EN VÆRKTØJSKASSE OM MOBNING. Hvad er mobning? Hvad kan der gøres ved det?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EN VÆRKTØJSKASSE OM MOBNING. Hvad er mobning? Hvad kan der gøres ved det?"

Transkript

1 EN VÆRKTØJSKASSE OM MOBNING Hvad er mobning? Hvad kan der gøres ved det?

2 Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte i at opnå et godt arbejdsmiljø også på de psykosociale områder. Branchearbejdsmiljørådet har ønsket at pege på en række faktorer, der hver for sig og i sammenhænge indikerer, at der er forhold omkring den enkelte eller gruppen i virksomheden, som fortjener opmærksomhed og eventuel kvalificeret indgriben. Branchearbejdsmiljørådet skal gøre opmærksom på, at forhold vedrørende psykisk arbejdsmiljø typisk bør behandles af ledelse og medarbejdere i fællesskab, f.eks. i sikkerhedsorganisationen og samarbejdsorganisationen, da disse oftest har kompetence på hvert sit delområde i forhold til trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Værktøjskassen om Mobning omhandler ikke seksuel chikane. Mobning herunder også seksuel chikane behandles i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse 9a. 1) Arbejdstilsynet har haft værktøjskassen til gennemsyn og finder, at den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Værktøjskassen om Mobning er en del af en serie udgivet af Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser, bestående af: Håndbog om psykisk arbejdsmiljø A Å Værktøjskassen: Alenearbejde Værktøjskassen: Jobusikkerhed Værktøjskassen: Overvågningsarbejde Værktøjskassen: Voldsomme oplevelser og chokerende begivenheder. Branchearbejdsmiljørådets materialer kan hentes på hjemmesiden 2

3 Indholdsfortegnelse Hvad er mobning? 4 Gode råd til virksomheden: 6 Politik og handlingsplan 6 Information og uddannelse 7 En huskeseddel til sikkerhedsorganisationen: 7 Symptomer 8 Andre faresignaler! 8 Gode råd til lederen 9 Gode råd til tillidsrepræsentant og sikkerhedsrepræsentant 10 Gode råd til kolleger 11 Gode råd til den ansatte 12 Efterskrift 13 Litteratur m.m. Her kan du få mere at vide 13 Adresser 14 3

4 Mobning Drilleri og sjov på arbejdspladsen er én ting mobning noget helt andet. Det er godt at have det sjovt med hinanden på arbejdspladsen det er ofte tegn på, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. Hvad er mobning? Drilleri kan udvikle sig til mobning, når en eller flere koncentrerer sig om altid at ramme én person og den det går ud over ikke synes at kunne stoppe det eller forsvare sig mod det, der sker. Nogle arbejdspladser kalder deres omgangstone rå, men kærlig. Det er vigtigt en gang imellem at tjekke, om alle er enige i, at tonen er god nok på arbejdspladsen, for også den rå og kærlige tone kan udarte sig til mobning. Det kan være positivt med sjov og drilleri på arbejdspladsen, men ender det med ensidigt at gå ud over enkelte udarter det sig til mobning i stedet for. Det er mobning, når en eller flere personer på arbejdspladsen regelmæssigt og over længere tid udsættes for negative eller krænkende handlinger fra kolleger eller ledelsens side, som personen/erne ikke kan forsvare sig effektivt imod. Mobning kan gå ud over en person eller en gruppe: 1. Det kan være kolleger, der lader det gå ud over hinanden 2. Det kan være medarbejdere, der mobber chefen 3. Det kan være chefen, der mobber medarbejdere 4. Branchens kunder kan også lade utilfredshed gå ud over de ansatte, men verbale og andre krænkelser betragtes i Arbejdstilsynet som voldsrisiko og reguleres i overensstemmelse med At- meddelelse herom. 4

5 Det er mobning, når den enkeltes grænse mellem godmodigt drilleri og ondskabsfuldt drilleri overskrides. Det er oftest sådan det foregår, når kolleger mobber hinanden. Endnu alvorligere er det, hvis et magtforhold bliver en del af mobningen. Det er det der sker, hvis en ansat udsættes for gruppepres, eller hvis det er chefen, der er mobberen. Mobning sker med en vis regelmæssighed Mobning sker over et længere tidsforløb Mobning kan medføre nedsat arbejdsindsats og kan være meget belastende for helbredet. Mobning foregår ikke kun mellem enkeltpersoner. Mobning smitter af på hele arbejdspladsen. En arbejdsplads hvor mobning foregår - er en arbejdsplads med et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Hvorfor mobber man? Der kan være mange årsager til, at man mobber: Den måde arbejdet er organiseret på kan give daglige irritationer Frustrationer og stress i hverdagen der ikke bliver gjort noget ved Virksomhedskulturen Racediskrimination Kønsdiskrimination Religion Personlige forhold. Det kan være lettere både at forebygge og at gøre noget ved mobning, hvis man overvejer, hvorfor der mobbes. Problemer Hvis man i krænker arbejdsmiljøer andre løses om bedst forhold i samarbejde som: Raceforskelle, mellem ledelse og medarbejdere. kønsforskelle eller religiøse forskelle, er det direkte ulovligt. 5

6 Mobbehandlinger kan f.eks. være at: Afskære andre fra informationer Konsekvent genere andres udseende Udelukke andre fra fællesskabet Snakke højlydt om folk selv om de er til stede Sætte rygter i søen om den mobbede Sårende bemærkninger, skældud og latterliggørelse Nedvurdering af ofrenes job, deres arbejdsindsats eller deres kompetence En grovere form for mobning er, når personen trues fysisk, eller man går tæt på noget, der ligner ulykker/vold, når offeret er alene. Grov mobning kan i sådanne situationer kaldes for fysisk vold eller trusler herom. Gode råd til virksomheden Forebyggelse og retningslinier: Hvis der er nedskrevet en personalepolitik, hvor der indgår forebyggelse af mobning, så er det et godt signal fra ledelsen om, at: der ønskes en god omgangstone på arbejdspladsen mobning ikke accepteres på arbejdspladsen der ønskes forholdsregler for, hvordan mobning undgås på arbejdspladsen. Politik og handlingsplan: Hvis der på en arbejdsplads foregår mobning af enkelte medarbejdere eller grupper af medarbejdere, så er det symptom på, at der er noget galt med arbejdsmiljøet, med virksomhedskulturen eller med den måde arbejdet er tilrettelagt på. Derfor er det vigtigt at tage arbejdspladsens personalepolitik op, både den skrevne og den uskrevne. Personalepolitikken er et signal om, hvilken arbejdspladskultur der menes, at være den bedste for arbejdsmiljøet. 6

7 Et godt signal i personalepolitikken: Politikken kan f.eks. indeholde en beskrivelse af: Hvordan virksomheden forebygger mobning Hvilke forholdsregler virksomheden har angående mobning Et godt arbejdsmiljø og i denne sammenhæng, specielt hvordan omgangsformen og tonen i organisationen bør være Hvordan virksomheden (ledelsen og medarbejderne) definerer mobning og klart tager afstand fra det Regler og anvisninger på, hvordan virksomheden forholder sig, hvis der opstår mobning Eksempler på, hvem de ansatte går til, og hvilken hjælp de kan få, hvis kolleger mopper samt retningslinier for, hvad der gøres, og hvilken hjælp der kan fås, hvis det er chefen, der mopper. Handlinger: Hvem i virksomheden - gør hvad? Hvornår? Det er vigtigt, at arbejdspladsen informerer om personalepolitik, holdninger og hvordan der reageres på mobning fra virksomhedens side. Information og uddannelse Der kan afholdes kurser, hvor der arbejdes med holdninger og personlig stillingtagen til, hvordan personalet forholder sig overfor andre mennesker, f.eks. hvordan problemerne tackles, når ens egne eller andres grænser overtrædes. En huskeseddel til sikkerhedsorganisationen Hvorfor er det overhovedet vigtigt at beskæftige sig med mobning? Mobning er ofte et resultat af, at der ikke er arbejdet nok med det psykiske arbejdsmiljø. Mobning kan være en sideeffekt af stressede forhold på arbejdspladsen. Tackles det ikke som et arbejdsmiljøproblem, men udelukkende som et personproblem, kan det starte en ond spiral der gør stemningen på hele arbejdspladsen endnu værre. 7

8 Arbejd systematisk med arbejdsmiljøarbejdet! Husk, at arbejdspladsvurderingen (APV) også indbefatter det psykiske arbejdsmiljø. Er der problemer, skal de løses, handlingsplaner skal følges op, så alle kan se, om løsningsforslagene har haft den ønskede effekt. Symptomer: Mobning ødelægger arbejdsglæde og selvværd for den, det går ud over. Det går også ud over helbredet, man kan få gener som f.eks.: Hovedpine Maveproblemer Søvnløshed som følge af angst Allergi og eksemer kan blive voldsomt forværret. Står mobningen på over lang tid, vil de psykiske reaktioner ligne dem, man kan have efter chokerende oplevelser som røveri og overfald. Det vil sige, det kan gå ud over koncentrationen, hukommelsen, man bliver ekstrem træt, trist og deprimeret. Andre faresignaler! Kommunikationen: Man trækker sig ind i sig selv og mister dermed muligheden for at tale med andre mennesker om sit problem Mobberen stiller betingelserne for, hvordan samvær skal foregå Man havner i hidsige gensidige beskyldninger. Mobning påvirker kontakten til kolleger: Mennesker kan bedre klare et stort pres, hvis den sociale støtte fra omverdenen er god Bliver kommunikationen begrænset, bliver man også isoleret Det kan gå ud over information og almindelig samtale om arbejdet. Det vil sige, det går også ud over arbejdsindsatsen Kollegerne, der ikke synes de vil blande sig begynder at tale om kollegaen i stedet for at tale til kollegaen. Det forstærker følelsen af at være udenfor. Mobning går ud over selvværdet: Den sociale status man har hos sin familie, naboer og kolleger hænger sammen med oplevelsen af at være accepteret som menneske 8

9 Den status forringes let ved, at man taler bag om ryggen, især hvis personen er til stede, men ikke kan forsvare sig. Det går ud over selvtilliden Det er en alvorlig trussel, når man på den måde forringer en persons status Det er groft sårende at bringe en persons svagheder på tale eller afsløre personlige oplysninger Man kan systematisk mindske en kollegas troværdighed ved hele tiden at sætte spørgsmålstegn ved, om det er korrekt, det som en kollega siger og gør. Arbejds- og livssituation: Mobning på arbejdspladsen har alvorlige konsekvenser, fordi arbejdet er vigtigt for alle. Vi bruger mange timer på arbejdspladsen, får en del af identiteten gennem arbejdet og så er det jo der, vi tjener vor penge. Gode råd til lederen Prøv at se det hele ovenfra - i et helikopterperspektiv. Hvis mobning og hakkeorden er hverdagskost, kan det i nogle tilfælde have en sammenhæng med virksomhedskulturen. Hvordan ser det ud på jeres arbejdsplads? Kan den være bedre? I meget hierarkiske organisationer kan reglen være: Vi bukker opad og sparker nedad En organisation, hvor der er en del og hersk mentalitet, smitter det af på omgangstonen mellem medarbejdere. (Og det kan kunderne også mærke!) Hvis ovenstående er genkendeligt, er det på tide at arbejde med virksomhedskulturen Hvordan er arbejdet organiseret, kan det give anledning til konflikter mellem afdelinger/medarbejdere? Er der særligt belastende perioder, der kan give anledning til konflikter? Husk at forebygge: Følg op på personalepolitikken, f.eks. ved fælles normer og værdier for den adfærd, som forventes på arbejdspladsen og den adfærd, som ikke tolereres Husk, du er medansvarlig, hvis du bare lader det ske. Det dur ikke at regne med, at det klarer de selv, eller jeg vil ikke blande mig Vær åben i medarbejdersamtalen, og lyt efter signaler på mobning Gennemfør APV. Kortlæg det psykiske arbejdsmiljø og sørg for at følge op på eventuelle problemer. 9

10 Gode råd til tillidsrepræsentant og sikkerhedsrepræsentant Hvornår skal I være særlig opmærksomme på mobning? 1. Når der etableres nye grupper på arbejdspladsen, skal der være tid og plads til oplæring og til at støtte gruppen i at samarbejde i det første stykke tid. Fordi: En gruppe har sommetider behov for at finde sig en syndebuk, hvis der er noget, der ikke helt kører efter planen. Det sker ofte i nyetablerede grupper Det er altid vigtigt, at medarbejderen oplever, at han/hun tilhører gruppen. 2. Når der er noget galt med arbejdsmiljøet, f.eks. stress, uklare informationer, usynlig ledelse eller usikker fremtid, så tag fat på arbejdsmiljøproblemerne, før mobberiet tager overhånd. Et grundigt arbejde med arbejdspladsvurdering og psykisk arbejdsmiljø er vejen frem. Fordi: Frustration over dårlige arbejdsforhold kan føre til stress. Det kan betyde, at der afreageres på kollegaen Hvis medarbejderen ikke kan komme af med sin vrede over f.eks. uklare informationer fra en overordnet/ virksomheden, så retter medarbejderen i stedet sine aggressioner mod det svageste led i gruppen. Man finder en syndebuk Hvis der er usikkerhed om fremtiden, hvis der er fyringstrusler eller lignende, kan medarbejderen finde på at fremhæve sig selv på bekostning af andre. 3. Husk samarbejde på tværs i organisationen. Fordi: Det er vigtigt med sammenhæng mellem arbejdsmiljøpolitik og personalepolitik. 4. Hvis skaden er sket: Tag hånd om den enkelte det er gået ud over og forebyg, så det ikke sker igen Både ledelse og medarbejderrepræsentanter har en rolle som lytter og mægler Der kan være hjælp at hente hos BST, andre rådgivere og organisationerne I nogle tilfælde kan det blive nødvendigt med samtaler hos en psykolog. 10

11 Gode råd til kolleger Kan en medarbejder/kollega selv være skyld i mobningen? Jo, det er rigtigt, at en medarbejder/kollega kan virke utålelig at være sammen med, men så må problemet klares på en værdig måde og ikke ved mobning. Hvis du oplever, at en kollega mobber, eller bliver mobbet, har du et medansvar for, at der bliver taget hånd om det Et dårligt psykisk arbejdsmiljø, stress og frustrationer, skaber grobund for mobning. Gå til din sikkerhedsgruppe med problemerne, måske ser de klarere, hvad der er årsagen til problemerne, end de der er involverede i mobningen Ser du en kollega, der mobber og viser manglende tolerance overfor andre mennesker, så lad være med at hoppe med på vognen. Det handler ofte om kollegaens eget mindreværd eller egne frustrationer. Kan du opmuntre ham til sjovere ting at bruge tiden på? Støtte ham til at finde noget han er bedre til end at mobbe Ser du en kollega, der bliver mobbet, kan det også handle om, at personen har mindreværdsfølelse. Det kan være et resultat af mobningen, men der kan også være andre årsager, f.eks. personlige problemer eller socialt belastende forhold. Kan du støtte og hjælpe? Eller give et skub, så vedkommende søger hjælp! 11

12 Gode råd til den ansatte Det er ubehageligt at blive mobbet af andre. Det kan gå ud over helbredet, ligesom når man er stresset: Du kan få: Hovedpine Mavebesvær Søvnløshed. Har du allergi, kan det blive forværret. Du kan også blive trist, angst eller deprimeret. Det mest enkle er at reagere hurtigt, når du oplever mobning. Sørg for at bryde det, der er i gang. Det stiller krav til din personlige styrke, så du skal ikke vente, til det for alvor er gået ud over dit helbred og humør. Vær opmærksom på, hvad der sker med dig fysisk og psykisk, så du ikke hjælper mobberen med at ødelægge dine ressourcer og din lyst til at arbejde. Husk: Du skal kunne fungere socialt, så bliv ved med at se venner, dyrke sport osv. Du skal holde modet oppe. Foretag dig noget, der gør dig i godt humør gerne sammen med andre Du skal forblive sund og rask. Det vil sige, motion og sund kost. Er du fysisk i topform, er du også sværere at ramme psykisk Uden hjælp fra andre går det ikke! Søg gode råd hos din tillidsrepræsentant, sikkerhedsrepræsentant, din leder eller hos venner Søg selv mere information. Hvis du oplever at blive holdt udenfor, må du selv være opsøgende, selv om det kan være svært Tal med mennesker du stoler på, lad dem være med til at bedømme situationen Lad ikke kampen for retfærdighed blive dit eneste livsindhold! 12

13 Efterskrift Værktøjskassen lægger op til, at det er vigtigt at skaffe sig viden og erfaring om, hvad der kan gøres ved mobning, og at alle har et ansvar for at få det standset. De gode råd til virksomheden og de gode råd til ledelse og ansatte i førstehjælpskassen, kan måske hjælpe lidt på vej. Litteratur m.m. Her kan du få mere at vide AMI s spørgeskema til kortlægning af psykisk arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøinstituttet 2000 At-meddelelse Nr , februar 1997: Voldsrisiko i forbindelse med arbejdets udførelse At-vejledning D.4.1, juni 2000: Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø At-vejledning D.4.2, marts 2002: Mobning og seksuel chikane 1) Beskæftigelsesministreriets bekendtgørelse nr. 492 af 20. juni 2002 om arbejdets udførelse. Takt og Tone på arbejdspladsen. Horesta og RBF. Juni

14 Adresser Arbejdstilsynet Landskronagade København Ø Tlf.: Fax.: Arbejdsmiljørådets Service Center Ramsingsvej Valby Tlf.: Fax.: Arbejdsmiljøinstituttet Lersø Parkallé København Ø Tlf: Fax: Værktøjskassen kan købes i Arbejdsmiljørådets Service Center eller bestilles på hjemmesiden 14

15 Noter 1. udgave 1. oplag år 2002 Tryk: Clichéfa Grafisk AS Layout: Clichéfa Grafisk AS Vare nr.: ISBN nr.: Oplag:

16 BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER Fællessekretariatet Børsen 1217 København K Kontoradresse; Sundkrogskaj København Ø Tlf.: Fax.: Arbejdsledersekretariat Vermlandsgade København S Tlf.: Fax.: Arbejdsgiversekretariat Børsen 1217 København K Kontoradresse; Sundkrogskaj København Ø Tlf.: Fax.: Arbejdstagersekretariat Trommesalen 3, 2. sal 1614 København V Tlf.: Fax.:

EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det

EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER og hvad man kan gøre ved det Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne vejledning støtte virksomheden

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel EN VÆRKTØJSKASSE OM STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte i at

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

En værktøjskasse om Konflikthåndtering

En værktøjskasse om Konflikthåndtering En værktøjskasse om Konflikthåndtering Lær konfliktpyramidens hemmeligheder at kende! Så kan du holde liv i den gode stemning, forebygge og håndtere konflikter 02 Forord En arbejdsplads uden uenigheder

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere

D.4.2 Marts 2002 Mobning og seksuel chikane

D.4.2 Marts 2002 Mobning og seksuel chikane At-VEJLEDNING D.4.2 Marts 2002 Mobning og seksuel chikane 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til

Læs mere

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold Lær spillereglerne at kende Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen med branchernes parter i Rådet udarbejdet denne værktøjskasse,

Læs mere

Mobning foregår ikke kun i skolegården

Mobning foregår ikke kun i skolegården Mobning foregår ikke kun i skolegården Forebyg mobning på jobbet Viden, værktøjer og gode eksempler forebygmobning.dk Forebyg mobning på jobbet 3 Indhold: 3 Mobning et arbejdsmiljøproblem 4 Hvad skyldes

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Bliv køreklar igen - efter en voldsom oplevelse/hændelse Indhold Indledning.... 1 Hvad er en voldsom oplevelse/hændelse?...

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

undgå Vold, mobning og chikane

undgå Vold, mobning og chikane undgå Vold, mobning og chikane 1 redaktionsgruppe Fra KTO: Charlotte Bredal, FOA Fag og Arbejde Niels Jakobsen, HK/Kommunal Jan Kahr Frederiksen, FTF-K Eva Marianne Rosenbæk, AC Henrik Carlsen, KTO Fra

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

stress hvad kan der gøres?

stress hvad kan der gøres? stress hvad kan der gøres? En vejledning om at forebygge og håndtere stress i finanssektoren Stress i finanssektoren Indholdsfortegnelse: Forord...3 1. Hvad er stress?...4 Stressorer på arbejdspladsen...6

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Trap ned. lær at takle konflikter

Trap ned. lær at takle konflikter Trap ned lær at takle konflikter Indholdsfortegnelse 1. Konfliktfyldte kundesituationer Side 3 2. Konflikttrappen Side 7 3. Redskaber til konflikthåndtering Side 12 4. Ikke alle konflikter kan løses Side

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen F O A F A G O G A R B E J D E Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Hvorfor

Læs mere

Informationspjece til. lærer & forældre. på Vadum Skole

Informationspjece til. lærer & forældre. på Vadum Skole Informationspjece til lærer & forældre på Vadum Skole Indholdsfortegnelse 1. MOBNING HVAD ER DET & HVORDAN OPDAGER DU DET?... 3 Hvorfor beskæftige sig med mobning?... 3 Hvad er mobning?... 3 Definition...

Læs mere

kan også være din kollega

kan også være din kollega Den voldsramte kan også være din kollega Om håndtering af partnervold på arbejdspladser Af Chris Poole Den voldsramte kan også være din kollega Om håndtering af partnervold på arbejdspladser Forord ved

Læs mere

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte et arbejdshæfte FRA BAR KONTOR OM stress PÅ KONTORER Tag hånd om stressen - et arbejdshæfte Organisation Leder Gruppe Individ 2 7 INDLEDNING 7 LÆSEVEJLEDNING 11 VIDEN OM STRESS 11 HVAD ER STRESS 12 HVAD

Læs mere

?Ëc Uf dv_uvd fu :_dezefe W`c >Z]ZeÌcadj\`]`XZ #!!(

?Ëc Uf dv_uvd fu :_dezefe W`c >Z]ZeÌcadj\`]`XZ #!!( Indhold Forord.......................... 2 Udsendelsen betyder nye oplevelser......... 3 Hverdagen ændrer sig.................. 3 Den fremmede kultur.................. 3 Klima..........................

Læs mere

Hvis konflikten trapper op. Værktøjer til at håndtere konflikter og forebygge konfliktmobning. Til lederen med personaleansvar.

Hvis konflikten trapper op. Værktøjer til at håndtere konflikter og forebygge konfliktmobning. Til lederen med personaleansvar. Hvis konflikten trapper op Værktøjer til at håndtere konflikter og forebygge konfliktmobning. Til lederen med personaleansvar. hvis konflikten trapper op 1 Indhold Indhold 4 Lederens håndtering af konflikter

Læs mere