NIKOLAJ UDSTILLINGSBYGNING. 14. november 25. januar Tina. Eventuelle Pårørende. Enghoff

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NIKOLAJ UDSTILLINGSBYGNING. 14. november 25. januar 2004. Tina. Eventuelle Pårørende. Enghoff"

Transkript

1 NIKOLAJ UDSTILLINGSBYGNING 14. november 25. januar 2004 Tina Eventuelle Pårørende Enghoff S K O L E T J E N E S T E N / N I K O L A J

2 TINA ENGHOFF Om udstillingen EVENTUELLE PÅRØRENDE er et udstillingsprojekt af Tina Enghoff om menneskelig ensomhed og isolation i dagens Danmark. Projektet handler om de mennesker, der af forskellige årsager ender deres liv uden nogen kontakt til andre. Men det handler også om alle os, der lever ved siden af og på afstand, med en ofte vanskelig viden om, at disse mennesker findes. For hvad vil det sige at være et medmenneske hvor går grænsen for vores ansvarsfølelse, magtesløshed, ligegyldighed eller angst? Og er den "personlige frihed" til at leve og dø afsondret fra verden i virkeligheden et praktisk begreb, vi har opfundet for at legitimere et samfund, hvor social og menneskelig nød er blevet bureaukratiseret? EVEN- TUELLE PÅRØRENDE rejser disse spørgsmål gennem udstillingen i Nikolaj, en række debatarrangementer og et ledsagende katalog. Tina Enghoffs udstilling udfordrer den ofte hårfine grænse mellem et ganske almindeligt liv og det liv, der ender i et socialt tomrum. Hendes på én gang hudløse og saglige billeder af boliger, hvor ensomme mennesker er blevet fundet døde, henviser til en ekstrem og afsporet menneskelig situation, som vi i al hast afkoder og identificerer som abnorm. Men samtidig henviser billederne til en potentiel ensomhed, der har at gøre med menneskets ældste og dybeste tvivl om meningen med det hele. En ensomhed, som enhver i bund og grund må forholde sig til ligesom oplevelsen af fællesskab og samhørighed, fordi den udgør et eksistentielt vilkår for livet og ikke mindst for døden. Fraværet af mennesker i Tina Enghoffs værker skaber et tvetydigt udsagn, som både gør motiverne ekstra tomme og ekstra levende. Her har været nogen, som har forladt ikke bare rummet, men selve livet. På den anden side er genstandene i billederne og de bare rum fulde af tegn på menneskelighed og fortæller løs om de skæbner, der har levet her. Mand født 1954, afgået ved døden på bopælen den 14. februar 2002 Tina Enghoff, 2002 Udstillingen tager afsæt i de annoncer med ordlyden Eventuelle pårørende bedes henvende sig, som dagbladene bringer, når en kvartermester har fundet en afdød uden nogen relationer til samfundet, familie eller venner. Tina Enghoff har til Nikolaj skabt en installation, som tager udgangspunkt i annoncernes knappe og brutale sandhed om afslutningen på livet for et stigende antal mennesker. Tina Enghoff har efter lange forhandlinger med kommunale og statslige myndigheder fået lov til at fotografere indenfor i disse hjem. Hun supplerer sine fotografier med en videoinstallation, der skildrer det nysgerrige, men afstandsbetonede blik på husfacader af socialt boligbyggeri. Huse, som ofte rummer store grupper af mennesker i forskellige sociale risikogrupper. Vi ser dem i flygtig bevægelse gennem gaden uden at (ville) vide, hvem der bor her, og hvor lidt kontakt med omverdenen der er tale om. Udstillingen undersøger arkitekturens og byplanens risiko for at tabe det enkelte menneske af syne, men også den næsten mytologiske risiko for fortabelse i storbyens virvar af mennesker. EVENTUELLE PÅRØRENDE stiller skarpt på forestillingen om et velfungerende velfærdssamfund og tvinger os til at tage etisk stilling til, hvad der er omdrejningspunktet for et godt og værdigt liv. Hvor lidt kan et menneske nøjes med, og hvem har ansvaret for at sikre dette minimum for os selv, vores naboer, fjerne eller nære slægtninge, klassekammerater, kollegaer osv.? Udstillingen er både en betydelig kunstnerisk manifestation og et vigtigt element i samfundsdebatten. Som fotograf repræsenterer Tina Enghoff det felt af dokumentarister, som gennem de seneste 20 år har sprængt rammerne for henholdsvis kunstfotografiet og reportagefotografiet. 2

3 TINA ENGHOFF Mand født 1935, afgået ved døden på bopælen. Findedag den 2. marts 2003 Tina Enghoff, 2003 Fiktion og virkelighed Tina Enghoff placerer sig som kunstner midt i en etisk diskussion om, hvor langt fotografiet kan tillade sig at gå i skildringen af menneskelig armod for ikke at krænke en privatsfære. Hendes følelsesladede, men respektfulde billeder udstiller fraværet af menneskelig kontakt og omsorg i både indlysende sårbare boligmiljøer og i rum, hvor alt tilsyneladende er i orden. Fotografiernes dobbelte karakter af officiel dokumentation og æstetisk "landskab" er et greb, som Enghoff deler med mange fotografer på samtidskunstscenen. Kunstnere som Stig Stasig, Torben Eskerod, Keld Helmer Petersen, Tove Kurtzweil, Finn Manford, Per Morten Abrahamsen og Henrik Brahe arbejder inden for samme overlappende felt. 3

4 TINA ENGHOFF Enghoffs billeder er både virkelighed og fiktion. Både journalistisk dokumentarisme og kunst. Hendes fortællestrategi mimer pressens reportager, hvor et emne søges belyst gennem en objektiv og saglig beskrivelse. Men samtidig rummer billederne et intenst og personligt engagement, der rækker ud over pressens sædvanlige mål og metode. Og det er netop i oplevelsen af denne professionelt styrede følsomhed, at vi kommer i tvivl om billedernes status: Kunst eller virkelighed? Men betyder det noget, om vi kan skelne og kan vi overhovedet skelne? Påvirker kunstværket vores følelser anderledes, fordi det handler om virkelige mennesker og deres virkelige liv? Enghoff arbejder i forlængelse af en realisme, der har været dominerende gennem flere forskellige perioder i kunsthistorien tallets realisme regnes som regel for den største og væsentligste i de europæiske landes malerkunst. Perioden reagerer imod romantikkens idealistiske tendenser og falder interessant nok sammen med netop fotografiets opfindelse og udvikling. Ønsket om at fremstille det virkelige liv nøjagtigt og sobert ud fra både visuelle og sociale idéer er her den bærende idé. Tina Enghoffs realisme er en realisme, der ser på sig selv. Kunstneren bruger virkeligheden til at tale om kunsten og kunsten til at tale om virkeligheden. Hun problematiserer sine egne virkemidler ved at stille dem så utilsløret frem til diskussion i beskuerens bevidsthed: F.eks.: Her er en afdøds seng, se, hvor den er rodet og snavset, her har virkelig ligget et menneske og lugtet, puha! Og her er beviset jo, hun har selv været der og set det, men hvor er farven dog intens, og lyset. Sengen er da også lige lovlig meget i centrum måske et symbolsk leje for selve eksistensen, min og din, som også kan være både rodet og snavset, og billedet er med vilje lidt uskarpt, og afstanden lidt for stor, så vi ikke kan se ordentligt, selvom vi prøver, og der er sandelig kælet for de abstrakte detaljer i kompositionen, se mønstrene på tæppet, som får billedet til at ligne et maleri, men det er jo et foto, og derfor er det virkelighed, eller er det? Som understrøm i projektet løber således en diskussion om sandheden i det skildrede, for er det overhovedet muligt at skildre sandheden i et kunstværk eller i et reportagefoto? Er enhver fortælling ikke altid underlagt en særlig hensigt hos den, der fortæller historien? Vi behøver vel ikke betvivle, at de afdøde virkelig blev fundet her og der, men den aktuelle vinkel på deres hjem, som vi gennem Enghoffs optik bliver præsenteret for, indgår i en subjektiv fortælling, som kun er en flig af sandheden om disse mennesker. Og sådan er det jo altid med fotografiet som medie både kunstfotografiet og reportagefotografiet det viser kun det, fotografen har valgt at skyde. Biografi Tina Enghoff er født i 1957 og uddannet fra Grafisk Højskole og International Center of Photography i New York. Hun har undervist på fotoskolen Fatamorgana i en årrække og har sammen med forfatteren Henning Mortensen udgivet foto- og lyrikbogen Fra en tid, Tina Enghoff har udstillet mange steder både i Danmark og internationalt og er repræsenteret på Det Kongelige Bibliotek, Museet for Fotokunst, Brandts Klædefabrik og på Århus Kunstmuseum. Tina Enghoff har modtaget diverse legater, bl.a. Hasselblad Foundation arbejdslegat i

5 TINA ENGHOFF "Der er meget vi ikke ved om hinanden. Vi har forskellige livsbetingelser og muligheder, ønsker og drømme for tilværelsen. Jeg tror endda, at de fleste gør en dyd ud af denne forskellighed. Vi vil gerne være noget enestående eller i hvert fald noget særligt. Men under overfladens forskellighed kender vi hinandens basale kår. De er fælles for os alle." Arbejdsspørgsmål til fotografierne Beskriv rummet og de genstande, der befinder sig i rummet. Er rummet præget af orden eller uorden? Kan man se på rummet, at her har boet et menneske? Hvem tror du, har boet her? Mand/kvinde/ung/gammel? Hvad bygger du din forestilling på? Er der tegn på menneskeligt forfald i rummet? Hvordan kommer det til udtryk? Bærer rummet præg af den afdødes ensomhed/isolation fra omverdenen? Er der noget i indretningen eller genstandene i rummet, der fortæller om en kontakt til andre mennesker eller verden udenfor? Er der noget, der tyder på, at den afdøde har ligget længe, før han eller hun blev fundet? Er der noget, der tyder på, at afdøde var misbruger eller sindslidende? Hvilken social klasse tror du, afdøde tilhørte? Se på billedets æstetiske virkemidler hvordan er kompositionen, farver, lys og former i forhold til fladen og rummet? Hvorfor har Tina Enghoff valgt netop denne synsvinkel og dette udsnit/fragment af rummet? Hvordan er perspektivet i rummet, og hvordan præger perspektivet din oplevelse af stemningen i rummet? Hvad udtrykker afstanden mellem fotografen og motivet? Hvordan påvirker din viden om, hvad der er foregået i rummet, din oplevelse? Sammenlign billederne i materialet er rod og snavs og forfald mere trist og ensomt end orden og pænhed? Hvilke genstande fokuserer fotografen på i rummet? Hvilken symbolsk betydning har senge, sofaer, madrasser, gulvtæpper, gulve og stole i billederne? Hvilke associationer/symbolske betydninger knytter du til sko, et ur, en tom ledning med stikdåse, en jakke, en radio, en lysplet på den tomme væg osv. i billedernes univers af ensomhed og død? Hvordan kommer det reportageagtige blik til udtryk i billedet? Hvordan kommer det kunstneriske blik til udtryk i billedet? Vælg et af billederne i materialet, og skriv en tekst, hvor du først redegør for det formelle, forestillende indhold. Bagefter skal du beskrive og analysere motivet gennem dine iagttagelser af eventuelle symboler eller særlige virkemidler i forhold til komposition, lys, farver, synsvinkel, fotografens afstand til motivet og den viden, du har om udstillingsprojektet. Hvad udtrykker fortællingen i billedet? 5

6 6 Mand født 1946, afgået ved døden på bopælen. Findedag den 17. marts 2003 Tina Enghoff, 2003

7 Når enhver er sin egen lykkes smed, gælder det også, at enhver bliver herre over sin egen ensomme ulykke. Men ingen af os bør kunne sige sig fri for at blive berørt af, hvad der sker med et andet menneske. Vi er, hvad enten vi kan lide det eller ej, med i det menneskelige fællessskab og kan ikke undgå at spejle os i den anden. 7

8 TINA ENGHOFF FAKTA Social udstødelse kan ramme både mænd og kvinder, unge og gamle, syge og raske, misbrugere og ikke-misbrugere, etniske danskere og indvandrere. Der er nogenlunde lige mange socialt udstødte mænd og kvinder, men mænd har større risiko end kvinder for at opleve de hårdeste følger af udstødelsen. Mænd lider således oftere af hjemløshed, ensomhed, alvorlige følgesygdomme og for tidlig død. Det anslås samlet, at mindst mennesker lever som socialt udstødte fra det almindelige samfund. Det vil sige mindst 1-2 for hver 100 voksne. Langt de fleste lever i storbyen. Der er omtrent pladser på hjemløseinstitutioner i Danmark. I løbet af et år bliver disse pladser benyttet af godt personer. Men mindst lige så mange bliver aldrig registreret som brugere af herberger, forsorgshjem og lignende. Det anslås, at omkring yngre personer er massivt afhængige af hårde, illegale rusmidler. Godt halvdelen af disse lever i behandling, mens resten lever en socialt set elendig tilværelse som hjemløse eller med bolig i de allermest belastede og nedslidte lejede værelser, lejligheder og områder. Omkring alkoholmisbrugere har et så massivt misbrug, at de skader sig selv alvorligt både socialt og helbredsmæssigt. Misbruget er ofte med til at skabe en stor afstand til familie og venner og medvirker til den sociale udstødelse. Mellem og sindslidende har et alkohol- eller stofmisbrug eller begge dele. Disse personer ender ofte som det, man kalder svingdørspatienter. Det er kun få steder, hvor man er villig til at give denne form for patienter husly under værdige former. Mindst sindslidende har behov for særlige støtteforanstaltninger i form af en beskyttet bolig eller støtte fra en professionel kontaktperson. Derudover er der et ukendt antal sindslidende, som har behov for disse foranstaltninger, men afviser at modtage dem. Ensomhed og isolation blandt ældre kan have forskellige årsager, deriblandt en eller anden grad af demens eller det, at venner og familie efterhånden begynder at falde fra. 8

9 TINA ENGHOFF Det anslås, at mindst 3-4 % af de omkring ældre over 80 år, det vil sige personer, lever isolerede og ensomme i forhold til familie og anden omgangskreds. 6-7 % af de omkring ældre i 70-årsalderen, det vil sige personer, angiver, at de kun har kontakt med deres familie mindre end en gang om måneden, uden at det betyder, at de i øvrigt er ensomme. Omkring 14 % af alle dødsfald i storbyen og 8 % af alle dødsfald i landdistrikter sker under omstændigheder, hvor den afdøde bliver fundet død i sit hjem. I storbyen har de afdøde været døde i længere tid, før de bliver fundet, end det er tilfældet i landdistrikterne. Hver syvende af alle de mennesker, der dør i København, dør alene og bliver fundet døde. I alt anslås det, at 6000, eller hver tiende af de årlige dødsfald her i landet, er alene-dødsfald. Moderniteten har mange muligheder i sig for personlig frihed, uden at individet samtidig frasiger sig sikkerheden og berøves tilliden til sig selv og samfundet. Langt de fleste oplever at blive beriget på en måde, som tidligere kun var de fås mulighed. Men der er en pris at betale. Rastløshed øger risikoen for ensomhed. Den individuelle frihed giver mere anledning til at frasige sig den binding, der ligger i at tage ansvar for en anden, end ansvarsfølelsen. Det hører ikke til god tone at tale om at ofre sig for en anden. Ikke en gang mellem familiemedlemmer. Det bliver overladt til de sociale systemer at tage det godgørende ansvar på sig. Men de sociale systemers orden forstærkes imens til en bureaukratisering som modvægt til den individuelle dynamik og fleksibilitet. 9

10 Byens rum Begrebet ensomhed og social udstødelse lader til at hænge sammen med storbyens rum. Selvom ensomhed ikke udelukkende er et storbyfænomen, har undersøgelser vist, at langt flere ensomhedsdødsfald forekommer i byerne end i landdistrikterne, og at de, som bliver fundet døde i deres bylejligheder, har været døde i længere tid. Man kan spørge sig selv, hvorfor dette er tilfældet. Hvorfor er vi mere ensomme i storbyen end på landet? En umiddelbar forklaring synes at være byens størrelse og de mange mennesker, som bor og færdes her. Langt de fleste i en stor by kender ikke hinanden og har ikke noget med hinandens daglige liv at gøre. Bymenneskets oplevelse af at være fremmed blandt fremmede i storbyens vrimmel udløser ofte et naturligt forsvar for den personlige integritet. Men samtidig giver mængden af mennesker den enkelte en lang række muligheder for at danne kontakter og friheden til at vælge et netværk. For et menneske, som af forskellige årsager er socialt udsat, er det imidlertid ikke svært at forestille sig, at behovet for tryghed overskygger friheden og kan føre til isolation. Byens arkitektur og forskellige rumlige miljøer lader også til at være væsentlige faktorer. Storbyens gadebillede og offentlige rum er på godt og ondt væsentligt mere komplekst og uoverskueligt end landsbyens. Derudover kan arkitekturen i visse byområder eller boligblokke gennem en monoton og trøstesløs æstetik fremme oplevelsen af ensomhed og isolation. I udkanten af mange større byer har man opført ensformige betonbyggerier, som danner hele kvarterer, der er bygget til et stort antal mennesker. Vollsmose i Odense, Gjellerupparken i Århus og Urbanplanen på Amager er alle eksempler på boligtyper, der er kritiseret for at udgøre socialt belastede miljøer, selvom de oprindeligt var tænkt som det modsatte fra arkitekternes side! Beboerne i de sociale boligbyggerier er ofte ressourcesvage og har statistisk set lettere ved at blive ensomme. Boligtypen kan derfor kun forværre deres situation. Trappeopgangene ligger øde hen. De, der er hjemme, er stille. Man holder sig for sig selv. Sikrer sit privatliv. Der er sjældent andet end en antydning af madduft...trods det, at de ti lejligheder ligger klinet til hinanden, har beboerne formået at skabe et metafysisk isolerende rum omkring hver enkelt familie. I landområderne er det naturligvis også muligt at leve isoleret fra omgivelserne, men ofte bliver landsbykulturen forbundet med en livsform, hvor man passer mere på hinanden, og hvor man holder øje med hinanden. Traditioner og en generelt nedsat hastighed erstatter her byens flygtige og foranderlige puls. Bylivet er tættere knyttet til moderniteten og en dertil hørende fart og travlhed for at følge med og være en del af samme modernitet. Det moderne storbymenneske lever med andre ord et andet liv end landsbyboen og oplever i højere grad sig selv som et individ med sit eget livsprojekt, om end dette livsprojekt ofte ligner mange andres. Det forpligtende fællesskab vælges altså fra til fordel for den ansvarsfri individualitet, som indimellem viser sig at være en afgrund. I takt med at selv de mindre byer vokser sig større, er ensomhed og isolation imidlertid begyndt at brede sig. Bykulturen breder sig med alt det gode, den bringer med sig, men også med sine negative sider. De sider, vi helst vil glemme, fordi de konfronterer os med det menneskelige forfald og ensomheden som noget, der kan ramme os alle. 10

11 Mand født 1923, afgået ved døden på bopælen. Findedag den 12. juni 2003 Tina Enghoff, 2003 Mand født 1953, afgået ved døden på Amager Hospital den 13. december 2002 Tina Enghoff,

12 M å lgruppe: klasse, gymnasiet/hf, VUC m.fl. Still fra videoen Kvartermesteren, 2003 Tina Enghoff Arbejdsspørgsmål til still fra video Betyder arkitektur og byplan noget for menneskers sociale trivsel? Giv eksempler fra dit eget kvarter. Hvad mener du, er arkitektonisk kvalitet i beboelsesbyggeri? Er det muligt at opstille generelle regler, som gælder forhold ud over almindelige faciliteter som adgang til lys, luft, el, varme, vand (køkken, bad og toilet)? Alle citater i materialet er hentet fra teksten Der er meget vi ikke ved om hinanden af dr. med. Preben Brandt. Artiklen optræder i bogen EVENTUELLE PÅRØRENDE, der ledsager udstillingen. Kilder til faktasiderne er hentet fra: - Brugerne af botilbud efter servicelovens paragraf 94, Årsstatistik 2001, Den sociale Ankestyrelse. - Regeringens statusrapport om tilbuddene til sindslidende. Social- og Sundhedsministeriet Danmarks nationale handlingsplan - til bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse. Socialministeriet Smith E, Larsen DF, Rosdahl N. At dø alene, et storbyproblem? Ugeskrift for Læger 2001; 163: Ældresagen, personlige oplysninger. U N D E R V I S N I N G S F O R L Ø B UNDERVISNINGSFORLØB Fra mandag til fredag mellem klokken 9 og 12 tilbydes gratis undervisningsforløb af 1, 1 1/2 eller 2 timers varighed. Undervisningen er dialogbaseret og inddrager processkrivning og praktiske øvelser. Bestilling af undervisningsforløb og undervisningsmateriale Telefon alle hverdage mellem klokken 13 og Skolebesøg uden undervisning skal også annonceres i forvejen. Yderligere information: Skoletjenesten / Nikolaj 2003 Tekst og redaktion: Hilde Østergaard og Maria Bech Grafisk design: Rikke Aagaard Andersen / Skoletjenesten Tryk: Richard Larsen Grafisk A/S

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i Fotografisk Centers aktuelle udstilling Jette Bang i dialog. Der er en beskrivelse alle de deltagende fotografer,

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

JOAKIM ESKILDSEN: EN VERDEN JEG KAN TRO PÅ. Udstillingsperiode 22.05.2015-30.01.2016

JOAKIM ESKILDSEN: EN VERDEN JEG KAN TRO PÅ. Udstillingsperiode 22.05.2015-30.01.2016 JOAKIM ESKILDSEN: EN VERDEN JEG KAN TRO PÅ Udstillingsperiode 22.05.2015-30.01.2016 Det Nationale Fotomuseum, Den Sorte Diamant Søren Kierkegaards Plads 1, København K Alle dage undtagen søndag: 10-19

Læs mere

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Sort mælk Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Museumsformidling og kunst Holocaust som erindringsbilleder i museumsformidlingen Med dette forløb tages der fat

Læs mere

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Undervisningsmateriale 0.-4. klasse Lidt om Museum Ovartaci Museum Ovartaci er et lidt anderledes kunstmuseum, fordi kunsten her er lavet af kunstnere,

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014 En lærerguide Beyond Reach 1. marts til 13. april 2014 Introduktion Kære underviser Fra 1. marts til 13. april 2014 præsenterer Den Frie Udstillingsbygning en ny udstilling med værker specielt skabt til

Læs mere

SYV. Fotografier af Tina Enghoff Interviews og efterord ved Uzma Ahmed Andresen Med forord af Kirsten Thorup. Forlaget Vandkunsten

SYV. Fotografier af Tina Enghoff Interviews og efterord ved Uzma Ahmed Andresen Med forord af Kirsten Thorup. Forlaget Vandkunsten SYV Fotografier af Tina Enghoff Interviews og efterord ved Uzma Ahmed Andresen Med forord af Kirsten Thorup Forlaget Vandkunsten Smertegrænsen Kirsten Thorup Der foregår noget uhyggeligt og gruopvækkende

Læs mere

UDSKOLINGEN / VENSKABER

UDSKOLINGEN / VENSKABER EFTERBILLEDER UNDERVISNINGSPORTAL FOR FOTOGRAFI I FOLKESKOLEN UDSKOLINGEN / VENSKABER Lærervejledning Venskaber. Indhold og formål: Venskaber behandler elevernes egne venskabsrelationer perspektiveret

Læs mere

Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau

Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau Spørgsmålene nedenfor er alle fra før 2011, hvor eksamensprojektet blev indført på c-niveau, men de kan evt. bruges som inspiration i forbindelse med udformningen

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011 Udenfor hjem Jeg boede på det danske institut i en måned. Det har været et meget spændende og udbytterigt ophold for

Læs mere

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse Introduktion Svend Wiig Hansen er en dansk kunstner, som arbejdede med skulptur og maleri. Han blev født i 1922 og døde i 1997. I 1953 blev

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU LIDT OM PETER LUNDBERG Billedkunstner, forfatter og foredragsholder. (F: 1955) Peter Lundbergs billedkunstneriske karriere startede i 1969, og i mange år blev

Læs mere

Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien

Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien Hvordan er emnet relevant i skoleundervisningen? Unge fra familier med alkoholproblemer er på mange måder en glemt og nedprioriteret gruppe. TUBA, Terapi

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism)

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism) Billede kritik Eller nærmer billede evaluering, da kritik er negativt ladet på dansk. Man kan også kalde det billede bedømmelse der er mere dansk (Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men

Læs mere

Jeg bor lige derovre

Jeg bor lige derovre UNGE HJEMLØSE I 'Den første nat var ikke så slem' Jens er 19 år og har været hjemløs de sidste tre måneder. Han er en af de cirka 1.300 hjemløse unge, der udgør en fjerdedel af alle hjemløse i Danmark.

Læs mere

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde December 2013 Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde Efter et markant fald i beskæftigelsen blandt indvandrere og efterkommere er den negative udvikling standset. Siden 2008 har der

Læs mere

Sorgplan for Karlskov Friskole

Sorgplan for Karlskov Friskole Sorgplan for Karlskov Friskole Børn i sorg Når vi står overfor et menneske, der har lidt et alvorligt tab, føler vi os ofte utilstrækkelige. Vi kan ikke ændre på det, der er sket! Men sorg er en ufravigelig

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Udgivet af Psykologcentret Trekanten 1998 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 VORES REAKTIONER EFTER EN CHOKERENDE OPLEVELSE...3...3

Læs mere

Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig

Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig Demografi og forventninger Rikke Sølvsten Sørensen Servicestyrelsens grundlag Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold for socialt udsatte børn,

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, effektivt globalt kommunikationsnetværk med telefon- og internettet, er det

Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, effektivt globalt kommunikationsnetværk med telefon- og internettet, er det Simon S. Simonsen Lecture. Working paper - Arbejdspapir Urban Sundhed nogle grundbegreber Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, Roskilde Universitet, 2010. Byen Såvel

Læs mere

DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE

DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE - kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet BIBLIOTEKARFORBUNDET BYEN SOM SCENE - kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet DORTE SKOT-HANSEN BYENSOMSCENE SCENE

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H Jeppe Hein 2.0 Vendepunkt. Et af dansk nutidskunsts største navne er ved at restaurere sig selv. Den nye udgave af Jeppe Hein bruger sin tid nidkært og vil arbejde mere sammen med andre kunstnere for at

Læs mere

Lev med kunst - og i al evighed. Skulpturer af Anders Nyborg

Lev med kunst - og i al evighed. Skulpturer af Anders Nyborg Lev med kunst - og i al evighed. 16 Skulpturer af Anders Nyborg Livsglæde Stil, individualitet og karakter kommer for Hvorfor ikke give dine bedste venner en mange mennesker til udtryk gennem den skulptur

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk NYE MULIGHEDER blåkorshumlebæk.dk Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Har du drukket alkohol i kortere eller længere tid kan din krop være medtaget, dit humør er måske trist og dit netværk

Læs mere

ETISK REFLEKSION I DEN FAGLIGE HVERDAG

ETISK REFLEKSION I DEN FAGLIGE HVERDAG ETISK REFLEKSION I DEN FAGLIGE HVERDAG FRA ETISK REFLEKSION TIL KONKRET HANDLING ved Rita Nielsen Foredrag ved SER s 20 års jubilæum maj 1 Etik ved Rita Nielsen ETIK: sæd/skik/sædvane/levelære HOLDNING/TEORI/ERKENDELSE

Læs mere

Professionalisme og frivillighed - i opsøgende og udgående SKP-arbejde.

Professionalisme og frivillighed - i opsøgende og udgående SKP-arbejde. Professionalisme og frivillighed - i opsøgende og udgående SKP-arbejde. For 10-15 år siden ville ikke ret mange ordentlige gennemgange af det professionelt udførte sociale arbejde med marginaliserede borgere

Læs mere

Nydelse og afhængighed i hjernen

Nydelse og afhængighed i hjernen ALKOHOL OG HJERNEN Nydelse og afhængighed i hjernen - AF KRISTINE THOMSEN OG MORTEN L. KRINGELBACH Nydelse er helt grundlæggende for vores liv og ligger bag en stor del af vores handlinger og tanker ja,

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

»Udstillingen LoveMePlease består af spam tekst broderier. Værkerne er små skarpe udpluk af spam mails Kit har modtaget, og de er blev foreviget af

»Udstillingen LoveMePlease består af spam tekst broderier. Værkerne er små skarpe udpluk af spam mails Kit har modtaget, og de er blev foreviget af »Udstillingen LoveMePlease består af spam tekst broderier. Værkerne er små skarpe udpluk af spam mails Kit har modtaget, og de er blev foreviget af Kits fine nål. Kit har gjort det digitale analogt. Det

Læs mere

Præsentation af 3 kunstnere til udsmykningsopgave for sygehusene i Aabenraa

Præsentation af 3 kunstnere til udsmykningsopgave for sygehusene i Aabenraa Præsentation af 3 kunstnere til udsmykningsopgave for sygehusene i Aabenraa Anbefales af Statens Kunstfond ved Udvalget for Kunst i det Offentlige Rum Generelt: De tre kunstnere udvalget har valgt at pege

Læs mere

Kirkens Korshærs sociale arbejde

Kirkens Korshærs sociale arbejde Kirkens Korshærs sociale arbejde Brochuren: Udgives af Kirkens Korshær, Nikolaj Plads 15, 1067 København K. www.kirkenskorshaer.dk Kontakt: kk@kirkenskorshaer.dk Citater: Er tilladt med kildeangivelse.

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Ensomhed, der dræber

Ensomhed, der dræber Ensomhed, der dræber Elene Fleischer,Ph.d Mail: fleischer@elene.dk www.nefos.dk og www.laeger.dk www.ensomhed.info og efterladteforskning.dk www.selvmordsforebyggelse.info www.elene.dk ensomhed Den udstødte

Læs mere

Vejledning til undervisningsapp en mitlandskab. Vejledning til undervisningsapp en mitlandskab. Omvisning på museet.

Vejledning til undervisningsapp en mitlandskab. Vejledning til undervisningsapp en mitlandskab. Omvisning på museet. 1 Vejledning til undervisningsapp en mitlandskab Vejledningen giver mulighed for, at læreren/underviseren sammen med klassen kan få en introduktion til de trin og de elementer, som det praktiske forløb

Læs mere

Tableaux d Histoire Carl de Keyzer

Tableaux d Histoire Carl de Keyzer NIKOLAJ UDSTILLINGSBYGNING 23. april - 13. juni 2004 Tableaux d Histoire Tableaux d Histoire Carl de Keyzer Carl de Keyzer M å lgruppe: 8.-10. klasse, gymnasiet/hf, VUC m.fl. S K O L E T J E N E S T E

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2013 Institution VUC Vest, Stormgade 47, 6700 Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

Indhold: INTRODUKTION TIL TUREN EVALUERING, uddybning af hvorledes god adgang udøves i praksis. Det skal bemærkes, des steder vi besøger ikke er

Indhold: INTRODUKTION TIL TUREN EVALUERING, uddybning af hvorledes god adgang udøves i praksis. Det skal bemærkes, des steder vi besøger ikke er Indhold: INTRODUKTION TIL TUREN EVALUERING, uddybning af hvorledes god adgang udøves i praksis. Det skal bemærkes, des steder vi besøger ikke er bekendt med, at de bliver evalueret efterfølgende. Dette

Læs mere

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse.

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse. AKTIVITETER 2015 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

Louisiana DET ARABISKE NU

Louisiana DET ARABISKE NU Louisiana DET ARABISKE NU Tekst: Dorthe Bendtsen, arkitekt MAA og journalist DJ Foto: Mathilde Schjerning Byens Netværk har været en tur i Arabien. Eller i hvert fald noget der ligner! D. 6. marts var

Læs mere

GUIDE TIL FAMILIER MED BØRN I SORG

GUIDE TIL FAMILIER MED BØRN I SORG GUIDE TIL FAMILIER MED BØRN I SORG SORG 1 Guide til familier med børn i sorg Når familien rammes af kritisk sygdom eller dødsfald, befinder de sig i en slags undtagelsestilstand. Der er ikke noget, der

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere Holdninger til socialt udsatte - svar fra 1.11 danskere Epinion og Rådet for Socialt Udsatte, oktober 13 1 Introduktion Hvordan ser den danske befolkning på socialt udsatte er der socialt udsatte, hvem

Læs mere

Fabelkunst EVA JOENSEN

Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelagtig kunst... I århundreder har mennesker fortalt hinanden fabler. Fantasier og fortællinger i ord og billeder. God kunst er fabelagtig og Fabelkunst er udtryk, der gør indtryk

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Bent Rej og Solkær Face to face fotografi fra Stones til Winehouse

Bent Rej og Solkær Face to face fotografi fra Stones til Winehouse Bent Rej og Solkær Face to face fotografi fra Stones til Winehouse Dette materiale består af følgende afsnit Om udstillingen... 1 Om undervisningstilbuddet på Trapholt... 2 Hvem er Bent Rej og Søren Solkær?...

Læs mere

Differentieret social integration som teoretisk og praktisk redskab i aktiveringsarbejdet

Differentieret social integration som teoretisk og praktisk redskab i aktiveringsarbejdet Differentieret social integration som teoretisk og praktisk redskab i aktiveringsarbejdet 1 Catharina Juul Kristensen, lektor ved Institut for samfundsvidenskab og erhvervsøkonomi, RUC. Indledning I dette

Læs mere

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 28. maj 2009 HVAD ER HANDICAP? Et handicap indebærer,

Læs mere

Sorg og kriseplan. For Brorsonskolens Forældre og personale

Sorg og kriseplan. For Brorsonskolens Forældre og personale Sorg og kriseplan For Brorsonskolens Forældre og personale Vedtaget i Skolebestyrelsen august 2010 Indhold. 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, forældre i krig, kaossituationer o.l. 2. Når et barn mister i

Læs mere

Spørgsmål til eksamen hf C2 forår 2014.

Spørgsmål til eksamen hf C2 forår 2014. Spørgsmål til eksamen hf C2 forår 2014. Spørgsmål 1 a) Udvælg en bygning du kender og gennemgå bygningen (eksteriør som interiør). Du skal anvende 3 analyseniveauer: b) Sammenlign den udvalgte bygning

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

MYPLACE. Fotodeling på nettet med topografisk fokus. Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS)

MYPLACE. Fotodeling på nettet med topografisk fokus. Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS) MYPLACE Fotodeling på nettet med topografisk fokus Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS) Kulturnet DK tematimer 10.12.2008 Andreas Brøgger Vestsjællands Kunstmuseum ab@vestkunst.dk

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

LUST & COLOURS 11. OKTOBER - 14. NOVEMBER 2013 FERNISERING DEN 10. OKTOBER FRA KL. 16

LUST & COLOURS 11. OKTOBER - 14. NOVEMBER 2013 FERNISERING DEN 10. OKTOBER FRA KL. 16 LUST & COLOURS 11. OKTOBER - 14. NOVEBER 2013 FERNISERING DEN 10. OKTOBER FRA KL. 16 Farver ses og opleves med både intellekt og følelser. I useumsbygningen undersøger seks kunstnere, hvad farver gør ved

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

ONV Husene. www.m2.dk

ONV Husene. www.m2.dk ONV Husene www.m2.dk INDHOLD Arkitekttegnede huse Individualitet 4 Fleksibilitet 6 Funktionalitet 8 Kvalitet 10 Økonomi 12 Proces 14 Tid 16 M2 18 4 INDIVIDUALITET> Skræddersyet typehus INDIVIDUALITET

Læs mere

SKOLEREFORMEN OG TRIVSEL

SKOLEREFORMEN OG TRIVSEL SKOLEREFORMEN OG TRIVSEL Oplæg for Skolesundhed.dk kommuner Nyborg Strand 10 juni 2014 Karen Wistoft Professor, institut for Læring, Grønlands Universitet Lektor, Institut for Uddannelse og pædagogik (DPU)

Læs mere

ADHD i et socialt perspektiv

ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv En livslang sårbarhed ikke nødvendigvis livslange problemer ADHD betegnes ofte som et livslangt handicap. Det betyder imidlertid ikke, at en person

Læs mere

Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation.

Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation. Sorg- og kriseplan - godkendt i MIO oktober 2013 Principper for børn og personale i krise: Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation. Skilsmisse, alvorlig

Læs mere

I lære hos borgerne. Mere information. Erfaringer fra udviklingsprojekt i Hedensted Kommune.

I lære hos borgerne. Mere information. Erfaringer fra udviklingsprojekt i Hedensted Kommune. I lære hos borgerne Erfaringer fra udviklingsprojekt i Hedensted Kommune. Jeg har fået viden om nogle rettigheder, jeg ikke vidste, jeg havde. Altså mere medbestemmelse, siger Lili fra Hedensted. Hun har

Læs mere

PÅRØRENDE Konsekvenser og hjælpe til pårørende

PÅRØRENDE Konsekvenser og hjælpe til pårørende PÅRØRENDE Konsekvenser og hjælpe til pårørende Indhold: Introduktion......side 3 Baggrund.....side 3 Udvikling.....side 4 Hvor mange?.side 5 Konsekvenser for pårørende.. side 5 Behandling..side 6 2 Introduktion:

Læs mere

Pengene eller livet? Kristendemokraterne

Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Naturligvis skal vi have styr på økonomien, men penge er ikke alt. Økonomien skal tjene det gode liv. Kristendemokraterne vender sig mod den

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44786 Udviklet af: Lise Knokgård og Jørgen Mohr Poulsen Social-

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM

UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM EFTERBILLEDER UNDERVISNINGSPORTAL FOR FOTOGRAFI I FOLKESKOLEN UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM Lærervejledning Familiealbum. Indhold og formål: Familiealbum behandler spændingsfeltet mellem fotografiet i det

Læs mere

Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen. Mobning. et socialt fænomen eller et individuelt problem?

Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen. Mobning. et socialt fænomen eller et individuelt problem? Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen Mobning et socialt fænomen eller et individuelt problem? Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen Mobning et socialt fænomen eller et individuelt

Læs mere

BUSAKTIVITETER efterår 2015

BUSAKTIVITETER efterår 2015 BUSAKTIVITETER efterår 2015 HEART & Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen. Tilbuddene er opdelt efter: Aktiviteter på HEART

Læs mere

Giv feedback. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Giv feedback. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 3 Giv feedback Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Lær at give fedback... 4 Konstruktiv feedback... 5 Konstruktiv feedback i praksis... 6 Selv iagttagelserne er komplicerede...

Læs mere

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 Fortællingen om dig Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 5 Din personlige identitet Frederik 3. på ligsengen Frederik 3. var den første

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Hvornår er man egentlig dansker? Når man ser dansk ud? Når man har dansk pas? Eller danske forældre? Er man

Læs mere

Af Morten Novrup Henriksen. Et begreb

Af Morten Novrup Henriksen. Et begreb Mobning under lup Et mobbeoffer, en skurk, en næsepillende tilskuer og en uduelig leder. En stærk, en svag. Måske er diskursen og de mulige positioner i psykologernes tilgang til mobning ikke så konstruktive.

Læs mere

Det er vigtigt, at gennem et fælles ansvar tager os af og hjælper de børn, som rammes af en sorg i livet.

Det er vigtigt, at gennem et fælles ansvar tager os af og hjælper de børn, som rammes af en sorg i livet. Sorg og handleplan Forord Børn kan befinde sig i forskellige former for sorg. Det kan for eksempel være i forbindelse med dødsfald i familien, blandt kammerater eller i institutionen, skilsmisse, langvarig

Læs mere

Urbanister. Trin for trin. Urbanister Niveau 2. Årstid: Hele året. Forløbets varighed: 4 trin + en overnatning

Urbanister. Trin for trin. Urbanister Niveau 2. Årstid: Hele året. Forløbets varighed: 4 trin + en overnatning Årstid: Hele året Forløbets varighed: 4 trin + en overnatning Trin for trin Formålet med dette mærke er, at pigerne lærer om og forstår begrebet urbanisering. Danmark, det danske samfund og pigernes rolle

Læs mere

Fredericia Bibliotek 27.10.2014. Socialfobi. Chefpsykolog Michael R. Danielsen mrd@psykiatrifonden.dk 2484 0966

Fredericia Bibliotek 27.10.2014. Socialfobi. Chefpsykolog Michael R. Danielsen mrd@psykiatrifonden.dk 2484 0966 Fredericia Bibliotek 27.10.2014 Socialfobi Chefpsykolog Michael R. Danielsen mrd@psykiatrifonden.dk 2484 0966 Program Hvad er angst Angstens funktion Hvad er socialfobi Hvorfor får nogle mennesker socialfobi

Læs mere

INDHOLD. I INTRO side 2

INDHOLD. I INTRO side 2 INDHOLD I INTRO side 2 II DIGTETS KENDETEGN side 3 Digtet side 4 Digtets indhold side 5 Digtets fortæller side 5 Digtets form side 6 Digtets lyd side 8 Digtets sprog side 19 Digtets helhed side 24 III

Læs mere

Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag

Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag I sidste uge sendte regeringen et forslag om ændring af servicelovens voksenbestemmelser i høring. Og siden har debatten buldret på især

Læs mere

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag 1 Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag Er du god til at forklare din viden for andre? Synes du, det er sjovt at stå på en scene? Kan du gøre indtryk på publikum?

Læs mere