Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hendes Majestæt Dronning Margrethe II"

Transkript

1 MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Drnning Margrethe II MUSEETS KOMITÉ Direktør JENS DEGERBØL*, R., frmand Vagtmester KAJ ORLA ANDERSEN Direktør TORKILD REEDTZ FUNDER*, R., næstfrmand Direktør JENS FYNBO, R 1. Prfessr, dr.phil. KRISTOF GLAMANN, R 1. Kaptajn A. FISCHER HENRICHSEN Direktør CHRISTEN HOVGAARD Underdirektør, kaptajn S.C. NYGAARD Direktør, civilingeniør H.J. ESMANN OLESEN Grsserer, direktør KNUD OLESEN*, R 1. Rigsantikvar, prfessr, dr.phil. OLAF OLSEN* Skibsreder CARL RENTZ-PETERSEN Direktør JØRGEN SKOV* Viceadmiral S.S. THOSTRUP, SK. Kmiteens sekretær: Persnalechef i Søfartsstyrelsen JOHAN DENNIG-MADSEN. De med * betegnede er tillige medlemmer af frretningsudvalget. 220

2 PERSONALE (pr. 1/ ) Museumsdirektør: HANS JEPPESEN Museumsinspektør: HANNE POULSEN Museumsinspektør: KÅRE LAURING Museumsjrvalter: MORTEN KIRKETERP NIELSEN Knserveringstekniker: MADS GULLØV Skibsteknisk knsulent: JES KROMAN Skibsteknisk knsulent: MORTEN GØTHCHE Biblitekar: BERT BLOM Museumsassistent: ERIK SCHOU ANDERSEN Museumsassistent: HANNE BESSER Sekretær: JOHNNA HENDRIKSEN Bghlder: KAYA HANSEN Ftgraf: KIRSTEN JAPPE Receptinist: LONE ANDERSEN Kustde: SVEN JOHANNESSEN Kustde: OLE BENT NIELSEN Ekstrakustde: HANS HENNING JØRGENSEN Rengøringsassistent: ELNA STAUGARD MORTENSEN Rengøringsassistent: BIRTHE HØJLAND 221

3 Handels- g Søfartsmuseet på Krnbrg Beretning fr året blev et vanskeligt år fr museet. Den 5. marts døde kmiteens frmand, afdelingschef Tage Madsen, efter længere tids sygdm, g i tiden 1. april til 16. august var museet ligesm de statslige museer mfattet af strejke blandt vagtpersnalet. Under knflikten rejste tusindvis af besøgende frgæves til Krnbrg g fr museets øknmi ville situatinen have været ganske ødelæggende, hvis ikke Industriministeriet med str frståelse havde sikret s et ekstrardinært bidrag. Megen tid gik desuden i 1987 med frberedelser til Krnbrgs andel af Christian den 4. udstillingerne i Selv m Handels- g Søfartsmuseet ikke er direkte invlveret, gav blandt andet vrt tilsagn m udlån af lkaler til frmålet en betydelig ekstra arbejdsindsats med flytning af vre udstillede genstande. Blandt de nyttige afledte virkninger må fremhæves Ejendmsdirektratets frbedring af adgangsfrhldene, garderbefaciliteter g kisksalg. Indsamling g registrering Årets gaveliste viser, at der trds strejken har været en pæn tilvækst til samlingerne, g museet skal endnu en gang takke alle herfr. Desuden har museet fået mulighed fr at bidrage til undervandsarkælgiske undersøgelser, da knserveringstekniker Mads Gulløv gså har den nødvendige dykkeruddannelse. Mads Gulløv var sålededes museets repræsentant ved rekgnsceringen af et velbevaret 1600-tals vrag ved Stinesminde i 222

4 Mariager fjrd, g han har deltaget i de undervandsarkælgiske undersøgelser i Strebælt, sm skal fretages før bygningen af Strebæltsbren. Bevaring Flytning af genstande fra rum udlånt til Christian den 4.-udstillingen gav en passende lejlighed til en knserveringsfaglig gennemgang g en delvis nyrdning af materialet i frbindelse med placeringen i de nye lkaler, sm sltsfrvaltningen indtil videre har udlånt hertil. Et mindre knserveringsværksted er desuden indrettet. Fr museets andel i Fællesknserveringen er restaureret adskillige akvareller g liemalerier. Frmidling Den 10. marts åbnede den hllandske ambassadør E.S.B. Th. Beelaerts van Blkland en meget udmærket vandreudstilling m den hllandske hvalfangst ved Svalbard, sm desværre ikke nåede at blive set af mange, da strejken lukkede museet den 1. april. Museets egen særudstilling»skibsprtrættet«måtte vente længe på sit publikum, men her var skaden ikke så str, da den ved årets udgang verførtes til basisudstillingen, sm intrduktin til dette spændende emne. Årets besøgstal blev på grund af strejken kun En mindre vandreudstilling»maritim husflid«vistes i fråret på Fredensbrg g Allerøds bibliteker. Faglige frespørgsler, sm medførte skriftlige svar udgjrde i stk., hvraf 270 gså medførte ft- eller tegningsbestillinger. Sidst på året kunne museet takket være støtte fra Internatinal Farvefabrik A/S søsætte sin nye skriftserie»maritema«, hvis første bind frtæller m navigatinens histrie. Frfatteren hertil, g til de følgende t bind, er skibsfører Søren Thirslund, sm i flere år har frdybet sig i sit fags histrie på museet. 223

5 Organisatin g samarbejde Hans Jeppesen har repræsenteret museet i Orlgsmuseets bestyrelse, Vikingeskibshallens bestyrelse, Museumsrådet fr Frederiksbrg Amt, repræsentantskabet fr Arktisk Institut, Marinarkælgisk Referencegruppe (MARE), kntaktudvalget fr Dansk maritim histrie- g samfundsfrskning, styrelsen fr Dansk kulturhistrisk museumsfrening g Skibsbevaringsfnden. De t sidstnævnte steder sm frmand. Kåre Lauring har repræsenteret museet i Landsudvalget fr indsamling g bevaring af ftgrafier. En eller flere af museets medarbejdere har deltaget i følgende møder g kurser i Søfartspuljens møder maj 1987, Statens Museumsnævns møder 22. januar g 4. marts g Træskibssammenslutningens pinsestævne i Rudkøbing juni. Hele museets persnale har den 22. april været på ekskursin til Arbejdermuseet i København g den 2. september på endagstur med sknnerten»halmø«med sejlads g demnstratin af ældre navigatinsinstrumenter. Takket være tilskud fra Ott Mønsteds Fnd kunne Kåre Lauring, Hanne Pulsen g Hans Jeppesen deltage i det internatinale maritime museumsmøde (ICMM) i Hlland i periden september. Persnale Ved årets begyndelse fik museet gennem Industriministeriets velvilje mulighed fr at ansætte følgende nye medarbejdere: Museumsinspektør Kåre Lauring, receptinsmedarbejder Lne Andersen, biblitekar Bert Blm (V2 tid), ftgraf Kirsten Jappe (V2 tid) g knserveringstekniker Mads Gulløv (tiltrådt 1. august). 224

6 GAVELISTE FORÅRET 1987 Genstande, malerier g arkivalier Aly Abd-el-Dayem, Esbjerg: Rederiflag fra firmaet L.H. Carl; Ott Aug. Dam-Larsen, Lyngby: Flaskeskib frestillende 3-m bark; Frederik Frederichsen, Lyngby: 3 søfartsbøger der har tilhørt giverens far, Frederik Albert Frederiksen f. 1864; Grønlands Pstvæsen: 8 førstedagskuverter; /. Hansen, Lund, Stevns: Skilderimdel af 3-m sknnert»freden«af Marstal; Frans Hlt, Hørshlm: Lysestage i srt smedejern med indsats g lyseslukker i kæde udført af kbber; Jytte Højt, Hvidvre: Indrammet ft af S/S»Luzy Andersen«samt halvmdel af samme; Pul Kjems, Rskilde: Mdel af H/S»Persia«(Cunard Line), bygg. 1856; Helge J. Kudahl, Stensved: Frskellige arkivalier vedr. skibsfører af Islandssknnert»Hlger«Lars Mathiasen, samt et dkumentetui givet sm kaptajnsgave; Københavns Bymuseum: 1 trykt hefte mhandlende lds, kaperkaptajn g fhv. ejer af Hesselø Lars Peter Rbert, København 1848; Knud Langevad, København: 1 manuskript m giverens erindringer; Klkkestøberfiirmaet Løw & Søn, København: 1 skibsklkke fra brig»anna Drthea«dat. 1798; Mercandia Rederierne, København: Tegning af anpart til R/R Merc-Multiflex fragtfærger»gigant«-typen, 1982, samt genpart af kntrakt vedr. nybygning nr. 283 på Frederikshavns Værft; Knn S. Nielsen, Espergærde: Frskelligt skibsbyggerværktøj; Nrdisk Gummibådsfabrik, Esbjerg: 1 verlevelsesdragt med gine samt frskelligt redningsmateriale; Hlger Munchaus Petersen, København: 1 lysbilledserie (i alt 80 farvedias) samt str samling film, alt vedr. livet m brd; Tm Pulsen, Benalmadena Csta: Frskellige arkivalier vedr. hvmester Albert Pulsen f. 1894; Skleskibsfreningen Danmark: 2 platter med mtiver af skleskibet»libertad«, Argentina, samt»la Belle Pule«, Frankrig; Aase Snekkersten, Snekkersten: 2 skipperskeer udført i Knigsberg; Søren Thirslund, Humlebæk: Frskellige plakater vedr. Søsprtens Sikkerhedsråd; Søren Thrsøe, Allerød: 1 liniedåbsattest udstedt til Adlf Mads Dahl Nielsen m brd i M/T»Petra Dan«samt en samling specifikatinsbøger fra Ålbrg Værft; Marie Elisabeth Wagn, Vedbæk: Bg med tegninger givet til giverens fader, kaptajn Emil Heinrich Mathiesen, 1942; fru Wainwright, Kkkedal: 1 ftalbum fra Frederik II's Islandsrejse,

7 Ftgaver Aly Abd-el-Dayem, Esbjerg; A. Skttenbrg Frederiksen, Sønderbrg; Hans Gregersen, Sæby; Per Brandt Hjeresen, Krsør; Henry Meilvang, København; Mercandia Rederierne, København; Pul Mustgaard, Svendbrg; Rederiet A.P. Møller, København; Natinalmuseets 3. ajdeling, Brede; Næstved By- g Egnshistriske Arkiv; Hlger Munchaus Petersen, København; Karen Margrethe Pulsen, Helsingør; Arne Bruun Rasmussens Kunstauktiner, København; Struer Museum. Bggaver Betsy Bradly g Elisabeth Rezende, Christiansted; Wljgang Bixhling, Riedering; Kreditfreningen Danmark, København; Dansk Statil, København; Bente Fausbrg, Rskilde; Palle Fgtdal, AIS, København; Frederik Frederichsen, Lyngby; Hans Gregersen, Sæby; Gyldendals Bghandel, Nrdisk Frlag, København; Lis g Jørgen Hansen, København; Henning Henningsen, Helsingør; Birthe Hjrth, Dragør; Kåre Lauring, København; Børge Lrentzen, Skdsbrg; Jens Lrentzen, Humlebæk; Henry Meilvang, København; Pul Mustgaard, Svendbrg; Dampskibsselskabet Nrden AIS, København; Hlger Munchaus Petersen, København; Hanne Pulsen, Espergærde;»Kp«Prishanchit S., Thailand; Christiane Ricu-Rlex, Geneve; Bjarne Raavig, Espergærde; Sigvard Skv, Klding; Edward Sledz, Gdansk; Frlaget Slesvigland, Flensbrg; Jørgen Smith, København; Henning Thalund, Svendbrg; Søren Thirslund, Humlebæk; Søren Thrsøe, Allerød; Gerge F. Tysn, St. Thmas; Mac V/agnhlt, Reerslev; jru Wainwright, Kkkedal. 226

8 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG DRIFTSREGNSKAB 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 1987 Indtægter Entreindtægt Tilskud fra staten Andre ffentlige tilskud Private bidrag ifølge specifikatin Bruttfrtjeneste ved salg af Søhistriske Skrifter Bruttfrtjeneste ved salg af fts Renteindtægter Kr Udgifter Gager g lønninger Administratinsmkstninger Oplysningsvirksmhed Indsamling Afskrivninger 0 Hensættelser Nettresultat Kr

9 OO K5 KJ > K3 0> K) -<r On I H- UD H d CO s?5 O W JA? CD OO t 00 O!* 5 g p. li C r

10 f-h O CO 1>^ CD O i CD GM O m LO b d O c«cu Q t/3 b. SH O -O <+H O) GM GM

11 GENERALKONSUL L.O.G. AMUNDSENS GAVE DRIFTSREGNSKAB 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 1987 Indtægter Renter af bankindestående._ Årets resultat Kr STATUS PR. 31. DECEMBER 1987 Aktiver Handels- g Søfartsmuseet J. Friis-Pedersens Arv Likvide midler, Den Danske Bank Kr Passiver Kapitalknt: Sald 1. januar Årets resultat Kr Franstående regnskab er i verensstemmelse med det førte bghlderi, sm vi har revideret. København, den 29. februar OLE HOLM statsaut.revisr BJARNE HANSEN statsaut.revisr 230

12 ARKITEKT]. FRIIS-PEDERSENS ARV DRIFTSREGNSKAB 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 1987 Indtægter Salg af bøger Renteindtægter Kurs- g afdragsavancer._ Kr Udgifter Revisin Renter af banklån Deptgebyr Nedskrivning af bgbehldning _ Årets resultat Kr STATUS PR. 31. DECEMBER 1987 Aktiver: Ombygning Anlægsaktiver Værdipapirer Likvide midler Omsætningsaktiver Kr

13 CL S O. ^ ^ l_l CO P- P- 0) s. <r r O") Oi O 00(0 0 crq t isq ru O <. t* c/i t* O fe G3 < 1 > C w!-t S <. jg O CO ". fd!"! cr (K) cr

14 MUSEETS SALGSARTIKLER I serien Søhistriske Skrifter kan endnu fås: VI. Jørgen H.P. Barfd: DANMARK-NORGES HAN DELSFLÅDE (1967). Priskr. 34,50. VII. Christian Nielsen: DANSKE BÅDTYPER (1973), nu i 4. plag. Priskr. 165,00. IX-XI. XIII-XIV. XVI. SEJLSKIBE, pmålt, tegnet g ftgraferet a.f Jens Friis-Pedersen, I: Danskbyggede træskibe (1980), pris kr. 148,00; II: De sidste i Grønlandsfarten (1981), priskr. 148,00; III: Nrdiske fartøjer (1982), priskr. 148,00. Knud Klem: SKIBSBYGGERIET I DANMARK OG HERTUGDØMMERNE I 1700-ÅRENE. (1985). Pris pr.bind kr. 335,00. Frhandles i bghandelen. HansJ. Hansen: EN TATOVØRS ERINDRINGER (Tusch-Hans). Udg. af Henning Henningsen. (1988). Priskr. 148,00. SØHISTORISK BILLEDBOG. 150 dejlige billeder fra museets righldige samlinger. Dansk g engelsk tekst. Pris kr. 50,00. MARITEMA: Søren Thirslund: TRÆK AF NAVIGATIONENS HI STORIE, bd. I: Fra ldtiden til Pris kr.. 95,00. PLAKATER: Museets klassiske plakat, tegnet af Sikker Hansen i Farvelitgrafi. Pris kr. 60,00. Museets nye plakat, tegnet af grafikeren Karin Birgitte Lund i Farvelitgrafi. Pris kr Alle priser er eksklusive frsendelsesmkstninger, inklusive den nugældende mms. Bestillinger mdtages på Handels- g Søfartsmuseet på Krnbrg, 3000 Helsingør. (Tlf ). Pstgir:

15 t OO O) HJ Vi O EL ca C Vi HH. O) rt A GO W W GO W 2 r O crq c«rt> ^_. rt> rt A r rt> "S c«- Vi a> r W GO hr 1 HM > A w GO w 2 p rt> a g H" p "S -i GO C ( HH GO GO c«rø Vi CL rt ^ _ H "S P-. w g 3 w 3 S GO w 2 HQ»-i CC CO GO OO GO C/2 I_PJ C/3 w w H

16 Selskabet Handels- g Søfartsmuseets Venner Beretning fr Den årlige generalfrsamling blev afhldt nsdag den 24. august 1988 i Erik af Pmmerns Kammer på Krnbrg. Ca. 100 medlemmer var mødt p, g heraf havde de fleste frinden deltaget i en rundvisning på museet. Frmanden Henning Henningsen bød velkmmen, g den af bestyrelsen freslåede dirigent, bgarkitekten Jens Lrentzen, blev valgt. Henningsen indledte sin beretning med at mindes Venneselskabets stifter, fhv. museumsdirektør Knud Klem, med en fyldig versigt ver dennes arbejde på histrisk g kulturel baggrund, specielt med henblik på Knud Klems frtjenester på museumsmrådet. Sm frmand fr Dansk Kulturhistrisk Museumsfrening blev Klem en af initiativtagerne til dansk museumslvgivning. Knud Klem var gså æresmedlem af Histrisk Samfund fr Frederiksbrg Amt. Frsamlingen ærede afdøde ved at rejse sig. Efter dette bad fru Karen Klem m rdet g bragte en sidste hilsen fra sin mand til Venneselskabets medlemmer med tak fr deres trfasthed gennem årene. Selskabet havde pr. 15. august medlemmer medregnet 86 livsvarige. Adskillige restanter er nu slettet af medlemslisten. Serien af glaspkaler afsluttes i år med Islands- g Amerikafareren, sknnert»marie Luise«af København, sm i de fregående år efter Per Bøghs frlæg. Der vil blive fremstillet 500 stk. Af de tidligere pkaler er nu kun ca. 200 stk. tilbage af årgang Serien af hedvins/snapseglas med frskellige indgraverede knb, gså rentegnede af Per Bøgh, der startede sidste år, frtsættes med t nye mtiver. 235

17 Herefter frelagde frmanden indhldet af den nu freliggende årbg 1988, nr. 47 i rækken. Mange har udtrykt ønske m at mdernisere årbgens ydre frm, g bestyrelsen freslår, at man fra g med årbg 1989 giver årbgen et bredere frmat, således at teksten vil blive tspaltet g illustratinerne større g derved bedre kmme til deres ret. Man vil dg behlde samme ryghøjde. Prblemet med ny emballage skal gså tages under vervejelse sammen med prtudgifterne. Sidste år besluttede man at sælge ud af museets ældre årbøger i frm af bgpakker til en lav pris. Salget af disse bgpakker er gået strygende g har givet Venneselskabet en kærkmmen indtægt på ca kr. Med hensyn til Venneselskabets arv efter den svenske advkat Sture Hvden, gennem mange år medlem af Venneselskabet, er der nu pnået enighed m bet, således at selskabet netp har fået verført dkr Selskabets advkat Henning Petersen, Helsingør, har været bestyrelsen en frtræffelig støtte under de kmplicerede frhandlinger. Sture Hvden, sm døde 27. ktber 1983, har i sit testamente fastsat, at den strslåede gave skal anvendes til»befråmjande av histrisk-vetenskaplig frskning rrande sambandet ch frhållandena mellem Syd-Sverige ch Danmark«. Bestyrelsen vil snart mødes med revisr g advkat fr at afklare de sidste juridiske g frmelle aspekter. Sm mtalt ved sidste generalfrsamling blev der udarbejdet et prgram fr en påtænkt studierejse fr medlemmerne den septemper til Osl. Desværre måtte rejsen aflyses på grund af fr få tilmeldinger. Et af bestyrelsens medlemmer, tidligere direktør fr B&W's skibsværft civilingeniør Jens M. Barfed, har af helbredsgrunde ønsket at trække sig tilbage. Direktør Barfed blev medlem af bestyrelsen i 1957 g har næppe frsømt nget bestyrelsesmøde eller ngen generalfrsamling. På bestyrelsens g egne vegne rettede frmanden en varm tak til Jens M. Barfed fr hans trfaste indsats. 236

18 Henningsen'sluttede med på bestyrelsens vegne at takke bidragyderne til årbgen g pressen, der altid var psitiv i sin mtale af bgen. Også Krnbrg Sltsfrvaltning g den trfaste medlemsskare blev takket. Frmandens beretning blev gdkendt, hvrefter Hans Jeppesen rienterede medlemmerne m museets virksmhed siden sidste møde. Til Christian IV udstillingen på Krnbrg havde museet udlånt flere af førstesalens udstillingsrum. Disse vil efter udstillingens lukning blive anvendte til særudstillinger. I frbindelse med disse ændringer har museet benyttet lejligheden til at frny basisudstillingen, de tre første rum i museets tidligere lkaler i stueetagen er nu indrettet garderberum g billetsalg fælles med slttet. Nu skal alle slttets besøgende passere museets salgsdisk. Blandt museets nyerhvervelser nævnte Hans Jeppesen t gaver, en ptimistjlle fra Dansk Sejlunin samt en sejlkajak fra dens brnhlmske knstruktør. Museets nye skriftserie Maritema's første bind: Træk af navigatinens histrie 1, af Søren Thirslund, er slgt ver frventning. Internatinal Farvefabrik A/S har givet et betydeligt tilskud til bgens udgivelse. Sm kasserer frelagde Hans Jeppesen det reviderede regnskab, sm gdkendtes af frsamlingen. På valg til bestyrelsen var fhv. museumsdirektør Henning Henningsen, arkitekt m.a.a. Mikael Sinding samt brgmester Knud Axelsen, sm alle blev genvalgt. I stedet fr direktør Barfed freslg bestyrelsen underdirektør Niels Kjeld Christensen, sm valgtes med akklamatin. Bestyrelsen freslg uændret kntingent, hvad generalfrsamlingen gdkendte. Efter en lille frfriskning frtalte fuldmægtig Mads P. Kfd m»prjekt Skib«, et emne der bagefter fik mange til at stille spørgsmål. 237

19 NYTILKOMNE MEDLEMMER (fra 1. ktber 1987 til 30. september 1988) Albrethsen, Svend Erik, 2830 Virum Andersen, Ib, 3400 Hillerød Andersen, Olaf, 3900 Gdthåb Andersen, Sv. Age, 4600 Køge Andersen, Trben, 4733 Tappernøje Anderssn, Bengt, Sverige Christensen, Niels K., 3520 Farum Fich, Kaj Ludvig, 2300 København S. Gtved, Arne, 3480 Fredensbrg Hansen, Knrad, 6715 Esbjerg Hansen, Aase, 2820 Gentfte Ibenhard, Jan, 3060 Espergærde Ipsen, Carl, 3060 Espergærde Jacbsen, Jhn, 9990 Skagen Jhansen, Gregers, 4220 Krsør Jhanssn, Ole, 5930 Humble Karlin, Herman, Viken, Sverige Kristffersen, Erling, 3650 Ølstykke Kudsk, Margrete, 5800 Nybrg Larsen, E. Rlighed, 3060 Espergærde Larsen, Jørgen Hartvig, 2730 Herlev Larsen, Tmmy, 4900 Nakskv Laursen, Erik, 8700 Hrsens Madsen, Frank, 4220 Krsør Nielsen, Jørgen H., 3390 Hundested Nielsen, Karsten, 2730 Herlev Nielsen, Pul E., 3665 Vallensbæk St. Parmentier, Jan, Gent, Belgien Pedersen, Peder Rønnw, 5260 Odense Pulsen, Uffe, 6400 Sønderbrg Rasmussen, Leif, 8700 Hrsens Rønne, B, 2610 Rødvre Schultz, Tulle Larsdatter, 3000 Helsingøi Shiptech I/S, 3050 Humlebæk Svenssn, Tny, 2791 Dragør Søndergaard, Tyge, 4840 Nr. Alslev Sørensen, J. Stengaard, 5700 Svendbrg Thalund, Henning, 5700 Svendbrg 238

20 SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER DRIFTSREGNSKAB 1. APRIL 1987 TIL 31. MARTS 1988 Indtægter: Kntingenter g bidrag fra medlemmer Frtjeneste ved salg af kmpasplatter, glas g fliser: Salg ekskl. mms Frbrug: Behldning pr. 1.april Købspris fr glas g fliser Diverse udgifter til prt, frsendelse m.v Behldning af platter, glas g fliser pr. 31. marts Salg af EDB-arbejder 500 Renter afbank, pstgir g bligatiner Gave fra fhv. skibsfører Harald Læssøe Barfeds legat Kr Udgifter: Gaver g tilskud til Handels- g Søfartsmuseet: Årbg 1987: Udgivelse af årbg Prt til udsendelse " Salgaf årbøger g særtryk Tilskud til årbg Gaver i øvrigt Gager g feriepenge Diverse mkstninger: Prt, fragt m.v Kntrhld, tryksager, EDB-assistance m.v Revisin g regnskabsassistance Diverse udgifter Afskrivning på EDB-anlæg Overskud, der verføres til kapitalknt._ Kr

21 STATUS PR. 1. APRIL 1988 Aktiver: Likvide midler: Kassebehldning Den Danske Bank, Helsingør Pstgir Debitrer: Tilgdehavende vedr. årbg, glas m.v Tilgdehavende mms Tilgdehavender, ufrfaldne renter Mellemregning med fhv. skibsfører Harald Læssøe Barfeds legat Behldning af platter, glas g fliser Obligatiner (kursværdi): Kr % Østift.Kreditf. 18.s å Kr % Østift.Kreditf. 16.S å Kr % Østift.Kreditf. 15.S å Kr % Københ.Kreditf. 15.s.l.a å Inventar: Sald pr. 1. april prgrammer m.v. tilgået i 1987/ afskrivning Kr Passiver: Diverse kreditrer g skyldige mkstninger Reservefnd: Sald pr. 1. april Kapitalknt: Sald pr. 1. april Overskud i følge driftsregnskab Kursregulering af bligatiner Tilgdehavende ufrfaldne renter pr. 1. april Kr Skattedepartementet har bevilget selskabet fritagelse fr beskatning af frtjeneste ved salg af glas, kmpasplatter g fliser. Franstående regnskab er i verensstemmelse med selskabets bøger, sm vi har revideret. Obligatinsbehldningens tilstedeværelse er kntrlleret, ligesm bank- g pstgirindestående er afstemt. København, den 13. maj BJARNE N. HANSEN OLE HOLM statsaut.revisr statsaut.revisr HENNING HENNINGSEN JENS M. BARFOED NIELS HAHN-PETERSEN MIKAEL SINDING ARNE HOLM KNUD AXELSEN HANS JEPPESEN 240

22 FHV. SKIBSFØRER HARALD LÆSSØE BARFOEDS LEGAT DRIFTSREGNSKAB 1. APRIL 1987 TIL 31. MARTS 1988 Indtægter: Renter g udbytter: Bankindestående Obligatiner._ Kr Udgifter: Gaver til Handels- g Søfartsmuseet Deptgebyrer Overskud, der verføres til gevinst- g tabsknt._ Kr STATUS PR. 1. APRIL 1988 Aktiver: Likvide midler: Den Danske Bank, Helsingør, bankbg Debitrer: Tilgdehavende ufrfaldne renter Værdipapirer: Obligatiner (kursværdi): Kr % Kreditf.Danmark alm.real 64.s å 98»/ Kr Passiver: Mellemregning med Selskabet Handels- g Søfartsmuseets Venner Kapitalknt: Legat ifølge testamente Gevinst- g tabsknt: Sald pr. 1. april I-verskud ifølge driftsregnskab Kursregulering af bligatiner Tilgdehavende ufrfaldne renter pr. 1. april Kr Franstående regnskab er i verensstemmelse med legatets bøger, sm vi har revideret. Værdipapirbehldningens tilstedeværelse er kntrlleret, ligesm bankindestående er afstemt. København, den 13. maj BJARNE N. HANSEN statsaut.revisr OLE HOLM statsaut.revisr 241

23 ^ p^. O - O en td ^ Crq crq 0) 2. [> < r»-j ^ 2. 2 P n 3* RP O H c " crq c«td " < crq crq rt) a>' & C/3 I-j 3 r r 3 cfq' rit 3 n C/! Ti p^ rt> p j pj <i 3 GO PC P < 3 r < ré Vi O) 3 [> C/3 TS. O" r& 3 3" < 3 c«cc 3 a rt> en rt> JT 4 O) td pj 3 *r 00 <r ^> O O" r i-j Crq tø crq aq r r

24 CO Tf CN > M <u

25 4^.

26 Kalkmalerifliser Med gengivelse af skibe på kalkmalerier i danske kirker, i fajance (15x15 cm), i de riginale farver, udført af Den kngelige Prcelainsfabrik. Flise 1981 Harald Hårderådes skib»ormen hin snare«(mtiv fra Højby Kirke i Odsherred fra ca ), kr. 123,00 Flise 1982 Olav den Hellige på sit skib»oksen hin hårde«(mtiv fra Højby kirke i Odsherred fra ca ), kr. 123,00 Flise 1984 Olav den Hellige på sit skib»oksen hin hårde«, (mtiv fra Skamstrup kirke ved Hlbæk fra 1300-årene), kr. 123,00 '>'AIA: : (i.ri'^j/.f'^ A~S.\V > MtsJA^AA Ss Kalkmaleriflise

27 Glaspkaler Med indslebne gengivelser af danske langfarere fra årene, udført i pkaltypen Wellingtn (159 mm høj) af Hlmegaards Glasværker. Pkal 1987 med mtiv af Østersøfarer, kuffen»adventure«, 1809, kr. 225,42 Pkal 1988 med mtiv af Islandsfarer, bramsejlssknnerten»marie Luvise«, 1830, kr. 225,42 Snapse-/hedvinsglas 1987 med mtiv af frskellige knb, 1x2 stk., kr. 204,92 Snapse-/hedvinsglas 1988 med mtiv af frskellige knb, 1X2 stk., kr. 213,12 Islandsfarerpkal g snapse-/hedvinsglas med knb

Karens Minde Kulturhusforening. Referat fra bestyrelsesmøde den 14. marts 2011

Karens Minde Kulturhusforening. Referat fra bestyrelsesmøde den 14. marts 2011 Karens Minde Kulturhusfrening Referat fra bestyrelsesmøde den 14. marts 2011 Tilstede: Afbud: Referent: Drthe Eren Sørensen, Ann Vikkelsø, Karen Larsen, Britta Lunneman, Steen Eriksen g fra persnalet Jan

Læs mere

Dansk. Revision GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGARD. Årsregnskab for 2013. på repræsentantskabsmøoet oen2! { zou

Dansk. Revision GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGARD. Årsregnskab for 2013. på repræsentantskabsmøoet oen2! { zou Dansk Revisin Dansk Revisin Odense registreret revisinsaktieselskab Langelini 79 DK-523 Odense M dense@danskrevisin.dk www.danskrevisin.dk Telefn: +5 66 13 3 31 Telefax: +5 66 13 92 31 CVR: DK 82 21 89

Læs mere

Komiteens formand, direktør Torkild Reedtz Funder, foran Søfartsstyrelsens domicil i Vermundsgade, København. Foto: Nina Lemvigh-Miiller.

Komiteens formand, direktør Torkild Reedtz Funder, foran Søfartsstyrelsens domicil i Vermundsgade, København. Foto: Nina Lemvigh-Miiller. Komiteens formand, direktør Torkild Reedtz Funder, foran Søfartsstyrelsens domicil i Vermundsgade, København. Foto: Nina Lemvigh-Miiller. 174 MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS

Læs mere

(Opstillet uden revision eller review)

(Opstillet uden revision eller review) Tlf: 96 34 73 00 aalbrg@bd.dk www.bd.dk BD Statsautriseret revisinsaktieselskab Visinsvej 51 DK-9000 Aalbrg CVR-nr. 20 22 26 70 HJALLERUP VANDFRSYNING ANDELSSELSKAB SØNDERGADE 68, 9320 HJALLERUP PGØRELSE

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Carsten Mejer 29424380

Carsten Mejer 29424380 Emne Ordinær generalfrsamling i Strøby Ladeplads Vandværk Dat fr møde Tidspunkt Sted 26. maj 2013 09.30 Strøby frsamlingshus Referat udarbejdet af Telefn Carsten Mejer 29424380 Mødedeltagere Frede Zeiler

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Skansen Den 30. marts 2013

Skansen Den 30. marts 2013 Grundejerfreningen Side 1 af 5 Frmanden Skansen Den 30. marts 2013 Referat fra rdinær generalfrsamling den 30. marts 2013 Generalfrsamling nr. 37 blev afhldt den 30. marts 2013 kl. 10.00 på The Cttage,

Læs mere

Sygeplejefaglig kvalitet Indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014

Sygeplejefaglig kvalitet Indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 s Årsmøde 2014 Sygeplejefaglig kvalitet Indenfr nefrlgien Hvem? Hvrdan? Og Hvrfr? 1. g 2. ktber 2014 Arrangør: Faglig Selskab fr nefrlgiske sygeplejerske Knferencen afhldes på: Kldkærgaard knferencecenter

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen 2013 17. marts

Referat fra Generalforsamlingen 2013 17. marts Referat fra Generalfrsamlingen 2013 17. marts Sted: Højby Frsamlingshus, Højbyvej 23, 5260 Odense S. Dat: 17 marts 2013 Tid. 13.00 Kl. 18.00 Referent: Line Grundtvig Sørensen/ Drte Andersen Frmål Generalfrsamling

Læs mere

/! ~ ÅRSRAPPORT. AIB Gildhøjparken. Godkendt yå andelsboligforeningens generi)]fo~ ing den 2 3 l 7' 2013. Dirigent. l. januar 2012-31.

/! ~ ÅRSRAPPORT. AIB Gildhøjparken. Godkendt yå andelsboligforeningens generi)]fo~ ing den 2 3 l 7' 2013. Dirigent. l. januar 2012-31. Rlli-REv:!S!ON Registreret Revisinsaktieselskab s Hulkærvej 22 DK-2640 Hedehusene ~ Telefn: Telefax E-mar!: 4656 0461 4659 0415 rih@nh.dk ~t I-net: www.rih.dk CVR-nr 73 13 17 15 AIB Gildhøjparken ÅRSRAPPORT

Læs mere

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE Afdelingschef TAGE MADSEN*, R 1., formand Vagtmester KAJ ORLA ANDERSEN Direktør JENS DEGERBØL*, R., næstformand Direktør JENS FYNBO,

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Referat. Fra møde i LEU. Mandag den 23. januar 2012 fra klokken 8.30 til 10.00. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0.

Referat. Fra møde i LEU. Mandag den 23. januar 2012 fra klokken 8.30 til 10.00. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0. Bjergparken Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 00 ssu@ssu-syd.dk www.ssu-syd.dk Referat Kntakt: Kntakt Dat: Dat CPR-nr.: Cpr Fra møde i LEU Side 1 af 5 Mandag den 23. januar 2012 fra klkken 8.30

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Frmanden bød velkmmen g pegede på bestyrelsens vegne på Vagn Christensen sm dirigent. Pkt. 1: Vagn

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009

SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009 Referat fra møde i Vildtfrvaltningsrådet Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 9.30 14.00 SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur g Skv J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009 Fra Vildtfrvaltningsrådet deltg:

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 30. marts 2009 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 30. marts 2009 hedder det: Kendelse af 10. nvember 2009 (J.nr. 2009-0019167) Bnuscertifikater ikke mfattet af 12, stk. 1, nr. 3, jf. nr. 11, i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006. Bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december

Læs mere

Vedtægter for Sager der Samler

Vedtægter for Sager der Samler Vedtægter fr Sager der Samler 1 Navn Freningens navn er Sager der Samler g har hjemsted i Aarhus. 2 Frmål Freningen arbejder fr et samfund, hvr vi løser fælles udfrdringer i fællesskab. Freningens frmål

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov (\i { REVISIOSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR. HD HØEGH.CULDBERGS GADE 67. SOOO ARHUS C Ejerfreningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskv Årsrapprt 27 Freningsplysninger Freningen Ejerfreningen

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE Afdelingschef TAGE MADSEN*, R 1., formand Vagtmester KAJ ORLA ANDERSEN Direktør JENS DEGERBØL*, R., næstformand Direktør JENS FYNBO,

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina.

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Espen 1. Valg af rdstyrer Gunvr 2. Valg af referent 3. Navnerunde Espen, Gunvr, Frederik, Uffe,

Læs mere

Referat Ekstraordinær Generalforsamling Ejerforeningen Mejlgade 67/69 Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19 30 i Café Sappho, Mejlgade 71

Referat Ekstraordinær Generalforsamling Ejerforeningen Mejlgade 67/69 Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19 30 i Café Sappho, Mejlgade 71 Referat Ekstrardinær Generalfrsamling Ejerfreningen Mejlgade 67/69 Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19 30 i Café Sapph, Mejlgade 71 1. Valg af dirigent g referent Dirigent: Mikkel Agerbæk Referent: Christian

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling onsdag, den 26. marts 2008

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling onsdag, den 26. marts 2008 Ejerfreningen DOMUS VISTA PARK III Generalfrsamling Referat fra rdinær Generalfrsamling nsdag, den 26. marts 2008 Til stede Der deltg repræsentanter fra 51 lejligheder. Der var endvidere afleveret 9 fuldmagter.

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder Sundhedshus Svendbrg - Øknmi g finansieringsmuligheder Udarbejdet af Øknmi g Udbud, Sundhed g CETS Indledning Følgende ntat er udarbejdet af Øknmi g Udbud i samarbejde med Scial g Sundhed g indehlder plæg

Læs mere

DRK Region Nordsjælland Årsmøde referat 2011.Jan.18. Emne: Årsmøde 2011. Dato: 18-01-2011. Åbjergskolen, Frederikssund. Referent: Caroline Ditlefsen

DRK Region Nordsjælland Årsmøde referat 2011.Jan.18. Emne: Årsmøde 2011. Dato: 18-01-2011. Åbjergskolen, Frederikssund. Referent: Caroline Ditlefsen DRK Regin Nrdsjælland Årsmøde referat 2011.Jan.18 Emne: Årsmøde 2011 Dat: 18-01-2011 Sted: Åbjergsklen, Frederikssund Referent: Carline Ditlefsen Frdeling: Dirigent, reginsledelsen, sekretariat Altin:

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 Fremmødte Nr. 1-2 fremmødte Nr. 2 repr. 2 stemmer Nr. 3-2 fremmødte Nr. 4 repr. 2 stemmer Nr. 6 repr. 2 stemmer Nr. 8 repr. 2 stemmer Nr. 9 repr. 2 stemmer

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA Retningslinjer g henstillinger Retningslinjer fr peridiske plysninger, sm kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA 23/06/15 ESMA/2015/609 1 Indhldsfrtegnelse 1 Anvendelsesmråde... 3 2 Definitiner...

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse

Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Vedtægt fr Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse Kapitel 1: Navn, hjemsted g frmål 1. Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse er en selvejende institutin med hjemsted i Slagelse Kmmune, Regin

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse Referat af generalfrsamling d. 28/6-2009 kl. 10.00, afhldt i»skvhuset«26 persner inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkmst Mødet indledtes med en bid blødt brød g vres traditinelle sang. g frmanden bød velkmmen.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalfrsamlingen i Grundejerfreningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslkalet Frmand Simn Krhtz bød velkmmen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen freslg

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 25. februar 2010, kl. 19.00

Generalforsamling Torsdag d. 25. februar 2010, kl. 19.00 Referat: Generalfrsamling Trsdag d. 25. februar 2010, kl. 19.00 Dagsrden ( 5 stk.2): 1. Valg af dirigent g referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab g status til gdkendelse

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Vedtægt for Dansk Magisterforening (DM)

Vedtægt for Dansk Magisterforening (DM) Vedtægt fr Dansk Magisterfrening (DM) Indhldsfrtegnelse: 1. Navn 2. Hjemsted 3. Frmål 4. Medlemskab 5. Medlemmernes rettigheder g pligter 6. Indmeldelse g udmeldelse 7. Arbejdspladsklubber 8. Landsklubber,

Læs mere

Andelsboligforeningen Slotsbakken Årsrapport 2013

Andelsboligforeningen Slotsbakken Årsrapport 2013 Dansk Revisin Dansk Revisin Esbjerg registreret revisinsaktieselskab Smedevej 33, Pstbks 3059 DK-6710 Esbjerg V esbjerg@danskrevisin.dk www.danskrevisin.dk Telefn: +45 75 15 17 33 Telefax: +45 75 15 57

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

Danske Bank. Ansvarlig lånekapital

Danske Bank. Ansvarlig lånekapital https://markets. Ansvarlig lånekapital Anbefaling: DANBNK Var 12-09 Ansvarlig lånekapital med udløb i 2012 g call-mulighed d. 12-11 2009 FK: 0295675 ISIN: XS0157629691 Min. Piece: 1.000 EUR DANBNK Var

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle (AMB) Mia Rasmussen, Århus tekniske Skle (MR) Yvnne Andersen, Syddansk Erhvervsskle (YA) Kirsten Habekst, VUC Vestegnen

Læs mere

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave.

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave. Det lysner - TAK Siden efteråret har vi mdtaget vervældende mange psitive tilbagemeldinger m virkningen af phldet hs s. Ngle gæster har været hs s fr nylig, mens andre har været på phld tidligere i vres

Læs mere

Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Museets bestyrelse. Personale (Juni 1992)

Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Museets bestyrelse. Personale (Juni 1992) Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Direktør T. Reedtz Funder*, formand Maskinmester Jens-J ørgen Absalonsen Vagtmester Kaj Orla Andersen Underdirektør Niels Kjeld

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Stevns Kmmune Hlding A/S Stevns Frsyning A/S Stevns Spildevand A/S Årsberetning Fr periden 1. januar 2014 til 31. december 2014 Prgram fr intern vervågning Indhldsfrtegnelse Indledning 3 Ledelseserklæring

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hos KL

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hos KL Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hs KL Deltagere: Hans Henrik Fischer, Marlene Haugaard, Hanne Schu, Trben Kjærsgaard, Niels Jhannesen, Finn Lauritzen, Gitte Bengtssn, Henrik Tft Jensen

Læs mere

Ord og begreber KMD Opus Økonomi Version 1.0

Ord og begreber KMD Opus Økonomi Version 1.0 Ord g begreber KMD Opus Øknmi Versin 1.0 1.1 SAP mdulbetegnelser FI: Finansregnskab Finansregnskabet indehlder anlægskarttek, debitrer, kreditrer,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24.

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24. Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StrKøbenhavn, trsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kntr, Knuthenbrgvej 24. 14. december 2011 Mødedeltagere: Asger Gaard (ASG), Michael Kfed (MK), Gitte

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S Side 1 af 5 Indkaldelse til rdinær generalfrsamling i Brøndbyernes I.F. Fdbld A/S Der indkaldes hermed til rdinær generalfrsamling i Brøndbyernes I.F. Fdbld A/S, CVR-nr. 83 93 34 10: Generalfrsamlingen

Læs mere

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Udkast til vedtægt fr digelag i Harbøremrådet Vestersø 11/1 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Laget Navn g hjemsted... 3 3.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag.

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag. n l-/ Ar 2013, den 4. april, kl. 19.00, blev der afhldt rdinær generalfrsamling i A/B Lllandsvej 35-37-39, der blev afhldt i beberlkalet, Lllandsvej 39 med følgende dagsrden: 1. Valg af dirigent g referent.

Læs mere

Dansk Skak Union 2. hovedkreds

Dansk Skak Union 2. hovedkreds Dansk Skak Unin 2. hvedkreds Referat af møde i hvedkredsbestyrelsen (HKB), Dansk Skak Unins 2. hvedkreds søndag den 19. januar 2003 i Srø Tilstede: Niels Steen Larsen (NSL), Frank Hartmann (FH), Leif Jensen

Læs mere

Overdragelses- og økonomiaftale mellem Palm City Properties A/S og Frederikshavn Forsyning A/S vedr. kloakanlæg på Kærtoften og Kærvang

Overdragelses- og økonomiaftale mellem Palm City Properties A/S og Frederikshavn Forsyning A/S vedr. kloakanlæg på Kærtoften og Kærvang Palm City Prperties A/S Skagensvej 100A 9900 Frederikshavn Att. Ott Stavad Frederikshavn Frsyning A/S Knivhltvej 15, 9900 Frederikshavn Tlf. 98 45 60 00 Fax 98 43 93 88 Lkal tlf. 98 45 60 97 Sagsbeh.:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

MUSEETS PROTEKTOR. Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE

MUSEETS PROTEKTOR. Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE Afdelingschef TAGE MADSEN*, R 1., formand Vagtmester KAJ ORLA ANDERSEN Direktør JENS DEGERBØL*, R., næstformand Direktør JENS FYNBO,

Læs mere

Støtteforeningen for Tisvilde Bio. Årsrapport 2010

Støtteforeningen for Tisvilde Bio. Årsrapport 2010 Hovedgaden 38 3220 Tisvildeleje CVR nr. 16 23 08 71 Årsrapport 2010 Den 28. maj 2011, dirigent Dennis Duelund INDHOLDSFORTEGNELSE Regnskabspåtegning 1 Side Revisorerklæring 2 Resultatopgørelse 3 Noter

Læs mere

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012 Referat af Lean Cnstructin-DK: Generalfrsamling 2012 Afhldt den 22. marts kl. 16.00-17.30, Teknlgisk Institut, Taastrup. Til generalfrsamlingen var der fremmødt bestyrelsen samt ca. 10 medlemmer af freningen.

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalfrsamling den 23. april 2014 Referat 1. Indledning med andagt v/ Martin Lykkegaard 2. Valg af dirigent - Kristian Søndergaard blev valgt 3. Bestyrelsens beretning g visiner - Året der gik i Elim.

Læs mere

REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2008

REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2008 REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2008 14. marts 2008 kl. 19:00 i Læsefreningens Lkaler, Blbr Brugerhus DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent g stemmetællere. 2. Frmandens beretning. a. Demnstratin af spilserver g medlemskampagne

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende

Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende Januar 2013 Nyhedsbrev Crprate/M&A Erhvervsfndsudvalgets rapprt m fremtidens regulering af erhvervsdrivende fnde Erhvervsfndsudvalget ( Udvalget ) afleverede den 18. december 2012 sin rapprt m fremtidens

Læs mere

Søulke aktiviteter gennem 25 år

Søulke aktiviteter gennem 25 år 25 år Udover de ugentlige onsdagssejladser, der var søulkenes oprindelige ønske, har der årene været ført en lang række aktiviteter, hvor ægtefæller og ledsagere har været inviteret med. Aktivitet Deltagere

Læs mere

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015 Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Vedtægt fr Harbøre Digelag af 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Vestersø 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Lagets navn g hjemsted... 3 3. Anlægget...

Læs mere

~< ibenh21v[!ls. Plan & Arkitektur. 1550 København V l-elefon 33 66 290 Telefax 33 6670 pian}9arkiteklurcgj tmf.kk.dk. fljs.

~< ibenh21v[!ls. Plan & Arkitektur. 1550 København V l-elefon 33 66 290 Telefax 33 6670 pian}9arkiteklurcgj tmf.kk.dk. fljs. ~< ibenh21v[!ls Plan & Arkitektur 1550 København V l-elefn 33 66 290 Telefax 33 6670 pian}9arkiteklurcgj tmf.kk.dk fljs Beberfaciliteter Frefindes ikke 05 106 Ejendmsskatter 452.503 107 2 Vandafgift 194.074

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

Facilities and Building Services (FBS) Registreringstjekliste

Facilities and Building Services (FBS) Registreringstjekliste Facilities and Building Services (FBS) Registreringstjekliste Januar 2014 Oplysninger, du skal levere, mfatter: Virksmhedsplysninger Virksmhedens navn Tidligere virksmhedsnavn (hvis relevant) Handelsadresse

Læs mere

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK)

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) 2013 Vejledning til puljen til humanitære, velgørende g andre almennyttige knkrete frmål (TFAK) Tips- g lttlvens pulje til humanitære, velgørende g andre almennyttige frmål frdeles i henhld til 3, stk.

Læs mere

Støtteforeningen for Tisvilde Bio. Årsrapport 2013

Støtteforeningen for Tisvilde Bio. Årsrapport 2013 Støtteforeningen for Tisvilde Bio Hovedgaden 38 3220 Tisvildeleje CVR nr. 16 23 08 71 Årsrapport 2013 Den 31. maj 2014, dirigent Dennis Duelund Støtteforeningen for Tisvilde Bio INDHOLDSFORTEGNELSE Regnskabspåtegning

Læs mere

pr.31 august2013 Roruig Sejlklub Regnskab 2012/2013 Balance pr. 3L august 2013 Budget 2013/2014

pr.31 august2013 Roruig Sejlklub Regnskab 2012/2013 Balance pr. 3L august 2013 Budget 2013/2014 pr.31 august2013 side 1 af 7 Rruig Sejlklub Regnskab 2012/2013 Balane pr. 3L august 2013 Budget 2013/2014 Gdkendt pi freningens generalfrsamling, aen /fl - 7g Dirigent 4m/ Regnskabsir 01.09.2012 side 2

Læs mere

rapport for. Generationsskifte & V re Dirigent CVR-nr. 20 81 3938 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

rapport for. Generationsskifte & V re Dirigent CVR-nr. 20 81 3938 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Generatinsskifte & V re CVR-nr. 20 81 3938 Uddrag af års rapprt fr. Årsrapprten er fremlagt g gdkendt på selskabets rdinære generalfrsamling den / 2008 Dirigent Indhldsfrtegnelse Påtegninger Side Ledelsespåtegning

Læs mere

2. Orientering om økonomi v /AH Økonomisk oversigt uddelt og AH orienterede kort om de enkelte økonomipunkter.

2. Orientering om økonomi v /AH Økonomisk oversigt uddelt og AH orienterede kort om de enkelte økonomipunkter. Deltagere ESB- styregruppens medlemmer g suppleanter Anne Birthe Mrtensen, Randers TS (ABM) Anders la Cur, København TS (AlC) Lisbeth Jensen, Specialundervisningscentret Egedam (LJ) Karen Jespersen, SOSU

Læs mere

Den finansielle krise. Gå hjem møde onsdag den 3. december 2008

Den finansielle krise. Gå hjem møde onsdag den 3. december 2008 Den finansielle krise Gå hjem møde nsdag den 3. december 2008 Dagens fredragshldere Jn Lauritzen Mikkel Oxfeldt Michael Brandt Maria Smærup Dagens menu Finansiering Selskabsstrukturer Ansættelsesret Organisatinsstrategi

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

Andelsboligforeningen Filipsgården

Andelsboligforeningen Filipsgården Statusbg Andelsbligfreningen Filipsgården Højdevej 38-52 m. fl., 2300 Sundbyøster Årsrapprt l. januar- 31. december 2014 BUUS JENSEr-J l/s Lersø Parklie 112 2100 Kbenhvn Ø 1611 9040 +45 3929 0800 +45 3929

Læs mere

Personale (Juni 1995)

Personale (Juni 1995) Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Direktør T Reedtz Funder*, formand Maskinmester Jens-Jørgen Absalonsen Kantineleder Britt Andrés Underdirektør Niels Kjeld Christensen

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hs Katrine B. i Odense Til stede: Katrine B, Katrine S, Jette, Anne Mette, Marina, Mariann, Lisbeth Fraværende: Helle 1. Overdragelse af websiden til den

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere