Informationshæfte BLR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Informationshæfte BLR"

Transkript

1 Informationshæfte BLR Der er mange regler på rideskolen. De er opstået over mange år. Når man kender reglerne, og når man overholder dem, er man med til at passe på sig selv, sin hest, faciliteterne og sine kammerater. En del af reglerne er lavet af sikkerhedshensyn. Det er store dyr, vi har med at gøre, så det gælder om at passe godt på sig selv og andre. Broagerlands Rideklub er medlem af:

2 Om klubben Broagerlands Rideklub (BLR) blev grundlagt den 1. oktober 1970 i Broager som Broagerlands Rideselskab. Indtil 1990 havde rideklubben hjemme i Dynt, hvorefter man valgte at opføre nye faciliteter ved det naturskønne Broagervig. Broagerlands Rideklub er en forening drevet af en frivillig bestyrelse. Broagerlands Rideklub ejer og driver selv faciliteterne på Broagervigvej. BLR har ca. 150 medlemmer, samt omkring 70 ryttere til ridefysioterapi. Ridekluben er en breddeklub for ryttere på alle niveauer: Vi er store og små, unge og gamle, og vi har det hyggeligt med hinanden. Vi tilbyder undervisning på flere niveauer fra småbørn til oldies. Vi har ridefysioterapi og handicapundervisning. Vi deltager i teamcup, ringridning, andre bredde-discipliner samt cykelringridning. Vi afholder klub-, venskabs- og distriktsstævner primært i dressur. Vi afholder ridelejr, informationsaftener og andre fællesarrangementer. Vi lægger vægt på hestenes trivsel. Alle elevheste og -ponyer er på mark eller fold hver dag. Og så snart vejret tillader det, foregår undervisningen udendørs. Faciliteter og heste 22 bokse indendørs og 12 bokse udendørs aflåst sadelrum med skab til hver boks 20x60 ridehal med en rytterstue 2 udendørs dressurbaner og en springbane Luftningsfolde og gode græsfolde Vi har ca. 12 elevheste. Størrelserne varierer fra 100 til 170 cm. Og racerne spænder fra welsh mountain over oldenborger til jyde. Når vi køber eller låner elevheste, lægger vi meget vægt på omgængelighed og temperament. Stort set alle elevheste kan gå til rampen og deltage i ridefysioterapien. Forsikring Når du eller dit barn færdes på rideskolens område er det meget vigtigt at være opmærksom på følgende: Man færdes altid under eget ansvar BLR har ingen kollektiv forsikring. Derfor opfordres man selv til at have en ulykkes/fritidsforsikring. Dette gælder altid dvs. både under selve undervisningen og når man bare færdes i stalden eller på området Udfører man frivilligt arbejde for klubben som underviser eller hjælper til stævner, er man dækket af Idrættens forsikringer under Dansk Rideforbund. Bestyrelsesmøder Der afholdes bestyrelsesmøde i klubben den første torsdag i hver måned, hvor man er velkommen til at komme med forslag m.v. fra Man kan også maile til klubbens formand, Lisa Nielsen på Information Der er mange informationer i løbet af året. Hold øje med opslagstavlen i indgangen og i rytterstuen. Og følg med på vores hjemmeside Der må kun ryges udenfor og vi har i rideklubben en ryge- og alkoholpolitik. Se nærmere på vores hjemmeside.

3 I stalden Vi har alle et ansvar for at BLR er et rart sted at være. Vi vil bibeholde Den gode ånd. Vi siger goddag og farvel til hinanden. Vi hjælper hinanden med at skabe den gode stemning Vi støtter hinanden i alle situationer Når man får opstaldet en hest på rideskolen, bliver der underskrevet en kontrakt. I kontrakten står der blandt andet, at du selv har ansvaret for at din hest kommer ud hver dag. Fodringstider (ca-tider) Morgen Middag Aften Der henstilles til, at der ved alle fodringstider ikke opsadles og strigles heste på staldgangen i de ovenstående tidsrum. Dette for medarbejdernes og jeres egen sikkerheds skyld. Foder Din hest får det foder du betaler for. Du må ikke selv tage af rideskolens hø, halm, wrap eller lignende. Hvis du gør det lægges et strafgebyr på din næste måneds regning. Ved hver boks er der en tavle med det angivne foder. Hvis din hest skal have ændret sin fodermængde eller sammensætning, skal du give staldpersonalet besked. Det er staldpersonalet, der retter tavlerne og giver kassereren besked, så din boksleje reguleres. Dette kan kun ske op til den første i hver måned. Har din hest eget foder, skal det opbevares i særlige kasser, som hænger på boksen. Dette aftales forud med bestyrelsen. Du må ikke have foder udover kassen opbevaret ved din boks. Boksen Hestene står på en madras af piller. Boksen skal rengøres dagligt for hestepærer og våde klatter, for at bevare en god madras. Hver hest får tildelt piller ugentligt. Snak med Kirsten H. hvis du har brug for at tilkøbe piller. Der er mulighed for tilkøb af udmugning. Fodertrug og vandkop bør rengøres jævnligt. Andre ting Efterlad aldrig hesten på staldgang eller opsadlingsplads uden opsyn. Lad aldrig to heste passerer hinanden på steder hvor staldgange er mindre end 2 meter bred. Fej altid efter dig, når du har trukket hesten ud af boksen, og når du har stået på staldgangen eller opsadlingspladser. Opfej og lort fra staldgangen SKAL smides på møddingen. Ikke ind i andres bokse, og heller ikke ud af døren. Rengør vaskeplads efter brug og sørg for at smide efterladenskaber på mødding. Staldgangen må ikke bruges til opbevaring af redskaber, striglekasser m.v. Du skal bruge træktov, når du trækker din hest i grimen Elevhestene skal stå med grimer på Hav korrekt fodtøj på ved håndtering af hesten i stalden og på foldene. Sandaler og åbent fodtøj er ikke tilladt i stald m.v. Ingen løber eller råber i stalden. Der må ikke leges i stald, lader og/eller ved rideklubbens maskiner. Ingen glasflasker el. lign. må medbringes i stalden. For at må opholde sig alene i stalden skal man have ryttermærke 1 eller viden svarende dertil.

4 Sidste mand checker at alle bokse er lukkede. lukker døre og slukker lys i stald, lade og foderrum. lukker og låser dørene til sadelrummene. Har du ikke en nøgle, så kontakt bestyrelsen. Du skal som minimum have halvpart eller egen hest for at få en nøgle. slukker lyset og radioen i klubhuset. Ved brand (dette punkt opdateres efter brandøvelse i klubben) Sørg for at alarmere flest tilstedeværende som muligt ved at råbe "brand" samt hvor det brænder i klubben. Ved voldsom brand ring til alarmcentral. Angiv adresse: Broagervigvej 13A, 6310 Broager. Evakuer heste hvis nødvendigt, ved at lade dem løbe ud af døren op mod markerne. Luk branddøre (dør ind til ridehal) Hold opsyn med hestene så de ikke løber tilbage. Påbegynd brandslukning med brandslanger og andet udstyr.

5 I hallen For at din ridetur indenfor bliver en fornøjelse for såvel hest som rytter, har vi oplistet de regler der er, når du er i hallen. Vi skiftes til at ordne hovslag. Det står på et opslag, hvornår det er din tur. Generelt Man siger højt og tydeligt "DØR FRI " og afventer svar, inden man går ind i hallen. På den måde undgår man at åbne døren op i en hest/rytter. I ridehallen (på banen) må kun være ryttere til hest og eventuelle undervisere. Tilskuere he nvises til tribune eller cafeteria. Man samler altid hestens efterladenskaber op efter sig umiddelbart efter man har redet. Til hest Alle, der er til hest, skal have sikkerhedsgodkendt ridehjelm på. Sikkerhedsgodkendt ridehjelm er obligatorisk for alle rideklubber under Danske Rideforbund. Eneste undtagelse er hvis man i ridefysioterapien fungerer som bagrytter. Dit fodtøj skal være beregnet til ridning - derfor er tennisko, flade sko, træsko eller det, der ligner, ikke korrekt fodtøj til hest. Når du skridter hesten varm og skridter af, foregår det én og én på venstre volte. VI rider venstre mod venstre. Der må maksimalt være 8 ryttere i hallen ad gangen og kun 6 ryttere, hvis der er enetimer. Ingen rykker/flår eller saver hesten i mundet med biddet, ligesom pisk og sporer kun skal anvendes til almindelig irettesættelse og korrektion. Du skal have tager ryttermærke 2 eller have færdigheder svarende dertil for at kunne deltage i "fri ridning" uden undervisning. Det er ikke tilladt at snakke i mobiltelefon under ridning. Stig af og træk med hesten. Det er ligeledes heller ikke tilladt at ride med tyggegummi. Halplan Ridehallen er som udgangspunkt reserveret til baneharvning og vedligehold hver mandag, onsdag og fredag fra kl til kl Der ligger en halplan på hjemmesiden. Her kan du se, hvornår hallen er optaget af undervisning. Hallen kan være lukket på grund af arrangementer. Hold dig opdateret på hjemmesiden! Hvis du vil afholde et arrangement eller et kursus, skal du aftale det med bestyrelsen på forhånd, så hjemmesiden kan opdateres. Undervisere Rideklubben har ansat personale til at undervise. Ønsker du at bruge en anden underviser, skal det aftales med bestyrelsen indenfor de tidsrammer, der er angivet i klubbens halplan. Se hjemmeside for, hvornår de forskellige tidspunkter er. Hallen er ikke lukket, når der er enetimer, men der skal tages hensyn til den, der får undervisning! Longering Du må ikke longere når der er eneundervisning. Du må kun longere, hvis du har fået lov af de andre ryttere i hallen. Du må ikke longere, når der er mere en tre ryttere i ridehallen eller på dressurbanen Brug hele banen - stå ikke kun ét sted, det ødelægger bunden. Begræns longering indenfor. Hvis vejret tillader, så brug udendørs banerne.

6 Spring og løsspring Hvis du har brugt spring, bomme, kegler eller andet, skal du rydde op efter dig. Det gælder også i undervisning og til handicapridningen. Husk at der skal være én over 18 år tilstede hvis du springer. Elevheste må kun springe i undervisningen. Har du haft løsspringning, er du selv ansvarlig for at få harvet banen umiddelbart efter. Alle under 18 år skal benytte sikkerhedsvest ved springning. Bestyrelsen henstiller til at springryttere over 18 ligeledes bærer sikkerhedsvest ved springning. Løse heste Det er IKKE tilladt at have løse heste i ridehallen. Ved uheld Stands ulykken Giv livreddende førstehjælp Tilkald den nødvendige hjælp - evt. alarm adresse: Broagervigvej 13A, 6310 Broager. Bliv ved den tilskadekomne indtil hjælpen er nået frem

7 Udenfor Færdes du på BLR's udendørs arealer gælder de samme regler som indenfor. Nedenfor har vi dog tilføjet et par punkter. Foldordning Efterår/vinter: Vores foldordning (sandfolde) kører på ugebasis i en turnusordning, hvor man er vælger sig ind på formiddag eller eftermiddag. Derefter råder man over den angivne fold på opslaget i enten tidsrummet 8-12 hvis man er til formiddag eller hvis man bedre kan om eftermiddagen. Forår/sommer: Vores græsmarker er delt i en hoppefold og en vallakfold samt flere store folde til elevhestene. Én arbejdsdag hvert forår bruges til at gøre græsmarkerne klar. Man kan kun få sin hest på græs, hvis man har hjulpet på denne dag. Som afslutning på dagen lukkes hestene på græs for første gang. Herefter vænnes hestene langsomt til græsset, og henover sommeren må de gå ude i længere tid. Privatheste og ponyer op til 4 timer. Elevhestene går på døgnfold. Check om der er strøm på indhegningen, hvis din hest skal ud. Foldregler: Brug altid træktov eller hovedtøj når du trækker med din hest udendørs. Alt andet er uforsvarligt. Fastgør dig aldrig til hesten ved at vikle træktov rundt om hånden eller maven - det er livsfarligt. Du må kun føre en hest af gangen til og fra folden. Der må IKKE fodres på foldene. Miljøafdelingen har fokus på dette, når de er på tilsyn. Lukkes flere heste ud på samme tid, må der først slippes fri, når alle er klar. Er en hest alene tilbage på fold og urolig, kontaktes ejermand. For at lukke eller hente heste på fold, skal man have taget ryttermærke 3 eller have færdigheder og viden svarende dertil. Har ens hest ødelagt hegn på folden, er man selv ansvarlig for at reparere dette med det samme, inden den næste skal bruge folden. Rid en tur: Sørg for at skrive på tavlen i stalden hvor du rider hen og hvornår du er taget af sted. Rid helst flere sammen og sørg for at én har en mobiltelefon med på tur. Ridehjelm er også påbudt udendørs, og man har selvfølgelig hjelm på, når man rider tur. Halvparter og søndagsparter må kun ride tur, hvis de følges med én, som er over 18 år. Det er tilladt at skridte varm eller skridte af op ad vejen mod Mariegård eller benytte vores sansesti til samme. Der er en ridesti parallelt med Gendarmstien ned til Cathrinesminde. Der må rides på sansestien op til Nejsled. Vi må IKKE ride på Gendarmstien, men helt inde i kanten de steder, hvor ridestien ikke er "markeret". Vi har forskellige markveje at ride på. Man må IKKE ride på markerne, medmindre man selv har en aftale med landmanden! Der må kun rides i vandet omkring Brunsnæs. Der er mange "lighuller" i vandet omkring teglværket, hvor hestene synker i - vær derfor obs herpå og spørg hvis du er i tvivl. Færdselsloven er gældende til hest - vis hensyn til andre trafikanter og forbipasserende. Parkeringsregler: Når klubben har ridefysioterapi er det vigtig at alle andre tager henysn til dette, ved IKKE at parkere tæt ved ridehallens indgang. Trailere parkeres så de holder mindst muligt i vejen. Ingen trailerparkering omkring møddingspladsen.

8 Halvpart og søndagspart Medlemmer af BLR kan få halvpart eller søndagspart i en af klubbens elevheste eller -ponyer. At have halvpart eller søndagspart er som at have hest på nedsat tid. Man har de samme rettigheder og pligter, som en rigtig hesteejer. Du skal strigle og passe hesten/ponyen, du skal pudse sadeltøj jævnligt og du skal holde boksen ren på dine dage. Som halvpart har du én ugentlig undervisningstime + to ridedage, som bestemmes af klubben. En søndagspart må ride om søndagen. Derudover skal søndagsparten have undervisning minimum én gang om ugen. Du må ride 1 time hver ridedag. Ved ridning i naturen kan rides i 1-1½ time. Ridning i naturen må kun ske sammen med andre. Minimum én rytter skal være over 18 år. Du har fortrinsret til hesten/ponyen til stævner og andre arrangementer, men du skal acceptere at dele hesten/ponyen med andre til disse arrangementer. Hvis du gerne vil have halvpart eller søndagspart, så snak med din underviser.

9 Private opstaldere Hvad skal jeg som privat opstalder udover at passe min hest? I rideklubben afholder vi flere arbejdsdage i løbet af året. Sammen med kontingentopkrævning opkræves et arbejdsgebyr pr. halvår. Man skal som minimum deltage i 1 arbejdsdag pr. halvår hvorefter det pålagte arbejdsgebyr refunderes. Du har som privat opstalder mødepligt til generalforsamling og de ryttermøder, der indkaldes til i løbet af året. På den måde bliver DIN mening også hørt! I klubben har vi flere udvalg og altid brug for et par hænder, hvad enten det gælder kagebagning eller stævneudvalg. Har du lyst til at hjælpe, så meddel dette til bestyrelsen! I klubben er der telefonliste ophængt i glasskabet i gangen på halvparter og privatopstaldere. Sørg for at dit telefonnummer altid er opdateret. Hunderegler Hunden skal ALTID være i snor eller lukket inde, når vi har handicap og småbørnsridning. Hunden skal ALTID være i snor eller lukket inde, når vi har stævner. Hunden skal være bundet eller lukket inde, mens du rider. Hunden må være løs på øvrige tidspunkter, hvis den er under opsyn. Hunden må IKKE være i klubhuset.

Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015

Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015 Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

Læs mere

Kano- og Kajakklubben Gudenaa

Kano- og Kajakklubben Gudenaa Kano- og Kajakklubben Gudenaa Information til nye medlemmer 2015 1 Velkommen i Gudenaa I dette hæfte vil vi give dig en introduktion til begynderkurset samt klubbens love og regler. På side 4 finder du

Læs mere

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18 2 Garderoben 20 Mad og drikke 23 Fest 26 Ferie og fri 28 Sygdom 29 Forældresamarbejde

Læs mere

Luther udflytterbørnehave, Østerbrogården. Forældrefolder. Praktisk guide til hverdagen i børnehaven i alfabetisk orden.

Luther udflytterbørnehave, Østerbrogården. Forældrefolder. Praktisk guide til hverdagen i børnehaven i alfabetisk orden. Luther udflytterbørnehave, Østerbrogården Forældrefolder Praktisk guide til hverdagen i børnehaven i alfabetisk orden Nickolai Thoms Afhentning Børnene kan afhentes ved bussen mellem kl.15.30 og 15.45.

Læs mere

BilagKFU_140603_pkt.05.01 EVALUERING EFTER 1 ÅR

BilagKFU_140603_pkt.05.01 EVALUERING EFTER 1 ÅR HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB EVALUERING EFTER 1 ÅR Indholdsfortegnelse Bestyrelsen 2013/2014 & 2014/2015 Succes sportsligt Succes socialt Kommunikation Medlemstal, rideskolehold og belægning Heste-bestanden

Læs mere

Nyhedsbrev. Nr. 29. 10. årgang november 2012. Efterår og foreningens 10.år. af Helle Christiansen

Nyhedsbrev. Nr. 29. 10. årgang november 2012. Efterår og foreningens 10.år. af Helle Christiansen Nyhedsbrev Nr. 29. 10. årgang november 2012 Foto: Helle Christiansen Efterår og foreningens 10.år. af Helle Christiansen Her i november er det 10 år siden, vi holdt den stiftende generalforsamling i vores

Læs mere

GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013

GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013 GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jesper Nielsen valgt. Dirigent konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt ved opslag

Læs mere

Grenaa Gymnasiums Kostskole

Grenaa Gymnasiums Kostskole Grenaa Gymnasiums Kostskole Kostskolens Studie- og ordensregler Velkommen til Grenaa! At bo på en kostskole er en mellemting mellem at bo ude alene på et værelse, og at bo hjemme hos familien. Du kan i

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

ABC. Afdelingsmøder møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde.

ABC. Afdelingsmøder møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde. ABC Afdelingsmøder møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde. Aflevering og afhentning Skolen er åben fra kl. 7.00

Læs mere

Velkommen til DcH Harlev - en afdeling under Dansk Civile Hundeførerforening

Velkommen til DcH Harlev - en afdeling under Dansk Civile Hundeførerforening Velkommen til DcH Harlev - en afdeling under Dansk Civile Hundeførerforening Dch-Harlev vil med denne information byde velkommen til nye medlemmer. Heri får du nogle oplysninger om foreningen, træningen,

Læs mere

Rødding Højskole RØDE ENCYCLOPÆDIE

Rødding Højskole RØDE ENCYCLOPÆDIE Rødding Højskole RØDE ENCYCLOPÆDIE Rødding Højskoles Røde Encylopædie Læs opslagsværket som et leksikon med svar på alt omkring Rødding Højskole. Kan med fordel læses forfra, bagfra, i en køre eller som

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Det Blå Marked Haslev Velkommen - J

Det Blå Marked Haslev Velkommen - J Velkommen - J Alle er velkomne til at læse disse sider, selv om indholdet mest er rettet mod dig der enten overvejer at blive eller allerede er kræmmer på Det Blå Marked i Haslev. Vi ved der er mange detaljer

Læs mere

DEN FØRSTE TID MED HUNDEN

DEN FØRSTE TID MED HUNDEN DEN FØRSTE TID MED HUNDEN Tillykke med din nye hund. I denne pjece kan du læse om, hvordan du bedst muligt byder din nye hund velkommen i dit hjem. Det er en stor omvæltning for din hund at komme til et

Læs mere

Velkommen på Herlev Kollegiet

Velkommen på Herlev Kollegiet Velkommen på Herlev Kollegiet Som nyindflytter har du garanteret en masse spørgsmål. Denne folder kan måske klare nogle af dem, men hvis der er spørgsmål ud over dette er du mere end velkommen til at spørge

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2014 2 Indholdsfortegnelse! 2013 set og hørt med formandens øjne og ører 3 Så starter vi snart en ny tennissæson 5 Husorden 8 Bryllup

Læs mere

INTERNATHUND EL. OMPLACERINGSHUND

INTERNATHUND EL. OMPLACERINGSHUND INTERNATHUND EL. OMPLACERINGSHUND SKAL, SKAL IKKE? & HVAD BØR DU TÆNKE PÅ? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.... 4 Myte om internathunde... 5 Trin 1 Inden du tager på internat... 7 - Har du det der skal til?.

Læs mere

Helt færdig! Helt færdig! Infohæfte. sæson 2015-16

Helt færdig! Helt færdig! Infohæfte. sæson 2015-16 Helt færdig! Regler Annexhallen Se midtersiderne! Infohæfte sæson 2015-16 Helt færdig! Ja, projektet med at renovere vores dejlige hal er lykkedes. Det har vi kæmpet for i mere end 10 år! Så glæd dig til

Læs mere

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog 4. november 2013 1. udgave Forældrehåndbog Kontaktinformationer Interskolen Engtoften 22 8260 Viby J Telefon: 21 48 92 18 Email: adm@interskolen.dk Kontorets åbningstider 8.00-14.00 Telefontid er fra kl.

Læs mere

Haunstrupgård Fritids- og Ungdomsklub

Haunstrupgård Fritids- og Ungdomsklub Haunstrupgård Fritids- og Ungdomsklub Velkommen i klubben! Her kan du læse lidt om hvem vi er, hvad vi laver, - og hvorfor vi gør det. og I kan se meget mere på vor hjemmeside: www.pumpestationen.dk Internetcafe

Læs mere

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Fokus: At give konfirmanderne en oplevelse af, at de kan være med til at gøre en forskel i sognet/menigheden og dermed være en del af kirken. Med inspiration

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundbis

Andelsboligforeningen Lundbis ABF INFO for Andelsboligforeningen Lundbis (Lundbyesgade 7, 7 A og Bissensgade 18) 27/08 2007 Kære Andelshaver Velkommen i Andelsboligforeningen samt til et spændende boligområde midt i Århus. Foreningen

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hvor hurtigt kan vi gå frem Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hvor hurtigt kan vi gå frem Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hvor hurtigt kan vi gå frem Af Henrik Johansen At uddanne heste er som en lang, spændende rejse brolagt med lærerige oplevelser. For at komme fra et punkt til et andet må der findes

Læs mere

A/B Hedebygade 16-18 December 2009

A/B Hedebygade 16-18 December 2009 A/B Hedebygade 16-18 December 2009 1 Indhold Om AB... 4 Ansvarlighed... 4 ADSL... 4 Altan... 4 Altan beklædning... 5 Arbejdsdage... 5 Bagtrappe... 5 Det er et gammelt hus... 5 Ekstern venteliste... 5 Farvekoder...

Læs mere

FORÆLDRE- HÅNDBOG GULDBÆK FRISKOLE OG SFO

FORÆLDRE- HÅNDBOG GULDBÆK FRISKOLE OG SFO FORÆLDRE- HÅNDBOG GULDBÆK FRISKOLE OG SFO 1 Håndbog til nye forældre: Indledning Forventninger til jer som forældre Dagligdagen på Guldbæk friskole Praktiske informationer for Guldbæk Friskole Praktiske

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2015 2 Indholdsfortegnelse! Formanden byder velkommen 3 Så starter vi snart en ny tennissæson! 6 Husorden 9 Bryllup fødselsdage - fester

Læs mere

Tvede-Linde Jagtforening

Tvede-Linde Jagtforening Støvringgårdvej 27 Mellerup Tlf. 51862721 Tvede-Linde Jagtforening Salg af foder til hunde, katte, kaniner, fugle, høns og heste. Kom selv og se udvalget. Årg. 2007 nr.1 På gensyn. Poul Reenberg. Se også

Læs mere

Håndbog for beboere i kollegiet

Håndbog for beboere i kollegiet Håndbog for beboere i kollegiet Det Grønlandske Hus i Aarhus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C Tlf: 86 11 02 88, fax: 86 14 69 77 E-mail: aarhus@glhus.dk www.groenlandskehus.dk Lidt om kollegiets formål og

Læs mere

BØRNEHUSET SNOGEBÆKSVEJ

BØRNEHUSET SNOGEBÆKSVEJ BØRNEHUSET SNOGEBÆKSVEJ MEDARBEJDERPJECE Redigeret Jan. 2015 1 De positive huskeregler: At det er de små skridt der tæller. At tænke et hus et dagtilbud. At positiv forventning udløser positiv energi.

Læs mere