Anlæggelse og anvendelse af subcutan nål

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anlæggelse og anvendelse af subcutan nål"

Transkript

1 Anlæggelse og anvendelse af subcutan nål Århus Universitetshospital Århus Sygehus Onkologisk Afdeling D Det Palliative Team Tlf Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Indholdsfortegnelse 1. Formål... s Forskellige nåletyper... s Hvor kan den subcutane nål anlægges... s Anlæggelse af subcutan nål... s Hvilke præparater kan gives subcutant... s Observation af subcutan nål... s Subcutan væske administration (Hypodermoklyse)... s Hvordan tilrettelægge den medicinske behandling,... når det ikke er muligt at give medicin pr os s Tryghedskasse... s Praktiske oplysninger... s Anvendelse af pumpe til kontinuerlig... medicinadministration s Referencer... s. 13 Side 1 af 13 Udarbejdet af: Sygeplejerske Brita Jørgensen og Klinisk Sygeplejespecialist Helle Nordestgaard Matthiesen Godkendt af: Overlæge Bodil Abild Jespersen Dato for udarbejdelse: 04.06/2010 Næste rev. September 2012

2 1. Formål Indenfor det palliative område anvender man i stor udstrækning subcutane nåle, som er injektionskanyler placeret lige under huden. Den subcutane nål anvendes for at sikre den alvorligt syge suffient symptomlindring og er et godt alternativ til at skulle give gentagne injektioner. En subcutan nål har følgende fordele: Let at anlægge Skånsom for patienten Kan anvendes til både bolus og kontinuerlig indgift Patienten kan få sin medicin på trods af o Obstruktion o Kvalme/opkastning o Almen svækkelse Udover medicinske præparater, kan der i en subcutan nål gives væske (NaCl), hvis der er behov for det (Hypodermoklyse, se afsnit 7). 2. Forskellige nåletyper Nåle til subcutan medicin administration Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 De subcutane nåle kan have forskellig udformning, men som oftest anvendes Neria, G27 med en nåle længde på 6 mm (fig. 1). Nålen er forsynet med en 60 cm slange med injektionsstuds. Indre volumen i slangen er ca. 0,1 ml. Nål til væske administration Fig. 4 Som oftest anvendes Venofix, 21 G med en nåle længde på 8 mm. Nålen er forsynet med en 30 cm slange med injektions studs (fig. 4). Side 2 af 13

3 Indre volumen i slangen er ca. 0,3 ml. 3. Hvor kan den subcutane nål anlægges Nålen anlægges, hvor huden er tør og varm med god blodgennemstrømning og hvor den er mindst generende for patienten. Det er vigtigt, at nålen ikke anlægges i områder med ødemer, sår eller infektion. Ved anlæggelsen skal der tages hensyn til: Om patienten skal kunne medicineres under søvn Patientens behov for mobilitet Om patienten ønsker, at nålen ikke må kunne ses Om patienten pga. kognitive forstyrrelser evt. selv vil kunne seponere nålen 4. Anlæggelse af subcutan nål Nålen kan anlægges af sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent, evt. af pårørende, som er oplært. Afhængig af hvilken type af nål, der anvendes, skal den anlægges i en vinkel på 45 eller 90. En 6 mm nål kan anlægges i en vinkel på 90, men har patienten et sparsomt fedtlag, kan nålen evt. gives et knæk på 45 inden anlæggelse. En nål med 8 mm kanyle anlægges i en vinkel på 45 (fig. 5). Fig. 5 Utensilier til anlæggelse af subcutan nål Side 3 af 13

4 Procedure: o Slangen fyldes med væske (medikamina eller NaCl) inden anlæggelsen. o Luk nålen med en prop (Luer lock, som også anvendes til en venflon) eller lad evt. en injektionssprøjte blive siddende i nålen under anlæggelsen, afhængigt af, om der skal gives medicin umiddelbart efter anlæggelsen. o Desinficer huden med spritswabs og lad huden lufttørre. o Åben pakken med den subcutane nål. o Tag fat i vingerne på nålen, fjern beskyttelsespapir og plasthætte. o Lav en hudfold og anlæg nålen i en vinkel på 45 eller 90. o Nålen fæstnes med Opsite eller lignende plaster o Anvendes nål med påsat klæbeplade, er det ikke nødvendigt at sætte Opsite over nålen, dog sættes der Opsite over slangen (fig. 6). o Lad 5-10 cm af slangen være fri af opsite. Fig Hvilke præparater kan gives subcutant I henhold til litteratur1 kan al medicin, der kan gives intramuskulært også gives subcutant. I henhold til stabilitets undersøgelse foretaget på Apoteket, Århus Universitets hospital, Århus Sygehus, anbefaler vi, at følgende præparater gives subcutant: Morfin Oxynorm Metadon Midazolam Serenase Robinul Buscopan Binyrebarkhormoner Relistor Side 4 af 13

5 Morfin og Serenase må ikke gives i samme nål eller blanding, da en blanding af disse præparater danner nåleformede krystaller efter 4 timer. Binyrebarkhormoner skal altid gives i separat nål. Udover ovenstående medikamenter er der ingen forholdsregler i forhold til at blande de forskellige præparater i samme nål. Efter indgift af medicin i den subcutane nål skal der ikke skylles efter med NaCl. Dette på baggrund af, at medicinen vil komme til at ligge i et NaCl reservoir og virkningen samt optagelsen af præparatet derfor er usikker. 6. Observation af subcutan nål Nålen kræver ingen tæt overvågning eller specielle hensyn, men observeres ved hver injektion for rødme, større hævelse, sivning og pus. Nålen ligger udenfor blodbanen, og skal således ikke hepariniseres eller skylles efter med NaCl. Nålen kan ligge indtil lokal irritation eller manglende funktion, ofte 3-7 dage. Ved behov for nyanlæggelse skal nålen placeres et andet sted på kroppen. 7. Subcutan væske administration (Hypodermoklyse) At give væske subcutant er et godt alternativ til intravenøs væskeadministration, så den syge kan forblive i, eller udskrives til eget hjem. Væsken kan administreres af hjemmeplejen og evt. pårørende efter oplæring. Utensilier til væskeadministration Hvilken væske kan anvendes Der kan kun gives isotonisk NaCl 0,9 %. Hvornår anvende subcutan væske Subcutan væskeadministration kan være et relevant behandlingstilbud til den palliative patient i tilfælde, hvor patienten: Føler stor tørst på trods af god mundpleje Side 5 af 13

6 Er unødigt træt, konfus (delirøs) pga. dehydrering Har ophobning af lægemidler grundet nedsat nyrefunktion Det er vigtigt at vurdere, hvorvidt tilførsel af væske er relevant i det enkelte tilfælde. Væsketilførsel ved fremskreden sygdom, kan være til større gene end gavn og give overhydrerings gener bl.a. i form af utilsigtet væskeophobning i lunger og perifert væv. De hyppigste steder at anlægge subcutane nåle til væske er på maven, på lårene eller på forsiden af brystkassen. Væsken løber ved hjælp af tyngdekraften og det er således ikke nødvendigt at anvende pumpe. Et dropstativ er ikke nødvendigt, selvom det i visse tilfælde vil være praktisk, men et søm på væggen, eller en krog i loftet kan være lige så anvendelig. Der kan anvendes to infusionsmetoder: Kamelpukkelmetoden: 500 ml NaCl løber ind i løbet af ca. 20 min, hvorefter væsken absorberes lidt efter lidt. Denne metode kan gentages flere gange i løbet af dagen. Fordelen ved metoden er, at patienten ikke behøver at være tilkoblet slanger og dropstativ i længere tid ad gangen. Langsomt indløb: NaCl løber ind over timer. Komplikationer ved hyperdermoklyse Der kendes kun til få og ubetydelige komplikationer til at give væske subcutant. Det kan dreje sig om infektion, ødemer, lækage og ømhed i området. Opstår disse komplikationer må væskeinfusionen ophøre. Side 6 af 13

7 8. Hvordan tilrettelægge den medicinske behandling, når det ikke er muligt at give medicin pr os Er det ikke længere muligt for en patient at indtage vanlig medicin, er det nødvendigt at revidere medicin listen og seponere unødig medicin. Al nødvendig medicin kan som oftest gives subkutant i de sidste døgn og man skal være opmærksom på at omsætnings og eliminationshastigheden falder, som følge af udsættende lever og nyre funktion. En ophobning af lægemidler kan finde sted, hvorved der opstår forlænget virknings tid. Symptomer i de sidste levedøgn I de sidste levedøgn har symptomlindring første prioritet, ligesom støtte til pårørende skal vægtes højt. Det er således vigtigt, at patient og pårørende er informerede om de ændringer der foretages i den medicinske behandling og at baggrunden for disse ændringer er, at vedkommende er døende. Ligeledes er det vigtigt at tage højde for om patient eller pårørende har behov for andre tiltag, såsom kontakt til øvrige/andre familiemedlemmer, til præst, eller andre professionelle. De symptomer der oftest observeres i de sidste levedøgn er: Døsighed/konfusion 55 % Sekretproblemer 45 % Uro/agitation 43 % Smerter 26 % Åndenød 25 % Kvalme / opkastning. 14 % (European Journal of palliative care, 2000; 7 (3) Det er vigtigt, at der foreligger fremadrettede ordinationer til at imødegå forventelige symptomer. Pn medicin til de sidste levedøgn, når patienten ikke kan tage medicin pr. os Symptom Smerter Åndenød Kvalme Sekretproblemer: Delir/agitation Præparat Morfin s.c Morfin s.c., Midazolam s.c Serenase Robinul s.c. Midazolam / Serenase s.c. Side 7 af 13

8 Forslag til medicin i de sidste levedøgn Symptomer Præparat Dosis Smerter Åndenød Fortsætte med vanlig opioid - eller Morfin Morfin 2,5 mg x 6, + p.n., uden max.0 Fast dosis titreres individuelt til ønsket effekt. 2,5 mg x 6 Individuel titrering Administrations metode Subkutant bolus eller kontinuerligt S.C. Bolus eller kontinuerligt Røde Dråber 5-20 dråber p.n. Oralt Midazolam 5-60 mg / døgn S.C. Kvalme / opkastning Serenase 0,5 mg, max 5 mg / døgn Oralt / S.C Sekretproblemer Robinul 0,2 mg max x 6 S.C. Uro / angst Midazolam 2,5 mg 5 mg p.n. Uro / delir Serenase 2,5-5 mg, bolus eller 5 20 mg / døgn S.C. Oralt / S.C. bolus eller kontinuerligt Uro / delir Midazolam 2,5-10 mg bolus eller 5-60 mg / døgn S.C. 9. Tryghedskasse I tilfælde af pludseligt opståede symptomer i de sidste levedøgn, vil det i nogle tilfælde være hensigtsmæssigt, at der er adgang til en akutkasse som indeholder de mest almindelige anvendte medicinske præparater. For yderligere information om tryghedskassen kan vi anbefale at søge oplysninger på hjemmesiden for Palliative Team i Vejle. eller ved at Google Tryghedskassen 10. Praktiske oplysninger Subcutane nåle: Den subcutane nål skaffes via hjemmeplejen, sengeafdelingen eller Det Palliative Team. I henhold til bekendtgørelse om hjemmesygepleje nr af , samt vejledning om hjemmesygepleje nr. 102 af kan nåle og opsite betragtes som en sygeplejeartikel på lige fod med andre forbindingsmaterialer, dvs. at hjemmeplejen er ansvarlig for leveringen. Side 8 af 13

9 Væske NaCl bestilles ligesom medicinske præparater på apoteket og dækkes af en medicinbevilling iflg. 148 i Sundhedsloven. Infusions sæt Skaffes via hjemmesygeplejen ifølge Sundhedslovens 159 og er således ikke dækket af en medicinbevilling. Ved udskrivelse fra Sygehus medgives der ofte infusionssæt og væske til et par dage. Dropstativ I forbindelse med udskrivelse fra sengeafdelingen vil udskrivende afdeling være behjælpelig med udlån af dropstativ. For patienter i hjemmet (Århus Kommune) kan der lånes et dropstativ via hjælpemiddeldepotet, Ceres Allé 11. Det Palliative Team eller stamafdeling vil kunne være behjælpelig med at arrangere dette udlån. 11. Anvendelse af pumpe til kontinuerlig medicinadministraion: I helt særlige tilfælde kan man vælge at anvende en pumpe i forbindelse med medicin administration via subcutan nål. Det kan f.eks. være i tilfælde, hvor patienten har behov for at få medicin kontinuerligt. Der findes forskellige typer af pumpe, men i onkologisk afdeling Århus Sygehus anvendes pumpen af typen CADD-Legacy. Programmering af pumpen Når pumpen udleveres til en patient, vil den være programmeret af en læge og låst i forhold til en konstant kontinuerlig medicin dosering, samt PN dosering. Side 9 af 13

10 Når pumpen starter, vil følgende værdier vises i displayet: Billeder Reservoirvolumen: Enheder Koncentration Kont. Hastighed PCA dosering Dosis LOCKOUT Doser pr time DOSER INDGIVET Doser forsøgt Indgivet LUFTDETEKTOR OKKLUSIONSSENSOR LL1 niveau Det volume som er i kassetten enten 50 eller 100 ml. Den enhed som medicinen administreres i - oftest milliliter. Koncentration af den medicin som skal gives oftest mg/ml. Den dosis som indgives pr. time som kontinuerlig infusion. Den medicinmængde der gives ved behov for p.n. dosering. Den tid der skal være mellem p.n. doseringer. Det antal p.n. doseringer, som er tilladt pr. time. Viser antallet af p.n, givet siden den sidste nulstilling. Viser antallet af ekstra doseringer forsøgt givet siden sidste nulstilling. Viser den samlede medicinmængde, givet siden sidste nulstilling. Bekræfter af luftdetektor er tilkoblet. Bekræfter om okklusionssensor er tilkoblet. Vil dog altid være slukket på pumper leveret fra Onkologisk afdeling. Betyder at visse af pumpens funktioner kan ændres af sundhedspersonale. Funktion: Start/Stop pumpen Pumpen startes ved at trykke på START/STOP knappen, indtil 3 streger forsvinder (- - -)(- -)(-). Tilsvarende stoppes pumpen ved trykke på START/STOP, indtil stregerne (- - -) viser sig på displayet. Ekstra Dosering Ved behov for ekstra smertestillende trykkes en enkelt gang på DOSIS tasten. Pumpen er programmeret til kun at give en vis mængde medicin ved behov og der kan kun gives et vist antal Side 10 af 13

11 doser i timen. Der kan således ikke gives for meget ekstra smertestillende. Såvel patient som omsorgspersoner kan benytte denne funktion. Skift af lægemiddelkassette (Kassette skiftes med pumpen i LL1-niveau) Kassette fyldt med medicin leveres fra Det Palliative Team. Kassetten kan skiftes af sundhedspersonale. Når lægemiddelkassetten er ved at løbe tør, høres 3 biplyde ved 5 ml, 4 ml, 3 ml, 2 ml og 1 ml, ResVol viser LAVT. Når lægemiddelkassetten er tom, høres 2 biplyde hvert sekund. RES VOL og ml blinker. 1) Pumpen skal først stoppes, tryk på STOP/START og hold tasten nede, indtil 3 streger (- - -) viser sig på displayet. Displayet viser STOPPET. Luk slangen med klemskruen. 2) Sæt nøglen i låseknappen på siden af pumpen og drej en kvart omgang med uret. Låseknappen springer ud og kassetten løsnes. 3) Lægemiddelkassettens hasper frigøres fra pumpens beslag og kassetten smides væk. 4) Monter en ny kassette og tryk låseknappen ind med nøglen og drej nøglen en kvart omgang mod uret, indtil der mærkes modstand. Lægemiddelkassetten er nu monteret 5) Nulstilling af Reservoir volumen, p.n doser samt indgivet medicinmængde: 1. Tryk ENTER/SLET for at nulstille RES VOL til den oprindelig programmerede værdi - oftest 50 eller 100 ml 2. Tryk på NÆSTE og derefter ENTER/SLET for at nulstille de gange der er taget ekstra medicin 3. Tryk på NÆSTE og derefter ENTER/SLET for at nulstille de gange er forsøgt taget ekstra medicin 4. Tryk på NÆSTE og ENTER/SLET for at nulstille den samlede indgivne medicinmængde 6) Hvis der er luft i slangerne trykkes på FYLD til displayet viser (- - -), slip for at trykket og tryk med det samme igen og hold knappen nede indtil der er givet 1 ml eller drypper væske ud af slangen. Proceduren kan gentages. 7) Tilslut slangen fra pumpen til patientens subcutane nål. Kontroller at diverse klemskruer er åbne. Pumpen er nu klar til brug 8) Tryk på STOP/START og hold knappen nede indtil de 3 (- - -) (--) (-) () forsvinder. 9) Pumpen kører programmeringen igennem og DISPLAYET viser PUMPER, RES VOL vises i antal ml. Når pumpen skal slukkes Tryk på TÆND/SLUK indtil vises i display Side 11 af 13

12 Alarmer og fejlmeldinger Meddelelser og alarmer Beskrivelse og løsning 3 biplyde ved 5 ml, 4 ml, 3 ml, og 1 ml. RES VOL og ML blinker. Totonet kontinuerligt hyletone. Reservoirvolumen tom. 3 biplyde hvert 5. minut, LO BAT blinker. En kontinuerlig, variabel alarm, LO BAT lyser. En kontinuerlig variabel alarm. Displayet viser HIP. (Højt tryk i slangesystemet). En kontinuerlig, stigende og faldende alarm. Alle indikatorer vises på displayet. 3 biplyde hvert 5. minut. STOP blinker. Høj to tonet alarm. Display viser Kassette ej påsat Høj to tonet alarm lyd ved opstart af pumpen Display viser Tjek manual En kontinuerlig, stigende og faldende alarm. Displayet viser EXX (XX er en 2- cifret kode), og/eller OFF vises i RES VOL displayet. Lægemiddelkassetten er ved at løbe tør. Gør en ny lægemiddelkassette klar. Lægemiddelkassetten er tom. Tryk på STOP/START. Tryk på Enter/SLET og hold knappen nede for at genindstille RES VOL. En ny lægemiddelkassette monteres. Batteriet er ved at være opbrugt. Pumpen fungerer endnu. Skift snart batteri Batteriet kan ikke længere drive pumpen. Pumpen standser. Skift straks batteri. Find årsagen til det høje tryk. Tryk, om nødvendigt på STOP/START for midlertidigt at standse alarmen. Skyl evt. Slangerne igennem med 1 ml saltvand. Når alarmen er ophørt, så husk at starte pumpen igen. Der er sket en fejl under starten. Tag batteriet ud og sæt det i igen, eller skift til et nyt batteri. Pumpen er i stop-mode. Start pumpen. Pumpen er blevet startet uden at medicin kassetten er sat ordentlig på. Tryk på stop og sæt kassetten på plads. Pumpen kan anvendes, men skal snarest til eftersyn. Tryk på stop/start for at afbryde alarm og anvende pumpen. Slangeklemmen lukkes. Sluk pumpen. Benyt evt. en reservepumpe. Side 12 af 13

13 12. Referencer Buchwald, D et al. Palliation i primæsektoren, Dansk selskab for almen medicin 2004, Kinisk vejledning, 1. udgave, 2004 Ellershaw, J., Ward, C. Care of the dying patient: the last hours or days of life, BMJ, 2003, Volume 326, Fonzo-Christe, C., Vukasovic, C. et al Subcuntaneous administration of drugs in the elderly: survey of practice and systematic literature review, Palliative Medicne 2005; 19: Hanks, G., Cherny, N. I. et al. Oxford Textbook of Palliative Medicine, 4. edition, Oxford University Press Heick, A. (2008). Væskebehandling, smerter og delir i terminalfasen. Ugeskrift for læger 2209;171(38) s Mørch, M., Buur T., Subcutan væsketerapi hyperdermoklyse, Månedsskrift for Praktisk lægegerning 2001;79: s Smith Medical, International LTD, Bruger Manual CADD-Legacy. WD 24 4LG UK Twycross, R. Wilcock, A. Symptom Management in advanced cancer. 3. edition, 2001 Holdbarhedsrapport, udarbejdet af Pedersen, A. G. Århus Apotek Side 13 af 13

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING Tak, fordi du har valgt Contour -systemet til måling af blodsukker! Vi er stolte over, at du har valgt os til at hjælpe dig i behandlingen af din diabetes.

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet 47258 Udviklet af: Jane Kuchler Social- og sundhedsskolen Fyn jaku@sosufyn.dk 1 1. Uddannelsens sammenhæng i jobområde

Læs mere

Patientinformation. Kunstigt knæ... Velkommen til Vejle Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling

Patientinformation. Kunstigt knæ... Velkommen til Vejle Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling Patientinformation Kunstigt knæ... Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 1 Notater Send oplysningsskema til afdeling A250 i den frankerede svarkuvert - senest d.... 2 Vigtige datoer Navn:...

Læs mere

Patientvejledning. Medicinsk kræftbehandling. Onkologisk Afdeling

Patientvejledning. Medicinsk kræftbehandling. Onkologisk Afdeling Patientvejledning Medicinsk kræftbehandling Onkologisk Afdeling Patientvejledning om medicinsk kræftbehandling Denne vejledning handler om de spørgsmål og problemer, der ofte melder sig ved kræftsygdom

Læs mere

Patientvejledning. Generel vejledning. i forbindelse med din operation

Patientvejledning. Generel vejledning. i forbindelse med din operation Patientvejledning Generel vejledning i forbindelse med din operation Aleris-Hamlet deltager i Sundhedsministeriets landsdækkende undersøgelser om patientoplevelser. Det er en stikprøverundersøgelse og

Læs mere

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet Kom god i gang opsætnings guide Denne quickguide hjælper dig til at sætte alarmsystemet op. QuickGuide indeholder ikke alle detaljer omkring alarmsystemets

Læs mere

Kontaktperson: Klinisk oversygeplejerske Marianne Spile, Palliativ afdeling, Bispebjerg Hospital mspi0001@bbh.regionh.dk

Kontaktperson: Klinisk oversygeplejerske Marianne Spile, Palliativ afdeling, Bispebjerg Hospital mspi0001@bbh.regionh.dk Titel Søgeord Arbejdsgruppe Klinisk retningslinje for behandling og pleje af uhelbredeligt syge kræftpatienter med dyspnø. Dyspnoe OR Dyspnea OR Breathlessness AND Advanced cancer AND Symptom management

Læs mere

Klinisk retningslinje for lindring af dyspnø hos voksne uhelbredeligt syge kræftpatienter. Hoved søgeord: Dyspnø, åndedrætsbesvær.

Klinisk retningslinje for lindring af dyspnø hos voksne uhelbredeligt syge kræftpatienter. Hoved søgeord: Dyspnø, åndedrætsbesvær. Titel Søgeord Klinisk retningslinje for lindring af dyspnø hos voksne uhelbredeligt syge kræftpatienter. Hoved søgeord: Dyspnø, åndedrætsbesvær. Andre søgeord: Symptomkontrol, palliativ behandling, lindring,

Læs mere

Til dig der skal i 3-stofsbehandling -En patientguide

Til dig der skal i 3-stofsbehandling -En patientguide Til dig der skal i 3-stofsbehandling -En patientguide Indledning Denne pjece er for dig der skal i gang med en 3-stofsbehandling for din kroniske hepatitis C (på dansk leverbetændelse C). Pjecen indeholder

Læs mere

Til dig der skal have en ny lever

Til dig der skal have en ny lever Til dig der skal have en ny lever Information til leversyge patienter og deres pårørende Medicinsk Klinik A og Kirurgisk Klinik CTX Rigshospitalet Tekst: Cand.comm. Kristine Lundby Layout: Cand.polyt.

Læs mere

Fælles indsatskatalog med faglige beskrivelser. Revideret oktober/november 2013. Indhold

Fælles indsatskatalog med faglige beskrivelser. Revideret oktober/november 2013. Indhold N OTAT Fælles indsatskatalog med faglige beskrivelser Revideret oktober/november 2013 Indhold Forord... 2 Begrebsafklaring... 3 Formålet med et fælles indsatskatalog... 4 Udfordringerne ved at udarbejde

Læs mere

Palliation på sygehuset

Palliation på sygehuset Palliativt Team Palliation på sygehuset Kvalitetsudviklingsprojekt til forbedring af indsatsen for alvorligt syge og døende på en hospitals afdeling www.sygehuslillebaelt.dk Lene Jørgensen, Projektsygeplejerske,

Læs mere

Læsevejledning... 3. Forord... 4. Introduktion til struktureret sidemandsoplæring i hjemmet... 5. Åndedrætsorganerne... 8. Ansvar...

Læsevejledning... 3. Forord... 4. Introduktion til struktureret sidemandsoplæring i hjemmet... 5. Åndedrætsorganerne... 8. Ansvar... Indhold Læsevejledning... 3 Forord... 4 Introduktion til struktureret sidemandsoplæring i hjemmet... 5 Åndedrætsorganerne... 8 Ansvar... 11 Håndhygiejne... 17 Tracheostomipleje... 23 Sugning... 31 Sugning

Læs mere

Ernæring til kræftpatienter. resumé fra 2 temadage for sygeplejersker Efteråret 2013. LÆS MERE PÅ kostogcancer.dk

Ernæring til kræftpatienter. resumé fra 2 temadage for sygeplejersker Efteråret 2013. LÆS MERE PÅ kostogcancer.dk Ernæring til kræftpatienter resumé fra 2 temadage for sygeplejersker Efteråret 2013 LÆS MERE PÅ kostogcancer.dk Kulhydrat Fedt Protein Sondeernæring/ parenteral ernæring Ernæring til kræftpatienter I et

Læs mere

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012.

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Den praktiske side af sondemad i hjemmet Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Bliv tryg ved sondemad Denne brochure indeholder information om de mere

Læs mere

Iltbehandling i dagligdagen

Iltbehandling i dagligdagen Iltbehandling i dagligdagen En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1 Indhold Indledning... 3 Kroppen har brug for ilt... 4 Iltbehandling...

Læs mere

Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet.

Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet. 334-22174 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 1 Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet. Uanset om Accu-Chek Aviva er dit første blodsukkerapparat, eller du tidligere har

Læs mere

Hvad er PCD? informationsfolder for patienter

Hvad er PCD? informationsfolder for patienter Hvad er PCD? informationsfolder for patienter Hvad er PCD? informationsfolder for patienter er oversat fra engelsk og redigeret af læge Helene Kobbernagel, projektkoordinator Maria Phillipsen, afdelingslæge

Læs mere

Patientinformation. Patientens bog. Onkologisk afdeling. Medicinsk Center. Kvalitet Døgnet Rundt

Patientinformation. Patientens bog. Onkologisk afdeling. Medicinsk Center. Kvalitet Døgnet Rundt Patientinformation Patientens bog Onkologisk afdeling Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Indhold i "Patientens bog" Side 1 Forord Side 2 Onkologisk afdeling, Sønderborg Side 3 Alment om kemoterapi

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (basis)

HouseGuard GSM-alarm (basis) HouseGuard GSM-alarm (basis) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 51 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

Information om IVF-behandling

Information om IVF-behandling F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n R e g i o n S j æ l l a n d R o s k i l d e S y g e h u s Information om IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Kvinder F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n

Læs mere

Minimanual for. SKIOLD Datamix MultiFeeder 5000. Version 1.71-27.01.10 (Dok. nr 981000150)

Minimanual for. SKIOLD Datamix MultiFeeder 5000. Version 1.71-27.01.10 (Dok. nr 981000150) Minimanual for SKIOLD Datamix MultiFeeder 5000 Version 1.71-27.01.10 (Dok. nr 981000150) Minimanualen beskriver de styringsområder, som anvendes mest i det daglige arbejde. Henvisninger: I minimanualen

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

fixeteknik for stofbrugere

fixeteknik for stofbrugere fixeteknik for stofbrugere Dette er en oversættelse af The Safer Injecting Handbook, skrevet af Jon Derricott og Andrew Preston, først publiceret i UK af Exchange Supplies www.exchangesupplies.org. Den

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om kunstig hofte (hoftealloplastik)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om kunstig hofte (hoftealloplastik) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om kunstig hofte (hoftealloplastik) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen, om

Læs mere

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual - med Scandpell pillebrænder Drifts- og vedligeholdelsesmanual 1 Kære kunde. Tillykke med dit nye BAXI produkt. Nærværende manual er én manual ud af et sæt på to. Sættet består af: Installationsmanual

Læs mere

Introduktion 3. Information til pårørende, venner og besøgende 4. Dit forløb på intensivafdelingen 9. Når du forlader intensivafdelingen 12

Introduktion 3. Information til pårørende, venner og besøgende 4. Dit forløb på intensivafdelingen 9. Når du forlader intensivafdelingen 12 Indhold Side Introduktion 3 Information til pårørende, venner og besøgende 4 Dit forløb på intensivafdelingen 9 Når du forlader intensivafdelingen 12 Hjemme igen hvordan bliver mit liv nu? 13 Hvordan alvorlig

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere

Manual. Transponder. v.187 v.155. Del 1 - Indstillinger. 981000800 ver. 5 03-11-2011. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK 9300 Sæby

Manual. Transponder. v.187 v.155. Del 1 - Indstillinger. 981000800 ver. 5 03-11-2011. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK 9300 Sæby Manual Transponder v.187 v.155 Del 1 - Indstillinger 981000800 ver. 5 03-11-2011 SKIOLD A/S DK 9300 Sæby 2 981000800 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 6 2. Betjening af computer... 8 2.1 Standard

Læs mere