Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hendes Majestæt Dronning Margrethe II"

Transkript

1 MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Drnning Margrethe II MUSEETS KOMITÉ Direktør JENS DEGERBØL*, R., frmand Vagtmester KAJ ORLA ANDERSEN Direktør TORKILD REEDTZ FUNDER*, R., næstfrmand Direktør JENS FYNBO, R 1. Prfessr, dr.phil. KRISTOF GLAMANN, R 1. Kaptajn A. FISCHER HENRICHSEN Direktør CHRISTEN HOVGAARD Underdirektør, kaptajn S.C. NYGAARD Direktør, civilingeniør H.J. ESMANN OLESEN Grsserer, direktør KNUD OLESEN*, R 1. Rigsantikvar, prfessr, dr.phil. OLAF OLSEN* Skibsreder CARL RENTZ-PETERSEN Direktør JØRGEN SKOV* Viceadmiral S.S. THOSTRUP, SK. Kmiteens sekretær: Persnalechef i Søfartsstyrelsen JOHAN DENNIG-MADSEN. De med * betegnede er tillige medlemmer af frretningsudvalget. 220

2 PERSONALE (pr. 1/ ) Museumsdirektør: HANS JEPPESEN Museumsinspektør: HANNE POULSEN Museumsinspektør: KÅRE LAURING Museumsjrvalter: MORTEN KIRKETERP NIELSEN Knserveringstekniker: MADS GULLØV Skibsteknisk knsulent: JES KROMAN Skibsteknisk knsulent: MORTEN GØTHCHE Biblitekar: BERT BLOM Museumsassistent: ERIK SCHOU ANDERSEN Museumsassistent: HANNE BESSER Sekretær: JOHNNA HENDRIKSEN Bghlder: KAYA HANSEN Ftgraf: KIRSTEN JAPPE Receptinist: LONE ANDERSEN Kustde: SVEN JOHANNESSEN Kustde: OLE BENT NIELSEN Ekstrakustde: HANS HENNING JØRGENSEN Rengøringsassistent: ELNA STAUGARD MORTENSEN Rengøringsassistent: BIRTHE HØJLAND 221

3 Handels- g Søfartsmuseet på Krnbrg Beretning fr året blev et vanskeligt år fr museet. Den 5. marts døde kmiteens frmand, afdelingschef Tage Madsen, efter længere tids sygdm, g i tiden 1. april til 16. august var museet ligesm de statslige museer mfattet af strejke blandt vagtpersnalet. Under knflikten rejste tusindvis af besøgende frgæves til Krnbrg g fr museets øknmi ville situatinen have været ganske ødelæggende, hvis ikke Industriministeriet med str frståelse havde sikret s et ekstrardinært bidrag. Megen tid gik desuden i 1987 med frberedelser til Krnbrgs andel af Christian den 4. udstillingerne i Selv m Handels- g Søfartsmuseet ikke er direkte invlveret, gav blandt andet vrt tilsagn m udlån af lkaler til frmålet en betydelig ekstra arbejdsindsats med flytning af vre udstillede genstande. Blandt de nyttige afledte virkninger må fremhæves Ejendmsdirektratets frbedring af adgangsfrhldene, garderbefaciliteter g kisksalg. Indsamling g registrering Årets gaveliste viser, at der trds strejken har været en pæn tilvækst til samlingerne, g museet skal endnu en gang takke alle herfr. Desuden har museet fået mulighed fr at bidrage til undervandsarkælgiske undersøgelser, da knserveringstekniker Mads Gulløv gså har den nødvendige dykkeruddannelse. Mads Gulløv var sålededes museets repræsentant ved rekgnsceringen af et velbevaret 1600-tals vrag ved Stinesminde i 222

4 Mariager fjrd, g han har deltaget i de undervandsarkælgiske undersøgelser i Strebælt, sm skal fretages før bygningen af Strebæltsbren. Bevaring Flytning af genstande fra rum udlånt til Christian den 4.-udstillingen gav en passende lejlighed til en knserveringsfaglig gennemgang g en delvis nyrdning af materialet i frbindelse med placeringen i de nye lkaler, sm sltsfrvaltningen indtil videre har udlånt hertil. Et mindre knserveringsværksted er desuden indrettet. Fr museets andel i Fællesknserveringen er restaureret adskillige akvareller g liemalerier. Frmidling Den 10. marts åbnede den hllandske ambassadør E.S.B. Th. Beelaerts van Blkland en meget udmærket vandreudstilling m den hllandske hvalfangst ved Svalbard, sm desværre ikke nåede at blive set af mange, da strejken lukkede museet den 1. april. Museets egen særudstilling»skibsprtrættet«måtte vente længe på sit publikum, men her var skaden ikke så str, da den ved årets udgang verførtes til basisudstillingen, sm intrduktin til dette spændende emne. Årets besøgstal blev på grund af strejken kun En mindre vandreudstilling»maritim husflid«vistes i fråret på Fredensbrg g Allerøds bibliteker. Faglige frespørgsler, sm medførte skriftlige svar udgjrde i stk., hvraf 270 gså medførte ft- eller tegningsbestillinger. Sidst på året kunne museet takket være støtte fra Internatinal Farvefabrik A/S søsætte sin nye skriftserie»maritema«, hvis første bind frtæller m navigatinens histrie. Frfatteren hertil, g til de følgende t bind, er skibsfører Søren Thirslund, sm i flere år har frdybet sig i sit fags histrie på museet. 223

5 Organisatin g samarbejde Hans Jeppesen har repræsenteret museet i Orlgsmuseets bestyrelse, Vikingeskibshallens bestyrelse, Museumsrådet fr Frederiksbrg Amt, repræsentantskabet fr Arktisk Institut, Marinarkælgisk Referencegruppe (MARE), kntaktudvalget fr Dansk maritim histrie- g samfundsfrskning, styrelsen fr Dansk kulturhistrisk museumsfrening g Skibsbevaringsfnden. De t sidstnævnte steder sm frmand. Kåre Lauring har repræsenteret museet i Landsudvalget fr indsamling g bevaring af ftgrafier. En eller flere af museets medarbejdere har deltaget i følgende møder g kurser i Søfartspuljens møder maj 1987, Statens Museumsnævns møder 22. januar g 4. marts g Træskibssammenslutningens pinsestævne i Rudkøbing juni. Hele museets persnale har den 22. april været på ekskursin til Arbejdermuseet i København g den 2. september på endagstur med sknnerten»halmø«med sejlads g demnstratin af ældre navigatinsinstrumenter. Takket være tilskud fra Ott Mønsteds Fnd kunne Kåre Lauring, Hanne Pulsen g Hans Jeppesen deltage i det internatinale maritime museumsmøde (ICMM) i Hlland i periden september. Persnale Ved årets begyndelse fik museet gennem Industriministeriets velvilje mulighed fr at ansætte følgende nye medarbejdere: Museumsinspektør Kåre Lauring, receptinsmedarbejder Lne Andersen, biblitekar Bert Blm (V2 tid), ftgraf Kirsten Jappe (V2 tid) g knserveringstekniker Mads Gulløv (tiltrådt 1. august). 224

6 GAVELISTE FORÅRET 1987 Genstande, malerier g arkivalier Aly Abd-el-Dayem, Esbjerg: Rederiflag fra firmaet L.H. Carl; Ott Aug. Dam-Larsen, Lyngby: Flaskeskib frestillende 3-m bark; Frederik Frederichsen, Lyngby: 3 søfartsbøger der har tilhørt giverens far, Frederik Albert Frederiksen f. 1864; Grønlands Pstvæsen: 8 førstedagskuverter; /. Hansen, Lund, Stevns: Skilderimdel af 3-m sknnert»freden«af Marstal; Frans Hlt, Hørshlm: Lysestage i srt smedejern med indsats g lyseslukker i kæde udført af kbber; Jytte Højt, Hvidvre: Indrammet ft af S/S»Luzy Andersen«samt halvmdel af samme; Pul Kjems, Rskilde: Mdel af H/S»Persia«(Cunard Line), bygg. 1856; Helge J. Kudahl, Stensved: Frskellige arkivalier vedr. skibsfører af Islandssknnert»Hlger«Lars Mathiasen, samt et dkumentetui givet sm kaptajnsgave; Københavns Bymuseum: 1 trykt hefte mhandlende lds, kaperkaptajn g fhv. ejer af Hesselø Lars Peter Rbert, København 1848; Knud Langevad, København: 1 manuskript m giverens erindringer; Klkkestøberfiirmaet Løw & Søn, København: 1 skibsklkke fra brig»anna Drthea«dat. 1798; Mercandia Rederierne, København: Tegning af anpart til R/R Merc-Multiflex fragtfærger»gigant«-typen, 1982, samt genpart af kntrakt vedr. nybygning nr. 283 på Frederikshavns Værft; Knn S. Nielsen, Espergærde: Frskelligt skibsbyggerværktøj; Nrdisk Gummibådsfabrik, Esbjerg: 1 verlevelsesdragt med gine samt frskelligt redningsmateriale; Hlger Munchaus Petersen, København: 1 lysbilledserie (i alt 80 farvedias) samt str samling film, alt vedr. livet m brd; Tm Pulsen, Benalmadena Csta: Frskellige arkivalier vedr. hvmester Albert Pulsen f. 1894; Skleskibsfreningen Danmark: 2 platter med mtiver af skleskibet»libertad«, Argentina, samt»la Belle Pule«, Frankrig; Aase Snekkersten, Snekkersten: 2 skipperskeer udført i Knigsberg; Søren Thirslund, Humlebæk: Frskellige plakater vedr. Søsprtens Sikkerhedsråd; Søren Thrsøe, Allerød: 1 liniedåbsattest udstedt til Adlf Mads Dahl Nielsen m brd i M/T»Petra Dan«samt en samling specifikatinsbøger fra Ålbrg Værft; Marie Elisabeth Wagn, Vedbæk: Bg med tegninger givet til giverens fader, kaptajn Emil Heinrich Mathiesen, 1942; fru Wainwright, Kkkedal: 1 ftalbum fra Frederik II's Islandsrejse,

7 Ftgaver Aly Abd-el-Dayem, Esbjerg; A. Skttenbrg Frederiksen, Sønderbrg; Hans Gregersen, Sæby; Per Brandt Hjeresen, Krsør; Henry Meilvang, København; Mercandia Rederierne, København; Pul Mustgaard, Svendbrg; Rederiet A.P. Møller, København; Natinalmuseets 3. ajdeling, Brede; Næstved By- g Egnshistriske Arkiv; Hlger Munchaus Petersen, København; Karen Margrethe Pulsen, Helsingør; Arne Bruun Rasmussens Kunstauktiner, København; Struer Museum. Bggaver Betsy Bradly g Elisabeth Rezende, Christiansted; Wljgang Bixhling, Riedering; Kreditfreningen Danmark, København; Dansk Statil, København; Bente Fausbrg, Rskilde; Palle Fgtdal, AIS, København; Frederik Frederichsen, Lyngby; Hans Gregersen, Sæby; Gyldendals Bghandel, Nrdisk Frlag, København; Lis g Jørgen Hansen, København; Henning Henningsen, Helsingør; Birthe Hjrth, Dragør; Kåre Lauring, København; Børge Lrentzen, Skdsbrg; Jens Lrentzen, Humlebæk; Henry Meilvang, København; Pul Mustgaard, Svendbrg; Dampskibsselskabet Nrden AIS, København; Hlger Munchaus Petersen, København; Hanne Pulsen, Espergærde;»Kp«Prishanchit S., Thailand; Christiane Ricu-Rlex, Geneve; Bjarne Raavig, Espergærde; Sigvard Skv, Klding; Edward Sledz, Gdansk; Frlaget Slesvigland, Flensbrg; Jørgen Smith, København; Henning Thalund, Svendbrg; Søren Thirslund, Humlebæk; Søren Thrsøe, Allerød; Gerge F. Tysn, St. Thmas; Mac V/agnhlt, Reerslev; jru Wainwright, Kkkedal. 226

8 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG DRIFTSREGNSKAB 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 1987 Indtægter Entreindtægt Tilskud fra staten Andre ffentlige tilskud Private bidrag ifølge specifikatin Bruttfrtjeneste ved salg af Søhistriske Skrifter Bruttfrtjeneste ved salg af fts Renteindtægter Kr Udgifter Gager g lønninger Administratinsmkstninger Oplysningsvirksmhed Indsamling Afskrivninger 0 Hensættelser Nettresultat Kr

9 OO K5 KJ > K3 0> K) -<r On I H- UD H d CO s?5 O W JA? CD OO t 00 O!* 5 g p. li C r

10 f-h O CO 1>^ CD O i CD GM O m LO b d O c«cu Q t/3 b. SH O -O <+H O) GM GM

11 GENERALKONSUL L.O.G. AMUNDSENS GAVE DRIFTSREGNSKAB 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 1987 Indtægter Renter af bankindestående._ Årets resultat Kr STATUS PR. 31. DECEMBER 1987 Aktiver Handels- g Søfartsmuseet J. Friis-Pedersens Arv Likvide midler, Den Danske Bank Kr Passiver Kapitalknt: Sald 1. januar Årets resultat Kr Franstående regnskab er i verensstemmelse med det førte bghlderi, sm vi har revideret. København, den 29. februar OLE HOLM statsaut.revisr BJARNE HANSEN statsaut.revisr 230

12 ARKITEKT]. FRIIS-PEDERSENS ARV DRIFTSREGNSKAB 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 1987 Indtægter Salg af bøger Renteindtægter Kurs- g afdragsavancer._ Kr Udgifter Revisin Renter af banklån Deptgebyr Nedskrivning af bgbehldning _ Årets resultat Kr STATUS PR. 31. DECEMBER 1987 Aktiver: Ombygning Anlægsaktiver Værdipapirer Likvide midler Omsætningsaktiver Kr

13 CL S O. ^ ^ l_l CO P- P- 0) s. <r r O") Oi O 00(0 0 crq t isq ru O <. t* c/i t* O fe G3 < 1 > C w!-t S <. jg O CO ". fd!"! cr (K) cr

14 MUSEETS SALGSARTIKLER I serien Søhistriske Skrifter kan endnu fås: VI. Jørgen H.P. Barfd: DANMARK-NORGES HAN DELSFLÅDE (1967). Priskr. 34,50. VII. Christian Nielsen: DANSKE BÅDTYPER (1973), nu i 4. plag. Priskr. 165,00. IX-XI. XIII-XIV. XVI. SEJLSKIBE, pmålt, tegnet g ftgraferet a.f Jens Friis-Pedersen, I: Danskbyggede træskibe (1980), pris kr. 148,00; II: De sidste i Grønlandsfarten (1981), priskr. 148,00; III: Nrdiske fartøjer (1982), priskr. 148,00. Knud Klem: SKIBSBYGGERIET I DANMARK OG HERTUGDØMMERNE I 1700-ÅRENE. (1985). Pris pr.bind kr. 335,00. Frhandles i bghandelen. HansJ. Hansen: EN TATOVØRS ERINDRINGER (Tusch-Hans). Udg. af Henning Henningsen. (1988). Priskr. 148,00. SØHISTORISK BILLEDBOG. 150 dejlige billeder fra museets righldige samlinger. Dansk g engelsk tekst. Pris kr. 50,00. MARITEMA: Søren Thirslund: TRÆK AF NAVIGATIONENS HI STORIE, bd. I: Fra ldtiden til Pris kr.. 95,00. PLAKATER: Museets klassiske plakat, tegnet af Sikker Hansen i Farvelitgrafi. Pris kr. 60,00. Museets nye plakat, tegnet af grafikeren Karin Birgitte Lund i Farvelitgrafi. Pris kr Alle priser er eksklusive frsendelsesmkstninger, inklusive den nugældende mms. Bestillinger mdtages på Handels- g Søfartsmuseet på Krnbrg, 3000 Helsingør. (Tlf ). Pstgir:

15 t OO O) HJ Vi O EL ca C Vi HH. O) rt A GO W W GO W 2 r O crq c«rt> ^_. rt> rt A r rt> "S c«- Vi a> r W GO hr 1 HM > A w GO w 2 p rt> a g H" p "S -i GO C ( HH GO GO c«rø Vi CL rt ^ _ H "S P-. w g 3 w 3 S GO w 2 HQ»-i CC CO GO OO GO C/2 I_PJ C/3 w w H

16 Selskabet Handels- g Søfartsmuseets Venner Beretning fr Den årlige generalfrsamling blev afhldt nsdag den 24. august 1988 i Erik af Pmmerns Kammer på Krnbrg. Ca. 100 medlemmer var mødt p, g heraf havde de fleste frinden deltaget i en rundvisning på museet. Frmanden Henning Henningsen bød velkmmen, g den af bestyrelsen freslåede dirigent, bgarkitekten Jens Lrentzen, blev valgt. Henningsen indledte sin beretning med at mindes Venneselskabets stifter, fhv. museumsdirektør Knud Klem, med en fyldig versigt ver dennes arbejde på histrisk g kulturel baggrund, specielt med henblik på Knud Klems frtjenester på museumsmrådet. Sm frmand fr Dansk Kulturhistrisk Museumsfrening blev Klem en af initiativtagerne til dansk museumslvgivning. Knud Klem var gså æresmedlem af Histrisk Samfund fr Frederiksbrg Amt. Frsamlingen ærede afdøde ved at rejse sig. Efter dette bad fru Karen Klem m rdet g bragte en sidste hilsen fra sin mand til Venneselskabets medlemmer med tak fr deres trfasthed gennem årene. Selskabet havde pr. 15. august medlemmer medregnet 86 livsvarige. Adskillige restanter er nu slettet af medlemslisten. Serien af glaspkaler afsluttes i år med Islands- g Amerikafareren, sknnert»marie Luise«af København, sm i de fregående år efter Per Bøghs frlæg. Der vil blive fremstillet 500 stk. Af de tidligere pkaler er nu kun ca. 200 stk. tilbage af årgang Serien af hedvins/snapseglas med frskellige indgraverede knb, gså rentegnede af Per Bøgh, der startede sidste år, frtsættes med t nye mtiver. 235

17 Herefter frelagde frmanden indhldet af den nu freliggende årbg 1988, nr. 47 i rækken. Mange har udtrykt ønske m at mdernisere årbgens ydre frm, g bestyrelsen freslår, at man fra g med årbg 1989 giver årbgen et bredere frmat, således at teksten vil blive tspaltet g illustratinerne større g derved bedre kmme til deres ret. Man vil dg behlde samme ryghøjde. Prblemet med ny emballage skal gså tages under vervejelse sammen med prtudgifterne. Sidste år besluttede man at sælge ud af museets ældre årbøger i frm af bgpakker til en lav pris. Salget af disse bgpakker er gået strygende g har givet Venneselskabet en kærkmmen indtægt på ca kr. Med hensyn til Venneselskabets arv efter den svenske advkat Sture Hvden, gennem mange år medlem af Venneselskabet, er der nu pnået enighed m bet, således at selskabet netp har fået verført dkr Selskabets advkat Henning Petersen, Helsingør, har været bestyrelsen en frtræffelig støtte under de kmplicerede frhandlinger. Sture Hvden, sm døde 27. ktber 1983, har i sit testamente fastsat, at den strslåede gave skal anvendes til»befråmjande av histrisk-vetenskaplig frskning rrande sambandet ch frhållandena mellem Syd-Sverige ch Danmark«. Bestyrelsen vil snart mødes med revisr g advkat fr at afklare de sidste juridiske g frmelle aspekter. Sm mtalt ved sidste generalfrsamling blev der udarbejdet et prgram fr en påtænkt studierejse fr medlemmerne den septemper til Osl. Desværre måtte rejsen aflyses på grund af fr få tilmeldinger. Et af bestyrelsens medlemmer, tidligere direktør fr B&W's skibsværft civilingeniør Jens M. Barfed, har af helbredsgrunde ønsket at trække sig tilbage. Direktør Barfed blev medlem af bestyrelsen i 1957 g har næppe frsømt nget bestyrelsesmøde eller ngen generalfrsamling. På bestyrelsens g egne vegne rettede frmanden en varm tak til Jens M. Barfed fr hans trfaste indsats. 236

18 Henningsen'sluttede med på bestyrelsens vegne at takke bidragyderne til årbgen g pressen, der altid var psitiv i sin mtale af bgen. Også Krnbrg Sltsfrvaltning g den trfaste medlemsskare blev takket. Frmandens beretning blev gdkendt, hvrefter Hans Jeppesen rienterede medlemmerne m museets virksmhed siden sidste møde. Til Christian IV udstillingen på Krnbrg havde museet udlånt flere af førstesalens udstillingsrum. Disse vil efter udstillingens lukning blive anvendte til særudstillinger. I frbindelse med disse ændringer har museet benyttet lejligheden til at frny basisudstillingen, de tre første rum i museets tidligere lkaler i stueetagen er nu indrettet garderberum g billetsalg fælles med slttet. Nu skal alle slttets besøgende passere museets salgsdisk. Blandt museets nyerhvervelser nævnte Hans Jeppesen t gaver, en ptimistjlle fra Dansk Sejlunin samt en sejlkajak fra dens brnhlmske knstruktør. Museets nye skriftserie Maritema's første bind: Træk af navigatinens histrie 1, af Søren Thirslund, er slgt ver frventning. Internatinal Farvefabrik A/S har givet et betydeligt tilskud til bgens udgivelse. Sm kasserer frelagde Hans Jeppesen det reviderede regnskab, sm gdkendtes af frsamlingen. På valg til bestyrelsen var fhv. museumsdirektør Henning Henningsen, arkitekt m.a.a. Mikael Sinding samt brgmester Knud Axelsen, sm alle blev genvalgt. I stedet fr direktør Barfed freslg bestyrelsen underdirektør Niels Kjeld Christensen, sm valgtes med akklamatin. Bestyrelsen freslg uændret kntingent, hvad generalfrsamlingen gdkendte. Efter en lille frfriskning frtalte fuldmægtig Mads P. Kfd m»prjekt Skib«, et emne der bagefter fik mange til at stille spørgsmål. 237

19 NYTILKOMNE MEDLEMMER (fra 1. ktber 1987 til 30. september 1988) Albrethsen, Svend Erik, 2830 Virum Andersen, Ib, 3400 Hillerød Andersen, Olaf, 3900 Gdthåb Andersen, Sv. Age, 4600 Køge Andersen, Trben, 4733 Tappernøje Anderssn, Bengt, Sverige Christensen, Niels K., 3520 Farum Fich, Kaj Ludvig, 2300 København S. Gtved, Arne, 3480 Fredensbrg Hansen, Knrad, 6715 Esbjerg Hansen, Aase, 2820 Gentfte Ibenhard, Jan, 3060 Espergærde Ipsen, Carl, 3060 Espergærde Jacbsen, Jhn, 9990 Skagen Jhansen, Gregers, 4220 Krsør Jhanssn, Ole, 5930 Humble Karlin, Herman, Viken, Sverige Kristffersen, Erling, 3650 Ølstykke Kudsk, Margrete, 5800 Nybrg Larsen, E. Rlighed, 3060 Espergærde Larsen, Jørgen Hartvig, 2730 Herlev Larsen, Tmmy, 4900 Nakskv Laursen, Erik, 8700 Hrsens Madsen, Frank, 4220 Krsør Nielsen, Jørgen H., 3390 Hundested Nielsen, Karsten, 2730 Herlev Nielsen, Pul E., 3665 Vallensbæk St. Parmentier, Jan, Gent, Belgien Pedersen, Peder Rønnw, 5260 Odense Pulsen, Uffe, 6400 Sønderbrg Rasmussen, Leif, 8700 Hrsens Rønne, B, 2610 Rødvre Schultz, Tulle Larsdatter, 3000 Helsingøi Shiptech I/S, 3050 Humlebæk Svenssn, Tny, 2791 Dragør Søndergaard, Tyge, 4840 Nr. Alslev Sørensen, J. Stengaard, 5700 Svendbrg Thalund, Henning, 5700 Svendbrg 238

20 SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER DRIFTSREGNSKAB 1. APRIL 1987 TIL 31. MARTS 1988 Indtægter: Kntingenter g bidrag fra medlemmer Frtjeneste ved salg af kmpasplatter, glas g fliser: Salg ekskl. mms Frbrug: Behldning pr. 1.april Købspris fr glas g fliser Diverse udgifter til prt, frsendelse m.v Behldning af platter, glas g fliser pr. 31. marts Salg af EDB-arbejder 500 Renter afbank, pstgir g bligatiner Gave fra fhv. skibsfører Harald Læssøe Barfeds legat Kr Udgifter: Gaver g tilskud til Handels- g Søfartsmuseet: Årbg 1987: Udgivelse af årbg Prt til udsendelse " Salgaf årbøger g særtryk Tilskud til årbg Gaver i øvrigt Gager g feriepenge Diverse mkstninger: Prt, fragt m.v Kntrhld, tryksager, EDB-assistance m.v Revisin g regnskabsassistance Diverse udgifter Afskrivning på EDB-anlæg Overskud, der verføres til kapitalknt._ Kr

21 STATUS PR. 1. APRIL 1988 Aktiver: Likvide midler: Kassebehldning Den Danske Bank, Helsingør Pstgir Debitrer: Tilgdehavende vedr. årbg, glas m.v Tilgdehavende mms Tilgdehavender, ufrfaldne renter Mellemregning med fhv. skibsfører Harald Læssøe Barfeds legat Behldning af platter, glas g fliser Obligatiner (kursværdi): Kr % Østift.Kreditf. 18.s å Kr % Østift.Kreditf. 16.S å Kr % Østift.Kreditf. 15.S å Kr % Københ.Kreditf. 15.s.l.a å Inventar: Sald pr. 1. april prgrammer m.v. tilgået i 1987/ afskrivning Kr Passiver: Diverse kreditrer g skyldige mkstninger Reservefnd: Sald pr. 1. april Kapitalknt: Sald pr. 1. april Overskud i følge driftsregnskab Kursregulering af bligatiner Tilgdehavende ufrfaldne renter pr. 1. april Kr Skattedepartementet har bevilget selskabet fritagelse fr beskatning af frtjeneste ved salg af glas, kmpasplatter g fliser. Franstående regnskab er i verensstemmelse med selskabets bøger, sm vi har revideret. Obligatinsbehldningens tilstedeværelse er kntrlleret, ligesm bank- g pstgirindestående er afstemt. København, den 13. maj BJARNE N. HANSEN OLE HOLM statsaut.revisr statsaut.revisr HENNING HENNINGSEN JENS M. BARFOED NIELS HAHN-PETERSEN MIKAEL SINDING ARNE HOLM KNUD AXELSEN HANS JEPPESEN 240

22 FHV. SKIBSFØRER HARALD LÆSSØE BARFOEDS LEGAT DRIFTSREGNSKAB 1. APRIL 1987 TIL 31. MARTS 1988 Indtægter: Renter g udbytter: Bankindestående Obligatiner._ Kr Udgifter: Gaver til Handels- g Søfartsmuseet Deptgebyrer Overskud, der verføres til gevinst- g tabsknt._ Kr STATUS PR. 1. APRIL 1988 Aktiver: Likvide midler: Den Danske Bank, Helsingør, bankbg Debitrer: Tilgdehavende ufrfaldne renter Værdipapirer: Obligatiner (kursværdi): Kr % Kreditf.Danmark alm.real 64.s å 98»/ Kr Passiver: Mellemregning med Selskabet Handels- g Søfartsmuseets Venner Kapitalknt: Legat ifølge testamente Gevinst- g tabsknt: Sald pr. 1. april I-verskud ifølge driftsregnskab Kursregulering af bligatiner Tilgdehavende ufrfaldne renter pr. 1. april Kr Franstående regnskab er i verensstemmelse med legatets bøger, sm vi har revideret. Værdipapirbehldningens tilstedeværelse er kntrlleret, ligesm bankindestående er afstemt. København, den 13. maj BJARNE N. HANSEN statsaut.revisr OLE HOLM statsaut.revisr 241

23 ^ p^. O - O en td ^ Crq crq 0) 2. [> < r»-j ^ 2. 2 P n 3* RP O H c " crq c«td " < crq crq rt) a>' & C/3 I-j 3 r r 3 cfq' rit 3 n C/! Ti p^ rt> p j pj <i 3 GO PC P < 3 r < ré Vi O) 3 [> C/3 TS. O" r& 3 3" < 3 c«cc 3 a rt> en rt> JT 4 O) td pj 3 *r 00 <r ^> O O" r i-j Crq tø crq aq r r

24 CO Tf CN > M <u

25 4^.

26 Kalkmalerifliser Med gengivelse af skibe på kalkmalerier i danske kirker, i fajance (15x15 cm), i de riginale farver, udført af Den kngelige Prcelainsfabrik. Flise 1981 Harald Hårderådes skib»ormen hin snare«(mtiv fra Højby Kirke i Odsherred fra ca ), kr. 123,00 Flise 1982 Olav den Hellige på sit skib»oksen hin hårde«(mtiv fra Højby kirke i Odsherred fra ca ), kr. 123,00 Flise 1984 Olav den Hellige på sit skib»oksen hin hårde«, (mtiv fra Skamstrup kirke ved Hlbæk fra 1300-årene), kr. 123,00 '>'AIA: : (i.ri'^j/.f'^ A~S.\V > MtsJA^AA Ss Kalkmaleriflise

27 Glaspkaler Med indslebne gengivelser af danske langfarere fra årene, udført i pkaltypen Wellingtn (159 mm høj) af Hlmegaards Glasværker. Pkal 1987 med mtiv af Østersøfarer, kuffen»adventure«, 1809, kr. 225,42 Pkal 1988 med mtiv af Islandsfarer, bramsejlssknnerten»marie Luvise«, 1830, kr. 225,42 Snapse-/hedvinsglas 1987 med mtiv af frskellige knb, 1x2 stk., kr. 204,92 Snapse-/hedvinsglas 1988 med mtiv af frskellige knb, 1X2 stk., kr. 213,12 Islandsfarerpkal g snapse-/hedvinsglas med knb

Komiteens formand, direktør Torkild Reedtz Funder, foran Søfartsstyrelsens domicil i Vermundsgade, København. Foto: Nina Lemvigh-Miiller.

Komiteens formand, direktør Torkild Reedtz Funder, foran Søfartsstyrelsens domicil i Vermundsgade, København. Foto: Nina Lemvigh-Miiller. Komiteens formand, direktør Torkild Reedtz Funder, foran Søfartsstyrelsens domicil i Vermundsgade, København. Foto: Nina Lemvigh-Miiller. 174 MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS

Læs mere

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE Afdelingschef TAGE MADSEN*, R 1., formand Vagtmester KAJ ORLA ANDERSEN Direktør JENS DEGERBØL*, R., næstformand Direktør JENS FYNBO,

Læs mere

Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Museets bestyrelse. Personale (Juni 1992)

Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Museets bestyrelse. Personale (Juni 1992) Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Direktør T. Reedtz Funder*, formand Maskinmester Jens-J ørgen Absalonsen Vagtmester Kaj Orla Andersen Underdirektør Niels Kjeld

Læs mere

Personale (Juni 1995)

Personale (Juni 1995) Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Direktør T Reedtz Funder*, formand Maskinmester Jens-Jørgen Absalonsen Kantineleder Britt Andrés Underdirektør Niels Kjeld Christensen

Læs mere

Personale (Juni 1993)

Personale (Juni 1993) Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Direktør T. R.eedtz Funder*, formand Maskinmester Jens-Jørgen Absalonsen Vagtmester Kaj Orla Andersen Underdirektør Niels Kjeld

Læs mere

Personale (Juni 1994)

Personale (Juni 1994) Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Direktør T. Reedtz Funder*, formand Maskinmester Ten s-t (/ireren Absalnns^n x/ J ^ ~0 ~~x x xxox-xi. Kantineleder Britt Andrés

Læs mere

MUSEETS PROTEKTOR. Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE

MUSEETS PROTEKTOR. Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE Afdelingschef TAGE MADSEN*, R., formand Fængselsbetjent KAJ ORLA ANDERSEN Professor, dr.phil. AKSEL E. CHRISTENSEN Direktør TENS DEGERBØL*,

Læs mere

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand Professor, dr. phil. AKSEL E. CHRISTENSEN Direktør, dr. techn. h.c. H. P. CHRISTENSEN,

Læs mere

Jørgen Worm In memoriam - 1909-1997

Jørgen Worm In memoriam - 1909-1997 Jørgen Worm 1909-1997 96 Jørgen Worm In memoriam - 1909-1997 Med vemod modtog Handels- og Søfartsmuseet og Venneselskabet den sørgelige meddelelse, at den tidligere chef for Søfartsafdelingen i Erhvervsministeriet

Læs mere

Skibsteknisk konsulent: Museumsinspektør, cand. polyt. OLE CRUMLIN-PEDERSEN

Skibsteknisk konsulent: Museumsinspektør, cand. polyt. OLE CRUMLIN-PEDERSEN MUSEETS Hans Majestæt PROTEKTOR Kong Frederik IX MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. Y/ORM*, R 1., formand Direktør J. A. KØRBING*, K 1., DM., næstformand Skibsreder O. AMSINCK, R 1. Kommandørkaptajn

Læs mere

barx' t"" 1 trj HrJ j?1 C/3 ORC/ JX^^4 c. pi c«

barx' t 1 trj HrJ j?1 C/3 ORC/ JX^^4 c. pi c« G > pi c«xn W d O 5! td O O ORC/ JX^^4 c. g c«w w H 00 < W ZJ w s C/3 w f c«j?1 > w w " td > 2 d trj t"" 1 C/3 i O C/3 0 HrJ > d H C/3 barx' DA 00 HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS ÅRBOG er sat med Intertype

Læs mere

Årsberetning 2007. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg

Årsberetning 2007. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Årsberetning 2007 Året 2007 har været et markant år i Handels- og Søfartsmuseets historie. Det har været året, hvor arbejdet med at skabe Det Nye Søfartsmuseum i nye

Læs mere

Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand. Rigsantikvar, professor, dr. phil. P. V. GLOB*

Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand. Rigsantikvar, professor, dr. phil. P. V. GLOB* MUSEETS Hans Majestæt PROTEKTOR Kong Frederik IX MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand Direktør J. A. KØRBING*, K 1., DM, næstformand Skibsreder O. AMSINCK, R 1. Kommandørkaptajn

Læs mere

Unge piger zted højskolestenen ud mod landeaejen i det tidlige forår 1956. Stenen blea rejst i 1950. Pigern er til højre EIse Marie Larsen og til

Unge piger zted højskolestenen ud mod landeaejen i det tidlige forår 1956. Stenen blea rejst i 1950. Pigern er til højre EIse Marie Larsen og til Unge piger zted højsklestenen ud md landeaejen i det tidlige frår 1956. Stenen blea rejst i 1950. Pigern er til højre EIse Marie Larsen g til aenstre Bente Hlmberg. De aar henhldsais datter af g pige i

Læs mere

Sigtet for svindel for 300.000 kroner

Sigtet for svindel for 300.000 kroner Beretninger fra Sibirien BØGER/SIDE 14 Vi tester Ddge Nitr BILER/SIDE 16 Vejret g havnen skyld i kystersin KRONIK/SIDE 8 Hørshlm ll Rungsted ll Kkkedal ll Nivå Trsdag/fredag 13./14. marts 2008 ll Uge 11

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling onsdag, den 26. marts 2008

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling onsdag, den 26. marts 2008 Ejerfreningen DOMUS VISTA PARK III Generalfrsamling Referat fra rdinær Generalfrsamling nsdag, den 26. marts 2008 Til stede Der deltg repræsentanter fra 51 lejligheder. Der var endvidere afleveret 9 fuldmagter.

Læs mere

3N{ll{*tr{i TEAM NORD BLEV JYSKE MESTRE 2OO3. 32. årgang nr.257 ' April 2003 æ!!t1!!!!>!!!!! l,!!tr!!i/!!!!!!!l!!!!!! tr

3N{ll{*tr{i TEAM NORD BLEV JYSKE MESTRE 2OO3. 32. årgang nr.257 ' April 2003 æ!!t1!!!!>!!!!! l,!!tr!!i/!!!!!!!l!!!!!! tr '@!!t!.yttr! >! r., t!!!! l'! -\tt!!!>!!l! l,a,!!!! l!t!'!>!! Lt 32. årgang nr.257 ' April 2003 æ!!t1!!!!>!!!!! l,!!tr!!i/!!!!!!!l!!!!!! tr TEAM NORD BLEV JYSKE MESTRE 2OO3 Ynglingedamerne fra Team Nrd

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen 2013 17. marts

Referat fra Generalforsamlingen 2013 17. marts Referat fra Generalfrsamlingen 2013 17. marts Sted: Højby Frsamlingshus, Højbyvej 23, 5260 Odense S. Dat: 17 marts 2013 Tid. 13.00 Kl. 18.00 Referent: Line Grundtvig Sørensen/ Drte Andersen Frmål Generalfrsamling

Læs mere

Årsberetning 2012. M/S Museet for Søfart

Årsberetning 2012. M/S Museet for Søfart M/S Museet for Søfart Årsberetning 2012 M/SMuseetforSøfartsnyerammerogindhold harværetunderforberedelseimangeår.efter BIG, Bjarke Ingels Group vandt arkitektkonkurrencen i 2007 er der arbejdet intenst

Læs mere

Referat af DCCGs bestyrelsesmøde 15.03.07

Referat af DCCGs bestyrelsesmøde 15.03.07 Referat af DCCGs bestyrelsesmøde 15.03.07 Mødested: Schæffergården i Gentfte. Deltagere: Steffen Bülw, Anders Fischer, Per Gandrup, Søren Laurberg, Mgens Rørbæk Madsen, Hans B. Rahr, Benny Vittrup Jensen,

Læs mere

Skansen Den 30. marts 2013

Skansen Den 30. marts 2013 Grundejerfreningen Side 1 af 5 Frmanden Skansen Den 30. marts 2013 Referat fra rdinær generalfrsamling den 30. marts 2013 Generalfrsamling nr. 37 blev afhldt den 30. marts 2013 kl. 10.00 på The Cttage,

Læs mere

Tegn venligst nye medlemmer -

Tegn venligst nye medlemmer - Tegn venligst nye medlemmer - derved støtter De selskabets formål at virke for forøgelse og forbedringer af Handels- og Søfartsmuseets samlinger. Indmeldelse modtages på museet. Medlemmernes rettigheder:

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R" BERETNING for REGNSKABSÅRET 195 0 5 1 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens kammer på Kronborg onsdag d. 5. juli

Læs mere

Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i

Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER,, BERETNING FOR 1945 1946 Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i Dansk Dampskibsrederiforenings store Sal, Amaliegade 33, København K., Tirsdag

Læs mere

MIFID II og truslen mod den danske banksektor

MIFID II og truslen mod den danske banksektor MIFID II g truslen md den danske banksektr Resume Et speciale der tager sit udgangspunkt i MIFID II reglernes indførelse i 2017 g de deraf frventede afledte effekter, på den danske banksektrs indtjening

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1951 52 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling mandag d. 30. juli i Kongens Kammer på Kronborg

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1962 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Gyldenstiernes Kammer" på Kronborg slot tirsdag

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012 Til stede: Erling Pst Kirsten Thabasz Zaluski Helge Pulsen Peter Brstrøm Dagmar Brendstrup Jakb Vedsted Mette Fged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Peter Gjelstrup Susanne Bødker Eva Kullberg

Læs mere

/! ~ ÅRSRAPPORT. AIB Gildhøjparken. Godkendt yå andelsboligforeningens generi)]fo~ ing den 2 3 l 7' 2013. Dirigent. l. januar 2012-31.

/! ~ ÅRSRAPPORT. AIB Gildhøjparken. Godkendt yå andelsboligforeningens generi)]fo~ ing den 2 3 l 7' 2013. Dirigent. l. januar 2012-31. Rlli-REv:!S!ON Registreret Revisinsaktieselskab s Hulkærvej 22 DK-2640 Hedehusene ~ Telefn: Telefax E-mar!: 4656 0461 4659 0415 rih@nh.dk ~t I-net: www.rih.dk CVR-nr 73 13 17 15 AIB Gildhøjparken ÅRSRAPPORT

Læs mere