Anlæggelse og anvendelse af subcutan nål

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anlæggelse og anvendelse af subcutan nål"

Transkript

1 Anlæggelse og anvendelse af subcutan nål Århus Universitetshospital Århus Sygehus Onkologisk Afdeling D Det Palliative Team Tlf Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Indholdsfortegnelse 1. Formål... s Forskellige nåletyper... s Hvor kan den subcutane nål anlægges... s Anlæggelse af subcutan nål... s Hvilke præparater kan gives subcutant... s Observation af subcutan nål... s Subcutan væske administration (Hypodermoklyse)... s Hvordan tilrettelægge den medicinske behandling,... når det ikke er muligt at give medicin pr os s Tryghedskasse... s Praktiske oplysninger... s Anvendelse af pumpe til kontinuerlig... medicinadministration s Referencer... s. 13 Side 1 af 13 Udarbejdet af: Sygeplejerske Brita Jørgensen og Klinisk Sygeplejespecialist Helle Nordestgaard Matthiesen Godkendt af: Overlæge Bodil Abild Jespersen Dato for udarbejdelse: 04.06/2010 Næste rev. September 2012

2 1. Formål Indenfor det palliative område anvender man i stor udstrækning subcutane nåle, som er injektionskanyler placeret lige under huden. Den subcutane nål anvendes for at sikre den alvorligt syge suffient symptomlindring og er et godt alternativ til at skulle give gentagne injektioner. En subcutan nål har følgende fordele: Let at anlægge Skånsom for patienten Kan anvendes til både bolus og kontinuerlig indgift Patienten kan få sin medicin på trods af o Obstruktion o Kvalme/opkastning o Almen svækkelse Udover medicinske præparater, kan der i en subcutan nål gives væske (NaCl), hvis der er behov for det (Hypodermoklyse, se afsnit 7). 2. Forskellige nåletyper Nåle til subcutan medicin administration Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 De subcutane nåle kan have forskellig udformning, men som oftest anvendes Neria, G27 med en nåle længde på 6 mm (fig. 1). Nålen er forsynet med en 60 cm slange med injektionsstuds. Indre volumen i slangen er ca. 0,1 ml. Nål til væske administration Fig. 4 Som oftest anvendes Venofix, 21 G med en nåle længde på 8 mm. Nålen er forsynet med en 30 cm slange med injektions studs (fig. 4). Side 2 af 13

3 Indre volumen i slangen er ca. 0,3 ml. 3. Hvor kan den subcutane nål anlægges Nålen anlægges, hvor huden er tør og varm med god blodgennemstrømning og hvor den er mindst generende for patienten. Det er vigtigt, at nålen ikke anlægges i områder med ødemer, sår eller infektion. Ved anlæggelsen skal der tages hensyn til: Om patienten skal kunne medicineres under søvn Patientens behov for mobilitet Om patienten ønsker, at nålen ikke må kunne ses Om patienten pga. kognitive forstyrrelser evt. selv vil kunne seponere nålen 4. Anlæggelse af subcutan nål Nålen kan anlægges af sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent, evt. af pårørende, som er oplært. Afhængig af hvilken type af nål, der anvendes, skal den anlægges i en vinkel på 45 eller 90. En 6 mm nål kan anlægges i en vinkel på 90, men har patienten et sparsomt fedtlag, kan nålen evt. gives et knæk på 45 inden anlæggelse. En nål med 8 mm kanyle anlægges i en vinkel på 45 (fig. 5). Fig. 5 Utensilier til anlæggelse af subcutan nål Side 3 af 13

4 Procedure: o Slangen fyldes med væske (medikamina eller NaCl) inden anlæggelsen. o Luk nålen med en prop (Luer lock, som også anvendes til en venflon) eller lad evt. en injektionssprøjte blive siddende i nålen under anlæggelsen, afhængigt af, om der skal gives medicin umiddelbart efter anlæggelsen. o Desinficer huden med spritswabs og lad huden lufttørre. o Åben pakken med den subcutane nål. o Tag fat i vingerne på nålen, fjern beskyttelsespapir og plasthætte. o Lav en hudfold og anlæg nålen i en vinkel på 45 eller 90. o Nålen fæstnes med Opsite eller lignende plaster o Anvendes nål med påsat klæbeplade, er det ikke nødvendigt at sætte Opsite over nålen, dog sættes der Opsite over slangen (fig. 6). o Lad 5-10 cm af slangen være fri af opsite. Fig Hvilke præparater kan gives subcutant I henhold til litteratur1 kan al medicin, der kan gives intramuskulært også gives subcutant. I henhold til stabilitets undersøgelse foretaget på Apoteket, Århus Universitets hospital, Århus Sygehus, anbefaler vi, at følgende præparater gives subcutant: Morfin Oxynorm Metadon Midazolam Serenase Robinul Buscopan Binyrebarkhormoner Relistor Side 4 af 13

5 Morfin og Serenase må ikke gives i samme nål eller blanding, da en blanding af disse præparater danner nåleformede krystaller efter 4 timer. Binyrebarkhormoner skal altid gives i separat nål. Udover ovenstående medikamenter er der ingen forholdsregler i forhold til at blande de forskellige præparater i samme nål. Efter indgift af medicin i den subcutane nål skal der ikke skylles efter med NaCl. Dette på baggrund af, at medicinen vil komme til at ligge i et NaCl reservoir og virkningen samt optagelsen af præparatet derfor er usikker. 6. Observation af subcutan nål Nålen kræver ingen tæt overvågning eller specielle hensyn, men observeres ved hver injektion for rødme, større hævelse, sivning og pus. Nålen ligger udenfor blodbanen, og skal således ikke hepariniseres eller skylles efter med NaCl. Nålen kan ligge indtil lokal irritation eller manglende funktion, ofte 3-7 dage. Ved behov for nyanlæggelse skal nålen placeres et andet sted på kroppen. 7. Subcutan væske administration (Hypodermoklyse) At give væske subcutant er et godt alternativ til intravenøs væskeadministration, så den syge kan forblive i, eller udskrives til eget hjem. Væsken kan administreres af hjemmeplejen og evt. pårørende efter oplæring. Utensilier til væskeadministration Hvilken væske kan anvendes Der kan kun gives isotonisk NaCl 0,9 %. Hvornår anvende subcutan væske Subcutan væskeadministration kan være et relevant behandlingstilbud til den palliative patient i tilfælde, hvor patienten: Føler stor tørst på trods af god mundpleje Side 5 af 13

6 Er unødigt træt, konfus (delirøs) pga. dehydrering Har ophobning af lægemidler grundet nedsat nyrefunktion Det er vigtigt at vurdere, hvorvidt tilførsel af væske er relevant i det enkelte tilfælde. Væsketilførsel ved fremskreden sygdom, kan være til større gene end gavn og give overhydrerings gener bl.a. i form af utilsigtet væskeophobning i lunger og perifert væv. De hyppigste steder at anlægge subcutane nåle til væske er på maven, på lårene eller på forsiden af brystkassen. Væsken løber ved hjælp af tyngdekraften og det er således ikke nødvendigt at anvende pumpe. Et dropstativ er ikke nødvendigt, selvom det i visse tilfælde vil være praktisk, men et søm på væggen, eller en krog i loftet kan være lige så anvendelig. Der kan anvendes to infusionsmetoder: Kamelpukkelmetoden: 500 ml NaCl løber ind i løbet af ca. 20 min, hvorefter væsken absorberes lidt efter lidt. Denne metode kan gentages flere gange i løbet af dagen. Fordelen ved metoden er, at patienten ikke behøver at være tilkoblet slanger og dropstativ i længere tid ad gangen. Langsomt indløb: NaCl løber ind over timer. Komplikationer ved hyperdermoklyse Der kendes kun til få og ubetydelige komplikationer til at give væske subcutant. Det kan dreje sig om infektion, ødemer, lækage og ømhed i området. Opstår disse komplikationer må væskeinfusionen ophøre. Side 6 af 13

7 8. Hvordan tilrettelægge den medicinske behandling, når det ikke er muligt at give medicin pr os Er det ikke længere muligt for en patient at indtage vanlig medicin, er det nødvendigt at revidere medicin listen og seponere unødig medicin. Al nødvendig medicin kan som oftest gives subkutant i de sidste døgn og man skal være opmærksom på at omsætnings og eliminationshastigheden falder, som følge af udsættende lever og nyre funktion. En ophobning af lægemidler kan finde sted, hvorved der opstår forlænget virknings tid. Symptomer i de sidste levedøgn I de sidste levedøgn har symptomlindring første prioritet, ligesom støtte til pårørende skal vægtes højt. Det er således vigtigt, at patient og pårørende er informerede om de ændringer der foretages i den medicinske behandling og at baggrunden for disse ændringer er, at vedkommende er døende. Ligeledes er det vigtigt at tage højde for om patient eller pårørende har behov for andre tiltag, såsom kontakt til øvrige/andre familiemedlemmer, til præst, eller andre professionelle. De symptomer der oftest observeres i de sidste levedøgn er: Døsighed/konfusion 55 % Sekretproblemer 45 % Uro/agitation 43 % Smerter 26 % Åndenød 25 % Kvalme / opkastning. 14 % (European Journal of palliative care, 2000; 7 (3) Det er vigtigt, at der foreligger fremadrettede ordinationer til at imødegå forventelige symptomer. Pn medicin til de sidste levedøgn, når patienten ikke kan tage medicin pr. os Symptom Smerter Åndenød Kvalme Sekretproblemer: Delir/agitation Præparat Morfin s.c Morfin s.c., Midazolam s.c Serenase Robinul s.c. Midazolam / Serenase s.c. Side 7 af 13

8 Forslag til medicin i de sidste levedøgn Symptomer Præparat Dosis Smerter Åndenød Fortsætte med vanlig opioid - eller Morfin Morfin 2,5 mg x 6, + p.n., uden max.0 Fast dosis titreres individuelt til ønsket effekt. 2,5 mg x 6 Individuel titrering Administrations metode Subkutant bolus eller kontinuerligt S.C. Bolus eller kontinuerligt Røde Dråber 5-20 dråber p.n. Oralt Midazolam 5-60 mg / døgn S.C. Kvalme / opkastning Serenase 0,5 mg, max 5 mg / døgn Oralt / S.C Sekretproblemer Robinul 0,2 mg max x 6 S.C. Uro / angst Midazolam 2,5 mg 5 mg p.n. Uro / delir Serenase 2,5-5 mg, bolus eller 5 20 mg / døgn S.C. Oralt / S.C. bolus eller kontinuerligt Uro / delir Midazolam 2,5-10 mg bolus eller 5-60 mg / døgn S.C. 9. Tryghedskasse I tilfælde af pludseligt opståede symptomer i de sidste levedøgn, vil det i nogle tilfælde være hensigtsmæssigt, at der er adgang til en akutkasse som indeholder de mest almindelige anvendte medicinske præparater. For yderligere information om tryghedskassen kan vi anbefale at søge oplysninger på hjemmesiden for Palliative Team i Vejle. eller ved at Google Tryghedskassen 10. Praktiske oplysninger Subcutane nåle: Den subcutane nål skaffes via hjemmeplejen, sengeafdelingen eller Det Palliative Team. I henhold til bekendtgørelse om hjemmesygepleje nr af , samt vejledning om hjemmesygepleje nr. 102 af kan nåle og opsite betragtes som en sygeplejeartikel på lige fod med andre forbindingsmaterialer, dvs. at hjemmeplejen er ansvarlig for leveringen. Side 8 af 13

9 Væske NaCl bestilles ligesom medicinske præparater på apoteket og dækkes af en medicinbevilling iflg. 148 i Sundhedsloven. Infusions sæt Skaffes via hjemmesygeplejen ifølge Sundhedslovens 159 og er således ikke dækket af en medicinbevilling. Ved udskrivelse fra Sygehus medgives der ofte infusionssæt og væske til et par dage. Dropstativ I forbindelse med udskrivelse fra sengeafdelingen vil udskrivende afdeling være behjælpelig med udlån af dropstativ. For patienter i hjemmet (Århus Kommune) kan der lånes et dropstativ via hjælpemiddeldepotet, Ceres Allé 11. Det Palliative Team eller stamafdeling vil kunne være behjælpelig med at arrangere dette udlån. 11. Anvendelse af pumpe til kontinuerlig medicinadministraion: I helt særlige tilfælde kan man vælge at anvende en pumpe i forbindelse med medicin administration via subcutan nål. Det kan f.eks. være i tilfælde, hvor patienten har behov for at få medicin kontinuerligt. Der findes forskellige typer af pumpe, men i onkologisk afdeling Århus Sygehus anvendes pumpen af typen CADD-Legacy. Programmering af pumpen Når pumpen udleveres til en patient, vil den være programmeret af en læge og låst i forhold til en konstant kontinuerlig medicin dosering, samt PN dosering. Side 9 af 13

10 Når pumpen starter, vil følgende værdier vises i displayet: Billeder Reservoirvolumen: Enheder Koncentration Kont. Hastighed PCA dosering Dosis LOCKOUT Doser pr time DOSER INDGIVET Doser forsøgt Indgivet LUFTDETEKTOR OKKLUSIONSSENSOR LL1 niveau Det volume som er i kassetten enten 50 eller 100 ml. Den enhed som medicinen administreres i - oftest milliliter. Koncentration af den medicin som skal gives oftest mg/ml. Den dosis som indgives pr. time som kontinuerlig infusion. Den medicinmængde der gives ved behov for p.n. dosering. Den tid der skal være mellem p.n. doseringer. Det antal p.n. doseringer, som er tilladt pr. time. Viser antallet af p.n, givet siden den sidste nulstilling. Viser antallet af ekstra doseringer forsøgt givet siden sidste nulstilling. Viser den samlede medicinmængde, givet siden sidste nulstilling. Bekræfter af luftdetektor er tilkoblet. Bekræfter om okklusionssensor er tilkoblet. Vil dog altid være slukket på pumper leveret fra Onkologisk afdeling. Betyder at visse af pumpens funktioner kan ændres af sundhedspersonale. Funktion: Start/Stop pumpen Pumpen startes ved at trykke på START/STOP knappen, indtil 3 streger forsvinder (- - -)(- -)(-). Tilsvarende stoppes pumpen ved trykke på START/STOP, indtil stregerne (- - -) viser sig på displayet. Ekstra Dosering Ved behov for ekstra smertestillende trykkes en enkelt gang på DOSIS tasten. Pumpen er programmeret til kun at give en vis mængde medicin ved behov og der kan kun gives et vist antal Side 10 af 13

11 doser i timen. Der kan således ikke gives for meget ekstra smertestillende. Såvel patient som omsorgspersoner kan benytte denne funktion. Skift af lægemiddelkassette (Kassette skiftes med pumpen i LL1-niveau) Kassette fyldt med medicin leveres fra Det Palliative Team. Kassetten kan skiftes af sundhedspersonale. Når lægemiddelkassetten er ved at løbe tør, høres 3 biplyde ved 5 ml, 4 ml, 3 ml, 2 ml og 1 ml, ResVol viser LAVT. Når lægemiddelkassetten er tom, høres 2 biplyde hvert sekund. RES VOL og ml blinker. 1) Pumpen skal først stoppes, tryk på STOP/START og hold tasten nede, indtil 3 streger (- - -) viser sig på displayet. Displayet viser STOPPET. Luk slangen med klemskruen. 2) Sæt nøglen i låseknappen på siden af pumpen og drej en kvart omgang med uret. Låseknappen springer ud og kassetten løsnes. 3) Lægemiddelkassettens hasper frigøres fra pumpens beslag og kassetten smides væk. 4) Monter en ny kassette og tryk låseknappen ind med nøglen og drej nøglen en kvart omgang mod uret, indtil der mærkes modstand. Lægemiddelkassetten er nu monteret 5) Nulstilling af Reservoir volumen, p.n doser samt indgivet medicinmængde: 1. Tryk ENTER/SLET for at nulstille RES VOL til den oprindelig programmerede værdi - oftest 50 eller 100 ml 2. Tryk på NÆSTE og derefter ENTER/SLET for at nulstille de gange der er taget ekstra medicin 3. Tryk på NÆSTE og derefter ENTER/SLET for at nulstille de gange er forsøgt taget ekstra medicin 4. Tryk på NÆSTE og ENTER/SLET for at nulstille den samlede indgivne medicinmængde 6) Hvis der er luft i slangerne trykkes på FYLD til displayet viser (- - -), slip for at trykket og tryk med det samme igen og hold knappen nede indtil der er givet 1 ml eller drypper væske ud af slangen. Proceduren kan gentages. 7) Tilslut slangen fra pumpen til patientens subcutane nål. Kontroller at diverse klemskruer er åbne. Pumpen er nu klar til brug 8) Tryk på STOP/START og hold knappen nede indtil de 3 (- - -) (--) (-) () forsvinder. 9) Pumpen kører programmeringen igennem og DISPLAYET viser PUMPER, RES VOL vises i antal ml. Når pumpen skal slukkes Tryk på TÆND/SLUK indtil vises i display Side 11 af 13

12 Alarmer og fejlmeldinger Meddelelser og alarmer Beskrivelse og løsning 3 biplyde ved 5 ml, 4 ml, 3 ml, og 1 ml. RES VOL og ML blinker. Totonet kontinuerligt hyletone. Reservoirvolumen tom. 3 biplyde hvert 5. minut, LO BAT blinker. En kontinuerlig, variabel alarm, LO BAT lyser. En kontinuerlig variabel alarm. Displayet viser HIP. (Højt tryk i slangesystemet). En kontinuerlig, stigende og faldende alarm. Alle indikatorer vises på displayet. 3 biplyde hvert 5. minut. STOP blinker. Høj to tonet alarm. Display viser Kassette ej påsat Høj to tonet alarm lyd ved opstart af pumpen Display viser Tjek manual En kontinuerlig, stigende og faldende alarm. Displayet viser EXX (XX er en 2- cifret kode), og/eller OFF vises i RES VOL displayet. Lægemiddelkassetten er ved at løbe tør. Gør en ny lægemiddelkassette klar. Lægemiddelkassetten er tom. Tryk på STOP/START. Tryk på Enter/SLET og hold knappen nede for at genindstille RES VOL. En ny lægemiddelkassette monteres. Batteriet er ved at være opbrugt. Pumpen fungerer endnu. Skift snart batteri Batteriet kan ikke længere drive pumpen. Pumpen standser. Skift straks batteri. Find årsagen til det høje tryk. Tryk, om nødvendigt på STOP/START for midlertidigt at standse alarmen. Skyl evt. Slangerne igennem med 1 ml saltvand. Når alarmen er ophørt, så husk at starte pumpen igen. Der er sket en fejl under starten. Tag batteriet ud og sæt det i igen, eller skift til et nyt batteri. Pumpen er i stop-mode. Start pumpen. Pumpen er blevet startet uden at medicin kassetten er sat ordentlig på. Tryk på stop og sæt kassetten på plads. Pumpen kan anvendes, men skal snarest til eftersyn. Tryk på stop/start for at afbryde alarm og anvende pumpen. Slangeklemmen lukkes. Sluk pumpen. Benyt evt. en reservepumpe. Side 12 af 13

13 12. Referencer Buchwald, D et al. Palliation i primæsektoren, Dansk selskab for almen medicin 2004, Kinisk vejledning, 1. udgave, 2004 Ellershaw, J., Ward, C. Care of the dying patient: the last hours or days of life, BMJ, 2003, Volume 326, Fonzo-Christe, C., Vukasovic, C. et al Subcuntaneous administration of drugs in the elderly: survey of practice and systematic literature review, Palliative Medicne 2005; 19: Hanks, G., Cherny, N. I. et al. Oxford Textbook of Palliative Medicine, 4. edition, Oxford University Press Heick, A. (2008). Væskebehandling, smerter og delir i terminalfasen. Ugeskrift for læger 2209;171(38) s Mørch, M., Buur T., Subcutan væsketerapi hyperdermoklyse, Månedsskrift for Praktisk lægegerning 2001;79: s Smith Medical, International LTD, Bruger Manual CADD-Legacy. WD 24 4LG UK Twycross, R. Wilcock, A. Symptom Management in advanced cancer. 3. edition, 2001 Holdbarhedsrapport, udarbejdet af Pedersen, A. G. Århus Apotek Side 13 af 13

Praktiserende læge i Hellerup siden 1987. Læge på Skt. Lukas Stiftelsens Hospice i Hellerup siden 1994. Kursus og undervisning af læger,

Praktiserende læge i Hellerup siden 1987. Læge på Skt. Lukas Stiftelsens Hospice i Hellerup siden 1994. Kursus og undervisning af læger, Praktiserende læge i Hellerup siden 1987. Læge på Skt. Lukas Stiftelsens Hospice i Hellerup siden 1994. Kursus og undervisning af læger, sygeplejersker og plejepersonale siden 2002. Underviser på KU. Obligatorisk

Læs mere

Gorm Thusgaard 7/5-2013

Gorm Thusgaard 7/5-2013 Gorm Thusgaard 7/5-2013 Praktiserende læge i Hellerup siden 1987. Læge på Skt. Lukas Stiftelsens Hospice i Hellerup siden 1994. Kursus og undervisning af læger, sygeplejersker og plejepersonale siden 2002.

Læs mere

PICC-LINE. Patientinformation. Vejledning til skift af forbinding. Onkologisk Ambulatorium

PICC-LINE. Patientinformation. Vejledning til skift af forbinding. Onkologisk Ambulatorium Patientinformation PICC-LINE Vejledning til skift af forbinding Onkologisk Ambulatorium En PICC-line (perifert indsat central kateter) er et tyndt polyuretan-kateter der sidder i en vene i overarmen. Kateteret

Læs mere

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring Revideret oktober 2005 Den studerende udfører sygeplejeopgaver i forbindelse med medicingivning, parenteralernæring

Læs mere

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende Palliativt Team Vejle Lindrende behandling ved alvorlig sygdom Sct. Maria Hospice Center Når døden nærmer sig Information til pårørende rev. Marts 2009 De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt

Læs mere

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Helle Vibeke Jensen Sygeplejerske, infektionsmedicinsk afdeling Q Århus universitetshospital, skejby Disposition Præsentation. Generelt

Læs mere

Behandling med Enbrel

Behandling med Enbrel Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Behandling med Enbrel Hvad er Enbrel? Enbrel indeholder stoffet Etanercept og er et af de såkaldte biologiske

Læs mere

Din sårbehandling med negativt tryk: Patientvejledning

Din sårbehandling med negativt tryk: Patientvejledning Din sårbehandling med negativt tryk: Patientvejledning Hej! I denne brochure fortæller vi om, hvordan din sårbehandling med negativt tryk (NPWT) fungerer, og hvorfor vi har valgt at behandle dine sår med

Læs mere

Retningslinje for identifikation og behandling af delirium.

Retningslinje for identifikation og behandling af delirium. Retningslinje for identifikation og behandling af delirium. Udgiver: Hospice Søholm Fagligt ansvarlig Bodil A. Jespersen Kvalitetsansvarlig Ledelsesansvarlig Ændringskommentarer Anne Marie Mathiesen/Region

Læs mere

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring.

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring. Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring. Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive Årsrapport 2009 Det palliative team Regionshospitalet Viborg, Skive Arbejdet i Palliativt Team I palliativt team har vi i årets løb arbejdet med etablering og videre-udvikling af vores ressourcepersonsordning.

Læs mere

INDHOLD. Indledning 5 Forfattere 6

INDHOLD. Indledning 5 Forfattere 6 INDHOLD Indledning 5 Forfattere 6 Opslagsdel: Angst 8 Appetitløshed 11 Ascites 13 Blødning 15 Den døende patient 18 Depression 23 Diarré 27 Dysfagi 29 Dyspnø 31 Familiesamtalen 34 Fatigue (træthed) 37

Læs mere

Formål: At patientens dyspnø lindres og patientens livskvalitet fysisk, psykisk og socialt øges.

Formål: At patientens dyspnø lindres og patientens livskvalitet fysisk, psykisk og socialt øges. Hospice Sønderjylland Oprettet d.18.03.13 af: JM, TK, BP, EJO, BD. Sidst revideret d. af: Pleje og behandling af patienter med dyspnø Godkendt d. 19.03.2013 af: HLE Skal revideres d. 19.03.2015 af KIG

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

Planlægning af den farmakologiske lindring. 13.11.2014 Gorm Thusgaard

Planlægning af den farmakologiske lindring. 13.11.2014 Gorm Thusgaard Planlægning af den farmakologiske lindring 13.11.2014 Gorm Thusgaard Gorm Thusgaard Praktiserende læge i Hellerup siden 1987. Læge på Skt. Lukas Stiftelsens Hospice i Hellerup siden 1994. Kursus og undervisning

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Når døden nærmer sig Information til pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt sygt menneske, opstår der ofte usikkerhed og spørgsmål

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 1 Case: Bente Andersen er 35 år. Hun har reumatoid artritis og behandles derfor med Voltaren. Hun har tidligere haft ulcus ventriculi. Ved

Læs mere

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012.

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Den praktiske side af sondemad i hjemmet Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Bliv tryg ved sondemad Denne brochure indeholder information om de mere

Læs mere

Jumpers Knee (Springer knæ)

Jumpers Knee (Springer knæ) Jumpers Knee (Springer knæ) 2 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er springer knæ?... 4 2. Medicin... 5 3. Behandlingsdagen... 6 3.1 Forberedelse til behandlingen... 6 3.2 Selve operationen... 6 4. Udskrivelse...

Læs mere

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK KRÆFT OG SMERTER TEKST OG IDÈ SIG-smerte Speciel Interesse Gruppe Under Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Februar 2006 Nye pjecer kan rekvireres ved henvendelse til SIG smerte på email: aka@rc.aaa.dk

Læs mere

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Hurtigt virkende anfaldsmedicin Medicinen hedder fortrinsvis: Airomir eller Ventoline, Anfaldsmedicin indeholder B-2 agonist. Musklerne slapper af, så luftvejene

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN ET VÆRKTØJ FOR PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJEN OG BOSTEDER - ansvar, sikkerhed og opgaver LÆSEVEJLEDNING Denne pjece er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på

Læs mere

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. I pjecen har vi samlet de vigtigste informationer om strålebehandling

Læs mere

De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg Center for V

De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg Center for V De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg De sidste levedøgn De sidste levedøgn Når døden nærmer sig, opstår der tit usikkerhed og spørgsmål hos de nærmeste. Hvad kan man forvente i den sidste levetid?

Læs mere

Operation med pandeløft. - information til patienter

Operation med pandeløft. - information til patienter Operation med pandeløft - information til patienter Pandeløft Ved et pandeløft løftes panden ved et kirurgisk indgreb. Afhængig af ønsket resultat kan operationen udføres på forskellige måder. Ønskes

Læs mere

Infusionsteknologi. www.kendan.dk

Infusionsteknologi. www.kendan.dk Infusionsteknologi www.kendan.dk Volumed VP5000 Volumed VP5000 infusionspumpe er designet til at tilføre medicin eller andre væsker til patienten via kontrolleret håndtering under tryk. Volumed VP5000

Læs mere

At få mad gennem en PEG-sonde

At få mad gennem en PEG-sonde E N T E R A L E R N Æ R I N G At få mad gennem en PEG-sonde Råd og vejledning Denne brochure er tænkt som en vejledning i, hvordan man bedst muligt vedligeholder en PEG-sonde. Fresenius Kabi producerer

Læs mere

Aarhus Universitetshospital. Information vedrørende rekonstruktion af indvendige sideledbånd. Forundersøgelse

Aarhus Universitetshospital. Information vedrørende rekonstruktion af indvendige sideledbånd. Forundersøgelse Ved forvridning af knæleddet ses hyppigst beskadigelse af indvendige sideledbånd. Beskadigelsen kan være ledsaget af meniskskade eller læsion af øvrige ledbånd eller korsbånd. Skaden vil dog ofte være

Læs mere

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Notat, Nov. 2013 KH og HT I de senere år har der været en stigende opmærksomhed og debat omkring lægers beslutninger ved livets afslutning. Praksis

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje.

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjemmesygepleje: 138 i Sundhedsloven. Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv.

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. Sundhedsstyrelsen 6. februar 1998 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. (Til læger, sygehuse, plejehjem og lignende institutioner samt hjemmepleje) 1. INDLEDNING

Læs mere

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående.

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Caspershus Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Ud over informationen i denne folder, står vi naturligvis altid til rådighed med støtte, råd og vejledning. Det er meget individuelt,

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

Fjernelse af et stykke af endetarmen og med anlæggelse af midlertidig ileostomi

Fjernelse af et stykke af endetarmen og med anlæggelse af midlertidig ileostomi Patientinformation Fjernelse af et stykke af endetarmen og med anlæggelse af midlertidig ileostomi - Rectum resektion med loop-ileostomi Velkommen til Vejle Sygehus Organkirurgisk Afdeling Rev. apr. 2008

Læs mere

Kimberly-Clark Mic-Key udskiftningssonde

Kimberly-Clark Mic-Key udskiftningssonde Kimberly-Clark Mic-Key udskiftningssonde Trouble shooter Indholdsfortegnelse Spørgsmål vedr. brug og pleje Side Mic-Key sonden 1. Det er svært at få Mic-Key knappen sat i igen, hvorfor?... 2 2. Skal Mic-Key

Læs mere

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC s vurderingsrapport om PSUR en for

Læs mere

STOMI INFO. Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation

STOMI INFO. Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation 06 STOMI INFO Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation Ved alle typer kirurgiske indgreb, får man en gennemgang af årsagen, fordele og risici. Ved en stomioperation er risikoen den samme som

Læs mere

Arbejdet i et postoperativt smerteteam

Arbejdet i et postoperativt smerteteam Arbejdet i et postoperativt smerteteam Lone Nikolajsen, Forskningsoverlæge, ph.d. Det Postoperative Smerteteam & Dansk Smerteforskningscenter Aarhus Universitetshospital Danmark FSAIO, 19. September 2011

Læs mere

Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi)

Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi) Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi) 2 Indholdsfortegnelse 1. Kikkertundersøgelse af knæ...4 2. Medicin...6 3. Undersøgelsesdagen...7 3.1 Forberedelse...7 3.2 Kikkertundersøgelsen/operationen...7 4.

Læs mere

Lægemiddelregning. Opgaver og e-læring

Lægemiddelregning. Opgaver og e-læring Lægemiddelregning Opgaver og e-læring Regn den ud! Hospitalsapoteket har udarbejdet dette sæt opgaver i lægemiddelregning. Flere sygeplejersker har efterspurgt dette, og flere undersøgelser har vist, at

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z Værd at vide om Bedøvelse ved operation Patientinformation Anæstesi / Operation Afdeling Z Før bedøvelsen Før du skal opereres, skal du tale med en anæstesilæge om den forestående bedøvelse. Ved denne

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Jaydess (levonorgestrel) minispiral

Jaydess (levonorgestrel) minispiral Jaydess (levonorgestrel) minispiral Brugervejledning Indhold Hvad er en minispiral? Virkning? Påvirkning? Velkommen Alle har forskellige prioriteringer, og på det her tidspunkt i dit liv er graviditet

Læs mere

Informationsbrochure til patienter

Informationsbrochure til patienter Jinarc (tolvaptan) Informationsbrochure til patienter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette

Læs mere

Patientvejledning. Fillers. Ikke-permanente (Hyaluronsyre ) mod rynker Cosmetic

Patientvejledning. Fillers. Ikke-permanente (Hyaluronsyre ) mod rynker Cosmetic Patientvejledning Fillers Ikke-permanente (Hyaluronsyre ) mod rynker Cosmetic Fillers kan give din hud ny volumen og spændstighed. Ung hud er jævn og elastisk. Den inde holder bl.a. meget hyaluronsyre,

Læs mere

Udskrivelse efter kar-operation

Udskrivelse efter kar-operation Til patienter og pårørende Udskrivelse efter kar-operation Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk afdeling 2 På Karkirurgisk Afdeling er du nylig blevet opereret for: Hvad sker der efter operationen? Fra

Læs mere

Såfremt der skal foretages flere korrektioner, vil rækkefølgen besluttes her.

Såfremt der skal foretages flere korrektioner, vil rækkefølgen besluttes her. Fjernelse af overskydende hud, efter massivt vægttab Forberedelse forundersøgelse Med denne patientinformation vil vi informere dig om forløbet i forbindelse med fjernelse af hudoverskud. Det er meget

Læs mere

PROCEDURE. Hospice Sønderjylland. Procedure: Sondeernæring

PROCEDURE. Hospice Sønderjylland. Procedure: Sondeernæring Hospice Sønderjylland Procedure: Sondeernæring Oprettet d. 03/08-2007 af: TS Sidst revideret d. 01.07.2013 af: HLE Godkendt d. 01.07.2013 af: HLE /IAB Skal revideres d. 01.07.2015 af: KIG Formål: At ernæring

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

ENTERAL ERNÆRING. Vejledning i brug af sondeernæring i borgerens hjem

ENTERAL ERNÆRING. Vejledning i brug af sondeernæring i borgerens hjem ENTERAL ERNÆRING Vejledning i brug af sondeernæring i borgerens hjem Sondeernæring i hjemmet Mange mennesker får sondeernæring i hjemmet, og flere og flere er afhængige af andres hjælp med at få indgivet

Læs mere

Forfattere: Overlæge Per Rasmussen, Afd.spl. Pernille Greisen, UKK er Anne Pontoppidan, klinisk sygeplejerskespecialist Louise Andersen Steen

Forfattere: Overlæge Per Rasmussen, Afd.spl. Pernille Greisen, UKK er Anne Pontoppidan, klinisk sygeplejerskespecialist Louise Andersen Steen Lattergas i Ortopædkirurgisk Ambulatorium Instruks Forfattere: Overlæge Per Rasmussen, Afd.spl. Pernille Greisen, UKK er Anne Pontoppidan, klinisk sygeplejerskespecialist Louise Andersen Steen Formål:

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Patientvejledning. Meniskskade fiksering af løs menisk. (Ved syning eller med stifter)

Patientvejledning. Meniskskade fiksering af løs menisk. (Ved syning eller med stifter) Patientvejledning Meniskskade fiksering af løs menisk (Ved syning eller med stifter) Den hyppigste årsag til gener i knæet er meniskskader. Inde i knæleddet fungerer menisken som en støddæmper ved bevægelse.

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om slidgigt mellem kraveben og skulderblad

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om slidgigt mellem kraveben og skulderblad Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om slidgigt mellem kraveben og skulderblad Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

Hjælp til bedre vejrtrækning

Hjælp til bedre vejrtrækning Øre-næse-halskirurgisk Klinik Hjælp til bedre vejrtrækning ved lungekræft Patientinformation Øre-næse-halskirurgisk Klinik Finsensgade 35 6700 Esbjerg Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lunger og kræftsygdom

Læs mere

Ansigtsløft. - information til patienter

Ansigtsløft. - information til patienter Ansigtsløft - information til patienter Ansigtsløft Ved et ansigtsløft opstrammes løs hud på siden af munden, langs kæben og under hagen. Samtidig opstrammes underliggende bindevæv og overflødigt fedt

Læs mere

Hospice Sydfyn. Den sidste tid, når døden nærmer sig. Vejledning til pårørende

Hospice Sydfyn. Den sidste tid, når døden nærmer sig. Vejledning til pårørende Hospice Sydfyn Den sidste tid, når døden nærmer sig. Vejledning til pårørende Døden er det eneste i livet der ikke er til forhandling. Af den lærer vi helt betingelsesløst, at vi er afmægtige overfor noget,

Læs mere

1. Hvad er åreknuder?... 4 2. Medicin... 4 3. Behandlingsdagen... 5 4. Udskrivelse... 7

1. Hvad er åreknuder?... 4 2. Medicin... 4 3. Behandlingsdagen... 5 4. Udskrivelse... 7 Åreknuder 2 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er åreknuder?... 4 2. Medicin... 4 3. Behandlingsdagen... 5 3.1 Forberedelse til behandlingen... 5 3.2 Faste... 6 3.3 Selve operationen... 6 3.4 Efter operationen...

Læs mere

Øjenambulatoriet. Vejledning for patienter om operation for GRÅ STÆR

Øjenambulatoriet. Vejledning for patienter om operation for GRÅ STÆR Øjenambulatoriet Vejledning for patienter om operation for GRÅ STÆR Næstved Sygehus Øjenhuset, - afdeling grå stær19 - grå stær Sengeafdeling Hvad er grå stær? Hornhinde Regnbuehinde Syns nerven Den gule

Læs mere

Stomi & kemoterapi Fagligt Selskab for sygeplejersker i stomiplejen

Stomi & kemoterapi Fagligt Selskab for sygeplejersker i stomiplejen Stomi & kemoterapi 2 Forord Denne pjece er en information til dig, som har stomi, og skal starte behandling med kemoterapi. I denne pjece finder du råd og vejledning til at løse eventuelle problemer med

Læs mere

Til dig, der har født ved kejsersnit

Til dig, der har født ved kejsersnit Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Til dig, der har født ved kejsersnit Råd og vejledning fra sygeplejersken og fysioterapeuten Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Når du

Læs mere

KVALME. Udarbejdet på Anker Fjord Hospice af Jytte Holm, Hanne Kjærgaard, Elisabeth Haahr Jepsen

KVALME. Udarbejdet på Anker Fjord Hospice af Jytte Holm, Hanne Kjærgaard, Elisabeth Haahr Jepsen KVALME Udarbejdet på Anker Fjord Hospice af Jytte Holm, Hanne Kjærgaard, Elisabeth Haahr Jepsen Godkendt Juni 2011 Revideret September 2013 Definition på kvalme: Kvalme beskrives som en ubehagelig fornemmelse

Læs mere

Patientvejledning. Børnepolypper

Patientvejledning. Børnepolypper Patientvejledning Børnepolypper Polypper er en forøgelse af det normale lymfevæv i næsesvælget. Polypper forekommer typisk fra 1-års alderen til omkring skolealderen og kaldes derfor også børnepolypper.

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

kikkertundersøgelse af tyktarmen

kikkertundersøgelse af tyktarmen Patientinformation om kikkertundersøgelse af tyktarmen (koloskopi) Regionshospitalet Randers Kirurgisk afdeling Hvad er en koloskopi? Koloskopi er en kikkertundersøgelse af tyktarmen. Ved undersøgelsen

Læs mere

Sygepolitik for Børnehaven Spiren

Sygepolitik for Børnehaven Spiren Sygepolitik for Børnehaven Spiren Vi har nu udformet en ny sygepolitik i Spiren. Hensigten med at lave en sygepolitik er at give forældre og personale nogle overordnede retningslinjer. Sygepolitikken vil

Læs mere

Antibiotika? kun når det er nødvendigt!

Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Brug af antibiotika kan føre til, at bakterierne bliver modstandsdygtige over for antibiotika. Det kan dermed blive sværere at få bugt med en ny infektion. Antibiotika

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

Meniskoperation Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling

Meniskoperation Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling Meniskoperation Patientinformation Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling Menisk Et knæled indeholder 2 menisker - en indre og ydre menisk Ydre Indre Menisken er kileformet med sin tykkeste

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Sederingspraksis på danske sygehuse. Ingrid Egerod Seniorforsker, UCSF Sygeplejerske, cand.cur., Ph.d.

Sederingspraksis på danske sygehuse. Ingrid Egerod Seniorforsker, UCSF Sygeplejerske, cand.cur., Ph.d. Sederingspraksis på danske sygehuse Ingrid Egerod Seniorforsker, UCSF Sygeplejerske, cand.cur., Ph.d. Projektgruppe Ingrid Egerod Seniorforsker, UCSF, København Birgitte Viebæk Christensen Afdelingslæge,

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Dagkirurgisk operation - Skulder

Dagkirurgisk operation - Skulder Patientinformation Dagkirurgisk operation - Skulder - B130 Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 1 2 Dagkirurgisk operation - Skulder Navn... Du bedes møde i afsnit B130... dag den... kl....

Læs mere

Information og optræning efter pladsgørende operation i skulderen

Information og optræning efter pladsgørende operation i skulderen Information og optræning efter pladsgørende operation i skulderen (Dekompression og AC-resection) Regionshospitalet Randers Fysioterapien Du har i dag fået lavet en kikkertoperation pga. smerter i skulderen.

Læs mere

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 ENDOKARDIT Betændelse i hjertet SYMPTOMER PÅ ENDOKARDIT Symptomerne på endokardit kan variere fra person til person.

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

Fjernelse af galdeblæren ved galdesten

Fjernelse af galdeblæren ved galdesten Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Fjernelse af galdeblæren ved galdesten Patientinformation September 2012 Forfatter: Overlæge Lisbeth Dammegaard, Kirurgisk Afdeling IntraNord Hillerød Hospital Kirurgisk

Læs mere

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Rygeafvænning Vejledning i brug af produkter Pjecens indhold Pjecen her er en vejledning i, hvilke midler

Læs mere

Patientinformation. Pacemakeroperation. Velkommen til Vejle Sygehus. Hjertemedicinsk Afdeling

Patientinformation. Pacemakeroperation. Velkommen til Vejle Sygehus. Hjertemedicinsk Afdeling Patientinformation Pacemakeroperation Velkommen til Vejle Sygehus Hjertemedicinsk Afdeling 1 2 Information om pacemakeroperation Hvorfor pacemaker? Pacemakerbehandling anvendes ved: langsom puls som følge

Læs mere

Case. Forveksling mellem kaliumklorid og natriumklorid

Case. Forveksling mellem kaliumklorid og natriumklorid Case Forveksling mellem kaliumklorid og natriumklorid Resume Case En patient dør pga. indgift af koncentreret kaliumklorid Under behandling af akut hjertesyg patient kontrollerer en sygeplejerske om en

Læs mere

Hovedpine - nej tak!

Hovedpine - nej tak! Hovedpine - nej tak! Gode råd om, hvorledes du forebygger og behandler hovedpine Spændingshovedpine En folkesygdom Spændingshovedpine er den mest almindelige type af hovedpine. Næsten halvdelen af den

Læs mere

Palliativt Team Roskilde Sygehus. Sygeplejerske Helle Jensen Okt.2013

Palliativt Team Roskilde Sygehus. Sygeplejerske Helle Jensen Okt.2013 Palliativt Team Roskilde Sygehus Sygeplejerske Helle Jensen Okt.2013 Hvem er Palliativt Team. Vi er en tværfagligt team bestående af: 2 overlæger 4 sygeplejersker, 1 klin. oversygeplejerske 2 fysioterapeuter

Læs mere

Nøglepersonuddannelse for social-og sundhedsassistenter

Nøglepersonuddannelse for social-og sundhedsassistenter Nøglepersonuddannelse for social-og sundhedsassistenter erfaringer fra 2006 2011 Ingelise Bøggild Gentofte Kommune Baggrund 2005 Kommunalt ønske om at kvalificere den palliative indsats Mål at tilbyde

Læs mere

Marts 2014. Brugervejledning. Meda AS. Solvang 8. 3450 Allerød. Tlf. 44 52 88 88. Fax 44 52 88 99. www.meda.dk. www.mic-key.dk.

Marts 2014. Brugervejledning. Meda AS. Solvang 8. 3450 Allerød. Tlf. 44 52 88 88. Fax 44 52 88 99. www.meda.dk. www.mic-key.dk. Marts 2014 Brugervejledning Meda AS Solvang 8 3450 Allerød Tlf. 44 52 88 88 Fax 44 52 88 99 www.meda.dk www.mic-key.dk Mic G Udskiftningssonde Mine Mic G-oplysninger Du har fået anlagt en Mic G-sonde Placér

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug. Patientinformation. Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger:

Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug. Patientinformation. Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger: Patientinformation Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger: 2 Indledning Denne patienthåndbog indeholder vigtig information om

Læs mere

Kliniske retningslinier

Kliniske retningslinier Kliniske retningslinier - Palliation i Udgivet af Palliationssygeplejerskerne i Hjørring, Thisted, Hobro, Farsø og Aalborg 1 Kliniske retningslinier Palliationssygeplejerskerne i har i fællesskab udarbejdet

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Brud på anklen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi

Brud på anklen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Brud på anklen -operativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Generel vejledning Det er blevet konstateret, at du har et brud i dit ankelled, som kræver operation. Formålet

Læs mere

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL Note: Produktresume og indlægsseddel vil muligvis blive ændret efterfølgende af den nationale myndighed, evt. i

Læs mere

Kvalitetsstandard for Odder Kommune

Kvalitetsstandard for Odder Kommune Kvalitetsstandard for Odder Kommune Medicingivning / medicinadministration i hjemmesygeplejen 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3. Hvad er formålet med 4. Hvilke aktiviteter

Læs mere

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Panodil uden recept. For at

Læs mere

Kvalitet i medicinhåndtering

Kvalitet i medicinhåndtering Kvalitet i medicinhåndtering Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides

Læs mere

Pjecen trykkes i 6.000 eksemplarer. Udgivelsesår: 2010. www.epilepsiforeningen.dk epilepsi@epilepsiforeningen.dk

Pjecen trykkes i 6.000 eksemplarer. Udgivelsesår: 2010. www.epilepsiforeningen.dk epilepsi@epilepsiforeningen.dk ældre og epilepsi Ældre og epilepsi er forfattet af specialeansvarlig overlæge, Birthe Pedersen, Epilepsihospitalet i Dianalund, og sygeplejerske, Helene Meinild, og udgivet af Dansk Epilepsiforening med

Læs mere

Beskrivelse af kompetenceniveauer og uddelegeringsopgaver i Middelfart kommune. --------- Definition på handlekompetence i Middelfart:

Beskrivelse af kompetenceniveauer og uddelegeringsopgaver i Middelfart kommune. --------- Definition på handlekompetence i Middelfart: Ældreafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Dato: Juli 2009 Sagsnr.: 200701669-5 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4401 Fax +45 8888

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere