Anlæggelse og anvendelse af subcutan nål

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anlæggelse og anvendelse af subcutan nål"

Transkript

1 Anlæggelse og anvendelse af subcutan nål Århus Universitetshospital Århus Sygehus Onkologisk Afdeling D Det Palliative Team Tlf Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Indholdsfortegnelse 1. Formål... s Forskellige nåletyper... s Hvor kan den subcutane nål anlægges... s Anlæggelse af subcutan nål... s Hvilke præparater kan gives subcutant... s Observation af subcutan nål... s Subcutan væske administration (Hypodermoklyse)... s Hvordan tilrettelægge den medicinske behandling,... når det ikke er muligt at give medicin pr os s Tryghedskasse... s Praktiske oplysninger... s Anvendelse af pumpe til kontinuerlig... medicinadministration s Referencer... s. 13 Side 1 af 13 Udarbejdet af: Sygeplejerske Brita Jørgensen og Klinisk Sygeplejespecialist Helle Nordestgaard Matthiesen Godkendt af: Overlæge Bodil Abild Jespersen Dato for udarbejdelse: 04.06/2010 Næste rev. September 2012

2 1. Formål Indenfor det palliative område anvender man i stor udstrækning subcutane nåle, som er injektionskanyler placeret lige under huden. Den subcutane nål anvendes for at sikre den alvorligt syge suffient symptomlindring og er et godt alternativ til at skulle give gentagne injektioner. En subcutan nål har følgende fordele: Let at anlægge Skånsom for patienten Kan anvendes til både bolus og kontinuerlig indgift Patienten kan få sin medicin på trods af o Obstruktion o Kvalme/opkastning o Almen svækkelse Udover medicinske præparater, kan der i en subcutan nål gives væske (NaCl), hvis der er behov for det (Hypodermoklyse, se afsnit 7). 2. Forskellige nåletyper Nåle til subcutan medicin administration Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 De subcutane nåle kan have forskellig udformning, men som oftest anvendes Neria, G27 med en nåle længde på 6 mm (fig. 1). Nålen er forsynet med en 60 cm slange med injektionsstuds. Indre volumen i slangen er ca. 0,1 ml. Nål til væske administration Fig. 4 Som oftest anvendes Venofix, 21 G med en nåle længde på 8 mm. Nålen er forsynet med en 30 cm slange med injektions studs (fig. 4). Side 2 af 13

3 Indre volumen i slangen er ca. 0,3 ml. 3. Hvor kan den subcutane nål anlægges Nålen anlægges, hvor huden er tør og varm med god blodgennemstrømning og hvor den er mindst generende for patienten. Det er vigtigt, at nålen ikke anlægges i områder med ødemer, sår eller infektion. Ved anlæggelsen skal der tages hensyn til: Om patienten skal kunne medicineres under søvn Patientens behov for mobilitet Om patienten ønsker, at nålen ikke må kunne ses Om patienten pga. kognitive forstyrrelser evt. selv vil kunne seponere nålen 4. Anlæggelse af subcutan nål Nålen kan anlægges af sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent, evt. af pårørende, som er oplært. Afhængig af hvilken type af nål, der anvendes, skal den anlægges i en vinkel på 45 eller 90. En 6 mm nål kan anlægges i en vinkel på 90, men har patienten et sparsomt fedtlag, kan nålen evt. gives et knæk på 45 inden anlæggelse. En nål med 8 mm kanyle anlægges i en vinkel på 45 (fig. 5). Fig. 5 Utensilier til anlæggelse af subcutan nål Side 3 af 13

4 Procedure: o Slangen fyldes med væske (medikamina eller NaCl) inden anlæggelsen. o Luk nålen med en prop (Luer lock, som også anvendes til en venflon) eller lad evt. en injektionssprøjte blive siddende i nålen under anlæggelsen, afhængigt af, om der skal gives medicin umiddelbart efter anlæggelsen. o Desinficer huden med spritswabs og lad huden lufttørre. o Åben pakken med den subcutane nål. o Tag fat i vingerne på nålen, fjern beskyttelsespapir og plasthætte. o Lav en hudfold og anlæg nålen i en vinkel på 45 eller 90. o Nålen fæstnes med Opsite eller lignende plaster o Anvendes nål med påsat klæbeplade, er det ikke nødvendigt at sætte Opsite over nålen, dog sættes der Opsite over slangen (fig. 6). o Lad 5-10 cm af slangen være fri af opsite. Fig Hvilke præparater kan gives subcutant I henhold til litteratur1 kan al medicin, der kan gives intramuskulært også gives subcutant. I henhold til stabilitets undersøgelse foretaget på Apoteket, Århus Universitets hospital, Århus Sygehus, anbefaler vi, at følgende præparater gives subcutant: Morfin Oxynorm Metadon Midazolam Serenase Robinul Buscopan Binyrebarkhormoner Relistor Side 4 af 13

5 Morfin og Serenase må ikke gives i samme nål eller blanding, da en blanding af disse præparater danner nåleformede krystaller efter 4 timer. Binyrebarkhormoner skal altid gives i separat nål. Udover ovenstående medikamenter er der ingen forholdsregler i forhold til at blande de forskellige præparater i samme nål. Efter indgift af medicin i den subcutane nål skal der ikke skylles efter med NaCl. Dette på baggrund af, at medicinen vil komme til at ligge i et NaCl reservoir og virkningen samt optagelsen af præparatet derfor er usikker. 6. Observation af subcutan nål Nålen kræver ingen tæt overvågning eller specielle hensyn, men observeres ved hver injektion for rødme, større hævelse, sivning og pus. Nålen ligger udenfor blodbanen, og skal således ikke hepariniseres eller skylles efter med NaCl. Nålen kan ligge indtil lokal irritation eller manglende funktion, ofte 3-7 dage. Ved behov for nyanlæggelse skal nålen placeres et andet sted på kroppen. 7. Subcutan væske administration (Hypodermoklyse) At give væske subcutant er et godt alternativ til intravenøs væskeadministration, så den syge kan forblive i, eller udskrives til eget hjem. Væsken kan administreres af hjemmeplejen og evt. pårørende efter oplæring. Utensilier til væskeadministration Hvilken væske kan anvendes Der kan kun gives isotonisk NaCl 0,9 %. Hvornår anvende subcutan væske Subcutan væskeadministration kan være et relevant behandlingstilbud til den palliative patient i tilfælde, hvor patienten: Føler stor tørst på trods af god mundpleje Side 5 af 13

6 Er unødigt træt, konfus (delirøs) pga. dehydrering Har ophobning af lægemidler grundet nedsat nyrefunktion Det er vigtigt at vurdere, hvorvidt tilførsel af væske er relevant i det enkelte tilfælde. Væsketilførsel ved fremskreden sygdom, kan være til større gene end gavn og give overhydrerings gener bl.a. i form af utilsigtet væskeophobning i lunger og perifert væv. De hyppigste steder at anlægge subcutane nåle til væske er på maven, på lårene eller på forsiden af brystkassen. Væsken løber ved hjælp af tyngdekraften og det er således ikke nødvendigt at anvende pumpe. Et dropstativ er ikke nødvendigt, selvom det i visse tilfælde vil være praktisk, men et søm på væggen, eller en krog i loftet kan være lige så anvendelig. Der kan anvendes to infusionsmetoder: Kamelpukkelmetoden: 500 ml NaCl løber ind i løbet af ca. 20 min, hvorefter væsken absorberes lidt efter lidt. Denne metode kan gentages flere gange i løbet af dagen. Fordelen ved metoden er, at patienten ikke behøver at være tilkoblet slanger og dropstativ i længere tid ad gangen. Langsomt indløb: NaCl løber ind over timer. Komplikationer ved hyperdermoklyse Der kendes kun til få og ubetydelige komplikationer til at give væske subcutant. Det kan dreje sig om infektion, ødemer, lækage og ømhed i området. Opstår disse komplikationer må væskeinfusionen ophøre. Side 6 af 13

7 8. Hvordan tilrettelægge den medicinske behandling, når det ikke er muligt at give medicin pr os Er det ikke længere muligt for en patient at indtage vanlig medicin, er det nødvendigt at revidere medicin listen og seponere unødig medicin. Al nødvendig medicin kan som oftest gives subkutant i de sidste døgn og man skal være opmærksom på at omsætnings og eliminationshastigheden falder, som følge af udsættende lever og nyre funktion. En ophobning af lægemidler kan finde sted, hvorved der opstår forlænget virknings tid. Symptomer i de sidste levedøgn I de sidste levedøgn har symptomlindring første prioritet, ligesom støtte til pårørende skal vægtes højt. Det er således vigtigt, at patient og pårørende er informerede om de ændringer der foretages i den medicinske behandling og at baggrunden for disse ændringer er, at vedkommende er døende. Ligeledes er det vigtigt at tage højde for om patient eller pårørende har behov for andre tiltag, såsom kontakt til øvrige/andre familiemedlemmer, til præst, eller andre professionelle. De symptomer der oftest observeres i de sidste levedøgn er: Døsighed/konfusion 55 % Sekretproblemer 45 % Uro/agitation 43 % Smerter 26 % Åndenød 25 % Kvalme / opkastning. 14 % (European Journal of palliative care, 2000; 7 (3) Det er vigtigt, at der foreligger fremadrettede ordinationer til at imødegå forventelige symptomer. Pn medicin til de sidste levedøgn, når patienten ikke kan tage medicin pr. os Symptom Smerter Åndenød Kvalme Sekretproblemer: Delir/agitation Præparat Morfin s.c Morfin s.c., Midazolam s.c Serenase Robinul s.c. Midazolam / Serenase s.c. Side 7 af 13

8 Forslag til medicin i de sidste levedøgn Symptomer Præparat Dosis Smerter Åndenød Fortsætte med vanlig opioid - eller Morfin Morfin 2,5 mg x 6, + p.n., uden max.0 Fast dosis titreres individuelt til ønsket effekt. 2,5 mg x 6 Individuel titrering Administrations metode Subkutant bolus eller kontinuerligt S.C. Bolus eller kontinuerligt Røde Dråber 5-20 dråber p.n. Oralt Midazolam 5-60 mg / døgn S.C. Kvalme / opkastning Serenase 0,5 mg, max 5 mg / døgn Oralt / S.C Sekretproblemer Robinul 0,2 mg max x 6 S.C. Uro / angst Midazolam 2,5 mg 5 mg p.n. Uro / delir Serenase 2,5-5 mg, bolus eller 5 20 mg / døgn S.C. Oralt / S.C. bolus eller kontinuerligt Uro / delir Midazolam 2,5-10 mg bolus eller 5-60 mg / døgn S.C. 9. Tryghedskasse I tilfælde af pludseligt opståede symptomer i de sidste levedøgn, vil det i nogle tilfælde være hensigtsmæssigt, at der er adgang til en akutkasse som indeholder de mest almindelige anvendte medicinske præparater. For yderligere information om tryghedskassen kan vi anbefale at søge oplysninger på hjemmesiden for Palliative Team i Vejle. eller ved at Google Tryghedskassen 10. Praktiske oplysninger Subcutane nåle: Den subcutane nål skaffes via hjemmeplejen, sengeafdelingen eller Det Palliative Team. I henhold til bekendtgørelse om hjemmesygepleje nr af , samt vejledning om hjemmesygepleje nr. 102 af kan nåle og opsite betragtes som en sygeplejeartikel på lige fod med andre forbindingsmaterialer, dvs. at hjemmeplejen er ansvarlig for leveringen. Side 8 af 13

9 Væske NaCl bestilles ligesom medicinske præparater på apoteket og dækkes af en medicinbevilling iflg. 148 i Sundhedsloven. Infusions sæt Skaffes via hjemmesygeplejen ifølge Sundhedslovens 159 og er således ikke dækket af en medicinbevilling. Ved udskrivelse fra Sygehus medgives der ofte infusionssæt og væske til et par dage. Dropstativ I forbindelse med udskrivelse fra sengeafdelingen vil udskrivende afdeling være behjælpelig med udlån af dropstativ. For patienter i hjemmet (Århus Kommune) kan der lånes et dropstativ via hjælpemiddeldepotet, Ceres Allé 11. Det Palliative Team eller stamafdeling vil kunne være behjælpelig med at arrangere dette udlån. 11. Anvendelse af pumpe til kontinuerlig medicinadministraion: I helt særlige tilfælde kan man vælge at anvende en pumpe i forbindelse med medicin administration via subcutan nål. Det kan f.eks. være i tilfælde, hvor patienten har behov for at få medicin kontinuerligt. Der findes forskellige typer af pumpe, men i onkologisk afdeling Århus Sygehus anvendes pumpen af typen CADD-Legacy. Programmering af pumpen Når pumpen udleveres til en patient, vil den være programmeret af en læge og låst i forhold til en konstant kontinuerlig medicin dosering, samt PN dosering. Side 9 af 13

10 Når pumpen starter, vil følgende værdier vises i displayet: Billeder Reservoirvolumen: Enheder Koncentration Kont. Hastighed PCA dosering Dosis LOCKOUT Doser pr time DOSER INDGIVET Doser forsøgt Indgivet LUFTDETEKTOR OKKLUSIONSSENSOR LL1 niveau Det volume som er i kassetten enten 50 eller 100 ml. Den enhed som medicinen administreres i - oftest milliliter. Koncentration af den medicin som skal gives oftest mg/ml. Den dosis som indgives pr. time som kontinuerlig infusion. Den medicinmængde der gives ved behov for p.n. dosering. Den tid der skal være mellem p.n. doseringer. Det antal p.n. doseringer, som er tilladt pr. time. Viser antallet af p.n, givet siden den sidste nulstilling. Viser antallet af ekstra doseringer forsøgt givet siden sidste nulstilling. Viser den samlede medicinmængde, givet siden sidste nulstilling. Bekræfter af luftdetektor er tilkoblet. Bekræfter om okklusionssensor er tilkoblet. Vil dog altid være slukket på pumper leveret fra Onkologisk afdeling. Betyder at visse af pumpens funktioner kan ændres af sundhedspersonale. Funktion: Start/Stop pumpen Pumpen startes ved at trykke på START/STOP knappen, indtil 3 streger forsvinder (- - -)(- -)(-). Tilsvarende stoppes pumpen ved trykke på START/STOP, indtil stregerne (- - -) viser sig på displayet. Ekstra Dosering Ved behov for ekstra smertestillende trykkes en enkelt gang på DOSIS tasten. Pumpen er programmeret til kun at give en vis mængde medicin ved behov og der kan kun gives et vist antal Side 10 af 13

11 doser i timen. Der kan således ikke gives for meget ekstra smertestillende. Såvel patient som omsorgspersoner kan benytte denne funktion. Skift af lægemiddelkassette (Kassette skiftes med pumpen i LL1-niveau) Kassette fyldt med medicin leveres fra Det Palliative Team. Kassetten kan skiftes af sundhedspersonale. Når lægemiddelkassetten er ved at løbe tør, høres 3 biplyde ved 5 ml, 4 ml, 3 ml, 2 ml og 1 ml, ResVol viser LAVT. Når lægemiddelkassetten er tom, høres 2 biplyde hvert sekund. RES VOL og ml blinker. 1) Pumpen skal først stoppes, tryk på STOP/START og hold tasten nede, indtil 3 streger (- - -) viser sig på displayet. Displayet viser STOPPET. Luk slangen med klemskruen. 2) Sæt nøglen i låseknappen på siden af pumpen og drej en kvart omgang med uret. Låseknappen springer ud og kassetten løsnes. 3) Lægemiddelkassettens hasper frigøres fra pumpens beslag og kassetten smides væk. 4) Monter en ny kassette og tryk låseknappen ind med nøglen og drej nøglen en kvart omgang mod uret, indtil der mærkes modstand. Lægemiddelkassetten er nu monteret 5) Nulstilling af Reservoir volumen, p.n doser samt indgivet medicinmængde: 1. Tryk ENTER/SLET for at nulstille RES VOL til den oprindelig programmerede værdi - oftest 50 eller 100 ml 2. Tryk på NÆSTE og derefter ENTER/SLET for at nulstille de gange der er taget ekstra medicin 3. Tryk på NÆSTE og derefter ENTER/SLET for at nulstille de gange er forsøgt taget ekstra medicin 4. Tryk på NÆSTE og ENTER/SLET for at nulstille den samlede indgivne medicinmængde 6) Hvis der er luft i slangerne trykkes på FYLD til displayet viser (- - -), slip for at trykket og tryk med det samme igen og hold knappen nede indtil der er givet 1 ml eller drypper væske ud af slangen. Proceduren kan gentages. 7) Tilslut slangen fra pumpen til patientens subcutane nål. Kontroller at diverse klemskruer er åbne. Pumpen er nu klar til brug 8) Tryk på STOP/START og hold knappen nede indtil de 3 (- - -) (--) (-) () forsvinder. 9) Pumpen kører programmeringen igennem og DISPLAYET viser PUMPER, RES VOL vises i antal ml. Når pumpen skal slukkes Tryk på TÆND/SLUK indtil vises i display Side 11 af 13

12 Alarmer og fejlmeldinger Meddelelser og alarmer Beskrivelse og løsning 3 biplyde ved 5 ml, 4 ml, 3 ml, og 1 ml. RES VOL og ML blinker. Totonet kontinuerligt hyletone. Reservoirvolumen tom. 3 biplyde hvert 5. minut, LO BAT blinker. En kontinuerlig, variabel alarm, LO BAT lyser. En kontinuerlig variabel alarm. Displayet viser HIP. (Højt tryk i slangesystemet). En kontinuerlig, stigende og faldende alarm. Alle indikatorer vises på displayet. 3 biplyde hvert 5. minut. STOP blinker. Høj to tonet alarm. Display viser Kassette ej påsat Høj to tonet alarm lyd ved opstart af pumpen Display viser Tjek manual En kontinuerlig, stigende og faldende alarm. Displayet viser EXX (XX er en 2- cifret kode), og/eller OFF vises i RES VOL displayet. Lægemiddelkassetten er ved at løbe tør. Gør en ny lægemiddelkassette klar. Lægemiddelkassetten er tom. Tryk på STOP/START. Tryk på Enter/SLET og hold knappen nede for at genindstille RES VOL. En ny lægemiddelkassette monteres. Batteriet er ved at være opbrugt. Pumpen fungerer endnu. Skift snart batteri Batteriet kan ikke længere drive pumpen. Pumpen standser. Skift straks batteri. Find årsagen til det høje tryk. Tryk, om nødvendigt på STOP/START for midlertidigt at standse alarmen. Skyl evt. Slangerne igennem med 1 ml saltvand. Når alarmen er ophørt, så husk at starte pumpen igen. Der er sket en fejl under starten. Tag batteriet ud og sæt det i igen, eller skift til et nyt batteri. Pumpen er i stop-mode. Start pumpen. Pumpen er blevet startet uden at medicin kassetten er sat ordentlig på. Tryk på stop og sæt kassetten på plads. Pumpen kan anvendes, men skal snarest til eftersyn. Tryk på stop/start for at afbryde alarm og anvende pumpen. Slangeklemmen lukkes. Sluk pumpen. Benyt evt. en reservepumpe. Side 12 af 13

13 12. Referencer Buchwald, D et al. Palliation i primæsektoren, Dansk selskab for almen medicin 2004, Kinisk vejledning, 1. udgave, 2004 Ellershaw, J., Ward, C. Care of the dying patient: the last hours or days of life, BMJ, 2003, Volume 326, Fonzo-Christe, C., Vukasovic, C. et al Subcuntaneous administration of drugs in the elderly: survey of practice and systematic literature review, Palliative Medicne 2005; 19: Hanks, G., Cherny, N. I. et al. Oxford Textbook of Palliative Medicine, 4. edition, Oxford University Press Heick, A. (2008). Væskebehandling, smerter og delir i terminalfasen. Ugeskrift for læger 2209;171(38) s Mørch, M., Buur T., Subcutan væsketerapi hyperdermoklyse, Månedsskrift for Praktisk lægegerning 2001;79: s Smith Medical, International LTD, Bruger Manual CADD-Legacy. WD 24 4LG UK Twycross, R. Wilcock, A. Symptom Management in advanced cancer. 3. edition, 2001 Holdbarhedsrapport, udarbejdet af Pedersen, A. G. Århus Apotek Side 13 af 13

1. Baggrund... 2. 2. Forskellige nåletyper... 2. 3. Hvor kan den subcutane nål anlægges... 3. 4. Anlæggelse af subcutan nål... 4

1. Baggrund... 2. 2. Forskellige nåletyper... 2. 3. Hvor kan den subcutane nål anlægges... 3. 4. Anlæggelse af subcutan nål... 4 Det Palliative Team, Århus. De sidste levedøgn - Subkutan behandling 1. Baggrund... 2 2. Forskellige nåletyper... 2 3. Hvor kan den subcutane nål anlægges... 3 4. Anlæggelse af subcutan nål... 4 5. Hvilke

Læs mere

1. Stempelholder 2. Sprøjtefals 3. Gummistrop 4. Indikatorlampe for batteri 5. Måleskema 6. Start / test / bolus knap 7. Hastighedsindstilling SIDE 2

1. Stempelholder 2. Sprøjtefals 3. Gummistrop 4. Indikatorlampe for batteri 5. Måleskema 6. Start / test / bolus knap 7. Hastighedsindstilling SIDE 2 April 2011 SIDE 2 SPRØJTEPUME VEJLEDNING: 7 1. Stempelholder 2. Sprøjtefals 3. Gummistrop 4. Indikatorlampe for batteri 5. Måleskema 6. Start / test / bolus knap 7. Hastighedsindstilling DET PALLIATIVE

Læs mere

Praktiserende læge i Hellerup siden 1987. Læge på Skt. Lukas Stiftelsens Hospice i Hellerup siden 1994. Kursus og undervisning af læger,

Praktiserende læge i Hellerup siden 1987. Læge på Skt. Lukas Stiftelsens Hospice i Hellerup siden 1994. Kursus og undervisning af læger, Praktiserende læge i Hellerup siden 1987. Læge på Skt. Lukas Stiftelsens Hospice i Hellerup siden 1994. Kursus og undervisning af læger, sygeplejersker og plejepersonale siden 2002. Underviser på KU. Obligatorisk

Læs mere

ALS og palliation

ALS og palliation ALS og palliation 26.09.17 Anne-Mette Friis Sottrup-Jensen Sygeplejerske & Merete Karlsborg Overlæge MND-teamet Neurologisk afdeling Bispebjerg Hospital Tværfaglige MND-team Daghospital Ptt. ses ca. hver

Læs mere

Diakonissestiftelsens Hospice Udarbejdet af:

Diakonissestiftelsens Hospice Udarbejdet af: 1 af 5 Anvendelse: FUNKTION AF PUMPEN Graseby-pumpen anvendes til kontinuerlig indgift af medicin og kan bruges til et eller flere præparater. Pumpen kan anvendes til subcutan eller intravenøs medicinindgift.

Læs mere

Gorm Thusgaard 7/5-2013

Gorm Thusgaard 7/5-2013 Gorm Thusgaard 7/5-2013 Praktiserende læge i Hellerup siden 1987. Læge på Skt. Lukas Stiftelsens Hospice i Hellerup siden 1994. Kursus og undervisning af læger, sygeplejersker og plejepersonale siden 2002.

Læs mere

Anlæggelse af Hickman-kateter

Anlæggelse af Hickman-kateter Aarhus Universitetshospital Hæmatologisk afdeling R Tage-Hansens Gade DK-8000 Aarhus C www.auh.dk Anlæggelse af Hickman-kateter Side 1 af 6 Udarbejdet af:nøgleperson R7, klinisk sygeplejespecialist, CVK-gruppen

Læs mere

INFORMATION OG VEJLEDNING VED UDSKRIVELSE MED PEG-SONDE (PERCUTAN ENDOSKOPISK GASTOSTOMI)

INFORMATION OG VEJLEDNING VED UDSKRIVELSE MED PEG-SONDE (PERCUTAN ENDOSKOPISK GASTOSTOMI) INFORMATION OG VEJLEDNING VED UDSKRIVELSE MED PEG-SONDE (PERCUTAN ENDOSKOPISK GASTOSTOMI) Aarhus Universitetshospital Øre-Næse-Halsafdeling H Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C www.auh.dk Øre-Næse-Halsafdeling

Læs mere

Smerter. Aarhus Universitetshospital. Forord. Årsagen til smerter

Smerter. Aarhus Universitetshospital. Forord. Årsagen til smerter Smerter Forord Pjecen henvender sig til alvorligt syge patienter og deres pårørende. Ikke alle alvorligt syge patienter har smerter, men mange er bange for at få smerter. Alle kan derfor med fordel læse

Læs mere

ALS og palliativ sedering Merete Karlsborg Overlæge og Ansvarlig for ALS-teamet Neurologisk afdeling Bispebjerg Hospital

ALS og palliativ sedering Merete Karlsborg Overlæge og Ansvarlig for ALS-teamet Neurologisk afdeling Bispebjerg Hospital Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del Bilag 247 Offentligt ALS og palliativ sedering 14.03.17 Merete Karlsborg Overlæge og Ansvarlig for ALS-teamet Neurologisk afdeling Bispebjerg Hospital Amyotrofisk

Læs mere

TRYGHEDSKASSE. Glostrup og Skanderborg apotek

TRYGHEDSKASSE. Glostrup og Skanderborg apotek TRYGHEDSKASSEN TRYGHEDSKASSE Glostrup og Skanderborg apotek UTENSILIER Thalaset infusionssæt G 27 60 cm (s.c nål = tegnestift) 2 stkdehalukkeprop, luer lockinf. Sæt 8 mm2 stkopsiteflexifixplaster 10 cm

Læs mere

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende Palliativt Team Vejle Lindrende behandling ved alvorlig sygdom Sct. Maria Hospice Center Når døden nærmer sig Information til pårørende rev. Marts 2009 De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt

Læs mere

Anlæggelse af centralt venekateter. HydroCath Assure

Anlæggelse af centralt venekateter. HydroCath Assure Aarhus Universitetshospital Hæmatologisk afdeling R Tage-Hansens Gade DK-8000 Aarhus C www.auh.dk HydroCath Assure På afdelingen omtales et centralt venekateter ofte med forkortelsen CVK Side 1 af 5 Sidst

Læs mere

KLINISKE RETNINGSLINJER

KLINISKE RETNINGSLINJER KLINISKE RETNINGSLINJER for behandling af akutte blødninger hos palliative patienter juni 2008 Torben Ishøy, virksomhedsansvarlig lægelig chef VI Akutte blødninger opstår oftest hos alvorligt syge og døende

Læs mere

Din sårbehandling med negativt tryk: Patientvejledning

Din sårbehandling med negativt tryk: Patientvejledning Din sårbehandling med negativt tryk: Patientvejledning Hej! I denne brochure fortæller vi om, hvordan din sårbehandling med negativt tryk (NPWT) fungerer, og hvorfor vi har valgt at behandle dine sår med

Læs mere

PICC-LINE. Patientinformation. Vejledning til skift af forbinding. Onkologisk Ambulatorium

PICC-LINE. Patientinformation. Vejledning til skift af forbinding. Onkologisk Ambulatorium Patientinformation PICC-LINE Vejledning til skift af forbinding Onkologisk Ambulatorium En PICC-line (perifert indsat central kateter) er et tyndt polyuretan-kateter der sidder i en vene i overarmen. Kateteret

Læs mere

PROCEDURE Nefrostomikateter

PROCEDURE Nefrostomikateter Hospice Sønderjylland Oprettet d. 01-08-2010 af: HLE Sidst revideret d. 23.04.2014 af: TS Nefrostomikateter Godkendt d. 23.04.2014 af: HLE/IAB Skal revideres d. 23.04.2016 af KIG Formål: At sikre korrekt

Læs mere

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring Revideret oktober 2005 Den studerende udfører sygeplejeopgaver i forbindelse med medicingivning, parenteralernæring

Læs mere

Cimzia. Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C. Patientinformation

Cimzia. Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C. Patientinformation Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Cimzia Hvad er Cimzia? Cimzia indeholder stoffet Certolizumab og er et af de såkaldte biologiske lægemidler.

Læs mere

Patientinformation DBCG 04-b

Patientinformation DBCG 04-b information DBCG 04-b Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en risiko

Læs mere

Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason

Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason Patientinformation Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason - Hæmatologisk Afsnit Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling 1 rev. aug. 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

CADD-Legacy PCA. Bærbar Infusionspumpe Model 6300 PATIENTKONTROLLERET SMERTEBEHANDLING

CADD-Legacy PCA. Bærbar Infusionspumpe Model 6300 PATIENTKONTROLLERET SMERTEBEHANDLING Legacy PCA Brugermanual CADD-Legacy PCA Bærbar Infusionspumpe Model 6300 PATIENTKONTROLLERET SMERTEBEHANDLING Denne brugermanual er kun beregnet til brug for læger/sygeplejersker. Læs hele brugermanualen

Læs mere

INFORMATION OG VEJLEDNING VED UDSKRIVELSE MED PEG-SONDE (PERCUTAN ENDOSKOPISK GASTOSTOMI)

INFORMATION OG VEJLEDNING VED UDSKRIVELSE MED PEG-SONDE (PERCUTAN ENDOSKOPISK GASTOSTOMI) INFORMATION OG VEJLEDNING VED UDSKRIVELSE MED PEG-SONDE (PERCUTAN ENDOSKOPISK GASTOSTOMI) Øre-Næse-Halsafdeling H Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C Øre-Næse-Halsafdeling H Ambulatoriet: Tlf.: +45 7846 3194

Læs mere

Brug og pleje af PICC-line

Brug og pleje af PICC-line Patientinformation Brug og pleje af PICC-line En PICC-line (perifert indsat centralt kateter) er et tyndt polyurethan kateter der sidder i en vene i overarmen. Katetret lægges vha. ultralyd og bruges til

Læs mere

De sidste levedøgn... Information til pårørende

De sidste levedøgn... Information til pårørende De sidste levedøgn... Information til pårørende Ældreservice www.skive.dk Denne pjece giver information om de forandringer, man hyppigst ser de sidste døgn i et menneskes liv. Pjecen er tænkt som et supplement

Læs mere

Patientinformation Pladsgørende kikkertoperation (artroskopisk dekompression) for indeklemningssygdom i skulderen (impingement syndrom)

Patientinformation Pladsgørende kikkertoperation (artroskopisk dekompression) for indeklemningssygdom i skulderen (impingement syndrom) Patientinformation Pladsgørende kikkertoperation (artroskopisk dekompression) for indeklemningssygdom i skulderen (impingement syndrom) Patientinformation, Artroskopisk dekompression Side 2 Du er blevet

Læs mere

Kvinder og mænd, som er generet af lokaliserede fedtdepoter, som resulterer i uharmonisk skikkelse, er dem, som har fordel af en fedtsugning.

Kvinder og mænd, som er generet af lokaliserede fedtdepoter, som resulterer i uharmonisk skikkelse, er dem, som har fordel af en fedtsugning. kan tilbydes og med fordel anvendes ved uhensigtsmæssigt lokaliserede fedtdepoter, det kan være sig på hofter, lår, mave, knæ, bryster, ankler, læg og under hagen. En fedtsugning er ikke en erstatning

Læs mere

Patientinformation DBCG 2007- b,t

Patientinformation DBCG 2007- b,t information DBCG 2007- b,t Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Helle Vibeke Jensen Sygeplejerske, infektionsmedicinsk afdeling Q Århus universitetshospital, skejby Disposition Præsentation. Generelt

Læs mere

Behandling med Enbrel

Behandling med Enbrel Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Behandling med Enbrel Hvad er Enbrel? Enbrel indeholder stoffet Etanercept og er et af de såkaldte biologiske

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Når døden nærmer sig Information til pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt sygt menneske, opstår der ofte usikkerhed og spørgsmål

Læs mere

Palliation på sygehuset

Palliation på sygehuset Palliation på sygehuset Kvalitetsudviklingsprojekt til forbedring af indsatsen for alvorligt syge og døende på en hospitalsafdeling National konference om palliativ indsats på danske sygehuse 6.11.2012

Læs mere

Patientinformation DBCG 2007- d,t

Patientinformation DBCG 2007- d,t information DBCG 2007- d,t Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

SOPU Dag 5 03.12.2014

SOPU Dag 5 03.12.2014 Irene Werner Carlsen- AMU Medicinadministration 5 dage Hillerød d. 17-18/11 og 1-2-3/12 2014 Irene Werner Carlsen- AMU Medicinadministration 5 dage Hillerød d. 17-18/11 og 1-2-3/12 2014 Opsamling fra I

Læs mere

Patientvejledning. Hæmoride operation

Patientvejledning. Hæmoride operation Patientvejledning Hæmoride operation Over halvdelen af befolkningen har på et tidspunkt i deres liv gener fra hæmorider. Mange har en tendens til at gå med disse gener i lang tid, inden de søger læge af

Læs mere

Brug og pleje af Port a Cath

Brug og pleje af Port a Cath Patientinformation Brug og pleje af Port a Cath Kvalitet døgnet rundt Onkologisk Ambulatorium Noter 2 Port a Cath En port a cath (port) er en lille beholder med gummimenbran, der opereres ind under huden

Læs mere

Lokal instruks for håndtering af medicin:

Lokal instruks for håndtering af medicin: Lokal instruks for håndtering af medicin: August 2012. Medicinordination: Ordinationen foretages af en læge. Den kan både være skriftligt, elektronisk og mundligt. Ordination registreres i Bosted i dagbog

Læs mere

Information til pårørende DE SIDSTE LEVEDØGN

Information til pårørende DE SIDSTE LEVEDØGN Information til pårørende DE SIDSTE LEVEDØGN Kære pårørende Denne pjece giver information om de forandringer, man hyppigst ser de sidste levedøgn i et menneskes liv. Pjecen er tænkt som et supplement

Læs mere

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring.

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring. Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring. Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Injektion af insulin og GLP-1-analog til voksne med diabetes mellitus - Instruks. At sikre korrekt injektion af insulin.

Injektion af insulin og GLP-1-analog til voksne med diabetes mellitus - Instruks. At sikre korrekt injektion af insulin. Injektion af insulin og GLP-1-analog til voksne med diabetes mellitus - Instruks Formål: At sikre korrekt injektion af insulin. Gældende for: Sygeplejersker og social-og sundhedsassistenter i Struer Kommune.

Læs mere

Behandling af brystkræft efter operation

Behandling af brystkræft efter operation information DBCG 2010-d,t Behandling af brystkræft efter operation Du har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der i nogle tilfælde risiko for, at

Læs mere

Dialyseadgangsvej. Til patienter og pårørende. Vælg farve. Tunneleret hæmodialysekateter. Medicinsk Center Nyremedicinsk Klinik Hæmodialysen

Dialyseadgangsvej. Til patienter og pårørende. Vælg farve. Tunneleret hæmodialysekateter. Medicinsk Center Nyremedicinsk Klinik Hæmodialysen Til patienter og pårørende Dialyseadgangsvej Tunneleret hæmodialysekateter Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Nyremedicinsk Klinik Hæmodialysen 2 Indhold Indledning Hvorfor skal du have

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 6. juni 2008 kl til Hold S07V

Intern prøve farmakologi den 6. juni 2008 kl til Hold S07V den 6. juni 2008 kl. 9.00 til 11.00 Side 1 af 6 Case: En 58-årig kvinde indlægges på mistanke om akut blindtarmsbetændelse. Hun opereres samme aften og ordineres tablet morfin 10 mg p.n. mod postoperative

Læs mere

Patientvejledning. Nerveknude i foden. Mortons neurom

Patientvejledning. Nerveknude i foden. Mortons neurom Patientvejledning Nerveknude i foden Mortons neurom En nerveknude på foden behandles i første omgang med aflastende indlæg i fodtøjet, hvorved forfoden løftes. Hvis dette ikke har effekt, kan indsprøjtninger

Læs mere

CMV- Infektion. Cymevene behandling. Patientinformation og til hjemmesygeplejersken

CMV- Infektion. Cymevene behandling. Patientinformation og til hjemmesygeplejersken Aarhus Universitetshospital Hæmatologisk afdeling R Tage-Hansens Gade DK-8000 Aarhus C www.auh.dk CMV- Infektion Cymevene behandling Side 1 af 6 CMV-infektion CMV er en forkortelse af Cyto-Megalo-Virus,

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL. NAVIREL 10 MG/ML KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING (Vinorelbin)

INDLÆGSSEDDEL. NAVIREL 10 MG/ML KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING (Vinorelbin) INDLÆGSSEDDEL NAVIREL 10 MG/ML KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING (Vinorelbin) Læs denne indlægsseddel grundigt, før du begynder at bruge medicinen. - Gem denne indlægsseddel. Du kan få brug for

Læs mere

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012.

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Den praktiske side af sondemad i hjemmet Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Bliv tryg ved sondemad Denne brochure indeholder information om de mere

Læs mere

Ambulant forløb efter laparoskopisk nefrektomi (Er der nogen begrænsende faktorer?)

Ambulant forløb efter laparoskopisk nefrektomi (Er der nogen begrænsende faktorer?) Ambulant forløb efter laparoskopisk nefrektomi (Er der nogen begrænsende faktorer?) Dato: / / Indhold. Side 1. Ambulant samtale præoperativt 1-4 2. Dagen før operation / sygeplejerske 5 3. Dagen før operationen

Læs mere

KLINISKE RETNINGSLINJER

KLINISKE RETNINGSLINJER KLINISKE RETNINGSLINJER for behandling af kvalme og opkastninger hos palliative patienter juni 2008 Torben Ishøy, virksomhedsansvarlig lægelig chef VII Kvalme og opkastninger forekommer hos mange palliative

Læs mere

Det palliative forløb almen praksis rolle

Det palliative forløb almen praksis rolle Det palliative forløb almen praksis rolle Thomas Gorlen Speciallæge i almen medicin Diplom NSCPM 2009-11 Sygeplejerske Marianne Franson Andersen, Lægerne Søborg Torv Foto: Anna W Indhold De palliative

Læs mere

Patientinformation. AV fistel/graft. Dialyseadgangsveje. Hæmodialyseafdelingen, Sønderborg

Patientinformation. AV fistel/graft. Dialyseadgangsveje. Hæmodialyseafdelingen, Sønderborg Patientinformation AV fistel/graft Dialyseadgangsveje Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Hæmodialyseafdelingen, Sønderborg Indledning Dette lille hæfte indeholder en kort information om AV fistler

Læs mere

Kimberly-Clark Mic-Key udskiftningssonde

Kimberly-Clark Mic-Key udskiftningssonde Kimberly-Clark Mic-Key udskiftningssonde Trouble shooter Indholdsfortegnelse Spørgsmål vedr. brug og pleje Side Mic-Key sonden 1. Det er svært at få Mic-Key knappen sat i igen, hvorfor?... 2 2. Skal Mic-Key

Læs mere

Behandling med Simponi (PEN)

Behandling med Simponi (PEN) Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Behandling med Simponi (PEN) (mod leddegigt, rygsøjlegigt og psoriasisgigt) Hvad er Simponi? Simponi indeholder

Læs mere

CAPRELSA DOSERINGS- OG OVERVÅGNINGSGUIDE TIL PATIENTER OG DERES OMSORGSPERSONER (PÆDIATRISK ANVENDELSE)

CAPRELSA DOSERINGS- OG OVERVÅGNINGSGUIDE TIL PATIENTER OG DERES OMSORGSPERSONER (PÆDIATRISK ANVENDELSE) Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger CAPRELSA

Læs mere

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Hurtigt virkende anfaldsmedicin Medicinen hedder fortrinsvis: Airomir eller Ventoline, Anfaldsmedicin indeholder B-2 agonist. Musklerne slapper af, så luftvejene

Læs mere

Til patienter og pårørende. Venetrombolyse. Behandling af blodprop i dybe vener. Vælg billede. Vælg farve. Karkirurgisk Afdeling

Til patienter og pårørende. Venetrombolyse. Behandling af blodprop i dybe vener. Vælg billede. Vælg farve. Karkirurgisk Afdeling Til patienter og pårørende Venetrombolyse Behandling af blodprop i dybe vener Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk Afdeling 2 Kort om sygdommen En vene er en blodåre, der leder blodet tilbage til hjerte

Læs mere

Patientvejledning. Nerveknude. I foden

Patientvejledning. Nerveknude. I foden Patientvejledning Nerveknude I foden En nerveknude på foden behandles i første omgang med aflastende indlæg i fodtøjet, hvorved forfoden løftes. Hvis dette ikke har effekt, kan indsprøjtninger med binyrebarkhormon

Læs mere

Centralvenøst kateter på hund og kat

Centralvenøst kateter på hund og kat INSTITUT FOR MINDRE HUSDYRS SYGDOMME, DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET, KØBENHAVNS UNIVERSITET Centralvenøst kateter på hund og kat Adjunkt Bo Wiinberg, Dyrlæge, PhD & Gitte Wagner Hansen, Veterinærsygeplejerske

Læs mere

Formål: At patientens dyspnø lindres og patientens livskvalitet fysisk, psykisk og socialt øges.

Formål: At patientens dyspnø lindres og patientens livskvalitet fysisk, psykisk og socialt øges. Hospice Sønderjylland Oprettet d.18.03.13 af: JM, TK, BP, EJO, BD. Sidst revideret d. af: Pleje og behandling af patienter med dyspnø Godkendt d. 19.03.2013 af: HLE Skal revideres d. 19.03.2015 af KIG

Læs mere

De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg Center for V

De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg Center for V De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg De sidste levedøgn De sidste levedøgn Når døden nærmer sig, opstår der tit usikkerhed og spørgsmål hos de nærmeste. Hvad kan man forvente i den sidste levetid?

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Lacrofarm Junior, pulver til oral opløsning, enkeltdosisbeholder Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler Bilag III Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler Note: De pågældende punkter i produktresuméet og indlægssedlen er resultatet af referral proceduren. Produktinformationen kan

Læs mere

KLINISKE RETNINGSLINIER

KLINISKE RETNINGSLINIER KLINISKE RETNINGSLINIER for medicinsk palliation i terminalfasen juni 2008 Torben Ishøy, virksomhedsansvarlig lægelig chef III Målgruppe Læger og plejepersonale ved Arresødal Hospice Baggrund Palliativ

Læs mere

NOTAT. Sygeplejerskestuderendes ansvar & kompetence i forhold til medicingivning og behandling med blodkomponenter. Resumé.

NOTAT. Sygeplejerskestuderendes ansvar & kompetence i forhold til medicingivning og behandling med blodkomponenter. Resumé. VIA University College Sygeplejerskestuderendes ansvar & kompetence i forhold til medicingivning og behandling med blodkomponenter Resumé Instruksen vedrører sygeplejestuderende ved VIA University College

Læs mere

Anvendelse: At pårørende opnår en grundlæggende viden om delir, som kan gøre det nemmere at være til stede sammen med den delirøse patient.

Anvendelse: At pårørende opnår en grundlæggende viden om delir, som kan gøre det nemmere at være til stede sammen med den delirøse patient. Hospice Delirium Information til pårørende om delir Oprettet d. 28.02.2011 af: VKA, BBJ, SMM Sidst revideret d. 28.02.2011 af: VKA, BBJ, SMM Godkendt d. 06.02.2012 af: LAL,KV, HLE Skal revideres d. 06.02.2014

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

Vejledning. i brugen af Durogesic (fentanyl) Janssen-Cilag A/S

Vejledning. i brugen af Durogesic (fentanyl) Janssen-Cilag A/S Vejledning i brugen af Durogesic (fentanyl) Janssen-Cilag A/S 3 Udarbejdet i samarbejde med sygeplejerske Helle Gamborg Indhold 4 6 9 10 16 Introduktion Kort om Durogesic Hvor hurtigt og hvor længe virker

Læs mere

Fjernelse af løs hud på overarme eller lår

Fjernelse af løs hud på overarme eller lår Fjernelse af løs hud på overarme eller lår Personer med løs hud på området svarende til overarme eller lår kan afhjælpes med en operation, hvor overskydende hud med underliggende fedt fjernes. Årsagen

Læs mere

2. Samling af IONSYS

2. Samling af IONSYS Oplysninger til læger og sundhedspersonale: Instruktioner til anvendelse og bortskaffelse Lampe Doseringsknap Visning af tilført dosis IONSYS (transdermalt system til fentanyl 40 mikrogram pr. dosis op

Læs mere

Retningslinjer for sygeplejestuderende og medicindispensering

Retningslinjer for sygeplejestuderende og medicindispensering Retningslinjer for sygeplejestuderende og medicindispensering Generelt Følgende referencer danner baggrund for Retningslinjer for sygeplejestuderendes deltagelse i medicindispensering og administration

Læs mere

Ved livets afslutning. Regionshospitalet Silkeborg. Palliativt Team

Ved livets afslutning. Regionshospitalet Silkeborg. Palliativt Team Ved livets afslutning Regionshospitalet Silkeborg Palliativt Team Når døden nærmer sig De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt sygt menneske, kan der ofte opstå usikkerhed og spørgsmål

Læs mere

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK KRÆFT OG SMERTER TEKST OG IDÈ SIG-smerte Speciel Interesse Gruppe Under Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Februar 2006 Nye pjecer kan rekvireres ved henvendelse til SIG smerte på email: aka@rc.aaa.dk

Læs mere

At få mad gennem en PEG-sonde

At få mad gennem en PEG-sonde E N T E R A L E R N Æ R I N G At få mad gennem en PEG-sonde Råd og vejledning Denne brochure er tænkt som en vejledning i, hvordan man bedst muligt vedligeholder en PEG-sonde. Fresenius Kabi producerer

Læs mere

Anlæggelse af perifer venekanyle

Anlæggelse af perifer venekanyle Vejledning Anlæggelse af perifer venekanyle LAKK - August 2012 Afdeling for Operation og Anæstesiologi Primær anvendelse af perifer venekanyle 1 Indikation og forberedelse Indikation Når patienten har

Læs mere

meget svimmel under behandlingen, da det kan være tegn på lavt blodtryk, som kan medføre besvimelse.

meget svimmel under behandlingen, da det kan være tegn på lavt blodtryk, som kan medføre besvimelse. Indlægsseddel: Information til brugeren Flolan 0,5 mg og 1,5 mg pulver og solvens til infusionsvæske, opløsning Epoprostenol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Til patienter med ekstern fiksation

Til patienter med ekstern fiksation Patientinformation Til patienter med ekstern fiksation Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling Rev. aug. 2011 Information til patienter med ekstern fiksation Denne pjece er tænkt som et redskab

Læs mere

Regionale sygehusdokumenter - Lægemiddelgivning, ver. 5

Regionale sygehusdokumenter - Lægemiddelgivning, ver. 5 Side 1 af 6 Sygehusvæsen - Regionale sygehusdokumenter - Generelle/tværgående patientforløbstemaer - Medicinering Regionale sygehusdokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Dokumentbrugere:

Læs mere

Patientvejledning. Hæmoride operation

Patientvejledning. Hæmoride operation Patientvejledning Hæmoride operation Over halvdelen af befolkningen har på et tidspunkt i deres liv gener fra hæmorider. Mange har en tendens til at gå med disse gener i lang tid, inden de søger læge af

Læs mere

Patientinformation. Trabekulektomi. Information om ambulant operation for grøn stær/glaukom

Patientinformation. Trabekulektomi. Information om ambulant operation for grøn stær/glaukom Patientinformation Trabekulektomi Information om ambulant operation for grøn stær/glaukom Kvalitet Døgnet Rundt Øjenafdelingen Mødetider Dato for operation dag den 20 kl i øjenambulatoriet Sydvang 1,

Læs mere

Planlægning af den farmakologiske lindring. 13.11.2014 Gorm Thusgaard

Planlægning af den farmakologiske lindring. 13.11.2014 Gorm Thusgaard Planlægning af den farmakologiske lindring 13.11.2014 Gorm Thusgaard Gorm Thusgaard Praktiserende læge i Hellerup siden 1987. Læge på Skt. Lukas Stiftelsens Hospice i Hellerup siden 1994. Kursus og undervisning

Læs mere

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive Årsrapport 2009 Det palliative team Regionshospitalet Viborg, Skive Arbejdet i Palliativt Team I palliativt team har vi i årets løb arbejdet med etablering og videre-udvikling af vores ressourcepersonsordning.

Læs mere

SYGEPLEJESTUDERENDES ANSVAR & KOMPETENCE I FORHOLD TIL MEDICINGIVNING OG BEHANDLING MED BLODKOMPONENTER

SYGEPLEJESTUDERENDES ANSVAR & KOMPETENCE I FORHOLD TIL MEDICINGIVNING OG BEHANDLING MED BLODKOMPONENTER SYGEPLEJESTUDERENDES ANSVAR & (rev. 201 ) Instruksen vedrører sygeplejestuderende ved VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Randers under uddannelse efter Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Patientinformation. Grå Stær. Information om ambulant operation for grå stær

Patientinformation. Grå Stær. Information om ambulant operation for grå stær Patientinformation Grå Stær Information om ambulant operation for grå stær Kvalitet Døgnet Rundt Øjenafdelingen Mødetider Operation på 1. øje i Øjenambulatoriet Sydvang 1, Sønderborg dag den 20 kl Medbring

Læs mere

Iliaca-Femoral Bypass

Iliaca-Femoral Bypass Til patienter og pårørende Iliaca-Femoral Bypass Operation på bækkenpulsåren Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk Afdeling Hovedpulsåren løber fra hjertet og ned i bughulen, hvor den forsyner de indre

Læs mere

Jumpers Knee (Springer knæ)

Jumpers Knee (Springer knæ) Jumpers Knee (Springer knæ) 2 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er springer knæ?... 4 2. Medicin... 5 3. Behandlingsdagen... 6 3.1 Forberedelse til behandlingen... 6 3.2 Selve operationen... 6 4. Udskrivelse...

Læs mere

Den palliative indsats

Den palliative indsats Den palliative indsats En tværfaglig efteruddannelse i Region Midtjylland Region Midtjylland Koncern HR Center for Kompetenceudvikling Den palliative indsats En tværfaglig efteruddannelse i Region Midtjylland

Læs mere

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Til forældre og unge Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er ADHD? 04 Hvordan behandler man ADHD? 05 Medicin mod ADHD 06 Opstart af medicin

Læs mere

SYGEPLEJESTUDERENDES ANSVAR & KOMPETENCE I FORHOLD TIL MEDICINGIVNING OG BEHANDLING MED BLODKOMPONENTER

SYGEPLEJESTUDERENDES ANSVAR & KOMPETENCE I FORHOLD TIL MEDICINGIVNING OG BEHANDLING MED BLODKOMPONENTER Instruksen vedrører sygeplejestuderende ved VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Randers under uddannelse efter Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i sygepleje BEK nr 29 af

Læs mere

Intravenøs medicinering med antibiotika - Instruks Opgaveoverdragelse mellem HEV og kommunerne i Vestklyngen

Intravenøs medicinering med antibiotika - Instruks Opgaveoverdragelse mellem HEV og kommunerne i Vestklyngen Intravenøs medicinering med antibiotika - Instruks Opgaveoverdragelse mellem HEV og kommunerne i Vestklyngen Formål: At borgere mulighed for at få intravenøs antibiotika behandling i eget hjem og på akut/midlertidig

Læs mere

Patientvejledning. Rift ved endetarmsåbning. Anal fissur - overskæring af indre lukkemuskel

Patientvejledning. Rift ved endetarmsåbning. Anal fissur - overskæring af indre lukkemuskel Patientvejledning Rift ved endetarmsåbning Anal fissur - overskæring af indre lukkemuskel En rift ved endetarmen eller en anal fissur, som det også kaldes, er en revne i huden i endetarms åbningen. En

Læs mere

Insitu Bypass operation

Insitu Bypass operation Til patienter og pårørende Insitu Bypass operation Bypass fra lyske til knæ/underben Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk Afdeling Du er tilbudt en bypass-operation fra lysken til knæ/underben, hvor en

Læs mere

Væskebehandling og intravenøs antibiotikabehandling i eget hjem

Væskebehandling og intravenøs antibiotikabehandling i eget hjem Væskebehandling og intravenøs antibiotikabehandling i eget hjem Else Rose Hjortbak, Kvalitetskonsulent, Hospitalsenheden Vest Mail: else.hjortbak@vest.rm.dk Merete Kjærsgaard, Sygeplejechef, Holstebro

Læs mere

Billedmateriale af sygeplejehandlinger til håndtering af PAC

Billedmateriale af sygeplejehandlinger til håndtering af PAC Billedmateriale af sygeplejehandlinger til håndtering af PAC Udarbejdet af Specialeansvarlig Anette N Jessen og udviklingssygeplejerske Jannie C Frølund; 2009 Indholdsfortegnelse Anlæggelse af gripper

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Retningslinjer for sygeplejestuderendes medvirken ved medicinhåndtering Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Ansvarsfordeling i klinikken... 4 3.0 Delegering af medicingivning...

Læs mere

Patientinformation. Frossen skulder. - Periartrosis humeroscapularis. www.friklinikkenregionsyddanmark.dk

Patientinformation. Frossen skulder. - Periartrosis humeroscapularis. www.friklinikkenregionsyddanmark.dk Patientinformation Frossen skulder - Periartrosis humeroscapularis www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 Medbring denne vejledning på din operationsdag Denne pjece indeholder information om frossen skulder

Læs mere

Definition på kvalme:

Definition på kvalme: Definition på kvalme: Kvalme beskrives som en ubehagelig fornemmelse af at skulle kaste op. - kvalme er hvad patienten siger det er - kvalme og opkastning er biologisk set et af kroppens forsvarsmekanismer,

Læs mere

Ustabilt kravebensled

Ustabilt kravebensled Patientinformation Ustabilt kravebensled - Weaver dunn www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 Medbring denne vejledning på din operationsdag Denne pjece indeholder information om om ustabilt kravebensled

Læs mere

Patientvejledning. Kapselendoskopi. Videooptagelse af tyndtarm

Patientvejledning. Kapselendoskopi. Videooptagelse af tyndtarm Patientvejledning Kapselendoskopi Videooptagelse af tyndtarm Hvad er en kapselendoskopi? En kapselendoskopi er en videoundersøgelse af tyndtarmen. Undersøgelsen foregår ved, at man sender et miniaturekamera

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg PANSAID PAracetamol og NSAID i kombinationsbehandling Forsøgsansvarlige: Kasper H. Thybo, læge, ph.d.-studerende, Anæstesiologisk afdeling,

Læs mere