddelelse nr. 1/2010 Lyngby, den 23. marts 2010 FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 FastPassCorp A/S bestyrelse har på et bestyrelsesmøde dags dato godkendt årsregnskabet for 2009 samt gennemgået

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2003/04 21/08/03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04, som hermed fremsendes.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR DE FØRSTE NI MÅNEDER AF 2010 OG OPDATEREDE FORVENTNINGER TIL 2010

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR DE FØRSTE NI MÅNEDER AF 2010 OG OPDATEREDE FORVENTNINGER TIL 2010 Væsentlig reduktion i driftsunderskud på DKK 73 i de første ni måneder af 2010 sammenlignet med DKK 361 i 2009 Facilitetens dagsværdi reduceret med DKK 130 ; forventet salg rykket til 2011, hvilket påvirker

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Selskabsoplysninger Selskabet Investea German High Street II A/S Tuborg Havnevej 19 2900

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 3 Hoved-

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Resultatopgørelse (alle tal i 1.000 kr.) Note 2008 31.03.08 31.03.09 31.03.09 2009 2009 Indtægter 2 Metroen takstindtægter 492.664 98.011 135.141 127.349 496.525 496.525

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af 2004. Meddelelse nr. 28/2004

Til Københavns Fondsbørs og pressen. Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af 2004. Meddelelse nr. 28/2004 Til Københavns Fondsbørs og pressen Meddelelse nr. 28/2004 Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af 2004 Resumé: Pharmexa realiserede en omsætning på 17.109 t.kr. i de første 9 måneder af 2004 og

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Din balance! Værdier (aktiver) og finansieringen af disse (passiver) Aktiver gæld

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Investor præsentation. NASDAX OMX Aktionæraften, Århus 9. juni 2010

Investor præsentation. NASDAX OMX Aktionæraften, Århus 9. juni 2010 Investor præsentation NASDAX OMX Aktionæraften, Århus 9. juni 2010 ANSVARSFRASKRIVELSE Denne præsentation indeholder fremadrettede udsagn om LifeCycle Pharmas fremtidige udvikling og resultater og andre

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 05/2006 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 01/2006 HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2006

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør kvartalsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

LifeCycle Pharma offentliggør kvartalsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Selskabsmeddelelse nr. 36/2008 Til: OMX Den Nordiske Børs København Hørsholm, 27. november 2008 LifeCycle Pharma offentliggør kvartalsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 LifeCycle Pharma

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com Delårsrapport sanistaal.com I I 1 Svage markedsvilkår for byggeri og stål presser indtjeningen Bygge- og anlægsbranchen er fortsat et vanskeligt marked. I Danmark er VVSmarkedet faldet med 2,1% i. Udviklingen

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar til 30. juni 2012 (22. august 2012) Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 22. august 2012

Halvårsrapport 1. januar til 30. juni 2012 (22. august 2012) Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 22. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 11/2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 22. august 2012 Veloxis Pharmaceuticals offentliggør finansielt resultat for første halvår 2012, forventet finansiering, revideret

Læs mere

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 21. januar 2008 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 27 nr. 13 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen

Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen Selskabsmeddelelse Nr. 23 / 2015 Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen Licensindtægter for Lyxumia på 6,3 mio. kr., hvilket

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere