Færdigblandet beton og betonpumpe. Priser pr. 1. februar 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Færdigblandet beton og betonpumpe. Priser pr. 1. februar 2012"

Transkript

1 Færdigblandet beton og betonpumpe Priser pr. 1. februar 2012

2 Standardbeton Dmax 32 mm Sætmål DS/EN DS2426 Passiv miljøklasse Styrke C 8/10 C 12/15 C 16/20 C 20/25 C 25/30 C 30/37 C 35/45 Kr./m , , , , , , ,00 Standardbeton Dmax 32 mm Sætmål DS/EN DS2426 Moderat miljøklasse Aggressiv miljøklasse Ekstra aggressiv miljøklasse Styrke C 25/30 C 30/37 C 35/45 C 35/45 (lavalkali) C 40/50 C 40/50 (lavalkali) Kr./m , , , , , ,00 Vibreringsfri beton Dmax 16 mm Udbredelsesmål DS/EN DS2426 Styrke C 20/25P C 25/30P C 30/37P C 25/30M C 30/37M C 35/45A C 40/50EA Kr./m , , , , , , ,00 Grusbeton Sætmål Iht. varedeklaration (egenkontrol) Styrke Kr./m , , , , , , ,00 Kantstensbeton Dmax 16 mm Sætmål 0-50 Iht. varedeklaration (egenkontrol) Styrke Kr./m , , , , ,00 Selvudtørrende beton Standardbeton Dmax 32 mm Sætmål DS/EN DS2426 Aggressiv miljøklasse Styrke C40/50 Kr./m ,00 Selvudtørrende beton Vibreringsfri beton Dmax 16 mm Udbredelsesmål DS/EN DS2426 Aggressiv miljøklasse Styrke C40/50 Kr./m ,00 Angivet ca. middelstyrke Trykstyrken bliver vurderet på basis af prøvning af Cube. Alle priser er kr./m 3 ekskl. tillæg og moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Beton- og pumpe bestilling samt levering: Betonbestilling, Mørkøv Tlf.: Betonbestilling, Mårum Tlf.: Mandag - torsdag Kl Fredag Kl Værker: Mørkøv Mårum Håbetvej 10, 4440 Mørkøv Ny Mårumvej 222, 3230 Græsted

3 Nettotillæg Kr. pr. m 3 Miljøafgift 25,00 Olietillæg Vintertillæg i perioden 16/11 til 15/3 27,00 Varm beton (Vintertillæg er inkl.) 66,00 Båndlæs (dog min. 475 kr./læs) 95,00 Lille læs - for hver m 3 læsset er under 5 m 3 220,00 Miljøzonetillæg 180,00 pr. læs Sætmål mm 32,00 Sætmål mm 64,00 Sten Dmax 8 mm 69,00 Sten Dmax 16 mm 51,00 Sten klasse M 92,00 Sten klasse A 160,00 Retarder 57,00 Accelerator 85,00 Stålfibre Plastfibre Polyfibre Tillæg for beton uden puzzolaner 45,00 Returlæs/restbeton inkl. afgift 364,00 pr. m 3 Overtid ud over normal arbejdstid Forlænget aflæsning/ventetid ud over 25 min. (uden bånd) ved 5 m 3 Forlænget aflæsning/ventetid ud over 35 min. (med bånd) ved 5 m 3 Forlænget aflæsning/ventetid ud over 35 min > 5 m 3 (uden bånd) Forlænget aflæsning/ventetid ud over 45 min > 5 m 3 (med bånd) 250,00 pr. time Opstartsbeton til pumpe 0,4 m 3 350,00 pr. opstart Afbestilling af beton *) Dog min. 600,- kr. pr. opgave 50,00 pr. m 3 Faktureringstillæg. Tillæg for faktura på papir. Elektronisk fakturering gratis. 20,00 pr. fakt. Betonpumpedata: Lille pumpe Stor pumpe - Rækkevidde: 20 meter 40 meter - Max slangetræk: 40 meter 60 meter - Slanger skal forudbestilles - Der må forventes affald fra rengøring af betonpumpe på det pågældende aflæsningssted Betonpumpe Betonpumpepriser: - Opstart kr. 1325,00 kr. 1575,00 - Timepris kr. 900,00 pr. time kr. 1200,00 pr. time - Pris pr. pumpet m³ kr. 95,00 kr. 95,00 - Minimumspris pr. opgave kr. 3800,00 kr. 4800,00 - Afbestillingsgebyr kr. 1500,00 kr. 2000,00 - Miljøtillæg, pr. pumpning kr. 275,00 kr. 275,00 - Afbestilling med frigørende virkning skal ske senest dagen før inden kl. 12:00 - Opstart er inkl. transport og opstilling - Timeprisen starter fra aftalt starttidspunkt til pumpeopgaven er færdig, og pumpen er pakket sammen

4 Information Leverandørbrugsanvisning samt salgs- og leveringsbetingelser kan ses på Udtørring af beton kan give svindrevner, forringet styrke og forringet holdbarhed. Det er derfor MEGET VIGTIGT at beskytte betonen mod udtørring umiddelbart efter udlægning. Beskyttelse mod udtørring kan ske ved afdækning med plastfolie, pressening eller påsprøjtning af forseglingsvæske (Curing Compound). Gode råd ved støbning af gulve med vibrationsfri (SCC) beton 1. Slebet overflade kontra glittet overflade Inden du starter, husk at afklare om gulvet skal slibes eller glittes. Der er forskel. En slebent overflade kan være udmærket, men en glittet overflade (med helikopter) vil være mere slidstærk, da den efterkomprimeres af glittemaskinens vinger. En sleben overflade vil ofte fremstå med huller. 2. Har du brug for stor planhed? Overfladen vil ikke kunne forventes at få en planhed til direkte pålægning af trægulve. Her skal der bruges spartel/flydemørtel til opretning. 3. Har du plastfolie på isoleringen? Husk at vælge en støberetning fra overlægget mod underlægget, eller tape overlæg, så betonen ikke trænger ned under plastfolien i forbindelse med støbningen. 4. Støber du på isolering uden plastfolie? Husk at sikre samlinger i isoleringsplader mod nedtrængning af beton. Trænger der beton ned mellem isoleringen, vil dette kunne skabe en fugtvæge op gennem gulvet. Betonen kan også løfte isoleringspladerne. 5. Vent min. med jutningen For at undgå/minimere huller i overfladen bør man vente min. med at påbegynde jutningen. Dette gælder dog ikke, hvis betonen har en for stiv konsistens. Der bør kun juttes i én retning. 6. Husk afdækning mod plastiske svindrevner og udtørringssvind Dette skal gøres med curing compound, som sprøjtes direkte på betonen i et tykt, jævnt og dækkende lag. Skal sprøjtes i forbindelse med jutningen. Bemærk, hvis gulvet skal spartles eller pålægges belægninger skal curingen slibes af. Når man kan gå på betonen lægges der efterfølgende 0,20 mm plastfolie eller lignende. 7. Begræns pusning og glitning Begræns overkørslen til et par gange i hver retning. Vær ekstra forsigtig med vingeglitning (helikopter). Undgå vingeglitning i meget varme og meget kolde perioder. 8. Er betonen blevet for tynd (skummer) Betonen skal i så fald kasseres eller man kan prøve at trække det tynde overfladelag udover begrænsningen inden jutningen forsættes. 9. Støbning i blæsevejr/åben mark En vibrationsfri beton er sårbar overfor blæst, da den ikke bleeder som traditionelle betoner (dvs. den udskiller ikke vand på betonoverfladen). Dette kan give plastiske svindrevner i gulvet. Sæt vindafskærmning op ved blæst og afskær vinden i at blæse henover gulvoverfladen. 10. Hurtig udtørring af betonen Det kræves, at betonen slibes så hurtigt som muligt, typisk efter et par dage, afhængig af temperaturen. Den vibrationsfri beton vil ofte fremstå med et tæt overfladelag, som sinker udtørringen.

5 Wewers Belægningssten A/S (Wewers) Salgs- og leveringsbetingelser Færdigblandet beton 1. Priser og mængder a. Priserne gælder pr. m 3 ekskl. moms samt de på leveringsdagen gæld ende miljø- og myndighedsafgifter, frit leveret på leveringsadressen indenfor Wewers fabrikkers normale markedsområder. b. Priserne er baseret på levering af hele læs indenfor de i prislisten anførte ekspeditions- og leveringstider. c. Betonens mængde der er angivet på følgesedlen repræsenterer det beregnede rumfang, betonen fylder, baseret på delmaterialernes den sitet som betonen fylder med det tilstræbte luftindhold. d. Såfremt betonbilen opholder sig på leveringsstedet udover de i prislisten angivet maksimale vente- og aflæsningstider, vil der blive beregnet ventetid. e. Wewers fakturerer alle leverancer efter den på leveringsdagen gæld ende prisliste. 2. Levering a. Leverancen leveres og aflæsses på brugsstedet eller så nær dette, som kørselsforholdene tillader. Såfremt køber anviser indkørsel over ikke kørefast grund, er alle eventuelle følgeskader for købers regning. b. Leveringstidspunkt er, når leverancen er ankommet til leveringsadressen. c. Levering anses for sket, når køber er kommet i besiddelse af leverancen. 3. Ændringer og annullering Annullering af afgivne betonbestillinger med frigørende virkning skal ske senest dagen før inden kl Modtagekontrol Inden aflæsning skal køber kontrollere følgesedlens angivelser samt under aflæsningen foretage visuel kontrol for at sikre sig, at leverancen er i overensstemmelse med bestillingen. Køber eller dennes repræsentant skal på følgesedlen kvittere dels for, at der er overensstemmelse mellem følge- sedlens specifikationer og de for leverancen af køber krævede specifikationer. 5. Betonkontrol a. Wewers leverer færdigblandet beton i henhold til gældende dansk standard. b. Wewers kvalitetsstyringssystem sikrer, at betonkvalitet og kvalitetskontrol dokumenteres iht. gældende normer og forskrifter. c. Enkeltresultater samt den statistiske behandling af resultaterne fra den interne kvalitetskontrol er efter skriftlig aftale tilgængelig for køber. d. Såfremt der ikke er truffet anden skriftlig aftale, er dokumentation udover Wewers interne kvalitetskontrol/kvalitetsstyring for købers regning. e. Wewers garanterer, at leverancen på leveringstidspunktet svarer til de på følgesedlen anførte specifikationer under forudsætning af, at læs størrelse er større eller lig med fabrikkens specificerede mindste læs størrelse. 6. Produktanvendelighed og efterbehandling a. Wewers er uden ansvar, såfremt der er rekvireret en til formålet eller en efter støbningsforholdene uegnet betonleverance. b. Wewers hæfter ikke for kvalitetsforringelse opstået på grund af for tidlig udtørring, mangelfuld kompaktering, afdækning eller efterbehandling, farveforskel samt ændring af leverancens specifikationer efter levering. 7. Mangelansvar (I.H.T. Byggestyrelsens byggeleveranceklausul) a. Leverancen leveres med 5 års leverandøransvar for mangler b. Hvor køber er bygherre og selv udfører arbejdet, regnes 5-års fristen fra leveringstidspunktet. c. Såfremt en bygherre kan godtgøre, at et krav vedrørende mangler kun med stor vanskelighed kan gennemføres mod køber, kan kravet gøres gældende direkte mod Wewers. 8. Produktansvar a. Wewers er ansvarlig for skader, såfremt det kan bevises, at skaden skyldes en defekt ved leverancen. b. Wewers har tegnet en produktansvarsforsikring. c. Såfremt Wewers måtte blive pålagt et produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at friholde Wewers for den del af erstatningskrav, der overstiger 2 mio. kr. I tilfælde af en retssag er køber forpligtet til at lade sig sagsøge ved samme domstol som behandler kravet mod Wewers. 9. Begrænsning af ansvar I tilfælde af erstatningsansvar for en defekt leverance herunder Produkt ansvar omfatter Wewers ansvar ikke driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab. 10. Reklamation Eventuel reklamation skal ske skrift ligt og straks efter, at køber er eller burde være blevet opmærksom på forholdet, med angivelse af reklarmationens art og omfang. I modsat fald har køber fortabt sin ret til senere at påberåbe sig denne. 11. Ansvarsfrihed (Force Majeure) Wewers er uden ansvar for forsinkelse, som skyldes forhold, der er omtalt i AB Betaling Fakturadato + 8 dage netto. Ved ikke rettidig betaling tilskrives rente. 13. Tvister Eventuelle tvister behandles ved Voldgiftsretten for Bygge- og anlægs - virksomhed.

6 e. Wewers fakturerer alle leverancer efter den på leveringsdagen gældende prisliste. 2. Levering a. Leverancen leveres og aflæsses på brugsstedet eller så nær dette, som kørselsforholdene tillader. Såfremt køber anviser indkørsel over ikke kørefast grund, er alle eventuelle følgeskader for købers regning. b. Leveringstidspunkt er, når leverancen er ankommet til leveringsadressen. c. Levering anses for sket, når køber er kommet i besiddelse af leverancen. 3. Ændringer og annullering Annullering af afgivne betonbestillinger med frigørende virkning skal ske senest dagen før inden kl leveringstidspunktet svarer til de på følgesedlen anførte specifikationer under forudsætning af, at læs størrelse er større eller lig med fabrikkens specificerede mindste læs størrelse. 6. Produktanvendelighed og efterbehandling a. Wewers er uden ansvar, såfremt der er rekvireret en til formålet eller en efter støbningsforholdene uegnet betonleverance. b. Wewers hæfter ikke for kvalitetsforringelse opstået på grund af for tidlig udtørring, mangelfuld kompaktering, afdækning eller efterbehandling, farveforskel samt ændring af leverancens specifikationer efter levering. I tilfælde af erstatningsansvar for en defekt leverance herunder Produktansvar omfatter Wewers ansvar ikke driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab. 10. Reklamation Eventuel reklamation skal ske skriftligt og straks efter, at køber er eller burde være blevet opmærksom på forholdet, med angivelse af reklamationens art og omfang. I modsat fald har køber fortabt sin ret til senere at påberåbe sig denne. 11. Ansvarsfrihed (Force Majeure) Wewers er uden ansvar for forsinkelse, som skyldes forhold, der er omtalt i AB Betaling Fakturadato + 15 dage netto. Ved ikke rettidig betaling tilskrives rente. 13. Tvister Eventuelle tvister behandles ved Voldgiftsretten for Bygge- og anlægs virksomhed. ANVENDELSESOMRÅDE: Byggematerialer ANVENDELSESOMRÅDE: Byggematerialer SUNDGHEDSFARLIGE EGENSKABER HUDKONTAKT: Cement udrørt i vand, som den findes i frisk, uhærdet mørtel eller beton, er ret stærkt alkalisk SUNDHEDSFARLIGE og kan derfor virke ætsende på huden ved EGENSKABER længere tids kontakt. Indholdet af vandopløseligt chromat i denne brugsklare blanding svarer til, at der er anvendt cement med højst 2 mg vandopløseligt chromat pr. kg. tør cement, for at fjerne risikoen for chromateksem - jvf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 661 af 28. november ØJNE & SVÆLG: Beton i øjnene virker ætsende. HUDKONTAKT: Cement udrørt i vand, som den findes i frisk, uhærdet mørtel eller beton, er ret stærkt alkalisk og kan derfor virke ætsende på huden ved længere tids kontakt. FORHOLDSREGLER VED OMGANG MED BETON: Ved direkte berøring med beton anbefales det, at man bruger handsker og eventuelt knæbeskyttelse. Fugtige Indholdet eller våde handsker af vandopløseligt bør ikke anvendes. chromat Efter arbejdet i denne og i pauser brugsklare bør hænderne blanding vaskes og smøres med fugtighedscreme. FØRSTEHJÆLP: Har man fået beton i øjnene, skal man STRAKS skylle rigeligt med vand. Hvis der optræder svie eller andre symptomer efter berøring og efterfølgende afskylning, bør man søge læge. svarer til, at der er anvendt cement med højst 2 mg vandopløseligt chromat pr. kg. tør cement, for at fjerne risikoen for chromateksem - jvf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 661 af 28. november ØJNE & SVÆLG: Beton i øjnene virker ætsende. FORHOLDSREGLER VED OMGANG MED BETON: Ved direkte berøring med beton anbefales det, at man bruger handsker og eventuelt knæbeskyttelse. Fugtige eller våde handsker bør ikke anvendes. Efter arbejdet og i pauser bør hænderne vaskes og smøres med fugtighedscreme. FØRSTEHJÆLP: Har man fået beton i øjnene, skal man STRAKS skylle rigeligt med vand. Hvis der optræder svie eller andre symptomer efter berøring og efterfølgende afskylning, bør man søge læge. Wewers Belægningssten A/S Administration Betonværk Nordsjælland Betonværk Vestsjælland Håbetvej Mørkøv Tlf.: Fax: CVR. nr Ny Mårumvej Græsted Tlf.: Fax: Håbetvej Mørkøv Tlf.: Fax: Layout og produktion: Cool Gray A/S Wewers Belægningssten A/S er et datterselskab i Wewers-koncernen

Prisliste 2014. Færdigblandet beton og betonpumpning Kontrolleret beton Certificeret iht. EN 206-1/ DS 2426

Prisliste 2014. Færdigblandet beton og betonpumpning Kontrolleret beton Certificeret iht. EN 206-1/ DS 2426 Prisliste 2014 Færdigblandet beton og betonpumpning Kontrolleret beton Certificeret iht. EN 206-1/ DS 2426 Indhold Her finder du os... 4 Ledelse, kvalitet og salg... 5 Priser 2014... 6 Tillæg 2014...

Læs mere

15. juni 2011 PRISLISTE. Beton og pumper. www.unicon.dk

15. juni 2011 PRISLISTE. Beton og pumper. www.unicon.dk 15. juni 2011 Nye toner be ions et t k fun tilføj 2011 ni u j 5. pr. 1 PRISLISTE Beton og pumper www.unicon.dk Bestilling af beton og pumper Telefon E-mail Leveringsområde Øst 7013 0360 ost@unicon.dk Leveringsområde

Læs mere

En stærk dansk betonløsning. Fabriksbeton

En stærk dansk betonløsning. Fabriksbeton En stærk dansk betonløsning Fabriksbeton liste 1. januar 2015 Jylland IBF Beton Ikast IBF Lyng Beton Give IBF Beton Rødkærsbro IBF Beton Hadsund Mads Clausens Vej 9 Dyrskuevej 10 Bjerrevej 80 Aalborgvej

Læs mere

RÅSTOFFER OMRÅDE ØST Prisliste 1. januar 2015

RÅSTOFFER OMRÅDE ØST Prisliste 1. januar 2015 RÅSTOFFER OMRÅDE ØST Prisliste 1. januar 2015 2 REERSLEV GRUSGRAV & GENBRUG 8 PEDERSEJE STENVÆRK & GENBRUG 10 IGELSØ GRUSGRAV 12 MUNKE BJERGBY GRUSGRAV 13 NYRAND GRUSGRAV & GENBRUG 14 LØNG STENINDUSTRI

Læs mere

Belægningssten og -systemer. Priser pr. 1. februar 2015

Belægningssten og -systemer. Priser pr. 1. februar 2015 Belægningssten og -systemer Priser pr. 1. februar 2015 Belægningssystemer Kundeservice Mørkøv... 59 25 75 75 Håbetvej 10, 4440 Mørkøv Fax... 59 25 75 70 Åbningstider Salg og ordremodtagelse: Mandag-torsdag..

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S Gældende fra 1. januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra Labflex A/S som led i et udbud eller en licitation,

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S Gældende fra januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra ST Skoleinventar A/S som led i et udbud

Læs mere

Grusgravsafdelingen. Prisliste 1. august 2006. www.kudsk-dahl.dk

Grusgravsafdelingen. Prisliste 1. august 2006. www.kudsk-dahl.dk Grusgravsafdelingen Prisliste 1. august 2006 www.kudsk-dahl.dk Beafdeling Direktør Jørn Kudsk 73 82 10 04 Kontor, be Udsigtsvejen 24, 6510 Gram 73 82 10 00 Bestilling be/mørtel: Kørselsdisponent Hans Høirup

Læs mere

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med:

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Serviceaftale Gælder i perioden ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Ringsted kommune (i det følgende kaldet Kunden), Side 1 af 8 1. IKRAFTTRÆDEN

Læs mere

Trend - flytbare skabe

Trend - flytbare skabe Trend - flytbare skabe AUGUST 2013 Priser inkl. moms en skydedørsløsning der åbner for dine drømme og samtidig skaber orden og harmoni 2 Trend Trend skabe fra Mogensen er synonym med fritstående og flytbare

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Grøn Sol ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Grøn Sol ApS Salgs- og leveringsbetingelser for Grøn Sol ApS Grøn Sol ApS indestår ikke for bæreevnen eller statikken på dit tag. Er du i tvivl om dit tag kan bære solcellesystemet, tilråder Grøn Sol ApS til enhver

Læs mere

fermacell Stålsystemer Produktoversigt Pr. februar 2014

fermacell Stålsystemer Produktoversigt Pr. februar 2014 fermacell Stålsystemer Produktoversigt Pr. februar 2014 Stil krav til din gipsvæg! Lydisolerende og brandhæmmende gips Unik lydreduktion allerede ved ét lag. Reducerer støj fra naborum allerede ved ét

Læs mere

fermacell Stålsystemer Produktoversigt

fermacell Stålsystemer Produktoversigt fermacell Stålsystemer Produktoversigt Stil krav til din gipsvæg! Lydisolerende og brandhæmmende gips Unik lydreduktion allerede ved ét lag. Reducerer støj fra naborum allerede ved ét lag. Undgå 2-lags

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Bording A/S generelle salgs- og leveringsbetingelser

Bording A/S generelle salgs- og leveringsbetingelser Bording A/S generelle salgs- og leveringsbetingelser Almindelig del Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og Bording A/S i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig

Læs mere

MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013. Prisliste Compact. Priser inkl. moms

MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013. Prisliste Compact. Priser inkl. moms MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013 1 Prisliste Compact AUGUST 2013 Priser inkl. moms 2 MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013 Indholdsfortegnelse Compact skydedøre 3 Compact korpus, 16 mm 3 Specialtillæg

Læs mere

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser.

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Handelsbetingelser Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Dette er de bindende og gældende betingelser. Aftalen kan ikke ændres, medmindre der indgås en skriftlig aftale

Læs mere

Poolmanden.dk. Timeløns arbejde:

Poolmanden.dk. Timeløns arbejde: Poolmanden.dk Timeløns arbejde: Når Poolmanden.dk arbejder på timeløn a 437,50 kr. på normal timer altså de timer som er fra kl. 8:00 17:00 timer og timer efter kl 17:00 bliver afregnet til 575,00kr /

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

1. Tilbud, ordre og accept. 2. SPE s ydelse. 3. Levering. 4. Pris. Spidsbjerg El-Teknik ApS salgs- og leveringsbetingelser

1. Tilbud, ordre og accept. 2. SPE s ydelse. 3. Levering. 4. Pris. Spidsbjerg El-Teknik ApS salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Spidsbjerg El-Teknik ApS (herefter kaldet SPE) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support.

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. Indledning. Nedestående almindelige betingelser for levering af hjemmesidesystem og/eller webshopsystem og hosting finder

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Langkjær Staalbyg as

Salgs- og leveringsbetingelser for Langkjær Staalbyg as Salgs- og leveringsbetingelser for Langkjær Staalbyg as 1. Aftalegrundlag 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende for ethvert salg, enhver levering, montage eller en hvilken som helst

Læs mere

Skibsbygningskontrakt

Skibsbygningskontrakt Skibsbygningskontrakt Projektering, bygning og levering af Nationalparkskib mellem: Nationalpark Vadehavet Havnebyvej 30 6792 Rømø CVR-nr.: 34372098 og

Læs mere

Leveringsbetingelser for fyringsolie, træpiller, naturgas og el

Leveringsbetingelser for fyringsolie, træpiller, naturgas og el Leveringsbetingelser for fyringsolie, træpiller, naturgas og el LEVERINGS BETINGELSER FYRINGSOLIE Vi tilbyder Dem sikker forsyning af olie. Hvad enten De selv måtte ønske at kontrollere Deres oliebeholdning

Læs mere

Produktoversigt Teknisk isolering

Produktoversigt Teknisk isolering Produktoversigt pr. 15. februar 2011 Erstatter: Produktoversigt pr. 22. februar 2010 Farver: 100% cyan, 70% magenta Indhold Teknisk Isolering Side Datablad nr. Oversigt over udvendig Ventilations pictogram

Læs mere

PVC Støbegods Brøndgods m.m.

PVC Støbegods Brøndgods m.m. PVC Støbegods Brøndgods m.m. Beton - naturligvis - også i fremtiden... TCT s hovedafdeling i Thisted Siden 1945 har Thisted-Fjerritslev Cementvarefabrik A/S været leverandør til dansk byggeri Det hele

Læs mere

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet. SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.dk) 1. Anvendelse Disse salgs-, leverings- og servicebetingelser

Læs mere

Cement og Beton. Håndbogen om cement, beton og mørtel. Styrke i særklasse

Cement og Beton. Håndbogen om cement, beton og mørtel. Styrke i særklasse Cement og Beton Håndbogen om cement, beton og mørtel Styrke i særklasse Cement og Beton 18. udgave, september 2007. Gennemrevideret i forhold til 17. udgave. 4 Cement og Beton Bogen henvender sig til

Læs mere