NIKOLAJ UDSTILLINGSBYGNING. 14. november 25. januar Tina. Eventuelle Pårørende. Enghoff

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NIKOLAJ UDSTILLINGSBYGNING. 14. november 25. januar 2004. Tina. Eventuelle Pårørende. Enghoff"

Transkript

1 NIKOLAJ UDSTILLINGSBYGNING 14. november 25. januar 2004 Tina Eventuelle Pårørende Enghoff S K O L E T J E N E S T E N / N I K O L A J

2 TINA ENGHOFF Om udstillingen EVENTUELLE PÅRØRENDE er et udstillingsprojekt af Tina Enghoff om menneskelig ensomhed og isolation i dagens Danmark. Projektet handler om de mennesker, der af forskellige årsager ender deres liv uden nogen kontakt til andre. Men det handler også om alle os, der lever ved siden af og på afstand, med en ofte vanskelig viden om, at disse mennesker findes. For hvad vil det sige at være et medmenneske hvor går grænsen for vores ansvarsfølelse, magtesløshed, ligegyldighed eller angst? Og er den "personlige frihed" til at leve og dø afsondret fra verden i virkeligheden et praktisk begreb, vi har opfundet for at legitimere et samfund, hvor social og menneskelig nød er blevet bureaukratiseret? EVEN- TUELLE PÅRØRENDE rejser disse spørgsmål gennem udstillingen i Nikolaj, en række debatarrangementer og et ledsagende katalog. Tina Enghoffs udstilling udfordrer den ofte hårfine grænse mellem et ganske almindeligt liv og det liv, der ender i et socialt tomrum. Hendes på én gang hudløse og saglige billeder af boliger, hvor ensomme mennesker er blevet fundet døde, henviser til en ekstrem og afsporet menneskelig situation, som vi i al hast afkoder og identificerer som abnorm. Men samtidig henviser billederne til en potentiel ensomhed, der har at gøre med menneskets ældste og dybeste tvivl om meningen med det hele. En ensomhed, som enhver i bund og grund må forholde sig til ligesom oplevelsen af fællesskab og samhørighed, fordi den udgør et eksistentielt vilkår for livet og ikke mindst for døden. Fraværet af mennesker i Tina Enghoffs værker skaber et tvetydigt udsagn, som både gør motiverne ekstra tomme og ekstra levende. Her har været nogen, som har forladt ikke bare rummet, men selve livet. På den anden side er genstandene i billederne og de bare rum fulde af tegn på menneskelighed og fortæller løs om de skæbner, der har levet her. Mand født 1954, afgået ved døden på bopælen den 14. februar 2002 Tina Enghoff, 2002 Udstillingen tager afsæt i de annoncer med ordlyden Eventuelle pårørende bedes henvende sig, som dagbladene bringer, når en kvartermester har fundet en afdød uden nogen relationer til samfundet, familie eller venner. Tina Enghoff har til Nikolaj skabt en installation, som tager udgangspunkt i annoncernes knappe og brutale sandhed om afslutningen på livet for et stigende antal mennesker. Tina Enghoff har efter lange forhandlinger med kommunale og statslige myndigheder fået lov til at fotografere indenfor i disse hjem. Hun supplerer sine fotografier med en videoinstallation, der skildrer det nysgerrige, men afstandsbetonede blik på husfacader af socialt boligbyggeri. Huse, som ofte rummer store grupper af mennesker i forskellige sociale risikogrupper. Vi ser dem i flygtig bevægelse gennem gaden uden at (ville) vide, hvem der bor her, og hvor lidt kontakt med omverdenen der er tale om. Udstillingen undersøger arkitekturens og byplanens risiko for at tabe det enkelte menneske af syne, men også den næsten mytologiske risiko for fortabelse i storbyens virvar af mennesker. EVENTUELLE PÅRØRENDE stiller skarpt på forestillingen om et velfungerende velfærdssamfund og tvinger os til at tage etisk stilling til, hvad der er omdrejningspunktet for et godt og værdigt liv. Hvor lidt kan et menneske nøjes med, og hvem har ansvaret for at sikre dette minimum for os selv, vores naboer, fjerne eller nære slægtninge, klassekammerater, kollegaer osv.? Udstillingen er både en betydelig kunstnerisk manifestation og et vigtigt element i samfundsdebatten. Som fotograf repræsenterer Tina Enghoff det felt af dokumentarister, som gennem de seneste 20 år har sprængt rammerne for henholdsvis kunstfotografiet og reportagefotografiet. 2

3 TINA ENGHOFF Mand født 1935, afgået ved døden på bopælen. Findedag den 2. marts 2003 Tina Enghoff, 2003 Fiktion og virkelighed Tina Enghoff placerer sig som kunstner midt i en etisk diskussion om, hvor langt fotografiet kan tillade sig at gå i skildringen af menneskelig armod for ikke at krænke en privatsfære. Hendes følelsesladede, men respektfulde billeder udstiller fraværet af menneskelig kontakt og omsorg i både indlysende sårbare boligmiljøer og i rum, hvor alt tilsyneladende er i orden. Fotografiernes dobbelte karakter af officiel dokumentation og æstetisk "landskab" er et greb, som Enghoff deler med mange fotografer på samtidskunstscenen. Kunstnere som Stig Stasig, Torben Eskerod, Keld Helmer Petersen, Tove Kurtzweil, Finn Manford, Per Morten Abrahamsen og Henrik Brahe arbejder inden for samme overlappende felt. 3

4 TINA ENGHOFF Enghoffs billeder er både virkelighed og fiktion. Både journalistisk dokumentarisme og kunst. Hendes fortællestrategi mimer pressens reportager, hvor et emne søges belyst gennem en objektiv og saglig beskrivelse. Men samtidig rummer billederne et intenst og personligt engagement, der rækker ud over pressens sædvanlige mål og metode. Og det er netop i oplevelsen af denne professionelt styrede følsomhed, at vi kommer i tvivl om billedernes status: Kunst eller virkelighed? Men betyder det noget, om vi kan skelne og kan vi overhovedet skelne? Påvirker kunstværket vores følelser anderledes, fordi det handler om virkelige mennesker og deres virkelige liv? Enghoff arbejder i forlængelse af en realisme, der har været dominerende gennem flere forskellige perioder i kunsthistorien tallets realisme regnes som regel for den største og væsentligste i de europæiske landes malerkunst. Perioden reagerer imod romantikkens idealistiske tendenser og falder interessant nok sammen med netop fotografiets opfindelse og udvikling. Ønsket om at fremstille det virkelige liv nøjagtigt og sobert ud fra både visuelle og sociale idéer er her den bærende idé. Tina Enghoffs realisme er en realisme, der ser på sig selv. Kunstneren bruger virkeligheden til at tale om kunsten og kunsten til at tale om virkeligheden. Hun problematiserer sine egne virkemidler ved at stille dem så utilsløret frem til diskussion i beskuerens bevidsthed: F.eks.: Her er en afdøds seng, se, hvor den er rodet og snavset, her har virkelig ligget et menneske og lugtet, puha! Og her er beviset jo, hun har selv været der og set det, men hvor er farven dog intens, og lyset. Sengen er da også lige lovlig meget i centrum måske et symbolsk leje for selve eksistensen, min og din, som også kan være både rodet og snavset, og billedet er med vilje lidt uskarpt, og afstanden lidt for stor, så vi ikke kan se ordentligt, selvom vi prøver, og der er sandelig kælet for de abstrakte detaljer i kompositionen, se mønstrene på tæppet, som får billedet til at ligne et maleri, men det er jo et foto, og derfor er det virkelighed, eller er det? Som understrøm i projektet løber således en diskussion om sandheden i det skildrede, for er det overhovedet muligt at skildre sandheden i et kunstværk eller i et reportagefoto? Er enhver fortælling ikke altid underlagt en særlig hensigt hos den, der fortæller historien? Vi behøver vel ikke betvivle, at de afdøde virkelig blev fundet her og der, men den aktuelle vinkel på deres hjem, som vi gennem Enghoffs optik bliver præsenteret for, indgår i en subjektiv fortælling, som kun er en flig af sandheden om disse mennesker. Og sådan er det jo altid med fotografiet som medie både kunstfotografiet og reportagefotografiet det viser kun det, fotografen har valgt at skyde. Biografi Tina Enghoff er født i 1957 og uddannet fra Grafisk Højskole og International Center of Photography i New York. Hun har undervist på fotoskolen Fatamorgana i en årrække og har sammen med forfatteren Henning Mortensen udgivet foto- og lyrikbogen Fra en tid, Tina Enghoff har udstillet mange steder både i Danmark og internationalt og er repræsenteret på Det Kongelige Bibliotek, Museet for Fotokunst, Brandts Klædefabrik og på Århus Kunstmuseum. Tina Enghoff har modtaget diverse legater, bl.a. Hasselblad Foundation arbejdslegat i

5 TINA ENGHOFF "Der er meget vi ikke ved om hinanden. Vi har forskellige livsbetingelser og muligheder, ønsker og drømme for tilværelsen. Jeg tror endda, at de fleste gør en dyd ud af denne forskellighed. Vi vil gerne være noget enestående eller i hvert fald noget særligt. Men under overfladens forskellighed kender vi hinandens basale kår. De er fælles for os alle." Arbejdsspørgsmål til fotografierne Beskriv rummet og de genstande, der befinder sig i rummet. Er rummet præget af orden eller uorden? Kan man se på rummet, at her har boet et menneske? Hvem tror du, har boet her? Mand/kvinde/ung/gammel? Hvad bygger du din forestilling på? Er der tegn på menneskeligt forfald i rummet? Hvordan kommer det til udtryk? Bærer rummet præg af den afdødes ensomhed/isolation fra omverdenen? Er der noget i indretningen eller genstandene i rummet, der fortæller om en kontakt til andre mennesker eller verden udenfor? Er der noget, der tyder på, at den afdøde har ligget længe, før han eller hun blev fundet? Er der noget, der tyder på, at afdøde var misbruger eller sindslidende? Hvilken social klasse tror du, afdøde tilhørte? Se på billedets æstetiske virkemidler hvordan er kompositionen, farver, lys og former i forhold til fladen og rummet? Hvorfor har Tina Enghoff valgt netop denne synsvinkel og dette udsnit/fragment af rummet? Hvordan er perspektivet i rummet, og hvordan præger perspektivet din oplevelse af stemningen i rummet? Hvad udtrykker afstanden mellem fotografen og motivet? Hvordan påvirker din viden om, hvad der er foregået i rummet, din oplevelse? Sammenlign billederne i materialet er rod og snavs og forfald mere trist og ensomt end orden og pænhed? Hvilke genstande fokuserer fotografen på i rummet? Hvilken symbolsk betydning har senge, sofaer, madrasser, gulvtæpper, gulve og stole i billederne? Hvilke associationer/symbolske betydninger knytter du til sko, et ur, en tom ledning med stikdåse, en jakke, en radio, en lysplet på den tomme væg osv. i billedernes univers af ensomhed og død? Hvordan kommer det reportageagtige blik til udtryk i billedet? Hvordan kommer det kunstneriske blik til udtryk i billedet? Vælg et af billederne i materialet, og skriv en tekst, hvor du først redegør for det formelle, forestillende indhold. Bagefter skal du beskrive og analysere motivet gennem dine iagttagelser af eventuelle symboler eller særlige virkemidler i forhold til komposition, lys, farver, synsvinkel, fotografens afstand til motivet og den viden, du har om udstillingsprojektet. Hvad udtrykker fortællingen i billedet? 5

6 6 Mand født 1946, afgået ved døden på bopælen. Findedag den 17. marts 2003 Tina Enghoff, 2003

7 Når enhver er sin egen lykkes smed, gælder det også, at enhver bliver herre over sin egen ensomme ulykke. Men ingen af os bør kunne sige sig fri for at blive berørt af, hvad der sker med et andet menneske. Vi er, hvad enten vi kan lide det eller ej, med i det menneskelige fællessskab og kan ikke undgå at spejle os i den anden. 7

8 TINA ENGHOFF FAKTA Social udstødelse kan ramme både mænd og kvinder, unge og gamle, syge og raske, misbrugere og ikke-misbrugere, etniske danskere og indvandrere. Der er nogenlunde lige mange socialt udstødte mænd og kvinder, men mænd har større risiko end kvinder for at opleve de hårdeste følger af udstødelsen. Mænd lider således oftere af hjemløshed, ensomhed, alvorlige følgesygdomme og for tidlig død. Det anslås samlet, at mindst mennesker lever som socialt udstødte fra det almindelige samfund. Det vil sige mindst 1-2 for hver 100 voksne. Langt de fleste lever i storbyen. Der er omtrent pladser på hjemløseinstitutioner i Danmark. I løbet af et år bliver disse pladser benyttet af godt personer. Men mindst lige så mange bliver aldrig registreret som brugere af herberger, forsorgshjem og lignende. Det anslås, at omkring yngre personer er massivt afhængige af hårde, illegale rusmidler. Godt halvdelen af disse lever i behandling, mens resten lever en socialt set elendig tilværelse som hjemløse eller med bolig i de allermest belastede og nedslidte lejede værelser, lejligheder og områder. Omkring alkoholmisbrugere har et så massivt misbrug, at de skader sig selv alvorligt både socialt og helbredsmæssigt. Misbruget er ofte med til at skabe en stor afstand til familie og venner og medvirker til den sociale udstødelse. Mellem og sindslidende har et alkohol- eller stofmisbrug eller begge dele. Disse personer ender ofte som det, man kalder svingdørspatienter. Det er kun få steder, hvor man er villig til at give denne form for patienter husly under værdige former. Mindst sindslidende har behov for særlige støtteforanstaltninger i form af en beskyttet bolig eller støtte fra en professionel kontaktperson. Derudover er der et ukendt antal sindslidende, som har behov for disse foranstaltninger, men afviser at modtage dem. Ensomhed og isolation blandt ældre kan have forskellige årsager, deriblandt en eller anden grad af demens eller det, at venner og familie efterhånden begynder at falde fra. 8

9 TINA ENGHOFF Det anslås, at mindst 3-4 % af de omkring ældre over 80 år, det vil sige personer, lever isolerede og ensomme i forhold til familie og anden omgangskreds. 6-7 % af de omkring ældre i 70-årsalderen, det vil sige personer, angiver, at de kun har kontakt med deres familie mindre end en gang om måneden, uden at det betyder, at de i øvrigt er ensomme. Omkring 14 % af alle dødsfald i storbyen og 8 % af alle dødsfald i landdistrikter sker under omstændigheder, hvor den afdøde bliver fundet død i sit hjem. I storbyen har de afdøde været døde i længere tid, før de bliver fundet, end det er tilfældet i landdistrikterne. Hver syvende af alle de mennesker, der dør i København, dør alene og bliver fundet døde. I alt anslås det, at 6000, eller hver tiende af de årlige dødsfald her i landet, er alene-dødsfald. Moderniteten har mange muligheder i sig for personlig frihed, uden at individet samtidig frasiger sig sikkerheden og berøves tilliden til sig selv og samfundet. Langt de fleste oplever at blive beriget på en måde, som tidligere kun var de fås mulighed. Men der er en pris at betale. Rastløshed øger risikoen for ensomhed. Den individuelle frihed giver mere anledning til at frasige sig den binding, der ligger i at tage ansvar for en anden, end ansvarsfølelsen. Det hører ikke til god tone at tale om at ofre sig for en anden. Ikke en gang mellem familiemedlemmer. Det bliver overladt til de sociale systemer at tage det godgørende ansvar på sig. Men de sociale systemers orden forstærkes imens til en bureaukratisering som modvægt til den individuelle dynamik og fleksibilitet. 9

10 Byens rum Begrebet ensomhed og social udstødelse lader til at hænge sammen med storbyens rum. Selvom ensomhed ikke udelukkende er et storbyfænomen, har undersøgelser vist, at langt flere ensomhedsdødsfald forekommer i byerne end i landdistrikterne, og at de, som bliver fundet døde i deres bylejligheder, har været døde i længere tid. Man kan spørge sig selv, hvorfor dette er tilfældet. Hvorfor er vi mere ensomme i storbyen end på landet? En umiddelbar forklaring synes at være byens størrelse og de mange mennesker, som bor og færdes her. Langt de fleste i en stor by kender ikke hinanden og har ikke noget med hinandens daglige liv at gøre. Bymenneskets oplevelse af at være fremmed blandt fremmede i storbyens vrimmel udløser ofte et naturligt forsvar for den personlige integritet. Men samtidig giver mængden af mennesker den enkelte en lang række muligheder for at danne kontakter og friheden til at vælge et netværk. For et menneske, som af forskellige årsager er socialt udsat, er det imidlertid ikke svært at forestille sig, at behovet for tryghed overskygger friheden og kan føre til isolation. Byens arkitektur og forskellige rumlige miljøer lader også til at være væsentlige faktorer. Storbyens gadebillede og offentlige rum er på godt og ondt væsentligt mere komplekst og uoverskueligt end landsbyens. Derudover kan arkitekturen i visse byområder eller boligblokke gennem en monoton og trøstesløs æstetik fremme oplevelsen af ensomhed og isolation. I udkanten af mange større byer har man opført ensformige betonbyggerier, som danner hele kvarterer, der er bygget til et stort antal mennesker. Vollsmose i Odense, Gjellerupparken i Århus og Urbanplanen på Amager er alle eksempler på boligtyper, der er kritiseret for at udgøre socialt belastede miljøer, selvom de oprindeligt var tænkt som det modsatte fra arkitekternes side! Beboerne i de sociale boligbyggerier er ofte ressourcesvage og har statistisk set lettere ved at blive ensomme. Boligtypen kan derfor kun forværre deres situation. Trappeopgangene ligger øde hen. De, der er hjemme, er stille. Man holder sig for sig selv. Sikrer sit privatliv. Der er sjældent andet end en antydning af madduft...trods det, at de ti lejligheder ligger klinet til hinanden, har beboerne formået at skabe et metafysisk isolerende rum omkring hver enkelt familie. I landområderne er det naturligvis også muligt at leve isoleret fra omgivelserne, men ofte bliver landsbykulturen forbundet med en livsform, hvor man passer mere på hinanden, og hvor man holder øje med hinanden. Traditioner og en generelt nedsat hastighed erstatter her byens flygtige og foranderlige puls. Bylivet er tættere knyttet til moderniteten og en dertil hørende fart og travlhed for at følge med og være en del af samme modernitet. Det moderne storbymenneske lever med andre ord et andet liv end landsbyboen og oplever i højere grad sig selv som et individ med sit eget livsprojekt, om end dette livsprojekt ofte ligner mange andres. Det forpligtende fællesskab vælges altså fra til fordel for den ansvarsfri individualitet, som indimellem viser sig at være en afgrund. I takt med at selv de mindre byer vokser sig større, er ensomhed og isolation imidlertid begyndt at brede sig. Bykulturen breder sig med alt det gode, den bringer med sig, men også med sine negative sider. De sider, vi helst vil glemme, fordi de konfronterer os med det menneskelige forfald og ensomheden som noget, der kan ramme os alle. 10

11 Mand født 1923, afgået ved døden på bopælen. Findedag den 12. juni 2003 Tina Enghoff, 2003 Mand født 1953, afgået ved døden på Amager Hospital den 13. december 2002 Tina Enghoff,

12 M å lgruppe: klasse, gymnasiet/hf, VUC m.fl. Still fra videoen Kvartermesteren, 2003 Tina Enghoff Arbejdsspørgsmål til still fra video Betyder arkitektur og byplan noget for menneskers sociale trivsel? Giv eksempler fra dit eget kvarter. Hvad mener du, er arkitektonisk kvalitet i beboelsesbyggeri? Er det muligt at opstille generelle regler, som gælder forhold ud over almindelige faciliteter som adgang til lys, luft, el, varme, vand (køkken, bad og toilet)? Alle citater i materialet er hentet fra teksten Der er meget vi ikke ved om hinanden af dr. med. Preben Brandt. Artiklen optræder i bogen EVENTUELLE PÅRØRENDE, der ledsager udstillingen. Kilder til faktasiderne er hentet fra: - Brugerne af botilbud efter servicelovens paragraf 94, Årsstatistik 2001, Den sociale Ankestyrelse. - Regeringens statusrapport om tilbuddene til sindslidende. Social- og Sundhedsministeriet Danmarks nationale handlingsplan - til bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse. Socialministeriet Smith E, Larsen DF, Rosdahl N. At dø alene, et storbyproblem? Ugeskrift for Læger 2001; 163: Ældresagen, personlige oplysninger. U N D E R V I S N I N G S F O R L Ø B UNDERVISNINGSFORLØB Fra mandag til fredag mellem klokken 9 og 12 tilbydes gratis undervisningsforløb af 1, 1 1/2 eller 2 timers varighed. Undervisningen er dialogbaseret og inddrager processkrivning og praktiske øvelser. Bestilling af undervisningsforløb og undervisningsmateriale Telefon alle hverdage mellem klokken 13 og Skolebesøg uden undervisning skal også annonceres i forvejen. Yderligere information: Skoletjenesten / Nikolaj 2003 Tekst og redaktion: Hilde Østergaard og Maria Bech Grafisk design: Rikke Aagaard Andersen / Skoletjenesten Tryk: Richard Larsen Grafisk A/S

KENT KLICH: En familiehistorie

KENT KLICH: En familiehistorie K u n s t h a l l e n N i k o l a j KENT KLICH: En familiehistorie 7. april 2006-4. juni 2006 8. klasse - gymnasiet, HF, VUC, seminarier m.fl. Skoletjenesten / Nikolaj Den svenske fotograf Kent Klich stiller

Læs mere

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Undervisningsmateriale 0.-4. klasse Lidt om Museum Ovartaci Museum Ovartaci er et lidt anderledes kunstmuseum, fordi kunsten her er lavet af kunstnere,

Læs mere

Notat. Café Parasollen - Projekt 64. Projekt nr. 64. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse. 13.september Godkendt d.

Notat. Café Parasollen - Projekt 64. Projekt nr. 64. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse. 13.september Godkendt d. Notat Projekt nr. 64 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Lene M. Thomsen Mads Sinding Jørgensen 13.september 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200

Læs mere

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse Introduktion Svend Wiig Hansen er en dansk kunstner, som arbejdede med skulptur og maleri. Han blev født i 1922 og døde i 1997. I 1953 blev

Læs mere

METTE WINCKELMANN. We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET

METTE WINCKELMANN. We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET METTE WINCKELMANN We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN I perioden 3. december 2011 29. januar 2012 kan du og din klasse opleve We Have A Body en soloudstilling

Læs mere

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i Fotografisk Centers aktuelle udstilling Jette Bang i dialog. Der er en beskrivelse alle de deltagende fotografer,

Læs mere

En lærerguide. 5xSOLO. 2. marts-31. marts 2013

En lærerguide. 5xSOLO. 2. marts-31. marts 2013 En lærerguide 5xSOLO 2. marts-31. marts 2013 Introduktion I perioden 2. til 31. marts 2013 kan du og dine elever opleve udstillingen 5 X SOLO, der består af fem soloudstillinger med værker af fem forskellige

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

18. aug. 18. okt. Kunstnere: Marianne Johansen Hanne Gro Larsen

18. aug. 18. okt. Kunstnere: Marianne Johansen Hanne Gro Larsen 18. aug. 18. okt. 2 0 1 2 Kunstnere: Marianne Johansen Hanne Gro Larsen Velkommen til udstillingen Art Together Udstillingen præsenterer værker af Billedkunstner Marianne Johansen og arkitekt og billedkunster

Læs mere

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011 Udenfor hjem Jeg boede på det danske institut i en måned. Det har været et meget spændende og udbytterigt ophold for

Læs mere

UDSKOLINGEN / VENSKABER

UDSKOLINGEN / VENSKABER EFTERBILLEDER UNDERVISNINGSPORTAL FOR FOTOGRAFI I FOLKESKOLEN UDSKOLINGEN / VENSKABER Lærervejledning Venskaber. Indhold og formål: Venskaber behandler elevernes egne venskabsrelationer perspektiveret

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber B I R G I T T E T H O R L A C I U S F R E D E I N G E T R O E L S E N L I N D H O L M 21.09.13-18.10.13 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Økonomien er i bedring. Både på landsplan, i Business Region Aarhus og i Aarhus. Alt er godt må man forstå.

Økonomien er i bedring. Både på landsplan, i Business Region Aarhus og i Aarhus. Alt er godt må man forstå. - 1 - BUDGETTALE SF, 1. BEHANDLING B2018 [Indledning] Vi er på vej ud af krisen. Sådan lød det, da regeringen for nyligt fremlagde sit forslag til finansloven for 2018 og en minister lokkede sågar med

Læs mere

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013 En lærerguide ENTROPIA - en soloudstilling med Marianne Jørgensen 13. april 19. maj 2013 Introduktion I perioden 13. april til 19. maj 2013 kan du og din klasse opleve udstillingen ENTROPIA en soloudstilling

Læs mere

Sorg og Krise. Amager Fælled Skole

Sorg og Krise. Amager Fælled Skole Sorg og Krise Amager Fælled Skole Sorg og Krise har følgende emner: Handleplan for Sorg og Krise Indledning Udviklingsområde Sorg og krise Handleplan for Sorg og Krise Amager Fælled Skole Udvalgsgruppe

Læs mere

INDIREKTE GENTESTS PÅ FOSTRE MEDFØRER ETISKE PROBLEMER - BØR MAN KENDE SANDHEDEN?

INDIREKTE GENTESTS PÅ FOSTRE MEDFØRER ETISKE PROBLEMER - BØR MAN KENDE SANDHEDEN? INDIREKTE GENTESTS PÅ FOSTRE MEDFØRER ETISKE PROBLEMER - BØR MAN KENDE SANDHEDEN? I Danmark kan man på 6 af landets offentlige sygehuse få foretaget indirekte prænatale gentests. Dette er eksempelvis muligt,

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

6. - 10. klasse. Opgaveark ...

6. - 10. klasse. Opgaveark ... Interiør, ung kvinde set fra ryggen, 1904. Randers Kunstmuseum 6. - 10. klasse Kunst kan udtrykke forskellige følelser og sætte følelser i gang hos beskueren. Det kan ske gennem komposition, figurers kropssprog,

Læs mere

Lærervejledning. Forløb: Hjemme hos Hammershøi Målgruppe: 6. 10. klasse Fag: Billedkunst og dansk. 1. Lærervejledning med. 2. Elevark med. 3.

Lærervejledning. Forløb: Hjemme hos Hammershøi Målgruppe: 6. 10. klasse Fag: Billedkunst og dansk. 1. Lærervejledning med. 2. Elevark med. 3. Ordrupgaards samlinger og særudstillinger rummer mange muligheder for engagerende, dialogbaseret undervisning, f.eks. i fagene dansk, billedkunst, historie, fransk og samfundsfag. Se nogle af museets akutelle

Læs mere

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Hvert år mødes vi for at fejre grundloven vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.

Læs mere

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail HØRINGSUDGAVE Der er høringsfrist den 11. september 2016 Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail Vibeke.Bruun-Toft@egekom.dk 1 Forord Det er Egedal

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende Ældre, sundhed og Forfatter: Af Julie Bønnelycke, videnskabelig assistent, Center

Læs mere

Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013

Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013 Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013 Et enkeltkunstnermuseum som J. F. Willumsens Museum er særdeles velegnet i kunstformidling til børn og unge. Tilegnelsen af værkerne bliver mere overskuelig,

Læs mere

UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM

UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM EFTERBILLEDER UNDERVISNINGSPORTAL FOR FOTOGRAFI I FOLKESKOLEN UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM Lærervejledning Familiealbum. Indhold og formål: Familiealbum behandler spændingsfeltet mellem fotografiet i det

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere BOLIG RELATIONER SUNDHED SYGDOM Muligheder for at indgå i samfundet Kommunens politik for socialt udsatte er rettet mod borgere, der lever i samfundets yderkanter, personer,

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere Holdninger til socialt udsatte - svar fra 1.11 danskere Epinion og Rådet for Socialt Udsatte, oktober 13 1 Introduktion Hvordan ser den danske befolkning på socialt udsatte er der socialt udsatte, hvem

Læs mere

Hvad med børn og unge, når døden tager del i familiens liv. Sankt Lukas 31/5 2017

Hvad med børn og unge, når døden tager del i familiens liv. Sankt Lukas 31/5 2017 Hvad med børn og unge, når døden tager del i familiens liv. Sankt Lukas 31/5 2017 Lidt statistik (2012) 61.521 børn og unge har mistet én forælder. 1692 børn og unge har mistet begge forældre. 44.000 børn

Læs mere

SHOW TIME Koreografi i international samtidskunst 27.1 25.3

SHOW TIME Koreografi i international samtidskunst 27.1 25.3 Undervisningsmateriale for 7.-10. kl. SHOW TIME Koreografi i international samtidskunst 27.1 25.3 Introduktion Cao Fei, Whose Utopia, 2006-2007 På udstillingen SHOW TIME udstiller 7 kunstnere fra hele

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

NIKOLAJ UDSTILLINGSBYGNING. 6. november 2004-9. januar 2005. Sansernes. Sansernes. Margrete Sørensen og Torben Ebbesen. M å lgruppe: 1.-7.

NIKOLAJ UDSTILLINGSBYGNING. 6. november 2004-9. januar 2005. Sansernes. Sansernes. Margrete Sørensen og Torben Ebbesen. M å lgruppe: 1.-7. NIKOLAJ UDSTILLINGSBYGNING 6. november 2004-9. januar 2005 Sansernes Sansernes Labyrint Labyrint Margrete Sørensen og Torben Ebbesen M å lgruppe: 1.-7. klasse S K O L E T J E N E S T E N / N I K O L A

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

JOAKIM ESKILDSEN: EN VERDEN JEG KAN TRO PÅ. Udstillingsperiode 22.05.2015-30.01.2016

JOAKIM ESKILDSEN: EN VERDEN JEG KAN TRO PÅ. Udstillingsperiode 22.05.2015-30.01.2016 JOAKIM ESKILDSEN: EN VERDEN JEG KAN TRO PÅ Udstillingsperiode 22.05.2015-30.01.2016 Det Nationale Fotomuseum, Den Sorte Diamant Søren Kierkegaards Plads 1, København K Alle dage undtagen søndag: 10-19

Læs mere

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Sort mælk Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Museumsformidling og kunst Holocaust som erindringsbilleder i museumsformidlingen Med dette forløb tages der fat

Læs mere

BESKRIVELSE AF DE VOKSNE OG DERES KERNEBEHOV I HVERDAGEN

BESKRIVELSE AF DE VOKSNE OG DERES KERNEBEHOV I HVERDAGEN MÅLGRUPPE: De voksne BESKRIVELSE AF DE VOKSNE OG DERES KERNEBEHOV I HVERDAGEN Ved IS IT A BIRD 20. februar, 2015 Annika Porsborg Nielsen annika@isitabird.dk Hvem er de voksne? De voksne kæmper for at genskabe

Læs mere

SYV. Fotografier af Tina Enghoff Interviews og efterord ved Uzma Ahmed Andresen Med forord af Kirsten Thorup. Forlaget Vandkunsten

SYV. Fotografier af Tina Enghoff Interviews og efterord ved Uzma Ahmed Andresen Med forord af Kirsten Thorup. Forlaget Vandkunsten SYV Fotografier af Tina Enghoff Interviews og efterord ved Uzma Ahmed Andresen Med forord af Kirsten Thorup Forlaget Vandkunsten Smertegrænsen Kirsten Thorup Der foregår noget uhyggeligt og gruopvækkende

Læs mere

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 754 Se, nu stiger solen 448 - fyldt af glæde 412 - som vintergrene 158 - Kvindelil din tro er stor 192 v. 7 du som har dig selv mig givet 375 Alt står

Læs mere

TAL NO.13 SYDDANMARK I. Frivilligt arbejde BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.13 SYDDANMARK I. Frivilligt arbejde BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.13 Frivilligt arbejde 40 % af borgerne i Region Syddanmark arbejder i deres fritid uden at få en krone for det. Det viser noget om den tillid,

Læs mere

Værdighed har mange facetter Helhedsbilledet RSS

Værdighed har mange facetter Helhedsbilledet RSS Værdighed har mange facetter Helhedsbilledet 1 De 10 kriterier i de 5 hovedområder Hovedområde: Livskvalitet: Respekt, rummelighed og mulighed for udvikling Støtte til at kunne fungere i hverdagen og få

Læs mere

Rune Elgaard Mortensen

Rune Elgaard Mortensen «Hovedløs rytter», 59x85 cm, olie og akryl på lærred 203 «Kirurgisk saks, jazzmusiker», 55x70 cm, olie og akryl på lærred 204 «Kirurgisk saks, sløret baggrund», 55x70 cm, olie på lærred 205 «Limitless

Læs mere

1. Skulpturen som medie. 2. Cronhammar og skulpturer

1. Skulpturen som medie. 2. Cronhammar og skulpturer 1. Skulpturen som medie Kunst kan være mange forskellige ting både noget du møder i skolen, hjemme hos dig selv måske, ude i byen eller på et museum. Kender I nogle former for kunst? Kunst kan for eksempel

Læs mere

Notat. Fundamentet Social coaching til udstødte og marginaliserede - Projekt 133. Projekt nr Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker

Notat. Fundamentet Social coaching til udstødte og marginaliserede - Projekt 133. Projekt nr Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker Notat Projekt nr. 133 Konsulent Referent Dato for afholdelse Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker Maja Sylow Pedersen 5.september 2007 Godkendt d. 10.oktober 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Kursus marts 2013. Er det noget for dig. Anderledes fotografering Mislykkede billeder Iscenesat fotos

Kursus marts 2013. Er det noget for dig. Anderledes fotografering Mislykkede billeder Iscenesat fotos Kursus marts 2013 Er det noget for dig. Anderledes fotografering Mislykkede billeder Iscenesat fotos Bedømme billeder Foredrag om: William Egglestone Cindy Sherman Jeff Wall Andreas Gursky Trine Søndergård

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

Landskaberne er konkrete i den forstand, at det er bestemte lokaliteter i ind- og udland, der har inspireret kunstneren. Men det er også abstrakte

Landskaberne er konkrete i den forstand, at det er bestemte lokaliteter i ind- og udland, der har inspireret kunstneren. Men det er også abstrakte e r i n d r i n g e n s l a n d s k a b e r Landskaberne er konkrete i den forstand, at det er bestemte lokaliteter i ind- og udland, der har inspireret kunstneren. Men det er også abstrakte landskaber.

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

SPRING UDSTILLINGEN FYLDER 10 ÅR

SPRING UDSTILLINGEN FYLDER 10 ÅR Pressemeddelelse / februar 2013 SPRING UDSTILLINGEN FYLDER 10 ÅR Sideløbende med Kunstnernes Påskeudstilling kan besøgende i Kunsthal Aarhus opleve den årlige SPRING udstilling på 10 ende år. KPs bestyrelse

Læs mere

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar.

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. Anmeldelse Marianne Grønnow Magasinet Kunst Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. WONDERWORLD 28. oktober 2014 Reportage

Læs mere

Susan Hiller. 14. november 2014-1. marts 2015

Susan Hiller. 14. november 2014-1. marts 2015 En lærerguide Susan Hiller 14. november 2014-1. marts 2015 Susan Hiller, Channels (2013). Installation at Matt s Gallery, London. Photograph by Peter White courtesy the artist, Matt s Gallery and Timothy

Læs mere

4. søndag efter påske II Salmer: 754, 494, 478, 670, 492, 412, 722

4. søndag efter påske II Salmer: 754, 494, 478, 670, 492, 412, 722 4. søndag efter påske II Salmer: 754, 494, 478, 670, 492, 412, 722 Teksten som vi hørte for et øjeblik siden handler om frihed, et ord som de fleste nok har en positiv mening om. Men hvad er frihed egentlig?

Læs mere

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn 13-18 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE infotil FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 233 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning SOU samråd U om hjemløse Dato / tid 26. januar

Læs mere

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at Drømme i kunsten - surrealisme Hvilken betydning har drømme? Engang mente man, at drømme havde en Undervisningsmateriale 5.-7. klasse stor betydning. At der var et budskab at Drømmen om en overvirkelighed

Læs mere

INDSATS FOR UDSATTE 1

INDSATS FOR UDSATTE 1 INDSATS FOR UDSATTE 1 2 VI YDER EN INDSATS FOR MENNESKER I UDSATTE LIVSSITUATIONER KFUM s Sociale Arbejde tilbyder hjælp, støtte og omsorg for mennesker i udsatte livssituationer. Vi møder mennesker i

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

THE LADY AND THE REAPER

THE LADY AND THE REAPER THE LADY AND THE REAPER Punkt 1 Se filmen Punkt 2 Tal om filmen i gruppen. Punkt 3 Læs de vedlagte tekster og diskutér dem ud fra de stillede spørgsmål. Fra The Lady and the Reaper, 2009 Side 1 af 5 TIL

Læs mere

overlap En læreguide om en udstilling i et krydsfelt

overlap En læreguide om en udstilling i et krydsfelt overlap En læreguide om en udstilling i et krydsfelt INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN I perioden 9. april til 15. maj kan du og din klasse opleve udstillingen Overlap. Med denne lærerguide i hånden håber vi,

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Fabelkunst EVA JOENSEN

Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelagtig kunst... I århundreder har mennesker fortalt hinanden fabler. Fantasier og fortællinger i ord og billeder. God kunst er fabelagtig og Fabelkunst er udtryk, der gør indtryk

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Marie Kruses Skole, gymnasiet Stx Billedkunst

Læs mere

Sammen om velfærd. Vi har brug for dig

Sammen om velfærd. Vi har brug for dig Sammen om velfærd Vi har brug for dig Vi lever i en ny virkelighed, hvor det kommunale husholdningsbudget er presset. Det kræver, at vi sammen skaber en ny velfærd. Det kalder vi Ny virkelighed Ny velfærd.

Læs mere

Muslimen i medierne Af Nis Peter Nissen

Muslimen i medierne Af Nis Peter Nissen Muslimen i medierne Af Nis Peter Nissen Tonen overfor muslimer er hård især i medierne. Men tonen er ikke på nær et par markante undtagelser - blevet hårdere i de sidste ti år. Det viser en systematisk

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

2. søndag efter påske

2. søndag efter påske 2. søndag efter påske Salmevalg 408: Nu ringer alle klokker mod sky 664: Frelseren er mig en hyrde god 217: Min Jesus, lad mit hjerte få 227: Som den gyldne sol frembryder 42: I underværkers land jeg bor

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND Medarbejdere, ledere, stedfortrædere og Lokal MED har i 2014 i fællesskab udfærdiget organisationens mission og vision. Ikke uden udfordringer er der truffet valg og fravalg imellem de mange og til tider

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

KSU s målgruppen er unge i aldersklassen 18-30 år, som skal lære at klare sig i egen bolig.

KSU s målgruppen er unge i aldersklassen 18-30 år, som skal lære at klare sig i egen bolig. Kofoeds Skoles Ungdomsboliger Kofoeds Skoles Ungdomsboliger, KSU, er fire bofællesskaber for hjemløse og socialt udsatte unge. KSU arbejder ud fra Kofoeds Skoles grundmetode, hjælp til selvhjælp, med anerkendelse

Læs mere

Din tro har frelst dig!

Din tro har frelst dig! Din tro har frelst dig! Luk 17,11-19 14. søndag efter Trinitatis Salmer: 15-750-448-325-439/477-375 Alt står i Guds faderhånd, hvad han vil, det gør hans Ånd. I Jesu navn, amen! Sognepræst Tine Aarup Illum

Læs mere

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014 En lærerguide Beyond Reach 1. marts til 13. april 2014 Introduktion Kære underviser Fra 1. marts til 13. april 2014 præsenterer Den Frie Udstillingsbygning en ny udstilling med værker specielt skabt til

Læs mere

Martin Fraenkel Vitamin mf Nye malerier d. 27. marts 9. maj 2015

Martin Fraenkel Vitamin mf Nye malerier d. 27. marts 9. maj 2015 Martin Fraenkel Vitamin mf Nye malerier d. 27. marts 9. maj 2015 GALLERI PROFILEN AKADEMISK OUTSIDERKUNST Af Veronika Botin Efter en periode med stor interesse i samtidskunsten for nye udtryksformer som

Læs mere

2. interview. Bilag 2. Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000.

2. interview. Bilag 2. Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000. 2. interview Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000. Briefing: Der er ikke nogen forkerte svar. Er du kunstinteresseret? Ja, meget. Jeg arbejder

Læs mere

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL ALDERSSVARENDE STØTTE 6-12 ÅR info TIL FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

Værdighedspolitik, Vejle Kommune

Værdighedspolitik, Vejle Kommune Værdighedspolitik, Vejle Kommune 1 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk

Læs mere

UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING Målgruppe: Mellemtrin

UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING  Målgruppe: Mellemtrin UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Målgruppe: Mellemtrin Lærervejledning Materialet er opbygget som et forløb med et før-under-efter

Læs mere

Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau

Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau Spørgsmålene nedenfor er alle fra før 2011, hvor eksamensprojektet blev indført på c-niveau, men de kan evt. bruges som inspiration i forbindelse med udformningen

Læs mere

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism)

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism) Billede kritik Eller nærmer billede evaluering, da kritik er negativt ladet på dansk. Man kan også kalde det billede bedømmelse der er mere dansk (Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men

Læs mere

Trækronerne omsorgsplan september Når nogen mister

Trækronerne omsorgsplan september Når nogen mister Trækronerne omsorgsplan september 2006 Når nogen mister Når børn bearbejder sorg Børns sorgproces er anderledes end voksnes. Børn går ofte ind og ud af sorgen og har en naturlig evne til at fortrænge voldsomme

Læs mere

man selv bider mærke i

man selv bider mærke i 1 KUNST & TRIVSEL Kan et besøg på kunstmuseum hjælpe gæsten til at tage hånd om tilværelsens eksistentielle udfordringer, lindre stress og dermed give større livskvalitet? Med dette spørgsmål i tankerne

Læs mere

Prædiken til søndag den 25. maj 2014. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske. Jeg prædiker over Johannesevangeliet kapitel 17:

Prædiken til søndag den 25. maj 2014. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske. Jeg prædiker over Johannesevangeliet kapitel 17: Apetizer: Jeg kan blive så træt af at vi efterhånden kun tænker vores liv i længden i stedet for i højden. Hvad er der ved et langt liv hvis det har været fladt som en pandekage? Prædiken til søndag den

Læs mere

Pårørende - reaktioner og gode råd

Pårørende - reaktioner og gode råd Pårørende - reaktioner og gode råd Når et menneske får kræft, rammes hele familien. Sygdommen påvirker ofte familiens liv, både praktisk og følelsesmæssigt. Det er hårdt for alle parter, også for de pårørende.

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Sl 126, Rom 6,19-23, Luk 19,1-10. Salmer:

Sl 126, Rom 6,19-23, Luk 19,1-10. Salmer: Sl 126, Rom 6,19-23, Luk 19,1-10 Salmer: Jeg tænker, at alle mennesker flere gange i deres liv har oplevet at møde fællesskaber, der lukkede sig om sig selv. Fællesskaber, man egentlig gerne ville være

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

Brønderslev d. 3 september - 2013 De voksnes betydning for børns trivsel, læring og fællesskaber. V/ Jens Andersen, jna@ucn.dk

Brønderslev d. 3 september - 2013 De voksnes betydning for børns trivsel, læring og fællesskaber. V/ Jens Andersen, jna@ucn.dk Brønderslev d. 3 september - 2013 De voksnes betydning for børns trivsel, læring og fællesskaber. V/ Jens Andersen, jna@ucn.dk Dem det hele drejer sig om: Børnene. Hvordan forstår vi dem? Psykolog Jens

Læs mere

DER ER EN CHANCE. Flyttemænd bliver slidt i kroppen.

DER ER EN CHANCE. Flyttemænd bliver slidt i kroppen. DER ER EN CHANCE FOR AT OVERLEVE Der er garanti for masser af afmagt, når man arbejder inden for det pædagogiske felt. Derfor bliver pædagoger slidte. Men man kan arbejde med sin selvbeskyttelse og sin

Læs mere

Louisiana DET ARABISKE NU

Louisiana DET ARABISKE NU Louisiana DET ARABISKE NU Tekst: Dorthe Bendtsen, arkitekt MAA og journalist DJ Foto: Mathilde Schjerning Byens Netværk har været en tur i Arabien. Eller i hvert fald noget der ligner! D. 6. marts var

Læs mere

Borgerinspireret kommuneplanlægning

Borgerinspireret kommuneplanlægning Borgerinspireret kommuneplanlægning Af Gertrud Øllgaard For nogle københavnere er den vigtigste kvalitet ved deres kvarter, at omgivelserne er overskuelige og trygge. Andre Københavnere søger omgivelser,

Læs mere

"Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46

Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper Projekt 46 Projekt nr. 46 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Anshu Varma 23.oktober 2007 Godkendt d. "Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46 Deltagere Birgitte

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere Holdninger til socialt udsatte - Svar fra 1.13 danskere Epinion for Rådet for Socialt Udsatte, februar 216 Introduktion Rådet for Socialt Udsatte fik i oktober 213 meningsmålingsinstituttet Epinion til

Læs mere