Konflikt- håndtering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konflikt- håndtering"

Transkript

1 Konflikthåndtering

2 Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors hjemmeside. Den kan også stå alene og stadig læses med stort udbytte. Pjecen handler om, hvordan du håndterer konflikter tidligt i forløbet og undgår, at de optrapper så meget, at parterne ikke selv kan løse konflikten. Du lærer om de menneskelige mekanismer, der tænder og giver brændstof til konflikter. Du bliver præsenteret for konflikttrappen. Her får du illustreret en konflikts natur og det typiske forløb i en konflikt. Du kan bruge konflikttrappen til at forstå, hvad der sker, når en konflikt optrappes. Pjecen indeholder en række værktøjer, du kan anvende, når du iagttager eller selv er en del af en konflikt. Du får først og fremmest vejledning i, hvordan du indgår i en dialog for det er dialogen, der er den eneste farbare vej ud af en konflikt. Du vil se, at begge konfliktens parter må komme til orde, lære at lytte og bringes til at forstå hinanden. Slutteligt får du en række råd om at kommunikere hensigtsmæssigt før, under og efter konflikter. God kommunikation handler nemlig både om, hvordan du er, hvad du siger, og hvad du kommunikerer med dit kropssprog. INDHOLD FORORD 2 HVAD ER EN KONFLIKT? 3 DU HAR EN KONFLIKT MED EN KOLLEGA HVAD GØR DU? 4 KONFLIKTTRAPPEN 6 REDSKABER TIL KONFLIKT- HÅNDTERING 8 AKTIV LYTNING 10 SPØRGETEKNIK 11 HJÆLP EN KOLLEGA I KONFLIKT 12 KONFLIKTER MED KUNDER 14 GODE RÅD OM KONFLIKTHÅNDTERING 18 God fornøjelse med læsningen. GODE RÅD OM KOMMUNIKATION 19

3 Hvad er en konflikt? Der findes mange definitioner på, hvad en konflikt er. Her er den, vi bruger efterfulgt af en uddybning af nøgleordene: En konflikt er en uenighed, hvor en eller flere af personerne bliver følelsesmæssigt involveret UENIGHED I en konflikt er der altid en sag, som personerne i konflikten er uenige om. 3 EN ELLER FLERE To personer er i konflikt med hinanden, også selvom det kun er den ene af dem, der oplever konflikten. Så hvis din kollega eller en kunde er vred eller irriteret på dig over noget, du har sagt eller gjort, så er I i konflikt uanset hvordan du oplever situationen. FØLELSESMÆSSIGT Dét, der adskiller en konflikt fra en uenighed, er, at mindst én af personerne bliver følelsesmæssigt involveret. I en uenighed kan man godt acceptere hinandens forskellige holdninger og diskutere sagen frem og tilbage. Konflikten opstår først, når man tager dét, den anden siger eller gør, personligt og reagerer med at blive vred, irriteret, ked af det, osv.

4 Du har en konflikt med en kollega hvad gør du? Det er ikke længere rart at være på arbejde. Du har det svært med en kollega, og det går ud over dit humør. Du bruger tid og energi på at tænke over det og tale med dine kolleger. Du forklarer, hvad din kollega siger og gør og hvorfor du synes, det er uretfærdigt eller uacceptabelt. Du fortæller, hvordan du selv har reageret over for kollegaen og du ved med dig selv, at du har ret i din oplevelse af situationen. Din kollega har uden tvivl opført sig forkert. Hvad gør du? 4 DU GÅR I ÅBEN DIALOG MED DIN KOLLEGA! At gå i dialog er ikke den reaktion, der ligger lige for. Men du kan forberede dig ved at: Acceptere konflikten Besinde dig Tænke grundigt over situationen Når du har været igennem den proces, er du klar til at gå i dialog. ACCEPTER KONFLIKTEN Hvor der er mennesker, er der følelser. Og hvor der er følelser, vil der opstå konflikter. Du skal derfor hverken bebrejde dig selv eller din kollega. Konflikten er ikke nogens skyld. Det er ok at være i konflikt også selvom det ikke føles sådan. Det kan ske for enhver. BESIND DIG Vi reagerer typisk på konflikter ved at angribe eller undvige. Angriber aggressivt ved at give tilbage af samme mønt eller dét, der er værre. Undviger og er konfliktsky ved at lade som ingenting udadtil, mens følelserne raser indeni. I begge tilfælde vil konflikten optrappe og blive værre. For at håndtere og løse en konflikt er det vigtigt, at du stopper op og besinder dig. Start med at få ro på og acceptèr dine følelser. Det er ok at være vred, men det er ikke ok at lade det gå ud over andre uanset hvordan de har opført sig over for dig. TÆNK GRUNDIGT OVER SITUATIONEN Når du er faldet til ro, så prøv at tænke situationen igennem. Hvad er der egentligt sket? Vær objektiv og lad være med på forhånd at gå i forsvarsposition eller bebrejde din kollega. Undgå at generalisere eller over-/underdrive. Hvad er det, der har fået dig til at reagere følelsesmæssigt? Prøv at forstå hvorfor din kollegas opførsel har påvirket dig.

5 Hvad er det, der har fået din kollega til at reagere følelsesmæssigt? Prøv at forstå hvorfor din opførsel har påvirket din kollega. Har du overskud til det, så prøv at sætte dig i din kollegas sted. GÅ I DIALOG Når du har forberedt dig og er klar til dialog så foreslå, at I tager en snak. Overvej om du har det bedst med at gøre det skriftligt eller mundtligt. Lad være med at nævne selve konflikten men fortæl at du ikke synes, jeres relation er så god, som den har været. Uden at bebrejde din kollega eller komme med forklaringer. Husk, at konflikten ikke er nogens skyld. 5 De fleste vil tage imod en opfordring til snak. Husk, at kollegaen nok ikke har forberedt sig på en dialog, sådan som du har. Du er altså formentligt mere imødekommende hav forståelse og lad det ikke provokere dig. Hvis din kollega ikke vil snakke med dig, så acceptèr det også selvom du bliver skuffet og måske vred. Søg hellere hjælp til at håndtere konflikten hos andre i organisationen. Denne pjece vil hjælpe dig med at forstå, hvad konflikter er, hvordan de optrapper, og hvilke værktøjer du har til rådighed i selve dialogen med din kollega. Hvis du selv en dag står i den situation, at en kollega har brug for din hjælp, eller du har en konflikt med fx en kunde, en klient eller et medlem, så er der også hjælp at hente i pjecen.

6 Konflikttrappen Konflikttrappen bruges til at forstå, hvorfor og hvordan en konflikt optrapper, og hvad der kan gøres for at nedtrappe den igen. Det er vigtigt at forstå, at en konflikt altid vil optrappe og blive værre, hvis ingen tager initiativ og gør noget for at nedtrappe den. Det er meget lettere at håndtere en konflikt, der er på de nederste trin, og meget sværere når konflikten først er optrappet til de tre øverste trin. Det gælder derfor om at opdage en konflikt så tidligt som muligt. 6 Optrapning af en konflikt er ikke uundgåelig men forudsigelig, hvis ingen gør noget for at nedtrappe den. TRIN 3: FLERE PROBLEMER Konflikten vil nu optrappe yderligere og tage til i omfang, idet der bliver trukket flere problemer ind i diskussionen. Parterne kommer i tanke om tidligere uenigheder eller konflikter. Tidligere konflikter bruges til at generalisere om, at den anden altid eller aldrig er på en bestemt måde eller gør noget bestemt. TRIN 2: BEBREJDELSE (PERSONEN) Situationen udvikler sig til, at man går efter manden ikke efter bolden. Dvs. at man bliver personlig og synes, det er den andens skyld, at uenigheden ikke kan løses. Begge parter vil forklare og forsvare sig selv og bebrejde den anden. Ingen af dem føler, at den anden lytter eller forstår. TRIN 1: UENIGHED (SAGEN) Det starter med en uenighed omkring en eller anden sag. Hvis parterne kan diskutere sagen uden at blive følelsesmæssigt involveret, opstår der ikke en konflikt. På dette trin har parterne det altså ok med at være uenige. Vær opmærksom på den hårfine grænse, hvor uenighed bliver til konflikt.

7 TRIN 7: ADSKILLELSE På dette tidspunkt kan parterne i konflikten ikke længere tåle at være i nærheden af hinanden. Ofte bliver en af dem sygemeldt eller finder sig et nyt arbejde. Andre gange er det arbejdspladsen, der ikke længere kan tolerere den ændrede adfærd og fyrer en af parterne på grund af fx samarbejdsvanskeligheder, øget fravær eller ringere arbejdskvalitet. TRIN 6: ÅBEN FJENDTLIGHED Nu er konflikten rigtig ubehagelig, og der siges og gøres grimme ting. Parterne ser ikke længere hinanden som mennesker på godt og ondt, men mister medfølelsen for hinanden og reagerer ved at behandle hinanden uacceptabelt. Nogle konflikter ender med, at parterne bliver direkte fysiske over for hinanden. TRIN 5: FJENDEBILLEDER Konflikten forsvinder ikke, fordi parterne holder op med at snakke med hinanden. Tværtimod. De vil hver især have behov for at snakke med andre om konflikten blive bekræftet i, at deres oplevelse af situationen er den rigtige, og at den anden part er forkert på den. De vil snakke med andre kolleger samt med familie og venner. På arbejdspladsen vil der typisk være nogen, der holder med den ene, nogen der holder med den anden, og atter nogen der ikke vil involveres. Der bliver skabt koalitioner og fjendebilleder, hvor vi er de gode, og de er de onde. TRIN 4: SAMTALE OPGIVES Diskussion har nu kørt mellem parterne gennem længere tid og med flere og flere problemer involveret uden, at nogen af parterne føler sig hørt eller forstået. Til sidst opgiver den ene eller begge at snakke sammen. Indstillingen er, at det alligevel ikke nytter noget, og at den anden ikke er til at holde ud at snakke med eller være i nærheden af. 7

8 Redskaber til konflikthåndtering Du har brug for redskaber til at håndtere konflikter. Redskaber, der kan hjælpe dig med at reagere anderledes og mere hensigtsmæssigt, end du plejer at gøre, når du er i konflikt. 8 AL KONFLIKTHÅNDTERING HANDLER OM AT GÅ I DIALOG Generelt handler al konflikthåndtering om at gå i dialog med den anden part i konflikten. Ved dialog forstår vi en samtale, hvor begge parter kommer til orde, og begge parter lytter til og forstår hinanden. Aktiv lytning og spørgeteknikker bliver gennemgået på side Det er vigtigt, at parterne hver for sig er opmærksomme på, hvornår de er klar til at gå i dialog. Når man er følelsesmæssigt involveret i en konflikt, er det svært at tage initiativ til at starte en dialog. Det kræver, at man besinder sig, så man kan gøre brug af redskaberne i denne pjece. TRIN 5: FJENDEBILLEDER De gode og de onde TRIN 7: ADSKILLELSE Ikke plads til os begge TRIN 6: ÅBEN FJENDTLIGHED Skade modpart Det er også vigtigt at forstå, hvor højt på konflikttrappen, konflikten er. Jo højere op, jo mere omfangsrig og følelsesladet er konflikten, og jo sværere er det at starte en dialog. Konflikter, der kun er optrappet til og med trin 3, hvor flere problemer inddrages, kan typisk klares af de involverede parter selv. Konflikter, der er optrappet til minimum trin 4, hvor al samtale opgives, vil kræve hjælp udefra. TRIN 3: FLERE PROBLEMER Både nye og gamle problemer TRIN 2: BEBREJDELSE Det er den andens skyld, vi forsvarer os selv og hører ikke den anden TRIN 1: UENIGHED Uenighed søges løst sagligt og konstruktivt TRIN 4: SAMTALE OPGIVES Flere følelser og mindre forståelse

9 HVAD SKER DER FOR ET MENNESKE I KONFLIKT? Når et menneske er i konflikt dvs. følelsesmæssigt involveret i en sag med en anden part går diskussionen fra at være rolig og rationel til at være oprevet og irrationel. Man kommer i sine følelsers vold, og det vil påvirke den måde, man opfører sig på i forhold til andre. Man: Kan ikke lytte Man har ikke tålmodighed og overskud til at høre på andre og er kun interesseret i at forklare og forsvare sig selv og få fortalt sin egen oplevelse af situationen. Kan ikke forstå gode argumenter Der er ingen argumenter, der er gode nok kun ens egne. Man vil have sin vilje, hører kun det man vil høre eller fordrejer det sagte til noget, der passer i ens egen oplevelse af situationen. Skal have lov til at fortælle sin historie Man har brug for at fortælle sin oplevelse af situationen. Den, der lytter, skal vise oprigtig interesse og prøve at lytte og forstå på den andens præmisser. Man behøver ikke være enig, blot acceptere og respektere den andens oplevelse af situationen. følelsesmæssige involvering i konflikten, så de atter kan diskutere sagen roligt og rationelt på trin 1. På trin 3 kan du opdage konflikten ved, at en af jer bringer andre problemer på banen. Her handler det derfor om at komme tilbage til det oprindelige problem og kun diskutere dét. Andre problemer skal parkeres indtil videre. Det er vigtigt at forstå, at begge parter først skal blive forløst for deres følelsesmæssige involvering i konflikten altså få konflikten bragt ned på trin 1 før problemerne eller sagen kan løses. Før er det ikke muligt at løse det problem, der startede diskussionen eller konflikten. Med andre ord: Når du opdager konflikten, skal du ikke forsøge at løse den. I stedet skal du besinde dig, tænke over hvad der sker for dig og modparten og for en stund sætte dig selv til side og give plads til den anden. På trin 4 og derover er det nødvendigt at bede om hjælp udefra. Gerne fra én der har en god relation til begge parter, og som parterne har tillid til. Det kan fx være en kollega, en leder, en fra HR eller en arbejdsmiljørepræsentant. 9 Vil blive beroliget af at blive lyttet til og forstået. Når man ikke skal lytte og forstå, hvad andre har at sige, men får lov til at fortælle sin oplevelse af situationen, vil det have en beroligende effekt. Når man hører sig selv fortælle historien, er det også nemmere at se det udefra og efterhånden måske også fra modpartens side. HVAD KAN DU GØRE, NÅR DU ER I KONFLIKT? Det er vigtigt at opdage konflikten så tidligt som muligt allerhelst på trin 2 eller trin 3. På trin 2 kan du opdage konflikten ved, at du selv eller den anden part bliver følelsesmæssigt involveret i jeres diskussion. Det handler derfor om, at parterne skal forløses af deres Giv modparten mulighed for at fortælle sin historie Vær nysgerrig og lyt til dét, den anden fortæller Vis, at du lytter og forstår Spørg ind til den andens oplevelse af situationen Du behøver ikke være enig du skal blot respektere og acceptere det, den anden siger

10 Aktiv lytning At kunne lytte til et andet menneske er afgørende, når man vil håndtere og løse konflikter. Man kan lytte på forskellig vis, alt efter hvor engageret man er. 10 Kosmetisk lytning Når du lader som om, du lytter, men egentligt ikke hører rigtigt efter. Konversationslytning Typisk det du gør ved frokostbordet eller til fest. Du lytter til det, der bliver sagt, men engagerer dig ikke dybere. Du kan sagtens spise samtidig og også sidde og tænke på, hvad du selv gerne vil bidrage med til samtalen. Aktiv lytning Du er 100% til stede. Med både kropssprog og opmærksomhed viser du, at du er 100% engageret og hverken foretager dig noget andet eller tænker på andre ting, mens du lytter. LYT VERBALT Komme med opmuntrende kommentarer såsom ja, hm, ok, jeg forstår, mv. Gentage eller omformulere det, der er blevet sagt Reflektere højt over hvad du har hørt Dyb lytning Du er så engageret, at du også opfanger skjulte signaler, ændringer i kropssprog, eller hvad der siges mellem linjerne. Det er typisk coaches, psykologer, terapeuter og lign., der benytter sig af denne form for lytning. Du viser både verbalt og via kropsprog, at du lytter aktivt. LYT VIA KROPSPROG Udstråle positiv energi smile og have overskud Have et engageret kropssprog virke åben og imødekommende Holde øjenkontakt uden at stirre

11 Spørgeteknik Ligesom aktiv lytning er en god spørgeteknik essentiel i forbindelse med konflikthåndtering. Det er godt at stille spørgsmål til den anden part i konflikten, fordi du: Viser, at du lytter aktivt. Giver den anden mulighed for at fortælle sin oplevelse af situationen. Sikrer, at du forstår den andens oplevelse af situationen. Når du stiller spørgsmål, er det ikke ligegyldigt, hvilke spørgsmål du stiller der er nemlig både nyttige og unyttige spørgsmål. Nyttige spørgsmål: Er åbne dvs. de lægger op til en længere forklaring frem for bare et ja eller nej. Åbne spørgsmål starter ofte med et af de 6 hv -ord: Hvem, hvad, hvor, hvordan, hvornår og hvorfor. Er korte og enkle undgå lange spørgsmål der kan være svære at forstå, og som nemt kommer til at udtrykke din mening og oplevelse af situationen. Skaber klarhed hjælp den anden til at afklare dét han eller hun ikke forstår ved at spørge ind til det. De har som regel svaret selv, hvis de får mulighed for at tænke over det. Skaber engagement og involvering spørg ind til det som du kan mærke, den anden gerne vil tale om undgå at provokere. Uddyber både for dig selv og modparten kan spørgsmålene bruges til at uddybe detaljer og fakta omkring det skete. Unyttige spørgsmål er: Lukkede Anklagende Består af valg mellem flere muligheder Består af flere spørgsmål i ét EKSEMPLER PÅ NYTTIGE SPØRGSMÅL Hvad skete der, efter vi snakkede sammen sidst? Jeg vil gerne forstå, hvad der skete. Prøv at fortælle mig? Hvordan oplever du vores samarbejde? Kan du uddybe dét, du sagde om? 11

12 Hjælp en kollega i konflikt Behovet for at hjælpe en kollega i konflikt opstår, når kollegaen ikke selv tager initiativ til at håndtere konflikten. Enten fordi kollegaen ikke selv er opmærksom på konflikten, eller fordi kollegaen har svært ved at besinde sig og tage initiativ. 12 HVEM PÅ ARBEJDSPLADSEN KAN HJÆLPE? Alle på arbejdspladsen har mulighed for at gribe ind, når de opdager, at en af deres kolleger er i konflikt. Det kan være en: Kollega Leder HR medarbejder Arbejdsmiljørepræsentant Tillidsrepræsentant Selvom dine kolleger typisk selv kan håndtere konflikter til og med trin 3, så skal man ikke vente på, at deres konflikt bliver optrappet til trin 4, før du forsøger at hjælpe. Det er altid godt at sikre, at konflikter både ens egne og andres bliver håndteret så tidligt som overhovedet muligt. HVAD KAN MAN GØRE FOR AT HJÆLPE? Kollegaens konflikt kan være mere eller mindre kompliceret og følelsesladet afhængig af, hvor optrappet konflikten er. Du kan derfor overveje, hvad der vil være den bedste handlemulighed, alt efter dit overskud og din rolle på arbejdspladsen. Gå direkte til kollegaen Hvis du har det nødvendige overskud til selv at tage fat i en af konfliktens parter og gå i dialog uden at optrappe konflikten yderligere, er det en god mulighed for at hjælpe parterne lidt mere uformelt. Det er specielt som kollega eller leder, at dette kan være en løsning. Gå til en leder Hvis du som kollega ikke har mulighed for at tage snakken, kan du gå til en af parternes leder og gøre ham/hende opmærksom på situationen. Lederen kan vælge selv at gøre noget ved konflikten eller overlade det til en anden på arbejdspladsen. Gå til en, der er ansvarlig for løsningen af konflikter på arbejdspladsen Alternativt kan du gå direkte til den person på arbejdspladsen, der er udpeget til at være kontaktperson i konfliktsammenhæng. Er der ikke sådan en person på arbejdspladsen, så gå til din HR afdeling, din arbejdsmiljørepræsentant eller din tillidsrepræsentant.

13 HVORDAN KAN DU SELV HJÆLPE DIN KOLLEGA? Hvis du vælger selv at prøve at hjælpe parterne i konflikten, skal du bruge den samme forståelse og de samme redskaber til konflikthåndtering som tidligere beskrevet, dvs. gå i dialog, aktiv lytning og spørgeteknikker. Du skal huske, at et menneske i konflikt ikke er særlig modtagelig for gode argumenter. Lad derfor være med at forsøge at løse konflikten eller påpege, hvad enten den ene eller anden part burde gøre. Ingen af parterne vil være parate til hverken at lytte eller løse problemer, så længe de er i deres følelsers vold. Du kan kun hjælpe dem ved at gøre akkurat det samme, som hvis du selv var i konflikt: Gå i dialog. Giv din kollega mulighed for at fortælle sin oplevelse af situationen, mens du er oprigtigt nysgerrig og lytter aktivt. Vis, at du lytter og forstår. Brug de beskrevne spørgeteknikker og husk, at du ikke behøver at være enig med din kollega. Du skal blot respektere og acceptere din kollegas oplevelser og udlægning. 13 HVAD KAN DU OPNÅ? Hvis du vælger at gå i dialog med en kollega i konflikt, så vær realistisk med hvad du kan opnå. Hvis du ikke er trænet i at håndtere konflikter, kan du i bedste fald få din kollega beroliget ved at lade ham/hende fortælle om sin oplevelse af situationen. Det kan få kollegaen til at besinde sig og vælge at håndtere konflikten i stedet for at optrappe den. Måske er kollegaen villig til at høre på gode råd fra dig, men vær varsom, og hvis du fornemmer modvilje, så lad det ligge. Endelig er der også en risiko for, at snakken med dig ikke har ændret kollegaens syn på konflikten, og så må du acceptere, at du desværre ikke kunne hjælpe. Men klap dig selv på skulderen for at have gjort forsøget! Du kan nu overveje, om du skal hente hjælp hos andre på arbejdspladsen.

14 Konflikter med kunder I forbindelse med kontorarbejde kommer du i kontakt med mennesker uden for arbejdspladsen. Afhængig af hvilken type kontorvirksomhed du arbejder i, kalder I dem for kunder, klienter, medlemmer osv. Vi vil her for nemheds skyld benytte betegnelsen kunder. 14 Det vil også være forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvorledes de ansatte har kontakt til deres kunder. Det kan være via telefon, mail eller personligt møde. Uanset hvordan du møder dine kunder, vil det være de samme redskaber, du skal bruge til at håndtere eventuelle konflikter. KONFLIKTER MED KUNDER ER ANDERLEDES Konflikter med kunder adskiller sig typisk væsentligt fra konflikter med kolleger. Du skal yde service over for kunden Derfor er relationen ikke ligeværdig, idet du skal sikre, at kundens behov opfyldes til tider på bekostning af egne behov. Det betyder selvfølgelig ikke, at kunden kan opføre sig upassende, men ofte vil det betyde, at du skal strække dig mere, end hvis det var en ligeværdig kollega-til-kollega relation. Du har ansvaret for at håndtere konflikten Som konsekvens af din servicerolle, vil det typisk være dig, der skal besinde dig og tage initiativ til at håndtere konflikten. Der sker en hurtig optrapning af konflikten Konflikter med kunder optrapper typisk hurtigere end andre konflikter. Der er en tendens til, at når mennesker forventer service og ikke oplever at få den, reagerer de prompte og ofte aggressivt. Forholdet til kunden er ikke personligt Karakteristisk for konflikter med kunder er, at du ikke har en personlig relation til kunden. Man har ikke andet til fælles end den sag, konflikten omhandler, og dermed er der mindre empati. Kunderne ser dig ofte mere som en repræsentant for en virksomhed end som et individ. KONFLIKTTRAPPEN Konflikttrappen, der beskriver konflikter med kunder, består af 5 trin. En konflikt kan starte som en uenighed på trin 1 og optrappe et trin ad gangen i dialogen mellem kunden og dig. Men du kan også opleve, at en konflikt springer trin over eller starter højere oppe på konflikttrappen. Kunden vil typisk gennemgå alle trin, men det er ikke altid synligt for dig. Fx kan kunden være blevet stillet om flere gange, inden I kommer til at tale sammen, og kan derfor være ophidset på forhånd.

15 TRIN 5: ADSKILLELSE På dette tidspunkt kan du og kunden ikke tåle hinanden længere. Er det en telefonsamtale, vil én af jer smække røret på. Er det via mail vil én af jer undlade at besvare den andens mail. Er det et fysisk møde, vil én af jer forlade mødet i grelle tilfælde vil kunden blive bedt om at forlade virksomheden pga. uacceptabel opførsel. Kunden føler, at det er fuldstændig umuligt at få dig til at høre efter og forstå og kan derfor lige så godt afbryde samarbejdet. TRIN 4: ÅBEN FJENDTLIGHED Nu er konflikten rigtig ubehagelig, og der siges og gøres grimme ting. Du og kunden ser ikke længere hinanden som mennesker på godt og ondt, men som en bestemt type og reagerer ved at behandle hinanden, som det passer jer. I siger, hvad I vil, og gør hvad I vil. Kunden taler rigtig grimt til dig, og i sjældne tilfælde kan kunden blive direkte fysisk. 15 TRIN 3: FLERE PROBLEMER Konflikten vil nu optrappe yderligere og blive større ved, at der bliver trukket flere problemstillinger ind i diskussionen. Kunden vil føle, at han/hun står i en typisk situation og kan pludselig komme i tanke om andre, der har haft samme problemer med virksomheden, eller andre ting ved virksomheden der har været problematiske. TRIN 2: BEBREJDELSE (PERSONEN) Det er først, når den ene part siger eller gør noget, der gør den anden vred eller irriteret, at konflikten opstår. Så udvikler situationen sig til, at man går efter manden ikke efter bolden. Dvs. at man bliver personlig og synes, at det er den andens skyld, at uenigheden ikke kan løses. Kunden vil på dette trin føle, at du ikke hører efter og ikke forsøger at forstå kundens situation. TRIN 1: UENIGHED (SAGEN) Det hele starter med en uenighed omkring en eller anden sag. Hvis du og kunden kan diskutere sagen uden at blive følelsesmæssigt involveret, opstår der ikke en konflikt. På dette trin er det altså i orden for kunden at være uenig med dig. Vær meget opmærksom på den hårfine grænse, hvor uenighed bliver til konflikt.

16 16 HVAD SKER DER FOR KUNDEN? Hvorfor er det, at konflikten optrapper, selvom du igen og igen forklarer kunden virksomhedens regler eller refererer til de aftaler, I tidligere har indgået? En kunde, der er i konflikt og er følelsesmæssigt involveret, er ikke længere fornuftig og forsøger ikke at få sagen løst, selvom han selv oplever, han gør det. Situationen er blevet et personligt opgør. Kunden føler sig bebrejdet og ikke lyttet til. Kunden vil på sin side ikke høre efter og misforstår let, hvad der bliver sagt. HVORDAN HÅNDTERER DU EN KONFLIKT MED EN KUNDE? Når du skal håndtere en konflikt med en kunde, skal du bruge samme forståelse og redskaber til konflikthåndtering som tidligere beskrevet i pjecen. Du skal gå i dialog med kunden og give kunden mulighed for at fortælle sin oplevelse af situationen. Du skal være oprigtigt nysgerrig og lytte aktivt. Vis, at du lytter og forstår og brug spørgeteknikker til at spørge ind til kundens oplevelse af situationen. Husk, at du ikke behøver at være enig du skal blot respektere og acceptere, hvordan kunden oplever det. Det er vigtigt at forstå, at når du står midt i konflikten med kunden, så handler det ikke om at få løst problemet eller diskutere sagen, der startede konflikten. Det handler kun om, at kunden skal beroliges og ud af den følelsesmæssige involvering. Du kan først diskutere selve sagen/problemet, når I er tilbage på trin 1 på konflikttrappen, hvor der ikke længere er nogen følelsesmæssig involvering. I skal have god kontakt til hinanden med gensidig forståelse, så det er muligt at tale videre om sagen uden bebrejdelser og de personlige angreb. Når man er følelsesmæssigt involveret, tænker man ikke klart og rationelt. Det er helt individuelt fra konflikt til konflikt, hvor lang tid det tager at nedtrappe til trin 1. HVAD KAN DU GØRE PÅ DE ENKELTE TRIN PÅ KONFLIKTTRAPPEN? TRIN 1: UENIGHED (SAGEN) Her kan du stadig undgå, at uenigheden udvikler sig til en konflikt. Kunden er endnu ikke følelsesmæssigt involveret og er modtagelig for gode argumenter. Men han/hun har også selv brug for at blive hørt og forstået. Prøv at undgå at sige noget, der provokerer kunden eller gør kunden vred. Lad fx være med at afbryde eller lave andre ting mens du snakker med kunden. Giv kunden tid til at fortælle og vis, at du lytter og forstår. Når du fokuserer på sagen, bliver du ikke så let irriteret på kunden. TRIN 2: BEBREJDELSE (PERSONEN) Nu er kunden følelsesmæssigt involveret, irriteret, sur, vred el.lign. Spørg ind og lad kunden fortælle sin oplevelse af situationen. Vis, at du lytter nysgerrigt og forstår kunden. Husk, at du ikke behøver være enig, men blot respektere og acceptere hvordan kunden har det. Undgå selv at forklare sagen yderligere, rette kunden i misforståelser eller give din version af sagen, før I er tilbage på trin 1. TRIN 3: FLERE PROBLEMER Undgå at diskutere andre problemer som kunden trækker frem. Det vil blot optrappe konflikten. Du skal ikke ignorere de problemer, kunden bringer op, men du skal overtale kun-

17 den til at fokusere på den aktuelle sag. Du kan fx sige, at du gerne vil tale om de andre problemer bagefter, men at du lige nu gerne vil fokusere på den sag, I er i gang med at drøfte. TRIN 4: ÅBEN FJENDTLIGHED Det kan være svært at komme videre på dette trin, da både du og kunden typisk vil være meget følelsesmæssigt oprevet. 1. Konflikten er optrappet mellem dig og kunden. Hvis du er i stand til at besinde dig, kan du prøve at håndtere konflikten. Mærk efter: Synes du, at kunden er den største idiot i verden? Har du selv fået sagt eller gjort noget grimt? Så tag ansvar for dét og beklag det skete. Sig fx Jeg er ked af, at jeg kom til. Husk ikke at tage ansvar for hele konflikten. Det vil også få kunden til at stoppe op, når vi pludselig gør noget andet. Prøv at få kunden i snak igen ved at spørge ind til kundens oplevelse af situationen. Du kan også ovedrage sagen til en kollega, der kan overtage kontakten. Eller du må acceptere, at konflikten ikke blev løst og at det er okay. Det er vigtigt at erkende, at det er meget svært at løse en konflikt, der er optrappet til øverste trin med adskillelse. Kunden ser situationen som håbløs og skal derfor opleve et væsentligt skift i dialogen, når du eller en kollega forsøger at skabe kontakt igen. Har du fx været irriteret, så kan du forsøge at være mere imødekommende. Hvis du har sagt eller gjort noget grimt, kan du prøve at undskylde. 2. Kunden var vred på forhånd. Hold fokus på, at det ikke er dig, det handler om. Undgå at tænke på kunden som besværlig. Tænk på, at situationen som sådan er svær. Hvis du vurderer, at det er muligt, og du har overskud til at håndtere situationen, så kan du prøve at bruge de redskaber, vi kender. Hvis du ikke tror, at det nytter at prøve at håndtere konflikten, kan du enten bare betjene kunden og overhøre de vrede anklager, eller du kan sige fra over for kundens anklager. Sig fx Jeg vil ikke have, at du råber ad mig og kalder mig idiot. Det er meget ubehageligt. Hvis vi skal snakke videre, insisterer jeg på, at du dæmper dig og taler ordentligt til mig. Det er bedst, hvis du kan sige det uden at lyde vred eller bebrejdende. 17 TRIN 5: ADSKILLELSE Hvis du kan berolige dig selv, kan du prøve at genoptage kontakten til kunden og starte en fornyet snak. Du kan fx sige/skrive: Jeg er ked af, at situationen har udviklet sig, som den har, og at jeg blev irriteret på dig. Jeg kunne godt tænke mig at begynde forfra. Skal vi prøve en gang til?

18 Gode råd om konflikthåndtering 18 Opdag konflikten så tidligt som muligt. Vær opmærksom på den hårfine balance mellem uenighed og konflikt på trin 1 og 2. Meget er vundet ved tage konflikten i opstarten. Når du opdager, at du er i konflikt, så besind dig og gå i dialog. Se ikke den anden som besværlig (vær ikke personlig), men se situationen som svær (vær saglig). Forsøg først at forstå derefter at blive forstået. Brug aktiv lytning og stil nyttige spørgsmål. Tro ikke, at du ved, hvad den anden mener og tænker. Spørg hellere én gang til. Sæt ord på situationen. Sig højt hvordan du oplever den uden at bebrejde den anden. Vær faktuel. Sig kun ting som også den anden kan acceptere som fakta. Alt andet kan misforstås eller høres som bebrejdelser. Skab en vi -følelse omkring løsningen af sagen. Hvad kan vi gøre? Accepter hvis du ikke har overskud til at håndtere konflikten og bed en anden på arbejdspladsen om hjælp, før konflikten optrapper og bliver for svær at håndtere. Øv aktiv lytning og spørgeteknikker i alle arbejdssituationer med kolleger og kunder også de nemme situationer! Sæt konflikter og konflikthåndtering på dagsordenen på din arbejdsplads. Snak åbent om hvad du gør eller finder svært, når du kommer i konflikt med en anden.

19 Gode råd om kommunikation HVORDAN DU ER Er du selv sur, vred, ophidset eller irriteret? Så er du ikke klar til at gå i dialog. Synes du, at den anden er besværlig? Prøv i stedet at se situationen som svær. Brug aktiv lytning. Vær nærværende og lyttende. Undgå at tænke på hvad du selv vil sige lige om lidt. Brug spørgeteknikker. Vær nysgerrig. Stil masser af nyttige spørgsmål. Koncentrer dig om at forstå meningen. Bedøm ikke kun ud fra hvad den anden siger. Respekter og accepter den andens oplevelse af situationen også selvom du ikke er enig! Vær engageret. Tag ejerskab og vis, at du gerne vil løse konflikten. DIT KROPSSPROG Stå eller sid roligt. Det signalerer ro. Stå eller sid med front mod din modpart med åbne hænder og arme. Det signalerer åbenhed. Hav god øjenkontakt med din modpart. Det signalerer interesse og vilje. Et lille smil signalerer, at du er positiv. Hold en passende afstand. At være for tæt på kan virke truende. At være for langt fra kan virke uengageret. HVAD DU SIGER Tal med rolig og klar stemme. Hverken for højt eller for lavt, for hurtigt eller for langsomt. Tal i kortere sætninger og stil korte spørgsmål. Det er tydeligere og nemmere at forstå. Lyt til ende undgå at afbryde. Svar ikke før du har forstået et spørgsmål eller en situation helt. Vær positiv og imødekommende i dit ordvalg. Sig ikke Hvorfor det? eller Det tror jeg nu ikke, men hellere Sig noget mere eller Jeg vil gerne forstå Tal for dig selv. Brug jeg fremfor du, der nemt virker bebrejdende. Sig Jeg er ikke enig i at frem for Det er forkert, når du siger at Sig hvad du har brug for undgå at bebrejde. Jeg har brug for, at vores møder starter til tiden frem for Det er irriterende, at du altid kommer for sent til vores møder. Brug humor hvis det passer sig i situationen fx på trin 1 til at afslutte sagen. 19

20 Rechnitzer.dk Konflikthåndtering er en pjece til medarbejdere og ledere i kontor- og administrative virksomheder. Pjecen handler om, hvordan du håndterer konflikter tidligt i forløbet og undgår, at de optrapper så meget, at parterne ikke selv kan løse konflikten. Du lærer om de menneskelige mekanismer, der tænder og giver brændstof til konflikter. Og du lærer om at gå i dialog for det er dialogen, der er den eneste farbare vej ud af en konflikt. Pjecen er udarbejdet for BAR Kontor i samarbejde med coach og konfliktmægler Marianne Lassen, BAR Kontor I BAR Kontor samarbejder arbejdsmarkedets parter for at sikre et godt arbejdsmiljø på private kontorarbejdspladser. BAR Kontor står for Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration og består af repræsentanter fra Dansk Erhverv, DI Organisation for erhvervslivet, Lederne, HK/Privat, HK/Handel og PROSA. Pjecen kan købes i Arbejdsmiljøbutikken på varenummer , eller downloades på BAR Kontors hjemmeside: ISBN udgave, 1. oplag 2011 HK varenummer Find e-undervisningsværktøjet om konflikthåndtering på Fællessekretariatet Ny Vestergade København K Tlf Fax info@barkontor.dk

Hvad er en konflikt? INDHOLD 2 UENIGHED EN ELLER FLERE FØLELSESMÆSSIGT

Hvad er en konflikt? INDHOLD 2 UENIGHED EN ELLER FLERE FØLELSESMÆSSIGT KonfliktHåndtering Forord Hvad er en konflikt? Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som

Læs mere

En vejledning fra Bfa HandEl, finans Og KOnTOr KONFLIKTHÅNDTERING

En vejledning fra Bfa HandEl, finans Og KOnTOr KONFLIKTHÅNDTERING En vejledning fra BFA HANDEL, Finans OG KONTOR KONFLIKTHÅNDTERING Forord 2 Denne pjece er fra BFA Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større

Læs mere

TRAP NED LÆR AT TAKLE KONFLIKTER

TRAP NED LÆR AT TAKLE KONFLIKTER TRAP NED LÆR AT TAKLE KONFLIKTER INDHOLDS- FORTEGNELSE 1. Konfliktfyldte kundesituationer Side 3 2. Konflikttrappen Side 7 3. Redskaber til konflikthåndtering Side 12 4. Ikke alle konflikter kan løses

Læs mere

TRAP NED LÆR AT TAKLE KONFLIKTER

TRAP NED LÆR AT TAKLE KONFLIKTER TRAP NED LÆR AT TAKLE KONFLIKTER INDHOLDS- FORTEGNELSE 1. Konfliktfyldte kundesituationer Side 3 2. Konflikttrappen Side 7 3. Redskaber til konflikthåndtering Side 12 4. Ikke alle konflikter kan løses

Læs mere

Trap ned. lær at takle konflikter

Trap ned. lær at takle konflikter Trap ned lær at takle konflikter Indholdsfortegnelse 1. Konfliktfyldte kundesituationer Side 3 2. Konflikttrappen Side 7 3. Redskaber til konflikthåndtering Side 12 4. Ikke alle konflikter kan løses Side

Læs mere

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder Lektion Konflikter med kunder Dias 1/16? Konflikter med kunder Formålet med denne lektion er at lære hvad vi kan gøre i en konfliktsituation med en kunde at øve håndtering af konflikter med kunder KonfliktHåndtering

Læs mere

Konflikthåndtering mødepakke. konflikthåndtering. Velkommen! B3_1_Dias side 1/14

Konflikthåndtering mødepakke. konflikthåndtering. Velkommen! B3_1_Dias side 1/14 konflikthåndtering Velkommen! _1_Dias side 1/14 Formålet med mødet At lære om konflikter At få nogle redskaber til at håndtere konflikter At prøve at bruge redskaberne til at håndtere nogle forskellige

Læs mere

Noter til dias 1. Her er lidt praktiske informationer LÆS OP LÆS OP FRA DIAS. Fortæl lidt om baggrunden for mødet

Noter til dias 1. Her er lidt praktiske informationer LÆS OP LÆS OP FRA DIAS. Fortæl lidt om baggrunden for mødet Noter til dias 1 Konflikthåndtering i detailhandelen Fortæl lidt om baggrunden for mødet Du kan for eksempel tage udgangspunkt i: Hvorfor butikken har valgt at holde dette møde om konflikthåndtering? Overvej

Læs mere

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger kommer

Læs mere

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder Lektion 3 Bliv klar til dialog Dias 1/10 Bliv klar til dialog Formålet med denne lektion er at forstå at al konflikthåndtering handler om at gå i dialog at få indsigt i hvad der sker med os, når vi er

Læs mere

Velkommen! KONFLIKTHÅNDTERING FORMÅLET MED MØDET PLAN FOR MØDET

Velkommen! KONFLIKTHÅNDTERING FORMÅLET MED MØDET PLAN FOR MØDET KONFLIKTHÅNDTERING Velkommen! FORMÅLET MED MØDET At lære om konflikter At få nogle redskaber til at håndtere konflikter At prøve at bruge redskaberne til at håndtere nogle forskellige konflikter PLAN FOR

Læs mere

KONFLIKTER ER ET LIVSVILKÅR

KONFLIKTER ER ET LIVSVILKÅR KONFLIKTER ER ET LIVSVILKÅR Hvor der er uenighed og mennesker med følelser, vil der også opstå konflikter Vi kan derfor ikke undgå at konflikter opstår i situationer med borgerne eller hinanden Men vi

Læs mere

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder Lektion Hjælp en kollega i konflikt Dias 1/15? Hjælp en kollega i konflikt Formålet med denne lektion er at lære hvordan vi kan hjælpe en kollega i konflikt at hjælpe, når kollegaen ikke selv tager initiativ

Læs mere

Konflikter med kunder

Konflikter med kunder Konflikter med kunder BAR Transport og Engros Årskonference 2015 Torsdag d. 22. oktober 2015 Eva Thoft, eth@teamarbejdsliv.dk HVAD ER EN KONFLIKT? En uenighed, hvor en eller flere bliver følelsesmæssigt

Læs mere

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder Lektion 2 Konflikttrappen Dias 1/19? Hør om der er spørgsmål eller kommentarer. Konflikttrappen Formålet med denne lektion er at lære konflikttrappen at kende trin for trin at give indsigt i hvordan konflikter

Læs mere

Konflikthåndtering mødepakke. 1) Skal Kasper skubbe hånden væk og sige hun skal holde op?

Konflikthåndtering mødepakke. 1) Skal Kasper skubbe hånden væk og sige hun skal holde op? Reparation af mobil Trin 4 1) Skal Kasper skubbe hånden væk og sige hun skal holde op? (Kasper skubber den væk) Hold lige op med det der! Louise: Hold selv op, din idiot. Farvel og tak for ingenting! [Trin

Læs mere

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder Lektion 1 Hvad er en konflikt? Dias 1/7 Hvad er en konflikt? Formålet med denne lektion er at opnå en fælles forståelse for hvad der kendetegner en konflikt at klargøre hvad der adskiller en konflikt fra

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og Konfliktforebyggelse

Psykisk arbejdsmiljø og Konfliktforebyggelse Psykisk arbejdsmiljø og Konfliktforebyggelse Årsmøde 15.3.2016 - Dansk Svømmeteknisk Forbund Oplæg ved Erhvervspsykolog Anja Dahl Pedersen Hvad er psykisk arbejdsmiljø? Forhold på arbejdspladsen: Som påvirker

Læs mere

Konflikthåndtering. Konflikthåndtering 17-08-2015. Vi fokuserer på basal konflikt-forståelse og på dialogredskaber i jeres arbejde som vejledere:

Konflikthåndtering. Konflikthåndtering 17-08-2015. Vi fokuserer på basal konflikt-forståelse og på dialogredskaber i jeres arbejde som vejledere: 1 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Konflikthåndtering 2 Konflikthåndtering

Læs mere

KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER

KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger

Læs mere

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder Lektion 5 Spørgeteknik Dias 1/11 Spørgeteknik Formålet med denne lektion er at forstå værdien af at stille gode og nyttige spørgsmål at kende forskel på nyttige og unyttige spørgsmål at øve at stille nyttige

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

Konflikthåndtering. Vi fokuserer på basal konflikt-forståelse og på dialogredskaber i jeres arbejde som vejledere: Beboerne / pårørende.

Konflikthåndtering. Vi fokuserer på basal konflikt-forståelse og på dialogredskaber i jeres arbejde som vejledere: Beboerne / pårørende. Konflikthåndtering 1 2 Konflikthåndtering Vi fokuserer på basal konflikt-forståelse og på dialogredskaber i jeres arbejde som vejledere: Beboerne / pårørende Jer selv Jeres kolleger Jeres elever 3 Et kig

Læs mere

Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten

Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten Indhold Formål med samarbejdspolitikken... 1 Kommunikation i Skovkanten... 1 Omgangstone... 2 Fokus på fagligheden... 2 Konflikthåndtering... 2 Ihh hvor er

Læs mere

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder Lektion 4 Aktiv lytning Dias 1/8 Aktiv lytning Formålet med denne lektion er at lære hvad aktiv lytning er at kende forskellige måder at lytte aktivt på øvelse i forskellen på aktiv og ikke aktiv lytning

Læs mere

Konflikter og konflikttrapper

Konflikter og konflikttrapper Konflikter og konflikttrapper Konflikter er både udgangspunkt for forandring og for problemer i hverdagen. Derfor er det godt at kende lidt til de mekanismer, der kan hjælpe os til at få grundstenene i

Læs mere

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1 Feedback DANMARK Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 2 Feedback - hvordan, hvad, hvornår? Feedback kan defineres som konstruktiv kritik. Ingen kan

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Et arbejdsmateriale til den vanskelige samtale 1 Hvorfor er samtalen vanskelig? Din selvtillid Metoden Din fantasi Manglende tro på, at tingene bliver ændret Ingen klare mål for,

Læs mere

Faktaark. Konflikthåndtering

Faktaark. Konflikthåndtering Faktaark Konflikthåndtering Marts 2019 Selvom vi måske kunne ønske det anderledes, så er de der konflikterne. Enten vores egne eller andres, som vi bliver påvirket af eller inddraget i som kolleger eller

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning Slide 1 Paradigmer i konfliktløsning Kilde: Vibeke Vindeløv, Københavns Universitet Slide 2 Grundantagelser En forståelse for konflikter som et livsvilkår En tillid til at parterne bedst selv ved, hvad

Læs mere

Frontmedarbejderen. Indhold Definition på service Definition på relationsskabende kommunikation Redskaber til service og relationsskabende dialog

Frontmedarbejderen. Indhold Definition på service Definition på relationsskabende kommunikation Redskaber til service og relationsskabende dialog Indhold Definition på service Definition på relationsskabende kommunikation Redskaber til service og relationsskabende dialog Det du gir` får du selv! 1 Definition på service Service er det vi "pakker"

Læs mere

Konflikthåndtering. EnviNa. 31. oktober 2018 v. Julia Bjerre Hunt. Chefkonsulent i Ingerfair

Konflikthåndtering. EnviNa. 31. oktober 2018 v. Julia Bjerre Hunt. Chefkonsulent i Ingerfair Konflikthåndtering EnviNa 31. oktober 2018 v. Julia Bjerre Hunt. Chefkonsulent i Ingerfair Hvem er jeg? Udgivet 5 fagbøger og et spil Uddannet cand.mag i psykologi og kultur- og sprogmødestudier, projektleder,

Læs mere

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel Tal om Trivsel genvej Til Trivsel og motivation er i g de hvad sk ber Til at opdage mistrivsel? mistrivsel? Mistrivsel kan være svær at få øje på, når medarbejderne ikke selv henvender sig og fortæller

Læs mere

Træning i kommunikation og konflikthåndtering i Akutafdelingen

Træning i kommunikation og konflikthåndtering i Akutafdelingen Formål Træning i kommunikation og konflikthåndtering i Akutafdelingen Når vi skilles, har I Hørt om grundlæggende vilkår for kommunikation Fået præsenteret forståelser af konflikt og håndtering af samme

Læs mere

Konflikter. - hvordan håndteres konflikter på arbejde i det daglige? V/ Christine Vallentin, erhvervspsykolog, cand.psych.aut. www.crecea.

Konflikter. - hvordan håndteres konflikter på arbejde i det daglige? V/ Christine Vallentin, erhvervspsykolog, cand.psych.aut. www.crecea. Konflikter - hvordan håndteres konflikter på arbejde i det daglige? V/ Christine Vallentin, erhvervspsykolog, cand.psych.aut. Formål Viden om konflikter og mobning Redskaber, hvordan kan vi sætte dette

Læs mere

Pårørende - reaktioner og gode råd

Pårørende - reaktioner og gode råd Pårørende - reaktioner og gode råd Når et menneske får kræft, rammes hele familien. Sygdommen påvirker ofte familiens liv, både praktisk og følelsesmæssigt. Det er hårdt for alle parter, også for de pårørende.

Læs mere

værktøjskasse kundekontakt vanskelige kunder Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

værktøjskasse kundekontakt vanskelige kunder Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros værktøjskasse kundekontakt vanskelige kunder Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Kundekontakt / vanskelige kunder Forord Chauffører i alle brancher møder mange forskellige passagerer, kunder

Læs mere

Hvad er en konflikt? Hvad er en konflikt?

Hvad er en konflikt? Hvad er en konflikt? Konflikthåndtering Hvad er en konflikt? Hvad er en konflikt? 2 Men hvad er en konflikt? En konflikt kan defineres som en uoverensstemmelse, der indebærer spændinger i og mellem mennesker. Det kan være

Læs mere

Emotionel intelligensanalyse

Emotionel intelligensanalyse Emotionel intelligensanalyse Denne analyse er designet til at hjælpe dig med at få en større indsigt i de evner og færdigheder, du har indenfor Daniel Colemans definitioner af de 5 områder af emotionel

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Mange parforhold drukner i en travl hverdag og ender i krise. Det er dog muligt at håndtere kriserne, så du lærer noget af dem og kommer videre,

Læs mere

Formålet med dagen. At styrke din evne til at håndtere forskellighed og uenighed, fx i relationen mellem dig som peermentor

Formålet med dagen. At styrke din evne til at håndtere forskellighed og uenighed, fx i relationen mellem dig som peermentor DAG 5 Konflikter Formålet med dagen At styrke din evne til at håndtere forskellighed og uenighed, fx i relationen mellem dig som peermentor og peer At gøre dig i stand til at nedtrappe konflikter Dagens

Læs mere

Hvordan håndterer du konflikter med kunder og andre vigtige personer om bord

Hvordan håndterer du konflikter med kunder og andre vigtige personer om bord Hvordan håndterer du konflikter med kunder og andre vigtige personer om bord Emotionernes betydning VREDE Konfliktskala Umiddelbare konfrontation Bygget op over kortere tid Bygget op over længere tid Du

Læs mere

Maria Pedersen - kontakt med sindslidende i Hjemmeplejen marts 2015. Velkommen. Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje. Dag 5.

Maria Pedersen - kontakt med sindslidende i Hjemmeplejen marts 2015. Velkommen. Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje. Dag 5. Velkommen Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje Dag 5. Program Dag 5. Velkommen Hvad er anerkendelse Lineær og cirkulær kommunikation Aktiv lytning Frokost kropssprog Konflikter Ikke voldelig

Læs mere

Uenigheder i personalegrupper

Uenigheder i personalegrupper Uenigheder i personalegrupper - Og hvordan I som TRIO kan tackle dem Temadag for TRIO BUPL Nordsjælland 13. juni 2018 Henrik Ankerstjerne Eriksen hea@teamarbejdsliv.dk UENIGHEDER HVAD HANDLER DE OM Faglighed

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri EMNE: Hvordan klarer du konflikter Skilleblad: 2 Mål: at du overvejer, hvordan du behandler konflikter at hjælpe dig med at erkende de reaktioner, du

Læs mere

12-10-2015 Trin 1 Psykologi og kommunikation / lof 2015

12-10-2015 Trin 1 Psykologi og kommunikation / lof 2015 12-10-2015 Trin 1 Psykologi og kommunikation / lof 2015 Faget Psykologi og kommunikation Trin 1 Skoleperiode 2: 22 lektioner Skoleperiode 3: 18 lektioner 12-10-2015 Lof / 2015 Emner og indhold Kultur Kommunikation

Læs mere

Konfliktforebyggelse og den konfliktforebyggende samtale

Konfliktforebyggelse og den konfliktforebyggende samtale Konfliktforebyggelse og den konfliktforebyggende samtale Workshop 10 Konflikter hører til det at være menneske og er derfor også en del af vores arbejdsliv Konflikterne kan derfor ikke undgås, men det

Læs mere

Det vanskelige møde med kunden - håndtering af vanskelige situationer på arbejde!

Det vanskelige møde med kunden - håndtering af vanskelige situationer på arbejde! Det vanskelige møde med kunden - håndtering af vanskelige situationer på arbejde! V/ Christine Vallentin. Arbejds- og organisationspsykolog Aut.cand.psych. Formål Viden om håndtering af konflikter med

Læs mere

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henriette og Jesper, som er i konflikt med hinanden.

Læs mere

Sådan bevarer du kraften i dit parforhold

Sådan bevarer du kraften i dit parforhold Sådan bevarer du kraften i dit parforhold Hvad enten du er eller har været i parforhold i kortere eller længere tid, kan du her søge gode råd om, hvordan du får et bedre eller bevarer dit parforhold. Vores

Læs mere

PERSONLIG SUCCES? EN BOG OM KONFLIK- TER, KOMMUNIKATION OG GAMLE MØNSTRE

PERSONLIG SUCCES? EN BOG OM KONFLIK- TER, KOMMUNIKATION OG GAMLE MØNSTRE PERSONLIG SUCCES? EN BOG OM KONFLIK- TER, KOMMUNIKATION OG GAMLE MØNSTRE EFFEKTIV KOMMUNIKATION TIL AT OPNÅ DINE MÅL For at opnå de resultater du drømmer om, kræver det at du har et stærkt mindset, og

Læs mere

Op- og nedtrappende adfærd

Op- og nedtrappende adfærd Op- og nedtrappende adfærd Konflikthåndteringsstile Høj Grad af egen interesse/ Interesse for sig selv Lav 1. Konkurrerende Konfronterende 2. Undvigende (Undertrykker modsætninger) 5. Kompromis (Begge

Læs mere

Giv feedback. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Giv feedback. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 3 Giv feedback Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Lær at give fedback... 4 Konstruktiv feedback... 5 Konstruktiv feedback i praksis... 6 Selv iagttagelserne er komplicerede...

Læs mere

Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder KonfliktHåndtering Rollespil Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille

Læs mere

De 4 forskellige forhandlingstyper. Hvordan skal du forholde dig?

De 4 forskellige forhandlingstyper. Hvordan skal du forholde dig? De 4 forskellige forhandlingstyper Hvordan skal du forholde dig? Mødemennesket 1. Vær tålmodig, deltag og lyt 2. Vis din viden 3. Vis din interesse 4. Kommunikér åbent også med dine medforhandlere 5. Husk

Læs mere

Det, jeg hører dig sige, er Er det rigtigt forstået, at Vi har nu været omkring de her emner, og der, hvor vi står nu, er

Det, jeg hører dig sige, er Er det rigtigt forstået, at Vi har nu været omkring de her emner, og der, hvor vi står nu, er I Netwerks lærervejledning kan du læse om forberedelse, refleksioner og tilgange til den første indledende samtale med en elev. Dette dokument er et supplement til lærervejledningen, og giver dig nogle

Læs mere

når alting bliver til sex på arbejdspladsen

når alting bliver til sex på arbejdspladsen når alting bliver til sex på arbejdspladsen Fagligt Fælles Forbund Udgivet af 3F Kampmannsgade 4 DK, 1790 København V Februar 2015 Ligestilling og Mangfoldighed Tegninger: Mette Ehlers Layout: zentens

Læs mere

Kommunikation og konflikthåndtering

Kommunikation og konflikthåndtering Kommunikation og konflikthåndtering Kommunikation og konflikthåndtering Der kan indimellem opstå konflikter og svære situationer med krævende kunder eller andre eksterne personer som kommer om bord. Det

Læs mere

PAS PÅ DIG SELV. Hvad er selvomsorg?

PAS PÅ DIG SELV. Hvad er selvomsorg? PAS PÅ DIG SELV Uddannelse i selvomsorg og kollegial omsorg for Bydelsmødre Wattar Gruppen Kognitivt Psykologcenter Center for Socialt Ansvar Hvad er selvomsorg? Når du er god ved dine tanker: så stiller

Læs mere

Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt og ligeværdighed.

Læs mere

Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1:

Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1: Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1: Beskrivelse: Intern konflikt i patruljen. Simple og klare udsagn som skal placeres på konflikttrappen. Slutter med påvirkning af konflikten udefra hvor TL er et

Læs mere

Konflikthåndtering mødepakke

Konflikthåndtering mødepakke Indledning af historie Trin 1 Her er Louise. For et halvt år n købte hun en mobiltelefon til 2500 kr. hos jer, men nu er bagcoveret i stykker, og hun er kommet for at bytte den. Her er Kasper. Han er lidt

Læs mere

RÅDGIVNING. Gode råd om den vanskelige samtale

RÅDGIVNING. Gode råd om den vanskelige samtale RÅDGIVNING Gode råd om den vanskelige samtale Indhold Hvad er en vanskelig samtale? 3 Hvorfor afholde den vanskelige samtale? 4 Hvorfor bliver samtalen vanskelig? 4 Forberedelse af den vanskelige samtale

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Workshop Hvordan kommunikeres med den vanskelige kunde?

Workshop Hvordan kommunikeres med den vanskelige kunde? Workshop Hvordan kommunikeres med den vanskelige kunde? Rikke Hosbond Trillingsgaard Organisationspsykolog og seniorkonsulent Mail: Riho@alectia.com Telefon: 30 10 96 79 Min baggrund? Organisationspsykolog,

Læs mere

Hvor der er mennesker - er der konflikter. Foredrag for Socialpædagogerne Lillebælt. Tirsdag den 28. april 2015

Hvor der er mennesker - er der konflikter. Foredrag for Socialpædagogerne Lillebælt. Tirsdag den 28. april 2015 Hvor der er mennesker - er der konflikter Foredrag for Socialpædagogerne Lillebælt Tirsdag den 28. april 2015 Forventninger er med til at styre vores hverdag og har indflydelse på de historier vi fortæller.

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

Dialog og konflikt i borgerkontakten

Dialog og konflikt i borgerkontakten Personalepolitisk retningslinje Dialog og konflikt i borgerkontakten Vold, trusler og chikane Vedtaget af Hoved MED udvalget 4. marts 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Definition... 3 Mål... 3 Forebyggelse

Læs mere

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn 13-18 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE infotil FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN

Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN Dialog om løn betaler sig At udmønte individuel løn handler ikke kun om at fordele kroner og øre. Du skal også skabe

Læs mere

Fokus på det der virker

Fokus på det der virker Fokus på det der virker ICDP i praksis Online version på www.thisted.dk/dagpleje Forord: Gode relationer er altafgørende for et barns trivsel. Det er i det gode samvær barnet udvikler sig det er her vi

Læs mere

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere

Konflikter Psykisk arbejdsmiljø

Konflikter Psykisk arbejdsmiljø Konflikter Psykisk arbejdsmiljø Kompetencemål 5 på s. 14 i bogen: - Forstå betydningen af at arbejde med konflikthåndtering Læringsmål: - Du skal kunne fortælle om de forskellige trin i konflikttrappen.

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Hvem er vi? Thomas Phillipsen Født i Esbjerg Tidligere sergent i Militærpolitiet Uddannet psykolog (cand.psych.) ved Aarhus Universitet Konsulentvirksomhed med speciale i håndtering

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Alkoholdialog og motivation

Alkoholdialog og motivation Alkoholdialog og motivation Morten Sophus Clausen Psykolog Casper! Vi skal have en snak om alkohol. Jeg synes, du drikker for meget. Det typiske svar på den indgangsreplik vil nok være noget i retning

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Konflikthåndtering. freddy.sahl@webspeed.dk

Konflikthåndtering. freddy.sahl@webspeed.dk Konflikthåndtering 1 !" # # 2 Hvorfor arbejde med konflikter? De er uundgåelige frugtbare og smertelige Man kan lære at håndtere dem bedre og dermed minimere vold og lidelser, spare tid, penge og energi.

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL ALDERSSVARENDE STØTTE 6-12 ÅR info TIL FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN

ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN LEKTIE-GUIDEN S ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN - når lektiesituationen er kørt af sporet BOOKLET TIL FORÆLDRE Af Susanne Gudmandsen Autoriseret psykolog 1 S iden du har downloadet denne lille booklet,

Læs mere

Guide til lønforhandling

Guide til lønforhandling Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Marts 2011 Forhandling én gang årligt? De fleste privatansatte funktionærer har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

Forældre Loungen Maj 2015

Forældre Loungen Maj 2015 Forældre Loungen Maj 2015 FRA FORLØBET SÅDAN HOLDER DU OP MED AT SKÆLDE UD Dag 1 handler om Hvorfor skæld ud er ødelæggende for vores børn Vores børn hører ikke altid de ord, vi siger, de hører budskaberne

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

SORGPLAN FOR BØRNEHUSET MARTHAGÅRDEN

SORGPLAN FOR BØRNEHUSET MARTHAGÅRDEN SORGPLAN FOR BØRNEHUSET MARTHAGÅRDEN Indholdsfortegnelse. side Forord 3 Når et barn mister et nært familiemedlem 4 Ventet dødsfald 4 Rådgivning til forældre 4 Pludselig dødsfald 5 Begravelse 5 Tiden efter

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Konflikter med kunder. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henrik og Lisbeth, hvor Henrik

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Kommunikér dig ud af konflikterne

Kommunikér dig ud af konflikterne Kommunikér dig ud af konflikterne FSTA Årskonference 2017 JOHAN WILLIAMS ARBEJDS- OG ORGANISATIONSPSYKOLOG JOWI@NIRAS.DK 2761 8596 Formål At skabe forståelse for konflikter samt at give et indblik i konfliktforebyggelse-

Læs mere

ARTIKEL. Ti Gode Råd til Forældreskabet efter Skilsmissen Af Psykoterapeut Christina Copty

ARTIKEL. Ti Gode Råd til Forældreskabet efter Skilsmissen Af Psykoterapeut Christina Copty ARTIKEL Ti Gode Råd til Forældreskabet efter Skilsmissen Af Psykoterapeut Christina Copty Christina Copty Terapi mail@christinacopty.dk telefon 31662993 N ogle mennesker fordømmer ægtepar, der vælger skilsmisse,

Læs mere