Sygepleje i børnehøjde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sygepleje i børnehøjde"

Transkript

1 Fælles akutmodtagelser fusioner gav kulturchok Triage sikrer de svækkede patienter Sygeplejersken Danish Journal of Nursing nr marts årgang por3t Sygepleje i børnehøjde Fedtrig mad afhjælper epilepsi hos børn og unge OK13 Dansk Sygeplejeråds ekstraordinære kongres: Hold fast i den danske model Anbefaler ja til OK-resultatet

2 Når mad bliver behandling Ketogen diæt er en behandlingsmulighed imod epilepsi, som udbydes til børn og unge på Epilepsihospitalet Filadelfia. Behandlingen forudsætter, at barn og familie er indstillet på at følge diæten nøje, hvilket indbefatter regelmæssige og afmålte måltider. Af Vibeke Stubbings, sygeplejerske, MKS, Jane Heber Povlsen og Birgitte Just Højgaard, sygeplejersker 17 gram mayonnaise vejes omhyggeligt af på den tildelte digitalvægt. Jonas kigger nysgerrigt, mens far afvejer de øvrige ingredienser. Jonas morgenmåltid er blot et af de fire faste måltider, som udgør hans epilepsibehandling. Nøje udvalgte fødeemner samt overholdelse af spisetidspunkter er noget af det, som Jonas og forældre skal hjem og integrere i hverdagen. Siden 2002 er 164 patienter med epilepsi blevet behandlet med klassisk ketogen diæt og 88 med Modificeret Atkins Diæt. Begge behandlingsformer udbydes på Epilepsihospitalet Filadelfia i Dianalund og er primært et tilbud til børn og unge. Behandlingen varetages i tæt samarbejde mellem forældre og et tværfagligt team bestående af læger, kliniske diætister og sygeplejersker. Epilepsi er en kronisk lidelse med forskellig sværhedsgrad og deraf varierende funktionsniveau hos patienten. I Danmark anslås ca mennesker at have epilepsi (1). Et epileptisk anfald er et symptom på en dysfunktion i hjernen. Medicin er behandlingen til langt de fleste patienter. Epilepsikirurgi, VNS (Vagus Nervus Stimulator) samt ketogen diæt er ikke-medicinske behandlingsmuligheder til medicin-resistente epilepsier, som udgør ca. en fjerdedel af alle epilepsitilfælde (2). Disse behandlingsformer vinder mere og mere indpas både som kombinationsbehandling og hver for sig. Ketogen diæt danner baggrund for denne artikel, hvor behandlingen vil blive belyst i et sygeplejefagligt perspektiv. Ketogene diæters virkningsmekanisme Principperne for de ketogene diæters effekt er at minimere kulhydratindtaget og samtidig tilbyde fedt, så kroppen tvinges til at fedtforbrænde og derved leve af affaldsproduktet ketonstoffer som energikilde. Ketonstoffer indgår på lige fod med glukose i energimetabolismen og når hjernen via blod-hjerne-barrieren. Diæten lægger stort pres på familiens hverdagsliv, hvor tilberedning af måltider, spisetider og aktiviteter skal forenes. Forskning har vist, at faste og det, at kroppen biokemisk er i en ketotisk tilstand, har en reducerende effekt på antallet af epileptiske anfald. Diætbehandling foranlediger i lighed med faste således de samme biokemiske indvirkninger i hjernen. Under diætbehandlingen følges patientens keton- og glukoseniveau (2). Figur 1. Kostsammensætning Figurerne 1-3 illustrerer energifordelingen i normal fuldkost, klassisk ketogen Figur 1. Normal fuldkost Protein 15 pct. Kulhydrat 55 pct. Fedt 30 pct. Hvis patienten bliver syg under behandling med ketogen diæt og har behov for akut behandling med i.v.-væsker, skal der gives NaCl. Medicin må ikke-gives som miksturer pga. kulhydratindholdet, men som tabletter. Forældrene får udleveret en diætattest, hvor det fremgår, at barnet er i ketogen diætbehandling, og forbehold skal tages. Når det er sagt, skal patienten behandles på lige fod med alle andre syge børn. Familien skal være motiveret Epilepsipatienter kan blive kandidater til ketogen diæt, hvis de har afprøvet mindst to relevante medicinske præparater uden effekt. Hvilke børn der kan behandles, beror herudover i høj grad på en psykosocial vurdering. Diæten lægger stort pres på familiens hverdagsliv, hvor tilberedning af måltider, spisetider og aktiviteter skal forenes. Derudover skal barnets velvilje til at spise forskellige fødevarer, hvor fedt er rigt repræsenteret, være til stede. Der for- 74 Sygeplejersken

3 Diætens indhold Diæten tilberedes som udgangspunkt af fødevarer, der kan købes i ethvert supermarked. Grundindholdet er fedtholdige produkter som cremefraiche 38 pct., piskefløde, olier, smør, fede oste og æg. Fødevarer, der indeholder mange kulhydrater f.eks. brød, pasta og kartofler, indgår ikke i diæten. Frugt og grøntsager indgår i små mængder (3), se figur 1-3 herover, og se foto 1,2 og 3 side 76. Inden diætopstart har forældrene i hjemmet kostregistreret barnets indtag igennem fem dage. Med afsæt i registreringen udarbejder diætisten i samarbejde med forældrene en individuel menuplan. Der tages også afsæt i kulturelle og subjektive ønsker og behov, bl.a. er det muligt at variere retterne med diverse kryddiæt og modificeret Atkins diæt. Figurerne viser den reducerede kulhydratmængde samt den øgede fedtmængde afhængigt af diættype. Figur 2. Klassisk Ketogen diæt Figur 3. Modificeret Atkins diæt Protein 7 pct. Kulhydrat 3 pct. Protein 30 pct. Fedt 60 pct. Fedt 90 pct. Kulhydrat 10 pct. ventes ligeledes omhu i madlavningen mht. afvejning af ingredienser samt fremstilling af måltiderne. Således spiller forældrenes pædagogiske evner og psykiske robusthed en vis rolle. Barnets fastlagte spisetider planlægges ud fra familiens hjemlige rytme. Der søges konstant balance mellem energibehov og forbrug. Denne stabilitet har betydning for barnets velbefindende og opnåelse af anfaldsreduktion. Det tilstræbes, at barnet altid spiser måltidet helt op. For familier med børn på Modificeret Atkins Diæt er opgaven anderledes, idet de ikke får individuelle menuplaner udregnet af diætist. Forældrene skal her varetage beregning af kulhydrater i hvert måltid. Til gengæld er der ikke faste spisetider, og protein og fedt kan spises i frie mængder. Der opfordres dog til rigeligt fedtindtag. Det er ofte større børn, der tilbydes denne diætform, idet den betragtes som mindre restriktiv. Samlet set synes forældreressourcer og tilgang ofte at være en markør for, hvorledes komplians i behandlingen kan opnås. Hvis ikke barnet og resten af familien trives, og der ikke opnås anfaldsreduktion, synes motivationen for behandlingen reduceret. Sygeplejersken

4 Eksempler på menu tilberedt ud fra ketogen diæt-principper 1) Laks med broccoli og becel 2) Pizza med tomat og ost 3) Osteruller med smør og æble Foto: Hanne Loop derier. Aktuelt er et barn på en diæt, hvor tørret fisk og skærpekød (tørret fårekød) indgår. Grundet diætens indhold af fedtholdige produkter er de enkelte portioner mindre end ved kost med kulhydrater. Måltiderne er mættende, men oplevelsen af mæthed indtræffer senere, end hvis man spiser mange kulhydrater. Ketogen diæt gives også som fuldgyldig sondeernæring til de patienter, der har PEG-sonde i form af Ketokal. For nogle patienter er det en forudsætning, at de har en PEG-sonde/MIC-KEY sonde, hvis behandlingen skal kunne gennemføres. Problematikker hos patienter, der indtager føde og væske insufficient, drøftes derfor ved forundersøgelsen og i sygeplejekonsultationer. Ved behov kan ketogen diæt også gives som Ketocal via sutteflaske. Det ambulante forløb Alle diætkandidater bliver henvist til forundersøgelse hos ketoteamets læge og sygeplejerske. Her gennemgås barnets sygehistorie, og den igangværende medicinske behandling vurderes. Forældrene informeres om diætens principper og krav, og diættyperne gennemgås. Ud fra samtalen beslutter parterne, om barnet skal tilbydes diætopstart og i givet fald hvilken. Skal barnet starte klassisk ketogen diæt, møder familien til sygeplejekonsultation fire uger før indlæggelsen. Den dag får barnet taget relevante blodprøver, og netværksmødet i forbindelse med indlæggelse planlægges. Ved sygeplejekonsultationen lægges der op til et tæt samarbejde med familien. Denne relation fortsætter under opstarten i afdelingen og i det videre ambulante forløb. Til styrkelse af dette er der indført selvstændige sygeplejekonsultationer I afdelingen er et køkken dedikeret til børn på ketogen diæt. Der er fokus på, at barnet skal opleve måltiderne som gode og rare. samme dag, som der er fremmøde i lægeambulatoriet. Omdrejningspunktet er familiens hverdagsliv med ketogen diæt, og der sigtes således mod, at det samlede ambulante forløb udgør et helstøbt tilbud, hvor behandlingen evalueres, og fokus rettes på de implikationer, diæten måtte have. Forældrene kan kontakte hospitalets børneafdeling, når ambulatoriet er lukket i af- 76 Sygeplejersken

5 Boks 1. Behandlingsresultater Hos nogle børn kan barnets anfald tage til i antal og styrke, når diætens indvirkning begynder at manifestere sig. Andre får markant og vedvarende reduktion i antallet af anfald allerede fra tredjedagen Ca. 30 pct. af børnene vil opnå > 90 pct. færre anfald. Ca. 10 pct. vil blive anfaldsfri og eventuelt også medicinfri. Ca. 10 pct. har ingen eller kun ringe effekt af diæten. Ca. 50 pct. af de børn, som ikke har haft effekt af medicin, vil opnå > 50 pct. færre anfald. (5,7). Boks 2. Positive sidegevinster Der kan som sekundær effekt at vise sig en kognitiv positiv effekt på mange børns opmærksomhed, søvn og generelle trivsel. Bedret kognition Bedre hukommelse, koncentration, indlæring og sprogudvikling Bedre søvn Sover igennem om natten Forbedret adfærd: Barnet kan f.eks. være mindre uroligt/nemmere at korrigere (5,7). Samlet kan forudsætningerne for både motorisk og sproglig udvikling bedres. Nogle patienter opnår at kunne nedsætte eller helt trappe ud af den medicinske behandling, hvilket er en væsentlig succesrate for de fleste forældre, idet antiepileptika kan have bivirkninger, der forringer børnenes livskvalitet. Som udgangspunkt er man i behandling i to år, og behandlingen afprøves i mindst tre måneder, før effekten kan vurderes. Hvis diæten ikke har vist nogen form for effekt efter tre måneder, afsluttes behandlingen. Udtrapning følger samme princip som ved medicin, dvs. at den foregår overordentlig langsomt. For diætens vedkommende foregår det ved langsom introduktion til kulhydrater, således at ketonstofskiftet gradvis overgår til sukkerstofskifte igen. Hvis behandlingen har medført anfaldsreduktion, tilstræbes effekten bibeholdt efter udtrapning. Lykkes det ikke pga. anfaldsrecidiv, kan yderligere medicin tilbydes, og/eller diætens sammensætning kan diskuteres med sigte på at fortsætte i en mere lempelig udgave (2,7). ten- og nattetimer og weekender. Herudover kan der til enhver tid tilbydes telefonkonsultationer hos kontaktsygeplejerskerne i ambulatoriet. Indlæggelsesforløbet i afdelingen Indlæggelsestiden til opstart af klassisk ketogen diæt er otte døgn, og begge barnets forældre tilrådes at være medindlagte. Det er af afgørende betydning, at forældrene har mulighed for at opnå en fælles forståelse og læring af diætens principper (4). Familien har en kontaktperson, som er tovholder for undervisningsforløbet og medansvarlig for det læringsmiljø, der skabes i samarbejdet med forældrene under indlæggelsen. De fleste børn og forældre kender afdelingen og personalet fra tidligere indlæggelser, hvilket giver en relation at tage afsæt i. I afdelingen er et køkken dedikeret til børn på ketogen diæt. Der er fokus på, at barnet skal opleve måltiderne som gode og rare. Maden skal præsentere sig indbydende, derfor er der smukke skåle, som passer i størrelse til de nu betydeligt mindre portioner mad. Tilberedning af mad er i sig selv en privat sag, hvorfor der er tid, udvises omhu og benyttes dialog i læringsrelationen med forældrene (4). Familierne har altid enestue af hensyn til, at barnet under diætopstart ofte er træt, har brug for hvile og bør skånes for fristelser fra andre medindlagte. Selv en vingummibamse kan fremprovokere epileptiske anfald pga. ustabilitet i blodglukose og ketoner. Diætopstart indledes med en fasteperiode på gennemsnitligt tre døgn, hvor der gives individuelt udregnede fastemåltider. Formålet er at fremskynde diætens indvirkning på organismen, hvilket bevirker en stigning i kroppens ketoner. Nogle børn får kvalme og kaster op. De er trætte, fryser og får mørke rande under øjnene. Diætopstarten kan være hård for barn og forældre. Hos nogle børn kan barnets anfald tage til i antal og styrke, når diætens indvirkning begynder at manifestere sig. Andre får markant og vedvarende reduktion i antallet af anfald allerede fra tredjedagen, se boks 1 her på siden. Ligeledes synes der som sekundær effekt at vise sig en kognitiv positiv effekt på mange børns opmærksomhed, søvn og generelle trivsel, se boks 2 her på siden. Endnu et vigtigt element i behandlingen er, at barnet får dækket sit væskebehov. Udover væskens indflydelse på opretholdelse af mave-tarm-funktion har væsken også en essentiel betydning for stabilitet i kroppens blodketonniveau. Sufficient væskeindtag er forebyggende ift. kvalme og risiko for nyresten. Generelt ændres barnets afføringsmønster som følge af den fedtholdige kost og de få kostfibre i maden. Langt de fleste får fast Sygeplejersken

6 laksantia (5). Forældrene oplæres i måling af glukose og ketoner i såvel blod som urin samt dokumentation af værdierne i ugeskema, der efter udskrivelse er kommunikationsredskab mellem forældre og diætist. Det har stor betydning for komplians, at forældrene bliver fortrolige med barnets signaler, så de kan håndtere og allerbedst undgå, at barnet får f.eks. obstipation, kvalme og som følge deraf manglende appetit. Stort samarbejdsansvar for forældre Da patienterne overvejende er børn under 16 år, medfører behandlingen et betydeligt forældreansvar, og det forudsættes, at forældre i høj grad mestrer varetagelsen i den hjemlige kontekst, for at behandlingen skal lykkes. Det påhviler forældrene at tilberede den rigtige kost, motivere børnene til at spise den og hjælpe dem til at agere i en hverdag, hvor kosten adskiller sig markant fra Familierne har altid enestue af hensyn til, at barnet under diætopstart ofte er træt, har brug for hvile og bør skånes for fristelser fra andre medindlagte. Selv en vingummibamse kan fremprovokere epileptiske anfald pga. ustabilitet i blodglukose og ketoner. den kost, andre børn får. Såvel praksiserfaringer som artikelfund påpeger vigtigheden af tæt og opfølgende samarbejde med familien (3). Sygeplejersken i ambulatoriet er således en gennemgående tovholder og er samtidig koordinator af det netværksmøde, der afholdes i forbindelse med barnets diætopstart under indlæggelse. Til dette møde inviteres familiens nære netværk, f.eks. børnehave, aflastning, relevante familiemedlemmer og selvfølgelig forældre. Til dette møde gennemgås diætens principper og håndteringen i hverdagslivet. Efter den teoribaserede gennemgang inviteres netværket på besøg i Ketokøkkenet, hvor afdelingens personale viser korrekt tilberedning af et diætmåltid og dermed illustrerer brugen af det specifikke tilbehør som vægte, dejskrabere etc. Der er ikke lavet undersøgelser, som evaluerer effekten af disse netværksmøder for diætfamilierne, men tilbagemeldinger peger på værdien af, at kontaktsygeplejerske og det nære netværk mødes i samme forum som forældre. Frøet til et fremadrettet, ligeværdigt samarbejde, hvor forældrene konverteres til primær-behandlere, synes sået. Såvel erfaringer fra egen praksis som fra internationale studier viser vigtigheden af at have et godt fundament i samarbejdet med familien, hvis diæten fuldgyldigt skal lykkes. Dette gør sig gældende fra såvel diætist, læge som sygeplejeside. Praktisk har familierne på ketogen diæt mulighed for at søge om tabt arbejdsfortjeneste til den ene af forældrene i tre måneder i forbindelse med indkøring af diæten. Til trods for fortsat udvikling af nye antiepileptiske præparater er procentdelen af børn med svært behandlelig epilepsi uændret gennem de sidste 20 år. Gennemsnitligt handler det således fortsat om pct., hvilket medfører et kontinuerligt behov for fortsat at fokusere på andre behandlingstilbud end de medicinske (2). I dette lys ses bl.a. de ketogene diæter som et væsentligt bidrag til behandlingsoptimering. I skrivende stund arbejdes der på Epilepsihospitalet på at tilbyde LGI-diæt (6), som er en yderligere variant af den ketogene diæt. Sygeplejersker er ikke traditionelt optaget af inddragelse af hjemmet som behandlingssted. Forældre- og pårørendesamarbejde er derfor af stor betydning i forhold til at få indfanget problematikker i den hjemlige kontekst. Endvidere må behandling med noget så fundamentalt som mad være centralt at berøre i en sygeplejefaglig kontekst. Således tegner der sig flere uudforskede områder, som sygeplejersken vil kunne eksplorere. Litteratur Vibeke Stubbings er ansat som klinisk specialesygeplejerske og udviklingssygeplejerske i Børneambulatorie samt Forskning & Udviklingsafdelingen, Epilepsihospitalet; Jane Povlsen er klinisk specialesygeplejerske i Børneambulatoriet. Birgitte Just Højgaard er udviklingssygeplejerske på børneafdelingen, Epilepsihospitalet. 1. Alving J, Sabers A, Uldall P. Basisbog i Epilepsi; Novartis Neuroscience 2006,1.1: Kossoff EH. Zupec-Kania BA, Amark PE, et al., Optimal clinical management of children receiving the ketogenic diet; Recommendations of the International Ketogenic Diet study group; Epilepsia;2008, Kessler SK, Neal EG, Camfield CS et Al. Review. Dietary therapies for epilepsy; Future research. Epilepsy and Behaviour;2011,22: Illeris K. Læring. Roskilde: Roskildes Universitetsforlag Sygeplejersken

7 English abstract Stubbings V, Povlsen JH, Højgaard BJ. When food becomes treatment. Sygeplejersken 2013;(4): Miranda MJ. Ketogen diætbehandling af svær epilepsi; Nyt om Epilepsi; 2008,1: Pheifer HH, Lyczkowski DA, Thiele EA. Low glycemic index treatment: Implementation and new insights into efficacy, Epilepsia;2008,49: Kossoff EH, Freeman JM, Turner Z. Rubenstein JE. Ketogenic DIETS. Demos Health :7-13, The ketogenic diet has gained increasing popularity in the past decades as an alternative treatment for epilepsy. The treatment consists of a diet based on the metabolism of fat in order to produce ketone bodies (by-products of fatty acids) which have been shown to reduce seizure activity. Similarly, as a secondary effect, a cognitive positive effect has been seen in many children s attention, sleep and general well-being. Briefly, the diet is based on the intake of a few, fat-rich and carbohydrate-poor meals. At the same time, families using this diet are expected to integrate regular, scheduled and measured meals into daily life. These aspects are only sparsely investigated in the nursing profession. Similarly, the teaching component role of a home-nurse is only sporadically described. At the Filadelfia Epilepsy Hospital, which offers two versions of the ketogenic diet, we seek to continuously integrate these aspects into clinical practice. This article aims to briefly highlight what the ketogenic diet consists of, and to emphasize how nursing can put this into action in this context. Keywords: Epilepsy, ketogenic diet, home care, learning. Lån & Spar Bank A/S, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, Cvr.nr Kan du spare penge på dit billån? 4,45% * Billån, kun variabel rente Nu har DSR sørget for, at det kan blive billigere for dig at have bil. Som medlem kan du nemlig få et billån hos Lån & Spar med en meget lav rente på kun 4,45 % *. Hvis du har et dyrt billån et andet sted, kan du flytte lånet til Lån & Spar og spare penge hver eneste måned. Og du behøver ikke at flytte alle dine konti. Du kan også låne til at købe ny bil. Det eneste krav er, at du selv har 20 % i udbetaling og at du er medlem af DSR. Se et låneeksempel her: Bilens pris kr. Udbetaling (20 %) kr. Lånebeløb kr. Månedlig ydelse kr. Rente 4,45 %. Løbetid 10 år. Debitorrente 4,52 %. ÅOP 5,58 %. Gebyr til banken kr. Gebyr til andre kr. Samlede renter i perioden kr. Tilbagebetaling i alt kr. *Renten er variabel, angivet p.a. og gældende pr. 21. januar Lånet forudsætter kreditgodkendelse. Bilen skal kaskoforsikres.udgifter til forsikring er ikke medregnet. Ring til Lån & Spar på og få at vide hvor mange penge du kan spare. Måned efter måned. Du skal blot oplyse os ganske få ting. Ringer du på hverdage mellem 9 og 17, får du svar med det samme. Du kan også læse mere om billån på dsrbank.dk Her kan du også lave dine egne beregninger på billån. DSR_130204_Billån_177x123.indd 1 05/02/ Sygeplejersken

Kosten og dens betydning.

Kosten og dens betydning. MBK 31.august 2009. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår skader. For at yde må du

Læs mere

Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual

Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual Side 1 af 21 Indhold Indledning...3 Hvad er kulhydrat?...4 Hvad er protein?...5 Hvad er fedt?...6 Hvad med væske?...7 Timing af kost...8 Undervisningsmanual...10

Læs mere

Patientinformation. Kostråd. til hæmodialysepatienter

Patientinformation. Kostråd. til hæmodialysepatienter Patientinformation Kostråd til hæmodialysepatienter Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Afdeling Indledning Kosten er en vigtig del af behandlingen, når man er hæmodialysepatient Sammen med selve dialysen,

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

Børn med forstoppelse og/eller fækal inkontinens

Børn med forstoppelse og/eller fækal inkontinens Børn med forstoppelse og/eller fækal inkontinens Regionshospitalet Randers/Grenaa Børneafdelingen 2 Rigtig mange børn har problemer med forstoppelse og har brug for professionel hjælp for at komme problemet

Læs mere

Sport og type 1 diabetes

Sport og type 1 diabetes e-mergency 06877 Sport og type 1 diabetes DIABETESFORENINGEN w w w. d i a b e t e s. d k Praktiske råd om mad og drikke DIABETESFORENINGEN Sport og type 1 diabetes Diabetesforeningen, 2003 2. oplag, februar

Læs mere

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt Enkle råd om at holde vægten oppe 2 Indholdsfortegnelse Side KOL og vægttab 3 Hvilken betydning har energi? 4 Hvilken betydning har protein? 5 Derfor er behovet

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Mad og hjertesvigt. kl. diætist Anette Lange

Mad og hjertesvigt. kl. diætist Anette Lange Mad og hjertesvigt kl. diætist Anette Lange Program Graden af hjertesvigt. Anbefalinger for maden i forhold til graden af hjertesvigt. Vægten? Hvordan handler jeg fornuftigt ind? Aktiv hverdag New York

Læs mere

Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut.

Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut. + Natarbejde Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut. + Natarbejde n Da kvinder ikke kun føder om dagen, tvinges de fleste jordemødre til at arbejde om natten.

Læs mere

Optimal ernæring KVIK TRI, MAJ 2013

Optimal ernæring KVIK TRI, MAJ 2013 Optimal ernæring 1 KVIK TRI, MAJ 2013 Sara Sig Møller Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed med speciale i Ernæring & Fysisk Aktivitet (jan. 2009) Underviser Teknisk Skole, 2009-2010 Foredragsholder,

Læs mere

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland.

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland. DBF-MIDTJYLLAND. Hvad betyder kosten og hvorfor??. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår

Læs mere

ENTERAL ERNÆRING. Patientinformation. Sondeernæring og ernæringsdrikke

ENTERAL ERNÆRING. Patientinformation. Sondeernæring og ernæringsdrikke ENTERAL ERNÆRING Patientinformation Sondeernæring og ernæringsdrikke Hvis du ikke får tilstrækkeligt med energi, protein, vitaminer og mineraler, kommer du ind i en ond cirkel... Du har mindre appetit

Læs mere

KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN. Indholdsfortegnelse:

KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN. Indholdsfortegnelse: KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN Indholdsfortegnelse: 1. Formålet med en kostpolitik på Bødkergården 2. Fødevarestyrelsens anbefalinger for kost til børn. 3. Børnenes energi- og væskebehov

Læs mere

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Undersøgelse blandt 1800 patienter i 02 viste, at mange ikke havde viden om ernæring ved kræftsygdom og behandling Man ønskede

Læs mere

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød Fredensborg kommune vil være en sund kommune. Vi vil skabe gode rammer for at gøre sunde valg til det nemme valg. Sådan lyder forordene til Fredensborg Kommunes kostpolitik der er udarbejdet i foråret

Læs mere

Kost og ernæring for løbere

Kost og ernæring for løbere Kost og ernæring for løbere 1 Hvad er sund kost? Kilde: Alt om kost - Fødevarestyrelsen 2 Energikrav til marathon Forbrænder ca. 1kcal/kg/km Løber på 75kg: 3165kcal = 13293kJ Realistisk forhold ved MT(ca.75%

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

ErnæringsNyt. Ernæringsenheden Hospitalsenheden Vest

ErnæringsNyt. Ernæringsenheden Hospitalsenheden Vest ErnæringsNyt Januar 2014 Torsdag d. 7. november blev der afholdt Ernæringens dag, i Hospitalsenheden Vest. Rigtig mange afdelinger gjorde en stor indsats på dagen. I alt deltog 13 afsnit i dataindsamlingen,

Læs mere

Løberens kost og ernæring. v/ Master i Fitness og Træning, Diætist Camilla Birkebæk

Løberens kost og ernæring. v/ Master i Fitness og Træning, Diætist Camilla Birkebæk Løberens kost og ernæring v/ Master i Fitness og Træning, Diætist Camilla Birkebæk Kontaktoplysninger Camilla Birkebæk Master i Fitness og Træning, pb. Ernæring og sundhed Personlig træner og Diætist Jernbanegade

Læs mere

Ernæring & Udholdenhedssport V A L B Y L Ø B E R N E, J A N U A R 2 0 1 5

Ernæring & Udholdenhedssport V A L B Y L Ø B E R N E, J A N U A R 2 0 1 5 Ernæring & Udholdenhedssport 1 V A L B Y L Ø B E R N E, J A N U A R 2 0 1 5 Hvem er jeg? 2 Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed med speciale i Ernæring & Fysisk Aktivitet (2005-2009) Master in Human

Læs mere

Forslag til dagens måltider

Forslag til dagens måltider Forslag til dagens måltider for en kvinde på 31 60 år med normal vægt og fysisk aktivitet, som ikke indtager mælkeprodukter 8300 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 900 kj/dag svarende til 10 % af energiindtaget

Læs mere

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE Spis sund mad, se mindre TV, bevæg dig, sov godt, lav en klar aftale om alkohol med dine forældre og hold dig fra rygning. Spis

Læs mere

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Kommune X, enhed Z LOGO EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS FORMÅL Systematisk tidlig identificering, ved hjælp af selvvurderingsskema, af palliative problemer

Læs mere

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen.

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen. Kostpolitik I Dr. Alexandrines børnehave vægter vi kosten højt, hvorfor vi har ansat en økonoma, der med sin faglige baggrund har en dybere indsigt i produktionen af mad. Vi har fuldkostordning, hvilket

Læs mere

Minimum datasæt indenfor sygeplejen - ERNÆRING

Minimum datasæt indenfor sygeplejen - ERNÆRING Minimum datasæt indenfor sygeplejen - ERNÆRING v/ Sasja Jul Håkonsen Videnskabelige medarbejder Center for Kliniske Retningslinjer Sygepleje Minimum Datasæt (Nursing Minimum data set NMDS) A NMDS is comprised

Læs mere

Det glykæmiske indeks.

Det glykæmiske indeks. Af: Tom Gruschy Knudsen Det glykæmiske indeks. Et udtryk for kulhydraters optagelseshastighed og tilgængelighed i blodbanen. Kulhydrattyper Kulhydraters optagelseshastighed har traditionelt været antaget

Læs mere

02c STOMI INFO. Spis godt Lev godt ILEOSTOMI

02c STOMI INFO. Spis godt Lev godt ILEOSTOMI 02c STOMI INFO Spis godt Lev godt ILEOSTOMI Gode råd til dig som har en ileostomi Alle mennesker har forskellige behov, uanset om du har en stomi eller ej. De råd, der er indeholdt i denne brochure er

Læs mere

DIABETES OG HJERTESYGDOM

DIABETES OG HJERTESYGDOM DIABETES OG HJERTESYGDOM Diabetes og hjertesygdom Hjertesygdom kan ramme alle mennesker, men når du har diabetes forøges din risiko. Det at have diabetes får dig til at tænke mere på din sundhed, således

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Madens plads i behandlingen Hvorfor mad spiller en vigtig rolle under stråleterapi

Madens plads i behandlingen Hvorfor mad spiller en vigtig rolle under stråleterapi Undervejs i stråleterapiforløbet kan mange spørgsmål dukke Hoved-halskræftpatienter i stråleterapi op: - Hvorfor opstår bivirkninger ved stråleterapi? - Hvilke bivirkninger kan opstå? - Hvorfor har det

Læs mere

FIF til hvordan. du styrer din trang. til sukker

FIF til hvordan. du styrer din trang. til sukker FIF til hvordan du styrer din trang til sukker af. Hanne Svendsen, klinisk diætist og forfatter 1 Håber du får inspiration og glæde af denne lille sag. Jeg ønsker for dig, at du når det, du vil. Valget

Læs mere

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor.

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Skolens kantine Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Derudover arbejder vi med sundheden, og vi tilbyder dagligt sunde alternativer. Du finder disse alternativer

Læs mere

SIDE 2 UNG MED EPILEPSI

SIDE 2 UNG MED EPILEPSI UNG MED EPILEPSI Ung med epilepsi er skrevet af neuropsykolog Karin Nørgaard og sygeplejerske Dorthe Møller Schmidt, Epilepsiklinikken i Glostrup i samarbejde med Dansk Epilepsiforening. Afsnittet Dansk

Læs mere

HJERTESVIGT. (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER

HJERTESVIGT. (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER HJERTESVIGT (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER Pjecen Hjertesvigt er tilegnet patienter med nedsat pumpefunktion af hjertet. Vi håber, den kan være med til at afdramatisere sygdommen

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen.

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen. Kostpolitik I Dr. Alexandrines børnehave vægter vi kosten højt, hvorfor vi har ansat en økonoma, der med sin faglige baggrund har en dybere indsigt i produktionen af mad. Vi har fuldkostordning, hvilket

Læs mere

Hvor meget energi har jeg brug for?

Hvor meget energi har jeg brug for? Hvor meget energi har jeg brug for? Du bruger energi hele tiden. Når du går, når du tænker, og selv når du sover. Energien får du først og fremmest fra den mad, du spiser. Den kommer fra proteiner, og

Læs mere

Hvad er forskellen på fedtprocent og fedtenergiprocent?

Hvad er forskellen på fedtprocent og fedtenergiprocent? Hvad er forskellen på fedtprocent og fedtenergiprocent? Her i bogen taler vi om fedtenergiprocent og ikke bare fedtprocent. Det sidste kan man se på varedeklarationen, men hvad er det første for noget,

Læs mere

02b STOMI INFO. Spis godt Lev godt KOLOSTOMI

02b STOMI INFO. Spis godt Lev godt KOLOSTOMI 02b STOMI INFO Spis godt Lev godt KOLOSTOMI Gode råd til dig som har en kolostomi Alle mennesker har forskellige behov, uanset om du har en stomi eller ej. De råd der er indeholdt i denne brochure er en

Læs mere

Kostpolitik. Kostpolitik 0-6 år

Kostpolitik. Kostpolitik 0-6 år Kostpolitik Kostpolitik 0-6 år Vesthimmerlands Kommunes kostpolitik - for børn i kommunale dagtilbud Denne pjece indeholder Vesthimmerlands Kommunes kostpolitik for børn i alderen 0 til 6 år i dagtilbud

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for Madskolen på Tingbjerg Heldagsskole

Mad- og måltidspolitik for Madskolen på Tingbjerg Heldagsskole Mad- og måltidspolitik for Madskolen på Tingbjerg Heldagsskole Madskolen Tingbjerg Heldagsskole Skolesiden 2 2700 Brønshøj Februar 2012 Indhold FORMÅL... 3 TILGÆNGELIGHED... 3 MADSKOLEN... 4 Målet med

Læs mere

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik Sundhedspolitik I Småfolkets/ Regnbuens sundhedspolitik kan du læse om institutions politikker vedrørende kost, bevægelse, sygdom, søvn og pauser. For at sikre børnenes sundhed og trivsel er det vigtigt

Læs mere

Løberens kost og ernæring

Løberens kost og ernæring Løberens kost og ernæring Hvem er jeg? Camilla Birkebæk Master i Fitness og Træning Diætist STOTT pilates instruktør Personlig træner med speciale i udholdenhedsidræt, skader og kropsholdning Camilla.birkebaek@mail.dk

Læs mere

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet?

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? Opgave 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? 1. man bliver meget sund af jobbet 2. man spiser ofte meget usundt og er i risiko for stress 3. man taber sig hurtigt i vægt 4. man lever lige så sundt

Læs mere

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU Skal du i gang med din egen husholdning for første gang i forbindelse med enten studie, uddannelse eller arbejde? Så har du her den korte lyn guide til, hvordan du let kommer i

Læs mere

Kvalitetsstandarder. madservice

Kvalitetsstandarder. madservice xmadservice x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kvalitetsstandard for Hvem kan få?... 4 Hvad er målet med?... 4 Hvad kan du få hjælp til?... 4 Hvad kan du som udgangspunkt ikke få hjælp til?... 4 Valgmuligheder...

Læs mere

Denne Kostpolitik er udarbejdet i samarbejde mellem forældrebestyrelsen og medarbejdere i dagplejen i Jammerbugt Kommune.

Denne Kostpolitik er udarbejdet i samarbejde mellem forældrebestyrelsen og medarbejdere i dagplejen i Jammerbugt Kommune. Kostpolitik 2 Denne Kostpolitik er udarbejdet i samarbejde mellem forældrebestyrelsen og medarbejdere i dagplejen i Jammerbugt Kommune. Kostpolitikken skal ses som information til forældre i dagplejen,

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

HIV, liv & behandling. Krop og psyke

HIV, liv & behandling. Krop og psyke HIV, liv & behandling Krop og psyke Denne folder er beregnet til hiv-smittede, som ønsker information om de fysiske og psykiske sider ved at leve med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Epilepsihospitalet Filadelfia Voksenafdelingen

Epilepsihospitalet Filadelfia Voksenafdelingen Epilepsihospitalet Filadelfia Voksenafdelingen Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb 1.0 Organisatoriske forhold på det kliniske undervisningssted Epilepsihospitalet

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Børneafdelingen 1.0 Organisatoriske forhold på det kliniske undervisningssted 1.0 Præsentation af Børneafdelingen. 1.1 Patientkategorier 1.2 Personalesammensætning

Læs mere

KOMPLET KOSTPLAN TIL KVINDER VÆGTTAB FOR KVINDER BMI OG DIT ENERGIBEHOV EKSEMPEL PÅ KOSTPLAN VÆGTTAB

KOMPLET KOSTPLAN TIL KVINDER VÆGTTAB FOR KVINDER BMI OG DIT ENERGIBEHOV EKSEMPEL PÅ KOSTPLAN VÆGTTAB Indholdsfortegnelse KOMPLET KOSTPLAN TIL KVINDER VÆGTTAB FOR KVINDER BMI OG DIT ENERGIBEHOV EKSEMPEL PÅ KOSTPLAN VÆGTTAB PERSONLIG PLAN TIL DIG DER VIL HAVE SUCCES MED VÆGTTAB 3 4 5 7 9 Komplet kostplan

Læs mere

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Regionshospitalet Randers Gynækologisk/Obstetrisk afdeling 2 Definition Graviditetsbetinget sukkersyge er en form for sukkersyge, der opstår under

Læs mere

Sund kost til fodboldspillere

Sund kost til fodboldspillere Sund kost til fodboldspillere DBU s Fodboldcamp Hvad betyder sundhed? Hvorfor skal I som fodboldspillere vide noget om sund mad? Fordi sund mad øger jeres chancer for bedre præstation på banen På næste

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner

Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner 1 Anbefalinger for det sunde frokostmåltid til børn i daginstitutionen Det fælles frokostmåltid anbefalinger og inspiration

Læs mere

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema AmbuFlex VestKronik Juni 2014 Baggrund og metode VestKronik har i samarbejde med klinikere fra Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital udviklet et klinisk

Læs mere

Læseplan for valgfaget madværksted. 10. klasse

Læseplan for valgfaget madværksted. 10. klasse Læseplan for valgfaget madværksted 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Mad og hygiejne 4 Fødevarebevidsthed 5 Madlavning 6 Uddannelsesafklaring 7 Indledning Faget madværksted

Læs mere

Forskellige typer ambulant opfølgning -med udgangspunkt i erfaringer fra reumatologien Sygeplejerske, Ph.d., lektor Jette Primdahl

Forskellige typer ambulant opfølgning -med udgangspunkt i erfaringer fra reumatologien Sygeplejerske, Ph.d., lektor Jette Primdahl Forskellige typer ambulant opfølgning -med udgangspunkt i erfaringer fra reumatologien Sygeplejerske, Ph.d., lektor Jette Primdahl Kong Christian X s Gigthospital, Sygehus Sønderjylland og Institut for

Læs mere

Anders Sekkelund 23.02.2010. www.gladafmad.dk

Anders Sekkelund 23.02.2010. www.gladafmad.dk Anders Sekkelund 23.02.2010 www.gladafmad.dk 8 råd r d til en sund livsstil 2009 1. Drik masser af vand 2. Dyrk daglig motion 3. Undlad sukker og begræns simple kulhydrater i kosten (hvidt brød, pasta

Læs mere

Vitaminer og mineraler

Vitaminer og mineraler Vitaminer og mineraler VITAMINER OG MINERALER Vitaminer og mineraler er nødvendige for at holde alle kroppens funktioner i gang. Mangel på blot et enkelt vitamin eller mineral kan bringe kroppen ud af

Læs mere

Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden

Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden Denne kostpolitik er udarbejdet af personalet, og godkendt af forældrebestyrelsen. Vi håber, at kostpolitikken vil være til gavn og inspiration. Formålet med

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Udskrivelse efter kar-operation

Udskrivelse efter kar-operation Til patienter og pårørende Udskrivelse efter kar-operation Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk afdeling 2 På Karkirurgisk Afdeling er du nylig blevet opereret for: Hvad sker der efter operationen? Fra

Læs mere

Ernæring ved genoptræning

Ernæring ved genoptræning Ernæring ved genoptræning Foredrag 16.1.14 fysioterapeuter region Nord Randi Tobberup Klinisk diætist Cand. Scient i klinisk ernæring Ikke Birte i dag, men Randi Uddannet klinisk diætist i 2011 Cand. scient

Læs mere

Figuactiv. Figuactiv Shakes. (Kosttilskud, udviklet i henhold til gældende Bekendtgørelsen, 786 om slankekostprodukter)

Figuactiv. Figuactiv Shakes. (Kosttilskud, udviklet i henhold til gældende Bekendtgørelsen, 786 om slankekostprodukter) Figuactiv (Kosttilskud, udviklet i henhold til gældende Bekendtgørelsen, 786 om slankekostprodukter) Ernæring og nydelse Når du ønsker at tabe dig målrettet, skal to af de daglige måltider normalt erstattes

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen. Vuggestuerne

Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen. Vuggestuerne Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen I Skovvangen tilbydes der kost i alle afdelingerne - dog ud fra forskellige principper. I vuggestuen Kornbakken og vuggestuen Århusbo er der

Læs mere

Guide. Hold dig skarp med hjernemad. sider. 10 kostråd til hjernen. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus.

Guide. Hold dig skarp med hjernemad. sider. 10 kostråd til hjernen. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Hold dig skarp med hjernemad 10 kostråd til hjernen INDHOLD: Hold hjernen skarp Sådan holder du dig skarp med hjernemad...4-5

Læs mere

Kost i hverdagen - til atleter T R I C L U B D E N M A R K, O K T O B E R 2 0 1 4

Kost i hverdagen - til atleter T R I C L U B D E N M A R K, O K T O B E R 2 0 1 4 Kost i hverdagen - til atleter T R I C L U B D E N M A R K, O K T O B E R 2 0 1 4 Sara Sig Møller Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed med speciale i Ernæring & Fysisk Aktivitet (2005-2009) Master

Læs mere

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen!

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Spørgeskema Sundhedsprofil Standard Falck Healthcare s Sundhedsprofil består af dette spørge skema samt en

Læs mere

Kostpolitik i Dagmargården

Kostpolitik i Dagmargården Kostpolitik i Dagmargården Dagmargårdens kostpolitik er baseret på de 8 kostråd. De 8 kostråd De 8 kostråd er hverdagens huskeråd til en sund balance mellem mad og fysisk aktivitet. Lever du efter kostrådene,

Læs mere

Kostpolitik for Helsted Børnehus

Kostpolitik for Helsted Børnehus Kostpolitik for Helsted Børnehus Hvorfor en kostpolitik? Der er fart på i børnenes dagligdag der skal, lege og lærer en masse nyt. Børnene skal vokse og udvikle sig og det er derfor vigtigt at de får,

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Energibalance og kostsammensætning

Energibalance og kostsammensætning Energibalance og kostsammensætning Af Ulla Skovbæch Pedersen og Anette Due Energibalance Energiindtag er den mængde mad (kalorier), du får fra kosten, bestående af fedt, protein, kulhydrater og alkohol.

Læs mere

Sundhedsplan for Fritidscentret Byggeren

Sundhedsplan for Fritidscentret Byggeren Sundhedsplan for Fritidscentret Byggeren Indhold Indledning... 3 Mad og måltider... 3 Fysisk aktivitet... 4 Søvn... 4 Mental sundhed... 5 Seksuel sundhed... 5 Alkohol... 6 Stoffer... 6 Tidsramme... 7 2

Læs mere

Hjerm Dagtilbud. KOSTPOLITIK Dagpleje, vuggestue og børnehave TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Hjerm Dagtilbud. KOSTPOLITIK Dagpleje, vuggestue og børnehave TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Hjerm Dagtilbud KOSTPOLITIK Dagpleje, vuggestue og børnehave TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Hjerm Dagtilbuds kostpolitik Formål Formålet med loven om frokostordning i dagtilbud er, at give alle børn

Læs mere

Mad politik for plejecentret Fortegården.

Mad politik for plejecentret Fortegården. Mad politik for plejecentret Fortegården. Mål Fortegårdens mad politik har som formål at sikre den enkelte beboer det bedst mulige tilbud om mad service i forhold til den enkeltes behov og ønsker. Mad

Læs mere

Energiindtag. Energiindtag generelt. Proteinindtag for triathleter. Energiindtag for triathleter 21-02-2013

Energiindtag. Energiindtag generelt. Proteinindtag for triathleter. Energiindtag for triathleter 21-02-2013 21-02-2013 Kost og triathlon Tom Gruschy Knudsen og Jesper Rygaard Hansen Jesper Rygaard 7 marathonløb 10 Ironman rundt om i verden Træningsvejledning Firmatræning Firmatøj til løbetræningen Løbestilsanalyse

Læs mere

Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet

Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet Ca. 5900 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 300 kj/dag svarende til 5 % af energiindtaget (Svarer til ca. 1435

Læs mere

Måltidspolitik januar 2011

Måltidspolitik januar 2011 Måltidspolitik januar 2011 På Solgården har vi vores eget køkken, hvor vi laver mad til husets beboere og de borgere i ældreboligerne, der vælger at spise deres måltider på Solgården. For konstant at have

Læs mere

Mad- og måltidspolitik på ældreområdet

Mad- og måltidspolitik på ældreområdet Mad- og måltidspolitik på ældreområdet 1 FORORD Gode måltider er en af de begivenheder, der kan være med til at øge livskvaliteten for den ældre borger. Det er afgørende for oplevelsen, at der spises i

Læs mere

Ernæring for atletikudøvere. Foredrag FIF 4/3 2008

Ernæring for atletikudøvere. Foredrag FIF 4/3 2008 Ernæring for atletikudøvere Foredrag FIF 4/3 2008 Kasper Hansen Kasper Hansen 16 år i BAC Professions bachelor i ernæring og sundhed Speciale: Atletikudøvere og ernæring Tro på mig Sandt eller falsk Hvis

Læs mere

SUNDHEDSCOACHING SKABER

SUNDHEDSCOACHING SKABER SUNDHEDSCOACHING SKABER FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME v/ Rikke Ager sundhedscoach snart PCC certificeret, medlem af ICF global tidligere sygeplejerske forfatter til bogen Den helbredende patientsamtale

Læs mere

Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017. Sund mad til børn på Bornholm

Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017. Sund mad til børn på Bornholm Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017 Sund mad til børn på Bornholm Godkendt af Børne- og Skoleudvalget 29. april 2014 Fokus på mad og måltider i Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune

Læs mere

Tab to buksestørrelser på 6 uger

Tab to buksestørrelser på 6 uger Tab to buksestørrelser på 6 uger Der er ingen grund til at gå rundt om den varme grød længere. Få de smalle hofter tilbage med en 6-ugers kur, der giver dig synlige resultater og måske blod på tanden til

Læs mere

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Velkommen til verden - til forældre med for tidligt fødte børn Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Kære forældre Hjertelig tillykke med jeres lille for tidligt fødte barn.

Læs mere

Patientvejledning. Irritabel tarm. Tyktarm

Patientvejledning. Irritabel tarm. Tyktarm Patientvejledning Irritabel tarm Tyktarm Irritabel tarm (colon irritable) er en tilstand, hvor tyktarmens normale bevægelser er ændret, så tarmindholdet ikke føres fremad mod ende tarmen på normal vis.

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Hvorfor overvægt. Stille siddende job i stedet for fysikbetonet job. Elevator i stedet for trapper. Bussen i stedet for cyklen

Hvorfor overvægt. Stille siddende job i stedet for fysikbetonet job. Elevator i stedet for trapper. Bussen i stedet for cyklen Hvorfor overvægt Stille siddende job i stedet for fysikbetonet job Elevator i stedet for trapper Bussen i stedet for cyklen Pizza, Fast food i stedet for sund mad Færdiglavet mad i stedet for hjemmelavet

Læs mere

Fordøjelse. Søs Wollesen Læge

Fordøjelse. Søs Wollesen Læge Fordøjelse. Søs Wollesen Læge Du bliver hvad du spiser....nej du bliver hvad du fordøjer.. Fordøjelses-besvær Ca. 1,5 mio danskere har symptomer fra deres fordøjelsessystem i løbet af 1 år Mere end ½ mio.

Læs mere

Kursuskatalog 2011/12

Kursuskatalog 2011/12 Kursuskatalog 2011/12 KF kursus 26-09-2011 09:06:22 Page 1 of 14 Grundkursus i epilepsi - 5 dage Indhold: At deltagerne får en grundlæggende viden om epilepsi samt behandling, pleje og undersøgelser i

Læs mere

Type 1 diabetes hos børnb

Type 1 diabetes hos børnb Type 1 diabetes hos børnb Hvordan takler vi det i hverdagen? Børnediabetesambulatoriet, Herlev hospital. Hvad er diabetes? Diabetes er en lidelse/mangeltilstand som er karakteriseret ved et forhøjet blodsukker

Læs mere

Mad- og måltidspolitik. -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring

Mad- og måltidspolitik. -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring Mad- og måltidspolitik -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring . Uden mad og drikke trives børnene ikke Uden mad og drikke.. Kost og trivsel hænger unægtelig sammen trivsel og læring ligeså.

Læs mere

PROHIP. Fremlæggelse ernæringsgruppen 16.02.12 (BK) Ernæring. Accelerede operationsforløb. Ernæring (hvordan står det så til i egen afdeling)

PROHIP. Fremlæggelse ernæringsgruppen 16.02.12 (BK) Ernæring. Accelerede operationsforløb. Ernæring (hvordan står det så til i egen afdeling) PROHIP Fremlæggelse ernæringsgruppen 16.02.12 (BK) Did you feed your patient today? Et interregionalt samarbejde mellem Skåne og Region Sjælland Fokus på hoftenære frakturer og hoftealloplastikker Finde

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere