Ellen-Margrethe Vestergaard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ellen-Margrethe Vestergaard"

Transkript

1 Curriculum Vitae PERSONAL INFORMATION Ellen-Margrethe Vestergaard WORK EXPERIENCE January 1982 March 1982 Meat inspecting officer Danish Crown Slaughterhouses, Odense, (Denmark) Online meat inspection April 1982 December 1982 Food public officer Municipal Food Control, Silkeborg, (Denmark) Food inspection control January 1983 December 1987 Scientist Danish Veterinary Laboratory, (Denmark) Salmonella Dublin research in cattle January 1988 December 2004 Scientist and from 1999 Senior Scientist Danish Institute of Agricultural Sciences (DIAS), (Denmark) Scientific work with focus on nutrition and welfare of pregnant sows January 2005 Present Senior Scientific Officer Danish Medicines Authority, (Denmark) Danish CVMP member Vice-chair for JEG 3Rs EDUCATION AND TRAINING 1982 Doctor of Veterinary Medicine, veterinarian Basic 6 year veterinary education in all animal species 1991 Master of Science in Animal Science Agricultural politics, economy, statistics, animal science politics 1998 Ph.D. in Animal Welfare including Statistics and Design of Experiments Sow welfare, effects of animal diets on welfare, statistical principles and analysis, design of experiments, theory of science June 1995 July 1995 Models and quantitative methods in veterinary epidemiology Wageningen Agricultural University, (Netherlands) October 1995 November 1995 Animal health economics - principles and applications 22/11/14 European Union, Page 1 / 5

2 Wageningen Agricultural University, (Netherlands) October 2002 Mucosal Immunity: Mucosal Infection and Inflammation Scuola Superiore dimmunologia Ruggero Ceppellini, Capo Miseno, (Italy) September 2005 Assessor training - Fish Vaccination Irish Medicines Board, Dublin, (Ireland) January 2006 Assessor training - The Benchmark-dose approach and doseresponse modelling Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS), Utrecht University, (Netherlands) May 2006 Training of Assessors - Efficacy of Pharmaceuticals EMEA, London, (United Kingdom) March 2007 The use of pharmacokinetics in veterinary drug evaluation Swedish Medicines Agency, Uppsala, (Sweden) ADDITIONAL INFORMATION Expertise Bacterial vaccines expert Pig animal welfare, especially influence of diet on welfare Statistics and design of experiments 3R s expert in use of experimental animals Publications International peer reviewed publications Lauridsen, C., Vestergaard, E.-M., Højsgaard, S., Jensen, S.K. & Sørensen, M.T Inoculation of weaned piglets with E. coli reduces depots of vitamin E., LIVSCI-D R1. Sørensen, M.T., Vestergaard, E.-M., Jensen, S.K., Lauridsen, C. & Højsgaard, S Performance and diarrhoea in piglets following weaning at seven weeks of age: Challenge with E. coli O 149 and effect of dietary factors. Livestock Sci., Vol.123, 2-3, Lindstrøm Nielsen, B., Thodberg, K., Dybkjær, L. & Vestergaard, E.-M Feeding in Domestic Vertebrates From structure to behaviour (Ed: Bells, V.): Chapter 10. Feeding behaviour of Pigs, , CAB International, Wallingford, Oxfordshire OX10 8DE, UK, ISBN-10: Vestergaard, E.-M. & Dybkjær, L Health and behaviour of piglets exposed to mixing and transport at weaning. Proceedings of the 17th International Pig Veterinary Society (IPVS) Congress, Ames, Iowa 2-5.June. Oral presentation and paper 171. Danielsen, V. & Vestergaard, E.-M Dietary fibre for pregnant sows: - effect on performance and behaviour. Anim. Feed Sci. and Techn., 90, Dybkjær, L. & Vestergaard, E.-M Effects of transport and mixing at weaning on the behaviour of piglets. Proceedings of the 35th International Congress of the ISAE, Davis, California, August 4-8., poster and paper 219. Dybkjær, L. & Vestergaard, E.-M., Lying behaviour in newly weaned piglets: effects of transport and mixing. Proceedings of the 13th Nordic Symposium of the ISAE, Lammi, Finland, January 25-27, p.16. Abstract. Olsen, A.W., Vestergaard, E.-M. & Dybkjær, L Roughage as additional rooting substrates for pigs. Anim. Science, 70, Vestergaard, E.-M. & Danielsen, V Dietary fibre for sows: effects of large amounts of soluble and insoluble fibres in the pregnancy period on the performance of sows during three reproductive cycles. Animal Science, 68, /11/14 European Union, Page 2 / 5

3 Danielsen, V. & Vestergaard, E.-M Dietary fibre for pregnant sows: - effect on performance and behaviour. EAAP 50th Annual Meeting, Zürich, paper P2.6. Vestergaard, E.-M. & Jørgensen, E Stochastic dynamic modelling of respiratory diseases in pigs. Biology of Animal Stress: Implications for Animal Well-Being. Conference at University of California, Davis, August 16-19, poster and abstract. Vestergaard, E.-M. & Danielsen, V Comparisons of determined metabolizable energy in selected roughage feeds for growing pigs and adult sows. NJF-seminar No. 274 Energy and protein evaluation for pigs in the Nordic countries. Research Centre Foulum, 9-10 April. Bådsgård, N.P., Enevoldsen, C., Vestergaard, E.-M., Sørensen, J.T. & Vaarst, M Health as a component in a welfare assessment in swine and cattle herds. 4th International Livestock Farming Symposium., Research Centre Foulum august, pp 5. Vestergaard, E.-M., Danielsen, V. & Larsen, A.E Utilization of dried grass meal by young growing pigs and sows. 46th Annual Meeting, European Association for Animal Production, Prague, Czech Republic, 4-7 September, pp 6. Vestergaard, E.-M Pig s utilization of dried grass and alfalfa. Invited paper, British Association of Green Crop Driers Ltd., Annual Convention, Manchester, November. pp 10. Nielsen, B.B. & Vestergaard, E.-M Use of ELISA in the eradication of Salmonella dublin infection, Proc. Salmonella and Salmonellosis, Ploufragan/Saint-Brieuc, France, September, Vestergaard, E.-M. & Danielsen, V Utilization of fibrous feeds by pregnant sows. 41st Annual Meeting, European Association for Animal Production, Toulouse, France, 9-12 July, pp 6. Scientific peer reviewed publications in Danish Vestergaard, E.-M Dyrevelfærd retter sig især mod dyrenes trivsel. 2. Søernes velfærd påvirkes af foderets sammensætning. In: Optimal fodring af søer. Jacobsen, K. & Danielsen, V. (red.), DJF rapport, Husdyrbrug nr. 75, december 2006, Sørensen, M.T., Kristensen, J., Vestergaard, E.-M. & Jensen, S.K E-vitamin til økologiske smågrise efter fravænning. Grøn Viden, december nr. Maddox-Hyttel, C. & Vestergaard, E.-M Coccidiose hos kvæg: En oversigt over coccidiearter, patogenese, epidemiologi og forebyggelse specielt i økologiske besætninger. DJF rapport nr. 56, 47 pp. Bach Knudsen, K.E., Baloda, S., Lindecrona, R., Roepstorff, A., Sørensen, M.T., Thomsen, L.E. & Vestergaard, E.-M Forebyggelse af mave-tarmsygdomme gennem fodringsstrategier. In. Økologisk svineproduktion udfordringer, muligheder og begrænsninger, J.E. Hermansen, ed., Foulum, Danmark: Forskningscenter for Økologisk Jordbrug. Alban, L., Bådsgård, N.P., Halberg, N., Jensen, K.H., Jensen, K.K., Johannesson, T., Kristensen, O., Michelsen, J., Munksgaard, L., Petersen, B.K., Sandøe, P., Seadi, T, Sørensen, J.T. & Vestergaard, E.-M Etisk regnskab for husdyrbrug, DSR Forlag, 216 pp. Vestergaard, E.-M. & Danielsen, V Foderværdien af udvalgte grovfodermidler til søer. Grøn Viden nr. 9, 4 pp. Vestergaard, E.-M., Danielsen, V., Larsen, A.E. & Bejerholm, C Grønmel til slagtesvin og drægtige søer. Forskningsrapport fra Statens Husdyrbrugsforsøg, nr. 50, pp 36. Vestergaard, E.-M., Danielsen, V. & Eklundh, A.E Kolbemajs til søer. Meddelelse fra Statens husdyrbrugsforsøg, nr. 815, pp 5. Vestergaard, E.-M., Danielsen, V., Jacobsen, E.E. & Rasmussen, V Varmebehandlet korn til smågrise. Beretning fra Statens Husdyrbrugsforsøg, nr. 674, pp 71. Danielsen, V. & Vestergaard, E.-M Effekten af Efrotomycin og Tylosin i smågriseblandinger, Meddelelse fra Statens Husdyrbrugsforsøg, nr. 732, pp 4. Danielsen, V., Vestergaard, E.-M. & Jensen, B.B Mælkesyreproducerende bakterier i smågrisefoder. Meddelelse fra Statens Husdyrbrugsforsøg, nr. 752, pp 4. Thesis Ph.D.-thesis: The effect of dietary fibre on welfare and productivity of sows. Inst. For Husdyrbrug og Husdyrsundhed, KVL, 1998, pp 104. Articles in Danish Journals Vestergaard, E.-M., Lauridsen, C., Sørensen, M.T. & Jensen, S.K E. coli belastning påvirker E- vitaminstatus hos fravænningsgrise. FØJO-enyt, 3 pp. Vestergaard, E.-M. & Maddox-Hyttel, C Forebyggelse af staldcoccidiose blandt kalve 22/11/14 European Union, Page 3 / 5

4 råmælk, stråfoder og god hygiejne er vigtigt! Kvægportalen, e-nyt, 5 pp. Vestergaard, E.-M Søernes velfærd påvirkes af foderets sammensætning. 2 pp., Månedsmagasinet Svin - Januar nr. Vestergaard, E.-M Dyrevelfærd retter sig især mod dyrenes trivsel. 2 pp., Månedsmagasinet Svin - Januar nr. Vestergaard, E.-M Dyrevelfærd i svineproduktionen forenelighed med størst muligt afkast af produktionen. 3 pp., Effektivt Landbrugs specialmagasin, Stalde og prouktionssystemer - Juli nr. Jørgensen, E., Vestergaard, E.-M. & Kristensen, A.R Modelling of respiratory Disease. Working paper: Generic Disease Model. Dina Notat, pp 11. Sørensen, J.T., Jensen, K.K. & Vestergaard, E.-M Etisk regnskab, husdyrbrugeren og forbrugeren, Jord og Viden, 139, nr. 24, Presentations Vestergaard, E.-M. and Baptiste, K.E Alternatives to antimicrobials, CMDV/CVMP Joint Meeting, at the Italian Presidency meeting, Rome, September. Vestergaard, E.-M R and EU regulators role in improvement og new medicine, Vilvorde, DACOPA workshop, 23. September. Vestergaard, E.-M Tre indlæg vedr. Immunologiske reaktioner efter vaccination af husdyr og hobby dyr, Veterinærmedicinsk Industriforening, april. Vestergaard, E.-M A. velfærdsvurdering og velfærdsindikatorer, 16 pp., 47 slides; B. observations- og registreringsteknik samt fejlfinding, 16 pp., 46 slides. Undervisning i velfærdsvurdering på KVL-masterkursus, 5 timer, januar. Vestergaard, E.-M Velfærdsvurdering i svinebesætninger muligheder og faldgruber. Foredrag ved dyrlægernes årsmøde, 15 pp., 45 slides, september. Vestergaard, E.-M Forsøgsdyrskursus, Danmarks JordbrugsForskning, Infektionspatologiske dyremodeller, foredrag, 11 pp., 33 slides, og 8 timers øvelser i håndtering, blodprøvning og andre mindre indgreb samt sektion af DJF-relevante forsøgsdyr, januar. Vestergaard, E.-M Fyldende og fiberrigt foder. Kursus for dyrlæger ved Fødevareministeriets velfærdsmæssige veterinærkontrol, november, 10 pp., 30 slides. Vestergaard, E.-M. December Forsøgsdyrskursus, Danmarks JordbrugsForskning, Infektionspatologiske dyremodeller, foredrag 10 pp., 30 slides, og 16 timers øvelser i håndtering, blodprøvning og andre mindre indgreb samt sektion af DJF-relevante forsøgsdyr. Vestergaard, E.-M. & Jensen, K.H Betydningen af proteinniveau og fibertyper i sofoderet for aggression hos drægtige søer. Temamøde på DJF: Aggression hos søer og slagtesvin, Intern rapport nr. 162, Jensen, K.H., Vestergaard, E.-M., Jørgensen, E. & Pedersen, B.K Sammenhæng mellem stimiljø og aggression hos slagtesvin under produktionsforhold. Temamøde på DJF: Aggression hos søer og slagtesvin, Intern rapport nr. 162, Vestergaard, E.-M. & Fisker, B.N Fodring af drægtige søer efter ædelyst. Kongres for Svineproducenter okt., Landsudvalget for Svin, bilag 7 pp. Vestergaard, E.-M. & Dybkjær, L Betydningen af sammenblanding og transport ved fravænning for grises velfærd. Seminar: Avls- og produktionssystemers indflydelse på sundhed, velfærd og produktionsøkonomi hos svin, Foulum, Center for Produktions- og Sundhedsstyring i Husdyrbruget, CEPROS-rapport nr. 3, Vestergaard, E.-M. & Jensen, K.H Adfærdsregulerende foder potentiale og erfaringer. Temamøde: Grovfoder og fiberrige fodermidler til svin, 16. Marts, Foulum, Intern rapport nr. 117, Projects Scientific job at the Danish Veterinary Laboratory I was employed to develop and test ELISA systems for the identification of Salmonella Dublin infected cattle. The job consisted of isolation and selection of optimal antigens, introduction of ELISA-systemer based on either lipopolysaccaride or protein antigen. Test of the two systems on blood samples from different age groups of cattle in several farms. Bacteriological verification of the serological results in slaughter animals from the involved farms, and bio-typing salmonella isolates in order to use as an epidemiological marker. Scientific job at the Danish Institute of Agricultural Sciences I was employed in a team of nutritional specialists, and my focus area was nutrition of pregnant sows. 22/11/14 European Union, Page 4 / 5

5 The work involved experiments regarding digestibility, production and behaviour of sows fed different sources of dietary fibre in the pregnancy diet. I made surgical procedures on pigs in order to study ileal digestibility, and was responsible for the departments licence to make animal experiments involving surgical procedures. I participated or served as project leader in several scientific research programmes founded by the Danish Government. New feed items, their use and resource saving effects in pig production, Development of an ethical account in husbandry, Respiratory diseases in pigs. Influence from production system on health, infection pressure and production economy, Use of dietary fibre for pregnant sows in order to increase satiety and improve animal welfare, Health, welfare and production in multi-site systems for pigs, Relations between behaviour, stress reactions and perception of stress, Weaner and slaughter pigs in large groups principles and strategies related to welfare, Improvement of animal health and welfare in organic dairy herds, Feeding of pigs nutrient use, product quality and health, Robust piglets through optimal feeding during the suckling and weaning period, Memberships Job as Senior Scientific Officer at Danish Health and Medicines Authority Member of Immunologicals Working Party (IWP) from June 2006 to January Alternate CVMP member from January 2007 till January From 2009 till present CVMP delegate for Denmark. Member of Scientific Advice Working Party since February Vice-chair for the Joint Expert Group on 3Rs (JEG 3R) from June and member of EPAA TC representing EMA. Member of the Danish Consensus Platform on Alternatives to Animal Testing (DACOPA) from Rapporteur and Co-rapporteur for centralised vaccines and pharmaceutical products. Senior assessor for safety and efficacy of veterinary vaccines and efficacy assessor for pharmaceutical products (centralised-, national products, scientific advices, clinical trials, PSURs). Other Relevant Information 22/11/14 European Union, Page 5 / 5

CURRICULUM VITAE. Jens Peter Hansen

CURRICULUM VITAE. Jens Peter Hansen CURRICULUM VITAE Jens Peter Hansen Personlig information Navn: Jens Peter Hansen Født: 5. juli 1957. Opvokset hos kvægbruger Niels og Henny Hansen, Hjerting, Rødding Familie: Gift m. kantineleder Inga

Læs mere

CURRICULUM VITAE. Marital status: Married, one child, a son, born 30th September 2011.

CURRICULUM VITAE. Marital status: Married, one child, a son, born 30th September 2011. April 19, 2015 1 Personal Information Jens Henrik Badsberg Andreas Bjørns Gade 21, 2. tv. Copenhagen 1428, Denmark Phone: +45 29 46 31 48 Email: Jens.Henrik at Badsberg.EU ; at = @ Danish citizen. Born:

Læs mere

The Danish Pest Infestation Laboratory (DPIL) Statens Skadedyrlaboratorium (SSL)

The Danish Pest Infestation Laboratory (DPIL) Statens Skadedyrlaboratorium (SSL) The Danish Pest Infestation Laboratory (DPIL) carries out research and compiles information concerning insect pests on livestock, in stables, stocks, buildings and the materials used. Research also covers

Læs mere

PRODUKTIONSSYSTEMER TIL SVIN

PRODUKTIONSSYSTEMER TIL SVIN Støttet af: VURDERING AF FREMTIDENS & European Agricultural Fund for Rural Development PRODUKTIONSSYSTEMER TIL SVIN RAPPORT NR. 38 Rapporten giver et bud på, hvordan produktionssystemer bør bygges i dag

Læs mere

Programme Description Animal Care and Use Programme

Programme Description Animal Care and Use Programme FACULTY OF HEALTH & MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY OF COPENHAGEN & CPH UNIVERSITY HOSPITAL DEPARTMENT OF EXPERIMENTAL MEDCINE Programme Description Animal Care and Use Programme The Department of Experimental

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Statens Skadedyrlaboratorium. Årsberetning Annual Report 2001

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Statens Skadedyrlaboratorium. Årsberetning Annual Report 2001 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Statens Skadedyrlaboratorium Årsberetning Annual Report 2001 Danish Pest Infestation Laboratory Danish Pest Inf. Lab. Ann. Rep. 2001 Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

http://www.er.dtu.dk/english/about/staff/staff%20details.aspx?er id=186

http://www.er.dtu.dk/english/about/staff/staff%20details.aspx?er id=186 MOGENS HENZE CV ADDRESS Mogens Henze Institute of Environment & Resources DTU Technical University of Denmark Bygningstorvet Building 115 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark INFORMATIONS Telephone, secretariat

Læs mere

Curriculum Vitae: Eskil Heinesen

Curriculum Vitae: Eskil Heinesen Curriculum Vitae: Eskil Heinesen Personal Data Born 21 July 1958 in Denmark (Frederiksberg) Married, two children Home address: Ole Bruuns Vej 1, DK-2920 Charlottenlund, Denmark Education Master Degree

Læs mere

Publikationer 2001/Publications 2001

Publikationer 2001/Publications 2001 Publikationer 2001/Publications 2001 I denne liste gives en oversigt over artikler, rapporter, foredrag m.m. som DMU s medarbejdere har produceret i 2001. Listen er organiseret efter DMU s indsatsområder.

Læs mere

Pharma. TLF Lok Glo DDD JA. Hjemmeside Direkte til ledige stillinger Job annonceret fra den 10.10.2012. Firma

Pharma. TLF Lok Glo DDD JA. Hjemmeside Direkte til ledige stillinger Job annonceret fra den 10.10.2012. Firma Firma Hjemmeside Direkte til ledige stillinger Job annonceret fra den 10.10.2012 Pharma TLF Corporate description / mission Hovedk Ansatte (R&D) Lok Glo DDD JA Abbott Laboratories http://www.abbott.dk

Læs mere

Roskilde Universitet Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier (CBIT)

Roskilde Universitet Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier (CBIT) Roskilde Universitet Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier (CBIT) Nordisk Kulturfond Ved Stranden 18 DK-1061, København K DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER DERES REFERENCE / JOURNALNUMMER

Læs mere

March 28 1957, Denmark. GLP-related experience and competence: Courses: projektlederkursus...??

March 28 1957, Denmark. GLP-related experience and competence: Courses: projektlederkursus...?? Side: af 7 Name: Morten Strandberg Born: March 28 957, Denmark Education: Ph.D. GLP-related experience and competence: Courses: projektlederkursus...?? Logical Framework Analysis (LFA), Carl Bro A/S, Glostrup,

Læs mere

Nature Interpretation for Children and Young People in the Nordic Countries

Nature Interpretation for Children and Young People in the Nordic Countries Nature Interpretation for Children and Young People in the Nordic Countries Nature Interpretation for Children and Young People in the Nordic Countries Mette Aaskov Knudsen and Poul Hjulmann Seidler

Læs mere

Bærekraftig økologisk veksthusproduksjon for fremtiden Sustainable ecological greenhouse production for the future

Bærekraftig økologisk veksthusproduksjon for fremtiden Sustainable ecological greenhouse production for the future March 2006 Bærekraftig økologisk veksthusproduksjon for fremtiden Sustainable ecological greenhouse production for the future økologisk dyrking i veksthus vedvarende energi til veksthus markedsundersøkelse

Læs mere

The lunch business industry in Sweden and Denmark

The lunch business industry in Sweden and Denmark The lunch business industry in Sweden and Denmark - A comparative study LASSE D. TINDBÆK Master of Science Thesis Stockholm, Sweden 2012 The lunch restaurant business in Denmark and Sweden a comparative

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

Vedrørende udredning om svins behov for at optage vand om natten

Vedrørende udredning om svins behov for at optage vand om natten DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET Fødevarestyrelsen Vedrørende udredning om svins behov for at optage vand om natten DCA Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug Dato:

Læs mere

0. INTRODUKTION TIL SEMINARET

0. INTRODUKTION TIL SEMINARET 0. INTRODUKTION TIL SEMINARET Seminarets formål Med seminarets drøftelser håber vi at opnå: 1. Et overblik over det politisk landskabs/de politiske rammebetingelsers udvikling, herunder hvilke handlemuligheder

Læs mere

Motivational interviewing in intensive treatment of Type 2 diabetes detected by screening in general practice.

Motivational interviewing in intensive treatment of Type 2 diabetes detected by screening in general practice. Motivational interviewing in intensive treatment of Type 2 diabetes detected by screening in general practice. Overall effect of a course in Motivational interviewing PhD thesis Sune Leisgaard Mørck Rubak

Læs mere

The Danish Health Examination Survey 2007-2008 Methods and variables

The Danish Health Examination Survey 2007-2008 Methods and variables The Danish Health Examination Survey 2007-2008 Methods and variables The Danish Health Examination Survey 2007-2008 was carried out by National Institute of Public Health, University of Southern Denmark

Læs mere

Health Statistics in the Nordic Countries 2007 Helsestatistik for de nordiske lande 2007

Health Statistics in the Nordic Countries 2007 Helsestatistik for de nordiske lande 2007 Health Statistics in the Nordic Countries 2007 Helsestatistik for de nordiske lande 2007 Health Statistics in the Nordic Countries 2007 Helsestatistik for de nordiske lande 2007 Members of the Editorial

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 53 August 2013

Nyhedsbrev nr. 53 August 2013 , Nyhedsbrev nr. 53 August 2013 Den landbrugsskeptiske presse kom på banen lige før sommerferien I sidste nummer omtalte vi den megen og positive presseomtale, som danske landbrugsselskaber i udlandet

Læs mere

Curriculum vitae Sisse Grøn

Curriculum vitae Sisse Grøn Curriculum vitae Sisse Grøn Uddannelse Ansættelser 2008 Samfundsvidenskabelig Ph.d.-grad fra Roskilde Universitetscenter 2000 Kandidatgrad i Europæisk Etnologi fra Københavns Universitet 1996 Bachelorgrad

Læs mere

Annexes to the Social Impact Assessment for the ISUA Iron Ore Project for London Mining Greenland A/S

Annexes to the Social Impact Assessment for the ISUA Iron Ore Project for London Mining Greenland A/S to the Social Impact Assessment for the ISUA Iron Ore Project for London Mining Greenland A/S (in compliance with the BMP Guidelines on SIA of November 2009) March 2013 v TABLE OF CONTENTS PAGE ANNEX 1:

Læs mere

ABSTRACTS FAGFESTIVAL 2012

ABSTRACTS FAGFESTIVAL 2012 ABSTRACTS FAGFESTIVAL 2012 2 / Fagfestival / Abstracts / Mundtlige præsentationer ABSTRACTS ODENSE CONGRESS CENTER 22.-24. MARTS 2012 4 / Fagfestival / Abstracts / Indeks INDEKS Foredrag Det digitale menneske

Læs mere

Job Beskrivelse Primære opgaver Uddannelse og professionel erfaring Personlige kompetencer Akademiker til product care og produktions support

Job Beskrivelse Primære opgaver Uddannelse og professionel erfaring Personlige kompetencer Akademiker til product care og produktions support Job Beskrivelse Primære opgaver Uddannelse og professionel erfaring Personlige kompetencer Akademiker til product care og produktions support Production Support er én ud af i alt 6 afdelinger i produktionen.

Læs mere

Green Building. Made in Denmark. An empirical analysis of Denmark s country-of-origin image within green building in the United States

Green Building. Made in Denmark. An empirical analysis of Denmark s country-of-origin image within green building in the United States Green Building Made in Denmark An empirical analysis of Denmark s country-of-origin image within green building in the United States Copenhagen Business School May 2010 By Tanya Jacobsen Study program:

Læs mere

TechMatch LAND & MILJØ 2010. Health & Food Days 2010. Pro Energy Meetings. B2B 4 Energy. Elmia World Bioenergy 2010

TechMatch LAND & MILJØ 2010. Health & Food Days 2010. Pro Energy Meetings. B2B 4 Energy. Elmia World Bioenergy 2010 TechMatch 02 E LAND & MILJØ 2010 Health & Food Days 2010 Pro Energy Meetings B2B 4 Energy Elmia World Bioenergy 2010 Teknologisøgninger Sustainable Packaging Trays for Fresh or Frozen Meat Products Harvesting

Læs mere

Årsrapport 2012-2013. Hospitalsenheden Horsens

Årsrapport 2012-2013. Hospitalsenheden Horsens Årsrapport 2012-2013 Forord Forskning på hospitalet i Horsens; uanset dets vekslende affiliation og mange navne de senere år, er ikke nogen ny foreteelse. Ved en simpel databasesøgning (Horsens Hospital)

Læs mere

Agenda for meeting in Academic Council, Tuesday May 31st 2011at 9:15 to 11:50, Solbjerg Plads, D 4.20.

Agenda for meeting in Academic Council, Tuesday May 31st 2011at 9:15 to 11:50, Solbjerg Plads, D 4.20. Agenda for meeting in Academic Council, Tuesday May 31st 2011at 9:15 to 11:50, Solbjerg Plads, D 4.20. 9:15 10:10 1. Approval of Agenda 2. Discussion of BiS Platforms. How do we move forward from here?

Læs mere